ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 Τηλικίδου, Ε., Σαρμανιώτης, Χ. και Δελησταύρου, Α. (2003). Τμηματοποίηση της Ελληνικής Αγοράς στη βάση της Οικολογικά Συνειδητής Καταναλωτικής Συμπεριφοράς. Πρακτικά του 1 ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Βιομηχανία και τις Εμπορικές Επιχειρήσεις, ΤΕΙ Αθήνας, Αθήνα 26-27/5/2003, σ (Υποφάκελος 7 Αντίγραφο 2) ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Δρ. Ειρήνη Τηλικίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Δρ. Χρήστος Σαρμανιώτης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Αντωνία Δελησταύρου Εργαστηριακή Συνεργάτιδα, Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας της Οικολογικά Συνειδητής Καταναλωτικής Συμπεριφοράς στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Με τη χρήση της Ταξινόμησης (Cluster Analysis) επιχειρήθηκε η τμηματοποίηση της αγοράς των καταναλωτών στη βάση των τριών τύπων της οικολογικής συμπεριφοράς, δηλαδή των: Περιβαλλοντολογική Αγοραστική Συμπεριφορά, Περιβαλλοντολογική Μετα- Αγοραστική Συμπεριφορά (Ανακύκλωση) και Περιβαλλοντολογικές Ενέργειες. Βρέθηκαν τρία τμήματα αγοράς: το πρώτο ονομάσθηκε Οικολογικά Συνειδητοί Καταναλωτές (31.66%), το δεύτερο ονομάσθηκε Οικολογικά Ανήσυχοι Καταναλωτές (45.26%) και το τρίτο Οικολογικά Αδιάφοροι Καταναλωτές (23.07%). Το πρώτο τμήμα είναι το πιο ενδιαφέρον και εμφανίζεται αρκετά μεγάλο ώστε να μπορεί να θεωρηθεί προσοδοφόρο. Σ αυτό το τμήμα εντάσσονται καταναλωτές που υιοθετούν ταυτόχρονα και τους τρεις προαναφερθέντες τύπους της οικολογικής συμπεριφοράς και είναι άτομα με υψηλό επίπεδο μόρφωσης και σχετικά υψηλά εισοδήματα. Παρουσιάζεται λεπτομερές προφίλ των Οικολογικά Συνειδητών Καταναλωτών. Το σύνολο των παρεχόμενων από την παρούσα έρευνα πληροφοριών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη χάραξη κάθε είδους οικολογικών στρατηγικών. ABSTRACT Presents research results on Ecologically Conscious Consumer Behaviour in Thessaloniki, Greece. Cluster Analysis was employed in order to segment consumer market on the basis of the three types of ecological behaviour, namely Proenvironmental Purchase Behaviour, Pro-environmental Post-purchase Behaviour (Recycling) and Pro-environmental Activities. Three segments were found; the first one was named Ecologically Conscious Consumers (31.66%), the second was named Ecologically Concerned Consumers (45.26%) and the third one Ecologically Indifferent Consumers (23.07%). It was found that the first segment (which is the most interesting and appears large enough to be considered profitable) includes 1

2 people simultaneously engaged in all the three above mentioned types of ecological behaviour. They are consumers who are better educated and hold higher incomes than their counterparts do. A detailed profile of ECCs is presented in terms of consumers attitudinal and behavioural preferences. The overall gained knowledge could be productively used as a basis to design and implement ecological strategies of any type. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ (KEYWORDS) Έρευνα Μάρκετινγκ, Οικολογική Συμπεριφορά, Τμηματοποίηση Αγοράς. Marketing Research, Ecological Behaviour, Market Segmentation. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από σειρά ερευνών προκύπτει ότι τα περιβαλλοντολογικά προβλήματα οξύνονται, η ανησυχία των πολιτών αυξάνεται και ολοένα και πιο δραστικά μέτρα περιβαλλοντολογικής προστασίας απαιτούνται (Prothero, 1990; Pickett κ.ά., 1993; Shrum κ.ά., 1995; Schlegelmilch κ.ά., 1996; Roberts και Bacon, 1997). Η περιβαλλοντολογική προστασία είναι ένα κατ εξοχήν διεπιστημονικό πεδίο, η πρόοδος του οποίου απαιτεί τη συμμετοχή πλήθους επιστημών μεταξύ των οποίων το μάρκετινγκ φιλοδοξεί να συμπεριλαμβάνεται (Peattie, 1995, σ. 24, Van Dam και Apeldoorn, 1996). Στο παρελθόν έχουν υπάρξει και ίσως υπάρχουν ακόμη προβληματισμοί και αντιρρήσεις σε σχέση με το ρόλο του μάρκετινγκ. Το μάρκετινγκ, ή καλύτερα κάποιες από τις δραστηριότητές του, έχουν ενοχοποιηθεί για ιδιαιτέρως αντι-περιβαλλοντολογική πρακτική, κυρίως με την έννοια της προώθησης προς υπερκατανάλωση των κοινωνιών, η οποία υπερκατανάλωση με τη σειρά της έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τη σπατάλη των πρώτων υλών και για τη ρύπανση. Από τη δεκαετία του ενενήντα πάντως κατά κύριο λόγο, αλλά και από παλαιότερα σε μικρότερο βαθμό, το μάρκετινγκ φιλοδοξεί από μέρος του προβλήματος να γίνει μέρος της λύσης των περιβαλλοντολογικών προβλημάτων (Peattie, 1995, σ. 24). Ο κλάδος του μάρκετινγκ που είναι κυρίως γνωστός με τον όρο Οικολογικό Μάρκετινγκ εργάζεται και αναπτύσσεται προς αυτήν την κατεύθυνση (Ottman, 1992, Coddingthon, 1993, Peattie, 1995). Εκεί που κυρίως μπορεί να συμβάλλει το μάρκετινγκ είναι στην προώθηση εναλλακτικών οικολογικών στρατηγικών που μπορούν να υιοθετηθούν και να υλοποιηθούν τόσο από το δημόσιο τομέα όσο και από τις επιχειρήσεις. Το στοιχείο κλειδί βεβαίως για την επιτυχία και την αποτελεσματικότητα κάθε στρατηγικής είναι ο καταναλωτής. Απαιτείται κατά συνέπεια έρευνα μάρκετινγκ για τη βαθύτερη διερεύνηση και κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Η καταναλωτική συμπεριφορά που σχετίζεται με τα οικολογικά κριτήρια έχει προταθεί να ονομάζεται Οικολογικά Συνειδητή Καταναλωτική Συμπεριφορά (Ο.Σ.Κ.Σ.) (Roberts, 1996, Tilikidou, 2001). Αφού σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι ούτως ή άλλως η σχετιζόμενη με την οικολογία έρευνα του μάρκετινγκ δεν αποτελεί αυτό που θα λέγαμε κυρίαρχο ρεύμα στο χώρο (Shrum κ.ά, 1994, Schlegelmilch κ.ά, 1996), θα πρέπει να αναφέρουμε ότι προηγούμενες ερευνητικές προσπάθειες προέρχονται κυρίως από τις Η.Π.Α. και τη Μεγάλη Βρετανία ενώ στην Ελλάδα η έρευνα παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση. Αυτό που χρειάζεται ο μάρκετινγκ μάνατζερ, ο οποίος ενδιαφέρεται για τη χάραξη μιας οικολογικής στρατηγικής είναι να γνωρίζει εάν μπορούμε να τμηματοποιήσουμε την αγορά χρησιμοποιώντας οικολογικά κριτήρια. Υπάρχει στην αγορά αυτό το τμήμα των καταναλωτών που μπορούμε να ονομάσουμε Οικολογικά Συνειδητούς Καταναλωτές; Εάν υπάρχουν αυτοί οι καταναλωτές ποια είναι τα 2

3 χαρακτηριστικά τους; Ποιο είναι το μέγεθος αυτού του τμήματος και ποια άλλα συμπληρωματικά τμήματα αγοράς υπάρχουν; Μπορούμε να διαπιστώσουμε ερευνητικά και να περιγράψουμε με επαρκείς λεπτομέρειες αυτά τα τμήματα; Με τη γλώσσα του μάρκετινγκ διατυπώνεται το ερώτημα εάν μπορούμε να καταλήξουμε στο προφίλ των Οικολογικά Συνειδητών Καταναλωτών. Σε παλαιότερη δική μας διερευνητική προσπάθεια (Tilikidou και Zotos, 1999) από εκτεταμένη ανασκόπηση βιβλιογραφίας παρατηρήσαμε αρχικά ότι συνήθως η Ο.Σ.Κ.Σ. εξετάζεται αποσπασματικά, δηλαδή κάθε ερευνητική μελέτη επικεντρώνεται σε ένα ή σε πλευρές ενός από τα είδη της (Granzin και Olsen, 1991; Baldassare και Katz, 1992; Scott και Willits, 1994; Martin και Simintiras, 1995; Shrum κ.ά., 1995). Διαπιστώθηκε ακόμη ότι οι ελάχιστες προσπάθειες εξέτασης περισσότερων του ενός ειδών οικολογικής συμπεριφοράς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ασφαλής βάση ομαδοποίησης και περιγραφής του προφίλ των καταναλωτών που υιοθετούν συμπεριφορές επηρεαζόμενες από οικολογικά κριτήρια. Παρόμοια συμπεράσματα βασίσθηκαν κυρίως στην αδυναμία ερευνητικής επαλήθευσης κοινών χαρακτηριστικών (π.χ. δημογραφικών) των καταναλωτών που υιοθετούν το ένα ή το άλλο είδος οικολογικής συμπεριφοράς (Balderjhan, 1988, Pickett κ.ά., 1993, Roberts, 1996). Παλαιότερη της παρούσης ερευνητική μελέτη στην Ελλάδα (Tilikidou, 2001) επέτυχε να αναδείξει στατιστικά σημαντικές, θετικού πρόσημου σχέσεις του κάθε ενός από τους τύπους της Ο.Σ.Κ.Σ. (Οικολογική Αγοραστική Συμπεριφορά, Οικολογική Μετα-Αγοραστική Συμπεριφορά (Ανακύκλωση) και Οικολογικές Ενέργειες) με το επίπεδο μόρφωσης και το δηλωθέν εισόδημα του δείγματος καθώς επίσης και θετικές, μέτριας ισχύος σχέσεις του κάθε ενός από τους τύπους της Ο.Σ.Κ.Σ. με δύο τύπους στάσεων (γενικές Περιβαλλοντολογικές Στάσεις και ειδικές Στάσεις προς την Ανακύκλωση). Το κύριο όμως συμπέρασμα της παραπάνω έρευνας ήταν η ανάδειξη στατιστικά σημαντικών, θετικών, μέτριας ισχύος σχέσεων μεταξύ των τριών τύπων της Ο.Σ.Κ.Σ., εύρημα το οποίο για πρώτη φορά παρουσιάσθηκε στη διεθνή βιβλιογραφία, από όσο γνωρίζουμε (Tilikidou, ---). Τα αποτελέσματα αυτά κρίθηκαν ως επαρκείς ενδείξεις της πιθανότητας ύπαρξης κοινής βάσης περιγραφής των Οικολογικά Συνειδητών Καταναλωτών και αποτέλεσαν το ερέθισμα της παρούσας μελέτης. Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσματα περαιτέρω έρευνας που διεξήχθη με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της Οικολογικά Συνειδητής Καταναλωτικής Συμπεριφοράς και τη χρησιμοποίηση της Ταξινόμησης (μεθόδου της Ανάλυσης Δεδομένων) σε μια προσπάθεια τμηματοποίησης της ελληνικής αγοράς στη βάση οικολογικών κριτηρίων. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η διερεύνηση και η περιγραφή του αριθμού, του μεγέθους και των χαρακτηριστικών των τμημάτων της ελληνικής αγοράς καταναλωτών στη βάση οικολογικών κριτηρίων Η σκιαγράφηση του προφίλ των Οικολογικά Συνειδητών Καταναλωτών Η παροχή ορθολογικής πληροφόρησης και υποδείξεων στους μάρκετινγκ μάνατζερς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που ενδιαφέρονται να στοχεύσουν στους Οικολογικά Συνειδητούς Καταναλωτές ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Για την εκπλήρωση των στόχων της μελέτης διεξήχθη δημοσκόπηση στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Ως εργαλείο της δημοσκόπησης 3

4 χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο, το μέγεθος δείγματος ήταν 559 νοικοκυριά και επελέγη με το συνδυασμό των μεθόδων της δισταδιακής δειγματοληψίας κατά περιοχές καθώς και της συστηματικής δειγματοληψίας σύμφωνα με τους Chisnall (1992, σ ), Tull και Hawkins (1993, σ. 544) και Zikmund (1991, σ. 471). Η μέθοδος συλλογής πρωτογενών στοιχείων ήταν οι προσωπικές συνεντεύξεις. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν οι εξής μεταβλητές του ερωτηματολογίου: (1) Οι δημογραφικές μεταβλητές Ηλικία, Εκπαίδευση, Εισόδημα, Επάγγελμα και Φύλο οι οποίες μετρήθηκαν σε 4, 3, 3 και 3 τάξεις μέτρησης αντίστοιχα, με χρήση των κλιμάκων της Ε.Σ.Υ.Ε. (2) Το πολυμεταβλητό μέτρο μέτρησης της Οικολογικής Αγοραστικής Συμπεριφοράς, αποτελούμενο από 11 ερωτήσεις. (3) 5 ερωτήσεις μέτρησης της Ανακύκλωσης, μία για κάθε ένα ανακυκλούμενο υλικό. (4) Το πολυμεταβλητό μέτρο των Οικολογικών Ενεργειών σε δυο υπο-μέτρα, το πρώτο με τον τίτλο Συμμετοχικές Οικολογικές Ενέργειες, επτά ερωτήσεων και το δεύτερο με τον τίτλο Ατομικές Οικολογικές Ενέργειες, τεσσάρων ερωτήσεων. (5) Το πολυμεταβλητό μέτρο των γενικών Περιβαλλοντολογικών Στάσεων αποτελούμενο από 15 ερωτήσεις. (6) Το πολυμεταβλητό μέτρο των ειδικών Στάσεων προς την Ανακύκλωση αποτελούμενο από 15 ερωτήσεις. Σημειώνεται ότι τα πολυμεταβλητά μέτρα συμπεριφοράς (που αφορούν στους τύπους της Ο.Σ.Κ.Σ.) μετρήθηκαν σε κλίμα συχνότητας 7 σημείων όπου 1=Ποτέ, 2= Σχεδόν Ποτέ, 3= Σπάνια, 4=Περιστασιακά, 5=Τις περισσότερες φορές, 6=Σχεδόν Πάντοτε και 7=Πάντοτε, ενώ τα πολυμεταβλητά μέτρα στάσεων μετρήθηκαν σε κλίμακα Likert 7 σημείων όπου 1=Διαφωνώ Απόλυτα, 2=Διαφωνώ Πολύ, 3=Κάπως Διαφωνώ, 4=Ούτε Διαφωνώ/Ούτε Συμφωνώ, 5=Κάπως Συμφωνώ, 6=Συμφωνώ Πολύ και 7=Συμφωνώ Απόλυτα. Όλα τα πολυμεταβλητά μέτρα ελέγχθηκαν ως προς την αξιοπιστία τους (reliability) με χρήση του συντελεστή αlpha του Cronbach, ως προς την εγκυρότητά τους με μέτρηση της συγκλίνουσας εγκυρότητας (convergent validity) και ως προς τη σταθερότητά τους (stability) με χρήση της μεθόδου εξέτασης-επανεξέτασης (test-retest). Οι έλεγχοι αυτοί κατέληξαν σε συντελεστές που βρίσκονται σε εξαιρετική θέση εντός των αποδεκτών ορίων ενώ τα σχετικά αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί παλαιότερα (για περισσότερες πληροφορίες βλ. Tilikidou, 2001 καθώς και Tilikidou, et al., 2002). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Για την επεξεργασία των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της ταξινόμησης (cluster analysis) ως καταλληλότερη για την εξαγωγή συμπερασμάτων σύμφωνα με τους στόχους της έρευνας. Χρησιμοποιήθηκαν τα στατιστικά πακέτα SPSS10 και SYSTAT 9.0. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε η Ταξινόμηση Μέσων (K-means cluster analysis) με Ευκλείδεια απόσταση (Euclidean distance) για την ομαδοποίηση των παρατηρήσεων και αυτό διότι κατά τους (Sudman και Blair, 1998, p. 563) είναι απολύτως ενδεικνυόμενη για την τμηματοποίηση της αγοράς. Αυτή η τεχνική παρέχει σε κάθε ομάδα τους μέσους όρους και την τυπική απόκλιση για κάθε ξεχωριστή μεταβλητή. Από την οπτική της κλασικής στατιστικής τα αποτελέσματα της ταξινόμησης μπορούν να αμφισβητηθούν ως προς τη δυνατότητα γενίκευσης κυρίως διότι δε βασίζονται στη λογική της στατιστικής σημαντικότητας. Το πλεονέκτημα της όμως είναι η δυνατότητα εξέτασης μεγάλου 4

5 αριθμού μεταβλητών, όχι μεμονωμένα ή ανά δύο, άρα είναι κατάλληλη για πολυμεταβλητά μέτρα και για τη διερεύνηση σχέσεων όχι μόνο μεταξύ ζευγών μεταβλητών αλλά ανάμεσα σε ένα σύνολο μεταβλητών. Δίνει τη δυνατότητα κατανόησης της ύπαρξης συνάφειας μεταξύ των μεταβλητών που παρουσιάζονται σχετικά ομοιογενείς, δεν εμφανίζονται δηλαδή σε μεγάλη απόσταση ή και το αντίθετο, δηλαδή την έλλειψη συνάφειας ανάμεσα σε μεταβλητές που εμφανίζονται σε μεγάλη απόσταση. Επιπροσθέτως η συγκεκριμένη τεχνική της ταξινόμησης που χρησιμοποιήθηκε εδώ, δηλαδή η K-means cluster analysis δίνει τη δυνατότητα κατανόησης της ομοιογενούς ή όχι συμπεριφοράς ομάδων παρατηρήσεωναντικειμένων οι οποίες ομάδες έχουν εσωτερική συνάφεια, και εμφανίζουν διάκριση η μία από την άλλη. Συμπεριφέρονται δηλαδή με σχετικά όμοιο τρόπο όσοι καταναλωτές εντάσσονται σε ένα τμήμα και με σχετικά διαφορετικό τρόπο από τους καταναλωτές άλλων τμημάτων (Malhotra, 1999, σ. 610). Η τεχνική αυτή απαιτεί τον προκαθορισμό των πιθανά αναμενόμενων ομάδων (clusters) των παρατηρήσεων. Σε αυτήν τη μελέτη τρεις ομάδες προκαθορίσθηκαν με την ελπίδα ότι θα αντιπροσώπευαν τρία διακριτά και επαρκώς μεγάλα τμήματα αγοράς των καταναλωτών. Η υπόθεση των τριών τμημάτων έγινε στη βάση της θεωρίας σε σχέση με το υπό διερεύνηση θέμα, δηλαδή ως έκφραση τριών πιθανών επιπέδων οικολογικής συνειδητοποίησης των καταναλωτών και συγκεκριμένα: υψηλής συνειδητοποίησης, μέσης συνειδητοποίησης και χαμηλής συνειδητοποίησης. Όλες οι μεταβλητές των πολυμεταβλητών μέτρων συμπεριφοράς και στάσεων εντάχθηκαν στην ανάλυση, ενώ για τα δημογραφικά εφαρμόσθηκε περαιτέρω ανάλυση όπως θα περιγραφεί παρακάτω. Τα αποτελέσματα της K-means που εμφανίζονται στον Πίνακα 1 παρουσίασαν ενδείξεις ύπαρξης τριών ομάδων (clusters) άρα τριών τμημάτων καταναλωτών, όπως αναμενόταν. Κάθε άλλος συνδυασμός ως προς τον αριθμό των ομάδων δεν οδήγησε σε ερμηνεύσιμη λύση. Φαίνεται στον Πίνακα 1 ότι η πρώτη ομάδα περιέχει 177 περιπτώσεις (31.66%) και αντιπροσωπεύει το πρώτο τμήμα αγοράς που ομαδοποιεί τους καταναλωτές, οι οποίοι συγκέντρωσαν τα υψηλότερα σκορ σε σχέση με τα δύο άλλα τμήματα, σε όλες τις μεταβλητές τόσο συμπεριφοράς όσο και στάσεων. Αυτοί οι καταναλωτές είναι οι αναζητούμενοι Οικολογικά Συνειδητοί Καταναλωτές. Η δεύτερη ομάδα περιέχει 253 περιπτώσεις (45.26%) και αντιπροσωπεύει το δεύτερο τμήμα αγοράς, ομαδοποιώντας καταναλωτές που εμφανίζουν μέσου επιπέδου σκορ σε όλες τις μεταβλητές. Αυτοί οι καταναλωτές ονομάσθηκαν Οικολογικά Ανήσυχοι Καταναλωτές. Η τρίτη ομάδα περιέχει 129 περιπτώσεις (23.07%) και αντιπροσωπεύει το τρίτο τμήμα της αγοράς που ομαδοποιεί καταναλωτές οι οποίοι εμφανίζουν τα χαμηλότερα σκορ σε σχέση με τα δύο προηγούμενα τμήματα σε όλες τις μεταβλητές επίσης. Αυτοί οι καταναλωτές ονομάσθηκαν Οικολογικά Αδιάφοροι Καταναλωτές. Πίνακας 1: Μέσοι όροι τμημάτων ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ Οικολογική Αγοραστική Συμπεριφορά Τμήμα 1 Τμήμα 2 Τμήμα 3 A01 Μεταξύ ενός οικολογικού και ενός κοινού προϊόντος, διαλέγω το οικολογικό ανεξάρτητα από την τιμή του A02 Μεταξύ ενός οικολογικού και ενός κοινού προϊόντος, διαλέγω το οικολογικό εάν δεν έχει σημαντική διαφορά τιμής A03 Ενδιαφέρομαι να ενημερωθώ για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος πριν το αγοράσω A04 Προτιμώ τα προϊόντα από ανακυκλωμένο χαρτί

6 A05 Προτιμώ τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα A06 Προτιμώ να αγοράζω φιλικά προς το περιβάλλον απορρυπαντικά ακόμη και αν είναι ακριβότερα A07 Προτιμώ τα οικολογικά λαχανικά A08 Προτιμώ να αγοράζω οικολογικά απορρυπαντικά ακόμη και αν δεν είναι τόσο αποτελεσματικά ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ Οικολογική Αγοραστική Συμπεριφορά (συνέχεια) Τμήμα 1 Τμήμα 2 Τμήμα 3 A09 Θα άλλαζα τη συνηθισμένη μου μάρκα απορρυπαντικού για κάποια άλλη, εάν γνώριζα ότι είναι σίγουρα πιο φιλική προς το περιβάλλον A10 Προτιμώ τα ανακυκλωμένα χαρτικά ακόμη και αν είναι ακριβότερα A11 Προτιμώ τα ανακυκλωμένα χαρτικά ακόμη κι αν δεν είναι τόσο όμορφα (λευκά) Οικολογικές Ενέργειες Οικολογικές Συμμετοχικές Ενέργειες D01 Συμμετέχω σε καθαρισμούς ακτών, πάρκων, αυλών κλπ D02 Συμμετέχω σε εκδηλώσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος D03 Αγοράζω οικολογικά περιοδικά και άλλα έντυπα D04 Προσφέρω χρήματα σε οικολογικές ομάδες και οργανώσεις D05 Προσφέρω εθελοντική εργασία σε οικολογικές ομάδες και οργανώσεις D06 Συζητάω με την οικογένειά μου και τους φίλους μου για τα περιβαλλοντικά προβλήματα D07 Παρακολουθώ εκπομπές με οικολογικό περιεχόμενο στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση Ατομικές Ενέργειες D08 Αποφεύγω να πετάω σκουπίδια στο δρόμο D09 Φροντίζω να ξοδεύω λιγότερο νερό D10 Φροντίζω να ξοδεύω λιγότερη ενέργεια D11 Φροντίζω να κάνω λιγότερο θόρυβο Οικολογική Μέτα-αγοραστική Συμπεριφορά Ανακύκλωση R01 Επιστρέφετε τις κενές φιάλες αναψυκτικών και ποτών R02 Ανακυκλώνετε εφημερίδες και χαρτικά R03 Ανακυκλώνετε κουτάκια αλουμινίου R04 Ανακυκλώνετε πλαστικές φιάλες R05 Ανακυκλώνετε γυαλί ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΩΝ Περιβαλλοντολογικές Στάσεις E01 Συχνά εκνευρίζομαι όταν σκέφτομαι πόσο σπάταλοι είμαστε με το νερό E02* Το νέφος δεν επηρεάζει την προσωπική μου ζωή E03* Δεν μπορώ να μπω στο πνεύμα των συζητήσεων των περιβαλλοντολόγων και των οικολόγων E04* Ποτέ δε μ έχουν απασχολήσει στα σοβαρά θέματα όπως η μόλυνση των υπογείων υδάτων και των θαλασσών E05* Δε νομίζω ότι έχω σχέση με την καταστροφή της πανίδας και της χλωρίδας του πλανήτη E06* Δε μ έχει απασχολήσει ποτέ το θέμα της εξαφάνισης σπανίων ειδών φυτών και ζώων E07 Θυμώνω πολύ όταν σκέφτομαι ότι γίνονται πειράματα με επικίνδυνα προϊόντα πάνω σε ζώα

7 E08 Η προστασία του περιβάλλοντος είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της εποχής μας E09 Η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι η πιο σημαντική απειλή της υγείας μας και της υγείας των παιδιών μας E10* Τα πλεονεκτήματα των μοντέρνων καταναλωτικών προϊόντων είναι περισσότερο σπουδαία από τη μόλυνση που προκαλούν η παραγωγή και η χρήση τους ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ Περιβαλλοντολογικές Στάσεις Τμήμα 1 Τμήμα 2 Τμήμα 3 E11 Η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος προκαλεί περισσότερα προβλήματα παρά οφέλη E12* Δεν πιστεύω ότι το περιβάλλον θα προστατευθεί, εάν χρησιμοποιούμε λιγότερο νερό, ρεύμα και πετρέλαιο E13 Θυμώνω όταν σκέφτομαι ότι οι Διεθνείς Οργανισμοί και οι Κυβερνήσεις δεν παίρνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος E14* Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για κυρίαρχος της φύσης E15 Η υπερκατανάλωση έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την καταστροφή του περιβάλλοντος Στάσεις προς την Ανακύκλωση Q01 Η ανακύκλωση είναι μία σημαντική προσπάθεια Q02 Ο κάθε καταναλωτής από μόνος του μπορεί να συμβάλει στη λύση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στον τόπο του Q03 Τα οφέλη της ανακύκλωσης αξίζουν τον κόπο και το χρόνο που απαιτείται από μέρους μου Q04 Η ανακύκλωση βοηθάει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών Q05 Το Κράτος πρέπει να προχωρήσει σε νομοθετικές ρυθμίσεις για τη χρήση ανακυκλωμένων και ανακυκλώσιμων υλικών στη συσκευασία των προϊόντων Q06 Οι καταναλωτές πρέπει να απαιτήσουν από τους παραγωγούς τη χρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών για τη συσκευασία των προϊόντων τους Μου είναι δύσκολο να διαχωρίζω και να μεταφέρω τα υλικά για Q07* ανακύκλωση Q08 Είναι προσωπική μου ευθύνη να βοηθήσω στην ανακύκλωση Q09 Η ανακύκλωση βοηθάει στην προστασία του περιβάλλοντος Q10* Είναι άσκοπο να ανακυκλώνω αφού δεν κάνουν το ίδιο και πολλοί άλλοι Q11* Η ανακύκλωση είναι περισσότερο φασαρία παρά ωφέλεια Q12 Η ανακύκλωση μειώνει τον όγκο των απορριμμάτων που πηγαίνουν στις χωματερές Q13 Η ανακύκλωση συντελεί στην εξοικονόμηση ενέργειας Q14 Αισθάνομαι ικανοποίηση όταν συμμετέχω στην ανακύκλωση Q15 Τα οφέλη της ανακύκλωσης επιστρέφουν στο κοινωνικό σύνολο Στο Σχήμα 1 τα τρία τμήματα εμφανίζονται σε όλες τις μεταβλητές συμπεριφοράς και στάσεων ταυτόχρονα. Φαίνεται έτσι ξεκάθαρα ότι οι Οικολογικά Συνειδητοί Καταναλωτές σημειώνουν μεγαλύτερα σκορ σε όλες τις μεταβλητές χωρίς εξαίρεση, οι Οικολογικά Ανήσυχοι Καταναλωτές εμφανίζουν λίγο χαμηλότερες τιμές στις μεταβλητές στάσεων αλλά καθαρά χαμηλότερες στις μεταβλητές συμπεριφοράς, ενώ οι Οικολογικά Αδιάφοροι εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερες τιμές από τα δύο προηγούμενα τμήματα σε όλες τις μεταβλητές, περισσότερο και πάλι στις μεταβλητές συμπεριφοράς. Είναι εμφανές πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο βαθμός στον οποίο οι καταναλωτές ενός τμήματος υιοθετούν κάποια οικολογική στάση ή συμπεριφορά είναι ανάλογος του βαθμού υιοθέτησης κάποιας άλλης οικολογικής στάσης ή συμπεριφοράς. Δηλαδή με άλλα λόγια οι τρεις τύποι της Οικολογικά Συνειδητής 7

8 Ανακύκλωση Καταναλωτικής Συμπεριφοράς και οι δύο τύποι των Περιβαλλοντολογικών Στάσεων συνδέονται με σχέσεις ομοιογένειας εντός ενός τμήματος και διακριτής ετερογένειας ως προς τα άλλα τμήματα. Οικολογική Αγοραστική Συμπεριφορά A01 A03 A05 A07 A09 A11 Οικολογικές Ενέργειες Σχήμα 1. Τα τρία τμήματα αγοράς (Clusters) Περιβαλλοντολογικές Στάσεις Στάσεις προς την Ανακύκλωση D02 D04 D06 D08 D10 R01 R03 R05 E02 E04 E06 E08 E10 E12 E14 Q01 Q03 Q05 Q07 Q09 Q11 Q13 Q15 Επιπλέον αυτού του βασικού συμπεράσματος, το οποίο επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα της κλασικής στατιστικής, η K-means μας δίνει λεπτομερείς πληροφορίες ως προς το ποιες μεταβλητές των πολυμεταβλητών μέτρων έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και τι ρόλο παίζουν στη σκιαγράφηση του προφίλ κυρίως των Οικολογικά Συνειδητών Καταναλωτών. Οι Οικολογικά Συνειδητοί Καταναλωτές Σε ότι αφορά τις απόψεις των Οικολογικά Συνειδητών Καταναλωτών τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτοί οι καταναλωτές συγκεντρώνουν υψηλά σκορ στις γενικές Περιβαλλοντολογικές Στάσεις κυρίως σε σχέση με τα προβλήματα που η ρύπανση προκαλεί στην προσωπική τους ζωή και υγεία (E02, E09). Δηλώνουν ότι συμφωνούν ότι η περιβαλλοντολογική προστασία είναι το σπουδαιότερο πρόβλημα της εποχής μας (E08). Εμφανίζονται ιδιαίτερα ενοχλημένοι με τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς που δεν παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (E13). Ακόμη θετικότερες εμφανίζονται οι στάσεις τους που αφορούν ειδικά στην ανακύκλωση, κυρίως σε ότι αφορά την σπουδαιότητα της ανακύκλωσης για την προστασία του περιβάλλοντος (Q01, Q09), την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης υποχρεωτικών κανονισμών ανακύκλωσης (Q05) καθώς επίσης και ως προς τα κοινωνικά οφέλη από την ανακύκλωση (Q15). Οι καταναλωτές που ανήκουν στο πρώτο τμήμα σημείωσαν σε όλες σχεδόν τις μεταβλητές της Οικολογικής Αγοραστικής Συμπεριφοράς σκορ μεγαλύτερα της διαμέσου της κλίμακας. Πιο συγκεκριμένα βλέπουμε στον Πίνακα 1 ότι οι καταναλωτές αυτοί φαίνεται να επιδιώκουν οικολογικά φιλικές επιλογές τις περισσότερες φορές που αγοράζουν ένα προϊόν, ειδικά όταν δεν υπάρχει σημαντική διαφορά τιμής μεταξύ ενός οικολογικού και ενός συμβατικού προϊόντος, όπως δείχνουν οι μεταβλητές A01 και A02. Όσον αφορά τα προϊόντα από ανακυκλωμένο χαρτί προτιμούν να τα αγοράζουν ακόμη και αν είναι πιο ακριβά ή ακόμη και αν δεν Οικολογικά Συνειδητοί Καταναλωτές Οικολογικά Ανήσυχοι Καταναλωτές Οικολογικά Αδιάφοροι Καταναλωτές 8

9 είναι τόσο λευκά (A10, A11). Σε ότι αφορά τα οικολογικά απορρυπαντικά, οι καταναλωτές εμφανίζονται λιγότεροι πρόθυμοι να πληρώσουν παραπάνω (Α06) αλλά δηλώνουν ότι σίγουρα θα τα αγόραζαν αν πείθονταν ότι είναι όντως φιλικότερα προς το περιβάλλον (Α09). Όσο για τα βιολογικά φρούτα και λαχανικά φαίνεται να τα επιλέγουν μάλλον περιστασιακά (Α07). Οι καταναλωτές αυτοί δηλώνουν ότι συνηθίζουν να ανακυκλώνουν σταθερά, φυσικά κυρίως τα υλικά για τα οποία υπάρχουν περισσότεροι κάδοι ανακύκλωσης δηλαδή κυρίως χαρτί και αλουμίνιο (R01-R05). Σχετικά με τις άλλες Οικολογικές Ενέργειες οι καταναλωτές αυτού του τμήματος δηλώνουν ότι δεν πετάνε ποτέ σκουπίδια στο έδαφος (D08), προσπαθούν πάντοτε να κάνουν λιγότερο θόρυβο (D11), ενδιαφέρονται σχεδόν πάντοτε να αναζητούν πληροφόρηση που σχετίζεται με ζητήματα περιβαλλοντολογικής προστασίας (D06, D07) καθώς επίσης προσπαθούν να χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια και λιγότερο νερό τις περισσότερες φορές (D10, D09). Φαίνεται ότι μάλλον σπάνια συνεισφέρουν χρήματα σε οικολογικές οργανώσεις, παίρνουν μέρος σε εκδηλώσεις προστασίας του περιβάλλοντος, αγοράζουν οικολογικά περιοδικά και ακόμα λιγότερο συχνά προσφέρουν εθελοντική εργασία για την προστασία του περιβάλλοντος (D01-D05). Για λόγους συντομίας παραλείπεται στο σημείο αυτό η λεπτομερής αναφορά στα δύο άλλα τμήματα αγοράς, όπως επίσης και η συζήτηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με ορισμένους περιορισμούς της έρευνας. Παραλείπεται επίσης και η συζήτηση των αποτελεσμάτων συγκριτικά με αποτελέσματα παρόμοιων ερευνών σε άλλες χώρες. Σημειώνουμε μόνον ότι τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης μπορούν να συζητηθούν συγκριτικά με τα ευρήματα του Οργανισμού Roper (1992) και της Ottman (1997, p. 22) που αφορούν στον αμερικανικό πληθυσμό. Τα δημογραφικά των τμημάτων Στη συνέχεια εξετάσθηκαν οι δημογραφικές μεταβλητές των τμημάτων. Η εξέταση έγινε με χρήση της γνωστής τεχνικής του χ 2, όχι όμως με τη συνηθισμένη λογική της διμεταβλητής ανάλυσης όπου εξετάζεται το κάθε δημογραφικό χαρακτηριστικό σε σχέση με μια εξαρτημένη μεταβλητή ξεχωριστά. Στην προκειμένη περίπτωση έγινε εξέταση κάθε ενός από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά σε σχέση με το σύνολο των μεταβλητών συμπεριφοράς και στάσεων όπως ομαδοποιήθηκε σε κάθε τμήμα. Για το σκοπό αυτό έγινε διαχωρισμός του συνολικού δείγματος σε τρία μέρη, το κάθε ένα από τα οποία περιελάμβανε τους καταναλωτές εκάστου ενός των τμημάτων. Το σύνολο των εξαρτημένων μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν ως ενιαίο πολυμεταβλητό μέτρο για τις ανάγκες αυτής της τεχνικής με την ονομασία Τμήμα σε τρεις κατηγορίες, όπου: Τμήμα 1=Οικολογικά Συνειδητοί Καταναλωτές, Τμήμα 2=Οικολογικά Ανήσυχοι Καταναλωτές, Τμήμα 3=Οικολογικά Αδιάφοροι Καταναλωτές. Τα ευρήματα (Πίνακας 2) δείχνουν ότι στατιστικά σημαντικές σχέσεις υπάρχουν μεταξύ της μεταβλητής Τμήμα και της μεταβλητής Εκπαίδευση, όπως επίσης και μεταξύ της μεταβλητής Τμήμα και της μεταβλητής Εισόδημα. Τα αποτελέσματα του χ 2 εισήχθησαν σε διαγράμματα ώστε να υποβοηθηθεί η ερμηνεία τους. Τα Σχήματα 2 και 3 δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι καταναλωτές που ανήκουν στο πρώτο τμήμα έχουν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και υψηλότερα εισοδήματα σε σχέση με τους καταναλωτές των δύο άλλων τμημάτων. Πίνακας 2: χ 2 μεταξύ της μεταβλητής Τμήμα (Cluster) και των δημογραφικών χαρακτηριστικών Μεταξύ των μεταβλητών χ 2 df Σημαντικότητα Τμήμα ΗΛΙΚΙΑ

10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΦΥΛΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ Οικολογικά Συνειδητοί Καταναλωτές Οικολογικά Ανήσυχοι Καταναλωτές Οικολογικά Αδιάφοροι Καταναλωτές Σχήμα 2. Διάγραμμα διασταύρωσης των μεταβλητών Τμήμα και Εκπαίδευση 60 <2.5* * >5.5* Οικολογικά Συνειδητοί Καταναλωτές Οικολογικά Ανήσυχοι Καταναλωτές Οικολογικά Αδιάφοροι Καναλωτές Σχήμα 3. Διάγραμμα διασταύρωσης των μεταβλητών Τμήμα και Εισόδημα * Σε εκατομμύρια δραχμές ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 10

11 Η ανάλυση της ταξινόμησης και η συγκεκριμένη τεχνική της K-Means απεδείχθη χρήσιμη στο να προσφέρει πλουσιότερες πληροφορίες από τις συνήθεις της κλασικής στατιστικής ανάλυσης αναφορικά με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά των σχετιζομένων με οικολογικά κριτήρια τμημάτων της αγοράς της περιοχής που εξετάσθηκε. Βρέθηκε ότι οι καταναλωτές που συγκέντρωσαν υψηλότερα σκορ στα πολυμεταβλητά μέτρα μέτρησης τόσο των γενικών Περιβαλλοντολογικών Στάσεων και των ειδικών Στάσεων προς την Ανακύκλωση όσο και των τριών τύπων της Οικολογικά Συνειδητής Συμπεριφοράς ενοποιούνται στην ίδια ομάδα, η οποία σχηματίζει το τμήμα των Οικολογικά Συνειδητών Καταναλωτών. Η δημογραφική ανάλυση έδειξε ότι αυτοί οι καταναλωτές έχουν υψηλότερη μόρφωση και σχετικά υψηλότερα εισοδήματα. Το κύριο ακαδημαϊκό συμπέρασμα (που ανατρέπει τη μέχρι σήμερα αντίληψη από τη βιβλιογραφία) είναι ότι οι οικολογικοί αγοραστές, οι ανακυκλωτές και οι οικολογικοί ακτιβιστές είναι κατά πάσα πιθανότητα οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίο στο σύνολό τους σχηματίζουν ένα επαρκώς μεγάλο, ώστε να είναι προσοδοφόρο, τμήμα αγοράς. Οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων ανακύκλωσης, οι υπεύθυνοι των οικολογικών ομάδων και οργανώσεων όπως και κυρίως ίσως οι μάρκετινγκ μάνατζερς που ενδιαφέρονται για την υιοθέτηση και υλοποίηση οικολογικών στρατηγικών μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις λεπτομερείς πληροφορίες που παρέχονται εδώ ως προς τα χαρακτηριστικά, τις στάσεις και τις συμπεριφορές των Οικολογικά Συνειδητών Καταναλωτών. Πιο συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι μια οικολογική στρατηγική θα πρέπει να παρέχει και να προωθεί οικολογικά προϊόντα που δεν θα είναι αισθητά ακριβότερα και κατώτερης ποιότητας από τα αντίστοιχα συμβατικά. Στην περίπτωση των απορρυπαντικών οι εταιρείες πρέπει να κατανοήσουν ότι οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν οικολογικά απορρυπαντικά και να αλλάξουν τη συνηθισμένη τους μάρκα, μόνον εάν πεισθούν ότι αυτά τα προϊόντα όντως ρυπαίνουν λιγότερο το περιβάλλον και δεν πρόκειται για ψευδή διαφημιστικά τρικ. Για παράδειγμα οι καταναλωτές αντιδρούν σκεπτικιστικά όταν κάποια απορρυπαντικά χρησιμοποιούν την ένδειξη eco στη διαφήμισή τους για να παραπλανήσουν το κοινό ότι πρόκειται για τη λέξη ecological ενώ εννοούν τη λέξη economic, δηλαδή απλώς προσφέρονται σε μεγαλύτερη άρα ίσως, κατά τεκμήριο οικονομικότερη συσκευασία. Στην περίπτωση των προϊόντων από ανακυκλωμένο χαρτί οι καταναλωτές φαίνονται πολύ πρόθυμοι να τα αγοράσουν. Είναι κρίμα που δεν τυγχάνουν ευρύτερης παραγωγής και διανομής στα βιβλιοπωλεία και τα Σούπερ Μάρκετ. Σε σχέση με αυτά τα προϊόντα η έρευνα αναδεικνύει μια σίγουρα διαφαινόμενη ευκαιρία στην αγορά, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί από τη βιομηχανία χαρτικών. Σε ότι αφορά τα βιολογικά φρούτα και λαχανικά βρέθηκε ότι οι καταναλωτές τα επιλέγουν μόνο περιστασιακά. Το εύρημα αυτό δε θα πρέπει να ερμηνευθεί ως απροθυμία των καταναλωτών να τα αγοράσουν αλλά ως αποτέλεσμα της κατάστασης διανομής αυτών των προϊόντων στα μαγαζιά και στις λαϊκές αγορές, όπου εμφανίζονται περιστασιακά και όχι σταθερά, συνήθως δε σε υψηλότερες τιμές από τις ήδη απαράδεκτα υψηλές τιμές των οπωροκηπευτικών. Άρα απαιτούνται μέτρα στήριξης της βιολογικής γεωργίας και των σχετικών καναλιών διανομής. Σε κάθε περίπτωση όλες οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την παραγωγή και την προώθηση οικολογικών προϊόντων θα πρέπει να κατανοήσουν ότι οι καταναλωτές ενδιαφέρονται να ενημερωθούν εντατικότερα για όσα αφορούν τη φιλικότητα αυτών των προϊόντων προς το περιβάλλον σε αντιπαράθεση με τις 11

12 αρνητικές περιβαλλοντολογικές συνέπειες της παραγωγής των αντίστοιχων συμβατικών προϊόντων. Οι Schlegelmilch κ.ά. (1996) για την Αγγλία και η Litvan (1995) για τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προτείνει επίσης ότι τα λεγόμενα πράσινα προϊόντα θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικά των συμβατικών όχι μόνο διότι βλάπτουν λιγότερο το περιβάλλον αλλά και σε σχέση με άλλα στοιχεία όπως τιμή και ποιότητα. Βασιζόμενοι στο εύρημα ότι οι στάσεις των καταναλωτών είναι θετικότερες από την ίδια τη συμπεριφορά τους συμπεραίνουμε ότι οι Έλληνες καταναλωτές θα πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε να κάνουν πράξη τις απόψεις τους, όπως έχει προτείνει και ο Roberts (1996) για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Σε υψηλότερο επίπεδο από όλες βρέθηκαν οι στάσεις που αφορούν τις πεποιθήσεις των καταναλωτών σε σχέση με τη σπουδαιότητα της περιβαλλοντολογικής προστασίας στην εποχής μας, σε σχέση με την απειλή της ρύπανσης στην υγεία μας και στην υγεία των παιδιών μας όπως και σε σχέση με τη δυσαρέσκεια των καταναλωτών για την αναποτελεσματικότητα των κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισμών να προχωρήσουν σε δραστικά μέτρα προστασίας. Τα ευρήματα αυτά δεν πρέπει να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι το επίπεδο των στάσεων θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο και να παραβλεφθεί. Πέραν των συγκεκριμένων ζητημάτων που συγκέντρωσαν υψηλά σκορ συμφωνίας των καταναλωτών η προσεκτική ανάγνωση όλων των άλλων ζητημάτων που μετρήθηκαν δείχνουν ότι το επίπεδο των στάσεων-απόψεων των καταναλωτών χρειάζεται ενίσχυση. Οι στάσεις που αφορούν τα προβλήματα των χερσαίων υδάτων, τη μόλυνση ποταμών και θαλασσών, την καταστροφή πανίδας και χλωρίδας, την εξαφάνιση σπανίων ειδών, πειράματα σε ζώα και ζητήματα που αφορούν την ευθύνη της υπερκατανάλωσης στην καταστροφή του περιβάλλοντος δε συγκέντρωσαν εντυπωσιακά σκορ αποδοχής. Επίσης οι καταναλωτές εμφανίζονται να συμφωνούν μάλλον αλλά όχι ισχυρά στα ζητήματα που αφορούν στην κατασπατάληση νερού και ενέργειας, στις παρενέργειες της τεχνολογικής εξέλιξης ή και της μαζικής παραγωγής. Μοιάζουν επίσης αβέβαιοι ως προς το εάν οι άνθρωποι είναι πλασμένοι για επικυρίαρχοι της φύσης. Άρα απαιτούνται οι κατάλληλες επικοινωνιακές καμπάνιες που θα στοχεύουν στην ενίσχυση των οικο-κεντρικών αντιλήψεων των καταναλωτών και τη βαθύτερη κατανόηση της σπουδαιότητας της περιβαλλοντολογικής προστασίας. Άλλωστε έχουμε ήδη αναφέρει ότι τα αποτελέσματα παρόμοιων ερευνών διέπονται πάντοτε από τάσεις διόγκωσης των τάσεων προς την κοινωνικά επιθυμητή κατεύθυνση. Οι μάρκετινγκ μάνατζερς θα πρέπει να θυμούνται ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν αποστάσεις μεταξύ αυτών που ο καταναλωτής δηλώνει ότι πιστεύει, αυτών που πραγματικά πιστεύει και αυτών που στην πράξη κάνει. Όσον αφορά τους υπευθύνους της κρατικής πολιτικής θα πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσουν τη δυσαρέσκεια του κόσμου για τις μέχρι σήμερα πολιτικές και την επιθυμία των πολιτών για θεσμοθέτηση και υλοποίηση πιο αποτελεσματικών μέτρων. Η μελέτη αυτή παρέχει πολλές πληροφορίες χρήσιμες για τους υπευθύνους των προγραμμάτων ανακύκλωσης από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι καταναλωτές συμφωνούν σχεδόν απόλυτα ότι η ανακύκλωση είναι σπουδαία προσπάθεια και παρέχει σημαντική συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος. Αναγνωρίζουν ότι τα οφέλη της ανακύκλωσης επιστρέφουν στην κοινωνία και αντιλαμβάνονται ότι τα θετικά αποτελέσματα της ανακύκλωσης είναι η εξοικονόμηση πρώτων υλών, η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση του όγκου των απορριμμάτων που πηγαίνουν στις χωματερές. Συμφωνούν ότι ο κάθε καταναλωτής έχει προσωπική ευθύνη να βοηθήσει την προσπάθεια ανακύκλωσης αλλά επίσης πιστεύουν ότι είναι άσκοπο να ανακυκλώνει κανείς αν δεν το κάνουν και οι άλλοι συμπολίτες του. Κυρίως εναποθέτουν την 12

13 ευθύνη της λειτουργίας και αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων ανακύκλωσης στο Κράτος. Αξιοσημείωτο είναι ότι αν και αισθάνονται ικανοποίηση όταν συμμετέχουν στην ανακύκλωση και δηλώνουν ότι αξίζει τον κόπο και την προσπάθεια, ταυτόχρονα σημειώνουν ότι αισθάνονται μεγάλη δυσκολία να διαχωρίζουν τα σκουπίδια και να μεταφέρουν τα ανακυκλώσιμα υλικά στους κάδους. Επίσης τα αποτελέσματα που αφορούν στην ανακύκλωση δείχνουν ότι τα προγράμματα που είναι παλαιότερα και λειτουργούν καλύτερα φυσιολογικά έχουν αποκτήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, αφού έχουν συνηθίσει να συμμετέχουν σε αυτά. Συνεπώς οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων ανακύκλωσης θα πρέπει πριν από όλα να τοποθετήσουν περισσότερους κάδους για όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά στις γειτονιές ώστε τουλάχιστον η μεταφορά των απορριμμάτων να γίνει ευκολότερη για τους καταναλωτές. Θα πρέπει επίσης να φροντίσουν για τη σταθερή και καλή λειτουργία των προγραμμάτων, όπως και για την προβολή των ωφελειών από την αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών για το σύνολο της κοινωνίας. Γενικότερα ισχύει η συμβουλή: Αν ψάχνετε για αγοραστές οικολογικών προϊόντων απευθυνθείτε στους ανακυκλωτές και στους ακτιβιστές, αν ψάχνετε για ανακυκλωτές απευθυνθείτε στις άλλες δύο ομάδες κλπ. Μπορεί να φαίνεται αυτονόητο ότι όποιος υιοθετεί κάποιον τύπο Οικολογικά Συνειδητής Καταναλωτικής Συμπεριφοράς είναι πιο πιθανό να υιοθετεί και τους άλλους τύπους, αυτό όμως δεν είχε αποδειχθεί ερευνητικά μέχρι σήμερα, ούτε είχε γίνει αντικείμενο αξιοποίησης από τους μάρκετερς. Ο ισχυρισμός αυτός αποδεικνύεται με μια απλή ματιά στα ράφια των Σούπερ Μάρκετς, στα οποία διατίθενται οικολογικά προϊόντα και όπου θα μπορούσαν να υπάρχουν διαφημίσεις των προγραμμάτων ανακύκλωσης και δεν υπάρχουν. Ούτε κοντά στους κάδους ανακύκλωσης υπάρχουν διαφημιστικά των οικολογικών προϊόντων, ούτε των οικολογικών ομάδων και οργανώσεων. Ακόμη ούτε καν οι συσκευασίες των οικολογικών προϊόντων είναι από ανακυκλωμένο ή ανακυκλώσιμο υλικό κλπ. Τέλος σημειώνουμε ότι αν και τα ευρήματα αυτής της μελέτης έδωσαν λεπτομερείς πληροφορίες για τα δημογραφικά και τις στάσεις των καταναλωτών και βοήθησαν στη σκιαγράφηση του προφίλ των οικολογικά σχετιζομένων τμημάτων αγοράς, περαιτέρω έρευνα απαιτείται για την ακόμη βαθύτερη κατανόηση της Οικολογικά Συνειδητής Καταναλωτικής Συμπεριφοράς κυρίως σε ότι αφορά στην ψυχογραφική πλευρά του προφίλ των Οικολογικά Συνειδητών Καταναλωτών. Αναφορές Baldassare, M, and Katz, C. (1992). The Personal Threat of Environmental Problems as Predictor of Environmental Practices. Environment and Behavior, 24(5), September, Balderjahn, I. (1988). Personality Variables and Environmental Attitudes as Predictors of Ecologically Responsible Consumption Patterns. Journal of Business Research, 17, Chisnall, P. M. (1992). Marketing Research. Fourth edition, London, McGraw Hill. Coddington, W. (1993). Environmental Marketing. New York, McGraw-Hill Inc. Granzin, K. L., and Olsen, J. E. (1991). Characterizing Participants in Activities Protecting the Environment: A Focus on Donating, Recycling and Conservation Behaviors. Journal of Public Policy and Marketing, 10(2), Litvan, L. M. (1995). Going Green in the `90s, Nation s Business, February, 83(2),

14 Malhotra, N. K. (1999). Marketing Research: An Applied Orientation. Third edition, New Jersey, Englewood Cliffs, Prentice Hall, Inc. Martin, B., and Simintiras, A. C. (1995). The Impact of Green Product Lines on the Environment: Does What They Know Affect How They Feel? Marketing Intelligence & Planning, 13(4), Ottman, J. A. (1993). Green Marketing. Chicago. IL., J. Ottman Consulting, Inc. and NTC Business Books. Ottman, J. A. (1997). Green Marketing: Opportunities for Innovation. Chicago, IL., NTC Business Books. Peattie, K. (1995). Environmental Marketing Management. London, Pitman Publishing. Pickett, G. M., Kangun, N., and Grove, S. J. (1993). Is There a General Conserving Consumer? A Public Policy Concern. Journal of Public Policy & Marketing, Fall, 12(2), Prothero, A. (1990). Green Consumerism and the Societal Marketing Concept: Marketing Strategies for the 1990s. Journal of Marketing Management, 6(2), Roberts, J. A. (1996). Green Consumers in the 1990s: Profile and Implications for Advertising. Journal of Business Research, 36, Roberts, J. A., and Bacon, D. R. (1997). Exploring the Subtle Relationships between Environmental Concern and Ecologically Conscious Consumer Behavior. Journal of Business Research, 40, Roper Organization (1992). Environmental Behavior, North America: Canada, Mexico, United States. A report on the study commissioned by S.C. Johnson and Son, Inc. Schlegelmilch, B. B., Bohlen, G. M., and Diamantopoulos, A. (1996). The Link Between Green Purchasing Decisions and Measures of Environmental Consciousness. European Journal of Marketing, 30(5), Scott, D., and Willits, F. K. (1994). Environmental Attitudes and Behavior. A Pennsylvania Survey. Environment and Behavior, March, 26(2), Shrum, L. J., Lowrey, T. M., and McCarty, J. A. (1994). Recycling as a Marketing Problem: A Framework for Strategy Development. Psychology and Marketing, July-August, 11(4), Shrum, L. J., Lowrey, T. M., and McCarty, J. A. (1995). Applying Social and Traditional Marketing Principles to the Reduction of Household Waste. American Behavioral Scientist, 38(4), Sudman, S., and Blair, E. (1998). Marketing Research: A Problem Solving Approach. New York, McGraw-Hill, Inc. Tilikidou, I., and Zotos, Y. (1999). Ecological Consumer Behaviour: Review and Suggestions for Future Research. MEDIT, January, Tilikidou, I., Adamson, I. and Sarmaniotis, C. (2002). The Measurement Instrument of Ecologically Conscious Consumer Behaviour. MEDIT, 1( 4), Tilikidou, I. (---). Ecologically Conscious Consumer Behaviour: Correlates and Interelationships (Under review). Tull, D. S., and Hawkins, D. I. (1993), Marketing Research. Sixth edition, New York, McMillan. Van Dam, Y. K., and Apeldoorn, A. C. (1996). Sustainable Marketing. Journal of Macromarketing, Fall, Zikmund, W. G. (1991). Exploring Marketing Research. Fourth edition, Orlando, The Dryden Press. 14

15 15

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green Marketing στον Αγροδιατροφικό κλάδο Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green-AgriChains Info Day Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου 2013 Agenda Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Τα στοιχεία του Marketing Διαπίστωση των μεταβαλλόμενων αναγκών Επιθυμιών και προτιμήσεων Σχεδιασμός του προϊόντος Τα σημεία πώλησης Δίκτυα Διανομής Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα-ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος: Απορρίμματα, Παραγωγή και Κατανάλωση

Ενότητα-ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος: Απορρίμματα, Παραγωγή και Κατανάλωση ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Όνομα Εκπαιδευτικού: Μαρία Σωκράτους Σχολείο: Η Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΒ) Ζήτημα Σχολείου: Η αύξηση των σκουπιδιών εντός των χώρων του σχολείου, στα πάρκα της κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΧΨΝΑ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. υγγραφή άρθρου. Τα σκουπίδια έχουνε ζωή, το σκέφτηκες αυτό; Ανακύκλωσε ΤΩΡΑ!

ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΧΨΝΑ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. υγγραφή άρθρου. Τα σκουπίδια έχουνε ζωή, το σκέφτηκες αυτό; Ανακύκλωσε ΤΩΡΑ! ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΧΨΝΑ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ υγγραφή άρθρου Τα σκουπίδια έχουνε ζωή, το σκέφτηκες αυτό; Ανακύκλωσε ΤΩΡΑ! Ση δημοσιογραφική ομάδα αποτελούν οι: Κτωρή Κωνσταντίνα (14 ετών) Μιχαήλ Φριστιάνα

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" Εμπειρική διερεύνηση αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών σε προωθητικές ενέργειες για διαρκή προϊόντα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Μάθημα: Αρχές Μάρετινγκ, Εξαμήνου ιδάσκων: ρ. Χρ. Α. Βασιλειάδης Επίκουρος Καθηγητής, τμήματος Ο Ε Η ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟΣ Η ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ i. Ποιες βασικές λειτουργικές μονάδες εμπλέκονται πριν και μετά την πώληση ii. Ποια άτομα επηρεάζουν ή παίρνουν τις

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων

Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων Δημήτρης Μανιατάκης Διευθύνων Σύμβουλος ΙCAP A.E. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής, την Δρ. Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας

Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας ΕλληνικήΕταιρείαΑξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. Τα σκουπίδια μας... Αυξάνονται χρόνομετοχρόνο!

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Το δυναμικό πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων και Συμπεριφορά Καταναλωτή

Πτυχιακή Εργασία. Μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων και Συμπεριφορά Καταναλωτή Τεχνολογικό εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων και Συμπεριφορά Καταναλωτή Επιβλέπων Καθηγητής: Εισηγητής: Ιφιγένεια Καναρίδου Αριθμός Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Μάιος 2008 PI0823 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ο κ ι ο κ λ ο ο λ γ ο ι γ κ ι ό κ ό Βαρόμ ό ετρ τ ο ο 2 0 2 0 0 9 0 (Νο3) Μάρτιος 2009

Οι Ο κ ι ο κ λ ο ο λ γ ο ι γ κ ι ό κ ό Βαρόμ ό ετρ τ ο ο 2 0 2 0 0 9 0 (Νο3) Μάρτιος 2009 Οικολογικό Βαρόμετρο 09 (Νο3) Μάρτιος 09 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορές Μεταφορές Καταναλωτής Ε

Μεταφορές Μεταφορές Καταναλωτής Ε ΚΕΦ. 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του μαθήματος των Οικονομικών είναι να προσφέρει τις αναγκαίες οικονομικές γνώσεις, ώστε να αντιλαμβανόμαστε σωστά τον τρόπο λειτουργίας της Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing. Η λειτουργία της βιομηχανοποίησης αποφασίζει με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

και στο Δημοτικό Αποτυπώνω την περιβαλλοντική στάση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου:

και στο Δημοτικό Αποτυπώνω την περιβαλλοντική στάση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου: και στο Δημοτικό Αποτυπώνω την περιβαλλοντική στάση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου: Συμπληρώνω ερωτηματολόγιο και συλλέγω χρήσιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά των συμμαθητών μου απέναντι στο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Τμηματοποίηση Καταναλωτών Luxury Fashion Brands

Τμηματοποίηση Καταναλωτών Luxury Fashion Brands Τμηματοποίηση Καταναλωτών Luxury Fashion Brands Επιμέλεια: Παληαρούτα Βασιλική Επιβλέπων Καθηγητής & Διευθυντής Προγράμματος: Κος Σιώμκος Γεώργιος Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Τμηματοποίηση Καταναλωτών Luxury

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece + Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece Πρόγραµµα σεµιναρίου ü Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding.

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Ονοματεπώνυμο: ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. Δεκέμβριος 2014 BRAND ΚΑΙ BRANDING Kotler and Armstrong

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς

Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς page...2 Ποια είναι η Global Link? Γιατί ONLINE έρευνα αγοράς? Αποτελέσματα έρευνας Global Sustain Stakeholders Engagement page...3

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έρευνας με θέμα την ανακύκλωση

Παρουσίαση έρευνας με θέμα την ανακύκλωση Παρουσίαση έρευνας με θέμα την ανακύκλωση Τάξη: Ε 2 Δασκάλα: Στάλω Χριστοφή Φλεβάρης 2014 Θέμα: Πώς διαχειρίζονται οι οικογένειες των παιδιών του σχολείου μας τα σκουπίδια τους στο σπίτι; Σκοπός: Να μελετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ανακύκλωση πετυχαίνουμε:

Κάνοντας ανακύκλωση πετυχαίνουμε: ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ Παραθέτουμε τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας της κ ας Αθανασιάδου Δέσποινας Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 Περιεχόμενα Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Στόχος και στάδια διεξαγωγής της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας... 27 1.1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θεσσαλονικείς απέναντι στο Περιβάλλον

Οι Θεσσαλονικείς απέναντι στο Περιβάλλον Παρουσίαση Έρευνας Οι Θεσσαλονικείς απέναντι στο Περιβάλλον Οκτώβριος 2008 1 Πόσα χιλιόμετρα διανύεται περίπου την εβδομάδα με το αυτοκίνητο σας; Α Β Δεν οδηγώ / Δεν έχω αυτοκίνητο 39,2% 40,8% 36,0% Λιγότερα

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογικά Συνειδητή Καταναλωτική Συμπεριφορά. (Ecologically Conscious consumer Behavior)

Οικολογικά Συνειδητή Καταναλωτική Συμπεριφορά. (Ecologically Conscious consumer Behavior) Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης (Marketing) Πτυχιακή εργασία με θέμα: Οικολογικά Συνειδητή Καταναλωτική Συμπεριφορά (Ecologically Conscious consumer

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

our point Ιδρύσαμε την ανώνυμη εταιρεία to the point το Μάρτιο του 2009.

our point Ιδρύσαμε την ανώνυμη εταιρεία to the point το Μάρτιο του 2009. www.tothepoint.gr our point Ιδρύσαμε την ανώνυμη εταιρεία to the point το Μάρτιο του 2009. Έδρα μας είναι η Θεσσαλονίκη και πρωταρχικός στόχος μας να καλύψουμε την ευρύτερη αγορά της Βόρειας Ελλάδας, όπου

Διαβάστε περισσότερα

Τι κερδίζω με την ανακύκλωση Τι χάνω αν δεν κάνω ανακύκλωση Ανακύκλωση Χαρτιού Ανακύκλωση Γυαλιού Ο ρόλος του Πολίτη στη Ανακύκλωση του Γυαλιού

Τι κερδίζω με την ανακύκλωση Τι χάνω αν δεν κάνω ανακύκλωση Ανακύκλωση Χαρτιού Ανακύκλωση Γυαλιού Ο ρόλος του Πολίτη στη Ανακύκλωση του Γυαλιού Τι κερδίζω με την ανακύκλωση Τα οφέλη με την ανακύκλωση δεν είναι μόνο άμεσα οικονομικά, είναι κυρίως περιβαλλοντικά. Με την ανακύκλωση ωστόσο πετυχαίνουμε: Να επαναχρησιμοποιήσουμε πρώτη ύλη από αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ MARKETING ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δ.Α.Π. Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ

ΕΡΕΥΝΑ MARKETING ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δ.Α.Π. Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ MARKETING ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ www.dap-papei.gr Τμηματικό e-mail : dap ode@yahoo.gr Θεωρία μάλλον πρακτική θα λέγαμε και σχετίζονται με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. ΤΖΙΒΑΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Α.Μ.:7760 ΣΑΜΠΟΥΡ ΣΤΕΛΛΑ Α.Μ.:7851 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κάββουρα Νίκη Καθηγήτρια εφαρμογών ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Ονοματεπώνυμο: Παναγιωτοπούλου Ελένη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: κος Βρεχόπουλος Α. Δεκέμβριος 2012 Στόχοι έρευνας Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

«Η Πολύ Επιστημονική Προσέγγιση της Έννοιας της Αισθητικής»

«Η Πολύ Επιστημονική Προσέγγιση της Έννοιας της Αισθητικής» «Η Πολύ Επιστημονική Προσέγγιση της Έννοιας της Αισθητικής» A Multidisciplinary Approach to Aesthetics: A Review 1 Ονοματεπώνυμο: Μπιτσακάκη Σοφία Σειρά: MSM 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κος Πανηγυράκης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση Επαναχρησιμοποίηση Ανακύκλωση των Αποβλήτων στην Κύπρο

Μείωση Επαναχρησιμοποίηση Ανακύκλωση των Αποβλήτων στην Κύπρο Μείωση Επαναχρησιμοποίηση Ανακύκλωση των Αποβλήτων στην Κύπρο Εισαγωγή Το ερευνητικό έργο διεξάχθηκε σε δύο φάσεις τον Μάιο 2015: Α Φάση: Ποιοτική έρευνα με ομαδικές συζητήσεις με στόχο την εις-βάθος διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικότητα διαφημιστικού μέσου Στην Βαρβάκειο αγορά

Αποτελεσματικότητα διαφημιστικού μέσου Στην Βαρβάκειο αγορά Αποτελεσματικότητα διαφημιστικού μέσου Στην Βαρβάκειο αγορά Ετοιμάστηκε για την : page 1 Ερευνητικοί Στόχοι H Elf Media δραστηριοποιείται στον χώρο της προβολής διαφημιστικού υλικού. Η εταιρία ζήτησε από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Φωτο-Βιοδιασπώµενη σακούλα. Εκστρατεία ενηµέρωσης στην Λαίκή Αγορά της Κατερίνης (9 Μαίου 2009) Τι είναι η φωτοδιασπώµενη σακούλα;

Η Φωτο-Βιοδιασπώµενη σακούλα. Εκστρατεία ενηµέρωσης στην Λαίκή Αγορά της Κατερίνης (9 Μαίου 2009) Τι είναι η φωτοδιασπώµενη σακούλα; Η Φωτο-Βιοδιασπώµενη σακούλα Εκστρατεία ενηµέρωσης στην Λαίκή Αγορά της Κατερίνης (9 Μαίου 2009) Τι είναι η φωτοδιασπώµενη σακούλα; Οι πολίτες διψούν για ενηµέρωση Αυτό είναι το συµπέρασµα των 15 µελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνη συσκευασία: Προσδοκίες και προβληματισμοί από την πλευρά των χρηστών - Ευρωπαϊκή έρευνα

Έξυπνη συσκευασία: Προσδοκίες και προβληματισμοί από την πλευρά των χρηστών - Ευρωπαϊκή έρευνα 1 Έξυπνη συσκευασία: - Ευρωπαϊκή έρευνα Θεοφανία Τσιρώνη Χημικός Μηχανικός (PhD), Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πέτρος Ταούκης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος Η αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων είναι να επηρεάζουν αντιλήψεις και συμπεριφορές. influence Για την Porter Novelli είναι κάτι

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT

LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT Identification of Constraints and Obstacles Greek Executive Summary Nicosia, 2010 Action 5 Nicolaides

Διαβάστε περισσότερα

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Δεκέμβριος 2011 Στόχος Έρευνας H βιτρίνα των καταστημάτων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3 Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Η σύγχρονη αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια της εκδήλωσης What s Next Κεφαλαιοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Washington 23 Μαρτίου 2010 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ευαισθητοποίηση της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου,

Η ευαισθητοποίηση της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου, Ζιζανιολογία, Ν. 4036/12 & Ν. 4036/12 / & Εθνικό Σχέδιο Δράσης Δρ. Σ. Βυζαντινόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας Κοινοτική Οδηγία 2009/128/ΕΚ Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων Η ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά Το Βήµα 13/01/2002 Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά * Η γήρανση του πληθυσµού και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας αποθαρρύνουν τους νέους για τη δηµιουργία οικογένειας Της ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Η ηρωίδα στην

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών

Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 2 Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 2: Αγροτικά Προϊόντα μικρών παραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΜΙΝ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ανάθεση: ΕLΜΙΝ Hellenic Mining Enterprises S.A. Τύπος έρευνας: Ποσοτική έρευνα με Computer Assisted τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Ονοματεπώνυμο: Βλαχάκη Παρασκευή- Ερασμία Σειρά: 9η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα