Γιάννης Καλομενίδης Πνευμονολόγος. Β Πνευμονολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιάννης Καλομενίδης Πνευμονολόγος. Β Πνευμονολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν»"

Transcript

1 Μονήρης Πνευμονικός Όζος Γιάννης Καλομενίδης Πνευμονολόγος Β Πνευμονολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν»

2 ΟΡΙΣΜΟΙ Όζος: σφαιρική ή ωοειδής σκίαση με σαφή όρια, 3 εκ, περιβαλλόμενη από φυσιολογικό πνεύμονα Υποεκατοστιαίος: όζος < 8-10 χιλιοστά Αδιευκρίνιστης αιτιολογίας: χωρίς καλοήθους τύπου ασβέστωση και χωρίς ακτινολογική σταθερότητα > 2 έτη

3 Συχνότητα % σε α/α θώρακαπου γίνονται για διάφορους λόγους κλινικής ρουτίνας 7% σε α/α θώρακαανάμεσα σε 1000 άτομα στην ELCAP 76% ήταν < 1 εκ > 50% των όζων δεν βρέθηκαν στην low-dose spiral CT που ακολούθησε Hensche CI et al. Lancet 1999 CT: σε μελέτες προσυμπτωματικού ελέγχου στην αρχική low-dose spiral CT, 8-51%

4 Η κλινική κλινική σημασία σημασία Μπορεί να παριστά κακοήθη βλάβη 46-82% σε μελέτες ελέγχου όζων με PET 1-12% σε μελέτες προσυμπτωματικού ελέγχου με low-dose spiral CT Συχνή αποτυχία αναγνώρισης της βλάβης Όταν προηγούμενες α/α θώρακαεξετάστηκαν αναδρομικά διαπιστώθηκε ότι οι όζοι είχαν διαφύγει σε 45/50 άτομα της Mayo Clinic Project με θετική α/α εισόδου στην μελέτη. Οι 44 όζοι ήταν > 1 εκ ΗευαισθησίατηςCT για ανακάλυψη όζου είναι 74% σε όζους 5 χιλ 65% σε όζους ground-glass 61% σε όζους με κεντρική εντόπιση Muhm J et al. Radiology 1983 Ko JP et al. Radiology 2003

5 Η κλινική σημασία ΝΑΜΗΝΚΑΘΗΣΤΕΡΟΥΜΕ Ανάμεσα στις κακοήθης βλάβες συχνότερα είναι ΜΜΚΠ σταδίου ΙΑ Χειρουργική εξαίρεση του ΜΜΚΠ ΙΑ 5ετής επιβίωση > 60% Ωστόσο, 20% των ασθενών με ακτινολογικό στάδιο ΙΑ έχει ήδη μικροσκοπικές λεμφαδενικές μεταστάσεις στο μεσοθωράκιο (Ν2) (πότε έγινε η μετάσταση;) ΝΑΜΗΝΠΡΟΤΡΕΧΟΥΜΕ 20-40% τωνόζωνπουεξαιρούνταιμευποψία κακοήθειας είναι καλοήθεις (πόσοι ασθενείς κινδύνεψαν άδικα;)

6 Αιτιολογία ΚΑΛΟΗΘΗ Ανενεργά κοκιώματα 25% Ενεργά κοκκιώματα 15% Αμαρτώματα 15% Μη-ειδική φλεγμονή/ίνωση, στρογγύλη πνευμονία, απόστημα, στρογγύλη ατελεκτασία, έμφρακτο, εστιακή αιμορραγία, αιμαγγείωμα, αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία ΚΑΚΟΗΘΗ αδενοκαρκίνωμα 47% επιδερμοειδές 22% μεταστατικό 8% αδιαφοροποίητο ΜΜΚΠ 7% μικροκυττρικό 4% βρογχοκυψελυδικό 4%

7 Η κλινική εκτίμηση της πιθανότητας ένας όζος να παριστά κακόηθες νόσημα καθοδηγεί τον χειρισμό του ατόμου που φέρει τον όζο

8 Εκτίμηση πιθανότητας Διάφορα μοντέλα ACCP: πιθανότητα καρκίνου = e x /(1+e x ) Το «X» συναξιολογεί ηλικία, κάπνισμα, ιστορικό κακοήθειας, διάμετρο, ανώμαλα όρια, εντόπιση στον άνω λοβό Η προβλεπτική αξία του μοντέλου είναι ισοδύναμη με αυτή της κλινικής εκτίμησης από έμπειρο πνευμονολόγο

9 Ost D et al. NEJM 2003;348:

10 Χαρακτηριστικά της βλάβης Μέγεθος Ρυθμός αύξησης μεγέθους Σύσταση - πρότυπα ασβέστωσης Όρια της βλάβης Λειτουργικά χαρακτηριστικά: αιμάτωση (δυναμική CT), μεταβολισμός (PET)

11 Μέγεθος Πιθανότητα κακοήθειας < 5 χιλιοστά: 0-1% 5-10 χιλιοστά: 6-28% > 2 εκατοστά: 64-82%

12 Χρόνος διπλασιασμού Όζος = σφαίρα όγκος = 4Πr 3 / % αύξηση της διαμέτρου θεωρείται ότι αντιστοιχεί διπλασιασμό του όγκου Οι κακοήθεις βλάβες έχουν χρόνο διπλασιασμού μέρες Βλάβη που δεν ήταν ορατή < 2 μήνες ή που ήταν σταθερή για 2 έτη είναι μάλλον απίθανο να είναι κακοήθης

13 Προγράμματα μέτρησης όγκου Η εξακρίβωση αύξησης σε βλάβες < 1 εκ είναι δύσκολη Αυτόματος υπολογισμός χρόνου διπλασιασμού Δεν έχουν εφαρμογή σε μη απόλυτα συμπαγείς όζους καιεπηρεάζονταιαπόπαρακείμενεςδομέςκαιτον καρδιακό κύκλο Όχι επαρκώς καθορισμένη η αξία τους

14 Το κριτήριο της ακτινολογικής σταθερότητας για 2 έτη Ηεπί 2 έτη σταθερότητα στην α/α θώρακαείχε ειδικότητα 72% και θετική προβλεπτική αξία 65% για καλοήθη διάγνωση Yankelevitz DF, Henschke CI.AJR Am J Roentgenol. 1997;168: Προσοχή σε ground-glass, μικρές ή κεντρικές βλάβες BAC και άτυπο καρκινοειδές μπορεί να μεγαλώνει πιο αργά Ωστόσο, η HRCT είναι πολύ πιο ακριβής στην διάκριση μεγέθους (διαφορές μεγέθους 0.3 mm vs 3-5 mm της α/α θώρακα)

15 Ασβέστωση Κεντρική, ολική, ποπ-κορν, laminated υπέρ καλοήθειας Άλλα μορφολογικά χαρακτηριστικά υπέρ κακοήθειας Ακτινοειδείς προσεκβολές, ανώμαλα όρια, επαφή με αγγείο, διατεταμένος βρόγχο σε επικοινωνία με την βλάβη, κοιλότητα με παχιά τοιχώματα

16 Πυκνότητα του όζου Πιθανότητα κακοήθειας 59-73% Πιθανότητα κακοήθειας 63% Πιθανότητα κακοήθειας 7-9%

17 Δυναμική CT με σκιαγραφικό Αξιολογεί αιμάτωση (δείκτης αγειογένεσης) βλαβών Υψηλή ευαισθησία Δεν έχει καθοριστεί η ανώτερη φυσιολογική τιμή ενίσχυσης Η χρήση της ενθαρύννεται από τo ACCP

18 Δυναμική CT με σκιαγραφικό Jeong YJ et al. Am J Radiol 2007;188:57-68

19 PET Ευαισθησία για κακοήθεια %, μέση 96% Μικρότερη σε βλάβες < 8-10 εκ, σε βλάβες grοundglass Προβληματικοί ιστότυποι: BAC, καρκινοειδές, βλεννώδες αδενοκαρκίνωμα Ειδικότητα για κακοήθεια %, μέση 78% Η ειδικότητα σημαντικά μικρότερη σε πληθυσμούς με υψηλή επίπτωση κοκκιωματωδών νόσων YC Ung J Natl Cancer Inst 2007; 99:

20 PET Αδενοκαρκίνωμα (+) BAC (-)

21 PET Οι υπομεταβολικοί κακρκίνοι έχουν καλή πρόγνωση ακόμη και όταν αφαιρεθούν και μετά από 8 μήνες. Άρα: (-) εξέταση θα μπορούσε να οδηγήσει ακτινολογική παρακολούθηση για 2 έτη ή αν η κλινική πιθανότητα είναι υψίστη σε βιοψία υπό CT (+) εξέταση απαιτεί αφαίρεση του όζου

22 FNA καθοδηγούμενη από CT Ευαισθησία για την αποκάλυψη της κακοήθειας: 36-84% Μη διαγνωστική σε μέχρι και ~ 40% των περιπτώσεων συχνότερα σε καλοήθεις βλάβες Πνευμοθώρακας 25% Πνευμοθώρακας που απαιτεί θωρακικό σωλήνα 5%

23 FNA καθοδηγούμενη από CT όταν η κλινική πιθανότητα κακοήθειας και οι πεικονιστικές εξετάσεις είναι αλληλουγκρουόμενες, όταν κανείς υποπτεύεται καλοήθη διάγνωση ου απαιτεί θεραπεία όταν το επιθυμεί ο ασθενής ξιολογώ τον σχετικό κίνδυνο πνευμοθώρακα

24 Βρογχοσκόπηση Χαμηλή απόδοση ακόμη και με ακτινοσκοπική καθοδήγηση Ευαισθησία 1,5 εκ: 10% 2-3 εκ: 40-60% Αν παρατηρείται αεροβρογχόγραμμα τότε η απόδοση είναι καλύτερη Να αξιολογούνται παράγοντες κινδύνου για επιπλοκές Άγνωστος ο ρόλος των συστημάτων πλοήγησης

25 Δίνουμε αντιβίωση; Μερικοί όζοι κρύβουν πνευμονία - μικροαπόστημα ACCP: δεν δίνουμε αντιβίωση Άλλοι, αν υπάρχει υποψία λοίμωξης ήαν εμφανιστεί νέος όζος που δεν υπήρχε σε προηγούμενη (πριν 1 έτος CT) χορηγούν αντιβίωση και επαναλαμβάνουν CT 1 μήνα μετά International ELCAP investigators, NEJM 2007

26 Χειρουργική εξαίρεση Προτιμάται σε όζους υψηλού κινδύνου, (+) PET ή (+) δυναμική CT ή σε όσους αυξάνονται σε μέγεθος Μπορεί να είναι επιθυμία του ασθενή Αξιολόγηση μετεγχειρητικής αναπνευστικής επάρκειας Προτείνεται VATS και αν η ταχεία βιοψία δείξει κακοήθεια (ευαισθησία για κακοήθεια 87-94% ανάλογα με το μέγεθος) τότε να διενεργείται λοβεκτομή και συστηματική βιοψία των λεμφαδένων του μεσοθωρακίου

27 νέος όζος 8-30 χιλ παλαιά απεικόνιση σταθερότητα για 2 έτη καλοήθη ασβέστωση OXI NAI παρακολούθησε μόνo αν είναι ground-glass δυνητικά χειρουργήσιμος NAI OXI αν μπορείς βάλε διάγνωση, ΑΘ(;) HRCT 3,6,12,24 μήνες αρνητκός έλεγχος <5% πιθανότητα καρκίνου; 5-60% PET δυναμική CT? FNA αν είναι περιφερικός? βρογχοσκόπηση >60% VATS - χειρουργείο καρκίνος

28 Fleischner Society όζος μέχρι 4 χιλ σε ασθενή χωρίς κλινικό ρίσκο καρκίνο πνεύμονα δεν χρειάζεται τίποτα

29 Πολλαπλοί όζοι Θεωρούμε ότι όσοι έχουν ίδιο ή παραπλήσιο μέγεθος έχουν και ίδια αιτιολογία Δενισχύειανυπάρχεικάποιοςόζος κυρίαρχος ως προς το μέγεθος Σε όσους έχουν δυνητικά χειρουργήσιμο καρκίνωμα στον πνεύμονα 60-99% των επιπλέον μικρότερων όζων είναι καλοήθεις Κάθε νέος όζος αντιμετωπίζεται σαν ξεχωριστή οντότητα

30 Μονήρης Μετάσταση Ασθενείς με εξωθωρακικό καρκίνο που χειρουργήθηκαν για αφαίρεση όζου 60-80% τωνόζωνήτανκακοήθεις 20-50% ωφείλονταν σε καρκίνο του πνεύμονα Ginsberg MS et al. Radiology 1993 Quint LE et al. Radiology 2000 Mery CM et al. Chest 2004 Το 18% μόνο των όζων < 1 εκ είναι κακοήθεις Πάντα επιδιώκουμε ιστολογική διάγνωση

31 Πιθανή μονήρης μετάσταση δεν διστάζω να χειρουργώ Η μεταστεκτομή οδηγεί σε 5ετή επιβίωση 80% σε germ-cell, 53% σε γυναικολογικά, 44% σε κεφαλής και τραχήλου 43% σε νεφρό, 38% σε παχύ έντερο, 34% μαστό Επιδιώκεται όταν έχει αφαιρεθεί η πρωτοπαθής εστία, δεν υπάρχει άλλη εξωθωρακική εντόπιση και δεν υπάρχει καλύτερη θεραπεία

32 Α. Άμεση χειρουργική αφαίρεση 73 ετών, ΧΑΠ (FEV1:70%), Καπνιστής 25 ΠΕ Α/α ρουτίνας: όζος που δεν προϋπήρχε σε άλλη που έκανε λόγω λοίμωξης πριν 14 μήνες Σε CT χαρακτηρίζεται ο όζος και υπολογίζεται σε 0,8 εκ Τι κάνουμε; Β. Βρογχοσκόπηση και αν είναι αρνητική FNA υπό CT Γ. PET/CT ήνέαct 3 μήνες Δ. Νέα CT σε 6 μήνες και πολλές κυτταρολογικές εξετάσεις πτυέλων

33 Ο ίδιος ασθενής. Η PET/CT ήταν (-) και η παρακολούθηση με CT για έδειξε σταθερό μέγεθος τουόζουαρ Νέα α/α θώρακακαιct θώρακος στα πλαίσια μίας λοιμώδους παρόξυνσης ΧΑΠ ανακαλύπτεται νέος όζος 1,1 εκ ΑΡ που δεν υπήρχε σε CT που είχε γίνει πριν 2 μήνες Τι κάνω; Α. PET/CT B. Aντιβίωση και νέα CT μετά από μέρες Γ. Γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση Δ. Βρογχοσκόπηση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: κ. Κυπαρίση ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: Χατζόγλου Αναστασία Χατζόγλου Κυριακή ΛΑΡΙΣΑ 2009 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.1 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικές απεικονιστικές μέθοδοι, η αξονική και

Οι κλασικές απεικονιστικές μέθοδοι, η αξονική και O νέος άγνωστος, μαγικός κόσμος της θωρακικής απεικόνισης Η Συμβολή της Ποζιτρονιακής Αξονικής Τομογραφίας (PET/CT) στις παθήσεις του θώρακα Δ. Έξαρχος 1, Ε. Σκούρα 2, Ι. Δατσέρης 3 1 Επιμελητής Α, Ακτινολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Γιάννης Καλομενίδης 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών Το ΥΥ σε φυσιολογικές συνθήκες 0,26 ± 0,1 ml/kg ανά ημιθωράκιο Κύτταρα 1716 /μl Μακροφάγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (ΑΕΜ)

ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (ΑΕΜ) ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Συχνότητα και θνησιμότητα Ca μαστού Ο κίνδυνος για την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού στο γενικό πληθυσμό υπολογίζεται ότι κυμαίνεται σε 800 νέες περιπτώσεις ανά έτος σε 1.000.000 γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

Απόστημα ή βλεννοκήλη σκωληκοειδούς

Απόστημα ή βλεννοκήλη σκωληκοειδούς 20. ΟΓΚΟΙ ΩΟΘΗΚΩΝ Οι εξαρτηματικοί όγκοι είναι συχνοί στη γυναικολογική πρακτική και συχνά παρουσιάζουν διλήμματα στη διάγνωση και αντιμετώπισή τους. Εκτός από τις περιπτώσεις που επιπλέκονται με οξεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Ο οδηγός αυτός για ασθενείς δημιουργήθηκε από τις Αξιόπιστες Θεραπείες

Διαβάστε περισσότερα

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ΝΟΕΜΒριοσ 2007 Περιοδικεσ εκδοσεισ τησ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2005-2006 Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Χαραλάμπους Μαιευτήρα -Γυναικολόγου

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Χαραλάμπους Μαιευτήρα -Γυναικολόγου ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού 2 Εισαγωγή Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία συγκεκριμένων τύπων καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή O Δ H Γ O Σ Γ I A T O N A Σ Θ E N H Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή Ελάχιστα τραυματική και πλήρως αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη Βασίλης Πουλάκης MD, FEBU Χειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

Pocket Guidelines Ελληνική έκδοση Επιμέλεια Φ. Σοφράς

Pocket Guidelines Ελληνική έκδοση Επιμέλεια Φ. Σοφράς European Association of Urology Pocket Guidelines Ελληνική έκδοση Επιμέλεια Φ. Σοφράς 2011 edition Εισαγωγή Ελληνικής Έκδοσης Με ιδιαίτερη χαρά η Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Κρήτης παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για ασθενείς προετοιμάστηκε από το Reliable Cancer

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Παρασκευή Κατσαούνου 1, Ανδρέας Ασημάκος 2, Peter J. Barnes 3 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα, 28 30 Ιουνίου 2013 Ξενοδοχείο Porto Rio 16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ thkapla. [Pick the date] [Type text] Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 Αίθουσα Ακρόπολη Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον οργανισμό Anticancer Fund

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education Ο Επαρκής Βρογχοσκόπος Μαθαίνοντας τη θεωρία της βρογχοσκόπησης στον κόσμο του σήμερα ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Καλωσήρθατε στην Ενότητα Ι του Επαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Σύγγραμμα: Rubin E., Βασική Παθολογική Ανατομική Ύλη: Τόμος Ι: Κεφάλαιo 13 Τόμος ΙΙ: Κεφάλαια 14-19, 21, 24-29 SOS: Συνήθως τα θέματα κατανέμονται ως

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για τον Καρκίνο Κεφαλής Τραχήλου

Κατευθυντήριες οδηγίες για τον Καρκίνο Κεφαλής Τραχήλου 2012 Hellenic Society of Medical Oncology Consensus Meeting on Head and Neck Cancer Σ. Αγγελάκη, Η. Αθανασιάδης, Χ. Ανδρεάδης, Α. Βαδαλούκα, Κ. Βαχτσεβάνος, Ι. Γιωτάκης, Κ. αρδούφας, Β. Καραβασίλης, Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού Συν τονισ τεσ: Ι. Κωστόπουλος Α. Μπουρλή Ο. Τζάϊδα Εισ η γ η τ ε σ : Κ. Κουτσούμπη Φ. Πατακιούτα Μ. Σωτηροπούλου Ο. Τζάϊδα ΣΥνοψη χρησιμων δεδομενων για την ιστολογικη

Διαβάστε περισσότερα

ενδοσκοπήσεις Βοστώνη θα πάτε; Αρχές ηλεκτροχειρουργικής Καρκίνος πρωκτού

ενδοσκοπήσεις Βοστώνη θα πάτε; Αρχές ηλεκτροχειρουργικής Καρκίνος πρωκτού ενδοσκοπήσεις Το περιοδικό της Ένωσης Γαστρεντερολόγων (ΕΠ.Ε.Γ.Ε) Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέµβριος 2012 Tεύχος Λ. Δηµοκρατίας 67, 15451, Αθήνα, Τηλ.: 210 6727531-3, Fax: 210 6727535 25 Βοστώνη θα πάτε;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΟΠΕ, στα πλαίσια του κοινωνικού της ρόλου συμβάλλει στη σωστή

Η ΕΟΠΕ, στα πλαίσια του κοινωνικού της ρόλου συμβάλλει στη σωστή Η ΕΟΠΕ, στα πλαίσια του κοινωνικού της ρόλου συμβάλλει στη σωστή ενημέρωση του κοινού μέσω της έκδοσης κατανοητών πληροφοριών και οδηγιών για τους διαφόρους τύπους καρκίνου. Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός Συνδρόμου Prader-Willi Σύνδρομο Prader-Willi Θέματα Ιατρικής Επαγρύπνησης

Διεθνής Οργανισμός Συνδρόμου Prader-Willi Σύνδρομο Prader-Willi Θέματα Ιατρικής Επαγρύπνησης Διεθνής Οργανισμός Συνδρόμου Prader-Willi Σύνδρομο Prader-Willi Θέματα Ιατρικής Επαγρύπνησης Από Ιατρούς Ειδικούς στο Σύνδρομο Prader-Willi ΣΥΝΔΡΟΜΟ PRADER-WILLI Το σύνδρομο Prader-Willi (PWS) είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη, πρόγνωση και θεραπεία του καρκίνου του μαστού

Πρόληψη, πρόγνωση και θεραπεία του καρκίνου του μαστού Πρόληψη, πρόγνωση και θεραπεία του καρκίνου του μαστού Σταμάτης Βασίλαρος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Ευχαριστώ για τα ωραία λόγια, τιμή μου που είμαι εδώ σήμερα και που με καλέσατε να πάρω

Διαβάστε περισσότερα

Η πραγματική αιτία του καρκίνου του ενδομητρίου είναι άγνωστη.

Η πραγματική αιτία του καρκίνου του ενδομητρίου είναι άγνωστη. KΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ Η ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ Όγκοι - Γυναικολογικός Καρκίνος Με τον όρο καρκίνο περιγράφονται ομάδες νοσημάτων που η αιτία τους βρίσκεται σε κυτταρικό επίπεδο. Ο όρος αναφέρεται σε υπερβολική

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ θα ήθελα να σας γράψω σε

Πολύ θα ήθελα να σας γράψω σε editorial //ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ #27 Πολύ θα ήθελα να σας γράψω σε αυτό το τεύχος για τον πρώτο µικροοργανισµό που ανακάλυψαν οι βιολόγοι της NASA που αναπτύσσεται και αναπαράγεται

Διαβάστε περισσότερα