ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

2 Το φυσικό λιμάνι : Ήταν όρμος ο οποίος παρέχει προστασία στα πλοία από ανέμους και τρικυμίες. Είχε αρκετό βάθος και το ανάλογο πλάτος για να επιτρέπονται οι ελιγμοί των πλοίων. Με το περασμα του χρόνου το φυσικό λιμάνι εξελίσσεται σε τεχνητό λιμάνι ύστερα από μια σειρά έργων υποδομής. Τα πρώτα λιμάνια παρείχαν στα πλοία τις εξής υπηρεσίες : 1. Ασφαλές αγκυροβολιό 2. Δυνατότητα ανεφοδιασμού με νερό και τρόφιμα και 3. Δυνατότητα επισκευαστικών υπηρεσιών Το παραδοσιακό λιμάνι : Λέγοντας παραδοσιακό λιμάνι εννοούμε μια παράκτια ( ή παρόχθια ) περιοχή που έχει τεχνητά διαμορφωθεί για να παρέχει στα πλοία ασφαλή προσορμιση και ελλειμενισμό. Στο παραδοσιακό λιμάνι υπήρχε χώρος φορτο-εκφόρτωσης εμπορευμάτων/ επιβατών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του παραδοσιακού λιμανιού αφορούσαν πρωτίστως το πλοίο. Το σύγχρονο λιμάνι : Το σύγχρονο λιμάνι αποτελεί συνδετικό κρίκο στην μεταφορική αλυσιδα μεταξύ χερσαίων και θαλάσσιων μέσων μεταφοράς. Το λιμάνι αυτό, σε αντίθεση με το παραδοσιακό λιμάνι, υπηρετεί μια ευρύτερη ενδοχώρα. Ακόμη, εγκαθίστανται σε περιοχές μακρυά από τα αστικά κέντρα και απαιτούν πολυδάπανα έργα ανωδομής. Το σύγχρονο λιμάνι καλείται να : 1. Συνδέσει τα χερσαία με τα θαλάσσια μέσα μεταφοράς 2. Συντονίσει τις εργασίες στο συγκεκριμένο χώρο με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο βαθμό ώστε να αποσκοπούν: α) στο χαμηλό κόστος παραγωγής του λιμενικού προϊόντος και β) στη μείωση του συνολικού κόστους μεταφοράς Λιμενικός τερματικός σταθμός : Είναι τομέας του λιμανιού που αποτελείται από μια ή περισσότερες θέσεις παραβολής που εξειδικεύονται στη διαχείρηση συγκεκριμένου φορτίου. Μπορεί να ανήκουν στην λιμενική αρχή ή σε ιδιώτες ( post operators ). Η μελλοντική ζήτηση του αριθμού λιμανιού γενικών σκοπών συνεχώς μειώνεται σε αντίθεση με την ζήτηση του αριθμού ειδικευμένων λιμανιών η οποία αυξάνεται.

3 Βασικες λειτουργίες των λιμανιών: Λειτουργία παροχής υπηρεσιών προς τα πλοία : Η λειτουργία αυτή περιλαμβάνει ενέργειες που απαιτούνται για το χειρισμό του φορτίου από τα πλοία στην αποβάθρα και αντίστροφα ( με τον εξοπλισμό του πλοίου ή του λιμανιού ). Στόχος του λιμανιού στη λειτουργία αυτή είναι η οσο το δυνατόν γρηγορότερη απελευθέρωση του πλοίου. Δευτερεύουσες υπηρεσίες που μπορεί να στα πλοία ένα λιμάνι είναι : 1. Η ρυμούλκηση 2. Η πλοήγηση 3. Η πρόσδεση- απόσδεση 4. Ο εφοδιασμός 5. Οι επισκευές κ.τ.λ. Λειτουργία χειρισμού του φορτίου στην αποβάθρα : Η λειτουργία αυτή περιλαμβάνει την μεταφορά και την διακίνηση του φορτίου στην αποβάθρα και την αποθήκευση του. Στη διαδικασίες χειρισμού περιλαμβάνονται και δευτερεύουσες υπηρεσίες, όπως έλεγχος του φορτίου, ζύγισμα, ταξινόμηση, αναβάθμιση, επιδιόρθωση, οι οποίες πρέπει να παρέχονται ταυτόχρονα. Λειτουργία παραλαβής και διανομής Λειτουργίες Logistics Θαλάσσιοι Δρόμοι: - Τα πλοία περνούν από κάποιες περιοχές με μεγαλύτερη συχνότητα. - Σχετίζεται με τη συγκέντρωση των οικονομικών πόρων της γης και την οικονομική δραστηριότητα των διαφόρων περιοχών της. - Μεγάλα λιμάνια δημιουργούνται επι των θαλάσσιων δρόμων ή σε σημεία τομής 2 ή περισσότερων. - Υπάρχει οξύς ανταγωνισμός ανάμεσα στα λιμάνια. - Οι θαλάσσιοι δρόμοι δημιουργούνται με βάση τις ανθρώπινες δραστηριότητες στο χρόνο (οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές) Ενδοχώρα (Hinterland): Είναι η εδαφική περιοχή στην οποία το λιμάνι ακτινώνεται με τους εσωτερικούς δρόμους μεταφοράς (οδικους, σιδηροδρομικούς, εναέριους, ποτάμιους και ακτοπλοϊκούς) και εξυπηρετείται συνήθως από αυτό για τις εισαγωγές/εξαγωγές. - Η ενδοχώρα είναι τοπικής σημασίας,όταν από το λιμάνι εξυπηρετείται το τοπικό εμπόριο. - Η ενδοχώρα είναι εθνικής σημασίας όταν από το λιμάνι εξυπηρετείται το εθνικό εμπόριο της χώρας. - Η ενδοχώρα είναι διεθνούς σημασίας όταν το λιμάνι εξυπηρετεί το εμπόριο πολλών χωρών.

4 Κατάταξη των λιμανιών: Τα λιμάνια που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο κατατάσσονται σε 3 γενιές, ανάλογα με: 1. Την τακτική εξέλιξης του λιμανιού 2. Την επέκταση των λιμενικών δραστηριοτήτων 3. Την ολοκλήρωση των λιμενικών δραστηριοτήτων και της οργάνωσης Λιμάνι 1 ης γενιάς: - Υπάρχουν απλά σημεία πρόσβασης από την θάλασσα στην ξηρά - Κύριες δραστηριότητες του λιμανιού είναι η φορτο-εκφόρτωση φορτίων και ο χειρισμός τους στο λιμάνι. Λιμάνι 2 ης γενιάς: - Θεωρείται κέντρο μεταφορικών και εμπορικών υπηρεσιών. Τα λιμάνια αυτά μπορούν να παρέχουν εμπορικές υπηρεσίες που δεν είναι 100% συνδεδεμένες με την φορτο-εκφόρτωση. (π.χ. συσκευασία, παροχή βιομηχανικών υπηρεσιών) - Είναι δημοτικά. Λιμάνι 3 ης γενιάς: - Εμφανίζεται από το 80 και μετά λόγω της επικράτης των Ε/Κ. - Θεωρείται δυναμικός κόμβος στο παγκόσμιο επίπεδο παραγωγής- κατανάλωσης. - Σημαντικά σημεία logistics. - Δραστηριότητες λιμανιών: α) Παραδοσιακές β) Βιομηχανικές- Περιβαλλοντικές γ) Διοικητικές- Εμπορικές δ) Υπηρεσίες διανομής Κατάταξη λιμανιών με βάση τα γεωγραφικά τους γνωρίσματα: 1. Θαλάσσια λιμάνια 2. Λιμνοθαλάσσια λιμάνια 3. Παραποτάμια λιμάνια 4. Λιμάνια σε διώρυγες 5. Λιμάνια σε όχθες λίμνης 6. Ανοιχτά λιμάνια (δεν υπόκεινται σε μεγάλες επιδράσεις της παλίρροιας) 7. Κλειστά λιμάνια (υπόκεινται σε μεγάλες επιδράσεις της παλίρροιας)

5 Κατάταξη λιμανιών με βάση το μέγεθός τους: 1. Μικρό τοπικό λιμάνι: Εξυπηρετούν το τοπικό εμπόριο. Χειρίζονται ποικίλα είδη φορτίων. Σε αυτά πάνε μικρά φορτηγά πλοία. Υπάρχουν βασικές εγκαταστάσεις αποτελούμενες από γενικου τύπου αγκυροβόλια και εξοπλισμό. 2. Μεγάλο τοπικό λιμάνι: Υπάρχουν εγκαταστάσεις μικρού τοπικού λιμανιού για μικρό αριθμό Ε/Κ. 3. Μεγάλο περιφερειακό λιμάνι: Διαχειρίζονται μεγάλο όγκο φορτίων. Δέχονται μεγάλα πλοία ανοικτής θαλάσσης. Έχουν εξειδικευμένες εγκαταστάσεις και ειδικά τερματικά. 4. Περιφερειακά διαμετακομιστικά και μεταφορτωτικά κέντρα: - Κέντρα transshipment - Φορτία που μεταφέρονται από ποντοπόρα πλοία και προωθούνται στην ενδοχώρα με άλλα μέσα ή σε άλλα λιμάνια. Διώρυγες: Είναι τεχνητοί δίαυλοι που ενώνουν 2 θάλασσες και αποτελούν σημαντικοί δρόμοι στη διεξαγωγή του θαλάσσιου εμποριού. V.I.P. διώρυγες: Panama (Panamax περίπου DWT) Suez (Suezmax περίπου DWT υπο έρμα) Kiel (Lakers περίπου DWT) Διώρυγα του Παναμά: 1. Ενώνει Ατλαντικό- Ειρηνικό 2. Έχει δεξαμενές ανύψωσης στάθμης λόγω της διαφοράς της στάθμης του Ειρηνικού με τον Ατλαντικό. Ανταγωνιστικό σύστημα της διώρυγας του Παναμά είναι το σύστημα land bridge της Αμερικής που συνδέει τα λιμάνια των ανατολικών και των δυτικών γραμμών με τρένα υψηλών ταχυτήτων. Διώρυγα του Suez: 1. Συνδέει την Μεσόγειο με την Ερυθρά Θάλασσα 2. Η πλεύση της γίνεται ελέυθερα, χωρίς τη χρήση δεξαμενών ανύψωσης 3. Ο διάπλους διαρκεί από ώρες 4. Η διέλευση γίνεται με το σύστημα των νηοπομπών 5. Κυρίως διακινείται crude oil και τα παράγωγά του Εναλλακτική διαδρομή είναι ο περίπλους της Αφρικής μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας ή η διαδρομή του Υπερσιβηρικού Σιδηροδρόμου.

6 Διώρυγα του Κιέλου: 1. Συνδέει την Βόρεια με την Βαλτική Θάλασσα 2. Έχει 2 διαμερίσματα ανύψωσης διπλού συστήματος στα λιμάνια εισόδου και εξόδου της 3. Κύριοι χρήστες είναι ο ακτοπλοϊκός στόλος της Γερμανίας και οι στόλοι των χωρών της Ανατολικής Βαλτικής 4. Φορτία που διακινούνται: προϊόντα δασοκομείας, πετρέλαιο, άνθρακας, δημητριακά, πρώτες ύλες 5. Λειτουργεί σαν transshipment point 6. Το Κίελο είναι σταθμός υποδοχής του Υπερσιβηρικού. Εναλλακτική διαδρομή είναι τα στενά της Δανίας. Το μεταφορικό σύστημα του Αγίου Λαυρεντίου: 1. Εκτείνεται εντος της ενδοχώρας της Βόρειας Αμερικής 2. Συνολικά διαθέτει 17 δεξαμενές ανύψωσεις, για να εξουδετερωθεί η υψομετρική διαφορά των 183m. 3. Το διασχίζουν μονο Lakers πλοία 4. Έχει εποχική λειτουργία (Μάρτιος- Δεκέμβριος) γιατι πιάνει πάγος 5. Φορτία: iron ore, cole & grains General Cargo: - Γενικά χαρακτηρίζονται τα φορτία τα οποία αποτελούνται από το άθροισμα εμπορευμάτων το καθένα από τα οποία δεν προσφέρεται/ζητείται, κατά φόρτωση, σε ποσότητα ικανή να συμπληρώσει τη χωριτικότητα ενός σύνηθους πλοίου (σαν ομοειδές φορτίο). - Μεταφέρονται με liner φορτηγά πλοία - Κυρίως είναι προϊόντα μεταποίησης Unitization: Ταξινόμηση των επιμέρους φορτίων σε ομοιόμορφες μονάδες φορτίου σχετικά μεγάλου βάρους που μπορούν να φορτοεκφορτώνονται με ένα χειρισμο. Κυριότερες μορφές μοναδοποίησης: - Μπάλες φορτίου/μεγάλα δέματα (big bags) - Ε/Κ και κατακόρυφη φορτο-εκφόρτωση (Lo-Lo) - Ro-Ro - Φορτηγιδοφόρα πλοία (Flo-Flo) - Παλέτες

7 Τα είδη του general cargo: 1. Loose cargo 2. Σαμπανιασμένο φορτίο (Pre-slung cargo): μικρά τεμάχια τα οποία δένονται όλα μαζί 3. Palletized cargo 4. Βαρέα και δυσκολοχείριστα φορτία 5. Κιβωτιοποιημένο φορτίο 6. Liquid cargo 7. Refrigerated cargo Πλοία μεταφοράς του general cargo: - Tweendeckers - Multi-purpose vessels - Containership - Ro-Ro - Barge carrying vessels Λιμενικοί τερματικοί σταθμοί συμβατικού γενικού φορτίου - Θέσεις παραβολής (Berths) Σε κάθε θέση παραβολής απαιτούνται: 1. Υπόστεγο διαμετακόμισης 2. Χώροι αποθήκευσης (ανοιχτοί και στεγασμένοι) 3. Οδικό δίκτυο εύκολης προσπέλασης 4. Λωρίδες φόρτωσης και στάθμευσης αυτοκινήτων και τρένων 5. Μηχανολογικός εξοπλισμός 6. Εργατικό δυναμικό - Υπόστεγο διαμετακόμισης (Transit shed): Ανήκει στους προσωρινούς χώρους αποθήκευσης. - Χώροι μακροχρόνιας αποθήκευσης (warehousing): Είναι απαραίτητοι όταν η μέγιστη ροή φορτίου υπερβαίνει την αποθηκευτική χωριτικότητα ενός τυπικού μεγέθους υποστέγου διαμετακόμισης. Μπορεί να τοποθετηθεί πιο μακρυά από το υπόστεγο διαμετακόμισης. Οι παραδοσιακοί τερματικοί σταθμοί έχουν εξελιχθεί σήμερα σε τερματικά πολλών σκοπών και χρήσεων, τα λεγόμενα Multi-purpose Terminals.

8 - Σιδηροτροχιά κατά μήκος της αποβάθρας (quayside rail track) Παραδοσιακά υπάρχουν 2 τρόποι διαχείρισης του γενικού φορτίου: 1. Χειρισμός φορτίου μέσω υποστέγου διαμετακόμισης 2. Χειρισμός φορτίου απευθείας από το φορτηγό ή το βαγόνι στην πλευρά του πλοίου. Τα μειονεκτήματα αυτού του τρόπου: 1. Παρεμπόδιση των εργασιών από την ύπαρξη σιδηροδρόμου στην προκυμαία 2. Δυσκολία έλευσης on time του οχήματος. Ο σιδηρόδρομος δικαιολογείται να υπάρχει στην αποβάθρα μονο αν το φορτίο είναι βαρύ (π.χ. μηχανήματα). Μηχανολογικός εξοπλισμός χειρισμού 1. Γερανοί αποβάθρας (quay cranes) κίνηση σε ράγες 2. Κινητός γερανός σταθμού (mobile yard crane) 3. Ελκυστήρες πλατφόρμας 4. Μεταφορικές ταινίες 5. Περονοφόρο όχημα (fork lift- truck) Containers E/K: Μεγάλο κιβώτιο με ατσαλένιο/χαλύβδινο σκελετό με το οποίο είναι δυνατή η μεταφορά διαφόρων εμπορευμάτων. - Δεν απαιτεί συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο, γιατί μπορεί να πάει με όλα - Κατά την φόρτωση και τη μεταφορά παίρνουν την μορφή ενιαίου φορτίου - Μέγεθος και μορφή που βοηθά στην εύκολη και ασφαλή φορτο-εκφόρτωση - Μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν (Reusable) - Κατάλληλα ανοίγματα για εύκολο γέμισμα/άδειασμα και προστασία από φθορά και κλοπή του περιεχομένου τους. Μπορούν να μεταφερθούν με: 1. Φορτηγά αυτοκίνητα 2. Σιδηροδρομικά βαγόνια 3. Φορτηγά πλοία 4. Αεροπλάνα Οι τρόποι μεταφοράς των Ε/Κ αποτελούν τρομερό πλεονέκτημα για τις συνδιασμένες μεταφορές. Τη σήμερον ημέρα, υπάρχουν εταιρίες leasing Ε/Κ, οι οποίες όμως δεν είναι μεταφορικές.

9 Μεγέθοι και τύποι Ε/Κ: Προδιαγραφές σύμφωνα με τον ΙSO: ΤΕU 20 ft x 8 ft x 8,6 ft (μήκος x πλάτος x ύψος) FEU 40 ft x 8 ft x 8,6 ft Επίσης υπάρχει και : 30 ft (μήκος) 48 ft (μήκος) 53 ft (μήκος) αλλα μόνο στις Η.Π.Α. Τύποι Ε/Κ: 1. Με λεπτή εσωτερική επιφάνεια (δεν παρέχουν θερμομόνωση, μόνο προστασια από καιρό και κλοπές). 2. Μονωμένα (παχιά εξωτερική επιφάνεια με υαλοβάμβακα, παρέχουν θερμομόνωση) 3. Refrigerated (με ξεχωριστό σύστημα ψύξης, κυρίως για τρόφιμα) 4. Με εξαερισμό 5. Για ξηρά φορτία 6. Που γεμίζουν από πάνω (για τεράστια, βαριά φορτία) 7. Με επίπεδες επιφάνειες 8. Πλατφόρμες 9. Με ανοίγματα στα πλάγια 10. Με κινητά πλευρά 11. Με μισό ύψος (20 ή 40 x 8 x 4 ft) 12. Υγρών χύδην φορτίων και συμπιεσμένων αερίων 13. Στερεών χύδην φορτίων 14. Για την μεταφορά ζώων 15. Igloo (για μεταφορά στα κύτη αεροσκαφών) Πλεονεκτήματα από τη χρήση Ε/Κ: 1. Συγκέντρωση του φορτίου, κάνοντας το μια μεταφορική μονάδα 2. Ευκολότερος και ταχύτερος χειρισμός κατά την φορτο-εκφόρτωση 3. Απαιτείται πολύ λιγότερο πακετάρισμα 4. Μείωση κλοπών 5. Προστασία από καιρικές συνθήκες 6. Ασφάλεια από φθορές/ζημιές κατά την μεταφορά και την φορτο-εκφόρτωση 7. Μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους ασφάλισης 8. Μείωση κόστους σε όλα τα επίπεδα της μεταφορικής διαδικασίας

10 Μειονεκτήματα: 1. Υψηλό κεφαλαιακό κόστος εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για φορτο-εκφόρτωση στα τερματικά και τα πλοία. Πολλά λιμάνια δεν ειχαν μέσα υποδοχής Ε/Κ και αυτό οδήγησε στην δημιουργία των geared πλοίων τα οποία είναι ακριβά. 2. Διασφάλιση ταξιδιού επιστροφής με γεμάτα Ε/Κ. Γενικότερα παρατηρείται τάση γιγαντισμού στο στόλο των containerships: 1 st generation- Converted cargo vessels ( TEU s) Converted tankers 2 nd generation- Cellular containerships 3 rd generation- Panamax class 4 th generation- Post panamax 5 th generation- Post panamax plus ( TEU s) -Οδικά μέσα μεταφοράς Container: Container πλατφόρμας. - Σιδηροδρομική μεταφορά Ε/Κ: Piggyback

11 Doublestack Η μεταφορά Ε/Κ με το τρένο είναι συμφέρουσα όταν γίνεται εύκολη φορτο-εκφόρτωση. Σύστημα μεταφοράς Land-bridge και Double-stack - Double-stack: Τρένο μεταφοράς Ε/Κ με 2 σειρές στοίβασης. 20 βαγόνια, 5 πλατφόρμες ανα βαγόνι, 2 Ε/Κ ανα πλατφόρμα Συνολικά μεταφέρονται 200 Ε/Κ ανα τρένο. Απαιτούνται ακριβές δαπάνες για εξοπλισμό υποδοχής double-stack στα τερματικά. Double-stack στις Η.Π.Α.: East coast West coast. Double-stack στην Ρωσσια: Υπερσιβηρικός. Σύγχρονες τάσεις στη διαχείρηση των Ε/Κ: - 80: Φιλελευθερισμός: Απόλυτη κυριαρχία της αγοράς. Μεταβολή διεθνούς εμπορίου σε παγκόσμιο. Πολυεθνικές εταιρίες: Επιχείρηση που πραγματοποιεί κέρδη σε όλο τον κόσμο, εγκαθιστώντας τις παραγωγικές μονάδες της εκεί όπου ο συνδυασμός των μισθών: του κόστους Α υλών των αγορών της κυβερνητικής πολιτικής μεγιστοποιεί το κέρδος της εταιρίας. Πολυδιάστατη παραγωγή και συναρμολόγηση, οπότε υπάρχουν παντού εγκαταστάσεις.

12 Ο τρόπος λειτουργίας των πολυεθνικών απαιτεί υψηλές υπηρεσίες οργάνωσης, για να διατηρηθεί ο έλεγχος όλων των μετακινήσεων Α υλών, ενδιάμεσων προϊόντων και τελικών αγαθών. Logistics: Είναι η τεχνική διατήρησης ελέγχου μιας παγκόσμιας αλυσίδας, συνδιάζοντας τη μεταφορά, την αποθήκευση, τη διαχείρηση της διανομής και τα πληροφοριακά συστήματα. Στόχοι του συστήματος διανομής: 1. Μείωση του κόστους μεταφοράς 2. Μείωση του κόστους αποθήκευσης και αποθεματικοποίησης 3. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι συνδιασμένες μεταφορές 4. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στο επιπεδο συγκέντρωσης και διανομής παραγωγής, σε συνδιασμό με την ζήτηση 5. Βελτίωση πληρότητας οχημάτων κατά την μεταφορά μεγάλου μήκους 6. Χρήση οχημάτων μεγέθους ανάλογου της μεταφοράς Τάσεις στις Ναυτιλιακές Μεταφοράς Ε/Κ (Liner): - Παλιά: Προσφορά ολιγοπωλίου (καρτέλ) Ζήτηση τέλειου ανταγωνισμού - Σήμερα: Ολιγοψώνιο Οριζόντια ολοκλήρωση: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στην Liner ναυτιλία: Οι μικρές ναυτιλιακές επιχειρήσεις δεν μπορούν επιβιώσουν γιατί υπάρχει υψηλός ανταγωνισμός, εκτεταμένα επενδυτικά προγράμματα (αύξηση της ζήτησης χωριτικότητας παραπάνω πλοία), αύξηση συχνότητας δρομολογιών κ.α. Τα παραπάνω οδηγούν σε Οικονομίες Κλίμακας και Δημιουργία παγκόσμιων Συμμαχιών. Κάθετη ολοκλήρωση: Συγχωνεύσεις εταιριών που δραστηριοποιούνται σε συνεχόμενα στάδια της παραγωγικής διαδιακασίας, και έχουν σαν απότερο σκοπό την απόκτηση μεγαλύτερου ελέγχου και την επίτευξη καλύτερης οργάνωσης ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας. Τα παραπάνω οδηγούν σε Οικονομίες Φάσματος, Dedicated Terminals και Προσπάθειες συγχώνευσης των ναυτιλιακών liner με τα χερσαία μέσα μεταφοράς και τις door-todoor υπηρεσίες.

13 Γιγαντισμός στα πλοία (από το 92 και μετά): Ultra Large Container Ships. Post-Panamax: - Μειονεκτήματα 1. Αδυναμία διέλευσης από Panama Canal 2. Αδυναμία προσέγγισης σε πολλά λιμάνια - Πλεονεκτήματα 1. Οι χωριτικότητες είναι μεγαλύτερες από 4500 TEU s 2. Υπάρχει καλύτερος υδροδυναμικός σχεδιασμός 3. Μεγαλύτερη σταθερότητα και κενοί χώροι, οπότε υπάρχει ευκολία στοιβασίας 4. Ταχύτερη φορτο-εκφόρτωση Αιτίες γιγαντισμού: 1. Σύγχρονες συνθήκες που οδηγούν σε νέες απαιτήσεις στο χώρο του διεθνούς εμπορίου και των μεταφορών 2. Αύξηση ζήτησης TEU οικονομίες κλίμακας μείωση ανα μονάδα κοστους αύξηση μεγέθους πλοίων. Transshipment: 1. Εμφάνιση logistics 2. Τα πολύ μεγάλα πλοία δεν μπορούν να προσεγγίσουν όλα τα λιμάνια Hub and Spoke: Mother ships προσεγγίζουν κεντρικά λιμάνια, γίνεται μεταφόρτωση του φορτίου σε μικρότερα πλοία Readers τα οποία προσεγγίζουν τα λιμάνια. Interline: 2 κύριες γραμμές συναντώνται σε μεγάλο λιμάνι και ανταλλάσουν φορτία. Μεταβολές υποδομής-ανωδομής λιμανιών: Οι τεχνολογικές μεταβολές στα πλοιά οδήγησαν σε τεχνολογικές μεταβολές στα λιμάνια: πολυδάπανα έργα υποδομής και νέο εξειδικευμένο εξοπλισμό χειρισμού. Καθώς τα πλοία μεγαλώνουν, μεγαλώνει και η ανάγκη για αύξηση της παραγωγικότητας. Έτσι, οι λιμενικοί τερματικοί σταθμοί σήμερα υιοθετούν αυτοματοποιημένα συστήματα και στην περιοχή της αποβάθρας. Η χρήση του Internet και της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών (EDI) θα είναι ένα νέο στοιχείο στο μέλλον των λιμανιών. Το λιμάνι στις μέρες μας καλείται να παίξει ένα πιο ουσιαστικό ρόλο στην ολοκληρωμένη

14 διαδικασία των logistics. Ετσι, στο μέλλον τα λιμάνια φαίνεται να αυξάνουν το ρόλο τους και σαν κέντρα logistics. Ιδιωτικοποίηση Τερματικών: Κίνητρα: 1. Ανάγκη νέων επενδύσεων υποδομής-ανωδομής 2. Υιοθέτηση αποτελεσματικότητας ιδιωτικού τομέα 3. Ανάγκη απαλλαγής του κρατικού προϋπολογισμού από κόστος λιμενικών επενδύσεων 3 στοιχεία που ιδιωτικοποιούν ένα λιμάνι: 1. Ευθύνη ρύθμισης όρων λειτουργίας 2. Ιδιοκτησία υποδομής (landlord) 3. Παραγωγή λιμενικών υπηρεσιών (operator) Dedicated Terminals: Εξασφαλίζουν βραχυχρόνια πελατεία. Κίνδυνοι για το λιμάνι: - Μονοπώλιο υποδομών από την προνομιούχο εταιρία, κάτι που οδηγεί σε στρέβλωση ανταγωνισμού. - Απώλεια κίνησης προς άλλα γειτονικά λιμάνια, εξάρτηση του λιμανιού από τον προνομιούχο μεταφορέα, γιατί άλλες εταιρίες αποφεύγουν να στέλνουν εκεί τα πλοία τους. Οικονομίες κλίμακας ολιγοψώνιο λιμενικών υπηρεσιών. Container Terminals: Απαραίτητες προϋποθέσεις λειτουργίας container terminals: 1. Προσέγγιση μέσω θάλασσας 2. Θέσεις παραβολής και γερανογέφυρες 3. Χώρους διαχείρισης φορτίου 4. Συστήματα διαχείρισης φορτίου στο terminal 5. Σύνδεση με χερσαία μέσα μεταφοράς - Θέσεις παραβολής (Berths): Οι χώροι διαχείρισης Ε/Κ και οι γερανογέφυρες εξαρτώνται ανάλογα με το μήκος και το βύθισμα του πλοίου. Η δυναμικότητα του κάθε Berth επηρεάζεται από: 1. Τον αριθμό γερανογεφυρών 2. Την απόδοση της κάθε γερανογέφυρας 3. Τις εργάσιμες μέρες ανα χρόνο 4. Τον νεκρό χρόνο 5. Τις απαιτήσεις αγκυροβόλιου

15 - Γερανογέφυρες (Ship-to-shore Gantry Cranes) : Με βάση τα πλοία που εξυπηρετούν έχουν το ανάλογο μέγεθος (μήκος έκτασης βραχίωνα προς θάλασσα): Small Panamax Standard Panamax Post Panamax Extra Post Panamax Στις γερανογέφυρες φορτο-εκφόρτωσης παρουσιάζεται στενή σχέση ανάμεσα σε ανυψωτική ικανότητα, στην έκταση του βραχίωνα προς την θάλασσα και την ταχύτητά της. - Χερσαίες εκτάσεις Διαχείρισης και Στοιβασίας Ε/Κ: Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα γης στο terminal. Επάρκεια γής τιμή γής τιμή εξοπλισμού στοιβασίας εναντίον του εξοπλισμού μεταφοράς Υπάρχουν αποθήκες για γεμάτα Ε/Κ και για άδεια Ε/Κ. Οι απαιτήσεις γης ανα TEU εξαρτώνται από: - Σύστημα χειρισμού Ε/Κ - Απαιτήσεις πρόσβασης στο μέγιστο ύψος στοιβασίας Τα Ε/Κ ταξινομούνται ανάλογα με: - Τον προορισμό - Το βάρος - Την κλάση - Το φορτίο για πολλούς χρήστες - Αποθήκες Πλήρωσης/Εκκένωσης Ε/Κ (Container Freight Station): Είναι χώρος όπου: 1. Παραλαμβάνονται και συσκευάζονται φορτία σε Ε/Κ για εξαγωγή τους 2. Ανοίγονται και αδειάζονται τα φορτία των εισαγόμενων Ε/Κ για τους διάφορους παραλήπτες. - Συστήματα Διαχείρισης Ε/Κ στα Terminals: 1. Σύστημα ελκόμενων οχημάτων (Chassis System) Το Ε/Κ τοποθετείται από την γερανογέφυρα σε όχημα που το μεταφέρει από την αποβάθρα σε σταθμό συγκέντρωσης. Πλεονεκτήματα: Πολύ καλές αποδόσεις παραγόμενου έργου, χαμηλές χρονικές απαιτήσεις. Μειονεκτήματα: Απαίτηση μεγάλων χώρων για σχετικά μικρό αριθμό Ε/Κ. Προτιμάται το σύστημα αν οι περισσότερες χερσαίες μεταφορές γίνονται με φορτηγό. 2. Straddle Carriers System Το Straddle Carrier σηκώνει το Ε/Κ και το μεταφέρει από την αποβάθρα στην περιοχή αποθήκευσης. Στοιβασία Ε/Κ 2-2 ή 3-3.

16 Πλεονεκτήματα: Εκτέλεση μεγάλης γκάμας λειτουργιών. Μειονεκτήματα: Χαμηλός βαθμός αξιοπιστίας, υψηλό κόστος συντήρησης, μικρή διάρκεια ζωής. 3. RTG (Rubber Tyred Yard Gantry Crane System) Γερανογέφυρα που κινείται σε λάστιχα, για την στοίβαση των Ε/Κ στην περιοχή αποθήκευσης. Πλεονεκτήματα: Εύκολα προσαρμόσιμο σύστημα στη χρήση Η/Υ, μείωση των απαιτήσεων ειδικευμένων οδηγών, μπορεί να συνδεθεί και με άλλους τύπους εξοπλισμού χειρισμού Ε/Κ, μικρές απαιτήσεις σε χώρο. Μειονεκτήματα: Περίπλοκη οργάνωση και προσχεδιασμός στοιβασίας Ε/Κ. 4. RMG (Rail-mounted Yard Gantry Crane System) Γερανογέφυρες σε ράγες. Ιδανικά για: Τερματικά με μεγάλη κίνηση, γιατί είναι πολύ αποδοτικά (υψηλή πυκνότητα αποθήκευσης) και με περιορισμένες χερσαίες εκτάσεις, για terminals εξαγωγών. Πλεονεκτήματα: Καλή αξιοποίηση γης (λόγω στοιβασίας σε ύψος), χαμηλό κόστος συντήρησης, έλεγχος λειτουργίας με Η/Υ. Μειονεκτήματα: Υψηλό κόστος εγκατάστασης. 5. Περονοφόρα οχήματα και στοιβαχτές Πλεονεκτήματα: Γρήγορη μετακίνηση στο χώρο, λειτουργούν σε όλα τα container terminals, μικρό κόστος συντήρησης, μικρός νεκρός χρόνος, συνδιάζεται και με άλλα συστήματα, προσαρμογή σε πολλές χρήσεις. ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΟ: Υγρό: Crude oil, oil products, LNG, LPG, χημικά αέρια, λοιπά υγρά Ξηρό: 5 Μεγάλα Φορτία: Iron ore, coal, σιτηρά, βωξίτης-αλουμίνα, φωσφάτα Μικρά Χύδην: Προϊόντα χάλυβα, τσιμέντο, γύψος, μη σιδηρούχα μεταλλεύματα, θειάφι, ζάχαρη κ.α. Ειδικά Χύδην Φορτία: Οχήματα, κατεψυγμένα φορτία, προκατ, άλλα - Χύδην φορτία (Bulk cargos) Κάθε φορτίο που μεταφέρεται σε ποσότητες τέτοιες ικανές να γεμίσουν πλήρως τη χωριτικότητα ενός πλοίου ή ενός αμπαριού. Τα bulk cargos μεταφέρονται σε μεγάλες ποσότητες γιατί ζητούνται μεγάλες ποσότητες. Συνήθως, οι εισαγωγείς διατηρούν αποθέματα. Αγαθά του πρωτογενή τομέα παραγωγής. Υπάρχουν εταιρίες που κατέχουν δικό τους στόλο από bulk carriers (π.χ. πετρελαϊκές). Για τα εποχικά χύδην φορτία (γεωργικά προϊόντα) και λόγω της αστάθειας της αγοράς τους, η χωριτικότητα ναυλώνεται για 1 ταξίδι μόνο (tramp ναυτιλία).

17 - Χαρακτηριστικά tramp ναυτιλίας: 1. Δεν υπάρχει σταθερό δρομολόγιο 2. Μεταφέρουν οποιοδήποτε φορτίο (κατάλληλο) 3. Ναύλωση για 1 ταξίδι, στο σύνολο της χωριτικότητας του πλοίου 4. Συνήθως 1 φορτίο 5. Χαμηλή αξία ματαφορικών φορτίων 6. Μεταφορά για συντήρηση αποθεμάτων όχι επείγουσα 7. Δεν απαιτούνται ειδικά χαρακτηριστικά 8. Η ευθύνη του φορτίου ανήκει στον φορτωτή. - Σύστημα μεταφοράς bulk cargos: Παραγωγή (εξαγωγέας) αποθήκευση στον τόπο παραγωγής χερσάια μεταφορά στο λιμάνι φόρτωσης φόρτωση θαλάσσια μεταφορά εκφόρτωση αποθήκευση στο λιμάνι φόρτωσης χερσαία μεταφορά αποθήκευση για αποθέματα παραγωγή (εισαγωγέας) - Τρόποι μείωσης κόστους: 1. Οικονομίες Κλίμακας 2. Αποτελεσματικός χειρισμός φορτίου 3. Ενοποίηση διάφορων σταδίων μεταφοράς 4. Συντονισμός αποθεμάτων (just in time) Πλοία: General Purpose Μεταφοράς σιδηρομεταλλεύματος Bulk carriers Combination carriers Αυτοεκφορτωνόμενα πλοία Transshipment στα χύδην φορτία: Είτε μεταφόρτωση από mother σε feeder, είτε εκφόρτωση σε αποβάθρα- επεξεργασία και φόρτωση σε feeder. - Άνθρακας (coal and coke) 2 αγορές: - Για κατασκευή χάλυβα - Σαν καύσιμο στην βιομηχανία Εξαγωγικοί σταθμοί άνθρακα υπάρχουν στην Αυστραλία, στην Αμερική και στον Καναδά. Οι εισαγωγικοί σταθμοί διακρίνονται σε Τοπικούς, Εθνικούς και Διαμετακομιστικούς. Εξαγωγικοί σταθμοί υπάρχουν στην Ευρώπη και την Ιαπωνία. Συνήθως η διακίνηση του άνθρακα γίνεται με μεγάλα πλοία, σε μεγάλες αποστάσεις προς ένα διαμετακομιστικό σταθμό. Στην συνέχεια το φορτίο μετεμφορτώνεται και μεταφέρεται σε μικρότερους σταθμούς. - Μεταφορά άνθρακα από ορυχείο σε εξαγωγικό σταθμό: Γίνεται με: 1. Βαγόνια σε ράγες 2. Φορτηγά 3. Φορτηγίδες

18 - Μεταφορά άνθρακα από εισαγωγικό σταθμό σε ενδοχώρα: Γίνεται με: 1. Βαγόνια σε ράγες 2. Φορτηγά 3. Τρένα - Κίνδυνοι από μεταφορά άνθρακα: 1. Έκλυση μεθανίου 2. Ανάφλεξη λόγω οξείδωσης 3. Διάβρωση πλοίου από θείο Σιδηρομετάλλευμα (iron ore): - Το 2 ο μεγαλύτερο εμπόριο χύδην ξηρών φορτίων. - Εξαρτάται από την τοποθεσία του εργοστασίου χάλυβα σε σχέση με τα αποθέματα πρώτων υλών. - Βασικές εισαγωγικές χώρες: Οι χώρες τις Ευρώπης και η Ιαπωνία. - Βασικές εξαγωγικές χώρες: Βραζιλία, Αυστραλία και ο Καναδάς. Τα λιμάνια Iron ore διακρίνονται σε εισαγωγικά και εξαγωγικά. Οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν κυρίως εισαγωγικά λιμάνια. - Τα λιμάνια Iron ore χρησιμεύουν και σαν σταθμοί που συνδέουν 2 σημεία μεταφοράς. Η δυνατότητα αποθήκευσης είναι απαραίτητη για να υπάρχει συνεχής ροή μεταξύ θαλάσσιας και χερσαίας μεταφοράς. Βωξίτης και Αλουμίνα: - Βωξίτης αλουμίνα αλουμίνιο Υπάρχει τάση για επεξεργασία του βωξίτη στην πηγή και έτσι υπάρχει περιορισμός απαιτήσεων για μεταφορά. - Αλουμίνα: υψηλή αξία (απαιτείται αποθήκευση σε καλυμμένους χώρους). - Το εμπόριο βωξίτη- αλουμίνας έχει αυξομειώσεις, οπότε δεν συμφέρει η χρήση των πλοίων Panamax. - Βασικές χώρες εξαγωγής είναι η Αυστραλία, οι χώρες της Δυτικής Αφρικής, η Τζαμάικα και οι χώρες της Νότιας Αμερικής. - Τα περισσότερα λιμάνια βωξίτη- αλουμίνας ανήκουν σε βιομηχανίες αλουμινίου. - Σύστημα φορτο-εκφόρτωσης: Φόρτωση: Μεταφορικές ταινίες, κλειστό σύστημα φορτωτή- πλοίου με κεκλιμένο επίπεδο. Εκφόρτωση: Σύστημα μεταφοράς με συμπιεσμένο αέρα. Δημητριακά (grain and seeds): Ανάλογα με τον συντελεστή στοιβασίας, τα δημητριακά χωρίζονται σε Σκληρά (Heavy grains) και Μαλακά (Light grains). Το εμπόριο δημητριακών διαφέρει από το εμπόριο άλλων χύδην φορτίων. Οι αποστολές του θαλάσσιου εμπορίου των δημητριακών διακρίνονται σε 2 κατηγορίες: τις εμπορικές αποστολές και τις αποστολές διεθνούς βοήθειας. Οι εμπορικές αποστολές γίνονται κατά σειρά σπουδαιότητας, στην Ανατολική Ευρώπη, την Ιαπωνία, τη Ρωσία, και τη Δυτική Ευρώπη από τους μεγάλους εξαγωγείς που είναι οι ΗΠΑ, ο

19 Καναδάς και η Αυστραλία. Οι μεταβολές των κλιματολογικών συνθηκών έχουν σαν αποτέλεσμα τις μεγάλες διαφορές στην παραγωγή και τη ζήτηση και κατά συνέπεια διακυμάνσεις στις απαιτήσεις της μεταφοράς. Επειδή το εμπόριο είναι εποχικό και μεταβάλλεται ανάλογα με τη σοδιά, στις εισαγωγικές και στις εξαγωγικές εταιρίες οι ναυλωτές βασίζονται κατά κύριο λόγο στη spot αγορά χρησιμοποιώντας τα πλοία που κάθε φορά είναι διαθέσιμα. - Υπάρχουν οικονομίες κλίμακας, όμως υπάρχουν παράγοντες που περιορίζουν τη χρήση μεγάλων πλοίων: 1. Βύθισμα σε πολλά μεγάλα λιμάνια 2. Το περιστασιακό (εποχικό) εμπόριο προκαλεί δυσκολία προγραμματισμού χρήσης στα μεγάλα λιμάνια 3. Περίπλοκη δομή αγοράς - Φορτο-εκφόρτωση δημητριακών: - Για μικρές ποσότητες: Υποτυπώδη μέσα, σε οποιαδήποτε θέση παραβολής γενικού φορτίου - Για μεγάλες ποσότητες: Κατασκευή ειδικών αποβάθρων - Αποθήκευση: Προσωρινή στα λιμάνια (μέχρι τη διανομή στην ενδοχώρα ή μεταφόρτωσή τους) μέσα σε ειδικές αποθήκες silo. Silo: Αρκετά ψηλές αποθήκες από σκυρόδεμα. Εσωτερικά, διαιρούνται σε κατακόρυφα κελιά όπου αποθηκεύονται διάφοροι τύποι δημητριακών. Είναι εφοδιασμένα με συστήματα ξύρανσης, απολύμανσης, και απεντόμωσης. Για μεγάλους τερματικούς σταθμούς, απαιτούνται ειδικά μέσα φορτο-εκφόρτωσης. Με αναρρόφηση από τα αμπάρια του πλοίου διοχετεύονται είτε σε οχήματα, είτε σε αποθήκες με οριζόντιες μεταφορικές ταινίες στη βάση των silo, και ύστερα με κατακόρυφη μηχανική ανύψωση ρίχνεται στους θαλάμους των αποθηκών. Δασικά Προϊόντα: Πριονισμένη ξυλεία: General Cargo Κορμοί Ροκανίδια ξύλου Ξυλοπολτός Bulk cargos - Κορμοί δέντρων: Μεταφέρονται με εξειδικευμένα μικρά πλοία μεταφοράς κορμών ή εξειδικευμένα bulk carriers με ανοιχτά αμπάρια και ειδικούς εξοπλισμούς χειρισμού του φορτίου (για τις μακρινές διαδρομές).

20

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΜΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΡΟΛΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΙΜΕΝΩΝ Το πρώτο λιμάνι-το φυσικό λιμάνι Φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Παρουσίαση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 2010 5 Μαΐου 2011 Περιεχόµενα 1.Η Εταιρεία: - Σύγχρονη ιστορία - Ενδοχώρα λιµένος - Υπηρεσίες - Πλεονεκτήµατα 2. Υποδοµή - Ανωδοµή

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Η συμβολή της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης του Λιμένα Θεσσαλονίκης στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη Σάββας Σισμάνης Δρ., Πολιτικός Μηχανικός Διευθυντής Μελετών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ Τα πλοία γενικού φορτίου (general cargo) μεταφέρουν ποικιλία φορτίων, όπως ξηρά / υγρά φορτία σε σάκους και δοχεία, μηχανήματα, οικοδομικά υλικά. ΠΛΟΙΑ ΨΥΓΕΙΑ Τα

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Mάϊος 2007 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Εισαγωγή. 1.2 ιάκριση bulk και liner ναυτιλίας. 1.3 ιάκριση tramp και liner ναυτιλίας

ΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Εισαγωγή. 1.2 ιάκριση bulk και liner ναυτιλίας. 1.3 ιάκριση tramp και liner ναυτιλίας ΕΡΟΣ ï 1Μ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ 1.1 Εισαγωγή 1.2 ιάκριση bulk και liner ναυτιλίας 1.3 ιάκριση tramp και liner ναυτιλίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εμπορική Ναυτιλία είναι,

Διαβάστε περισσότερα

4. Ανυψωτικές συσκευές και εργαλεία φορτο-εκφόρτωσης Βασικές απαιτήσεις Γενικές απαιτήσεις Σύστημα πέδησης...

4. Ανυψωτικές συσκευές και εργαλεία φορτο-εκφόρτωσης Βασικές απαιτήσεις Γενικές απαιτήσεις Σύστημα πέδησης... Περιεχόμενα Πρόλογος... III Περιεχόμενα...XII Κατάλογος συντομογραφιών και αρκτικόλεξων... XXII 1. Εισαγωγή, πεδίο εφαρμογής, εφαρμογή και ορισμοί... 1 1.1. Εισαγωγή... 1 1.1.1. Γενική επισκόπηση της λιμενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα Λιμένος Πειραιώς Port Management Information System P-MIS

Πληροφοριακό Σύστημα Λιμένος Πειραιώς Port Management Information System P-MIS Πληροφοριακό Σύστημα Λιμένος Πειραιώς Port Management Information System P-MIS Εισηγητές Δημήτρης Σπύρου Θανάσης Κοΐνης Διεύθυνση Ανάπτυξης και Μηχανογράφησης Ο.Λ.Π. Α.Ε Εμπορικό Λιμάνι Μεγαλύτερη Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισμός στο Μάρκετινγκ στην Ποντοπόρο Ναυτιλία. Επιμέλεια-Παρουσίαση: Φανταζία Βασιλική

Προσανατολισμός στο Μάρκετινγκ στην Ποντοπόρο Ναυτιλία. Επιμέλεια-Παρουσίαση: Φανταζία Βασιλική Προσανατολισμός στο Μάρκετινγκ στην Ποντοπόρο Ναυτιλία Επιμέλεια-Παρουσίαση: Φανταζία Βασιλική Εισαγωγή Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να διερευνήσει τον προσανατολισμό στο μάρκετινγκ των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται και οι συνθήκες μεταφοράς και διανομής. Το διεθνές εμπόριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ TΟY ΤΕΡΜΑΤΙΚΟY ΣΤΑΘΜΟY ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ TΟY ΤΕΡΜΑΤΙΚΟY ΣΤΑΘΜΟY ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 9-1-2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Ι. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Φορτοεκφορτωτικές εργασίες επί γενικών εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Πάνος Μυλωνάς General Manger

Εισαγωγικό Σημείωμα. Πάνος Μυλωνάς General Manger Logistics Εισαγωγικό Σημείωμα Στις μέρες μας, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανταγωνίζεται μία επιχείρηση μέσω των προϊόντων της. Σε ένα μεγάλο βαθμό παρουσιάζεται ταύτιση τόσο στη τεχνολογία όσο και σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΥΔΙΑΣ ΒΟΓΔΑΝΟΥ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ GIOIA

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Β.Ε.Π. - Δεκέμβριος 2016

Ε.Β.Ε.Π. - Δεκέμβριος 2016 ................................ Ε.Β.Ε.Π. - Δεκέμβριος 2016 v ................................ Όραμά μας Να καταστεί η Ελλάδα / Πειραιάς στρατηγικός κόμβος της εφοδιαστικής αλυσίδας για εισαγωγές /εξαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Ένας γρήγορος και φιλικός προς το περιβάλλον δρόμος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη. Χαρακτηριστικά. Προνόμια για την επιχείρησή σας

Ένας γρήγορος και φιλικός προς το περιβάλλον δρόμος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη. Χαρακτηριστικά. Προνόμια για την επιχείρησή σας Ένας γρήγορος και φιλικός προς το περιβάλλον δρόμος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη. Εάν ενδιαφέρεστε για μια πιο φιλική προς το περιβάλλον λύση Logistics για τις ανάγκες της εφοδιαστικής σας αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιστοίχιση του μύθου με την μεταφορά

Η αντιστοίχιση του μύθου με την μεταφορά Γεώργιος Ηλιάδης Η αντιστοίχιση του μύθου με την μεταφορά Οι μεταφορές υποστηρίζουν τον ανταγωνισμό μιας αγοράς, γιατί επιτρέπουν σε επιχειρήσεις που βρίσκονται μακριά από την συγκεκριμένη αγορά να διανέμουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΘ ΑΕ και το 2015 διατηρεί υψηλή κερδοφορία

Η ΟΛΘ ΑΕ και το 2015 διατηρεί υψηλή κερδοφορία O Λιμένας της Θεσσαλονίκης αποτελεί μέρος του κεντρικού δικτύου των Λιμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατέχει στρατηγική θέση τόσο στο δίκτυο θαλασσίων μεταφορών των χωρών της Βαλκανικής και της Μαύρης Θάλασσας

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011)

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 4 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011) 9-1-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΠΟΥ 90% ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΘΑΛΛΑΣΣΗΣ

ΠΕΡΙΠΟΥ 90% ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΘΑΛΛΑΣΣΗΣ ΜΑΪΟΣ 2013 1 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030 ΠΕΡΙΠΟΥ 90% ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΘΑΛΛΑΣΣΗΣ Η ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2014 Με την υποστήριξη της: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕ

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕ 1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Η πρόταση οδηγίας σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και οι επιδράσεις της στο ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ε. Σε πολλά πλοία υπάρχουν αυτόματα καταγραφικά όργανα της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της περιεκτικότητας των κυτών σε διοξείδιο του άνθρακα.

ε. Σε πολλά πλοία υπάρχουν αυτόματα καταγραφικά όργανα της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της περιεκτικότητας των κυτών σε διοξείδιο του άνθρακα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ 1 ο ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. Γιαννατσής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Φύση Προϊόντος/Υπηρεσίας και Αγορά Απαιτούμενος βαθμός διαφοροποίησης Απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. Γιαννατσής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Φύση Προϊόντος/Υπηρεσίας και Αγορά Απαιτούμενος βαθμός διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ : ανέπτυξε ένα πρότυπο σύμφωνα με το οποίο διέκρινε 5 στάδια οικονομικής ανάπτυξης, από τα οποία υποστήριξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η Τύποι Λιμένων

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η Τύποι Λιμένων ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η Τύποι Λιμένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπηρεσίες, υποδομές, ανωδομές Τερματικοί Σταθμοί Χρεώσεις Λιμενικών Υπηρεσιών Πληροφοριακά Συστήματα Λιμένων (Παράδειγμα Πειραιά) ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση Λειτουργιών Διακίνησης Μοναδοποιημένων Φορτίων σε Σιδηροδρομικούς και Λιμενικούς Σταθμούς

Προσομοίωση Λειτουργιών Διακίνησης Μοναδοποιημένων Φορτίων σε Σιδηροδρομικούς και Λιμενικούς Σταθμούς ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Προσομοίωση Λειτουργιών Διακίνησης Μοναδοποιημένων Φορτίων σε Σιδηροδρομικούς και Λιμενικούς Σταθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

«Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα»

«Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα» Με την επίσημη υποστήριξη: Δρ Άγγελος Αμδίτης Διευθυντής Έρευνας, ΕΠΙΣΕΥ «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2015 Εφοδιαστική αλυσίδα στην Ελλάδα: Ρόλος, κατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Αποθέματα: Αποθηκευμένη συγκέντρωση πόρων που έχουν υποστεί κάποια επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

10/6/2014. Σύστημα αποθήκευσης. Το σύστημα αποθήκευσης ορίζεται με την επιλογή της μεθόδου στοίβαξης και των ανυψωτικών μηχανημάτων

10/6/2014. Σύστημα αποθήκευσης. Το σύστημα αποθήκευσης ορίζεται με την επιλογή της μεθόδου στοίβαξης και των ανυψωτικών μηχανημάτων Τι είναι η αποθήκη? Αποθήκη είναι ο χώρος της επιχείρησης από τον οποίο περνούν και φυλάσσονται, προσωρινά, τα προϊόντα που αποκτά ή πωλεί ή επεξεργάζεται η επιχείρηση. Στρατηγική Σοβαρότητα Σκέψη Προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ/ ΕΝΝΟΙΕΣ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ THALATTA 2012 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ THALATTA 2012 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ THALATTA 2012 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 22 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κυρίες και Κύριοι, Αναμφίβολα ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί μια από τις δυναμικότερες και επιλεκτικότερες μορφές σύγχρονου τουρισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτριος Μακρής, Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

Δρ. Δημήτριος Μακρής, Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Δρ. Δημήτριος Μακρής, Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Ο λιμένας της Θεσσαλονίκης Πύλη για τα Βαλκάνια και την ΝΑ Ευρώπη. Ανήκει στο Κεντρικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών. Η ενδοχώρα του λιμένα Rijeka Croatia

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΤΙΤΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΤΙΤΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΤΙΤΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 1) Η Αποθήκη που χρησιμοποιείται είναι Ιδιοκτήτη Ενοικιαζόμενη 2) Σε ποια

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07

Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07 Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07 Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, Για όσους δεν µε γνωρίζουν επιτρέψτε µου να συστήθω. Ονοµάζοµαι Αλκης Κορρες, ειµαι Προεδρος της Ενωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορευματική σύνδεση του. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ)

Εμπορευματική σύνδεση του. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) Εμπορευματική σύνδεση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) Περιεχόμενα Παρουσίαση των δύο συνεργατών Σύμπλευση Στόχος Θεωρητικό υπόβαθρο Εμπειρία μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ - ΤΚΜ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2011 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΤΕΕ - ΤΚΜ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2011 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΕ - ΤΚΜ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2011 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Πέτη Πέρκα Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος MSc Μεταφορές και Περιβάλλον Αλματώδης αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Καθηγητής Ηλίας Ζήλας MSc in Information Systems ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 13/12/2013

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 13/12/2013 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η Ιστορία Εξάπλωση Καταστημάτων Το σύνολο των καταστημάτων ανέρχεται σε 268 και αυξάνει, καθώς το δίκτυο επεκτείνεται σε όλη τη χώρα. Δίκτυο καταστημάτων 161 46 43 12

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Χανιά 10 Μαΐου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44 και

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Την Αναδιαρρύθμιση και Ανάπτυξη του Εμπορικού Λιμένα (Ηρακλέους) αποφάσισε το Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε. μετά από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Ενδιάμεση Παραγωγή στο Εξωτερικό και Ενδιάμεσες Προμήθειες από το Εξωτερικό

Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Ενδιάμεση Παραγωγή στο Εξωτερικό και Ενδιάμεσες Προμήθειες από το Εξωτερικό Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Ενδιάμεση Παραγωγή στο Εξωτερικό και Ενδιάμεσες Προμήθειες από το Εξωτερικό Offshoring vs Outsourcing 1 Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα & ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών : Οφέλη και Προκλήσεις

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα & ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών : Οφέλη και Προκλήσεις Άγγελος Αμδίτης Διευθυντής Έρευνας, ΕΠΙΣΕΥ Συνάντηση Εργασίας Αθήνα, 20 Μαΐου 2016 Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα & ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών : Οφέλη και Προκλήσεις Υπό την αιγίδα 20/5/2016 Συνάντηση Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ειδίκευση : Διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ειδίκευση : Διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ειδίκευση : Διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ Φοιτητής: ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επ. Καθηγητής: ΧΛΩΜΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΩΝ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ Κ.Α.

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΩΝ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ Κ.Α. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΩΝ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ Κ.Α. Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ Σωτήριος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/2016 297 Προσάρτημα Γ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I ΚΩΔΙΚΟΙ CPV ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤHN ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ: CONTAINERS. Tου Άλκη Κορρέ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ: CONTAINERS. Tου Άλκη Κορρέ Tου Άλκη Κορρέ Π ολλά έχουν λεχθεί σχετικά με το γιατί οι Έλληνες δεν πολυαρέσκονται τις τακτικές γραμμές. Έχουμε ακούσει ότι δεν τους πάει η πολυφωνία γιατί έχουν κακομάθει στη δεσποτεία του ενός -εκεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 3o εξάμηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Περιγράψτε τη δομική συγκρότηση που παρέχει την κατασκευαστική αντοχή σε ένα πλοίο. 2. Περιγράψτε τα βασικά κατασκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑΤΙ Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ? Σε περίοδο διεθνούς κρίσης οι κρουαζιέρα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΤΕΙΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΕΛΠΙΔΑ Α.Μ. 206 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κατερίνη 2011 ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πλωτοί γερανοί είναι ικανοί να πραγµατοποιήσουν ειδικές εργασίες ανέγερσης και εκφόρτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΟ ΜΕΡΟΣ Α

Περιεχόμενα ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΟ ΜΕΡΟΣ Α Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. θέση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ στη ναυτιλιακή πρακτική 17 2. Οργάνωση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ 18 3. θέση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ στη ναυτική επιμόρφωση και εκπαίδευση 19 4. Βασικά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ MEGA TRANSSHIPMENT HUBS Η ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Μαρία Φιοράκη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική των Μεταφορών

Οικονομική των Μεταφορών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Άμεσο κόστος παραγωγής μεταφορικών υπηρεσιών Σωκράτης Μπάσμπας Άδειες Χρήσης 1. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΛ-9Κ4 .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΛ-9Κ4 .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΗΤΡΩΟ Α : ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ Φορτοεκφορτωτές για το χειρισμό όλων των φορτίων, πλην των ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων, και εξαιρουμένων του χειρισμού μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ποιότητα προϊόντος/υπηρεσίας Ταχύτητα παραγωγής/παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 150 East 58 th Str. (17 th Floor), New York, NY 10155 Tel.: 1-212-751-2404, Fax: 1-212-593-2278, E-mail: greektradeoffice@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

αφιέρωμαcargo Φωτογραφίες: Ιωσήφ Βατσάκης

αφιέρωμαcargo Φωτογραφίες: Ιωσήφ Βατσάκης Φωτογραφίες: Ιωσήφ Βατσάκης Β Μέρος Χανιά: Μεταφορικές Εταιρείες Το λιμάνι της Σούδας είναι το επίνειο της πόλης των Χανίων, μόλις οκτώ χιλιόμετρα ανατολικά της. Χάρη στη γεωγραφική του θέση και τον προσανατολισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΥΔΗΝ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΥΔΗΝ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΒΛΑΧΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΥΔΗΝ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ κέντρο (hub) της ελληνικής κρουαζιέρας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ κέντρο (hub) της ελληνικής κρουαζιέρας ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ κέντρο (hub) της ελληνικής κρουαζιέρας Συνοπτικά σημεία της ομιλίας του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο Συνέδριο του ECONOMIST ΑΘΗΝΑ 15 Μαΐου 2015 Τα λιμάνια είναι μηχανές ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη.

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Οκτώβριος 2013. α. Οδηγοί Φορτηγών Νομοθεσία Ν. 3887/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αντικείμενο: η διάταξη του παραγωγικού δυναμικού στο χώρο, δηλαδή η χωροταξική διευθέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο

Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Καριέρα στη Ναυτιλία Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Επαγγελματικός Σύνδεσμος Εγχώριας Ναυτιλιακής Βιομηχανίας Ιανουάριος 1989: Ίδρυση ΚΝΕ από 17 Μέλη Στόχοι: Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Εργασία που υπεβλήθη για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης υπό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ι. ΑΜΟΙΡΑΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Μορφολογία Εδάφους/ Πυθµένα Στάθµη Επιφάνειας της Θάλασσας Περιβαλλοντικές Συνθήκες Άνεµος Κύµατα Ρεύµατα Εδαφοτεχνικά χαρακτηριστικά Σεισµολογικά χαρακτηριστικά Χρήση του έργου Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Δρ. Άγγελος Αμδίτης Διευθυντής Έρευνας ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ Πρόεδρος του ITS Hellas ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ITS Hellas & Ρόλος ITS for

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ορισμός Επιχειρηματικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία εκπόνησης ενός σχεδίου που υλοποιεί μια επιχειρηματική ιδέα από έναν ή περισσότερους επιχειρηματίες και τους συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

19_05_2016. Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα. End to End value added services for your Customer. Εξυπηρετώντας πολλαπλά σημεία λιανικής σε αστικό περιβάλλον

19_05_2016. Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα. End to End value added services for your Customer. Εξυπηρετώντας πολλαπλά σημεία λιανικής σε αστικό περιβάλλον End to End value added services for your Customer Εξυπηρετώντας πολλαπλά σημεία λιανικής σε αστικό περιβάλλον Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα Managing Partner 19_05_2016 Αποστολή Να προσφέρει στους πελάτες το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου

ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου [1] ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Κυρίες και Κύριοι, Είναι ιδιαίτερη πρόκληση η σημερινή συνάντηση που διοργανώνεται από το Economist υπό την αιγίδα της Προεδρίας του

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Οικονομικής Γεωγραφίας - Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Οικονομικής Γεωγραφίας - Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Οικονομικής Γεωγραφίας - Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Ερωτήσεις 1. Εάν ο δείκτης συνεκτικότητας (β) ενός

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 6 η Διάλεξη: Εμπορευματικές μεταφορές (Freight transportation) 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Βασικά χαρακτηριστικά των μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πελάτες και εταιρεία ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ, ΣΙΩΜΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΥ Ο εσωτερικός πελάτης και η «αλυσίδα αξίας» Ένας εγγυημένος τρόπος επίτευξης ικανοποίησης του πελάτη είναι αναμφίβολα

Διαβάστε περισσότερα

Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ο ΟΛΠ δημιουργεί τον Πειραιά της Ναυτιλίας του 2020

Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ο ΟΛΠ δημιουργεί τον Πειραιά της Ναυτιλίας του 2020 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑ Συνέντευξη στον Κων/νο Στ. Δεριζιώτη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ο ΟΛΠ δημιουργεί τον Πειραιά της Ναυτιλίας του 2020 Στο +28,6%

Διαβάστε περισσότερα