ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια οχηµάτων µηχανηµάτων. Προϋπολογισµός: ,28 Α.Μ.: 39 / 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια οχηµάτων µηχανηµάτων. Προϋπολογισµός: 949.797,28 Α.Μ.: 39 / 2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ Χαλάνδρι Πληρ.: Β. Καρυτσιώτη Τηλ.: Fax: ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια οχηµάτων µηχανηµάτων Προϋπολογισµός: ,28 Α.Μ.: 39 / 2014 και ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια οχηµάτων και µηχανηµάτων για τις ανάγκες της /νσης ιαχείρισης Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης του ήµουχαλανδρίου. Η προµήθεια των νέων οχηµάτων (Απορριµµατοφόρα οχήµατα µε συµπίεστη απορριµµάτων) κρίνεται ιδιαιτέρως σηµαντική δεδοµένου ότι πολλά από τα απορριµµατοφόρα οχήµατα του ήµου Χαλανδρίου είναι πολύ παλιά και έχουν ήδη ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους µε αποτέλεσµα η συντήρησή τους να είναι οικονοµικά ασύµφορη, αλλά και να είναι ιδιαιτέρως ρυπογόνα. Η ανάγκη για την σταδιακή αντικατάσταση τους κρίνεται επιτακτική για λόγους περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Για τους παραπάνω λόγους, η µελέτη λαµβάνει υπόψη τις επιπτώσεις της λειτουργικής κατανάλωσης ενέργειας καθ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήµατος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις οι οποίες περιλαµβάνουν τουλάχιστον την ενεργειακή κατανάλωση, τις εκποµπές CO2 και τις εκποµπές ρύπων και αιωρούµενων σωµατίδιων. Αυτό γίνεται περιλαµβάνοντας απαιτήσεις σχετικά µε ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις σε καθεµία από τις εξεταζόµενες επιπτώσεις (ως ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ή ως κριτήρια ανάθεσης). Τα προς προµήθεια µηχανήµατα (ανατρεπόµενο αυτοκινήτο µε ανυψωτικό µηχανισµό και καρότσα, 4αξονικό φορτηγό µε καρότσα και αρπάγη, φορτωτής εκσκαφέας τύπου JCB, σάρωθρο και δύο µικρα φορτηγακια τύπου ΒΑΝ) είναι επίσης απαραίτητα προκειµένου να αντιµετωπιστούν πιο αποτελεσµατικά τα προβλήµατα της καθαριότητας και της αποκοµµιδης ειδικών απορριµµάτων (όπως είναι τα κλαδιά και τα ογκώδη αντικείµενα)από τις γειτονιές του ήµου Χαλανδρίου, αλλά και πάσης φύσεως µεταφορές. Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, επί ποινή αποκλεισµού, για την έκδοση των σχετικών άδειων και πινακίδων κυκλοφορίας. Τα προς προµήθεια οχήµατα θα παραδοθούν στον ήµο έτοιµα προς κυκλοφορία-χρήση. Στην προσφορά των αναδόχων θα συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόµησης, πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας, τέλη χρήσης κλπ. Η παράδοση των οχηµάτων θα λάβει χώρα στο Αµαξοστάσιο του ήµου Χαλανδρίου, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης µελέτης.

2 Άρθρο 1 ο - Τεχνικές Προδιαγραφές Οµάδα 1 Προµήθεια δύο (2) απορριµµατοφόρων τύπου πρέσσας µε καύσιµο πετρέλαιο χωρητικότητας 16m3 µε µηχανισµό ανύψωσης κάδων µε χούφτα και µπράτσο ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα προς προµήθεια απορριµµατοφόρα (Α/Φ) αυτοκίνητα, αποτελούµενα από πλαίσιο & υπερκατασκευή, θα είναι καινούρια, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 ή νεότερο, θα έχουν σύστηµα συµπίεσης απορριµµάτων τύπου πρέσας, κατάλληλα για την φόρτωση απορριµµάτων µε µεγάλη περιεκτικότητα σε νερό χαρτοκιβωτίων, ξυλοκιβωτίων, οικιακών απορριµµάτων κλπ. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µε την παράδοση των Α/Φ στην Υπηρεσία, να καταθέσει και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα τους. Επισηµαίνεται ότι τα υπηρεσιακά οχήµατα του ήµου φέρουν πινακίδες χρώµατος ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ µε ένδειξη στοιχείων ΚΗΗ κ.ο.κ.-. Εξωτερικά τα οχήµατα θα είναι βαµµένα σε λευκό χρώµα και θα πρέπει να φέρουν κίτρινη λωρίδα πλάτους 10εκ κατά µήκος, περιµετρικά, στη µέση, περίπου, του οχήµατος, παράλληλη µε το έδαφος. Θα φέρουν και στις δύo (2) πλαϊνές πλευρές του αυτοκινήτου ολόκληρου του τίτλου της Υπηρεσίας στην οποία αυτό ανήκει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του αρ. 7 της ΚΥΑ 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108/Β ). Τα Α/Φ θα πρέπει να συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισµού από ολική εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών χωρίς περιορισµό χιλιοµέτρων, από την έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής καθώς και από τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή στην Ελληνική. Ο προµηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί γραπτώς για την κάλυψη του Α/Φ σε ανταλλακτικά πάσης φύσεως τουλάχιστον για δέκα (10) έτη από την υπογραφή της σύµβασης. Επίσης, ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί σ οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος του ΚΤΕΟ και να φροντίσει, επί ποινή αποκλεισµού, για την έκδοση των σχετικών άδειων και πινακίδων κυκλοφορίας. Το εν λόγω όχηµα θα παραδοθεί στον ήµο έτοιµο προς κυκλοφορία. Στην προσφορά των αναδόχων θα συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόµησης, πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας, κλπ. Κάθε Α/Φ θα αποτελείται από το πλαίσιο ( chasis ) µε κύριο χαρακτηριστικό τις διαστάσεις και την ιπποδύναµη του κινητήρα του και από την υπερκατασκευή του µε κύριο χαρακτηριστικό την χωρητικότητα της. Τα παραπάνω Α/Φ θα είναι εφοδιασµένα µε υδραυλικό σύστηµα ανύψωσης, κατάλληλο για όλους τους τυποποιηµένους κατά DIN & DIN κάδους απορριµµάτων, µεταλλικούς ή πλαστικούς. Τόσο το πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή θα είναι γνωστού αναγνωρισµένου οίκου. Η έξοδος των καυσαερίων του κινητήρα τα Α/Φ πρέπει να είναι προς τα πάνω, µε σωλήνα µεταξύ εξάτµισης µονωµένη, η οποία θα διέρχεται µεταξύ του θαλάµου οδηγήσεως και της κιβωτάµαξας και θα εξέχει πάνω από αυτή, µε εξασφάλιση µη εισόδου νερού βροχής. Στο πίσω µέρος του αυτοκινήτου πρέπει να υπάρχουν ειδικά σκαλοπάτια και χειρολαβές, για να στέκονται, να στηρίζονται και να συγκρατούνται κατά την περισυλλογή των απορριµµάτων δύο εργάτες, ασφαλώς µε την προϋπόθεση ότι το Α/Φ δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα των 28 χλµ/ώρα ( περιοριστής ταχύτητας ). Τα σκαλοπάτια θα είναι πλήρως εναρµονισµένα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία EN 1501, και θα διαθέτουν ειδικό στηθαίο στήριξης των εργατών, µηχανισµό ακινητοποίησης των λειτουργιών της υπερκατασκευής και σύστηµα µπλοκαρίσµατος της κίνησης του οχήµατος προς τα πίσω όταν µεταφέρονται εργάτες µε τα σκαλοπάτια. Θα υπάρχουν επίσης θέσεις για τη τοποθέτηση των ελάχιστων απαιτούµενων εργαλείων, όπως µιας σκούπας και ενός φτυαριού για τον τυχόν καθαρισµό περιοχής των κάδων ή απορρίψεων από το Α/Φ. Οι θέσεις αυτές πρέπει να εγκαθίστανται µέσα στο εσωτερικό πλάτος του οχήµατος. Χειρολαβές, κλίµακες και φλας που δεν συγκολλούνται θα στηρίζονται µέσω κοχλιων, περικοχλιών, και γκροβερ. Στο πίσω µέρος της πόρτας του αυτοκινήτου θα υπάρχουν κατάλληλες φωσφορίζουσες αντανακλαστικές λωρίδες σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΟΚ. 2

3 Τα απορριµµατοφόρα θα έχουν ηλεκτρικό σύστηµα που θα περιλαµβάνει όλα τα φώτα που προβλέπονται από τον ισχύοντα Ν. 2696/99 περί «ΚΩ ΙΚΑ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ», επιπλέον φώτα στο πίσω µέρος σε εµφανή σηµεία, προβολέα νυχτερινής εργασίας καθώς και δύο ειδικά περιστρεφόµενα φώτα στο επάνω µέρος του οχήµατος. Εξωτερικά, το όχηµα θα είναι βαµµένο µε χρώµα ΝΤΟΥΚΟ δια πιστολιού σε δύο τουλάχιστον στρώσεις κατόπιν στοκαρίσµατος, εκτός από τα τµήµατα που καλύπτονται από αλουµινολαµαρίνα ή άλλο ανοξείδωτο µέταλλο. Οι κατασκευαστές, θα προµηθεύουν τους φορείς της προµήθειας των Α/Φ µε εγχειρίδια για το όχηµα. Τα εγχειρίδια αυτά θα περιέχουν οδηγίες λειτουργίας, ασφάλειας για το σασσί, την υπερκατασκευή και τους λοιπούς µηχανισµούς. - Με την παράδοση του οχήµατος µε ποινή να µην γίνει η παραλαβή του θα κατατεθεί η έγκριση τύπου του οχήµατος που εκδίδει το αρµόδιο Υπουργείο. Τα Α/Φ θα παραδοθούν στον χώρο που υποδειχθεί από την υπηρεσία, µε τα κάτωθι παρελκόµενα, επί ποινή αποκλεισµού : Εφεδρικός τροχός µε λάστιχο και αεροθάλαµο (ίδιος µε τους υπολοίπους) Σειρά συνήθων εργαλείων και γρύλο. Πλήρες φαρµακείο προβλεπόµενο από τον ΚΟΚ. Τρίγωνο βλαβών προβλεπόµενο από τον ΚΟΚ και δύο αναστολείς κυλίσεως (τάκους) µετά βάσης στηρίξεως. ύο (2) πυροσβεστήρες 6 κιλών. Ταχογράφο ψηφιακό ή ηλεκτρονικό (µε κάρτα) µολυβδοσφραγισµένο στις διατάξεις κίνησης του οχήµατος συνοδευόµενο από βεβαίωση εγκατάστασης που θα είναι σε ισχύ Αντιολισθητικές αλυσίδες Εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας, ασφάλειας για το σασί, την υπερκατασκευή και λοιπούς µηχανισµούς στα ελληνικά (µεταφρασµένο) Εγχειρίδιο οδηγιών συντήρησης στα ελληνικά (µεταφρασµένα) Βιβλία ανταλλακτικών (κατάλογος) εικονογραφηµένα µε κωδικούς αριθµούς παραγγελίαςγια τον κινητήρα, πλαίσιο και υπερκατασκευή στα ελληνικά (µεταφρασµένα) Βιβλία ελέγχου συντήρησης και επισκευών κινητήρα, πλαισίου κλπ στα ελληνικά (µεταφρασµένα) Για την καλύτερη αξιολόγηση και επί ποινή αποκλεισµού ο προσφέρων υποχρεούται είτε να προσκοµίσει ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης τα προσφερόµενα όχηµατα είτε να µεταφέρει µε δικά του έξοδα τα µέλη της Επιτροπής σε άλλη περιοχή για επίδειξη και αξιολόγηση του προσφερόµενου οχήµατος. Ως χρόνος παράδοσης ορίζονται οι 120 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 1.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CE Τα απορριµµατοφόρα οχήµατα θα είναι εξοπλισµένα µε όλα τα προβλεπόµενα συστήµατα ασφαλείας για πρόληψη ατυχηµάτων και προστασίας εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις ελληνικές και διεθνείς διατάξεις όπως ΚΟΚ, οδηγίες 93/44/ΕΟΚ, 93/68/ΕΟΚ κλπ. Τα συστήµατα χειρισµού των οχηµάτων θα πρέπει να είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα ώστε να είναι ασφαλή και αξιόπιστα, έτσι ώστε να προλαµβάνεται η δηµιουργία επικίνδυνων καταστάσεων και ειδικότερα: να ανθίστανται στις συνήθεις καταπονήσεις κατά τη λειτουργία τους και στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες να µη δηµιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις σε περίπτωση λογικού σφάλµατος στους χειρισµούς τα όργανα χειρισµού θα πρέπει να είναι σαφώς ορατά και αναγνωρίσιµα και να φέρουν κατάλληλη σήµανση η τοποθέτηση των οργάνων χειρισµού θα είναι τέτοια, ώστε ο χειρισµός τους να µην δηµιουργεί συµπληρωµατικούς κινδύνους 3

4 Η διάταξη τοποθέτησης των οργάνων χειρισµού επί του οχήµατος θα είναι τέτοια, ώστε ο χειριστής να µπορεί από την κύρια θέση χειρισµού να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν εκτιθεµένα άτοµα στις επικίνδυνες ζώνες. Ειδικότερα τα οχήµατα θα είναι εξοπλισµένα µε τα εξής συστήµατα χειρισµού & σήµανσης : Ειδικό χειριστήριο για τη λειτουργία των υδραυλικών συστηµάτων ανύψωσης & συµπίεσης, κατάλληλα τοποθετηµένο στο πίσω µέρος της υπερκατασκευής Ειδικό µπουτόν για αυτόµατο κύκλο συµπίεσης των απορριµµάτων Ειδικό µπουτόν «STOP» ένα σε κάθε πλευρά του πίσω µέρους της υπερκατασκευής για άµεση διακοπή όλων των λειτουργιών Ειδικό µπουτόν επαναλειτουργίας του συστήµατος συµπίεσης από τη φάση διακοπής Ειδικό χειριστήριο, ηλεκτρικό, για χειροκίνητη λειτουργία του ελάσµατος συµπίεσης ( µαχαίρι ) Ειδικό µπουτόν για ηχητικό σήµα επικοινωνίας των εργατών µε τον οδηγό Ειδικό µπουτόν για υπερεπείγουσα ανάγκη (ανέβασµα µαχαιριού διακοπή βοµβητής) Φανό λειτουργίας για νυχτερινή αποκοµιδή ύο περιστρεφόµενους αναλάµποντες φανούς λειτουργίας Ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το πίσω & εµπρόσθιο µέρος του οχήµατος Θα υπάρχουν παντού σηµάνσεις για αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από τους εργαζόµενους Σύστηµα συγχρονισµού ανυψωτικού συστήµατος κάδων και συστήµατος συµπίεσης για αποφυγή άσκοπων κινήσεων του προσωπικού και φθοράς των ηλεκτρικών συστηµάτων. 1.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1 Γενικές Απαιτήσεις 1.1 Τα προσφερόµενα οχήµατα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να είναι απολύτως καινούργια, αµεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του εννιαµήνου από την ηµεροµηνία παράδοσης στον ενδιαφερόµενο Αγοραστή) 1.2 Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus (όχι φωτοτυπίες), στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίµηση ή στην Αγγλική, των προσφερόµενων πλαισίων των οχηµάτων, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών 2 Πλαίσιο Οχήµατος 2.1 Το απορριµµατοφόρο όχηµα να αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή απορριµµατοφόρου (αποκοµιδή και µεταφορά απορριµµάτων), το οποίο να βεβαιώνεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του σασί ή από τον αντιπρόσωπο της στην Ελλάδα 2.2 Τύπος πλαισίου οχήµατος 4x2 2.3 Ικανότητα πλαισίου οχήµατος σε µικτό φορτίο > 18,5 tn (βάρος) 2.4 Ικανότητα πλαισίου οχήµατος σε ωφέλιµο φορτίο (ως ωφέλιµο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που µένει µετά την από το ολικό µικτό επιτρεπόµενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού > 8 tn 4

5 βάρους, στο οποίο περιλαµβάνεται η καµπίνα οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και δυο εργάτες), το βάρος του καυσίµου, του λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κενή απορριµµάτων υπερκατασκευή µε το µηχανισµό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήµατος) 2.5 Το ολικό µικτό επιτρεπόµενο φορτίο πρέπει να προκύπτει από τους επίσηµους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων (πλαισίου και αξόνων), όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου µε την καµπίνα οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής µε το µηχανισµό ανύψωσης κάδων από όµοιο κατάλογο ή υπεύθυνη περιγραφή του κατασκευαστή της 2.6 Το πλαίσιο του οχήµατος (σταθερό και άκαµπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση) να αποτελείται από διαµήκεις δοκούς που να συνδέονται µεταξύ τους µε ικανό αριθµό γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούµενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% µεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεποµένου 2.7 Το όχηµα να φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εµπρός 2.8 Μηχανισµός αυτόµατης λίπανσης του πλαισίου Προαιρετικό 2.9 Να αναφερθούν / δοθούν κατά τρόπο σαφή τα παρακάτω χαρακτηριστικά και πληροφορίες για το πλαίσιο: Εργοστάσιο κατασκευής πλαισίου και έτος κατασκευής αυτού ιαστάσεις οχήµατος, όπως ενδεικτικά το µεταξόνιο, µετατρόχιο, µέγιστο πλάτος, µέγιστο µήκος, µέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο), ελάχιστο ελεύθερο ύψος του πλαισίου από το οριζόντιο έδαφος, ύψος δαπέδου καµπίνας κ.ά. Είναι επιθυµητές οι µικρότερες το δυνατό διαστάσεις για την ευελιξία γενικότερα του οχήµατος Υλικά κατασκευής σκελετού Βάρη πλαισίου και αµαξώµατος Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου µε την καµπίνα οδήγησης Ικανότητα φόρτισης του µπροστινού και του πίσω άξονα Μπαταρία (να δοθεί ο τύπος και τα χαρακτηριστικά της, π.χ. ΑΗ, Volt) 2.10 Οι διαστάσεις γενικά του απορριµµατοφόρου, τα βάρη κατ' άξονα, η κατανοµή των φορτίων, οι πρόβολοι και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, πρέπει οπωσδήποτε να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα για το ανώτερο οριζόµενο ελάχιστο ωφέλιµο εκµεταλλεύσιµο ειδικό φορτίο σε απορρίµµατα 2.11 Ο οπίσθιος πρόβολος να µην είναι µεγαλύτερος από το ½ του µεταξονίου, εκτός της περίπτωσης που υπάρχει σύµφωνη έγκριση τύπου για το αντίθετο 2.12 Να περιγραφεί ο τρόπος προστασίας έναντι 5

6 πλευρικών προσκρούσεων του πλαισίου και της υπερκατασκευής 2.13 Να αναφερθεί ο τρόπος που επιτυγχάνεται ευκολία πλυσίµατος του πλαισίου και της υπερκατασκευής 2.14 Αισθητική εξωτερική παρουσία του οχήµατος. Να περιγραφεί 3 Κινητήρας 3.1 Ο κινητήρας για κάθε όχηµα να είναι DIESEL, τετράχρονος υδρόψυκτος, από τους γνωστούς σε κυκλοφορία τύπους 3.2 Ισχύς κινητήρα (πρέπει να είναι καθαρή στο > 280 HP σφόνδυλο µετρούµενη σύµφωνα µε την Οδηγία 1999/101/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής) 3.3 Λόγος ισχύος κινητήρα ανά τόνο µικτού φορτίου >14,5 HP/τόνο 3.4 Ροπή στρέψης κινητήρα > 950 Νm 3.5 Κινητήρας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (σύµφωνα µε τις αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εκποµπές καυσαερίων) 3.6 Να αναφερθεί το επίπεδο θορύβου του κινητήρα, το οποίο να είναι σύµφωνο µε την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία, Οδηγία 1992/97/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής 3.7 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της Συµφωνίας-Πλαίσιο ισχύσουν νέες διατάξεις (π.χ. κοινοτικοί κανονισµοί ή οδηγίες, νόµοι κτλ.) σχετικά µε τα επίπεδα εκποµπής ρύπων και θορύβου, τότε ο Προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει οχήµατα µε τις αυστηρότερες προδιαγραφές που καθορίζονται από αυτές. Να δοθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση 3.8 Η εξαγωγή των καυσαερίων να γίνεται κατακόρυφα προς τα επάνω, πίσω από την καµπίνα οδήγησης µε µονωµένη σωλήνα εξάτµισης και εξαγωγή που εµποδίζει την είσοδο νερού της βροχής > EURO Ωρόµετρο λειτουργίας κινητήρα 3.10 Να αναφερθούν / δοθούν κατά τρόπο σαφή τα παρακάτω χαρακτηριστικά και πληροφορίες: Τύπος και κατασκευαστής Οι καµπύλες µεταβολής της πραγµατικής ισχύος, και της ροπής στρέψεως σε σχέση µε τον αριθµό των στροφών (επίσηµα διαγράµµατα κατασκευαστή), καθώς και οι καµπύλες οικονοµίας καυσίµου. Είναι επιθυµητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαµηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραµένει επίπεδη στο µεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών Ο αριθµός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο κυλινδρισµός / κυβισµός και η σχέση συµπιέσεως Το σύστηµα ψύξεως και το σύστηµα εκκινήσεως Περιγραφή περιοριστή ταχύτητας 6

7 3.11 Σύστηµα υπερπλήρωσης / υπερτροφοδοσίας (turbo) Προαιρετικό 3.12 Ταχύτητες που ικανοποιούν κατά το δυνατόν όλες τις απαιτήσεις του χρήστη όπως µεγάλη ταχύτητα κίνησης υπό φορτίο αλλά και σχετικά µικρή ταχύτητα εκκίνησης, επιτάχυνση, µεγάλη ικανότητα αναρρίχησης µε ασφαλή παραλαβή των φορτίων από τους άξονες κ.λπ. Να γίνει σχετική αναφορά 4 Σύστηµα Μετάδοσης 4.1 Το κιβώτιο να πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6) ταχυτήτων εµπρόσθιας κίνησης και µιας (1) τουλάχιστον οπισθοπορείας, συγχρονισµένων τόσο στο κιβώτιο ταχυτήτων όσο και στο διαφορικό 4.2 Αυτοµατοποιηµένο κιβώτιο ταχυτήτων (σειριακού τύπου) (θα βαθµολογηθεί περισσότερο θετικά η ύπαρξη πλήρως αυτόµατου κιβωτίου) 4.3 Η µετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται διαµέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ηµιαξονίων, τα οποία να είναι γνήσια, δηλαδή κατασκευασµένα ή εγκεκριµένα από το εργοστάσιο κατασκευής του οχήµατος, αποκλείοντας αποµιµήσεις (να δοθεί σχετική βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο αυτού) 4.4 Το κιβώτιο ταχυτήτων να διαθέτει κατάλληλο δυναµολήπτη (P.T.O.) για τη µετάδοση της κίνησης στην υπερκατασκευή του οχήµατος 4.5 Ύπαρξη αυτόµατου συστήµατος που να αποσυµπλέκει την ισχύ που µεταδίδεται από τον κινητήρα στην υπερκατασκευή, όταν το όχηµα ξεκινά για πορεία 4.6 Ο συµπλέκτης πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής, ξηρού τύπου, ανταποκρινόµενος απολύτως στις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας των οχηµάτων. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του 4.7 Να αναφερθεί το υλικό τριβής του συµπλέκτη, το οποίο υποχρεωτικά δεν πρέπει να περιέχει αµίαντο, ώστε να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και την υγεία του προσωπικού 4.8 Τα διαφορικά πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής (ανάλογης του συµπλέκτη), ώστε το όχηµα να είναι ικανό να κινηθεί µε πλήρες φορτίο σε δρόµο µε κλίση 25% και συντελεστή τριβής 0,60 και να περιλαµβάνει διάταξη κλειδώµατος. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του διαφορικού, καθώς και η ικανότητα κίνησης σε κεκλιµένο δρόµο 4.9 Οι πίσω τροχοί να διαθέτουν µειωτήρες (σε περίπτωση που το µικτό φορτίο ξεπερνάει τους 19 tn η απαίτηση αυτή είναι υποχρεωτική) 5 Σύστηµα Πέδησης 5.1 Το σύστηµα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το όχηµα και τους επιβαίνοντες. Το Επιθυµητό 7

8 σύστηµα πεδήσεως να εξασφαλίζει απόλυτα την ασφαλή πέδηση µε πλήρες φορτίο, να είναι κατασκευασµένο µε άριστα υλικά και ικανής αντοχής (ανεξάρτητου διπλού κυκλώµατος πεπιεσµένου αέρα ή άλλου τύπου αντίστοιχης ικανότητας), ώστε να εγγυώνται τη µακροχρόνια καλή λειτουργία και να ενεργεί µπρος και πίσω σε δισκόφρενα (ή ταµπούρα σε περίπτωση ύπαρξης µειωτήρα) µε επενέργεια σε όλους τους τροχούς, σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του 5.2 Ηλεκτρονικό σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών (ΑΒS) 5.3 Σύστηµα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης Προαιρετικό (Electronic Stability System ESP) του οχήµατος 5.4 Το χειρόφρενο να είναι ικανό να ασφαλίζει απόλυτα το όχηµα υπό πλήρες φορτίο σε κλίση δρόµου τουλάχιστον 10%, µε σβηστό κινητήρα και νεκρά στο κιβώτιο ταχυτήτων 5.5 Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ κλπ. του συστήµατος πέδησης να είναι µεγάλης αντοχής και ποιότητας για µακροχρόνια καλή λειτουργία. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά τους 5.6 Να αναφερθεί το ονοµαστικό διάστηµα / µήκος πέδησης του οχήµατος επί ξηρού εδάφους µε πλήρες φορτίο, κατά την περίπτωση τροχοπέδησης του από 30 Km/h σε 0 Km/h 5.7 Κατά τη στάση ή την πορεία να υπάρχει σύστηµα Προαιρετικό ασφάλισης των τροχών/πέδη ανάγκης (διατάξεις ασφάλισης και ακινητοποίησης του οχήµατος σε περίπτωση µη λειτουργίας των φρένων) 5.8 Σύστηµα EBD (Electronic Brakeforce Distribution) Προαιρετικό για βελτίωση της ισχύος πέδησης ανάλογα το φορτίο ή σύστηµα αντίστοιχου τύπου 6 Σύστηµα ιεύθυνσης 6.1 Το τιµόνι να βρίσκεται στο αριστερό µέρος του οχήµατος και να έχει υδραυλική υποβοήθηση σύµφωνα µε την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής 6.2 Το τιµόνι να είναι ρυθµιζόµενο σε ύψος ή εναλλακτικά το κάθισµα του οδηγού 6.3 Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήµατος (πλαισίου µε την υπερκατασκευή), καθώς και σχετικό διάγραµµα και διαστάσεις, όπου θα εµφαίνεται το όχηµα και στη στενότερη δυνατή καµπύλη. Η ακτίνα στροφής να είναι η ελάχιστη δυνατή 7 Άξονες Αναρτήσεις 7.1 Αριθµός αξόνων πλαισίου Ο κινητήριος πίσω άξονας πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις 8

9 συνθήκες κίνησης (σύµφωνα µε την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να γίνει σχετική αναφορά 7.3 Ο κινητήριος πίσω άξονας να είναι εφοδιασµένος µε σύστηµα ASR, που αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους τροχούς λόγω µειωµένης πρόσφυσης 7.4 Η πραγµατική φόρτωση των αξόνων του NAI αυτοκινήτου µε πλήρες ωφέλιµο φορτίο περιλαµβανοµένων όλων των µηχανισµών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίµων, εργαλείων, ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερη από το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο 7.5 ιπλοί πίσω τροχοί 7.6 Το όχηµα να φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (κατασκευής του τελευταίου εννιαµήνου από την ηµεροµηνία παράδοσης), ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαµο (tubeless), πέλµατος ασφάλτου ή ηµιτρακτερωτό, σύµφωνα µε την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισµούς ETRTO 7.7 Να αναφερθεί το σύστηµα ανάρτησης, το οποίο πρέπει να είναι ισχυρό: ενδεικτικά οι αναρτήσεις µπορεί να είναι εµπρός-πίσω παραβολικές ή πνευµατικές ή σύστηµα αντίστοιχου τύπου για αυξηµένη αντοχή και πίσω να υποβοηθούνται από ηµιελλειπτικά χαλυβδόφυλλα 7.8 Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών (σύµφωνα µε την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής) 8 Καµπίνα Οδήγησης 8.1 Η καµπίνα να είναι ανακλινόµενου τύπου και τύπου καµπίνας ηµέρας και να εδράζεται επί του πλαισίου µέσω αντιδονητικού συστήµατος. Να αναφερθεί ο τύπος της 8.2 Η καµπίνα να φέρει: Κάθισµα οδηγού και δύο συνοδηγών Ανεµοθώρακα από γυαλί SECURIT, TRIPLEX κλπ. ή παρόµοιου τύπου ασφαλείας µε εκτόξευση νερού Θερµική µόνωση µε επένδυση από συνθετικό δέρµα Ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες > Αλεξήλια ρυθµιζόµενης θέσης > άπεδο καλυµµένο από πλαστικά ταπέτα Σύστηµα θέρµανσης µε δυνατότητα εισαγωγής µέσα στην καµπίνα µη θερµαινόµενου φρέσκου αέρα Σύστηµα κλιµατισµού Ζώνες µε προεντατήρες Ηλεκτρικά παράθυρα Στερεοφωνικό / ράδιο CD (µε την απαραίτητη εγκατάσταση καλωδίωση, κεραία και ηχεία) Πλαφονιέρα φωτισµού Ρευµατοδότης για την τοποθέτηση µπαλαντέζας Τα συνήθη όργανα ελέγχου µε τα αντίστοιχα φωτεινά 9

10 σήµατα (να αναφερθούν) Ψηφιακό ταχογράφο Οθόνη για την παρακολούθηση των εργασιών από το θάλαµο οδήγησης που θα παίρνει εικόνα από έγχρωµη κάµερα επισκόπησης (CCTV) (τοποθετηµένη στο πίσω µέρος της υπερκατασκευής) Ηχητικό σύστηµα επικοινωνίας των εργατών µε τον οδηγό Ηχητικά σήµατα (κόρνες) Καθρέπτες Κάθε πρόσθετη εξάρτηση ενός θαλαµίσκου σύγχρονου αυτοκινήτου (να αναφερθεί) 9 Χρωµατισµός 9.1 Εξωτερικά το απορριµµατοφόρο να είναι χρωµατισµένο µε χρώµα µεταλλικό ή ακρυλικό σε δύο τουλάχιστον στρώσεις µετά από σωστό πλύσιµο, απολίπανση, στοκάρισµα και αστάρωµα των επιφανειών, ανταποκρινόµενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται στα σύγχρονα οχήµατα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του οχήµατος 9.2 Η απόχρωση του χρωµατισµού του οχήµατος, εκτός από τα τµήµατα που καλύπτονται από έλασµα αλουµινίου ή άλλου ανοξείδωτου µετάλλου, καθώς και οι απαιτούµενες επιγραφές θα καθορίζονται από κάθε επιµέρους Αγοραστή κατά την υπογραφή της τελικής σύµβασης σε εύλογο χρονικό διάστηµα και τις οποίες ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αποδεχθεί 10 Υπερκατασκευή 10.1 Γενικά: Υπερκατασκευή µε συµπιεστή απορριµµάτων τύπου πρέσας Ωφέλιµος όγκος σε συµπιεσµένα απορρίµµατα > 16 m Η υπερκατασκευή πρέπει να είναι κατάλληλη για φόρτωση απορριµµάτων συσκευασµένων σε πλαστικούς σάκους, σε χαρτοκιβώτια ή ξυλοκιβώτια και για απορρίµµατα χωρίς συσκευασία που θα φορτώνονται µε φτυάρι κ.λπ Η υπερκατασκευή να είναι κλειστού τύπου για την αθέατη αλλά και υγιεινή µεταφορά των απορριµµάτων Χρόνος αυτόµατου κύκλου εκκένωσης των κάδων < 2 min Να αναφερθεί ο χρόνος εκκένωσης της υπερκατασκευής Ύψος χειρονακτικής αποκοµιδής απορριµµάτων (από οριζόντιο έδαφος), σε συµµόρφωση µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ Ύψος µηχανικής (µε κάδους) αποκοµιδής απορριµµάτων (από οριζόντιο έδαφος), σε συµµόρφωση µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 > 1 m (µέτρο) 10

11 Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό του οχήµατος-πλαισίου Η υπερκατασκευή να τοποθετηθεί / βιδωθεί µε ασφάλεια πάνω στο σασί µε εξασφάλιση της κατανοµής των βαρών, στο πίσω µέρος µέσω σηµείων στήριξης ενώ στο µπροστινό µέρος το βίδωµα να είναι ελαστικό (να γίνει σχετική αναφορά) Ύπαρξη κεντρικού συστήµατος λίπανσης της υπερκατασκευής ή αντίστοιχο σύστηµα µε την ίδια αποτελεσµατικότητα Όλοι οι µηχανισµοί στην υπερκατασκευή να είναι επισκέψιµοι Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην καταστρέφονται από την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε πορεία προς τα όπισθεν ή κατά τη διαδικασία εκκένωσης των κάδων Στο πίσω µέρος του οχήµατος να υπάρχει θέση για την τοποθέτηση µιας σκούπας, ενός φαρασιού και ενός φτυαριού για τυχόν απαιτούµενο καθαρισµό της περιοχής εκκένωσης του κάδου Να δοθεί το εργοστάσιο και η ηµεροµηνία κατασκευής της υπερκατασκευής Να δοθούν οι διαστάσεις και το βάρος της υπερκατασκευής Να γίνει ανάλυση κατανοµής βαρών για το πλήρες έµφορτο όχηµα, όπως και αναφορά για τη θέση του κέντρου βάρους Η κιβωτάµαξα να είναι πλήρως στεγανή υνατότητα µελλοντικής τοποθέτησης υδραυλικού Προαιρετικό γερανού (τύπου παπαγάλου) ώστε να µπορεί να συνεργάζεται / ανυψώνει σύστηµα υπόγειων κάδων απορριµµάτων (µε αντίστοιχη µείωση του ωφέλιµου φορτίου ή / και αύξηση του µικτού φορτίου του οχήµατος ίση µε το βάρος του γερανού, εφόσον είναι απαραίτητο). Να αναφερθεί η δυνητική ανυψωτική ικανότητα του 10.2 Κυρίως σώµα υπερκατασκευής: Το σώµα της υπερκατασκευής που δέχεται και έρχεται σε επαφή µε απορρίµµατα να είναι από χαλυβδοέλασµα αντιτριβικού τύπου, εξαιρετικής ποιότητας, ικανού πάχους και υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και στη διάβρωση. Ειδικότερα, για τα τµήµατα που δέχονται αυξηµένες πιέσεις, τριβές και γενικότερα µηχανικές καταπονήσεις (να προσδιοριστούν συγκεκριµένα, όπως η οπίσθια θύρα και το εσωτερικό δάπεδο σώµατος) ο χρησιµοποιούµενος χάλυβας να είναι τύπου HARDOX 450 ή ανθεκτικότερος Πάχος πλευρικών τοιχωµάτων > 4 mm Πάχος δαπέδου > 5 mm Τα πλευρικά τοιχώµατα, η οροφή και το πάτωµα να είναι επίπεδα ή κυρτής µορφής, ενώ τα πλευρικά 11

12 τοιχώµατα να είναι χωρίς ενδιάµεσες ενισχύσεις Προσκόµιση κατάλληλων πιστοποιητικών που να αποδεικνύουν την ποιότητα, τις ιδιότητες και το πάχος των χρησιµοποιούµενων ελασµάτων της υπερκατασκευής Σε κατάλληλο µέρος της υπερκατασκευής πρέπει να υπάρχει λεκάνη συλλογής των υγρών στραγγισµάτων και τυχόν καταλοίπων µε ικανή χωρητικότητα και στόµιο µε βαλβίδα εκκένωσης που να αδειάζει ελεγχόµενα τη λεκάνη Όλες οι συγκολλήσεις επί της υπερκατασκευής πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε ολόκληρο το µήκος των συνδεόµενων επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξηµένη αντοχή και καλή εµφάνιση, η δε στήριξη της επικάλυψης (όπου υφίσταται) να γίνεται µε περικόχλιο και γκρόβερ όπου δεν υπάρχει συγκόλληση Μηχανισµός για σταθερή στήριξη σε περίπτωση επισκευής (να περιγραφεί) Θύρα/πόρτα εκφόρτωσης στο πίσω µέρος που να ανοιγοκλείνει µε δύο υδραυλικούς κυλίνδρους (µπουκάλες) και απόλυτα στεγανά Το άνοιγµα της θύρας να µπορεί να γίνεται είτε από τη θέση του οδηγού είτε από το πίσω πλαϊνό τµήµα, ενώ το κλείσιµο οπωσδήποτε µόνο από πίσω ώστε να είναι ορατό το πεδίο του κλεισίµατος της θύρας Τα έµβολα να βρίσκονται στις πλευρές του σώµατος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα µε την τοποθέτηση ελαστικού παρεµβύσµατος σε όλη την επιφάνεια µεταξύ σώµατος και πόρτας 10.3 Σύστηµα συµπίεσης: Σύστηµα συµπίεσης κατάλληλο για τα ελληνικά απορρίµµατα, τα οποία περιέχουν µεγάλη ποσότητα υγρών και για το λόγο αυτό οι τριβόµενοι µηχανισµοί και τα εξαρτήµατα συµπίεσης δεν πρέπει να επηρεάζονται από τα υλικά που περιέχονται στα απορρίµµατα (να γίνει σχετική αναφορά) Το άκρο των πλακών προώθησης και συµπίεσης να φέρει ειδικές ενισχύσεις. Η πλάκα απόρριψης να είναι ενισχυµένη µε αυτοτελές προφίλ χάλυβα για αυξηµένη αντοχή Η χοάνη φόρτωσης να είναι κατασκευασµένη από χαλυβδοελάσµατα τύπου HARDOX 450 ή ανθεκτικότερα Επαρκής χωρητικότητα / άνοιγµα χοάνης για φόρτωση και ογκωδών αντικειµένων Να αναφερθεί ο τρόπος που η χοάνη υποδοχής των απορριµµάτων θα προστατεύει τους χειριστές από εκτοξευόµενα θραύσµατα απορριµµάτων, γυαλιών κ.λπ Πάχος του ελάσµατος των πλακών προώθησης και συµπίεσης, απόρριψης και χοάνης φόρτωσης ικανό NAI > 1,6 m 3 > 5 mm 12

13 για αντοχή στην πίεση των υδραυλικών εµβόλων Προσκόµιση κατάλληλων πιστοποιητικών που να αποδεικνύουν την ποιότητα, τις ιδιότητες και το πάχος των χρησιµοποιούµενων ελασµάτων του κύριου σώµατος και του συστήµατος συµπίεσης της υπερκατασκευής Να δοθούν τα σχέδια κατασκευής των ελασµάτων του κύριου σώµατος και του συστήµατος συµπίεσης της υπερκατασκευής Συνολική συµπίεση των απορριµµάτων ως προς τον > 500 kg/m 3 ωφέλιµο όγκο της υπερκατασκευής Συνολική σχέση όγκου συµπιεσµένων > 5:1 απορριµµάτων προς ασυµπίεστα Στο σύστηµα συµπίεσης πρέπει να επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογής οι ακόλουθοι κύκλοι εργασίας: α) συνεχής αυτόµατος κύκλος, β) µονός αυτόµατος κύκλος, ελεγχόµενος από τον χειριστή, µε αυτόµατο σταµάτηµα στο τέλος του κάθε κύκλου και γ) χειροκίνητος κύκλος, µε επιλεγµένη λειτουργία από το χειριστή Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του συστήµατος συµπίεσης να είναι µεγάλης αντοχής (για πιέσεις µεγαλύτερες από 350 bar) και ποιότητας για µακροχρόνια καλή λειτουργία και να είναι εύκολες στην πρόσβαση και επισκευή. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά τους Όλα τα υδραυλικά έµβολα κίνησης του συστήµατος, καθώς και οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώµατος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή µε τα απορρίµµατα Τα υδραυλικά έµβολα του µαχαιριού και του φορείου να είναι αντεστραµµένα Το υδραυλικό σύστηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε ασφαλιστικά και µηχανισµούς ανακουφίσεως για την αποφυγή υπερφορτώσεων του οχήµατος Να αναφερθούν οι αναπτυσσόµενες δυνάµεις στην πλάκα συµπίεσης Αναλυτική αναφορά για το πως γίνεται η ενεργοποίηση της εκφόρτωσης και µε ποιο µηχανισµό αποφεύγεται η τυχαία ενεργοποίηση της Να αναφερθεί αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και συντήρησης όλων των υδραυλικών εµβόλων Να υπάρχουν κατάλληλες υποδοχές, ώστε µε τη χρήση φορητού µανόµετρου να µπορούν εύκολα να εντοπιστούν τυχόν διαρροές Να αναφερθεί το πώς το σύστηµα συµπίεσης θα κάνει πλήρη εκµετάλλευση του εσωτερικού χώρου της υπερκατασκευής από απορρίµµατα σταθερού βαθµού συµπιέσεως, κατά τη διάσταση του µήκους της, δηλαδή από το εµπρόσθιο προς το οπίσθιο τµήµα του οχήµατος Κατά την ανύψωση της πίσω πόρτας να υπάρχει ηχητικό σήµα 13

14 Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 10.4 Σύστηµα ανύψωσης κάδων: Η χοάνη υποδοχής των απορριµµάτων να δέχεται NAI µεταλλικούς και πλαστικούς κάδους χωρητικότητας από 80 lt έως τουλάχιστον 1300 lt (ενδεικτικά, κατά DIN 30740, DIN και ΕΝ 840), µέσω υδραυλικού συστήµατος ανύψωσης και εκκένωσης κάδων τύπου βραχιόνων ή/και xτένας Ανυψωτική ικανότητα µηχανισµού > 740 kg Ασφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης των κάδων και ελαστικά προστασίας από τις κρούσεις Ο χειρισµός του συστήµατος να γίνεται από εξωτερικό σηµείο του οχήµατος, πίσω δεξιά κατά προτίµηση υνατότητα ανύψωσης δύο κάδων lt ταυτόχρονα Να αναφερθούν τα στοιχεία των υδραυλικών κυλίνδρων 10.5 υναµολήπτης (P.T.O.): Η υπερκατασκευή να κινείται συνολικά από τον κινητήρα του οχήµατος µέσω δυναµολήπτη και µέσω µίας τουλάχιστον ισχυρής υδραυλικής αντλίας ελαίου σταθερής παροχής (οι αντλίες να έχουν την ικανότητα να κινούν την πρέσα, να ανοίγουν τη θύρα, να ανυψώνουν και να εκκενώνουν τους κάδους µε το σχετικό ταρακούνηµα και να κινούν αντίστροφα το έµβολο εκκένωσης του οχήµατος χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα των εµβόλων από συγχρονισµένη κίνηση). Θα ληφθεί θετικά υπόψη η ύπαρξη τουλάχιστον δύο (2) αντλιών σταθερής παροχής ή ακόµη περισσότερο θετικά η εναλλακτική ύπαρξη τουλάχιστον µίας αντλίας µεταβλητής ροής Να δοθεί ο τύπος, η µέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές και η µέγιστη πίεση των αντλιών (παροχή κατάλληλων διαγραµµάτων) Ωρόµετρο λειτουργίας δυναµολήπτη (P.T.O.) 11 Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια 11.1 Υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των πολιτών (ειδικότερα κατά τις συχνές στάσεις για φόρτωση απορριµµάτων). Να γίνει σχετική αναφορά 11.2 Απόλυτη ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας και υγείας που θέτει υποχρεωτικά η Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία (Π.. 377/1993, Π.. 18/1996, Π.. 57/2010, την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42/ΕΚ όπως ισχύουν κ.ά.) και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 σχετικά µε την ασφάλεια (όπως ισχύει σήµερα στην πιο πρόσφατη έκδοση του) 11.3 Ανακλινόµενα, αντιολισθητικά και ισχυρά σκαλοπάτια στο πίσω µέρος του οχήµατος για την ασφαλή µεταφορά δύο εργατών σε κατάλληλες προστατευόµενες θέσεις όρθιων (µε χειρολαβές συγκράτησης σε κατάλληλα σηµεία, φτερά και 14

15 λασπωτήρες στο όχηµα ώστε να µην ενοχλείται το προσωπικό φόρτωσης) (συµµόρφωση µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήµερα). Για τη διευκόλυνση των ελιγµών του οχήµατος, τα σκαλοπάτια να συµπτύσσονται και τα πλευρικά προστατευτικά πλαίσια να αναδιπλώνονται, µε διάταξη συγκράτησης στην κλειστή τους θέση 11.4 Συστήµατα ασφάλειας υπερκατασκευής: Σύστηµα/Μηχανισµός µε διακόπτες εκτάκτου ανάγκης stop και στις δύο πλευρές του χώρου εργασίας των εργατών, το οποίο να απενεργοποιεί όλο το σύστηµα συµπίεσης και για το οποίο απαιτείται χειροκίνητα η επαναφορά του Μηχανισµός απεγκλωβισµού ο οποίος να λειτουργεί από πλήκτρο στο χειριστήριο, καθώς και µέσα στην καµπίνα επιβατών Έγχρωµη κάµερα επισκόπησης (CCTV) του χώρου φόρτωσης µε οθόνη στην καµπίνα του οδηγού και ηχητική επικοινωνία οδηγού και εργατών Κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης να απασφαλίζεται και να ανοίγει πλήρως η οπίσθια θύρα. Το κλείσιµο να γίνεται µόνο εξωτερικά µε το ταυτόχρονο πάτηµα δύο κοµβίων στο πίσω µέρος του οχήµατος. Όταν η θύρα κλείνει τελείως να ασφαλίζεται µε ειδικό µηχανισµό Ηλεκτρονικό κύκλωµα παρακολούθησης των ανακλινόµενων σκαλοπατιών µεταφοράς των εργαζοµένων. ια του κυκλώµατος αυτού δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη ταχύτητας του οχήµατος πέραν των 30km/h (ή της µέγιστης ταχύτητας που ορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία) ενώ απαγορεύεται και η οπισθοπορεία του οχήµατος όταν οι εργάτες βρίσκονται πάνω σε αυτό. Με τα σκαλοπάτια κατεβασµένα (πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήµερα στην πιο πρόσφατη έκδοση του) το ηλεκτρονικό κύκλωµα παρακολούθησης να δίνει κατάλληλες εντολές δια των οποίων το όχηµα να σταµατά. Η απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώµατος δεν πρέπει να είναι εφικτή. Σε περίπτωση ανάγκης να υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός της καµπίνας ο οποίος να απενεργοποιεί την ανωτέρω λειτουργία, να υπάρχει όµως ποινή παύσης όλων των λειτουργιών του απορριµµατοφόρου για 5 λεπτά 11.5 Το όχηµα να φέρει: Το όχηµα να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού και σηµάτων για την κυκλοφορία, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασµένο µε τους απαραίτητους προβολείς (και για οπισθοπορεία), φώτα πορείας, σταθµεύσεως, οµίχλης και ενδεικτικά περιµετρικά του οχήµατος ύο (2) περιστρεφόµενους φάρους πορτοκαλί χρώµατος, ένα στο µπροστά και ένα στο πίσω µέρος 15

16 του απορριµµατοφόρου Προβολείς εργασίας λειτουργίας (πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση) και για νυχτερινή αποκοµιδή απορριµµάτων Ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το πίσω και εµπρόσθιο µέρος του οχήµατος (ζέβρες) Ύπαρξη σηµάνσεων για αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από τους εργαζόµενους 11.6 Η στάθµη του εκπεµπόµενου θορύβου της υπερκατασκευής κατά τη λειτουργία της να είναι µικρότερη από 85 db, σύµφωνα µε την οδηγία 2000/14/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 2005/88/ΕΚ (ή όπως προβλεφθεί από νεότερη τροποποίηση αυτής), και το πρότυπο ΕΝ 1501, και αυτό να αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό µέτρησης θορύβου που να έχει εκδοθεί πρόσφατα (κατά το τελευταίο έτος) για το προς παράδοση όχηµα από πιστοποιηµένο φορέα 11.7 Ο πίνακας των ενδείξεων και µετρήσεων να είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε χειριστήρια εργονοµικά σχεδιασµένα. Να περιγραφούν οι σχετικές διατάξεις 11.8 Κάθισµα οδηγού µε τη µέγιστη άνεση και εργονοµική απόδοση και µελετηµένες συνθήκες ανέσεως των συνοδηγών. Να γίνει σχετική αναφορά 11.9 Μεγάλη ευχέρεια ανόδου και καθόδου του οδηγού και των συνοδηγών από το όχηµα. Να γίνει σχετική αναφορά ιάταξη για την προφύλαξη έναντι οπίσθιας ενσφήνωσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες 1970/221/ΕΟΚ και 2006/20/ΕΚ (ή/και νεότερη τροποποίηση αυτών), πιστοποιηµένη από αρµόδιο φορέα Όλες οι γραµµές µεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύµατος πρέπει να οδεύουν µε ασφάλεια (τοποθετηµένες σε στεγανούς αγωγούς) και να µην είναι εκτεθειµένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στο όχηµα Μηχανισµός ασφάλειας (να αναφερθεί) που δεν επιτρέπει υπερφόρτωση του οχήµατος, ούτε τη δηµιουργία υπέρβασης της ανώτατης επιτρεπόµενης συµπίεσης των απορριµµάτων Το όχηµα να φέρει τις φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως όνοµα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθµό σειράς κ.λπ Λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων ασφαλούς λειτουργίας και αναφορά κάθε τυχόν προσθετής από τα ανωτέρω ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισµού και λειτουργίας, όπως και των εφεδρικών 16

17 συστηµάτων λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή ειδικών συνθηκών και ειδικά για την υπερκατασκευή αυτή Παρελκόµενα: Πλήρης εφεδρικός τροχός, όµοιος µε τους βασικά περιλαµβανόµενους, τοποθετηµένος σε ευχερή θέση. Να υπάρχει µηχανισµός που να καθιστά δυνατή την αφαίρεση και επανατοποθέτηση του από ένα άτοµο Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς σε κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά ύο (2) τουλάχιστον πυροσβεστήρες σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (όπως θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος) Πλήρες φαρµακείο σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ Τρίγωνο βλαβών Αντιολισθητικές αλυσίδες Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του οχήµατος, σε δύο σειρές για τον κινητήρα, το πλαίσιο και την υπερκατασκευή στην Ελληνική γλώσσα (κατά προτίµηση) ή σε επίσηµη µετάφραση αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και αντίστοιχα βιβλία ή ψηφιακοί δίσκοι (υλικό σε ηλεκτρονική µορφή) ανταλλακτικών (εικονογραφηµένα µε κωδικοποίηση κατά το δυνατόν) Εκπλήρωση των Ευρωπαϊκών / Κοινοτικών κανονισµών ασφάλειας, όσον αφορά στην πρόληψη των ατυχηµάτων των εργαζοµένων (CE) 12 Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία 12.1 Έγκριση τύπου του προσφερόµενου πλαισίου µε την NAI παράδοση στον Αγοραστή, στην Ελληνική γλώσσα (ή αν δίδεται σε διαφορετική γλώσσα να συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσηµη και πλήρη µετάφραση της στην Ελληνική γλώσσα) 12.2 ήλωση πιστότητας/πιστοποιητικό εν ισχύ CE για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσηµη µετάφραση σε αυτή) 12.3 Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 ή ισοδύναµο αυτού NAI των κατασκευαστών του πλαισίου και της υπερκατασκευής για κατασκευή και τεχνική υποστήριξη των υπό προµήθεια ειδών 12.4 Τα οχήµατα να έχουν κατασκευαστεί συµφώνα µε τις προδιαγραφές και τους περιορισµούς που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) και αφορούν στην ποιότητα των συγκολλήσεων και τη διασφάλιση της ποιότητας κατά ISO 9001 ή ισοδύναµου αυτού 12.5 Τα οχήµατα να έχουν κατασκευαστεί συµφώνα µε τις Προαιρετικό προδιαγραφές και τους περιορισµούς που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) και αφορούν στην 17

18 προστασία του περιβάλλοντος και του προσωπικού (ISO ή ισοδύναµου αυτού), πιστοποιηµένα από επίσηµους φορείς ελέγχου 12.6 Αναφορά για κάθε τυχόν πρόσθετη από τα ανωτέρω πληροφορία που αφορά σε τεχνικές εγκρίσεις, εγκρίσεις ποιότητας και σήµατα ποιότητας του συνόλου ή επιµέρους εξαρτηµάτων του οχήµατος 12.7 Βεβαιώσεις καλής συµπεριφοράς και αξιόπιστης Προαιρετικό λειτουργίας των ίδιων ή παροµοίων απορριµµατοφόρων οχηµάτων από αντίστοιχους φορείς χρήσης και γενικά δήλωση της δυνατότητας χρήσης των οχηµάτων από τους εν λόγω φορείς χωρίς προβλήµατα 12.8 Έτος πρώτης παραγωγής του προσφερόµενου µοντέλου (τύπου) ή του αρχικού του αν πρόκειται για βελτίωση προγενέστερου µοντέλου (παράγοντας αξιοπιστίας οχηµάτων) 13 Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη 13.1 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ηµεροµηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των οχηµάτων): Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχηµα (η > 2 έτη εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόµενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συµβεί, µη οφειλόµενης σε κακό χειρισµό) Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας πλαισίου > 5 έτη Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας > 3,5 έτη υπερκατασκευής Το πλαίσιο του οχήµατος, κατά την περίοδο της εγγύησης, σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει ρήγµα ή στρέβλωση ακόµη και για φορτία µεγαλύτερα του ανώτατου επιτρεπόµενου κατά 20%. Αν διαπιστωθεί τέτοιο ελάττωµα ο Προµηθευτής θα υποχρεωθεί χωρίς αντιρρήσεις να αντικαταστήσει το πλαίσιο ή µέρος αυτού µε άλλο περισσότερο ενισχυµένης κατασκευής ή να προχωρήσει σε επιστηµονικά παραδεκτή επισκευή του πλαισίου και κατόπιν επιθεωρήσεως του από αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών, να παραδώσει αυτό µέσα σε δύο (2) εβδοµάδες το αργότερο στον Αγοραστή Στο διάστηµα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προµηθευτή εφόσον το όχηµα είναι δυνατό να κινηθεί ασφαλώς, διαφορετικά να µεταφέρεται µε έξοδα της Προµηθεύτριας εταιρείας 13.2 Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια ανταλλακτικά): Εγγύηση κατασκευής και παροχής ανταλλακτικών > 10 έτη (υπεύθυνες δηλώσεις / βεβαιώσεις από 18

19 κατασκευαστές πλαισίου και υπερκατασκευής) ιάστηµα παράδοσης των ζητούµενων κάθε φορά < 10 ηµέρες ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση από τον Προµηθευτή) ιάρκεια που δεσµεύεται και αναλαµβάνει ο Προµηθευτής την προµήθεια ανταλλακτικών στον Αγοραστή (υπεύθυνη δήλωση) Οι εκπτώσεις που θα τυγχάνει ο Αγοραστής επί των εκάστοτε κάθε φορά επίσηµων τιµοκαταλόγων σε ανταλλακτικά και εργασίες να είναι µεγαλύτερες του 25% (υπεύθυνη δήλωση από τον Προµηθευτή) (κάθε όχηµα να συνοδεύεται κατά το δυνατό από τιµοκατάλογο ανταλλακτικών σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική µορφή, ο οποίος να ανανεώνεται σε περίπτωση έκδοσης νέου) Αναλυτική κατάσταση των κεντρικών και εξουσιοδοτηµένων συνεργείων και αποθηκών ανταλλακτικών ανά την επικράτεια για την εκτέλεση επισκευών και συντήρηση για το πλήρες όχηµα (πλαίσιο και υπερκατασκευή), καθώς και αναφορά για την ποιότητα και την οργάνωση των παρεχοµένων υπηρεσιών ωρεάν οι πρώτες προγραµµατισµένες πλήρεις > 3 συντηρήσεις / service για όχηµα και υπερκατασκευή (εργασία, αναλώσιµα, ανταλλακτικά), οι οποίες θα καλύπτουν κατ ελάχιστον τα προσφερόµενα έτη εγγύησης καλής λειτουργίας Τρόπος αντιµετώπισης των αναγκών συντήρησης / service: περιγραφή των απαιτούµενων εργασιών, αναλωσίµων και ανταλλακτικών που θα απαιτούνται κατά τη διάρκεια των συντηρήσεων / service, καθώς και τα χιλιοµετρικά ή χρονικά διαστήµατα που θα γίνονται αυτές Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης να γίνεται το πολύ εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών Επισύναψη θεωρηµένης κατάστασης προσωπικού από την οποία να προκύπτει / αιτιολογείται η επάρκεια ύπαρξης τεχνικού προσωπικού (από τον Προµηθευτή) Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 ή ισοδύναµο αυτού και στην τεχνική προσφορά να επισυναφθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό 13.3 Ανάληψη της πλήρους συντήρησης (εργασία, αναλώσιµα, ανταλλακτικά) µετά το πέρας της προσφερόµενης εγγύησης καλής λειτουργίας µέχρι τη συµπλήρωση δέκα (10) ετών αθροιστικά. Να αναφερθεί στην οικονοµική προσφορά το συνολικό προσφερόµενο κόστος πλήρους συντήρησης ανά έτος, λαµβάνοντας υπόψη και την απαίτηση της παραγράφου

20 13.4 Εµπειρία και ειδίκευση: Κατάλογος µε τις πωλήσεις του συγκεκριµένου ή παροµοίων καινούριων απορριµµατοφόρων οχηµάτων (και το αντίστοιχο έτος πώλησης), στο δηµόσιο ή σε ιδιώτες, από την προσφέρουσα ή άλλη εταιρεία (συνοπτική αναφορά) Στοιχεία σχετικά µε το συνολικό χρόνο δραστηριοποίησης του Προµηθευτή στην προµήθεια, την κατασκευή και την τεχνική υποστήριξη παροµοίων τύπων απορριµµατοφόρων και υπερκατασκευών, καθώς και ο κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας σε οχήµατα παρόµοιας κατηγορίας 14 είγµα 14.1 Προκειµένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόµενου είδους καθώς και η συµµόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή τον Αγοραστή, εντός 5 ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόµενοι να επιδείξουν δείγµα του απορριµµατοφόρου οχήµατος µε ίδιο ή ισοδύναµο / παρόµοιο τύπο οχήµατος µε το προσφερόµενο 15 Εκπαίδευση Προσωπικού 15.1 Εκπαίδευση εργατών Αγοραστή για το χειρισµό κάθε > 2 απορριµµατοφόρου 15.2 Εκπαίδευση τεχνικών Αγοραστή στη συντήρηση > 2 κάθε απορριµµατοφόρου 15.3 Εκπαίδευση ηλεκτρολόγων Αγοραστή στη > 1 συντήρηση κάθε απορριµµατοφόρου 15.4 Αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης (πρόγραµµα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθµός εκπαιδευτών, χρησιµοποιούµενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά µέσα κ.λπ.), διάρκειας τουλάχιστον 5 ηµερών 16 Παράδοση Οχηµάτων 16.1 Η τελική παράδοση του οχήµατος να γίνει στην έδρα του Αγοραστή µε τα έξοδα να βαρύνουν τον Προµηθευτή 16.2 Το όχηµα να παραδοθεί µε πινακίδες κυκλοφορίας η έκδοση των οποίων (κόστος και ενέργειες) θα πραγµατοποιηθεί και θα βαρύνει τον Προµηθευτή. Ο Αγοραστής θα παράσχει ότι σχετικό έγγραφο και εξουσιοδότηση χρειαστεί στον Προµηθευτή 16.3 Χρόνος παράδοσης οχηµάτων < 4 µηνών 17 Συµπληρωµατικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 17.1 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της Συµφωνίας-Πλαίσιο ισχύσουν νέες νοµοθετικές διατάξεις (π.χ. εθνικοί νόµοι, κοινοτικές οδηγίες, κώδικας οδικής κυκλοφορίας κτλ.), τότε ο NAI Προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει απορριµµατοφόρα οχήµατα µε τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία να συµµορφώνονται µε αυτές. Γενικά, σε όλη τη διάρκεια της Συµφωνίας- 20

21 Πλαίσιο τα προς παράδοση απορριµµατοφόρα οχήµατα πρέπει να είναι σε συµµόρφωση µε την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία. Να δοθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση 17.2 Κατά τη διάρκεια ισχύος της Συµφωνίας - Πλαίσιο είναι αποδεκτή οποιαδήποτε αντικατάσταση του προσφερόµενου επιµέρους εξοπλισµού / εξαρτηµάτων των οχηµάτων µε αντίστοιχα ισοδυνάµων ή καλύτερων τεχνικών χαρακτηριστικών, εάν αυτή κριθεί τεχνικά επιβεβληµένη αποκλειστικά και µόνο λόγω µη διαθεσιµότητας των αντίστοιχων προσφεροµένων. Στην περίπτωση αυτή η αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης θα κρίνει κατά πόσο οι τεχνικές προδιαγραφές του νέου εξοπλισµού / εξαρτηµάτων είναι ισοδύναµες ή καλύτερες των προσφεροµένων 17.3 Στην τεχνική προσφορά να περιλαµβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές των πλαισίων και υπερκατασκευών των προσφερόµενων οχηµάτων, σχεδιαγράµµατα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόµενων οχηµάτων 17.4 Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχηµάτων από αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος 17.5 Λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις (ν. 3982/2011) (οι µικρότερες επιπτώσεις θα ληφθούν θετικά υπόψη): Ενεργειακή κατανάλωση (κατανάλωση καυσίµου από πίνακες κατασκευαστή) Εκποµπές CO Εκποµπές NO x Εκποµπές NMHC Εκποµπές αιωρούµενων σωµατιδίων 17.6 Το όχηµα να έχει τη δυνατότητα να προορίζεται και Προαιρετικό για αποκοµιδή ανακυκλώσιµων υλικών Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι αναλυτικές και επεξηγηµατικές (να παραπέµπουν σε συγκεκριµένες παραγράφους των πρωτότυπων τεχνικών φυλλαδίων όπου είναι δυνατό). 21

22 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΜΑ Α Α (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 1 Τεχνικά και Λειτουργικά Στοιχεία Πλαισίου Επιµέρους Σύνολο 40 1.α Ωφέλιµο Φορτίο β ιαστάσεις και Ευελιξία Οχήµατος & γ Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα 3.2, 3.4 & δ Ενεργειακή Κατανάλωση και Όρια Εκποµπών 3.5, 3.6 & (Καυσαέρια Θόρυβος) 1.ε Σύστηµα Μετάδοσης και Κιβώτιο Ταχυτήτων 4.1 & στ Επιδόσεις Οχήµατος (µέγιστη ταχύτητα, επιτάχυνση, 3.12 & αναρριχητικότητα κ.λπ.) 1.ζ Αναρτήσεις 7.7 & η Πρόσθετος Εξοπλισµός 2.8, 3.11, 4.9, 5.3, 5.7 & Τεχνικά και Λειτουργικά στοιχεία Υπερκατασκευής Επιµέρους Σύνολο 40 2.α Ικανότητα Συµπίεσης , & β ιάρκεια Φόρτο-Εκφόρτωσης & γ Υλικά και Τρόπος Κατασκευής , , , & δ Ανυψωτικό Σύστηµα Κάδων & ε υναµολήπτης & στ Πρόσθετος Εξοπλισµός και Χαρακτηριστικά , 12.5 & ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ Α 80 ΟΜΑ Α Β (ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ) Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 1 Παρεχόµενη Εγγύηση Καλής Λειτουργίας , & Χρόνος Παράδοσης Απορριµµατοφόρων Οχηµάτων Ποιότητα Εξυπηρέτησης (service) και Τεχνικής Βοήθειας, καθώς και Εξασφάλιση Ανταλλακτικών 4 Εκπαίδευση 15 2 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ Β 20 Η βαθµολογία των επιµέρους κριτηρίων είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων. Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 100 έως 110 βαθµούς. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ 1 ΕΙ ΟΣ Απορριµµατοφόρο τύπου πρέσσας χωρ. 16κµ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ( ) ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ ( ) , ,00 Φ.Π.Α. 23% ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 22

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 20 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 20 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 20 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις των Αγοραστών/Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις των Αγοραστών/Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

επιβατικού αυτοκινήτου και ενός 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

επιβατικού αυτοκινήτου και ενός 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Α. : 30.7132.001 Πληροφορίες: Χρήστος Σιδηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 14 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΚΥΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 14 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΚΥΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 14 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΚΥΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανίαα Κρήτηατήτης Ταχ. Κώδικας: 73135

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Δημοκρατίας 2, Χίος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Δημοκρατίας 2, Χίος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Δημοκρατίας 2, 82100 Χίος ΜΕΛΕΤΗ 04/2016 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην περιγραφή του προς προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:

Τηλ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 26η/ 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Προµήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ την κάλυψη των αναγκών της /νσης /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1100a\cons\tefhi\MAPS.doc N1100a/5176

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016 Προμήθεια αυτοκινήτων Δήμου Αγράφων Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 201

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 201 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 13/7/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια οχηµάτων µηχανηµάτων

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια οχηµάτων µηχανηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Ταχ. /νση: Λατούς 8 72 100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Πεδιαδίτης Γεώργιος τηλ.: 28410 91219 fax: 28410 91211 Αριθµός Μελέτης : 17_2016

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ: Κοραής Ιωάννης Τηλ : 2221079604 Fax : 2221079604 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η Ε Κ Δ ΗΛΩΣΗΣ Ε Ν ΔΙ Α Φ Ε ΡΟ Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η Ε Κ Δ ΗΛΩΣΗΣ Ε Ν ΔΙ Α Φ Ε ΡΟ Ν Τ Ο Σ Κορυδαλλός 14/07/2017 Αρ. πρωτ.: 23629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ. : 181.20 Κορυδαλλός Ηλ/κή δ /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια μηχανικού σαρώθρου Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞ/ΜΟΥ Ηράκλειο 1 / 9 / 2009

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τµήµα Συντήρησης και Κίνησης Οχηµάτων Αρ. Μελέτης: 18 /2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 14 Ταχ. Κώδικας: 171 21 Ν.Σμύρνη Πληροφ. : Γ.Στεφανάτος Τηλ.: 2132025811 Αρ. Fax: 2109355681 Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 71/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Προµήθεια απορριµµατοφόρου οχήµατος ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ τύπου πρέσας, χωρητικότητας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 71/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Προµήθεια απορριµµατοφόρου οχήµατος ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ τύπου πρέσας, χωρητικότητας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 71/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Προµήθεια απορριµµατοφόρου οχήµατος ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ τύπου πρέσας, χωρητικότητας 24 m3 /ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να δώσει προσφορά για οποιοδήποτε όχημα ή και για το σύνολο των οχημάτων.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να δώσει προσφορά για οποιοδήποτε όχημα ή και για το σύνολο των οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Α. : 30.7132.001 Πληροφορίες: Χρήστος Σιδηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ VAN ΕΝΝΙΑ ΘΕΣΕΩΝ (8 + 1) 1.1. Ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 1000 kg. 1.2. Το ολικό μήκος του αυτοκινήτου να είναι

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια μικρού γερανοφόρου φορτηγού 2,5 3τόνων μικτού φορτίου. Ηράκλειο ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: , 545 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τηλ: , 545  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 10/ 2015 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ CPV

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ CPV 34144900-7 ΑΡ. ΜΕΛ.: 35 / 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ 5 ΘΕΣΕΩΝ 4Χ2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Η προδιαγραφή αυτή καθορίζει τις απαιτήσεις για την προμήθεια επιβατηγών οχημάτων μικτής χρήσης, 5

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Ηράκλειο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Ηράκλειο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Προµήθεια: Μηχανικού σαρώθρου χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών. Ηράκλειο 18-9-2012

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Υ ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5m3 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούριο, ισχυρής κατασκευής και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια ενός ανοιχτού αυτοκινήτου µε αρπάγη, µε ανατροπή και καρότσα ωφέλιµου φορτίου 6tn.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια ενός ανοιχτού αυτοκινήτου µε αρπάγη, µε ανατροπή και καρότσα ωφέλιµου φορτίου 6tn. Αριθµός Απόφασης: 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια ενός ανοιχτού αυτοκινήτου µε αρπάγη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια μηχανικού σαρώθρου ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ. χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών. Ηράκλειο 14-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος 27/11/ 2013 Αρ. πρωτ.: OIK 67868/8956 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μάργαρη Ιωάννα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΕΣΩΝ

Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΕΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δαναού 3 Άργος Τ.Κ. 212 00 27513-60700 Fax: 27510-23506 e-mail: dimos@argos Πληροφορίες : κ. Αναστάσιος Καμπόσος Fax: 27510-69153

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ σε πρέσα. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηράκλειο 14 /11 / 2012 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Άρθρο 1ο. Άρθρο 2ο. Άρθρο 3ο. κατατεθεί σχετική Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986). Άρθρο 4ο

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Άρθρο 1ο. Άρθρο 2ο. Άρθρο 3ο. κατατεθεί σχετική Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986). Άρθρο 4ο ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1ο Η τιµή της προσφοράς θα περιλαµβάνει µεταφορά, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία των οχηµάτων, καθώς και την εκπαίδευση των τεχνιτών και οδηγών της Υπηρεσίας. εκτές γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Όροι και τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μιας (1) διπλωτικής μηχανής εντύπων για την παραγωγή διπλωμένων τυπογραφικών τευχών σε 4σέλιδα, 8σέλιδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΜΑ Α 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Ι.ΚΟΤΤΟΥ & ΡΑΛΛΗ 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛ : 2132012900 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ενδεικτικές εργασίες επισκευής και συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Ανδρεάδης Ευάγγελος και Παπαδάκης Ευάγγελος.

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Ανδρεάδης Ευάγγελος και Παπαδάκης Ευάγγελος. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. απόφασης: 276/2017 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 20/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ (2012-2013) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 Γενικές Απαιτήσεις 1.1 Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής 1.2 Οι κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 62 / 2013 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 160.000,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 22/2015 Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΜΑ: «Προµήθεια Κινητού Μηχ/κού εξοπλισµού αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τον εκσυγχρονισµό του στόλου των οχηµάτων Καθαριότητας του ήµου Θεσσαλονίκης,» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ. Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Α π ο ρ ρ ι μ μ α τ ο φ ό ρ α φ ο ρ τ η γ ά α ν α τ ρ ε π ό μ ε ν α )

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Α π ο ρ ρ ι μ μ α τ ο φ ό ρ α φ ο ρ τ η γ ά α ν α τ ρ ε π ό μ ε ν α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (2014-2015) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 16Μ3 ΣΕ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 55.350,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 2010 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

, , , , , , ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

, , , , , , ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:79 /2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.690.740,00 Κ.Α.20.7132.03,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα)

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα) Έργο : «Προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κλειστού τύπου κλούβα) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανθρωπιστική Βοήθεια Funded by The European Union Humanitarian Aid Θεσσαλονίκη 27/7/2016 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ VAN - ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΘΕΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή Περιγραφή S 411 HD Τεχνικά στοιχεία Μήκος 10.160 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.760 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο 4.985 mm Εμπρόσθιος πρόβολος 2.215 mm Οπίσθιος

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ 15REQ003188238 2015-10-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 4 / 2015 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.075.000,00 Φ.Π.Α. 23%: 247.250,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.322.250,00

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.075.000,00 Φ.Π.Α. 23%: 247.250,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.322.250,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαια: 17/10/2013 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Aρ.Πρωτ: 75952 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Αλογάκου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC : 03-03-2015..: 6923 /, ηυ η./η:.!" & υ#υ η.: $η"., % &. η.:2681362243-240 Fax :268362253 e-mail : petsimeris@arta.gr '" υ!(η: ) " )#": 1) " )#" υ )υ 58 υ *. 3852/2010. 2) " )#" υ )υ 209 υ *. 3463/2006.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων και 770 λίτρων πλαστικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 39 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α.Μ.: 39 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 510.450 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΙΕΘΝΗΣ ANOIKΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 510.450 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΙΕΘΝΗΣ ANOIKΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (και Ταµείο Συνοχής) ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η-Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση : ΙΩΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 5 ΘΕΣΕΩΝ & ¾ ton ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΤΕΤΡΑΘΥΡΟ Η προδιαγραφή αυτή καθορίζει τις απαιτήσεις για την προμήθεια οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟ (2) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟ (2) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση τη προμήθεια υπάγονται στι διατάξει :

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση τη προμήθεια υπάγονται στι διατάξει : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ενό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γερανός αυτοκινούµενος υδραυλικός παντοειδούς εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 417 HDH Τεχνικά στοιχεία Μήκος 14.050 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.860 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός 7.110 mm Μεταξόνιο πίσω 1.350 mm

Διαβάστε περισσότερα

99000-SWIFT-014 02/2015

99000-SWIFT-014 02/2015 99000-SWIFT-014 02/2015 5MT ΑΝΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,2 L 5MT GL+ GL+ Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού Ρύθμιση τιμονιού καθ ύψος Ρύθμιση τιμονιού τηλεσκοπική Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 m 3

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 m 3 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΔΑΜ: 15REQ003107032 2015 09 30 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Κάδων 120-240-360 και 500 λίτρα. Ηράκλειο 31/08/2010 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω αναφερόμενες Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β. βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β. βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α. (Σύστημα Β) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 3.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC002465695 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 54/2014 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ 10/12/2014 Αρ.Πρωτ.:39562

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ. Αριθμός Μελέτης 145 / 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ. Αριθμός Μελέτης 145 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ Αριθμός Μελέτης 145 / 2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Α) ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4Χ4 ΔΙΠΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή S 416 GT HD

Περιγραφή S 416 GT HD Περιγραφή S 416 GT HD Τεχνικά στοιχεία Μήκος Φάρδος Ύψος Εσωτερικό ύψος διαδρόμου Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Κυβισμός

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KENTΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 431 DT Τεχνικά στοιχεία Μήκος Φάρδος Ύψος Εσ. ύψος διαδρόμου κάτω Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

έτους 2008) και αμεταχείριστο. Θα είναι κατασκευασμένο από γνωστούς οίκους, με ευρεία κυκλοφορία στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

έτους 2008) και αμεταχείριστο. Θα είναι κατασκευασμένο από γνωστούς οίκους, με ευρεία κυκλοφορία στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜ ΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ 1 Προμήθεια Μικρού απορριμματοφόρου αυτοκινήτου μικτού βάρους 3.500 kgr Με υπερκατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΕΣΑΣ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ Α ΗΜΟΥ ΓΑΥ ΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ Α ΕΡΓΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α

ΤΕΥΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΕΡΓΟ : «Αντικατάσταση Ρυπογόνων Δημοτικών Οχημάτων του ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ( 2 ) ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ( 2 ) ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Προμήθεια ( 2 ) απορριμματοφόρων γερανοφόρων οχημάτων Προϋπολογισμός: 405.900 ΕΥΡΩ ( Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 17/2016 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ 17/2016 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Δημοκρατίας 2, 82100 Χίος ΜΕΛΕΤΗ 17/2016 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 1. ΕΛΑΦΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΕΡΓΟ: «Προμήθεια δυο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΕΡΓΟ: «Προμήθεια δυο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3» Ψηφιακά υπογεγραμμένο από THOMAS BOCHTIS Ημερομηνία: 2017.03.01 12:50:02 EET ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΔΙΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π/ΜΙΑΣ Προμήθεια : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ) Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.suzuki.gr 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο ημιφορτηγών.

ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο ημιφορτηγών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο ημιφορτηγών. Κ.Μ. :Π56/2011 ΠΡΟΫΠ : 50.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΌΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΌΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 62/2016 Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου ημιφορτηγού Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 22-08-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθ πρωτ: 18342 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.Π.Ε Μακεδονίας & Θράκης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Τμήμα Οικονομικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Περιοχή Βασιλάκη

Διαβάστε περισσότερα

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά.

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ. Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, ισχυρής κατασκευής και γενικά οι διαστάσεις του και τα κατασκευαστικά στοιχεία του να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 23α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 23α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 23α/2012 ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός ανοικτού αυτοκινήτου µε αρπάγη, µε ανατροπή και καρότσα ωφέλιµου φορτίου 6 tn ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δικύκλων Ηράκλειο 25 / / 20 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σκοπός Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα