ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασμών ταμιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως - 10 φύλλων φύλλων Λογαριασμοί όψεως ακίνητοι άνω των 12 μηνών - Συνολική σχέση 1ου δικαιούχου Συνολική σχέση 1ου δικαιούχου < και αδράνεια 5 ετών 1,50 / μήνα - Συνολική σχέση 1ου δικαιούχου < και αδράνεια > 5 ετών 10 / μήνα 04. Αντίγραφο κίνησης καταθετικού λογαριασμού Τακτικό μηνιαίο τρεχούμενου λογαριασμού στη διεύθυνση επικοινωνίας του - πελάτη Τακτικό τριμηνιαίο καταθετικού λογαριασμού στη διεύθυνση επικοινωνίας του - πελάτη - Τακτικό με περιοδικότητα μικρότερη της συμβατικής 0,95 / ανά αποστολή - Έκτακτο, στο κατάστημα, για κίνηση που πραγματοποιήθηκε στο ίδιο έτος 0,60 - Έκτακτο, στο κατάστημα, για κίνηση που πραγματοποιήθηκε ένα χρόνο πριν Πίστωση λογαριασμού ιδίου στο κατάστημα (με μετρητά ή χρέωση λογαριασμού) Πίστωση λογαριασμού τρίτου προσώπου στο κατάστημα (με μετρητά ή χρέωση 06. λογ/μου) 07. Κλείσιμο λογαριασμού ταμιευτηρίου ή τρεχούμενου / όψεως, σε 1 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( / Ξ.Ν.) ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Εντολές "Αυτοματοποιημένες" (STP), με χρέωση λογαριασμού 01. Σε προς Τράπεζα εσωτερικού - Έως Από έως Πάνω από Σε προς Τράπεζα εξωτερικού εντός Ε.Ε. - Έως Από έως Πάνω από Σε προς Τράπεζα εξωτερικού εκτός Ε.Ε. 0,30% / min 20, max Σε Ξ.Ν. προς Τράπεζα εσωτερικού ή εξωτερικού (εντός ή εκτός Ε.Ε.) 0,30% / min 25, max Πάγια εντολή εμβάσματος για κάθε είδους πληρωμή (π.χ. μισθοδοσία) 15 Εντολές με ένδειξη "Επείγον" (Urgent) 06. Πλέον των βασικών εξόδων του εμβάσματος 10 Εντολές με επιλογή χρέωσης εξόδων στον αποστολέα (OUR) - πλέον των βασικών εξόδων του 07. Σε προς Τράπεζα εσωτερικού - Έως ,60 - Από έως ,80 - Πάνω από Σε προς Τράπεζα εξωτερικού εντός Ε.Ε. - Έως ,60 - Από έως ,80 - Πάνω από Σε προς Τράπεζα εξωτερικού εκτός Ε.Ε. - Έως Πάνω από Σε Ξ.Ν. προς Τράπεζα εσωτερικού ή εξωτερικού (εντός ή εκτός Ε.Ε.) 15 Εντολές "Μη Αυτοματοποιημένες" (NON STP) 11. Πλέον των βασικών εξόδων του εμβάσματος 9 Σημ. Στην περίπτωση που απαιτηθούν πρόσθετα έξοδα, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει επιπλέον τον πελάτη. Υπηρεσία "Έμβασμα Express" 12. Εντολές "Αυτοματοποιημένες" (STP), σε, προς Τράπεζα εσωτερικού, έως Με πίστωση καταθετικού λογαριασμού (IBAN) 2,10 (+ 0,90 έξοδα 'OUR') - Με πίστωση πιστωτικής κάρτας 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ Ακύρωση / τροποποίηση / διερεύνηση εκτέλεσης εντολής, μετά την αποστολή 13. της 15 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Εντολές "Αυτοματοποιημένες" (STP), με χρέωση λογαριασμού 14. Σε ή Ξ.Ν. από Τράπεζα εσωτερικού - Έως Από έως Πάνω από Σε ή Ξ.Ν. από Τράπεζα εξωτερικού (εντός ή εκτός Ε.Ε.) - Έως Από έως Πάνω από Εντολές "Μη Αυτοματοποιημένες" (NON STP) 16. Πλέον των βασικών εξόδων του εμβάσματος 9 ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 17. Μεταξύ λογαριασμών 18. Με χρέωση λογαριασμού και απόδοση μετρητών στον παραλήπτη 0,10% / min 9 ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 19. Σε διαταγή ιδίων με χρέωση λογαριασμού 20. Σε διαταγή ιδίων με χρέωση μεταβατικού λογαριασμού 21. Σε διαταγή ιδίων με χρέωση λογαριασμού Ξ.Ν. 22. Σε διαταγή ιδίων με μετρητά σε 23. Σε διαταγή τρίτων με χρέωση λογαριασμού 0,10% / min 4,5 24. Σε διαταγή τρίτων με χρέωση μεταβατικού λογαριασμού 0,10% / min 4,5 25. Σε διαταγή τρίτων με χρέωση λογαριασμού Ξ.Ν. 0,10% / min 4,5 26. Σε διαταγή τρίτων με μετρητά σε 0,50% / min 15 Σε διαταγή, ΙΚΑ, Τραπέζης Ελλάδος, Τελωνείων, Ταμείων Συντάξεων, 27. ΟΤΑ (π.χ. Δήμοι), Δ/νσης Κρατικών Λαχείων, με χρέωση λογαριασμού / Ξ.Ν. ή μεταβατικού λογαριασμού Σελίδα 1 / 9

2 ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν. 28. Σε διαταγή ιδίων με χρέωση λογαριασμού 0,10% / min 15 max Σε διαταγή ιδίων με χρέωση λογαριασμού Ξ.Ν (ίδιο ή διαφορετικό νόμισμα) 0,10% / min 15 max Σε διαταγή ιδίων με χρέωση μεταβατικού λογαριασμού Ξ.Ν. 0,10% / min 15 max Σε διαταγή ιδίων με μετρητά σε 0,30% / min 15 max Σε διαταγή τρίτων με χρέωση λογαριασμού 0,30% / min 15 max Σε διαταγή τρίτων με χρέωση λογαριασμού Ξ.Ν (ίδιο ή διαφορετικό νόμισμα) 0,30% / min 15 max Σε διαταγή τρίτων με χρέωση μεταβατικού λογαριασμού Ξ.Ν. 0,30% / min 15 max Σε διαταγή τρίτων με μετρητά σε 0,30% / min 15 max 147 ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 36. Επιταγή (Ιδιωτική ή Τραπεζική) με κατάθεση σε λογαριασμό ή μετρητά Επιταγή άλλης Τράπεζας (Ιδιωτική, Τραπεζική ή Ταξιδιωτική) με κατάθεση σε 37. λογαριασμό ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν. 38. Επιταγή (Ιδιωτική ή Τραπεζική) με κατάθεση σε λογαριασμό ή μετρητά Επιταγή (Ιδιωτική ή Τραπεζική) με καταβολή Ξένων 39. Τραπεζογραμματίων - Έως του ισοτίμου των Άνω του ισοτίμου των ,50% 40. Επιταγή άλλης Τράπεζας (Τραπεζική ή Ταξιδιωτική) με κατάθεση σε λογαριασμό 41. Επιταγή άλλης Τράπεζας (Ιδιωτική) με κατάθεση σε λογαριασμό - Για το νόμισμα ΥΕΝ 3,82 - Για τα υπόλοιπα νομίσματα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 42. Επιστροφή απλήρωτης επιταγής Διαχείριση ακάλυπτης επιταγής έκδοσης πελάτη Σφράγιση επιταγής κατόπιν αιτήματος του κομιστή Ανάκληση πληρωμής ιδιωτικής επιταγής Αναγγελία απώλειας ιδιωτικής επιταγής Αναγγελία κλοπής ιδιωτικής επιταγής Πάγια εντολή κάλυψης επιταγής ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 01. ΔΕΗ / ΕΥΔΑΠ / ΕΠΑ Αττικής / ΕΥΑΘ 0, ΟΤΕ / ΟΤΕ Μεγάλοι Πελάτες / ΟΤΕ Επιστροφή / ΟΑΠ - ΔΕΗ Εξουσιοδότηση Πελάτες 'Μισθοδοτούμενοι': Δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) ΔΕΥΑ Σερρών / Καστοριάς / Δράμας / Ξάνθης / Κέρκυρας / Κοζάνης / Ρόδου / Αφάντου / Καλύμνου / Πάρου / Σαρωνίδος / Λάρισας / Καρδίτσας / Λαμίας / Τρίπολης / Μυτιλήνης / Αγίου Νικολάου / Αλεξανδρούπολης / Τρικάλων / Αιγίου 03. 0,50 / Κατερίνης / Καβάλας (Ισχύει από 16/12/2010) / Σύμης (Ισχύει από Πελάτες 'Μισθοδοτούμενοι': 16/12/2010) / Ξυλοκάστρου (Ισχύει από 06/12/2010) / Λέρου (Ισχύει από 24/01/2011) 04. Τ.Ε.Α.Γ.Ε. / Ο.Α.Ε.Ε. Πελάτες 'Μισθοδοτούμενοι': 05. Wind / Hellas On Line / Q - Telecom / Vivodi 0,50 Πελάτες 'Μισθοδοτούμενοι': Columbia / Forthnet / Planet 1 / Cosmoline / Payzone / CYTA Hellas / Tellas / 06. Wind Αντιπρόσωποι / Cosmote Aντιπρόσωποι Συνδρομές - δωρεές υπέρ οργανισμών και σωματείων Γιατροί Χωρίς Σύνορα / Action AID / WWF Hellas / Διεθνής Αμνηστία / 07. Π.Α.Σ.Ο.Κ. / GreenPeace / Unicef (Ισχύει από 16/12/2010) Volkswagen Bank / BMW Austria Bank / Michelin / Leaseplan / SFS Hellas Finance Consumer A.E Παροχής Πιστώσεων / Alico AIG Life /Generali Hellas / International Life (Α.Ε.Γ.Α. & Α.Ε.Α.Ζ.) / Verbund-Austrian Power Trading Energa 08. Hellas A.E. / Brink's Security Services S.A. / Emporiki Credicom Bank / Citibank International Plc Mastercard / Citibank International Plc Visa / Ευρωπαϊκή Πίστη (Ισχύει από 24/01/2011) / Α.Ε.Π.Ι. (Ισχύει από 24/01/2011) 0, Shell 0,30 Firen / Serfin / ACS Courier / Γερμανός Α.Ε. / Autohellas Hertz (B2B) / BFS / ING (Γενικών Ασφαλειών, Ζωής)/ ALLIANZ (Γ.Α.) / ALLMA (ALLIANZ) / Alico Στεγαστικό Ζωής / Interasco / Ατλαντική Ένωση / E.T.A.O. / Ασφάλειαι Μινέττα / 10. Τ.Σ.Α.Υ. (Συντάξεις, Υποχρεώσεις ΕΤΑΑ)/Good Year / ΟΠΑΠ / E.F.G. Leasing / ΙΑΤΑ Cash / IATA BSP / Booking Com B.V. / Autohellas Hertz (B2C) / Multichoice - Nova/ Aegean Power/ G4S Secure Solutions Πληρωμή πιστωτικής κάρτας ή άλλης οφειλής προς τη (π.χ. 11. δάνειο, ασφάλεια κ.λ.π.) Πελάτες 'Μισθοδοτούμενοι': Πελάτες 'Μισθοδοτούμενοι': Πελάτες 'Μισθοδοτούμενοι': Σελίδα 2 / 9

3 ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΕΗ / ΕΠΑ Αττικής / ΕΠΑ Θεσσαλονίκης / ΕΠΑ Θεσσαλίας / ΕΠΑ Μελέτες 12. 1,50 Εγκαταστάσεων / ΕΠΑ Ε.Ε.Ν.Ο. / ΕΠΑ Σύνδεση & Εγγύηση / ΕΥΔΑΠ 13. ΟΤΕ Μεγάλοι Πελάτες Δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) ΔΕΥΑ Πεταλούδων Ρόδου / Λάρισας / Σαρωνίδος / Καρδίτσας / Λαμίας / Τρίπολης / Μυτιλήνης / Αγίου Νικολάου / Αλεξανδρούπολης/ Τρικάλων/ Αιγίου / Κατερίνης 14. / Κέρκυρας / Καβάλας (Ισχύει από 16/12/2010) / Σύμης (Ισχύει από 1,50 16/12/2010) / Ξυλοκάστρου (Ισχύει από 06/12/2010) / Λέρου (Ισχύει από 24/01/2011) 15. ΙΚΑ (για πληρωμές από 25 έως και τέλος κάθε μήνα) Ο.Α.Ε.Ε. (για πληρωμές από 25 έως και τέλος κάθε μήνα) Φ.Π.Α. (για πληρωμές από 21 έως και 26 κάθε μήνα) 15 Εισφορά Αντασφαλισμένων Υγειονομικών Τ.Σ.Α.Υ / Εγγραφή Νέου Ασφαλισμένου Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Α.Υ. / Φόρος εισοδήματος Φ.Π. / Ενιαίο τέλος 18. ακίνητης περιουσίας / Έκτακτη οικονομική προσφορά Φ.Π. / Ε.Ε.Τ.Τ. / Κτηματολόγιο (401 & 402)/ Ειδικό Πρόστιμο Διατήρησης Ρυθμιζόμενων Χώρων / Περαίωση ν.3888/2010 / Τέλη Κυκλοφορίας 19. Σήμα Τελών Κυκλοφορίας Wind / Q - Telecom / On Telecoms / Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη 20. Ε.Π.Ε. / Telecom Plus / Columbia / Cosmoline / Forthnet / ΟΤΕΝΕΤ / Hellas On 1,50 Line 21. Tellas / NET ONE Vodafone 1,50 Συνδρομές - δωρεές υπέρ οργανισμών και σωματείων 23. Ολυμπιακός 1, Π.Α.Σ.Ο.Κ. / Unicef FCE Bank (Ford Credit) / BMW Austria Bank / Opel Bank / Emporiki Credicom Bank / Μichelen / Interasco / ACS Courier / Ελληνογερμανική Αγωγή / Χρυσός Οδηγός / Interamerican / Demco Insurance / International Life (Α.Ε.Γ.Α. & 25. Α.Ε.Α.Ζ.) / Brink's Security Services S.A. / Verbund-Austrian Power Trading Energa Hellas A.E. / Multichoice - Nova/ Aegean Power / Ευρωπαϊκή Πίστη (Ισχύει από 13/12/2010) / Α.Ε.Π.Ι. (Ισχύει από 24/01/2011) Mutual / Fin & Rent / ING (Γενικών Ασφαλειών, Ζωής, Πρακτόρευσης) / ALLIANZ 26. (Ζωής, Γ.Α.) / Alico AIG Life /ΠΛΑΙΣΙΟ / Good Year / Diners / E.F.G. Leasing / ΙΑΤΑ Cash / IATA BSP / G4S Secure Solutions Πληρωμή πιστωτικής κάρτας ή άλλης οφειλής προς τη (π.χ. 27. δάνειο, ασφάλεια κ.λ.π.) ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΣΕ 3 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ) Φόρος εισοδήματος Φ.Π. / Ενιαίο τέλος ακίνητης περιουσίας / Έκτακτη 28. οικονομική εισφορά Φ.Π. / Ειδικό πρόστιμο διατήρησης ρυθμιζόμενων χώρων / Περαίωση Ν.3888/2010 / Τέλη Κυκλοφορίας 1,50 Πελάτες 'Μισθοδοτούμενοι': ΘΥΡΙΔΕΣ ΘΥΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Ενοικίαση θυρίδων (ανάλογα με το μέγεθος) - Πολύ Μικρή 60 / χρόνο (+ 23% - Μικρή 75 / χρόνο (+ 23% - Μεσαία 105 / χρόνο (+ 23% Πελάτες 'Personal Banking': 20% έκπτωση επί του βασικού τιμολογίου θυρίδων - Μεγάλη 150 / χρόνο (+ 23% - Πολύ Μεγάλη 295 / χρόνο (+ 23% Eνοικίαση θυρίδων (ανάλογα με το μέγεθος) - Κεντρικό Κατάστημα Κεφαλαρίου (Ισχύει από 01/02/2011) - Πολύ Μικρή / χρόνο (+ 23% - Μικρή / χρόνο (+ 23% - Μεσαία / χρόνο (+ 23% - Μεγάλη / χρόνο (+ 23% - Πολύ Μεγάλη / χρόνο (+ 23% 03. Εγγύηση θυρίδας (ανεξαρτήτως μεγέθους θυρίδας) Πελάτες 'Personal Banking': 20% έκπτωση επί του βασικού τιμολογίου θυρίδων ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Αγορά Ξένων Τραπεζογραμματίων έναντι μετρητών σε Πώληση Ξένων Τραπεζογραμματίων έναντι μετρητών σε (τουριστικό, σπουδαστικό ή άλλοι λόγοι) - Έως Πάνω από ,50% 03. Ανάληψη Ξένων Τραπεζογραμματίων από λογαριασμό συναλλάγματος (στο ίδιο ή διαφορετικό ξένο νόμισμα) - Έως (ισότιμο, μέση τιμή) - Πάνω από (ισότιμο, μέση τιμή) 0,50% 04. Πώληση Ξένων Τραπεζογραμματίων από λογαριασμό - Έως (ισότιμο, μέση τιμή) 8 - Πάνω από (ισότιμο, μέση τιμή) 0,50% Κατάθεση Ξένων Τραπεζογραμματίων σε λογαριασμό συναλλάγματος (στο ίδιο ή 05. διαφορετικό ξένο νόμισμα) 06. Κατάθεση Ξένων Τραπεζογραμματίων σε (άτοκο ή έντοκο) λογαριασμό Ανάληψη από λογαριασμό συναλλάγματος 08. Κατάθεση σε λογαριασμό συναλλάγματος 09. Μεταφορά μεταξύ λογαρισμών συναλλάγματος Σελίδα 3 / 9

4 ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΛΕΣ ΑΞΙΕΣ EUROBANK 01. Με λήξη μέχρι 1 έτος 0,50% / min 6 / ανά τεμάχιο 02. Με λήξη πέραν του 1 έτους 0,80% / min 6 / ανά τεμάχιο 03. Παράταση λήξης αξίας 6 / ανά τεμάχιο 04. Επιστροφή απλήρωτης αξίας (πέραν τυχόν εξόδων) 6 / ανά τεμάχιο 05. Διαμαρτήρηση αξίας (πέραν των διαμαρτυρικών) 15 / ανά τεμάχιο 06. Αξίες με φορτωτικά έγγραφα (μετρητοίς - προθεσμιακά) 0,50% / min 29 ΑΠΛΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΛΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 07. Με λήξη μέχρι 1 έτος 1% / min 8 / ανά τεμάχιο 08. Με λήξη πέραν του 1 έτους 0,80% / min 9 / ανά τεμάχιο 09. Παράταση λήξης αξίας Επιστροφή απλήρωτης αξίας (πέραν τυχόν εξόδων) Διαμαρτήρηση αξίας (πέραν των διαμαρτυρικών) 19 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΤΟ Χ.Α.Α. 01. Εντολή αγοράς - πώλησης - Από 0 έως % / min 10 - Από έως ,75% / min 10 - Πάνω από ,50% / min Παρακολούθηση 03. Είσπραξη μερισμάτων 04. Μεταφορά άϋλων τίτλων 5 ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΤΟ Χ.Α.Α. 05. Εντολή αγοράς - πώλησης 06. Παραλαβή - παράδοση άϋλων τίτλων 3 / ανά πράξη ΦΥΛΑΞΗ ΑΞΙΩΝ 07. Ομόλογα EFG Hellas 0,03% (+ ΦΠΑ 23%) Χρέωση επί της μέσης ημερήσιας αξίας της σωρευτικής αξίας του συνόλου των 08. χαρτοφυλακίων του πελάτη 0,003% ανά 6μηνο / min 5 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Ενέγγυες Πιστώσεις - Προεμβάσματα 01. Άνοιγμα 0,30% / min Εκτέλεση / Διακανονισμός 0,50% / min Τροποποίηση Ακύρωση Βεβαίωση / Αδιαίρετο 3μηνο 0,20% / min 29 Απλές Αξίες 06. Λήξης μέχρι 1 έτος 0,30% / min Λήξης πέραν του 1 έτους 0,40% / min Παράταση λήξης Αξίες με φορτωτικά 0,50% / min Επιστροφή 0,30% / min Ελεύθερες πληρωμής 0,30% / min πραγματικά έξοδα Collection Accounts 12. Collection accounts 12 ΕΞΑΓΩΓΕΣ Ενέγγυες Πιστώσεις - Προεμβάσματα 13. Ανακοίνωση 0,10% / min Εκτέλεση / Διακανονισμός 0,40% / min Τροποποίηση Ακύρωση / Μη εκτέλεση 0,20% / min Βεβαίωση / Αδιαίρετο 3μηνο 0,20% / min 23 Απλές Αξίες 18. Λήξης μέχρι 1 έτος 0,40% / min Λήξης πέραν του 1 έτους 0,50% / min Παράταση λήξης 15 Αξίες με Φορτωτικά 21. Μετρητοίς προθεσμιακά 0,50% / min Προθεσμιακά με είσπραξη τίτλων 0,40% / min Επιστροφή 0,20% / min Ελεύθερες πληρωμής 0,20% / min 15 ΕΞΟΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ/ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 25. Έξοδα Telex / Swift: - Εισαγωγών < Εισαγωγών > Εισαγωγών για συναλλαγή "χωρίς παραστατικά" 18 - Εισαγωγών για ανοίγματα πιστώσεων σε χώρες εντός Ε.Ε Εισαγωγών για ανοίγματα πιστώσεων σε χώρες εκτός Ε.Ε Εισαγωγών - λοιπά μηνύματα 20 (+ 6 / επιπλέον μήνυμα, στον ίδιο φάκελο) - Εξαγωγών εσωτερικού 12 - Εξαγωγών εξωτερικού 20 (+ 6 / επιπλέον μήνυμα, στον ίδιο φάκελο) 26. Ταχυδρομικά Έξοδα Courier: - Για Ευρώπη, Κύπρο, Μέση Ανατολή 25 - Για Άπω Ανατολή και Αμερική 40 Σελίδα 4 / 9

5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συμμετοχής σε διαγωνισμούς 1% / min Καλής εκτέλεσης συμβάσεων 1,50% / min Λήψης προκαταβολής 2,50% / min Πληρωμής δασμών 2,50% / min Αντικατάστασης δεκάτων 1,50% / min Πληρωμής εμπορευμάτων 2,50% / min Τροποποίηση Κατάπτωση 60 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 01. Παροχή στοιχείων από το γενικό αρχείο της Τράπεζας, για το ίδιο έτος 30 Παροχή στοιχείων από το αρχείο, για προηγούμενα έτη (Από τις 20/01/2011, η 02. τιμολόγηση θα είναι 50 ) Χορήγηση βεβαίωσης στοιχείων τελευταίου κομιστή επιταγής/ συναλλαγματικής Έρευνα περιουσιακών στοιχείων Έκδοση γνωμάτευσης για αποδοχή πληρεξουσίου φυσικών προσώπων Χορήγηση βεβαίωσης προς ορκωτούς λογιστές Χορήγηση βεβαίωσης διαγραφής δυσμενών στοιχείων Χορήγηση επιστολών (προς Επιμελητήρια, Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες) 15 Βεβαίωση Υπολοίπου Καταθετικών και Επενδυτικών Προϊόντων (Από τις /01/2011, η τιμολόγηση θα είναι 20 ). ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 10. Στο κατάστημα, με χειρόγραφη εντολή 0,70 / ανά μισθοδοτούμενo 11. Στο κατάστημα, μέσω δισκέτας ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ/ ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΣΩ FAX 12. Στο κατάστημα 1 / ανά συναλλαγή 13. Μέσω της Υπηρεσίας «Εντολή Fax» (ανεξαρτήτως αριθμού εντολών) 5 / μήνα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ATM BANKING ATM EUROBANK ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΣΕ 01. Κατάθεση σε λογαριασμό ιδίου 02. Ανάληψη από λογαριασμό ιδίου 03. Ανάληψη από πιστωτική κάρτα 04. Ανάληψη από δανειακό λογαριασμό 05. Κίνηση λογαριασμού 06. Ερώτηση υπολοίπου ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 07. ΔΕΗ 0, ΟΤΕ 09. ΙΚΑ (για πληρωμές από 25 έως και τέλος κάθε μήνα) 0, Ο.Α.Ε.Ε (ΤΕΒΕ) (για πληρωμές από 25 έως και τέλος κάθε μήνα) 0, Φ.Π.Α. (για πληρωμές από 21 έως και 26 κάθε μήνα) 0,80 Φόρου Εισοδήματος / Κτηματολόγιο 401 & 402 / Ενιαίο τέλος ακίνητης 12. περιουσίας 13. Hellas on Line 0, Tellas / Forthnet 15. Πλαίσιο ATM ΑΛΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΣΕ 16. Ανάληψη από λογαριασμό ιδίου (καταθετικό / δανείου) - Έως 209 1, ,39 - Από 410 και άνω 1, Ερώτηση Υπολοίπου 0,15 / ανά συναλλαγή ATM ΑΛΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ 18. Ανάληψη από λογαριασμό ιδίου (καταθετικό / δανείου) 0,5%/ ανά συναλλαγή 19. Προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος 1,50 Σελίδα 5 / 9

6 APS BANKING (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 20. Κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό ιδίου 21. Κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό τρίτου ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 22. ΟΤΕ 23. Tellas 24. Πληρωμή πιστωτικής κάρτας ή δανείου EUROPHONE BANKING ΕΓΓΡΑΦΗ 25. Έκδοση κωδικών για το europhone banking ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 26. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως - 10 φύλλων φύλλων 35 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ) ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Εντολές "Αυτοματοποιημένες" (STP), με χρέωση λογαριασμού 27. Σε προς Τράπεζα εσωτερικού 6 Εντολές με επιλογή χρέωσης εξόδων στον αποστολέα (OUR) - πλέον των βασικών εξόδων του 28. Σε προς Τράπεζα εσωτερικού - Έως ,60 - Από έως ,80 - Πάνω από Σημ. Στην περίπτωση που απαιτηθούν πρόσθετα έξοδα, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει επιπλέον τον πελάτη. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ Ακύρωση / τροποποίηση / διερεύνηση εκτέλεσης εντολής, μετά την αποστολή της ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ / ΕΥΔΑΠ / ΕΠΑ Αττικής / ΕΠΑ Θεσσαλονίκης / ΕΠΑ Θεσσαλίας / ΕΠΑ Μελέτες Εγκαταστάσεων / ΕΠΑ Έλεγχοι Ε.Ε.Ν.Ο. / ΕΠΑ Σύνδεση & Εγγύηση 31. ΟΤΕ Δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) ΔΕΥΑ Κοζάνης / Ρόδου / Αφάντου / Καλύμνου / Πεταλούδων Ρόδου / Σαρωνίδος / Καρδίτσας / Λαμίας / Τρίπολης / Μυτιλήνης / Αγίου Νικολάου / 32. Αλεξανδρούπολης/ Τρικάλων / Αιγίου/ Κατερίνης / Κέρκυρας / Καβάλας (Ισχύει από 16/12/2010) / Σύμης (Ισχύει από 16/12/2010) / Ξυλοκάστρου (Ισχύει από 06/12/2010) / Λέρου (Ισχύει από 24/01/2011) 33. ΙΚΑ / Ο.Α.Ε.Ε. (για πληρωμές από 25 έως και τέλος κάθε μήνα) Φ.Π.Α. (για πληρωμές από 21 έως και 26 κάθε μήνα) 8 Έκτακτη Οικονομική Εισφορά Φ. Π. / Ε.Τ.Α.Ο / Τ.Ε.Α.Γ.Ε / Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας / Τ.Σ.Α.Υ. / Φόρος Εισοδήματος Φ.Π./ Εισφορών Αντασφαλισμένων 35. Υγειονομικών Τ.Σ.Α.Υ/ Ειδικό Πρόστιμο Διατήρησης Ρυθμιζόμενων Χώρων / Περαίωση ν.3888/2010 Telecom Plus / Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. / On 36. Telecoms / ΟΤΕΝΕΤ / Cosmoline / Hellas On Line / Columbia / Wind / Q-Telecom 1 / Vivodi 37. Tellas / Vodafone/ Forthnet / Cyta Hellas / ΝΕΤ ΟΝΕ Συνδρομές - δωρεές υπέρ οργανισμών και σωματείων 38. Actionaid / Unicef / GreenPeace / Π.Α.Σ.Ο.Κ. 39. Πιστωτική κάρτα άλλης Τράπεζας 6 1 Ελληνογερμανική Αγωγή / FCE Bank / GMAC Bank (Opel) / Volkswagen Bank / BMW Austria Bank / Emporiki Credicom Bank / Michelin / Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας / SFS Hellas /Generali Hellas / Demco Insurance / Χρυσός Οδηγός / Άργος ΝΕΤ / Interamerican / International Life (Α.Ε.Γ.Α. & 40. Α.Ε.Α.Ζ.) / Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος / Brink's Security Services S.A. / Verbund-Austrian Power Trading Energa Hellas A.E. / Multichoice - Nova/ Aegean Power / Ευρωπαϊκή Πίστη (Ισχύει από 24/01/2011) / Α.Ε.Π.Ι. (Ισχύει από 24/01/2011) Mutual / ACS Courier / Serfin / Firen / Goodyear / BFS / Fin & Rent / ING 41. (Γενικών Ασφαλειών, Ζωής, Πρακτόρευσης) / Alico / Interasco / Ασφάλειαι Μινέττα / Πλαίσιο / IATA Cash / IATA BSP / G4S Secure Solutions Πληρωμή πιστωτικής κάρτας ή άλλης οφειλής προς τη (π.χ. 42. δάνειο, ασφάλεια κ.λ.π.) 1 Σελίδα 6 / 9

7 E-BANKING ΕΓΓΡΑΦΗ 42. Απόδοση κωδικών του e-banking ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 43. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως - 10 φύλλων φύλλων 25 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( / Ξ.Ν.) ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Εντολές "Αυτοματοποιημένες" (STP), με χρέωση λογαριασμού 44. Σε προς Τράπεζα εσωτερικού - Έως (Φυσικά Πρόσωπα) 0,80 - Έως (Νομικά Πρόσωπα) 0,30 - Πάνω από Σε προς Τράπεζα εξωτερικού εντός Ε.Ε. - Έως (Φυσικά Πρόσωπα) 0,80 - Έως (Νομικά Πρόσωπα) 0,30 - Από έως Σε ή Ξ.Ν. προς Τράπεζα εξωτερικού εκτός Ε.Ε. και σε Ξ.Ν. προς Τράπεζα εσωτερικού ή εξωτερικού εντός Ε.Ε. - Έως (ή ισότιμο, μέση τιμή) (Φυσικά Πρόσωπα) 12 - Από έως (ή ισότιμο, μέση τιμή) (Φυσικά Πρόσωπα) Σε ή Ξ.Ν. προς Τράπεζα εξωτερικού εκτός Ε.Ε. (Νομικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - Έως (ή ισότιμο, μέση τιμή) (ανώτατο όριο) 12 Εντολές με επιλογή χρέωσης εξόδων στον αποστολέα (OUR) - πλέον των βασικών εξόδων του 48. Σε ή Ξ.Ν. προς Τράπεζα εσωτερικού - Έως (ή ισότιμο, μέση τιμή) 1,15 - Από έως (ή ισότιμο, μέση τιμή) 2,90 - Πάνω από (ή ισότιμο, μέση τιμή) 14, Σε ή Ξ.Ν. προς Τράπεζα εξωτερικού εντός Ε.Ε. - Έως (ή ισότιμο, μέση τιμή) Σε ή Ξ.Ν. προς Τράπεζα εξωτερικού εκτός Ε.Ε. - Έως (ή ισότιμο, μέση τιμή) 15 Εντολές "Μη Αυτοματοποιημένες" (NON STP) 51. Πλέον των βασικών εξόδων του εμβάσματος 9 Σημ. Στην περίπτωση που απαιτηθούν πρόσθετα έξοδα, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει επιπλέον τον πελάτη. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ Ακύρωση / τροποποίηση / διερεύνηση εκτέλεσης εντολής, μετά την αποστολή της Σελίδα 7 / 9

8 Εξόφληση Οφειλών με Χρέωση Λογαριασμού ΔΕΗ / ΕΥΔΑΠ / ΕΠΑ Αττικής / ΕΠΑ Θεσσαλονίκης / ΕΠΑ Θεσσαλίας / ΕΠΑ Μελέτες 53. 0,30 / ΕΠΑ Κατασκεύες / ΕΠΑ Τροποποιήσεις / ΕΠΑ Σύνδεση & Εγγύηση 54. ΟΤΕ / ΟΤΕ Μεγάλοι Πελάτες Δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) ΔΕΥΑ Κοζάνης / Ρόδου / Αφάντου / Καλύμνου / Πεταλούδων Ρόδου / Λάρισας / Σαρωνίδος / Καρδίτσας / Λαμίας / Τρίπολης / Μυτιλήνης / Αγίου Νικολάου / 55. Αλεξανδρούπολης / Τρικάλων / Αιγίου / Κατερίνης / Κέρκυρας / Καβάλας (Ισχύει από 24/01/2011) / Σύμης (Ισχύει από 24/01/2011) / Ξυλοκάστρου (Ισχύει από 24/01/2011) / Λέρου (Ισχύει από 24/01/2011) ΙΚΑ / Ο.Α.Ε.Ε. / Φ.Π.Α. / Τ.Σ.Α.Υ. / Εισφορών Αντασφαλισμένων Υγειονομικών Τ.Σ.Α.Υ / Τ.Ε.Α.Γ.Ε. / Ε.Ε.Τ.Τ. / Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας / Φόρος 56. Εισοδήματος Φ.Π./ Κτηματολόγιο 401 & 402/ Ειδικό Πρόστιμο Διατήρησης Ρυθμιζόμενων Χώρων / Περαίωση ν.3888/2010 Wind / Q - Telecom / ΟΤΕΝΕΤ / Columbia / Hellas on line / Vivodi / Cosmoline / 57. On Telecoms Forthnet / Tellas / Vodafone/ Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. 58. / Cyta Hellas / NET ONE Συνδρομές - δωρεές υπέρ οργανισμών και σωματείων Π.Α.Σ.Ο.Κ. / Actionaid / Unicef / Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα / WWF Hellas / Αγαπώ 59. τα παιδιά / Παιδικά χωριά SOS / Πνοή / Σύλλογος βοηθείας παιδιών Αιθιοπίας / GreenPeace / Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 0,30 0, Πιστωτική κάρτα άλλης Τράπεζας 1 Interamerican / Demco Insurance / Generali Hellas / International Life (Α.Ε.Γ.Α. & Α.Ε.Α.Ζ.) / Ο.Λ.Π / Χρυσός Οδηγός / Άργος ΝΕΤ / FCE Bank / Volkswagen Bank / GMAC Bank (Opel) / BMW Austria Bank / Emporiki Credicom Bank / 61. Michelin / Ελληνογερμανική Αγωγή / SFS Hellas / Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας / Mutual / Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος / Brink's Security Services S.A. / Verbund-Austrian Power Trading Energa Hellas A.E. / Ευρωπαϊκή Πίστη (Ισχύει από 24/01/2011) / Α.Ε.Π.Ι. (Ισχύει από 24/01/2011) 0,30 Firen / Serfin / BFS / Fin & Rent / Πλαίσιο / Good Year / IATA Cash / IATA BSP / ACS Courrier / ING (Γενικών Ασφαλειών, Ζωής, Πρακτόρευσης) / Allianz (Ζωής, 62. Γ.Α.) / Alico / Interasco / Ε.Τ.Α.Ο. / Ασφάλειαι Μινέττα / Multichoice - Nova/ Aegean Power/ G4S Secure Solutions Πληρωμή πιστωτικής κάρτας ή άλλης οφειλής προς τη (π.χ. 63. δάνειο, ασφάλεια κ.λ.π.) Χρεόγραφα ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΤΟ Χ.Α.Α. 64. Εντολή αγοράς - πώλησης αξιών - Από 0 έως ,00% - Από έως ,75% / min 10 - Πάνω από ,50% / min Παρακολούθηση ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΤΟ Χ.Α.Α. 66. Εντολή αγοράς - πώλησης (στο Κατ/μα ή το e-banking) Μισθοδοσία 67. Με αρχείο (μαζικές πιστώσεις) Αντίγραφο κίνησης καταθετικού λογαριασμού 68. Τακτικό, ηλεκτρονικό, με περιοδικότητα μικρότερη της συμβατικής 0,20 M-BANKING Εξόφληση Οφειλών με Χρέωση Λογαριασμού 69. ΔΕΗ / ΕΥΔΑΠ 0, ΟΤΕ 71. Ο.Α.Ε.Ε. / Φ.Π.Α. 72. Vodafone Σελίδα 8 / 9

9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η χρέωση της προμήθειας "κλείσιμο λογαριασμού ταμιευτηρίου ή τρεχούμενου / όψεως, σε " πραγματοποιείται όταν ο λογαριασμός κλείνει με μία από τις παρακάτω αιτιολογίες: α. Αίτημα Πελάτη (Άλλοι λόγοι) β. Αίτημα Πελάτη (Μεταφορά σε άλλο λογαριασμό) γ. Αίτημα Πελάτη (Αλλαγή Τράπεζας) δ. Βούληση Πελάτη. 01. Ειδικά στην περίπτωση επιλογής της αιτιολογίας γ. "Αίτημα Πελάτη (Αλλαγή Τράπεζας)", η χρέωση δεν πραγματοποιείται όταν ο λογαριασμός έχει παράλληλα μόνο ένα δικαιούχο. Εξαιρούνται της χρέωσης οι πελάτες Corporate Banking, ΠΥΕΠ και Global Corporate Clients καθώς και τα υποπροϊόντα εξυπηρέτησης δανείου, staff και προϊόντα ενεχύρου. Ο πελάτης επιβαρύνεται με τα πραγματικά ταχυδρομικά, τηλεφωνικά, τηλετυπικά τέλη ή άλλα έξοδα (δικαστικά, διαμαρτυρικά, ανταποκριτών, εξωτερικού/ 02. εσωτερικού κ.λ.π.) όταν συντρέχει περίπτωση. Τοκοφορία επιταγών σε πίστωση λογαριασμού : Σε άτοκο λογαριασμό: Αυθημερόν - Σε έντοκο λογαριασμό: Αυθημερόν Τοκοφορία επιταγών άλλων Τραπεζών σε πίστωση λογαριασμού : Τραπεζική: 1 εργάσιμη - Ιδιωτική: 3 εργάσιμες Η πληρωμή με μετρητά τραπεζικής ή ιδιωτικής επιταγής άλλων Τραπεζών ιδίας ή άλλης πόλης απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει εγκεκριμένο ΣΠΥ για 05. κατάθεση επιταγής σε λογαριασμό same day. Τότε, πραγματοποιείται η κατάθεση σε λογαριασμό πελάτη με same day value και εν συνεχεία η ανάληψη μετρητών. Α) Τοκοφορία κατάθεσης μετρητών σε λογαριασμό : - Σε έντοκο λογαριασμό Ταμιευτηρίου, Τρεχούμενου και Όψεως Άτοκο: Αυθημερόν - Σε έντοκο λογαριασμό Όψεως: 1 εργάσιμη Β) Τοκοφορία κατάθεσης μετρητών ή Ξ.Τ. σε λογαριασμό Ενεχύρου : 1 εργάσιμη Γ) Τοκοφορία κατάθεσης μετρητών σε λογαριασμό συναλλάγματος: - Σε έντοκο λογαριασμό Ταμιευτηρίου, Τρεχούμενου και Όψεως Άτοκο, νομίσματος εντός EOX*: Αυθημερόν - Σε έντοκο λογαριασμό Όψεως, νομίσματος εντός ΕΟΧ*: 1 εργάσιμη - Σε λογαριασμό νομίσματος εκτός ΕΟΧ*: 2 εργάσιμες Δ) Τοκοφορία κατάθεσης μετρητών Ξ.Τ. σε λογαριασμό : - Σε άτοκο λογαριασμό: Αυθημερόν Σε έντοκο λογαριασμό: 4 εργάσιμες Ε) Τοκοφορία κατάθεσης μετρητών Ξ.Τ. σε λογαριασμό συναλλάγματος: - Σε έντοκο λογαριασμό Ταμιευτηρίου, Τρεχούμενου και Όψεως Άτοκο, νομίσματος εντός ΕΟΧ*, στο ίδιο νόμισμα: Αυθημερόν - Σε έντοκο λογαριασμό Όψεως, νομίσματος εντός ΕΟΧ*, στο ίδιο νόμισμα: 1 εργάσιμη - Σε λογαριασμό νομίσματος εκτός ΕΟΧ*, στο ίδιο νόμισμα: 4 εργάσιμες - Σε λογαριασμό νομίσματος εντός/εκτός ΕΟΧ*, σε διαφορετικό νόμισμα: 4 εργάσιμες Ζ) Τοκοφορία κατάθεσης μετρητών Ξ.Τ. σε λογαριασμό Ενεχύρου Συναλλάγματος: 4 εργάσιμες Η) Τοκοφορία κατάθεσης μετρητών σε λογαριασμό Ενεχύρου Συναλλάγματος: 2 εργάσιμες Θ) Μέσω ΑΤΜ όπου απαιτείται χρήση φακέλου, τα παραπάνω από την ημέρα αποσφράγισης του φακέλου Ι) Μέσω ΑΤΜ όπου δεν απαιτείται χρήση φακέλου, σε άτοκο ή έντοκο λογαριασμό: αυθημερόν Για τους όρους πρόωρης απόδοσης των καταθετικών προϊόντων οι πελάτες παρακαλούνται να απευθύνονται στα αρμόδια στελέχη του καταστήματος, προκειμένου να 07. ενημερωθούν αναλυτικά. Στις πράξεις αγοράς/ πώλησης συναλλάγματος, επιπλέον των προβλεπόμενων, εισπράττεται και προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος (0,10% / min 6 και max ). Το όριο ανάληψης από ΑΤΜ άλλης Τράπεζας του εσωτερικού (μέσω ΔΙΑΣ) είναι 600, ενώ το όριο ανάληψης από ΑΤΜ Τράπεζας εντός Ευρωζώνης (ένδειξη Cirrus / 09. Maestro) είναι Στα έξοδα εκτέλεσης εντολής χρεογράφων συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή της EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του εξόδου. Επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων (Σ.Α.Τ., Χ.Α., Χ.Α.Κ., Δημόσιο κ.λ.π.): 1. Δημιουργία Κωδικού Αριθμού Μερίδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ) στο Σ.Α.Τ.: εφάπαξ χρέωση Οι εντολές αγοραπωλησίας μετοχών στο Χ.Α. επιβαρύνονται με εισφορά υπέρ Χ.Α. (0,025%), με μεταβιβαστικά δικαιώματα (0,06%) και με τον αναλογούντα φόρο επί 11. των πωλήσεων (0,15%). Οι εντολές αγοραπωλησίας μετοχών στο Χ.Α.Κ. επιβαρύνονται με έξοδα Χ.Α.Κ. μέλους (για την κύρια αγορά ή εκτός αυτής) (0,015% ή 0,040%), με έξοδα Χ.Α.Κ. (0,005%), εκκαθάρισης (για την κύρια αγορά ή εκτός αυτής) (0,025% ή 0,03%) και με τον αναλογούντα φόρο (0,15%). Η προμήθεια "παροχής στοιχείων από το γενικό αρχείο της Τράπεζας" εισπράττεται κατά την αίτηση αναζήτησης αντίγραφων παραστατικών, συμβάσεων και λοιπών εγγράφων, τα οποία είναι αρχειοθετημένα στο κεντρικό αρχείο της Τράπεζας ή στο αρχείο του καταστήματος (εξαιρούνται αιτήσεις Δικαστικών ή άλλων Αρχών). 12. Ακόμα, δεν εισπράττεται προμήθεια "έρευνας περιουσιακών στοιχείων" για έρευνα μετοχών EFG Ergasias και των εταιρειών Lamda Development A.Ε., Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε., Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. και Properties Α.Ε.Ε.Α.Π Το παρόν τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και περιλαμβάνει μόνο τους όρους των βασικών τραπεζικών εργασιών. Για εξειδικευμένες εργασίες που δεν 13. αναφέρονται σ' αυτό, οι πελάτες παρακαλούνται να απευθύνονται στα αρμόδια στελέχη του καταστήματος, για αναλυτικότερη ενημέρωση. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Η τιμολόγηση του προγράμματος 'Δωρεάν Συναλλαγές' ισχύει αποκλειστικά για το συνδεδεμένο στο πρόγραμμα λογαριασμό, εφόσον δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του πελάτη προς την Τράπεζα (σε καθυστέρηση > 30 ημερών) και ο πελάτης διατηρεί Μέση Μηνιαία Καταθετική ή/και Επενδυτική ή/και Ασφαλιστική Θέση στην Τράπεζα, ύψους ή μεγαλύτερη (η 'Μέση Μηνιαία Καταθετική ή/και Επενδυτική ή/και Ασφαλιστική Θέση Πελάτη' υπολογίζεται* την τελευταία ημέρα κάθε μήνα, για ολόκληρο το μήνα). Εφόσον τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η εφαρμογή των προνομίων του πακέτου πραγματοποιείται τον 01. επόμενο μήνα. * Για τον υπολογισμό της 'Μέσης Μηνιαίας Καταθετικής ή/και Επενδυτικής ή/και Ασφαλιστικής Θέσης Πελάτη' λαμβάνονται υπόψη α) το άθροισμα των μέσων μηνιαίων υπολοίπων των λογαριασμών (τρεχούμενοι, ταμιευτηρίου, όψεως, προθεσμιακές καταθέσεις) και συναλλάγματος (μετά την μετατροπή τους σε ), στους οποίους ο πελάτης είναι 1ος δικαιούχος β) το άθροισμα των μέσων μηνιαίων υπολοίπων των επενδυτικών χαρτοφυλακίων, στα οποία ο πελάτης είναι 1ος δικαιούχος γ) το άθροισμα των μέσων μηνιαίων υπολοίπων των ασφαλιστικών προγραμμάτων σύνταξης και μακροχρόνιας αποταμίευσης, στα οποία ο πελάτης είναι ασφαλισμένος ή/και αντισυμβαλλόμενος. 02. Οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος "Δωρεάν Συναλλαγές" βρίσκονται αναρτημένοι σε όλα τα καταστήματα καθώς και στον δικτυακό τόπο της τράπεζας. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τα προνόμια του Προγράμματος «Δωρεάν Συναλλαγές», μετά από ανάρτησή τους στο δικτυακό τόπο της 03. Τράπεζας. Τα προνόμια της υπηρεσίας "Personal Banking" προσφέρονται σε πελάτες που τηρούν στην Τράπεζα κεφάλαια ύψους τουλάχιστον σε καταθετικά ή/και 04. επενδυτικά ή/και ασφαλιστικά προϊόντα. * Η Ευρωπαϊκή Οδηγία Πληρωμών (Payment Services Directive - PSD) καλύπτει τις χώρες του ευρώ και τα νομίσματα των παρακάτω χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.): Βουλγαρία BGN, Δανία DKK, Μεγάλη Βρετανία GBP, Νορβηγία NOK, Ουγγαρία HUF, Πολωνία PLN, Ρουμανία RON, Σουηδία SEK, Τσεχία CZK, Εσθονία EEK, Ισλανδία ISK, Λετονία LVL, Λιθουανία LTL, Λιχτενστάιν CHF ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σελίδα 9 / 9

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 2. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως - φύλλων 2-25 φύλλων 5 3. Αντίγραφο κίνησης καταθετικού λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

0,50. 0,30% / min 25, max 300

0,50. 0,30% / min 25, max 300 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο. 5 200,00 2.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο. 5 200,00 2.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00 Α. Α.. 8 9 ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ Εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος (ΒραχυπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα) Πάγιο 0,00 Έξοδα αξιολόγησης/έγκρισης επιχειρηματικών Χρηματοδοτήσεων: Βραχυπρόθεσμα δάνεια (m m) Μέσομακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 71. 11.06.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε 0,30%, ελάχιστο: 15 συνάλλαγμα ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Οκτώβριος 2013 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω SEPA 1, SWIFT σε Ευρώ, μέχρι 50χιλ από λογαριασμό Ευρώ ή μετρητά Ευρώ όπου εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε.

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. To My Banking της Citibank σας προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε οποιαδήποτε συναλλαγή γρήγορα, εύκολα και οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΣΑΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος / Alphaphone Μέσω Alpha Mobile Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων e-παράβολο Ανέξοδα (1) - - - Ανέξοδα - ICISnet Ηλεκτρονικές Πληρωμές Ανέξοδα - -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος / Μέσω Alpha Mobile Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων e-παράβολο Ανέξοδα (1) - - - Ανέξοδα - ICISnet Ηλεκτρονικές Πληρωμές Ανέξοδα - - - Ανέξοδα -

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Το Τιµολόγιο Προµηθειών περιλαµβάνει τις συνήθεις χρεώσεις της Τραπέζης που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και επερχόµενες χρεώσεις µε την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Το Τιµολόγιο Προµηθειών αναθεωρείται σε τακτά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Α.Τ.Α. Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την προσφορά μας για το πρόγραμμα «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ προνόμιο» της Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Copyright. HSBC Bank plc 09//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα, από

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΚΕΡΑ ΕΡΙΦΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L SDAX = παρέχει μία ένδειξη για την εξέλιξη των τιμών του δείκτη SDAX μετά το κλείσιμο

L SDAX = παρέχει μία ένδειξη για την εξέλιξη των τιμών του δείκτη SDAX μετά το κλείσιμο D Daemon = δαίμων. Στην πληροφορική είναι μια βασική διαδικασία σε αναμονή εκτέλεσης ορισμένων χρήσιμων λειτουργιών. Χρησιμοποιείται στο λειτουργικό σύστημα UNIX. Αναμονή εκτέλεσης σημαίνει ότι ο δαίμων

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014, τεύχος 306 Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ της ΚΑΚΟΣΟΥΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα