Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως 10 φύλλων φύλλων 50 Πελάτες 'Private Banking': 03. Αντίγραφο κίνησης καταθετικού λογαριασµού Τακτικό µηνιαίο τρεχούµενου λογαριασµού στη διεύθυνση επικοινωνίας του πελάτη Τακτικό τριµηνιαίο καταθετικού λογαριασµού στη διεύθυνση επικοινωνίας του πελάτη Τακτικό µε περιοδικότητα µικρότερη της συµβατικής 0,95 / ανά αποστολή Έκτακτο, στο κατάστηµα, για κίνηση που πραγµατοποιήθηκε στο ίδιο έτος Έκτακτο, στο κατάστηµα, για κίνηση που πραγµατοποιήθηκε ένα χρόνο πριν Πίστωση λογαριασµού ιδίου στο κατάστηµα (µε µετρητά ή χρέωση 04. λογαριασµού) 1,00 30 Πίστωση λογαριασµού τρίτου προσώπου στο κατάστηµα (µε µετρητά ή 05. χρέωση λογ/µου) 06. Κλείσιµο λογαριασµού ταµιευτηρίου ή τρεχούµενου / όψεως, σε 1 Πελάτες 'Private Banking': ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( / Ξ.Ν.) ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ "Αυτοµατοποιηµένες" (STP), µε χρέωση λογαριασµού 01. Σε / Ε.Ο.Χ προς Τράπεζα εσωτερικού Έως (+ 6 έξοδα αποστολής) Από έως (+ 6 έξοδα αποστολής) Πελάτες 'Private Banking': Πάνω από (+ 6 έξοδα αποστολής) 02. Σε / Ε.Ο.Χ. προς Τράπεζα εξωτερικού εντός Ε.Ο.Χ. Έως (+ 6 έξοδα αποστολής) Από έως (+ 6 έξοδα αποστολής) Πάνω από (+ 6 έξοδα αποστολής) 03. Σε / Ε.Ο.Χ. προς Τράπεζα εξωτερικού εκτός Ε.Ο.Χ. 0,30% / min 20, max 250 Σε νοµίσµατα εκτός Ε.Ο.Χ. προς Τράπεζα εσωτερικού ή εξωτερικού 04. (εντός ή εκτός Ε.Ε.) 0,30% / min 25, max 300 Πάγια εντολή µεταφοράς πίστωσης, µε χρέωση λογαριασµού, για κάθε 05. είδους πληρωµή (π.χ. µισθοδοσία) 15 Με ένδειξη "Επείγον" (Urgent) 06. Πλέον των βασικών εξόδων της µεταφοράς πίστωσης 10 Εντολές µε µηδενική χρέωση του δικαιούχου πλέον των βασικών εξόδων της µεταφοράς πίστωσης 07. Σε προς Τράπεζα εσωτερικού Έως ,60 Από έως ,80 Πάνω από Σε και στα λοιπά νοµίσµατα της Ε.Ε./ΕΟΧ προς Τράπεζα εξωτερικού εντός Ε.Ε./ΕΟΧ Έως Πάνω από Εντολές µε ένδειξη εξόδων OUR πλέον των βασικών εξόδων της µεταφοράς πίστωσης 09. Σε και στα λοιπά νοµίσµατα της Ε.Ε/ΕΟΧ προς Τράπεζα εξωτερικού εκτός Ε.Ε./ΕΟΧ Έως Πάνω από Σε λοιπά νοµίσµατα προς Τράπεζα εσωτερικού ή εξωτερικού (εντός ή εκτός Ε.Ε.). Tο έξοδο δεν είναι εγγυηµένο. Στη περίπτωση που απαιτηθούν πρόσθετα έξοδα, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να χρεώσει επιπλέον τον πελάτη. "Μη Αυτοµατοποιηµένες" (NON STP) 11. Πλέον των βασικών εξόδων της µεταφοράς πίστωσης 9 Υπηρεσία "Έµβασµα Express" 12. Εντολές "Αυτοµατοποιηµένες" (STP), σε, προς Τράπεζα εσωτερικού, έως Με πίστωση καταθετικού λογαριασµού (IBAN) 2,10 (+ 0,90 πλέον έξοδα µε µηδενική χρέωση του δικ/χου) Με πίστωση πιστωτικής κάρτας 2 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 13. Επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολής 3 (+ ταχυδροµικά έξοδα) Ανάκληση / ακύρωση εξερχόµενης µεταφοράς πίστωσης, µετά την 14. αποστολή της 15 Αίτηση αναζήτησης τύχης εξερχόµενης µεταφοράς πίστωσης, µετά την 15. αποστολή της 6 (+ έξοδα άλλης Τράπεζας) ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ "Αυτοµατοποιηµένες" (STP), µε χρέωση λογαριασµού 16. Σε / Ε.Ο.Χ ή Ξ.Ν. από Τράπεζα εσωτερικού Έως Από έως Πάνω από Σε / Ε.Ο.Χ ή Ξ.Ν. από Τράπεζα εξωτερικού (εντός ή εκτός Ε.Ο.Χ.) Έως Από έως Πάνω από "Μη Αυτοµατοποιηµένες" (NON STP) 18. Πλέον των βασικών εξόδων του εµβάσµατος 9 ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 19. Μεταξύ λογαριασµών Eurobank Με χρέωση λογαριασµού Eurobank και απόδοση µετρητών στον 20. παραλήπτη 0,10% / min 9 ΕΚ ΟΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 21. Σε διαταγή ιδίων µε χρέωση λογαριασµού 22. Σε διαταγή ιδίων µε χρέωση µεταβατικού λογαριασµού 23. Σε διαταγή ιδίων µε χρέωση λογαριασµού Ξ.Ν. 24. Σε διαταγή ιδίων µε µετρητά σε 25. Σε διαταγή τρίτων µε χρέωση λογαριασµού 0,10% / min 4,5 Από 30/07/2011: 0,10% / min Σε διαταγή τρίτων µε χρέωση µεταβατικού λογαριασµού 0,10% / min 4,5 Από 30/07/2011: 0,10% / min Σε διαταγή τρίτων µε χρέωση λογαριασµού Ξ.Ν. 0,10% / min 4,5 Από 30/07/2011: 0,10% / min Σε διαταγή τρίτων µε µετρητά σε 0,50% / min 15 Σελίδα 1 / 10

2 Σε διαταγή ηµοσίου, ΙΚΑ, Τραπέζης Ελλάδος, Τελωνείων, Ταµείων 29. Συντάξεων, ΟΤΑ (π.χ. ήµοι), /νσης Κρατικών Λαχείων, µε χρέωση λογαριασµού / Ξ.Ν. ή µεταβατικού λογαριασµού ΕΚ ΟΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν. 30. Σε διαταγή ιδίων µε χρέωση λογαριασµού 0,10% / min 15 max 147 Σε διαταγή ιδίων µε χρέωση λογαριασµού Ξ.Ν (ίδιο ή διαφορετικό 31. νόµισµα) 0,10% / min 15 max Σε διαταγή ιδίων µε χρέωση µεταβατικού λογαριασµού Ξ.Ν. 0,10% / min 15 max Σε διαταγή ιδίων µε µετρητά σε 0,30% / min 15 max Σε διαταγή τρίτων µε χρέωση λογαριασµού 0,30% / min 15 max 147 Σε διαταγή τρίτων µε χρέωση λογαριασµού Ξ.Ν (ίδιο ή διαφορετικό 35. νόµισµα) 0,30% / min 15 max Σε διαταγή τρίτων µε χρέωση µεταβατικού λογαριασµού Ξ.Ν. 0,30% / min 15 max Σε διαταγή τρίτων µε µετρητά σε 0,30% / min 15 max 147 ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Επιταγή Eurobank (Ιδιωτική ή Τραπεζική) µε κατάθεση σε λογαριασµό ή 38. µετρητά Επιταγή άλλης Τράπεζας (Ιδιωτική, Τραπεζική ή Ταξιδιωτική) µε 39. κατάθεση σε λογαριασµό ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν. Επιταγή Eurobank (Ιδιωτική ή Τραπεζική) µε κατάθεση σε λογαριασµό ή 40. µετρητά Επιταγή Eurobank (Ιδιωτική ή Τραπεζική) µε καταβολή Ξένων 41. Τραπεζογραµµατίων Έως του ισοτίµου των Άνω του ισοτίµου των ,50% Επιταγή άλλης Τράπεζας (Τραπεζική ή Ταξιδιωτική) µε κατάθεση σε 42. λογαριασµό 43. Επιταγή άλλης Τράπεζας (Ιδιωτική) µε κατάθεση σε λογαριασµό Για το νόµισµα ΥΕΝ 3,82 Για τα υπόλοιπα νοµίσµατα ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 44. Επιστροφή απλήρωτης επιταγής ιαχείριση ακάλυπτης επιταγής έκδοσης πελάτη Σφράγιση επιταγής κατόπιν αιτήµατος του κοµιστή Ανάκληση πληρωµής ιδιωτικής επιταγής Αναγγελία απώλειας ιδιωτικής επιταγής Αναγγελία κλοπής ιδιωτικής επιταγής Πάγια εντολή κάλυψης επιταγής ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 01. ΕΗ / ΕΥ ΑΠ / ΕΠΑ Αττικής / ΕΠΑ Θεσσαλίας / ΕΠΑ Θεσσαλονίκης 0,60 ΟΤΕ / ΟΤΕ Μεγάλοι Πελάτες / ΟΤΕ Επιστροφή / ΟΑΠ ΕΗ 02. Εξουσιοδότηση ηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ( ΕΥΑ) ΕΥΑ Σερρών / Καστοριάς / ράµας / Ξάνθης / Κέρκυρας / Κοζάνης / Ρόδου / Καλύµνου / Πάρου / Σαρωνίδος / Λάρισας / Καρδίτσας / Λαµίας / Τρίπολης / Λέσβου / Αγίου Νικολάου / Αλεξανδρούπολης / Τρικάλων / 03. Αιγίου / Κατερίνης / Καβάλας / Σύµης / Ξυλοκάστρου / Λέρου / 0,60 Λουτρακίου / Μεσολογγίου / Θήρας /.Ε.Υ.Α.Β.Α. / Σπάρτης / Ερέτριας / ΕΥΑ Κορίνθου Από 28/11: ΕΥΑ Καστοριάς Ε.Υ.Α.Θ. 0,30 ηµοσίου 04. Τ.Ε.Α.Γ.Ε. / Ο.Α.Ε.Ε. Πελάτες 'Μισθοδοτούµενοι': Πελάτες 'Μισθοδοτούµενοι': Πελάτες 'Μισθοδοτούµενοι': 05. Wind / Hellas On Line / Q Telecom / Vivodi 0,60 Columbia / Forthnet / Planet 1 / Cosmoline / Payzone / CYTA Hellas / 06. Tellas / Wind Αντιπρόσωποι / Cosmote Aντιπρόσωποι Από 31/10: Cosmote Συνδροµές δωρεές υπέρ οργανισµών και σωµατείων Πελάτες 'Μισθοδοτούµενοι': Γιατροί Χωρίς Σύνορα / Action AID / WWF Hellas / ιεθνής Αµνηστία / 07. Π.Α.Σ.Ο.Κ. / GreenPeace/ Unicef / Προµηθευτικός και καταναλωτικός συνεταιρισµός αστυνοµικών Αττικής Πελάτες 'Μισθοδοτούµενοι': Volkswagen Bank / BMW Austria Bank / Michelin / Leaseplan / SFS Hellas Finance Consumer A.E Παροχής Πιστώσεων / Alico AIG Life /Generali Hellas / International Life (Α.Ε.Γ.Α. & Α.Ε.Α.Ζ.) / Energa Power Trading S.A. / Brink's Security Services S.A. / Credicom Consumer Finance A.E. / Citibank International Plc Mastercard / 08. Citibank International Plc Visa / Ευρωπαϊκή Πίστη/ FGA Bank / FGA Capital / Καραµπάτσος Μoνοπρόσωπη ΕΠΕ (Spartan Security) / Εθνική Ασφαλιστική / Hellasfon Networks AE / ιεθνής Ένωσης ΑΕΕ / Προµηθευτικός Καταναλωτικός & Τουριστικός Συνεταιρισµός Εργαζοµένων ΟΣΕ / TEC Hellas / ELPEDISON ΕΜΠΟΡΙΚΗ Από 7/11: GreenGreek Environmental & Energy Network 0, Shell 0, Pierre Fabre Hellas 0,50 Πελάτες 'Μισθοδοτούµενοι': Firen / Serfin / ACS Courier / Γερµανός Α.Ε. / Autohellas Hertz (B2B) / BFS / ING (Γενικών Ασφαλειών, Ζωής) / ALLIANZ (Γ.Α.) / ALLMA (ALLIANZ) / Alico Στεγαστικό Ζωής / Interasco / Ατλαντική Ένωση / 11. E.T.A.O. / Minetta Life / Τ.Σ.Α.Υ. (Συντάξεις, Υποχρεώσεις ΕΤΑΑ)/Good Year / ΟΠΑΠ / E.F.G. Leasing / ΙΑΤΑ Cass / IATA BSP / Booking Com B.V. / Autohellas Hertz (B2C) / Multichoice Nova/ HELLAS POWER A.E. / G4S Secure Solutions / Revmaena (B2B, B2C) Σελίδα 2 / 10

3 12. COSCO 1,00 Eurobank Πληρωµή πιστωτικής κάρτας Eurobank ή άλλης οφειλής προς τη 13. Eurobank (π.χ. δάνειο, ασφάλεια κ.λ.π.) Πελάτες 'Μισθοδοτούµενοι': ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΗ / ΕΠΑ Αττικής / ΕΠΑ Θεσσαλονίκης / ΕΠΑ Θεσσαλίας / ΕΠΑ Μελέτες 14. Εγκαταστάσεων / ΕΠΑ Ε.Ε.Ν.Ο. / ΕΠΑ Σύνδεση & Εγγύηση / ΕΥ ΑΠ 1, ΟΤΕ Μεγάλοι Πελάτες ηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ( ΕΥΑ) Λάρισας / Σαρωνίδος / Καρδίτσας / Λαµίας / Τρίπολης / Λέσβου / Αγίου Νικολάου / Αλεξανδρούπολης/ Τρικάλων/ Αιγίου / Κατερίνης / Κέρκυρας 16. / Λάρισας / Καβάλας / Σύµης/ Ξυλοκάστρου/ Λέρου / Μεσολογγίου / Θήρας / ήµος Λαρισαίων / Σερρών / Σπάρτης / Ερέτριας / Κορίνθου Από 28/11: ΕΥΑ Καστοριάς 1, ΕΥΑ Λουτρακίου 0, Ε.Υ.Α.Θ. 1,00 ηµοσίου 19. ΙΚΑ (για πληρωµές από 25 έως και τέλος κάθε µήνα) 12 Πελάτες 'Μισθοδοτούµενοι': 20. Ο.Α.Ε.Ε. (για πληρωµές από 25 έως και τέλος κάθε µήνα) Φ.Π.Α. (για πληρωµές από 21 έως και 26 κάθε µήνα) 15 Εισφορά Αντασφαλισµένων Υγειονοµικών Τ.Σ.Α.Υ / Εγγραφή Νέου Ασφαλισµένου Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ. / Φόρος εισοδήµατος Φ.Π. / Ενιαίο τέλος ακίνητης περιουσίας / Εισφορές και Τέλος Επιτηδεύµατος / Ε.Ε.Τ.Τ. / Κτηµατολόγιο (401 & 402)/ Ειδικό Πρόστιµο ιατήρησης 22. Ρυθµιζόµενων Χώρων/ Περαίωση ν.3888/2010/ Τέλη Κυκλοφορίας / Προσωρινή ήλωση Απόδοσης Φόρου & Τελών Χαρτοσήµου / Φόρος Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων / ΥΠΕΚΑ Τέλος Υπαγωγής Ρύθµισης Αυθαιρέτων / ΥΠΕΚΑ Ενιαίο Ειδικό Πρόστιµο Αυθαιρέτων 23. Σήµα Τελών Κυκλοφορίας Wind / Q Telecom / On Telecoms / Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. / Telecom Plus / Columbia / Cosmoline / Forthnet 24. 1,50 / ΟΤΕΝΕΤ / Hellas On Line Από 31/10: Cosmote 25. Tellas / NET ONE Vodafone 1,50 Συνδροµές δωρεές υπέρ οργανισµών και σωµατείων 27. Ολυµπιακός/ Επιµελητήριο Αχαΐας 1, Π.Α.Σ.Ο.Κ. / Unicef 29. Πιστωτική κάρτα άλλης Τράπεζας 10 FCE Bank / BMW Austria Bank / GMAC Bank / Credicom Consumer Finance A.E. / Μichelen / Interasco / ACS Courier / Ελληνογερµανική Αγωγή / Χρυσός Οδηγός / Interamerican / Demco Insurance / International Life (Α.Ε.Γ.Α. & Α.Ε.Α.Ζ.) / Brink's Security Services S.A. / Energa Power Trading S.A. / Multichoice Nova/ HELLAS POWER A.E. / Ευρωπαϊκή Πίστη/ Α.Ε.Π.Ι./ FGA Bank / FGA Capital/ ALLIANZ A.E.Γ.A / AIGAION Ασφαλιστική / ήµος Λαρισαίων / Καραµπάτσος Μονοπρόσωπη 30. ΕΠΕ (Spartan Security) / AXA Ασφαλιστική Κλάδος Γενικών Ασφαλειών / ΑΧΑ Ασφαλιστική Ζωής / ιεθνής Ένωσης ΑΑΕ / Groupama Phoenix / SKROUTZ.GR / ELPEDISON ΕΜΠΟΡΙΚΗ Από 31/10: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων Τέλη Ονοµάτων Χώρου Από 7/11: GreenGreek Environmental & Energy Network Από 21/11: Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΕΓΑ Ασφάλειαι Minetta Mutual / Fin & Rent / ING (Πρακτόρευσης) / ALLIANZ (Ζωής, Γ.Α.) / Alico AIG Life / ΠΛΑΙΣΙΟ / Good Year / Diners / E.F.G. Leasing / ΙΑΤΑ Cass / IATA BSP / G4S Secure Solutions / Εθνική Ασφαλιστική / Εθνική 31. Ασφαλιστική Ευέλικτη Πληρωµή / Zeus Recovery Fund (1 & 2) / Revmaena Από 7/11: My Direct Insurance Eurobank Πληρωµή πιστωτικής κάρτας Eurobank ή άλλης οφειλής προς τη 32. Eurobank (π.χ. δάνειο, ασφάλεια κ.λ.π.) ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ηµοσίου (σε 3 άτοκες δόσεις) Φόρος εισοδήµατος Φ.Π. / Ενιαίο τέλος ακίνητης περιουσίας / Εισφορές 33. και Τέλος Επιτηδεύµατος / Ειδικό πρόστιµο διατήρησης ρυθµιζόµενων χώρων / Περαίωση Ν.3888/2010 / Τέλη Κυκλοφορίας 1, Ο.Α.Ε.Ε. (για πληρωµές από 25 έως και τέλος κάθε µήνα) 15 ηµοσίου (σε 6 άτοκες δόσεις) ΥΠΕΚΑ Τέλος Υπαγωγής Ρύθµισης Αυθαιρέτων / ΥΠΕΚΑ Ενιαίο Ειδικό 35. Πρόστιµο Αυθαιρέτων (χωρίς δόσεις) 36. ΕΥ ΑΠ 1, ΟΤΕ (σε 3 άτοκες δόσεις) 38. ΕΗ 1,50 ΘΥΡΙ ΕΣ ΘΥΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ( ) 01. Ενοικίαση θυρίδων (ανάλογα µε το µέγεθος) Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Private Banking': Πολύ Μικρή Από 1/11: 200 Από 1/11: 100 Μικρή Από 1/11: 260 Από 1/11: 130 Μεσαία Από 1/11: 340 Από 1/11: 170 Μεγάλη Από 1/11: 500 Από 1/11: 250 Σελίδα 3 / 10

4 Πολύ Μεγάλη 340 Από 1/11: 1000 Eνοικίαση θυρίδων (ανάλογα µε το µέγεθος) Κεντρικό Κατάστηµα Κεφαλαρίου (Ισχύει από 15/02/2011) Πολύ Μικρή Από 1/11: Μικρή Από 1/11: Μεσαία Από 1/11: Μεγάλη Από 1/11: Πολύ Μεγάλη Από 1/11: Εγγύηση θυρίδας (ανεξαρτήτως µεγέθους θυρίδας) Σηµειώσεις: 1. Εισπράττεται επιπλέον, ΦΠΑ 23% επί του εκάστοτε µισθώµατος 2. Το µίσθωµα αφορά σε ετήσια διάρκεια και εισπράττεται ολόκληρο στην επέτειο µίσθωσης της θυρίδας 300 Από 1/11: 500 Πελάτες 'Personal Banking': 'Private Banking': Πελάτες ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Αγορά Ξένων Τραπεζογραµµατίων έναντι µετρητών σε Έως Πάνω από ,40% 02. Πώληση Ξένων Τραπεζογραµµατίων έναντι µετρητών σε (τουριστικό, σπουδαστικό ή άλλοι λόγοι) Έως Πάνω από ,50% 03. Ανάληψη Ξένων Τραπεζογραµµατίων από λογαριασµό συναλλάγµατος (στο ίδιο ή διαφορετικό ξένο νόµισµα) Από 1/11/2011: Έως (ισότιµο, µέση τιµή) Έως (ισότιµο, µέση τιµή) Πάνω από (ισότιµο, µέση τιµή) 0,50% Πάνω από (ισότιµο, µέση τιµή) 0,50% 04. Πώληση Ξένων Τραπεζογραµµατίων από λογαριασµό Έως (ισότιµο, µέση τιµή) 8 Πάνω από (ισότιµο, µέση τιµή) 0,50% Κατάθεση Ξένων Τραπεζογραµµατίων σε λογαριασµό συναλλάγµατος 05. (στο ίδιο ή διαφορετικό ξένο νόµισµα) 06. Κατάθεση Ξένων Τραπεζογραµµατίων σε (άτοκο ή έντοκο) λογαριασµό Ανάληψη από λογαριασµό συναλλάγµατος 08. Κατάθεση σε λογαριασµό συναλλάγµατος 09. Μεταφορά µεταξύ λογαρισµών συναλλάγµατος ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΛΕΣ ΑΞΙΕΣ EUROBANK 01. Με λήξη µέχρι 1 έτος 0,50% / min 6 / ανά τεµάχιο 02. Με λήξη πέραν του 1 έτους 0,80% / min 6 / ανά τεµάχιο 03. Παράταση λήξης αξίας 6 / ανά τεµάχιο 04. Επιστροφή απλήρωτης αξίας (πέραν τυχόν εξόδων) 6 / ανά τεµάχιο 05. ιαµαρτήρηση αξίας (πέραν των διαµαρτυρικών) 15 / ανά τεµάχιο 06. Αξίες µε φορτωτικά έγγραφα (µετρητοίς προθεσµιακά) 0,50% / min 29 ΑΠΛΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΛΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 07. Με λήξη µέχρι 1 έτος 1% / min 8 / ανά τεµάχιο 08. Με λήξη πέραν του 1 έτους 0,80% / min 9 / ανά τεµάχιο 09. Παράταση λήξης αξίας Επιστροφή απλήρωτης αξίας (πέραν τυχόν εξόδων) ιαµαρτήρηση αξίας (πέραν των διαµαρτυρικών) 19 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΙΤΛΟΙ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΤΟ Χ.Α.Α. 01. Εντολή αγοράς πώλησης Από 0 έως % / min 10 Από έως ,75% / min 10 Πάνω από ,50% / min 10 Χρέωση επί της µέσης ηµερήσιας αξίας της σωρευτικής αξίας του 02. συνόλου των χαρτοφυλακίων του πελάτη Πάγια Χρέωση για τη Χρήση Υποδοµών Εκκαθάρισης και ιακανονισµού 03. του ΣΑΤ ικαιώµατα για το Άνοιγµα Μερίδας Επενδυτή στο Σύστηµα Άϋλων 04. Τίτλων 05. Μεταφορά αξιών από ατοµική µερίδα σε ΚΕΜ 0,003% ανά 6µηνο / min 5 1,5 ανά 6µηνο (Αν η χρέωση για το 6µηνο (1,5 ) + την χρέωση επί της µέσης ηµερήσιας αξίας χαρτοφυλακίων είναι µικρότερη των 5, τότε ο πελάτης θα χρεώνεται µε min 5, αλλιώς θα χρεώνεται µε το ποσό που θα προκύπτει από το παραπάνω άθροισµα. Σε περίπτωση που η µέση ηµερήσια αξία χαρτοφυλακίων του πελάτη είναι µικρότερη των , τότε δεν θα επιβάλλεται χρέωση.) 10 0,02% Επί της αξίας των µεταβιβαζοµένων αξίων/ min 20 / max 200 ανά κίνηση 0,4% Επί της αξίας των 06. Μεταφορά αξιών από ΚΕΜ σε ατοµική µερίδα µεταβιβαζοµένων αξίων ανά κίνηση, χωρίς όριο 07. Παρακολούθηση 08. Μεταφορά άϋλων τίτλων από τον ειδικό λογαριασµό 20,00 + ΦΠΑ/ανά συναλλαγή 09. Είσπραξη µερισµάτων 10. Έξοδα ιακανονισµού Αξιών Χ.Α.A 0,5 / ανά κίνηση Στην προµήθεια της Τράπεζας για την εκτέλεση εντολής, συµπεριλαµβάνεται η αµοιβή της EUROBANK EFG EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί της προµήθειας της Τράπεζας ΤΙΤΛΟΙ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΤΟ Χ.Α.K. 11. Εντολή αγοράς πώλησης Από 0 έως % / min 10 Από έως ,75% / min 10 Πάνω από ,50% / min 10 ικαιώµατα για το Άνοιγµα Μερίδας Επενδυτή στο Σύστηµα Άϋλων 12. Τίτλων του Χ.Α.Κ Παρακολούθηση 14. Μεταφορά άϋλων τίτλων από τον ειδικό λογαριασµό 5,00 + ΦΠΑ/ανά συναλλαγή Σελίδα 4 / 10

5 15. Έξοδα ιακανονισµού Αξιών Χ.Α.K 0,5 / ανά κίνηση Στην προµήθεια της Τράπεζας για την εκτέλεση εντολής, συµπεριλαµβάνεται η αµοιβή της EUROBANK EFG EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί της προµήθειας της Τράπεζας ΞΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΑ 16. Παρακολούθηση ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 17. Πρωτογενής αγορά 18. ευτερογενής αγορά 19. Παρακολούθηση 20. Παραλαβήπαράδοση άϋλων τίτλων 3 / ανά πράξη 21. Είσπραξη τοκοµεριδίων ΤΙΤΛΟΙ Α/Κ ALICO EUROBANK 22. Παρακολούθηση ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Προσωρινή κατάθεση για συµµετοχή σε Γενικές Συνελεύσεις ΜΗ 23. 0,20% / min 45 / max 150 ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗ ΑΞΙΩΝ 24. Οµόλογα EFG Hellas 0,03% (+ ΦΠΑ 23%) ιεθνή Οµόλογα (EU 15, USA, Canada, Australia, Switzerland, Norway, 25. 0,05% (+ ΦΠΑ 23%) New Zealand) ιεθνείς Μετοχές (EU 15, USA, Canada, Australia, Switzerland, Norway, 26. New Zealand) Αµοιβαία Κεφάλαια τρίτων 1Αµοιβαία Κεφάλαια (εκτός EFG) (Third 27. Party Funds) ιεθνή Οµόλογα (Israel, Chech R, Poland, Hungary, Slovak, Russia, 28. Ukraine, Turkey, Balkans, κλπ ) ιεθνείς Μετοχές (Israel, Chech R, Poland, Hungary, Slovak, Russia, 29. Ukraine, Turkey, Balkans, κλπ) 0,1% (+ ΦΠΑ 23%) 0,15% (+ ΦΠΑ 23%) 0,2% (+ ΦΠΑ 23%) 0,3% (+ ΦΠΑ 23%) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Ενέγγυες Πιστώσεις Προεµβάσµατα 01. Άνοιγµα 0,30% / min Εκτέλεση / ιακανονισµός 0,50% / min Τροποποίηση Ακύρωση Βεβαίωση / Αδιαίρετο 3µηνο 0,20% / min 29 Απλές Αξίες 06. Λήξης µέχρι 1 έτος 0,30% / min Λήξης πέραν του 1 έτους 0,40% / min Παράταση λήξης Αξίες µε φορτωτικά 0,50% / min Επιστροφή 0,30% / min Ελεύθερες πληρωµής 0,30% / min πραγµατικά έξοδα Collection Accounts 12. Collection accounts 25 ΕΞΑΓΩΓΕΣ Ενέγγυες Πιστώσεις Προεµβάσµατα 13. Ανακοίνωση 0,10% / min Εκτέλεση / ιακανονισµός 0,40% / min Τροποποίηση Ακύρωση / Μη εκτέλεση 0,20% / min Βεβαίωση / Αδιαίρετο 3µηνο 0,20% / min 23 Απλές Αξίες 18. Λήξης µέχρι 1 έτος 0,40% / min Λήξης πέραν του 1 έτους 0,50% / min Παράταση λήξης 15 Αξίες µε Φορτωτικά 21. Μετρητοίς προθεσµιακά 0,50% / min Προθεσµιακά µε είσπραξη τίτλων 0,40% / min Επιστροφή 0,20% / min Ελεύθερες πληρωµής 0,20% / min 15 ΕΞΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ/ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 25. Έξοδα Telex / Swift: Εισαγωγών < Εισαγωγών > Εισαγωγών για συναλλαγή "χωρίς παραστατικά" 18 Εισαγωγών για ανοίγµατα πιστώσεων σε χώρες εντός Ε.Ε. 44 Εισαγωγών για ανοίγµατα πιστώσεων σε χώρες εκτός Ε.Ε. 58 Εισαγωγών λοιπά µηνύµατα 20 (+ 6 / επιπλέον µήνυµα, στον ίδιο φάκελο) Εξαγωγών εσωτερικού 12 Εξαγωγών εξωτερικού 20 (+ 6 / επιπλέον µήνυµα, στον ίδιο φάκελο) 26. Ταχυδροµικά Έξοδα Courier: Για Ευρώπη, Κύπρο, Μέση Ανατολή 25 Για Άπω Ανατολή και Αµερική 40 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συµµετοχής σε διαγωνισµούς 1% / min Καλής εκτέλεσης συµβάσεων 1,50% / min Λήψης προκαταβολής 2,50% / min Πληρωµής δασµών 2,50% / min Αντικατάστασης δεκάτων 1,50% / min Πληρωµής εµπορευµάτων 2,50% / min Τροποποίηση Κατάπτωση 60 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 01. Παροχή στοιχείων από το γενικό αρχείο της Τράπεζας, για το ίδιο έτος Παροχή στοιχείων από το αρχείο, για προηγούµενα έτη 50 Χορήγηση βεβαίωσης στοιχείων τελευταίου κοµιστή επιταγής/ 03. συναλλαγµατικής Έρευνα περιουσιακών στοιχείων Έκδοση γνωµάτευσης για αποδοχή πληρεξουσίου φυσικών προσώπων Χορήγηση βεβαίωσης προς ορκωτούς λογιστές Χορήγηση βεβαίωσης διαγραφής δυσµενών στοιχείων 40 Χορήγηση επιστολών (προς Επιµελητήρια, Υπουργεία, ηµόσιες 08. Υπηρεσίες) 15 Σελίδα 5 / 10

6 09. Βεβαίωση Υπολοίπου Καταθετικών και Επενδυτικών Προϊόντων 20 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ 10. Στο κατάστηµα, µε χειρόγραφη εντολή 0,70 / ανά µισθοδοτούµενo 11. Στο κατάστηµα, µέσω δισκέτας ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ/ ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΣΩ FAX 12. Στο κατάστηµα 1 / ανά συναλλαγή Υπηρεσία Εκτέλεσης Μεταφορών / Πληρωµών µέσω FAX (ανεξαρτήτως 13. αριθµού εντολών) 5 / µήνα Υπηρεσία Εκτέλεσης Εµβασµάτων µέσω FAX (ανεξαρτήτως αριθµού 14. εντολών) ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ / ΙΑΛΟΓΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 15. ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΙΑΛΟΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Για δέµατα των ΕΥΡΩ Κέρµατα 2 / ανά 100 τεµάχια 18. Χαρτονοµίσµατα 1 / ανά 100 τεµάχια (1 δεσµίδα) Σηµ.: Το έξοδο δύναται να τροποποιηθεί, ανάλογα µε τη σχέση αµοιβαιότητας του πελάτη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ATM BANKING ATM EUROBANK ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΣΕ 01. Κατάθεση σε λογαριασµό ιδίου 02. Ανάληψη από λογαριασµό ιδίου 03. Ανάληψη από πιστωτική κάρτα 04. Ανάληψη από δανειακό λογαριασµό 05. Κίνηση λογαριασµού 06. Ερώτηση υπολοίπου ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Πιστωτική κάρτα ή δάνειο 07. Πληρωµή πιστωτικής κάρτας ή δανείου Eurobank 08. ΕΗ 0, ΟΤΕ ηµοσίου 10. ΙΚΑ 11. Ο.Α.Ε.Ε 12. Φ.Π.Α. Φόρου Εισοδήµατος / Κτηµατολόγιο 401 & 402 / Ενιαίο τέλος ακίνητης 13. περιουσίας 14. Hellas on Line 0, Tellas / Forthnet 16. Πλαίσιο ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ KATAΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 17. Πληρωµή πιστωτικής κάρτας ή δανείου Eurobank ATM ΑΛΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΣΕ 18. Ανάληψη από λογαριασµό ιδίου (καταθετικό / δανείου) Έως 209 1, ,39 Από 410 και άνω 1, Ερώτηση Υπολοίπου 0,15 / ανά συναλλαγή ATM ΑΛΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ 20. Ανάληψη από λογαριασµό ιδίου (καταθετικό / δανείου) 0,5%/ ανά συναλλαγή 21. Προµήθεια µετατροπής συναλλάγµατος 1,50 APS BANKING (ΚΕΝΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 22. Κατάθεση µετρητών σε λογαριασµό ιδίου 23. Κατάθεση µετρητών σε λογαριασµό τρίτου ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ 24. ΟΤΕ 25. ΕΗ 0, Tellas 27. Wind 0, Vodafone 0, HOL 0, Forthnet 0, Multichoice Nova 0,80 Eurobank 32. Πληρωµή πιστωτικής κάρτας ή δανείου Eurobank EUROPHONE BANKING ΕΓΓΡΑΦΗ 33. Έκδοση κωδικών για το europhone banking ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 34. Αίτηση Χορήγησης βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως 10 φύλλων φύλλων 35 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ) ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣEΩΝ "Αυτοµατοποιηµένες" (STP), µε χρέωση λογαριασµού 35. Σε προς Τράπεζα εσωτερικού Έως (+ 3 έξοδα swift) Με επιλογή χρέωσης εξόδων στον αποστολέα (OUR) πλέον των βασικών εξόδων : Πελάτες 'Private Banking': Σελίδα 6 / 10

7 Έως ,60 Από έως ,80 Πάγια εντολή µεταφοράς πίστωσης, µε χρέωση λογαριασµού, για κάθε 36. είδους πληρωµή (π.χ. µισθοδοσία) Υπηρεσία "Έµβασµα Express" Σε, προς Τράπεζα εσωτερικού, έως : Για πίστωση λογαριασµού (IBAN) 2,10 (+ 0,90 πλέον έξοδα, µε µηδενική χρέωση του δικ/χου) Για πληρωµή πιστωτικής κάρτας 2 Σε / προς Τράπεζα εξωτερικού εντός Ε.Ο.Χ. (εφόσον εξυπηρετούνται µέσω SEPA) Έως (+ 3 έξοδα swift) Σηµ. Οι µεταφορές είναι µόνο µε ένδειξη shared "Μη Αυτοµατοποιηµένες" (NON STP) µεταφορές 38. Σε προς Τράπεζα εσωτερικού Έως (+ 12 έξοδα) Με επιλογή χρέωσης εξόδων στον αποστολέα (OUR) πλέον των βασικών εξόδων : Έως ,60 Από έως ,80 Με παραλαβή µετρητών από Κατάστηµα Με χρέωση λογαριασµού Eurobank και απόδοση µετρητών στον 39. παραλήπτη ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ακύρωση / τροποποίηση / διερεύνηση εκτέλεσης εξερχόµενης µεταφοράς πίστωσης Αίτηση αναζήτησης τύχης εξερχόµενης µεταφοράς πίστωσης, µετά την (+ έξοδα άλλης Τράπεζας) αποστολή της ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΗ / ΕΥ ΑΠ / ΕΠΑ Αττικής / ΕΠΑ Θεσσαλονίκης / ΕΠΑ Θεσσαλίας / 42. ΕΠΑ Μελέτες Εγκαταστάσεων / ΕΠΑ Έλεγχοι Ε.Ε.Ν.Ο. / ΕΠΑ Σύνδεση & 1 Εγγύηση 43. ΟΤΕ ηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ( ΕΥΑ) ΕΥΑ Κοζάνης / Ρόδου / Καλύµνου / Σαρωνίδος / Καρδίτσας / Λαµίας / Τρίπολης / Λέσβου / Αγίου Νικολάου / Αλεξανδρούπολης/ Τρικάλων / Αιγίου/ Κατερίνης/ Κέρκυρας/ Λάρισας/ Καβάλας/ Σύµης/ Ξυλοκάστρου/ 44. Λέρου / Μεσολογγίου / Θήρας /.Ε.Υ.Α.Β.Α / ήµος Λαρισαίων / Σερρών / Σπάρτης / Ερέτριας / Κορίνθου Από 28/11: ΕΥΑ Καστοριάς 45. ΕΥΑ Λουτρακίου 0, ΕΥΑΘ 0,80 ηµοσίου 46. ΙΚΑ / Ο.Α.Ε.Ε. 47. Φ.Π.Α. Εισφορές και Τέλος Επιτηδεύµατος / Ε.Τ.Α.Ο / Τ.Ε.Α.Γ.Ε / Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας / Τ.Σ.Α.Υ. / Φόρος Εισοδήµατος Φ.Π./ Εισφορών Αντασφαλισµένων Υγειονοµικών Τ.Σ.Α.Υ/ Ειδικό Πρόστιµο ιατήρησης Ρυθµιζόµενων Χώρων/ Περαίωση ν.3888/2010 / Προσωρινή ήλωση 48. Απόδοσης Φόρου & Τελών Χαρτοσήµου / Φόρος Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων ΥΠΕΚΑ Τέλος Υπαγωγής Ρύθµισης Αυθαιρέτων / ΥΠΕΚΑ Ενιαίο Ειδικό Πρόστιµο Αυθαιρέτων Telecom Plus / Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. / On 49. Telecoms / ΟΤΕΝΕΤ / Cosmoline / Hellas On Line / Columbia / Wind / Q Telecom / Vivodi 1 Tellas / Vodafone/ Forthnet / Cyta Hellas / ΝΕΤ ΟΝΕ 50. Από 31/10: Cosmote Συνδροµές δωρεές υπέρ οργανισµών και σωµατείων 51. Actionaid / Unicef / GreenPeace / Π.Α.Σ.Ο.Κ. 52. Επιµελητήριο Αχαΐας 1,00 1 Κάτοχοι ' ωρεάν Συναλλαγών' και Personal Banking : 9 Ελληνογερµανική Αγωγή / FCE Bank / GMAC Bank / Volkswagen Bank / BMW Austria Bank / Credicom Consumer Finance A.E. / Michelin / Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας / SFS Hellas /Generali Hellas / Demco Insurance / Χρυσός Οδηγός / Άργος ΝΕΤ / Interamerican / International Life (Α.Ε.Γ.Α. & Α.Ε.Α.Ζ.) / Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος / Brink's Security Services S.A. / Energa Power Trading S.A. / Multichoice Nova/ HELLAS POWER A.E. / Ευρωπαϊκή Πίστη / Α.Ε.Π.Ι./ FGA Bank/ FGA Capital / Rilken / TEC Hellas ΕΠΕ/ ALLIANZ A.E.Γ.A / Καραµπάτσος Μoνοπρόσωπη ΕΠΕ (Spartan Security) / Εθνική 53. Ασφαλιστική / Hellasfon Networks AE / AIGAION Ασφαλιστική / Εθνική Ασφαλιστική / Εθνική Ασφαλιστική Ευέλικτη Πληρωµή / ACS Athens / ιεθνής Ένωσις ΑΑΕ / AXA Ασφαλιστική Κλάδος Γενικών Ασφαλειών / ΑΧΑ Ασφαλιστική Ζωής / ήµος Λαρισαίων / Groupama Phoenix / SKROUTZ.GR / ELPEDISON ΕΜΠΟΡΙΚΗ Από 31/10: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων Τέλη Ονοµάτων Χώρου Από 7/11: GreenGreek Environmental & Energy Network Από 21/11: Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΕΓΑ Ασφάλειαι Minetta Mutual / ACS Courier / Serfin / Firen / Goodyear / BFS / Fin & Rent / ING (Γενικών Ασφαλειών, Ζωής, Πρακτόρευσης) / Alico / Interasco / Minetta Life / Πλαίσιο / IATA Cass / IATA BSP / G4S Secure Solutions/ 54. EFG Leasing / E.F.G. Eurolife A.E.A.Z. / E.F.G. Eurolife A.E.Γ.Α. / Zeus Recovery Fund (1 & 2) / Revmaena Από 7/11: My Direct Insurance Eurobank Πληρωµή πιστωτικής κάρτας Eurobank ή άλλης οφειλής προς τη 55. Eurobank (π.χ. δάνειο, ασφάλεια κ.λ.π.) Σελίδα 7 / 10 1

8 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ηµοσίου (σε 3 άτοκες δόσεις) Φόρος εισοδήµατος Φ.Π. / Ενιαίο τέλος ακίνητης περιουσίας / Εισφορές 56. και Τέλος Επιτηδεύµατος / Ειδικό πρόστιµο διατήρησης ρυθµιζόµενων χώρων / Περαίωση Ν.3888/ Ο.Α.Ε.Ε. (για πληρωµές από 25 έως και τέλος κάθε µήνα) (χωρίς δόσεις) 58. ΕΥ ΑΠ ΟΤΕ (σε 3 άτοκες δόσεις) 60. ΕΗ 1 EBANKING/ ΜBANKING ΕΓΓΡΑΦΗ 61. Απόδοση κωδικών ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 62. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως 10 φύλλων φύλλων 25 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( / Ξ.Ν.) ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ "Αυτοµατοποιηµένες" (STP), µε χρέωση λογαριασµού 63. Σε / Ε.Ο.Χ προς Τράπεζα εσωτερικού Έως (Φυσικά Πρόσωπα) 0,80 0,30 Έως (Νοµικά Πρόσωπα) Normal Priority Από 15/11/2011: 0,80 Έως (Νοµικά Πρόσωπα Μεγάλες Επιχειρήσεις) High Priority 2,40 Έως (Νοµικά Πρόσωπα Μεγάλες Επιχειρήσεις) Urgent πλέον στο κόστος του high priority Πάνω από (Φυσικά Πρόσωπα) 5 Πάνω από (Νοµικά Πρόσωπα Μικρές Επιχειρήσεις) 0,30 Από 15/11/2011: 5 Πάνω από (Νοµικά Πρόσωπα Μεγάλες Επιχειρήσεις) Normal Priority 0,60 Πάνω από (Νοµικά Πρόσωπα Μεγάλες Επιχειρήσεις) High Priority 8,00 Πάνω από (Νοµικά Πρόσωπα Μικρές Επιχειρήσεις) Urgent πλέον στο κόστος του high priority 64. Σε / Ε.Ο.Χ. προς Τράπεζα εξωτερικού εντός Ε.Ο.Χ. Έως (Φυσικά Πρόσωπα) 0,80 Έως 2,000 (Νοµικά Πρόσωπα Μικρές Επιχειρήσεις) 0,30 Από 15/11/2011: 0,80 Έως (Νοµικά Πρόσωπα Μεγάλες Επιχειρήσεις Normal Priority) 0,30 Έως (Νοµικά Πρόσωπα Μεγάλες Επιχειρήσεις High Priority) 2,40 Έως (Νοµικά Πρόσωπα Μεγάλες Επιχειρήσεις Επείγον) πλέον στο κόστος του High Priority Πάνω από (Φυσικά Πρόσωπα) 5 Πάνω από (Νοµικά Πρόσωπα Μεγάλες Επιχειρήσεις Normal Priority) 0,60 Πάνω από (Νοµικά Πρόσωπα Μεγάλες Επιχειρήσεις High Priority) 8 Πάνω από (Νοµικά Πρόσωπα Μεγάλες Επιχειρήσεις πλέον 10 στο κόστος του High Επείγον) Priority 65. Σε Νόµισµα εκτός Ε.Ο.Χ. Έως (Νοµικά Πρόσωπα Μικρές Επιχειρήσεις) 10 Από 15/11/2011: 17 Έως (Φυσικά Πρόσωπα) 12,00 Έως (Νοµικά Πρόσωπα) Normal Priority 17,00 Έως (Νοµικά Πρόσωπα Μεγάλες Επιχειρήσεις) Urgent πλέον στο κόστος του normal priority Πάνω από (Φυσικά Πρόσωπα) 25 Πάνω από (Νοµικά Πρόσωπα Μεγάλες Επιχειρήσεις) Normal Priority 30,00 Πάνω από (Νοµικά Πρόσωπα Μεγάλες Επιχειρήσεις) Urgent πλέον στο κόστος του normal priority Επιπλέον επιβάρυνση για εντολές σε ευρώ στην Ελλάδα µε µηδενική χρέωση του δικαιούχου 66. Σε προς Τράπεζα εσωτερικού Έως (ή ισότιµο, µέση τιµή) 1,15 Από έως (ή ισότιµο, µέση τιµή) 2,90 Πάνω από (ή ισότιµο, µέση τιµή) 14,50 Επιπλέον επιβάρυνση για εντολές σε ευρώ και στα νοµίζµατα της Ε.Ε/ Ε.Ο.Χ στην Ε.Ε/Ε.Ο.Χ/ Με µηδενική χρέωση του δικαιούχου 67. Έως (ή ισότιµο, µέση τιµή) 18 Επιπλέον επιβάρυνση για εντολές σε Ευρώ και στα νοµίσµατα της Ε.Ε./ Ε.Ο.Χ. εκτός Ε/Ε./Ε.O.X και εντολές σε λοιπά νοµίσµατα εντός και εκτός 68. Έως (ή ισότιµο, µέση τιµή) 15 "Μη Αυτοµατοποιηµένες" (NON STP) 69. Πλέον των βασικών εξόδων της µεταφοράς πίστωσης 9 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ακύρωση / τροποποίηση / διερεύνηση εκτέλεσης εξερχόµενης µεταφοράς, µετά την αποστολή της ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΗ / ΕΥ ΑΠ / ΕΠΑ Αττικής / ΕΠΑ Θεσσαλονίκης / ΕΠΑ Θεσσαλίας / 71. ΕΠΑ Μελέτες / ΕΠΑ Κατασκεύες / ΕΠΑ Τροποποιήσεις / ΕΠΑ Σύνδεση & Εγγύηση 0, ΟΤΕ / ΟΤΕ Μεγάλοι Πελάτες ηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ( ΕΥΑ) Πελάτες 'Private Banking': ΕΥΑ Κοζάνης / Ρόδου / Καλύµνου / Λάρισας / Σαρωνίδος / Καρδίτσας / Λαµίας / Τρίπολης / Λέσβου / Αγίου Νικολάου / Αλεξανδρούπολης / Τρικάλων / Αιγίου / Κατερίνης/ Κέρκυρας/Λάρισσας / Καβάλας/ Σύµης / 73. Ξυλοκάστρου/ Λέρου/ Λουτρακίου / Μεσολογγίου / Θήρας /.Ε.Υ.Α.Β.Α / ΕΥΑΘ / ήµος Λαρισαίων / Σερρών / Σπάρτης / Ερέτριας / Κορίνθου Από 28/11: ΕΥΑ Καστοριάς ηµοσίου 0,30 Σελίδα 8 / 10

9 Εισφορές και Τέλος Επιτηδεύµατος / ΙΚΑ / Ο.Α.Ε.Ε. / Φ.Π.Α. / Τ.Σ.Α.Υ. / Εισφορών Αντασφαλισµένων Υγειονοµικών Τ.Σ.Α.Υ / Τ.Ε.Α.Γ.Ε. / Ε.Ε.Τ.Τ. / Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας / Φόρος Εισοδήµατος Φ.Π./ Κτηµατολόγιο 401 & 402/ Ειδικό Πρόστιµο ιατήρησης Ρυθµιζόµενων 74. Χώρων/ Περαίωση ν.3888/2010 / Προσωρινή ήλωση Απόδοσης Φόρου & Τελών Χαρτοσήµου / Φόρος Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων ΥΠΕΚΑ Τέλος Υπαγωγής Ρύθµισης Αυθαιρέτων / ΥΠΕΚΑ Ενιαίο Ειδικό Πρόστιµο Αυθαιρέτων Wind / Q Telecom / ΟΤΕΝΕΤ / Columbia / Hellas on line / Vivodi / 75. Cosmoline / On Telecoms Forthnet / Tellas / Vodafone/ Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 76. Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. / Cyta Hellas / NET ONE Από 31/10: Cosmote Συνδροµές δωρεές υπέρ οργανισµών και σωµατείων Π.Α.Σ.Ο.Κ. / Actionaid / Unicef / Χατζηκυριάκειο Ίδρυµα / WWF Hellas / Αγαπώ τα παιδιά / Παιδικά χωριά SOS / Πνοή / Σύλλογος βοηθείας 77. παιδιών Αιθιοπίας / GreenPeace / Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης 0, Επιµελητήριο Αχαΐας 0, Μεταφορά Πίστωσης για Πιστωτική κάρτα άλλης Τράπεζας Ο.Λ.Π. 0,60 Interamerican / Demco Insurance / Generali Hellas / International Life (Α.Ε.Γ.Α. & Α.Ε.Α.Ζ.) / Χρυσός Οδηγός / Άργος ΝΕΤ / FCE Bank / Volkswagen Bank / GMAC Bank / BMW Austria Bank / Credicom Consumer Finance A.E. / Michelin / Ελληνογερµανική Αγωγή / SFS Hellas / Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας / Mutual / Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος / Brink's Security Services S.A. / Energa Power Trading S.A./ Ευρωπαϊκή Πίστη / Α.Ε.Π.Ι./ FGA Bank / FGA Capital/ 81. Rilken / TEC Hellas ΕΠΕ/ ALLIANZ A.E.Γ.A / Hellasfon Networks AE / AIGAION Ασφαλιστική / ACS Athens / ιεθνής Ένωσις ΑΑΕ / ΑΧΑ Ασφαλιστική Κλάδος Γενικών Ασφαλειών / ΑΧΑ Ασφαλιστική Ζωής / ήµος Λαρισαίων / ELPEDISON ΕΜΠΟΡΙΚΗ Από 31/10: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων Τέλη Ονοµάτων Χώρου Από 7/11: GreenGreek Environmental & Energy Network Από 21/11: Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΕΓΑ Ασφάλειαι Minetta Firen / Serfin / BFS / Fin & Rent / Πλαίσιο / Good Year / IATA Cass / IATA BSP / ACS Courrier / ING (Γενικών Ασφαλειών, Ζωής, Πρακτόρευσης) / Allianz (Ζωής, Γ.Α.) / Alico / Interasco / Ε.Τ.Α.Ο. / Minetta Life / Multichoice Nova/ HELLAS POWER A.E. / G4S Secure Solutions/ EFG Leasing / E.F.G. Eurolife A.E.A.Z. / E.F.G. Eurolife 82. A.E.Γ.Α. / Καραµπάτσος Μoνοπρόσωπη ΕΠΕ (Spartan Security) / Εθνική Ασφαλιστική / Εθνική Ασφαλιστική / Εθνική Ασφαλιστική Ευέλικτη Πληρωµή / Zeus Recovery Fund (1 & 2) / Groupama Phenix / Revmaena / SKROUTZ.GR Από 7/11: My Direct Insurance 0,30 Eurobank Πληρωµή πιστωτικής κάρτας Eurobank ή άλλης οφειλής προς τη 83. Eurobank (π.χ. δάνειο, ασφάλεια κ.λ.π.) Χρεόγραφα ΤΙΤΛΟΙ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΤΟ Χ.Α.Α. 84. Εντολή αγοράς πώλησης αξιών Από 0 έως ,00% Από έως ,75% / min 10 Πάνω από ,50% / min Παρακολούθηση Στην προµήθεια της Τράπεζας για την εκτέλεση εντολής, συµπεριλαµβάνεται η αµοιβή της EUROBANK EFG EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί της προµήθειας της Τράπεζας ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΤΟ Χ.Α.Α. 86. Εντολή αγοράς πώλησης (στο Κατ/µα ή το ebanking) Μισθοδοσία 87. Με αρχείο (µαζικές πιστώσεις) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η χρέωση της προµήθειας "κλείσιµο λογαριασµού ταµιευτηρίου ή τρεχούµενου / όψεως, σε " πραγµατοποιείται όταν ο λογαριασµός κλείνει µε µία από τις παρακάτω αιτιολογίες: α. Αίτηµα Πελάτη (Άλλοι λόγοι) β. Αίτηµα Πελάτη (Μεταφορά σε άλλο λογαριασµό) γ. Αίτηµα Πελάτη (Αλλαγή Τράπεζας) δ. Βούληση 01. Πελάτη. Ειδικά στην περίπτωση επιλογής της αιτιολογίας γ. "Αίτηµα Πελάτη (Αλλαγή Τράπεζας)", η χρέωση δεν πραγµατοποιείται όταν ο λογαριασµός έχει παράλληλα µόνο ένα δικαιούχο. Εξαιρούνται της χρέωσης οι πελάτες Corporate Banking, ΠΥΕΠ και Global Corporate Clients καθώς και τα υποπροϊόντα εξυπηρέτησης δανείου, Eurobank staff και προϊόντα ενεχύρου. Ο πελάτης επιβαρύνεται µε τα πραγµατικά ταχυδροµικά, τηλεφωνικά, τηλετυπικά τέλη ή άλλα έξοδα (δικαστικά, διαµαρτυρικά, ανταποκριτών, εξωτερικού/ 02. εσωτερικού κ.λ.π.) όταν συντρέχει περίπτωση. Τοκοφορία επιταγών Eurobank σε πίστωση λογαριασµού : 03. Σε άτοκο λογαριασµό: Αυθηµερόν Σε έντοκο λογαριασµό: Αυθηµερόν Τοκοφορία επιταγών άλλων Τραπεζών σε πίστωση λογαριασµού : 04. Τραπεζική: 1 εργάσιµη Ιδιωτική: 3 εργάσιµες Η πληρωµή µε µετρητά τραπεζικής ή ιδιωτικής επιταγής άλλων Τραπεζών ιδίας ή άλλης πόλης απαγορεύεται. Επιτρέπεται µόνο εφόσον υπάρχει εγκεκριµένο 05. ΣΠΥ για κατάθεση επιταγής σε λογαριασµό same day. Τότε, πραγµατοποιείται η κατάθεση σε λογαριασµό πελάτη µε same day value και εν συνεχεία η ανάληψη µετρητών. Σελίδα 9 / 10

10 Α) Τοκοφορία κατάθεσης µετρητών σε λογαριασµό : Σε έντοκο λογαριασµό Ταµιευτηρίου, Τρεχούµενου και Όψεως Άτοκο: Αυθηµερόν Σε έντοκο λογαριασµό Όψεως: 1 εργάσιµη Β) Τοκοφορία κατάθεσης µετρητών ή Ξ.Τ. σε λογαριασµό Ενεχύρου : 1 εργάσιµη Γ) Τοκοφορία κατάθεσης µετρητών σε λογαριασµό συναλλάγµατος: Σε έντοκο λογαριασµό Ταµιευτηρίου, Τρεχούµενου και Όψεως Άτοκο, νοµίσµατος εντός EOX*: Αυθηµερόν Σε έντοκο λογαριασµό Όψεως, νοµίσµατος εντός ΕΟΧ*: 1 εργάσιµη Σε λογαριασµό νοµίσµατος εκτός ΕΟΧ*: 2 εργάσιµες ) Τοκοφορία κατάθεσης µετρητών Ξ.Τ. σε λογαριασµό : Σε άτοκο λογαριασµό: Αυθηµερόν 06. Σε έντοκο λογαριασµό: 4 εργάσιµες Ε) Τοκοφορία κατάθεσης µετρητών Ξ.Τ. σε λογαριασµό συναλλάγµατος: Σε έντοκο λογαριασµό Ταµιευτηρίου, Τρεχούµενου και Όψεως Άτοκο, νοµίσµατος εντός ΕΟΧ*, στο ίδιο νόµισµα: Αυθηµερόν Σε έντοκο λογαριασµό Όψεως, νοµίσµατος εντός ΕΟΧ*, στο ίδιο νόµισµα: 1 εργάσιµη Σε λογαριασµό νοµίσµατος εκτός ΕΟΧ*, στο ίδιο νόµισµα: 4 εργάσιµες Σε λογαριασµό νοµίσµατος εντός/εκτός ΕΟΧ*, σε διαφορετικό νόµισµα: 4 εργάσιµες Ζ) Τοκοφορία κατάθεσης µετρητών Ξ.Τ. σε λογαριασµό Ενεχύρου Συναλλάγµατος: 4 εργάσιµες Η) Τοκοφορία κατάθεσης µετρητών σε λογαριασµό Ενεχύρου Συναλλάγµατος: 2 εργάσιµες Θ) Μέσω ΑΤΜ όπου απαιτείται χρήση φακέλου, τα παραπάνω από την ηµέρα αποσφράγισης του φακέλου Ι) Μέσω ΑΤΜ όπου δεν απαιτείται χρήση φακέλου, σε άτοκο ή έντοκο λογαριασµό: αυθηµερόν * Η Ευρωπαϊκή Οδηγία Πληρωµών (Payment Services Directive PSD) καλύπτει τις χώρες του ευρώ και τα νοµίσµατα των παρακάτω χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.): Βουλγαρία BGN, ανία DKK, Μεγάλη Βρετανία GBP, Νορβηγία NOK, Ουγγαρία HUF, Πολωνία PLN, Ρουµανία RON, Σουηδία SEK, Τσεχία CZK, Εσθονία EEK, Ισλανδία ISK, Λετονία LVL, Λιθουανία LTL, Λιχτενστάιν CHF. Για τους όρους πρόωρης απόδοσης των καταθετικών προϊόντων οι πελάτες παρακαλούνται να απευθύνονται στα αρµόδια στελέχη του καταστήµατος, 07. προκειµένου να ενηµερωθούν αναλυτικά. Στις πράξεις αγοράς/ πώλησης συναλλάγµατος, επιπλέον των προβλεπόµενων, εισπράττεται και προµήθεια µετατροπής συναλλάγµατος (0,10% / min 6 και 08. max 30 ). Το όριο ανάληψης από ΑΤΜ άλλης Τράπεζας του εσωτερικού (µέσω ΙΑΣ) είναι 600, ενώ το όριο ανάληψης από ΑΤΜ Τράπεζας εντός Ευρωζώνης (ένδειξη 09. Cirrus / Maestro / MasterCard) είναι 700. Στα έξοδα εκτέλεσης εντολής χρεογράφων συµπεριλαµβάνεται η αµοιβή της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του 10. εξόδου. Επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων (Σ.Α.Τ., Χ.Α., Χ.Α.Κ., ηµόσιο κ.λ.π.): 1. ηµιουργία Κωδικού Αριθµού Μερίδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ) στο Σ.Α.Τ.: εφάπαξ χρέωση Οι εντολές αγοραπωλησίας µετοχών στο Χ.Α. επιβαρύνονται µε εισφορά υπέρ Χ.Α. (0,025%), µε µεταβιβαστικά δικαιώµατα (0,06%) και µε τον 11. αναλογούντα φόρο επί των πωλήσεων (0,15%). Οι εντολές αγοραπωλησίας µετοχών στο Χ.Α.Κ. επιβαρύνονται µε έξοδα Χ.Α.Κ. µέλους (για την κύρια αγορά ή εκτός αυτής) (0,015% ή 0,040%), µε έξοδα Χ.Α.Κ. (0,005%), εκκαθάρισης (για την κύρια αγορά ή εκτός αυτής) (0,025% ή 0,03%) και µε τον αναλογούντα φόρο (0,15%). Η προµήθεια "παροχής στοιχείων από το γενικό αρχείο της Τράπεζας" εισπράττεται κατά την αίτηση αναζήτησης αντίγραφων παραστατικών, συµβάσεων και λοιπών εγγράφων, τα οποία είναι αρχειοθετηµένα στο κεντρικό αρχείο της Τράπεζας ή στο αρχείο του καταστήµατος (εξαιρούνται αιτήσεις ικαστικών ή άλλων 12. Αρχών). Ακόµα, δεν εισπράττεται προµήθεια "έρευνας περιουσιακών στοιχείων" για έρευνα µετοχών EFG Eurobank Ergasias και των εταιρειών Lamda Development A.Ε., Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε., Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε., ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. και Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π Το παρόν τιµολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και περιλαµβάνει µόνο τους όρους των βασικών τραπεζικών εργασιών. Για εξειδικευµένες εργασίες 13. που δεν αναφέρονται σ' αυτό, οι πελάτες παρακαλούνται να απευθύνονται στα αρµόδια στελέχη του καταστήµατος, για αναλυτικότερη ενηµέρωση. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Η τιµολόγηση του προγράµµατος ' ωρεάν Συναλλαγές' ισχύει αποκλειστικά για το συνδεδεµένο στο πρόγραµµα λογαριασµό, εφόσον δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις του πελάτη προς την Τράπεζα (σε καθυστέρηση > 30 ηµερών) και ο πελάτης διατηρεί Μέση Μηνιαία Καταθετική ή/και Επενδυτική ή/και Ασφαλιστική Θέση στην Τράπεζα, ύψους ή µεγαλύτερη (η 'Μέση Μηνιαία Καταθετική ή/και Επενδυτική ή/και Ασφαλιστική Θέση Πελάτη' υπολογίζεται* την τελευταία ηµέρα κάθε µήνα, για ολόκληρο το µήνα). Εφόσον τηρούνται οι παραπάνω προυποθέσεις, η εφαρµογή των προνοµίων 01. του πακέτου πραγµατοποιείται τον επόµενο µήνα. * Για τον υπολογισµό της 'Μέσης Μηνιαίας Καταθετικής ή/και Επενδυτικής ή/και Ασφαλιστικής Θέσης Πελάτη' λαµβάνονται υπόψη α) το άθροισµα των µέσων µηνιαίων υπολοίπων των λογαριασµών (τρεχούµενοι, ταµιευτηρίου, όψεως, προθεσµιακές καταθέσεις) και συναλλάγµατος (µετά την µετατροπή τους σε ), στους οποίους ο πελάτης είναι 1ος δικαιούχος β) το άθροισµα των µέσων µηνιαίων υπολοίπων των επενδυτικών χαρτοφυλακίων, στα οποία ο πελάτης είναι 1ος δικαιούχος γ) το άθροισµα των µέσων µηνιαίων υπολοίπων των ασφαλιστικών προγραµµάτων σύνταξης και µακροχρόνιας αποταµίευσης, στα οποία ο πελάτης είναι ασφαλισµέ Οι όροι και προϋποθέσεις του προγράµµατος " ωρεάν Συναλλαγές" βρίσκονται αναρτηµένοι σε όλα τα καταστήµατα καθώς και στον δικτυακό τόπο της 02. τράπεζας. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλλει οποτεδήποτε τα προνόµια του Προγράµµατος «ωρεάν Συναλλαγές», µετά από ανάρτησή τους στο δικτυακό 03. τόπο της Τράπεζας. Τα προνόµια της υπηρεσίας "Personal Banking" προσφέρονται σε πελάτες που τηρούν στην Τράπεζα κεφάλαια ύψους τουλάχιστον σε καταθετικά 04. ή/και επενδυτικά ή/και ασφαλιστικά προϊόντα. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σελίδα 10 / 10

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50 03. Λογαριασµοί όψεως ακίνητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασμών ταμιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50 03. Λογαριασμοί όψεως ακίνητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως 10 φύλλων 20 25 φύλλων 50 03. Αντίγραφο κίνησης καταθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 2. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως - φύλλων 2-25 φύλλων 5 3. Αντίγραφο κίνησης καταθετικού λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε.

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. To My Banking της Citibank σας προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε οποιαδήποτε συναλλαγή γρήγορα, εύκολα και οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασμών ταμιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασμών ταμιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ... 2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ... 3. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ... 4. ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β Γ Ε ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΑΓΟΡΑ Ξ.Τ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν -ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Η Θ Ι Κ ΚΑ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α4-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Α5- ΛΟΙΠΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α4-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Α5- ΛΟΙΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β Γ Ε ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΑΓΟΡΑ Ξ.Τ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - Ξ.Τ. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Η Θ Ι Κ ΚΑ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ Το παρόν Τιµολόγιο Εργασιών Εγκρίθηκε κατά την υπ αρίθµ 222/02.02.2011 Συνεδρίαση του /Σ. Ισχύει από την 03 η Φεβρουαρίου 2011 και µέχρι την αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση την εκάστοτε πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

0,50. 0,30% / min 25, max 300

0,50. 0,30% / min 25, max 300 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο. 5 200,00 2.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο. 5 200,00 2.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00 Α. Α.. 8 9 ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ Εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος (ΒραχυπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα) Πάγιο 0,00 Έξοδα αξιολόγησης/έγκρισης επιχειρηματικών Χρηματοδοτήσεων: Βραχυπρόθεσμα δάνεια (m m) Μέσομακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1α. ΑΝΟΙΓΜΑ, ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων σε EURO, USD και ρούβλια*

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι 34.000 : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Φοιτητικά (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα ιεκπεραίωσης : 4 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Οκτώβριος 2013 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω SEPA 1, SWIFT σε Ευρώ, μέχρι 50χιλ από λογαριασμό Ευρώ ή μετρητά Ευρώ όπου εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων σε EURO, USD και ρούβλια* 2. Τήρηση λογαριασμού (λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ATMs ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΜΕ ΕΘΝΟCASH PLUS & ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS)

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ATMs ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΜΕ ΕΘΝΟCASH PLUS & ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS) Τελευταία ενημέρωση : 0 3. 0 8. 2 0 1 5 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ i-bank Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση για Ιδιώτες & Επιχειρήσεις ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ s ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΜΕ ΕΘΝΟCASH PLUS & ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS)

Διαβάστε περισσότερα

/ (stop paym) stop paym) (OCR)

/  (stop paym) stop paym) (OCR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ- ΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤ ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατάθεση σε λογ/σµο τρίτου Μεταφορά από λογαριασµό σε λογαριασµό Αδράνεια λογ/σµού ιαχείριση/κίνηση λογ/σµού Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 22 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007)

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007) ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.27) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Έκδοση εντολών μέσω δικτύου ALPHANET για καταβολή μετρητών 1 2.1 ΑΠΛΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (1), () Μέσω Καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Α.Τ.Α. Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την προσφορά μας για το πρόγραμμα «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ προνόμιο» της Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

07.08.2015. 4. Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω αν θέλω να εισάγω αγαθά, πρώτες ύλες κ.λπ. από το εξωτερικό;

07.08.2015. 4. Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω αν θέλω να εισάγω αγαθά, πρώτες ύλες κ.λπ. από το εξωτερικό; Για την ενημέρωση των επιχειρήσεων-πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα σύμφωνα με την από 18/07/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014

Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014 Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ --------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΧΡΕΩΣΗΣ. 0.1% υπολογισμένο στο ποσό της ανάληψης - Ελάχιστο - Μέγιστο

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΧΡΕΩΣΗΣ. 0.1% υπολογισμένο στο ποσό της ανάληψης - Ελάχιστο - Μέγιστο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 1 Ανάληψη μετρητών 1.1 Στο ίδιο νόμισμα 1.2 Σε διαφορετικό νόμισμα 1.3 Σε 0.1% υπολογισμένο στο ποσό της ανάληψης 0.1% υπολογισμένο στο ποσό της

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα ιευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση. Το

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013

Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013 Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ e-ing ing ing/ phone e-ing Μέσω ing ing m-ing Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε.Ε.Σ.Φ.Π.) Ανέξοδα (2) Ανέξοδα - - - - - - - Ανέξοδα (2) Ανέξοδα Ανέξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Το Τιµολόγιο Προµηθειών περιλαµβάνει τις συνήθεις χρεώσεις της Τραπέζης που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και επερχόµενες χρεώσεις µε την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Το Τιµολόγιο Προµηθειών αναθεωρείται σε τακτά

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω:

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Λάρισα, 13/03/2013

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα.

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα. Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε 0,30%, ελάχιστο: 15 συνάλλαγμα ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος / Alphaphone Μέσω Alpha Mobile Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων e-παράβολο Ανέξοδα (1) - - - Ανέξοδα - ICISnet Ηλεκτρονικές Πληρωμές Ανέξοδα - -

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΣΑΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς γνωστοποιεί στα μέλη του ασφαλισμένους στον Ο.Α.Ε.Ε. ότι την 31/12/12 λήγει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 12.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

Έκδοση 12.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Έκδοση 12.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ---------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος / Μέσω Alpha Mobile Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων e-παράβολο Ανέξοδα (1) - - - Ανέξοδα - ICISnet Ηλεκτρονικές Πληρωμές Ανέξοδα - - - Ανέξοδα -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ αδράνεια ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 1,20,40 Έξοδα ιαχειρίσεως: 9/εξάµηνο εφόσον το µέσο ηµερήσιο υπόλοιπο εξαµήνου < 300 Έξοδα Κινήσεως: Για κάθε κίνηση στα ταµεία πέραν των πέντε κάθε µήνα υφίσταται επιβάρυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ιευκρίνιση: Η υπηρεσία Alpha Prime Personal Banking της Τραπέζης μετονομάζεται σε Alpha Bank Gold Personal Banking. Η τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

Yποβολή εκθέσεων ανά χώρα 2014. (Γνωστοποιήσεις - Άρθρο 81 του Νόμου 4261/2014)

Yποβολή εκθέσεων ανά χώρα 2014. (Γνωστοποιήσεις - Άρθρο 81 του Νόμου 4261/2014) Yποβολή εκθέσεων ανά χώρα 2014 (Γνωστοποιήσεις - Άρθρο 81 του Νόμου 4261/2014) O Όμιλος Eurobank (o «Όμιλος») δραστηριοποιείται στην και στην Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Όμιλος έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 3 Αυγούστου 2015. Λουδοβίκου 1 πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς, Τηλ: 210 4177241-5, Φαξ: 210 4178680 Website: www.pcci.gr, E-Mail: evep@pcci.

Πειραιάς, 3 Αυγούστου 2015. Λουδοβίκου 1 πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς, Τηλ: 210 4177241-5, Φαξ: 210 4178680 Website: www.pcci.gr, E-Mail: evep@pcci. Πειραιάς, 3 Αυγούστου 2015 Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: της 28 ης Ιουνίου 2015, 14 ης Ιουλίου 2015, 18 ης Ιουλίου 2015 και 31 ης Ιουλίου 2015, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά με την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ για τις ανάγκες του ΔΣΑ και των μελών του.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά με την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ για τις ανάγκες του ΔΣΑ και των μελών του. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 22.9.2015 Αρ. Πρωτ.: 906 ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

ελτίο Τύπου Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις ελτίο Τύπου Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α 84/18.7.2015), όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1 Απρίλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενημέρωση Δικαιούχου... 3 1.1. Εισαγωγή... 3

Διαβάστε περισσότερα

i-bank Simple Pay Spot

i-bank Simple Pay Spot i-bank Simple Pay Spot Εντάξτε το κατάστηµά σας στο δίκτυο i-bank Simple Pay Spot της Εθνικής Τράπεζας, εξοπλίζοντάς το µε ένα ειδικά προσαρµοσµένο για την υπηρεσία αυτή Σύστηµα Ταµείου της RBS και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) Α. Συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1. Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 71. 11.06.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2013 ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού Οι ιδιαίτερα κρίσιμες οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε όλοι τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με τις ραγδαίες εξελίξεις στον Τραπεζικό

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα