ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΟΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΟΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΟΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Γ. ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Δρ Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Επιβλέπων Καθηγητής: Σ. ΤΣΙΒΙΛΗΣ Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Σ. ΤΣΙΒΙΛΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π. Γ. ΚΑΚΑΛΗ, Επίκουρος Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Α. ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχώς αυξανόμενη τάση για τη χρησιμοποίηση προσθέτων στο τσιμέντο και στο σκυρόδεμα. Η χρήση αυτών των υλικών έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων αλλά και πολλά τεχνικά πλεονεκτήματα. Τα πρόσθετα αυτά, τα οποία κατά κανόνα εμφανίζουν ποζολανικές ιδιότητες και σπανιότερα υδραυλικές ή είναι αδρανή ή μπορεί να είναι βιομηχανικά παραπροϊόντα ή υλικά, όπως η σκωρία υψικαμίνων, η πυριτική παιπάλη (silica fume) και οι ιπτάμενες τέφρες ή φυσικά υλικά όπως οι φυσικές ποζολάνες και ο ασβεστόλιθος και τεχνητές ποζολάνες. Μία τεχνητή ποζολάνη, που εμφανίζει αξιόλογη ποζολανική δράση, είναι και ο θερμικά επεξεργασμένος καολίνης ή αλλιώς μετακαολίνης. Ο μετακαολινίτης, το κύριο συστατικό του μετακαολίνη, είναι ένα υλικό με υποτυπώδη δομή, που προκύπτει από τη θερμική κατεργασία του καολινίτη (κύριο συστατικό του καολίνη), σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από C. Στην Ελλάδα υπάρχουν σημαντικά αποθέματα καολίνη κυρίως στη Μήλο αλλά και σε άλλες περιοχές. Τα κοιτάσματα του καολίνη της Μήλου γενικά χαρακτηρίζονται φτωχά, λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας τους σε καολινίτη. Επίσης, η υψηλή περιεκτικότητα σε οξείδιο του σιδήρου και σε θειικά ορυκτά δημιουργεί περιορισμούς στη χρήση τους. Γενικά, η αξιοποίηση των ελληνικών καολινών είναι πολύ περιορισμένη ( t για το

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1998) και σχεδόν μηδενική στο χώρο των δομικών υλικών. Με βάση τα παραπάνω, αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η αξιοποίηση φτωχών καολινιτικών κοιτασμάτων στην παραγωγή μετακαολίνη και η χρήση του μετακαολίνη στην παραγωγή σκυροδέματος υψηλής απόδοσης (high performance concrete). Επιμέρους στόχοι είναι: Η αξιοποίηση ελληνικών πρώτων υλών, όπως είναι ο καολίνης, και ειδικότερα των κοιτασμάτων, που λόγω της περιεκτικότητας τους σε χαλαζία και θειικά δεν είναι εκμεταλλεύσιμα. Η παραγωγή μετακαολίνη, ενός υλικού υψηλής προστιθέμενης αξίας, λόγω της πολύ ισχυρής ποζολανικότητας του. Η αξιοποίηση του καολίνη και ειδικότερα του μετακαολίνη στην παραγωγή σκυροδέματος μεγάλης ανθεκτικότητας. Από τη παρούσα μελέτη προκύπτει ότι: Παρέχεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης καολινιτικών κοιτασμάτων, τα οποία λόγω ορυκτολογικής σύστασης, δεν είναι σήμερα εκμεταλλεύσιμα. Η καλύτερη αξιοποίηση των καολινιτικών κοιτασμάτων, οδηγεί σε μείωση των απορριπτόμενων υλικών. Εξάλλου, η αποδοτική εκμετάλλευση του εθνικού ορυκτού πλούτου συμβάλλει θετικά στην εθνική οικονομία. Ο μετακαολίνης είναι υλικό με υψηλή προστιθέμενη αξία και μπορεί να αποτελέσει εμπορικό προϊόν. Επίσης, διαθέτει ανταγωνιστικές ιδιότητες συγκρινόμενο με το silica fume, το οποίο θεωρείται ως το αποτελεσματικότερο πρόσθετο σκυροδέματος σε έργα υψηλών προδιαγραφών από άποψη ανθεκτικότητας. Σύγχρονη τάση, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως είναι η εκτέλεση μεγάλων δομικών έργων υψηλών απαιτήσεων. Η παραγωγή σκυροδέματος με μετακαολίνη ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής για δομικά υλικά αυστηρών προδιαγραφών και υψηλής ποιότητας.. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Η εργασία περιλαμβάνει τρία διακριτά στάδια:

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 3 1. Θερμική μετατροπή καολίνη και μελέτη της δραστικότητας του παραγόμενου μετακαολίνη (.1.).. Παρασκευή σύνθετων τσιμέντων με συμμετοχή μετακαολίνη και μέτρηση χαρακτηριστικών μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων (..). 3. Χρήση του μετακαολίνη στην παραγωγή σκυροδέματος. Μελέτη της σύνθεσης και των ιδιοτήτων σκυροδέματος με μετακαολίνη (.3.)..1. Θερμική μετατροπή καολίνη και μελέτη της δραστικότητας του παραγόμενου μετακαολίνη Στο στάδιο αυτό πραγματοποιήθηκε: α) η επιλογή και ο πλήρης χαρακτηρισμός των δειγμάτων ελληνικών καολινών με διαφορετική χημική και ορυκτολογική σύσταση, β) η αριστοποίηση της θερμικής κατεργασίας του καολίνη μέσω της μελέτης της επίδρασης διαφόρων παραμέτρων (χρόνος, θερμοκρασία, κοκκομετρία), και γ) η μελέτη της ποζολανικής αντίδρασης του μετακαολίνη και η διερεύνηση της σχέσης «δομή του καολινίτη» και «δραστικότητα» του αντίστοιχου μετακαολινίτη. Στα δείγματα καολινών (Κ1-Κ4) που επιλέχθηκαν, μεριμνήθηκε αφενός να αντιπροσωπεύουν κοιτάσματα χαρακτηριστικής σύστασης των κοιτασμάτων της Ν. Μήλου, αφετέρου να έχουν σημαντικές χημικές και ορυκτολογικές διαφοροποιήσεις, ώστε να είναι εφικτή η διερεύνηση της επίδρασης τους στον καθορισμό των συνθηκών της θερμικής μετατροπής αλλά και στις ιδιότητες του παραγόμενου μετακαολίνη. Επιπλέον για συγκριτικούς λόγους, χρησιμοποιήθηκε o εμπορικός καολίνης KC υψηλής περιεκτικότητας σε καολινίτη (εμπορικό προϊόν METASTAR της εταιρίας ECC International). Ο χαρακτηρισμός των πρώτων υλών πραγματοποιήθηκε με σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές και ειδικές μεθοδολογίες με στόχο την καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των καολινών Επιλογή και χαρακτηρισμός δειγμάτων ελληνικών καολινών Σύμφωνα με δημοσιευμένη γεωλογική έρευνα [1], τα κοιτάσματα καολίνη της Μήλου διακρίνονται αφενός με βάση την περιεκτικότητα σε καολινίτη, που κυμαίνεται κατά κανόνα από 5-65% περίπου, και αφετέρου με βάση την περιεκτικότητα σε αλουνίτη, που κυμαίνεται από 1-5% περίπου. Επιλέχθηκαν δείγματα καολινών τέτοια, ώστε να είναι αντιπροσωπευτικά των διαθέσιμων κοιτασμάτων αλλά και να διαφέρουν ορυκτολογικά.

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 4 Για το χαρακτηρισμό των δειγμάτων των καολινών πραγματοποιήθηκαν χημικές και ορυκτολογικές αναλύσεις και μελετήθηκε η δομή των κύριων ορυκτολογικών φάσεων. Οι χημικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο CEN 196- (παρ.13). Ο υπολογισμός της ορυκτολογικής σύστασης των καολινών πραγματοποιήθηκε με βάση την ορυκτολογική και χημική ανάλυση. Έτσι, αφού ταυτοποιήθηκαν οι ορυκτολογικές φάσεις κάθε δείγματος καολίνη με αναλυτικές μεθοδολογίες (XRD, IR), χρησιμοποιήθηκε η χημική ανάλυση των καολινών για τον υπολογισμό της ποσοστιαίας τους αναλογίας []. Για τη μελέτη της δομής των ορυκτολογικών φάσεων των καολινών κυρίως της δομής του καολινίτη - χρησιμοποιήθηκαν οι αναλυτικές τεχνικές XRD, TG, και IR. Επιπλέον, καθώς υπήρχαν ενδείξεις στη βιβλιογραφία ότι ο βαθμός κρυσταλλικότητας του καολινίτη επηρεάζει τόσο τη θερμική μετατροπή όσο και τη δραστικότητα του μετακαολίνη, κρίθηκε σκόπιμο να εκτιμηθεί ο βαθμός κρυσταλλικότητας του καολινίτη στα δείγματα. Επειδή δεν υπάρχει τρόπος απόλυτου ποσοτικού προσδιορισμού της κρυσταλλικότητας του καολινίτη, επιχειρήθηκε να γίνει μια εκτίμηση με βάση το συνδυασμό αναλυτικών μεθοδολογιών όπως XRD, IR, TG και DTA και συγκεκριμένα: Περίθλαση ακτίνων Χ: υπολογισμός των δεικτών i c (Hinckley index) και R (Lietard s test), οι οποίοι βασίζονται στο ύψος και το πλάτος των κορυφών του καολινίτη. Φασματοσκοπία υπέρυθρης ακτινοβολίας: μελέτη των κορυφών του καολινίτη στην περιοχή cm -1. Θερμική ανάλυση, βάσει των κριτηρίων: α) απώλεια βάρους στο στάδιο που σχετίζεται με την αφυδροξυλίωση των εξωτερικών ΟΗ του πλέγματος του καολινίτη, β) θερμοκρασία έναρξης της αφυδροξυλίωσης των εσωτερικών ΟΗ του πλέγματος του καολινίτη, γ) κλίση της καμπύλης DTA στο στάδιο της αφυδροξυλίωσης των εσωτερικών ΟΗ του πλέγματος του καολινίτη..1.. Αριστοποίηση θερμικής κατεργασίας καολίνη Kατά το στάδιο αυτό μελετάται η επίδραση διαφόρων παραγόντων (κοκκομετρία καολίνη, κρυσταλλική δομή καολινίτη) και συνθηκών (χρόνος, θερμοκρασία), στην

5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 5 αποτελεσματικότητα της θερμικής επεξεργασίας του καολίνη. Αναλυτικά η πειραματική διερεύνηση έγινε ως εξής: Επίδραση κοκκομετρίας: Με ελεγχόμενη θραύση και άλεση δημιουργήθηκαν τέσσερα δείγματα του καολίνη Κ1 με διαφορετικές κοκκομετρίες. Τα τέσσερα αυτά δείγματα επεξεργάσθηκαν θερμικά σε θερμοκρασίες 550 o C, 650 o C, 750 o C, 850 o C και 950 o C για σταθερό χρόνο t (ο οποίος επιλέχθηκε κατά το προηγούμενο στάδιο της επίδρασης του χρόνου). Επειδή η κοκκομετρία του υλικού επιδρά στο ύψος της κλίνης των σωματιδίων και επομένως στην απόδοση της διεργασίας, έγινε μια σειρά θερμικών επεξεργασιών σε όλους τους καολίνες με διαφορετική κοκκομετρία (μετά από θραύση ή από άλεση) και μεταβαλλόμενο φορτίο δείγματος, διατηρώντας όμως σταθερό το ύψος της κλίνης των σωματιδίων του υλικού. Επίδραση βαθμού κρυσταλλικότητας καολινίτη στη θερμική μετατροπή: Πραγματοποιείται συσχέτιση του βαθμού κρυσταλλικότητας του καολινίτη με το ποσοστό της θερμικης μεταροπής του καολινίτη σε μετακολινίτη υπολογίζοντας το XRD background των δειγμάτων [3] Επίδραση θερμοκρασίας: Όλα τα δείγματα πυρώθηκαν σε θερμοκρασίες 550 o C, 650 o C, 750 o C, 850 o C και 950 o C για σταθερό χρόνο t=3h. Επίδραση χρόνου: Όλα τα δείγματα πυρώθηκαν στη θερμοκρασία που επιλέχθηκε από το παραπάνω στάδιο για χρόνους 1h, h, 3h, 4h, 6h και 8h. Η θερμική επεξεργασία πραγματοποιήθηκε σε προγραμματιζόμενο φούρνο THERMAWATT (FP1 SHIMADEN). Η αξιολόγηση των συνθηκών της θερμικής μετατροπής γίνεται με βάση την ποζολανικότητα των παραγόμενων μετακαολινών. Για την εκτίμηση της ποζολανικότητας χρησιμοποιείται: α) μέτρηση αντοχών θλίψης σύνθετων τσιμέντων (0% κ.β. σε μετακαολίνη) και β) προσδιορισμός της υδρασβέστου που αντιδρά ανά g μετακαολίνη σε έντονες συνθήκες (δοκιμή Chapelle). Επιπρόσθετα, στις πάστες Ca(OH) μετακαολίνη, που προέκυψαν από τη δοκιμή Chapelle, έγινε προσδιορισμός του συνδεδεμένου νερού. Παράλληλα καταγράφεται η συμπεριφορά των υπόλοιπων ορυκτολογικών συστατικών κατά τη θερμική επεξεργασία.

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Μελέτη της ποζολανικής αντίδρασης του μετακαολίνη Στο στάδιο αυτό της πειραματικής διαδικασίας εξετάζεται η ποζολανικότητα (δραστικότητα) των παραγόμενων στις βέλτιστες συνθήκες θερμικής επεξεργασίας μετακαολινών. Χρησιμοποιήθηκαν μεθοδολογίες, όπως η δοκιμή Chapelle [4], η μελέτη της ενυδάτωσης συστήματος Ca(OH) - MK, και μελετήθηκαν τα προϊόντα ενυδάτωσης των δοκιμών με περιθλασόμετρο ακτινών Χ (XRD). Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η κατάδειξη του ρόλου της χημικής-ορυκτολογικής σύστασης των καολινών, στην ποζολανικότητα του προϊόντος... Παρασκευή μετακαολινών Η παρασκευή των μετακαολινών πραγματοποιήθηκε προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή σύνθετων τσιμέντων με μετακαολίνη (blended cements) και σκυροδέματος με μετακαολίνη. Οι συνθήκες της θερμικής επεξεργασίας για την παρασκευή των μετακαολινών με τις κατάλληλες ποζολανικές ιδιότητες καθορίστηκαν βάσει των πειραματικών αποτελεσμάτων. Έτσι, κατά το στάδιο αυτό πραγματοποιήθηκε αρχικά η προετοιμασία των δειγμάτων (ξήρανση, θραύση και αρχική άλεση των καολινών (d 50 της τάξης των 15 μm) και η θερμική επεξεργασία των καολινών σε φούρνο pro pilot plant, δυναμικότητας Kg, στις βέλτιστες συνθήκες θερμικής επεξεργασίας που προέκυψαν πειραματικά. Επίσης, ελέγχθηκε η μετατροπή του καολίνη σε μετακαολίνη με ανάλυση μέσω περίθλασης ακτίνων Χ (XRD). Τέλος καθώς η χρήση των μετακαολινών στο σκυρόδεμα προϋποθέτει την υπέρλεπτη άλεση τους, πραγματοποιήθηκε άλεση σε φυγοκεντρικό μύλο των μετακαολινών σε υψηλή λεπτότητα (SF) (d 50 της τάξης των 5 μm)..3. Παρασκευή σύνθετων τσιμέντων με συμμετοχή μετακαολίνη και μέτρηση χαρακτηριστικών μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων Παρασκευάστηκαν σύνθετα τσιμέντα με περιεκτικότητα 10% και 0% σε μετακαολίνη, στα οποία μετρήθηκαν μηχανικές (αντοχές θλίψης διαφόρων ηλικιών) και χαρακτηριστικές φυσικές ιδιότητες (απαίτηση σε νερό, χρόνος πήξης)..4. Χρήση του μετακαολίνη στην παραγωγή σκυροδέματος Κατά το στάδιο αυτό μελετήθηκε η σύνθεση και οι ιδιότητες σκυροδέματος με μετακαολίνη με στόχο την αξιοποίηση του στην παραγωγή σκυροδέματος υψηλής απόδοσης (high performance concrete). Χρησιμοποιήθηκαν δύο μετακαολίνες, ένας παρασκευα-

7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 7 σμένος ελληνικός μετακαολίνης και ένας εμπορικός μετακαολίνης. Η επιλογή του ελληνικού μετακαολίνη έγινε με βάση τη διαθεσιμότητα και τη χημική-ορυκτολογική σύσταση των κοιτασμάτων καολίνη, όπως και την ποζολανική δραστικότητα και τη συμπεριφορά κατά την άλεση του μετακαολίνη. Μετρήθηκαν χαρακτηριστικές ιδιότητες του νωπού σκυροδέματος (κάθιση, βαθμός συμπύκνωσης, μοναδιαίο βάρος) και του σκληρυμένου σκυροδέματος (αντοχή θλίψης). Η ανθεκτικότητα του σκυροδέματος αξιολογήθηκε με ειδικές δοκιμές (διαπερατότητα Cl-, διαπερατότητα σε αέρα, υδατοαπορροφητικότητα, πορώδες, κατανομή πόρων). Η σύνθεση του σκυροδέματος (ανά m 3 ) δίνεται στους πίνακες 1α και 1β. Πίνακας 1α: Σύνθεση σκυροδέματος. Αντικατάσταση άμμου με μετακαολίνη. Kg m 3 µ µ C.(%) W MKC MK4 BV-83 SLP-P W/C W/B OPC MKC-SR MKC-SR MK4-SR MK4-SR Πίνακας 1β: Σύνθεση δειγμάτων με αντικατάσταση τσιμέντου Kg m 3 µ µ C.(%) W MKC MK4 BV-83 SLP-P W/C W/B OPC MKC-CR MKC-CR MK4-CR MK4-CR

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 8 Όπως φαίνεται και στους πίνακες, για κάθε δείγμα χρησιμοποιήθηκε κατάλληλη ποσότητα ρευστοποιητών, ώστε να επιτευχθεί κάθιση κατηγορίας S με βάση τον ελληνικό κανονισμό τεχνολογίας σκυροδέματος (50-90 mm). Επίσης, όπως φαίνεται και από τους πίνακες 1α και 1β, τα αναμίγματα με αντικατάσταση της άμμου με μετακαολίνη έγιναν με σταθερό λόγο W/C=0.50 και λόγο W/B κυμαινόμενο από , ενώ τα αντίστοιχα αναμίγματα με αντικατάσταση τσιμέντου με μετακαολίνη έγιναν με σταθερό λόγο W/B=0.50 και λόγο W/C από ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 3.1. Θερμική μετατροπή καολίνη και μελέτη της δραστικότητας του παραγόμενου μετακαολίνη Επιλογή και χαρακτηρισμός δειγμάτων ελληνικών καολινών Στις ομάδες των καολινών που επιλέχθηκαν, πραγματοποιήθηκαν χημικές και ορυκτολογικές αναλύσεις. Επιλέχθηκαν τα δείγματα Κ1, Κ, Κ3 και Κ4. Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων δίνονται στο πίνακα. Η ορυκτολογική σύσταση των καολίνων, που προέκυψε, φαίνεται στον πίνακα 3. Πίνακας : Χημική σύσταση καολινών (%) κ.β. K1 K K3 K4 KC SiO Al O CaO MgO Fe O SO

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 9 Πίνακας 3: Ορυκτολογική σύσταση καολινών (%) κ.β.. K1 K K3 K4 KC Quartz Στα επιλεχθέντα δείγματα καολινών Μήλου παρατηρείται: - όσον αφορά στον καολινίτη: οι καολίνες Κ1, Κ, Κ4 περιέχουν χαμηλό έως μέσο ποσοστό καολινίτη (38-5%), ενώ ο Κ3 αρκετά υψηλό ποσοστό (65%). - όσον αφορά στον αλουνίτη: περιέχεται σε χαμηλά ποσοστά στους καολίνες Κ1, Κ και Κ4 (5-7%), ενώ περιέχεται σε υψηλό ποσοστό στον Κ3 (%). - όσον αφορά στο χαλαζία και το χριστοβαλίτη: παρατηρούνται διαφορές στη μεταξύ τους αναλογία: στον Κ3 περιέχεται μόνο χαλαζίας σε χαμηλό ποσοστό (8%), στους καολίνες Κ1, Κ ο χαλαζίας βρίσκεται σε μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε σχέση με το χριστοβαλίτη, ενώ στον Κ4 ο λόγος χαλαζία/χριστοβαλίτη μειώνεται σημαντικά. Στον εμπορικό καολίνη KC, η ορυκτολογική του σύσταση παρουσιάζεται αισθητά διαφοροποιημένη από τους καολίνες της Μήλου, καθώς περιέχει καολινίτη σε υψηλό ποσοστό (96%), καθόλου αλουνίτη και μικρό ποσοστό ιλλίτη. Πίνακας 4: Κατάταξη των καολινών ως προς την κρυσταλλικότητα του καολινίτη με διάφορες μεθοδολογίες. µ XRD IR TG-DTA µ ( ) XRD background ( =0-30 ) K4, KC, K, K1, K3 00 µ K, K1, K4, KC, K cm -1 K, K1, K4, KC, K3 (%) K1, K, K4, KC, K3 µ ( o C) K1, K, K4, KC, K3 µ DTA K1, K, K4, KC, K3

10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 10 Στον πίνακα 4 δίνεται συνολικά η κατάταξη των καολινών σε σχέση με το βαθμό κρυσταλλικότητας του καολινίτη που περιέχουν, όπως αυτός εκτιμήθηκε με το συνδυασμό των μεθοδολογιών που αναφέρθηκαν στο σχεδιασμό του πειραματικού μέρους. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα ο καολίνης Κ3 περιέχει τον καολινίτη με το μεγαλύτερο βαθμό κρυσταλλικότητας. Μάλιστα το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται από κάθε αναλυτική μεθοδολογία και για όλα τα κριτήρια, γεγονός που δηλώνει επίσης ότι ο βαθμός κρυσταλλικότητας του περιεχομένου στον Κ3 καολινίτη είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από το βαθμό κρυσταλλικότητας των υπόλοιπων καολινών. Αντίθετα, η σειρά κατάταξης των υπόλοιπων καολινών δεν είναι σταθερή σε όλες τις μεθοδολογίες γεγονός που οφείλεται στις μικρές διαφοροποιήσεις του βαθμού κρυσταλλικότητας των καολινιτών Αριστοποίηση θερμικής κατεργασίας καολίνη Με βάση τις παρατηρήσεις που προέκυψαν και όσον αφορά στους παράγοντες της θερμικής μετατροπής του καολίνη σε μετακαολίνη (κοκκομετρία καολίνη, δομή καολινίτη): δεν διαπιστώνεται κάποια επίπτωση της κοκκομετρίας του καολίνη στη θερμική μετατροπή για F 80 <3mm διαπιστώνεται συσχέτιση μεταξύ του βαθμού κρυσταλλικότητας του καολινίτη και του ποσοστού της θερμικής μετατροπής του καολινίτη σε μετακολινίτη. Συγκεκριμένα, το ποσοστό της θερμικής μετατροπής του καολινίτη σε μετακαολινίτη (σε δεδομένες συνθήκες θερμικής κατεργασίας) είναι υψηλότερο όσο χαμηλότερος είναι ο βαθμός κρυσταλλικότητας του καολινίτη. Όσον αφορά στις συνθήκες θερμικής κατεργασίας, στον πίνακα 5 παρουσιάζονται οι βέλτιστες θερμοκρασίες έψησης των καολινών Κ1, Κ και Κ4, ανάλογα με το εφαρμοζόμενο κριτήριο. Προκύπτει ότι η θερμοκρασία των 650 ο C ικανοποιεί όλα τα κριτήρια και είναι η πλέον κατάλληλη για τη θερμική επεξεργασία των καολινών Κ1, Κ και Κ4. Ειδικά για τον K3, όπου εκτός της μετατροπής του καολινίτη σε μετακαολινίτη λαμβάνεται υπόψη και η απομάκρυνση του κύριου μέρους των θειικών ιόντων, επιλέγεται η θερμοκρασία των C. Αντίστοιχα στον πίνακα 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν στο χρόνο της θερμικής επεξεργασίας των καολινών Κ1, Κ, Κ4 στη θερμοκρασία των C,

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 11 ανάλογα με το εφαρμοζόμενο κριτήριο. Προκύπτει ότι ο χρόνος των 3 h είναι ο πλέον κατάλληλος για τη θερμική μετατροπή των καολινών σε μετακαολίνες. Ειδικά για τον καολίνη Κ3, λαμβάνοντας υπόψη την απομάκρυνση των θειικών, επιλέχθηκε ο χρόνος των 3 h (850 0 C). Πίνακας 5: Βέλτιστη θερμοκρασία έψησης καολινών Κ1, Κ και Κ4 ανάλογα με το εφαρμοζόμενο κριτήριο. µ ( C) µ µ µ PC-µ µ Chapelle (g Ca(OH) g µ ) 650 µ Chapelle (% ) XRD 650 TGA Με βάση όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω οι βέλτιστες συνθήκες για τη θερμική επεξεργασία των καολινών είναι οι C και 3h για τους καολίνες Κ1, Κ και Κ4 και οι C και 3h για τον καολίνη Κ3. Πίνακας 6: Βέλτιστη χρονική διάρκεια έψησης καολινών Κ1, Κ και Κ4 σε θερμοκρασία C ανάλογα με το εφαρμοζόμενο κριτήριο. (h) µ µ -3 µ µ PC-µ 3 XRD TGA Μελέτη της ποζολανικής αντίδρασης του μετακαολίνη Από τα αποτελέσματα που ελήφθησαν, με κατάλληλους υπολογισμούς προσδιορίστηκε η ποσότητα υδρασβέστου, που αντιδρά με κάθε μετακαολίνη στις συνθήκες θερμικής επεξεργασίας, που τελικά επιλέχθηκαν. Στον πίνακα 7 δίνονται τα αποτελέσματα της δοκιμής Chapelle, ενώ στο σχήμα 1 αποδίδεται διαγραμματικά η ποζολανικότητα (κατανάλωση Ca(OH) /100 g MK) των μετακαολινών, όπως και η περιεκτικότητα των αντίστοι-

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 χων καολινών σε καολινίτη. Πίνακας 7: Αποτελέσματα δοκιμής Chapelle. Ποσότητα Ca(OH) που αντιδρά ανά μονάδα μάζας υλικού (g/g). K1 K K3 K4 MKC* MKC Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική ποζολανικότητα των μετακαολινών (πίνακας 7, σχήμα 1), φαίνεται ότι μετά τον εμπορικό MKC και το θερμικά επεξεργασμένο (650 0 C, 3h) εμπορικό καολίνη MKC*, δραστικότερος μετακαολίνης είναι ο ΜΚ4. Ακολουθούν σε δραστικότητα ο ΜΚ1 και μετά οι ΜΚ3, ΜΚ. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται κατ αρχάς σε ακολουθία με την περιεκτικότητα σε καολινίτη των αντίστοιχων καολινών (3.1.1, πίνακας ), όπως συγκριτικά αποδίδεται και στο σχήμα 1. Είναι προφανές ότι όσο μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα σε καολινίτη, τόσο μεγαλύτερη η ποζολανικότητα των μετακαολινών. g Ca(OH)/100 g MK (%) g Ca(OH)/100 g MK MK1 MK4 MK3 MKC* MKC (%) µ Σχήμα 1: Χαρακτηριστικά ποζολανικότητας μετακαολινών και σύνθεσης καολινών. Επίσης, υπολογίζοντας την ποζολανικότητα των μετακαολινών ανά μονάδα βάρους περιεχόμενου μετακαολινίτη, προκύπτει ο πίνακας 8. Ωστόσο από τη μελέτη της κρυσταλλικότητας των καολινών φάνηκε και ο ρόλος της κρυσταλλικότητας στην ποζολανικότητα των μετακαολινών. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε ότι όσο καλύτερα κρυσταλλωμένος είναι ο καολινίτης τόσο λιγότερα δραστικός είναι ο παραγόμενος μετακαολίνης.

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 13 Έτσι ερμηνεύεται και το γεγονός ότι ενώ ο καολίνης Κ3 έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε καολινίτη (65%) από τον Κ4 (5%), οι μετακαολίνες που παράγονται από αυτούς είναι περίπου το ίδιο ποζολανικά δραστικοί καθώς ο Κ4 χαρακτηρίζεται με κρυσταλλικότητα χαμηλότερου βαθμού σε σχέση με τον Κ3 (3.1.1, πίνακας 4). Από τον πίνακα αυτό επιβεβαιώνεται ότι οι καολίνες με το μικρότερο βαθμό κρυσταλλικότητας του περιεχόμενου καολινίτη (Κ1, Κ, Κ4), είναι δραστικότεροι από τον καολίνη Κ3, ο οποίος περιέχει τον καλύτερα κρυσταλλωμένο καολινίτη [5]. Πίνακας 8: Αποτελέσματα δοκιμής Chapelle g Ca(OH) / g μετακαολινίτη. K1 K K3 K4 MKC* Στις πάστες μετακαολίνη-ca(oh), που προέκυψαν από τη δοκιμή Chapelle, πραγματοποιήθηκε XRD ανάλυση. Σε όλα τα εξετασθέντα δείγματα παρατηρήθηκε ο σχηματισμός ενώσεων του τύπου C-S-H. Ταυτόχρονα παρατηρήθηκαν ενυδατωμένες φάσεις με τη γενική μορφή C x AH y και C x ASH y, ενώ στο ΜΚ3, λόγω της παρουσίας SO 3, εμφανίζονται ενυδατωμένες φάσεις με τη γενική μορφή C x A H y. Γενικά η χημική σύσταση ενός ασβεσταργιλικού ποζολανικού υλικού και συγκεκριμένα η αναλογία CaO, Al O 3 και SiO, επιδρά άμεσα στο είδος των προϊόντων ενυδάτωσης. Ειδικότερα όσον αφορά στους μετακαολίνες κατά την ποζολανική αντίδραση εκτός από το σχηματισμό ενώσεων του τύπου C-S-H, σε δείγματα με υψηλό Al O 3 και SiO παρατηρείται σχηματισμός C ASH 8 (Stratlingite). Σε δείγματα με υψηλό CaO και Al O 3 παρατηρείται σχηματισμός C 4 AH x (hydrogarnets), ενώ σε δείγματα με υψηλό SiO και χαμηλό Al O 3 σχηματίζεται C 4 AH 13 [6]. Τα συμπεράσματα, που προκύπτουν από τη μελέτη των ακτινογραφημάτων (ενδεικτικά, σχήμα ) των παστών της δοκιμής Chapelle, συμφωνούν γενικά με τα παραπάνω. Αντίστοιχα στα ενυδατωμένα συστήματα μετακαολίνη-ca(oh) μετρήθηκε σε διάφορες ηλικίες (, 7, 8 ημέρες) το Ca(OH) το οποίο αντέδρασε. Στον πίνακα 9 παρατίθενται τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρήσεων.

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 14 3, Q Cr , MKC 0 Σχήμα : Ακτινογραφήματα παστών της δοκιμής Chapelle θερμικά επεξεργασμένου καολίνη ΜΚ µ (650 0 : C-3h) µ και MKC (Q: χαλαζίας, Cr: χριστοβαλίτης, µ Chapelle 1: C 3 ASH µ 8, :C µ 3 AH 1, 3:C-S-H). (650 0 C-3h) MKC (Q:, Cr:, 1: C 3 ASH 8, :C 3 AH 1, 3:C-S-H). Πίνακας 9: Αποτελέσματα μελέτης ενυδάτωσης συστήματος μετακαολίνη / Ca(OH). Ποσότητα Ca(OH), που αντιδρά ανά μονάδα μάζας υλικού (g/g). µ MKC* MKC µ µ µ -Ca(OH) µ µ (, 7, 8 µ ) Ca(OH). 9 µ 7 µ µ µ : µ µ µ µ / Ca(OH). Στο σχήμα 3 παρουσιάζεται Ca(OH), διαγραμματικά µ η εξέλιξη µ της ενυδάτωσης (g/g). των μετακαολινών. Από το σχήμα αυτό επιβεβαιώνεται κατ αρχάς ότι οι εμπορικοί μετακαολίνες είναι µ MKC* MKC συνολικά δραστικότεροι και ακολουθούν σε δραστικότητα οι ΜΚ4, ΜΚ, ΜΚ1, ΜΚ3. Η διαφοροποίηση όμως είναι σαφώς μικρότερη από ό,τι αναμενόταν σε σχέση με την κατά πολύ µ µ υψηλότερη περιεκτικότητα σε μετακαολινίτη των εμπορικών μετακαολινών (99% έναντι 45-60% των ελληνικών 8 µ. καολινών) Επίσης, για όλους 0.96 τους καολίνες καταγράφεται η αναμενόμενη αύξηση της κατανάλωσης του Ca(OH) με το χρόνο (ηλικία ενυδάτωσης). Οι ενυδατωμένες πάστες διαφόρων ηλικιών μελετήθηκαν με XRD ανάλυση. Τα παρα- 14

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 15 τηρούμενα προϊόντα είναι κατά κανόνα αντίστοιχα με τις φάσεις που ταυτοποιήθηκαν σε δείγματα της δοκιμής Chapelle. Στο σχήμα 4 δίνονται ενδεικτικά τα ακτινογραφήματα ενυδατωμένων παστών του θερμικά επεξεργασμένου καολίνη ΜΚ4 (Τ : 650 ο C) για ηλικίες, 7 και 8 ημερών. Από το συγκριτικό διάγραμμα του ΜΚ4 στις ηλικίες, 7 και 8 ημερών, παρατηρείται μια διαφοροποίηση στα προϊόντα της ενυδάτωσης ανάλογα με την ηλικία. Τα προϊόντα που σχηματίζονται είναι κυρίως hydrogarnets (C 4 AH 13, C 3 AH x ) σε όλες τις ηλικίες. Η εμφάνιση των κορυφών της C 4 ASH 8 μετά τις 7 ημέρες με μια ταυτόχρονα μικρή μείωση της έντασης των κορυφών των hydrogarnets (C x AH y ), είναι θεωρητικά αποδεκτή. Τέλος, παρατηρείται ο σχηματισμός του C-S-H, με μια μικρή αύξηση της έντασης των κορυφών τους μετά τις 8 ημέρες g Ca(OH) /g MK µ. 7 µ. 8 µ MKC* MKC µ Σχήμα 3: Πορεία ενυδάτωσης μετακαολινών με βάση την κατανάλωση Ca(OH) µ 3: του µ συστήματος ΜΚ-Ca(OH) µ. Ca(OH) µ -Ca(OH). µ µ µ XRD. µ µ

16 C 4 ASH 8 µ 7 µ µ µ µ µ hydrogarnets (C x AH y ),., µ µ C-S-H, µ µ µ µ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ µ 3 7 µ 1 SiO 1 µ 8 µ. Σχήμα 4: Ακτινογραφήματα ενυδατωμένων παστών του συστήματος Ca(OH) -ΜΚ, μετακαολίνη ΜΚ4 σε ηλικίες, 7, 8 ημερών (1:C 3 AH x, :C 3 AH 13, 3:C 4 ASH 8, 4:C-S-H). 3.. µ Παρασκευή 4: µ μετακαολινών µ µ Ca(OH) -, µ 4, 7, 8 µ (1:C 3 AH x, :C 3 AH 13, 3:C 4 ASH 8, 4:C-S-H). Στο σχήμα 5 αποδίδονται διαγραμματικά οι κοκκομετρικές κατανομές κατά Rosin Rammler των δειγμάτων μετά την άλεση τους στο φυγοκεντρικό μύλο. 3.. µ ( 0 ) µ 5 µµ µ MK µ Rosin Rammler µ µ MK1 µ. MK MK MK 16 Σχήμα 5: Κοκκομετρικές κατανομές Rosin Rammler μετακαολινών. µ 5. µ µ Rosin Rammler µ. Όπως φαίνεται και από το σχήμα, το d 50 των δειγμάτων κυμαίνεται μεταξύ 5 και 7 μm, λεπτότητα αντίστοιχη αυτής που απαιτούν οι προδιαγραφές για τα πρόσθετα τσιμέντου µ, d 50 µ µ µ 5 7 µm,

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 17 και σκυροδέματος Παρασκευή σύνθετων τσιμέντων με συμμετοχή μετακαολίνη και μέτρηση χαρακτηριστικών μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων Στον πίνακα 10 δίνονται οι μηχανικές και φυσικές ιδιότητες των μελετηθέντων τσιμέντων. Στο σχήμα 6 παρουσιάζονται ενδεικτικά οι αντοχές θλίψης 180 ημερών αντίστοιχα των μελετηθέντων σύνθετων τσιμέντων με μετακαολίνη σε συνάρτηση με το είδος του μετακαολίνη και το ποσοστό προσθήκης του. Οι παρατηρήσεις που μπορεί να γίνουν είναι: Τόσο για 10% όσο και για 0%, οι αντοχές των σύνθετων τσιμέντων με μετακαολίνη είναι κατά πολύ μεγαλύτερες του αμιγούς τσιμέντου. Πίνακας 10: Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες σύνθετων τσιμέντων με μετακαολίνη. µ * (N/mm ) 1 µ µ 7 µ 8 µ 180 µ.. w (%) (min) C ** K1C KC K3C K4C MKCC K1C KC K3C K4C MKCC * ΜKiC-j: K:καολίνης. i: κωδικός καολίνη. C: τσιμέντο. j: ποσοστό μετακαολίνη (%) **: C: αμιγές τσιμέντο τύπου Ι Με βάση όλες τις παρατηρήσεις και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό που ένα ποζολανικό υλικό μπορεί να προστεθεί στο τσιμέντο ή στο σκυρόδεμα και να είναι ενεργό είναι αντιστρόφως ανάλογο της δραστικότητας του [7, 8], προκύπτει το συμπέρασμα ότι η περιοχή του 10% είναι η optimum για τους μετακαολίνες ΜΚ1, ΜΚ, ΜΚ4 και MKC και

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 18 η περιοχή του 0% για τον ΜΚ3, ο οποίος εμφανίζει μειωμένη δραστικότητα. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το silica fume, που θεωρείται ως το δραστικότερο ποζολανικό υλικό και είναι ανταγωνιστικό του μετακαολίνη, είναι ενεργό, όταν συμμετέχει μέχρι 18% στο σκυρόδεμα. Όσον αφορά στην απαίτηση σε νερό των σύνθετων τσιμέντων με μετακαολίνη, η χρήση του ΜΚ αυξάνει την απαίτηση σε νερό των σύνθετων τσιμέντων. Γενικά τα σύνθετα τσιμέντα με μετακαολίνη παρουσιάζουν υψηλότερη απαίτηση σε νερό, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη στενή κοκκομετρική κατανομή των μετακαολινών αλλά και στην ποζολανική τους δραστικότητα. Επίσης, η αυξημένη απαίτηση οφείλεται και στο ακανόνιστο σχήμα των σωματιδίων του μετακαολίνη [9, 10]. Οι χρόνοι πήξης των σύνθετων τσιμέντων με μετακαολίνη είναι παραπλήσιοι του αμιγούς τσιμέντου για ποσοστό προσθήκης του μετακαολίνη 10%. Για ποσοστό συμμετοχής του μετακαολίνη 0% η πήξη καθυστερεί περισσότερο αλλά παραμένει σε αποδεκτά πλαίσια. Γενικά οι χρόνοι πήξης είναι αυξημένοι σε σχέση με του αμιγούς ως αποτέλεσμα αφενός μεν της αντικατάστασης μέρους του τσιμέντου από μετακαολίνη και αφετέρου της υψηλής λεπτότητας του μετακαολίνη µ. (N/mm ) (%) MK1 MK MK3 MK4 MKC µ 6: 180 µ µ µ µ Σχήμα 6: Αντοχές θλίψης 180 ημερών σύνθετων τσιμέντων με μετακαολίνη σε σχέση µ µ με το είδος του μετακαολίνη και το ποσοστό. προσθήκης του.

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Χρήση του μετακαολίνη στην παραγωγή σκυροδέματος Ιδιότητες νωπού σκυροδέματος Οι ιδιότητες του νωπού σκυροδέματος (εργασιμότητα, βαθμός συμπύκνωσης) δεν επηράζονται αρνητικά από την προσθήκη των μετακαολινών. Γενικά απαιτούνται μικρές ποσότητες ρευστοποιητών για την επίτευξη κάθισης μεταξύ mm (κατηγορία S του EN 06). Το ειδικό βάρος του νωπού σκυροδέματος κυμαίνεται μεταξύ 47 και 453 kg/m 3. Ο βαθμός συμπύκνωσης των σκυροδεμάτων με μετακαολίνη βελτιώνεται ή είναι παραπλήσιος με τον αντίστοιχο του σκυροδέματος χωρίς μετακαολίνη Ανάπτυξη αντοχών σκυροδέματος Τα αποτελέσματα των αντοχών θλίψης των δοκιμίων παρουσιάζονται στο σχήμα 7. Γενικά τόσο με την αντικατάσταση άμμου από μετακαολίνη, όσο και με την αντικατάσταση τσιμέντου από μετακαολίνη επιτυγχάνεται αύξηση στην αντοχή θλίψης των δοκιμίων σε σχέση με το σκυρόδεμα χωρίς μετακαολίνη, για όλες τις ηλικίες και για όλα τα δείγματα (με εξαίρεση τα αναμιγμάτα MKC-CR10, MKC-CR0 και MK4-CR0 στην ηλικία των ημερών). Όσον αφορά στον τύπο του μετακαολίνη, ο ελληνικός μετακαολίνης MK4 παρουσιάζει θετικότερη επίδραση στην ανάπτυξη των αντοχών θλίψης σε σχέση με το εμπορικό μετακαολίνη MKC (σχήμα 7, αντοχή θλίψης 90 ημερών). Ειδικότερα, η αντοχή θλίψης 8 ημερών κυμαίνεται μεταξύ 77.4 και 83.7 Ν/mm για το σκυρόδεμα με Eλληνικό μετακαολίνη MK4 και από 74.0 έως 91.6 Ν/mm για το σκυρόδεμα με εμπορικό μετακαολίνη MKC, όταν στο σκυρόδεμα χωρίς μετακαολίνη η αντοχή θλίψης είναι 55.8 Ν/mm. Αντίστοιχα, η αντοχή θλίψης 90 ημερών κυμαίνεται μεταξύ 86.3 και 94.8 Ν/mm για το σκυρόδεμα με Eλληνικό μετακαολίνη MK4 και από 80.5 έως 91.0 Ν/mm για το σκυρόδεμα με εμπορικό μετακαολίνη MKC, όταν στο σκυρόδεμα χωρίς μετακαολίνη η αντοχή θλίψης είναι 67.0 Ν/mm.

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ (N/mm ) PC MK4-SR0 MK4-SR10 MK4-CR10 MK4-CR ( µ ) (N/mm ) C PC MKC-SR0 MKC-SR10 MKC-CR10 MKC-CR ( µ ) Σχήμα 7: Ανάπτυξη αντοχών θλίψης σκυροδέματος με ελληνικό μετακαολίνη ΜΚ4 και εμπορικό MKC Ανθεκτικότητα σκυροδέματος Στον πίνακα 11 δίνεται η διαπερατότητα σε Cl -, η διαπερατότητα σε αέρα, η υδατοαπορροφητικότητα, το πορώδες και το μέσο μέγεθος πόρων των δοκιμίων. Οι τιμές αυτές είναι η μέση τιμή 3 διαφορετικών δοκιμίων. Από τον πίνακα 11 φαίνεται ότι η προσθήκη

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 του μετακαολίνη μειώνει σημαντικά τη διαπερατότητα του σκυροδέματος στα χλωριόντα και το συντελεστή διαπερατότητας σε αέρα. Ακόμη παρατηρείται μια σχετική μείωση στην υδατοαπορροφητικότητα και το πορώδες του σκυροδέματος. Τέλος, πολύ σημαντική είναι και η μείωση στο μέσο μέγεθος των πόρων του σκυροδέματος. Πίνακας 11: Χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας σκυροδεμάτων µ µ (C) / K g (m x ). S(mm x min -0.5 ) (%) µ. (nm) OPC MKC-SR MKC-SR MKC-CR MKC-CR MK4-SR MK4-SR MK4-CR MK4-CR Η θετική επίδραση της προσθήκης του μετακαολίνη στις ιδιότητες, που διαμορφώνουν την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος γίνεται πιο σαφής μέσω του λόγου (p/p 0 ), όπου p είναι η τιμή συγκεκριμένης ιδιότητας σκυροδέματος με μετακαολίνη και p 0 η τιμή συγκεκριμένης ιδιότητας σκυροδέματος χωρίς μετακαολίνη. Έτσι για τις ιδιότητες που διαμορφώνουν την ανθεκτικότητα, η θετική επίδραση της προσθήκης του μετακαολίνη εκφράζεται με τιμές του λόγου (p/p 0 ) μικρότερες του 1. Στο σχήμα 8 απεικονίζονται οι τιμές του λόγου (p/p 0 ). Η προσθήκη του μετακαολίνη έχει θετική επίδραση σε όλες τις ιδιότητες, που διαμορφώνουν την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος. Ιδιαίτερα θετική χαρακτηρίζεται η συνεισφορά του μετακαολίνη στη διαπερατότητα σε χλωριόντα και στη διαπερατότητα σε αέρα του σκυροδέματος.

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ p/p0 1,6 1,4 1, 1,0 0,8 0,6 0,4 0, 0,0 MKC MK4 PC S8 Clp gp s p mps S8 Clp gp s p mps µ Σχήμα 8: Διακύμανση της μέσης τιμής του δείκτη p/p 0 για τους μετακαολίνες MKC, MK4 (p: τιμή συγκεκριμένης ιδιότητας σκυροδέματος με μετακαολίνη, p 0 : τιμή συγκεκριμένης ιδιότητας σκυροδέματος χωρίς μετακαολίνη) (S8: αντοχές θλίψης 8 ημερών, Clp: διαπερατότητα σε Cl -, gp: διαπερατότητα σε αέρα, s: υδατοαπορροφητικότητα, p: πορώδες, mps: μέσο μεγέθος πόρων). 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα διδακτορική διατριβή, με βάση την επιλογή και μελέτη ελληνικών καολινών με σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τη χημική και ορυκτολογική τους σύσταση και μικρής περιεκτικότητας, 38-65% κ.β. καολινίτη, είναι: Η συνδυασμένη χρήση XRD, DTA και IR επιτρέπει την ολοκληρωμένη και σε βάθος μελέτη και αξιολόγηση της κρυσταλλικότητας του καολινίτη. Η δομή του καολινίτη και συγκεκριμένα ο βαθμός κρυσταλλικότητας του επηρεάζει τη δραστικότητα του παραγόμενου μετακαολινίτη, ενώ η χημική σύσταση του καολίνη επιδρά στο είδος των προϊόντων ενυδάτωσης. Με βάση το κριτήριο της βέλτιστης ποζολανικότητας του παραγόμενου μετακαολίνη, η θερμική επεξεργασία των καολινών σε θερμοκρασία C επί 3h θεωρείται η πιο ενδεδειγμένη για τους ελληνικούς καολίνες, Κ1, Κ και Κ4. Για τον καολίνη Κ3, με μεγάλη περιεκτικότητα σε αλουνίτη, όπου επιδιώκεται και η απομάκρυνση του μεγαλύτερου μέρους των περιεχόμενων θειικών ιόντων, η θερμοκρασία των C κρίνεται ως η πιο κατάλληλη.

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 3 Οι ελληνικοί μετακαολίνες ΜΚ1-ΜΚ4 εμφανίζουν ανταγωνιστική δραστικότητα σε σχέση με τον εμπορικό μετακαολίνη ΜΚC, περιεκτικότητας σε μετακαολινίτη 97% κ.β., ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ως υλικό αναφοράς. Έγινε εφικτή, με κατάλληλη θερμική επεξεργασία και υπέρλεπτη άλεση σε ειδική pro pilot plant διάταξη, η παρασκευή μετακαολίνη κατάλληλων φυσικών και ορυκτολογικών χαρακτηριστικών για τη χρήση του ως συστατικό σύνθετων τσιμέντων και σκυροδέματος. Τα σύνθετα τσιμέντα με μετακαολίνη έως 0% κ.β. παρουσιάζουν σαφέστατα βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες σε σχέση με το αμιγές τσιμέντο. Τα σύνθετα τσιμέντα με μετακαολίνη, εξαιτίας της μεγαλύτερης λεπτότητας τους, απαιτούν γενικά περισσότερο νερό από το αμιγές τσιμέντο. Η χρήση του μετακαολίνη σε ποσοστό 10% στα σύνθετα τσιμέντα εμφανίζεται ελκυστικότερη έναντι του 0%, τόσο από πλευράς πρώιμων και ώριμων αντοχών θλίψης όσο και από πλευράς φυσικών ιδιοτήτων. Η προσθήκη του μετακαολίνη βελτιώνει σημαντικά τις αντοχές θλίψης του σκυροδέματος. H εργασιμότητα του σκυροδέματος με μετακαολίνη παρουσιάζεται μειωμένη σε σχέση με το σκυρόδεμα αμιγούς τσιμέντου και ρυθμίζεται με τη χρήση ρευστοποιητών. Η χρήση του μετακαολίνη συμβάλλει στην παραγωγή σκυροδέματος υψηλής απόδοσης (high performance concrete), αφού όλες οι ιδιότητες που διαμορφώνουν την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος (διαπερατότητα Cl -, διαπερατότητα σε αέρα, υδατοαπορροφητικότητα, πορώδες, κατανομή πόρων) παρουσιάζουν σαφή βελτίωση. Το σκυρόδεμα με τον παρασκευασθέντα ελληνικό μετακαολίνη ΜΚ4 εμφανίζει απόλυτα ανταγωνιστικές ιδιότητες με το σκυρόδεμα που περιέχει τον εμπορικό μετακαολίνη ΜΚC. Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτει ότι είναι εφικτή η αξιοποίηση φτωχών καολινιτικών κοιτασμάτων στην παραγωγή μετακαολίνη και η χρήση του στην παραγωγή σκυροδέματος υψηλής απόδοσης.

24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ενδεικτική βιβλιογραφία, με βάση τις αναφερόμενες παραπομπές) 1. Χανιωτάκης Ε., Φραγκούλης Δ., Παπαγεωργίου Α., Παπαγιαννάκης Σ., Δυνατότητα χρήσης καολινών με αυξημένη περιεκτικότητα πυριτίου και θειικών στην παραγωγή λευκού τσιμέντου (ΠΑΒΕ 9 ΒΕ 14), ΤΙΤΑΝ - Υπηρεσία Έρευνας και Ανάπτυξης Προϊόντων, Καμάρι Βοιωτίας, Κelepertsis A., Economou K., Skounakis S., Porfyris S., Mineral and chemical compositions of kaolins from Milos lsland, Greece-procedure of kaolinite enrichment, Applied Clay Science, 5, 1990, He C., Osbaeck B., Macovicky E., Pozzolanic reactions of six principal clay minerals: activation, reactivity assessments and technological effects, Cem Concr Res, 5, 8, 1995, Largent R., Estimation de l activite pouzzolanique, Bull. Liaison Labo. P. et Ch., 93, 1978, Ref Kakali G., Perraki T., Tsivilis S., Badogiannis E., Thermal treatment of kaolin: the effect of mineralogy on the pozzolanic activity, Applied Clay Science 0, 001, Taylor H. F. W., Cement Chemistry, Thomas Telford, nd Ed., London, Τσίμας Σ., Τσιβιλής Σ., Επιστήμη και τεχνολογία τσιμέντου, Ε.Μ.Π., Αθήνα, Papadakis V. G., Supplementary Cementing Materials in Concrete- Activity, Durability, and Planning, Final Report to European Commission DGXII, Project TMR ERBFMB ICT , Danish Technological Institute, Taastrup, Frias Μ., Cabrera J., Pore size distribution and degree of hydration of metakaolin-cement pastes, Cement and Concrete Research 30, 000, Gallias J.L., Kara-Ali R., Bigas J.P., The effect of fine mineral admixtures on water requirement of cement pastes, Cement and Concrete Research 30, 000,

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Ε.Μ.Π., 2010 1 Μεθοδολογία προσδιορισμού της αναλογίας των πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282)

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282) Ι. ΜΑΡΙΝΟΣ, Χηµικός Μηχανικός /ντής Ποιότητας- ιεργασιών και Περιβάλλοντος ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Σταθεροποίηση-Κατεργασία εδαφικών ή αδρανών υλικών µε υδραυλικές κονίες ΕΛΟΤ/ΕΝ 14227-01έως 14 Το πρότυπο αυτό τυποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ασβεστόλιθου στην ανθεκτικότητα κονιαµάτων τσιµέντου σε περιβάλλον θειικών ιόντων

Ο ρόλος του ασβεστόλιθου στην ανθεκτικότητα κονιαµάτων τσιµέντου σε περιβάλλον θειικών ιόντων Ο ρόλος του ασβεστόλιθου στην ανθεκτικότητα κονιαµάτων τσιµέντου σε περιβάλλον θειικών ιόντων Α. Σκαροπούλου, Χ. Παναγιωτοπούλου, Γ. Κακάλη, Σ. Τσιβιλής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος.Χ.Τσαµατσούλης, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, Τµήµα Ποιότητας Ν. Γ. Παπαγιαννάκος Καθηγητής ΕΜΠ, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, Μάιος 2003

4 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, Μάιος 2003 4 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, Μάιος 2003 Yαλόθραυσμα και υαλοποιημένη ιπτάμενη τέφρα: δύο νέα συστατικά των δομικών υλικών Α.Καραμπέρη, Α.Μουτσάτσου Εργαστήριο Ανόργανης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2010 1

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2010 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής Το σκυρόδεμα είναι σύνθετο υλικό, που αποτελείται κυρίως από τσιμέντο, αδρανή και νερό,

Διαβάστε περισσότερα

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Προϊόντα Baumit Για βέλτιστη ανακαίνιση στα ιστορικά κτίρια και μνημεία Ιδέες με μέλλον. Συνδετικά υλικά Baumit για την αποκατάσταση επιλεγμένα και κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Δευτέρα 25 Μαΐου, 2015 Ημερίδα - Κ.Ε.Δ.Ε.Α. Θεσσαλονίκη Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Χ. Τσαματσούλης 1, Χ.Α. Σταθουλοπούλου 2, Λ.Α.Πρελορέντζος 2. 1. ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, d.tsamatsoulis@halyps.gr 2. Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 1.

Δ. Χ. Τσαματσούλης 1, Χ.Α. Σταθουλοπούλου 2, Λ.Α.Πρελορέντζος 2. 1. ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, d.tsamatsoulis@halyps.gr 2. Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 1. e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 64 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 197 1: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΔΩΝ, ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ και ποζολανική αντίδραση

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ και ποζολανική αντίδραση ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ και ποζολανική αντίδραση Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2013 1 ΟΡΙΣΜΟΙ - Υδραυλικές ιδιότητες Είναι οι ιδιότητες που έχουν ορισμένα υλικά, όπως π.χ. το τσιμέντο, να σχηματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΩΞΙΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΩΞΙΤΩΝ Το 1844 ο Γάλλος επιστήμονας Dufrenoy χαρακτήρισε το ορυκτό που μελετήθηκε το 1821 απο το Γάλλο χημικός Berthier στο χωριό Les Baux, της Ν. Γαλλίας ως

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε άργιλο ή πλαστικών λεπτών στα αδρανή μέσω των δοκιμών Ισοδυνάμου άμμου (ASTM D 2419-2 & EN 933 8) και Μπλε του μεθυλενίου (ΕΝ 933.9) Σύγκριση αποτελεσμάτων Determination

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Γ. Παπαδάκης, Μ.Π. Ευσταθίου Ε.Γ. Παπαδάκης & Συνεργ., Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε., Οδός Σταδίου, Πλατάνι,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων Ηµερίδα: «K-clusters / Ανάπτυξη νέων προϊόντων µε τη χρήση Ιπτάµενης Τέφρας στη. Μακεδονία» Πέµπτη 28 Σεπτεµβρίου 2006, ΤΕΕ. Μακεδονίας Παραγωγή Κυβολίθων

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

Τσιµέντα που περιέχουν βιοµηχανικά παραπροϊόντα (FGD, φωσφογύψος) ως ρυθµιστές του χρόνου πήξης

Τσιµέντα που περιέχουν βιοµηχανικά παραπροϊόντα (FGD, φωσφογύψος) ως ρυθµιστές του χρόνου πήξης Τσιµέντα που περιέχουν βιοµηχανικά παραπροϊόντα (FGD, φωσφογύψος) ως ρυθµιστές του χρόνου πήξης Γ. Τζουβαλάς Χηµικός Μχανικός ΕΜΠ, Υ.. Ν. ερµατάς Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ Σ. Τσίµας Χηµικός Μηχανικός, Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΘΕΙΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΠΟΡΤΛΑΝΤ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΘΕΙΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΘΕΙΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Κ. K. Ευαγόρου ρ. Χηµικός, ιευθυντής Ποιότητας της Τσιµεντοποιίας ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Κύπρου A. Γ. ηµητρίου Μεταλλειολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Μ. Νέτσου 1, Ε. Χουντουλέση 1, Μ.Περράκη 2, Α.Ντζιούνη 1, Κ. Κορδάτος 1 1 Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ 2 Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή σκυροδέματος με Ελληνική τέφρα φλοιού ρυζιού (ΤΦΡ). Προσεγγίσεις και προοπτικές

Παραγωγή σκυροδέματος με Ελληνική τέφρα φλοιού ρυζιού (ΤΦΡ). Προσεγγίσεις και προοπτικές Παραγωγή σκυροδέματος με Ελληνική τέφρα φλοιού ρυζιού (ΤΦΡ). Προσεγγίσεις και προοπτικές Σ.Κ. Αντίοχος 1, Δ. Φίλη 1, Ε. Παπαδάκης 2, Α. Κυρίτση 3, Μ. Τσίμας 1, Χ.-Τ. Γκαλμπένης 1 και Σ. Τσίμας 1 1 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Διαπερατότητα Σκυροδεμάτων και Τσιμεντοκονιαμάτων. Πειραματικά Αποτελέσματα. Ιωάννης Ιωάννου Επίκουρος Καθηγητής

Διαπερατότητα Σκυροδεμάτων και Τσιμεντοκονιαμάτων. Πειραματικά Αποτελέσματα. Ιωάννης Ιωάννου Επίκουρος Καθηγητής Διαπερατότητα Σκυροδεμάτων και Τσιμεντοκονιαμάτων Πειραματικά Αποτελέσματα Επίκουρος Καθηγητής Διαπερατότητα: ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Ορίζεται ως η ικανότητα ενός πορώδους μέσου να επιτρέπει σε ένα ρευστό να ρέει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΔΕΗ ΟΥΤΟΠΙΑ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΔΕΗ ΟΥΤΟΠΙΑ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΔΕΗ ΟΥΤΟΠΙΑ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; Σ. Τσίμας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ (FCC) ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ (FCC) ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ (FCC)

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Οι Ενόργανες Μέθοδοι Ανάλυσης είναι σχετικές μέθοδοι και σχεδόν στο σύνολο τους παρέχουν την αριθμητική τιμή μιας φυσικής ή φυσικοχημικής ιδιότητας, η

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά σκυροδέµατος µε ασβεστολιθικά τσιµέντα Portland σε συνδυασµένο περιβάλλον χλωριόντων και θειικών ιόντων και χαµηλές θερµοκρασίες

Συµπεριφορά σκυροδέµατος µε ασβεστολιθικά τσιµέντα Portland σε συνδυασµένο περιβάλλον χλωριόντων και θειικών ιόντων και χαµηλές θερµοκρασίες Συµπεριφορά σκυροδέµατος µε ασβεστολιθικά τσιµέντα Portland σε συνδυασµένο περιβάλλον χλωριόντων και θειικών ιόντων και χαµηλές θερµοκρασίες Behaviour of limestone cement concrete in combined chloride

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Ημερίδες / ΤΕΕ ΤΔΚ - ΤΑΚ Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μάιος, 2011 Κανονισμοί Σκυροδέματος 20cm Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm Β.Δ./54* Β80 ΠΤΠ-504

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Κ. Τσακαλάκης, Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος (2013)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Κ. Τσακαλάκης, Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος (2013) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Κ. Τσακαλάκης, Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος (2013) 1 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Κ. Τσακαλάκης, Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση σκωρίας ηλεκτροκαμίνων σιδηρονικελίου ως συστατικού στην παραγωγή τσιμέντου

Αξιοποίηση σκωρίας ηλεκτροκαμίνων σιδηρονικελίου ως συστατικού στην παραγωγή τσιμέντου Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Αξιοποίηση σκωρίας ηλεκτροκαμίνων σιδηρονικελίου ως συστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ιάβρωση οπλισµού κονιαµάτων µε ασβεστολιθικά τσιµέντα σε συνδυασµένο περιβάλλον χλωριόντων και θειικών ιόντων και χαµηλές θερµοκρασίες

ιάβρωση οπλισµού κονιαµάτων µε ασβεστολιθικά τσιµέντα σε συνδυασµένο περιβάλλον χλωριόντων και θειικών ιόντων και χαµηλές θερµοκρασίες ιάβρωση οπλισµού κονιαµάτων µε ασβεστολιθικά τσιµέντα σε συνδυασµένο περιβάλλον χλωριόντων και θειικών ιόντων και χαµηλές θερµοκρασίες Corrosion behaviour of limestone cement mortars in combined chloride

Διαβάστε περισσότερα

έσποινα ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ, Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ, Ιωάννης ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Λέξεις κλειδιά : βαρέα σκυροδέµατα, ακτινοβολία, αντοχή

έσποινα ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ, Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ, Ιωάννης ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Λέξεις κλειδιά : βαρέα σκυροδέµατα, ακτινοβολία, αντοχή Σκυρόδεµα µεγάλου ειδικού βάρους, Πρώτες Ύλες Παραγωγής, Εργαστηριακή Παρασκευή, Πειραµατικός Έλεγχος Αντίστασης/Προσβολής σε Ακτινοβολία Heavyweight concrete, Raw Materials, Laboratory Trial Mix, Test

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Κ.Γ. Τρέζος, Δ.Θ. Σαγιάς Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Ε.Μ.Π. Λέξεις κλειδιά: Συνάφεια, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, πυρκαγιά, υψηλές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤHΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ V 2 O 5 ΚΑΙ TΩΝ ΠΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ TiΟ 2

ΜΕΛΕΤΗ ΤHΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ V 2 O 5 ΚΑΙ TΩΝ ΠΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ TiΟ 2 ΜΕΛΕΤΗ ΤHΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ V 2 O 5 ΚΑΙ TΩΝ ΠΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ TiΟ 2 Λ. Ναλµπαντιάν Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών, ΕΚΕΤΑ, Τ.Θ. 361, 57001, Θέρµη,Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ν. Κεφαλά, Α. Βασιλάκης, Λ. Ζουμπουλάκης Εργαστηριακή Μονάδα Προηγμένων και Συνθέτων Υλικών, Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Πυριτική Παιπάλη στην Κυπριακή Κατασκευαστική Βιομηχανία Silica Fume in the Cypriot Construction Industry

Η Πυριτική Παιπάλη στην Κυπριακή Κατασκευαστική Βιομηχανία Silica Fume in the Cypriot Construction Industry 1 Η Πυριτική Παιπάλη στην Κυπριακή Κατασκευαστική Βιομηχανία Silica Fume in the Cypriot Construction Industry Αντώνης ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1, Μιχάλης ΠΕΤΡΟΥ 2, Ιωάννης ΙΩΑΝΝΟΥ 3, Μάριος ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 4, Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Πρακτικά ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993-1995

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993-1995 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993 1995 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην εργασία που προηγήθηκε ( Οι επιπτώσεις στις εμπορικές τράπεζες της μείωσης του εργάσιμου χρόνου στις 35 ώρες χωρίς μείωση των αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ TAGUCHI ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΑΣΠΗΣ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗΣ ΠΑΙΠΑΛΗΣ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ TAGUCHI ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΑΣΠΗΣ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗΣ ΠΑΙΠΑΛΗΣ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ TAGUCHI ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΑΣΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΨΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΙΝΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΨΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΙΝΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ Πρακτικά ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, -6 Νοεμβρίου 00 ΜΕΛΕΤΗ ΕΨΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΙΝΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα»

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» ENERGY WASTE Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» Παρουσίαση έργου ENERGY WASTE Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση Τίτλος Προγράμματος: Quarry Resource Efficiency Demonstration Project LIFE 11 ENV/CY/859 Ακρωνύμιο: QuaResE ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Sika ViscoCrete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος

Construction. Sika ViscoCrete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος onstruction Sika Viscorete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος Τεχνολογία Sika Viscorete Εξέλιξη στο χρόνο 1930 1940 1970 O MeO Τεχνολογική-Χημική καινοτομία Λιγνοσουλφονικά Na 2 S

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση σκωρίας κάδου στο ΑΣΣ και εφαρμογή στο υβριδικό ενεργειακό έργο της Ικαρίας

Χρήση σκωρίας κάδου στο ΑΣΣ και εφαρμογή στο υβριδικό ενεργειακό έργο της Ικαρίας Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Χρήση σκωρίας κάδου στο ΑΣΣ και εφαρμογή στο υβριδικό ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή,

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιτελεστικότητα, παραγωγή και συμμόρφωση Τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε σχέση με έργα από σκυρόδεμα και η οδηγία προϊόντων δομικών έργων Θόδωρος Πάνου Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ Δημήτριος Μπίτζιος Δρ. Κοιτασματολόγος, ΙΓΜΕ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ: ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΧΗΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/29816/16662/1019 Ηµ/νία: 05/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/29816/16662/1019 Ηµ/νία: 05/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.05 18:06:32 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΤΠΗΓ-2ΤΗ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/29816/16662/1019 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού και τελική στρώση φινιρίσματος

Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού και τελική στρώση φινιρίσματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 01/12/2010 Κωδικός: 2011.04.06.030 Sika MonoTop -621 Evolution Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού και τελική στρώση φινιρίσματος Περιγραφή Προϊόντος Το Sika MonoTop

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση ορυκτών προσθέτων και αναστολέων διάβρωσης στην αντιδιαβρωτική προστασία οπλισµών σκυροδέµατος

Επίδραση ορυκτών προσθέτων και αναστολέων διάβρωσης στην αντιδιαβρωτική προστασία οπλισµών σκυροδέµατος Επίδραση ορυκτών προσθέτων και αναστολέων διάβρωσης στην αντιδιαβρωτική προστασία οπλισµών σκυροδέµατος Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής. Τµήµα Φυσικής Χηµείας και Τεχνολογίας Υλικών, Τ.Ε.Ι. Πειραιά.. Γ. Μπατής

Διαβάστε περισσότερα

ECOELASTIKA ΑΕ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

ECOELASTIKA ΑΕ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ Μελέτη για τον προσδιορισμό του ποσοστού σύρματος, της συγκέντρωση τέφρας και της σύσταση τέφρας σε κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία, για ελαστικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην τσιμεντοβιομηχανία ECOELASTIKA

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ Γ ΚΠΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΓΜΕ 2003 2008: «Ολοκληρωμένη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ Αλίκη Κόκκα και Ευάγγελος Διαμαντόπουλος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης PhoReSe: Ανάκτηση Φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/10/2013 (v2) Κωδικός: 09.03.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010201010010000011-312A EN 1504-3 EN 1504-6 13 0546-312A Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Ελένη ΣΙΟΒΑ 2. Λέξεις κλειδιά: Λευκό τσιμέντο, Μετακαολίνης, Αναστολείς διάβρωσης, Διάβρωση οπλισμένης τσιμεντοκονίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Ελένη ΣΙΟΒΑ 2. Λέξεις κλειδιά: Λευκό τσιμέντο, Μετακαολίνης, Αναστολείς διάβρωσης, Διάβρωση οπλισμένης τσιμεντοκονίας Ανθεκτικότητα Κονιαμάτων Αποκατάστασης με Λευκό Τσιμέντο - Δυνατότητες Προστασίας Durability of white cement restoration mortars - Protection potential Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Ελένη ΣΙΟΒΑ 2 Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS Το πρόβλημα της ιλύς Κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων παράγονται ταυτόχρονα και ορισμένα παραπροϊόντα, όπως τα εσχαρίσματα, η άμμος, τα ξαφρίσματα και η περίσσεια ιλύς από τις δεξαμενές καθίζησης

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Φλώρινα, 26 Μαΐου 2010 Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής

Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής Στον Τομέα Γεωλογικών Επιστημών η Ορυκτολογία-Πετρολογία που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2: Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2: Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2: Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος 1 Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμέντο & Σκυρόδεμα

Τσιμέντο & Σκυρόδεμα «Δομικά Υλικά» 9 ο εξαμ. Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ntua ACADEMIC OPEN COURSES Τσιμέντο & Σκυρόδεμα Καθ. Α. Μοροπούλου ΕΔΙΠ Κ. Λαμπρόπουλος Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας.

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο οµικών Υλικών Α.Π.Θ., 4-9 εκεµβρίου, 2006 Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. Παράγοντες που επηρρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Επιστήμη και Τεχνολογία Τσιμέντου Σταμάτης Τσίμας Καθηγητής ΕΜΠ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Τσιμέντου Σταμάτης Τσίμας Καθηγητής ΕΜΠ Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΝΗΜΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΝΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΝΗΜΕΙΑ Σ. Ροκίδη, Π. Γ. Κουτσούκος Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών & Ινστιτούτο Επιστηµών Χηµικής Μηχανικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση σκωριών EAFS ως πρόσθετο υλικό για την παραγωγή τσιμέντων τύπου Portland

Αξιοποίηση σκωριών EAFS ως πρόσθετο υλικό για την παραγωγή τσιμέντων τύπου Portland Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Αξιοποίηση σκωριών EAFS ως πρόσθετο υλικό για την παραγωγή τσιμέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ Ti ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ Ε. Πουλάκης, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ Καθηγητής: Τσακαλάκης Κώστας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαπερατό σκυρόδεμα (Pervious Concrete)

Διαπερατό σκυρόδεμα (Pervious Concrete) Διαπερατό σκυρόδεμα (Pervious Concrete) Σπύρος Λυκούδης, Γεωλόγος 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία ολοένα αυξανόμενη τάση, οι κατασκευές να χρησιμοποιούν υλικά και μεθόδους που είναι όσο το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 17. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης... 19. Πρόλογος συγγραφέων... 21. Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος

Πρόλογος... 17. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης... 19. Πρόλογος συγγραφέων... 21. Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος Περιεχόμενα Πρόλογος... 17 Πρόλογος ελληνικής έκδοσης... 19 Πρόλογος συγγραφέων... 21 Mέρος Ι. Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 27 1.1 Το σκυρόδεμα ως δομικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών

Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών ημητριάδης Γεώργιος 2310688380 caohellas@the.forthnet.gr Λυματολάσπη Στόχοι της επεξεργασίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 07 Σκυρόδεµα έργων µεγάλου όγκου 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Περιβάλλον Μικρός λόγος Ν/Τ εξασφαλίζει πυκνό σκυρόδεμα με μικρή διαπερατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΓΙΛΙΚΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟ ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ ΜΕ Η ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ α) Αντοχή σε θλίψη, διάρρηξη και CBR

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΓΙΛΙΚΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟ ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ ΜΕ Η ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ α) Αντοχή σε θλίψη, διάρρηξη και CBR Πρακτικά ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 25 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΓΙΛΙΚΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟ ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά

Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά προς το περιβάλλον Ορυκτά υλικά φινιρίσματος φιλικά προς ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ διατήρηση ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακή Έρευνα Τυπικό Εξάμηνο: Δ Αλέξιος Πρελορέντζος Εισαγωγή Ορισμός 1 Η συστηματική εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων, τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/04/2012 Κωδικός: 2012.09.03.030 SikaGrout -312 A Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση σκόνης φίλτρων ηλεκτροκαµίνων (EAFD) σε δοµικά κεραµικά υλικά

Αξιοποίηση σκόνης φίλτρων ηλεκτροκαµίνων (EAFD) σε δοµικά κεραµικά υλικά Environmental problem solving, Case study for the steel industry Αξιοποίηση σκόνης φίλτρων ηλεκτροκαµίνων (EAFD) σε δοµικά κεραµικά υλικά «Συστήµατα Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης στους τοµείς της κατεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση φωσφόρου από επεξεργασμένα αστικά λύματα Αξιολόγηση εναλλακτικών διεργασιών

Ανάκτηση φωσφόρου από επεξεργασμένα αστικά λύματα Αξιολόγηση εναλλακτικών διεργασιών Ανάκτηση φωσφόρου από επεξεργασμένα αστικά λύματα Αξιολόγηση εναλλακτικών διεργασιών 1525-ΒΕΤ-2013 PhoReSΕ: Ανάκτηση φωσφόρου από τη δευτεροβάθμια εκροή εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ φυσικά γεωλογικά υλικά (γεωλογικοί σχηματισμοί εδάφη & βράχοι) Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων 1. γεώδη υλικά (κυρίως εδαφικά) για την κατασκευή επιχωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Χρήστος Κ. Βογιατζής Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, ΜΒΑ Διευθυντής Καινοτομίας ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά Α.Ε. Διευθυντής Ποιότητας Κλάδου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν. Καθ. Δρ Μαρία Α. Γούλα ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα