ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 Τηλικίδου, Ε., Σαρμανιώτης, Χ. και Δελησταύρου, Α. (2003). Τμηματοποίηση της Ελληνικής Αγοράς στη βάση της Οικολογικά Συνειδητής Καταναλωτικής Συμπεριφοράς. Πρακτικά του 1 ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Βιομηχανία και τις Εμπορικές Επιχειρήσεις, ΤΕΙ Αθήνας, Αθήνα 26-27/5/2003, σ (Υποφάκελος 7 Αντίγραφο 2) ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Δρ. Ειρήνη Τηλικίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Δρ. Χρήστος Σαρμανιώτης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Αντωνία Δελησταύρου Εργαστηριακή Συνεργάτιδα, Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας της Οικολογικά Συνειδητής Καταναλωτικής Συμπεριφοράς στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Με τη χρήση της Ταξινόμησης (Cluster Analysis) επιχειρήθηκε η τμηματοποίηση της αγοράς των καταναλωτών στη βάση των τριών τύπων της οικολογικής συμπεριφοράς, δηλαδή των: Περιβαλλοντολογική Αγοραστική Συμπεριφορά, Περιβαλλοντολογική Μετα- Αγοραστική Συμπεριφορά (Ανακύκλωση) και Περιβαλλοντολογικές Ενέργειες. Βρέθηκαν τρία τμήματα αγοράς: το πρώτο ονομάσθηκε Οικολογικά Συνειδητοί Καταναλωτές (31.66%), το δεύτερο ονομάσθηκε Οικολογικά Ανήσυχοι Καταναλωτές (45.26%) και το τρίτο Οικολογικά Αδιάφοροι Καταναλωτές (23.07%). Το πρώτο τμήμα είναι το πιο ενδιαφέρον και εμφανίζεται αρκετά μεγάλο ώστε να μπορεί να θεωρηθεί προσοδοφόρο. Σ αυτό το τμήμα εντάσσονται καταναλωτές που υιοθετούν ταυτόχρονα και τους τρεις προαναφερθέντες τύπους της οικολογικής συμπεριφοράς και είναι άτομα με υψηλό επίπεδο μόρφωσης και σχετικά υψηλά εισοδήματα. Παρουσιάζεται λεπτομερές προφίλ των Οικολογικά Συνειδητών Καταναλωτών. Το σύνολο των παρεχόμενων από την παρούσα έρευνα πληροφοριών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη χάραξη κάθε είδους οικολογικών στρατηγικών. ABSTRACT Presents research results on Ecologically Conscious Consumer Behaviour in Thessaloniki, Greece. Cluster Analysis was employed in order to segment consumer market on the basis of the three types of ecological behaviour, namely Proenvironmental Purchase Behaviour, Pro-environmental Post-purchase Behaviour (Recycling) and Pro-environmental Activities. Three segments were found; the first one was named Ecologically Conscious Consumers (31.66%), the second was named Ecologically Concerned Consumers (45.26%) and the third one Ecologically Indifferent Consumers (23.07%). It was found that the first segment (which is the most interesting and appears large enough to be considered profitable) includes 1

2 people simultaneously engaged in all the three above mentioned types of ecological behaviour. They are consumers who are better educated and hold higher incomes than their counterparts do. A detailed profile of ECCs is presented in terms of consumers attitudinal and behavioural preferences. The overall gained knowledge could be productively used as a basis to design and implement ecological strategies of any type. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ (KEYWORDS) Έρευνα Μάρκετινγκ, Οικολογική Συμπεριφορά, Τμηματοποίηση Αγοράς. Marketing Research, Ecological Behaviour, Market Segmentation. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από σειρά ερευνών προκύπτει ότι τα περιβαλλοντολογικά προβλήματα οξύνονται, η ανησυχία των πολιτών αυξάνεται και ολοένα και πιο δραστικά μέτρα περιβαλλοντολογικής προστασίας απαιτούνται (Prothero, 1990; Pickett κ.ά., 1993; Shrum κ.ά., 1995; Schlegelmilch κ.ά., 1996; Roberts και Bacon, 1997). Η περιβαλλοντολογική προστασία είναι ένα κατ εξοχήν διεπιστημονικό πεδίο, η πρόοδος του οποίου απαιτεί τη συμμετοχή πλήθους επιστημών μεταξύ των οποίων το μάρκετινγκ φιλοδοξεί να συμπεριλαμβάνεται (Peattie, 1995, σ. 24, Van Dam και Apeldoorn, 1996). Στο παρελθόν έχουν υπάρξει και ίσως υπάρχουν ακόμη προβληματισμοί και αντιρρήσεις σε σχέση με το ρόλο του μάρκετινγκ. Το μάρκετινγκ, ή καλύτερα κάποιες από τις δραστηριότητές του, έχουν ενοχοποιηθεί για ιδιαιτέρως αντι-περιβαλλοντολογική πρακτική, κυρίως με την έννοια της προώθησης προς υπερκατανάλωση των κοινωνιών, η οποία υπερκατανάλωση με τη σειρά της έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τη σπατάλη των πρώτων υλών και για τη ρύπανση. Από τη δεκαετία του ενενήντα πάντως κατά κύριο λόγο, αλλά και από παλαιότερα σε μικρότερο βαθμό, το μάρκετινγκ φιλοδοξεί από μέρος του προβλήματος να γίνει μέρος της λύσης των περιβαλλοντολογικών προβλημάτων (Peattie, 1995, σ. 24). Ο κλάδος του μάρκετινγκ που είναι κυρίως γνωστός με τον όρο Οικολογικό Μάρκετινγκ εργάζεται και αναπτύσσεται προς αυτήν την κατεύθυνση (Ottman, 1992, Coddingthon, 1993, Peattie, 1995). Εκεί που κυρίως μπορεί να συμβάλλει το μάρκετινγκ είναι στην προώθηση εναλλακτικών οικολογικών στρατηγικών που μπορούν να υιοθετηθούν και να υλοποιηθούν τόσο από το δημόσιο τομέα όσο και από τις επιχειρήσεις. Το στοιχείο κλειδί βεβαίως για την επιτυχία και την αποτελεσματικότητα κάθε στρατηγικής είναι ο καταναλωτής. Απαιτείται κατά συνέπεια έρευνα μάρκετινγκ για τη βαθύτερη διερεύνηση και κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Η καταναλωτική συμπεριφορά που σχετίζεται με τα οικολογικά κριτήρια έχει προταθεί να ονομάζεται Οικολογικά Συνειδητή Καταναλωτική Συμπεριφορά (Ο.Σ.Κ.Σ.) (Roberts, 1996, Tilikidou, 2001). Αφού σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι ούτως ή άλλως η σχετιζόμενη με την οικολογία έρευνα του μάρκετινγκ δεν αποτελεί αυτό που θα λέγαμε κυρίαρχο ρεύμα στο χώρο (Shrum κ.ά, 1994, Schlegelmilch κ.ά, 1996), θα πρέπει να αναφέρουμε ότι προηγούμενες ερευνητικές προσπάθειες προέρχονται κυρίως από τις Η.Π.Α. και τη Μεγάλη Βρετανία ενώ στην Ελλάδα η έρευνα παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση. Αυτό που χρειάζεται ο μάρκετινγκ μάνατζερ, ο οποίος ενδιαφέρεται για τη χάραξη μιας οικολογικής στρατηγικής είναι να γνωρίζει εάν μπορούμε να τμηματοποιήσουμε την αγορά χρησιμοποιώντας οικολογικά κριτήρια. Υπάρχει στην αγορά αυτό το τμήμα των καταναλωτών που μπορούμε να ονομάσουμε Οικολογικά Συνειδητούς Καταναλωτές; Εάν υπάρχουν αυτοί οι καταναλωτές ποια είναι τα 2

3 χαρακτηριστικά τους; Ποιο είναι το μέγεθος αυτού του τμήματος και ποια άλλα συμπληρωματικά τμήματα αγοράς υπάρχουν; Μπορούμε να διαπιστώσουμε ερευνητικά και να περιγράψουμε με επαρκείς λεπτομέρειες αυτά τα τμήματα; Με τη γλώσσα του μάρκετινγκ διατυπώνεται το ερώτημα εάν μπορούμε να καταλήξουμε στο προφίλ των Οικολογικά Συνειδητών Καταναλωτών. Σε παλαιότερη δική μας διερευνητική προσπάθεια (Tilikidou και Zotos, 1999) από εκτεταμένη ανασκόπηση βιβλιογραφίας παρατηρήσαμε αρχικά ότι συνήθως η Ο.Σ.Κ.Σ. εξετάζεται αποσπασματικά, δηλαδή κάθε ερευνητική μελέτη επικεντρώνεται σε ένα ή σε πλευρές ενός από τα είδη της (Granzin και Olsen, 1991; Baldassare και Katz, 1992; Scott και Willits, 1994; Martin και Simintiras, 1995; Shrum κ.ά., 1995). Διαπιστώθηκε ακόμη ότι οι ελάχιστες προσπάθειες εξέτασης περισσότερων του ενός ειδών οικολογικής συμπεριφοράς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ασφαλής βάση ομαδοποίησης και περιγραφής του προφίλ των καταναλωτών που υιοθετούν συμπεριφορές επηρεαζόμενες από οικολογικά κριτήρια. Παρόμοια συμπεράσματα βασίσθηκαν κυρίως στην αδυναμία ερευνητικής επαλήθευσης κοινών χαρακτηριστικών (π.χ. δημογραφικών) των καταναλωτών που υιοθετούν το ένα ή το άλλο είδος οικολογικής συμπεριφοράς (Balderjhan, 1988, Pickett κ.ά., 1993, Roberts, 1996). Παλαιότερη της παρούσης ερευνητική μελέτη στην Ελλάδα (Tilikidou, 2001) επέτυχε να αναδείξει στατιστικά σημαντικές, θετικού πρόσημου σχέσεις του κάθε ενός από τους τύπους της Ο.Σ.Κ.Σ. (Οικολογική Αγοραστική Συμπεριφορά, Οικολογική Μετα-Αγοραστική Συμπεριφορά (Ανακύκλωση) και Οικολογικές Ενέργειες) με το επίπεδο μόρφωσης και το δηλωθέν εισόδημα του δείγματος καθώς επίσης και θετικές, μέτριας ισχύος σχέσεις του κάθε ενός από τους τύπους της Ο.Σ.Κ.Σ. με δύο τύπους στάσεων (γενικές Περιβαλλοντολογικές Στάσεις και ειδικές Στάσεις προς την Ανακύκλωση). Το κύριο όμως συμπέρασμα της παραπάνω έρευνας ήταν η ανάδειξη στατιστικά σημαντικών, θετικών, μέτριας ισχύος σχέσεων μεταξύ των τριών τύπων της Ο.Σ.Κ.Σ., εύρημα το οποίο για πρώτη φορά παρουσιάσθηκε στη διεθνή βιβλιογραφία, από όσο γνωρίζουμε (Tilikidou, ---). Τα αποτελέσματα αυτά κρίθηκαν ως επαρκείς ενδείξεις της πιθανότητας ύπαρξης κοινής βάσης περιγραφής των Οικολογικά Συνειδητών Καταναλωτών και αποτέλεσαν το ερέθισμα της παρούσας μελέτης. Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσματα περαιτέρω έρευνας που διεξήχθη με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της Οικολογικά Συνειδητής Καταναλωτικής Συμπεριφοράς και τη χρησιμοποίηση της Ταξινόμησης (μεθόδου της Ανάλυσης Δεδομένων) σε μια προσπάθεια τμηματοποίησης της ελληνικής αγοράς στη βάση οικολογικών κριτηρίων. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η διερεύνηση και η περιγραφή του αριθμού, του μεγέθους και των χαρακτηριστικών των τμημάτων της ελληνικής αγοράς καταναλωτών στη βάση οικολογικών κριτηρίων Η σκιαγράφηση του προφίλ των Οικολογικά Συνειδητών Καταναλωτών Η παροχή ορθολογικής πληροφόρησης και υποδείξεων στους μάρκετινγκ μάνατζερς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που ενδιαφέρονται να στοχεύσουν στους Οικολογικά Συνειδητούς Καταναλωτές ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Για την εκπλήρωση των στόχων της μελέτης διεξήχθη δημοσκόπηση στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Ως εργαλείο της δημοσκόπησης 3

4 χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο, το μέγεθος δείγματος ήταν 559 νοικοκυριά και επελέγη με το συνδυασμό των μεθόδων της δισταδιακής δειγματοληψίας κατά περιοχές καθώς και της συστηματικής δειγματοληψίας σύμφωνα με τους Chisnall (1992, σ ), Tull και Hawkins (1993, σ. 544) και Zikmund (1991, σ. 471). Η μέθοδος συλλογής πρωτογενών στοιχείων ήταν οι προσωπικές συνεντεύξεις. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν οι εξής μεταβλητές του ερωτηματολογίου: (1) Οι δημογραφικές μεταβλητές Ηλικία, Εκπαίδευση, Εισόδημα, Επάγγελμα και Φύλο οι οποίες μετρήθηκαν σε 4, 3, 3 και 3 τάξεις μέτρησης αντίστοιχα, με χρήση των κλιμάκων της Ε.Σ.Υ.Ε. (2) Το πολυμεταβλητό μέτρο μέτρησης της Οικολογικής Αγοραστικής Συμπεριφοράς, αποτελούμενο από 11 ερωτήσεις. (3) 5 ερωτήσεις μέτρησης της Ανακύκλωσης, μία για κάθε ένα ανακυκλούμενο υλικό. (4) Το πολυμεταβλητό μέτρο των Οικολογικών Ενεργειών σε δυο υπο-μέτρα, το πρώτο με τον τίτλο Συμμετοχικές Οικολογικές Ενέργειες, επτά ερωτήσεων και το δεύτερο με τον τίτλο Ατομικές Οικολογικές Ενέργειες, τεσσάρων ερωτήσεων. (5) Το πολυμεταβλητό μέτρο των γενικών Περιβαλλοντολογικών Στάσεων αποτελούμενο από 15 ερωτήσεις. (6) Το πολυμεταβλητό μέτρο των ειδικών Στάσεων προς την Ανακύκλωση αποτελούμενο από 15 ερωτήσεις. Σημειώνεται ότι τα πολυμεταβλητά μέτρα συμπεριφοράς (που αφορούν στους τύπους της Ο.Σ.Κ.Σ.) μετρήθηκαν σε κλίμα συχνότητας 7 σημείων όπου 1=Ποτέ, 2= Σχεδόν Ποτέ, 3= Σπάνια, 4=Περιστασιακά, 5=Τις περισσότερες φορές, 6=Σχεδόν Πάντοτε και 7=Πάντοτε, ενώ τα πολυμεταβλητά μέτρα στάσεων μετρήθηκαν σε κλίμακα Likert 7 σημείων όπου 1=Διαφωνώ Απόλυτα, 2=Διαφωνώ Πολύ, 3=Κάπως Διαφωνώ, 4=Ούτε Διαφωνώ/Ούτε Συμφωνώ, 5=Κάπως Συμφωνώ, 6=Συμφωνώ Πολύ και 7=Συμφωνώ Απόλυτα. Όλα τα πολυμεταβλητά μέτρα ελέγχθηκαν ως προς την αξιοπιστία τους (reliability) με χρήση του συντελεστή αlpha του Cronbach, ως προς την εγκυρότητά τους με μέτρηση της συγκλίνουσας εγκυρότητας (convergent validity) και ως προς τη σταθερότητά τους (stability) με χρήση της μεθόδου εξέτασης-επανεξέτασης (test-retest). Οι έλεγχοι αυτοί κατέληξαν σε συντελεστές που βρίσκονται σε εξαιρετική θέση εντός των αποδεκτών ορίων ενώ τα σχετικά αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί παλαιότερα (για περισσότερες πληροφορίες βλ. Tilikidou, 2001 καθώς και Tilikidou, et al., 2002). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Για την επεξεργασία των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της ταξινόμησης (cluster analysis) ως καταλληλότερη για την εξαγωγή συμπερασμάτων σύμφωνα με τους στόχους της έρευνας. Χρησιμοποιήθηκαν τα στατιστικά πακέτα SPSS10 και SYSTAT 9.0. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε η Ταξινόμηση Μέσων (K-means cluster analysis) με Ευκλείδεια απόσταση (Euclidean distance) για την ομαδοποίηση των παρατηρήσεων και αυτό διότι κατά τους (Sudman και Blair, 1998, p. 563) είναι απολύτως ενδεικνυόμενη για την τμηματοποίηση της αγοράς. Αυτή η τεχνική παρέχει σε κάθε ομάδα τους μέσους όρους και την τυπική απόκλιση για κάθε ξεχωριστή μεταβλητή. Από την οπτική της κλασικής στατιστικής τα αποτελέσματα της ταξινόμησης μπορούν να αμφισβητηθούν ως προς τη δυνατότητα γενίκευσης κυρίως διότι δε βασίζονται στη λογική της στατιστικής σημαντικότητας. Το πλεονέκτημα της όμως είναι η δυνατότητα εξέτασης μεγάλου 4

5 αριθμού μεταβλητών, όχι μεμονωμένα ή ανά δύο, άρα είναι κατάλληλη για πολυμεταβλητά μέτρα και για τη διερεύνηση σχέσεων όχι μόνο μεταξύ ζευγών μεταβλητών αλλά ανάμεσα σε ένα σύνολο μεταβλητών. Δίνει τη δυνατότητα κατανόησης της ύπαρξης συνάφειας μεταξύ των μεταβλητών που παρουσιάζονται σχετικά ομοιογενείς, δεν εμφανίζονται δηλαδή σε μεγάλη απόσταση ή και το αντίθετο, δηλαδή την έλλειψη συνάφειας ανάμεσα σε μεταβλητές που εμφανίζονται σε μεγάλη απόσταση. Επιπροσθέτως η συγκεκριμένη τεχνική της ταξινόμησης που χρησιμοποιήθηκε εδώ, δηλαδή η K-means cluster analysis δίνει τη δυνατότητα κατανόησης της ομοιογενούς ή όχι συμπεριφοράς ομάδων παρατηρήσεωναντικειμένων οι οποίες ομάδες έχουν εσωτερική συνάφεια, και εμφανίζουν διάκριση η μία από την άλλη. Συμπεριφέρονται δηλαδή με σχετικά όμοιο τρόπο όσοι καταναλωτές εντάσσονται σε ένα τμήμα και με σχετικά διαφορετικό τρόπο από τους καταναλωτές άλλων τμημάτων (Malhotra, 1999, σ. 610). Η τεχνική αυτή απαιτεί τον προκαθορισμό των πιθανά αναμενόμενων ομάδων (clusters) των παρατηρήσεων. Σε αυτήν τη μελέτη τρεις ομάδες προκαθορίσθηκαν με την ελπίδα ότι θα αντιπροσώπευαν τρία διακριτά και επαρκώς μεγάλα τμήματα αγοράς των καταναλωτών. Η υπόθεση των τριών τμημάτων έγινε στη βάση της θεωρίας σε σχέση με το υπό διερεύνηση θέμα, δηλαδή ως έκφραση τριών πιθανών επιπέδων οικολογικής συνειδητοποίησης των καταναλωτών και συγκεκριμένα: υψηλής συνειδητοποίησης, μέσης συνειδητοποίησης και χαμηλής συνειδητοποίησης. Όλες οι μεταβλητές των πολυμεταβλητών μέτρων συμπεριφοράς και στάσεων εντάχθηκαν στην ανάλυση, ενώ για τα δημογραφικά εφαρμόσθηκε περαιτέρω ανάλυση όπως θα περιγραφεί παρακάτω. Τα αποτελέσματα της K-means που εμφανίζονται στον Πίνακα 1 παρουσίασαν ενδείξεις ύπαρξης τριών ομάδων (clusters) άρα τριών τμημάτων καταναλωτών, όπως αναμενόταν. Κάθε άλλος συνδυασμός ως προς τον αριθμό των ομάδων δεν οδήγησε σε ερμηνεύσιμη λύση. Φαίνεται στον Πίνακα 1 ότι η πρώτη ομάδα περιέχει 177 περιπτώσεις (31.66%) και αντιπροσωπεύει το πρώτο τμήμα αγοράς που ομαδοποιεί τους καταναλωτές, οι οποίοι συγκέντρωσαν τα υψηλότερα σκορ σε σχέση με τα δύο άλλα τμήματα, σε όλες τις μεταβλητές τόσο συμπεριφοράς όσο και στάσεων. Αυτοί οι καταναλωτές είναι οι αναζητούμενοι Οικολογικά Συνειδητοί Καταναλωτές. Η δεύτερη ομάδα περιέχει 253 περιπτώσεις (45.26%) και αντιπροσωπεύει το δεύτερο τμήμα αγοράς, ομαδοποιώντας καταναλωτές που εμφανίζουν μέσου επιπέδου σκορ σε όλες τις μεταβλητές. Αυτοί οι καταναλωτές ονομάσθηκαν Οικολογικά Ανήσυχοι Καταναλωτές. Η τρίτη ομάδα περιέχει 129 περιπτώσεις (23.07%) και αντιπροσωπεύει το τρίτο τμήμα της αγοράς που ομαδοποιεί καταναλωτές οι οποίοι εμφανίζουν τα χαμηλότερα σκορ σε σχέση με τα δύο προηγούμενα τμήματα σε όλες τις μεταβλητές επίσης. Αυτοί οι καταναλωτές ονομάσθηκαν Οικολογικά Αδιάφοροι Καταναλωτές. Πίνακας 1: Μέσοι όροι τμημάτων ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ Οικολογική Αγοραστική Συμπεριφορά Τμήμα 1 Τμήμα 2 Τμήμα 3 A01 Μεταξύ ενός οικολογικού και ενός κοινού προϊόντος, διαλέγω το οικολογικό ανεξάρτητα από την τιμή του A02 Μεταξύ ενός οικολογικού και ενός κοινού προϊόντος, διαλέγω το οικολογικό εάν δεν έχει σημαντική διαφορά τιμής A03 Ενδιαφέρομαι να ενημερωθώ για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος πριν το αγοράσω A04 Προτιμώ τα προϊόντα από ανακυκλωμένο χαρτί

6 A05 Προτιμώ τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα A06 Προτιμώ να αγοράζω φιλικά προς το περιβάλλον απορρυπαντικά ακόμη και αν είναι ακριβότερα A07 Προτιμώ τα οικολογικά λαχανικά A08 Προτιμώ να αγοράζω οικολογικά απορρυπαντικά ακόμη και αν δεν είναι τόσο αποτελεσματικά ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ Οικολογική Αγοραστική Συμπεριφορά (συνέχεια) Τμήμα 1 Τμήμα 2 Τμήμα 3 A09 Θα άλλαζα τη συνηθισμένη μου μάρκα απορρυπαντικού για κάποια άλλη, εάν γνώριζα ότι είναι σίγουρα πιο φιλική προς το περιβάλλον A10 Προτιμώ τα ανακυκλωμένα χαρτικά ακόμη και αν είναι ακριβότερα A11 Προτιμώ τα ανακυκλωμένα χαρτικά ακόμη κι αν δεν είναι τόσο όμορφα (λευκά) Οικολογικές Ενέργειες Οικολογικές Συμμετοχικές Ενέργειες D01 Συμμετέχω σε καθαρισμούς ακτών, πάρκων, αυλών κλπ D02 Συμμετέχω σε εκδηλώσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος D03 Αγοράζω οικολογικά περιοδικά και άλλα έντυπα D04 Προσφέρω χρήματα σε οικολογικές ομάδες και οργανώσεις D05 Προσφέρω εθελοντική εργασία σε οικολογικές ομάδες και οργανώσεις D06 Συζητάω με την οικογένειά μου και τους φίλους μου για τα περιβαλλοντικά προβλήματα D07 Παρακολουθώ εκπομπές με οικολογικό περιεχόμενο στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση Ατομικές Ενέργειες D08 Αποφεύγω να πετάω σκουπίδια στο δρόμο D09 Φροντίζω να ξοδεύω λιγότερο νερό D10 Φροντίζω να ξοδεύω λιγότερη ενέργεια D11 Φροντίζω να κάνω λιγότερο θόρυβο Οικολογική Μέτα-αγοραστική Συμπεριφορά Ανακύκλωση R01 Επιστρέφετε τις κενές φιάλες αναψυκτικών και ποτών R02 Ανακυκλώνετε εφημερίδες και χαρτικά R03 Ανακυκλώνετε κουτάκια αλουμινίου R04 Ανακυκλώνετε πλαστικές φιάλες R05 Ανακυκλώνετε γυαλί ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΩΝ Περιβαλλοντολογικές Στάσεις E01 Συχνά εκνευρίζομαι όταν σκέφτομαι πόσο σπάταλοι είμαστε με το νερό E02* Το νέφος δεν επηρεάζει την προσωπική μου ζωή E03* Δεν μπορώ να μπω στο πνεύμα των συζητήσεων των περιβαλλοντολόγων και των οικολόγων E04* Ποτέ δε μ έχουν απασχολήσει στα σοβαρά θέματα όπως η μόλυνση των υπογείων υδάτων και των θαλασσών E05* Δε νομίζω ότι έχω σχέση με την καταστροφή της πανίδας και της χλωρίδας του πλανήτη E06* Δε μ έχει απασχολήσει ποτέ το θέμα της εξαφάνισης σπανίων ειδών φυτών και ζώων E07 Θυμώνω πολύ όταν σκέφτομαι ότι γίνονται πειράματα με επικίνδυνα προϊόντα πάνω σε ζώα

7 E08 Η προστασία του περιβάλλοντος είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της εποχής μας E09 Η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι η πιο σημαντική απειλή της υγείας μας και της υγείας των παιδιών μας E10* Τα πλεονεκτήματα των μοντέρνων καταναλωτικών προϊόντων είναι περισσότερο σπουδαία από τη μόλυνση που προκαλούν η παραγωγή και η χρήση τους ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ Περιβαλλοντολογικές Στάσεις Τμήμα 1 Τμήμα 2 Τμήμα 3 E11 Η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος προκαλεί περισσότερα προβλήματα παρά οφέλη E12* Δεν πιστεύω ότι το περιβάλλον θα προστατευθεί, εάν χρησιμοποιούμε λιγότερο νερό, ρεύμα και πετρέλαιο E13 Θυμώνω όταν σκέφτομαι ότι οι Διεθνείς Οργανισμοί και οι Κυβερνήσεις δεν παίρνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος E14* Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για κυρίαρχος της φύσης E15 Η υπερκατανάλωση έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την καταστροφή του περιβάλλοντος Στάσεις προς την Ανακύκλωση Q01 Η ανακύκλωση είναι μία σημαντική προσπάθεια Q02 Ο κάθε καταναλωτής από μόνος του μπορεί να συμβάλει στη λύση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στον τόπο του Q03 Τα οφέλη της ανακύκλωσης αξίζουν τον κόπο και το χρόνο που απαιτείται από μέρους μου Q04 Η ανακύκλωση βοηθάει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών Q05 Το Κράτος πρέπει να προχωρήσει σε νομοθετικές ρυθμίσεις για τη χρήση ανακυκλωμένων και ανακυκλώσιμων υλικών στη συσκευασία των προϊόντων Q06 Οι καταναλωτές πρέπει να απαιτήσουν από τους παραγωγούς τη χρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών για τη συσκευασία των προϊόντων τους Μου είναι δύσκολο να διαχωρίζω και να μεταφέρω τα υλικά για Q07* ανακύκλωση Q08 Είναι προσωπική μου ευθύνη να βοηθήσω στην ανακύκλωση Q09 Η ανακύκλωση βοηθάει στην προστασία του περιβάλλοντος Q10* Είναι άσκοπο να ανακυκλώνω αφού δεν κάνουν το ίδιο και πολλοί άλλοι Q11* Η ανακύκλωση είναι περισσότερο φασαρία παρά ωφέλεια Q12 Η ανακύκλωση μειώνει τον όγκο των απορριμμάτων που πηγαίνουν στις χωματερές Q13 Η ανακύκλωση συντελεί στην εξοικονόμηση ενέργειας Q14 Αισθάνομαι ικανοποίηση όταν συμμετέχω στην ανακύκλωση Q15 Τα οφέλη της ανακύκλωσης επιστρέφουν στο κοινωνικό σύνολο Στο Σχήμα 1 τα τρία τμήματα εμφανίζονται σε όλες τις μεταβλητές συμπεριφοράς και στάσεων ταυτόχρονα. Φαίνεται έτσι ξεκάθαρα ότι οι Οικολογικά Συνειδητοί Καταναλωτές σημειώνουν μεγαλύτερα σκορ σε όλες τις μεταβλητές χωρίς εξαίρεση, οι Οικολογικά Ανήσυχοι Καταναλωτές εμφανίζουν λίγο χαμηλότερες τιμές στις μεταβλητές στάσεων αλλά καθαρά χαμηλότερες στις μεταβλητές συμπεριφοράς, ενώ οι Οικολογικά Αδιάφοροι εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερες τιμές από τα δύο προηγούμενα τμήματα σε όλες τις μεταβλητές, περισσότερο και πάλι στις μεταβλητές συμπεριφοράς. Είναι εμφανές πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο βαθμός στον οποίο οι καταναλωτές ενός τμήματος υιοθετούν κάποια οικολογική στάση ή συμπεριφορά είναι ανάλογος του βαθμού υιοθέτησης κάποιας άλλης οικολογικής στάσης ή συμπεριφοράς. Δηλαδή με άλλα λόγια οι τρεις τύποι της Οικολογικά Συνειδητής 7

8 Ανακύκλωση Καταναλωτικής Συμπεριφοράς και οι δύο τύποι των Περιβαλλοντολογικών Στάσεων συνδέονται με σχέσεις ομοιογένειας εντός ενός τμήματος και διακριτής ετερογένειας ως προς τα άλλα τμήματα. Οικολογική Αγοραστική Συμπεριφορά A01 A03 A05 A07 A09 A11 Οικολογικές Ενέργειες Σχήμα 1. Τα τρία τμήματα αγοράς (Clusters) Περιβαλλοντολογικές Στάσεις Στάσεις προς την Ανακύκλωση D02 D04 D06 D08 D10 R01 R03 R05 E02 E04 E06 E08 E10 E12 E14 Q01 Q03 Q05 Q07 Q09 Q11 Q13 Q15 Επιπλέον αυτού του βασικού συμπεράσματος, το οποίο επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα της κλασικής στατιστικής, η K-means μας δίνει λεπτομερείς πληροφορίες ως προς το ποιες μεταβλητές των πολυμεταβλητών μέτρων έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και τι ρόλο παίζουν στη σκιαγράφηση του προφίλ κυρίως των Οικολογικά Συνειδητών Καταναλωτών. Οι Οικολογικά Συνειδητοί Καταναλωτές Σε ότι αφορά τις απόψεις των Οικολογικά Συνειδητών Καταναλωτών τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτοί οι καταναλωτές συγκεντρώνουν υψηλά σκορ στις γενικές Περιβαλλοντολογικές Στάσεις κυρίως σε σχέση με τα προβλήματα που η ρύπανση προκαλεί στην προσωπική τους ζωή και υγεία (E02, E09). Δηλώνουν ότι συμφωνούν ότι η περιβαλλοντολογική προστασία είναι το σπουδαιότερο πρόβλημα της εποχής μας (E08). Εμφανίζονται ιδιαίτερα ενοχλημένοι με τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς που δεν παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (E13). Ακόμη θετικότερες εμφανίζονται οι στάσεις τους που αφορούν ειδικά στην ανακύκλωση, κυρίως σε ότι αφορά την σπουδαιότητα της ανακύκλωσης για την προστασία του περιβάλλοντος (Q01, Q09), την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης υποχρεωτικών κανονισμών ανακύκλωσης (Q05) καθώς επίσης και ως προς τα κοινωνικά οφέλη από την ανακύκλωση (Q15). Οι καταναλωτές που ανήκουν στο πρώτο τμήμα σημείωσαν σε όλες σχεδόν τις μεταβλητές της Οικολογικής Αγοραστικής Συμπεριφοράς σκορ μεγαλύτερα της διαμέσου της κλίμακας. Πιο συγκεκριμένα βλέπουμε στον Πίνακα 1 ότι οι καταναλωτές αυτοί φαίνεται να επιδιώκουν οικολογικά φιλικές επιλογές τις περισσότερες φορές που αγοράζουν ένα προϊόν, ειδικά όταν δεν υπάρχει σημαντική διαφορά τιμής μεταξύ ενός οικολογικού και ενός συμβατικού προϊόντος, όπως δείχνουν οι μεταβλητές A01 και A02. Όσον αφορά τα προϊόντα από ανακυκλωμένο χαρτί προτιμούν να τα αγοράζουν ακόμη και αν είναι πιο ακριβά ή ακόμη και αν δεν Οικολογικά Συνειδητοί Καταναλωτές Οικολογικά Ανήσυχοι Καταναλωτές Οικολογικά Αδιάφοροι Καταναλωτές 8

9 είναι τόσο λευκά (A10, A11). Σε ότι αφορά τα οικολογικά απορρυπαντικά, οι καταναλωτές εμφανίζονται λιγότεροι πρόθυμοι να πληρώσουν παραπάνω (Α06) αλλά δηλώνουν ότι σίγουρα θα τα αγόραζαν αν πείθονταν ότι είναι όντως φιλικότερα προς το περιβάλλον (Α09). Όσο για τα βιολογικά φρούτα και λαχανικά φαίνεται να τα επιλέγουν μάλλον περιστασιακά (Α07). Οι καταναλωτές αυτοί δηλώνουν ότι συνηθίζουν να ανακυκλώνουν σταθερά, φυσικά κυρίως τα υλικά για τα οποία υπάρχουν περισσότεροι κάδοι ανακύκλωσης δηλαδή κυρίως χαρτί και αλουμίνιο (R01-R05). Σχετικά με τις άλλες Οικολογικές Ενέργειες οι καταναλωτές αυτού του τμήματος δηλώνουν ότι δεν πετάνε ποτέ σκουπίδια στο έδαφος (D08), προσπαθούν πάντοτε να κάνουν λιγότερο θόρυβο (D11), ενδιαφέρονται σχεδόν πάντοτε να αναζητούν πληροφόρηση που σχετίζεται με ζητήματα περιβαλλοντολογικής προστασίας (D06, D07) καθώς επίσης προσπαθούν να χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια και λιγότερο νερό τις περισσότερες φορές (D10, D09). Φαίνεται ότι μάλλον σπάνια συνεισφέρουν χρήματα σε οικολογικές οργανώσεις, παίρνουν μέρος σε εκδηλώσεις προστασίας του περιβάλλοντος, αγοράζουν οικολογικά περιοδικά και ακόμα λιγότερο συχνά προσφέρουν εθελοντική εργασία για την προστασία του περιβάλλοντος (D01-D05). Για λόγους συντομίας παραλείπεται στο σημείο αυτό η λεπτομερής αναφορά στα δύο άλλα τμήματα αγοράς, όπως επίσης και η συζήτηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με ορισμένους περιορισμούς της έρευνας. Παραλείπεται επίσης και η συζήτηση των αποτελεσμάτων συγκριτικά με αποτελέσματα παρόμοιων ερευνών σε άλλες χώρες. Σημειώνουμε μόνον ότι τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης μπορούν να συζητηθούν συγκριτικά με τα ευρήματα του Οργανισμού Roper (1992) και της Ottman (1997, p. 22) που αφορούν στον αμερικανικό πληθυσμό. Τα δημογραφικά των τμημάτων Στη συνέχεια εξετάσθηκαν οι δημογραφικές μεταβλητές των τμημάτων. Η εξέταση έγινε με χρήση της γνωστής τεχνικής του χ 2, όχι όμως με τη συνηθισμένη λογική της διμεταβλητής ανάλυσης όπου εξετάζεται το κάθε δημογραφικό χαρακτηριστικό σε σχέση με μια εξαρτημένη μεταβλητή ξεχωριστά. Στην προκειμένη περίπτωση έγινε εξέταση κάθε ενός από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά σε σχέση με το σύνολο των μεταβλητών συμπεριφοράς και στάσεων όπως ομαδοποιήθηκε σε κάθε τμήμα. Για το σκοπό αυτό έγινε διαχωρισμός του συνολικού δείγματος σε τρία μέρη, το κάθε ένα από τα οποία περιελάμβανε τους καταναλωτές εκάστου ενός των τμημάτων. Το σύνολο των εξαρτημένων μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν ως ενιαίο πολυμεταβλητό μέτρο για τις ανάγκες αυτής της τεχνικής με την ονομασία Τμήμα σε τρεις κατηγορίες, όπου: Τμήμα 1=Οικολογικά Συνειδητοί Καταναλωτές, Τμήμα 2=Οικολογικά Ανήσυχοι Καταναλωτές, Τμήμα 3=Οικολογικά Αδιάφοροι Καταναλωτές. Τα ευρήματα (Πίνακας 2) δείχνουν ότι στατιστικά σημαντικές σχέσεις υπάρχουν μεταξύ της μεταβλητής Τμήμα και της μεταβλητής Εκπαίδευση, όπως επίσης και μεταξύ της μεταβλητής Τμήμα και της μεταβλητής Εισόδημα. Τα αποτελέσματα του χ 2 εισήχθησαν σε διαγράμματα ώστε να υποβοηθηθεί η ερμηνεία τους. Τα Σχήματα 2 και 3 δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι καταναλωτές που ανήκουν στο πρώτο τμήμα έχουν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και υψηλότερα εισοδήματα σε σχέση με τους καταναλωτές των δύο άλλων τμημάτων. Πίνακας 2: χ 2 μεταξύ της μεταβλητής Τμήμα (Cluster) και των δημογραφικών χαρακτηριστικών Μεταξύ των μεταβλητών χ 2 df Σημαντικότητα Τμήμα ΗΛΙΚΙΑ

10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΦΥΛΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ Οικολογικά Συνειδητοί Καταναλωτές Οικολογικά Ανήσυχοι Καταναλωτές Οικολογικά Αδιάφοροι Καταναλωτές Σχήμα 2. Διάγραμμα διασταύρωσης των μεταβλητών Τμήμα και Εκπαίδευση 60 <2.5* * >5.5* Οικολογικά Συνειδητοί Καταναλωτές Οικολογικά Ανήσυχοι Καταναλωτές Οικολογικά Αδιάφοροι Καναλωτές Σχήμα 3. Διάγραμμα διασταύρωσης των μεταβλητών Τμήμα και Εισόδημα * Σε εκατομμύρια δραχμές ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 10

11 Η ανάλυση της ταξινόμησης και η συγκεκριμένη τεχνική της K-Means απεδείχθη χρήσιμη στο να προσφέρει πλουσιότερες πληροφορίες από τις συνήθεις της κλασικής στατιστικής ανάλυσης αναφορικά με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά των σχετιζομένων με οικολογικά κριτήρια τμημάτων της αγοράς της περιοχής που εξετάσθηκε. Βρέθηκε ότι οι καταναλωτές που συγκέντρωσαν υψηλότερα σκορ στα πολυμεταβλητά μέτρα μέτρησης τόσο των γενικών Περιβαλλοντολογικών Στάσεων και των ειδικών Στάσεων προς την Ανακύκλωση όσο και των τριών τύπων της Οικολογικά Συνειδητής Συμπεριφοράς ενοποιούνται στην ίδια ομάδα, η οποία σχηματίζει το τμήμα των Οικολογικά Συνειδητών Καταναλωτών. Η δημογραφική ανάλυση έδειξε ότι αυτοί οι καταναλωτές έχουν υψηλότερη μόρφωση και σχετικά υψηλότερα εισοδήματα. Το κύριο ακαδημαϊκό συμπέρασμα (που ανατρέπει τη μέχρι σήμερα αντίληψη από τη βιβλιογραφία) είναι ότι οι οικολογικοί αγοραστές, οι ανακυκλωτές και οι οικολογικοί ακτιβιστές είναι κατά πάσα πιθανότητα οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίο στο σύνολό τους σχηματίζουν ένα επαρκώς μεγάλο, ώστε να είναι προσοδοφόρο, τμήμα αγοράς. Οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων ανακύκλωσης, οι υπεύθυνοι των οικολογικών ομάδων και οργανώσεων όπως και κυρίως ίσως οι μάρκετινγκ μάνατζερς που ενδιαφέρονται για την υιοθέτηση και υλοποίηση οικολογικών στρατηγικών μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις λεπτομερείς πληροφορίες που παρέχονται εδώ ως προς τα χαρακτηριστικά, τις στάσεις και τις συμπεριφορές των Οικολογικά Συνειδητών Καταναλωτών. Πιο συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι μια οικολογική στρατηγική θα πρέπει να παρέχει και να προωθεί οικολογικά προϊόντα που δεν θα είναι αισθητά ακριβότερα και κατώτερης ποιότητας από τα αντίστοιχα συμβατικά. Στην περίπτωση των απορρυπαντικών οι εταιρείες πρέπει να κατανοήσουν ότι οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν οικολογικά απορρυπαντικά και να αλλάξουν τη συνηθισμένη τους μάρκα, μόνον εάν πεισθούν ότι αυτά τα προϊόντα όντως ρυπαίνουν λιγότερο το περιβάλλον και δεν πρόκειται για ψευδή διαφημιστικά τρικ. Για παράδειγμα οι καταναλωτές αντιδρούν σκεπτικιστικά όταν κάποια απορρυπαντικά χρησιμοποιούν την ένδειξη eco στη διαφήμισή τους για να παραπλανήσουν το κοινό ότι πρόκειται για τη λέξη ecological ενώ εννοούν τη λέξη economic, δηλαδή απλώς προσφέρονται σε μεγαλύτερη άρα ίσως, κατά τεκμήριο οικονομικότερη συσκευασία. Στην περίπτωση των προϊόντων από ανακυκλωμένο χαρτί οι καταναλωτές φαίνονται πολύ πρόθυμοι να τα αγοράσουν. Είναι κρίμα που δεν τυγχάνουν ευρύτερης παραγωγής και διανομής στα βιβλιοπωλεία και τα Σούπερ Μάρκετ. Σε σχέση με αυτά τα προϊόντα η έρευνα αναδεικνύει μια σίγουρα διαφαινόμενη ευκαιρία στην αγορά, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί από τη βιομηχανία χαρτικών. Σε ότι αφορά τα βιολογικά φρούτα και λαχανικά βρέθηκε ότι οι καταναλωτές τα επιλέγουν μόνο περιστασιακά. Το εύρημα αυτό δε θα πρέπει να ερμηνευθεί ως απροθυμία των καταναλωτών να τα αγοράσουν αλλά ως αποτέλεσμα της κατάστασης διανομής αυτών των προϊόντων στα μαγαζιά και στις λαϊκές αγορές, όπου εμφανίζονται περιστασιακά και όχι σταθερά, συνήθως δε σε υψηλότερες τιμές από τις ήδη απαράδεκτα υψηλές τιμές των οπωροκηπευτικών. Άρα απαιτούνται μέτρα στήριξης της βιολογικής γεωργίας και των σχετικών καναλιών διανομής. Σε κάθε περίπτωση όλες οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την παραγωγή και την προώθηση οικολογικών προϊόντων θα πρέπει να κατανοήσουν ότι οι καταναλωτές ενδιαφέρονται να ενημερωθούν εντατικότερα για όσα αφορούν τη φιλικότητα αυτών των προϊόντων προς το περιβάλλον σε αντιπαράθεση με τις 11

12 αρνητικές περιβαλλοντολογικές συνέπειες της παραγωγής των αντίστοιχων συμβατικών προϊόντων. Οι Schlegelmilch κ.ά. (1996) για την Αγγλία και η Litvan (1995) για τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προτείνει επίσης ότι τα λεγόμενα πράσινα προϊόντα θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικά των συμβατικών όχι μόνο διότι βλάπτουν λιγότερο το περιβάλλον αλλά και σε σχέση με άλλα στοιχεία όπως τιμή και ποιότητα. Βασιζόμενοι στο εύρημα ότι οι στάσεις των καταναλωτών είναι θετικότερες από την ίδια τη συμπεριφορά τους συμπεραίνουμε ότι οι Έλληνες καταναλωτές θα πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε να κάνουν πράξη τις απόψεις τους, όπως έχει προτείνει και ο Roberts (1996) για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Σε υψηλότερο επίπεδο από όλες βρέθηκαν οι στάσεις που αφορούν τις πεποιθήσεις των καταναλωτών σε σχέση με τη σπουδαιότητα της περιβαλλοντολογικής προστασίας στην εποχής μας, σε σχέση με την απειλή της ρύπανσης στην υγεία μας και στην υγεία των παιδιών μας όπως και σε σχέση με τη δυσαρέσκεια των καταναλωτών για την αναποτελεσματικότητα των κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισμών να προχωρήσουν σε δραστικά μέτρα προστασίας. Τα ευρήματα αυτά δεν πρέπει να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι το επίπεδο των στάσεων θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο και να παραβλεφθεί. Πέραν των συγκεκριμένων ζητημάτων που συγκέντρωσαν υψηλά σκορ συμφωνίας των καταναλωτών η προσεκτική ανάγνωση όλων των άλλων ζητημάτων που μετρήθηκαν δείχνουν ότι το επίπεδο των στάσεων-απόψεων των καταναλωτών χρειάζεται ενίσχυση. Οι στάσεις που αφορούν τα προβλήματα των χερσαίων υδάτων, τη μόλυνση ποταμών και θαλασσών, την καταστροφή πανίδας και χλωρίδας, την εξαφάνιση σπανίων ειδών, πειράματα σε ζώα και ζητήματα που αφορούν την ευθύνη της υπερκατανάλωσης στην καταστροφή του περιβάλλοντος δε συγκέντρωσαν εντυπωσιακά σκορ αποδοχής. Επίσης οι καταναλωτές εμφανίζονται να συμφωνούν μάλλον αλλά όχι ισχυρά στα ζητήματα που αφορούν στην κατασπατάληση νερού και ενέργειας, στις παρενέργειες της τεχνολογικής εξέλιξης ή και της μαζικής παραγωγής. Μοιάζουν επίσης αβέβαιοι ως προς το εάν οι άνθρωποι είναι πλασμένοι για επικυρίαρχοι της φύσης. Άρα απαιτούνται οι κατάλληλες επικοινωνιακές καμπάνιες που θα στοχεύουν στην ενίσχυση των οικο-κεντρικών αντιλήψεων των καταναλωτών και τη βαθύτερη κατανόηση της σπουδαιότητας της περιβαλλοντολογικής προστασίας. Άλλωστε έχουμε ήδη αναφέρει ότι τα αποτελέσματα παρόμοιων ερευνών διέπονται πάντοτε από τάσεις διόγκωσης των τάσεων προς την κοινωνικά επιθυμητή κατεύθυνση. Οι μάρκετινγκ μάνατζερς θα πρέπει να θυμούνται ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν αποστάσεις μεταξύ αυτών που ο καταναλωτής δηλώνει ότι πιστεύει, αυτών που πραγματικά πιστεύει και αυτών που στην πράξη κάνει. Όσον αφορά τους υπευθύνους της κρατικής πολιτικής θα πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσουν τη δυσαρέσκεια του κόσμου για τις μέχρι σήμερα πολιτικές και την επιθυμία των πολιτών για θεσμοθέτηση και υλοποίηση πιο αποτελεσματικών μέτρων. Η μελέτη αυτή παρέχει πολλές πληροφορίες χρήσιμες για τους υπευθύνους των προγραμμάτων ανακύκλωσης από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι καταναλωτές συμφωνούν σχεδόν απόλυτα ότι η ανακύκλωση είναι σπουδαία προσπάθεια και παρέχει σημαντική συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος. Αναγνωρίζουν ότι τα οφέλη της ανακύκλωσης επιστρέφουν στην κοινωνία και αντιλαμβάνονται ότι τα θετικά αποτελέσματα της ανακύκλωσης είναι η εξοικονόμηση πρώτων υλών, η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση του όγκου των απορριμμάτων που πηγαίνουν στις χωματερές. Συμφωνούν ότι ο κάθε καταναλωτής έχει προσωπική ευθύνη να βοηθήσει την προσπάθεια ανακύκλωσης αλλά επίσης πιστεύουν ότι είναι άσκοπο να ανακυκλώνει κανείς αν δεν το κάνουν και οι άλλοι συμπολίτες του. Κυρίως εναποθέτουν την 12

13 ευθύνη της λειτουργίας και αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων ανακύκλωσης στο Κράτος. Αξιοσημείωτο είναι ότι αν και αισθάνονται ικανοποίηση όταν συμμετέχουν στην ανακύκλωση και δηλώνουν ότι αξίζει τον κόπο και την προσπάθεια, ταυτόχρονα σημειώνουν ότι αισθάνονται μεγάλη δυσκολία να διαχωρίζουν τα σκουπίδια και να μεταφέρουν τα ανακυκλώσιμα υλικά στους κάδους. Επίσης τα αποτελέσματα που αφορούν στην ανακύκλωση δείχνουν ότι τα προγράμματα που είναι παλαιότερα και λειτουργούν καλύτερα φυσιολογικά έχουν αποκτήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, αφού έχουν συνηθίσει να συμμετέχουν σε αυτά. Συνεπώς οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων ανακύκλωσης θα πρέπει πριν από όλα να τοποθετήσουν περισσότερους κάδους για όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά στις γειτονιές ώστε τουλάχιστον η μεταφορά των απορριμμάτων να γίνει ευκολότερη για τους καταναλωτές. Θα πρέπει επίσης να φροντίσουν για τη σταθερή και καλή λειτουργία των προγραμμάτων, όπως και για την προβολή των ωφελειών από την αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών για το σύνολο της κοινωνίας. Γενικότερα ισχύει η συμβουλή: Αν ψάχνετε για αγοραστές οικολογικών προϊόντων απευθυνθείτε στους ανακυκλωτές και στους ακτιβιστές, αν ψάχνετε για ανακυκλωτές απευθυνθείτε στις άλλες δύο ομάδες κλπ. Μπορεί να φαίνεται αυτονόητο ότι όποιος υιοθετεί κάποιον τύπο Οικολογικά Συνειδητής Καταναλωτικής Συμπεριφοράς είναι πιο πιθανό να υιοθετεί και τους άλλους τύπους, αυτό όμως δεν είχε αποδειχθεί ερευνητικά μέχρι σήμερα, ούτε είχε γίνει αντικείμενο αξιοποίησης από τους μάρκετερς. Ο ισχυρισμός αυτός αποδεικνύεται με μια απλή ματιά στα ράφια των Σούπερ Μάρκετς, στα οποία διατίθενται οικολογικά προϊόντα και όπου θα μπορούσαν να υπάρχουν διαφημίσεις των προγραμμάτων ανακύκλωσης και δεν υπάρχουν. Ούτε κοντά στους κάδους ανακύκλωσης υπάρχουν διαφημιστικά των οικολογικών προϊόντων, ούτε των οικολογικών ομάδων και οργανώσεων. Ακόμη ούτε καν οι συσκευασίες των οικολογικών προϊόντων είναι από ανακυκλωμένο ή ανακυκλώσιμο υλικό κλπ. Τέλος σημειώνουμε ότι αν και τα ευρήματα αυτής της μελέτης έδωσαν λεπτομερείς πληροφορίες για τα δημογραφικά και τις στάσεις των καταναλωτών και βοήθησαν στη σκιαγράφηση του προφίλ των οικολογικά σχετιζομένων τμημάτων αγοράς, περαιτέρω έρευνα απαιτείται για την ακόμη βαθύτερη κατανόηση της Οικολογικά Συνειδητής Καταναλωτικής Συμπεριφοράς κυρίως σε ότι αφορά στην ψυχογραφική πλευρά του προφίλ των Οικολογικά Συνειδητών Καταναλωτών. Αναφορές Baldassare, M, and Katz, C. (1992). The Personal Threat of Environmental Problems as Predictor of Environmental Practices. Environment and Behavior, 24(5), September, Balderjahn, I. (1988). Personality Variables and Environmental Attitudes as Predictors of Ecologically Responsible Consumption Patterns. Journal of Business Research, 17, Chisnall, P. M. (1992). Marketing Research. Fourth edition, London, McGraw Hill. Coddington, W. (1993). Environmental Marketing. New York, McGraw-Hill Inc. Granzin, K. L., and Olsen, J. E. (1991). Characterizing Participants in Activities Protecting the Environment: A Focus on Donating, Recycling and Conservation Behaviors. Journal of Public Policy and Marketing, 10(2), Litvan, L. M. (1995). Going Green in the `90s, Nation s Business, February, 83(2),

14 Malhotra, N. K. (1999). Marketing Research: An Applied Orientation. Third edition, New Jersey, Englewood Cliffs, Prentice Hall, Inc. Martin, B., and Simintiras, A. C. (1995). The Impact of Green Product Lines on the Environment: Does What They Know Affect How They Feel? Marketing Intelligence & Planning, 13(4), Ottman, J. A. (1993). Green Marketing. Chicago. IL., J. Ottman Consulting, Inc. and NTC Business Books. Ottman, J. A. (1997). Green Marketing: Opportunities for Innovation. Chicago, IL., NTC Business Books. Peattie, K. (1995). Environmental Marketing Management. London, Pitman Publishing. Pickett, G. M., Kangun, N., and Grove, S. J. (1993). Is There a General Conserving Consumer? A Public Policy Concern. Journal of Public Policy & Marketing, Fall, 12(2), Prothero, A. (1990). Green Consumerism and the Societal Marketing Concept: Marketing Strategies for the 1990s. Journal of Marketing Management, 6(2), Roberts, J. A. (1996). Green Consumers in the 1990s: Profile and Implications for Advertising. Journal of Business Research, 36, Roberts, J. A., and Bacon, D. R. (1997). Exploring the Subtle Relationships between Environmental Concern and Ecologically Conscious Consumer Behavior. Journal of Business Research, 40, Roper Organization (1992). Environmental Behavior, North America: Canada, Mexico, United States. A report on the study commissioned by S.C. Johnson and Son, Inc. Schlegelmilch, B. B., Bohlen, G. M., and Diamantopoulos, A. (1996). The Link Between Green Purchasing Decisions and Measures of Environmental Consciousness. European Journal of Marketing, 30(5), Scott, D., and Willits, F. K. (1994). Environmental Attitudes and Behavior. A Pennsylvania Survey. Environment and Behavior, March, 26(2), Shrum, L. J., Lowrey, T. M., and McCarty, J. A. (1994). Recycling as a Marketing Problem: A Framework for Strategy Development. Psychology and Marketing, July-August, 11(4), Shrum, L. J., Lowrey, T. M., and McCarty, J. A. (1995). Applying Social and Traditional Marketing Principles to the Reduction of Household Waste. American Behavioral Scientist, 38(4), Sudman, S., and Blair, E. (1998). Marketing Research: A Problem Solving Approach. New York, McGraw-Hill, Inc. Tilikidou, I., and Zotos, Y. (1999). Ecological Consumer Behaviour: Review and Suggestions for Future Research. MEDIT, January, Tilikidou, I., Adamson, I. and Sarmaniotis, C. (2002). The Measurement Instrument of Ecologically Conscious Consumer Behaviour. MEDIT, 1( 4), Tilikidou, I. (---). Ecologically Conscious Consumer Behaviour: Correlates and Interelationships (Under review). Tull, D. S., and Hawkins, D. I. (1993), Marketing Research. Sixth edition, New York, McMillan. Van Dam, Y. K., and Apeldoorn, A. C. (1996). Sustainable Marketing. Journal of Macromarketing, Fall, Zikmund, W. G. (1991). Exploring Marketing Research. Fourth edition, Orlando, The Dryden Press. 14

15 15

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οικολογική Αγοραστική Συµπεριφορά Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οικολογική Αγοραστική Συµπεριφορά Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3 Πίνακας 1: Μέσοι όροι τµηµάτων ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ Οικολογική Αγοραστική Συµπεριφορά Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3 A01 Μεταξύ ενός οικολογικού και ενός κοινού προϊόντος, 4.99 3.46 2.22 διαλέγω

Διαβάστε περισσότερα

Μη Αγοραστικές Οικολογικές Συµπεριφορές

Μη Αγοραστικές Οικολογικές Συµπεριφορές Τηλικίδου, Ε. και ελησταύρου, Α. (2005). Μη Αγοραστικές Οικολογικές Συµπεριφορές. Πρακτικά Επιστηµονικού Συνεδρίου µε θέµα: Νέες Τεχνολογίες & Marketing, Γενικό Τµήµα Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΕΦ. 1 Ο Ρόλος του Μάρκετινγκ στη Κοινωνία και την Οικονομία...29 1.1 Εισαγωγικές Οικονομικές Έννοιες...29 1.2 Η Εξέλιξη και το Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος Πινάκων... 8 Κατάλογος Σχημάτων... 11 Αντί προλόγου... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΝΗΝΤΑ Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERMARKET SURVEY RESULTS

SUPERMARKET SURVEY RESULTS Είσαι οικολόγος καταναλωτής; 6 th grade pupils Iamatiki Primary School 2013 2014 SUPERMARKET SURVEY RESULTS Ερώτηση 1: Ετοιμάζετε λίστα με ό,τι χρειάζεστε πριν πάτε στην υπεραγορά; 45 40 42 35 30 25 20

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Ρόλος της έρευνας στο αθλητικό μάρκετινγκ, σύστημα πληροφοριών μάρκετινγκ,

Διαβάστε περισσότερα

«Στάση Καταναλωτικού Κοινού απέναντι στο Πράσινο Marketing»

«Στάση Καταναλωτικού Κοινού απέναντι στο Πράσινο Marketing» «Στάση Καταναλωτικού Κοινού απέναντι στο Πράσινο Marketing» Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης Καθηγητής Μάρκετινγκ Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών «Στάση καταναλωτικού κοινού απέναντι στο Green Marketing»-Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

«ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» «ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» Ονοματεπώνυμο: ΒΛΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ Δεκέμβριος 2013 ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα

Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα Δρ Ιωάννα Γιαννούκου Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ερευνήτρια Πανεπιστήμιο Πατρών Βασικοί ορισμοί Βιολογική γεωργία:

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων»

«Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων» «Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων» Ονοματεπώνυμο: Βάμβουκα Τριγώνη Ειρήνη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 ΣΚΟΠΟς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green Marketing στον Αγροδιατροφικό κλάδο Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green-AgriChains Info Day Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου 2013 Agenda Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια : Αναστασία Καραγιαννοπούλου - Msc, Μελετήτρια Πανεπιστημίου Πατρών

Εισηγήτρια : Αναστασία Καραγιαννοπούλου - Msc, Μελετήτρια Πανεπιστημίου Πατρών ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έρευνα Αγοράς και Εκπόνηση Σχεδίου Μάρκετινγκ για την Ανάπτυξη και Εμπορία των βιολογικών προϊόντων στο νομό Αχαΐας Εισηγήτρια : Αναστασία Καραγιαννοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών»

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» «Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Καντιώτη Σειρά 10 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2013 Σκοπός Έρευνας Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Τα στοιχεία του Marketing Διαπίστωση των μεταβαλλόμενων αναγκών Επιθυμιών και προτιμήσεων Σχεδιασμός του προϊόντος Τα σημεία πώλησης Δίκτυα Διανομής Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

«Εμπειρική διερεύνηση της αγοραστικής πρόθεσης του καταναλωτή σε προωθητικές ενέργειες αρωμάτων»

«Εμπειρική διερεύνηση της αγοραστικής πρόθεσης του καταναλωτή σε προωθητικές ενέργειες αρωμάτων» Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών «Εμπειρική διερεύνηση της αγοραστικής πρόθεσης του καταναλωτή σε προωθητικές ενέργειες αρωμάτων» Ονοματεπώνυμο: Κόλλια

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν, Μάθηση Καταναλωτή, Αντίληψη καταναλωτή και Στρατηγικό ΜΚΤ Χ.Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Δ.Μ.Π.Σ ΣΤΗΝ Δ.Ε

Ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν, Μάθηση Καταναλωτή, Αντίληψη καταναλωτή και Στρατηγικό ΜΚΤ Χ.Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Δ.Μ.Π.Σ ΣΤΗΝ Δ.Ε Ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν, Μάθηση Καταναλωτή, Αντίληψη καταναλωτή και Στρατηγικό ΜΚΤ 1 Ανάμιξη καταναλωτή με το Προϊόν Έννοιες της ανάμιξης (Involvement) Σχέση ανάμιξης (αγορά προϊόντων μεγάλης μικρής

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Συμπεριφορά Καταναλωτή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Συμπεριφορά Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συμπεριφορά Καταναλωτή Συμπεριφορά Καταναλωτή Συμπεριφορά Καταναλωτή (Consumer behavior) - η μελέτη ατόμων, ομάδων η οργανισμών και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούν για να επιλέξουν, να εξασφαλίσουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας. Μυλωνά Ιφιγένεια

Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας. Μυλωνά Ιφιγένεια Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας Μυλωνά Ιφιγένεια Έρευνες για την απόκτηση πληροφοριών η γνωμών από τους χρήστες Χρησιμοποιήθηκαν από τις κοινωνικές επιστήμες για τη χρήση κοινωνικών φαινομένων Ο όρος «ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Γιαβής Ελευθέριος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος

Ονοματεπώνυμο: Γιαβής Ελευθέριος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Ονοματεπώνυμο: Γιαβής Ελευθέριος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή

Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή Βασιλική Τσιλιγιάννη Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ:

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ Μέλη της ομάδας: ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (MSM11) ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΧΨΝΑ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. υγγραφή άρθρου. Τα σκουπίδια έχουνε ζωή, το σκέφτηκες αυτό; Ανακύκλωσε ΤΩΡΑ!

ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΧΨΝΑ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. υγγραφή άρθρου. Τα σκουπίδια έχουνε ζωή, το σκέφτηκες αυτό; Ανακύκλωσε ΤΩΡΑ! ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΧΨΝΑ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ υγγραφή άρθρου Τα σκουπίδια έχουνε ζωή, το σκέφτηκες αυτό; Ανακύκλωσε ΤΩΡΑ! Ση δημοσιογραφική ομάδα αποτελούν οι: Κτωρή Κωνσταντίνα (14 ετών) Μιχαήλ Φριστιάνα

Διαβάστε περισσότερα

Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών

Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα.

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Δεν είναι πάντα εφικτό να το προγραμματίζουμε κατά προτεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων

Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων Δημήτρης Μανιατάκης Διευθύνων Σύμβουλος ΙCAP A.E. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής, την Δρ. Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα-ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος: Απορρίμματα, Παραγωγή και Κατανάλωση

Ενότητα-ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος: Απορρίμματα, Παραγωγή και Κατανάλωση ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Όνομα Εκπαιδευτικού: Μαρία Σωκράτους Σχολείο: Η Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΒ) Ζήτημα Σχολείου: Η αύξηση των σκουπιδιών εντός των χώρων του σχολείου, στα πάρκα της κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Γ. Ερευνητικές Μέθοδοι και Τεχνικές Συλλογής και Παραγωγής Δεδομένων

Ενότητα Γ. Ερευνητικές Μέθοδοι και Τεχνικές Συλλογής και Παραγωγής Δεδομένων Ενότητα Γ. Ερευνητικές Μέθοδοι και Τεχνικές Συλλογής και Παραγωγής Δεδομένων Υποενότητα Γ.α Ερωτηματολόγιο (είδη, σχεδιασμός). Ανάλυση και καλές πρακτικές Κώστας Ρόντος Σκοπός Σκοποί της υποενότητας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σκοπός της διάλεξης Σ-1: Να αναφερθεί στους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Τμηματοποίηση Στόχευση Τοποθέτηση. ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Τμηματοποίηση Στόχευση Τοποθέτηση. ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Τμηματοποίηση Στόχευση Τοποθέτηση ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Κριτήρια Τμηματοποίηση Αγοράς ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ Ηλικία Φύλο Εισόδημα Επάγγελμα Μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production)

ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production) ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production) Country Specific Questionnaire Greece FLASH 256 SUSTAINABLE CONSUMPTION & PRODUCTION Q1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ Σ. 1, και ΤΡΙΚΑ Μ. 1 1 2 ο Ενιαίο Λύκειο Τρικάλων και Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων e-mail: skokkalis1@in.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αιολική και η ηλιακή ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 7β: Ανάλυση καταναλωτών Χρήστος Βασιλειάδης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Το δυναμικό πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιοριστικοί παράγοντες της ανακυκλωτικής συμπεριφοράς των καταναλωτών

Προσδιοριστικοί παράγοντες της ανακυκλωτικής συμπεριφοράς των καταναλωτών Σαρμανιώτης, Χ., Τηλικίδου, Ε. και Πετρίδης, Δ (1999). Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ανακυκλωτικής Συμπεριφοράς των Καταναλωτών. Διοικητική Ενημέρωση, Σεπτέμβριος, σ. 104-112. Προσδιοριστικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. 7 ο ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Υπεύθυνη Καταναλωτική Συµπεριφορά: Προβλήµατα µέτρησης

Κοινωνικά Υπεύθυνη Καταναλωτική Συµπεριφορά: Προβλήµατα µέτρησης Κοινωνικά Υπεύθυνη Καταναλωτική Συµπεριφορά: Προβλήµατα µέτρησης Χρήστος Σαρµανιώτης 1, Ειρήνη Τηλικίδου 2, Βαγής Σαµαθρακής 3 Περίληψη Η µελέτη αυτή προσπαθεί να διερευνήσει τη δυνατότητα µέτρησης της

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Σκουπιδοεγγραμματισμός: μια σύγχρονη πραγματικότητα; Νεόφυτος Νικολάου, Χρυσόστομος Συρίμης, Ευρυπίδου Αφροδίτη Ευρίσα, Σεργίου Μαρίνα

Σκουπιδοεγγραμματισμός: μια σύγχρονη πραγματικότητα; Νεόφυτος Νικολάου, Χρυσόστομος Συρίμης, Ευρυπίδου Αφροδίτη Ευρίσα, Σεργίου Μαρίνα Σκουπιδοεγγραμματισμός: μια σύγχρονη πραγματικότητα; Νεόφυτος Νικολάου, Χρυσόστομος Συρίμης, Ευρυπίδου Αφροδίτη Ευρίσα, Σεργίου Μαρίνα (όλοι οι μαθητές είναι 15 χρονών) Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας Κάτω Πολεμιδιών

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.»

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» «Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» Ονοματεπώνυμο: Πιπικάκης Γεώργιος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Γρήγορη Μόδα και η στάση των καταναλωτών απέναντι στη φίρμα ρούχων Zara, της. Θεσσαλονίκης.

Η Γρήγορη Μόδα και η στάση των καταναλωτών απέναντι στη φίρμα ρούχων Zara, της. Θεσσαλονίκης. ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης. Η Γρήγορη Μόδα και η στάση των καταναλωτών απέναντι στη φίρμα ρούχων Zara, της Θεσσαλονίκης. Fast Fashion and consumer attitudes

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" Εμπειρική διερεύνηση αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών σε προωθητικές ενέργειες για διαρκή προϊόντα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.)

Ορισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) Θεσσαλονίκη, Money Show, 2008 «Οι περιβαλλοντικές διαστάσεις του Μάρκετινγκ στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» Καθηγητής Μάρκετινγκ Οικονοµικού Παν/µίου Αθηνών Ορισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ CONSUMER BEHAVIOUR Καταναλωτική Συμπεριφορά : Διεπιστημονικό Πεδίο Βασικά περιλαμβάνεται στο επιστημονικό πεδίο του MARKETING! Βασική επιδίωξη του Marketing είναι η αύξηση της ζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ορισμός: Είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.247-256 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Το ζήτημα της αναβάθμισης της ποιότητας της ιδιωτικής εκπαίδευσης υπό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται πιο πολύπλοκο & υψηλού ρίσκου Παγκοσμιοποίηση, Διαδίκτυο, Social Media είναι καταλύτες εξελίξεων Κλειδί της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής ομάδας 2 ώρες Υλοποίηση δράσεων από υπο-ομάδες για συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και το ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS υλοποίησαν το πρόγραµµα «Κριτική στάση των νέων απέναντι στην κατανάλωση: ΩΡΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ», µε

Διαβάστε περισσότερα

έρευνα δράσης: μεθοδολογία και εφαρμογές στα προγράμματα απεξάρτησης Ρέμος Αρμάος, Τομέας Εκπαίδευσης

έρευνα δράσης: μεθοδολογία και εφαρμογές στα προγράμματα απεξάρτησης Ρέμος Αρμάος, Τομέας Εκπαίδευσης έρευνα δράσης: μεθοδολογία και εφαρμογές στα προγράμματα απεξάρτησης Ρέμος Αρμάος, Τομέας Εκπαίδευσης 2 Τι είναι η έρευνα δράσης; Η έρευνα δράσης αποτελεί την επιστημονική μέθοδο έρευνας για την επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας»

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» «Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» Ονοματεπώνυμο: Παππάς Ορέστης-Σταύρος Σειρά: 9 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2013 η Υπόθεσ Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών-ΤΕΙ Πελοποννήσου

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών-ΤΕΙ Πελοποννήσου ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών-ΤΕΙ Πελοποννήσου Σχηματική παρουσίαση της ερευνητικής διαδικασίας ΣΚΟΠΟΣ-ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β /Στατιστική. Μέρος Β. Στατιστική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.

Μέρος Β /Στατιστική. Μέρος Β. Στατιστική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua. Μέρος Β /Στατιστική Μέρος Β Στατιστική Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.gr/gpapadopoulos) Από τις Πιθανότητες στη Στατιστική Στα προηγούμενα, στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ Το Πρόβλημα Το περιβαλλοντικό πρόβλημα που εξετάζεται από το πρόγραμμα θάλασσα είναι ο άμεσος κίνδυνος επιβίωσης που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια θηλαστικά που ζουν στις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Add your company slogan ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Χανιά -2011 1 1. Εισαγωγή Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης με παράδειγμα το Ελαιόλαδο, στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι 4 «φυλές» της ενημέρωσης

Οι 4 «φυλές» της ενημέρωσης Οι 4 «φυλές» της ενημέρωσης Έρευνα για την ενημερωτική χρήση των Μέσων 12 Ημερομηνία δημοσίευσης 5/3/13 www.publicissue.gr Media Typology Survey: Έρευνα για την ενημερωτική χρήση των Μέσων Ενημέρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Ενότητα 1: Βασίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουσιάζονται βασικές

Διαβάστε περισσότερα