ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ (Για την εκτέλεση των πειραµάτων) Περιγραφή της πειραµατικής διάταξης του φασµατοµέτρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ (Για την εκτέλεση των πειραµάτων) Περιγραφή της πειραµατικής διάταξης του φασµατοµέτρου"

Transcript

1 - 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ (Για την εκτέλεση των πειραµάτων) Α) Μετρήσεις µε το φασµατόµετρο Περιγραφή της πειραµατικής διάταξης του φασµατοµέτρου Στη φωτογραφική παράσταση των (Εικ. 1,2) καθώς και στη σχηµατική του (Σχ. 3) βλέπουµε ότι το φασµατόµετρο αποτελείται από τα εξής τµήµατα: α: Τις πηγές φωτός µε τα αντίστοιχα τροφοδοτικά τους Μπορούν να χρησιµοποιηθούν οι εξής πηγές: (1) πηγή λευκού φωτός αλογόνου 250W / 24V (2) φασµατική λυχνία Hg (100W) (3) ιοδικό LASER στα 532 nm (4) LASER αερίου He Ne 5mW ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πηγή του λευκού φωτός χρειάζεται συνεχή ψύξη. Αυτή επιτυγχάνεται µε ένα ανεµιστήρα που δουλεύει από πάνω της. Επίσης γενική αρχή για όλες τις φασµατικές λυχνίες είναι ότι δεν πρέπει να τις ανάβουµε αµέσως µετά από σβήσιµό τους, αλλά αφού περάσουν τουλάχιστο 10 λεπτά. β: Το οπτικό σύστηµα Αυτό αποτελείται από τρία επί µέρους τµήµατα: Το σύστηµα απεικόνισης το οποίο ουσιαστικά τροφοδοτεί το φως της εκάστοτε πηγής στο µονοχρωµάτορα (προσαρµογή), τον µονοχρωµάτορα ο οποίος αναλύει το φως στα επιµέρους στοιχεία του και την φωτοευαίσθητη κεφαλή του εκάστοτε χρησιµοποιούµενου ανιχνευτή. Ειδικότερα κατά σειρά (Εικ. 1,2) και (Σχ. 3) τα στοιχεία του οπτικού συστή- µατος είναι τα εξής: (1) Πηγή φωτός, της οποίας η θέση (απόσταση) ως προς το στοιχείο (2) είναι καθορισµένη. Η τελευταία προσδιορίζεται ώστε µέσω του φακού (2) να έχουµε απεικόνιση του φωτός της εκάστοτε πηγής στη σχισµή (3). (2) Συµπυκνωτής φωτός. Αποτελείται από σύστηµα δύο φακών µεγάλης διαµέτρου και η βασική του λειτουργία είναι να συλλέγει όσο το δυνατόν περισσότερο από το φως που εκπέµπει η πηγή και να το συγκεντρώνει στη θέση (3). (3) Σχισµή. Είναι µια σχισµή µήκους περίπου 2 cm και µεταβαλλόµενου πλάτους. Το τελευταίο καθορίζει και το πλάτος του ειδώλου µέσω των φακών (5) και (7) που

2 - 2 - (Εικ.1)

3 - 3 - (Εικ.2)

4 - 4 - (Σχ.3)

5 - 5 - (Σχ.4)

6 - 6 - απεικονίζουν το φως πάνω στη σχισµή εισόδου του µονοχρωµάτορα. Για τα πειρά- µατα, το πλάτος της σχισµής είναι καθορισµένο. (4) Μεταβλητό κυκλικό διάφραγµα (ίριδα). Τοποθετείται για να αποκόπτει συνήθως παράσιτες ακτινοβολίες. (5) Παραλληλιστής φακός. Είναι ένας αχρωµατικός φακός (εστιακής απόστασης f: 200 nm) ο οποίος τοποθετείται σε τέτοια θέση ώστε η σχισµή (3) να συµπίπτει µε το εµπρός του εστιακό επίπεδο. Κάτω από αυτές τις συνθήκες και εφόσον η σχισµή θεωρηθεί πολύ στενή, το µέτωπο κύµατος µετά το φακό είναι παράλληλο. (6) Θέση τοποθέτησης φίλτρου. Τοποθετείται στην περίπτωση που χρησιµοποιού- µε το όργανο σαν φασµατοφωτόµετρο προκειµένου να πάρουµε το φάσµα διαπερατότητας ενός φίλτρου. (7) Φακός απεικόνισης. Ο φακός αυτός είναι ένας σύνθετος φακός (χωρίς σφάλµατα, µε f # 4.5 και f: 210 nm). Αφενός µεν απεικονίζει στο επίπεδο της σχισµής του µονοχρωµάτορα τη σχισµή (3), αφετέρου ο αριθµός του f # (λόγος ενεργής εστιακής απόστασης προς τη µέγιστη διάµετρο του διαφράγµατος ταυτίζεται µε τον α- ριθµό f # του κοίλου κατόπτρου (10) του µονοχρωµάτορα. Η διαδικασία αυτή ονο- µάζεται προσαρµογή και έχει σαν σκοπό την πλήρη χρησιµοποίηση της παράλληλης δέσµης (µετά τον φακό (5)) από τον µονοχρωµάτορα. (8) Σχισµή εισόδου του µονοχρωµάτορα. Το πλάτος της σε συνδυασµό µε το πλάτος της σχισµής εξόδου του µονοχρωµάτορα, είναι ένας από τους παράγοντες που καθορίζουν τη ζώνη διέλευσης του οργάνου (band pass) δηλαδή το φασµατικό εύρος (nm / mm) το οποίο µπορούµε να πάρουµε στην έξοδο του, όταν το φάσµα της φωτίζουσας πηγής είναι συνεχές (ελάχιστο πλάτος σχισµής 10 µm). (9) Επίπεδο κάτοπτρο. Χρησιµοποιείται για την αλλαγή της κατεύθυνσης της δέσµης µετά την έξοδο από τη σχισµή (8). (10) Κοίλο κάτοπτρο. Με γραµµική εστία τη σχισµή (8) και εστιακή απόσταση f: 250mm µετατρέπει το κυλινδρικό µέτωπο κύµατος σε επίπεδο. (11) Φράγµα περίθλασης. Το επίπεδο πολυχρωµατικό µέτωπο κύµατος πέφτοντας στο φράγµα (1800 γραµµών / mm) περιθλάται και αναλύεται στα συστατικά του µε τη µορφή πολλών επιπέδων µετώπων κύµατος. Το φράγµα, είναι δυνατόν µε τη βοήθεια του χειροκίνητου κοχλία (15) ή του αυτόµατου συστήµατος οδήγησης, να περιστραφεί περί κατακόρυφο άξονα έτσι ώστε να κατευθύνει ένα συγκεκριµένο εύρος (ως προς το µ.κ.) επιπέδων µετώπων κύµατος προς το κοίλο κάτοπτρο (13). (12) Μετρητής µηκών κύµατος (µ.κ.). Εφόσον ο µονοχρωµάτορας είναι ρυθµισµένος, είναι δυνατόν µε κατάλληλο πολλαπλασιασµό της ένδειξης του µετρητή µε ένα παράγοντα (0.6682) που εξαρτάται από τον αριθµό των γραµµών του φράγµατος, να έχουµε το κεντρικό µ.κ. της ζώνης διέλευσης στην έξοδο (σχισµή (16)) του µονοχρωµάτορα.

7 - 7 - (13) Κοίλο κάτοπτρο. Με εστία τη σχισµή (16) εξόδου του µονοχρωµάτορα και ε- στιακή απόσταση f: 250 nm, (f # 4.4) εστιάζει τα προσπίπτοντα σ αυτό µέτωπα κύµατος στη σχισµή εξόδου. (14) Επίπεδο κάτοπτρο. Όπως και το (9) χρησιµοποιείται για την αλλαγή κατεύθυνσης των δεσµών µετά την ανάκλασή τους από το κοίλο κάτοπτρο (13). (15) Κοχλίας µετακίνησης φράγµατος. Με την περιστροφή του έχουµε αλλαγή του κεντρικού µ.κ. στην έξοδο του µονοχρωµάτορα. (16) Σχισµή εξόδου του µονοχρωµάτορα. Όπως και η σχισµή εισόδου (8). (17) Παραλληλιστής φακός εξόδου. Είναι ένας αχρωµατικός φακός µε ενεργή ε- στιακή απόσταση f: 150 nm. Η σχισµή εξόδου του µονοχρωµάτορα βρίσκεται στο εµπρός εστιακό επίπεδο του φακού µε συνέπεια η δέσµη µετά το φακό να είναι παράλληλη. (18) Κεφαλή ανιχνευτή. Η κεφαλή του ανιχνευτή σε συνδυασµό µε το φωτόµετρο εκτελούν τη µέτρηση της έντασης του φωτός µιας συγκεκριµένης ζώνης διέλευσης και ενός ορισµένου κεντρικού µ.κ. που προέρχεται από την έξοδο του µονοχρωµάτορα. γ: Το σύστηµα µέτρησης / αυτόµατης επεξεργασίας των σηµάτων από τους ε- κάστοτε ανιχνευτές και οδήγησης του µονοχρωµάτορα Αποτελείται από ένα φωτόµετρο (στην πραγµατικότητα ραδιόµετρο), τη µονάδα οδήγησης του µονοχρωµάτορα και την κάρτα επικοινωνίας των παραπάνω οργάνων µε τον Η/Υ. (1) Το φωτόµετρο. Είναι το όργανο, που σε συνδυασµό µε την κεφαλή του ανιχνευτή εκτελεί τις µετρήσεις. Μπορεί να µετρήσει διάφορες ραδιοµετρικές ή φωτο- µετρικές ποσότητες σε γραµµική ή άλλη κλίµακα, να λάβει υπόψη την απόκριση του ανιχνευτή στο µετρούµενο εύρος µ.κ. (calibration), ενώ όλες οι λειτουργίες του είναι πλήρως ελεγχόµενες από τον Η/Υ µέσω του συστήµατος επικοινωνίας GPIB που διαθέτει. (2) Η µονάδα οδήγησης του µονοχρωµάτορα. Είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα βηµατικών κινητήρων και της µονάδας ελέγχου τους από Η/Υ. Οι βηµατικοί κινητήρες χρησιµοποιούνται για την επιλογή του µ.κ. του µονοχρωµάτορα (µικροπεριστροφή του φράγµατος περίθλασης). (3) Η κάρτα επικοινωνίας. Πρόκειται για µια κάρτα που ενσωµατώνεται εσωτερικά στον υπολογιστή και του δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης και επικοινωνίας µε τις συσκευές (1), (2). Το χρησιµοποιούµενο πρωτόκολλο επικοινωνίας ονοµάζεται IEEΕ 488 (αναφέρεται συνήθως ως General Purpose Instrumentation Bus - GPIB) και είναι συνηθισµένο σε αυτοµατισµούς ερευνητικών ή βιοµηχανικών εργαστηρίων.

8 - 8 - δ: Την κεντρική µονάδα του Η/Υ και τον εκτυπωτή Ο Η/Υ καθορίζει τη λειτουργία των συστηµάτων οδήγησης και µέτρησης σύµφωνα µε τις οδηγίες που είναι καταχωρηµένες στο λογισµικό του. Επίσης επεξεργάζεται και απεικονίζει τα πειραµατικά δεδοµένα. Ο χρήστης παρατηρεί και ε- λέγχει τη λειτουργία µέσω οθόνης ενώ παρεµβαίνει χρησιµοποιώντας πληκτρολόγιο ή ποντίκι. Ο εκτυπωτής που είναι συνδεδεµένος στον Η/Υ χρησιµοποιείται για την εκτύπωση των διαγραµµάτων των µετρήσεων. (Ιωάννη Κουρµούλη) Περιγραφή της διαδικασίας λήψης και επεξεργασίας φασµατικών κατανοµών µε τη βοήθεια της αυτοµατοποιηµένης διάταξης του φασµατόµετρου. Οδηγίες χρήσης του λογισµικού Το λογισµικό που ολοκληρώνει την αυτοµατοποίηση της διάταξης του φασµατόµετρου έχει γραφεί κατά τρόπο ώστε να ακολουθείται µια συγκεκριµένη πειραµατική διαδικασία η οποία αντιστοιχεί στην εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών. Αυτή η εργαστηριακή άσκηση περιλαµβάνει διάφορα στάδια τα οποία περιγράφονται στην συνέχεια. Α: Τα στάδια της πειραµατικής διαδικασίας (1) Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει τη λήψη δύο σετ µετρήσεων. Πρόκειται για τη λήψη της φασµατικής κατανοµής µιας πηγής λευκού φωτός (λυχνία αλογόνου 250W) πρώτα µε απόλυτο (ήδη βαθµολογηµένο) και στη συνέχεια µε σχετικό (µη βαθµολογηµένο) ανιχνευτή. Ο φοιτητής, τελειώνοντας κάθε σετ µετρήσεων, παίρνει εκτυπωµένη την αντίστοιχη φασµατική κατανοµή. Τελειώνοντας το πρώτο στάδιο της άσκησης είναι δυνατή η βαθµονόµηση του σχετικού ανιχνευτή. Ο φοιτητής µπορεί να πάρει εκτυπωµένο και τον πίνακα µε τις τιµές κανονικοποίησης (συναρτήσει του µήκους κύµατος) για το σχετικό ανιχνευτή. Αλλαγές στοιχείων στο σύστηµα απεικόνισης για το πρώτο στάδιο της πειραµατικής διαδικασίας (βλ. Σχ.3): Στη θέση (1) τοποθετείται η πηγή λευκού φωτός και στη θέση (18) τοποθετούνται διαδοχικά ο απόλυτος και ο σχετικός ανιχνευτής. Συνολικό εύρος σάρωσης του µονοχρωµάτορα: Από nm (ένδειξη µετρητή µ.κ. ) έως nm (ένδειξη µετρητή µ.κ. ). Βήµα σάρωσης nm. (2) To δεύτερο στάδιο περιλαµβάνει επίσης δύο σετ µετρήσεων. Σ αυτήν την περίπτωση χρησιµοποιείται φασµατική πηγή (λυχνία υδραργύρου 100W), η φασµατική κατανοµή της οποίας λαµβάνεται πρώτα µε τον απόλυτο και στην συνέ-

9 - 9 - χεια µε το σχετικό ανιχνευτή. Ο φοιτητής παίρνει εκτυπωµένη την κάθε κατανοµή µε την ολοκλήρωση του αντίστοιχου σετ µετρήσεων. Τελειώνοντας το δεύτερο στάδιο της άσκησης µπορεί να γίνει η επαλήθευση της βαθµονόµησης του σχετικού ανιχνευτή. Οι φασµατικές κατανοµές από τους δύο ανιχνευτές θα πρέπει να συµφωνούν, αφού ο πίνακας κανονικοποίησης που δηµιουργήθηκε στο πρώτο στάδιο χρησιµοποιείται αυτόµατα για την κανονικοποίηση των µετρήσεων του σχετικού ανιχνευτή. Αλλαγές στοιχείων στο σύστηµα απεικόνιση για το δεύτερο στάδιο της πειραµατικής διαδικασίας (βλ. σχ. 3): Στη θέση (1) τοποθετείται η φασµατική λυχνία υδραργύρου (Hg) και στη θέση (18) τοποθετούνται διαδοχικά ο απόλυτος και ο σχετικός ανιχνευτής. Συνολικό εύρος σάρωσης του µονοχρωµάτορα: Από nm (ένδειξη µετρητή µ.κ. ) έως nm (ένδειξη µετρητή µ.κ. ). Βήµα σάρωσης nm. (3) To τρίτο στάδιο της άσκησης περιλαµβάνει ένα σετ µετρήσεων. Πρόκειται για τη λήψη της φασµατικής κατανοµής ενός διοδικού LASER. Για αυτό το σετ µετρήσεων χρησιµοποιείται ο απόλυτος ανιχνευτής. Με την ολοκλήρωση του σετ, ο φοιτητής παίρνει εκτυπωµένη τη φασµατική κατανοµή. Αλλαγές στοιχείων στο σύστηµα απεικόνισης για το τρίτο στάδιο της πειραµατικής διαδικασίας (βλ. Σχ. 3): Στη θέση (1) τοποθετείται το διοδικό LASER και στη θέση (18) τοποθετείται ο απόλυτος ανιχνευτή. Συνολικό εύρος σάρωσης του µονοχρωµάτορα: Από nm (ένδειξη µετρητή µ.κ. ) έως nm (ένδειξη µετρητή µ.κ. ). Βήµα σάρωσης nm. (4) Το τέταρτο στάδιο περιλαµβάνει επίσης ένα σετ µετρήσεων και απαιτεί τη λήψη του φάσµατος διαπερατότητας ενός φίλτρου. Για αυτό το σετ µετρήσεων χρησιµοποιείται η πηγή λευκού φωτός και ο απόλυτος ανιχνευτής. Αλλαγές στοιχείων στο σύστηµα απεικόνισης για το τέταρτο στάδιο της πειραµατικής διαδικασίας (βλ. Σχ. 3): Στη θέση (1) τοποθετείται η πηγή λευκού φωτός, στη θέση (6) τοποθετείται το φίλτρο και στη θέση (18) τοποθετείται ο απόλυτος ανιχνευτής. Συνολικό εύρος σάρωσης του µονοχρωµάτορα: Από nm (ένδειξη µετρητή µ.κ. ) έως nm (ένδειξη µετρητή µ.κ. ). Βή- µα σάρωσης nm. B. H λειτουργία του λογισµικού και τα χαρακτηριστικά της (1) Γενικά χαρακτηριστικά. Η εφαρµογή εκτελείται σε γραφικό περιβάλλον. Το κύριο παράθυρο της εφαρµογής αποτελείται από δύο πεδία: Στο πάνω µέρος εµφανίζονται γραφικά οι µετρήσεις (διάγραµµα µετρήσεων), ενώ στο κάτω µέρος εµφανίζονται τα χειριστήρια, οι τιµές των παραµέτρων για κάθε µέτρηση και η τρέ-

10 - 10 -

11 χουσα µέτρηση αριθµητικά. Σε συγκεκριµένες φάσεις της εφαρµογής εµφανίζονται παράθυρα µηνυµάτων τα οποία περιέχουν πληροφορίες υποδείξεις για το χρήστη και παγώνουν την εξέλιξη του πειράµατος µέχρι ο χρήστης να αποφασίσει τη συνέχιση. Η εκτέλεση της εφαρµογής µπορεί να τερµατιστεί οποιαδήποτε στιγµή, εάν ο χρήστης το θελήσει. ίνεται έτσι η δυνατότητα απόρριψης ενός ακατάλληλου σετ µετρήσεων αφού κατά την επόµενη εκτέλεση ο χρήστης θα ερωτηθεί εάν θέλει να συνεχίσει το µη ολοκληρωµένο ή να ξεκινήσει νέο πείραµα. Τα ολοκληρωµένα σετ µετρήσεων είναι αποθηκεµένα σε αρχεία που βρίσκονται στο φάκελο εκτέλεσης της εφαρµογής. Τα αρχεία αυτά διαγράφονται µε την ολοκλήρωση του πειράµατος και τον κανονικό τερµατισµό της εφαρµογής. ιαγράφονται επίσης στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να µην συνεχίσει κάποιο ηµιτελές πείραµα. Στο φάκελο ε- κτέλεσης της εφαρµογής βρίσκονται µόνιµα άλλα δυο αρχεία, το ένα από τα οποία περιέχει τιµές αναγωγής των µετρήσεων (ώστε να αφαιρείται η επίδραση του µονοχρωµάτορα) και το άλλο περιέχει τις παραµέτρους εκτέλεσης του πειράµατος. Αυτά τα αρχεία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της εφαρµογής και τροποποιούνται µόνο από τον επιβλέποντα (βλ. σηµείωση). (2) Επαναλαµβανόµενη λειτουργία. Στα διάφορα στάδια της πειραµατικής διαδικασίας που περιγράφηκαν προηγούµενα επαναλαµβάνεται µια διαδικασία που αντιστοιχεί στη λήψη ενός σετ µετρήσεων: Με την κανονική εκκίνηση της εφαρµογής ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει την τρέχουσα ένδειξη του µετρητή του µονοχρωµάτορα και να επιλέξει εάν η µετάβαση στην αρχική θέση θα γίνεται αυτόµατα ή χειροκίνητα. Αν επιλέξει την αυτόµατη µετάβαση τότε πατάει το κουµπί «Μετάβαση στην αρχική θέση» και περιµένει τον κινητήρα του µονοχρωµάτορα να σταµατήσει, αλλιώς χρησιµοποιεί το χειροκίνητο κοχλία και αφού φέρει το µονοχρωµάτορα στην αρχική θέση πατάει το κουµπί «Χειροκίνητη µετάβαση ολοκληρώθηκε» (βλ. εικ. 5). Αφού ο µονοχρωµάτορας έρθει στην αρχική θέση, ο χρήστης θα πρέπει να τοποθετήσει / αντικαταστήσει τα απαραίτητα στοιχεία στη διάταξη. Αυτά µπορεί να είναι µια πηγή φωτός (αλογόνου, υδραργύρου ή διοδικόυ Laser), ένας αισθητήρας (απόλυτος ή σχετικός) ή / και ένα φίλτρο. Το αναδυόµενο παράθυρο µηνύµατος που εµφανίζεται σ αυτή τη φάση περιέχει τις σχετικές οδηγίες. Ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση των στοιχείων ο χρήστης πατάει το κουµπί OK στο παράθυρο µηνύµατος. Το παράθυρο αυτό εξαφανίζεται και στο κύριο παράθυρο εµφανίζεται το κουµπί «Έναρξη (νέας) σάρωσης». Με το πάτηµα του κουµπιού αυτού αρχίζει η λήψη µετρήσεων οπότε πριν το πατήσει ο χρήστης θα πρέπει να σιγουρευτεί ότι ο µονοχρωµάτορας βρίσκεται στην αρχική θέση, ότι τοποθέτησε τα σωστά στοιχεία στη διάταξη και ότι τα φώτα έχουν

12 σβήσει. Όσο διαρκεί η µέτρηση δεν απαιτείται καµιά παρέµβαση ενώ είναι δυνατή η παρακολούθηση των µετρήσεων αριθµητικά και γραφικά. Το µόνο κουµπί που υπάρχει στο κύριο παράθυρο είναι το κουµπί «Άκυρο». Το πάτηµά του προκαλεί τερµατισµό της εφαρµογής και απόρριψη του τρέχοντος σετ µετρήσεων. Με την ολοκλήρωση της λήψης ενός σετ µετρήσεων εµφανίζεται στο κύριο παράθυρο το κουµπί «Εκτύπωση διαγράµµατος». Μετά την εκτύπωση του διαγράµµατος επανεµφανίζεται είτε το κουµπί µετάβασης στην αρχική θέση (οπότε αρχίζει νέο στάδιο του πειράµατος) ή το παράθυρο µηνύµατος (όταν περνάµε στο δεύτερο σετ µετρήσεων του ίδιου σταδίου). Σηµείωση: Αφήνεται στην κρίση του επιβλέποντα ποιο ή ποια από τα παραπάνω στάδια θα περιλάβει στην εργαστηριακή άσκηση. εν είναι όµως όλα τα στάδια αυτά αυτοτελή, καθώς για την εκτέλεση του δεύτερου ή του τέταρτου σταδίου απαιτείται προηγουµένως η εκτέλεση του πρώτου σταδίου. Αυτό συµβαίνει γιατί για το µεν δεύτερο στάδιο απαιτείται η ύπαρξη του πίνακα κανονικοποίησης του σχετικού ανιχνευτή, για το δε τέταρτο απαιτείται η φασµατική κατανοµή της πηγής λευκού φωτός (ώστε να εξαλειφθεί η επίδραση της στη µορφή του φάσµατος διαπερατότητας του φίλτρου). Τα στάδια που θα αποτελέσουν το πείραµα µπορούν να τροποποιηθούν µε επέµβαση στο αρχείο παραµέτρων (params.dat, βρίσκεται στον κατάλογο εκτέλε-

13 - 13 -

14 σης της εφαρµογής). Στο αρχείο αυτό µπορούµε να καθορίσουµε και τις υπόλοιπες παραµέτρους του πειράµατος δηλαδή τις ρυθµίσεις του φωτόµετρου και του κινητήρα του µονοχρωµάτορα, το όνοµα του αρχείου µε τις τιµές ανάγνωσης των µετρήσεων (αφαίρεση της επίδρασης του µονοχρωµάτορα), το µήκος κύµατος έναρξης, λήξης και το βήµα σάρωσης για κάθε ένα από τα στάδια του πειράµατος.

15 Β) Μετρήσεις µε το Φασµατοσκόπιο Περιγραφή της πειραµατικής διάταξης Η (Εικ. 1) είναι η φωτογραφική απεικόνιση του φασµατοσκοπίου, µε το σύστηµα φωτισµού και την τροφοδοσία του. Το σύστηµα φωτισµού, αποτελείται από µια φασµατική λυχνία (1) µε το περίβληµά της, η οποία λειτουργεί µε τη βοήθεια του τροφοδοτικού (2). Το φως που βγαίνει από το µπρός άνοιγµα της λυχνίας, συγκεντρώνεται από τον συµπυκνωτή φακό (3) και εστιάζεται στη µεταβαλλόµενουπλάτους σχισµή (4), που αποτελεί την είσοδο του κατευθυντήρα (16) του φασµατοσκοπίου. Η σχισµή βρίσκεται στη θέση του µπρός εστιακού επιπέδου του παραλληλιστή φακού (5) έτσι ώστε το µέτωπο κύµατος που βγαίνει απ αυτόν να είναι επίπεδο. Στη διεύθυνση διάδοσης του παρεµβάλλεται το πρίσµα (6) του οποίου θέλου- µε να υπολογίσουµε τους δ.δ. σε συνάρτηση µε το µ.κ. (καµπύλη διασκεδασµού). Το πρίσµα είναι τοποθετηµένο σε κυκλική βάση (7), κάθετη στον άξονα περιστροφής µιας δεύτερης βάσης (8). Περιστρέφοντας τη βάση (8), αλλάζουµε τη γωνία πρόσπτωσης της δέσµης που φθάνει στο πρίσµα. Γύρω από τον ίδιο κατακόρυφο άξονα περιστρέφεται και όλος ο κινητός κλάδος (9) του φασµατοσκοπίου. Πάνω σ αυτόν τον κλάδο, είναι τοποθετηµένο το τηλεσκόπιο παρατήρησης (11) των φασµάτων. Αποτελείται από τον αντικειµενικό φακό (10) και τον προσοφθάλ- µιο (12). Μπροστά ακριβώς από τα οπτικά στοιχεία του προσοφθαλµίου υπάρχει ένα σταυρόνηµα το οποίο µπορεί ο καθένας να το εστιάσει στο µάτι του, µετακινώντας µπρος πίσω σαν σύνολο τα οπτικά στοιχεία του προσοφθαλµίου. Με τον κοχλία (13) µπορούµε να κινήσουµε µπρος πίσω σαν όλο τον προσοφθάλµιο (ταυτόχρονα µε το σταυρόνηµα), έτσι ώστε το σταυρόνηµα να συµπέσει µε το πίσω ε- στιακό επίπεδο του αντικειµενικού φακού του τηλεσκοπίου. Αυτό σηµαίνει ότι πάνω στο φάσµα που προκύπτει από την ανάλυση της ακτινοβολίας της πηγής µέσω του πρίσµατος, βρίσκεται εστιασµένο και το σταυρόνηµα. Οι µετρήσεις µε το φασµατοσκόπιο είναι στην πραγµατικότητα µετρήσεις γωνιών εκτροπής και γίνονται µέσω του τηλεσκοπίου και µε τη βοήθεια της κλίµακας (σε µοίρες) στην βάση (14) του οργάνου και των δύο βερνιέρων Β (15) και Α. Ο τελευταίος βρίσκεται ακριβώς σε αντιδιαµετρική θέση σε σχέση µε τον Β. Θα πρέπει ν αναφέρουµε επίσης ότι ο παραλληλισµός της δέσµης που βγαίνει από τον κατευθυντήρα (16), γίνεται µε τη βοήθεια του κοχλία (17). Ο τελευταίος µετακινεί τη σχισµή µπρος πίσω έτσι ώστε αυτή να συµπέσει µε το µπρός εστιακό επίπεδο του παραλληλιστή φακού (5). Η ρύθµιση αυτή δεν γίνεται από τους φοιτητές.

16 (Εικ. 1)

17 ΠΕΙΡΑΜΑ Ι Υπολογισµός των δεικτών διάθλασης (δ.δ.) µε τη µέθοδο της γωνίας ελάχιστης εκτροπής. Σχεδίαση καµπύλης διασκεδασµού Για τον υπολογισµό αυτό χρησιµοποιούµε τις οκτώ πλέον έντονες γραµµές της φασµατικής λυχνίας Υδραργύρου-Καδµίου (Hg-Cd) των οποίων τα µ.κ. φαίνονται στον επόµενο (Πίν. 2): Απόχρωση Στοιχείο Μήκος κύµατος (nm) Ιώδης Hg Μπλε Ιώδης Hg Μπλε ηλεκτρίκ Zn Ουρανί Cd Πράσινη σκούρα Cd Πράσινη Hg Κίτρινη Hg (576.96/579.07) Κόκκινη Cd (Πίν. 2) Θα προσδιορίσουµε τις καµπύλες διασκεδασµού για δύο ειδών πρίσµατα: α) πρίσµα από στεφανύαλο (ΒΚ7). β) πρίσµα από ελαφριά πυριτύαλο. Οι διαθλαστικές γωνίες των δύο πρισµάτων είναι α = 60 ± Ο πειραµατικός υπολογισµός του δ.δ. για συγκεκριµένο µ.κ. µέσω του Φασµατοσκοπίου, γίνεται µε βάση τη µέτρηση της γωνίας ελάχιστης εκτροπής θm και την εφαρµογή της γνωστής σχέσης: α + θm α n = sin sin 2 2 όπου α η διαθλαστική γωνία του πρίσµατος. Φωτίζουµε αρχικά το πρίσµα µ ένα επίπεδο µέτωπο κύµατος επιθυµητού µ.κ. (Σχ. 3). Κατόπιν περιστρέφουµε το δίσκο (8) πάνω στον οποίο βρίσκεται το πρίσµα και το φέρνουµε σε θέση ελάχιστης ε- κτροπής (Α). Η θέση αυτή, προσδιορίζεται και µε τη βοήθεια της κατακόρυφης γραµµής του σταυρονήµατος του προσοφθαλµίου. Πράγµατι παρατηρώντας µέσα από το τηλεσκόπιο το είδωλο της σχισµής (Φασµατική γραµµή) που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο µ.κ. και περιστρέφοντας τη βάση µε το πρίσµα, βλέπουµε τα εξής: Κατά τη µετακίνηση της η φασµατική γραµµή φθάνει σε µια θέση του πεδίου

18 (Σχ. 3) Σηµείωση Ανάλογα µε το διασκεδασµό του κάθε πρίσµατος και εφόσον φωτιστεί µε το φως που προέρχεται από µια φασµατική λυχνία, στο πεδίο του τηλεσκοπίου θα δούµε είτε όλες είτε ένα µικρότερο αριθµό φασµατικών γραµµών που αντιστοιχούν κατά τα γνωστά στις συνιστώσες της ακτινοβολίας της πηγής. Υποτίθεται ότι θα πρέπει να υπολογίσουµε τη γωνία εκτροπής για κάθε µια ξεχωριστά. όρασης µας του τηλεσκοπίου, ακινητοποιείται και αµέσως επιστρέφει κινούµενη στην αντίθετη κατεύθυνση ενώ εµείς περιστρέφουµε το δίσκο προς την ίδια φορά. Η θέση αλλαγής κατεύθυνσης της γραµµής είναι και η θέση ελάχιστης εκτροπής. Η ανάγνωση και η µέτρησή της γίνεται µέσω της κλίµακας (14) στη βάση του φασµατοσκοπίου µε τη βοήθεια του βερνιέρου Α, αφού πρώτα τοποθετήσουµε το σωλήνα του τηλεσκοπίου σ εκείνη τη θέση όπου η κατακόρυφη του σταυρονήµατος να συ- µπέσει µε τη θέση ελάχιστης εκτροπής. Την ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθούµε για άλλη µια φορά, αφού όµως περιστρέψουµε το δίσκο µε το πρίσµα έτσι ώστε να έλθει για δεύτερη φορά σε θέση ελάχιστης εκτροπής, φωτιζόµενο όµως από την άλλη του πλευρά (Β). Σηµειώνουµε τη δεύτερη αυτή ένδειξη της γωνίας στο βερνιέρο Β. Όπως εύκολα διαπιστώνουµε από τη γεωµετρία του (Σχ. 3) η διαφορά αυτή των γωνιών είναι ίση µε το διπλάσιο της γωνίας ελάχιστης εκτροπής. Τέλος µε δεδοµένα τα α και θ m και µε τη βοήθεια του γνωστού τύπου που προαναφέραµε, υπολογίζουµε το δ.δ. n. Η ίδια ακριβώς διαδικασία επαναλαµβάνεται και για τα υπόλοιπα µ.κ. δίνοντάς µας τη δυνατότητα να σχεδιάσουµε την καµπύλη διασκεδασµού.

19 (ΙΙ) Λογιστικός υπολογισµός του διασκεδασµού ( dn dλ ) nm -1 και της διακριτικής ικανότητας ( λ λ ) πρίσµατος µέσω της καµπύλης διασκεδασµού, για τις διάφορες περιοχές µ.κ. β) Ανάλυση της γραµµής D της φασµατικής λυχνίας του Νατρίου (Να) α) Για να υπολογιστεί η παράγωγος ως προς λ του δ.δ. n θα πρέπει να µας είναι γνωστή µια αναλυτική µορφή του n συναρτήσει του λ. Εφόσον εργαζόµαστε στην περιοχή του οµαλού διασκεδασµού µια σχετικά ακριβής µορφή του n( λ ) είναι αυτή που µας δίνει ο τύπος του Cauchy: B n= A+ λ 2 όπου Α και Β σταθερές που προσδιορίζονται εφόσον έχουµε πειραµατικές µετρήσεις του n συναρτήσει του λ. Με τη γραµµικοποίηση της n= A+ B λ στη 2 µορφή 2 y = A+ Bx όπου y = n και x = 1 λ και µε τη βοήθεια της µεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων οδηγούµαστε στον αριθµητικό προσδιορισµό των Α και Β. 3 Εφόσον είναι γνωστή η Β, επειδή dn dλ = 2B λ θα είναι γνωστός και ο διασκεδασµός για κάθε µ.κ. Επειδή επίσης η διακριτική ικανότητα πρίσµατος δίνεται από τη σχέση: λ dn = b λ d λ και είναι γνωστό το µήκος της βάσης του πρίσµατος, υπολογίζεται η λ λ συναρτήσει του λ για τα δύο πρίσµατα. Για τα δύο πρίσµατα το µήκος της βάσης τους είναι: 1. Στεφανύαλος (ΒΚ7) b = 32,4 mm 2. Ελαφριά πυριτύαλος b = 30,045 mm β) Γνωρίζουµε ότι η γραµµή D του Νατρίου (Να) στην κίτρινη περιοχή του ορατού φάσµατος, είναι διπλή µε µ.κ. λ D1 = nm και λ D2 = nm. Το να την ξεχωρίσουµε αυτό εξαρτάται από τη διακριτική ικανότητα λ λ του εκάστοτε πρίσµατος δηλ. από το γινόµενο του µήκους της βάσης του επί τον διασκεδασµό ( dn dλ ) του υλικού από το οποίο αποτελείται. Να υπολογιστεί ο διασκεδασµός dn dλ για το µέσο µ.κ D λ = nm της γραµµής του Να για τα δύο πρίσµατα 1) Στεφανύαλος ΒΚ7 και 2) Ελαφριά πυριτύαλος. Κατόπιν να προσδιοριστεί το ελάχιστο µήκος κύµατος b της βάσης για κάθε πρίσµα έτσι ώστε οι δύο γραµµές του Να µόλις να ξεχωρίζουν (κριτήριο

20 Rayleight). Για την πειραµατική επιβεβαίωση των προηγουµένων, θα πρέπει ν α- ντικαταστήσουµε τη φασµατική λυχνία Hg Cd µε µια αντίστοιχη του Να. Επίσης θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν κατάλληλα διαφράγµατα για το κάθε ένα από τα πρίσµατα, έτσι ώστε να περιορίζεται το µήκος της βάσης τους κατά βούληση. (ΙΙΙ) Λογιστικός υπολογισµός της συχνότητας συντονισµού ν 0 (περιοχή απορρόφησης) των υλικών: 1) Στεφανύαλος (ΒΚ7) και 2) Ελαφριά Πυριτύαλος Για να υπολογιστεί η συχνότητα συντονισµού ν 0 ή αντίστοιχα το µ.κ. λ 0, θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε ένα κατάλληλο τύπο τέτοιον ώστε να µπορεί να ισχύει και για περιοχές ανωµάλου διασκεδασµού, όπου δηλ. από φυσική άποψη παρουσιάζεται απορρόφηση της ακτινοβολίας. Αυτό µπορεί να γίνει µε µια ορισµένη προσέγγιση, χρησιµοποιώντας την εξίσωση Sellmeier: n 2 = 1+ 2 Sλ λ λ όπου S και λ 0 σταθερές (λ 0 : µ.κ. συντονισµού στο κενό), που προσδιορίζονται πειραµατικά. Ένας τέτοιος υπολογισµός στηρίζεται στην γραµµικοποίηση της παραπάνω σχέσης, που παίρνει τελικά τη µορφή: λ0 1 = 2 2 n 1 S S λ 2 2 ηλ. y a β x y = 1 n 1, x = 1 λ και οι σταθερές: α = 1 S και = + όπου ( ) 2 β = λ 0 S, είναι που υπολογίζονται µε τη βοήθεια των πειραµατικών µετρήσεων, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Οπότε το λ 0 και το ν 0 θα δίνονται από τις σχέσεις: β λ0 = και ν 0 = c λ0, µε c = ä10 8 m/s α

Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του

Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του Σκοπός Μέθοδος 14 Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του Η άσκηση αυτή αποσκοπεί στην κατανόηση της αρχή λειτουργίας του οπτικού φασματοσκόπιου και στην

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση Γεωµετρική θεώρηση του Φωτός Ανάκλαση ηµιουργίαειδώλουαπόκάτοπτρα. είκτης ιάθλασης Νόµος του Snell Ορατό Φάσµα και ιασπορά Εσωτερική ανάκλαση Οπτικές ίνες ιάθλαση σε

Διαβάστε περισσότερα

Με k1 = 1.220, k2 = 2.232, k3 = 3.238, and n = 1,2,3,

Με k1 = 1.220, k2 = 2.232, k3 = 3.238, and n = 1,2,3, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΠΟΜ 114(Ε) ΟΠΤΙΚΗ ιάθλαση φωτός µέσω σχισµής, γύρω από µικρό δοκάρι και µέσω µικρής οπής

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμολογία φασματοσκοπίου και προσδιορισμός φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης.

Βαθμολογία φασματοσκοπίου και προσδιορισμός φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης. Ο9 Βαθμολογία φασματοσκοπίου και προσδιορισμός φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης. 1 Σκοπός Όταν αναλύεται το φως που εκπέμπεται από ένα σώμα τότε λαμβάνεται το φάσμα του. Ειδικά το φάσμα των αερίων αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Άσκηση 4. Διαφράγματα. Θεωρία Στο σχεδιασμό οπτικών οργάνων πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και άλλες παραμέτρους πέρα από το πού και πώς σχηματίζεται το είδωλο ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Γ. Μήτσου Οκτώβριος 2007 Α. Θεωρία Εισαγωγή Η ταχύτητα του φωτός

Διαβάστε περισσότερα

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό.

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 91 9. Άσκηση 9 ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. 9.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε τα φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση φωτός από συμπαγή δίσκο (CD)

Περίθλαση φωτός από συμπαγή δίσκο (CD) Περίθλαση φωτός από συμπαγή δίσκο (CD) Επίδειξη-Πείραμα Σκοπός Με την άσκηση αυτή θέλουμε να εξοικειωθούν οι μαθητές με τα φαινόμενα της συμβολής και περίθλασης, χρησιμοποιώντας ένα καθημερινό και πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ είναι η προσπίπτουσα ακτίνα. Ο είναι η διαθλωµένη ακτίνα. ΟΚ είναι η κάθετη στο σηµείο πρόσπτωσης. α : είναι η γωνία πρόσπτωσης δ : είναι η γωνία

ΑΟ είναι η προσπίπτουσα ακτίνα. Ο είναι η διαθλωµένη ακτίνα. ΟΚ είναι η κάθετη στο σηµείο πρόσπτωσης. α : είναι η γωνία πρόσπτωσης δ : είναι η γωνία 1 2 Ανάκλασης Νόµος Ανάκλασης Ακτίνα πρόσπτωσης Κάθετη Ακτίνα ανάκλασης Νόµος Ανάκλασης: η γωνία πρόσπτωσης (α) ισούται µε τη γωνία ανάκλασης (β) α = β α β Επίπεδο κάτοπτρο ε α β α: Γωνίαπρόσπτωσης β:γωνίαανάκλασης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Μάθημα προς τους ειδικευόμενους γιατρούς στην Οφθαλμολογία, Στο Κ.Οφ.Κ.Α. την 18/11/2003. Υπό: Δρος Κων. Ρούγγα, Οφθαλμιάτρου. 1. ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Όταν μια φωτεινή ακτίνα ή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οπτικής ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. Μάκης Αγγελακέρης 2010

Εργαστήριο Οπτικής ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. Μάκης Αγγελακέρης 2010 ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Μάκης Αγγελακέρης 2010 Σκοπός της άσκησης Να μπορείτε να περιγράψετε ποιοτικά το φαινόμενο της περίθλασης του φωτός καθώς επίσης να μπορείτε να διακρίνετε τις συνθήκες που χαρακτηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Πόλωση ηλεκτρικού πεδίου

Πόλωση ηλεκτρικού πεδίου ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 15 2. Άσκηση 2 Πόλωση ηλεκτρικού πεδίου 2.1 Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την πόλωση των µικροκυµάτων και την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Ν. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΣ Τηλ.:2310-798-812 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ν. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΤΕΒΕ - 1 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Στηρίζονται στις αλληλεπιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ύλη. Φασματομετρία=

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε βασικά όργανα του εργαστηρίου (διαστηµόµετρο, µικρόµετρο, χρονόµετρο) προκειµένου να: Να µετρήσουµε την πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 10. Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο Μέτρηση σταθεράς του Planck

ΑΣΚΗΣΗ 10. Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο Μέτρηση σταθεράς του Planck ΑΣΚΗΣΗ 10 Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο Μέτρηση σταθεράς του Planck Έχετε ποτέ αναρωτηθεί ποιο φυσικό φαινόµενο κρύβεται πίσω από απλές τεχνολογικές κατασκευές που συναντούµε στην καθηµερινή ζωή όπως οι αυτόµατες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως Ιδιότητες των κυµάτων Όραση Α Μήκος κύµατος: απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών κυµατικών µορφών Συχνότητα: αριθµός κύκλων ανά δευτερόλεπτα (εξαρτάται από το µήκος κύµατος) Ορατό φως Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 10 ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΥΧΝΙΑΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

ΑΣΚΗΣΗ 10 ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΥΧΝΙΑΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 10 ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΥΧΝΑΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Καµπύλη κατανοµής της φωτεινής ροής σε συνάρτηση µε το µήκος κύµατος. Η καµπύλη Γ αφορά το βολφράµιο σύγχρονου λαµπτήρα πυρακτώσεως (Από τις Εργαστηριακές Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες. ΑΝΑΚΛΑΣΗ Η ακτίνα (ή η δέσμη) πριν ανακλασθεί ονομάζεται προσπίπτουσα ή αρχική, ενώ μετά την ανάκλαση ονομάζεται ανακλώμενη. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο θα μπορείς: Να εξηγείς τις αρχές λειτουργίας των οπτικών αποθηκευτικών μέσων. Να περιγράφεις τον

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Σύστημα μετάδοσης με οπτικές ίνες Tο οπτικό φέρον κύμα μπορεί να διαμορφωθεί είτε από αναλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ (Για την εκτέλεση των πειραµάτων) Α) Συµβολόµετρα µέσω διαίρεσης µετώπου κύµατος

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ (Για την εκτέλεση των πειραµάτων) Α) Συµβολόµετρα µέσω διαίρεσης µετώπου κύµατος - 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ (Για την εκτέλεση των πειραµάτων) Α) Συµβολόµετρα µέσω διαίρεσης µετώπου κύµατος I) ιάταξη Young Πλήρης περιγραφή των διατάξεων διαίρεσης µετώπου κύµατος κατά Young γίνεται στην (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1:

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Πειραματική Διάταξη Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1: Σχήμα 1 : Η πειραματική συσκευή για τη μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οπτικής ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Εργαστήριο Οπτικής ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Μάκης Αγγελακέρης 010 Σκοπός της άσκησης Να μπορείτε να εξηγήσετε το φαινόμενο της Συμβολής και κάτω από ποιες προϋποθέσεις δύο δέσμες φωτός, μπορεί να συμβάλουν. Να μπορείτε να περιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 1 c 0 0 Όταν το φως αλληλεπιδρά με την ύλη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΝΕΣΗ ΛΕYΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ

ΦΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΝΕΣΗ ΛΕYΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΦΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΝΕΣΗ ΛΕYΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ-ΦΩΣ ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ ΠΟΥ ΗΣΟΥΝΑ ΦΩΣ ΜΟΥ ΠΥΛΗΤΟΥΗΧΟΥ ΤΟΦΩΣΤΟΥΗΛΙΟΥ SOUNDTRACK ΑΠΌ ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή: 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Μαρία Κατσικίνη katsiki@auth.gr users.auth.gr/~katsiki Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας wikipedia Το πρώτο κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

m (gr) 100 200 300 400 500 600 700 l (cm) 59.1 62.4 65.2 69.3 71.2 74.1 77.2

m (gr) 100 200 300 400 500 600 700 l (cm) 59.1 62.4 65.2 69.3 71.2 74.1 77.2 ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Η εργασία αυτή απευθύνεται σε όλους όσους επιθυµούν να ϐελτιώσουν την ϐαθµολογία τους. Βασικό στοιχείο της εργασίας είναι οι γραφικές παραστάσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Με το σχεδιασµό επιφάνειας (Custom επιφάνεια) µπορούµε να σχεδιάσουµε επιφάνειες και αντικείµενα που δεν υπάρχουν στους καταλόγους του 1992. Τι µπορούµε να κάνουµε µε το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ I. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ & ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2005. Μαίρη Τζιράκη, Κουνής Γεώργιος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ I. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ & ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2005. Μαίρη Τζιράκη, Κουνής Γεώργιος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ I ΤΙΤΛΟΣ: ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ & ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2005 Μαίρη Τζιράκη, Κουνής Γεώργιος Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η µελέτη των εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ OTDR- FUSION SPLICER

ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ OTDR- FUSION SPLICER ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΚΤΥΑ - ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ OTDR- FUSION SPLICER

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ Αλέξανδρος Γ. αµανάκις ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ Το διαθλαστικό µέσο που µεταβάλλει την κατεύθυνση µιας φωτεινής δέσµης, δεν επηρεάζει όµως την κλίση των ακτίνων της, είναι το πρίσµα.

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις µε παλµογράφο

Μετρήσεις µε παλµογράφο Η6 Μετρήσεις µε παλµογράφο ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α. Γενικά Κατά την απεικόνιση ενός εναλλασσόµενου µεγέθους (Σχήµα 1), είναι γνωστό ότι στον κατακόρυφο άξονα «Υ» παριστάνεται το πλάτος του µεγέθους, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ . Γεωμετρική οπτική ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Γεωμετρική οπτική είναι ένας τρόπος μελέτης των κυμάτων και χρησιμοποιείται για την εξέταση μερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οπτικά όργανα. Α. Οι βασικοί νόµοι της Οπτικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οπτικά όργανα. Α. Οι βασικοί νόµοι της Οπτικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οπτικά όργανα 3.1 Η φύση του φωτός Α. Οι βασικοί νόµοι της Οπτικής Το φως είναι ηλεκτροµαγνητικά κύµατα που διαδίδονται στο χώρο. ηλαδή, µεταβολές ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου που διαδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 11

Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Χ.Γ.ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Ο παλμογράφος είναι το πιο πολύπλοκο όργανο που θα συναντήσει ένας φοιτητής στα εργαστήρια ηλεκτρισμού. Η πλήρης εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Γενικά Μια καλή μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού, πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες φωτισμού του χώρου.

Διαβάστε περισσότερα

LASER 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΣ

LASER 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΣ LASER 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΣ Α. Θεωρία 1. Γενικές ιδιότητες των Laser - σύγκριση µε συµβατικές πηγές φωτός Η λέξη LASER προέρχεται από τα αρχικά (στην Αγγλική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο Παράδειγµα (διάρκεια: 15 λεπτά) Κεφάλαιο 17 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2002 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής 1 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μπαρμπάκος Δημήτριος Τζούτζης Έλτον-Αντώνιος Περιεχόμενα 1.Μέτρηση αριθμητικού ανοίγματος (ΝΑ) οπτικής ίνας. 2.Οπτικό ανακλασύμετρο O.T.D.R(Optical

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 33 Λεπτοί Φακοί- ιάδοση Ακτίνας Εξίσωση Λεπτού Φακού-Μεγέθυνση Συνδυασµός Φακών ΟιεξίσωσητουΟπτικού Φωτογραφικές Μηχανές : Ψηφιακές και Φιλµ ΤοΑνθρώπινοΜάτι;

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση Περιεχόµενα Κεφαλαίου 10 Γωνιακές Ποσότητες Διανυσµατικός Χαρακτήρας των Γωνιακών Ποσοτήτων Σταθερή γωνιακή Επιτάχυνση Ροπή Δυναµική της Περιστροφικής Κίνησης, Ροπή και

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6).

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6). ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη φυσική όραση πραγματοποιείται διότι κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου ιδακτικό υλικό µαθητή παράθυρα Κατά τη διάρκεια της µελέτης µας γράφουµε και διαβάζουµε, απλώνοντας πάνω στο γραφείο τετράδια και βιβλία. Ξεκινώντας ανοίγουµε αυτά που µας ενδιαφέρουν πρώτα και συνεχίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες Α και Β µε µήκη κύµατος στο κενό

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα Θέµα 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

1. Πειραματική διάταξη

1. Πειραματική διάταξη 1. Πειραματική διάταξη 1.1 Περιγραφή της διάταξης Η διάταξη του πειράματος αποτελείται από έναν αερόδρομο και ένα ή δύο κινητά τα οποία είναι συζευγμένα μέσω ελατήριου. Η κίνηση των ταλαντωτών καταγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ «Ίσως το φως θα ναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει.» Κ.Π.Καβάφης ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ LASER Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

προγραµµατίζοντας τον υπολογιστή

προγραµµατίζοντας τον υπολογιστή προγραµµατίζοντας τον υπολογιστή Οι εφαρµογές λογισµικού που µέχρι τώρα γνωρίσαµε, µας δίνουν τη δυνατότητα να εκτελέσουµε ένα συγκεκριµένο είδος εργασιών. Έτσι η Ζωγραφική µας προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο: Προσδιορισµός της σταθεράς του Planck και του έργου εξαγωγής φωτο-ηλεκτρονίων

Το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο: Προσδιορισµός της σταθεράς του Planck και του έργου εξαγωγής φωτο-ηλεκτρονίων ΑΠ3 Το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο: Προσδιορισµός της σταθεράς του Planck και του έργου εξαγωγής φωτο-ηλεκτρονίων 1. Σκοπός Σκοπός της εργαστηριακής αυτής άσκησης είναι αφ ενός η διερεύνηση του φωτοηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ 6. Διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας

ΠΕΙΡΑΜΑ 6. Διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας ΠΕΙΡΑΜΑ 6 Διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας Σκοπός του πειράµατος Σκοπός του πειράµατος είναι η µελέτη του Νόµου διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας ενός συστήµατος µέσα από τη µετατροπή της Δυναµικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Οργάνων Κυματικής. Οδηγίες Χρήσης - Eργαστηριακός Oδηγός. 10-2α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 1

Σειρά Οργάνων Κυματικής. Οδηγίες Χρήσης - Eργαστηριακός Oδηγός. 10-2α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 1 Σειρά Οργάνων Κυματικής 10-2α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ Οδηγίες Χρήσης - Eργαστηριακός Oδηγός 10-2α ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 1 Γενικά Η συσκευή κυματισμών επιτρέπει τη μελέτη διάδοσης κυμάτων στην επιφάνεια υγρού και

Διαβάστε περισσότερα

η σύνθεση ενός υπολογιστή

η σύνθεση ενός υπολογιστή ιδακτικό υλικό µαθητή η σύνθεση ενός υπολογιστή Αν παρατηρήσουµε έναν υπολογιστή βλέπουµε ότι αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Οθόνη Μονάδα συστήµατος Ποντίκι Πληκτρολόγιο τη µονάδα συστήµατος, όπου βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή εργασίας. Τμ. Γραφιστικής (Γραφιστική με Η/Υ - In Design) 2

Περιοχή εργασίας. Τμ. Γραφιστικής (Γραφιστική με Η/Υ - In Design) 2 Περιοχή εργασίας A. Παράθυρο εγγράφου B. Συγκέντρωση πινάκων συμπτυγμένων σε εικονίδια Γ. Γραμμή τίτλου πίνακα Δ. Γραμμή μενού E. Γραμμή επιλογών Στ. Παλέτα εργαλείων Ζ. Κουμπί σύμπτυξης σε εικονίδια Η.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ 1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ 1 x y 1. γ-κάµερα ή Κύκλωµα Πύλης Αναλυτής Ύψους Παλµών z κάµερα Anger (H. Anger, Berkeley, 1958) Λογικό Κύκλωµα Θέσης ιάταξη Φωτοπολλαπλασιαστών Μολύβδινη Θωράκιση

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης

Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης Προγραμματίζω με το ΒΥΟΒ 1 Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης Από το μάθημα της Φυσικής γνωρίζουμε ότι κίνηση σημαίνει αλλαγή της θέσης ενός αντικειμένου. Οι εντολές κίνησης που μας παρέχει το ΒΥΟΒ χωρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση. Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής

Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση. Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής Θέματα προς ανάλυση Αντικείμενο της κινηματικής ανάλυσης Καταγραφή της κίνησης Ψηφιοποίηση Υπολογισμός δεδομένων Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργασία Κεραίες

Τ.Ε.Ι Λαμίας Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργασία Κεραίες Τ.Ε.Ι Λαμίας Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργασία Κεραίες Μπαρμπάκος Δημήτριος Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Κεραίες 2.1. Κεραία Yagi-Uda 2.2. Δίπολο 2.3. Μονόπολο 2.4. Λογαριθμική κεραία 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ http://www.economics.edu.gr 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( τρόποι επίλυσης παρατηρήσεις σχόλια ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων µιας

Διαβάστε περισσότερα

Είδωλα: επίπεδα κάτοπτρα. Έκλειψη ηλίου. Σκιά. ΗΣελήνηπαρεµβάλλεται µεταξύ Ηλίου και Γης. Σαν αποτέλεσµα βλέπουµε µόνοτοεξωτερικόµέρος του Ήλιου.

Είδωλα: επίπεδα κάτοπτρα. Έκλειψη ηλίου. Σκιά. ΗΣελήνηπαρεµβάλλεται µεταξύ Ηλίου και Γης. Σαν αποτέλεσµα βλέπουµε µόνοτοεξωτερικόµέρος του Ήλιου. ίδωλα: επίπεδα κάτοπτρα Tο είδωλο είναι φανταστικό, καιέχειτοίδιοµέγεθος µετο αντικείµενο. Η δεξιά πλευρά του ειδώλου αντιστοιχεί στην αριστερή πλευρά του αντικειµένου 1 2 Σκιά λέµε τοσκοτεινόχώρο που

Διαβάστε περισσότερα

SC : Αλλαγή είδους (Sales Change)- Αριθµός Πεδίων 6.

SC : Αλλαγή είδους (Sales Change)- Αριθµός Πεδίων 6. D.P.S. 710 DRIVER Με την εγκατάσταση του οδηγού D.P.S 710 εγκαθίστανται και οι usb drivers στο φάκελο C:\DPS710_FISCAL\DRIVERS Συνδέστε την ταµειακή και στο παράθυρο που θα εµφανίσουν τα windows για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟ ΘΕΡΜIΚΩΝ ΣΤΡΟΒIΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές Εργαστηριακή Ασκηση Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Κ. Μαθιουδάκη Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Βασικά στοιχεία εικονοστοιχείου (pixel) Φυσική λειτουργία όρασης Χηµική και ψηφιακή σύλληψη (Κλασσικές και ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές)

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον σωστό φακό

Επιλέγοντας τον σωστό φακό Επιλέγοντας τον σωστό φακό Αφού έχομε επιλέξει την κάμερα κλειστόυ κυκλώματος, το επόμενο βήμα είναι να επιλέξουμε το σωστό φακό και τα σωστά υλικά για το σύστημα σας. Αυτός ο σύντομος οδηγός στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία.

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Γενική Λογιστική. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit)

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit) ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά εξαρτήµατα. Τα περισσότερα από αυτά είναι εσωτερικά, που βρίσκονται µέσα στο κουτί του υπολογιστή. Ωστόσο, µερικά εξαρτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία Eukaryotic cells Microscope Cancer Μικροσκόπια Microscopes Ποια είδη υπάρχουν (και γιατί) Πώς λειτουργούν (βασικές αρχές) Πώς και ποια μικροσκόπια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M11. Στροφορµή

Κεφάλαιο M11. Στροφορµή Κεφάλαιο M11 Στροφορµή Στροφορµή Η στροφορµή παίζει σηµαντικό ρόλο στη δυναµική των περιστροφών. Αρχή διατήρησης της στροφορµής Η αρχή αυτή είναι ανάλογη µε την αρχή διατήρησης της ορµής. Σύµφωνα µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 4 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2.1 Σύστημα χειρισμού χημικών ουσιών. 5 2.2 Σειρά χημικών ουσιών. 6 2.3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.3 β. Μονάδες 5 1.4 Μονάδες 5

Μονάδες 5 1.3 β. Μονάδες 5 1.4 Μονάδες 5 ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) Για τις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων.

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό.

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό. ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΑ O διαιρέτης είναι μηχανουργική συσκευή, με την οποία μπορούμε να εκτελέσουμε στην επιφάνεια τεμαχίου (TE) κατεργασίες υπό ίσες ακριβώς γωνίες ή σε ίσες αποστάσεις. Το ΤΕ είναι συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Παλμογράφος. ω Ν. Άσκηση 15:

Παλμογράφος. ω Ν. Άσκηση 15: Άσκηση 15: Παλμογράφος Σκοπός: Σε αυτή την άσκηση θα μάθουμε τις βασικές λειτουργίες του παλμογράφου και το πώς χρησιμοποιείται αυτός για τη μέτρηση συνεχούς και εναλλασσόμενης τάσης, συχνότητας και διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικές Ίνες και Λέιζερ

Οπτικές Ίνες και Λέιζερ Οπτικές Ίνες και Λέιζερ Ασκήσεις Εργαστηρίου Α. ΣΚΕ ΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΊ ΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΑΛΙ ΕΣ... 2 ΣΚΕ ΑΣΜΟΣ ΑΠΌ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ... 2 ΣΚΕ ΑΣΜΟΣ ΑΠΌ ΦΥΣΑΛΙ ΕΣ... 2 Β. ΙΑΘΛΑΣΗ ΛΕΙΖΕΡ... 3 Γ. ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΛΕΙΖΕΡ... 4

Διαβάστε περισσότερα