3 η Θεµατική Ενότητα. Μέρος Ι. Reuse Methodology. Εισαγωγή. Μεθοδολογία Σχεδιασµού για Επαναχρησιµοποίηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 η Θεµατική Ενότητα. Μέρος Ι. Reuse Methodology. Εισαγωγή. Μεθοδολογία Σχεδιασµού για Επαναχρησιµοποίηση"

Transcript

1 3 η Θεµατική Ενότητα Reuse Methodology 1 Μέρος Ι Εισαγωγή 2

2 Εισαγωγικές Έννοιες Σύγχρονες Τεχνολογίες εκάδες εκατοµµύρια τρανζίστορ / chip Τεράστιος αριθµός διαθέσιµων πυλών Επανεξέταση ιαδικασιών Σχεδίασης Ηδηµιουργία ενός ASIC µε τέτοιο αριθµό πυλών είναι ιδιαίτερα δύσκολη µε τα υπάρχοντα εργαλεία, ενώ ο χρόνος σχεδίασης πρέπει να είναι µικρός, και η πολυπλοκότητα χαµηλή. Προ-σχεδιασµένων σχεδιασµού = χρήση Cores Προ-επιβεβαιωµένων 3 Εισαγωγικές Έννοιες H µεθοδολογία ανάπτυξης διαφέρει ανάλογα µε τους σχεδιαστές. Όµως όλοι αντιµετωπίζουν ένα κοινό σύνολο προβληµάτων: Time-to-market pressure Ταχεία ανάπτυξη προϊόντος Ποιότητα προϊόντος σε απόδοση, επιφάνεια, κατανάλωση Η αυξηµένη πολυπλοκότητα κάνει την επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας πιο δύσκολη H οµάδα ανάπτυξης έχει διαφορετικά επίπεδα και περιοχές ειδίκευσης και συχνά είναι διασκορπισµένη σε διαφορετικά γεωγραφικά σηµεία. Παλαιότεροι σχεδιασµοί δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν γιατί έχει αλλάξει η σχεδιαστική ροή, τα εργαλεία και οι γενικές οδηγίες. Οι SoC σχεδιασµοί εµπεριέχουν επεξεργαστικούς πυρήνες και σηµαντικά κοµµάτια λογισµικού που οδηγούν σε σχεδιαστικές προκλήσεις. 4

3 Εισαγωγικές Έννοιες Αποτέλεσµα: πολλές σχεδιαστικές οµάδες υϊοθετούν µια βασισµένη σε block σχεδιαστική προσέγγιση που δίνει έµφαση στην επαναχρησιµοποίηση (reuse). Αν δεν ακολουθηθεί αυτή η προσέγγιση, τότε απαιτείται reverse engineering για να χρησιµοποιηθεί ένας ξένος σχεδιασµός µεγάλο κόστος σε χρόνο. Τι θα περιγράψουµε: Πως τα reusable macros ταιριάζουν σε ένα περιβάλλον σχεδιασµού SoC. Πως να σχεδιάσουµε reusable soft/hard macros. Πως να ενσωµατώνουµε soft/hard macros σε ένα SoC. Πως να επιβεβαιώσουµε χρονισµούς και λειτουργικότητα σε ένα µεγάλο Soc Οπτικές Γωνίες Μαθήµατος Σχεδιαστές (Designers) Χρήστες (Integrators) 5 Εισαγωγικές Έννοιες Ορισµοί: 1. Macro, Core, Block: είναι σχεδιαστικές µονάδες αυθύπαρκτες. 2. Subblock: ένα τµήµα ενός Macro, Core, Block πολύ µικρό για να µπορεί να είναι αυθύπαρκτο. 3. Hard macro: ένας σχεδιασµός που δίδεται αφού περάσει από το στάδιο placement-routing. 4. Soft macro: ένας σχεδιασµός που δίδεται σαν κώδικας RTL προς σύνθεση. Virtual Socket Interface Alliance Είναι µια βιοµηχανική οµάδα που εργάζεται µε στόχο την υιοθέτηση standards για εργαλεία και σχεδιαστικές πρακτικές 6

4 Εισαγωγικές Έννοιες Ηπρόκληση: Μια αποδοτική µεθοδολογία απαιτεί µία εκτεταµένη βιβλιοθήκη από reusable blocks ή macros. H διαδικασία σχεδιασµού reusable macros ακολουθεί τις εξής αρχές: Κατασκευή όλων των επιπέδων σχεδίασης µε την λογική ότι το block θα χρησιµοποιηθεί ξανά σε άλλες σχεδιάσεις από άλλους σχεδιαστές. Χρήση εργαλείων και διαδικασιών που συλλαµβάνουν την πληροφορία του σχεδιασµού συνεχώς. Χρήση εργαλείων και διαδικασιών που κάνουν εύκολη την σύνδεση των µονάδων χωρίς την παρουσία του σχεδιαστή τους. Πολλές Τεχνικές Reusability είναι απλά καλές τεχνικές σχεδιασµού Καλoγραµµένος κώδικας Καλό documentation Εκτενής σχολιασµός Καλοσχεδιασµένο περιβάλλον επιβεβαίωσης Ισχυρά scripts 7 Εισαγωγικές Έννοιες Επιπλέον για ένα hardware macro έχουµε τις εξής απαιτήσεις: Σχεδιασµός για την λύση γενικού προβλήµατος (διαµορφούµενα blocks). Σχεδιασµός για χρήση σε πολλές τεχνολογίες. Για τα soft macros σηµαίνει ότι τα scripts πρέπει να έχουν ικανοποιητική ποιότητα αποτελεσµάτων για πολλές βιβλιοθήκες. Για τα hard macros απαιτείται µια αποτελεσµατική στρατηγική αντιστοίχησης σε άλλες τεχνολογίες. Σχεδιασµός για εξοµοίωση µε πολλούς εξοµοιωτές. Επιβεβαίωση λειτουργίας ανεξάρτητη από το chip στο οποίο θα χρησιµοποιηθεί. Επιβεβαίωση σε υψηλό επίπεδο εµπιστοσύνης. Πλήρως documented για διαµορφώσεις, παραµέτρους, περιορισµούς, απαιτήσεις επικοινωνίας κλπ. 8

5 Εισαγωγικές Έννοιες Συνηθισµένα προβλήµατα µε κώδικα µη-επαναχρησιµοποιήσιµο: Η αναπαράσταση του σχεδιασµού δεν είναι κατάλληλη (πχ για µετατροπή από Verilog σε VHDL). O σχεδιασµός έρχεται µε ελλιπής πληροφορίες σχεδίασης, χωρίς περιγραφή λειτουργικής συµπεριφοράς και µε µη αναγνώσιµο ασχολίαστο κώδικα. εν παρέχονται scripts ή αυτά είναι αδύνατον να χρησιµοποιηθούν. Τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για την δηµιουργία του σχεδιασµού δεν υπάρχουν πλέον. Ένα διαθέσιµο hard macro µπορεί να έχει τόσο αργό µοντέλο εξοµοίωσης που η εξοµοίωση σε επίπεδο συστήµατος δεν είναι πρακτική. 9 Κανονικός σχεδιασµός SOC Τα πραγµατικά SoC είναι αρκετά πιο περίπλοκα από αυτό το κανονικό παράδειγµα. Περιλαµβάνουν πολλά σύνολα από IP interfaces, µετασχηµατισµούς δεδοµένων, επεξεργαστές, DSPs. Επίσης το σύστηµα µνήµης είναι πιο περίπλοκο µε πολλαπλά επίπεδα διαχείρισης, διαµοιραζόµενα τµήµατα κλπ. 10

6 Ροή σχεδιασµού συστήµατος Specification development RTL code development Functional Verification Υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές σε σχεδιαστικές ροές: Watefall ή Spiral µοντέλο, Μεθοδολογία Top-down, bottom-up ή συνδυασµός Synthesis Timing Verification Place & Route Prototype build & test To project περνά από τη µία φάση στην άλλη χωρίς να ξαναγυρνά πίσω (ελάχιστο interaction µεταξύ των σχεδιαστικών οµάδων). ουλεύει καλά µέχρι 100k πύλες και έως.5µ 11 Ροή σχεδιασµού συστήµατος Με την αύξηση της πολυπλοκότητας και την συρρίκνωση της τεχνολογίας οι σχεδιαστές µετακινούνται προς την ροή τύπου spiral, όπου η οµάδα σχεδιασµού εργάζεται ταυτόχρονα σε πολλές όψεις του σχεδιασµού. Σχ

7 Ροή σχεδιασµού συστήµατος H ροή spiral χαρακτηρίζεται από: α. Παράλληλη ταυτόχρονη ανάπτυξη υλικού και λογισµικού, β. Παράλληλη επιβεβαίωση και σύνθεση των τµηµάτων, γ. Το Floorplanning και place-route συµπεριλαµβάνονται στην διαδικασία σύνθεσης. δ. Τα τµήµατα σχεδιάζονται µόνο αν δεν υπάρχει κάποιο προσχεδιασµένο hard ή soft macro. 13 Ροή σχεδιασµού συστήµατος H κλασσική διαδικασία top/down είναι µια αναδροµική διαδικασία που ξεκινά από το specification και το decomposition και καταλήγει µε integration και verification: α. Συγγραφή πλήρους specification για το σύστηµα ή το υποσύστηµα που σχεδιάζεται. β. Εκλέπτυνση αρχιτεκτονικής και αλγορίθµων, γ. Αποσύνθεση της αρχιτεκτονικής σε καλά καθορισµένα macros. δ. Σχεδίαση ή επιλογή έτοιµων macros. ε. Σύνδεση των macros στο υψηλότερο επίπεδο. Επιβεβαίωση λειτουργίας και χρονισµών. στ. Επιβεβαίωσε την λειτουργία του συστήµατος σε όλες τις παραµέτρους τους. 14

8 Ροή σχεδιασµού συστήµατος Η top-down µεθοδολογία θεωρεί ότι τα blocks στο κατώτερο επίπεδο είναι σχεδιασµένα και λειτουργούν. Αν αυτό δεν συµβεί έχουµε επανάληψη όλης της διαδικασίας γίνεται χρήση µίας µίξης των µεθοδολογιών top-down, bottom-up µε επιβεβαίωση των blocks στο κατώτερο επίπεδο ταυτόχρονα µετονκαθορισµό των προδιαγραφών στο ανώτερο επίπεδο. Οι βιβλιοθήκες των reusable cores που είναι σχεδιασµένα και επιβεβαιωµένα από πριν επιταχύνουν την διαδικασία σχεδιασµού. Correct by corection Μεθοδολογία της Microsystems για την κατασκευή του επεξεργαστή UltraSPARC όπου οι σχεδιαστές σχεδίασαν σε όλα τα βήµατα της διαδικασίας για να δουν πως οσχεδιασµός τους επηρέαζε τα υπόλοιπα βήµατα που ανήκαν συνήθως σε άλλες οµάδες. 15 Specification Problem Στο πρώτο τµήµα της διαδικασίας σχεδιασµού έχουµε ανάπτυξη, επιβεβαίωση και εκλέπτυνση ενός συνόλου λεπτοµερειών λειτουργίας (specifications) εως ότου επιτρέπουν την κωδικοποίηση σε RTL. Είναι η πιο προκλητική φάση ενός project. Αποτυχία της λάθη που ανακαλύπτονται σε άλλες φάσεις αργότερα (στοιχίζουν). Επίσης σηµαντικό το documentation από νωρίς. Απαιτήσεις των Specifications Hardware Software Σύνδεση µε SW Θέµατα φυσικού σχεδιασµού (επιφάνειακατανάλωση) Λειτουργία Χρονισµός Απόδοση Σύνδεση µε SW οµή SW, πυρήνας 16

9 Specification Problem Συνήθως τα specifications γράφονταν σε φυσική γλώσσα (πχ Αγγλικά) µε αποτέλεσµα διάφορα προβλήµατα χρήση εκτελέσιµων specifications. Είδη Specifications: Τυπικά (formal). Τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά του σχεδιασµού ορίζονται ανεξάρτητα από κάθε υλοποίηση. Υπάρχουν γλώσσες όπως οι VHDL, VSPEC που κάνουν αυτή τη δουλειά, και παρέχουν specifications και για χαρακτηριστικά επιφάνειας και κατανάλωσης. Κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς. Εκτελέσιµα (executable). Περιγραφή λειτουργίας για τους σχεδιασµούς. Είναι τυπικά αφηρηµένα µοντέλα για το υλικό ή/και το λογισµικό που καθορίζεται. Στα υψηλότερα επίπεδα χρησιµοποιείται C, C++ ή SDL ενώ στα χαµηλότερα Verilog ή VHDL. Ο γρήγορος προσδιορισµός τους επιτρέπει στην οµάδα σχεδιασµού να επιβεβαιώσει την βασική λειτουργικότητα και το interface HW/SW πολύ πριν καθοριστούν οι λεπτοµέρειες 17 Ηδιαδικασία σχεδιασµού του συστήµατος Σχ

10 Ηδιαδικασία σχεδιασµού του συστήµατος Ηδιαδικασία συµπεριλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: Καθορισµός Συστήµατος. Καθορίζονται οι απαιτήσεις (λειτουργίες, απόδοση, κόστος, χρόνος ανάπτυξης). Εκλέπτυνση του µοντέλου και έλεγχος. ηµιουργείται ένα περιβάλλον επιβεβαίωσης για το µοντέλο υψηλού επιπέδου, για εκλέπτυνση και έλεγχο (λειτουργικότητας και απόδοσης) του αλγορίθµου. Αν σχεδιαστεί σωστά µπορεί να χρησιµοποιηθεί αργότερα για επιβεβαίωση µοντέλων υλικού και λογισµικού όπως το µοντέλο RTL. Στόχος εδώ είναι ο αλγόριθµος και όχι η υλοποίηση. ιαµέριση υλικού/λογισµικού. Είναι διαδικασία που βασίζεται κυρίως σε προσωπική εργασία του σχεδιαστή και απαιτεί εµπειρία, καλή γνώση των trade-offs κόστους/απόδοσης για διάφορες αρχιτεκτονικές. Μια πλούσια βιβλιοθήκη επαναχρησιµοποιήσιµων και προ-επιβεβαιωµένων macros µπορεί να βοηθήσει αρκετά. Τέλος πρέπει να καθοριστεί το interface µεταξύ λογισµικού/υλικού. 19 Ηδιαδικασία σχεδιασµού του συστήµατος Block specification. Το αποτέλεσµατηςδιαµέρισης είναι ένα specification για το υλικό και ένα για το λογισµικό. Το specification του υλικού περιλαµβάνει περιγραφή των βασικών συναρτήσεων, χρονισµούς, επιφάνεια, απαιτήσεις κατανάλωσης και την διασύνδεση υλικού και λογισµικού µελεπτοµερής περιγραφές των Ι/Ο pins και τον χάρτη των καταχωρητών. Μοντέλο συµπεριφοράς (behavioral) και συνεξοµοίωση (cosimulation). Παράλληλη ανάπτυξη του µοντέλου συµπεριφοράς του υλικού και µιας πρωτότυπης έκδοσης του λογισµικού. Μετά µεσυνεξοµοίωση έχουµε εκλέπτυνση των παραπάνω µοντέλων και παρασκευή ισχυρών specifications. Η συνεξοµοίωση συνεχίζεται σε όλα τα στάδια του σχεδιασµού. 20

11 Μέρος ΙΙ Σχεδιασµός σε επίπεδο συστήµατος: Κανόνες και Εργαλεία 21 Ενδοτµηµατικά θέµατα. Πριν την επιλογή ή τον σχεδιασµό τωνmacros πρέπει η οµάδα σχεδιασµού να θέσει έναν αριθµό σχεδιαστικών κανόνων που αφορούν θέµατα όπως clocking, reset, interface architecture, dft κλπ. 22

12 Θέµατα χρονισµού και σύνθεσης. Σύγχρονο ή Ασύγχρονο σχεδιαστικό στυλ? Κανόνας. Το σύστηµαθαπρέπειναείναισύγχρονοκαιβασισµένο σε καταχωρητές. Latches χρησιµοποιούνται µόνο για FIFOs ή µικρές µνήµες οι οποίες όµως πρέπει να είναι σύγχρονες προς τον έξω κόσµο. Παλιές µεθοδολογίες χρησιµοποιούσαν εκτενώς latches (multiphase, nonoverlapping clocks clocking pipeline stages) αφού τα κέρδη (πυκνότητα, απόδοση) υπερτερούσαν σε σχέση µε την πρόσθετη πολυπλοκότητα. Τα σηµερινά tradeoffs είναι διαφορετικά: Deep submicron techn. τεράστιος αριθµός πυλών το µέγεθος της µνήµης on-chip κάνει το µέγεθος του pipeline να δείχνει πολύ µικρό. Οι καθυστερήσεις πλέον οφείλονται σε καθυστερήσεις διασύνδεσης οπότε το κέρδος σε ταχύτητα που έχουµε µεταlatches εκµηδενίζεται. Το κόστος της αυξηµένης πολυπλοκότητας των σχεδιασµών µε latches αυξάνει µεεπιδράσειςστοµέγεθος και τον χρόνο του σχεδιασµού καθώς καιστηνανάγκηγιαεπαναχρησιµοποίηση. 23 Θέµατα χρονισµού και σύνθεσης. Σχ 3-1 Οχρονισµός ενός latch δηµιουργεί προβλήµατα στην χρονική ανάλυση του κυκλώµατος. Ηχρήσητωνlatches δεν είναι κατάλληλη για τα SoCs. 24

13 Θέµατα χρονισµού και σύνθεσης. Clocking Κανόνας. Κάθε διαφορετικό domain ρολογιού που χρησιµοποιείται και κάθε συχνότητα θα πρέπει να τεκµηριώνεται πλήρως. Ειδικά πρέπει να δίνονται χρονισµοί όπως setup/hold. Reset Κανόνας. H στρατηγική για το reset πρέπει να τεκµηριωθεί. Σύγxρονο ή Ασύγχρονο Εσωτερικό ή Εξωτερικό Ένα ή περισσότερα Μπορεί κάθε macro να γίνει ξεχωριστά reset για σκοπούς debug; Καλύτερο για σύνθεση (αποφεύγονται συνθήκες κυνηγιού) 25 Θέµατα χρονισµού και σύνθεσης. Στρατηγική σύνθεσης και προϋπολογισµός χρονισµών Κανόνας. Οι γενικοί στόχοι για χρόνους, επιφάνεια και κατανάλωση θα πρέπει να τεκµηριωθούν πριν το macro επιλεχθεί ή σχεδιαστεί. Η µέθοδος σύνθεσης θα πρέπει να σχεδιαστεί αρκετά νωρίς. Προτάσεις Είναι προτιµότερηηστρατηγικήbottom-up. Κάθε macro πρέπει να έχει το δικό του script σύνθεσης προκειµένου να επιτύχει τους απαιτούµενους εσωτερικούς χρονισµούς. Η σύνθεση σε επίπεδο chip είναι απλή σύνδεση των macros και καθορισµός των µεγεθών των αποµονωτών εισόδου/εξόδου για οδήγηση κυκλώµατος. 26

14 Θέµατα σχεδιασµού λειτουργίας. Ενδοδιασύνδεση συστήµατος και On-Chip Buses Κανόνας. Ο σχεδιασµός του σχήµατος busing που θα διασυνδέσει τα διάφορα τµήµατα του σχεδιασµού πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα τηςεπιλογήςτωνmacros και της διαδικασίας σχεδιασµού, και πρέπει να γίνει νωρίς για να µην προκύψουν συγκρούσεις που θα θέσουν σε κίνδυνο τον σχεδιασµό. Οδηγία. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές στρατηγικές για διαφορετικά είδη blocks ενώ οι µικροεπεξεργαστές και οι µικροελεγκτές έχουν συγκεκριµένα interfaces. Είναι προτιµότερα τα macros µεπαραµετροποιηµένα interfaces. Ιδιαίτερα ευέλικτα είναι τα interfaces των µνηµών FIFO. 27 Θέµατα σχεδιασµού λειτουργίας. οµές εκσφαλµάτωσης Κανόνας. Η στρατηγική εκσφαλµάτωσης πρέπει να αποφασιστεί νωρίς κατά την διαδικασία σχεδιασµού. Η πιο αποτελεσµατική στρατηγική περιλαµβάνει την εισαγωγή συγκεκριµένων δοµών που αν γίνει νωρίς τότε µειώνεται το κόστος και ο χρόνος σχεδιασµού τους. Οδηγία. Βελτίωση των ιδιοτήτων Controlability-Observability. 28

15 Θέµατα φυσικού σχεδιασµού Hard Macros Κανόνας. Η στρατηγική οργάνωσης, τοποθέτησης και διαδρόµισης συνδυασµών hard και soft macros πρέπει να αποφασιστεί πριν την επιλογή ήτονσχεδιασµό τωνmacros (Τα hard macros δηµιουργούν προβλήµατα). Clock Distribution Κανόνας. Η αρχιτεκτονικήδιαµοίρασης του ρολογιού θα πρέπει να αποφασιστεί νωρίς και εξαρτάται από το µέγεθος του chip, την συχνότητα ρολογιού και την χρησιµοποιούµενη βιβλιοθήκη. Οδηγία. Για µειωµένη κατανάλωση χρησιµοποιείται bus χαµηλότερης ταχύτητας για την επικοινωνία τµηµάτων. Μικρότερος αριθµός σηµείων διαµοιρασµού του σήµατος ρολογιού. Κάθε macro συγχρονίζει το ρολόι του µετοbus. 29 Στρατηγική επιβεβαίωσης Κανόνας. Η στρατηγική επιβεβαίωσης σε επίπεδο συστήµατος θα πρέπει νααναπτυχθείκαιεπιβεβαιωθείπριντηνεπιλογήήτονσχεδιασµό των macros. H στρατηγική καθορίζει ποια εργαλεία επιβεβαίωσης θα χρησιµοποιηθούν και περιλαµβάνουν εξοµοίωση γεγονότων ή κύκλου ρολογιού και/ή προσοµοίωση. Επίσης καθορίζει το είδος των testbenches που απαιτούνται και που θα αντανακλούν το περιβάλλον του συστήµατος όπου θα τοποθετηθεί τελικά το chip ώστε να δουλέυει σωστά όταν τοποθετηθεί. 30

16 Στρατηγικές ελέγχου κατασκευής Έλεγχος σε επίπεδο συστήµατος Κανόνας. Η στρατηγική ελέγχου κατασκευής θα πρέπει να τεκµηριωθεί. Προτιµούνται δοµές ελέγχου on-chip για όλα τα blocks. Η ανάπτυξη παράλληλων διανυσµάτων ελέγχου για µεγάλα chips δεν είναι εφικτή. Έλεγχος µνήµης Κάποια µορφή BIST είναι απαραίτητη για RAM µαζί µεδιαδικασίες άµεσης προσπέλασης. Έλεγχος µικροεπεξεργαστών Scan chain controller, full/partial scan, test vectors, boundary scan ιάφορα macros Full scan (υψηλή κάλυψη µε µικρή σχεδιαστική προσπάθεια) Logic BIST pattern generation and check inside macro 31 Μέρος ΙΙI H διαδικασία σχεδιασµού Macro 32

17 Περίληψη διαδικασίας σχεδιασµού. Μετά την ανάπτυξη του συνόλου των προσδιορισµών (specifications) για τα διάφορα macros θα πρέπει αυτά να επιλεγούν από µια υπάρχουσα βιβλιοθήκη ή να δηµιουργηθούν από την αρχή. Σχ Περίληψη διαδικασίας σχεδιασµού. Subblock integration Σχ

18 Περίληψη διαδικασίας σχεδιασµού. Τα κύρια βήµατα της διαδικασίας σχεδιασµού των macros είναι: 1.Πλήρης κατανόηση των αρχικών προσδιορισµών. Εκλέπτυνσή τους (ανάπτυξη µοντέλου συµπεριφοράς και έλεγχος) και διαίρεση του σχεδιασµού σε µικρότερα τµήµατα. 2.Προσδιορισµός των τµηµάτων και σχεδιασµός. Ανάπτυξη λειτουργικών προσδιορισµών για κάθε τµήµα δίνοντας έµφαση στους χρονισµούς και την λειτουργικότητα του interface µε άλλα τµήµατα. Ανάπτυξη του κώδικα RTL, των λεπτοµερών χρονικών περιορισµών, των scripts σύνθεσης και των testbenches. 3.Έλεγχοι χρονισµού. Ηοµάδαπρέπειδιαρκώςναελέγχειαντοκάθε τµήµα πληροί τους χρονικούς περιορισµούς. 4.Integration των τµηµάτων. Παραγωγή του netlist για λειτουργικό έλεγχο και σύνθεση. Ικανοποίηση των απαιτήσεων για κατασκευαστικό έλεγχο συνήθως µε ATPG και scan insertion. 5.Παραγωγιµοποίηση. Προετοιµασία του macro για χρήση. 35 Περίληψη διαδικασίας σχεδιασµού. Σχ

19 Περιεχόµενα ενός καλού προσδιορισµού. Περίληψη (Τεχνικοί στόχοι) Λειτουργικές Απαιτήσεις Φυσικές Απαιτήσεις (packaging, die size, power) Περιεχόµενα Απαιτήσεις Σχεδιασµού (Σχεδιαστικοί κανόνες) Block διάγραµµα Interface Ονόµατα σηµάτων - λειτουργίες Πρωτόκολλα επικοινωνίας Έγκυρες τιµές Ε/Ε Χρονικοί προσδιορισµοί, Setup-hold Clock to out χρόνοι Ειδικά σήµατα, ασύγχρονα σήµατα Μεθοδολογία ελέγχου κατασκευής (testing) Μοντέλο λογισµικού (καταχωρητές ορατοί από το λογισµικό) Απαιτήσεις λογισµικού (σύνολο βασικών οδηγών) 37 H πρώτη φάση σχεδίασης του macro αποτελείται από την εκλέπτυνση των λειτουργικών προσδιορισµών έως το σηµείο που ο σχεδιασµός µπορεί να διαιρεθεί σε τµήµατα αρκετά µικρά ώστε κάθε ένα να µπορεί να σχεδιαστεί, κωδικοποιηθεί και ελεγχθεί από ένα άτοµο. Σηµαντικό στοιχείο είναι ο σωστός προσδιορισµός των interfaces των τµηµάτων ώστε να µπορούν µετά να ενσωµατωθούν εύκολα στον σχεδιασµό. Top-Level Macro Design. Σχ

20 Top-Level Macro Design. H φάσηείναιπλήρηςότανηοµάδα σχεδιασµού έχει δηµιουργήσει και ελέγξει τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Updated macro hardware specification. Ενηµέρωση του προσδιορισµού του macro µε την διαίρεση του στα τµήµατα που επιλέχθηκαν. 2. Executable specification/behavioral model. 3. Testbench. 4. Subblock preliminary specification. Υπάρχουν τα ακόλουθα εργαλεία και διαδικασίες: 1. Το µοντέλο συµπεριφοράς στους περισσότερους σχεδιασµούς αναπτύσσεται σε C/C ++, Verilog ή VHDL. Η C/C ++ είναι ιδιαίτερα χρήσιµη όταν απαιτείται σηµαντικό hw/sw co-simulation πχ. επεξεργαστές. 2. COSSAP, SPW (εργαλεία stream-driven). Για σχεδιασµούς µε µεγάλες απαιτήσεις σε datapath. 39 H δεύτερη φάση του σχεδιασµού του macro αποτελείται από τον σχεδιασµό, την κωδικοποίηση σε RTL και τον έλεγχο των subblocks του macro. To κλειδί στην επιτυχία είναι να υπάρχει πλήρης και καθαρός προσδιορισµός για κάθε subblock πριν ξεκινήσει η κωδικοποίηση. Subblock Design. Σχ

21 Subblock Design. Οσχεδιασµός των subblocks ξεκινά όταν υπάρχει ένας προκαταρκτικός hw προσδιορισµός για το subblock και ένα σύνολο οδηγιών για το συνολικό project. Η φάση τελειώνει όταν η οµάδα σχεδιασµού έχει παράγεικαιελέγξειταακόλουθαστοιχεία: Έναν ενηµερωµένο hw προσδιορισµό γιατοsubblock. Ένα script σύνθεσης. Ένα testbench για το subblock καθώς και test process µε 100% fc. Τελικό RTL κώδικα. Η διαδικασία περιέχει τις ακόλουθες ενέργειες και εργαλεία: Ανάπτυξη των λειτουργικών και τεχνικών προσδιορισµών. Οι λειτουργικοί προσδιορισµοί περιγράφουν τα σηµεία του subblock που είναι ορατά στο υπόλοιπο macro: λειτουργικότητα, Ι/Ο, χρονισµός, επιφάνεια και κατανάλωση. Οι τεχνικοί προσδιορισµοί περιγράφουν το εσωτερικό του subblock. 41 Subblock Design. Ανάπτυξη του κώδικα RTL. Ανάπτυξη του testbench. Κύριοι στόχοι είναι η αναγνωσιµότητα και η ευκολία µετατροπής. Ανάπτυξη των scripts σύνθεσης και σύνθεση. Εκτέλεση ενός εργαλείου lint για έλεγχο του RTL για παραβιάσεις κωδικοποίησης και άλλα λάθη. Μέτρηση της κάλυψης λαθών που παρέχει το testbench. VeriSure, VHDLCover παρέχουν ποσοστό κάλυψης. Μέτρηση της ενέργειας που καταναλώνεται και επιβεβαίωση ότι είναι µέσασταπλαίσιατωνπροδιαγραφών. 42

22 Macro Integration. H τρίτη φάση αποτελείται από την ενσωµάτωση των subblocks στο macro και εφαρµογή ενός τελικού συνόλου από ελέγχους. Απαιτεί να είναι πλήρως καθορισµένη η χρονική και λειτουργική συµπεριφορά των interfaces. H διαδικασία ενσωµάτωσης είναι πλήρης όταν: Ηανάπτυξητουtop-level RTL έχει ολοκληρωθεί. Το RTL του macro περνά επιτυχώς όλα τα test. To macro µετά την σύνθεση µε την δεδοµένη βιβλιοθήκη ικανοποιεί όλα τα κριτήρια χρονισµού, επιφάνειας και κατανάλωσης. Το RTL έχει ικανοποιητική κάλυψη λαθών (lint) και σφαλµάτων κατασκευής (>95%). 43 Macro Integration. Σχ

23 Macro Integration. H διαδικασία ενσωµάτωσης των subblocks εµπεριέχει τις ακόλουθες λειτουργίες και εργαλεία: Ανάπτυξη του top-level RTL. Σχηµατισµός και σύνδεση των subblocks. H παραµετροποίηση των macros όταν ο αριθµός των subblocks δεν είναι σταθερός είναι µία πρόκληση σχεδιαστική. Εκτέλεση λειτουργικών ελέγχων. Ανάπτυξη των scripts για την σύνθεση. Σύνθεση για όλα τα configurations. Scan insertion. Ανάλυση κατανάλωσης. 45 Macro Productization. Σχ

24 Macro Productization. Είναι η τελευταία φάση σχεδιασµού και περιέχει την κατασκευή όλων των απαραίτητων στοιχείων για την επαναχρησιµοποίηση του macro (soft): Εκδόσεις Verilog και VHDL του κώδικα, testbenches και tests. Installation-Synthesis scripts που είναι απαραίτητα για την δηµιουργία διαφορετικών configurations του macro. Τεκµηρίωση. ραστηριότητες και εργαλεία: Ανάπτυξη του πρωτότυπου chip. Παροχή του macro και του testbench σε Verilog και VHDL. Εκτέλεση σε διάφορους εξοµοιωτές. Σύνθεση σε πολλαπλές τεχνολογίες. Εξοµοίωση σε gate-level. 47

Συσχεδίαση Συστημάτων Υλικού Λογισμικού. Νικόλαος Βώρος

Συσχεδίαση Συστημάτων Υλικού Λογισμικού. Νικόλαος Βώρος Συσχεδίαση Συστημάτων Υλικού Λογισμικού Νικόλαος Βώρος Περιεχόμενα Εισαγωγή Πρακτικές σχεδίασης συστημάτων στη βιομηχανία Εννοιολογικό μοντέλο σχεδίασης συστημάτων Βασικές αρχές γλωσσών σχεδίασης συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση αλγορίθµων σε περιβάλλον LabVIEW για τη διάγνωση µηχανικών βλαβών µέσω της ανάλυσης κραδασµών σε γραµµή παραγωγής πλυντηρίων ρούχων

Υλοποίηση αλγορίθµων σε περιβάλλον LabVIEW για τη διάγνωση µηχανικών βλαβών µέσω της ανάλυσης κραδασµών σε γραµµή παραγωγής πλυντηρίων ρούχων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ Υλοποίηση αλγορίθµων σε περιβάλλον LabVIEW για τη διάγνωση µηχανικών βλαβών µέσω της ανάλυσης κραδασµών σε γραµµή παραγωγής πλυντηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Επιβλέπων: Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας Καθηγητής Δημήτριος Νικολός Λαουδιάς Χρήστος Α.Μ. 2142

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εμπορικών Εφαρμογών 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η μεθοδολογία ανάπτυξης μιας εμπορικής εφαρμογής δίνει την δυνατότητα στην ομάδα εργασίας να έχει τον πλήρη έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Ένα Πληροφοριακό Σύστηµα (Π.Σ.) αποτελεί κάτι µη απτό. Είναι ένα ιδεατό κατασκεύασµα το οποίο δηµιουργείται για να αντιπροσωπεύσει µια φυσική οντότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΝΙΑ, ΜΑΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Πάνος Φιτσιλής 2004 Πίνακας Περιεχοµένων 1 Γνωσιολογικοί στόχοι... 5 1.1 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ 2008 ΘΕΩΡΙΑ - ii - 2007 2008 ΜΑΚΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιπλωµατική Εργασία Εργαλείο προσοµοίωσης µνήµης ΧΜSIM Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Λιώρης Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αυτόματης Σχεδίασης VHDL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αυτόματης Σχεδίασης VHDL ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αυτόματης Σχεδίασης VHDL Ντουμπάκης Ιωάννης Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ανάπτυξη λογισµικού ευφυούς αυτόνοµου ροµπότ.

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ανάπτυξη λογισµικού ευφυούς αυτόνοµου ροµπότ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Ανάπτυξη λογισµικού ευφυούς αυτόνοµου ροµπότ. Κοντογεωργάκος Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

Ανά τυξη και Βελτιστο οίηση Ανοικτών Συστηµάτων ικτυακών Ε εξεργαστών για την Παροχή Εξελιγµένων Υ ηρεσιών ικτύου. Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

Ανά τυξη και Βελτιστο οίηση Ανοικτών Συστηµάτων ικτυακών Ε εξεργαστών για την Παροχή Εξελιγµένων Υ ηρεσιών ικτύου. Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ανά τυξη και Βελτιστο οίηση Ανοικτών Συστηµάτων ικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι σημειογραφίες που περιγράφουν υπολογισμούς στους ανθρώπους και στις μηχανές. Ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε, εξαρτάται από τις γλώσσες προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα ιαχείρισης Περιεχοµένου & Υπηρεσίες Καταλόγου ιπλωµατική Εργασία Γεωργιάδου Ευδοξία Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

TEE ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

TEE ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ TEE ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. ηµήτρης Φωλίνας dfolinas@gmail.com ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΑΦΑΝΕΙΑ 2: ΣΧΕΤΙΚΑ Περιγραφή- Αντικείµενο Σχεδιασµός και ανάπτυξη επιχειρησιακών διεργασιών, εντοπισµός κρίσιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΓΩΝΑ ΚΟΥΡΟΥΘΙΑΝΑΚΗ Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΦΙΛΙΟΥ Α.Μ: ΜΕ/08109

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρµογών µε τη βοήθεια Η/Υ

Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρµογών µε τη βοήθεια Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρµογών µε τη βοήθεια Η/Υ Μάρκος Α. Πετούσης ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός - MSc εκέµβριος 2003 c Copyright υπό τον Μάρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 8.11 Η σηµασία αυτού του κεφαλαίου για σας... 70. 9.15 Εργασία εξαµήνου... 172

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 8.11 Η σηµασία αυτού του κεφαλαίου για σας... 70. 9.15 Εργασία εξαµήνου... 172 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 8. Έλεγχος προγραµµάτων... 1 8.1 Σφάλµατα και δυσλειτουργίες λογισµικού... 1 8.2 Θέµατα έλεγχου... 10 8.3 Έλεγχος µονάδων... 18 8.4 Έλεγχος ολοκλήρωσης... 38 8.5 Έλεγχος αντικειµενοστρεφών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Σχεδιασµού Βέλτιστων Επεξεργαστών Ειδικού Σκοπού ΠΕΝΕ -2003

Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Σχεδιασµού Βέλτιστων Επεξεργαστών Ειδικού Σκοπού ΠΕΝΕ -2003 Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Σχεδιασµού Βέλτιστων Επεξεργαστών Ειδικού Σκοπού ΠΕΝΕ -2003 Τίτλος: Συγγραφείς: Κωδικός: Π 3.1 Έκδοση: 1.0 Τύπος: Εµπιστευτικότητα: Καθορισµός του Γενικού Αρχιτεκτονικού Περιγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Software oftware Engineering 5 th

Software oftware Engineering 5 th Ian Sommerville s Software oftware Engineering 5 th th edition Παρουσίαση κεφαλαίων 18, 19, 20 ηµήτρης Καλαµαράς Α.Μ. 137 2002 1. Αξιοπιστία Λογισµικού (ΑΛ) Στόχοι του κεφαλαίου Εισαγωγή έννοιας αξιοπιστίας.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΪΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιεπιφάνειες φυσικής γλώσσας CSLU Toolkit

ιεπιφάνειες φυσικής γλώσσας CSLU Toolkit ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ιεπιφάνειες φυσικής γλώσσας CSLU Toolkit ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος ζωής των συστημάτων

Ο κύκλος ζωής των συστημάτων Ο κύκλος ζωής των συστημάτων Ο κύκλος ζωής συστήματος είναι η πιο παλιά μέθοδος ανάπτυξης συστημάτων πληροφοριών και χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα σε μεγάλα ή μεσαία έργα σύνθετων συστημάτων. Σε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Πλαίσιο Ελέγχου Λογισμικού» Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ :

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ PERT ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ MONTE CARLO ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα