3 η Θεµατική Ενότητα. Μέρος Ι. Reuse Methodology. Εισαγωγή. Μεθοδολογία Σχεδιασµού για Επαναχρησιµοποίηση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 η Θεµατική Ενότητα. Μέρος Ι. Reuse Methodology. Εισαγωγή. Μεθοδολογία Σχεδιασµού για Επαναχρησιµοποίηση"

Transcript

1 3 η Θεµατική Ενότητα Reuse Methodology 1 Μέρος Ι Εισαγωγή 2

2 Εισαγωγικές Έννοιες Σύγχρονες Τεχνολογίες εκάδες εκατοµµύρια τρανζίστορ / chip Τεράστιος αριθµός διαθέσιµων πυλών Επανεξέταση ιαδικασιών Σχεδίασης Ηδηµιουργία ενός ASIC µε τέτοιο αριθµό πυλών είναι ιδιαίτερα δύσκολη µε τα υπάρχοντα εργαλεία, ενώ ο χρόνος σχεδίασης πρέπει να είναι µικρός, και η πολυπλοκότητα χαµηλή. Προ-σχεδιασµένων σχεδιασµού = χρήση Cores Προ-επιβεβαιωµένων 3 Εισαγωγικές Έννοιες H µεθοδολογία ανάπτυξης διαφέρει ανάλογα µε τους σχεδιαστές. Όµως όλοι αντιµετωπίζουν ένα κοινό σύνολο προβληµάτων: Time-to-market pressure Ταχεία ανάπτυξη προϊόντος Ποιότητα προϊόντος σε απόδοση, επιφάνεια, κατανάλωση Η αυξηµένη πολυπλοκότητα κάνει την επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας πιο δύσκολη H οµάδα ανάπτυξης έχει διαφορετικά επίπεδα και περιοχές ειδίκευσης και συχνά είναι διασκορπισµένη σε διαφορετικά γεωγραφικά σηµεία. Παλαιότεροι σχεδιασµοί δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν γιατί έχει αλλάξει η σχεδιαστική ροή, τα εργαλεία και οι γενικές οδηγίες. Οι SoC σχεδιασµοί εµπεριέχουν επεξεργαστικούς πυρήνες και σηµαντικά κοµµάτια λογισµικού που οδηγούν σε σχεδιαστικές προκλήσεις. 4

3 Εισαγωγικές Έννοιες Αποτέλεσµα: πολλές σχεδιαστικές οµάδες υϊοθετούν µια βασισµένη σε block σχεδιαστική προσέγγιση που δίνει έµφαση στην επαναχρησιµοποίηση (reuse). Αν δεν ακολουθηθεί αυτή η προσέγγιση, τότε απαιτείται reverse engineering για να χρησιµοποιηθεί ένας ξένος σχεδιασµός µεγάλο κόστος σε χρόνο. Τι θα περιγράψουµε: Πως τα reusable macros ταιριάζουν σε ένα περιβάλλον σχεδιασµού SoC. Πως να σχεδιάσουµε reusable soft/hard macros. Πως να ενσωµατώνουµε soft/hard macros σε ένα SoC. Πως να επιβεβαιώσουµε χρονισµούς και λειτουργικότητα σε ένα µεγάλο Soc Οπτικές Γωνίες Μαθήµατος Σχεδιαστές (Designers) Χρήστες (Integrators) 5 Εισαγωγικές Έννοιες Ορισµοί: 1. Macro, Core, Block: είναι σχεδιαστικές µονάδες αυθύπαρκτες. 2. Subblock: ένα τµήµα ενός Macro, Core, Block πολύ µικρό για να µπορεί να είναι αυθύπαρκτο. 3. Hard macro: ένας σχεδιασµός που δίδεται αφού περάσει από το στάδιο placement-routing. 4. Soft macro: ένας σχεδιασµός που δίδεται σαν κώδικας RTL προς σύνθεση. Virtual Socket Interface Alliance Είναι µια βιοµηχανική οµάδα που εργάζεται µε στόχο την υιοθέτηση standards για εργαλεία και σχεδιαστικές πρακτικές 6

4 Εισαγωγικές Έννοιες Ηπρόκληση: Μια αποδοτική µεθοδολογία απαιτεί µία εκτεταµένη βιβλιοθήκη από reusable blocks ή macros. H διαδικασία σχεδιασµού reusable macros ακολουθεί τις εξής αρχές: Κατασκευή όλων των επιπέδων σχεδίασης µε την λογική ότι το block θα χρησιµοποιηθεί ξανά σε άλλες σχεδιάσεις από άλλους σχεδιαστές. Χρήση εργαλείων και διαδικασιών που συλλαµβάνουν την πληροφορία του σχεδιασµού συνεχώς. Χρήση εργαλείων και διαδικασιών που κάνουν εύκολη την σύνδεση των µονάδων χωρίς την παρουσία του σχεδιαστή τους. Πολλές Τεχνικές Reusability είναι απλά καλές τεχνικές σχεδιασµού Καλoγραµµένος κώδικας Καλό documentation Εκτενής σχολιασµός Καλοσχεδιασµένο περιβάλλον επιβεβαίωσης Ισχυρά scripts 7 Εισαγωγικές Έννοιες Επιπλέον για ένα hardware macro έχουµε τις εξής απαιτήσεις: Σχεδιασµός για την λύση γενικού προβλήµατος (διαµορφούµενα blocks). Σχεδιασµός για χρήση σε πολλές τεχνολογίες. Για τα soft macros σηµαίνει ότι τα scripts πρέπει να έχουν ικανοποιητική ποιότητα αποτελεσµάτων για πολλές βιβλιοθήκες. Για τα hard macros απαιτείται µια αποτελεσµατική στρατηγική αντιστοίχησης σε άλλες τεχνολογίες. Σχεδιασµός για εξοµοίωση µε πολλούς εξοµοιωτές. Επιβεβαίωση λειτουργίας ανεξάρτητη από το chip στο οποίο θα χρησιµοποιηθεί. Επιβεβαίωση σε υψηλό επίπεδο εµπιστοσύνης. Πλήρως documented για διαµορφώσεις, παραµέτρους, περιορισµούς, απαιτήσεις επικοινωνίας κλπ. 8

5 Εισαγωγικές Έννοιες Συνηθισµένα προβλήµατα µε κώδικα µη-επαναχρησιµοποιήσιµο: Η αναπαράσταση του σχεδιασµού δεν είναι κατάλληλη (πχ για µετατροπή από Verilog σε VHDL). O σχεδιασµός έρχεται µε ελλιπής πληροφορίες σχεδίασης, χωρίς περιγραφή λειτουργικής συµπεριφοράς και µε µη αναγνώσιµο ασχολίαστο κώδικα. εν παρέχονται scripts ή αυτά είναι αδύνατον να χρησιµοποιηθούν. Τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για την δηµιουργία του σχεδιασµού δεν υπάρχουν πλέον. Ένα διαθέσιµο hard macro µπορεί να έχει τόσο αργό µοντέλο εξοµοίωσης που η εξοµοίωση σε επίπεδο συστήµατος δεν είναι πρακτική. 9 Κανονικός σχεδιασµός SOC Τα πραγµατικά SoC είναι αρκετά πιο περίπλοκα από αυτό το κανονικό παράδειγµα. Περιλαµβάνουν πολλά σύνολα από IP interfaces, µετασχηµατισµούς δεδοµένων, επεξεργαστές, DSPs. Επίσης το σύστηµα µνήµης είναι πιο περίπλοκο µε πολλαπλά επίπεδα διαχείρισης, διαµοιραζόµενα τµήµατα κλπ. 10

6 Ροή σχεδιασµού συστήµατος Specification development RTL code development Functional Verification Υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές σε σχεδιαστικές ροές: Watefall ή Spiral µοντέλο, Μεθοδολογία Top-down, bottom-up ή συνδυασµός Synthesis Timing Verification Place & Route Prototype build & test To project περνά από τη µία φάση στην άλλη χωρίς να ξαναγυρνά πίσω (ελάχιστο interaction µεταξύ των σχεδιαστικών οµάδων). ουλεύει καλά µέχρι 100k πύλες και έως.5µ 11 Ροή σχεδιασµού συστήµατος Με την αύξηση της πολυπλοκότητας και την συρρίκνωση της τεχνολογίας οι σχεδιαστές µετακινούνται προς την ροή τύπου spiral, όπου η οµάδα σχεδιασµού εργάζεται ταυτόχρονα σε πολλές όψεις του σχεδιασµού. Σχ

7 Ροή σχεδιασµού συστήµατος H ροή spiral χαρακτηρίζεται από: α. Παράλληλη ταυτόχρονη ανάπτυξη υλικού και λογισµικού, β. Παράλληλη επιβεβαίωση και σύνθεση των τµηµάτων, γ. Το Floorplanning και place-route συµπεριλαµβάνονται στην διαδικασία σύνθεσης. δ. Τα τµήµατα σχεδιάζονται µόνο αν δεν υπάρχει κάποιο προσχεδιασµένο hard ή soft macro. 13 Ροή σχεδιασµού συστήµατος H κλασσική διαδικασία top/down είναι µια αναδροµική διαδικασία που ξεκινά από το specification και το decomposition και καταλήγει µε integration και verification: α. Συγγραφή πλήρους specification για το σύστηµα ή το υποσύστηµα που σχεδιάζεται. β. Εκλέπτυνση αρχιτεκτονικής και αλγορίθµων, γ. Αποσύνθεση της αρχιτεκτονικής σε καλά καθορισµένα macros. δ. Σχεδίαση ή επιλογή έτοιµων macros. ε. Σύνδεση των macros στο υψηλότερο επίπεδο. Επιβεβαίωση λειτουργίας και χρονισµών. στ. Επιβεβαίωσε την λειτουργία του συστήµατος σε όλες τις παραµέτρους τους. 14

8 Ροή σχεδιασµού συστήµατος Η top-down µεθοδολογία θεωρεί ότι τα blocks στο κατώτερο επίπεδο είναι σχεδιασµένα και λειτουργούν. Αν αυτό δεν συµβεί έχουµε επανάληψη όλης της διαδικασίας γίνεται χρήση µίας µίξης των µεθοδολογιών top-down, bottom-up µε επιβεβαίωση των blocks στο κατώτερο επίπεδο ταυτόχρονα µετονκαθορισµό των προδιαγραφών στο ανώτερο επίπεδο. Οι βιβλιοθήκες των reusable cores που είναι σχεδιασµένα και επιβεβαιωµένα από πριν επιταχύνουν την διαδικασία σχεδιασµού. Correct by corection Μεθοδολογία της Microsystems για την κατασκευή του επεξεργαστή UltraSPARC όπου οι σχεδιαστές σχεδίασαν σε όλα τα βήµατα της διαδικασίας για να δουν πως οσχεδιασµός τους επηρέαζε τα υπόλοιπα βήµατα που ανήκαν συνήθως σε άλλες οµάδες. 15 Specification Problem Στο πρώτο τµήµα της διαδικασίας σχεδιασµού έχουµε ανάπτυξη, επιβεβαίωση και εκλέπτυνση ενός συνόλου λεπτοµερειών λειτουργίας (specifications) εως ότου επιτρέπουν την κωδικοποίηση σε RTL. Είναι η πιο προκλητική φάση ενός project. Αποτυχία της λάθη που ανακαλύπτονται σε άλλες φάσεις αργότερα (στοιχίζουν). Επίσης σηµαντικό το documentation από νωρίς. Απαιτήσεις των Specifications Hardware Software Σύνδεση µε SW Θέµατα φυσικού σχεδιασµού (επιφάνειακατανάλωση) Λειτουργία Χρονισµός Απόδοση Σύνδεση µε SW οµή SW, πυρήνας 16

9 Specification Problem Συνήθως τα specifications γράφονταν σε φυσική γλώσσα (πχ Αγγλικά) µε αποτέλεσµα διάφορα προβλήµατα χρήση εκτελέσιµων specifications. Είδη Specifications: Τυπικά (formal). Τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά του σχεδιασµού ορίζονται ανεξάρτητα από κάθε υλοποίηση. Υπάρχουν γλώσσες όπως οι VHDL, VSPEC που κάνουν αυτή τη δουλειά, και παρέχουν specifications και για χαρακτηριστικά επιφάνειας και κατανάλωσης. Κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς. Εκτελέσιµα (executable). Περιγραφή λειτουργίας για τους σχεδιασµούς. Είναι τυπικά αφηρηµένα µοντέλα για το υλικό ή/και το λογισµικό που καθορίζεται. Στα υψηλότερα επίπεδα χρησιµοποιείται C, C++ ή SDL ενώ στα χαµηλότερα Verilog ή VHDL. Ο γρήγορος προσδιορισµός τους επιτρέπει στην οµάδα σχεδιασµού να επιβεβαιώσει την βασική λειτουργικότητα και το interface HW/SW πολύ πριν καθοριστούν οι λεπτοµέρειες 17 Ηδιαδικασία σχεδιασµού του συστήµατος Σχ

10 Ηδιαδικασία σχεδιασµού του συστήµατος Ηδιαδικασία συµπεριλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: Καθορισµός Συστήµατος. Καθορίζονται οι απαιτήσεις (λειτουργίες, απόδοση, κόστος, χρόνος ανάπτυξης). Εκλέπτυνση του µοντέλου και έλεγχος. ηµιουργείται ένα περιβάλλον επιβεβαίωσης για το µοντέλο υψηλού επιπέδου, για εκλέπτυνση και έλεγχο (λειτουργικότητας και απόδοσης) του αλγορίθµου. Αν σχεδιαστεί σωστά µπορεί να χρησιµοποιηθεί αργότερα για επιβεβαίωση µοντέλων υλικού και λογισµικού όπως το µοντέλο RTL. Στόχος εδώ είναι ο αλγόριθµος και όχι η υλοποίηση. ιαµέριση υλικού/λογισµικού. Είναι διαδικασία που βασίζεται κυρίως σε προσωπική εργασία του σχεδιαστή και απαιτεί εµπειρία, καλή γνώση των trade-offs κόστους/απόδοσης για διάφορες αρχιτεκτονικές. Μια πλούσια βιβλιοθήκη επαναχρησιµοποιήσιµων και προ-επιβεβαιωµένων macros µπορεί να βοηθήσει αρκετά. Τέλος πρέπει να καθοριστεί το interface µεταξύ λογισµικού/υλικού. 19 Ηδιαδικασία σχεδιασµού του συστήµατος Block specification. Το αποτέλεσµατηςδιαµέρισης είναι ένα specification για το υλικό και ένα για το λογισµικό. Το specification του υλικού περιλαµβάνει περιγραφή των βασικών συναρτήσεων, χρονισµούς, επιφάνεια, απαιτήσεις κατανάλωσης και την διασύνδεση υλικού και λογισµικού µελεπτοµερής περιγραφές των Ι/Ο pins και τον χάρτη των καταχωρητών. Μοντέλο συµπεριφοράς (behavioral) και συνεξοµοίωση (cosimulation). Παράλληλη ανάπτυξη του µοντέλου συµπεριφοράς του υλικού και µιας πρωτότυπης έκδοσης του λογισµικού. Μετά µεσυνεξοµοίωση έχουµε εκλέπτυνση των παραπάνω µοντέλων και παρασκευή ισχυρών specifications. Η συνεξοµοίωση συνεχίζεται σε όλα τα στάδια του σχεδιασµού. 20

11 Μέρος ΙΙ Σχεδιασµός σε επίπεδο συστήµατος: Κανόνες και Εργαλεία 21 Ενδοτµηµατικά θέµατα. Πριν την επιλογή ή τον σχεδιασµό τωνmacros πρέπει η οµάδα σχεδιασµού να θέσει έναν αριθµό σχεδιαστικών κανόνων που αφορούν θέµατα όπως clocking, reset, interface architecture, dft κλπ. 22

12 Θέµατα χρονισµού και σύνθεσης. Σύγχρονο ή Ασύγχρονο σχεδιαστικό στυλ? Κανόνας. Το σύστηµαθαπρέπειναείναισύγχρονοκαιβασισµένο σε καταχωρητές. Latches χρησιµοποιούνται µόνο για FIFOs ή µικρές µνήµες οι οποίες όµως πρέπει να είναι σύγχρονες προς τον έξω κόσµο. Παλιές µεθοδολογίες χρησιµοποιούσαν εκτενώς latches (multiphase, nonoverlapping clocks clocking pipeline stages) αφού τα κέρδη (πυκνότητα, απόδοση) υπερτερούσαν σε σχέση µε την πρόσθετη πολυπλοκότητα. Τα σηµερινά tradeoffs είναι διαφορετικά: Deep submicron techn. τεράστιος αριθµός πυλών το µέγεθος της µνήµης on-chip κάνει το µέγεθος του pipeline να δείχνει πολύ µικρό. Οι καθυστερήσεις πλέον οφείλονται σε καθυστερήσεις διασύνδεσης οπότε το κέρδος σε ταχύτητα που έχουµε µεταlatches εκµηδενίζεται. Το κόστος της αυξηµένης πολυπλοκότητας των σχεδιασµών µε latches αυξάνει µεεπιδράσειςστοµέγεθος και τον χρόνο του σχεδιασµού καθώς καιστηνανάγκηγιαεπαναχρησιµοποίηση. 23 Θέµατα χρονισµού και σύνθεσης. Σχ 3-1 Οχρονισµός ενός latch δηµιουργεί προβλήµατα στην χρονική ανάλυση του κυκλώµατος. Ηχρήσητωνlatches δεν είναι κατάλληλη για τα SoCs. 24

13 Θέµατα χρονισµού και σύνθεσης. Clocking Κανόνας. Κάθε διαφορετικό domain ρολογιού που χρησιµοποιείται και κάθε συχνότητα θα πρέπει να τεκµηριώνεται πλήρως. Ειδικά πρέπει να δίνονται χρονισµοί όπως setup/hold. Reset Κανόνας. H στρατηγική για το reset πρέπει να τεκµηριωθεί. Σύγxρονο ή Ασύγχρονο Εσωτερικό ή Εξωτερικό Ένα ή περισσότερα Μπορεί κάθε macro να γίνει ξεχωριστά reset για σκοπούς debug; Καλύτερο για σύνθεση (αποφεύγονται συνθήκες κυνηγιού) 25 Θέµατα χρονισµού και σύνθεσης. Στρατηγική σύνθεσης και προϋπολογισµός χρονισµών Κανόνας. Οι γενικοί στόχοι για χρόνους, επιφάνεια και κατανάλωση θα πρέπει να τεκµηριωθούν πριν το macro επιλεχθεί ή σχεδιαστεί. Η µέθοδος σύνθεσης θα πρέπει να σχεδιαστεί αρκετά νωρίς. Προτάσεις Είναι προτιµότερηηστρατηγικήbottom-up. Κάθε macro πρέπει να έχει το δικό του script σύνθεσης προκειµένου να επιτύχει τους απαιτούµενους εσωτερικούς χρονισµούς. Η σύνθεση σε επίπεδο chip είναι απλή σύνδεση των macros και καθορισµός των µεγεθών των αποµονωτών εισόδου/εξόδου για οδήγηση κυκλώµατος. 26

14 Θέµατα σχεδιασµού λειτουργίας. Ενδοδιασύνδεση συστήµατος και On-Chip Buses Κανόνας. Ο σχεδιασµός του σχήµατος busing που θα διασυνδέσει τα διάφορα τµήµατα του σχεδιασµού πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα τηςεπιλογήςτωνmacros και της διαδικασίας σχεδιασµού, και πρέπει να γίνει νωρίς για να µην προκύψουν συγκρούσεις που θα θέσουν σε κίνδυνο τον σχεδιασµό. Οδηγία. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές στρατηγικές για διαφορετικά είδη blocks ενώ οι µικροεπεξεργαστές και οι µικροελεγκτές έχουν συγκεκριµένα interfaces. Είναι προτιµότερα τα macros µεπαραµετροποιηµένα interfaces. Ιδιαίτερα ευέλικτα είναι τα interfaces των µνηµών FIFO. 27 Θέµατα σχεδιασµού λειτουργίας. οµές εκσφαλµάτωσης Κανόνας. Η στρατηγική εκσφαλµάτωσης πρέπει να αποφασιστεί νωρίς κατά την διαδικασία σχεδιασµού. Η πιο αποτελεσµατική στρατηγική περιλαµβάνει την εισαγωγή συγκεκριµένων δοµών που αν γίνει νωρίς τότε µειώνεται το κόστος και ο χρόνος σχεδιασµού τους. Οδηγία. Βελτίωση των ιδιοτήτων Controlability-Observability. 28

15 Θέµατα φυσικού σχεδιασµού Hard Macros Κανόνας. Η στρατηγική οργάνωσης, τοποθέτησης και διαδρόµισης συνδυασµών hard και soft macros πρέπει να αποφασιστεί πριν την επιλογή ήτονσχεδιασµό τωνmacros (Τα hard macros δηµιουργούν προβλήµατα). Clock Distribution Κανόνας. Η αρχιτεκτονικήδιαµοίρασης του ρολογιού θα πρέπει να αποφασιστεί νωρίς και εξαρτάται από το µέγεθος του chip, την συχνότητα ρολογιού και την χρησιµοποιούµενη βιβλιοθήκη. Οδηγία. Για µειωµένη κατανάλωση χρησιµοποιείται bus χαµηλότερης ταχύτητας για την επικοινωνία τµηµάτων. Μικρότερος αριθµός σηµείων διαµοιρασµού του σήµατος ρολογιού. Κάθε macro συγχρονίζει το ρολόι του µετοbus. 29 Στρατηγική επιβεβαίωσης Κανόνας. Η στρατηγική επιβεβαίωσης σε επίπεδο συστήµατος θα πρέπει νααναπτυχθείκαιεπιβεβαιωθείπριντηνεπιλογήήτονσχεδιασµό των macros. H στρατηγική καθορίζει ποια εργαλεία επιβεβαίωσης θα χρησιµοποιηθούν και περιλαµβάνουν εξοµοίωση γεγονότων ή κύκλου ρολογιού και/ή προσοµοίωση. Επίσης καθορίζει το είδος των testbenches που απαιτούνται και που θα αντανακλούν το περιβάλλον του συστήµατος όπου θα τοποθετηθεί τελικά το chip ώστε να δουλέυει σωστά όταν τοποθετηθεί. 30

16 Στρατηγικές ελέγχου κατασκευής Έλεγχος σε επίπεδο συστήµατος Κανόνας. Η στρατηγική ελέγχου κατασκευής θα πρέπει να τεκµηριωθεί. Προτιµούνται δοµές ελέγχου on-chip για όλα τα blocks. Η ανάπτυξη παράλληλων διανυσµάτων ελέγχου για µεγάλα chips δεν είναι εφικτή. Έλεγχος µνήµης Κάποια µορφή BIST είναι απαραίτητη για RAM µαζί µεδιαδικασίες άµεσης προσπέλασης. Έλεγχος µικροεπεξεργαστών Scan chain controller, full/partial scan, test vectors, boundary scan ιάφορα macros Full scan (υψηλή κάλυψη µε µικρή σχεδιαστική προσπάθεια) Logic BIST pattern generation and check inside macro 31 Μέρος ΙΙI H διαδικασία σχεδιασµού Macro 32

17 Περίληψη διαδικασίας σχεδιασµού. Μετά την ανάπτυξη του συνόλου των προσδιορισµών (specifications) για τα διάφορα macros θα πρέπει αυτά να επιλεγούν από µια υπάρχουσα βιβλιοθήκη ή να δηµιουργηθούν από την αρχή. Σχ Περίληψη διαδικασίας σχεδιασµού. Subblock integration Σχ

18 Περίληψη διαδικασίας σχεδιασµού. Τα κύρια βήµατα της διαδικασίας σχεδιασµού των macros είναι: 1.Πλήρης κατανόηση των αρχικών προσδιορισµών. Εκλέπτυνσή τους (ανάπτυξη µοντέλου συµπεριφοράς και έλεγχος) και διαίρεση του σχεδιασµού σε µικρότερα τµήµατα. 2.Προσδιορισµός των τµηµάτων και σχεδιασµός. Ανάπτυξη λειτουργικών προσδιορισµών για κάθε τµήµα δίνοντας έµφαση στους χρονισµούς και την λειτουργικότητα του interface µε άλλα τµήµατα. Ανάπτυξη του κώδικα RTL, των λεπτοµερών χρονικών περιορισµών, των scripts σύνθεσης και των testbenches. 3.Έλεγχοι χρονισµού. Ηοµάδαπρέπειδιαρκώςναελέγχειαντοκάθε τµήµα πληροί τους χρονικούς περιορισµούς. 4.Integration των τµηµάτων. Παραγωγή του netlist για λειτουργικό έλεγχο και σύνθεση. Ικανοποίηση των απαιτήσεων για κατασκευαστικό έλεγχο συνήθως µε ATPG και scan insertion. 5.Παραγωγιµοποίηση. Προετοιµασία του macro για χρήση. 35 Περίληψη διαδικασίας σχεδιασµού. Σχ

19 Περιεχόµενα ενός καλού προσδιορισµού. Περίληψη (Τεχνικοί στόχοι) Λειτουργικές Απαιτήσεις Φυσικές Απαιτήσεις (packaging, die size, power) Περιεχόµενα Απαιτήσεις Σχεδιασµού (Σχεδιαστικοί κανόνες) Block διάγραµµα Interface Ονόµατα σηµάτων - λειτουργίες Πρωτόκολλα επικοινωνίας Έγκυρες τιµές Ε/Ε Χρονικοί προσδιορισµοί, Setup-hold Clock to out χρόνοι Ειδικά σήµατα, ασύγχρονα σήµατα Μεθοδολογία ελέγχου κατασκευής (testing) Μοντέλο λογισµικού (καταχωρητές ορατοί από το λογισµικό) Απαιτήσεις λογισµικού (σύνολο βασικών οδηγών) 37 H πρώτη φάση σχεδίασης του macro αποτελείται από την εκλέπτυνση των λειτουργικών προσδιορισµών έως το σηµείο που ο σχεδιασµός µπορεί να διαιρεθεί σε τµήµατα αρκετά µικρά ώστε κάθε ένα να µπορεί να σχεδιαστεί, κωδικοποιηθεί και ελεγχθεί από ένα άτοµο. Σηµαντικό στοιχείο είναι ο σωστός προσδιορισµός των interfaces των τµηµάτων ώστε να µπορούν µετά να ενσωµατωθούν εύκολα στον σχεδιασµό. Top-Level Macro Design. Σχ

20 Top-Level Macro Design. H φάσηείναιπλήρηςότανηοµάδα σχεδιασµού έχει δηµιουργήσει και ελέγξει τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Updated macro hardware specification. Ενηµέρωση του προσδιορισµού του macro µε την διαίρεση του στα τµήµατα που επιλέχθηκαν. 2. Executable specification/behavioral model. 3. Testbench. 4. Subblock preliminary specification. Υπάρχουν τα ακόλουθα εργαλεία και διαδικασίες: 1. Το µοντέλο συµπεριφοράς στους περισσότερους σχεδιασµούς αναπτύσσεται σε C/C ++, Verilog ή VHDL. Η C/C ++ είναι ιδιαίτερα χρήσιµη όταν απαιτείται σηµαντικό hw/sw co-simulation πχ. επεξεργαστές. 2. COSSAP, SPW (εργαλεία stream-driven). Για σχεδιασµούς µε µεγάλες απαιτήσεις σε datapath. 39 H δεύτερη φάση του σχεδιασµού του macro αποτελείται από τον σχεδιασµό, την κωδικοποίηση σε RTL και τον έλεγχο των subblocks του macro. To κλειδί στην επιτυχία είναι να υπάρχει πλήρης και καθαρός προσδιορισµός για κάθε subblock πριν ξεκινήσει η κωδικοποίηση. Subblock Design. Σχ

21 Subblock Design. Οσχεδιασµός των subblocks ξεκινά όταν υπάρχει ένας προκαταρκτικός hw προσδιορισµός για το subblock και ένα σύνολο οδηγιών για το συνολικό project. Η φάση τελειώνει όταν η οµάδα σχεδιασµού έχει παράγεικαιελέγξειταακόλουθαστοιχεία: Έναν ενηµερωµένο hw προσδιορισµό γιατοsubblock. Ένα script σύνθεσης. Ένα testbench για το subblock καθώς και test process µε 100% fc. Τελικό RTL κώδικα. Η διαδικασία περιέχει τις ακόλουθες ενέργειες και εργαλεία: Ανάπτυξη των λειτουργικών και τεχνικών προσδιορισµών. Οι λειτουργικοί προσδιορισµοί περιγράφουν τα σηµεία του subblock που είναι ορατά στο υπόλοιπο macro: λειτουργικότητα, Ι/Ο, χρονισµός, επιφάνεια και κατανάλωση. Οι τεχνικοί προσδιορισµοί περιγράφουν το εσωτερικό του subblock. 41 Subblock Design. Ανάπτυξη του κώδικα RTL. Ανάπτυξη του testbench. Κύριοι στόχοι είναι η αναγνωσιµότητα και η ευκολία µετατροπής. Ανάπτυξη των scripts σύνθεσης και σύνθεση. Εκτέλεση ενός εργαλείου lint για έλεγχο του RTL για παραβιάσεις κωδικοποίησης και άλλα λάθη. Μέτρηση της κάλυψης λαθών που παρέχει το testbench. VeriSure, VHDLCover παρέχουν ποσοστό κάλυψης. Μέτρηση της ενέργειας που καταναλώνεται και επιβεβαίωση ότι είναι µέσασταπλαίσιατωνπροδιαγραφών. 42

22 Macro Integration. H τρίτη φάση αποτελείται από την ενσωµάτωση των subblocks στο macro και εφαρµογή ενός τελικού συνόλου από ελέγχους. Απαιτεί να είναι πλήρως καθορισµένη η χρονική και λειτουργική συµπεριφορά των interfaces. H διαδικασία ενσωµάτωσης είναι πλήρης όταν: Ηανάπτυξητουtop-level RTL έχει ολοκληρωθεί. Το RTL του macro περνά επιτυχώς όλα τα test. To macro µετά την σύνθεση µε την δεδοµένη βιβλιοθήκη ικανοποιεί όλα τα κριτήρια χρονισµού, επιφάνειας και κατανάλωσης. Το RTL έχει ικανοποιητική κάλυψη λαθών (lint) και σφαλµάτων κατασκευής (>95%). 43 Macro Integration. Σχ

23 Macro Integration. H διαδικασία ενσωµάτωσης των subblocks εµπεριέχει τις ακόλουθες λειτουργίες και εργαλεία: Ανάπτυξη του top-level RTL. Σχηµατισµός και σύνδεση των subblocks. H παραµετροποίηση των macros όταν ο αριθµός των subblocks δεν είναι σταθερός είναι µία πρόκληση σχεδιαστική. Εκτέλεση λειτουργικών ελέγχων. Ανάπτυξη των scripts για την σύνθεση. Σύνθεση για όλα τα configurations. Scan insertion. Ανάλυση κατανάλωσης. 45 Macro Productization. Σχ

24 Macro Productization. Είναι η τελευταία φάση σχεδιασµού και περιέχει την κατασκευή όλων των απαραίτητων στοιχείων για την επαναχρησιµοποίηση του macro (soft): Εκδόσεις Verilog και VHDL του κώδικα, testbenches και tests. Installation-Synthesis scripts που είναι απαραίτητα για την δηµιουργία διαφορετικών configurations του macro. Τεκµηρίωση. ραστηριότητες και εργαλεία: Ανάπτυξη του πρωτότυπου chip. Παροχή του macro και του testbench σε Verilog και VHDL. Εκτέλεση σε διάφορους εξοµοιωτές. Σύνθεση σε πολλαπλές τεχνολογίες. Εξοµοίωση σε gate-level. 47

Μοντέλα. χαρακτηριστικά χωρίς να συνοδεύεται από λεπτοµέρειες.

Μοντέλα. χαρακτηριστικά χωρίς να συνοδεύεται από λεπτοµέρειες. Γλώσσες Περιγραφής Μοντέλα Ένα µοντέλο ενός κυκλώµατος είναι µία αναπαράσταση που παρουσιάζει χαρακτηριστικά χωρίς να συνοδεύεται από λεπτοµέρειες. Τα τυπικά µοντέλα έχουν καλά ορισµένη σύνταξη. Τα αυτόµατα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... XI. Κεφάλαιο 1. Συστήματα Βασισμένα σε FPGA Κεφάλαιο 2. Τεχνολογία VLSI Εισαγωγή Βασικές Αρχές...

Περιεχόμενα. Πρόλογος... XI. Κεφάλαιο 1. Συστήματα Βασισμένα σε FPGA Κεφάλαιο 2. Τεχνολογία VLSI Εισαγωγή Βασικές Αρχές... Περιεχόμενα Πρόλογος... XI Κεφάλαιο 1. Συστήματα Βασισμένα σε FPGA... 1 1.1 Εισαγωγή... 1 1.2 Βασικές Αρχές... 1 1.2.1 Boolean Άλγεβρα... 1 1.2.2 Σχηματικά και Λογικά Σύμβολα... 6 1.3 Ψηφιακή Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον έλεγχο ορθής λειτουργίας ψηφιακών συστημάτων. Δημήτρης Νικολός, Τμήμα Μηχ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Παν.

Εισαγωγή στον έλεγχο ορθής λειτουργίας ψηφιακών συστημάτων. Δημήτρης Νικολός, Τμήμα Μηχ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Παν. Εισαγωγή στον έλεγχο ορθής λειτουργίας ψηφιακών συστημάτων 1 Περίγραμμα παρουσίασης Ανάγκη για έλεγχο ορθής λειτουργίας Επιβεβαίωση σχεδιασμού έναντι επιβεβαίωσης ορθής λειτουργίας μετά την κατασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Εισαγωγικές έννοιες για σχεδιασμό με τη VHDL

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Εισαγωγικές έννοιες για σχεδιασμό με τη VHDL Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL Εισαγωγικές έννοιες για σχεδιασμό με τη VHDL Οργάνωση Παρουσίασης VHDL εισαγωγικές έννοιες Ροή και επίπεδα σχεδιασμού ψηφιακών κυκλωμάτων Μοντελοποίηση Καθυστερήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός Συστηµάτων Πραγµατικού Χρόνου

Προγραµµατισµός Συστηµάτων Πραγµατικού Χρόνου Προγραµµατισµός Συστηµάτων Πραγµατικού Χρόνου Εφαρµογές σε µικρά ενσωµατωµένα συστήµατα Ιωάννης Καλόµοιρος Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής Μάθηµα 2ο Περίληψη και σηµαντικά σηµεία Τα

Διαβάστε περισσότερα

7 η Θεµατική Ενότητα : Εισαγωγή στις Γλώσσες Περιγραφής Υλικού

7 η Θεµατική Ενότητα : Εισαγωγή στις Γλώσσες Περιγραφής Υλικού 7 η Θεµατική Ενότητα : Εισαγωγή στις Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Εισαγωγή Η χειρονακτική σχεδίαση ενός ψηφιακού συστήµατος είναι εξαιρετικά δύσκολη και επιρρεπής σε λάθη Συστήµατα που ξεπερνούς τις µερικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές βελτιστοποίησης µε σκοπό την επίτευξη χαµηλής κατανάλωσης ισχύος

Τεχνικές βελτιστοποίησης µε σκοπό την επίτευξη χαµηλής κατανάλωσης ισχύος Low power techniques Τεχνικές βελτιστοποίησης µε σκοπό την επίτευξη χαµηλής κατανάλωσης ισχύος Γενικά Τεχνικές βιοµηχανίας Μείωση χωρητικοτήτων chip και package Μέσω process development πολύ αποτελεσµατική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα

Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Κεφάλαιο 5: Απόδοση και Ευελιξία του Σχεδιασμού Multiple-Processor SoC Διδάσκων: Καθηγητής Οδυσσέας Κουφοπαύλου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και τεχνικές

Προβλήµατα και τεχνικές LOW POWER TESTING Προβλήµατα και τεχνικές 1 Προβλήµατα Προβλήµατα Πιθανές βλάβες κατά την διάρκεια της διαδικασίας λόγω αυξηµένης διακοπτικής δραστηριότητας και συνήθως µη ποιοτικού packaging που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ220 Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωµάτων

ΗΥ220 Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωµάτων ΗΥ220 Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωµάτων Χειµερινό Εξάµηνο 2006-2007 Ροή Σχεδίασης Κυκλωµάτων και Εργαλεία CAD ΗΥ220 - Βασίλης Παπαευσταθίου 1 Transistor: οµική µονάδα κυκλωµάτων Τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωμάτων ΗΥ220 Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωμάτων Ροή Σχεδίασης Κυκλωμάτων και Εργαλεία CAD Χειμερινό Εξάμηνο 2009 2010 Design flow? ΗΥ220 University of Crete 2 Ροή Σχεδίασης (Design Flow) Requirements Verilog, VHDL

Διαβάστε περισσότερα

VHDL Εισαγωγικές έννοιες

VHDL Εισαγωγικές έννοιες VHDL Εισαγωγικές έννοιες ρ. Κ. Καραφασούλης ckaraf@aegean.gr Σχεδίαση Αρχικά ψηφιακά κυκλώµατα µπορούν να σχεδιασθούν µε το κατάλληλο λογισµικό. Μεγαλύτερα κυκλώµατα µπορούν να σχεδιασθούν ιεραρχικά από

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Αρχιτεκτονικής στην Σύνθεση

Μοντέλα Αρχιτεκτονικής στην Σύνθεση Μοντέλα Αρχιτεκτονικής στην Σύνθεση Σχεδιαστικά Στυλ & Αρχιτεκτονική Ο σχεδιαστής επιλέγει Σχεδιαστικό στυλ prioritized interrupt instruction buffer bus-oriented datapath serial I/O direct memory access

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Verification

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Verification ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ροή Σχεδίασης και VHDL Ροή Σχεδίασης Πριν περάσουµε σε περιγραφή της γλώσσας VHDL είναι χρήσιµο να δούµε το περιβάλλον και τη ροή της σχεδίασης. Τα βήµατα µιας σχεδίασης βασισµένης σε VHDL

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ψηφιακών Συστηµάτων. Χ. Καβουσιανός

Σύνθεση Ψηφιακών Συστηµάτων. Χ. Καβουσιανός Σύνθεση Ψηφιακών Συστηµάτων Χ. Καβουσιανός Μικροηλεκτρονική Αυξανόµενο επίπεδο ολοκλήρωσης ηλεκτρονικών συσκευών Κατασκευή περίπλοκων συστηµάτων (VLSI) Αυξανόµενη πολυπλοκότητα καλύτερες διαδικασίες σχεδιασµού.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 3 : Μια άποψη του κορυφαίου επιπέδου λειτουργίας και διασύνδεσης του υπολογιστή Καρβούνης Ευάγγελος Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Απαντούν στα εξής ερωτήματα Ποιά βήματα θα ακολουθηθούν? Με ποιά σειρά? Ποιά τα παραδοτέα και πότε? Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση µε CAD tools

Σχεδίαση µε CAD tools Σχεδίαση µε CAD tools Χρ. Καβουσιανός Επίκουρος Καθηγητής Εισαγωγή Σχεδίασης Σύγχρονες Απαιτήσεις Σχεδίασης Χρήση Αυτόµατων Εργαλείων (EDA) Εισαγωγή Σχεδίασης (design entry): Περιγραφή συστήµατος στην

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Δοκιμή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με χρήση του Inovys Personal Ocelot και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη σχεδιαστική ροή της Xilinx

Εισαγωγή στη σχεδιαστική ροή της Xilinx Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών HY220 Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωμάτων Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Εισαγωγή στη σχεδιαστική ροή της Xilinx ISE Design Suite 14.7 Στόχοι.. 1. Δημιουργία project

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 4: Ιεραρχική σχεδίαση και προσχεδιασμένοι πυρήνες

Εργαστηριακή Άσκηση 4: Ιεραρχική σχεδίαση και προσχεδιασμένοι πυρήνες Εργαστηριακή Άσκηση 4: Ιεραρχική σχεδίαση και προσχεδιασμένοι πυρήνες Στην 4 η εργαστηριακή άσκηση θα ασχοληθούμε με την ιεραρχική σχεδίαση. Συγκεκριμένα θα μάθουμε να σχεδιάζουμε απλές οντότητες τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Τι είναι διαχείριση απαιτήσεων Ποια είναι η ροή των εργασιών στη φάση της καταγραφής των

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Τσιατούχας. VLSI Technology and Computer Architecture Lab. Εισαγωγή 2

Γ. Τσιατούχας. VLSI Technology and Computer Architecture Lab. Εισαγωγή 2 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ VLSI Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εισαγωγή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Γ. Τσιατούχας ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ VLSI Διάρθρωση 1. Ολοκληρωμένα κυκλώματα 2. Εξέλιξη τεχνολογίας 3. Σχεδιαστικές πρακτικές VLSI

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Βασικά Γενικά Μοντέλα Μοντέλο καταρράκτη (waterfall model) Ξεχωριστές φάσεις καθορισµού απαιτήσεων και ανάπτυξης, επικύρωσης, εξέλιξης Εξελικτική ανάπτυξη (evolutionary

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο. Γ. Τσιατούχας. VLSI Technology and Computer Architecture Lab. Ακολουθιακή Λογική 2

Κεφάλαιο 7 ο. Γ. Τσιατούχας. VLSI Technology and Computer Architecture Lab. Ακολουθιακή Λογική 2 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ VLSI Ακολουθιακή Λογική Κεφάλαιο 7 ο Γ. Τσιατούχας ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ VLSI Διάρθρωση 1. Δισταθή κυκλώματα Μεταστάθεια 2. Μανδαλωτές 3. Flip Flops Flops 4. Δομές διοχέτευσης 5. Διανομή ρολογιού 6. Συγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ς Ποιότητα ξιολόγηση Α

ς Ποιότητα ξιολόγηση Α Αξιολόγηση Ποιότητας Μέτρα Αξιολόγησης Τα µέτρα αξιολόγησης είναι απαραίτητα κατά την διαδικασία της σύνθεσης. Τα ακριβή µέτρα καθορίζουν την ποιότητα του τελικού κυκλώµατος και εντοπίζουν προβλήµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

VERILOG. Γενικά περί γλώσσας

VERILOG. Γενικά περί γλώσσας VERILOG Γενικά περί γλώσσας Χρησιµότητα της Verilog Υψηλού επιπέδου περιγραφή της συµπεριφοράς του συστήµατος µε σκοπό την εξοµοίωση. RTL περιγραφή της λειτουργίας του συστήµατος µε σκοπό τη σύνθεσή του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Λογικός Σχεδιασμός, Χειμερινό Εξάμηνο 2008

ΗΜΥ 210: Λογικός Σχεδιασμός, Χειμερινό Εξάμηνο 2008 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Χειμερινό Εξάμηνο 2009 Σχεδιασμός και Ανάλυση Συνδυαστικών Κυκλωμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Σχεδιασμός Συνδυαστικών Κυκλωμάτων 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Σχεδιασμός Συνδυαστικών Κυκλωμάτων 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Σχεδιασμός και Ανάλυση Συνδυαστικών Κυκλωμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Α ) Ενσωματωμένα Συστήματα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στην Δομή, Οργάνωση, Λειτουργία και Αξιολόγηση Υπολογιστών 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 1.3.1 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μικροελεγκτές και Ενσωματωμένα συστήματα Ανάπτυξη και Εφαρμογές Κωδικός Μαθήματος Μ2 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Συμβουλές προς έναν νέο προγραμματιστή

Κεφάλαιο 14: Συμβουλές προς έναν νέο προγραμματιστή Κεφάλαιο 14: Συμβουλές προς έναν νέο προγραμματιστή Φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος του βιβλίου. Αντί για κάποιον επίλογο σκέφτηκα να συλλέξω κάποια πράγματα που θα ήθελα να πω σε κάποιον ο οποίος αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420)

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Διάλεξη 8: Σχεδίαση Συστήματος Σχεδίαση Συστήματος 2 Διεργασία μετατροπής του προβλήματος σε λύση. Από το Τί στο Πώς. Σχέδιο: Λεπτομερής περιγραφή της λύσης. Λύση:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Τι είναι η UP Βασικές αρχές µηχανικής λογισµικού Οι βασικές έννοιες της UP Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα

Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Κεφάλαιο 4: Αρχιτεκτονική των Embedded Μικροεπεξεργαστών Διδάσκων: Καθηγητής Οδυσσέας Κουφοπαύλου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ιεραρχία Οργανισµών Οι οργανισµοί που ζουν στο οικοσύστηµά µας κατατάσσονται σύµφωνα µε την παρακάτω ιεραρχία: Organisms

Ιεραρχία Οργανισµών Οι οργανισµοί που ζουν στο οικοσύστηµά µας κατατάσσονται σύµφωνα µε την παρακάτω ιεραρχία: Organisms ΗΥ252 - Οντοκεντρικός Προγραµµατισµός Project Εαρινού εξαµήνου 2002 Περιγραφή Παραδοταίων Περιγραφή Project Το project αφορά την προσοµοίωση ενός οικοσυστήµατος. Το οικοσύστηµα µας αποτελείται από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns)

Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns) Ενότητα 6 Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns) Ορισµοί βασικές έννοιες. Σηµαντικά µοτίβα σχεδίασης: Παρατηρητής (Observer). Πρόσοψη (Façade). Προσαρµογέας (Adapter). Πληρεξούσιος (Proxy). Μοναχοπαίδι (Singleton).

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Υλοποίηση στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Υλοποίηση στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η Υλοποίηση στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Πρωτοτυποποίηση Προγραµµατισµός υλοποίησης Ανάπτυξη συστήµατος Μοναδιαίος έλεγχος Ολοκλήρωση 2 3 Η υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική (θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠαράδειγµαΠρογραµµατισµού

ΠαράδειγµαΠρογραµµατισµού Προγραµµατισµός Η/Υ Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Μεθοδολογία Προγραµµατισµού Αφαιρετικότητα Ροή Ελέγχου/ εδοµένων Βιβλίο µαθήµατος: Chapter 1,, Sec. 4-54 ΕΠΛ 131 Αρχές Προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 034: Εισαγωγήστον ΠρογραµµατισµόγιαΗΜΥ

ΕΠΛ 034: Εισαγωγήστον ΠρογραµµατισµόγιαΗΜΥ ΕΠΛ 034: Εισαγωγήστον ΠρογραµµατισµόγιαΗΜΥ Αχιλλέας Αχιλλέως, Τµήµα Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Κύπρου Email: achilleas@cs.ucy.ac.cy Κεφάλαιο 2 ΠρογραµµατισµόςΗ/Υ Θέµατα ιάλεξης οµή Προγράµµατος C Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα 2: Τεχνικές Σχεδίασης. Οικονομικά θέματα σχεδίασης ενσωματωμένων συστημάτων. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές

Κατευθυντήριες γραµµές Πρότυπα και ιαδικασίες προγραµµατισµού Υλοποίηση και Έλεγχος Λογισµικού Αντώνης Καραγεώργος Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και ικτύων Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας karageorgos@inf.uth.gr Το περισσότερο λογισµικό αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πρόλογος 11. 0 Εισαγωγή 21

Περιεχόµενα. Πρόλογος 11. 0 Εισαγωγή 21 Περιεχόµενα Πρόλογος 11 Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο 12 Βασικά χαρακτηριστικά του βιβλίου 12 Κάλυψη συστηµάτων CAD 14 Εργαστηριακή υποστήριξη 14 Συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης

Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης Μάρα Νικολαϊδου Μοντελοποίηση Συστήµατος Περιπτώσεις χρήσης Οι περιπτώσεις χρήσης είναι µια τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.3 Ο Επεξεργαστής - Εισαγωγή - Συχνότητα λειτουργίας - Εύρος διαδρόμου δεδομένων - Εύρος διαδρόμου διευθύνσεων - Εύρος καταχωρητών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Παραδόσεις Μαθήματος 2016 Δρ Γ Παπαλάμπρου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ georgepapalambrou@lmentuagr Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας (Κτίριο Λ) Σχολή Ναυπηγών

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ220 Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωµάτων Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Χειµερινό Εξάµηνο

ΗΥ220 Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωµάτων Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Χειµερινό Εξάµηνο ΗΥ220 Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωµάτων Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Χειµερινό Εξάµηνο 2006-2007 Εκφώνηση Εργαστηρίου Στο εργαστήριο του µαθήµατος σας ζητείται να σχεδιάσετε, να υλοποιήσετε και να επαληθεύσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΕΤΣΕΡΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΕΤΣΕΡΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΕΤΣΕΡΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Δομικά τοιχεία Λογισμικού Διαδικασία Παραγωγής Λογισμικού Αυτοματοποίηση Διαδικασιών Παραγωγής Λογισμικού Θεμελιώδεις Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

4 η Θεµατική Ενότητα : Συνδυαστική Λογική. Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός

4 η Θεµατική Ενότητα : Συνδυαστική Λογική. Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός 4 η Θεµατική Ενότητα : Συνδυαστική Λογική Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός Λογικά Κυκλώµατα Ø Τα λογικά κυκλώµατα διακρίνονται σε συνδυαστικά (combinational) και ακολουθιακά (sequential). Ø Τα συνδυαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ενότητα 6: Τεχνολογία Λογισμικού-Software Engineering Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραϕικές σηµειώσεις 59. Ασκήσεις 19

Βιβλιογραϕικές σηµειώσεις 59. Ασκήσεις 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μέρος I Εισαγωγή 1 Η ψηφιακή αφαίρεση 3 1.1 Ψηϕιακά σήµατα 4 1.2 Τα ψηϕιακά σήµατα είναι ανεκτικά στον θόρυβο 5 1.3 Τα ψηϕιακά σήµατα αναπαριστούν σύνθετα δεδοµένα 9 1.3.1 Αναπαράσταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων: Εισαγωγή, Μεθοδολογίες Σχεδιασµού, Μεθοδολογία LUCID Τι είναι σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων; Τι είναι σχεδίαση;

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 6. Problem Solving and Algorithm Design. Στόχοι Ενότητας. Επίλυση προβληµάτων. Εισαγωγή. Nell Dale John Lewis

Chapter 6. Problem Solving and Algorithm Design. Στόχοι Ενότητας. Επίλυση προβληµάτων. Εισαγωγή. Nell Dale John Lewis Στόχοι Ενότητας Chapter 6 Problem Solving and Algorithm Design Nell Dale John Lewis Αναγνώριση αν ένα πρόβληµα µπορεί να επιλυθεί µε τη χρήση υπολογιστή Περιγραφή της διαδικασίας επίλυσης προβληµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. ηµήτρης Γκιζόπουλος Καθηγητής

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. ηµήτρης Γκιζόπουλος Καθηγητής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙI ηµήτρης Γκιζόπουλος Καθηγητής Γενικά ηµήτρης Γκιζόπουλος, Καθηγητής http://www.di.uoa.gr/~dgizop γραφείο Α32 ιδασκαλία στο αµφιθέατρο Α2 ευτέρα 11 00 13 00 Πέµπτη 13 00 15

Διαβάστε περισσότερα

Και Εγέννετω Φως. Το Τρανζίστορ! ENIAC. Μικροηλεκτρονική 3. Το πρώτο τρανζίστορ! Τρανζίστορ στα 180nm 2000. Bell Labs 1947. Μικροηλεκτρονική 4

Και Εγέννετω Φως. Το Τρανζίστορ! ENIAC. Μικροηλεκτρονική 3. Το πρώτο τρανζίστορ! Τρανζίστορ στα 180nm 2000. Bell Labs 1947. Μικροηλεκτρονική 4 ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Μικροηλεκτρονική Μικροηλεκτρονική Γ. Τσιατούχας 1 ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Μικροηλεκτρονική 2 1 Και Εγέννετω Φως ENIAC Μικροηλεκτρονική 3 Το Τρανζίστορ! Το

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Στόχοι Παρουσίαση μοντέλων παραγωγής λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων παραγωγής λογισμικού και πότε μπορούν να χρησιμοποιούνται Γενική περιγραφή των μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα

Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα Εισαγωγή Γιώργος Δημητρακόπουλος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φθινόπωρο 2013 Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα 1 O κόσμος των ηλεκτρονικών... Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα

Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Κεφάλαιο 1: Τι, Γιατί και Πώς των MPsoCs Διδάσκων: Καθηγητής Οδυσσέας Κουφοπαύλου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Multiprocessor

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 11. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για:

Σελίδα 1 από 11. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για: Σελίδα 1 από 11 Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για: την επικοινωνία, µε τα υπόλοιπα ολοκληρωµένα κυκλώµατα του υπολογιστικού συστήµατος. την παροχή τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις εδοµένων Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης v.vescoukis@cs.ntua.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων

Διαβάστε περισσότερα

2 η Θεµατική Ενότητα : Άλγεβρα Boole και Λογικές Πύλες. Βασικοί Ορισµοί

2 η Θεµατική Ενότητα : Άλγεβρα Boole και Λογικές Πύλες. Βασικοί Ορισµοί 2 η Θεµατική Ενότητα : Άλγεβρα Boole και Λογικές Πύλες Βασικοί Ορισµοί υαδικός Τελεστής (Binary Operator): σε κάθε ζεύγος από το S αντιστοιχίζει ένα στοιχείο του S = set, σύνολο Συνηθισµένα Αξιώµατα (α,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα κυκλώµατα CMOS 2

Εισαγωγή στα κυκλώµατα CMOS 2 1 η Θεµατική Ενότητα : Εισαγωγή στα κυκλώµατα CMOS Επιµέλεια διαφανειών:. Μπακάλης Εισαγωγή Τεχνολογία CMOS = Complementary Metal Oxide Semiconductor Συµπληρωµατικού Ηµιαγωγού Μετάλλου Οξειδίου Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπτώσεις χρήσης

Οι περιπτώσεις χρήσης 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Οι περιπτώσεις χρήσης ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Το µοντέλο των περιπτώσεων χρήσης Τα διαγράµµατα των περιπτώσεων χρήσης Λεκτική περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Γ. Τσιατούχας 2 ο Κεφάλαιο ιάρθρωση 1. Οργάνωση της 2. εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ασύγχρονη σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 Εργαστηριακές ασκήσεις σε Εικονικό Περιβάλλον με τα Λογισμικά LabVIEW, Eagle και ΝΙ Circuit Design Suite 10 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ακαδηµαϊκό Έτος 2003-2004, Εαρινό Εξάµηνο ιδάσκων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Γ ) Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα 2: Τεχνικές Σχεδίασης. Οικονομικά θέματα σχεδίασης ενσωματωμένων συστημάτων. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Δομική περιγραφή και περιγραφή Μηχανών Πεπερασμένων Καταστάσεων

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Δομική περιγραφή και περιγραφή Μηχανών Πεπερασμένων Καταστάσεων Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL Δομική περιγραφή και περιγραφή Μηχανών Πεπερασμένων Καταστάσεων Οργάνωση Παρουσίασης Περιγραφή Δομής σε VHDL (Structural Description) Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γενικό διάγραμμα υπολογιστικού συστήματος Γενικό διάγραμμα υπολογιστικού συστήματος - Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL. Γενικά χαρακτηριστικά, σύνταξη και τύποι. Ψηφιακή Σχεδίαση µε CAD ΙΙ - ιάλεξη 1 -

Εισαγωγή στη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL. Γενικά χαρακτηριστικά, σύνταξη και τύποι. Ψηφιακή Σχεδίαση µε CAD ΙΙ - ιάλεξη 1 - Εισαγωγή στη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL Γενικά χαρακτηριστικά, σύνταξη και τύποι Ψηφιακή Σχεδίαση µε CAD ΙΙ - ιάλεξη 1 - Περίγραµµα διάλεξης Τι είναι η VHDL? Πλεονεκτήµατα της VHDL στη σχεδίαση κυκλωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων. Ψηφιακή Σχεδίαση. Κεφάλαιο 5: Σύγχρονη Ακολουθιακή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων. Ψηφιακή Σχεδίαση. Κεφάλαιο 5: Σύγχρονη Ακολουθιακή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Ψηφιακή Σχεδίαση Κεφάλαιο 5: Σύγχρονη Ακολουθιακή Λογική Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα Είσοδοι Συνδυαστικό κύκλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Σχεδίαση Ασαφούς Ελεγκτή σε VHDL και Υλοποίηση σε FPGA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αρχιτεκτονική Σχεδίαση Ασαφούς Ελεγκτή σε VHDL και Υλοποίηση σε FPGA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ Αρχιτεκτονική Σχεδίαση Ασαφούς Ελεγκτή σε VHDL και Υλοποίηση σε FPGA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Ενότητα Α: Περιγραφή και Τεχνικά Χαρακτηριστικά της κάρτας TMS320C5505 ezdsp Όνομα Καθηγητή: Ραγκούση

Διαβάστε περισσότερα

Συστοιχία Επιτόπια Προγραμματιζόμενων Πυλών Field Programmable Gate Arrays (FPGAs)

Συστοιχία Επιτόπια Προγραμματιζόμενων Πυλών Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) Συστοιχία Επιτόπια Προγραμματιζόμενων Πυλών Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) Οι προγραμματιζόμενες λογικές διατάξεις (PLDs Programmable Logic Devices) είναι ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα (ICs) που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-225. Verilog HDL. Τα βασικά...

ΗΥ-225. Verilog HDL. Τα βασικά... ΗΥ-225 Verilog HDL. Τα βασικά... Βασική Ροή Σχεδίασης Requirements RTL Model Simulate Synthesize Gate-level Model Simulate Test Bench ASIC or FPGA Place & Route Timing Model Simulate ΗΥ-225 Ιάκωβος Μαυροειδής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προηγείται κάθε ενέργειας ανάπτυξης του προϊόντος (πχ. έγκρισης του προϊόντος και δηµιουργίας οµάδας ανάπτυξης). Προγραµµατίζουµε το χρόνο και το είδος των έργων που

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Θεωρητική εισαγωγή

7.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΑΝ ΑΛΩΤΕΣ FLIP FLOP Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των βασικών ακολουθιακών κυκλωµάτων. Θα µελετηθούν συγκεκριµένα: ο µανδαλωτής (latch)

Διαβάστε περισσότερα

Χρ. Καβουσιανός Επίκουρος Καθηγητής

Χρ. Καβουσιανός Επίκουρος Καθηγητής Σχεδίαση Μνηµών Χρ. Καβουσιανός Επίκουρος Καθηγητής Εισαγωγή Η Μνήµη είναι ένας πίνακας από θέσεις αποθήκευσης συγκεκριµένου µεγέθους, κάθε µία από τις οποίες έχει µία διακριτή διεύθυνση Θέση 0 Θέση 1

Διαβάστε περισσότερα

Παραλληλισµός Εντολών (Pipelining)

Παραλληλισµός Εντολών (Pipelining) ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Παραλληλισµός Εντολών (Pipelining) Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία Ενότητας Kuo [2005]: Chapter 3: Section 3.4,

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλώµατα. Εισαγωγή. Συνδυαστικό Κύκλωµα

Κυκλώµατα. Εισαγωγή. Συνδυαστικό Κύκλωµα 6 η Θεµατική Ενότητα : Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα Εισαγωγή Είσοδοι Συνδυαστικό Κύκλωµα Έξοδοι Στοιχεία Μνήµης Κατάσταση Ακολουθιακού Κυκλώµατος : περιεχόµενα στοιχείων µνήµης Η έξοδος εξαρτάται από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1.1 Το Υπολογιστικό Σύστηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Από τον υπολογιστή των Αντικυθήρων µέχρι τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό Κατηγορίες µε βάση το µέγεθος και τη χρήση: Υπερυπολογιστές (supercomputers)

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός

Δομημένος Προγραμματισμός Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Δομημένος Προγραμματισμός Ενότητα 1: Εισαγωγή Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού

Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) Συσκευές αποθήκευσης Ένας υπολογιστής προκειµένου να αποθηκεύσει δεδοµένα χρησιµοποιεί δύο τρόπους αποθήκευσης: Την Κύρια Μνήµη Τις συσκευές µόνιµης αποθήκευσης (δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα