ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: ,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Κοµοτηνής 1 έτους» Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΜΕΛΕΤΗ Η παρούσα τεχνική µελέτη συντάσσεται προκειµένου ο ήµος Κοµοτηνής να προβεί στην προµήθεια ανταλλακτικών απαραίτητων για την συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων και µηχανηµάτων για τις ανάγκες του ήµου καθώς και για την πραγµατοποίηση εργασιών επισκευής συντήρησης των οχηµάτων και µηχανηµάτων για ένα (1) έτος. Η δαπάνη για την προµήθεια, βάσει των περσινών δεδοµένων που προκύπτουν από τα στοιχεία που διαθέτει το τµήµα συντήρησης οχηµάτων του ήµου Κοµοτηνής, προϋπολογίζεται στο ποσό των ,31 συν το Φ.Π.Α. 23% ,69. Η δαπάνη για την εργασία, βάσει των περσινών δεδοµένων που προκύπτουν από τα στοιχεία που διαθέτει το τµήµα συντήρησης οχηµάτων του ήµου Κοµοτηνής, προϋπολογίζεται στο ποσό των ,19 συν το Φ.Π.Α. 23% ,81. Η συνολική ενδεικτικά προϋπολογισθείσα δαπάνη ανταλλακτικών και εργασιών ανέρχεται στο ποσό των ,00 Η προµήθεια θα βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς, του εγκεκριµένου προϋπολογισµού έτους 2015 : ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Καθαριότητα & ,00 Ηλεκτροφωτισµός Ελαστικά µεταφορικών µέσων Καθαριότητα & ,00 Ηλεκτροφωτισµός Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων ,00 Τεχνικών Έργων Ελαστικά µεταφορικών µέσων 5.000,00 Τεχνικών Έργων Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 1.000,00 Υπηρεσίες Πρασίνου ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων Καθαριότητα & ,00 Ηλεκτροφωτισµός Ελαστικά λοιπών µηχανηµάτων Καθαριότητα & 5.000,00 Ηλεκτροφωτισµός Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων ,00 Τεχνικών Έργων Ελαστικά λοιπών µηχανηµάτων 5.000,00 Τεχνικών Έργων Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων ,00 Υπηρεσίες Πρασίνου 1

2 ΚΩ ΙΚΟΣ Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Καθαριότητα & Ηλεκτροφωτισµός ,00 Τεχνικών Έργων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ,00 Καθαριότητα & Ηλεκτροφωτισµός ,00 Τεχνικών Έργων ,00 Υπηρεσίες Πρασίνου Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό µε βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή. Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε ηµόσιο ανοιχτό διαγωνισµό σύµφωνα µε τον Ενιαίο Κανονισµό Προµηθειών ΟΤΑ (Υπ. Απόφαση αρ.11389/93 ΦΕΚ 185Β /93), τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) επί του ισχύοντος κάθε φορά επίσηµου τιµοκαταλόγου ανταλλακτικών των οίκων κατασκευής του εξοπλισµού. Ισχύει επίσης και ο Ν.3852/2010. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών», άρθρο 1, παρ.3, περίπτωση ΙΙ, το είδος της συγκεκριµένης προµήθειας (.ανταλλακτικά µηχανηµάτων και οχηµάτων) εξαιρείται και δεν εντάσσεται στο ενιαίο πρόγραµµα προµηθειών (Ε.Π.Π). Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ. 2 του παραπάνω Νόµου (..θεωρούνται προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και οι συµβάσεις ανάθεσης εκτελέσεως εργασιών, εγκατάστασης, συντήρησης, µεταφοράς ή και άλλων εργασιών που σχετίζονται µε την προµήθεια των ανωτέρω αγαθών, εφόσον όµως η αξία αυτών υπερβαίνει την αντίστοιχη των εργασιών ) Όσον αφορά τις συντηρήσεις, ισχύουν και οι διατάξεις του Π.. 28/80 και του Ν.3852/2010. Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 6 του Π.. 28/80 για την επισκευή µηχανηµάτων δεν απαιτείται σύνταξη µελέτης. Η συντήρηση και η προµήθεια των πάσης φύσεως ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων για τα οχήµατα και µηχανήµατα έργου θα γίνεται τµηµατικά καθ όλη την διάρκεια του έτους, ανάλογα µε τον προγραµµατισµό και µόνο κατόπιν εντολής του Τµήµατος ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων. Τα οχήµατα και µηχανήµατα έργου έχουν οµαδοποιηθεί ανάλογα µε τον τύπο τους και το είδος τους και επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς ανά οµάδα εξοπλισµού, για µία ή περισσότερες οµάδες και για οποιοδήποτε συνδυασµό αυτών. εν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για µέρος της κάθε µιας οµάδας εξοπλισµού, παρά µόνο για το σύνολο των τύπων οχηµάτων και µηχανηµάτων που την αποτελούν. Στη µελέτη συµπεριλαµβάνονται και κωδικοί δαπανών για ανταλλακτικά και εξαρτήµατα οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου, οι οποίοι αντιστοιχούν στο σύνολο των οµαδοποιηµένων οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων. Σηµειώνεται εδώ, ότι ο δήµος σε καµιά περίπτωση δεν υποχρεούται στην ανάλωση όλου του ποσού που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Η προµήθεια των ανταλλακτικών κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία του στόλου των οχηµάτων και Μηχανηµάτων Έργου του ήµου µας, των υπηρεσιών της Καθαριότητας, των Έργων, του Πρασίνου κτλ. Ο ήµος µας έχει στην κατοχή του εκατόν έξι (106) συνολικά οχήµατα - µηχανήµατα στα οποία συµπεριλαµβάνονται απορριµµατοφόρα, φορτηγά, ηµιφορτηγά, λεωφορεία, καλαθοφόρα, µηχανήµατα έργων και επιβατικά. Επίσης διαθέτει και µηχανήµατα πρασίνου 2

3 Όλα τα παραπάνω οχήµατα µηχανήµατα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής, χρειάζονται για την συντήρηση και επισκευή τους το αντίστοιχο και ανάλογο για κάθε περίπτωση ανταλλακτικό, το οποίο θα ταιριάζει στο συγκεκριµένο µοντέλο οχήµατος µηχανήµατος. Λόγω του ότι τα οχήµατα του ήµου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι παράδοσης των κοινών ανταλλακτικών να είναι πολύ µικροί, µε µέγιστο τις πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την επόµενη της παραγγελίας, όρος που θα πρέπει να γίνει αποδεκτός µε ανάλογη υπεύθυνη δήλωση. Ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι) υποχρεούται να αναλάβει µε δικά του έξοδα την µεταφορά των ανταλλακτικών στο αµαξοστάσιο του ήµου ή στο συνεργείο που βρίσκεται το όχηµα µηχάνηµα κατόπιν συγκεκριµένης παραγγελίας που θα προκύπτει µετά από κάθε βλάβη ή προληπτική συντήρηση του κάθε οχήµατος. Οι ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων και ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα να µην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισµού αν δεν προκύψουν πραγµατικές ανάγκες σε ανταλλακτικά. Τα υπό προµήθεια ελαστικά και αεροθάλαµοι θα καλύπτουν τις προδιαγραφές E.T.R.T.O. (EUROPEAN TIRES AND RIM TECHNICAL ORGANIZATION), και την Οδηγία 92/23/EOK και 2005/11/ΕOΚ/ 16 Φεβρουαρίου 2005 σχετικά µε τα ελαστικά των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκούµενων τους και µε την εγκατάσταση τους σ' αυτά και σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις που ισχύουν σήµερα. όπως αυτές υιοθετήθηκαν από την ελληνική νοµοθεσία. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισµένο συνεργείο τοποθέτησης και ζυγοστάθµισης ελαστικών οχηµάτων και βαρέων µηχανηµάτων εντός του Νοµού Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νοµού Ροδόπης να συνεργαστεί µε κατάλληλο τοπικό συνεργείο. Λόγω των πολλών και διαφορετικών βλαβών που δύναται να προκληθούν σε κάθε όχηµα του ήµου έχει προβλεφθεί κονδύλιο για κάθε οµάδα οχηµάτων και υπερκατασκευών χωρίς όµως αυτό να είναι δεσµευτικό. Στο ποσό αυτό εκτός από το κόστος ανταλλακτικών περιλαµβάνεται και οποιοδήποτε υλικόαλώσιµο κ.λ.π. θα χρειασθεί για τις απαιτούµενες επισκευές και ιδιόµορφες κατασκευές των υπερκατασκευών των οχηµάτων και µηχανηµάτων (από σίδηρο, χυτοσίδηρο, αλουµίνιο και ανοξείδωτο υλικό) το οποίο ο ανάδοχος θα πρέπει να το διαθέσει άµεσα για την ολοκλήρωση τη επισκευής. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΙΝΑ ΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: ,00 ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Κοµοτηνής 1 έτους» Α/Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ( ) ΟΜΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 8.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 3.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΥΤΑ 7.500, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑ ΩΝ 2.500, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 6.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 3.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ 4.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ-ΦΟΡΤΩΤΩΝ 5.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΙΣΟΠΕ ΟΤΩΝ ΓΑΙΩΝ 4.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 1.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΩΝ 500, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ,00 ΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ,00 ΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ,00 ΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 5.000,00 ΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ 3.500,00 ΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΚΤΡΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 7.000,00 14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 1.000, , , , , ,00 15 ΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2.500,00 ΟΛΕΣ ,00 4

5 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ A/A ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ THTA ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 295/80 R 22.5 (ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ) TEM 2 321,86 643, /80 R22.5 ( ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ) TEM , /75 R 17,5 TEM , TEM , R 16 TEM , /70 R 14 TEM , TEM , R14 TEM , X TEM , R 22,5 ( ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ) TEM , /80 R 22,5 (ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ) TEM , /80 R 22,5 ( ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ) TEM , /70 R 13 TEM , TEM , ,00-24 TEM , /80/ R 13 TEM , x 18,50-8 TEM , R 22.5 ( ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ) TEM , R 22.5 (ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ) TEM , TEM , TEM , R30 TEM , R16 TEM , TEM , TEM ,00 26 Αεροθάλαµος TEM ,00 27 Αεροθάλαµος 15 x 26 TEM ,00 28 Αεροθάλαµος TEM ,00 29 Αεροθάλαµος 1100 x 20 TEM ,00 30 Αεροθάλαµος 1400 x 24 TEM ,00 31 Αεροθάλαµος 17,5-25 TEM ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,72 Φ.Π.Α 23% 5.142,28 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5

6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΣΩΡΕΥΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ Α/Α ΠΙΝΑΚΙ Α ΜΑΡΚΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΠΡΟ Φ.Π.Α 1 ΚΗΥ 7171 Man 140Am ,00 135,00 2 ΚΗΥ 7243 Fiat-Iveco 12-80Ah-582A 1 95,00 95,00 3 ΚΗΥ 7248 Fiat-Iveco 100Am ,00 107,00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 1 ΚΗΥ 2994 Ford 80Am 1 95,00 95,00 2 ΚΗΥ 7158 Fiat-Iveco 140Am 1100A 1 135,00 135,00 3 ΚΗΥ 7170 Fiat-Iveco 12V-140Am 1 135,00 135,00 4 ΚΟΒ 8966 Ford 74Am-420A 1 90,00 90,00 5 ΚΟΖ 8292 Hyundai 80Am-582A 1 95,00 95,00 6 ΚΟΚ 5813 Fiat-Iveco 120Am 1 123,00 123,00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ 1 ΜΕ BUTSHER 12V-75Am 1 90,00 90,00 2 ΜΕ JCB CASES 120Am 1 123,00 123,00 3 ΜΕ ΚΛΑΡΚ 100Am 1 107,00 107,00 4 ΜΕ FIAT 100Am ,00 107,00 5 ΜΕ JCB 12V-120Am-730A 1 123,00 123,00 6 ΜΕ Carerpillar 12V-170Am-1000A 1 149,04 149,04 7 ΜΕ Johnson- Iveco 12V-100Am 1 107,00 107,00 8 ΜΕ Carerpillar 170Am 1 160,00 160,00 9 ΜΕ Iveco 12V-80Am-700A 1 95,00 95,00 10 ΜΕ Nissan 12V-100Am-850A 1 135,00 135,00 ΦΟΡΤΗΓΑ 2 ΚΗΥ 2915 Mercedes 12V-120Am 1 123,00 123,00 3 ΚΗΥ 2937 Mercedes 12V-140Am 1 135,00 135,00 4 ΚΗΥ 2969 Fiat-Iveco 12V-100Am 1 107,00 107,00 5 ΚΗΥ 2978 Mercedes 12V-140Am-700A 1 135,00 135,00 6 ΚΗΥ 7231 Fiat-Iveco 12V-100Am-705A 1 107,00 107,00 6

7 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ 1 ΚΗΥ 2910 Nissan 12V-80Am-582A 1 95,00 95,00 2 ΚΗΥ 2970 Toyota 12V-40Am-300A 1 58,00 58,00 3 ΚΗΥ 2976 Mercedes 12V-90Am-720A 1 102,00 102,00 4 ΚΗΥ 2988 Citroen 12V-70Am-700A 1 90,00 90,00 5 ΚΗΥ 2991 Renault 74Am-420A 1 90,00 90,00 6 ΚΗΥ 2997 Scoda 12V-90Am 1 102,00 102,00 7 ΚΗΥ 7167 Nissan 12V-100Am-670A 1 107,00 107,00 8 ΚΗΥ 7198 Nissan 12V-100Am-600A 1 107,00 107,00 9 ΚΗΥ 7224 Nissan 55D 23R -75Am 1 90,00 90,00 10 ΚΗΥ 7268 Mercedes 12V-80Am 1 95,00 95,00 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 1 ΚΗΥ 7208 Hyundai 12V-75Am 1 90,00 90,00 2 ΚΗΥ 7237 Hyundai 12V-40Am 1 58,00 58,00 ΙΑΦΟΡΑ 1 HUSQVARNA Trakter 12V-60Am 1 78,00 78,00 2 ΑΜ Kubota 12V-74Am 1 90,00 90,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.065,04 Φ.Π.Α. 23% 934,96 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00 ΣΑΡΩΘΡΑ ΟΜΑ Α 14 Α/Α ΠΙΝΑΚΙ Α ΜΑΡΚΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΠΡΟ Φ.Π.Α 1 ΜΕ Johnson- Iveco Φ 320 Πλαϊνή 11 95, ,02 Κεντρική 2 320,00 640,00 2 ΜΕ Bucher Φουντούκια Συρµάτινα 90 7,00 630,00 3 ΜΕ Johnson- Iveco Φουντούκια Πλαστικά 90 6,00 540,00 Φ 320 Πλαϊνή , ,00 Κεντρική 3 300,00 900,00 Σωλήνας Επάνω 1 677,04 677,04 4 ΜΕ BUTSHER Βούρτσα Συρµάτινη 5 50,00 250,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.691,06 Φ.Π.Α 23% 1.308,94 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.500,00 7

8 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ( ) ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 8.500, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 5.500, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 2.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΥΤΑ 5.500, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑ ΩΝ 1.500, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 5.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ 5.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ-ΦΟΡΤΩΤΩΝ 5.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕ ΟΤΩΝ 3.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 800, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΩΝ 400, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ,00 ΟΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 4.000,00 ΟΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 3.000,00 ΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 1.570,00 ΟΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.000,00 ΟΛΕΣ ,00 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΙΝΑ ΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΜΑ Α 1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΠΙΝΑΚΙ Α ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1 ΚΗΥ 2967 FIAT IVECO ZCFAIRGH00B ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2 ΚΗΥ 7169 FIAT IVECO ZCFA1RG ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 3 ΚΗΥ 7178 FIAT IVECO ZCFA1RGH ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 4 ΚΗΥ 7192 FIAT IVECO ZCFA1RGH00B ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 5 ΚΗΥ 7194 FIAT IVECO ZCFA1RGH00B ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 6 ΚΗΥ 7220 FIAT IVECO ZCFA1TM ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 7 ΚΗΥ 7239 FIAT IVECO ZCFA1RGH ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 8 ΚΗΥ 7283 FIAT IVECO ZCFA1VM ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 9 ΚΗΥ 7243 IVECO ZCFA1EJ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 ΚΗΥ 7248 IVECO ZCFA1LJ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ Πλαίσια βαρέων οχηµάτων τύπου MERCEDES 11 ΚΗΥ 7293 MERCEDES WDB L ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12 ΚΗΥ 7294 MERCEDES WDB L ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 13 ΚΗΗ 7297 MERCEDES WDB L ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 14 ΚΗΗ 7298 MERCEDES WDB L ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ Πλαίσια βαρέων οχηµάτων τύπου MAN 15 ΚΗΥ 7171 ΜΑΝ WMAF070576M ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 16 ΚΗΥ 7289 ΜΑΝ WMAN18ZZ89Y ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 17 ΚΗΥ 7290 ΜΑΝ WMAN18ZZ69Y ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 18 ΚΗΥ 7291 ΜΑΝ WMAN18ZZ59Y ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 19 ΚΗΥ 7292 ΜΑΝ WMAN18ZZ59Y ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΜΑ Α 2 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ FIAT-IVECO 1 ΚΗΥ 2967 FIAT IVECO ZCFAIRGH00B ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2 ΚΗΥ 7169 FIAT IVECO ZCFA1RG ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 3 ΚΗΥ 7178 FIAT IVECO ZCFA1RGH ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 4 ΚΗΥ 7192 FIAT IVECO ZCFA1RGH00B ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 5 ΚΗΥ 7194 FIAT IVECO ZCFA1RGH00B ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 6 ΚΗΥ 7220 FIAT IVECO ZCFA1TM ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 7 ΚΗΥ 7239 FIAT IVECO ZCFA1RGH ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 8 ΚΗΥ 7283 FIAT IVECO ZCFA1VM ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 9 ΚΗΥ 7243 IVECO ZCFA1EJ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 ΚΗΥ 7248 IVECO ZCFA1LJ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ MERCEDES 11 ΚΗΥ 7293 MERCEDES WDB L ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12 ΚΗΥ 7294 MERCEDES WDB L ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 9

10 13 ΚΗΗ 7297 MERCEDES WDB L ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 14 ΚΗΗ 7298 MERCEDES WDB L ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ MAN 15 ΚΗΥ 7171 ΜΑΝ WMAF070576M ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 16 ΚΗΥ 7289 ΜΑΝ WMAN18ZZ89Y ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 17 ΚΗΥ 7290 ΜΑΝ WMAN18ZZ69Y ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 18 ΚΗΥ 7291 ΜΑΝ WMAN18ZZ59Y ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 19 ΚΗΥ 7292 ΜΑΝ WMAN18ZZ59Y ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΜΑ Α 3 ΣΑΡΩΘΡΑ ΣΑΡΩΘΡΑ 1 ΜΕ BUCHER TEB50CS ΣΑΡΩΘΡΟ 2 ΜΕ BUCHER TEBS0CC ΣΑΡΩΘΡΟ 3 ΜΕ FORD IVECO ZCFA1G0000B01870 ΣΑΡΩΘΡΟ 4 ΜΕ JOHNSTON ZCFA16000B ΣΑΡΩΘΡΟ ΟΜΑ Α 4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΥΤΑ ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΓΑΙΩΝ 1 ΜΕ LIEBHERR ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΑΠΟΡ/ΜΑΤΩΝ 2 ΜΕ ΤΑΝΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΟΜΑ Α 5 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑ ΩΝ ΚΑ ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 1 ΜΕ MITSUBISHI TYBFE850CDU26039 ΚΑ ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 2 ΚΗΥ 2969 FIAT IVECO ZCFA14D ΚΑ ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΜΑ Α 6 ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 1 ΚΗΥ 7154 IVECO WJMB1VMT00C ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 2 ΚΗΥ 7104 IVECO WJME3TPT ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 3 ΚΗΥ 7179 MAN VAOF09A046L ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 4 ΚΗΥ 7183 MAN WMAT46ZZZ1M ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 5 ΚΗΥ 2915 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 6 ΚΗΥ 2937 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 7 ΚΗΥ 2978 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 8 ΚΗΥ 7260 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 9 ΚΗΥ 7231 IVECO ZCFA1TM ΦΟΡΤΗΓΟ-ΒΟΘΡΟΣ 10 ΚΥ 4870 VOLVO YV3H5A8C8RB ΦΟΡΤΗΓΟ-ΒΟΘΡΟΣ 11 ΚΗΥ 7235 MERCEDES WDB L ΦΟΡΤΗΓΟ-ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ 12 ΚΗΥ 7284 IVECO ZCFA1VM ΦΟΡΤΗΓΟ-ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙ ΟΜΑ Α 7 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 1 2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΗΥ 7158 FIAT IVECO ZCF ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΗΥ 7170 FIAT IVECO ZCFC ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 10

11 3 4 5 ΚΟΚ 5813 IRISBUS ZGA4A8C000H ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΟΚ 5814 IRISBUS ZGA4A8C000H ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΗΥ 7296 FIAT ZFA ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΜΑ Α 8 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 1 ΚΗΥ 2988 CITROEN VF7VDPP0015PP4610 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 2 ΚΗΟ 1754 FORD SGHBNG31081 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 3 ΚΗΥ 7222 FORD SGHBNG30967 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 4 ΚΗΥ 7133 MAZDA JMZUF8UE ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 5 ΚΗΥ 7136 MAZDA JMZUF8UE ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 6 ΚΗΥ 2976 MERCEDES WDB P ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 7 ΚΗΥ 2910 NISSAN W10FG ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 8 ΚΗΥ 7167 NISSAN VSKDEVC23U ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 9 ΚΗΥ 7198 NISSAN VWASBFTL ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 10 ΚΗΥ 7203 NISSAN VWASBFTL ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 11 ΚΗΥ 7223 NISSAN KNMD21B17352 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 12 ΚΗΥ 7224 NISSAN KNMD21C14977 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 13 ΚΗΥ 7263 PEUGEOT VF3AAKFVC ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 14 ΚΗΥ 7264 PEUGEOT VF3AAKFVC ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 15 ΚΗΥ 7265 PEUGEOT VF3AAKFVC ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 16 ΚΗΥ 2990 RENAULT VF1F40E ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 17 ΚΗΥ 2991 RENAULT VF1F40E ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 18 ΚΗΥ 7295 RENAULT VF1UDCNG ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 19 ΚΗΥ 2962 SCODA TMBDEA200R ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 20 ΚΗΥ 2975 SCODA TMBDFF ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 21 ΚΗΥ 2997 SCODA TMBEHH673V ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 22 ΚΗΥ 7149 VOLKSWAGEN WV2ZZZ7AZNH ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 23 ΚΗΥ 7268 MERCEDES WDF ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 24 ΚΗΥ 7249 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ DAEWOO CAPTIVA KL1CG26RJ8B ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 25 ΚΗΥ 7237 HYUNDAI MALAB51HP6M ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 26 ΚΗΥ 7208 HYUNDAI KMHPM81CP2U ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 27 ΚΗΥ 7213 HYUNDAI KMHPM81P3U ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 28 ΚΗΥ 7238 HYUNDAI KMHPM81CP5U ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 29 ΚΟΖ 8292 HYUNDAI NLJWWH7WP5Z ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 30 ΚΗΥ 7254 SUZUKI JSAJTD54V ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ-ΤΖΙΠ ΟΜΑ Α 9 ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΦΟΡΤΩΤΕΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ 1 ΜΕ FIAT-HITACHI FB1104PSE ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 2 ΜΕ KOMATSU K34030 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 3 ΜΕ CASE N6GH04536 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 4 ΜΕ JCB 3CX ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 11

12 5 ΜΕ JCB SLP4CXFSTE ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 6 ΜΕ KOMATSU 93F21481 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 7 ΜΕ CATERPILLAR 43J126114B ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΟΜΑ Α 10 ΙΣΟΠΕ ΟΤΩΝ ΓΑΙΩΝ ΙΣΟΠΕ ΩΤΕΣ ΓΑΙΩΝ 1 ΜΕ KOMATSU G52A-1E ΙΣΟΠΕ ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 2 ΜΕ KOMATSU 652A ΙΣΟΠΕ ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 3 ΜΕ KOMATSU 11M00234 ΙΣΟΠΕ ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΟΜΑ Α 11 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ 1 ΑΜ FIAT ΓΕΩΡΓ. ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 2 ΑΜ ZETOR ΓΕΩΡΓ. ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 3 ΑΜ ZETOR Z H ΓΕΩΡΓ. ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 4 ΑΜ KUBOTA ΓΕΩΡΓ. ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 5 CASTEL GARDEN XX 220 HD ΧΛΟΟΚ.ΤΡΑΚΤΕΡ 6 HUSQVARNA CTH 220 TWIN ΧΛΟΟΚ.ΤΡΑΚΤΕΡ ΟΜΑ Α 12 ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΩΝ ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΑ 1 ΡΟΝ 4720 YAMAHA ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ 2 ΡΟΝ 6728 ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ 3 ΡΟΝ 8724 JINAN QINGGI LAEAG24807B ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ 4 ΡΟΝ 8725 JINAN QINGGI LAEAG24807B ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ ΟΜΑ Α 13 ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ 1 ΜΕ IVECO ZCFAIAD ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 2 ΜΕ IVECO ZCFC ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 3 ΚΗΥ 2913 MERCEDES ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ 4 ΜΕ MITSUBISHI F18C ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 5 ΜΕ FOREDIL 6474 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΟΜΑ Α 14 ΨΗΚΤΡΕΣ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΠΙΝΑΚΙ Α ΜΑΡΚΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΜΕ Johnson-Iveco Ψήκτρα Φ320 Πλαϊνή 11 Ψήκτρα Κεντρική 3 2 ΜΕ Bucher Φουντούκια Συρµάτινα 100 Φουντούκια Πλαστικά ΜΕ Johnson-Iveco Ψήκτρα Φ 320 Πλαϊνή 10 Ψήκτρα Κεντρική 3 12

13 Σωλήνας Επάνω 1 4 ΜΕ BUTSHER Ψήκτρα Συρµάτινη 5 STIHL MS 231 STIHL MS 291 STIHL MS 170 STIHL MS 190 C STIHL 029 STIHL 038 AV SUPER STIHL 088 STIHL HT 75 ( τεµ 3) STIHL FS 200 STIHL FS 450 (τεµ 3) STIHL FS 480 (τεµ 2) KAWASAKI KBH 43A (τεµ 3) EFCO 8535 ERGO STIHL HS 75 (τεµ 1) HUSQVARNA 325 HD 75 KAWASAKI TH48 (6TEM) ΟΜΑ Α 15 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ BRIGGS STRATTON QUANTUM XTE 60 (τεµ. 3) αυτοκιν. MB 4436 HUSQVARNA 2258 EFCO SA 3000 STIHL SH 85 (τεµ 2) HUSQVARNA CRT 51 GRILLO G85 SEP 1700 SPECIAL (κινητήρας LOMBARDINI 8 hp) PLUS DOT BS (4τεµ) ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚ. ΘΑΜΝΟ/ΠΤΙΚΑ -ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟ/ΠΤΙΚΑ -ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟ/ΠΤΙΚΑ -ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟ/ΠΤΙΚΑ -ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟ/ΠΤΙΚΑ -ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ - ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΘΑΜΝ/ΚΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΕΡΟΣ ΣΚΟΥΠΑ ΑΕΡΟΣ ΣΚΟΥΠΑ ΑΕΡΟΣ ΦΡΕΖΑ ΦΡΕΖΑ ΦΡΕΖΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΙΝΑ ΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 13

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων Προϋπολογισµός.: ,00 και µηχανηµάτων του ήµου Κοµοτηνής 1 έτους» ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείµενο Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων συντάσσεται προκειµένου ο ήµος Κοµοτηνής να προβεί στην προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων και µηχανηµάτων για τις ανάγκες του ήµου καθώς και για την πραγµατοποίηση εργασιών επισκευής συντήρησης των οχηµάτων και µηχανηµάτων για ένα (1) έτος. ΑΡΘΡΟ 2 ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας και της εργασίας υπάγονται στις διατάξεις: Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/ & την τροπ/κή της 4993/745/ «Περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αφοράς ανταλλακτικών & προµήθειας καυσίµων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχηµάτων του ηµοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π... κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν. /τος 2396/53» Απόφ /93/τ. Β /185 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α. Ν. 2286/95/τ.Α /19 - «Περί Προµηθειών του ηµόσιου τοµέα & ρυθµίσεων συναφών θεµάτων» Ν. 3463/2006/τ. Α /114 «Κύρωση του Κώδικα ήµων & Κοινοτήτων» και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» Του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94 Του Ν. 4281/2014 ΑΡΘΡΟ 3 ο Συµβατικά στοιχεία Συµβατικά στοιχεία είναι: α) Η διακήρυξη δηµοπρασίας β) Παρούσα µελέτη- τεχνική περιγραφή (τεχνική έκθεση) γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός δ) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων ε) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ΑΡΘΡΟ 4 ο Προϋπολογισµός και τρόπος εκτελέσεως της προµήθειας Η δαπάνη για την προµήθεια, βάσει των περσινών δεδοµένων που προκύπτουν από τα στοιχεία που διαθέτει το τµήµα συντήρησης οχηµάτων του ήµου Κοµοτηνής, προϋπολογίζεται στο ποσό των ,31 συν το Φ.Π.Α. 23% ,69. Η δαπάνη για την εργασία, βάσει των περσινών δεδοµένων που προκύπτουν από τα στοιχεία που διαθέτει το τµήµα συντήρησης οχηµάτων του ήµου Κοµοτηνής, προϋπολογίζεται στο ποσό των ,19 συν το Φ.Π.Α. 23% ,81. Η συνολική ενδεικτικά προϋπολογισθείσα δαπάνη ανταλλακτικών και εργασιών ανέρχεται στο ποσό των ,00 η οποία προβλέπεται να χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 5 ο Σύµβαση Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά το νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, εντός δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή του, και σε καµία περίπτωση σε χρόνο µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ηµερών, για να υπογράψει την σύµβαση και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Η ισχύς της σύµβασης άρχεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της και θα έχει χρονική διάρκεια ένα έτος ή µέχρι εξαντλήσεως του 14

15 προϋπολογισµού της. Μετά την παρέλευση του έτους µπορεί η ισχύς της να παραταθεί, εφόσον είναι εφικτή ανάλογη τροποποίηση των σχετικών κωδικών ( Κ.Α. ) του προϋπολογισµού του ήµου Κοµοτηνής του έτους Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας, θα γίνεται τµηµατική παράδοση και πληρωµή των ειδών της σύµβασης, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της µελέτης του διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 6 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας του είδους (οµάδας ή οµάδων εξοπλισµού για τις οποίες αναδείχθηκε ανάδοχος), χωρίς το Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το χρόνο διάρκειας ισχύος της σύµβασης κατά δύο (2) µήνες, άρα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 14 µήνες. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος µικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η εγγύηση θα πρέπει επίσης να αναφέρει ότι ο εκδότης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. To σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή του είδους (οµάδας ή οµάδων εξοπλισµού) και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Οι εγγυητικές κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Έργων. Η εγγυητική συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου. ΑΡΘΡΟ 7 ο - Χρόνος εγγύησης Ο χρόνος εγγύησης µετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή των υπό προµήθεια ανταλλακτικών ορίζεται κατ ελάχιστο σε δώδεκα (12) µήνες. Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται µέσα στο χρονικό διάστηµα των 12 µηνών οφειλόµενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται µε την άµεση αλλαγή του προβληµατικού ανταλλακτικού το συντοµότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας αλλά και την αποκατάσταση γενικότερα της όποιας φθοράς αυτό προξένησε. Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που έχει υποστεί φθορά και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση. Η αντικατάσταση θα πρέπει να γίνεται σε πέντε (5) ηµερολογιακές µέρες από την ειδοποίηση της υπηρεσίας. Ο χρόνος εγγυήσεως ο χρόνος µετά την εκτέλεσης των εργασιών από την Επιτροπή ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την εκτέλεση της εργασίας. Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγω την εκτέλεσης των επισκευαστικών εργασιών πέραν της ορισθείσης προθεσµίας υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και µόνο να πληρώσει στο ήµο σαν ποινική ρήτρα τα δύο τοις χιλίοις στο συµβατικό προϋπολογισµό για κάθε µέρα καθυστερήσεως. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής ή από την εγγύηση καλής εκτελέσεως του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 8 ο Παράδοση ανταλλακτικών-παραλαβή υλικών Λόγω του ότι τα οχήµατα του ήµου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι παράδοσης των κοινών ανταλλακτικών να είναι πολύ µικροί, µε µέγιστο τις πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την επόµενη της παραγγελίας και για αυτά τα οποία θα πρέπει να παραγγελθούν στο εξωτερικό από τους ανάδοχους το µέγιστο δέκα ηµερών εκτός ιδιαιτεροτήτων. Ο ήµος θα παραγγέλνει τα ανταλλακτικά τα οποία χρειάζεται βάση των πραγµατικών του αναγκών και στον πραγµατικό χρόνο. Η προσωρινή παραλαβή των ανταλλακτικών θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής προτείνει την τέλεια απόρριψη και αντικατάσταση των υπό παραλαβή ανταλλακτικών. Εφ όσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις πιο πάνω προτάσεις της επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας ο ήµος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. Μετά τη πάροδο του συµβατικού χρόνου εγγύησης, ενεργείται βάσει των κείµενων διατάξεων η οριστική παραλαβή ειδών. Ισχύει το άρθρο 27,29 της Υ.Α /93 (ΕΚΠΟΤΑ) 15

16 ΑΡΘΡΟ 9 ο Ποιότητα υλικών. Τα ανταλλακτικά θα είναι καινούρια και άριστης ποιότητας. Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει τα δείγµατα των προσφεροµένων ειδών να στέλνει αυτά κατά την κρίση του σε οποιοδήποτε εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, µε δαπάνη των προµηθευτών. Ισχύει το άρθρο 28 της Υ.Α /93 (ΕΚΠΟΤΑ) ΑΡΘΡΟ 10 ο Παράδοση εργασιών - Παραλαβή εργασιών Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δικά του µέσα να µεταφέρει το ακινητοποιηµένο όχηµα στο συνεργείο του και να το επισκευάσει εντός πέντε (5) ηµερών. Εάν δεν είναι δυνατή η επισκευή µέσα σε χρόνο πέντε ηµερών τότε θα ενηµερώνει την αρµόδια επιτροπή η οποία θα εγκρίνει παράταση ή µη της παραπάνω περιόδου. Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει αδικαιολόγητα την εκτέλεση των εργασιών, πέραν της προαναφερθείσης προθεσµίας (πέντε ηµέρες από την γνωστοποίηση του σχετικού αιτήµατος) δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ολόκληρο του ποσό δε της εγγυήσεως καταπίπτει υπέρ του ήµου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά τον έλεγχο της εκτέλεσης των εργασιών εξετάζονται αν ανταποκρίνονται απόλυτα και διαπιστώνονται οι τυχόν γενόµενες φθορές, ζηµιές κλπ. λόγω πληµµελούς επισκευής κάποιας βλάβης που υπέστησαν κατά τη επισκευή τους. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί µέσα σε πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες από της ειδοποιήσεώς του σε διόρθωση των τυχόν πιο πάνω ελαττωµατικών επισκευαστικών εργασιών δικαιούται ο ήµος κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των ειδών ή τη µείωση του τιµήµατος. Το συγκεκριµένο ποσοστό θα προτείνει η Επιτροπή Αξιολογήσεως και θα εγκρίνει το ηµοτικό Συµβούλιο. ΑΡΘΡΟ 11 ο Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση ανάδοχου Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν. Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά µέσα στον προβλεπόµενο συµβατικό χρόνο. Ισχύει το άρθρο 35 της Υ.Α /93 (ΕΚΠΟΤΑ) ΑΡΘΡΟ 12 ο Φόροι-τέλη Ο ανάδοχος επιβαρύνεται βάσει των κειµένων διατάξεων, µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ήµο. ΑΡΘΡΟ 13 ο Τρόπος πληρωµής Η πληρωµή της αξίας της προµήθειας ή της εργασίας θα γίνεται τµηµατικά µε εντάλµατα που θα εκδίδονται µετά από κάθε παραλαβή των ανταλλακτικών ή της εργασίας από την αρµόδια επιτροπή. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 36 της 11389/93 Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) και όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία του ήµου. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΙΝΑ ΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 16

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: ,00 ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Κοµοτηνής 1 έτους» ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων συντάσσεται προκειµένου ο ήµος Κοµοτηνής να προβεί στην προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων και µηχανηµάτων για τις ανάγκες του ήµου καθώς και για την πραγµατοποίηση εργασιών επισκευής συντήρησης των οχηµάτων και µηχανηµάτων για ένα (1) έτος. ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας και της εργασίας υπάγονται στις διατάξεις: Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/ & την τροπ/κή της 4993/745/ «Περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αφοράς ανταλλακτικών & προµήθειας καυσίµων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχηµάτων του ηµοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π... κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν. /τος 2396/53» Απόφ /93/τ. Β /185 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α. Ν. 2286/95/τ.Α /19 - «Περί Προµηθειών του ηµόσιου τοµέα & ρυθµίσεων συναφών θεµάτων» Ν. 3463/2006/τ. Α /114 «Κύρωση του Κώδικα ήµων & Κοινοτήτων» και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» Του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94 Άρθρο 3ο:Προσφερόµενη τιµή Για κάθε οµάδα για την οποία θα υποβληθεί προσφορά, θα κατατεθεί οικονοµική προσφορά που θα αναφέρει το προσφερόµενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) για την οµάδα επί του τρέχοντος ισχύοντος τιµοκαταλόγου ανταλλακτικών του κάθε είδους οχήµατος και µηχανήµατος έργου που περιλαµβάνεται σ' αυτή και το ποσοστό θα είναι ίδιο για την προµήθεια ανταλλακτικών και την εργασία που αφορά την οµάδα. ηλαδή το προσφερόµενο ανά οµάδα ποσοστό έκπτωσης θα είναι ενιαίο για κάθε οµάδα ανταλλακτικών και της αντίστοιχης οµάδας εργασιών. Ως µέση ωριαία αποζηµίωση για πάσης φύσεως εργασίες επισκευών, συντήρησης ή τοποθέτησης ανταλλακτικών ορίζεται το ποσό των 30 /ώρα. Ως ωριαία αποζηµίωση ορίζεται η πραγµατική ώρα απασχόλησης του κάθε τεχνίτη για την εκτελούµενη εργασία. Για τους κωδικούς δαπανών που αφορούν το σύνολο των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων θα κατατεθούν οικονοµικές προσφορές που θα αναφέρουν το προσφερόµενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) επί του τρέχοντος ισχύοντος τιµοκαταλόγου των σχετικών ειδών ανταλλακτικών του κάθε είδους οχήµατος και µηχανήµατος έργου που περιλαµβάνεται σ' αυτή και το ποσοστό θα είναι ίδιο για την προµήθεια ανταλλακτικών και την εργασία που αφορά την οµάδα. ιευκρινίζεται ότι το ποσοστό έκπτωσης θα είναι κοινό για όλα τα ανταλλακτικά όλων των ειδών εξοπλισµού που περιλαµβάνονται στην οµάδα εξοπλισµού για την οποία θα υποβληθεί προσφορά. Η οικονοµικές προσφορά θα είναι σύµφωνα µε τα υποδείγµατα Π1, Π2 που ακολουθούν. Το κριτήριο επιλογής του αναδόχου για κάθε οµάδα εξοπλισµού είναι η χαµηλότερη τιµή, που αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης % ανάλογα µε τις κατατεθείσες προσφορές. Ο υποψήφιος ανάδοχος που καταθέτει προσφορά για την προµήθεια ανταλλακτικών πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσει προσφορά και για την αντίστοιχη οµάδα εργασίας συντήρησης επισκευής. Όποιος καταθέτει προσφορά µόνο για την προµήθεια ανταλλακτικών θα απορρίπτεται. Εξαιρούνται οι οµάδες συσσωρευτών και η οµάδα 14. Όσον αφορά τις οµάδες Ελαστικών, Ηλεκτρικών συσσωρευτών και ψηκτρών σαρώθρων η προσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαµβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των ειδών έτοιµων, ειδικά για τα ελαστικά πλήρως τοποθετηµένων και ανάλογα ζυγοσταθµισµένων σε κατάσταση πλήρους και απρόσκοπτης λειτουργίας. Η τιµή θα αναγράφεται 17

18 αριθµητικώς και ολογράφως και θα δίδεται ανά µονάδα ως εξής: 1. Προσφερόµενη τιµή του είδους χωρίς Φ.Π.Α. 2. Σύνολο προ φπα 3. Μερικό σύνολο 4. Ποσοστό Φ.Π.Α. (επί τοις εκατό ) στο σύνολο προ φπα 6. Γενικό σύνολο. Για την σύγκριση των προσφορών λαµβάνεται υπόψη το γενικό σύνολο µε Φ.Π.Α. Επισυνάπτονται υποδείγµατα προσφορών. Άρθρο 4ο: Τεχνικές προδιαγραφές - σύνταξη προσφορών για την προµήθεια ανταλλακτικών Στην τεχνική προσφορά που θα κατατεθεί από τους διαγωνιζόµενους θα αναφέρεται υποχρεωτικά η µάρκα και η χώρα προέλευσης των προσφερόµενων ανταλλακτικών. Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε οµάδα/ες οχηµάτων επιθυµούν, για οποιονδήποτε συνδυασµό αυτών και για τους κωδικούς που δεν αντιστοιχούν σε συγκεκριµένη οµάδα/ες οχηµάτων - µηχανηµάτων έργων, αλλά αφορούν ανταλλακτικά, εξαρτήµατα και είδη για το σύνολο των οµάδων. Η προσφορά θα αναφέρει ότι τα προσφερόµενα ανταλλακτικά είναι τα γνήσια που προτείνει ο κατασκευαστής του οχήµατος ή της υπερκατασκευής για το οποίο προορίζονται. Στην περίπτωση κατά την οποία ο συµµετέχων στο διαγωνισµό προσφέρει ανταλλακτικά τρίτου κατασκευαστή τα οποία προορίζονται για χρήση στα οχήµατα, µηχανήµατα ή τις υπερκατασκευές του ήµου θα αναφέρει στην τεχνική προσφορά ότι εφόσον αναδειχθεί προµηθευτής θα καταθέσει τιµοκατάλογο ανταλλακτικών της εταιρείας του ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πλήρης για την εκάστοτε οµάδα οχηµάτων ή υπερκατασκευών για την οποία κατατίθεται. θα πρέπει να αποδείξει ότι τα προσφερόµενα ανταλλακτικά είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία αυτά προορίζονται, προσκοµίζοντας κατά περίπτωση επίσηµη βεβαίωση του κατασκευαστή των ανταλλακτικών, ή βεβαίωση του επίσηµου αντιπροσώπου στη χώρα η οποία θα αναφέρει ότι τα προσφερόµενα ανταλλακτικά τα είναι κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται. Στις προσφορές αυτές θα επισυνάπτεται κατάλογος - prospectus του κατασκευαστή του ανταλλακτικού ή του επίσηµου αντιπρόσωπου του στη χώρα. Τα κατατιθέµενα Prospectus, η παρουσία των οποίων είναι υποχρεωτική για τα προσφερόµενα είδη, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση του εργοστασίου κατασκευής των αντίστοιχων ανταλλακτικών καθώς και του επίσηµου εισαγωγέα τους στη χώρα µε την οποία αναλαµβάνουν να τροφοδοτούν τον διαγωνιζόµενο µε τα απαραίτητα ανταλλακτικά για το τρέχον έτος έτσι ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στο ήµο. Σε κάθε περίπτωση ο ήµος προτείνει τα γνήσια ανταλλακτικά τα οποία προτείνονται από τα εργοστάσια κατασκευής των αντίστοιχων οχηµάτων. Απορρίπτονται που δεν είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχηµάτων και των αντίστοιχων µηχανικών µερών τους κατά περίπτωση. Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν τη γνησιότητα αλλά και καταλληλότητα των προτεινόµενων ανταλλακτικών καθώς. Όσον αφορά στα ανταλλακτικά και αναλώσιµα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE, εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες. Τα πιστοποιητικά CE είναι διάρκειας ισχύος τεσσάρων έως πέντε ετών και εκδίδονται ανάλογα µε τα οριζόµενα από τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο µειοδότης θα πρέπει να αποδέχεται µε δήλωσή του η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά του ότι τα προσφερόµενα ανταλλακτικά και αναλώσιµα θα φέρουν την προαναφερόµενη σήµανση. Η µη απόδειξη ύπαρξης της σήµανσης CE για ανταλλακτικά και αναλώσιµα αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάστασης τους άµεσα από τον µειοδότη. Το πιστοποιητικό CE εκδίδεται για συγκεκριµένο προϊόν η σειρά προϊόντων που ρητά πρέπει να αναφέρονται ή να αναγράφονται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά CE. Στο πιστοποιητικό CE είναι απαραίτητο να αναγράφεται το µοντέλο και ο τύπος του προϊόντος για το οποίο έχει εκδοθεί. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ισχύουν κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο ήµος µπορεί να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν τα αµαξοστάσια κάθε ηµοτικής Ενότητας του ήµου και σε συνεννόηση µε την υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήµατα και τις υπερκατασκευές και να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόµενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόµενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγµατοποιήσουν στα αµαξοστάσια των ηµοτικών Ενοτήτων του ήµου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών τους µηχανισµούς που αυτές φέρουν και στα προβλήµατα που αυτές παρουσιάζουν. 18

19 ύνανται να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε οµάδα οχηµάτων ή υπερκατασκευών. Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης-τεχνικής περιγραφής είναι το διαθέσιµο από το ήµο για το σύνολο των ανταλλακτικών που δύναται να προµηθευτεί ο ήµος κατά το έτος Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό δεν δεσµεύουν το ήµο όσον αφορά στη διάθεσή τους ανά τύπο οχήµατος και υπερκατασκευής ή στην ποσότητα των ανταλλακτικών, Η διάθεση και κατανοµή των προαναφερόµενων ποσών θα γίνει βάσει των πραγµατικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εµφανιστούν κατά το έτος 2015 και µόνο µέχρι εξάντλησης τους. Λόγω των πολλών και διαφορετικών βλαβών που δύναται να προκληθούν σε κάθε όχηµα του ήµου έχει προβλεφθεί κονδύλιο για κάθε οµάδα οχηµάτων και υπερκατασκευών χωρίς όµως αυτό να είναι δεσµευτικό. Στο ποσό αυτό εκτός από το κόστος ανταλλακτικών περιλαµβάνεται και οποιοδήποτε υλικόαλώσιµο κ.λ.π. θα χρειασθεί για τις απαιτούµενες επισκευές και ιδιόµορφες κατασκευές των υπερκατασκευών των οχηµάτων και µηχανηµάτων (από σίδηρο, χυτοσίδηρο, αλουµίνιο και ανοξείδωτο υλικό) το οποίο ο ανάδοχος θα πρέπει να το διαθέσει άµεσα για την ολοκλήρωση τη επισκευής. Εάν κάποιος από τους όρους του παρόντος άρθρου της παρούσης µελέτης-τεχνικής περιγραφής πάψει να ικανοποιείται από τους µειοδότες, ο ήµος δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο. Τα κυριότερα µηχανικά υποσυστήµατα για τα οποία προορίζονται τα σχετικά ανταλλακτικά, ενδεικτικά είναι: Α. Οχήµατα ( ΕΙΧ, φορτηγά, ηµιφορτηγά, κλπ ) 1. Κινητήρας Καπάκι ακτυλίδια, µπιέλες και πείροι Χιτώνια Κουζινέτα εκκεντροφόρου Οδηγοί βαλβίδων Έδρες βαλβίδων Φλάντζες, τσιµούχες Ελατήρια Αντλία πετρελαίου Αντλία νερού Ακροφύσια ψεκασµού Υπερσυµπιεστής Φίλτρα λαδιού, αέρα, πετρελαίου κλπ. 2. Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων / Αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων Φουρκέτες Συγχρονιζέ Ρουλεµάν Γρανάζια Φλάντζες, τσιµούχες Πρωτεύων άξονας κοµπλέ ευτερεύων άξονας κοµπλέ Σταυροίταχυτήτων Σταθερά ταχυτήτων κλπ 3. Συµπλέκτης Ανω τρόµπα συµπλέκτη Κάτω τρόµπα συµπλέκτη Σετ δίσκου συµπλέκτη, πλατώ και ρουλεµάν ίσκος Πλατώ Φυσούνα κλπ 19

20 4. Σύστηµα αναρτήσεων. αµορτισέρ σούστες-ελατήρια µπρακέτα σινεµπλόκ κόντρες κλπ. 20

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καλαμπάκας & προμήθεια των ανταλλακτικών για το έτος 2017-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. /νση: Τέρµα Σισµάνογλου, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ανέστης Ελευθέριος Τηλ.: 2531022810 ΜΕΛΕΤΗ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. Περιγραφή είδους

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τμήμα Διαχείρησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων Πληροφορίες: Ατσαλάκης Α Τηλ.: 2821-3-41780-3 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου για το έτος 2011 Προυπολ.: 67.000,00 (με Φ.Π.Α.) Τ Ε Χ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΜΑ Α 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Ι.ΚΟΤΤΟΥ & ΡΑΛΛΗ 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛ : 2132012900 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ενδεικτικές εργασίες επισκευής και συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 52 /2012 ΕΡΓΟ: Προµήθεια φίλτρων οχηµάτων- µηχ/των έργων ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π45/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Δ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Πληρ.: Ανέστης Ελευθέριος Τηλ.: 25310 22810 Εκτιμώμενη Αξία Με Φ.Π.Α. 24% : 254.934,29 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΤΘ9 5474/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΤΘ9 5474/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5474/18-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 174 Από το πρακτικό 9 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.752,00

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Μελέτη προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για το έτος

Θέµα : Μελέτη προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για το έτος /ΝΣΗ Θέµα : Μελέτη προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για το έτος 2016». Κωδικοί CPV: CPV : 34352100-0 Eλαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων. CPV : 34351100-3 Eλαστικά επίσωτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Vc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 39/ 2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

150 40 6.000,00 100 40 4.000,00 175 40 7.000,00 50 40 2.000,00 225 40 9.000,00 45 40 1.800,00 125 40 5.000,00

150 40 6.000,00 100 40 4.000,00 175 40 7.000,00 50 40 2.000,00 225 40 9.000,00 45 40 1.800,00 125 40 5.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παροχή Υπηρεσιών: «Συντήρηση και επισκευή των ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ήµου Σερρών» /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Για το έτος 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοί προϋπολογισμού. Κωδικοί CPV: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κωδικοί προϋπολογισμού. Κωδικοί CPV: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία : 24/5/17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ : 13902 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Θέμα : «Μελέτη προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.325,00ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 14043,00ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά 01 / 11 /2016 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π 65691 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Κουτσουράκη Γεωργία Δ/νση: Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ Α ΠΙΣΤΩΣΗ: ,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4 / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ: ,79 KA:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ Α ΠΙΣΤΩΣΗ: ,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4 / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ: ,79 KA: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ.Ε: ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Προμήθεια σκυροδέματος ΔΗΜΟΣ ΤΡΙ ΦΥΛΙΑΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ Α ΠΙΣΤΩΣΗ: 10.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4 / 2 0 1 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση Φαρµακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης ΤΗΛ.: 2221022281 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Προµήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Καρπενησίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Προµήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Καρπενησίου Καρπενήσι 03-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Προµήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Καρπενησίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στην προµήθεια - τοποθέτηση καινούργιων ελαστικών µε σύγχρονο και πρωτοποριακό σχεδιασµό πέλµατος για την καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος, κατάλληλα για χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα μελέτη αφορά στη συντήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών Χαϊδάρι, 13/6/2014 τηλ: 213 2047330,317 Fax2105323635 Αρ. Πρωτ.: 19989 e mail : prom@haidari.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών εργαλείων και αναλωσίμων υλικών

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών εργαλείων και αναλωσίμων υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 62/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13REQ

13REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 13REQ001611193 2013-09-10 ΕΡΓΟ: Προµήθεια κηπευτικού χώµατος Κ.Α. 35.66990055 Κ.Μ. : Π 88/2013 ΠΡΟΫΠ: 14.991,24 (µε Φ.Π.Α. 23%)) 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ KAΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ- ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 26/05/2015 Αρ. Μελέτης 9/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων

ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Κ.Μ. : Π101/2014 ΠΡΟΫΠ : 14.950,65 με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 27/2015 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα Κ.Μ. : Π 35/2013 ΠΡΟΫΠ: 5.830,20 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 6699.0019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. : 01/2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.048,80 (47.260,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΗΠΕ ΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ 119.275,79 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 16%) ΧΡΗΣΗ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες : Τάτσιλη Αθανασία Τηλ.: 25510 64296 Α.Π.: 70663 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κωδ. Προϋπ/σµού: 10.6671.0001

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κωδ. Προϋπ/σµού: 10.6671.0001 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Προϋπολογισµός: 39.999,60 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Μάνδρα 7.7.2014 Ταχ. Δ/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45 αριθμ. πρωτ.15970 Τηλέφωνο: 2132014900 ΦΑΧ: 2105555880 Ταχ.Κώδ.: 19600 Μάνδρα ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Μάνδρα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ & ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ & ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ & ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 90,000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Προµήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Καρπενησίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Προµήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Καρπενησίου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στην προµήθεια - τοποθέτηση καινούργιων ελαστικών µε σύγχρονο και πρωτοποριακό σχεδιασµό πέλµατος για την καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος, κατάλληλα για χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 24ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 24ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 24ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/213 Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Σουφλί, 29-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ. 23884 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 13SYMV001770004 2013-12-09 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» 3.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΧΑΝΙΩΝ XANIA 06// 204 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π. 8357 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφ:ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΦΙΩΤΟ ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ηµοτικός Κήπος, Χανιά Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : 25.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. 18 / 2015 15REQ003338283 2015-11-19

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. 18 / 2015 15REQ003338283 2015-11-19 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. 18 / 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 185.000,00. ( συµπ/νου του ΦΠΑ 23 % ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15REQ003338283 2015-11-19

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.700,00 Φ.Π.Α 23% : 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.321,00

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου.

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. Κ.Μ. : Π 019/2011 ΠΡΟΥΠ.: 60,000,00 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Προμήθεια ελαστικών για

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 68 /2015 Α.Π. 52212 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Aριθµός Μελέτης : 3 / 2016

ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Aριθµός Μελέτης : 3 / 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο ΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Τεχνικές προδιαγραφές, 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΚΑ: 306671 CPV: 34350000-5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.430,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.018,90

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κωδικός 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 06-07-2017 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5475 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51123 FAX: 24623 51146 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2016 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ - ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 159.998,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.582,80 χωρίς Φ.Π.Α. ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων. K.M. : Π08/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.946,96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΣ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΣ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Αρ. Μελέτης.: 22 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 8.129,50

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου.

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. Κ.Μ. : Π104/2014 ΠΡΟΥΠ.: 46.555,50 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 905 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 81 / 2015 θερµαντικών σωµάτων Γυµνασίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.999,80 µε το Φ.Π.Α. CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 20.000,00 µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 Τ.Κ. : 413 34 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ. : 2410 621.205, 2410 623.615 Τηλ./Fax. : 2410 621.204 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια & εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174.

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ..Θ. ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΦΟΡΕΑΣ: αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αναφέρεται στο πλύσιµο και γρασάρισµα των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Μαραθώνος για το έτος 2016. Συγκεκριµένα απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων για τα τροχοφόρα και τα μηχανήματα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,88 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,88 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Γ&Φ ΤΣΙΓΚΑ 14 ΑΜΦΙΣΣΑ, Τ.Κ. 33 100 ΤΗΛ/FAX: 2265022714/2265022094 e-mail: p.kakkanas@delphi.gov.gr ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (κατά το σύστηµα ελεύθερης συµπλήρωσης εργασιών επισκευής & ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τιµοκαταλόγου ανταλλακτικών)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (κατά το σύστηµα ελεύθερης συµπλήρωσης εργασιών επισκευής & ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τιµοκαταλόγου ανταλλακτικών) ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ (µέρος Α και µέρος Β ). I. ΗΛΩΣΗ ΟΜΑ ΑΣ (ΟΜΑ ΩΝ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ II. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α Ισχύουσες διατάξεις. Γενικά Χαρακτηριστικά Περιγραφή

Κ.Α Ισχύουσες διατάξεις. Γενικά Χαρακτηριστικά Περιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Χαρτιού, υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά µηχανήµατα και τηλεοµοιοτυπικά για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων» /νση: Περιβάλλοντος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:9.992,34 Τµήµα : Πρασίνου Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.

«Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων» /νση: Περιβάλλοντος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:9.992,34 Τµήµα : Πρασίνου Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ /νση: Οδός 25 Η Πλατεία Αγ.Τριάδας ΤΚ 167 77 Ελληνικό Τηλ.: 213.2026.064, Fax: 210.9607711 Αργυρούπολη:21/4/2015 ΕΙ ΟΣ: «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 67/2013 ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 80.000,00 Παπάγου 16/10/2013 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του Κ. Μ.: Π122/2014 K.A: 30.6654.0016

Διαβάστε περισσότερα