ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3.1 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3.1 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής Μάθησης σε ένα Πλαίσιο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με Δυνατότητες Προσαρμογής στα Ιδιαίτερα Ψυχολογικά Χαρακτηριστικά τους» Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κυπαρισσία Παπανικολάου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3.1 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Τίτλος Παραδοτέου: Αποτελέσματα αξιολόγησης αποτελεσματικότητας σεναρίων μικτής μάθησης στο Πλαίσιο της Δράσης 3: Εφαρμογή & αξιολόγηση σεναρίων μικτής μάθησης στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών Συντάκτες: 1. Αθανασία Τσακίρη, MSc Information Technology, Μέλος ΕΟΣ 2. Σταύρος Καρκάνης, καθηγητής ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, μέλος ΚΕΟ 1 Δ3.1: Δράση 3, Παραδοτέο 1

2 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 Α. Πλαίσιο Σχεδιασμού και Αξιολόγησης των μοντέλων μικτής μάθησης Οι παράγοντες που επηρεάζουν τα μοντέλα εκπαίδευσης μικτής μάθησης Οι λόγοι αναγκαιότητας της αξιολόγησης Ο σχεδιασμός του θεωρητικού μοντέλου αξιολόγησης Η προσαρμογή του θεωρητικού μοντέλου αξιολόγησης στις ανάγκες των προγραμμάτων μικτής μάθησης Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ Β. Εφαρμογή Αξιολόγησης στα προγράμματα μικτής μάθησης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Ορισμός κριτηρίων για την ποιότητα του προγράμματος Συλλογή επεξεργασία δεδομένων Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Βιβλιογραφία [1]

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια του παραδοτέου «Αποτελέσματα αξιολόγησης αποτελεσματικότητας σεναρίων μικτής μάθησης» πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων μικτής μάθησης που πραγματοποιήθηκαν σε Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (προπτυχιακά και Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο μαθημάτων που σχετίζονται με εκπαιδευτική τεχνολογία. Σκοπός της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των τριών προγραμμάτων μικτής μάθησης ήταν να αποτυπωθούν και να αναλυθούν τα δυνατά και αδύναμα σημεία του συγκεκριμένου προγράμματος, να διερευνηθούν οι παράγοντες επιτυχίας ή αποτυχίας του και τελικά να δημιουργηθεί μια βάση αναφοράς για τον σχεδιασμό επόμενων κύκλων των προγραμμάτων μικτής μάθησης. Η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε σε δύο στάδια: α) αρχικά σχεδιάστηκε το πλαίσιο σχεδιασμού και αξιολόγησης των μοντέλων μικτής μάθησης (βλέπε παραδοτέο Δ1.1) και β) στη συνέχεια εφαρμόστηκε η αξιολόγηση των προγραμμάτων μικτής μάθησης που πραγματοποιήθηκαν σε Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (προπτυχιακά και Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Επιπλέον, στα πλαίσια της διαδικασίας αξιολόγησης υλοποιήθηκαν τα εξής: (1) Ορισμός των κριτηρίων που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων μικτής μάθησης για ενήλικες (βλέπε παραδοτέο Δ1.1), (2) Ανάπτυξη μοντέλου αξιολόγησης των προγραμμάτων μικτής μάθησης βασισμένο στο μοντέλο αποτελεσματικότητας καθώς και στη βιβλιογραφία σχετικά με τις μεθόδους αξιολόγησης στην Εκπαίδευση, (3) Εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου στα δεδομένα που θα προκύψουν από την εφαρμογή των σεναρίων. Α. Πλαίσιο Σχεδιασμού και Αξιολόγησης των μοντέλων μικτής μάθησης Σε αυτό το στάδιο διερευνήθηκαν τα εξής: 1. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τα μοντέλα εκπαίδευσης μικτής μάθησης. Τα προγράμματα εκπαίδευσης που εμπλέκουν μεθόδους εκπαίδευσης από απόσταση είναι πολυσύνθετα και εξαρτώνται από [2]

4 διάφορους παράγοντες: τεχνολογικούς, οργάνωσης, σχεδιασμού, κλπ. Ενώ αυτοί οι παράγοντες πρέπει να εντοπιστούν και να απομονωθούν για την πραγματοποίηση της αξιολόγησης, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρούνται ανεξάρτητοι από τη διαδικασία σχεδιασμού του προγράμματος. Όπως σε κάθε σύστημα, έτσι κι εδώ οι ξεχωριστοί παράγοντες πρέπει να προβλεφθούν στη φάση του σχεδιασμού του προγράμματος ώστε να λειτουργούν όλοι μαζί αποτελεσματικά για να λειτουργήσει αποτελεσματικά και το ίδιο το σύστημα (Lockee et al, 2002). Σύμφωνα με τους Tham et al. (2005), δεν υπάρχει συγκεκριμένο μοντέλο παραγόντων για κάθε περίπτωση, γιατί κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι μοναδικό και οι παράγοντες προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες και τους στόχους της εκάστοτε εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στη συνέχεια, αναφέρονται πέντε θέματα περιοχές αποτελεσματικότητας: α) Σχεδιασμός εκπαιδευτικής διαδικασίας (τεχνικές υποδομές, εκπαιδευτική μέθοδος, υλικό και σχεδιασμός μαθήματος, κλπ), β) Παράδοση μαθήματος (διαδραστικές ή μη εφαρμογές), γ) Ακαδημαϊκά θέματα (ειδική εκπαίδευση εκπαιδευτών, προετοιμασία εκπαιδευτών και ιδρύματος, κλπ), δ) Θέματα Τεχνολογίας και ε) Θέματα σπουδαστών (χαρακτηριστικά σπουδαστών όπως φύλο, φυλή και χώρα προέλευσης, προετοιμασία και γνώσεις για τη συγκεκριμένη διαδικασία, βαθμός αυτοπειθαρχίας, κλπ). Ο Badrul Huda Khan στο "E-Learning quick check list" (2005), προσπάθησε να παρουσιάσει ένα πλαίσιο οργάνωσης η-μάθησης και πρότεινε οκτώ γενικές διαστάσεις: α) Ακαδημαϊκή διάσταση (περιλαμβάνει θέματα διοίκησης και υπηρεσίες προς σπουδαστές), β) Διοίκηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (περιλαμβάνει τη διάχυση της πληροφορίας, τον τρόπο παράδοσης μαθήματος, κλπ), γ) Παιδαγωγική διάσταση (περιλαμβάνει εκπαιδευτικά και μαθησιακά θέματα όπως σχεδιασμός, γνωστικοί στόχοι, στρατηγικές μάθησης, κλπ), δ) Ηθική διάσταση (περιλαμβάνει κοινωνικά, γεωγραφικά, νομικά θέματα, κλπ), ε) Σχεδιασμός διεπαφής (περιλαμβάνει το σχεδιασμό της ιστοσελίδας πλατφόρμας, το περιεχόμενο, την πλοήγηση, κλπ), στ) διαθέσιμοι Πόροι (περιλαμβάνει την δυνατότητα online υποστήριξης και τους πόρους που χρειάζονται προκειμένου τα εκπαιδευτικά προγράμματα να είναι αποτελεσματικά), ζ) διάσταση Αξιολόγησης (περιλαμβάνει την αξιολόγηση των σπουδαστών, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, κλπ) και η) Τεχνολογική διάσταση (περιλαμβάνει στο σχεδιασμό των υποδομών, το λογισμικό, το υλικό-hardware, κλπ). Επιπλέον, η Kathleen Cercone (2008), στην μελέτη της για τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων στην εκπαίδευση, τονίζει ότι οι [3]

5 παράγοντες αποτελεσματικότητας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία σχεδιασμού ενός προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ενηλίκων και προτείνει 13 παράγοντες. Υπάρχουν πολλές ακόμη έρευνες στη βιβλιογραφία οι οποίες προτείνουν διαφορετικές πτυχές και κριτήρια που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων μικτής μάθησης, όμως όλες συγκλίνουν στο γεγονός ότι τα εκάστοτε κριτήρια πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες και τους στόχους και τα χαρακτηριστικά του κάθε προγράμματος. 2. Οι λόγοι αναγκαιότητας της αξιολόγησης. Είναι γεγονός, ότι τα μοντέλα εκπαίδευσης από απόσταση και τα μοντέλα εκπαίδευσης μικτής μάθησης είναι αυτά που αξιολογούνται πολύ περισσότερο συγκριτικά με τα μοντέλα παραδοσιακής μάθησης, διότι η αποτελεσματικότητά τους είναι υπό διαρκή αμφισβήτηση. Η διαδικασία αξιολόγησής τους θεωρείται ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και όχι ως προαιρετικό ή ξεχωριστό κομμάτι. Στόχος της αξιολόγησης είναι να διαπιστωθεί αν επετεύχθησαν οι εκπαιδευτικοί στόχοι μέσω της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με τον Mandinach (2005), η αξιολόγηση είναι απαραίτητη σε κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης από απόσταση γιατί καθορίζεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων του προγράμματος και προκύπτει εκτίμηση πιθανών βελτιώσεων σε διοικητικό, παιδαγωγικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο για την καλύτερη λειτουργία των προγραμμάτων αυτών. Συνεπώς, το μοντέλο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας, αποτελεί καθοριστικής σημασίας παράγοντα για την ποιότητα των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. 3. Ο σχεδιασμός του θεωρητικού μοντέλου αξιολόγησης. Το μοντέλο αξιολόγησης διαμορφώθηκε στη φάση του σχεδιασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφού πρώτα καθορίστηκαν κρίσιμα θέματα προς αξιολόγηση, όπως είναι οι περιοχές αποτελεσματικότητας (areas of effectiveness) και οι παράγοντες ή κριτήρια αποτελεσματικότητας (factors of effectiveness) της συγκεκριμένης διαδικασίας. Οι περιοχές και οι παράγοντες αποτελεσματικότητας έρεπε να καλύπτουν και να εξετάζουν ολόκληρο το φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συνεπώς, για να επιτευχθεί αποτελεσματική αξιολόγηση, επιλέχθηκαν και μελετήθηκαν, κατά το στάδιο του σχεδιασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τα συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης (effectiveness factors) ως ξεχωριστοί παράγοντες που την επηρεάζουν. [4]

6 Ο καθορισμός των κριτηρίων, έγινε από όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτή τη φάση (καθηγητές, υπεύθυνοι σχεδιασμού, υπεύθυνοι διενέργειας αξιολόγησης, τεχνικοί, κλπ). 4. Η προσαρμογή του θεωρητικού μοντέλου αξιολόγησης στις ανάγκες των προγραμμάτων μικτής μάθησης Η διαδικασία αξιολόγησης Σεναρίων Μικτής Μάθησης για ενήλικες, του Προγράμματος: «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», ξεκίνησε με την διαμόρφωση του μοντέλου αξιολόγησης, το οποίο και ολοκληρώθηκε στην φάση του σχεδιασμού του προγράμματος (βλέπε παραδοτέο Δ1.1). Στη διαμόρφωσή του συμμετείχαν οι εμπλεκόμενοι στη φάση σχεδιασμού του προγράμματος όπως αυτή περιγράφεται στο παραδοτέο Δ1.1. Το μοντέλο αξιολόγησης διαμορφώθηκε ως εξής: 1. Πραγματοποιήθηκε καταγραφή των εμπλεκομένων, των παραγόντων, των στοιχείων και των διαδικασιών υλοποίησης του προγράμματος. 2. Έγινε απεικόνιση του συνολικού προγράμματος μάθησης σε ένα σαφώς προσδιορισμένο σύστημα εκπαιδευτικής διαδικασίας. 3. Ορίστηκε η διαδικασία και τα επιμέρους στοιχεία αξιολόγησης. Β. Εφαρμογή Αξιολόγησης στα προγράμματα μικτής μάθησης Η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε στο μοντέλο των McNeil, Newman και Steinhauser, Συγκεκριμένα ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα: 1) ο ορισμός κριτηρίων για την ποιότητα του προγράμματος, 2) η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων (ποιοτικών και ποσοτικών) και 3) η παρουσίαση αποτελεσμάτων και προτάσεις - συστάσεις. 1. Ορισμός κριτηρίων για την ποιότητα του προγράμματος. Καθορίστηκαν οι κρίσιμες περιοχές αποτελεσματικότητας (areas of effectiveness) του προγράμματος. Συγκεκριμένα, ορίστηκαν έξι περιοχές οι οποίες καλύπτουν τις πιο σημαντικές περιοχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως καθορίστηκαν στη φάση του σχεδιασμού της. Οι περιοχές αποτελεσματικότητας συσχετίστηκαν με το σχεδιασμό των προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, ορίστηκαν: A. Μαθησιακά Αποτελέσματα Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με βάση τις αρχές του πλαισίου της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (Technological [5]

7 Pedagogical Content Knowledge - TPACK) και των Κοινοτήτων Διερεύνησης (Communities of Inquiry - ΚΔ). Η συγκεκριμένη περιοχή εξέτασε τον βαθμό στον οποίο οι σπουδαστές (υποψήφιοι εκπαιδευτικοί) κατάφεραν να κατανοήσουν και να υιοθετήσουν τις διαστάσεις του TPACK (περιεχόμενο, τεχνολογία και παιδαγωγική), καθώς και τις μεθόδους καλλιέργειας της γνωστικής παρουσίας. Η περιοχή «Μαθησιακά Αποτελέσματα» προϋποθέτει ότι οι γνωστικοί και οι μαθησιακοί στόχοι είχαν εξαρχής τεθεί με σαφήνεια από τους καθηγητές του προγράμματος. B. Επίδοση εκπαιδευτών Σύμφωνα με το πλαίσιο των ΚΔ, μία από τις τρεις σημαντικές παρουσίες μιας ΚΔ είναι η διδακτική, η οποία θα πρέπει να υποστηρίζει την μαθητο-κεντρική μέθοδο εκπαίδευσης, τόσο στο υλικό μαθήματος, όσο και στον τρόπο επικοινωνίας και παράδοσης του μαθήματος. Επιπλέον, σε περιβάλλοντα μικτής μάθησης, η ενθάρρυνση της επικοινωνίας και της κοινωνικότητας σε όλη τη διάρκεια των μαθημάτων από τον εκπαιδευτή, αποτελούν σημαντικά σημεία της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτούς ακριβώς τους παράγοντες εξέτασε η συγκεκριμένη περιοχή. C. Θεσμική υποστήριξη Η σωστή οργάνωση και η ετοιμότητα ενός ιδρύματος στην υλοποίηση Προγραμμάτων Μικτής Μάθησης αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Εδώ εξετάστηκαν κριτήρια όπως η τεχνική υποστήριξη προς εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, οι διάφορες υπηρεσίες συμβουλευτικής και πληροφόρησης και η ετοιμότητα σε περιπτώσεις όπου οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία χρειάστηκαν ειδική εκπαίδευση σε θέματα εξοικείωσης - χρήσης νέων τεχνολογιών. Στο πλαίσιο των ΚΔ, η σωστή «Θεσμική Υποστήριξη» υποστηρίζει και τις τρεις διαστάσεις. Η σωστή τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση χρήσης τεχνολογίας σε περιβάλλοντα τηλεκπαίδευσης, ενθαρρύνει την Κοινωνική και Γνωστική παρουσία των εμπλεκόμενων. Κατά την φάση του σχεδιασμού, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός εξοικείωσης με τεχνολογίες μικτής μάθησης των εμπλεκόμενων στη διαδικασία, προκειμένου να διασφαλίζεται τόσο η ομαλή εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Σε περίπτωση που οι γνώσεις δεξιότητες τεχνολογίας δεν επαρκούν, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται έκτακτα training courses. [6]

8 D. Σχεδιασμός Μαθήματος Η σχεδίαση μαθήματος θα έπρεπε να λάβει υπόψη τα δύο προτεινόμενα πλαίσια TPACK και ΚΔ, έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις συγκεκριμένες αρχές. Επιπλέον, θα έπρεπε να προσαρμόζεται αυστηρά στις ανάγκες της εκπαίδευσης ενηλίκων με όλες τις δεξιότητες και κριτήρια. E. Κοινωνικότητα Συνδέεται άρρηκτα με τις μεθόδους καλλιέργειας της κοινωνικής παρουσίας, σύμφωνα με μία ΚΔ. Εξέτασε τον βαθμό στον οποίο ο εκπαιδευτικός κατάφερε να ενθαρρύνει την κοινωνικότητα ανάμεσα στους σπουδαστές, ανάμεσα στον ίδιο και στους σπουδαστές, τόσο σε φυσικό όσο και σε ηλεκτρονικό περιβάλλον εκπαίδευσης. F. Εκπαίδευση Ενηλίκων Οι σπουδαστές υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ήταν ενήλικες, με ιδιαίτερες ανάγκες και δεξιότητες. Κατά τον σχεδιασμό, θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη θέματα όπως η εφαρμογή μαθητοκεντρικής μεθόδου διδασκαλίας (προσαρμόζεται στις ανάγκες του μαθητή), η ενθάρρυνση της αυτοπεποίθησης και της αυτοπειθαρχίας, η τόνωση της κοινωνικότητας, της συνεργασίας, η ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο βαθμός εφαρμογής της νέας γνώσης στις ανάγκες της ζωής των εκπαιδευόμενων, κοκ. Στη συνέχεια, οι περιοχές αυτές ποσοτικοποιήθηκαν με συγκεκριμένους, μετρήσιμους παράγοντες εξέτασης (factors of effectiveness) και τελικά διαμορφώθηκε το προτεινόμενο μοντέλο αξιολόγησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα πιο κάτω, (βλέπε Πίνακα 1): [7]

9 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΕΡΙΟΧΕΣ Μαθησιακά αποτελέσματα «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επίδοση Εκπαιδευτών Θεσμική Υποστήριξη Σχεδίαση μαθήματος Κοινωνικότητα Εκπαίδευση Ενηλίκων ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ α. συνολική επίδοση στο μάθημα β. γνωστικοί στόχοι εκπαιδευομένων γ. εκπαιδευτικοί στόχοι καθηγητών Βαθμός επίτευξης των γνωστικών και μαθησιακών στόχων. α. βαθμός παρακίνησης εκπαιδευτικών β. συχνότητα επικοινωνίας γ. βαθμός απόκρισης εκπαιδευτικών δ. εξοικείωση εκπαιδευτικών με το πρόγραμμα ε. μέθοδοι εκπαίδευσης Βαθμός ανταπόκρισης εκπαιδευτικών στις απαιτήσεις μαθήματος μικτής μάθησης. α. τεχνική υποστήριξη β. πληροφόρηση, γραμματειακή υποστήριξη γ. βαθμός εξοικείωσης με χρήση Η/Υ δ. βαθμός εξοικείωσης με εξ αποστάσεως προγράμματα ε. ανάγκη ειδικής εκπαίδευσης Βαθμός υποστήριξης του Οργανισμού προς τους εμπλεκόμενους α. τεχνική υποδομή β. επάρκεια εκπαιδευτικής πλατφόρμας γ. χρησιμότητα μεθόδων αξιολόγησης δ. επάρκεια υλικού μαθήματος ε. ανταπόκριση ύλης σε προσωπικές ανάγκες Βαθμός οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. α. αίσθηση μέλους εκπαιδευτικής κοινότητας β. ενίσχυση αίσθησης κοινωνικότητας από εκπαιδευτικούς γ. Interaction με καθηγητές και εκπαιδευτική πλατφόρμα δ. συχνότητα χρήσης forum Βαθμός κοινωνικότητας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων α. ενθάρρυνση εξατομικευμένης μελέτης από εκπαιδευτικούς β. εφαρμογή γνώσεων σε προσωπική ζωή γ. βαθμός συμμετοχής στο σχεδιασμό του προγράμματος δ. βαθμός ε. βαθμός ευελιξίας προγράμματος Βαθμός προσαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις ανάγκες ενηλίκων Πίνακας 1: Περιοχές Αποτελεσματικότητας για τα προγράμματα μικτής μάθησης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

10 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Οι περιοχές φαίνεται να είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, αλλά στην πραγματικότητα είναι αλληλένδετες συνιστώσες ενός συστήματος μάθησης το οποίο έχει στοιχεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η απόδοση ενός παράγοντα επηρεάζει ή / και επηρεάζεται από τις επιδόσεις και των άλλων παραγόντων από το ίδιο σύστημα. 2. Συλλογή επεξεργασία δεδομένων. Η συγκέντρωση των δεδομένων αξιολόγησης, η ανάλυση και η εξαγωγή συμπερασμάτων που παρουσιάζονται βασίστηκαν σε απαντήσεις των συμμετεχόντων επί ερωτηματολογίων αποτελεσματικότητας που καθορίσθηκαν στην προηγούμενη περίοδο του έργου. Το εργαλείο - ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε για τις ανάγκες του έργου περιλαμβάνει τα ακόλουθα κλειστά ερωτήματα σε 5βάθμια Likert-like κλίμακα (βλ. Παράρτημα 1): A. Μαθησιακά Αποτελέσματα 1) Αξιολογήστε τη συνολική επίδοσή σας στο μάθημα. 2) Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι επετεύχθησαν οι αρχικοί γνωστικοί σας στόχοι? 3) Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι επετεύχθησαν οι εκπαιδευτικοί στόχοι που έθεσαν οι καθηγητές? B. Επίδοση Εκπαιδευτών 1. Σε ποιο βαθμό οι καθηγητές σας παρακινούσαν και σας ενθάρρυναν να μελετάτε και να ολοκληρώσετε το μάθημα? 2. Η συχνότητα επικοινωνίας με τους καθηγητές σας ήταν επαρκής? 3. Η συχνότητα προσωπικής επικοινωνίας με τους καθηγητές σας ήταν επαρκής? 4. Πόσο άμεση ήταν η απόκριση των καθηγητών στα ερωτήματά σας? 5. Πόσο εξοικειωμένοι ήταν οι καθηγητές σας με το συγκεκριμένο εξ αποστάσεως πρόγραμμα? 6. Οι καθηγητές σας εφάρμοσαν μαθητο-κεντρική μέθοδο

11 εκπαίδευσης? C. Θεσμική Υποστήριξη 1. Η τεχνική υποστήριξη ήταν επαρκής για τις απαιτήσεις του μαθήματος? 2. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλευτικής και γενικότερης υποστήριξης ήταν επαρκείς για τις απαιτήσεις του μαθήματος? 3. Πόσο εξοικειωμένος είστε με τις τεχνολογίες χρήσης Η/Υ? 4. Πόσο εξοικειωμένος είστε με τις τεχνολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μικτής μάθησης? 5. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι χρειαζόσασταν ειδική εκπαίδευση στις τεχνολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πριν την έναρξη του μαθήματος? D. Σχεδίαση Μαθήματος 1. Η τεχνική υποδομή ήταν επαρκής για τις απαιτήσεις του μαθήματος? 2. Αξιολογήστε την λειτουργικότητα της εκπαιδευτικής πλατφόρμας (ποιότητα, προσβασιμότητα, κλπ). 3. Σε ποιο βαθμό η μέθοδος (διαδικασία) αξιολόγησής σας ήταν ευέλικτη ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες σας? 4. Η μέθοδος (διαδικασία) αξιολόγησής σας ήταν για σας ένα χρήσιμο εργαλείο ανατροφοδότησης? 5. Η ύλη / το υλικό του μαθήματος ήταν επαρκές και σας βοήθησε να κατανοήσετε το μάθημα? 6. Σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται η ύλη/ το υλικό του μαθήματος στις προσωπικές σας ανάγκες (καριέρα, προσωπική ζωή)? E. Κοινωνικότητα 1. Σε ποιο βαθμό, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αισθανθήκατε μέλος μιας εκπαιδευτικής κοινότητας? 2. Σε ποιο βαθμό οι καθηγητές ενίσχυσαν την αίσθηση της κοινωνικότητας στη διάρκεια του μαθήματος με διάφορες τεχνικές / μέσα? 3. Αξιολογήστε το βαθμό διαδραστικότητας με τους καθηγητές σας. [10]

12 4. Αξιολογήστε το interaction με την εκπαιδευτική πλατφόρμα. 5. Πόσο συχνά χρησιμοποιούσατε το forum και τις άλλες online εφαρμογές? F. Εκπαίδευση Ενηλίκων 1. Οι καθηγητές σας, σας παρότρυναν σε εξατομικευμένη μελέτη? 2. Σε ποιο βαθμό έχουν άμεση εφαρμογή οι ικανότητες και οι γνώσεις που αποκτήσατε στην προσωπική σας ζωή (σπουδές, εργασία)? 3. Σε ποιο βαθμό συμμετείχατε στον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας? 4. Σε ποιο βαθμό το μάθημα ήταν ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες σας? Τα δείγματα είχαν ομαδοποιηθεί σε 3 ομάδες όπως φαίνονται παρακάτω : 1. ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: προπτυχιακοί φοιτητές του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (πρώην ΤΕΙ Λαμίας) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ στα πλαίσια του μαθήματος «Πληροφορική στη Εκπαίδευση» Το πλήθος των συμμετεχόντων φοιτητών που κατέθεσαν το ερωτηματολόγιο ήταν ΑΣΠΑΙΤΕ - ΕΠΠΑΙΚ : φοιτητές μεταπτυχιακού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ. Το σύνολο των συμμετεχόντων φοιτητών που κατέθεσαν το ερωτηματολόγιο ήταν ΑΣΠΑΙΤΕ_ΠΡΟΠΤΥΧ. : φοιτητές του προπτυχιακού Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ. Το σύνολο των συμμετεχόντων φοιτητών που κατέθεσαν το ερωτηματολόγιο ήταν 100. Τα ερωτηματολόγια τα οποία διανεμήθηκαν στους συμμετέχοντες και στα τρία (3) τμήματα ήταν τα ίδια ακριβώς με τις ίδιες συνθήκες και προϋποθέσεις όπως αυτά σχεδιάστηκαν στον πρώτο έτος του έργου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ποσοτικοποιημένες μετρήσεις επί των δειγμάτων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στα σενάρια της μικτής μάθησης. 3. Ανάλυση Δεδομένων και Παρουσίαση Αποτελεσμάτων. Προκειμένου να προχωρήσουμε σε εκτιμήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των σεναρίων μικτής μάθησης προχωρήσαμε σε υπολογισμό της μέσης τιμής σε κάθε παράγοντα της κάθε περιοχής σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων φοιτητών. Ταυτόχρονα υπολογίσθηκε και η διασπορά στις απαντήσεις σε κάθε [11]

13 παράγοντα. Οι τιμές διασποράς ήταν αρκετά χαμηλές με μέγιστη τιμή 1,02. Τα παρακάτω διαγράμματα βασίζονται στις αριθμητικές μέσες τιμές ανά περιοχή και ανά παράγοντα στη συνέχεια για περισσότερο λεπτομερές παρατηρήσεις. Οι εκτιμήσεις καθενός ήταν μια τιμή στο διάστημα από 1 (χαμηλότερη) έως 5 (υψηλότερη). Περιοχές αποτελεσματικότητας κάθε δείγματος Στο διάγραμμα (Διαγρ.1) που ακλουθεί παρουσιάζεται η αποτελεσματικότητα των ομάδων στις επιμέρους περιοχές. Με μα πρώτη ματιά φαίνονται σχετικά παρόμοιες οι απαντήσεις των συμμετεχόντων από τις διαφορετικές ομάδες. Με μια περισσότερη εμπεριστατωμένη παρατήρηση μπορεί κάποιος να διαπιστώσει τα παρακάτω: 1. Οι περιοχές «Κοινωνικότητας» και «Εκπαίδευσης Ενηλίκων» παρουσιάζουν σχετικά χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με τις άλλες περιοχές. Σημαντικό λοιπόν είναι ότι φαίνεται μια δυσκολία στο κοινωνικό προφίλ των συμμετεχόντων και ιδιαίτερα φοιτητών που προέρχονται από ένα ηλικιακό παράθυρο των ετών. Επίσης προκύπτει, από τις χαμηλότερες σχετικά τιμές στην περιοχή της «Εκπαίδευσης Ενηλίκων», προβληματισμός για τη διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων. 2. Η «Απόδοση Καθηγητή» είναι μια περιοχή η οποία παρουσιάζεται με υψηλές σχετικά τιμές και ιδιαίτερα από την ομάδα ΑΣΠΑΙΤΕ-ΕΠΠΑΙΚ στην οποία περιλαμβάνονται απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Φαίνεται να αναγνωρίζουν τις σχεδιαστικές επιλογές των εκπαιδευτών σε σχέση με την οργάνωση των μαθημάτων και την υποστήριξη που παρείχαν στη διάρκεια των σεναρίων. 3. Οι συμμετέχοντες φαίνονται ικανοποιημένοι από την επίτευξη των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων όπως προκύπτει από την εικόνα της περιοχής «Learning outcomes». Αυτό το συμπέρασμα συγκρινόμενο με χαμηλότερες συγκριτικά τιμές στην περιοχή «Course Design» εμφανίζει τους συμμετέχοντες με προβληματισμό για τον προτεινόμενο τρόπο εκπαίδευσης, πιθανά δεδομένης της καινοτομίας που το συνοδεύει σε σχέση με παραδοσιακές μεθόδους με τις οποίες έχουν εκπαιδευτεί σε όλα τα χρόνια της σχολικής και ακαδημαϊκής τους πορείας. Πιθανά μια φάση εξοικείωσης με [12]

14 μεθόδους και διαδικασίες μικτής εκπαίδευσης να μπορεί να συμβάλλει θετικά στην εναρμόνιση των στόχων εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικών. 4. Τέλος, η υποστήριξη του οργανισμού (ΤΕΙ & ΑΣΠΑΙΤΕ) φαίνεται να έχει εκτιμηθεί με σχετικά χαμηλές τιμές συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές. Μια πρώτη ερμηνεία και εκτίμηση ίσως φανερώνει την ανάγκη για ενίσχυση των υποδομών των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ίσως σε υποδομές ΤΠΕ για την υποστήριξη μαθημάτων/δράσεων από απόσταση. Διάγραμμα 1. Περιοχές Αποτελεσματικότητας σε σχέση με τις ομάδες του δείγματος. [13]

15 Συνολική εκτίμηση στις περιοχές αποτελεσματικότητας. Μια επίσης ενδιαφέρουσα εικόνα των επιλογών των ομάδων του δείγματος στις αντίστοιχες περιοχές αποτελεσματικότητας παρουσιάζεται στο διάγραμμα που φαίνεται στη συνέχεια (Διαγρ. 2). Στο διάγραμμα παρουσιάζεται μια συνολική εικόνα όλων των συμμετεχόντων στις περιοχές αποτελεσματικότητας που χρησιμοποιήθηκαν. Οι επιλογές των συμμετεχόντων παρουσιάζουν μια σχετικά διαφοροποιημένη εικόνα σε σχέση με το προηγούμενο διάγραμμα. Για την ακρίβεια φαίνεται μια παρόμοια συμπεριφορά του συνολικού δείγματος στις περιοχές «Course Design», «Sociability» και «Adult Orientation». Οι εκτιμήσεις στις περιοχές αυτές είναι χαμηλότερες από τις αντίστοιχες στις υπόλοιπες δύο περιοχές «Learning Outcomes» και «Teacher s Performance» με μικρές διαφορές είναι αλήθεια. Η ένδειξη αυτή ίσως υποδηλώνει μια τάση των συμμετεχόντων να δίνουν περισσότερη βαρύτητα σε αποτελέσματα γνωστικού επιπέδου από το μάθημα. Επίσης, ίσως διακρίνεται η σημασία που αποδίδεται από τους φοιτητές στην παρουσία και την εμπλοκή του διδάσκοντα καθηγητή στη διενέργεια του μαθήματος από τις τιμές που αποδόθηκαν στην περιοχή «Teacher s Performance». Διάγραμμα 2. Συνολική εκτίμηση των ομάδων στις περιοχές αποτελεσματικότητας. [14]

16 Ανάλυση επί των επιμέρους παραγόντων κάθε περιοχής αποτελεσματικότητας Παρατηρώντας λοιπόν τη στατιστική συμπεριφορά των απαντήσεων που έδωσαν οι συμμετέχοντες στις επιμέρους ερωτήσεις παράγοντες/factors των ερωτηματολογίων συνολικά σε όλους τους συμμετέχοντες όλων των ομάδων προκύπτουν ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις όπως φαίνονται στο παρακάτω Διάγραμμα 3. Στη συνέχεια παραθέτουμε κάποια ενδεικτικά συμπεράσματα επί της αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων σεναρίων μικτής μάθησης σε τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης. α) Η πολύ χαμηλή τιμή στην ερώτηση C5 αποδεικνύει τη μεγάλη εξοικείωση των φοιτητών με τις ΤΠΕ. β) Οι υψηλές τιμές στις ερωτήσεις Β1 και Β5 αποδεικνύουν την ιδιαίτερη εκτίμηση της εμπλοκής αλλά και των παροτρύνσεων του διδάσκοντα στην αποτελεσματικότητα των σεναρίων μάθησης του υιοθετήθηκαν. γ) Στο σχεδιασμό του μαθήματος φαίνεται το μέγεθος αλλά και η διάρθρωση της ύλης να γίνονται αποδεκτά από τους συμμετέχοντες όπως φαίνεται από τις τιμές των ερωτήσεων D4 και D5. Από τις τιμές στην ερώτηση D6, αν και η τιμή είναι υψηλότερη του μέσου όρου, κάποιες ομάδες φοιτητών φαίνεται να έχουν άλλες προσδοκίες από το μάθημα. Πιθανά αυτό να σχετίζεται με τους σύνθετους στόχους των σεναρίων που καλύπτουν τη λειτουργική σύνθεση παιδαγωγικής και ψηφιακών τεχνολογιών αντί της ανάπτυξης διακριτών πεδίων γνώσης όπως οι ψηφιακές τεχνολογίες που πιθανά οι φοιτητές ανέμεναν. δ) Στις ερωτήσεις Ε2 και Ε3 οι οποίες σχετίζονται με την παρότρυνση του διδάσκοντα για συμμετοχή αλλά και διάδραση έχουν εντοπισθεί υψηλές τιμές σε αντίθεση με την ερώτηση Ε5 στην οποία οι απαντήσεις εμφανίζουν χαμηλές τιμές και η οποία αφορά σε πρωτοβουλία του φοιτητή να συμμετέχει σε forum συζητήσεων. Τα παραπάνω υποδηλώνουν μια διστακτικότητα στην κοινωνικοποίηση των μελών των ομάδων παρότι προέρχονται από παρόμοια εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Πιθανά αυτό υποδηλώνει την έλλειψη εξοικείωσης των φοιτητών με σύγχρονες από απόσταση μεθόδους αλληλεπίδρασης και συνεργασίας και κάποια επιφυλακτικότητα στην [15]

17 χρήση τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς η οποία έχει καταγραφεί και στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Διάγραμμα 3. Συνολικές απαντήσεις στους επιμέρους παράγοντες/factors. Βιβλιογραφία 1. Badrul Huda Khan, (2005), E-learning Quick Checklist, Idea Group Inc. Cercone, K. (2008), Characteristics of adult learners with implications for online learning design, AACE Journal, 16(2), Lockee Barbara, Moore Mike, Burton John, (2002), Measuring Succes: Evaluation Strategies for Distance Education, EDUCAUSE QUARTERLY, Number 1 (20-26). 3. Mandinach Ellen, (2005), Teachers College Record Volume 107 Number 8, 2005, p ID Number: 12097, Date Accessed: 2/1/2008 2:12:12 PM 4. McNeil K., Newman I., Steinhauser J., (2005). How to be involved in program evaluation. Lanham, MD. Scarecrow Education. 5. Tham, Chee Meng, Werner Jon M., (2005), ''Designing and evaluating E-learning in higher education: a review and recommendations.'', Journal of Leadership & Organizational Studies, Vol.11, p.15(11). [16]

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος «Πληροφορική στην Εκπαίδευση». Το ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώσετε αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του μαθήματος, συνεπώς οι ερωτήσεις αφορούν όλους τους παράγοντες (καθηγητές, υλικό, τεχνολογίες, κλπ.) της εξ αποστάσεως διάστασης του μαθήματος. Παρακαλώ συμπληρώστε δίπλα σε κάθε ερώτηση έναν αριθμό από το 0 έως το 5, ανάλογα με το βαθμό συμφωνίας σας. Οι απαντήσεις έχουν κλίμακα 0 έως 5 ως εξής: 0 = απόλυτη διαφωνία ή απόρριψη, 1 = απλή διαφωνία ή απόρριψη, 2 = ουδέτερη στάση, 3 = θετική στάση, 4 = μικρή συμφωνία ή ικανοποίηση, 5 = απόλυτη συμφωνία ή ικανοποίηση. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ A. Learning Outcomes 1. Αξιολογήστε τη συνολική επίδοσή σας στο μάθημα. 2. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι επετεύχθησαν οι αρχικοί γνωστικοί σας στόχοι? 3. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι επετεύχθησαν οι εκπαιδευτικοί στόχοι που έθεσαν οι καθηγητές? B. Teachers Performance 1. Σε ποιο βαθμό οι καθηγητές σας παρακινούσαν και σας ενθάρρυναν να μελετάτε και να ολοκληρώσετε το μάθημα? 2. Η συχνότητα επικοινωνίας με τους καθηγητές σας ήταν επαρκής? 3. Η συχνότητα προσωπικής επικοινωνίας με τους καθηγητές σας ήταν επαρκής? 4. Πόσο άμεση ήταν η απόκριση των καθηγητών στα ερωτήματά σας? 5. Πόσο εξοικειωμένοι ήταν οι καθηγητές σας με το συγκεκριμένο εξ αποστάσεως πρόγραμμα? 6. Οι καθηγητές σας εφάρμοσαν μαθητο-κεντρική μέθοδο εκπαίδευσης? [17]

19 C. Institutional Support 1. Η τεχνική υποστήριξη ήταν επαρκής για τις απαιτήσεις του μαθήματος? 2. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλευτικής και γενικότερης υποστήριξης ήταν επαρκείς για τις απαιτήσεις του μαθήματος? 3. Πόσο εξοικειωμένος είστε με τις τεχνολογίες χρήσης Η/Υ? 4. Πόσο εξοικειωμένος είστε με τις τεχνολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μικτής μάθησης? 5. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι χρειαζόσασταν ειδική εκπαίδευση στις τεχνολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πριν την έναρξη του μαθήματος? D. Course Design 1. Η τεχνική υποδομή ήταν επαρκής για τις απαιτήσεις του μαθήματος? 2. Αξιολογήστε την λειτουργικότητα της εκπαιδευτικής πλατφόρμας (ποιότητα, προσβασιμότητα, κλπ). 3. Σε ποιο βαθμό η μέθοδος (διαδικασία) αξιολόγησής σας ήταν ευέλικτη ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες σας? 4. Η μέθοδος (διαδικασία) αξιολόγησής σας ήταν για σας ένα χρήσιμο εργαλείο ανατροφοδότησης? 5. Η ύλη / το υλικό του μαθήματος ήταν επαρκές και σας βοήθησε να κατανοήσετε το μάθημα? 6. Σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται η ύλη/ το υλικό του μαθήματος στις προσωπικές σας ανάγκες (καριέρα, προσωπική ζωή)? E. Sociability in the course 1. Σε ποιο βαθμό, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αισθανθήκατε μέλος μιας εκπαιδευτικής κοινότητας? 2. Σε ποιο βαθμό οι καθηγητές ενίσχυσαν την αίσθηση της κοινωνικότητας στη διάρκεια του μαθήματος με διάφορες τεχνικές / μέσα? 3. Αξιολογήστε το βαθμό διαδραστικότητας με τους καθηγητές σας. 4. Αξιολογήστε το interaction με την εκπαιδευτική πλατφόρμα. 5. Πόσο συχνά χρησιμοποιούσατε το forum και τις άλλες online εφαρμογές? F. Adult Orientation 1. Οι καθηγητές σας, σας παρότρυναν σε εξατομικευμένη μελέτη? 2. Σε ποιο βαθμό έχουν άμεση εφαρμογή οι ικανότητες και οι γνώσεις που αποκτήσατε στην προσωπική σας ζωή (σπουδές, εργασία)? 3. Σε ποιο βαθμό συμμετείχατε στον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας? 4. Σε ποιο βαθμό το μάθημα ήταν ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες σας? [18]

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου 120 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.3 1. Εισαγωγή Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου Πρόκειται για ένα μάθημα γνωριμίας με ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες. Learning Xtra

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες. Learning Xtra Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) 16+ (ηλικίες κάτω των 25) Θεματικός άξονας/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση µαθηµάτων µε τη χρήση του ιαδικτύου

Σχεδίαση µαθηµάτων µε τη χρήση του ιαδικτύου 83 Σχεδίαση µαθηµάτων µε τη χρήση του ιαδικτύου Ενότητα 3.3 Σχεδίαση µαθηµάτων µε τη χρήση του ιαδικτύου 1. Εισαγωγή Πρόκειται για ένα µάθηµα γνωριµίας µε ορισµένες θεωρητικές αρχές που πρέπει να διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εμπειρικές έρευνες αξιολόγησης προγραμμάτων επιμόρφωσης - κατάρτισης εκπαιδευτικών: μία συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών. Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18)

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών. Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18) Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18) Θεματικός άξονας/

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Aποτελεσματικές Μέθοδοι Μάθησης στη σχολική τάξη

Aποτελεσματικές Μέθοδοι Μάθησης στη σχολική τάξη Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Aποτελεσματικές Μέθοδοι Μάθησης στη σχολική τάξη Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Οι «Σχεδιαστικές Προκλήσεις» ως Δομικό Στοιχείο της Ασύγχρονης Επικοινωνίας και Συνεργασίας σε μία Κοινότητα Διερεύνησης Υποψηφίων Εκπαιδευτικών

Οι «Σχεδιαστικές Προκλήσεις» ως Δομικό Στοιχείο της Ασύγχρονης Επικοινωνίας και Συνεργασίας σε μία Κοινότητα Διερεύνησης Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Οι «Σχεδιαστικές Προκλήσεις» ως Δομικό Στοιχείο της Ασύγχρονης Επικοινωνίας και Συνεργασίας σε μία Κοινότητα Διερεύνησης Υποψηφίων Εκπαιδευτικών K. Παπανικολάου 1, Α. Μακρή 2, Μ. Τζελέπη 3, Κ. Μάλλιαρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου Αποφοίτων του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.) Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστημών της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ51 Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Χρήστος Σκουρλάς Τµήµα Πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 10: Εισαγωγή στη Διδακτική - Η Θεωρία Gagne ως Διδακτική Στρατηγική Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2)

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2) Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : ) ) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασιών ΑΕΕ. ) Από τις διαδικασίες της ΑΕΕ εφαρμόστηκαν: Ετήσιος Προγραμματισμός του σχολείου Γενική Εκτίμηση της εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 0 Σ ελίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...2 3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...2 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ...2 4.1 Δικαίωμα Συμμετοχής...2 4.2 Προαπαιτούμενα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.2: «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.2: «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.2: «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μικτό Μοντέλο στην Επιμόρφωση Υποψήφιων Εκπαιδευτικών και ο Ρόλος των Ψυχολογικών Χαρακτηριστικών: Δυνατότητες και Προκλήσεις

Μικτό Μοντέλο στην Επιμόρφωση Υποψήφιων Εκπαιδευτικών και ο Ρόλος των Ψυχολογικών Χαρακτηριστικών: Δυνατότητες και Προκλήσεις Μικτό Μοντέλο στην Επιμόρφωση Υποψήφιων Εκπαιδευτικών και ο Ρόλος των Ψυχολογικών Χαρακτηριστικών: Δυνατότητες και Προκλήσεις Κ. Παπανικολάου 1, Κ. Μακρή 2, Μ. Γρηγοριάδου 3, Κ. Κουνενού 4, Π. Ρούσσος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 9-12 ετών (Δ, Ε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό, έχει έντυπη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET)

Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Περιγραφή ενός συγκεκριμένου μαθήματος (course) με τη μορφή Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Μέρος 1 Ανδρέας Έλληνας 1 Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$

()#µ*&+,-./ (0)1#2345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ !"µ#$%&#' ()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ 8"4&%2#' (&91-#5$!.µ"#5-"#/ (0)1#2":4: (;7$.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

EU Classroom eportfolios

EU Classroom eportfolios http://www.eufolio.eu EU Classroom eportfolios 9 Οκτωβρίου 2014 «Η μάθησή μου» Καταχώρηση: Διαχείριση της δικής σου Μάθησης αναφορικά με τη Β Φάση της εφαρμογής του EUfolio το Φθινόπωρο 2014 Καταχώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας μαθήματα με δυνατότητες εξατομίκευσης στο LAMS

Σχεδιάζοντας μαθήματα με δυνατότητες εξατομίκευσης στο LAMS Σχεδιάζοντας μαθήματα με δυνατότητες εξατομίκευσης στο LAMS Εύα Παπαζώη 1, Κυπαρισσία Παπανικολάου 2, Ευαγγελία Γουλή 2, Μαρία Γρηγοριάδου 3 eva3x7@gmail.com, kpapanikolaou@aspete.gr, lilag@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Κριτήρια και δείκτες ποιότητας 6 (1) Τα εφαρμοζόμενα κριτήρια εκφράζονται σε αντίστοιχους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες και σχετίζονται με την Αξιολόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιοποίηση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων Φυσικής στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

«Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιοποίηση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων Φυσικής στην πλατφόρμα Αίσωπος» «Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιοποίηση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων Φυσικής στην πλατφόρμα "Αίσωπος"» Κεραμιδάς Γ. Κωνσταντίνος Αν. Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 3 ο ημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Υπεύθυνος: Σιέκρη Φρειδερίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ενότητα 11: Διάδραση (Interaction) Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο Καθ. Β. Δενδρινού Τι είναι η «Τράπεζα Θεμάτων»; H «Τράπεζα Θεμάτων» είναι ένα αποθετήριο στο οποίο καταχωρίζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενότητα 06: Σκοποί και Στόχοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα