ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"

Transcript

1 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ F ΕΛ EN I D ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΘΗΝΑ

2 2

3 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ-ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΘΗΝΑ

4 4

5 Ελληνική Ελληνική REPUBLIQUE HELLENIQUE MINISTERE DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET E-GOUVERNEMENT DIRECTION GENERALE DE L ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DES PROCEDURES DIRECTION DE LA CODIFICATION DES DONNEES JURIDIQUES HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF ADMINISTRATIVE REFORM AND E-GOVERNMENT DIRECTORATE GENERALE OF ORGANISATION AND ADMINISTRATIVE PROCEDURES DIRECTORATE OF CODIFICATION OF LEGAL INFORMATION LEXIQUE DE TERMES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE EN CINQ LANGUES FIVE LANGUAGES GLOSSARY OF TERMS OF THE LAW ON THE CIVIL SERVANTS FRANÇAIS-GREC-ANGLAIS-ITALIEN-ALLEMAND ENGLISH-GREEK-FRENCH-ITALIAN-GERMAN ATHENES 2014 ATHENS 2014 Ελληνική Ελληνική REPUBBLICA ELLENICA MINISTERIO DELLA REFORMA AMMINISTRATIVA E DEL GOVERNO ELETTRONICO DIREZIONE GENERALE DI ORGANIZZAZIONE E DI PROCEDURE DIREZIONE DI CODIFICAZIONE DI DATI DIURIDICI HELLENISCHE REPUBLIK MINISTERIUM FÜR VERWALTUNGSREFORM UND E-GOVERNMENT ABTEILUNG FÜR ADMINISTRATIVE ORGANISATION UND PROZESSE REFERAT KODIFIZIERUNG JURISTISCHER DATEN LESSICO DI TERMINOLOGIA DI IMPIEGO PUBBLICO IN CINQUE LINGUE FÜNFSPRACHIGES WÖRTERBUCH DER TERMINILOGIE DES BEAMTENRECHTS ITALIANO-GRECO-FRANCESE-INGLESE-TEDESCO DEUTSCH-GRIECHISCH-FRANZÖSISCH-ENGLISCH-ITALIENISCH ATENE 2014 ATHEN

6 Σύνθεση και επιμέλεια έκδοσης: Σταύρος Κατσίγιαννης, Προϊστάμενος Τμήματος Νομολογίας, Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εξώφυλλο: Σκύθος 6

7 Το παρόν λεξικό έχει κυρίως βασισθεί στα δίγλωσσα λεξικά όρων δημοσιοϋπαλλικού δικαίου που έχουν ήδη εκδοθεί από τη Διεύθυνσή μας, ήτοι: στο Ελληνογαλλικό-Γαλλοελληνικό [2000] 1, στο Ελληνοαγγλικό-Αγγλοελληνικό [2000] 2, στο Ελληνοϊταλικό-Ιταλοελληνικό [2006] 3 και στο Ελληνογερμανικό-Γερμανοελληνικό [2013] 4, όλα σε εκτύπωση από το Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα. Ελπίζουμε και αυτό να φανεί χρήσιμο στον επιστημονικό και δημοσιοϋπαλληλικό κόσμο. Αθήνα, Ιανουάριος 2014 Αθανάσιος Γρίβας Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κωδικοποίησης Νομικών Πληροφοριών, Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρυθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1 Υπό Χαράλαμπου Κάτσου, Δικηγόρου Αθηνών, Διδάκτορος Νομικής του Ελευθέρου Πανεπιστημίου του Βερολίνου, DEA Πανεπιστημίου Παρίσι Ι. 2 Υπό Μαρίας Ψαρουδάκη, Δικηγόρου Αθηνών, LLM Πανεπιστημίου Έσσεξ. 3 Υπό Παρασκευής Κέστη, Μονίμου Δημοσίου Υπαλλήλου, Πτυχιούχου Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών. 4 Υπό Στεφάνου Φουρτουνίδη, Δικηγόρου Αθηνών, Πτυχιούχου Νομικής Πανεπιστημίου Βόννης, με συνδρομή Σταύρου Κατσίγιαννη και Ελένης Βερυκάκη, Μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 7

8 8

9 Ce lexique se base principalement sur des lexiques bilingues de termes du Droit de la Fonction Publique déjà édités par notre Direction, à savoir: le lexique Grec-Français/Français-Grec [2000] 5, le lexique Grec-Anglais/Anglais-Grec [2000] 6, le lexique Grec-Italien/Italien-Grec [2006] 7 et le lexique Grec-Allemand/Allemand-Grec [2013] 8, tous imprimés par l Imprimerie nationale d Athènes. Nous espérons qu il sera utile dans le monde scientifique et la fonction publique. Athènes, Janvier 2014 Athanassios Grivas Chef de la Direction de la Codification des Données Juridiques, Ministère de la Réforme Administrative et E-Gouvernement Composition et coordination de l'édition: Stavros Katsigiannis, Responsible en chef du Département de la Jurisprudence, Ministère de la Réforme Administrative et E-Gouvernement Couverture: Scythos 5 Par Charalampos Katsos, Athènes Avocat, Docteur en droit de l'université Libre de Berlin, DEA Université Paris I. 6 Par Maria Psaroudaki, Athènes Avocat, LLM de l'université d'essex. 7 Par Paraskevi Kesti, Titulaire à la fonction publique. 8 Par Stefanos Fourtounidis, Athènes Avocat, Diplômé en droit de l'université de Bonn, avec contributions par Stavros Katsigiannis et Eleni Verikaki, Titulaires à la fonction publique. 9

10 This glossary has been mainly based on the bilingual glossaries of Terms of the Law on the Civil Servants already issued by our Directorate, namely: on the Greek-French/French-Greek [2000] 9, on the Greek-English/ English-Greek [2000] 10, on the Greek-Italian/Italian-Greek [2006] 11 and on the Greek-German/German-Greek [2013] 12, all of them printed by the National Print Office, Athens. We hope this to be useful for both, the scientific world and the civil service. Athens, January 2014 Athanasios Grivas Head of Directorate Codificatiom of Legal Information, Ministry of Administrative Reform and E-Government Composition and co-ordination of the edition: Stavros Katsigiannis, Head of Section of Jurisprudence, Ministry of Administrative Reform and E-Government Cover: Skythos 9 By Charalampos Katsos, Athens Lawyer, Doctor of Law from the Free University of Berlin, DEA University Paris I. 10 By Maria Psaroudaki, Athens Lawyer, LLM University of Essex. 11 By Paraskevi Kesti, Civil Servant. 12 By Stefanos Fourtounidis, Athens Lawyer, Graduated in Law from the University of Bonn, with contributions from Stavros Katsigiannis and Eleni Verikaki, Civil Servants 10

11 Questo dizionario è stato basato principalmente su dizionari bilingui di Terminologia giuridica in materiale di Impiego Pubblico già emessi dalla nostra Direzione, cioè: sull Greco-Francese/Francese-Greco [2000] 13, sull Greco- Inglese/Inglese-Greco [2000] 14, sull Greco-Italiano/Italiano-Greco [2006] 15 e sull Greco-Tedesco/Tedesco-Greco [2013] 16, tutti pubblicati dal Istituto Poligrafico dello Stato, Atene. Ci auguriamo che questo sia utile per il mondo scientifico e del servizio civile. Atene, Gennaio 2014 Athanassios Grivas Capo di Direzione di Codificazione di Dati Giuridici, Ministero della Riforma Amministrativa E-Government Composizione e editoriale curata: Stavros Katsigiannis, Capo della Sezione di Giurisprudenza, Ministero della Riforma Amministrativa e E-Government Copertina: Scitos 13 Da Charalampos Katsos, Avvocato di Atene, Dottore in Legge dell Università Libera di Berlino, DEA Università di Parigi I. 14 Da Maria Psaroudaki, Avvocato di Atene, LLM Università di Essex. 15 Da Paraskevi Kesti, Funzionaria Pubblica. 16 Da Stefanos Fourtounidis, Avvocato di Atene, Laureato dall Università di Bonn, con il contributo di Stavros Katsigiannis e Eleni Verikaki, Funzionari Pubblici. 11

12 Das vorliegende Wörterbuch gründet sich vorwiegend auf den zweisprachigen Wörterbüchern der Terminogie des Beamtenrechts, welche unser Referat bereits herausegegeben hat, nämlich: auf dem Griechisch-Französischen/ Französisch-Griechischen [2000] 17, auf dem Griechisch-Englischen/Englisch-Griechischen [2000] 18, auf dem Griechisch- Italienischen/Italienisch-Griechischen [2006] 19 und auf dem Griechisch-Deutschen/Deutsch-Griechischen [2000] 20. Wir hoffen, dass dies der wissenschaftlichen Welt und dem Beamtentum nützlich erscheint. Athen, Januar 2014 Athanassios Grivas Leiter des Referats Kodifizierung Juristischer Daten Ministerium für Verwaltungsreform und Ε-Government Zusammensetzung und redaktionelle Bearbeitung: Stavros Katsigiannis, Leiter des Unterreferats Rechtsprechung, Ministerium für Verwaltungsreform und E-Government Umschlaggestaltung: Skythos 17 Von Charalampos Katsos, Rechtsanwalt in Athen, Dr. iur. Freie Universität Berlin, DEA Univerität Paris I. 18 Von Maria Psaroudaki, Rechtsanwältin in Athen, LLM Univerität Essex. 19 Von Paraskevi Kesti, Staatsbeamtin. 20 Von Stefanos Fourtounidis, Rechtsanwalt in Athen, Absolvent der Universität Bonn, mit Beiträgen von Stavros Katsigiannis und Eleni Verikaki, Staatsbeamten. 12

13 Πίνακας Περιεχομένων Ελληνικά-Γαλλικά-Αγγλικά-Ιταλικά-Γερμανικά σελ. 15 Γαλλικά-Ελληνικά-Αγγλικά-Ιταλικά-Γερμανικά σελ. 31 Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά-Ιταλικά-Γερμανικά σελ. 47 Ιταλικά-Ελληνικά-Γαλλικά-Αγγλικά-Γερμανικά σελ. 63 Γερμανικά-Ελληνικά-Γαλλικά-Αγγλικά-Ιταλικά σελ. 79 Table de contents Grec-Français-Anglais-Italien-Allemand p. 15 Français-Grec-Anglais-Italien-Allemand p. 31 Anglais-Grec-Français-Italien-Allemand p. 47 Italien-Grec-Français-Anglais-Allemand p. 63 Allemand-Grec-Français-Anglais-Italien p. 79 Table of contents Greek-French-English-Italian-German p. 15 French-Greek-English-Italian-German p. 31 English-Greek-French-Italian-German p. 47 Italian-Greek-French-English-German p. 63 German-Greek-French-English-Italian p. 79 Sommario Greco-Francese-Inglese-Italiano-Tedesco p. 15 Francese-Greco-Inglese-Italiano-Tedesco p. 31 Inglese-Greco-Francese-Italiano-Tedesco p. 47 Italiano-Greco-Francese-Inglese-Tedesco p. 63 Tedesco-Greco-Francese-Inglese-Italiano p. 79 Inhaltsverzeichnis Griechisch-Französisch-Englisch-Italienisch-Deutsch S. 15 Französisch-Griechisch-Englisch-Italienisch-Deutsch S. 31 Englisch-Griechisch-Französisch-Italienisch-Deutsch S. 47 Italienisch-Griechisch-Französisch-Englisch-Deutsch S. 63 Deutsch-Griechisch-Französisch-Englisch-Italienisch S

14 14

15 ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ-ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 15

16 16

17 Ελληνικά Français English Italiano Deutsch Α Άδεια Congé Leave Congedo Urlaub - μητρότητας - de maternité maternity - - di maternità Mutterschaftsurlaub αναρρωτική (ασθενείας) - - de maladie convalenscence (sick) - - di malattia Krankheitsurlaub γονική - - parental parental - - parentale Elternzeit ειδική - - spécial special - - straordinario per motivi di salute Sonderurlaub Ακύρωση διοικητικής πράξης Annulation Annulment of an administrative act Anullamento di un atto amministrativo Aufhebung eines Verwaltungaktes Αλληλοασφαλιστικός Οργανισμός Δ.Υ. Mutuelle des fonctionnaires Mutual Aid Fund Ente mutualistico / Mutua assicuratrice Beamtenversicherung / Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Αμεροληψία Δ.Υ. Impartialité Impartiality Imparzialità Unparteilichkeit im Amt Αμοιβή Δ.Υ. Rémunération Pay / Payment / Remuneration / Emolument Remunerazione / Compenso Beamtenbesoldung / Vergütung - πρόσθετη. prime bonus compenso aggiuntivo zusätzliche Vergütung Ανάγκες υπηρεσιακές Besoins du service Exigencies of service Esigenze di servizio Dienstliche Bedürfnisse Ανεξαρτησία Δ.Υ. Indépendance (des fonctionnaires) Independence of civil servants Indipendenza Unabhängigkeit Ανιδιοτελής άσκηση καθηκόντων (βλ. Υποχρεώσεις των Δ.Υ.) Ανικανότητα προς εργασία Invalidité Disability Inabilità al lavoro / Dienstunfähigkeit Incapacità al lavoro / Inidonietà al servizio Αξία(ες) Δ.Υ. Mérites Merits Merito Würde εκτίμηση της - appréciation des - appreciation of - / valutazione del - würdigen qualities Αξιολόγηση (προσωπικού υπηρεσίας) Appréciation générale (du fonctionnaire) Personnel appraisal / Evaluation Valutazione del personale Dienstliche Beurteilung / Bewertung Απαρτία Quorum Quorum Quorum / Numero legale Anwesenheit der zur Beschlussfähigkeit erforderlichen Mitglierzahl Απασχόληση μερική Travail à temps partiel Part-time work Impiego a tempo parziale Teilzeitbeschäftigung Απασχόληση πλήρης του Δ.Υ. στη δημόσια υπηρεσία Exercice effectif de la fonction Full engagement Impiego a tempo pieno Vollbeschäftigung Απεργία Δ.Υ Grève des fonctionnaires Strike of public officials Sciopero dei impegati pubblici Beamtenstreik αιφνιδιαστική κήρυξη- - surprise lightning - - a sorpresa Blitzstreik απαγορευμένη - - interdite banned - - proibito verbotener Streik - καταχρηστική - abusive abusive - - abusivo rechtsmißbräuchlicher Streik παράνομη - - illicite illegal - - illegale rechtswidriger Streik πολιτική - - politique political - - politico politischer Streik 17

18 Ελληνικά Français English Italiano Deutsch Αποδοχή θέσης Δ.Υ. Acceptation (de poste) Acceptance of post Accetazione di un pubblicco impiego / Accetazione di un incarico Αποκατάσταση Δ.Υ. (Επαναφορά) Annahme der Beamtenernennung Reconstitution de carrière Reinstatement Riabilitazione Rehabilitierung Απόλυση Licenciement Dismissal Lιcenziamento Entlassung Απόλυση Δ.Υ.(ως πειθαρχική ποινή) Απονομή αρμοδιοτήτων σε Δ. Υ. Révocation (mesure disciplinaire) Removal from post (disciplinary measure) Lιcenziamento (sanzione disciplinare) Attribution (s) Definition of duties Attribuzione di funzioni / Attribuzione dell incarico Απόρρητο Secret Secrecy / Confidentiality Segreto d ufficio Entfernung aus dem Beamtenverhältnis (Disziplinarmaßnahme) Zuständigkeitszuweisung Geheimsache επαγγελματικό - - professionnel professional - - professionale Berufsgeheimnis Απόσπαση (βλ. Κινητικότητα) Απουσία (υπαλλήλου από την υπηρεσία) Absence Absence Assenza Fernbleiben vom Dienst Αργία Δ.Υ. Suspension Suspension Sospensione Einstweilige Entfernung aus dem Beamtenverhältnis Αρμοδιότητα Fonction(s) Competence / Function Funzioni / Attribuzioni Amtszuständigkeiten Αρχαιότητα Δ.Υ. Ancienneté Seniority Anzianità di servizio Dienstalter Αρχή Principe Principle Principio Grundsatz / Prinzip - ίσης μεταχείρισης - d égalité de traitement - of equal treatment - della parità di trattamento - der Gleichbehandlung - ισότητας των φύλων - d égalité des sexes - of equality of the sexes - della parità dei sessi - Gleichberechtingung von Mann und Frau - της συνέχειας της δημόσιας υπηρεσίας - de continuité du service public - of the continuity of the public service - di continuità dell azione amministrativa Kontinuitätsprinzip Αρχή, εξουσία Áutorité (s) Authority Autorità Staatsgewalt / Öffentliche Gewalt ιεραρχική αρχή - hiérarchique hierarchical - potere gerarchico Hierarchiegrundsatz / Grundsatz des hierarchischen Verwaltungsaufbaus τοπικές αρχές - des collectivités locales local - - locali Ortsbehörden Άσκηση πρακτική Stage Training period / Esercitazione pratica / Praktikum Placement Pratica / Tirocinio Ασκούμενος πρακτικώς Stagiaire Trainee Praticante / Tirocinante Praktikant Ασυμβίβαστο δευτέρου έργου από Δ.Υ. Ασφαλιστική κάλυψη (Σύστημα) Incompatibilité Incompatibility Incompatibilità (di incarico) Inkompatibilität der Ausübung zweiter Tätigkeit Assurance Social security scheme Copertura assicurativa Sozialversicherung Β Βαθμίδα / Κλιμάκιο βαθμού Echelon Band Grado / Qualifica Verwaltungsstufe 18

19 Ελληνικά Français English Italiano Deutsch Βαθμολόγηση (Αξιολόγηση) Péréquation des notes Grading Valutazione Dienstliche Beurteilung / Bewertung Βαθμός Δ.Υ. Grade Grade / Rank Grado Dienstgrad Βουλή (Νομοθετικό Σώμα) Assamblée parlementaire Parliament Camera dei deputati Parlament (Legislative) Γ Γνωμοδότηση Avis Opinion (legal) Parere Gutachten Γνωστοποίηση στοιχείων, εγγράφων φακέλου Communication (des documents / du dossier) Communication of a file / document Comunicazione / Notificazione Γραφείο (υπηρεσία) Bureau Bureau Ufficio Amt Γραφείο πολιτικό Υπουργού Cabinet / Bureau ministériel Ministerial office Gabinetto del ministro Kabinett Herausgabe von Unterlagen / Zugang zu einer Akte Διευθυντής του - chef de Cabinet head of - capo del - Leiter des Kabinetts Δ Δείκτης υπολογισμού μισθού Indice salarial Salary grading Indice di calcolo dello stipendio / Indice delle retribuzioni Δεοντολογία Déontologie Deontology / Professional code of ethics Deontologia Besoldungsberechnungsindikator Standesregeln Δημόσια Διοίκηση Administration publique Public administration Amministrazione publicca Öffentliche Verwaltung Δημόσια περιουσία / Δημόσιο χρήμα Domaine publique Public property / Public money Patrimonio pubblico / Denaro pubblico Staatsvermögen / Staatsgeld κατάχρηση - Concussion misappropriation of abuso di denaro pubblico Missbrauch von - public funds Δημόσια υπηρεσία Service public Public service Servizio pubblico Staatsbehörde Δημοσιότητα Publicitè Publicity / Advertising Pubblicità Öffentlichkeit - του διαγωνισμού πρόσληψης Δ.Υ. Δημοσιοϋπαλληλική σχέση / Καθεστώς Δ.Υ. νομικό, μονομερώς προσδιοριζόμενο από το κράτος - des concours - of the recruitment competition Situation statutaire (légale et réglementaire) Crown civil servant link / State civil servant link / Administrative status (of a civil servant) Δημοσιοϋπαλληλικό σώμα Fonction Publique Civil service staff / Civil service - del concorso pubblico - der Einstellungsausschreibung Rapporto di impiego pubblico Impiego pubblico / Gli impiegati statali / Funzionari pubblici Öffentlich-rechtliches Beamtenverhältnis Beamtentum Διαβούλευση Consultation Concertation Consultazione Konsultation / Erörterung Διαγραφή Radiation Dismissal Radiazione Löschung / Streichung Διαγωνισμός πρόσληψης Concours Competition / Concorso ad impiego Ausschreibung einer Δ.Υ. σε δημόσια θέση Concours 21 pubblico Beamtenstelle 21 Βλ. Ενδεικτικά, χρήση των όρων αυτών: A. Αuer, C. Demmke, R. Polet, ''Civil Services in the Europe of Fifteen'', EIPA, Maastricht, 1996, σελ

20 Ελληνικά Français English Italiano Deutsch ανοικτός - - externe open - - aperto öffentliche Stellenausschreibung - βάσει προσκομιζομένων τίτλων - sur épreuves ou sur titres - on the basis of qualifications - per titoli - aufgrund der vorgelegten Urkunden κλειστός (μεταξύ υπαλλήλων που υπηρετούν ήδη σε μια υπηρεσία) - interne internal - - interno interne Stellenausschreibung Διαθεσιμότητα Disponibilitè Non-active status / Temporary cessation of service Διάκριση (κατά παράβαση της αρχής της ισότητας) Collocamento in disponibilità Vorläufige Dienstenthebung Discrimination Discrimination Discriminazione Diskriminierung Διακριτική ευχέρεια Pouvoir discrétionnaire Discretionary power Potere discrezionale Ermessensspielraum / Freies Ermessen Διαπραγματεύσεις Négociations salariales Collective salary Contrattazione collettiva di Tarifverhandlungen συλλογικές για μισθολογικά θέματα bargaining stipendio Διαταγή Ordre Order / Command Ordine Anordnung / Verfügung παράνομη προϊσταμένου σε υφιστάμενο - illégal illegal - - illegittimo rechtswidrige dienstliche Anordnung eines Vorgesetzten Διάταγμα Décret Decree Decreto Verordnung Διαφθορά Corruption Corruption Corruzione Korruption Διαφορά διοικητική Contentieux Administrative litigation Controversia amministrativa Verwaltungsrechtsstreit / Verwaltungsrechtliche Streitigkeit δημοσιοϋπαλληλική - - de la fonction publique - concerning civil controversia in materia di Beamtenrechtsstreit servants pubblico impiego Δικαίωμα (-τα) Droit (s) Right Diritto Recht - απεργίας - de grève - to strike - di sciopero Streikrecht - λήψης μισθού - au traitement - of salary - alla retribuzione Recht auf Besolung - προσφυγής - de recours - to petition - al ricorso Beschwerderecht κεκτημένο - - acquis vested - - acquisito wohlerworbenes Recht πολιτικά - - civiques civil - - politico politische Rechte συνδικαλιστικό - - syndical - to join a trade union - sindacale Gewerkschaftsrecht συνταξιοδοτικό - - à une pension de - of pension - alla pensione Rentenanspruch retraite Διορισμός Nomination Appointment Nomina Ernennnung Δραστηριότητα Δ.Υ. Activité Activity Attività Tätigkeit - κερδοσκοπική εκτός υπηρεσίας - πολιτική -(s) politiques de fonctionnaires - (privé) lucrative outside gainful - - a fine di lucro fuori servizio political - - politica politische - auf Entgelt gerichtete außerhalb des Dienstes 20

21 Ελληνικά Français English Italiano Deutsch Ε Εγκύκλιος Circulaire Circular Circolare Runderlass Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης Ecole National d Administration (E.N.A.) National School of Public Administration Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione Nationale Verwaltungshochschule Εκχώρηση αρμοδιοτήτων (από ανώτερο σε κατώτερο όργανο της διοίκησης) Délégation de pouvoir Delegation of power Delega di attribuzioni / Delega di funzioni Übertragung von Amtsbefugnissen an einen Untergesetzten Ελεγκτικό Συνέδριο Cour des Comptes Court of Auditors 22 Corte dei Conti Bundesrechnungshof Ελευθερία Liberté Freedom Libertà Freiheit - γνώμης - d opinion - of opinion - di opinione Meinungsfreiheit - έκφρασης - d expression - of expression - di espressione Ausdrucksfreiheit συνδικαλιστική - - syndicale - to join trade unions - syndacale Koalitionsfreiheit Επίδομα Allocation Allowance / Bonus Assegno / Indennità Zulage / Zuschuss - οικογενειακό - pour charges de famille family - assegno familiare Ehezuschlag / Familienzulage Επιλογή προσωπικού στη Sélection du personnel Staff selection in public Selezione di personale Beamtenauslese δημόσια διοίκηση dans l administration publique administration della amministrazione pubblica Επιμόρφωση Formation Training Formazione Fortbildung / Berufsausbildung διαρκής - - permanente permanent - - permanente andauernde - - (κατάρτιση) επαγγελματική - professionnelle professional - - professionale berufliche Fortbildung / fachliche Fortbildung Επίπληξη (πειθαρχική Blâme Reprimand Rimprovero verbale / Verweis κύρωση, ποινή πειθαρχική) Censura (nota di biasimo) Επιτροπή (ές) Commission (s) Commission / Committee Commissione / Comitato Ausschuss / Kommission διϋπουργική - - interministérielle interdepartmental - commissione interministeriale interministerieller - υγειονομική - - médicale civil servants medical examination - / health - Επίτροπος Διοικήσεως (βλ. και Συνήγορος του Πολίτη) Επιχείρηση (δημόσια βιομηχανικού και εμπορικού χαρακτήρα) Service industriel et commercial commissione sanitaria Public corporation Azienda pubblica / Impresa pubblica Gesundheitsausschuss Öffentliches Unternehmen Ευθύνη Responasabilitè Responsibility / Liability Responsabilità Haftung / Verantwortung αστική - - civile civil - - civile Haftpflicht πειθαρχική - - disciplinaire disciplinary - - amministrativa (- disciplinare) Disziplinarhaftung ποινική - - pénale penal - - penale Strafrechtliche Verantwortung 22 Συγγενείς θεσμοί στην Αγγλία: ''Public Accounts Committee'' και ''National Audit Office''. 21

22 Ελληνικά Français English Italiano Deutsch Ευρωπαϊκή ιθαγένεια / ιθαγένεια της Ε.Ε. 23 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Citoyenneté de l Union Européenne European citizenship / Citizenship of the E.U. Journal officiel Official Gazette / Official Bulletin / Official Journal Cittadinanza dell Unione Europea Europäische Staatsbürgerschaft / Europäische Bürgerschaft Gazzetta ufficiale Amtsblatt / Regierungsblatt / Bulletin der Bundesregierung Εχεμύθεια Discrètion Secrecy Riservatezza Verschwiegenheit / Diskretion / Amtsverschwiegenheit Ζ Η Ηθική του Δ.Υ. Moralité Morality Moralità / Etica Beamtenmoral / Sittlichkeit Ηλικία Age Age Età Alter / Lebensalter - πρόσληψης - du recrutement recruitment - - di assunzione Einstellungsalter - συνταξιοδότησης - de la retraite pensionable / retirement - - per il collocamento a riposo / - pensionabile Renteeintrittsalter κατώτατο όριο - - minimum - minimum limite minimo di - Mindestalter όριο - limite d - - limit limite di - Altersgrenze Θ Θέση Δ.Υ Emploi Post / Position Impiego / Posizione / Posto / Incarico Beamtenposten / Beamtenstelle / Amt (im statusrechtlichen Sinn) διευθυντική - - de direction managerial - - direttivo / - dirigenziale leitende Funktion κατάργηση - suppression d - abolishment of - soppressione di - Arbeitsstellenabbau / Arbeitsstellenabschaffung / Streichung eines Postens μόνιμη - - permanent established - - permanente feste Arbeitsstelle Θητεία Service Term of office Mandato Dienstzeit / Dienst - στρατιωτική Service militaire / Service nationale Military service Servizio militare / Servizio di leva Militärdienst / Wehrdienst Ι Ιεραρχία Hiérarchie Hierarchy Gerarchia Dienstrang / Dienstweg / Rangordnung / Hierarchie 23 Στην ελληνική γλώσσα, λόγω αδυναμίας μονολεκτικής απόδοσης των όρων Citoyenneté de l'union Européenne, Citizenship of the E.U., Cittadinanza dell' Unione Europea και Europäische Staatsbürgerschaft υιοθετήθηκε ο όρος ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για την ιδιότητα του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλ. μεταξύ άλλων: Δαγτόγλου Π., Βασικά στοιχεία της Συνθήκης του Maastricht, μια κριτική ανάλυση (Συμπλήρωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου), Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα,

23 Ελληνικά Français English Italiano Deutsch αρχή της - principe hiérarchique - principle principo gerarchico Rangordnungsprinzip Ιεραρχική εξουσία Pouvoir hiérarchique Hierarchical authority / Potere gerarchico Aufsichtsrecht Hierarchical power Ιεραρχική τάξη Ordre hiérarchique Hierarchical order Ordine gerarchico Rangordnung Ιθαγένεια Nationalité Nationality Cittadinanza Staatsbürgerschaft / Staatsangehörigkeit Ικανότητα Δ.Υ. εκπλήρωσης (άσκησης) των καθηκόντων του Aptitude Aptitude Idoneità all esercizio delle funzioni Amtsfähigkeit Ίση μεταχείριση Δ.Υ. με τα ίδια προσόντα Parité des fonctions publiques Equality Parità di trattamento Gleichbehandlung / Gleichberechtigung / Gleichmäßige Behandlung Κ Καθεστώς Δ.Υ. νομικό, μονομερώς προσδιοριζόμενο από το κράτος (βλ. και Δημοσιοϋπαλληλική σχέση) Καθήκον 1 Devoir Obligation Dovere Aufgabe / Pflicht / Dienstpflicht - επιφύλαξης - de réserve - of reservation - di riserbo Zurückhaltungspflicht / Mäßigungspflicht - νομιμοφροσύνης - de loyalisme - of loyalty - di fedeltà Loyalitätspflicht / Treuepflicht Καθήκον (-ντα) 2 Devoir (s) Duties Doveri / Compiti / Mansioni / Funzioni Dienstpflichten απαλλαγή από τα - Décharge (d activité/de service) exception from - / discharge Καριέρα (βλ. Σταδιοδρομία) Καταδίκη ποινική Δ.Υ. Condamnation (pénale) Penal sentence of a civil servant Κατάταξη (ένταξη) Classement Classifying / Classification Κατηγορία Δ.Υ. Κατοικία παρεχόμενη από το κράτος σε υπάλληλο λόγω της υποχρέωσής του διαρκούς παραμονής στον τόπο εργασίας Κινητικότητα-Μετακίνηση- Μετάταξη Δ.Υ. Catégories (des fonctionnaires) Logement de fonction dispensa dalle mansioni Condanna penale Freistellung von Dienstpflichten Strafrechtliche Verurteilung Classificazione Einordnung / Einstufung / Klassifikation / Rangordnung Category Carriera Beamtenkategorie State provided civil servants housing Appartamento di servizio Mobilité / Mutations Mobility Mobilità / Comando / Transferimento Dienstwohnung Mobilität / Abordnung / Versetzung Απόσπαση Détachement Secondment / Detachment Trasferimento temporaneo Abordnung Κινητικότητα Mobilité Mobility Mobilità Mobillität κάθετη (μετακίνηση Δ.Υ. συνδυασμένη με προαγωγή) - - verticale - combined with promotion (vertical) - verticale Aufstieg wegen Beförderung 23

24 Ελληνικά Français English Italiano Deutsch - μετακίνηση Δ.Υ. εντός της δημόσιας διοίκησης - interne internal - - interna Versetzung - μετακίνηση Δ.Υ. μη συνδυασμένη με προαγωγή (οριζόντια) - horizontale - without promotion (horizontal) - orizzontale Versetzung Μετάθεση Déplacement / Changement de poste Moving / Shifting / Displacement / Temporary transfer Trasferimento Versetzung Μετακίνηση ΔΥ (σε άλλη θέση ή ανάθεση νέων καθηκόντων) Changement Redeployment / Reassignment Dislocazione Amtswechsel / Umsetzung Μετάταξη Mutation Permanent transfer Transferimento (da un servizio ad un altro o da una carriera ad un altra) Κλίμακα Echelle Scale / Rate / Echelon Grado / Scala Stufe βαθμολογική - echelon grading scheme - di qualifiche Laufbahn Versetzung an eine andere Planstelle - αποδοχών - de salaires salary scale - salariali Besoldungsstufe - αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής μισθών (Α.Τ.Α.) - mobile des salaries automatic indexing of salaries - mobile / - salariale automatische Besoldungsanpassung an den Preisindex - μισθολογική - de salaires pay scale - retributiva Besoldungsstufe Κοινοποίηση Notification Notification Notificazione Bekanntgabe Κοινωνική ασφάλιση Sécurité sociale Social security Assicurazione sociale Sozialversicherung Κράτος État State Stato Staat Κύρωση (βλ. Πειθαρχική κύρωση) Λ Λειτούργημα Fonction (s) Function Funzione Amt / Funktion Μ Μετάθεση (βλ. και Κινητικότητα...) Μετακίνηση (βλ. Κινητικότητα...) Μετάταξη (βλ. και Κινητικότητα ) Μισθός Traitement Salary Stipendio Gehalt / Besoldung κατώτατο όριο - bas salaires minimum - salario minimo Mindestgehalt Μονιμοποίηση Δ.Υ. μετά το πέρας δοκιμαστικής περιόδου Titularisation Immissione in ruolo / Nomina in servizio Assignment to established post (after the end of the probationary period) / Establishment 24 Anstellung nach erfolgreichem Abschluss der Probezeit

25 Ελληνικά Français English Italiano Deutsch Μονιμότητα Δ.Υ. Inamovibilité Tenure / Permanence / Irremovability / Permanent tenure Stabilità Unkündbarkeit des Beamtenverhältnisses Ν Νομιμότητα Légalité Legality Leggitimità Gesetzmäßigkeit αρχή της principe de - principle of - principio della - Vorrang des Gesetzes Νόμος Loi Law Legge Gesetz σχέδιο - projet de - bill disegno di - Gesetzesvorlage / Gesetzesentwurf Νόσφιση εξουσίας Usurpation de titre (fonction) Usurpation of power Usurpazione del potere Amtsanmaßung Ξ Ο Οδηγίες έγγραφες ή προφορικές προϊσταμένου Δ.Υ. για την άσκηση του υπηρεσιακού έργου Ομοσπονδία συνδικαλιστικών οργανώσεων Instruction (s) Instructions Istruzioni Anweisungen Fèdèration (de syndicats) Federation of Unions Federazione di organizzazioni sindicali Gewerkschaftsbund Όρκος Serment Oath Giuramento Eid Ορκωτός Assermenté Sworn / On oath Giurato Vereidigt Όφελος παράνομο Δ.Υ. από επιχείρηση την οποία εποπτεύει η υπηρεσία του Prise illégale d intérêt Profitto illegale Illegal profit / Gaining of illegal interest (by an official from an enterprise supervised by his service) Unlautere Vorteilsannahme eines Beamten von einem von seinem Amt beaufsichtigten Unternehmen. Π Παραίτηση Δ.Υ. Démission Resignation Dimissioni Rücktritt eines Beamten Παράπτωμα Faute Offence / Breach Infrazione Vergehen - πειθαρχικό - disciplinaire disciplinary offence / breach - disciplinare Disziplinarvergehen - ποινικό/ποινική παράβαση - pénale criminal - - penale Strafdelikt Παροχές Avantages / Bénéfices Benefits Prestazioni Zuwendungen - κοινωνικής φύσης στους avantages bénéfices social - - sociali Sozialzuwendungen an Δ.Υ. sociaux Beamte Πειθαρχία Δ.Υ. Discipline Discipline Disciplina Disziplin Πειθαρχική διαδικασία Procédure disciplinaire Disciplinary proceedings Πειθαρχική κύρωση / Répression disciplinaire / Disciplinary sanction / πειθαρχικό μέτρο Sanction disciplinaire Μeasure Πίνακας προακτέων Tableau d avancement Panel / List of promotees Procedimento disciplinare Disziplinarverfahren Sanzione disciplinare Sanktion / Disziplinarmaßnahme Quadro di avanzamento Verzeichnis der zu befördernden Beamten 25

ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ IT REPUBLIQUE

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ - ΕΡΓ. 40 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ / ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ / ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ Γ/ΝΖ ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ... 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Λειτουργικοί Παράγοντες...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ... 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Λειτουργικοί Παράγοντες... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 19 ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ... 21 Βασικά Στοιχεία της Δεοντολογίας... 21 1. Η έννοια και ο ρόλος της Δεοντολογίας... 21 2. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια και χαρακτηριστικά του Εργατικού Δικαίου... 1 1.1. Έννοια Εργατικού Δικαίου... 1 1.2. Χαρακτηριστικά του ΕργΔ... 1 1.3. Σύγχρονες τάσεις... 2 2. Ιστορικά... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement of Goods

European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement of Goods Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΘΔΜΟΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΑΘΔΝΧΝ Δπηβιέπωλ: Γρ. Γεώργηος Ν. Σράληας ποσδάζηρηα: Κάληδηοσ Υρσζάλζε

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΥΔΗ Γεώργιου Επίκουρου Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έδρα Jean Monnet, Δικηγόρος Αθηνών Διεύθυνση: Ζαϊμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. moustakasm @yahoo 15. 00-16. 00

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. moustakasm @yahoo 15. 00-16. 00 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. Διορισμού 1330/Τ.Γ /17.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΝΗ. Ορθή Χρήση. Πληροφοριακού Συστήματος. 3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κεντρικό Ξενοδοχείο

ΕΡΓΑΝΗ. Ορθή Χρήση. Πληροφοριακού Συστήματος. 3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κεντρικό Ξενοδοχείο Δωρεάν Ειδικός Εισηγητής με πολυετή πρακτική εμπειρία σε θέματα Δ.Α.Υ.Κ. & Ενιαίου Μισθολογίου & με μεγάλη διδακτική εμπειρία στο ανωτέρω θεματικό αντικείμενο 23 Νοεμβρίου // 19 Νοεμβρίου // 26 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction «Je n aurais pas laissé cette faute si j avais pu me relire» «J aurais corrigé ma traduction si vous m aviez laissé plus de temps» «Si j

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Δείγμα ερωτήσεων σε ερωτήματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013 Ο.Ε.Υ. δημόσιων φορέων

Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013 Ο.Ε.Υ. δημόσιων φορέων Αξιολόγηση -αναδιοργάνωση δομών Δήμων Τάσος Σαπουνάκης Οικονομολόγος, Σύμβουλος τοπικής αυτοδιοίκησης Θεσμικό πλαίσιο Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005»

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙA ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Σ. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001

Διαβάστε περισσότερα

Α. Νόμος για τη Διαφάνεια, την Αξιοκρατία και την Αποτελεσματικότητα στη Δημόσια Διοίκηση

Α. Νόμος για τη Διαφάνεια, την Αξιοκρατία και την Αποτελεσματικότητα στη Δημόσια Διοίκηση Α. Νόμος για τη Διαφάνεια, την Αξιοκρατία και την Αποτελεσματικότητα στη Δημόσια Διοίκηση Αποκομματικοποίηση, Διαφάνεια, Αξιοκρατία στο Δημόσιο Τομέα Σύσταση Εθνικού Μητρώου Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ)

Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ) www.ekpaideutikareumata.gr proodeutikareumata@gmail.com www.facebook.com/reumata Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ) Συναδέλφισσες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση Προαιρετικά. 3. Σπουδές (συμπεριλαμβάνεται η Γνώση Ξένων Γλωσσών)

Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση Προαιρετικά. 3. Σπουδές (συμπεριλαμβάνεται η Γνώση Ξένων Γλωσσών) . Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟ Φ.Ε.Κ. Διορισμού (ΦΕΚ74/5-4- 2005) 2. Επικοινωνία Διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 36, 767 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2. Επικοινωνία Διεύθυνση Ώρες Υποδοχής Τηλέφωνο Ηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: 4ΑΜΔΝ-ΥΘ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 32754 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Βαφέας Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 29 Ιουλίου 1970, Αθήνα Τηλέφωνο γραφείου: 28310-77206 E-mail: vafeas@fks.uoc.gr Ξένες γλώσσες: Αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2001-2005

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2001-2005 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2001-2005 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2001-2005 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Παράσταση «Αντιγόνη» που έγινε στο κατεχόμενο θέατρο Σαλαμίνας στις 28/9/2016

Θέμα Παράσταση «Αντιγόνη» που έγινε στο κατεχόμενο θέατρο Σαλαμίνας στις 28/9/2016 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ Προς Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας 07 Οκτωβρίου 2016 Θέμα Παράσταση «Αντιγόνη» που έγινε στο κατεχόμενο θέατρο Σαλαμίνας στις 28/9/2016 Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα, και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ Με αφορµή τα πολλά

Διαβάστε περισσότερα

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION REVISED SCHEMES

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION REVISED SCHEMES TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION REVISED SCHEMES *********** COMBINED CIVIL SERVICES - I GROUP - I SERVICES PRELIMINARY EXAMINATION SinglePaper GeneralStudies(DegreeStd.)200items/300marks(Objectivetype)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Ειδικοί Σκοποί ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Γυµνάσιο επιδιώκεται οι µαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα, και ειδικότερα: Να κατανοούν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

Commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile

Commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile Parlement européen 2014-2019 Commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile 23.6.2016 2016/2090(INI) AMENDEMENTS 1-7 Projet de rapport Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Αρμόδια: Αθανασακοπούλου Θ. Τηλ. 2610/969037, 962106 Fax. 2610/996652 ΑΔΑ: ΒΙΗΜ469Β7Θ-ΤΗ1 Πάτρα, 15 Απριλίου 2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:5438 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Κ. Τραντάλη ΤΗΛ.: 210 3291414 Αθήνα, 18.03.2014 FAX : 210 3291461 Αριθμ. Πρωτ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Κ. Τραντάλη ΤΗΛ.: 210 3291414 Αθήνα, 18.03.2014 FAX : 210 3291461 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΙΚΗΣ 4, 102 48 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 3291200, FAX: 210 3221772 ------------ ----------- ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν. 2800/2000 Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-30, 39]...3 [2]

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ [Αφορά όλους τους φοιτητές που φοιτούν στη Σχολή, σε οποιαδήποτε εξάμηνο, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Ωστόσο, για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στη Σχολή πριν από το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

28(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

28(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4558, 28.3.2016 Ν. 28(Ι)/2016 28(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Αμηνιφγεζε κίαο δηαπξαγκάηεπζεο. Μειέηε Πεξίπησζεο: Ζ αλέγεξζε ηεο Νέαο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ηεο Νέαο

Διαβάστε περισσότερα

þÿÿ¹ À ³ Â Ä Å ¹º± Å º±¹ Ä þÿ ¹º±ÃÄ Á¹ Ä Â ÅÁÉÀ±Êº  ˆ½

þÿÿ¹ À ³ Â Ä Å ¹º± Å º±¹ Ä þÿ ¹º±ÃÄ Á¹ Ä Â ÅÁÉÀ±Êº  ˆ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ¹ À ³ Â Ä Å ¹º± Å º±¹ Ä þÿ ¹º±ÃÄ Á¹ Ä Â ÅÁÉÀ±Êº  ˆ½ Papamichael, Costas

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 3-9. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0816(CNS) Σχέδιο γνωμοδότησης Jan Zahradil. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 3-9. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0816(CNS) Σχέδιο γνωμοδότησης Jan Zahradil. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2010/0816(CNS) 4.5.2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 3-9 Σχέδιο γνωμοδότησης Jan Zahradil (PE440.219v01-00) σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο

Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο Μάθημα 12 ο :Find the Law II. (Γαλλία-Γερμανία) Αν. Καθηγήτρια: Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου Νομική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKΟ ΣΠOY EΣ TITΛOI - AKA HMAΪKH ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΞEΛIΞH ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

BIOΓPAΦIKΟ ΣΠOY EΣ TITΛOI - AKA HMAΪKH ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΞEΛIΞH ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ Αν. Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΠΘ Φερών 6, Αθήνα 10434 Τηλ. 010 82 56 095 Fax 010 82 56 096 Κιν. Τηλ. 6977 509280 BIOΓPAΦIKΟ ΣΠOY EΣ TITΛOI - AKA HMAΪKH ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΞEΛIΞH ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο ΚΤΙΣΤΑΚΗ Αναπληρώτρια Εισαγωγή στη Επιστήμη(Αρχές Διοίκησης & Οργάνωσης) Τηλέφων. Ηλ.

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο ΚΤΙΣΤΑΚΗ Αναπληρώτρια Εισαγωγή στη Επιστήμη(Αρχές Διοίκησης & Οργάνωσης) Τηλέφων. Ηλ. 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο ΚΤΙΣΤΑΚΗ Αναπληρώτρια Εισαγωγή στη ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Καθηγήτρια Διοικητική Επιστήμη(Αρχές Διοίκησης & Οργάνωσης) Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΦΕΚ 1376/τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλ.: 213-1313394, -378,-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΜΟΝΟΥ ΕΔΑΦΙΟ Ζ ΤΟΥ Ν.4093/2012 Μετάταξη- Μεταφορά Με την υποπαράγραφο Ζ1 εισάγεται η δυνατότητα μετάταξης μόνίμου και αορίστου χρόνου προσωπικού από και προς κεντρικές και περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Απώτερος στόχος η ίση μεταχείριση και η καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού σε διεθνές (διακρατικό) επίπεδο.

Απώτερος στόχος η ίση μεταχείριση και η καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού σε διεθνές (διακρατικό) επίπεδο. Διεθνής Διάσταση Δά Εργατικών Σχέσεων Ορέστης Μέσσιος Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων Α Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σκοπός: Η θέσπιση νομοθετικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Τα ζητούμενα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής, είναι τα παρακάτω:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Τα ζητούμενα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής, είναι τα παρακάτω: Τεχνολογικά και Λειτουργικά χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια Π.Σ. διαχείρισης Μόνιμου (Εκπαιδευτικού και Διοικητικού) προσωπικού καθώς και Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Mavrozacharakis Emmanouil

Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Mavrozacharakis Emmanouil «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ο..Γ. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ, ΕΝ ΟΓΕΝEIΣ ΚΑΙ ΕΞΩΓΕΝEIΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ» (THE IMPACT OF GERMAN REUNIFICATION THE FOREIGN POLICY FRY. HISTORICAL

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 5: Structuro-Globale Audio-Visuelle (SGAV) ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσαφώ Τσούκα Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρυσαφώ Τσούκα Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Συμμετοχή της Ελλάδος στον Κανονισμό 1259/2010 για το εφαρμοστέο δίκαιο στο διαζύγιο και το δικαστικό χωρισμό («Ρώμη ΙΙΙ») Χρυσαφώ Τσούκα Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου της Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΓΑΜΒΕΤΑ 6 - ΙΑΣΟΝΟΣ - ΒΟΛΟΣ Τ.Κ. 382 21 ΤΗΛ. 2421074101 & 2421074192 e-mail: g-suth@uth.gr Αριθµ. Πρωτ.: 7868 Βόλος 2 Ιουνίου 2014 ΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 Στην ΑΘΉΝΑ ΣΉΜΕΡΑ ΤΗΝ 10.04.2002 ΣΤΑ Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ Α.Ε (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ ενός του κ.στ. ΝΕΖΗ ιευθύνοντος Συµβούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ ---------------------------------------------------- Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ40/17 ΑΡ.: 10

Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ40/17 ΑΡ.: 10 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ40/17 ΑΡ.: 10

Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ40/17 ΑΡ.: 10 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Αγοράς (Benchmarking)

Αποτελέσματα Έρευνας Αγοράς (Benchmarking) Αποτελέσματα Έρευνας Αγοράς (Benchmarking) Παραδοτέο Έργου Εθνική Ασφαλιστική Α.Ε.Ε.Γ.Α. 23 Ιανουαρίου 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αποτελέσματα Έρευνας Αγοράς (Benchmarking) 1 1. Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας στη Γερμανία. Ευκαιρία και πρόκληση

Εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας στη Γερμανία. Ευκαιρία και πρόκληση Εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας στη Γερμανία Ευκαιρία και πρόκληση Περιεχόμενα Ποιοί είμαστε / Τι κάνουμε / Τι προσφέρουμε Η ζωή στη Γερμανία Επί της ουσίας Η ζούγκλα των παραγράφων Τι χρειάζομαι ms

Διαβάστε περισσότερα

Τέως Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Αύγ.-Σεπτ. 2007) Τέως Υπουργός Εσωτερικών (Αύγ.-Σεπτ. 2009)

Τέως Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Αύγ.-Σεπτ. 2007) Τέως Υπουργός Εσωτερικών (Αύγ.-Σεπτ. 2009) Σπυρίδων Ι. Φλογαΐτης Διδάκτωρ Νομικής, Διδάκτωρ Ιστορίας Diplômé de l'ecole Pratique des Hautes Etudes-IVème Section Επίτιμος Διδάκτωρ, NSPSPA, Βουκουρέστι, Ρουμανία Επίτιμος Διδάκτωρ, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Στρατιωτικού

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Στρατιωτικού Τίτλος Υπηρεσίας Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Στρατιωτικού Από τον ατοµικό υπηρεσιακό φάκελο του/της πιστοποιούνται τα παρακάτω: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κεφάλαιο 1 Επώνυµο: 1 Όνοµα: 2 Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συμπληρώνονται με ευκρινή, κεφαλαία γράμματα. Επώνυμο/όνομα συζύγου : Κωδ. 1.5 / 1.6 ΑΜΚΑ : Κωδ. 1.15 ΑΦΜ : Κωδ. 1.10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε.

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. µε θέµα: «Ειδικές Ρυθµίσεις Άρσης Αντικινήτρων στη Συνδικαλιστική ράση» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης από τους Επιμορφούμενους: Αξιολόγηση Ανά Τίτλο και Έτος - Δείκτης 2: Διδακτικό Προσωπικό

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης από τους Επιμορφούμενους: Αξιολόγηση Ανά Τίτλο και Έτος - Δείκτης 2: Διδακτικό Προσωπικό ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 8,95 8,91 8,87 9,01 8,93 8,98 8,96 8,96 8,8 8,85 8,9 8,95 9 9,05 Στατιστικά Στοιχεία Τίτλου:

Διαβάστε περισσότερα

Développement de virus HSV-1 (virus de l herpes simplex de type 1) oncolytiques ciblés pour traiter les carcinomes hépatocellulaires

Développement de virus HSV-1 (virus de l herpes simplex de type 1) oncolytiques ciblés pour traiter les carcinomes hépatocellulaires Développement de virus HSV-1 (virus de l herpes simplex de type 1) oncolytiques ciblés pour traiter les carcinomes hépatocellulaires Aldo Decio Pourchet To cite this version: Aldo Decio Pourchet. Développement

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα