ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"

Transcript

1 E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ IT REPUBLIQUE HELLENIQUE MINISTERE DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET E GOUVERNEMENT DIRECTION DE LA CODIFICATION DES DONNEES JURIDIQUES LEXIQUE DE TERMES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE EN CINQ LANGUES FR FRANÇAIS GREC ANGLAIS ITALIEN ALLEMAND IMPRIMERIE NATIONALE ATHENES 2014 HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF ADMINISTRATIVE REFORM AND E GOVERNMENT DIRECTORATE OF CODIFICATION OF LEGAL INFORMATION FIVE LANGUAGES GLOSSARY OF TERMS OF THE LAW ON THE CIVIL SERVANTS ENGLISH GREEK FRENCH ITALIAN GERMAN ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛ NATIONAL PRINT OFFICE ATHENS 2014 REPUBBLICA ELLENICA MINISTERIO DELLA REFORMA AMMINISTRATIVA E DEL GOVERNO ELETTRONICO DIREZIONE DI CODIFICAZIONE DI DATI GIURIDICI LESSICO DI TERMINOLOGIA DI IMPIEGO PUBBLICO IN CINQUE LINGUE ΕΝ ITALIANO GRECO FRANCESE INGLESE TEDESCO ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO ATENE 2014 HELLENISCHE REPUBLIK MINISTERIUM FÜR VERWALTUNGSREFORM UND E GOVERNMENT REFERAT KODIFIZIERUNG JURISTISCHER DATEN DE FÜNFSPRACHIGES WÖRTERBUCH DER TERMINΟLOGIE DES BEAMTENRECHTS DEUTSCH GRIECHISCH FRANZÖSISCH ENGLISCH ITALIENISCH NATIONALE DRUCKEREI ATHEN 2014 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

2

3 ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ LEXIQUE DE TERMES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE EN CINQ LANGUES FIVE LANGUAGES GLOSSARY OF TERMS OF THE LAW ON THE CIVIL SERVANTS LESSICO DI TERMINOLOGIA DI IMPIEGO PUBBLICO IN CINQUE LINGUE FÜNFSPRACHIGES WÖRTERBUCH DER TERMINOLOGIE DES BEAMTENRECHTS

4 ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σύνθεση και Επιμέλεια έκδοσης Σταύρος Ε. Κατσίγιαννης, Προϊστάμενος Τμήματος Νομολογίας Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εξώφυλλο Σκύθος και Εθνικό Τυπογραφείο Μελέτη Εντύπου - Φωτοστοιχειοθεσία Εθνικό Τυπογραφείο Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία Εθνικό Τυπογραφείο ISBN ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ Αριθ. Εργασίας 87/2014

5 E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ LEXIQUE DE TERMES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE EN CINQ LANGUES FIVE LANGUAGES GLOSSARY OF TERMS OF THE LAW ON THE CIVIL SERVANTS LESSICO DI TERMINOLOGIA DI IMPIEGO PUBBLICO IN CINQUE LINGUE FÜNFSPRACHIGES WÖRTERBUCH DER TERMINOLOGIE DES BEAMTENRECHTS ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

6

7 Πίνακας Περιεχομένων Table de contents Ελληνικά Γαλλικά Αγγλικά Ιταλικά Γερμανικά... σ. 13 Γαλλικά Ελληνικά Αγγλικά Ιταλικά Γερμανικά Αγγλικά Ελληνικά Γαλλικά Ιταλικά Γερμανικά Ιταλικά Ελληνικά Γαλλικά Αγγλικά Γερμανικά Γερμανικά Ελληνικά Γαλλικά Αγγλικά Ιταλικά Grec Français Anglais Italien Allemand... p. 13 Français Grec Anglais Italien Allemand Anglais Grec Français Italien Allemand Italien Grec Français Anglais Allemand Allemand Grec Français Anglais Italien Table of contents Greek French English Italian German... p. 13 French Greek English Italian German English Greek French Italian German Italian Greek French English German German Greek French English Italian Sommario Greco Francese Inglese Italiano Tedesco... p. 13 Francese Greco Inglese Italiano Tedesco Inglese Greco Francese Italiano Tedesco Italiano Greco Francese Inglese Tedesco Tedesco Greco Francese Inglese Italiano Inhaltsverzeichnis Griechisch Französisch Englisch Italienisch Deutsch... S. 13 Französisch Griechisch Englisch Italienisch Deutsch Englisch Griechisch Französisch Italienisch Deutsch Italienisch Griechisch Französisch Englisch Deutsch Deutsch Griechisch Französisch Englisch Italienisch

8 ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σύνθεση και Επιμέλεια έκδοσης Σταύρος Ε. Κατσίγιαννης, Προϊστάμενος Τμήματος Νομολογίας Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εξώφυλλο Σκύθος και Εθνικό Τυπογραφείο Μελέτη Εντύπου - Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία Εθνικό Τυπογραφείο

9 E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ - ΙΤΑΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

10

11 Το παρόν λεξικό έχει κυρίως βασισθεί στα δίγλωσσα λεξικά όρων δημοσιοϋπαλ ληλικού δικαίου που έχουν ήδη εκδοθεί από τη Διεύθυνσή μας, ήτοι: στο Ελληνογαλλικό Γαλλοελληνικό (2000) 1, στο Ελληνοαγγλικό Αγγλοελληνικό (2000) 2, στο Ελληνοϊταλικό Ιταλοελληνικό (2006) 3 και στο Ελληνογερμανικό Γερμανοελληνικό (2013) 4, όλα σε εκτύπωση από το Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα. Ελπίζουμε και αυτό να φανεί χρήσιμο στον επιστημονικό και δημοσιοϋπαλ ληλικό κόσμο. Αθήνα, Ιούλιος 2014 Αθανάσιος Γρίβας Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κωδικοποίησης Νομικών Πληροφοριών, Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1 Υπό Χαράλαμπου Κάτσου, Δικηγόρου Αθηνών, DEA Université Paris I, Διδάκτορος Νομικής του Ελευθέρου Πανεπιστημίου του Βερολίνου. 2 Υπό Μαρίας Ψαρουδάκη, Δικηγόρου Αθηνών, LLM (Essex). 3 Υπό Παρασκευής Κέστη, Μονίμου Δημοσίου Υπαλλήλου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πτυχιούχου Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών. 4 Υπό Στεφάνου Φουρτουνίδη, Δικηγόρου Αθηνών, Πτυχιούχου Νομικής Πανεπιστημίου Βόννης, με συνδρομή Σταύρου E. Κατσίγιαννη και Ελένης Βερυκάκη, Μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

12

13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ελληνικά Français English Italiano Deutsch A Άδεια Congé Leave Congedo Urlaub μητρότητας de maternité maternity di maternità Mutterschaftsurlaub αναρρωτική (ασθενείας) de maladie convalenscence (sick) di malattia Krankheitsurlaub γονική parental parental parentale Elternzeit ειδική spécial special straordinario per motivi di salute Ακύρωση διοικητικής πράξης Αλληλοασφαλιστικός Οργανισμός Δ.Υ. Annulation Mutuelle des fonction naires Annulment of an administrative act Anullamento di un atto amministra tivo Mutual Aid Fund Ente mutualistico / Mutua assicuratrice Sonderurlaub Aufhebung eines Verwaltungaktes Beamtenversicherung / Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Αμεροληψία Δ.Υ. Impartialité Impartiality Imparzialità Unparteilichkeit im Amt Αμοιβή Δ.Υ. Rémunération Pay / Payment / Remuneration / Emolument Remunerazione / Compenso Beamtenbesoldung / Vergütung πρόσθετη. prime bonus compenso aggiuntivo zusätzliche Vergütung Ανάγκες υπηρεσιακές Besoins du service Exigencies of service Esigenze di servizio Dienstliche Bedürfnisse Ανεξαρτησία Δ.Υ. Indépendance (des fonctionnaires) Independence of civil servants Indipendenza Unabhängigkeit 13

14 ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ελληνικά Français English Italiano Deutsch Ανιδιοτελής άσκηση καθηκόντων (βλ. Υποχρεώσεις των Δ.Υ.) Ανικανότητα προς εργασία Invalidité Disability Inabilità al lavoro / Incapacità al lavoro / Inidonietà al servizio Αξία (ες) Δ.Υ. Mérites Merits Merito Würde Dienstunfähigkeit εκτίμηση της appréciation des appreciation of / qualities valutazione del würdigen Αξιολόγηση (προσωπικού υπηρεσίας) 14 Appréciation générale (du fonctionnaire) Personnel appraisal / Evaluation Valutazione del per sonale Απαρτία Quorum Quorum Quorum / Numero legale Απασχόληση μερική Travail à temps partiel Part time work Impiego a tempo parziale Απασχόληση πλήρης του Δ.Υ. στη δημόσια υπηρεσία Απεργία Δ.Υ Exercice effectif de la fonction Grève des fonction naires Full engagement Strike of public of ficials Impiego a tempo pieno Sciopero dei impegati pubblici Dienstliche Beurteilung / Bewertung Anwesenheit der zur Be schlussfähigkeit erforder lichen Mitgliederzahl Teilzeitbeschäftigung Vollbeschäftigung Beamtenstreik αιφνιδιαστική κήρυξη surprise lightning a sorpresa Blitzstreik απαγορευμένη interdite banned proibito verbotener Streik καταχρηστική abusive abusive abusivo rechtsmißbräuchlicher Streik παράνομη illicite illegal illegale rechtswidriger Streik πολιτική politique political politico politischer Streik Αποδοχή θέσης Δ.Υ. Acceptation (de poste) Acceptance of post Accetazione di un pubblicco impiego / Accetazione di un incarico Annahme der Beamten ernennung Αποκατάσταση Δ.Υ. (Επαναφορά) Reconstitution de carrière Reinstatement Riabilitazione Rehabilitierung Απόλυση Licenciement Dismissal Lιcenziamento Entlassung Απόλυση Δ.Υ. (ως πειθαρχική ποινή) Απονομή αρμοδιοτήτων σε Δ.Υ. Révocation (mesure disciplinaire) Removal from post (disciplinary measure) Lιcenziamento (sanzione disciplinare) Attribution (s) Definition of duties Attribuzione di funzioni / Attribuzione dell incarico Entfernung aus dem Beamtenverhältnis (Diszi plinarmaßnahme) Zuständigkeitszuweisung

15 ΕΛΛΗΝΙΚΑ FRANÇAIS ENGLISH ITALIANO DEUTSCH Ελληνικά Français English Italiano Deutsch Απόρρητο Secret Secrecy / Confidentiality Segreto d ufficio Geheimsache επαγγελματικό professionnel professional professionale Berufsgeheimnis Απόσπαση (βλ. Κινητικότητα) Απουσία (υπαλλήλου από την υπηρεσία) Absence Absence Assenza Fernbleiben vom Dienst Αργία Δ.Υ. Suspension Suspension Sospensione Einstweilige Entfernung aus dem Beamtenverhältnis Αρμοδιότητα Fonction (s) Competence / Function Funzioni / Attribuzioni Amtszuständigkeiten Αρχαιότητα Δ.Υ. Ancienneté Seniority Anzianità di servizio Dienstalter Αρχή Principe Principle Principio Grundsatz / Prinzip ίσης μεταχείρισης d égalité de traite ment of equal treatment ισότητας των φύλων d égalité des sexes of equality of the sexes της συνέχειας της δημόσιας υπηρεσίας de continuité du service public of the continuity of the public service della parità di trattamento della parità dei sessi di continuità dell azione amministrativa der Gleichbehandlung Gleichberechtingung von Mann und Frau Kontinuitätsprinzip Αρχή, εξουσία Áutorité (s) Authority Autorità Staatsgewalt / Öffentliche Gewalt ιεραρχική αρχή hiérarchique hierarchical potere gerarchico Hierarchiegrundsatz / Grundsatz des hierarchischen Verwaltungsaufbaus τοπικές αρχές des collectivités locales Άσκηση πρακτική Stage Training period / Placement local locali Ortsbehörden Esercitazione pratica / Pratica / Tirocinio Ασκούμενος πρακτικώς Stagiaire Trainee Praticante / Tirocinante Ασυμβίβαστο δευτέρου έργου από Δ.Υ. Ασφαλιστική κάλυψη (Σύστημα) Incompatibilité Incompatibility Incompatibilità (di incarico) Assurance Social security scheme Praktikum Praktikant Inkompatibilität der Ausübung zweiter Tätigkeit Copertura assicurativa Sozialversicherung 15

16 ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ελληνικά Français English Italiano Deutsch Β Βαθμίδα / Κλιμάκιο βαθμού Echelon Band Grado / Qualifica Verwaltungsstufe Βαθμολόγηση (Αξιολόγηση) Péréquation des notes Grading Valutazione Dienstliche Beurteilung / Bewertung Βαθμός Δ.Υ. Grade Grade / Rank Grado Dienstgrad Βουλή (Νομοθετικό Σώμα) Assamblée parlementaire Parliament Camera dei deputati Parlament (Legislative) Γ Γνωμοδότηση Avis Opinion (legal) Parere Gutachten Γνωστοποίηση στοιχείων, εγγράφων φακέλου Communication (des documents / du dossier) Communication of a file / document Comunicazione / Notificazione Γραφείο (υπηρεσία) Bureau Bureau Ufficio Amt Γραφείο πολιτικό Υπουργού Cabinet / Bureau ministériel Ministerial office Gabinetto del ministro Kabinett Herausgabe von Unter lagen / Zugang zu einer Akte Διευθυντής του chef de Cabinet head of capo del Leiter des Kabinetts Δείκτης υπολογισμού μισθού 16 Δ Indice salarial Salary grading Indice di calcolo dello stipendio / Indice delle retribuzioni Δεοντολογία Déontologie Deontology / Professional code of ethics Δημόσια Διοίκηση Δημόσια περιουσία / Δημόσιο χρήμα Administration publique Public administration Domaine publique Public property / Public money κατάχρηση Concussion misappropriation of public funds Deontologia Amministrazione publicca Patrimonio pubblico / Denaro pubblico abuso di denaro pubblico Besoldungsberechnungs indikator Standesregeln Öffentliche Verwaltung Staatsvermögen / Staatsgeld Missbrauch von Δημόσια υπηρεσία Service public Public service Servizio pubblico Staatsbehörde

17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ FRANÇAIS ENGLISH ITALIANO DEUTSCH Ελληνικά Français English Italiano Deutsch Δημοσιότητα Publicitè Publicity / Advertising Pubblicità Öffentlichkeit του διαγωνισμού πρόσληψης Δ.Υ. Δημοσιοϋπαλληλική σχέση / Καθεστώς Δ.Υ. νομικό, μονομερώς προσδιοριζόμενο από το κράτος des concours Situation statutaire (légale et réglemen taire) of the recruitment competition Crown civil servant link / State civil servant link / Administrative status (of a civil servant) Δημοσιοϋπαλληλικό σώμα Fonction Publique Civil service staff / Civil service del concorso pub blico Rapporto di impiego pubblico Impiego pubblico / Gli impiegati statali / Funzionari pubblici der Einstellungs ausschreibung Öffentlich rechtliches Beamtenverhältnis Beamtentum Διαβούλευση Consultation Concertation Consultazione Konsultation / Erörterung Διαγραφή Radiation Dismissal Radiazione Löschung / Streichung Διαγωνισμός πρόσληψης Δ.Υ. Concours Competition / Concours 1 Concorso ad impiego pubblico Ausschreibung einer Beamtenstelle ανοικτός externe open aperto öffentliche Stellenausschreibung βάσει προσκομιζομένων τίτλων κλειστός (μεταξύ υπαλλήλων που υπηρετούν ήδη σε μια υπηρεσία) sur épreuves ou sur titres on the basis of qualifications per titoli aufgrund der vorgelegten Urkunden interne internal interno interne Stellen ausschreibung Διαθεσιμότητα Disponibilitè Non active status / Temporary cessation of service Διάκριση (κατά παράβαση της αρχής της ισότητας) Διακριτική ευχέρεια Διαπραγματεύσεις συλλογικές για μισθολογικά θέματα Collocamento in disponibilità Vorläufige Dienstenthebung Discrimination Discrimination Discriminazione Diskriminierung Pouvoir discrétionnaire Négociations salari ales Discretionary power Potere discrezionale Ermessensspielraum / Freies Ermessen Collective salary bargaining Contrattazione collet tiva di stipendio Tarifverhandlungen Διαταγή Ordre Order / Command Ordine Anordnung / Verfügung παράνομη προϊσταμένου σε υφιστάμενο illégal illegal illegittimo rechtswidrige dienstliche Anordnung eines Vorgesetzten Διάταγμα Décret Decree Decreto Verordnung 1. Βλ. Ενδεικτικά, χρήση των όρων αυτών: A. Αuer, C. Demmke, R. Polet, Civil Services in the Europe of Fifteen, EIPA, Maastricht, 1996, σελ

18 ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ελληνικά Français English Italiano Deutsch Διαφθορά Corruption Corruption Corruzione Korruption Διαφορά διοικητική Contentieux Administrative litigation δημοσιοϋπαλληλική de la fonction publique concerning civil servants Controversia amministrativa controversia in mate ria di pubblico impiego Verwaltungsrechtsstreit / Verwaltungsrechtliche Streitigkeit Beamtenrechtsstreit Δικαίωμα Droit Right Diritto Recht απεργίας de grève to strike di sciopero Streikrecht λήψης μισθού au traitement of salary alla retribuzione Recht auf Besoldung προσφυγής de recours to petition al ricorso Beschwerderecht κεκτημένο acquis vested acquisito wohlerworbenes Recht πολιτικά civiques civil politico politische Rechte συνδικαλιστικό syndical to join a trade union sindacale Gewerkschaftsrecht συνταξιοδοτικό à une pension de of pension alla pensione Rentenanspruch retraite Διορισμός Nomination Appointment Nomina Ernennnung Δραστηριότητα Δ.Υ. Activité Activity Attività Tätigkeit κερδοσκοπική εκτός υπηρεσίας πολιτική (privé) lucrative outside gainful a fine di lucro fuori servizio (s) politiques de fonctionnaires political politica politische auf Entgelt gerichtete außerhalb des Dienstes Ε Εγκύκλιος Circulaire Circular Circolare Runderlass Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης Εκχώρηση αρμοδιοτήτων (από ανώτερο σε κατώτερο όργανο της διοίκησης) Ecole National d Administration (E.N.A.) National School of Public Administration Scuola Nazionale di Pubblica Ammini strazione Délégation de pouvoir Delegation of power Delega di attribuzioni / Delega di funzioni Nationale Verwaltungshochschule Übertragung von Amts befugnissen an einen Untergesetzten Ελεγκτικό Συνέδριο Cour des Comptes Court of Auditors 2 Corte dei Conti Bundesrechnungshof Ελευθερία Liberté Freedom Libertà Freiheit γνώμης d opinion of opinion di opinione Meinungsfreiheit έκφρασης d expression of expression di espressione Ausdrucksfreiheit 2. Συγγενείς θεσμοί στην Αγγλία: Public Accounts Committee και National Audit Office. 18

19 ΕΛΛΗΝΙΚΑ FRANÇAIS ENGLISH ITALIANO DEUTSCH Ελληνικά Français English Italiano Deutsch συνδικαλιστική syndicale to join trade unions syndacale Koalitionsfreiheit Επίδομα Allocation Allowance / Bonus Assegno / Indennità Zulage / Zuschuss οικογενειακό pour charges de famille family assegno familiare Ehezuschlag / Familienzulage Επιλογή προσωπικού στη δημόσια διοίκηση Sélection du personnel dans l administration publique Staff selection in public administration Selezione di perso na le della amministrazi one pubblica Beamtenauslese Επιμόρφωση Formation Training Formazione Fortbildung / Berufsausbildung διαρκής permanente permanent permanente andauernde (κατάρτιση) επαγγελματική professionnelle professional professionale berufliche Fortbildung / fachliche Fortbildung Επίπληξη (πειθαρχική κύρωση, ποινή πειθαρχική) Blâme Reprimand Rimprovero verbale / Censura (nota di biasimo) Επιτροπή (ές) Commission (s) Commission / Com mittee Commissione / Comi tato διϋπουργική interministérielle interdepartmental commissione inter ministeriale υγειονομική médicale civil servants medi commissione sanitaria cal examination / health Επίτροπος Διοικήσεως (βλ. Συνήγορος του Πολίτη) Επιχείρηση (δημόσια βιομηχανικού και εμπορικού χαρακτήρα) Service industriel et commercial Public corporation Azienda pubblica / Impresa pubblica Verweis Ausschuss / Kommission interministerieller Ausschuss Gesundheitsausschuss Öffentliches Unter nehmen Ευθύνη Responsabilitè Responsibility / Liability Responsabilità Haftung / Verantwortung αστική civile civil civile Haftpflicht πειθαρχική disciplinaire disciplinary amministrativa ( disciplinare) Disziplinarhaftung ποινική pénale penal penale strafrechtliche Verantwortung Ευρωπαϊκή ιθαγένεια / ιθαγένεια της ΕΕ 3 Citoyenneté de l Union Européenne European citizenship/ Citizenship of the EU Cittadinanza dell Unione Europea Europäische Staatsbürgerschaft / Europäische Bürgerschaft 3. Στην ελληνική γλώσσα, λόγω αδυναμίας μονολεκτικής απόδοσης των όρων Citoyenneté de l Union Européenne, Citizenship of the EU, Cittadinanza dell Unione Europea και Europäische Staatsbürgerschaft υιοθετήθηκε ο όρος ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για την ιδιότητα του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλ. μεταξύ άλλων: Δαγτόγλου Π., Βασικά στοιχεία της Συνθήκης του Maastricht, μια κριτική ανάλυση (Συμπλήρωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου), Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα,

20 ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Ελληνικά Français English Italiano Deutsch Journal officiel Official Gazette / Official Bulletin / Official Journal Gazzetta ufficiale Amtsblatt / Regierungsblatt / Bulletin der Bundesregierung Εχεμύθεια Discrètion Secrecy Riservatezza Verschwiegenheit / Diskretion / Amtsverschwiegenheit Ζ Η Ηθική του Δ.Υ. Moralité Morality Moralità / Etica Beamtenmoral / Sittlichkeit Ηλικία Age Age Età Alter / Lebensalter πρόσληψης du recrutement recruitment di assunzione Einstellungsalter συνταξιοδότησης de la retraite pensionable / retire ment per il collocamento a riposo / pensionabile Renteeintrittsalter κατώτατο όριο minimum minimum limite minimo di Mindestalter όριο limite d limit limite di Altersgrenze 20 Θ Θέση Δ.Υ Emploi Post / Position Impiego / Posizione / Posto / Incarico διευθυντική de direction managerial direttivo / dirigenziale Beamtenposten / Beamtenstelle / Amt (im statusrechtlichen Sinn) leitende Funktion κατάργηση suppression d abolishment of soppressione di Arbeitsstellenabbau / Arbeitsstellenabschaf fung / Streichung eines Postens μόνιμη permanent established permanente feste Arbeitsstelle Θητεία Service Term of office Mandato Dienstzeit / Dienst στρατιωτική service militaire / service nationale military service servizio militare / servizio di leva Militärdienst / Wehrdienst

21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ FRANÇAIS ENGLISH ITALIANO DEUTSCH Ελληνικά Français English Italiano Deutsch Ι Ιεραρχία Hiérarchie Hierarchy Gerarchia Dienstrang / Dienstweg / Rangordnung / Hierarchie ιεραρχική αρχή principe hiérarchique principle principo gerarchico Rangordnungsprinzip Ιεραρχική εξουσία Pouvoir hiérarchique Hierarchical authority / Potere gerarchico Aufsichtsrecht Hierarchical power Ιεραρχική τάξη Ordre hiérarchique Hierarchical order Ordine gerarchico Rangordnung Ιθαγένεια Nationalité Nationality Cittadinanza Staatsbürgerschaft / Staatsangehörigkeit Ικανότητα Δ.Υ. εκπλήρωσης (άσκησης) των καθηκόντων του Ίση μεταχείριση Δ.Υ. με τα ίδια προσόντα Aptitude Aptitude Idoneità all esercizio delle funzioni Parité des fonctions publiques Amtsfähigkeit Equality Parità di trattamento Gleichbehandlung / Gleichberechtigung / Gleichmäßige Behandlung Κ Καθεστώς Δ.Υ. νομικό, μονομερώς προσδιοριζόμενο από το κράτος (βλ. Δημοσιοϋπαλληλική σχέση) Καθήκον 1 Devoir Obligation Dovere Aufgabe / Pflicht / Dienstpflicht επιφύλαξης de réserve of reservation di riserbo Zurückhaltungspflicht / Mäßigungspflicht νομιμοφροσύνης de loyalisme of loyalty di fedeltà Loyalitätspflicht / Treuepflicht Καθήκον ( ντα) 2 Devoir (s) Duties Doveri / Compiti / Mansioni / Funzioni Dienstpflichten απαλλαγή από τα Décharge (d activité / de service) Καριέρα (βλ. Σταδιοδρομία) Καταδίκη ποινική Δ.Υ. Condamnation (pénale) exception from / discharge Penal sentence of a civil servant dispensa dalle man sioni Condanna penale Freistellung von Dienstpflichten Strafrechtliche Verurteilung 21

22 ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ελληνικά Français English Italiano Deutsch Κατάταξη (ένταξη) Classement Classifying / Clas sification Κατηγορία Δ.Υ. Κατοικία παρεχόμενη από το κράτος σε υπάλληλο λόγω της υποχρέωσής του διαρκούς παραμονής στον τόπο εργασίας Κινητικότητα / Μετακίνηση / Μετάταξη Δ.Υ. Catégories (des fonctionnaires) Logement de fonction Classificazione Einordnung / Einstufung / Klassifikation / Rangordnung Category Carriera Beamtenkategorie State provided civil servants housing Appartamento di servizio Mobilité / Mutations Mobility Mobilità / Comando / Transferimento Απόσπαση Détachement Secondment / Detachment Trasferimento temporaneo Dienstwohnung Mobilität / Abordnung / Versetzung Abordnung Κινητικότητα Mobilité Mobility Mobilità Mobillität κάθετη (μετακίνηση Δ.Υ. συνδυασμένη με προαγωγή) μετακίνηση Δ.Υ. εντός της δημόσιας διοίκησης μετακίνηση Δ.Υ. μη συνδυασμένη με προαγωγή (οριζόντια) verticale combined with pro motion (vertical) verticale Aufstieg wegen Beförderung interne internal interna Versetzung horizontale Μετάθεση Déplacement / Changement de poste Μετακίνηση Δ.Υ. (σε άλλη θέση ή ανάθεση νέων καθηκόντων) without promotion (horizontal) Moving / Shifting / Displacement / Temporary transfer Changement Redeployment / Reassignment orizzontale Trasferimento Versetzung Versetzung Dislocazione Amtswechsel / Umsetzung Μετάταξη Mutation Permanent transfer Transferimento (da un servizio ad un altro o da una carriera ad un altra) Versetzung an eine andere Planstelle Κλίμακα Echelle Scale / Rate / Grado / Scala Stufe Echelon βαθμολογική echelon grading scheme di qualifiche Laufbahn αποδοχών de salaires salary scale salariali Besoldungsstufe αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής μισθών (Α.Τ.Α.) mobile des salaries automatic indexing of salaries mobile / salariale automatische Besoldungsanpassung an den Preisindex μισθολογική de salaires pay scale retributiva Besoldungsstufe 22

23 ΕΛΛΗΝΙΚΑ FRANÇAIS ENGLISH ITALIANO DEUTSCH Ελληνικά Français English Italiano Deutsch Κοινοποίηση Notification Notification Notificazione Bekanntgabe Κοινωνική ασφάλιση Sécurité sociale Social security Assicurazione sociale Sozialversicherung Κράτος État State Stato Staat Κύρωση (βλ. Πειθαρχική κύρωση) Λ Λειτούργημα Fonction (s) Function Funzione Amt / Funktion Μετάθεση (βλ. Κινητικότητα...) Μετακίνηση (βλ. Κινητικότητα...) Μ Μετάταξη (βλ. Κινητικότητα ) Μισθός Traitement Salary Stipendio Gehalt / Besoldung κατώτατο όριο bas salaires minimum salario minimo Mindestgehalt Μονιμοποίηση Δ.Υ. μετά το πέρας δοκιμαστικής περιόδου Titularisation Assignment to esta blished post (after the end of the probationary period) / Establishment Μονιμότητα Δ.Υ. Inamovibilité Tenure / Permanence / Irremovability / Permanent tenure Ν Immissione in ruolo / Nomina in servizio Stabilità Anstellung nach erfolgreichem Abschluss der Probezeit Unkündbarkeit des Beamtenverhältnisses Νομιμότητα Légalité Legality Leggitimità Gesetzmäßigkeit αρχή της principe de principle of principio della Vorrang des Gesetzes Νόμος Loi Law Legge Gesetz σχέδιο projet de bill disegno di Gesetzesvorlage / Gesetzesentwurf Νόσφιση εξουσίας Usurpation de titre (fonction) Usurpation of power Usurpazione del potere Amtsanmaßung 23

24 ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ελληνικά Français English Italiano Deutsch Ξ Ο Οδηγίες έγγραφες ή προφορικές προϊσταμένου Δ.Υ. για την άσκηση του υπηρεσιακού έργου Ομοσπονδία συνδικαλιστικών οργανώσεων Instruction (s) Instructions Istruzioni Anweisungen Fèdèration (de syndicats) Federation of Unions Federazione di organizzazioni sindicali Όρκος Serment Oath Giuramento Eid Ορκωτός Assermenté Sworn / On oath Giurato Vereidigt Όφελος παράνομο Δ.Υ. από επιχείρηση την οποία εποπτεύει η υπηρεσία του Prise illégale d intérêt Illegal profit / Gaining of illegal interest (by an official from an enterprise super vised by his service) Profitto illegale Gewerkschaftsbund Unlautere Vorteilsannahme eines Beamten von einem von seinem Amt beaufsichtigten Unternehmen. 24 Π Παραίτηση Δ.Υ. Démission Resignation Dimissioni Rücktritt eines Beamten Παράπτωμα Faute Offence / Breach Infrazione Vergehen πειθαρχικό disciplinaire disciplinary offence / breach disciplinare Disziplinarvergehen ποινικό / ποινική παράβαση pénale criminal penale Strafdelikt Παροχές κοινωνικής φύσης στους Δ.Υ. Avantages / Béné fices avantages bénéfices sociaux Benefits Prestazioni Zuwendungen social sociali Sozialzuwendungen an Beamte Πειθαρχία Δ.Υ. Discipline Discipline Disciplina Disziplin Πειθαρχική διαδικασία Πειθαρχική κύρωση / πειθαρχικό μέτρο Procédure disciplinaire Répression disciplinaire / Sanction disciplinaire Disciplinary proceedings Disciplinary sanction / Μeasure Procedimento disciplinare Disziplinarverfahren Sanzione disciplinare Sanktion / Disziplinarmaßnahme

25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ FRANÇAIS ENGLISH ITALIANO DEUTSCH Ελληνικά Français English Italiano Deutsch Πίνακας προακτέων Tableau d avancement Panel / List of promotees Quadro di avanzamento Πλαίσιο θεσμικό Δ.Υ. Statut Legal status / Status Status degli impiegati statali / Quadro normativo Verzeichnis der zu befördernden Beamten Rahmenbedingungen des Beamtenstatuts γενικώς ισχύον général general generale allgemeine Ποινή Sanction Sanction Pena Strafe / Sanktion πειθαρχική disciplinaire disciplinary sanzione disciplinare Disziplinarstrafe / Dienststrafe χρηματική financière pecuniary pecuniaria Geldbuße Ποινικό μητρώο Casier judiciaire Criminal record Casellario giudiziale / Strafregister Casellario giudiziario Πολίτης Citoyen Citizen Cittadino Bürger ιδιότητα του citoyenneté citizenship cittadinanza Staatsbürgerschaft Πολιτική Politique Policy Politica Politik σχετική με τις προσλήψεις Δ.Υ. du recrutement recruitment delle assunzioni Ειnstellungspolitik σχετική με τις αποδοχές Δ.Υ. salariale pay retributiva Besoldungspolitik Πολυαπασχόληση (βλ. Σώρευση) Προαγωγή Promotion Promotion / Advancement Δ.Υ. avancement promotion / advancement Promozione promozione / avanzamento Beförderung Beamtenbeförderung κατ αρχαιότητα à l ancienneté by seniority promozione per nach dem Dienstalter anzianità Προϊστάμενος Chef Head Titolare Vorgesetzter Διεύθυνσης (Διευθυντής) σε κεντρική υπηρεσία Προνόμια των Δ.Υ. Πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις Πρόσθετες μισθολογικές απολαβές Δ.Υ. (π.χ. οικογενειακό επίδομα) / Πρόσθετη αμοιβή de service of direction dirigente / direttore Referatsleiter Prérogatives des fonctionnaires Accès (à la fonction publique / aux emplois publics) Accessoire Supplément de rémunération Prerogatives of civil servants Access to public posts Prerogative Accesso agli impieghi pubblici Beamtenrechte Zugang zu öffentlichen Ämtern Additional pay Compenso aggiuntivo Zulage / Zuschlag 25

26 ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ελληνικά Français English Italiano Deutsch Πρόσληψη Recrutement Recruitment Assunzione ( i) Αnstellung Πρόσληψης Δ.Υ. αξιολογικό σύστημα Recrutement au merit/ Merit system Merit system Assunzione per merito Bestenauslese / Auswahl nach dem Leistungsprizip Προσόν / Τίτλος Titre Qualification Requisiti Qualifikationsmerkmale Προσφυγή Recours Petition / Recourse / Remedy / Appeal Ricorso Klage / Widerspruch δικαίωμα droit de right to petition diritto al Klagerecht διοικητική administratif administrative rem edy amministrativo Widerspruch ενώπιον δικαστηρίων juridictionnel recourse before a court giurisdizionale Klage vor Gericht Προσωπικό Personnel Personnel / Staff Personale Personal επιστημονικό cadres scientifiques scientific scientifico wissenschaftliches δημοσίων επιχειρήσεων de services publics of public corpora tions delle aziende (impresse) pubbliche der öffentlichen Unternehmen Ρ Σ Σταδιοδρομία / Καριέρα Carrière Career Carriera Laufbahn / Beamten laufbahn Σύμβαση Contrat Agreement Contratto Vertrag συλλογική convention collective collective labour agreement συλλογική εργασίας convention collective de travail contratto collettivo Tarifvertrag collective labour collettivo di lavoro Tarifvertrag Συμβούλιο Conseil (s) Council Consiglio Ausschuss / Rat Πειθαρχικό (όργανο, ειδικό) de discipline disciplinary board commissione di dis ciplina Dienstvorgesetzter / Disziplinargericht 4 της Επικρατείας d Etat of State di Stato Bundesverwaltungs gericht Υπηρεσιακό de Service Service council di servizio Dienstrat 4. Στο Γερμανικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων εξουσίες πειθαρχικού οργάνου ασκούν ο πειθαρχικός Προϊστάμενος, η Υπηρεσία και το Πειθαρχικό Δικαστήριο. 26

27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ FRANÇAIS ENGLISH ITALIANO DEUTSCH Ελληνικά Français English Italiano Deutsch Συμφέρον της υπηρεσίας Intérêt du service Interest of the service Interesse della pubblica amministrazione Συνδικαλιστική οργάνωση Association Trade Union Organizzazione sindacale δικαίωμα συμμετοχής Δ.Υ. σε Συνήγορος του Πολίτη / Επίτροπος Διοικήσεως droit d Médiateur right to join a / right to unionize Ombudsman / Parlia mentary Commission er of Administration diritto di partecipazi one sindacale Difensore civico Amtsinteresse Gewerkschaft Koalitionsfreiheit Ombudsmann Σύνταγμα Constitution Constitution Costituzione Verfassung / Grundgesetz Σύνταξη Pension Pension Pensione Ruhegehalt αναπηρική d invalidité invalidity di invalidità Invalidenrente / Invaliditätsrente μειωμένη παρεχόμενη σε συγγενικά πρόσωπα θανόντος Δ.Υ. de réversion survivors ai superstiti Hinterbliebenenrente Συνταξιοδότηση Retraite Retirement Collocamento a riposo πρόωρη anticipée early pensionamento anticipato Ruhestand vorzeitiger Συνταξιούχος Retraité Pensioner / Retired Pensionato Rentner / Ruhegehalts empfänger Σώμα Δ.Υ. / Κλάδος Δ.Υ. (Κατηγορία Δ.Υ.) Corps Corps Corpo / Carriera Beamtentum Σώρευση / Πολυαπασχόληση Cumul Accumulation / Plurality Cumulo Anhäufung / Kumulation (άσκησης) πολλαπλών καθηκόντων από Δ.Υ. θέσεων εργασίας Δ.Υ. στο δημόσιο τομέα / πολυθεσία d activités of tasks di incarichi Kumulation der Dientsämter d emplois of posts di impieghi pubblici von Arbeitsplätzen Τ Τοποθέτηση διορισθέντος ή μετακινηθέντος Δ.Υ. στη θέση του Affectation Placement Nomina / Assegnazione Anstellung 27

28 ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ελληνικά Français English Italiano Deutsch Υγεία Δ.Υ. επιτρέπουσα την εκπλήρωση των καθηκόντων του Aptitude physique Physical fitness Idoneitá fisica Dienstfähigkeit Υ Υπάλληλος Attaché / Agent / Titulaire / Fonctionnaire / Contractuel Civil servant / Employee / Official/ Officer / Agent / Functionary Impiegato / Funzionario pubblico Beamte / Angestellte δημόσιος agent public civil servant 5 Impiegato pubblico Beamte / Angestellte / Staatsbeamte συμβασιούχος μη υποκείμενος στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των Δ.Υ. agent hors statut salaried non tenured employee impiegato a tempo determinato Angestellte τέως ex ex official ex außer Dienst ανώτατος του Δημοσίου grands commis senior civil servant funzionario pubblico Beamte des höheren Dienstes αορίστου χρόνου en contrat à durée indéterminée salaried non tenured employee αποσπασμένος agent hors cadres official on secondment / official on detachment βοηθητικών εργασιών commis / agent auxiliaire Διοίκησης (γενικώς) agent / fonctionnaire / contractuel office clerk / clerk public servant / official / officer / agent impiegato che ha un contrato a tempo (termine) indetermi nato impiegato in trasferi mento temporaneo impiegato statale (qualifica ausiliario) impiegato / impiegato pubblico / funzionario pubblico Angestellte mit unbefri stetem Dienstverhältnis Beamte auf Abordnung Aushilfsangestellte Beamte / Angestellte / Staatsbeamte εποχιακός saisonnier (agent) seasonal officer impiegato stagionale Saisonangestellte ιδιωτικού δικαίου που καλύπτει προσωρινές, έκτακτες ή ειδικές ανάγκες auxiliaire non tenured official impiegato di non ruolo / impiegato fuori ruolo / impiegato avventizio Angestellte im privat rechtlichen Verhältnis, der außerordentliche und spezielle dienstliche Bedürfnisse erfüllt 5. Απαιτείται προσοχή στη χρήση του όρου Public Servant αφού συχνά γίνεται χρήση του όρου αυτού όχι απλώς για να υποδηλώσει τον Υπάλληλο της Διοικήσεως γενικώς αλλά και να δηλώσει τον Δημόσιο Υπάλληλο Civil Servant. Συνεπώς, ως ορθή απόδοση στην αγγλική του όρου Δημόσιος Υπάλληλος θα πρέπει να θεωρηθεί ο όρος Civil Servant και όχι Public Servant. 28

29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ FRANÇAIS ENGLISH ITALIANO DEUTSCH Ελληνικά Français English Italiano Deutsch κοινότητας (Ο.Τ.Α.) με σχέση δημοσίου δικαίου (Δ.Υ. / δημόσιος λειτουργός) / της Διοίκησης (με τη στενή έννοια του όρου, δηλαδή ο συνδεόμενος με το Δημόσιο με εξουσιαστική σχέση Δ.Υ., δημόσιος λειτουργός) / ανώτατος δημόσιος (π.χ. δημόσιος λειτουργός) μόνιμος fonctionnaire de commune fonctionnaire titulaire à la fonction publique local government officer / local authority employee civil servant (em ployee under public status) / functionary / official / government official funzionario comuni tari / funzionario del governo locale impiegato pubblico established official impiegato di ruolo / impiegato titolare (του Δημοσίου) έκτακτος intérimaires non tenured official impiegato di non ruolo/ impiegato fuori ruolo / impiegato avventizio με σχέση ιδιωτικού δικαίου agent de droit privé private law non tenured employee dipendente / impiega to che ha un contrato a tempo (termine) indeterminato o deter minato μη μόνιμος (του Δημοσίου) agent non titulaire non tenured dipendente / impiegato che ha un contrato a tempo (termine) indetermi nato o determinato (του Δημοσίου) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (του Δημοσίου) χωρίς να έχει τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα (μη υποκείμενος στον κανονισμό κατάστασης των Δ.Υ.) Υπεράριθμος Δ.Υ. agent temporaire under definite time / under fixed term contract agent hors statut Fonctionnaire en surnombre Υποβιβασμός Rétrogradation / Abaissement d échelon salaried non tenured employee Supernummerary Demotion / Downgrading impiegato che ha un contrato a tempo (ter mine) determinato impiegato fuori ruolo Impiegato in sopra nummero / Impiegato sopranummerario / Impiegato in esobero Retrocessione Gemeindebeamte Staatsbeamte Staatsbeamte / Beamte auf Lebenszeit Hilfsbeamte Angestellte Angestellte Angestellte mit befristetem Dienstverhältnis Angestellte Beamte im Überschuss Versetzung in ein Amt derselben Laufbahn mit geringerem Endgrundge halt 29

30 ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ελληνικά Français English Italiano Deutsch Υπουργικό Συμβούλιο Cabinet Cabinet Consiglio dei ministri Regierungskabinett Υποχρεώσεις των Δ.Υ. ανιδιοτελούς άσκησης των καθηκόντων εγκατάστασης κοντά στον τόπο εργασίας Obligations des fonctionnaires de désintéresse ment de résidence Obligations / Duties Obblighi Beamtenpflichten of desinterested ness of residence near the working place εχεμύθειας de discrétion of secrecy / of confidentiality ουδετερότητας de neutralité of (political) neutrality πειθαρχίας και υπακοής στους ιεραρχικώς προϊσταμένους imparzialità nell esercizio delle proprie funzioni della residenza della discrezione di neutralità d obéissance of obedience di discilpina e di obbedienza ai superiori gerarchici uneigennützige Amtsführung Residenzpflicht in der Nähe des Arbeitsplatzes Verschwiegenheitspflicht Pflicht zur politischen Neutralität Gehorsamspflicht / Weisungsgebundenheit Φ Φάκελλος Dossier File / Dossier Fascicolo Akte ατομικός Δ.Υ. (μητρώο Δ.Υ.) individuel personal personale Personalakte γνωστοποίηση notification de notification of comunicazione del Zugang zur υπόθεσης d une affaire of a case / deter mined case dossier fascicolo / pratica / dossier Akte Ωράριο εργασίας/ υπηρεσίας Χ Ψ Ω Horaire Working hours Orario di lavoro / Orario di servizio Arbeitszeit μεταβλητό variable variable / flexible variabile flexible 30

31

32 LEXIQUE DE TERMES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE EN CINQ LANGUES Composition et coordination de l'édition Stavros Ε. Katsigiannis, Responsable en chef du Département de la Jurisprudence, Ministère de la Réforme Administrative et E-Gouvernement Couverture Scythos et Imprimerie Nationale Conception forme - Impression - Reliure Imprimerie Nationale

33 E REPUBLIQUE HELLENIQUE MINISTERE DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET E GOUVERNEMENT DIRECTION GENERALE DE L ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DES PROCEDURES DIRECTION DE LA CODIFICATION DES DONNEES JURIDIQUES LEXIQUE DE TERMES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE EN CINQ LANGUES FRANÇAIS - GREC - ANGLAIS - ITALIEN - ALLEMAND IMPRIMERIE NATIONAL ATHENS JUILLET 2014

34

35 Ce lexique se base principalement sur des lexiques bilingues de termes du Droit de la Fonction Publique déjà édités par notre Direction, à savoir: le lexique Grec Français/Français Grec [2000] 1, le lexique Grec Anglais/Anglais Grec [2000] 2, le lexique Grec Italien/Italien Grec [2006] 3 et le lexique Grec Allemand/Allemand Grec [2013] 4, tous imprimés par l imprimerie nationale d Athènes. Nous espérons qu il sera utile dans le monde scientifique et la fonction publique. Athènes, Juillet 2014 Athanassios Grivas Chef de la Direction de la Codification des Données Juridiques, Ministère de la Réforme Administrative et E Gouvernement 1 Par Charalampos Katsos, Avocat (Athènes), DEA Université Paris I, Docteur en droit de l Université Libre de Berlin, 2 Par Maria Psaroudaki, Avocat (Athènes), LLM (Essex). 3 Par Paraskevi Kesti, Titulaire à la fonction publique. 4 Par Stefanos Fourtounidis, Avocat (Athènes), Diplômé en droit de l Université de Bonn, avec contributions par Stavros E. Katsigiannis et Eleni Verikaki, Titulaires à la fonction publique.

36

37 FRANÇAIS GREC ANGLAIS ITALIEN ALLEMAND Français Ελληνικά English Italiano Deutsch A Abaissement d' échelon (v. Rétrogradation) Absence Απουσία (υπαλλήλου από την υπηρεσία) Absence Assenza Fernbleiben vom Dienst Acceptation (de poste) Αποδοχή θέσης Δ.Υ. Acceptance of post Accetazione di un pubblicco impiego / Accetazione di un incarico Accès (à la fonction publique / aux emplois publics) Accessoire Supplément de rémunération Πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις Πρόσθετες μισθολογικές απολαβές Δ.Υ. (π.χ. οικογενειακό επίδομα) / Πρόσθετη αμοιβή Access to public posts Accesso agli impieghi pubblici Annahme der Beamtenernennung Zugang zu öffentlichen Ämtern Additional pay Compenso aggiuntivo Zulage / Zuschlag Activité Δραστηριότητα Δ.Υ. Activity Attività Tätigkeit (privé) lucrative κερδοσκοπική εκτός υπηρεσίας outside gainful a fine di lucro fuori servizio auf Entgelt gerichtete außerhalb des Dienstes (s) politiques de fonctionnaires πολιτική political politica politische Administration publique Δημόσια Διοίκηση Public administration Amministrazione publicca Öffentliche Verwaltung 37

38 LEXIQUE DE TERMES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE EN CINQ LANGUES Français Ελληνικά English Italiano Deutsch Affectation Τοποθέτηση διορισθέντος Placement Nomina / Anstellung ή μετακινηθέντος Δ.Υ. στη θέση του Assegnazione Age Ηλικία Age Età Alter / Lebensalter de la retraite συνταξιοδότησης pensionable / retirement per il collocamento a riposo / pensionabile Renteeintrittsalter du recrutement πρόσληψης recruitment di assunzione Einstellungsalter minimum κατώτατο όριο minimum limite minimo di Mindestalter limite d' όριο limit limite di Altersgrenze Agent / Fonctionnaire / Contractuel / Attaché / Titulaire Υπάλληλος ( οι) Διοίκησης (γενικώς) Public servant / Official / Officer / Agent / Civil servant Impiegato / Impiegato pubblico / Funzionario pubblico Beamte / Angestellte / Staatsbeamte agent de droit privé agent en contrat à durée indéterminée με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου private law non tenured employee salaried non tenured employee agent hors cadres αποσπασμένος official on secondment / official on detachment agent hors statut συμβασιούχος μη υποκείμενος στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των Δ.Υ. salaried non tenured employee dipendente / impiegato che ha un contrato a tempo (termine) indeterminato o determinato impiegato che ha un contrato a tempo (termine) indeterminato impiegato in trasferimento temporaneo impiegato a tempo determinato / impiegato fuori ruolo Angestellte Angestellte mit unbefristetem Dienstverhältnis Beamte auf Abordnung Angestellte agent public δημόσιος civil servant impiegato pubblico Beamte / Angestellte / Staatsbeamte agent temporaire auxiliaire (του Δημοσίου) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου που καλύπτει προσωρινές, έκτακτες ή ειδικές ανάγκες under definite time / under fixed term contract non tenured official impiegato che ha un contrato a tempo (termine) determinato impiegato di non ruolo / iimpiegato fuori ruolo / impiegato avventizio commis / agent auxiliaire βοηθητικών εργασιών office clerk / clerk impiegato statale (qualifica ausiliario) Angestellte mit befristetem Dienstverhältnis Angestellte im privatrechtlichen Verhältnis, der außerordentliche und spezielle dienstliche Bedürfnisse erfüllt Aushilfsangestellte 38

39 FRANÇAIS EΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH ITALIANO DEUTSCH Français Ελληνικά English Italiano Deutsch contractuel συμβασιούχος private law non tenured employee che ha un contratto a tempo Angestellte ex τέως ex official ex außer Dienst fonctionnaire fonctionnaire de commune grands commis intérimaires με σχέση δημοσίου δικαίου (Δ.Υ. / δημόσιος λειτουργός) / υπάλληλος της Διοίκησης (με τη στενή έννοια του όρου, δηλαδή ο συνδεόμενος με το Δημόσιο με εξουσιαστική σχέση Δ.Υ., δημόσιος λειτουργός) / ανώτατος δημόσιος (π.χ. δημόσιος λειτουργός κοινότητας (Ο.Τ.Α.) ανώτατος του Δημοσίου (του Δημοσίου) έκτακτος ( οι) civil servant (employee under public status) / functionary / official / government official local government officer / local authority employee impiegato pubblico funzionario comunitari / funzionario del governo locale Staatsbeamte Gemeindebeamte senior civil servant funzionario pubblico Beamtem des höheren Dienstes non tenured official impiegato di non ruolo / impiegato fuori ruolo / impiegato avventizio Hilfsbeamte saisonnier (agent) εποχιακός seasonal officer impiegato stagionale Saisonangestellte titulaire à la fonction publique μόνιμος established official impiegato di ruolo / impiegato titolare Staatsbeamte / Beamte auf Lebenszeit Allocation Επίδομα Allowance / Bonus Assegno / Indennità Zulage / Zuschuss pour charges de famille οικογενειακό family assegno familiare Ehezuschlag / Familienzulage Ancienneté Αρχαιότητα Δ.Υ. Seniority Anzianità di servizio Dienstalter Annulation Appréciation générale (du fonctionnaire) Aptitude physique Assamblée parlementaire Ακύρωση διοικητικής πράξης Αξιολόγηση (προσωπικού υπηρεσίας) Ικανότητα Δ.Υ. εκπλήρωσης (άσκησης) των καθηκόντων του υγεία Δ.Υ. επιτρέπουσα την εκπλήρωση των καθηκόντων του Annulment of an administrative act Personnel appraisal / Evaluation Aptitude Anullamento di un atto amministrativo Valutazione del personale Idoneità all' esercizio delle funzioni Aufhebung eines Verwaltungaktes Dienstliche Beurteilung / Bewertung Amtsfähigkeit physical fitness idoneitá fisica Dienstfähigkeit Βουλή (Νομοθετικό Σώμα) Parliament Camera dei deputati Parlament (Legislative) 39

40 LEXIQUE DE TERMES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE EN CINQ LANGUES Français Ελληνικά English Italiano Deutsch Assermenté Ορκωτός Sworn / On oath Giurato Vereidigt Association Συνδικαλιστική οργάνωση Trade Union Organizzazione sindacale droit d' δικαίωμα συμμετοχής Δ.Υ. σε right to join a / right to unionize Diritto di partecipazione sindacale Gewerkschaft Koalitionsfreiheit Assurance Ασφαλιστική κάλυψη (Σύστημα) Social security scheme Copertura assicurativa Sozialversicherung Attaché (v. Agent) Attribution (s) Απονομή αρμοδιοτήτων σε Δ.Υ. Definition of duties Attribuzione di funzioni / Attribuzione dell incarico Zuständigkeitszuweisung Áutorité (s) Αρχή, εξουσία Authority Autorità Staatsgewalt / Öffentliche Gewalt des collectivités locales τοπικές αρχές local locali Ortsbehörden hiérarchique ιεραρχική αρχή hierarchical potere gerarchico Hierarchiegrundsatz / Grundsatz des hierarchischen Verwaltungsaufbaus Avencement (v. Promotion) Avantages / Bénéfices Παροχές Benefits Prestazioni Zuwendungen avantages bénéfices sociaux κοινωνικής φύσης προς Δ.Υ. social sociali Sozialzuwendungen an Beamte Avis Γνωμοδότηση Opinion (legal) Parere Gutachten Bas salaires (v. Traitement) Bénéfices (v. Avantages) B Besoins du service Ανάγκες υπηρεσιακές Exigencies of service Esigenze di servizio Dienstliche Bedürfnisse Blâme Επίπληξη Reprimand Rimprovero verbale / Censura (nota di biasimo) Bureau Γραφείο (υπηρεσία) Bureau Ufficio Amt Verweis 40

41 FRANÇAIS EΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH ITALIANO DEUTSCH Français Ελληνικά English Italiano Deutsch C Cabinet Υπουργικό Συμβούλιο Cabinet Consiglio dei ministri Regierungskabinett Cabinet / Bureau ministériel Γραφείο πολιτικό Υπουργού Ministerial office Gabinetto del ministro Kabinett chef de Cabinet Διευθυντής του head of capo del Leiter des Kabinetts Carrière Σταδιοδρομία / Καριέρα Career Carriera Laufbahn / Beamtenlaufbahn Casier judiciaire Ποινικό μητρώο Criminal record Casellario giudiziale / Casellario giudiziario Strafregister Catégories (des fonctionnaires) Κατηγορία Δ.Υ. Category Carriera Beamtenkategorie Changement (v. Mobilité) Chef Προϊστάμενος Head Titolare Vorgesetzter de service Διεύθυνσης (Διευθυντής) σε κεντρική υπηρεσία of direction dirigente / direttore Referatsleiter Circulaire Εγκύκλιος Circular Circolare Runderlass Citoyen Πολίτης Citizen Cittadino Bürger Citoyenneté Ιδιότητα του πολίτη Citizenship Cittadinanza Staatsbürgerschaft / Staatsangehörigkeit citoyenneté de l'union Européenne ευρωπαϊκή ιθαγένεια ή ιθαγένεια της ΕΕ 1 european citizenship / citizenship of the EU Classement Κατάταξη (ένταξη) Classifying / Classification Commission (s) Επιτροπή (ές) Commission / Committee cittadinanza dell' Unione Europea europäische Staatsbürgerschaft / europäische Bürgerschaft Classificazione Einordnung / Einstufung / Klassifikation / Rangordnung Commissione / Comitato interministérielle διϋπουργική interdepartmental commissione interministeriale médicale υγειονομική civil servants' medical commissione sanitaria examination / health Ausschuss / Kommission interministerieller Gesundheitsausschuss 1. Στην ελληνική γλώσσα, λόγω αδυναμίας μονολεκτικής απόδοσης του όρου citoyenneté υιοθετήθηκε ο όρος ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για την ιδιότητα του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλ. μεταξύ άλλων: Δαγτόγλου Π., Βασικά στοιχεία της Συνθήκης του Maastricht, μια κριτική ανάλυση (Συμπλήρωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου), Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα,

42 LEXIQUE DE TERMES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE EN CINQ LANGUES Français Ελληνικά English Italiano Deutsch Communication (des documents / du dossier) Concours Γνωστοποίηση στοιχείων, εγγράφων φακέλου Διαγωνισμός πρόσληψης Δ.Υ. Communication of a file / document Competition / Concours 2 Comunicazione / Notificazione Concorso ad impiego pubblico Herausgabe von Unterlagen / Zugang zu einer Akte Ausschreibung einer Beamtenstelle externe ανοικτός open aperto öffentliche Stellenausschreibung interne κλειστός (μεταξύ υπαλλήλων που υπηρετούν ήδη σε μια υπηρεσία) internal interno interne Stellenausschreibung sur épreuves ou sur titres βάσει προσκομιζομένων τίτλων on the basis of qualifications per titoli aufgrund der vorgelegten Urkunden Concussion (v. Domaine publique) Condamnation (pénale) Καταδίκη ποινική Δ.Υ. Penal sentence of a civil servant Condanna penale Congé Άδεια Leave Congedo Urlaub de maladie αναρρωτική (ασθενείας) convalenscence (sick) di malattia Strafrechtliche Verurteilung Krankheitsurlaub de maternité μητρότητας maternity di maternità Mutterschaftsurlaub parental γονική parental parentale Elternzeit spécial ειδική special straordinario per motivi di salute Sonderurlaub Conseil (s) Συμβούλιο / Επιτροπή Council Consiglio Ausschuss / Rat d' Etat της Επικρατείας of State di Stato Bundesverwaltungs gericht de discipline Πειθαρχικό (όργανο, ειδικό) disciplinary board commissione di disciplina de Service Υπηρεσιακό Συμβούλιο Service council di servizio Dienstrat Dienstvorgesetzter / Disziplinargericht. Constitution Σύνταγμα Constitution Costituzione Verfassung / Grundgesetz Consultation Διαβούλευση Concertation Consultazione Konsultation / Erörterung Contentieux Διαφορά διοικητική Administrative litigation Controversia amministrativa Verwaltungsrechtsstreit / Verwaltungsrechtliche Streitigkeit 2. À titre d exemple: A. Αuer, C. Demmke, R. Polet, Civil Services in the Europe of Fifteen, EIPA, Maastricht, 1996, p

ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ F ΕΛ EN I D ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ - ΕΡΓ. 40 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ / ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ / ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α ΜΕΛΕΤΕΣ

Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α ΜΕΛΕΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται,

διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται, Ν 3488/2006 «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2001-2005

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2001-2005 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2001-2005 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2001-2005 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Συστήματα πρόσληψης στο Δημόσιο Τομέα: από την ίδρυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4771 Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014 149

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4771 Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014 149 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4771 Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014 149 Aριθμός 220 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 219 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014

ΤΜΗΜΑ Α 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Aριθμός 224 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο κ. Ανδρέας Χρ. Παπαευσταθίου, μόνιμος Ανώτερος Κτηνιατρικός Λειτουργός, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, διορίζεται ως Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2007 COM(2007) 424 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ Νόµος 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 111/8.5.2003) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ένας Περιεκτικός Οδηγός. Ένας οδηγός με χρήσιμες πληροφορίες για τη μετακίνηση, την καθημερινή ζωή και την εργασία στη χώρα υποδοχής

Ένας Περιεκτικός Οδηγός. Ένας οδηγός με χρήσιμες πληροφορίες για τη μετακίνηση, την καθημερινή ζωή και την εργασία στη χώρα υποδοχής ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Ένας οδηγός με χρήσιμες πληροφορίες για τη μετακίνηση, την καθημερινή ζωή και την εργασία στη χώρα υποδοχής Ένας Περιεκτικός Οδηγός Για την ΙΤΑΛΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. Ευρωπαϊκή και ελληνική εμπειρία. Αργύρης Πασσάς Θεόδωρος Τσέκος ΜΕΛΕΤΕΣ

H ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. Ευρωπαϊκή και ελληνική εμπειρία. Αργύρης Πασσάς Θεόδωρος Τσέκος ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ H ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ευρωπαϊκή και ελληνική εμπειρία Αργύρης Πασσάς Θεόδωρος Τσέκος 20 ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ H ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2064 της 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2064 της 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 78/85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2064 της 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Διάκρισης σε βάρος της Γυναίκας

Διαβάστε περισσότερα

Η μελέτη εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Η μελέτη εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Η μελέτη εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Συγγραφείς Μαρία -Ντανιέλλα Μαρούδα, Ελένη Κουτσουράκη, Βασιλική Σαράντη με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3815 Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2004 637 ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας κ. Τάσσος Παπαδόπουλος, µε Αρ. Πράξεως 547/2004 και ηµεροµηνία 26 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ. Υπόμνημα Για τις σπουδές και το Έργο

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ. Υπόμνημα Για τις σπουδές και το Έργο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Υπόμνημα Για τις σπουδές και το Έργο Θεοφανούς Παπαζήση Καθηγήτριας Αστικού Δικαίου ΝΟΠΕ/ΑΠΘ Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ (Ε.Ο.Ν.Ν.) NON - GOVERNMENTAL ORGANISATION SCIENTIFIC ASSOCIATION OF YOUNG JURISTS www.eonn.gr ΠΑΤΟΥΣΑ 3, Τηλ.: 210 82.59.322, e-mail: info@eonn.org

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Με την συμβολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2012 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV04

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV04 ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV04 Ηράκλειο, 5-6 Απριλίου 2013 Πίνακας περιεχομένων Διαδραστικό εργαστήριο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές δεσμεύσεις και δράσεις που πρέπει να ληφθούν σε συνεννόηση με το προσωπικό της ΕΕ / ΕΚΤ / ΔΝΤ:

Πολιτικές δεσμεύσεις και δράσεις που πρέπει να ληφθούν σε συνεννόηση με το προσωπικό της ΕΕ / ΕΚΤ / ΔΝΤ: (ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΓΓΛΙΚΟ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πολιτικές δεσμεύσεις και δράσεις που πρέπει να ληφθούν σε συνεννόηση με το προσωπικό της ΕΕ / ΕΚΤ / ΔΝΤ: -Για το 2015 συμπληρωματικός προϋπολογισμός και προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Page 1 of 104 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Είδος: ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Έτος: 2007 ΦΕΚ: Α 26 20070209 Τέθηκε σε ισχύ: 09.02.2007 Ημ.Υπογραφής: 09.02.2007 Τίτλος ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης Μ ΑΙ ΌΥ 2006 2405

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης Μ ΑΙ ΌΥ 2006 2405 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης Μ ΑΙ ΌΥ 2006 2405 Η κα Δήμητρα Κούσιου-Χρυσανδρέα, μόνιμος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Νομική Υπηρεσία, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(στ) των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θέμα Εργασίας: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩ- ΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ Σπουδάστρια: ΛΟΥΚΙΑ ΣΑΝΔΑΛΗ Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ο κ. Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά Γαλλικά Ελληνικά Εγκρίθηκε ΙΑΤΕ ΕΛΤΙΟ/πηγή ΘΕΜΑ 3. 7-valent pneumococcal. 20/03/2009 2007-031 2841 - Health conjugate vaccine (PCV7)

Αγγλικά Γαλλικά Ελληνικά Εγκρίθηκε ΙΑΤΕ ΕΛΤΙΟ/πηγή ΘΕΜΑ 3. 7-valent pneumococcal. 20/03/2009 2007-031 2841 - Health conjugate vaccine (PCV7) Αγγλικά Γαλλικά Ελληνικά Εγκρίθηκε ΙΑΤΕ ΕΛΤΙΟ/πηγή ΘΕΜΑ 3. 7-valent pneumococcal 7δύναµο συζευγµένο 20/03/2009 2007-031 2841 - Health conjugate vaccine (PCV7) πνευµονιοκοκκικό εµβόλιο (PCV7) conducteur

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4529 Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011 325

Αριθμός 4529 Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011 325 Αριθμός 4529 Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011 325 Αριθμός 309 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Η κα Χριστούλα Αργυρού - Χρίστου, μόνιμος Τεχνικός Μηχανικός. Υπουργείο Εσωτερικών, διορίζεται στη μόνιμη θέση Λειτουργού Διαχείρισης,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 5. Η συλλογή νομολογίας

Διαβάστε περισσότερα