Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως - 10 φύλλων φύλλων Αντίγραφο κίνησης καταθετικού λογαριασµού Τακτικό µηνιαίο τρεχούµενου λογαριασµού στη διεύθυνση επικοινωνίας του - πελάτη Τακτικό τριµηνιαίο καταθετικού λογαριασµού στη διεύθυνση επικοινωνίας του - πελάτη Πελάτες 'Private Banking': - Τακτικό µε περιοδικότητα µικρότερη της συµβατικής 0,50 / ανά αποστολή - Έκτακτο, στο κατάστηµα, για κίνηση που πραγµατοποιήθηκε στο ίδιο έτος 1,00 Πελάτες 'Private Banking': - Έκτακτο, στο κατάστηµα, για κίνηση που πραγµατοποιήθηκε ένα χρόνο πριν Πίστωση λογαριασµού ιδίου στο κατάστηµα (µε µετρητά ή χρέωση λογαριασµού) Πίστωση λογαριασµού τρίτου προσώπου στο κατάστηµα (µε µετρητά ή χρέωση 05. λογ/µου) 06. Κλείσιµο λογαριασµού ταµιευτηρίου ή τρεχούµενου / όψεως, σε 1 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( / Ξ.Ν.) ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ "Αυτοµατοποιηµένες" (STP), µε χρέωση λογαριασµού 01. Σε / Ε.Ο.Χ προς Τράπεζα εσωτερικού - Έως (+ 6 έξοδα αποστολής) - Από έως (+ 6 έξοδα αποστολής) - Πάνω από (+ 6 έξοδα αποστολής) 02. Σε / Ε.Ο.Χ. προς Τράπεζα εξωτερικού εντός Ε.Ο.Χ. - Έως (+ 6 έξοδα αποστολής) - Από έως (+ 6 έξοδα αποστολής) - Πάνω από (+ 6 έξοδα αποστολής) 03. Σε / Ε.Ο.Χ. προς Τράπεζα εξωτερικού εκτός Ε.Ο.Χ. 0,30% / min 20, max 250 Σε νοµίσµατα εκτός Ε.Ο.Χ. προς Τράπεζα εσωτερικού ή εξωτερικού (εντός ή εκτός 04. Ε.Ε.) 0,30% / min 25, max 300 Πάγια εντολή µεταφοράς πίστωσης, µε χρέωση λογαριασµού, για κάθε είδους 05. πληρωµή (π.χ. µισθοδοσία) Με ένδειξη "Επείγον" (Urgent) 06. Πλέον των βασικών εξόδων της µεταφοράς πίστωσης 10 Εντολές µε µηδενική χρέωση του δικαιούχου - πλέον των βασικών εξόδων της µεταφοράς πίστωσης 07. Σε προς Τράπεζα εσωτερικού - Έως ,60 - Από έως ,80 - Πάνω από Σε και στα λοιπά νοµίσµατα της Ε.Ε./ΕΟΧ προς Τράπεζα εξωτερικού εντός Ε.Ε./ΕΟΧ - Έως Πάνω από Εντολές µε ένδειξη εξόδων OUR - πλέον των βασικών εξόδων της µεταφοράς πίστωσης 09. Σε και στα λοιπά νοµίσµατα της Ε.Ε/ΕΟΧ προς Τράπεζα εξωτερικού εκτός Ε.Ε./ΕΟΧ - Έως Πάνω από Σε λοιπά νοµίσµατα προς Τράπεζα εσωτερικού ή εξωτερικού (εντός ή εκτός Ε.Ε.). 10. Tο έξοδο δεν είναι εγγυηµένο. Στη περίπτωση που απαιτηθούν πρόσθετα έξοδα, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να χρεώσει επιπλέον τον πελάτη. "Μη Αυτοµατοποιηµένες" (NON STP) 11. Πλέον των βασικών εξόδων της µεταφοράς πίστωσης 9 Υπηρεσία "Έµβασµα Express" 12. Εντολές "Αυτοµατοποιηµένες" (STP), σε, προς Τράπεζα εσωτερικού, έως Με πίστωση καταθετικού λογαριασµού (IBAN) 2,10 (+ 0,90 πλέον έξοδα µε µηδενική χρέωση του δικ/χου) - Με πίστωση πιστωτικής κάρτας 2 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 13. Επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολής 3 (+ ταχυδροµικά έξοδα) 14. Ανάκληση / ακύρωση εξερχόµενης µεταφοράς πίστωσης, µετά την αποστολή της Αίτηση αναζήτησης τύχης εξερχόµενης µεταφοράς πίστωσης, µετά την αποστολή 15. της ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ "Αυτοµατοποιηµένες" (STP), µε χρέωση λογαριασµού 16. Σε / Ε.Ο.Χ ή Ξ.Ν. από Τράπεζα εσωτερικού 6 (+ έξοδα άλλης Τράπεζας) - Έως Από έως Πάνω από Σε / Ε.Ο.Χ ή Ξ.Ν. από Τράπεζα εξωτερικού (εντός ή εκτός Ε.Ο.Χ.) - Έως Από έως Πάνω από "Μη Αυτοµατοποιηµένες" (NON STP) 18. Πλέον των βασικών εξόδων του εµβάσµατος 9 ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 19. Μεταξύ λογαριασµών Eurobank 20. Με χρέωση λογαριασµού Eurobank και απόδοση µετρητών στον παραλήπτη 0,10% / min 9 ΕΚ ΟΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 21. Σε διαταγή ιδίων µε χρέωση λογαριασµού 22. Σε διαταγή ιδίων µε χρέωση λογαριασµού Ξ.Ν. 23. Σε διαταγή τρίτων µε χρέωση λογαριασµού 0,10% / min 6 Πελάτες 'Private Banking': 24. Σε διαταγή τρίτων µε χρέωση λογαριασµού Ξ.Ν. 0,10% / min 6 Σε διαταγή ηµοσίου, ΙΚΑ, Τραπέζης Ελλάδος, Τελωνείων, Ταµείων Συντάξεων, 25. ΟΤΑ (π.χ. ήµοι), /νσης Κρατικών Λαχείων, µε χρέωση λογαριασµού / Ξ.Ν. ή µεταβατικού λογαριασµού ΕΚ ΟΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν. 26. Σε διαταγή ιδίων µε χρέωση λογαριασµού 0,10% / min 15 max 147 Πελάτες 'Private Banking': 27. Σε διαταγή ιδίων µε χρέωση λογαριασµού Ξ.Ν (ίδιο ή διαφορετικό νόµισµα) 0,10% / min 15 max 147 Σελίδα 1 / 10

2 28. Σε διαταγή ιδίων µε µετρητά σε 0,30% / min 15 max Σε διαταγή τρίτων µε χρέωση λογαριασµού 0,30% / min 15 max 147 Πελάτες 'Private Banking': 30. Σε διαταγή τρίτων µε χρέωση λογαριασµού Ξ.Ν (ίδιο ή διαφορετικό νόµισµα) 0,30% / min 15 max Σε διαταγή τρίτων µε µετρητά σε 0,30% / min 15 max 147 ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 32. Επιταγή Eurobank (Ιδιωτική ή Τραπεζική) µε κατάθεση σε λογαριασµό ή µετρητά Επιταγή άλλης Τράπεζας (Ιδιωτική, Τραπεζική ή Ταξιδιωτική) µε κατάθεση σε 33. λογαριασµό ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν. 34. Επιταγή Eurobank (Ιδιωτική ή Τραπεζική) µε κατάθεση σε λογαριασµό ή µετρητά 35. Επιταγή Eurobank (Ιδιωτική ή Τραπεζική) µε καταβολή Ξένων Τραπεζογραµµατίων - Έως του ισοτίµου των Άνω του ισοτίµου των ,50% 36. Επιταγή άλλης Τράπεζας (Τραπεζική ή Ταξιδιωτική) µε κατάθεση σε λογαριασµό 37. Επιταγή άλλης Τράπεζας (Ιδιωτική) µε κατάθεση σε λογαριασµό - Για το νόµισµα ΥΕΝ 3,82 - Για τα υπόλοιπα νοµίσµατα ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Επιστροφή απλήρωτης επιταγής 38. (χρεώνεται: κοµιστής) ιαχείριση ακάλυπτης επιταγής έκδοσης πελάτη 39. (χρεώνεται: εκδότης) Σφράγιση επιταγής κατόπιν αιτήµατος του κοµιστή 40. (χρεώνεται: εκδότης) Ανάκληση πληρωµής ιδιωτικής επιταγής 41. (χρεώνεται: εκδότης) Αναγγελία απώλειας ιδιωτικής επιταγής 42. (χρεώνεται: εκδότης) Αναγγελία κλοπής ιδιωτικής επιταγής 43. (χρεώνεται: εκδότης) 44. Πάγια εντολή κάλυψης επιταγής ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΗ / ΕΥ ΑΠ / ΕΠΑ Αττικής / ΕΠΑ Θεσσαλίας / ΕΠΑ Θεσσαλονίκης 01. / Ο.Τ.Ε ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ , ΟΤΕ / ΟΤΕ Μεγάλοι Πελάτες / ΟΤΕ Επιστροφή / ΟΑΠ - ΕΗ Εξουσιοδότηση ηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ( ΕΥΑ) Πελάτες 'Private Banking': Πελάτες 'Μισθοδοτούµενοι': ΕΥΑ Σερρών / Καστοριάς / ράµας / Κέρκυρας / Κοζάνης / Ρόδου / Καλύµνου / Πάρου / Σαρωνίδος / Λάρισας / Καρδίτσας / Λαµίας / Τρίπολης / Λέσβου / Αγίου Νικολάου / Αλεξανδρούπολης / Τρικάλων / Αιγίου / Κατερίνης / Καβάλας / Σύµης / Ξυλοκάστρου / Λέρου / Λουτρακίου / Μεσολογγίου / Θήρας /.Ε.Υ.Α.Β.Α. / 03. Σπάρτης / Ερέτριας / Κορίνθου / Καστοριάς / Φλώρινας / Έδεσσας / Μινώα Πεδιάδας / Χανίων / ΕΥΑ Βέροιας / ΕΥΑ Θέρµης / ΕΥΑ Σύρου / ΕΥΑ Μυκόνου/ ΕΥΑ Σικυωνιών Από ΕΥΑ Σητείας 0,60 Πελάτες 'Private Banking': Πελάτες 'Μισθοδοτούµενοι': - Ε.Υ.Α.Θ. 0,30 ηµοσίου 04. Τ.Ε.Α.Γ.Ε. / Ο.Α.Ε.Ε. 05. Wind / Hellas On Line / Vivodi 0,60 Columbia / Forthnet / Planet 1 / Cosmoline / Q Telecom / Payzone / CYTA Hellas 06. / Tellas / Wind Αντιπρόσωποι / Cosmote Aντιπρόσωποι / Cosmote Πελάτες 'Private Banking': Πελάτες 'Μισθοδοτούµενοι': Πελάτες 'Private Banking': Πελάτες 'Μισθοδοτούµενοι': Συνδροµές - δωρεές υπέρ οργανισµών και σωµατείων Γιατροί Χωρίς Σύνορα / Action AID / WWF Hellas / ιεθνής Αµνηστία / Π.Α.Σ.Ο.Κ. 07. / GreenPeace/ Unicef / Το Χαµόγελο του Παιδιού Προµηθευτικός και καταναλωτικός συνεταιρισµός αστυνοµικών Αττικής / 08. INTERAMERICAN / ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,60 Πελάτες 'Private Banking': Πελάτες 'Μισθοδοτούµενοι': Volkswagen Bank / BMW Austria Bank / Michelin / Leaseplan / SFS Hellas Finance Consumer A.E Παροχής Πιστώσεων / MetLife Alico /Generali Hellas / International Life (Α.Ε.Γ.Α. & Α.Ε.Α.Ζ.) / Energa Εµπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ / Brink's Security Services S.A. / Credicom Consumer Finance A.E. / Citibank International Plc Mastercard / Citibank International Plc Visa / FGA Bank / FGA Capital / Καραµπάτσος Μoνοπρόσωπη ΕΠΕ (Spartan Security) / 09. Εθνική Ασφαλιστική / Hellasfon Networks AE / ιεθνής Ένωσης ΑΕΕ / Προµηθευτικός Καταναλωτικός & Τουριστικός Συνεταιρισµός Εργαζοµένων ΟΣΕ / TEC Hellas / ELPEDISON ENERGY / Green-Greek Environmental & Energy Network / Ευρωπαϊκή Πίστη / Ευρωπαϊκή Ένωσις ΑΕΓΑ Ασφάλειαι Μινέττα / ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ (B2B, B2C) / WATT & VOLT Α.Ε. (B2B, B2C) FGA INSURANCE HELLAS Από 03.12: ALD AUTOMOTIVE (B2B), ΕΛΑΣΤΙΚΑ PIRELLI, ΕΛΑΣΤΡΑΚ (B2B) 0, Shell 0,30 Πελάτες 'Private Banking': Πελάτες 'Μισθοδοτούµενοι': 11. Pierre Fabre Hellas 0,50 Firen / Serfin / ACS Courier / Γερµανός Α.Ε. / Autohellas Hertz (B2B) / BFS / ING (Γενικών Ασφαλειών, Ζωής) / Alico Στεγαστικό Ζωής / Interasco / Ατλαντική Ένωση / E.T.A.O. / Minetta Life / Good Year / ΟΠΑΠ / E.F.G. Leasing / ΙΑΤΑ Cass / IATA BSP / Booking Com B.V. / Autohellas Hertz (B2C) / Multichoice - Nova/ 12. AEGEAN POWER /HELLAS POWER A.E. / G4S Secure Solutions / Revmaena (B2B, B2C) / G4S Telematix / E UROLEASE FLEET / Από 19/11: ABBOTT Laboratories Hellas / Holmes Place /Groupama Φοίνιξ Από 03.12: Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων Eurobank Πληρωµή πιστωτικής κάρτας Eurobank ή άλλης οφειλής προς τη Eurobank (π.χ. 13. δάνειο, ασφάλεια κ.λ.π.) Πελάτες 'Private Banking': Πελάτες 'Μισθοδοτούµενοι': Σελίδα 2 / 10

3 Λοιπές Υπηρεσίες Άµεσων Χρεώσεων 14. Αποστολή τηλεειδοποιήσεων για τη µη εκτέλεση εντολής άµεσης χρέωσης ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΗ / ΕΠΑ Αττικής / ΕΠΑ Θεσσαλονίκης / ΕΠΑ Θεσσαλίας / ΕΠΑ Μελέτες 15. Εγκαταστάσεων / ΕΠΑ Ε.Ε.Ν.Ο. / ΕΠΑ Σύνδεση & Εγγύηση / ΕΥ ΑΠ 1, ΟΤΕ Μεγάλοι Πελάτες ηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ( ΕΥΑ) Λάρισας / Σαρωνίδος / Καρδίτσας / Λαµίας / Τρίπολης / Λέσβου / Αγίου Νικολάου / Αλεξανδρούπολης/ Τρικάλων/ Αιγίου / Κατερίνης / Κέρκυρας / Λάρισας / Καβάλας / Σύµης/ Ξυλοκάστρου/ Λέρου / Μεσολογγίου / Θήρας / Σερρών / Σπάρτης / Ερέτριας / Κορίνθου/ Καστοριάς / Φλώρινας / Έδεσσας / Μινώα 17. Πεδιάδας / Χανίων / Βέροιας / Θέρµης / ΕΥΑ Σύρου / ΕΥΑ Μυκόνου / ΕΥΑ Σικυωνιών Από19.11 : ήµος Ραφήνας - Πικερµίου Από: : ΕΥΑ Πάρου, ήµος Σαρωνικού, ΕΥΑ Σητείας 1, ΕΥΑ Λουτρακίου 0, Ε.Υ.Α.Θ. 1,00 ηµοσίου 20. ΙΚΑ (για πληρωµές από 25 έως και τέλος κάθε µήνα) 12 Πελάτες 'Private Banking': Πελάτες 'Μισθοδοτούµενοι': 21. Ο.Α.Ε.Ε. (για πληρωµές από 25 έως και τέλος κάθε µήνα) 22. Φ.Π.Α. (για πληρωµές από 21 έως και 26 κάθε µήνα) Τ.Σ.Α.Υ. (Συντάξεις, Υποχρεώσεις ΕΤΑΑ, Επαγγελµατιών) / Εγγραφή Νέου Ασφαλισµένου Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Α.Υ. / Φόρος εισοδήµατος Φ.Π. / Ενιαίο τέλος ακίνητης περιουσίας / Εισφορές και Τέλος Επιτηδεύµατος / Κτηµατολόγιο (401 & )/ Ειδικό Πρόστιµο ιατήρησης Ρυθµιζόµενων Χώρων/ Περαίωση ν.3888/2010 / ΥΠΕΚΑ - Τέλος Υπαγωγής Ρύθµισης Αυθαιρέτων / ΥΠΕΚΑ - Ενιαίο Ειδικό Πρόστιµο Αυθαιρέτων / Πληρωµή Τελών & Ειδικών Φόρων / Προσωρινή ήλωση Απόδοσης Φόρου & Τελών Χαρτοσήµου / Φόρος Εισοδήµατος Νοµικών 24. Τέλη Κυκλοφορίας Wind / Q - Telecom / On Telecoms / Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη 25. Ε.Π.Ε. / Telecom Plus / Columbia / Cosmoline / Forthnet / ΟΤΕΝΕΤ / Hellas On Line/ Cosmote / Vodafone 1, Tellas / NET ONE 1 Συνδροµές - δωρεές υπέρ οργανισµών και σωµατείων 27. Ολυµπιακός 1, Π.Α.Σ.Ο.Κ. / Unicef / Το Χαµόγελο του Παιδιού 29. Πιστωτική κάρτα άλλης Τράπεζας 10 FCE Bank / BMW Austria Bank / GMAC Bank / Credicom Consumer Finance A.E. / Μichelen / Interasco / ACS Courier / Ελληνογερµανική Αγωγή / Χρυσός Οδηγός / Interamerican / Prime Insurance / International Life (Α.Ε.Γ.Α. & Α.Ε.Α.Ζ.) / Brink's Security Services S.A. / Energa Εµπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ / Multichoice - Nova/ HELLAS POWER A.E. / Ευρωπαϊκή Πίστη/ Α.Ε.Π.Ι./ FGA Bank / FGA Capital/ ALLIANZ A.E.Γ.A / AIGAION Ασφαλιστική / ήµος Λαρισαίων / Καραµπάτσος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (Spartan Security) / AXA Ασφαλιστική Κλάδος Γενικών Ασφαλειών / ΑΧΑ Ασφαλιστική Ζωής / ιεθνής Ένωσης ΑΑΕ / Groupama Phoenix / SKROUTZ.GR / ELPEDISON ENERGY / Εθνική Επιτροπή 30. Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων - Τέλη Ονοµάτων Χώρου / Green-Greek Environmental & Energy Network / Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΕΓΑ Ασφάλειαι Minetta / ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ (B2B, B2C) /CHARTIS ΕΛΛΑΣ / WATT & VOLT Α.Ε. (B2B, B2C) / Ergo Ασφαλιστική / FGA INSURANCE HELLAS / EMPORIKI RENT / Υδρόγειος Ανώνυµη Ασφαλιστική / ήµος Κρωπίας / ήµος Θεσσαλονίκης / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Vrisko.gr/ Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών / Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Από 03.12: Usable Web, WORLDBRIDGE Υπηρεσίες πληρωµών, ΑΝΕΚ 1, ΟΠΑΠ 1,30 Mutual / Fin & Rent / ING (Ζωής, ΑΕΓΑ, Πρακτόρευσης) / ALLIANZ (Ζωής, Γ.Α.) / MetLife Alico / ΠΛΑΙΣΙΟ / Good Year / Diners / E.F.G. Leasing / ΙΑΤΑ Cass / IATA BSP / G4S Secure Solutions / Εθνική Ασφαλιστική / Εθνική Ασφαλιστική Ευέλικτη Πληρωµή / Zeus Recovery Fund (1 & 2) / Revmaena (Ιδιώτες & Επιχείρηση) / My Direct Insurance / G4S Telematix / Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πειραιά Eurobank Πληρωµή πιστωτικής κάρτας Eurobank ή άλλης οφειλής προς τη Eurobank (π.χ. 33. δάνειο, ασφάλεια κ.λ.π.) ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ηµοσίου (σε 3 άτοκες δόσεις) 34. Ενιαίο τέλος ακίνητης περιουσίας / Περαίωση Ν.3888/ Ο.Α.Ε.Ε. (για πληρωµές από 26 έως και τέλος κάθε µήνα) ηµοσίου (σε 6 άτοκες δόσεις) 36. Από 02/11: Τέλη Κυκλοφορίας ηµοσίου (σε 6 άτοκες δόσεις) Από 16/8: ΣΕ 9 ΑΤΟΚΕΣ ΟΣΕΙΣ ΥΠΕΚΑ - Τέλος Υπαγωγής Ρύθµισης Αυθαιρέτων / ΥΠΕΚΑ - Ενιαίο Ειδικό Πρόστιµο Αυθαιρέτων / Φόρος εισοδήµατος Φ.Π. / Εισφορές και Τέλος Επιτηδεύµατος / 37. Ειδικό πρόστιµο διατήρησης ρυθµιζόµενων χώρων/ Ενιαίο τέλος ακίνητης περιουσίας (χωρίς δόσεις) 38. ΕΥ ΑΠ 1, ΟΤΕ (σε 6 άτοκες δόσεις) Από 16/8: ΣΕ 9 ΑΤΟΚΕΣ ΟΣΕΙΣ 40. ΕΗ 1,50 ΘΥΡΙ ΕΣ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ( ) 01. Ενοικίαση θυρίδων (ανάλογα µε το µέγεθος) Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Private Banking': - Πολύ Μικρή Μικρή Μεσαία Σελίδα 3 / 10

4 - Μεγάλη Πολύ Μεγάλη Εγγύηση θυρίδας (ανεξαρτήτως µεγέθους θυρίδας) Σηµειώσεις: 1. Εισπράττεται επιπλέον, ΦΠΑ 23% επί του εκάστοτε µισθώµατος 2. Το µίσθωµα αφορά σε ετήσια διάρκεια και εισπράττεται ολόκληρο στην επέτειο µίσθωσης της θυρίδας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Αγορά Ξένων Τραπεζογραµµατίων έναντι µετρητών σε - Έως Πάνω από ,40% 02. Πώληση Ξένων Τραπεζογραµµατίων έναντι µετρητών σε (τουριστικό, σπουδαστικό ή άλλοι λόγοι) - Έως Πάνω από ,50% 03. Ανάληψη Ξένων Τραπεζογραµµατίων από λογαριασµό συναλλάγµατος (στο ίδιο ή διαφορετικό ξένο νόµισµα) - Έως (ισότιµο, µέση τιµή) - Πάνω από (ισότιµο, µέση τιµή) 0,50% 04. Πώληση Ξένων Τραπεζογραµµατίων από λογαριασµό - Έως (ισότιµο, µέση τιµή) 8 - Πάνω από (ισότιµο, µέση τιµή) 0,50% Κατάθεση Ξένων Τραπεζογραµµατίων σε λογαριασµό συναλλάγµατος (στο ίδιο ή 05. διαφορετικό ξένο νόµισµα) 06. Κατάθεση Ξένων Τραπεζογραµµατίων σε (άτοκο ή έντοκο) λογαριασµό Ανάληψη από λογαριασµό συναλλάγµατος 08. Κατάθεση σε λογαριασµό συναλλάγµατος 09. Μεταφορά µεταξύ λογαρισµών συναλλάγµατος ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΛΕΣ ΑΞΙΕΣ EUROBANK 01. Με λήξη µέχρι 1 έτος 0,50% / min 6 / ανά τεµάχιο 02. Με λήξη πέραν του 1 έτους 0,80% / min 6 / ανά τεµάχιο 03. Παράταση λήξης αξίας 6 / ανά τεµάχιο 04. Επιστροφή απλήρωτης αξίας (πέραν τυχόν εξόδων) 6 / ανά τεµάχιο 05. ιαµαρτήρηση αξίας (πέραν των διαµαρτυρικών) / ανά τεµάχιο 06. Αξίες µε φορτωτικά έγγραφα (µετρητοίς - προθεσµιακά) 0,50% / min 29 ΑΠΛΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΛΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 07. Με λήξη µέχρι 1 έτος 1% / min 8 / ανά τεµάχιο 08. Με λήξη πέραν του 1 έτους 0,80% / min 9 / ανά τεµάχιο 09. Παράταση λήξης αξίας Επιστροφή απλήρωτης αξίας (πέραν τυχόν εξόδων) ιαµαρτήρηση αξίας (πέραν των διαµαρτυρικών) 19 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΙΤΛΟΙ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΤΟ Χ.Α.Α. 01. Εντολή αγοράς - πώλησης - Από 0 έως % / min 10 - Από έως ,75% / min 10 - Πάνω από ,50% / min 10 Χρέωση επί της µέσης ηµερήσιας αξίας της σωρευτικής αξίας του συνόλου των 02. χαρτοφυλακίων του πελάτη 03. Πάγια Χρέωση για τη Χρήση Υποδοµών Εκκαθάρισης και ιακανονισµού του ΣΑΤ 0,0031% 1,5 ανά 6µηνο (Αν η χρέωση για το 6µηνο (1,5 ) + την χρέωση επί της µέσης ηµερήσιας αξίας χαρτοφυλακίων είναι µικρότερη των 5, τότε ο πελάτης θα χρεώνεται µε min 5, αλλιώς θα χρεώνεται µε το ποσό που θα προκύπτει από το παραπάνω άθροισµα. Σε περίπτωση που η µέση ηµερήσια αξία χαρτοφυλακίων του πελάτη είναι µικρότερη των , τότε δεν θα επιβάλλεται χρέωση.) 04. ικαιώµατα για το Άνοιγµα Μερίδας Επενδυτή στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων Μεταφορά αξιών από ατοµική µερίδα σε ΚΕΜ 06. Μεταφορά αξιών από ΚΕΜ σε ατοµική µερίδα 0,02% Επί της αξίας των µεταβιβαζοµένων αξίων/ min 20 / max 200 ανά κίνηση 0,4% Επί της αξίας των µεταβιβαζοµένων αξίων ανά κίνηση, χωρίς όριο 07. Παρακολούθηση 08. Μεταφορά άϋλων τίτλων από τον ειδικό λογαριασµό 20,00 + ΦΠΑ/ανά συναλλαγή 09. Είσπραξη µερισµάτων 10. Έξοδα ιακανονισµού Αξιών Χ.Α.A 0,5 / ανά κίνηση Στην προµήθεια της Τράπεζας για την εκτέλεση εντολής, συµπεριλαµβάνεται η αµοιβή της EUROBANK EFG EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί της προµήθειας της Τράπεζας ΤΙΤΛΟΙ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΤΟ Χ.Α.K. 11. Εντολή αγοράς - πώλησης - Από 0 έως % / min 10 - Από έως ,75% / min 10 - Πάνω από ,50% / min 10 ικαιώµατα για το Άνοιγµα Μερίδας Επενδυτή στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων του 12. Χ.Α.Κ 13. Παρακολούθηση 14. Μεταφορά άϋλων τίτλων από τον ειδικό λογαριασµό 5,00 + ΦΠΑ/ανά συναλλαγή 15. Έξοδα ιακανονισµού Αξιών Χ.Α.K 0,5 / ανά κίνηση Στην προµήθεια της Τράπεζας για την εκτέλεση εντολής, συµπεριλαµβάνεται η αµοιβή της EUROBANK EFG EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί της προµήθειας της Τράπεζας ΞΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΑ 16. Παρακολούθηση ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 17. Πρωτογενής αγορά Σελίδα 4 / 10 10

5 18. ευτερογενής αγορά 19. Παρακολούθηση 20. Παραλαβή-παράδοση άϋλων τίτλων 3 / ανά πράξη 21. Είσπραξη τοκοµεριδίων ΤΙΤΛΟΙ Α/Κ ALICO EUROBANK 22. Παρακολούθηση ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Προσωρινή κατάθεση για συµµετοχή σε Γενικές Συνελεύσεις ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ 23. ΕΤΑΙΡΙΩΝ 0,20% / min 45 / max 150 ΦΥΛΑΞΗ ΑΞΙΩΝ 24. Οµόλογα EFG Hellas 0,03% (+ ΦΠΑ 23%) ιεθνή Οµόλογα (EU 15, USA, Canada, Australia, Switzerland, Norway, New 25. Zealand) 0,05% (+ ΦΠΑ 23%) ιεθνείς Μετοχές (EU 15, USA, Canada, Australia, Switzerland, Norway, New 26. Zealand) 0,1% (+ ΦΠΑ 23%) 27. Αµοιβαία Κεφάλαια τρίτων 1Αµοιβαία Κεφάλαια (εκτός EFG) (Third Party Funds) 0,15% (+ ΦΠΑ 23%) ιεθνή Οµόλογα (Israel, Chech R, Poland, Hungary, Slovak, Russia, Ukraine, 28. Turkey, Balkans, κλπ ) ιεθνείς Μετοχές (Israel, Chech R, Poland, Hungary, Slovak, Russia, Ukraine, 29. Turkey, Balkans, κλπ) 0,2% (+ ΦΠΑ 23%) 0,3% (+ ΦΠΑ 23%) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Ενέγγυες Πιστώσεις - Προεµβάσµατα 01. Άνοιγµα 0,30% / min Εκτέλεση / ιακανονισµός 0,50% / min Τροποποίηση Ακύρωση Βεβαίωση / Αδιαίρετο 3µηνο 0,20% / min 29 Απλές Αξίες 06. Λήξης µέχρι 1 έτος 0,30% / min Λήξης πέραν του 1 έτους 0,40% / min Παράταση λήξης 09. Αξίες µε φορτωτικά 0,50% / min Επιστροφή 0,30% / min Ελεύθερες πληρωµής 0,30% / min πραγµατικά έξοδα Collection Accounts 12. Collection accounts 25 ΕΞΑΓΩΓΕΣ Ενέγγυες Πιστώσεις - Προεµβάσµατα 13. Ανακοίνωση 0,10% / min Εκτέλεση / ιακανονισµός 0,40% / min Τροποποίηση 16. Ακύρωση / Μη εκτέλεση 0,20% / min Βεβαίωση / Αδιαίρετο 3µηνο 0,20% / min 23 Απλές Αξίες 18. Λήξης µέχρι 1 έτος 0,40% / min Λήξης πέραν του 1 έτους 0,50% / min Παράταση λήξης Αξίες µε Φορτωτικά 21. Μετρητοίς προθεσµιακά 0,50% / min Προθεσµιακά µε είσπραξη τίτλων 0,40% / min Επιστροφή 0,20% / min 24. Ελεύθερες πληρωµής 0,20% / min ΕΞΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ/ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 25. Έξοδα Telex / Swift: - Εισαγωγών < Εισαγωγών > Εισαγωγών για συναλλαγή "χωρίς παραστατικά" 18 - Εισαγωγών για ανοίγµατα πιστώσεων σε χώρες εντός Ε.Ε Εισαγωγών για ανοίγµατα πιστώσεων σε χώρες εκτός Ε.Ε Εισαγωγών - λοιπά µηνύµατα 20 (+ 6 / επιπλέον µήνυµα, στον ίδιο φάκελο) - Εξαγωγών εσωτερικού 12 - Εξαγωγών εξωτερικού 20 (+ 6 / επιπλέον µήνυµα, στον ίδιο φάκελο) 26. Ταχυδροµικά Έξοδα Courier: - Για Ευρώπη, Κύπρο, Μέση Ανατολή 25 - Για Άπω Ανατολή και Αµερική 40 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συµµετοχής σε διαγωνισµούς 1% / min Καλής εκτέλεσης συµβάσεων 1,50% / min Λήψης προκαταβολής 2,50% / min Αντικατάστασης δεκάτων 1,50% / min Πληρωµής εµπορευµάτων 2,50% / min Τροποποίηση Κατάπτωση 60 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Παροχή στοιχείων από το αρχείο της Τράπεζας (βλ.αρχείο Κεντροποιηµένων 01. Υπηρεσιών ή Λοιπών Μονάδων Τράπεζας), για το ίδιο έτος 30 Παροχή στοιχείων από το αρχείο της Τράπεζας (βλ.αρχείο Κεντροποιηµένων 02. Υπηρεσιών ή Λοιπών Μονάδων Τράπεζας), για προηγούµενα έτη Χορήγηση βεβαίωσης στοιχείων τελευταίου κοµιστή επιταγής/ συναλλαγµατικής Έρευνα περιουσιακών στοιχείων Έκδοση γνωµάτευσης για αποδοχή πληρεξουσίου φυσικών προσώπων Χορήγηση βεβαίωσης προς ορκωτούς λογιστές Χορήγηση βεβαίωσης διαγραφής δυσµενών στοιχείων Χορήγηση επιστολών (προς Επιµελητήρια, Υπουργεία, ηµόσιες Υπηρεσίες) 09. Βεβαίωση Υπολοίπου Καταθετικών και Επενδυτικών Προϊόντων 20 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ 10. Στο κατάστηµα, µε χειρόγραφη εντολή 0,70 / ανά µισθοδοτούµενo 11. Στο κατάστηµα, µέσω δισκέτας ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ/ ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΣΩ FAX 12. Στο κατάστηµα 1 / ανά συναλλαγή Υπηρεσία Εκτέλεσης Μεταφορών / Πληρωµών µέσω FAX (ανεξαρτήτως αριθµού 13. εντολών) Σελίδα 5 / 10 5 / µήνα

6 Υπηρεσία Εκτέλεσης Εµβασµάτων µέσω FAX 14. (ανεξαρτήτως αριθµού εντολών) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ATM BANKING ATM EUROBANK ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΣΕ 01. Κατάθεση σε λογαριασµό ιδίου 02. Ανάληψη από λογαριασµό ιδίου 03. Ανάληψη από πιστωτική κάρτα 04. Ανάληψη από δανειακό λογαριασµό 05. Κίνηση λογαριασµού 06. Ερώτηση υπολοίπου ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Πιστωτική κάρτα ή δάνειο 07. Πληρωµή πιστωτικής κάρτας ή δανείου Eurobank 08. ΕΗ 0, ΟΤΕ ηµοσίου 10. ΙΚΑ Πελάτες 'Private Banking': 11. Ο.Α.Ε.Ε 12. Φ.Π.Α. Φόρου Εισοδήµατος / Κτηµατολόγιο 401 & 402 / Ενιαίο τέλος ακίνητης 13. περιουσίας 14. Hellas on Line 0, Tellas / Forthnet 16. Πλαίσιο ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ KATAΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 17. Πληρωµή πιστωτικής κάρτας ή δανείου Eurobank ATM ΑΛΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΣΕ Πελάτες 'Private Banking': Πελάτες 'Private Banking': 18. Ανάληψη από λογαριασµό ιδίου (καταθετικό / δανείου) - Έως 209 1, ,39 - Από 410 και άνω 1, Ερώτηση Υπολοίπου 0,15 / ανά συναλλαγή ATM ΑΛΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ 20. Ανάληψη από λογαριασµό ιδίου (καταθετικό / δανείου) 0,5%/ ανά συναλλαγή 21. Προµήθεια µετατροπής συναλλάγµατος (ATM / POS) 1,50 APS BANKING (ΚΕΝΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 22. Κατάθεση µετρητών σε λογαριασµό ιδίου 23. Κατάθεση µετρητών σε λογαριασµό τρίτου ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ 24. ΟΤΕ 25. ΕΗ 0, Wind 0, Vodafone 0, HOL 0, Forthnet 0, Multichoice - Nova 0,80 Eurobank 31. Πληρωµή πιστωτικής κάρτας ή δανείου Eurobank ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 32. Σε, προς Τράπεζα εσωτερικού, έως : - Για πίστωση λογαριασµού (IBAN) 2,10 (+ 0,90 πλέον έξοδα, µε µηδενική χρέωση του δικ/χου) - Για πληρωµή πιστωτικής κάρτας 2 EUROPHONE BANKING ΕΓΓΡΑΦΗ 33. Έκδοση κωδικών για το europhone banking ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 34. Αίτηση Χορήγησης βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως - 10 φύλλων - 25 φύλλων 35 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ) ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣEΩΝ "Αυτοµατοποιηµένες" (STP), µε χρέωση λογαριασµού 35. Σε προς Τράπεζα εσωτερικού - Έως (+ 3 έξοδα swift) Με επιλογή χρέωσης εξόδων στον αποστολέα (OUR) - πλέον των βασικών εξόδων : - Έως ,60 - Από έως ,80 Πάγια εντολή µεταφοράς πίστωσης, µε χρέωση λογαριασµού, για κάθε είδους 36. πληρωµή (π.χ. µισθοδοσία) Υπηρεσία "Έµβασµα Express" Πελάτες 'Private Banking': 37. Σε, προς Τράπεζα εσωτερικού, έως : - Για πίστωση λογαριασµού (IBAN) 2,10 (+ 0,90 πλέον έξοδα, µε µηδενική χρέωση του δικ/χου) - Για πληρωµή πιστωτικής κάρτας 2 Σε / προς Τράπεζα εξωτερικού εντός Ε.Ο.Χ. (εφόσον εξυπηρετούνται µέσω SEPA) - Έως (+ 3 έξοδα swift) Σηµ. Οι µεταφορές είναι µόνο µε ένδειξη shared "Μη Αυτοµατοποιηµένες" (NON STP) µεταφορές 38. Σε προς Τράπεζα εσωτερικού - Έως (+ 12 έξοδα) Με επιλογή χρέωσης εξόδων στον αποστολέα (OUR) - πλέον των βασικών εξόδων : - Έως ,60 - Από έως ,80 Με παραλαβή µετρητών από Κατάστηµα Κάτοχοι ' ωρεάν Συναλλαγών' και Personal Banking : 9 Σελίδα 6 / 10

7 39. Με χρέωση λογαριασµού Eurobank και απόδοση µετρητών στον παραλήπτη ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ακύρωση / τροποποίηση / διερεύνηση εκτέλεσης εξερχόµενης µεταφοράς 40. πίστωσης Αίτηση αναζήτησης τύχης εξερχόµενης µεταφοράς πίστωσης, µετά την αποστολή 41. της ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΗ / ΕΥ ΑΠ / ΕΠΑ Αττικής / ΕΠΑ Θεσσαλονίκης / ΕΠΑ Θεσσαλίας / ΕΠΑ Μελέτες 42. Εγκαταστάσεων / ΕΠΑ Έλεγχοι Ε.Ε.Ν.Ο. / ΕΠΑ Σύνδεση & Εγγύηση 6 (+ έξοδα άλλης Τράπεζας) 1 Πελάτες 'Private Banking': 43. ΟΤΕ ηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ( ΕΥΑ) ΕΥΑ Κοζάνης / Ρόδου / Καλύµνου / Σαρωνίδος / Καρδίτσας / Λαµίας / Τρίπολης / Λέσβου / Αγίου Νικολάου / Αλεξανδρούπολης/ Τρικάλων / Αιγίου/ Κατερίνης/ Κέρκυρας/ Λάρισας/ Καβάλας/ Σύµης/ Ξυλοκάστρου/ Λέρου / Μεσολογγίου / Θήρας /.Ε.Υ.Α.Β.Α / Σερρών / Σπάρτης / Ερέτριας / Κορίνθου / Καστοριάς / 44. Φλώρινας / Έδεσσας / Μινώα Πεδιάδας / ΕΥΑ Χανίων / ΕΥΑ Βέροιας / ΕΥΑ Θέρµης / ΕΥΑ Σύρου / ΕΥΑ Μυκόνου / ΕΥΑ Σικυωνιών Από : ήµος Ραφήνας - Πικερµίου Από 03.12: ΕΥΑ Πάρου, ήµος Σαρωνικού, ΕΥΑ Σητείας 1 Πελάτες 'Private Banking': 45. ΕΥΑ Λουτρακίου 0, ΕΥΑΘ 0,80 ηµοσίου 47. ΙΚΑ / Ο.Α.Ε.Ε. 48. Φ.Π.Α. Εισφορές και Τέλος Επιτηδεύµατος / Ε.Τ.Α.Ο / Τ.Ε.Α.Γ.Ε / Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας / Τ.Σ.Α.Υ. (Συντάξεις, Υποχρεώσεις ΕΤΑΑ, Επαγγελµατιών) / Φόρος Εισοδήµατος Φ.Π./ Εισφορών Αντασφαλισµένων Υγειονοµικών Τ.Σ.Α.Υ/ Ειδικό 49. Πρόστιµο ιατήρησης Ρυθµιζόµενων Χώρων/ Περαίωση ν.3888/2010 / Προσωρινή ήλωση Απόδοσης Φόρου & Τελών Χαρτοσήµου / Φόρος Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων / ΥΠΕΚΑ - Τέλος Υπαγωγής Ρύθµισης Αυθαιρέτων / ΥΠΕΚΑ - Ενιαίο Ειδικό Πρόστιµο Αυθαιρέτων / Πληρωµή Τελών & Ειδικών Φόρων 50. Τέλη Κυκλοφορίας Telecom Plus / Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. / On Telecoms 51. / ΟΤΕΝΕΤ / Cosmoline / Hellas On Line / Columbia / Wind / Q-Telecom / Vivodi 52. Tellas / Vodafone/ Forthnet / Cyta Hellas / ΝΕΤ ΟΝΕ / Cosmote Συνδροµές - δωρεές υπέρ οργανισµών και σωµατείων 1 Πελάτες 'Private Banking': 53. Actionaid / Unicef / GreenPeace / Π.Α.Σ.Ο.Κ. / Το Χαµόγελο του Παιδιού 54. Μεταφορά Πίστωσης για Πιστωτική κάρτα άλλης Τράπεζας 10 Ελληνογερµανική Αγωγή / FCE Bank / GMAC Bank / Volkswagen Bank / BMW Austria Bank / Credicom Consumer Finance A.E. / Michelin / Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας / SFS Hellas /Generali Hellas / Prime Insurance / Χρυσός Οδηγός / Άργος ΝΕΤ / Interamerican / International Life (Α.Ε.Γ.Α. & Α.Ε.Α.Ζ.) / Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος / Brink's Security Services S.A. / Energa Εµπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ / Multichoice - Nova/ HELLAS POWER A.E. / Ευρωπαϊκή Πίστη / Α.Ε.Π.Ι./ FGA Bank/ FGA Capital / Rilken / TEC Hellas ΕΠΕ/ ALLIANZ A.E.Γ.A / Καραµπάτσος Μoνοπρόσωπη ΕΠΕ (Spartan Security) / Εθνική Ασφαλιστική / Hellasfon Networks AE / AIGAION Ασφαλιστική / Εθνική Ασφαλιστική / Εθνική Ασφαλιστική - Ευέλικτη Πληρωµή / ACS Athens / ιεθνής Ένωσις ΑΑΕ / AXA Ασφαλιστική Κλάδος Γενικών Ασφαλειών / ΑΧΑ Ασφαλιστική Ζωής / ήµος Λαρισαίων / Groupama Phoenix / SKROUTZ.GR / ELPEDISON ENERGY(Ιδιώτες & Επιχείρηση) / Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & 55. Ταχυδροµείων - Τέλη Ονοµάτων Χώρου / Green-Greek Environmental & Energy Network (Ιδιώτες & Επιχείρηση) / Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΕΓΑ / Ασφάλειαι Minetta / Arag Hellas ΑΑΕΝΠ / ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ (B2B, B2C) / CHARTIS ΕΛΛΑΣ / WATT & VOLT / ήµος Χερσονήσου / EVIMA GROUP A.A.E. (B2B, B2C) / Ergo Ασφαλιστική / FGA INSURANCE HELLAS / NP INSURANCE / EMPORIKI RENT / ΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ / Υδρόγειος Ανώνυµη Ασφαλιστική / ήµος Κρωπίας / Β.Καυκάς ΑΕ/ ήµος Θεσσαλονίκης / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Vrisko.gr/ Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών / Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Από 03.12: Usable Web, CROMAR ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΕΛΑΣΤΡΑΚ, ΑΝΕΚ 1 Πελάτες 'Private Banking': 56. ΟΠΑΠ 1,00 Mutual / ACS Courier / Serfin / Firen / Goodyear / BFS / Fin & Rent / ING (Γενικών Ασφαλειών, Ζωής, Πρακτόρευσης) /MetLife Alico / Interasco / Minetta Life / Πλαίσιο / IATA Cass / IATA BSP / G4S Secure Solutions/ EFG Leasing / 57. E.F.G. Eurolife A.E.A.Z. / E.F.G. Eurolife A.E.Γ.Α. / Zeus Recovery Fund (1 & 2) / Revmaena (Ιδιώτες & Επιχείρηση) / My Direct Insurance / G4S Telematix Από :WORLDBRIDGE Υπηρεσίες πληρωµών Eurobank Πληρωµή πιστωτικής κάρτας Eurobank ή άλλης οφειλής προς τη Eurobank (π.χ. 58. δάνειο, ασφάλεια κ.λ.π.) ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ηµοσίου (σε 3 άτοκες δόσεις) 59. Ενιαίο τέλος ακίνητης περιουσίας / Περαίωση Ν.3888/2010 / Τέλη Κυκλοφορίας 60. Ο.Α.Ε.Ε. (για πληρωµές από 26 έως και τέλος κάθε µήνα) ηµοσίου (σε 6 άτοκες δόσεις) 61. Τέλη κυκλοφορίας ηµοσίου (σε 6 άτοκες δόσεις) Από 16/8: ΣΕ 9 ΑΤΟΚΕΣ ΟΣΕΙΣ ΥΠΕΚΑ - Τέλος Υπαγωγής Ρύθµισης Αυθαιρέτων / ΥΠΕΚΑ - Ενιαίο Ειδικό Πρόστιµο Αυθαιρέτων / Φόρος εισοδήµατος Φ.Π. / Εισφορές και Τέλος Επιτηδεύµατος / 62. Ειδικό πρόστιµο διατήρησης ρυθµιζόµενων χώρων / Ενιαίο τέλος ακίνητης περιουσίας (χωρίς δόσεις) 63. ΕΥ ΑΠ ΟΤΕ (σε 6 άτοκες δόσεις) Από 16/8: ΣΕ 9 ΑΤΟΚΕΣ ΟΣΕΙΣ 65. ΕΗ 1 Σελίδα 7 / 10

8 E-BANKING/ Μ-BANKING ΕΓΓΡΑΦΗ 66. Απόδοση κωδικών ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 67. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως - 10 φύλλων φύλλων 25 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( / Ξ.Ν.) ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ "Αυτοµατοποιηµένες" (STP), µε χρέωση λογαριασµού 68. Σε / Ε.Ο.Χ προς Τράπεζα εσωτερικού - Έως (Φυσικά Πρόσωπα) 0,80 - Έως (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) 0,80 Πελάτες 'Private Banking': - Έως (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - Normal Priority 0,80 - Έως (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - High Priority 2,40 - Έως (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - Urgent πλέον 10,00 στο κόστος του high priority - Έως (Νοµικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις) - Normal Priority 0,30 - Έως (Νοµικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις) - High Priority 2,40 - Έως (Νοµικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις) - Urgent πλέον 10,00 στο κόστος του high priority - Πάνω από (Φυσικά Πρόσωπα) 5 - Πάνω από (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) 5 - Πάνω από (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - Normal Priority 5 - Πάνω από (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - High Priority 8 - Πάνω από (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - Urgent πλέον 10,00 στο κόστος του high priority - Πάνω από (Νοµικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις) - Normal Priority 0,60 - Πάνω από (Νοµικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις) - High Priority 8 - Πάνω από (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - Urgent 69. Σε / Ε.Ο.Χ. προς Τράπεζα εξωτερικού εντός Ε.Ο.Χ. πλέον 10,00 στο κόστος του high priority - Έως (Φυσικά Πρόσωπα) 0,80 - Έως 2,000 (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) 0,80 - Έως 2,000 (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - Normal Priority 0,80 - Έως 2,000 (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - High Priority 2,40 - Έως 2,000 (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - Urgent πλέον 10,00 στο κόστος του high priority - Έως (Νοµικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις - Normal Priority) 0,30 - Έως (Νοµικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις - High Priority) 2,40 - Έως (Νοµικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις - Urgent) πλέον 10,00 στο κόστος του High Priority - Πάνω από (Φυσικά Πρόσωπα) 5 - Πάνω από (Νοµικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις - Normal Priority) 0,60 - Πάνω από (Νοµικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις - High Priority) 8 πλέον 10 στο κόστος του High - Πάνω από (Νοµικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις - Επείγον) Priority 70. Σε Νόµισµα εκτός Ε.Ο.Χ. προς Τράπεζα εξωτερικού εκτός Ε.Ο.Χ. - Έως (Φυσικά Πρόσωπα) 12 - Έως (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) 17 - Έως (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - Normal Priority 17 - Έως (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - Urgent πλέον στο κόστος του normal priority - Έως (Νοµικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις) - Normal Priority 17 - Έως (Νοµικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις) - Urgent πλέον στο κόστος του normal priority - Πάνω από (Φυσικά Πρόσωπα) 25 - Πάνω από (Νοµικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις) - Normal Priority 30 πλέον στο κόστος του - Πάνω από (Νοµικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις) - Urgent normal priority Επιπλέον επιβάρυνση για εντολές σε ευρώ στην Ελλάδα µε µηδενική χρέωση του δικαιούχου 71. Σε προς Τράπεζα εσωτερικού - Έως (ή ισότιµο, µέση τιµή) 1, - Από έως (ή ισότιµο, µέση τιµή) 2,90 - Πάνω από (ή ισότιµο, µέση τιµή) 14,50 Επιπλέον επιβάρυνση για εντολές σε ευρώ και στα νοµίσµατα της Ε.Ε/ Ε.Ο.Χ στην Ε.Ε/Ε.Ο.Χ/ Με µηδενική χρέωση του δικαιούχου 72. Έως (ή ισότιµο, µέση τιµή) 18 Επιπλέον επιβάρυνση για εντολές σε Ευρώ και στα νοµίσµατα της Ε.Ε./ Ε.Ο.Χ. εκτός Ε/Ε./Ε.O.X και εντολές σε λοιπά νοµίσµατα εντός και εκτός Ε.Ε./Ε.O.X. µε ένδειξη εξόδων OUR Έως (ή ισότιµο, µέση τιµή) 73. * Επιπλέον έξοδα µπορεί να προκύψουν από την Παραλήπτρια Τράπεζα "Μη Αυτοµατοποιηµένες" (NON STP) 74. Πλέον των βασικών εξόδων της µεταφοράς πίστωσης 9 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ακύρωση / τροποποίηση / διερεύνηση εκτέλεσης εξερχόµενης µεταφοράς, µετά 75. την αποστολή της ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΗ / ΕΥ ΑΠ / ΕΠΑ Αττικής / ΕΠΑ Θεσσαλονίκης / ΕΠΑ Θεσσαλίας / ΕΠΑ Μελέτες 76. / ΕΠΑ Κατασκεύες / ΕΠΑ Τροποποιήσεις / ΕΠΑ Σύνδεση & Εγγύηση / ΕΠΑ Ελέγχοι Ε.Ε.Ν.Ο. 0,30 Πελάτες 'Private Banking': 77. ΟΤΕ / ΟΤΕ Μεγάλοι Πελάτες ηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ( ΕΥΑ) ΕΥΑ Κοζάνης / Ρόδου / Καλύµνου / Λάρισας / Σαρωνίδος / Καρδίτσας / Λαµίας / Τρίπολης / Λέσβου / Αγίου Νικολάου / Αλεξανδρούπολης / Τρικάλων / Αιγίου / Κατερίνης / Κέρκυρας / Καβάλας/ Σύµης / Ξυλοκάστρου/ Λέρου/ Λουτρακίου / Μεσολογγίου / Θήρας /.Ε.Υ.Α.Β.Α / ΕΥΑΘ / Σερρών / Σπάρτης / Ερέτριας / 78. Κορίνθου / Καστοριάς / Φλώρινας / Έδεσσας / Μινώα Πεδιάδας / Χανίων / Βέροιας / Θέρµης / ΕΥΑ Σύρου / ΕΥΑ Μυκόνου / ΕΥΑ Σικυωνιών Από : ήµος Ραφήνας - Πικερµίου Από 03.12: ΕΥΑ Πάρου, ήµος Σαρωνικού, ΕΥΑ Σητείας 0,30 Πελάτες 'Private Banking': ηµοσίου Σελίδα 8 / 10

9 Εισφορές και Τέλος Επιτηδεύµατος / ΙΚΑ / Ο.Α.Ε.Ε / Φ.Π.Α. / Τ.Σ.Α.Υ. (Συντάξεις, Υποχρεώσεις ΕΤΑΑ, Επαγγελµατιών) Τ.Ε.Α.Γ.Ε. / Ε.Ε.Τ.Τ. / Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας / Φόρος Εισοδήµατος Φ.Π./ Κτηµατολόγιο 401 & 402/ Ειδικό Πρόστιµο 79. ιατήρησης Ρυθµιζόµενων Χώρων/ Περαίωση ν.3888/2010 / Προσωρινή ήλωση Απόδοσης Φόρου & Τελών Χαρτοσήµου / Φόρος Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων / ΥΠΕΚΑ - Τέλος Υπαγωγής Ρύθµισης Αυθαιρέτων / ΥΠΕΚΑ - Ενιαίο Ειδικό Πρόστιµο Αυθαιρέτων / Πληρωµή Τελών & Ειδικών Φόρων 80. Τέλη Κυκλοφορίας 81. Wind / Q - Telecom / ΟΤΕΝΕΤ / Columbia / Hellas on line / Vivodi / Cosmoline 0,30 Πελάτες 'Private Banking': Forthnet / Tellas / Vodafone/ Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. 82. / Cyta Hellas / NET ONE / On Telecoms / Cosmote Συνδροµές - δωρεές υπέρ οργανισµών και σωµατείων Π.Α.Σ.Ο.Κ. / Actionaid / Unicef / Χατζηκυριάκειο Ίδρυµα / WWF Hellas / Αγαπώ τα παιδιά / Παιδικά χωριά SOS / Πνοή / Σύλλογος βοηθείας παιδιών Αιθιοπίας / 83. GreenPeace / Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης / Το Χαµόγελο του Παιδιού 84. Μεταφορά Πίστωσης για Πιστωτική κάρτα άλλης Τράπεζας Ο.Λ.Π. 0,60 Interamerican / Prime Insurance / Generali Hellas / International Life (Α.Ε.Γ.Α. & Α.Ε.Α.Ζ.) / Χρυσός Οδηγός / Άργος ΝΕΤ / FCE Bank / Volkswagen Bank / GMAC Bank / BMW Austria Bank / Credicom Consumer Finance A.E. / Michelin / Ελληνογερµανική Αγωγή / SFS Hellas / Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας / Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος / Brink's Security Services S.A. / Energa Εµπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ / Ευρωπαϊκή Πίστη / Α.Ε.Π.Ι./ FGA Bank / FGA Capital/ Rilken / TEC Hellas ΕΠΕ/ ALLIANZ A.E.Γ.A / Hellasfon Networks AE / AIGAION Ασφαλιστική / ACS Athens / ιεθνής Ένωσις ΑΑΕ / ΑΧΑ Ασφαλιστική Κλάδος Γενικών Ασφαλειών / ΑΧΑ Ασφαλιστική Ζωής / ήµος Λαρισαίων / ELPEDISON ENERGY (Ιδιώτες & Επιχείρηση) / Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων - Τέλη Ονοµάτων Χώρου / Green-Greek 86. Environmental & Energy Network (Ιδιώτες & Επιχείρηση) / Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΕΓΑ Ασφάλειαι Minetta / SHELL/ Allianz (Ζωής, Γ.Α.) / Arag Hellas ΑΑΕΝΠ / ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ (B2B, B2C) / WATT & VOLT Α.Ε. (B2B, B2C) / ήµος Χερσονήσου / EVIMA GROUP A.A.E.(B2B, B2C) / FGA INSURANCE HELLAS / NP INSURANCE / EMPORIKI RENT / ΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ / Υδρόγειος Ανώνυµη Ασφαλιστική / ήµος Κρωπίας / Β.Καυκάς ΑΕ / ήµος Θεσσαλονίκης / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Vrisko.gr/ Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών /Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Από 03.12: Usable Web,CROMAR ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΕΛΑΣΤΡΑΚ, ΑΝΕΚ 0,30 Πελάτες 'Private Banking': Firen / Serfin / BFS / Fin & Rent / Πλαίσιο / Good Year / IATA Cass / IATA BSP / ACS Courrier / ING (Γενικών Ασφαλειών, Ζωής, Πρακτόρευσης) / MetLife Alico / Interasco / Ε.Τ.Α.Ο. / Minetta Life / Multichoice - Nova/ HELLAS POWER A.E. / G4S Secure Solutions/ EFG Leasing / E.F.G. Eurolife A.E.A.Z. / E.F.G. Eurolife A.E.Γ.Α. / Καραµπάτσος Μoνοπρόσωπη ΕΠΕ (Spartan Security) / Εθνική 87. Ασφαλιστική / Εθνική Ασφαλιστική / Εθνική Ασφαλιστική -Ευέλικτη Πληρωµή / Zeus Recovery Fund (1 & 2) / Groupama Phenix / Revmaena (Ιδιώτες & Επιχείρηση) / Mutual / SKROUTZ.GR / My Direct Insurance / G4S Telematix / CHARTIS ΕΛΛΑΣ / Ergo Ασφαλιστική / ΟΠΑΠ Από :WORLDBRIDGE Υπηρεσίες πληρωµών Eurobank Πληρωµή πιστωτικής κάρτας Eurobank ή άλλης οφειλής προς τη Eurobank (π.χ. 88. δάνειο, ασφάλεια κ.λ.π.) Χρεόγραφα ΤΙΤΛΟΙ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΤΟ Χ.Α.Α. 89. Εντολή αγοράς - πώλησης αξιών - Από 0 έως ,00% - Από έως ,75% / min 10 - Πάνω από ,50% / min Παρακολούθηση Στην προµήθεια της Τράπεζας για την εκτέλεση εντολής, συµπεριλαµβάνεται η αµοιβή της EUROBANK EFG EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί της προµήθειας της Τράπεζας ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΤΟ Χ.Α.Α. 91. Εντολή αγοράς - πώλησης (στο Κατ/µα ή το e-banking) Μισθοδοσία 92. Με αρχείο (µαζικές πιστώσεις) E-Prepaid Visa 93. Έξοδα φόρτισης / επαναφόρτισης Έξοδα αρχικής φόρτισης Έξοδα επαναφόρτισης - Έως και Έως και άνω των 100 έως και άνω των 100 έως και Άνω των Άνω των Έξοδα συναλλαγών σε συνάλλαγµα 1,25% επί του ποσού της συναλλαγής ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η χρέωση της προµήθειας "κλείσιµο λογαριασµού ταµιευτηρίου ή τρεχούµενου / όψεως, σε " πραγµατοποιείται όταν ο λογαριασµός κλείνει µε µία από τις παρακάτω αιτιολογίες: α. Αίτηµα Πελάτη (Άλλοι λόγοι) β. Αίτηµα Πελάτη (Μεταφορά σε άλλο λογαριασµό) γ. Αίτηµα Πελάτη (Αλλαγή Τράπεζας) δ. Βούληση Πελάτη. Ειδικά στην 01. περίπτωση επιλογής της αιτιολογίας γ. "Αίτηµα Πελάτη (Αλλαγή Τράπεζας)", η χρέωση δεν πραγµατοποιείται όταν ο λογαριασµός έχει παράλληλα µόνο ένα δικαιούχο. Εξαιρούνται της χρέωσης οι πελάτες Corporate Banking, ΠΥΕΠ και Global Corporate Clients καθώς και τα υποπροϊόντα εξυπηρέτησης δανείου, Eurobank staff και προϊόντα ενεχύρου. Ο πελάτης επιβαρύνεται µε τα πραγµατικά ταχυδροµικά, τηλεφωνικά, τηλετυπικά τέλη ή άλλα έξοδα (δικαστικά, διαµαρτυρικά, ανταποκριτών, εξωτερικού/ εσωτερικού 02. κ.λ.π.) όταν συντρέχει περίπτωση. Ειδικά για εξερχόµενες µεταφορές πίστωσης σε /Ε.Ο.Χ. προς Τράπεζα εξωτερικού εκτός Ε.Ο.Χ. µε ένδειξη εξόδων BEN/SHA, παρακρατούνται έξοδα από τον Ανταποκριτή (ύψους έως και 50 ). Η παρακράτηση πραγµατοποιείται στο εµβαστέο ποσό. Τοκοφορία επιταγών Eurobank σε πίστωση λογαριασµού : Σε άτοκο λογαριασµό: Αυθηµερόν - Σε έντοκο λογαριασµό: Αυθηµερόν Τοκοφορία επιταγών άλλων Τραπεζών σε πίστωση λογαριασµού : Τραπεζική: 1 εργάσιµη - Ιδιωτική: 3 εργάσιµες Η πληρωµή µε µετρητά τραπεζικής ή ιδιωτικής επιταγής άλλων Τραπεζών ιδίας ή άλλης πόλης απαγορεύεται. Επιτρέπεται µόνο εφόσον υπάρχει εγκεκριµένο ΣΠΥ για 05. κατάθεση επιταγής σε λογαριασµό same day. Τότε, πραγµατοποιείται η κατάθεση σε λογαριασµό πελάτη µε same day value και εν συνεχεία η ανάληψη µετρητών. Σελίδα 9 / 10

10 Α) Τοκοφορία κατάθεσης µετρητών σε λογαριασµό : - Σε έντοκο λογαριασµό Ταµιευτηρίου, Τρεχούµενου και Όψεως Άτοκο: Αυθηµερόν - Σε έντοκο λογαριασµό Όψεως: 1 εργάσιµη Β) Τοκοφορία κατάθεσης µετρητών ή Ξ.Τ. σε λογαριασµό Ενεχύρου : 1 εργάσιµη Γ) Τοκοφορία κατάθεσης µετρητών σε λογαριασµό συναλλάγµατος: - Σε έντοκο λογαριασµό Ταµιευτηρίου, Τρεχούµενου και Όψεως Άτοκο, νοµίσµατος εντός EOX*: Αυθηµερόν - Σε έντοκο λογαριασµό Όψεως, νοµίσµατος εντός ΕΟΧ*: 1 εργάσιµη - Σε λογαριασµό νοµίσµατος εκτός ΕΟΧ*: 2 εργάσιµες ) Τοκοφορία κατάθεσης µετρητών Ξ.Τ. σε λογαριασµό : - Σε άτοκο λογαριασµό: Αυθηµερόν Σε έντοκο λογαριασµό: 4 εργάσιµες Ε) Τοκοφορία κατάθεσης µετρητών Ξ.Τ. σε λογαριασµό συναλλάγµατος: - Σε έντοκο λογαριασµό Ταµιευτηρίου, Τρεχούµενου και Όψεως Άτοκο, νοµίσµατος εντός ΕΟΧ*, στο ίδιο νόµισµα: Αυθηµερόν - Σε έντοκο λογαριασµό Όψεως, νοµίσµατος εντός ΕΟΧ*, στο ίδιο νόµισµα: 1 εργάσιµη - Σε λογαριασµό νοµίσµατος εκτός ΕΟΧ*, στο ίδιο νόµισµα: 4 εργάσιµες - Σε λογαριασµό νοµίσµατος εντός/εκτός ΕΟΧ*, σε διαφορετικό νόµισµα: 4 εργάσιµες Ζ) Τοκοφορία κατάθεσης µετρητών Ξ.Τ. σε λογαριασµό Ενεχύρου Συναλλάγµατος: 4 εργάσιµες Η) Τοκοφορία κατάθεσης µετρητών σε λογαριασµό Ενεχύρου Συναλλάγµατος: 2 εργάσιµες Θ) Μέσω ΑΤΜ όπου απαιτείται χρήση φακέλου, τα παραπάνω από την ηµέρα αποσφράγισης του φακέλου Ι) Μέσω ΑΤΜ όπου δεν απαιτείται χρήση φακέλου, σε άτοκο ή έντοκο λογαριασµό: αυθηµερόν * Η Ευρωπαϊκή Οδηγία Πληρωµών (Payment Services Directive - PSD) καλύπτει τις χώρες του ευρώ και τα νοµίσµατα των παρακάτω χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.): Βουλγαρία BGN, ανία DKK, Μεγάλη Βρετανία GBP, Νορβηγία NOK, Ουγγαρία HUF, Πολωνία PLN, Ρουµανία RON, Σουηδία SEK, Τσεχία CZK, Εσθονία EEK, Ισλανδία ISK, Λετονία LVL, Λιθουανία LTL, Λιχτενστάιν CHF. Για τους όρους πρόωρης απόδοσης των καταθετικών προϊόντων οι πελάτες παρακαλούνται να απευθύνονται στα αρµόδια στελέχη του καταστήµατος, προκειµένου να 07. ενηµερωθούν αναλυτικά. 08. Στις πράξεις αγοράς/ πώλησης συναλλάγµατος, επιπλέον των προβλεπόµενων, εισπράττεται και προµήθεια µετατροπής συναλλάγµατος (0,10% / min 6 και max 30 ). Το όριο ανάληψης από ΑΤΜ άλλης Τράπεζας του εσωτερικού (µέσω ΙΑΣ) είναι 600, ενώ το όριο ανάληψης από ΑΤΜ Τράπεζας εντός Ευρωζώνης (ένδειξη Cirrus / 09. Maestro / MasterCard) είναι Στα έξοδα εκτέλεσης εντολής χρεογράφων συµπεριλαµβάνεται η αµοιβή της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του εξόδου. Επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων (Σ.Α.Τ., Χ.Α., Χ.Α.Κ., ηµόσιο κ.λ.π.): 1. ηµιουργία Κωδικού Αριθµού Μερίδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ) στο Σ.Α.Τ.: εφάπαξ χρέωση Οι εντολές αγοραπωλησίας µετοχών στο Χ.Α. επιβαρύνονται µε εισφορά υπέρ Χ.Α. (0,025%), µε µεταβιβαστικά δικαιώµατα (0,06%) και µε τον αναλογούντα φόρο επί των 11. πωλήσεων (0,15%). Οι εντολές αγοραπωλησίας µετοχών στο Χ.Α.Κ. επιβαρύνονται µε έξοδα Χ.Α.Κ. µέλους (για την κύρια αγορά ή εκτός αυτής) (0,015% ή 0,040%), µε έξοδα Χ.Α.Κ. (0,005%), εκκαθάρισης (για την κύρια αγορά ή εκτός αυτής) (0,025% ή 0,03%) και µε τον αναλογούντα φόρο (0,15%). Η προµήθεια "παροχής στοιχείων από το γενικό αρχείο της Τράπεζας" εισπράττεται κατά την αίτηση αναζήτησης αντίγραφων παραστατικών, συµβάσεων και λοιπών εγγράφων, τα οποία είναι αρχειοθετηµένα στο κεντρικό αρχείο της Τράπεζας ή στο αρχείο του καταστήµατος (εξαιρούνται αιτήσεις ικαστικών ή άλλων Αρχών). Ακόµα, 12. δεν εισπράττεται προµήθεια "έρευνας περιουσιακών στοιχείων" για έρευνα µετοχών Eurobank Ergasias και των εταιρειών Lamda Development A.Ε., Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε., Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. και Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π Το παρόν τιµολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και περιλαµβάνει µόνο τους όρους των βασικών τραπεζικών εργασιών. Για εξειδικευµένες εργασίες που δεν 13. αναφέρονται σ' αυτό, οι πελάτες παρακαλούνται να απευθύνονται στα αρµόδια στελέχη του καταστήµατος, για αναλυτικότερη ενηµέρωση. Η προµήθεια για την Έκδοση γνωµάτευσης για αποδοχή πληρεξουσίου φυσικών προσώπων (κατηγορία ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ \ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ \ σηµείο 5) δεν εισπράττεται στις 14. περιπτώσεις προσκόµισης πληρεξουσίου για υποβολή αιτήµατος Χορήγησης Βεβαίωσης Οφειλών στα πλαίσια του ν Το ηµερήσιο όριο χρεώσεων για αγορές µέσω χρεωστικής κάρτας είναι: για EuroLine Debit Maestro/Debit MasterCard, για Personal Banking Debit (Maestro 15. & MasterCard) και Eurobank Business Debit card (Maestro & MasterCard) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Η τιµολόγηση του προγράµµατος ' ωρεάν Συναλλαγές' ισχύει αποκλειστικά για το συνδεδεµένο στο πρόγραµµα λογαριασµό, εφόσον δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις του πελάτη προς την Τράπεζα (σε καθυστέρηση > 30 ηµερών) και ο πελάτης διατηρεί Μέση Μηνιαία Καταθετική ή/και Επενδυτική ή/και Ασφαλιστική Θέση στην Τράπεζα, ύψους ή µεγαλύτερη (η 'Μέση Μηνιαία Καταθετική ή/και Επενδυτική ή/και Ασφαλιστική Θέση Πελάτη' υπολογίζεται* την τελευταία ηµέρα κάθε µήνα, για ολόκληρο το µήνα). Εφόσον τηρούνται οι παραπάνω προυποθέσεις, η εφαρµογή των προνοµίων του πακέτου πραγµατοποιείται τον 01. επόµενο µήνα. Εφόσον κάποιο µήνα δεν τηρείται η προϋπόθεση της Μέσης Μηνιαίας Καταθετικής ή/και Επενδυτικής ή/και Ασφαλιστικής Θέσης στην Τράπεζα, εισπράττεται συνδροµή ανάλογα µε τον τύπο του συνδεδεµένου πακέτου και πιο συγκεκριµένα, 2 για πακέτο Ιδιωτών ή Group Sales και 5 για πακέτο SBB & υναµικού Όψεως * Για τον υπολογισµό της 'Μέσης Μηνιαίας Καταθετικής ή/και Επενδυτικής ή/και Ασφαλιστικής Θέσης Πελάτη' λαµβάνονται υπόψη α) το άθροισµα των µέσων µηνιαίων υπολοίπων των λογαριασµών (τρεχούµενοι, ταµιευτηρίου, όψεως, προθεσµιακές καταθέσεις) και συναλλάγµατος (µετά την µετατροπή τους σε ), στους οποίους ο πελάτης είναι 1ος δικαιούχος β) το άθροισµα των µέσων µηνιαίων υπολοίπων τω 02. Οι όροι και προϋποθέσεις του προγράµµατος " ωρεάν Συναλλαγές" βρίσκονται αναρτηµένοι σε όλα τα καταστήµατα καθώς και στον δικτυακό τόπο της τράπεζας. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλλει οποτεδήποτε τα προνόµια του Προγράµµατος «ωρεάν Συναλλαγές», µετά από ανάρτησή τους στο δικτυακό τόπο της 03. Τράπεζας. Τα προνόµια της υπηρεσίας "Personal Banking" προσφέρονται σε πελάτες που τηρούν στην Τράπεζα κεφάλαια ύψους τουλάχιστον σε καταθετικά ή/και επενδυτικά 04. ή/και ασφαλιστικά προϊόντα. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σελίδα 10 / 10

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως 10 φύλλων 20 25 φύλλων 50 03. Αντίγραφο κίνησης καταθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 2. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως - φύλλων 2-25 φύλλων 5 3. Αντίγραφο κίνησης καταθετικού λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασμών ταμιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασμών ταμιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασμών ταμιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50 03. Λογαριασμοί όψεως ακίνητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50 03. Λογαριασµοί όψεως ακίνητοι

Διαβάστε περισσότερα

0,50. 0,30% / min 25, max 300

0,50. 0,30% / min 25, max 300 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ... 2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ... 3. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ... 4. ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Σε ισχύ από 11/08/2014) ΤΡΑΠΕZIKH IΔΙΩΤΩΝ Σημείωση: To τιμολόγιο βρίσκεται σε ισχύ από την παραπάνω ημερομηνία και αναθεωρείται περιοδικά Page 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α TMHMA

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β Γ Ε ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΑΓΟΡΑ Ξ.Τ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν -ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Η Θ Ι Κ ΚΑ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α4-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Α5- ΛΟΙΠΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α4-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Α5- ΛΟΙΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β Γ Ε ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΑΓΟΡΑ Ξ.Τ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - Ξ.Τ. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Η Θ Ι Κ ΚΑ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο. 5 200,00 2.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο. 5 200,00 2.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00 Α. Α.. 8 9 ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ Εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος (ΒραχυπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα) Πάγιο 0,00 Έξοδα αξιολόγησης/έγκρισης επιχειρηματικών Χρηματοδοτήσεων: Βραχυπρόθεσμα δάνεια (m m) Μέσομακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ATMs ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΜΕ ΕΘΝΟCASH PLUS & ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS)

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ATMs ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΜΕ ΕΘΝΟCASH PLUS & ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS) Τελευταία ενημέρωση : 0 3. 0 8. 2 0 1 5 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ i-bank Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση για Ιδιώτες & Επιχειρήσεις ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ s ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΜΕ ΕΘΝΟCASH PLUS & ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ e-ing ing ing/ phone e-ing Μέσω ing ing m-ing Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε.Ε.Σ.Φ.Π.) Ανέξοδα (2) Ανέξοδα - - - - - - - Ανέξοδα (2) Ανέξοδα Ανέξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Banking/ Alphaphone. Mobile Banking. Debit) Ν. 3986/2011 0,70 - - 0,35 0,30 0,30 - - - 0,35 - -

Banking/ Alphaphone. Mobile Banking. Debit) Ν. 3986/2011 0,70 - - 0,35 0,30 0,30 - - - 0,35 - - ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήµατος / Alphaphone Μέσω Alpha Mobile Φόρος Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων (Ε.Ε.Σ.Φ.Π.) Ανέξοδα (2) - - - Ανέξοδα Ανέξοδα Φόρος Εισοδήµατος Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα ιευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος / Alphaphone Μέσω Alpha Mobile Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων e-παράβολο Ανέξοδα (1) - - - Ανέξοδα - ICISnet Ηλεκτρονικές Πληρωμές Ανέξοδα - -

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος / Μέσω Alpha Mobile Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων e-παράβολο Ανέξοδα (1) - - - Ανέξοδα - ICISnet Ηλεκτρονικές Πληρωμές Ανέξοδα - - - Ανέξοδα -

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος / Μέσω Alpha Mobile Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων e-παράβολο Ανέξοδα (1) - - - Ανέξοδα - ICISnet Ηλεκτρονικές Πληρωμές Ανέξοδα - - - Ανέξοδα -

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 71. 11.06.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα