ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3.1 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3.1 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής Μάθησης σε ένα Πλαίσιο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με Δυνατότητες Προσαρμογής στα Ιδιαίτερα Ψυχολογικά Χαρακτηριστικά τους» Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κυπαρισσία Παπανικολάου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3.1 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Τίτλος Παραδοτέου: Αποτελέσματα αξιολόγησης αποτελεσματικότητας σεναρίων μικτής μάθησης στο Πλαίσιο της Δράσης 3: Εφαρμογή & αξιολόγηση σεναρίων μικτής μάθησης στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών Συντάκτες: 1. Αθανασία Τσακίρη, MSc Information Technology, Μέλος ΕΟΣ 2. Σταύρος Καρκάνης, καθηγητής ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, μέλος ΚΕΟ 1 Δ3.1: Δράση 3, Παραδοτέο 1

2 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 Α. Πλαίσιο Σχεδιασμού και Αξιολόγησης των μοντέλων μικτής μάθησης Οι παράγοντες που επηρεάζουν τα μοντέλα εκπαίδευσης μικτής μάθησης Οι λόγοι αναγκαιότητας της αξιολόγησης Ο σχεδιασμός του θεωρητικού μοντέλου αξιολόγησης Η προσαρμογή του θεωρητικού μοντέλου αξιολόγησης στις ανάγκες των προγραμμάτων μικτής μάθησης Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ Β. Εφαρμογή Αξιολόγησης στα προγράμματα μικτής μάθησης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Ορισμός κριτηρίων για την ποιότητα του προγράμματος Συλλογή επεξεργασία δεδομένων Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Βιβλιογραφία [1]

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια του παραδοτέου «Αποτελέσματα αξιολόγησης αποτελεσματικότητας σεναρίων μικτής μάθησης» πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων μικτής μάθησης που πραγματοποιήθηκαν σε Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (προπτυχιακά και Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο μαθημάτων που σχετίζονται με εκπαιδευτική τεχνολογία. Σκοπός της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των τριών προγραμμάτων μικτής μάθησης ήταν να αποτυπωθούν και να αναλυθούν τα δυνατά και αδύναμα σημεία του συγκεκριμένου προγράμματος, να διερευνηθούν οι παράγοντες επιτυχίας ή αποτυχίας του και τελικά να δημιουργηθεί μια βάση αναφοράς για τον σχεδιασμό επόμενων κύκλων των προγραμμάτων μικτής μάθησης. Η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε σε δύο στάδια: α) αρχικά σχεδιάστηκε το πλαίσιο σχεδιασμού και αξιολόγησης των μοντέλων μικτής μάθησης (βλέπε παραδοτέο Δ1.1) και β) στη συνέχεια εφαρμόστηκε η αξιολόγηση των προγραμμάτων μικτής μάθησης που πραγματοποιήθηκαν σε Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (προπτυχιακά και Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Επιπλέον, στα πλαίσια της διαδικασίας αξιολόγησης υλοποιήθηκαν τα εξής: (1) Ορισμός των κριτηρίων που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων μικτής μάθησης για ενήλικες (βλέπε παραδοτέο Δ1.1), (2) Ανάπτυξη μοντέλου αξιολόγησης των προγραμμάτων μικτής μάθησης βασισμένο στο μοντέλο αποτελεσματικότητας καθώς και στη βιβλιογραφία σχετικά με τις μεθόδους αξιολόγησης στην Εκπαίδευση, (3) Εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου στα δεδομένα που θα προκύψουν από την εφαρμογή των σεναρίων. Α. Πλαίσιο Σχεδιασμού και Αξιολόγησης των μοντέλων μικτής μάθησης Σε αυτό το στάδιο διερευνήθηκαν τα εξής: 1. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τα μοντέλα εκπαίδευσης μικτής μάθησης. Τα προγράμματα εκπαίδευσης που εμπλέκουν μεθόδους εκπαίδευσης από απόσταση είναι πολυσύνθετα και εξαρτώνται από [2]

4 διάφορους παράγοντες: τεχνολογικούς, οργάνωσης, σχεδιασμού, κλπ. Ενώ αυτοί οι παράγοντες πρέπει να εντοπιστούν και να απομονωθούν για την πραγματοποίηση της αξιολόγησης, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρούνται ανεξάρτητοι από τη διαδικασία σχεδιασμού του προγράμματος. Όπως σε κάθε σύστημα, έτσι κι εδώ οι ξεχωριστοί παράγοντες πρέπει να προβλεφθούν στη φάση του σχεδιασμού του προγράμματος ώστε να λειτουργούν όλοι μαζί αποτελεσματικά για να λειτουργήσει αποτελεσματικά και το ίδιο το σύστημα (Lockee et al, 2002). Σύμφωνα με τους Tham et al. (2005), δεν υπάρχει συγκεκριμένο μοντέλο παραγόντων για κάθε περίπτωση, γιατί κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι μοναδικό και οι παράγοντες προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες και τους στόχους της εκάστοτε εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στη συνέχεια, αναφέρονται πέντε θέματα περιοχές αποτελεσματικότητας: α) Σχεδιασμός εκπαιδευτικής διαδικασίας (τεχνικές υποδομές, εκπαιδευτική μέθοδος, υλικό και σχεδιασμός μαθήματος, κλπ), β) Παράδοση μαθήματος (διαδραστικές ή μη εφαρμογές), γ) Ακαδημαϊκά θέματα (ειδική εκπαίδευση εκπαιδευτών, προετοιμασία εκπαιδευτών και ιδρύματος, κλπ), δ) Θέματα Τεχνολογίας και ε) Θέματα σπουδαστών (χαρακτηριστικά σπουδαστών όπως φύλο, φυλή και χώρα προέλευσης, προετοιμασία και γνώσεις για τη συγκεκριμένη διαδικασία, βαθμός αυτοπειθαρχίας, κλπ). Ο Badrul Huda Khan στο "E-Learning quick check list" (2005), προσπάθησε να παρουσιάσει ένα πλαίσιο οργάνωσης η-μάθησης και πρότεινε οκτώ γενικές διαστάσεις: α) Ακαδημαϊκή διάσταση (περιλαμβάνει θέματα διοίκησης και υπηρεσίες προς σπουδαστές), β) Διοίκηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (περιλαμβάνει τη διάχυση της πληροφορίας, τον τρόπο παράδοσης μαθήματος, κλπ), γ) Παιδαγωγική διάσταση (περιλαμβάνει εκπαιδευτικά και μαθησιακά θέματα όπως σχεδιασμός, γνωστικοί στόχοι, στρατηγικές μάθησης, κλπ), δ) Ηθική διάσταση (περιλαμβάνει κοινωνικά, γεωγραφικά, νομικά θέματα, κλπ), ε) Σχεδιασμός διεπαφής (περιλαμβάνει το σχεδιασμό της ιστοσελίδας πλατφόρμας, το περιεχόμενο, την πλοήγηση, κλπ), στ) διαθέσιμοι Πόροι (περιλαμβάνει την δυνατότητα online υποστήριξης και τους πόρους που χρειάζονται προκειμένου τα εκπαιδευτικά προγράμματα να είναι αποτελεσματικά), ζ) διάσταση Αξιολόγησης (περιλαμβάνει την αξιολόγηση των σπουδαστών, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, κλπ) και η) Τεχνολογική διάσταση (περιλαμβάνει στο σχεδιασμό των υποδομών, το λογισμικό, το υλικό-hardware, κλπ). Επιπλέον, η Kathleen Cercone (2008), στην μελέτη της για τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων στην εκπαίδευση, τονίζει ότι οι [3]

5 παράγοντες αποτελεσματικότητας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία σχεδιασμού ενός προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ενηλίκων και προτείνει 13 παράγοντες. Υπάρχουν πολλές ακόμη έρευνες στη βιβλιογραφία οι οποίες προτείνουν διαφορετικές πτυχές και κριτήρια που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων μικτής μάθησης, όμως όλες συγκλίνουν στο γεγονός ότι τα εκάστοτε κριτήρια πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες και τους στόχους και τα χαρακτηριστικά του κάθε προγράμματος. 2. Οι λόγοι αναγκαιότητας της αξιολόγησης. Είναι γεγονός, ότι τα μοντέλα εκπαίδευσης από απόσταση και τα μοντέλα εκπαίδευσης μικτής μάθησης είναι αυτά που αξιολογούνται πολύ περισσότερο συγκριτικά με τα μοντέλα παραδοσιακής μάθησης, διότι η αποτελεσματικότητά τους είναι υπό διαρκή αμφισβήτηση. Η διαδικασία αξιολόγησής τους θεωρείται ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και όχι ως προαιρετικό ή ξεχωριστό κομμάτι. Στόχος της αξιολόγησης είναι να διαπιστωθεί αν επετεύχθησαν οι εκπαιδευτικοί στόχοι μέσω της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με τον Mandinach (2005), η αξιολόγηση είναι απαραίτητη σε κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης από απόσταση γιατί καθορίζεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων του προγράμματος και προκύπτει εκτίμηση πιθανών βελτιώσεων σε διοικητικό, παιδαγωγικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο για την καλύτερη λειτουργία των προγραμμάτων αυτών. Συνεπώς, το μοντέλο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας, αποτελεί καθοριστικής σημασίας παράγοντα για την ποιότητα των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. 3. Ο σχεδιασμός του θεωρητικού μοντέλου αξιολόγησης. Το μοντέλο αξιολόγησης διαμορφώθηκε στη φάση του σχεδιασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφού πρώτα καθορίστηκαν κρίσιμα θέματα προς αξιολόγηση, όπως είναι οι περιοχές αποτελεσματικότητας (areas of effectiveness) και οι παράγοντες ή κριτήρια αποτελεσματικότητας (factors of effectiveness) της συγκεκριμένης διαδικασίας. Οι περιοχές και οι παράγοντες αποτελεσματικότητας έρεπε να καλύπτουν και να εξετάζουν ολόκληρο το φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συνεπώς, για να επιτευχθεί αποτελεσματική αξιολόγηση, επιλέχθηκαν και μελετήθηκαν, κατά το στάδιο του σχεδιασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τα συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης (effectiveness factors) ως ξεχωριστοί παράγοντες που την επηρεάζουν. [4]

6 Ο καθορισμός των κριτηρίων, έγινε από όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτή τη φάση (καθηγητές, υπεύθυνοι σχεδιασμού, υπεύθυνοι διενέργειας αξιολόγησης, τεχνικοί, κλπ). 4. Η προσαρμογή του θεωρητικού μοντέλου αξιολόγησης στις ανάγκες των προγραμμάτων μικτής μάθησης Η διαδικασία αξιολόγησης Σεναρίων Μικτής Μάθησης για ενήλικες, του Προγράμματος: «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», ξεκίνησε με την διαμόρφωση του μοντέλου αξιολόγησης, το οποίο και ολοκληρώθηκε στην φάση του σχεδιασμού του προγράμματος (βλέπε παραδοτέο Δ1.1). Στη διαμόρφωσή του συμμετείχαν οι εμπλεκόμενοι στη φάση σχεδιασμού του προγράμματος όπως αυτή περιγράφεται στο παραδοτέο Δ1.1. Το μοντέλο αξιολόγησης διαμορφώθηκε ως εξής: 1. Πραγματοποιήθηκε καταγραφή των εμπλεκομένων, των παραγόντων, των στοιχείων και των διαδικασιών υλοποίησης του προγράμματος. 2. Έγινε απεικόνιση του συνολικού προγράμματος μάθησης σε ένα σαφώς προσδιορισμένο σύστημα εκπαιδευτικής διαδικασίας. 3. Ορίστηκε η διαδικασία και τα επιμέρους στοιχεία αξιολόγησης. Β. Εφαρμογή Αξιολόγησης στα προγράμματα μικτής μάθησης Η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε στο μοντέλο των McNeil, Newman και Steinhauser, Συγκεκριμένα ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα: 1) ο ορισμός κριτηρίων για την ποιότητα του προγράμματος, 2) η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων (ποιοτικών και ποσοτικών) και 3) η παρουσίαση αποτελεσμάτων και προτάσεις - συστάσεις. 1. Ορισμός κριτηρίων για την ποιότητα του προγράμματος. Καθορίστηκαν οι κρίσιμες περιοχές αποτελεσματικότητας (areas of effectiveness) του προγράμματος. Συγκεκριμένα, ορίστηκαν έξι περιοχές οι οποίες καλύπτουν τις πιο σημαντικές περιοχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως καθορίστηκαν στη φάση του σχεδιασμού της. Οι περιοχές αποτελεσματικότητας συσχετίστηκαν με το σχεδιασμό των προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, ορίστηκαν: A. Μαθησιακά Αποτελέσματα Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με βάση τις αρχές του πλαισίου της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (Technological [5]

7 Pedagogical Content Knowledge - TPACK) και των Κοινοτήτων Διερεύνησης (Communities of Inquiry - ΚΔ). Η συγκεκριμένη περιοχή εξέτασε τον βαθμό στον οποίο οι σπουδαστές (υποψήφιοι εκπαιδευτικοί) κατάφεραν να κατανοήσουν και να υιοθετήσουν τις διαστάσεις του TPACK (περιεχόμενο, τεχνολογία και παιδαγωγική), καθώς και τις μεθόδους καλλιέργειας της γνωστικής παρουσίας. Η περιοχή «Μαθησιακά Αποτελέσματα» προϋποθέτει ότι οι γνωστικοί και οι μαθησιακοί στόχοι είχαν εξαρχής τεθεί με σαφήνεια από τους καθηγητές του προγράμματος. B. Επίδοση εκπαιδευτών Σύμφωνα με το πλαίσιο των ΚΔ, μία από τις τρεις σημαντικές παρουσίες μιας ΚΔ είναι η διδακτική, η οποία θα πρέπει να υποστηρίζει την μαθητο-κεντρική μέθοδο εκπαίδευσης, τόσο στο υλικό μαθήματος, όσο και στον τρόπο επικοινωνίας και παράδοσης του μαθήματος. Επιπλέον, σε περιβάλλοντα μικτής μάθησης, η ενθάρρυνση της επικοινωνίας και της κοινωνικότητας σε όλη τη διάρκεια των μαθημάτων από τον εκπαιδευτή, αποτελούν σημαντικά σημεία της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτούς ακριβώς τους παράγοντες εξέτασε η συγκεκριμένη περιοχή. C. Θεσμική υποστήριξη Η σωστή οργάνωση και η ετοιμότητα ενός ιδρύματος στην υλοποίηση Προγραμμάτων Μικτής Μάθησης αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Εδώ εξετάστηκαν κριτήρια όπως η τεχνική υποστήριξη προς εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, οι διάφορες υπηρεσίες συμβουλευτικής και πληροφόρησης και η ετοιμότητα σε περιπτώσεις όπου οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία χρειάστηκαν ειδική εκπαίδευση σε θέματα εξοικείωσης - χρήσης νέων τεχνολογιών. Στο πλαίσιο των ΚΔ, η σωστή «Θεσμική Υποστήριξη» υποστηρίζει και τις τρεις διαστάσεις. Η σωστή τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση χρήσης τεχνολογίας σε περιβάλλοντα τηλεκπαίδευσης, ενθαρρύνει την Κοινωνική και Γνωστική παρουσία των εμπλεκόμενων. Κατά την φάση του σχεδιασμού, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός εξοικείωσης με τεχνολογίες μικτής μάθησης των εμπλεκόμενων στη διαδικασία, προκειμένου να διασφαλίζεται τόσο η ομαλή εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Σε περίπτωση που οι γνώσεις δεξιότητες τεχνολογίας δεν επαρκούν, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται έκτακτα training courses. [6]

8 D. Σχεδιασμός Μαθήματος Η σχεδίαση μαθήματος θα έπρεπε να λάβει υπόψη τα δύο προτεινόμενα πλαίσια TPACK και ΚΔ, έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις συγκεκριμένες αρχές. Επιπλέον, θα έπρεπε να προσαρμόζεται αυστηρά στις ανάγκες της εκπαίδευσης ενηλίκων με όλες τις δεξιότητες και κριτήρια. E. Κοινωνικότητα Συνδέεται άρρηκτα με τις μεθόδους καλλιέργειας της κοινωνικής παρουσίας, σύμφωνα με μία ΚΔ. Εξέτασε τον βαθμό στον οποίο ο εκπαιδευτικός κατάφερε να ενθαρρύνει την κοινωνικότητα ανάμεσα στους σπουδαστές, ανάμεσα στον ίδιο και στους σπουδαστές, τόσο σε φυσικό όσο και σε ηλεκτρονικό περιβάλλον εκπαίδευσης. F. Εκπαίδευση Ενηλίκων Οι σπουδαστές υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ήταν ενήλικες, με ιδιαίτερες ανάγκες και δεξιότητες. Κατά τον σχεδιασμό, θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη θέματα όπως η εφαρμογή μαθητοκεντρικής μεθόδου διδασκαλίας (προσαρμόζεται στις ανάγκες του μαθητή), η ενθάρρυνση της αυτοπεποίθησης και της αυτοπειθαρχίας, η τόνωση της κοινωνικότητας, της συνεργασίας, η ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο βαθμός εφαρμογής της νέας γνώσης στις ανάγκες της ζωής των εκπαιδευόμενων, κοκ. Στη συνέχεια, οι περιοχές αυτές ποσοτικοποιήθηκαν με συγκεκριμένους, μετρήσιμους παράγοντες εξέτασης (factors of effectiveness) και τελικά διαμορφώθηκε το προτεινόμενο μοντέλο αξιολόγησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα πιο κάτω, (βλέπε Πίνακα 1): [7]

9 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΕΡΙΟΧΕΣ Μαθησιακά αποτελέσματα «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επίδοση Εκπαιδευτών Θεσμική Υποστήριξη Σχεδίαση μαθήματος Κοινωνικότητα Εκπαίδευση Ενηλίκων ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ α. συνολική επίδοση στο μάθημα β. γνωστικοί στόχοι εκπαιδευομένων γ. εκπαιδευτικοί στόχοι καθηγητών Βαθμός επίτευξης των γνωστικών και μαθησιακών στόχων. α. βαθμός παρακίνησης εκπαιδευτικών β. συχνότητα επικοινωνίας γ. βαθμός απόκρισης εκπαιδευτικών δ. εξοικείωση εκπαιδευτικών με το πρόγραμμα ε. μέθοδοι εκπαίδευσης Βαθμός ανταπόκρισης εκπαιδευτικών στις απαιτήσεις μαθήματος μικτής μάθησης. α. τεχνική υποστήριξη β. πληροφόρηση, γραμματειακή υποστήριξη γ. βαθμός εξοικείωσης με χρήση Η/Υ δ. βαθμός εξοικείωσης με εξ αποστάσεως προγράμματα ε. ανάγκη ειδικής εκπαίδευσης Βαθμός υποστήριξης του Οργανισμού προς τους εμπλεκόμενους α. τεχνική υποδομή β. επάρκεια εκπαιδευτικής πλατφόρμας γ. χρησιμότητα μεθόδων αξιολόγησης δ. επάρκεια υλικού μαθήματος ε. ανταπόκριση ύλης σε προσωπικές ανάγκες Βαθμός οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. α. αίσθηση μέλους εκπαιδευτικής κοινότητας β. ενίσχυση αίσθησης κοινωνικότητας από εκπαιδευτικούς γ. Interaction με καθηγητές και εκπαιδευτική πλατφόρμα δ. συχνότητα χρήσης forum Βαθμός κοινωνικότητας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων α. ενθάρρυνση εξατομικευμένης μελέτης από εκπαιδευτικούς β. εφαρμογή γνώσεων σε προσωπική ζωή γ. βαθμός συμμετοχής στο σχεδιασμό του προγράμματος δ. βαθμός ε. βαθμός ευελιξίας προγράμματος Βαθμός προσαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις ανάγκες ενηλίκων Πίνακας 1: Περιοχές Αποτελεσματικότητας για τα προγράμματα μικτής μάθησης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

10 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Οι περιοχές φαίνεται να είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, αλλά στην πραγματικότητα είναι αλληλένδετες συνιστώσες ενός συστήματος μάθησης το οποίο έχει στοιχεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η απόδοση ενός παράγοντα επηρεάζει ή / και επηρεάζεται από τις επιδόσεις και των άλλων παραγόντων από το ίδιο σύστημα. 2. Συλλογή επεξεργασία δεδομένων. Η συγκέντρωση των δεδομένων αξιολόγησης, η ανάλυση και η εξαγωγή συμπερασμάτων που παρουσιάζονται βασίστηκαν σε απαντήσεις των συμμετεχόντων επί ερωτηματολογίων αποτελεσματικότητας που καθορίσθηκαν στην προηγούμενη περίοδο του έργου. Το εργαλείο - ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε για τις ανάγκες του έργου περιλαμβάνει τα ακόλουθα κλειστά ερωτήματα σε 5βάθμια Likert-like κλίμακα (βλ. Παράρτημα 1): A. Μαθησιακά Αποτελέσματα 1) Αξιολογήστε τη συνολική επίδοσή σας στο μάθημα. 2) Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι επετεύχθησαν οι αρχικοί γνωστικοί σας στόχοι? 3) Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι επετεύχθησαν οι εκπαιδευτικοί στόχοι που έθεσαν οι καθηγητές? B. Επίδοση Εκπαιδευτών 1. Σε ποιο βαθμό οι καθηγητές σας παρακινούσαν και σας ενθάρρυναν να μελετάτε και να ολοκληρώσετε το μάθημα? 2. Η συχνότητα επικοινωνίας με τους καθηγητές σας ήταν επαρκής? 3. Η συχνότητα προσωπικής επικοινωνίας με τους καθηγητές σας ήταν επαρκής? 4. Πόσο άμεση ήταν η απόκριση των καθηγητών στα ερωτήματά σας? 5. Πόσο εξοικειωμένοι ήταν οι καθηγητές σας με το συγκεκριμένο εξ αποστάσεως πρόγραμμα? 6. Οι καθηγητές σας εφάρμοσαν μαθητο-κεντρική μέθοδο

11 εκπαίδευσης? C. Θεσμική Υποστήριξη 1. Η τεχνική υποστήριξη ήταν επαρκής για τις απαιτήσεις του μαθήματος? 2. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλευτικής και γενικότερης υποστήριξης ήταν επαρκείς για τις απαιτήσεις του μαθήματος? 3. Πόσο εξοικειωμένος είστε με τις τεχνολογίες χρήσης Η/Υ? 4. Πόσο εξοικειωμένος είστε με τις τεχνολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μικτής μάθησης? 5. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι χρειαζόσασταν ειδική εκπαίδευση στις τεχνολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πριν την έναρξη του μαθήματος? D. Σχεδίαση Μαθήματος 1. Η τεχνική υποδομή ήταν επαρκής για τις απαιτήσεις του μαθήματος? 2. Αξιολογήστε την λειτουργικότητα της εκπαιδευτικής πλατφόρμας (ποιότητα, προσβασιμότητα, κλπ). 3. Σε ποιο βαθμό η μέθοδος (διαδικασία) αξιολόγησής σας ήταν ευέλικτη ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες σας? 4. Η μέθοδος (διαδικασία) αξιολόγησής σας ήταν για σας ένα χρήσιμο εργαλείο ανατροφοδότησης? 5. Η ύλη / το υλικό του μαθήματος ήταν επαρκές και σας βοήθησε να κατανοήσετε το μάθημα? 6. Σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται η ύλη/ το υλικό του μαθήματος στις προσωπικές σας ανάγκες (καριέρα, προσωπική ζωή)? E. Κοινωνικότητα 1. Σε ποιο βαθμό, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αισθανθήκατε μέλος μιας εκπαιδευτικής κοινότητας? 2. Σε ποιο βαθμό οι καθηγητές ενίσχυσαν την αίσθηση της κοινωνικότητας στη διάρκεια του μαθήματος με διάφορες τεχνικές / μέσα? 3. Αξιολογήστε το βαθμό διαδραστικότητας με τους καθηγητές σας. [10]

12 4. Αξιολογήστε το interaction με την εκπαιδευτική πλατφόρμα. 5. Πόσο συχνά χρησιμοποιούσατε το forum και τις άλλες online εφαρμογές? F. Εκπαίδευση Ενηλίκων 1. Οι καθηγητές σας, σας παρότρυναν σε εξατομικευμένη μελέτη? 2. Σε ποιο βαθμό έχουν άμεση εφαρμογή οι ικανότητες και οι γνώσεις που αποκτήσατε στην προσωπική σας ζωή (σπουδές, εργασία)? 3. Σε ποιο βαθμό συμμετείχατε στον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας? 4. Σε ποιο βαθμό το μάθημα ήταν ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες σας? Τα δείγματα είχαν ομαδοποιηθεί σε 3 ομάδες όπως φαίνονται παρακάτω : 1. ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: προπτυχιακοί φοιτητές του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (πρώην ΤΕΙ Λαμίας) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ στα πλαίσια του μαθήματος «Πληροφορική στη Εκπαίδευση» Το πλήθος των συμμετεχόντων φοιτητών που κατέθεσαν το ερωτηματολόγιο ήταν ΑΣΠΑΙΤΕ - ΕΠΠΑΙΚ : φοιτητές μεταπτυχιακού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ. Το σύνολο των συμμετεχόντων φοιτητών που κατέθεσαν το ερωτηματολόγιο ήταν ΑΣΠΑΙΤΕ_ΠΡΟΠΤΥΧ. : φοιτητές του προπτυχιακού Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ. Το σύνολο των συμμετεχόντων φοιτητών που κατέθεσαν το ερωτηματολόγιο ήταν 100. Τα ερωτηματολόγια τα οποία διανεμήθηκαν στους συμμετέχοντες και στα τρία (3) τμήματα ήταν τα ίδια ακριβώς με τις ίδιες συνθήκες και προϋποθέσεις όπως αυτά σχεδιάστηκαν στον πρώτο έτος του έργου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ποσοτικοποιημένες μετρήσεις επί των δειγμάτων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στα σενάρια της μικτής μάθησης. 3. Ανάλυση Δεδομένων και Παρουσίαση Αποτελεσμάτων. Προκειμένου να προχωρήσουμε σε εκτιμήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των σεναρίων μικτής μάθησης προχωρήσαμε σε υπολογισμό της μέσης τιμής σε κάθε παράγοντα της κάθε περιοχής σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων φοιτητών. Ταυτόχρονα υπολογίσθηκε και η διασπορά στις απαντήσεις σε κάθε [11]

13 παράγοντα. Οι τιμές διασποράς ήταν αρκετά χαμηλές με μέγιστη τιμή 1,02. Τα παρακάτω διαγράμματα βασίζονται στις αριθμητικές μέσες τιμές ανά περιοχή και ανά παράγοντα στη συνέχεια για περισσότερο λεπτομερές παρατηρήσεις. Οι εκτιμήσεις καθενός ήταν μια τιμή στο διάστημα από 1 (χαμηλότερη) έως 5 (υψηλότερη). Περιοχές αποτελεσματικότητας κάθε δείγματος Στο διάγραμμα (Διαγρ.1) που ακλουθεί παρουσιάζεται η αποτελεσματικότητα των ομάδων στις επιμέρους περιοχές. Με μα πρώτη ματιά φαίνονται σχετικά παρόμοιες οι απαντήσεις των συμμετεχόντων από τις διαφορετικές ομάδες. Με μια περισσότερη εμπεριστατωμένη παρατήρηση μπορεί κάποιος να διαπιστώσει τα παρακάτω: 1. Οι περιοχές «Κοινωνικότητας» και «Εκπαίδευσης Ενηλίκων» παρουσιάζουν σχετικά χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με τις άλλες περιοχές. Σημαντικό λοιπόν είναι ότι φαίνεται μια δυσκολία στο κοινωνικό προφίλ των συμμετεχόντων και ιδιαίτερα φοιτητών που προέρχονται από ένα ηλικιακό παράθυρο των ετών. Επίσης προκύπτει, από τις χαμηλότερες σχετικά τιμές στην περιοχή της «Εκπαίδευσης Ενηλίκων», προβληματισμός για τη διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων. 2. Η «Απόδοση Καθηγητή» είναι μια περιοχή η οποία παρουσιάζεται με υψηλές σχετικά τιμές και ιδιαίτερα από την ομάδα ΑΣΠΑΙΤΕ-ΕΠΠΑΙΚ στην οποία περιλαμβάνονται απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Φαίνεται να αναγνωρίζουν τις σχεδιαστικές επιλογές των εκπαιδευτών σε σχέση με την οργάνωση των μαθημάτων και την υποστήριξη που παρείχαν στη διάρκεια των σεναρίων. 3. Οι συμμετέχοντες φαίνονται ικανοποιημένοι από την επίτευξη των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων όπως προκύπτει από την εικόνα της περιοχής «Learning outcomes». Αυτό το συμπέρασμα συγκρινόμενο με χαμηλότερες συγκριτικά τιμές στην περιοχή «Course Design» εμφανίζει τους συμμετέχοντες με προβληματισμό για τον προτεινόμενο τρόπο εκπαίδευσης, πιθανά δεδομένης της καινοτομίας που το συνοδεύει σε σχέση με παραδοσιακές μεθόδους με τις οποίες έχουν εκπαιδευτεί σε όλα τα χρόνια της σχολικής και ακαδημαϊκής τους πορείας. Πιθανά μια φάση εξοικείωσης με [12]

14 μεθόδους και διαδικασίες μικτής εκπαίδευσης να μπορεί να συμβάλλει θετικά στην εναρμόνιση των στόχων εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικών. 4. Τέλος, η υποστήριξη του οργανισμού (ΤΕΙ & ΑΣΠΑΙΤΕ) φαίνεται να έχει εκτιμηθεί με σχετικά χαμηλές τιμές συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές. Μια πρώτη ερμηνεία και εκτίμηση ίσως φανερώνει την ανάγκη για ενίσχυση των υποδομών των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ίσως σε υποδομές ΤΠΕ για την υποστήριξη μαθημάτων/δράσεων από απόσταση. Διάγραμμα 1. Περιοχές Αποτελεσματικότητας σε σχέση με τις ομάδες του δείγματος. [13]

15 Συνολική εκτίμηση στις περιοχές αποτελεσματικότητας. Μια επίσης ενδιαφέρουσα εικόνα των επιλογών των ομάδων του δείγματος στις αντίστοιχες περιοχές αποτελεσματικότητας παρουσιάζεται στο διάγραμμα που φαίνεται στη συνέχεια (Διαγρ. 2). Στο διάγραμμα παρουσιάζεται μια συνολική εικόνα όλων των συμμετεχόντων στις περιοχές αποτελεσματικότητας που χρησιμοποιήθηκαν. Οι επιλογές των συμμετεχόντων παρουσιάζουν μια σχετικά διαφοροποιημένη εικόνα σε σχέση με το προηγούμενο διάγραμμα. Για την ακρίβεια φαίνεται μια παρόμοια συμπεριφορά του συνολικού δείγματος στις περιοχές «Course Design», «Sociability» και «Adult Orientation». Οι εκτιμήσεις στις περιοχές αυτές είναι χαμηλότερες από τις αντίστοιχες στις υπόλοιπες δύο περιοχές «Learning Outcomes» και «Teacher s Performance» με μικρές διαφορές είναι αλήθεια. Η ένδειξη αυτή ίσως υποδηλώνει μια τάση των συμμετεχόντων να δίνουν περισσότερη βαρύτητα σε αποτελέσματα γνωστικού επιπέδου από το μάθημα. Επίσης, ίσως διακρίνεται η σημασία που αποδίδεται από τους φοιτητές στην παρουσία και την εμπλοκή του διδάσκοντα καθηγητή στη διενέργεια του μαθήματος από τις τιμές που αποδόθηκαν στην περιοχή «Teacher s Performance». Διάγραμμα 2. Συνολική εκτίμηση των ομάδων στις περιοχές αποτελεσματικότητας. [14]

16 Ανάλυση επί των επιμέρους παραγόντων κάθε περιοχής αποτελεσματικότητας Παρατηρώντας λοιπόν τη στατιστική συμπεριφορά των απαντήσεων που έδωσαν οι συμμετέχοντες στις επιμέρους ερωτήσεις παράγοντες/factors των ερωτηματολογίων συνολικά σε όλους τους συμμετέχοντες όλων των ομάδων προκύπτουν ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις όπως φαίνονται στο παρακάτω Διάγραμμα 3. Στη συνέχεια παραθέτουμε κάποια ενδεικτικά συμπεράσματα επί της αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων σεναρίων μικτής μάθησης σε τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης. α) Η πολύ χαμηλή τιμή στην ερώτηση C5 αποδεικνύει τη μεγάλη εξοικείωση των φοιτητών με τις ΤΠΕ. β) Οι υψηλές τιμές στις ερωτήσεις Β1 και Β5 αποδεικνύουν την ιδιαίτερη εκτίμηση της εμπλοκής αλλά και των παροτρύνσεων του διδάσκοντα στην αποτελεσματικότητα των σεναρίων μάθησης του υιοθετήθηκαν. γ) Στο σχεδιασμό του μαθήματος φαίνεται το μέγεθος αλλά και η διάρθρωση της ύλης να γίνονται αποδεκτά από τους συμμετέχοντες όπως φαίνεται από τις τιμές των ερωτήσεων D4 και D5. Από τις τιμές στην ερώτηση D6, αν και η τιμή είναι υψηλότερη του μέσου όρου, κάποιες ομάδες φοιτητών φαίνεται να έχουν άλλες προσδοκίες από το μάθημα. Πιθανά αυτό να σχετίζεται με τους σύνθετους στόχους των σεναρίων που καλύπτουν τη λειτουργική σύνθεση παιδαγωγικής και ψηφιακών τεχνολογιών αντί της ανάπτυξης διακριτών πεδίων γνώσης όπως οι ψηφιακές τεχνολογίες που πιθανά οι φοιτητές ανέμεναν. δ) Στις ερωτήσεις Ε2 και Ε3 οι οποίες σχετίζονται με την παρότρυνση του διδάσκοντα για συμμετοχή αλλά και διάδραση έχουν εντοπισθεί υψηλές τιμές σε αντίθεση με την ερώτηση Ε5 στην οποία οι απαντήσεις εμφανίζουν χαμηλές τιμές και η οποία αφορά σε πρωτοβουλία του φοιτητή να συμμετέχει σε forum συζητήσεων. Τα παραπάνω υποδηλώνουν μια διστακτικότητα στην κοινωνικοποίηση των μελών των ομάδων παρότι προέρχονται από παρόμοια εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Πιθανά αυτό υποδηλώνει την έλλειψη εξοικείωσης των φοιτητών με σύγχρονες από απόσταση μεθόδους αλληλεπίδρασης και συνεργασίας και κάποια επιφυλακτικότητα στην [15]

17 χρήση τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς η οποία έχει καταγραφεί και στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Διάγραμμα 3. Συνολικές απαντήσεις στους επιμέρους παράγοντες/factors. Βιβλιογραφία 1. Badrul Huda Khan, (2005), E-learning Quick Checklist, Idea Group Inc. Cercone, K. (2008), Characteristics of adult learners with implications for online learning design, AACE Journal, 16(2), Lockee Barbara, Moore Mike, Burton John, (2002), Measuring Succes: Evaluation Strategies for Distance Education, EDUCAUSE QUARTERLY, Number 1 (20-26). 3. Mandinach Ellen, (2005), Teachers College Record Volume 107 Number 8, 2005, p ID Number: 12097, Date Accessed: 2/1/2008 2:12:12 PM 4. McNeil K., Newman I., Steinhauser J., (2005). How to be involved in program evaluation. Lanham, MD. Scarecrow Education. 5. Tham, Chee Meng, Werner Jon M., (2005), ''Designing and evaluating E-learning in higher education: a review and recommendations.'', Journal of Leadership & Organizational Studies, Vol.11, p.15(11). [16]

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος «Πληροφορική στην Εκπαίδευση». Το ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώσετε αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του μαθήματος, συνεπώς οι ερωτήσεις αφορούν όλους τους παράγοντες (καθηγητές, υλικό, τεχνολογίες, κλπ.) της εξ αποστάσεως διάστασης του μαθήματος. Παρακαλώ συμπληρώστε δίπλα σε κάθε ερώτηση έναν αριθμό από το 0 έως το 5, ανάλογα με το βαθμό συμφωνίας σας. Οι απαντήσεις έχουν κλίμακα 0 έως 5 ως εξής: 0 = απόλυτη διαφωνία ή απόρριψη, 1 = απλή διαφωνία ή απόρριψη, 2 = ουδέτερη στάση, 3 = θετική στάση, 4 = μικρή συμφωνία ή ικανοποίηση, 5 = απόλυτη συμφωνία ή ικανοποίηση. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ A. Learning Outcomes 1. Αξιολογήστε τη συνολική επίδοσή σας στο μάθημα. 2. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι επετεύχθησαν οι αρχικοί γνωστικοί σας στόχοι? 3. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι επετεύχθησαν οι εκπαιδευτικοί στόχοι που έθεσαν οι καθηγητές? B. Teachers Performance 1. Σε ποιο βαθμό οι καθηγητές σας παρακινούσαν και σας ενθάρρυναν να μελετάτε και να ολοκληρώσετε το μάθημα? 2. Η συχνότητα επικοινωνίας με τους καθηγητές σας ήταν επαρκής? 3. Η συχνότητα προσωπικής επικοινωνίας με τους καθηγητές σας ήταν επαρκής? 4. Πόσο άμεση ήταν η απόκριση των καθηγητών στα ερωτήματά σας? 5. Πόσο εξοικειωμένοι ήταν οι καθηγητές σας με το συγκεκριμένο εξ αποστάσεως πρόγραμμα? 6. Οι καθηγητές σας εφάρμοσαν μαθητο-κεντρική μέθοδο εκπαίδευσης? [17]

19 C. Institutional Support 1. Η τεχνική υποστήριξη ήταν επαρκής για τις απαιτήσεις του μαθήματος? 2. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλευτικής και γενικότερης υποστήριξης ήταν επαρκείς για τις απαιτήσεις του μαθήματος? 3. Πόσο εξοικειωμένος είστε με τις τεχνολογίες χρήσης Η/Υ? 4. Πόσο εξοικειωμένος είστε με τις τεχνολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μικτής μάθησης? 5. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι χρειαζόσασταν ειδική εκπαίδευση στις τεχνολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πριν την έναρξη του μαθήματος? D. Course Design 1. Η τεχνική υποδομή ήταν επαρκής για τις απαιτήσεις του μαθήματος? 2. Αξιολογήστε την λειτουργικότητα της εκπαιδευτικής πλατφόρμας (ποιότητα, προσβασιμότητα, κλπ). 3. Σε ποιο βαθμό η μέθοδος (διαδικασία) αξιολόγησής σας ήταν ευέλικτη ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες σας? 4. Η μέθοδος (διαδικασία) αξιολόγησής σας ήταν για σας ένα χρήσιμο εργαλείο ανατροφοδότησης? 5. Η ύλη / το υλικό του μαθήματος ήταν επαρκές και σας βοήθησε να κατανοήσετε το μάθημα? 6. Σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται η ύλη/ το υλικό του μαθήματος στις προσωπικές σας ανάγκες (καριέρα, προσωπική ζωή)? E. Sociability in the course 1. Σε ποιο βαθμό, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αισθανθήκατε μέλος μιας εκπαιδευτικής κοινότητας? 2. Σε ποιο βαθμό οι καθηγητές ενίσχυσαν την αίσθηση της κοινωνικότητας στη διάρκεια του μαθήματος με διάφορες τεχνικές / μέσα? 3. Αξιολογήστε το βαθμό διαδραστικότητας με τους καθηγητές σας. 4. Αξιολογήστε το interaction με την εκπαιδευτική πλατφόρμα. 5. Πόσο συχνά χρησιμοποιούσατε το forum και τις άλλες online εφαρμογές? F. Adult Orientation 1. Οι καθηγητές σας, σας παρότρυναν σε εξατομικευμένη μελέτη? 2. Σε ποιο βαθμό έχουν άμεση εφαρμογή οι ικανότητες και οι γνώσεις που αποκτήσατε στην προσωπική σας ζωή (σπουδές, εργασία)? 3. Σε ποιο βαθμό συμμετείχατε στον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας? 4. Σε ποιο βαθμό το μάθημα ήταν ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες σας? [18]

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου 120 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.3 1. Εισαγωγή Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου Πρόκειται για ένα μάθημα γνωριμίας με ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. elearning. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. elearning. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ elearning Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το διαδικτυακό μάθημα «Οι τεχνολογίες Web

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3.4 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3.4 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

MOOCs: Τάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας στην online γνώση

MOOCs: Τάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας στην online γνώση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ MOOCs: Τάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας στην online γνώση Γιάννης Σαλματζίδης Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ Τι είναι τα MOOCs

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημιουργία ψηφιακής τάξης για μαθητές Γυμνασίου με την αξιοποίηση δικτύου ασύρματης πρόσβασης τεχνολογίας Open Mesh, μαθητικών φορητών υπολογιστών και του λογισμικού Simple Machine Forum ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.)

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Σχολείο:. Ημερομηνία:. 1. Ποσοτικά δεδομένα Πρόκειται για τον αριθμό των διδακτικών που πραγματοποιήθηκαν ανά τμήμα και ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΟΙΚΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ του Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δρ. Χρήστος Βοζίκης Υπεύθυνος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του διδακτικού και τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης EKT, Διεθνές Συνέδριο - Ανοικτή Πρόσβαση, 16-18 Οκτωβρίου 2013 ανοικτά ψηφιακά μαθήματα (ΑΨΜ) «δωρεάν και ανοικτή διαδικτυακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009. 1. Ταυτότητα της Έρευνας

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009. 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009 1. Ταυτότητα της Έρευνας Διοργανωτές: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕΑ) και Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του Web 2.0 για τη διεξαγωγή μαθήματος Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ

Η χρήση του Web 2.0 για τη διεξαγωγή μαθήματος Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ Η χρήση του Web 2.0 για τη διεξαγωγή μαθήματος Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ Α. Τζαβάρα 1, Β. Κόμης 1, Μ. Γεωργούτσου 1, Φ. Σιάμπου 1 1 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Μαρούσι: 11/3/2013 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έκδοση: 1.01, Απρίλιος 2013 Συντάκτης: Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Καθ. Λάζαρος Μεράκος Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Ιωάννης Ψυχογιός (Υπεύθυνος Γραφείου Υποστήριξης Ευρωπαϊκών και Ερευνητικών Προγραµµάτων, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) ρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος (Ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Diploma από τον Association for Coaching

DIPLOMA IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Diploma από τον Association for Coaching DIPLOMA IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Diploma από τον Association for Coaching Εισαγωγή Το πρόγραμμα Diploma in Coaching AC Accredited, έχει σαν στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη,

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιάρθρωση του Χάρτη των ΑΕΙ της Ελλάδος Περίγραμμα Μεθοδολογικής Προσέγγισης

Αναδιάρθρωση του Χάρτη των ΑΕΙ της Ελλάδος Περίγραμμα Μεθοδολογικής Προσέγγισης Αναδιάρθρωση του Χάρτη των ΑΕΙ της Ελλάδος Περίγραμμα Μεθοδολογικής Προσέγγισης Ι. Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί συνοπτική παρουσίαση των βασικών αξόνων, επάνω στους οποίους θα κινηθεί η αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 13 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να ορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Εργασίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Εργασίας Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Εργασίας Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) Με την αριθμ. 18/02-06-2015 (θέμα 3.12) πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών Ματσατσίνης Ν., Καθηγητής Κρασαδάκη Ε., Υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010

Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010 Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010 Εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα