Τιμολόγιο Λοιπών Εργασιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τιμολόγιο Λοιπών Εργασιών"

Transcript

1 Κίνηση Κεφαλαίων σε Ευρώ και Συνάλλαγμα > Εξερχόμενα Εμβάσματα > Εισερχόμενα Εμβάσματα > Έκδοση Τραπεζικών Επιταγών > Αγορά Επιταγών Πληρωμές Οφειλών προς Τρίτους > Δημοσίου > Ασφαλιστικοί Φορείς > Επιμελητήρια > Ενέργεια (εταιρείες & φορείς) > Ύδρευση - Δ.Ε.Υ.Α. - Δήμοι > Εταιρείες Τηλεφωνίας & Internet > Ασφαλιστικές εταιρείες > Λοιπές εταιρείες και οργανισμοί > Δωρεές Χρεόγραφα > Μετοχές > Αμοιβαία Κεφάλαια Εισαγωγές Εξαγωγές - Εγγυήσεις > Εισαγωγές - Παραλαβές > Εξαγωγές - Πωλήσεις > Εγγυητικές Επιστολές Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση > ΑΤΜ Banking > Internet / Phone Banking > Mobile Banking > Kέντρα Αυτόματων Συναλλαγών (APS) > Simple Pay > Simple Pay Spot Διάφορες Υπηρεσίες & Εργασίες > Θυρίδες Θησαυροφυλακίου > Αξίες Απλές Εσωτερικού > Εργασίες Συναλλάγματος > Λοιπές Τραπεζικές Εργασίες [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ομίλου] [Ενημέρωση: 22/10/2015] 1 / 36

2 Κίνηση Κεφαλαίων σε Ευρώ και Συνάλλαγμα Εξερχόμενα Εμβάσματα στο Κατάστημα Φυσικά Πρόσωπα 1. Εμβάσματα προς Τράπεζες εσωτερικού ή προς χώρες εντός ή εκτός της Ευρ. Ένωσης (Ε.Ε.) 1.1. Έμβασμα σε ευρώ, προς Τράπεζα του εσωτερικού ή χώρας της Ευρ. Ένωσης: ποσού έως ποσού από 1.000,01 έως ποσού από ,01 και άνω 2 / min 12 και έξοδα εντολής 8 2,5 / min 125 max 300 και έξοδα εντολής Για πληρωμή πιστωτ. κάρτας έκδοσης Τράπεζας εσωτερικού (έως ) Έμβασμα σε ευρώ προς χώρα εκτός Ευρ. Ένωσης ή σε ξένο νόμισμα προς χώρα εντός ή εκτός Ευρ. Ένωσης (ανεξαρτήτως ποσού) 2,5 / min 15 max 300 και έξοδα εντολής Εμβάσματα με χρέωση λογαριασμού «ΣΠΟΥΔΑΖΩ» 2.1. Έμβασμα σε ευρώ, προς Τράπεζα του εσωτερικού ή χώρας της Ευρ. Ένωσης: ποσού έως ποσού από 1.000,01 και άνω 8,80 Έμβασμα σε ευρώ προς χώρα εκτός Ευρ. Ένωσης ή σε ξένο νόμισμα προς χώρα εντός ή εκτός Ευρ. Ένωσης (ανεξαρτήτως ποσού) 8,80 και έξοδα εντολής Εμβάσματα προς Θυγατρικές Τράπεζες ή Καταστήματα εξωτερικού ΕΤΕ: 3.1. Έμβασμα σε ευρώ, προς χώρα της Ευρ. Ένωσης: ποσού έως ποσού από 1.000,01 έως / min 12 και έξοδα εντολής ποσού από ,01 και άνω Έμβασμα σε ευρώ προς χώρα εκτός Ευρ. Ένωσης ή σε ξένο νόμισμα προς χώρα εντός ή εκτός Ευρ. Ένωσης (ανεξαρτήτως ποσού) 1,25 / min 125 max 300 και έξοδα εντολής 15 1,25 / min 15 max 300 και έξοδα εντολής Εμβάσματα σε ευρώ (OUR) ποσού έως 900, προς χώρες μεταναστών: Αίγυπτο, Αλβανία, Αρμενία, Βουλγαρία, Ινδία, Γεωργία, Μολδαβία, Μπαγκλαντές, Τουρκία, Ουκρανία, Πακιστάν, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σρι Λάνκα, Φιλιππίνες Ειδικά προς τις Τράπεζες του Ομίλου Ε.Τ.Ε.: Banka NBG Albania SA / United Bulgarian Bank / Banca Romaneasca SA Εμβάσματα σε ευρώ προς Καταστήματα Ε.Τ.Ε. (εσωτερικού) : 5.1. Έμβασμα σε ευρώ προς Καταστήματα Ε.Τ.Ε.: ποσού έως ποσού από 1.000,01 και άνω 1,25 / min 10 max 300 Σημειώσεις: α) Τα εμβάσματα που φέρονται σε πίστωση λογ/σμού χρηματοδοτήσεων στην ΕΤΕ εκδίδονται ανέξοδα. β) Όταν με το έμβασμα ζητείται και η επιστροφή δικαιολογητικών (τιμολογίων, συναλλαγματικών, αποδείξεων κλπ) στο Κατάστημα έκδοσης, εισπράττονται επιπλέον των παραπάνω και ταχυδρομικά συστημένης επιστολής Τροποποίηση εμβάσματος σε ευρώ προς Κατ/μα Ε.Τ.Ε. (με αίτημα του εντολέα) Ακύρωση εμβάσματος σε ευρώ προς Κατ/μα Ε.Τ.Ε., κατόπιν αιτήματος του εντολέα 6 [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ομίλου] [Ενημέρωση: 22/10/2015] 2 / 36

3 Κίνηση Κεφαλαίων σε Ευρώ και Συνάλλαγμα Εξερχόμενα Εμβάσματα στο Κατάστημα Νομικά Πρόσωπα 1. Εμβάσματα προς Τράπεζες εσωτερικού ή προς χώρες εντός ή εκτός της Ευρ. Ένωσης (Ε.Ε.) 1.1. Έμβασμα σε ευρώ, προς Τράπεζα του εσωτερικού ή χώρας της Ευρ. Ένωσης: ποσού έως ποσού από 1.000,01 έως ποσού από ,01 και άνω Έμβασμα σε ευρώ προς χώρα εκτός Ευρ. Ένωσης ή σε ξένο νόμισμα προς χώρα εντός ή εκτός Ευρ. Ένωσης (ανεξαρτήτως ποσού) 2 / min 12 και έξοδα εντολής 5 2,5 / min 125 και έξοδα εντολής 15 2,5 / min 15 και έξοδα εντολής Εμβάσματα προς Θυγατρικές Τράπεζες ή Καταστήματα εξωτερικού ΕΤΕ: 2.1. Έμβασμα σε ευρώ, προς χώρα της Ευρ. Ένωσης: ποσού έως ποσού από 1.000,01 έως ποσού από ,01 και άνω Έμβασμα σε ευρώ προς χώρα εκτός Ευρ. Ένωσης ή σε ξένο νόμισμα προς χώρα εντός ή εκτός Ευρ. Ένωσης (ανεξαρτήτως ποσού) 1 / min 12 και έξοδα εντολής 5 1,25 / min 125 και έξοδα εντολής 15 1,25 / min 15 και έξοδα εντολής Εμβάσματα σε ευρώ προς Καταστήματα Ε.Τ.Ε. (εσωτερικού) : 3.1. Έμβασμα σε ευρώ προς Καταστήματα Ε.Τ.Ε.: ποσού έως ποσού από 1.000,01 και άνω 1,25 / min 10 Σημειώσεις: α) Τα εμβάσματα που φέρονται σε πίστωση λογ/σμού χρηματοδοτήσεων στην ΕΤΕ εκδίδονται ανέξοδα. β) Όταν με το έμβασμα ζητείται και η επιστροφή δικαιολογητικών (τιμολογίων, συναλλαγματικών, αποδείξεων κλπ) στο Κατάστημα έκδοσης, εισπράττονται επιπλέον των παραπάνω και ταχυδρομικά συστημένης επιστολής Τροποποίηση εμβάσματος σε ευρώ προς Κατ/μα Ε.Τ.Ε. (με αίτημα του εντολέα) Ακύρωση εμβάσματος σε ευρώ προς Κατ/μα Ε.Τ.Ε., κατόπιν αιτήματος του εντολέα 6 [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ομίλου] [Ενημέρωση: 22/10/2015] 3 / 36

4 Κίνηση Κεφαλαίων σε Ευρώ και Συνάλλαγμα Εξερχόμενα Εμβάσματα στο Κατάστημα Παρατηρήσεις 1. Εξερχόμενα εμβάσματα στο Κατ/μα με χρέωση λογαριασμού «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΨΕΩΣ»: 1.1. Έμβασμα σε ευρώ προς Τράπεζα του εσωτερικού με χρέωση: - Εθνικού Όψεως Ιδιωτών με πάγιο - Εθνικού Όψεως Νομικών Προσώπων με πάγιο - Εθνικού Όψεως Ιδιωτών απλού με Μ.Η.Υ.(*) Εθνικού Όψεως Νομικών Προσώπων απλού με Μ.Η.Υ Χωρίς προμήθεια και έξοδα Χωρίς προμήθεια και έξοδα (*) Μ.Η.Υ.: Μέσο Ημερήσιο Υπόλοιπο του λογαριασμού τον προηγούμενο μήνα της αποστολής του εμβάσματος Για όλα τα υπόλοιπα εμβάσματα Τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα 2. Έμβασμα επείγον (SHA) για αυθημερόν μεταφορά κεφαλαίων σε 4 ώρες: Εισπράττονται 10 επιπλέον των κατά περίπτωση προβλεπόμενων προμηθειών και εξόδων. 3. Νon-STP διατραπεζικές εντολές: Εισπράττονται επιπλέον έξοδα υπέρ της λήπτριας Τράπεζας εσωτερικού 4,90 και υπέρ της Τράπεζας εξωτερικού Έξοδα συναλλαγών με το εξωτερικό: Σε περιπτώσεις μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό για συναλλαγές κίνησης κεφαλαίων και τρέχουσες συναλλαγές, όπου όμως απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών (π.χ. φορολογικά), εισπράττονται έξοδα συναλλαγών με το εξωτερικό (ανά συναλλαγή): Dias Credit Transfer (DCT): Η τιμολόγηση έκδοσης εντολών μέσω Dias Credit Transfer, ενσωματώνει έξοδα 0,07 + ΦΠΑ υπέρ της ΔΙΑΣ ΑΕ. Μέσω του Dias Credit Transfer (συναλλαγές στα Κατάστημα), εκδίδονται εντολές σε ευρώ προς Τράπεζες εσωτερικού ποσού: > έως ,99 για πίστωση λογαριασμού, > έως για καταβολή μετρητών, > έως για δόση πιστωτικής κάρτας άλλης τράπεζας, > έως για μεταφορά υπολοίπου πιστωτικής κάρτας άλλης τράπεζας. 6. SEPA Credit Transfer: Μέσω του SEPA Credit Transfer (συναλλαγές στα Κατάστημα), εκδίδονται εντολές σε ευρώ προς Τράπεζες εσωτερικού ποσού έως , Εμβάσματα με ένδειξη εξόδων (OUR): Όπου προβλέπεται, ο εντολέας επιβαρύνεται και με τα διατραπεζικά έξοδα υπέρ της πληρώτριας Τράπεζας ή της ανταποκρίτριας Τράπεζας εξωτερικού (Guaranteed OUR). Τα έξοδα αυτά φέρονται σε γνώση του πελάτη - εντολέα πριν την έκδοση του εμβάσματος. - Δεν επιβαρύνονται με διατραπεζικά έξοδα OUR: α) Τα εξερχόμενα εμβάσματα για πληρωμή πιστωτικής κάρτας άλλης Τράπεζας εσωτερικού. β) Τα εξερχόμενα εμβάσματα προς χώρες μεταναστών. 8. Εξερχόμενα εμβάσματα μέσω εναλλακτικών δικτύων (Internet / Phone banking, ATM banking): Για τα προσφερόμενα εμβάσματα (Ιδιωτών και Επιχειρήσεων) και την προνομιακή τιμολόγησή τους, μέσω Internet/Phone banking, καθώς και για τα μεταναστευτικά εμβάσματα μέσω ATM banking, βλέπε στις οικείες ενότητες στην Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση. [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ομίλου] [Ενημέρωση: 22/10/2015] 4 / 36

5 Κίνηση Κεφαλαίων σε Ευρώ και Συνάλλαγμα Εισερχόμενα Εμβάσματα 1. Εισερχόμενα εμβάσματα σε ευρώ από άλλη Τράπεζα εσωτερικού ή χώρα Ευρ. Ένωσης: 1.1. Σε πίστωση λογαριασμού καταθέσεων του δικαιούχου: ποσού έως 15 Χωρίς προμήθεια ποσού από 15,01 έως ποσού από ,01 και άνω από Τράπεζα εσωτερικού ποσού από ,01 και άνω από χώρα της Ευρ. Ένωσης Μαζικών πληρωμών από 15,01 έως (*) 1,20 (*) Η προνομιακή τιμολόγηση των εισερχόμενων εμβασμάτων μαζικών πληρωμών, συντάξεων εξωτερικού, ισχύει εφόσον υφίσταται σχετική διατραπεζική συμφωνία. Σε αντίθετη περίπτωση, εισπράττονται τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα Με καταβολή μετρητών στον δικαιούχο: ποσού έως 15 Χωρίς προμήθεια ποσού από 15,01 έως / min ποσού από ,01 και άνω από Τράπεζα εσωτερικού 1 / max ποσού από ,01 και άνω από χώρα της Ευρ. Ένωσης 1 / min 50 - max Εισερχόμενα εμβάσματα σε ευρώ από χώρα εκτός Ευρ. Ένωσης ή - Εισερχόμενα εμβάσματα σε ξένο νόμισμα από οποιαδήποτε χώρα: 2.1. Σε πίστωση λογαριασμού καταθέσεων του δικαιούχου: ποσού ή ισοτίμου έως 15 Χωρίς προμήθεια ποσού ή ισοτίμου από 15,01 έως , ποσού ή ισοτίμου από 1.000,01 έως ποσού ή ισοτίμου από ,01 έως ποσού ή ισοτίμου από ,01 και άνω Με καταβολή μετρητών ευρώ στον δικαιούχο: ποσού ή ισοτίμου έως 15 Χωρίς προμήθεια ποσού ή ισοτίμου από 15,01 έως / min 15 - max Αυτόματη πίστωση σύνταξης Ασφαλιστικών Ταμείων Η.Π.Α. (US Direct Deposit) 3.1. Σε πίστωση λογαριασμού καταθέσεων του δικαιούχου σε USD: $2,50 (USD) Εισερχόμενα Εμβάσματα Παρατηρήσεις 1. Εισερχόμενα εμβάσματα σε πίστωση λογαριασμού «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΨΕΩΣ»: 1.1. Σε ευρώ από Τράπεζα εσωτερικού: σε «Εθνικό Όψεως» Ιδιωτών με πάγιο - σε «Εθνικό Όψεως» Νομικών Προσώπων με πάγιο Χωρίς προμήθεια σε «Εθνικό Όψεως» Ιδιωτών απλό με Μ.Η.Υ σε «Εθνικό Όψεως» Νομικών Προσώπων απλό με Μ.Η.Υ Χωρίς προμήθεια 1.2. Για όλα τα υπόλοιπα εμβάσματα: Τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα 2. Προμήθειες εισερχόμενων εμβασμάτων: Οι κατά περίπτωση προβλεπόμενες προμήθειες εισπράττονται για όλα τα εισερχόμενα στα μηχανογραφικά συστήματα της Τράπεζας, εμβάσματα, ανεξαρτήτως του καναλιού διόδευσης από τον εντολέα της εκδότριας Τράπεζας (Κατάστημα, Internet/Phone banking κλπ). 3. Επιστροφή εισερχόμενων εμβασμάτων, κατόπιν αιτήματος της εντολίδας Τράπεζας: α) 15 για εντολές ποσού έως 150. β) 35 για εντολές ποσού άνω των 150. Τα παραπάνω, σε κάθε περίπτωση, παρακρατούνται από το προς επιστροφή ποσό του εμβάσματος. 4. Καταβολή μετρητών σε Ξένα Τραπεζογραμμάτια: Επιπλέον των παραπάνω κατά περίπτωση εισπραττόμενων, ο πελάτης βαρύνεται και με την προβλεπόμενη προμήθεια πώλησης Ξένων Τραπεζογραμματίων. 5. Τοκοφορία εισερχόμενων εμβασμάτων σε πίστωση λογαριασμών καταθέσεων: Βλέπε αναλυτικά στην οικεία ενότητα (Τοκοφορία Λογαριασμών Καταθέσεων), στον πίνακα «Επιτόκια και Τιμολόγιο Καταθέσεων». [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ομίλου] [Ενημέρωση: 22/10/2015] 5 / 36

6 Κίνηση Κεφαλαίων σε Ευρώ και Συνάλλαγμα Έκδοση Τραπεζικών Επιταγών στο Κατάστημα 1. Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής εσωτερικού σε ευρώ: 1.1. Σε διαταγή του ιδίου, με χρέωση καταθετικού/επενδυτικού λογ/σμού του Χωρίς προμήθεια 1.2. Σε διαταγή των παρακάτω φορέων: Του Δημοσίου (δηλ. Κεντρικών Υπηρεσιών, π.χ. ΔΟΥ, Τελωνειακές Αρχές κλπ) Φορέων άσκησης δημόσιας υπηρεσίας (Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολογικά Γραφεία, Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι, Ο.Δ.Δ.Υ.) Της Τράπεζας της Ελλάδος, όταν αφορούν σε εκπλήρωση υποχρεώσεων προς το Δημόσιο Των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (π.χ. Δήμων κλπ) Του Ι.Κ.Α., κατ εντολή πελατών μας για πληρωμή οφειλών τους προς αυτό Του Ο.Α.Ε.Ε., του Ν.Α.Τ., του Ε.Τ.Α.Α. και των υπαγόμενων σε αυτό ασφαλιστικών ταμείων Του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Κ.Δ.) Της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων, κατ εντολή πρακτόρων και λαχειοπωλών, για εξόφληση οφειλών τους από την αγορά λαχείων Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (π.χ. σε διαταγή του ιδίου με καταβολή μετρητών ή σε διαταγή άλλων τρίτων) 2. Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής προς το εξωτερικό: 2.1. Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής προς το εξωτερικό γενικά 2.2. Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής προς το εξωτερικό για λόγους σπουδών 3. Λοιπές εργασίες Τραπεζικών Επιταγών: Μη πληρωμή Τραπεζικής Επιταγής εσωτερικού, έκδοσης ΕΤΕ, λόγω κλοπής / απώλειας (ανά αίτηση) Εντολή μη πληρωμής (stop-payment) Τραπεζικής Επιταγής προς το εξωτερικό, έκδοσης ΕΤΕ, λόγω κλοπής / απώλειας (ανά αίτηση) 3.3. Ακύρωση Τραπεζικής Επιταγής προς το εξωτερικό, έκδοσης ΕΤΕ (ανά επιταγή): Χωρίς προμήθεια 1 / min 15 2,5 / min 20 και έξοδα έκδοσης και έξοδα έκδοσης και έξοδα εντολής μη πληρωμής Ποσού έως 50 Χωρίς προμήθεια Ποσού άνω των Έκδοση (πώληση) Ταξιδιωτικών επιταγών (travellers checques) 10 / min 10 [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ομίλου] [Ενημέρωση: 22/10/2015] 6 / 36

7 Κίνηση Κεφαλαίων σε Ευρώ και Συνάλλαγμα Αγορά Επιταγών στο Κατάστημα 1. Αγορά επιταγών σε ευρώ, που σύρονται επί Τραπεζών εσωτερικού: Αγορά επιταγής σε ευρώ επί ΕΤΕ (ιδιωτικής / τραπεζικής) Χωρίς προμήθεια 1.2. Αγορά επιταγής σε ευρώ επί άλλης Τράπεζας εσωτερικού (ιδιωτικής / τραπεζικής): ίδιας πόλης, σε πίστωση λογ/σμού (καταθέσεων ή χρηματοδοτήσεων) Χωρίς προμήθεια άλλης πόλης, σε πίστωση λογ/σμού (καταθέσεων ή χρηματοδοτήσεων) ίδιας πόλης για καταβολή μετρητών 2 / min άλλης πόλης για καταβολή μετρητών 1 και 2 / min Επιστροφή απλήρωτης επιταγής (σε βάρος του κομιστή): που έχει πιστωθεί σε καταθετικό λογ/σμό ή έχει καταβληθεί μετρητά που έχει πιστωθεί σε λογ/σμό χρηματοδοτήσεων Αγορά επιταγών συντάξεων εξωτερικού σε ευρώ, επί Τραπεζών εσωτερικού: σε πίστωση λογ/σμού (ανεξαρτήτως ποσού) Χωρίς προμήθεια με καταβολή μετρητών για ποσά έως 15 Χωρίς προμήθεια με καταβολή μετρητών για ποσά από 15,01 και άνω 2 / min 5 Αγορά επιταγών εξωτερικού (επί Τραπεζών εξωτερικού σε συνάλλαγμα ή ευρώ / επί Τραπεζών εσωτερικού σε συνάλλαγμα / «εφ ημών» σε συνάλλαγμα): 2.1. Αγορά επιταγών εξωτερικού σε πίστωση λογαριασμού καταθέσεων που τηρείται σε οποιοδήποτε νόμισμα (ανά συναλλαγή): επιταγών συντάξεων ποσού ή ισοτίμου έως 15 Χωρίς προμήθεια επιταγών συντάξεων ποσού ή ισοτίμου από 15,01 και άνω 1, λοιπών επιταγών ποσού ή ισοτίμου έως 15 Χωρίς προμήθεια λοιπών επιταγών ποσού ή ισοτίμου από 15,01 έως 150 1, λοιπών επιταγών ποσού ή ισοτίμου από 150,01 έως λοιπών επιταγών ποσού ή ισοτίμου από 3.000,01 και άνω 1 / min 10 - max Αγορά επιταγών εξωτερικού με καταβολή μετρητών σε ευρώ (ανά συναλλαγή): επιταγών συντάξεων ποσού ή ισοτίμου έως 15 Χωρίς προμήθεια επιταγών συντάξεων ποσού ή ισοτίμου από 15,01 έως 150 1, επιταγών συντάξεων ποσού ή ισοτίμου από 150,01 έως επιταγών συντάξεων ποσού ή ισοτίμου από 3.000,01 και άνω 1 / min 10 - max λοιπών επιταγών ποσού ή ισοτίμου έως 15 Χωρίς προμήθεια λοιπών επιταγών ποσού ή ισοτίμου από 15,01 και άνω 1 / min Σημειώσεις - Παρατηρήσεις 3.1. Όταν ο πελάτης αιτηθεί την καταβολή μετρητών σε Ξένα Τραπεζογραμμάτια αντί ευρώ, επιπλέον των παραπάνω κατά περίπτωση εισπραττόμενων, βαρύνεται και με την προβλεπόμενη προμήθεια πώλησης Ξένων Τραπεζογραμματίων Τοκοφορία επιταγών σε πίστωση λογαριασμών καταθέσεων: Βλέπε αναλυτικά στην οικεία ενότητα (Τοκοφορία Λογαριασμών Καταθέσεων), στον πίνακα «Επιτόκια και Τιμολόγιο Καταθέσεων». Η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει τους πελάτες ότι δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η σφράγιση επιταγών εντός της νόμιμης προθεσμίας, λόγω του χρόνου προσκόμισης / εμφάνισής τους σε αυτήν, εξαιτίας: 3.3. είτε των κανόνων λειτουργίας του Συστήματος Δ.Η.Σ.Σ.Ε.( ή άλλου όμοιου) είτε του απαιτούμενου χρόνου διακίνησης του σώματός τους με τον παραδοσιακό συμψηφισμό είτε των διαδικασιών κατάθεσης τους προς είσπραξη, προκειμένου για επιταγές επί αυτής. [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ομίλου] [Ενημέρωση: 22/10/2015] 7 / 36

8 Πληρωμές Οφειλών προς Τρίτους Δημοσίου (Αλφαβητικά) (Δ/Δ: Δεν Διατίθεται) Στα γκισέ των Καταστημάτων Σύστημα Άμεσων Χρεώσεων (Σ.Α.Χ.) SEPA ΑΤΜ banking (ΕΘΝΟCash) Internet banking Phone banking Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων (ΦΥΑ) ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Ρύθμιση Αυθαιρέτων (Ν.4014/2011) - Ενιαίο Ειδικό Πρόστιμο Ρύθμισης Είσπραξη Βεβαιωμένων Οφειλών ΔΟΥ( # ) Είσπραξη ρυθμισμένων ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών του Υπ. Οικ., με εντολή επαναλαμβανόμενης χρέωσης, μέσω των «Βεβαιωμένων Οφειλών ΔΟΥ» Mobile banking ανέξοδα (*) Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα (**) Δ/Δ ανέξοδα ανέξοδα(**) Δ/Δ ανέξοδα ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Είσπραξη τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. & Δ.Χ. οχημάτων ανέξοδα (**) Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα(**) Δ/Δ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ - Πληρωμές υπέρ της Κτηματολόγιο ΑΕ - Ειδικό τέλος άσκησης αντιρρήσεων κατά ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα ανέξοδα Δ/Δ του Δασικού Χάρτη Εξυπηρέτηση Δ.Ο.Υ. και Τελωνείων (αφορά επιλεγμένα Καταστήματα) ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ICISnet- Ηλεκτρονικές Πληρωμές ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ e-παράβολο (ηλεκτρονικό παράβολο από την ΓΓΠΣ) ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ (*) Στα γκισέ των Καταστημάτων, οι παραπάνω οφειλές εξοφλούνται και με χρέωση πιστωτικής κάρτας ΕΤΕ, σε 9 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. (**) Στα γκισέ των Καταστημάτων ή μέσω Internet Banking ή μέσω Simple Pay οι παραπάνω οφειλές εξοφλούνται και με χρέωση πιστωτικής κάρτας ΕΤΕ, είτε εφάπαξ είτε σε 2-12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. ( # )Για την παραπάνω οφειλή παρέχεται και η δυνατότητα εξόφλησής της, με τη χορήγηση Προσωπικού Δανείου με Εξασφαλίσεις. Οι πληρωμές οφειλών τρίτων που διενεργούνται με χρέωση του λογαριασμού «Εθνικός Όψεως», με πάγια εντολή ή μέσω των εναλλακτικών δικτύων (i-bank), είναι ανέξοδες. [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ομίλου] [Ενημέρωση: 22/10/2015] 8 / 36

9 Πληρωμές Οφειλών προς Τρίτους Ασφαλιστικοί Φορείς (Αλφαβητικά) (Δ/Δ: Δεν Διατίθεται) Στα γκισέ των Καταστημάτων Σύστημα Άμεσων Χρεώσεων (Σ.Α.Χ.) SEPA ΑΤΜ banking (ΕΘΝΟCash) Internet banking Phone banking Εισφορές Ι.Κ.Α. ανέξοδα (1) Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα (2) Δ/Δ Εισφορές Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην ΤΕΒΕ) ανέξοδα (1) ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα (2) Δ/Δ [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ομίλου] [Ενημέρωση: 22/10/2015] 9 / 36 Mobile banking (1) Εξοφλείται με άμεση πληρωμή ή με εντολή μελλοντικής πληρωμής. (2) Εξοφλείται με άμεση πληρωμή ή με εντολή μελλοντικής πληρωμής, καθώς και με την εφαρμογή των μαζικών πληρωμών (άμεσες πληρωμές ή με εντολή μελλοντικών πληρωμών). Ο.Α.Ε.Ε. Δόσεις ρύθμισης οφειλών Ε.Τ.Α.Α. Εργοδοτικές εισφορές υπέρ των τομέων ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΑΜΕΔΕ, ΤΠΜΕΔΕ, ΤΥΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ. Ε.Τ.Α.Α. Εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών υπέρ του τομέα ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Ε.Τ.Α.Α. Είσπραξη πόρων υπέρ του τομέα ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Ε.Τ.Α.Α. Είσπραξη πόρου 6 υπέρ του τομέα ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Ε.Τ.Α.Α.-ΤΣΜΕΔΕ Δόσεις ρύθμισης οφειλών Ε.Τ.Α.Α. Εισφορές υπέρ ΕΤΑΑ - Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης Ε.Τ.Α.Α. Εισφορές υπέρ ΕΤΑΑ - Τομείς Πρόνοιας/Υγείας Δικηγόρων Αθηνών Ε.Τ.Α.Α. ΤΥΔΕ (Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών) Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ) Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ) -Ρύθμιση εργοδοτικών εισφορών Ε.Τ.Α.Α. Τ.Α.Ν. / Ε.Τ.Α.Α. Τ.Ε.Α.Δ. Δόσεις ρύθμισης ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών Ε.Τ.Α.Ο. (Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων) - Οφειλές ανέξοδα (πρώτη δόση) ανέξοδα (λοιπές δόσεις) Δ/Δ ανέξοδα (πρώτη δόση) ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα (πρώτη δόση) ανέξοδα (λοιπές δόσεις) Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα (πρώτη δόση) ανέξοδα (λοιπές δόσεις) Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα ανέξοδα ανέξοδα ανέξοδα Δ/Δ Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) Είσπραξη οφειλών ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων) Οφειλές ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Ο.Γ.Α. Εισπράξεις-Ασφαλισμένοι ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Ο.Γ.Α. Εισπράξεις-Εργοδότες ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ΤΑ.Α.Σ. (Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών) - Είσπραξη Ενσήμου ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ΤΕΑΑΠΑΕ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχ/σεων) - Εισφορές ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Οι πληρωμές οφειλών τρίτων που διενεργούνται με χρέωση του λογαριασμού «Εθνικός Όψεως», με πάγια εντολή ή μέσω των εναλλακτικών δικτύων (i-bank), είναι ανέξοδες.

10 Πληρωμές Οφειλών προς Τρίτους Ασφαλιστικοί Φορείς (Αλφαβητικά) (Δ/Δ: Δεν Διατίθεται) Στα γκισέ των Καταστημάτων Σύστημα Άμεσων Χρεώσεων (Σ.Α.Χ.) SEPA ΑΤΜ banking (ΕΘΝΟCash) Internet banking Phone banking Mobile banking ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΝΠΙΔ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ ΤΕΑΓΕ (Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών) - Εισφορές ΤΝ (Ταμείο Νομικών) / ΚΕΑΔ (Κλάδος Επικούρησης Ασφάλισης Δικηγόρων). ΤΣΑΥ (Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών) - Ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών ΤΣΑΥ (Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών) - Εργοδοτικές εισφορές (Dias debit) ανέξοδα ανέξοδα ανέξοδα ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ 0,50 Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ 1,00 Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Αγγελιόσημα ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.- Ο.Γ.Α. ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Οι πληρωμές οφειλών τρίτων που διενεργούνται με χρέωση του λογαριασμού «Εθνικός Όψεως», με πάγια εντολή ή μέσω των εναλλακτικών δικτύων (i-bank), είναι ανέξοδες. [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ομίλου] [Ενημέρωση: 22/10/2015] 10 / 36

11 Πληρωμές Οφειλών προς Τρίτους Επιμελητήρια (Αλφαβητικά) (Δ/Δ: Δεν Διατίθεται) Στα γκισέ των Καταστημάτων Σύστημα Άμεσων Χρεώσεων (Σ.Α.Χ.) SEPA ΑΤΜ banking (ΕΘΝΟCash) Internet banking Phone banking Mobile banking Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) 0,70 Δ/Δ 0,50 ανέξοδα Δ/Δ Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 0,80 Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 1,20 Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών 1,20 Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά 1,20 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά 1,10 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Επιμελητήριο Αχαΐας 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Επιμελητήριο Αργολίδας 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Επιμελητήριο Αρκαδίας 1,00 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Επιμελητήριο Ηρακλείου 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Επιμελητήριο Ιωαννίνων 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Επιμελητήριο Κορινθίας 1,00 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Επιμελητήριο Λάρισας 1,00 Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Επιμελητήριο Μαγνησίας 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Επιμελητήριο Πρέβεζας 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Επιμελητήριο Φθιώτιδας 1,20 Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος Ξ.Ε.Ε. (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος) Οφειλές Ο.Ε.Ε. (Οικονομικό Επιμελητ. Ελλάδος) - Εισφορές μελών ΟΕΕ 0,90 Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ 0,80 Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ με χρήση ΑΦΜ ανέξοδα με χρήση κωδ. πληρωμής 1,00 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Ο.Ε.Ε. (Οικονομικό Επιμελητ. Ελλάδος) - Δικαιώματα επί αμοιβών ελεγκτών ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) - Αμοιβές Μηχανικών, Εισφορές μελέτης και επίβλεψης έργων ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) - Ποσοστό Ανταπόδοσης ΤΕΕ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Οι πληρωμές οφειλών τρίτων που διενεργούνται με χρέωση του λογαριασμού «Εθνικός Όψεως», με πάγια εντολή ή μέσω των εναλλακτικών δικτύων (i-bank), είναι ανέξοδες. [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ομίλου] [Ενημέρωση: 22/10/2015] 11 / 36

12 Πληρωμές Οφειλών προς Τρίτους Ενέργεια (εταιρείες & φορείς) (Αλφαβητικά) (Δ/Δ: Δεν Διατίθεται) Δ.Ε.Η. Λογαριασμοί κατανάλωσης ρεύματος Στα γκισέ των Καταστημάτων Σύστημα Άμεσων Χρεώσεων (Σ.Α.Χ.) SEPA 1,20 0,29 (*) ΑΤΜ banking (ΕΘΝΟCash) ATM: 0,50 APS: 0,50 Internet banking Phone banking Mobile banking 0,30 0,30 (*) Ανέξοδα με χρέωση των καταθετικών πολυπροϊόντων «ΣΠΟΥΔΑΖΩ», «Μισθοδοτικός Plus», «Επαγγελματικός Plus», «Family Fast» «Αγροτικός Plus» και «Μισθοδοτικός Basic». Η προβλεπόμενη ευνοϊκή τιμολόγηση για τους κατόχους των μισθοδοτικών πολυπροϊόντων ισχύει για το χρονικό διάστημα που πιστώνεται σε αυτούς μισθοδοσία ή σύνταξη. Δ.Ε.Η. Τιμολόγια πρακτόρων ΔΕΗ 1,20 Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. (Σύνδεση με δίκτυο χαμηλής τάσης) 0,80 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ BP HELLAS AE Δ/Δ 0,59 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ CORAL AE (πρώην Shell Hellas) (πρατηριούχοι/ συνεργάτες) Δ/Δ 0,35 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ELPEDISON ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 1,20 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ ENERGA Power Trading SA Δ/Δ 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ Πληρωμή λογαριασμών 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 0,30 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ - Τέλη σύνδεσης και Εγγυήσεις 1,20 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ - Έξοδα Ε.Ε.Ν.Ο. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1,20 0,30 Δ/Δ 0,20 0,20 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ 1,20 0,30 Δ/Δ 0,20 0,20 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Green Greek Environmental & Energy Network AE Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ HELLAS POWER 1 ανέξοδα ανέξοδα ανέξοδα Δ/Δ PROTERGIA AE 1,00 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ PROTERGIA Θερμοηλεκτρική Αγ. Νικολάου AE 1,00 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ REVMAena ανέξοδα ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ TEC HELLAS ΕΠΕ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ VOLTERRA Α.Ε. 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ WATT AND VOLT AE Δ/Δ 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Οι πληρωμές οφειλών τρίτων που διενεργούνται με χρέωση του λογαριασμού «Εθνικός Όψεως», με πάγια εντολή ή μέσω των εναλλακτικών δικτύων (i-bank), είναι ανέξοδες. [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ομίλου] [Ενημέρωση: 22/10/2015] 12 / 36

13 Πληρωμές Οφειλών προς Τρίτους Ύδρευση / Δ.Ε.Υ.Α. / Δήμοι (Αλφαβητικά) (Δ/Δ: Δεν Διατίθεται) Στα γκισέ των Καταστημάτων Σύστημα Άμεσων Χρεώσεων (Σ.Α.Χ.) SEPA ΑΤΜ banking (ΕΘΝΟCash) Internet banking Phone banking [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ομίλου] [Ενημέρωση: 22/10/2015] 13 / 36 Mobile banking Δήμος Αθηναίων (κλήσεις κλπ οφειλές) 1,00 Δ/Δ 0,50 0,30 Δ/Δ Ε.ΥΔ.ΑΠ. ΑΕ ATM: 0,30 Δ/Δ 0,29 (*) (Λογαριασμοί κατανάλωσης ύδρευσης) APS: 0,30 0,30 0,30 (*) Ανέξοδα με χρέωση των καταθετικών πολυπροϊόντων «ΣΠΟΥΔΑΖΩ», «Μισθοδοτικός Plus», «Επαγγελματικός Plus», «Family Fast», «Αγροτικός Plus» και «Μισθοδοτικός Basic». Η προβλεπόμενη ευνοϊκή τιμολόγηση για τους κατόχους των μισθοδοτικών πολυπροϊόντων ισχύει για το χρονικό διάστημα που πιστώνεται σε αυτούς μισθοδοσία ή σύνταξη. Ε.Υ.Α.Θ. (Εταιρεία ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης) 1,20 0,30 Δ/Δ 0,20 0,20 Δ.Ε.Υ.Α. Αγ. Νικολάου Κρήτης 1,20 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Αιγίου 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δήμος Αλονήσσου 1,00 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Αμφιλοχίας 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικού Ολύμπου 1,00 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Άνδρου 0,90 0,30 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δήμος Άνοιξης 0,90 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Αχίλλειων Κερκύρας 0,90 0,30 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Βόρειου Άξονα Νομού Χανίων 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Βόρειας Κυνουρίας 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δήμος Βριλησσίων 1,50 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δήμος Γορτυνίας ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δέλτα 1,00 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δήμος Διονύσου 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Δράμας 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δήμος Δωρίδος 0,80 Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας 1,00 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Ζαχάρως 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας 1,50 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου 1,50 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου 1,00 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δήμος Θεσσαλονίκης 1,20 Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας ανέξοδα ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δήμος Ιεράπετρας 1,20 Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας 0,90 0,20 Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δήμος Καλαβρύτων 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας 0,60 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Καλύμνου Δ/Δ 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Οι πληρωμές οφειλών τρίτων που διενεργούνται με χρέωση του λογαριασμού «Εθνικός Όψεως», με πάγια εντολή ή μέσω των εναλλακτικών δικτύων (i-bank), είναι ανέξοδες.

14 Πληρωμές Οφειλών προς Τρίτους Ύδρευση / Δ.Ε.Υ.Α. / Δήμοι (Αλφαβητικά) (Δ/Δ: Δεν Διατίθεται) Στα γκισέ των Καταστημάτων Σύστημα Άμεσων Χρεώσεων (Σ.Α.Χ.) SEPA ΑΤΜ banking (ΕΘΝΟCash) Internet banking Phone banking Mobile banking Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Κερκύρας 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Κιλελέρ 0,80 Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς 1,20 0,20 Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης 1,00 0,20 Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής 1,50 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Κορίνθου 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δήμου Κρωπίας 1,00 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Κω 1,00 0,20 Δ/Δ 0,10 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δήμος Λαρισαίων 1,20 Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δήμος Λαυρεωτικής 1,20 Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ. Λαυρεωτικής 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Λειβαδιάς 1,20 Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δήμος Λέρου 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Λουτρακίου 1,00 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δήμος Μακρακώμης 1,50 ανέξοδα Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α Μαλεβιζίου 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δήμος Μαραθώνα 1,50 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δήμος Μαρκόπουλου 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Μεγαλόπολης 0,80 Δ/Δ Δ/Δ 0,10 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Μείζονος Βόλου 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Μελίβοιας 0,80 0,30 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Μεσολογγίου Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Μίνωα Πεδιάδας 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Μουζακίου 1,00 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Μυλοποτάμου 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπάκτου 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Ξυλοκάστρου 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας 1,00 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δήμος Παλλήνης (Ιδιώτες) 1,40 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δήμος Παλλήνης (Επιχειρήσεις) 1,60 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δήμος Πλατανιά 1,20 Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας 1,50 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δήμος Πολύγυρου 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας Χορτιάτη 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Οι πληρωμές οφειλών τρίτων που διενεργούνται με χρέωση του λογ/σμού «Εθνικός Όψεως», με πάγια εντολή ή μέσω των εναλλακτικών δικτύων (i-bank), είναι ανέξοδες. [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ομίλου] [Ενημέρωση: 22/10/2015] 14 / 36

15 Πληρωμές Οφειλών προς Τρίτους Ύδρευση / Δ.Ε.Υ.Α. / Δήμοι (Αλφαβητικά) (Δ/Δ: Δεν Διατίθεται) Στα γκισέ των Καταστημάτων Σύστημα Άμεσων Χρεώσεων (Σ.Α.Χ.) SEPA ΑΤΜ banking (ΕΘΝΟCash) Internet banking Phone banking Mobile banking Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης 0,80 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δήμος Πύλου Νέστορος 0,80 Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου 1,00 0,20 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δήμος Σαρωνικού 1,20 Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας 0,80 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου 1,20 0,20 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Σκοπέλου 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δήμος Σουλίου 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 1,20 Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δήμος Στυλίδας 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Σύμης 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου 0,80 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Τρίπολης 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Φαρκαδόνας 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας 1,50 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δήμος Χερσονήσου 1,20 Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Οι πληρωμές οφειλών τρίτων που διενεργούνται με χρέωση του λογαριασμού «Εθνικός Όψεως», με πάγια εντολή ή μέσω των εναλλακτικών δικτύων (i-bank), είναι ανέξοδες. [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ομίλου] [Ενημέρωση: 22/10/2015] 15 / 36

16 Πληρωμές Οφειλών προς Τρίτους Εταιρείες Τηλεφωνίας & Internet (Αλφαβητικά) (Δ/Δ: Δεν Διατίθεται) Στα γκισέ των Καταστημάτων Σύστημα Άμεσων Χρεώσεων (Σ.Α.Χ.) SEPA ΑΤΜ banking (ΕΘΝΟCash) Internet banking Phone banking Mobile banking COSMOTE 0,55 ανέξοδα ανέξοδα ανέξοδα ανέξοδα COSMOTELCO AE (COSMOLINE) 1,25 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ CYTA HELLAS AE 1,20 ανέξοδα ανέξοδα ανέξοδα ανέξοδα CYTA HELLAS - Προπληρωμή Υπηρεσιών 1,20 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ FORTHnet AE 1,00 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα ανέξοδα HELLASFON NETWORKS AE Δ/Δ 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ HELLAS ON LINE 1,10 0,25 ATM: 0,20 APS: 0,20 0,20 0,20 HRS Mobile SA 0,50 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ 1,20 0,60 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ MTEL Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ ON TELECOMS 1,00 0,30 ανέξοδα ανέξοδα ανέξοδα Ο.Τ.Ε. (οικιακοί πελάτες) Δ/Δ ανέξοδα ανέξοδα ανέξοδα ανέξοδα Ο.Τ.Ε. (μεγάλοι πελάτες) ανέξοδα ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα ανέξοδα OTEnet AE 1,50 ανέξοδα ανέξοδα ανέξοδα Δ/Δ TELLAS AE 1,10 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ VIVODI Telecommunications AE 1,20 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ VODAFONE 0,58 0,29 ATM:ανέξοδα Ανέξοδα Ανέξοδα APS: 0,20 VODAFONE (Ανανέωση χρόνου καρτοκινητής) Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ WIND 1,00 0,30 ATM: 0,30 APS: 0,30 0,20 0,20 WIND (Ανανέωση χρόνου καρτοκινητής) Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ WIND Αντιπρόσωποι Wind Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Οι πληρωμές οφειλών τρίτων που διενεργούνται με χρέωση του λογαριασμού «Εθνικός Όψεως», με πάγια εντολή ή μέσω των εναλλακτικών δικτύων (i-bank), είναι ανέξοδες. [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ομίλου] [Ενημέρωση: 22/10/2015] 16 / 36

17 Πληρωμές Οφειλών προς Τρίτους Ασφαλιστικές Εταιρείες (Αλφαβητικά) (Δ/Δ: Δεν Διατίθεται) Στα γκισέ των Καταστημάτων Σύστημα Άμεσων Χρεώσεων (Σ.Α.Χ.) SEPA ΑΤΜ banking (ΕΘΝΟCash) Internet banking Phone banking Οι πληρωμές οφειλών τρίτων που διενεργούνται με χρέωση του λογαριασμού «Εθνικός Όψεως», με πάγια εντολή ή μέσω των εναλλακτικών δικτύων (i-bank), είναι ανέξοδες. [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ομίλου] [Ενημέρωση: 22/10/2015] 17 / 36 Mobile banking ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ασφαλιζόμενοι) 1,20 ανέξοδα Δ/Δ 0,30 Δ/Δ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (πράκτορες) ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ ΑΧΑ Ασφαλιστική (Κλάδος Γενικών Ασφαλειών & Κλάδος Ζωής) Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΑΕ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ ανέξοδα ανέξοδα ανέξοδα ανέξοδα ανέξοδα ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ Ευέλικτη Πληρωμή ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα ανέξοδα Δ/Δ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΙΝΕΤΤΑ 1,10 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ ΜΙΝΕΤΤΑ LIFE ΑΕΕΓΑ 0,70 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ 1,50 0,30 Δ/Δ 0,30 0,30 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ (NP INSURANCE) Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 1,20 Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΑΑΕ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ AIGAION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ ALLIANZ ΑΕΓΑ 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ AIG ΕΛΛΑΣ ΑΕ (πρώην CHARTIS) 0,80 Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ CNP Ασφαλιστική LTD / CNP Ζωής / CNP Πρακτορειακή ΑΕ 1,50 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ CROMAR Μεσίτες Ασφαλίσεων Μ. ΕΠΕ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ D.A.S. HELLAS AE Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ DEMCO INSURANCE LTD ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ VICTORIA 0,80 Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ EUROLIFE ERB ΑΕΑΖ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ EUROLIFE ERB ΑΕΓΑ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ EVIMA Insurance Group AAE Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ GENERALI HELLAS AEA 1,10 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΕΑΕ ανέξοδα ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ ING ΖΩΗΣ ανέξοδα ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα ανέξοδα INSURANCE MARKET Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ INTERAMERICAN - Ελληνική Ασφαλιστική Ζωής ΑΕ 1,50 0,30 Δ/Δ ανέξοδα ανέξοδα - Ελληνική Ασφαλιστική Ζημιών ΑΕ INTERAMERICAN Οδική Προστασία ΑΕ 1,50 Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα ανέξοδα INTERASCO ΑΕΓΑ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ CLIENTS INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ NETWORK 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ INTERNATIONAL LIFE ΑΕ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ / INTERNATIONAL LIFE ΑΕΓΑ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ METLIFE ALICO ανέξοδα ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ MY DIRECT INSURANCE AE ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ PERSONAL INSURANCE ΑΕΓΑ ανέξοδα ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ

18 Πληρωμές Οφειλών προς Τρίτους Λοιπές εταιρείες & οργανισμοί (Αλφαβητικά) (Δ/Δ: Δεν Διατίθεται) Στα γκισέ των Καταστημάτων Σύστημα Άμεσων Χρεώσεων (Σ.Α.Χ.) SEPA ΑΤΜ banking (ΕΘΝΟCash) Internet banking Phone banking [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ομίλου] [Ενημέρωση: 22/10/2015] 18 / 36 Mobile banking Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις Καταβολή οφειλών δικαιούχων λογ/σμών Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ «Αγροτικός Plus» ΑΕΠΙ ΑΕ (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας) Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Αθηναϊκό Κέντρο Επικοινωνιών Πληροφορικής ΑΕ (11880 Vrisko.gr) Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ ΑΚΕ Deree College (δίδακτρα σπουδαστών) 1,00 Δ/Δ ανέξοδα ανέξοδα Δ/Δ ΑΚΕ Pierce College (δίδακτρα μαθητών) ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα ανέξοδα Δ/Δ Α.Ν.Ε.Κ. LINES ΑΕ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ΑΡΓΟΣ ΑΕ (εφημεριδοπώλες Αθήνας) Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ (E-PASS «express» ποσού 30, από επιλεγμένα Καταστήματα) (*) ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ (*) Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, στα Καταστήματά της και στο τηλ (από σταθερό ή κινητό). ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ /ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Ανανέωση διελεύσεων με e-pass 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 0,20 Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,50 Δ/Δ ΑΒΒΟΤΤ LABORATORIES Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ACS ATHENS Σχολές Αμερ. Παροικίας Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ ACS Courier AEE Δ/Δ 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ ALD AUTOMOTIVE AEBE Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ALICO EUROBANK ΑΕΔΑΚ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ARAG Hellas ΑΑΕΝΠ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ AUTO HELLAS (HERTZ) Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ AVON Cosmetics Greece ΜΕΡΕ 0,65 Δ/Δ 0,30 ανέξοδα Δ/Δ Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ BarclayCard Int πληρωμή οφειλών κάρτας Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ BELL ATLANTIC AE ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ BOOKING COM BV Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ BMW AUSTRIA BANK GMBH 1,20 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ BMW GROUP HELLAS Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ BRINKS Security Services SA Δ/Δ 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα ανέξοδα Δ/Δ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ. ΕΠΕ 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Γερμανική Σχολή Αθηνών 1,50 Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ CDO PASO CARD LTD Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ CIL HELLAS LTD ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Citibank International Mastercard/Visa Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Coca Cola 3E Ελλάδος ΑΕΒΕ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ DINERS CLUB (πληρωμή οφειλών κάρτας) Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ΕΘΝΙΚΗ AUTORENT ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα ανέξοδα Δ/Δ ΕΘΝΙΚΗ LEASING ανέξοδα ανέξοδα ανέξοδα ανέξοδα Δ/Δ Οι πληρωμές οφειλών τρίτων που διενεργούνται με χρέωση του λογαριασμού «Εθνικός Όψεως», με πάγια εντολή ή μέσω των εναλλακτικών δικτύων (i-bank), είναι ανέξοδες.

19 Πληρωμές Οφειλών προς Τρίτους Λοιπές εταιρείες & οργανισμοί (Αλφαβητικά) (Δ/Δ: Δεν Διατίθεται) Στα γκισέ των Καταστημάτων Σύστημα Άμεσων Χρεώσεων (Σ.Α.Χ.) SEPA ΑΤΜ banking (ΕΘΝΟCash) Internet banking Phone banking [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ομίλου] [Ενημέρωση: 22/10/2015] 19 / 36 Mobile banking Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ - Διάφορα τέλη Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) 0,90 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ - Τέλη Ονομάτων Χώρου Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) 0,70 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ - Εξετάσεις Ι.Ε.Κ. ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ ΑΒΕΕ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ ΕΛΑΣΤΙΚΑ PIRELLI AEBE 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ 1,00 0,20 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Μ. ΕΠΕ 1,50 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - ΕΛΠΑ 1,20 Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (δίδακτρα) 1,50 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΕ 1,00 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Ε.Μ.Α. ΑΕ 1,50 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ EDENRED-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΕ 1,20 ανέξοδα Δ/Δ Ι.Β.: ανέξοδα P.B.: 0,30 EMPORIKI CREDICOM Δ/Δ 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ EMPORIKI RENT Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕ (εφημεριδοπώλες Αθήνας) Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ EUROLEASE FLEET SERVICES Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ FBB υπό Ειδική Εκκαθάριση (οφειλές) ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Πρώην «FBB Leasing» (οφειλές) ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ FGA CAPITAL HELLAS 1,00 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ FGA BANK Gmbh 1,00 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ FGA INSURANCE HELLAS Δ/Δ 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ FORD CREDIT PLC 1,20 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ G4S Cash Solutions ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ G4S Secure Solutions / G4S Telematix ανέξοδα ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ GENIKI BANK (δόσεις δανείων) ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ GMAC BANK (πρώην OPEL BANK) 1,50 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Good Year Ελλάς Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ GS1 HELLAS ΑΕ 520 BARCODE HELLAS Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ HELLASPRODUCTS ΕΠΕ 1,50 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ HELLENIC SEAWAYS (πράκτορες) Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ HOLMES PLACE Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ IATA GREECE (IATA BSB / IATA CASS) ανέξοδα ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Οι πληρωμές οφειλών τρίτων που διενεργούνται με χρέωση του λογαριασμού «Εθνικός Όψεως», με πάγια εντολή ή μέσω των εναλλακτικών δικτύων (i-bank), είναι ανέξοδες. Δ/Δ

20 Πληρωμές Οφειλών προς Τρίτους Λοιπές εταιρείες & οργανισμοί (Αλφαβητικά) (Δ/Δ: Δεν Διατίθεται) Στα γκισέ των Καταστημάτων Σύστημα Άμεσων Χρεώσεων (Σ.Α.Χ.) SEPA ΑΤΜ banking (ΕΘΝΟCash) Internet banking Phone banking [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ομίλου] [Ενημέρωση: 22/10/2015] 20 / 36 Mobile banking ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΔΑΚ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ INNOVIEW Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ KONICA MINOLTA BGR ΑΕ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ LEASEPLAN HELLAS Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ MERCEDES BENZ HELLAS AE 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 1,50 0,30 Δ/Δ 0,50 Δ/Δ NESTLE WATERS DIRECT ΕΛΛΑΣ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ NOVA-FORTHNET MEDIA 1,00 ανέξοδα ανέξοδα ανέξοδα ανέξοδα Novartis Hellas ΑΕΒΕ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Ο.Β.Ι. (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) Οφειλές Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Omninet M. ΕΠΕ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ ΟΠΑΠ ΑΕ (είσπραξη οφειλών) ανέξοδα ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ ΟΠΑΠ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (είσπραξη οφειλών) ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ ORPHEE BEINOGLOU SA 1,20 Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Ο.Τ.Ε. Λογαριασμός Νεότητας Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Ο.Τ.Ε. - Τιμολόγια ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν ΑΕΕ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ΠΑΣΟΚ ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα ανέξοδα Δ/Δ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ PAPAKI ΕΠΕ 1,20 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ PAYBYBANK 2,00 Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ PAYZONE (πρώην Alphyra Hellas) 1,10 ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ PIERRE FABRE HELLAS ΑΕ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ ΕΛΛΑΣ (PRAKTIKER HELLAS) 1,20 Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ PROBANK ΑΕ υπό ειδική εκκαθάριση (καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Αστυνομικών Αττικής Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ PROTON BANK (κάρτες και δάνεια) ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ RILKEN AE 1,00 Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Sanofi Aventis AEBE 1,50 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ ΣΕΠΠΠ (Συνεταιρισμός Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης) 0,70 Δ/Δ Δ/Δ 0,10 Δ/Δ SFS Hellas Finance (FIREN/SERFIN/B FS) 1,50 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ SFS Hellas Finance ΑΕ (ειδικού τύπου οφειλές) 1,50 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ SFS Hellas Finance Consumer Δ/Δ 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ SKROUTZ.GR Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ SPARTAN SECURITY 1,20 ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ ΣΤΟΙΧΗΜΑΝ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Οι πληρωμές οφειλών τρίτων που διενεργούνται με χρέωση του λογαριασμού «Εθνικός Όψεως», με πάγια εντολή ή μέσω των εναλλακτικών δικτύων (i-bank), είναι ανέξοδες.

21 Πληρωμές Οφειλών προς Τρίτους Λοιπές εταιρείες & οργανισμοί (Αλφαβητικά) (Δ/Δ: Δεν Διατίθεται) Στα γκισέ των Καταστημάτων Σύστημα Άμεσων Χρεώσεων (Σ.Α.Χ.) SEPA ΑΤΜ banking (ΕΘΝΟCash) Internet banking Phone banking Mobile banking ΣΥΝΠΕ-ΟΣΕ (Προμηθευτικός, Καταναλωτικός & Τουριστικός Συνεταιρισμός Εργαζομένων ΟΣΕ) Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας ΑΕ (ΤΕΟ) 1,20 Δ/Δ Δ/Δ Internet banking: ανέξοδα Phone banking: Δ/Δ 0,30 Internet banking: ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ανέξοδα ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα ΔΑΝΕΙΩΝ Πληρωμή δανείων Phone banking: Δ/Δ 0,30 ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ TUPPERWARE HELLAS AE ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΕ 1,20 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ LILLY AEBE Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ UCI HELLAS 3,00 0,60 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Viva Payments (πρώην Hellas Pay) 1,20 Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ VOLKSWAGEN BANK Δ/Δ 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ YES AE ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Western Union - WorldBridge 2,00 Δ/Δ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Οι πληρωμές οφειλών τρίτων που διενεργούνται με χρέωση του λογαριασμού «Εθνικός Όψεως», με πάγια εντολή ή μέσω των εναλλακτικών δικτύων (i-bank), είναι ανέξοδες. [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ομίλου] [Ενημέρωση: 22/10/2015] 21 / 36

22 Πληρωμές Οφειλών προς Τρίτους Δωρεές υπέρ Οργανισμών (Δ/Δ: Δεν Διατίθεται) Στα γκισέ των Καταστημάτων Σύστημα Άμεσων Χρεώσεων (Σ.Α.Χ.) SEPA ΑΤΜ banking (ΕΘΝΟCash) Internet banking Phone banking Mobile banking Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNICEF Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα ανέξοδα Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Αμνηστίας Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Γιατροί Χωρίς Σύνορα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ WWF Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ACTIONAID HELLAS ανέξοδα ανέξοδα Δ/Δ ανέξοδα Δ/Δ GREENPEACE Δ/Δ 0,60 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Οι πληρωμές οφειλών τρίτων που διενεργούνται με χρέωση του λογαριασμού «Εθνικός Όψεως», με πάγια εντολή ή μέσω των εναλλακτικών δικτύων (i-bank), είναι ανέξοδες. Επισήμανση: Κατά την ακύρωση πληρωμής οφειλής προς τρίτους μέσω των εναλλακτικών δικτύων (i-bank), η εισπραχθείσα προμήθεια δεν επιστρέφεται. [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ομίλου] [Ενημέρωση: 22/10/2015] 22 / 36

23 Χρεόγραφα Μετοχές 1. Εντολή αγοράς / πώλησης μετοχών στο Χ.Α. και στο Χ.Α.Κ.: 1.1. Μέσω του Δικτύου των Καταστημάτων της ΕΤΕ: Για το τμήμα έως % με ελάχιστο Για το τμήμα από έως ,75% Για το τμήμα από και άνω 0,50% 1.2. Μέσω Internet Banking (ανεξαρτήτως ποσού): 0,35% με ελάχιστο Intra day συναλλαγές αγοράς / πώλησης μετοχών (ανεξαρτήτως ποσού): μέσω του Δικτύου των Καταστημάτων της ΕΤΕ: 0,35% με ελάχιστο μέσω Internet Banking 0,35% με ελάχιστο 5 2. Χρήση των υποδομών διακανονισμού και εκκαθάρισης του Σ.Α.Τ.: 2.1. Πελάτες με Μέση Ημερήσια Αξία Χαρτοφυλακίου (ΜΗΑΧ) έως : ανέξοδα 2.2. Πελάτες με Μέση Ημερήσια Αξία Χαρτοφυλακίου (ΜΗΑΧ) άνω των : Ετησίως: πάγιο 3 και 0,0030% επί της ΜΗΑΧ. Ελάχιστη προμήθεια ανά 6μηνο: 5 3. Λοιπές εργασίες χρεογράφων 3.1 Δανεισμός μετοχών (Stock Lending) 4% επί του συνολικού εσόδου δανεισμού (*) (*) Το έσοδο δανεισμού διαμορφώνεται και υπολογίζεται από την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών ΑΕ (ΕΤ.ΕΚ.). Επί του συνολικού αυτού εσόδου εφαρμόζεται τόσο η προμήθεια υπέρ ΕΤΕ (4%), όσο και η σχετική προμήθεια υπέρ της ΕΤ.ΕΚ. (10%). Επί του ποσού που προκύπτει μετά την αφαίρεση της προμήθειας υπέρ ΕΤ.ΕΚ., παρακρατείται από την ΕΤ.ΕΚ. φόρος 15% προς απόδοση στο Δημόσιο Παροχή στοιχείων χρήσεων παλαιότερων της προηγούμενης ανά αίτημα (πλέον ΦΠΑ) Εντολή είσπραξης τοκομεριδίων / μερισμάτων τίτλων (αφορά μόνο χρεόγραφα που έχουν κατατεθεί προς φύλαξη, με εντολή να επιμελείται η Τράπεζα την είσπραξή τους) 5 με ελάχιστο 14, Φύλαξη μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α.(ετησίως, επί της ονομαστικής αξίας του τίτλου) 4 με ελάχιστο 17, Μεταφορά τίτλων/ χαρτοφυλακίων πελατών εκτός Ομίλου Ομόλογα Ομόλογα Ε.Δ. 50 ανά εντολή παράδοσης Ομόλογα Εξωτερικού 30 ανά τίτλο/ max Μετοχές Μετοχές / Προϊόντα Χ.Α. / Χ.Α.Κ. 50 ανά εντολή παράδοσης Μετοχές Εξωτερικού 30 ανά τίτλο/ max ΟΣΕΚΑ Τίτλοι ΟΣΕΚΑ (εξαιρουμένων των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η Εταιρεία του Ομίλου ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ) 50 ανά ISIN 4. Σημειώσεις - Παρατηρήσεις 4.1. Από τις προμήθειες αγοράς / πώλησης μετοχών, ποσοστό 50% καταβάλλεται ως αμοιβή στην Εθνική Χρηματιστηριακή για την εκτέλεση των εντολών Οι προμήθειες χρήσης των υποδομών διακανονισμού και εκκαθάρισης του ΣΑΤ υπολογίζονται σε ετήσια βάση και εισπράττονται ανά 6μηνο. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (Σ.Α.Τ., Χ.Α., Χ.Α.Κ., Δημόσιο κλπ): Δημιουργία Κωδικού Αριθμού Μερίδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ) στο Σ.Α.Τ.: Εισπράττεται εφάπαξ δικαίωμα 10, υπέρ Ε.Χ.Α.Ε. 2. Οι εντολές αγοραπωλησίας μετοχών στο Χ.Α. και στο Χ.Α.Κ. επιβαρύνονται με τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα (έξοδα, εισφορές, μεταβιβαστικά δικαιώματα, εκκαθάριση κλπ.) Ειδικά οι εντολές πώλησης επιβαρύνονται και με τον αναλογούντα φόρο υπέρ του Δημοσίου, επί της αξίας της συναλλαγής πώλησης. Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) 1. Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) ΔΗΛΟΣ : 1.1. Διάθεση Α/Κ: 0% - 5% 1.2. Εξαγορά Α/Κ: 0% - 2% 1.3. Ανταλλαγή Α/Κ: Οι κατά περίπτωση προβλεπόμενες προμήθειες 2. Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) Τρίτων Παρόχων Εξωτερικού: 2.1. Λήψη & Διαβίβαση Εντολών επί Α/Κ Τρίτων Παρόχων Εξωτερικού: 0,25% (*) [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ομίλου] [Ενημέρωση: 22/10/2015] 23 / 36

24 (*) Η συγκεκριμένη προμήθεια εισπράττεται μόνο κατά τη συναλλαγή διάθεσης μεριδίων Α/Κ Τρίτων Παρόχων Εξωτερικού. Εισαγωγές - Εξαγωγές - Εγγυήσεις Εισαγωγές - Παραλαβές 1. Εξόφληση πιστωτικού τίτλου, ασχέτως λήξης: 1.1. Προμήθεια εξόφλησης πιστωτικού τίτλου 3 με ελάχιστο 23, Αποστολή εμβάσματος Όπως τα υπό 3 παρακάτω 1.3. Παράταση λήξης πιστωτικού τίτλου 8,80 2. Διακανονισμός αξίας με έγγραφα (κατά περίπτωση): 2.1. Προμήθεια διακανονισμού 6 με ελάχιστο 35, Αποστολή εμβάσματος Όπως τα υπό 3 παρακάτω 2.3. Υποβολή στοιχείων προς φορείς Δημοσίου Αποστολή εμβασμάτων (τα εκάστοτε προβλεπόμενα για τα βασικά εμβάσματα): 3.1. Έμβασμα σε ευρώ, προς χώρα της Ευρ. Ένωσης: ποσού έως ποσού από 1.000,01 έως ποσού από ,01 και άνω Έμβασμα σε ευρώ προς χώρα εκτός Ευρ. Ένωσης ή Έμβασμα σε συνάλλαγμα ανεξαρτήτως προορισμού: ανεξαρτήτως ποσού 4. Ενέγγυες πιστώσεις προς το εξωτερικό: 2 με ελάχιστο 12 και έξοδα εντολής 5 2,5 με ελάχιστο 125 και έξοδα εντολής 15 2,5 με ελάχιστο 15 και έξοδα εντολής Προμήθεια ανοίγματος 2 με ελάχιστο 41, Προμήθεια εκτέλεσης 5 με ελάχιστο 49, Προμήθεια βεβαίωσης (ανά 3μηνο αδιαίρετο) 2 με ελάχιστο 20, Προμήθεια τροποποίησης 29, Προμήθεια εγγύησης (ανά 3μηνο αδιαίρετο) 7 με ελάχιστο 45 Εξαγωγές - Πωλήσεις 1. Αξίες προς είσπραξη στο εξωτερικό: 1.1. Αποστολή απλών αξιών προς είσπραξη στο εξωτερικό, ανεξαρτήτως λήξης Παράταση λήξης απλής αξίας (επιπλέον) Αξίες προς είσπραξη στο εξωτερικό με έγγραφα 4 με ελάχιστο 23,48 2. Ενέγγυες πιστώσεις από το εξωτερικό: 2.1. Προμήθεια ανακοίνωσης 1 με ελάχιστο 13, Προμήθεια βεβαίωσης (ανά 3μηνο αδιαίρετο) Κατά περίπτωση 2.3. Προμήθεια εκτέλεσης 4 με ελάχιστο 41, Προμήθεια τροποποίησης 14,67 [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ομίλου] [Ενημέρωση: 22/10/2015] 24 / 36

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ATMs ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΜΕ ΕΘΝΟCASH PLUS & ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS)

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ATMs ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΜΕ ΕΘΝΟCASH PLUS & ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS) Τελευταία ενημέρωση : 0 3. 0 8. 2 0 1 5 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ i-bank Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση για Ιδιώτες & Επιχειρήσεις ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ s ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΜΕ ΕΘΝΟCASH PLUS & ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS)

Διαβάστε περισσότερα

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε.

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. To My Banking της Citibank σας προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε οποιαδήποτε συναλλαγή γρήγορα, εύκολα και οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ... 2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ... 3. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ... 4. ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος / Μέσω Alpha Mobile Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων e-παράβολο Ανέξοδα (1) - - - Ανέξοδα - ICISnet Ηλεκτρονικές Πληρωμές Ανέξοδα - - - Ανέξοδα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος / Alphaphone Μέσω Alpha Mobile Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων e-παράβολο Ανέξοδα (1) - - - Ανέξοδα - ICISnet Ηλεκτρονικές Πληρωμές Ανέξοδα - -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ e-ing ing ing/ phone e-ing Μέσω ing ing m-ing Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε.Ε.Σ.Φ.Π.) Ανέξοδα (2) Ανέξοδα - - - - - - - Ανέξοδα (2) Ανέξοδα Ανέξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασμών ταμιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50 03. Λογαριασμοί όψεως ακίνητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50 03. Λογαριασµοί όψεως ακίνητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο. 5 200,00 2.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο. 5 200,00 2.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00 Α. Α.. 8 9 ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ Εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος (ΒραχυπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα) Πάγιο 0,00 Έξοδα αξιολόγησης/έγκρισης επιχειρηματικών Χρηματοδοτήσεων: Βραχυπρόθεσμα δάνεια (m m) Μέσομακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς γνωστοποιεί στα μέλη του ασφαλισμένους στον Ο.Α.Ε.Ε. ότι την 31/12/12 λήγει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως 10 φύλλων 20 25 φύλλων 50 03. Αντίγραφο κίνησης καταθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΑΔΑ: ΒΕΑ1Ν-ΡΤ7 Με e-mail, fax και ταχ/κώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1α. ΑΝΟΙΓΜΑ, ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων σε EURO, USD και ρούβλια*

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασμών ταμιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/1/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ. Β. Προτ/τας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων σε EURO, USD και ρούβλια* 2. Τήρηση λογαριασμού (λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΣΑΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασμών ταμιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα.

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα. Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α4-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Α5- ΛΟΙΠΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α4-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Α5- ΛΟΙΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β Γ Ε ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΑΓΟΡΑ Ξ.Τ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - Ξ.Τ. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Η Θ Ι Κ ΚΑ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

0,50. 0,30% / min 25, max 300

0,50. 0,30% / min 25, max 300 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β Γ Ε ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΑΓΟΡΑ Ξ.Τ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν -ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Η Θ Ι Κ ΚΑ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 2. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως - φύλλων 2-25 φύλλων 5 3. Αντίγραφο κίνησης καταθετικού λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, Άρθρο 1 Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι 34.000 : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Φοιτητικά (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάρτιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣ ΔΙΑΣ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ. SEPA- ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ σε ΕΥΡΩ. Νικόλαος Αλεξόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής

ΔΙΑΣ ΔΙΑΣ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ. SEPA- ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ σε ΕΥΡΩ. Νικόλαος Αλεξόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής ΔΙΑΣ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ SEPA- ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ σε ΕΥΡΩ Νικόλαος Αλεξόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής ΔΙΑΣ 17 Μαΐου 2008 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΔΙΑΣ ιδρύθηκε στις 28 Ιουνίου 1989

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών ΑΔΑ: 45ΨΗΝ-ΘΞΓ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ Το παρόν Τιµολόγιο Εργασιών Εγκρίθηκε κατά την υπ αρίθµ 222/02.02.2011 Συνεδρίαση του /Σ. Ισχύει από την 03 η Φεβρουαρίου 2011 και µέχρι την αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Δ Πληρ.: Ντασίου Σ., Ζοργιάννου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

*Η συναλλαγή σας µε τον συγκεκριµένο τρόπο επιβαρύνεται µε προµήθεια,σύµφωνα µε το τιµολόγιο της Τράπεζας για τους πελάτες της.

*Η συναλλαγή σας µε τον συγκεκριµένο τρόπο επιβαρύνεται µε προµήθεια,σύµφωνα µε το τιµολόγιο της Τράπεζας για τους πελάτες της. Από 5.12.2011 παύει να ισχύει ο υφιστάμενος τρόπος καταβολής των εισφορών των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών μέσω των Τραπεζών Εθνικής, Αττικής,Alpha και Τ Bank (πρώην Aspis) με τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α3/61100/9707 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 28910 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 34705 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Οκτώβριος 2013 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω SEPA 1, SWIFT σε Ευρώ, μέχρι 50χιλ από λογαριασμό Ευρώ ή μετρητά Ευρώ όπου εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007)

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007) ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.27) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Έκδοση εντολών μέσω δικτύου ALPHANET για καταβολή μετρητών 1 2.1 ΑΠΛΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (1), () Μέσω Καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Σας ενηµερώνουµε ότι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία οι εισφορές Α εξαµήνου 2012 των ελευθέρως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα ιεκπεραίωσης : 4 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Α/Α

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Α/Α ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2008-30.06.2008 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 ΕΠΙ Υ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥN. ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2007 Α/Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Σας υπενθυµίζουµε ότι οι εισφορές Α εξαµήνου 2013 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελµα υγειονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΑ1Λ-ΓΛΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014

Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014 Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ --------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση την εκάστοτε πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014)

ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014) ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014) Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2013-2014. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

07.08.2015. 4. Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω αν θέλω να εισάγω αγαθά, πρώτες ύλες κ.λπ. από το εξωτερικό;

07.08.2015. 4. Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω αν θέλω να εισάγω αγαθά, πρώτες ύλες κ.λπ. από το εξωτερικό; Για την ενημέρωση των επιχειρήσεων-πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα σύμφωνα με την από 18/07/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013

Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013 Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1 Απρίλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενημέρωση Δικαιούχου... 3 1.1. Εισαγωγή... 3

Διαβάστε περισσότερα