ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ"

Transcript

1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Επεξεργασία, Σύνταξη και Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Ντούκα Μαίρη Φραγκίσκου Αθήνα Ιανουάριος 2011

2 Εισαγωγή Η παρούσα έρευνα αποτελεί τη συνέχεια της προσπάθειας που ξεκίνησε το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, προκειμένου να έχουμε μια αποτύπωση του προφίλ των νεοεισερχόμενων φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα διεξήχθη, όπως και πέρσι, από το Τμήμα Οργάνωσης και Τεκμηρίωσης σε συνεργασία με τις γραμματείες των ακαδημαϊκών τμημάτων του Πανεπιστημίου. Το ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στους νεοεισερχόμενους φοιτητές ήταν ίδιο με του προηγούμενου έτους, αφού κρίθηκε ότι μας δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και η συμπλήρωσή του είναι εύκολη και γρήγορη για τους φοιτητές. Ένας επιπλέον σημαντικός λόγος, που διατηρήθηκε η συγκεκριμένη μορφή του ερωτηματολογίου, είναι η ευκολία της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων, η οποία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά (ηλεκτρονική σάρωση ερωτηματολογίων). 2

3 Μεθοδολογία Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών (15 30 Σεπτέμβρη 2010) και αφορούσε ουσιαστικά τους νεοεισερχόμενους φοιτητές μέσω εισαγωγικών εξετάσεων καθώς και όσους επέτυχαν την εισαγωγή τους με την κατηγορία του 1. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν στους πρωτοετείς φοιτητές από τις Γραμματείες των Τμημάτων, κατά την πρώτη τους εγγραφή στο Τμήμα και τα συμπλήρωσαν επιτόπου. Μετά το πέρας της διαδικασίας όλα τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, επεστράφησαν στο Τμήμα Οργάνωσης & Τεκμηρίωσης για την επεξεργασία τους. Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από τα κάτωθι πεδία με 10 ερωτήσεις κλειστού τύπου: 1. Φύλο 2. Έτος Γέννησης 3. Επάγγελμα πατέρα και μητέρας 4. Σειρά προτίμησης στο Μηχανογραφικό Δελτίο του ΓΠΑ 5. Σε ποια κατεύθυνση ανήκε η 1 η, 2 η και 3 η επιλογή στο Μηχανογραφικό Δελτίο 6. Βαθμός πρόσβασης στις Πανελλήνιες εξετάσεις 7. Από ποια κατεύθυνση του Λυκείου ήταν η προέλευση 8. Βαθμός απολυτηρίου Λυκείου 9. Πηγές Πληροφόρησης για το ΓΠΑ 10. Βαθμός ικανοποίησης σχετικά με την επιτυχία εισαγωγής στο ΓΠΑ Επίσης στο ίδιο ερωτηματολόγιο συμπεριλάμβανε και δύο ερωτήσεις ανοιχτού τύπου με το εξής περιεχόμενο: 11. Σε ποιο επαγγελματικό χώρο στρεφόταν το αρχικό ενδιαφέρον ανεξάρτητα από τη σειρά προτίμησης στο μηχανογραφικό έντυπο 12. Αναφορά στους τρεις σημαντικότερους λόγους για την επιλογή του Τμήματος Συνολικά συμπληρώθηκαν 425 ερωτηματολόγια. Το ποσοστό των πρωτοετών που συμπλήρωσαν τα έντυπα αυτά κυμαίνεται από 96% έως και 10 ανά Τμήμα. Κατά την πρώτη εφαρμογή της έρευνας με το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, οι φοιτητές του Τμήματος ΑΟΑ, δεν παρέδωσαν το ερωτηματολόγιο κατά τη στιγμή της εγγραφής τους, με συνέπεια το ποσοστό των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων του συγκεκριμένου Τμήματος να ανέρχεται σε ποσοστό 58,49%. Φέτος και το Τμήμα ΑΟΑ ακολούθησε την άμεση συμπλήρωση, οπότε ο αριθμός των φοιτητών του ανωτέρω Τμήματος είναι υψηλός (ποσοστό 96%). Στο παράρτημα, στην ερώτηση 1, φαίνεται το ποσοστό των φοιτητών που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο στο σύνολο των πρωτοετών του κάθε τμήματος. Στο παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 1) απεικονίζεται η ταυτότητα της έρευνας: 3

4 Αριθμός Φοιτητών που συμμετείχαν στην Έρευνα Ερωτηματολόγια που παραδόθηκαν Ερωτ. που επεξεργάσθηκαν Εικ. 1. Αριθμός ερωτηματολογίων που επεξεργάστηκαν ανά Τμήμα Στο παράρτημα παρατίθενται οι πίνακες, οι οποίοι προέκυψαν από την ηλεκτρονική επεξεργασία των ερωτηματολογίων. 4

5 31% 35% 46% 45% 46% 5 55% 49% 51% 5 65% 69% Αποτελέσματα 1. Ερώτηση: Φύλο (άρρεν, θύλη) Στο σύνολο των νέων προπτυχιακών φοιτητών παρατηρείται ότι το 53% είναι άνδρες ενώ το 47% γυναίκες. Επίσης στα ερωτηματολόγια των Τμημάτων υπήρχε ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 1,1 έως 3,7% που δεν απάντησαν την συγκεκριμένη ερώτηση. Η κατά Τμήμα ανάλυση δίνεται από το παρακάτω γράφημα της Εικόνας 2, όπου στο Τμήμα ΕΤΤ η πλειοψηφία με ποσοστό 65% είναι φοιτήτριες και το 35% φοιτητές. Επίσης στο Τμήμα ΓΒ το ποσοστό των φοιτητριών υπερέχει σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους και είναι 51% έναντι 49%. Σε όλα τα υπόλοιπα Τμήματα το ποσοστό των φοιτητών είναι υψηλότερο από αυτό των φοιτητριών. Έτσι παρατηρούμε στα Τμήματα ΕΦΠ και ΑΟΑ το ποσοστό των ανδρών να είναι 5 έναντι 46%, στο Τμήμα ΕΖΠΥ το ποσοστό των φοιτητών να είναι 55% έναντι 45% και στο Τμήμα ΑΦΠ&ΓΜ το ποσοστό των ανδρών να είναι το υψηλότερο από όλα τα Τμήματα του ΓΠΑ, ίσο με 69% έναντι 31% που είναι το ποσοστό των γυναικών. Φύλο Νεοεισαχθέντων Φοιτητών / Ακαδημαϊκό Τμήμα Άρρεν Θήλυ 2 1 Εικ. 2. Πσοστό φοιτητών και φοιτητριών ανά Τμήμα Σε σχέση με τα αποτελέσματα της έρευνας του προηγούμενου έτους παρατηρούμε διαφοροποίηση ως προς τα ποσοστά κατανομής ανδρών γυναικών στον πληθυσμό των Τμημάτων του ΓΠΑ. Όπως φαίνεται από το ιστόγραμμα της Εικόνας 3, ο πληθυσμός των φοιτητών παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 6% με αντίστοιχη υποχώρηση του πληθυσμού των φοιτητριών. 5

6 55% % 4 28% 35% 56% 55% 45% 42% 58% 49% 51% 45% 55% 5 46% 5 46% 69% 31% 72% 65% Κατανομή πληθυσμού φοιτητών ως προς το φύλο/ακαδημαϊκό Τμήμα κατά τα έτη και ,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Άρρεν Θήλυ Άρρεν Θήλυ Εικ. 3. Συγκριτική κατανομή πληθυσμού φοιτητών ως προς το φύλο ανά Τμήμα κατά τα έτη και

7 2% 2% 1 7% % 6% 22% 2. Ερώτηση: Έτος γέννησης Το 8, κατά μέσο όρο, των νέων φοιτητών έχει γεννηθεί το 1992, γεγονός που σημαίνει ότι είναι η πρώτη τους συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 2 δηλώνει ως έτος γέννησης το 1991 και πριν και αφορά ουσιαστικά τη δεύτερη ή Τρίτη προσπάθεια για την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο. Χρονολογία Γέννησης Νεοεισαχθέντων Φοιτητών / Ακαδημαϊκό Τμήμα 100,0 80, % % 60, , ,0 0,0 Εικ. 4. Πσοστό νεοεισαχθέντων ανά έτος γέννησης και Τμήμα Εισαγωγής Η κατανομή αυτή του ποσοστού ανά Τμήμα δίνεται από το γράφημα της Εικόνας 4. 7

8 29% 25% 27% 29% 2 41% 35% 33% 26% 18% 33% 35% 32% 21% 36% 25% 28% 28% 3.Ερώτηση: Επάγγελμα Πατέρα Από τα στοιχεία των ερωτηματολογίων προκύπτει, ότι το 31% των φοιτητών του ΓΠΑ προέρχονται από οικογένειες όπου ο πατέρας είναι ελεύθερος επαγγελματίας και μόλις το 6% αυτών ο πατέρας ασχολείται με τη γεωργία, όπως φαίνεται και από το γράφημα της Εικόνας 5. Ποσοστό νεοεισαχθέντων ανά κατηγορία επαγγέλματος του πατέρα 35% 3 25% % 26% 31% 5% 6% 9% Δημόσιος Υπάλληλος Ιδιωτικός Υπάλληλος Ελεύθερος Επαγγελματίας Γεωργός Άλλο Εικ. 5. Ποσοστό νεοεισαχθέντων ανά κατηγορία επαγγέλματος πατέρα Η εικόνα αυτή είναι ανάλογη και στην περίπτωση που εξεταστεί η παραπάνω κατανομή και στα επιμέρους Τμήματα του ΓΠΑ. Έτσι σύμφωνα με το γράφημα της Εικόνας 6, παρατηρείται οι φοιτητές των περισσοτέρων Τμημάτων με εξαίρεση των νέων φοιτητών των Τμημάτων ΕΦΠ και ΕΤΤ- προέρχονται από οικογένειες που ο πατέρας είναι ελεύθερος επαγγελματίας, σε ποσοστά που κυμαίνονται από 41% (για το Τμήμα ΕΖΠΥ) έως και 28% (για το Τμήμα ΑΦΠ&ΓΜ). Το ποσοστό των φοιτητών μας, που ο πατέρας είναι δημόσιος υπάλληλος βρίσκεται μεταξύ 18% (για τους φοιτητές του Τμήματος ΓΒ) και 35% (για τους φοιτητές του Τμήματος ΕΤΤ). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το ποσοστό των φοιτητών που προέρχονται από οικογένειες γεωργών, κυμαίνεται από 2% (για το Τμήμα ΓΒ) έως και 8% (για τα Τμήματα ΕΖΠΥ και ΑΦΠ&ΓΜ). Το ποσοστό αυτό παραμένει στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της περσινής έρευνας. Κατηγορία Επαγγέλματος Πατέρα των Νεοεισερχόμενων Φοιτητών / Ακαδημαϊκό Τμήμα % 7% 2% 8% 5% 2% 12% 2% 8% 11% 8% Δημόσιος Υπ άλληλος Ιδιωτικός Υπ άλληλος Ελεύθερος Επ αγγελματίας Γεωργός Άλλο Εικ. 6. Ποσοστό νεοεισαχθέντων ανά κατηγορία του επαγγέλματος του πατέρα και Τμήματος εισαγωγής 8

9 2% 12% 23% 32% 31% 4. Ερώτηση: Επάγγελμα μητέρας Τα συμπεράσματα αυτής της κατηγορίας είναι ότι οι πλειοψηφία των εργαζόμενων μητέρων των πρωτοετών φοιτητών μας είναι κυρίως δημόσιοι υπάλληλοι σε ποσοστό 32%, σύμφωνα με το γράφημα της Εικόνας 7. Ποσοστό των φοιτητών ανά κατηγορία επαγγέλματος μητέρας 35% 3 25% 2 1 5% Δημόσιος Υπ άλληλος Ιδιωτικός Υπ άλληλος Ελεύθερος Επ αγγελματίας Γεωργός Άλλο Εικ. 7. Ποσοστό νεοεισαχθέντων ανά κατηγορία του επαγγέλματος της μητέρας Το επάγγελμα των μητέρων των φοιτητών, ανά Τμήμα εισαγωγής τους δίνεται σχηματικά από το παρακάτω γράφημα της Εικόνας 8. Κατηγορία Επάγγελματος Μητέρας των Νεοεισερχόμενων Φοιτητών / Ακαδημαϊκό Τμήμα % 35% 35% % 22% 16% 25% 12% 26% 6% 21% 17% 7% % 31% 28% 38% 35% 31% Δημόσιος Υπ άλληλος Ιδιωτικός Υπ άλληλος Ελεύθερος Επ αγγελματίας Γεωργός Άλλο Εικ. 8. Ποσοστό νεοεισαχθέντων ανά κατηγορία του επαγγέλματος της μητέρας και Τμήματος εισαγωγής Επισημαίνουμε ότι τα αποτελέσματα σε σχέση με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε και το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος είναι παρόμοια. 9

10 5. Ερώτηση: Σειρά προτίμησης του Τμήματος του που επιλέξατε στο Μηχανογραφικό Δελτίο Στην ερώτηση αυτή θέλουμε να ανιχνεύσουμε την επιθυμία του εισαγόμενου φοιτητή για το τμήμα εισαγωγής. Θεωρούμε ότι όσο πιο ψηλά βρίσκεται, το Τμήμα εισαγωγής, στη δήλωση του, τόσο υψηλότερη είναι η επιθυμία του για αυτό. Στο σύνολο των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το 48% των νεοεισερχόμενων φοιτητών δηλώνει ότι το Τμήμα στο οποίο εισήχθη βρίσκεται μεταξύ 1 ης και 3 ης επιλογής. Αναλυτικά έχουμε ότι για το 17% ήταν πρώτη προτίμησή του στο μηχανογραφικό δελτίο, το ίδιο ποσοστό δηλώνει ότι το Τμήμα εισαγωγής του ήταν η δεύτερη επιλογή του, ενώ το 1 δηλώνει ότι ήταν η τρίτη. Επίσης το 2 των φοιτητών που απάντησαν στην ερώτηση αυτή, είχε θέσει το Τμήμα που τελικά εγγράφηκε από 4 η ως και 6 η επιλογή. Το 33% των νεοεισερχόμενων φοιτητών δηλώνει ότι το Τμήμα εισαγωγής τους βρισκόταν από την 7 η σειρά προτίμησης και πλέον (γράφημα Εικόνας 9) στο μηχανογραφικό του δελτίο. Ποσοστό των πρωτοετών φοιτητών ανάλογα με τη σειρά προτίμησης των Τμημάτων του ΓΠΑ % 17% % 5% 1η 2η 3η 4η - 6η 7η-10η >10η Εικ. 9. Ποσοστό νεοεισαχθέντων ανά σειρά προτίμησης στο μηχανογραφικό δελτίο στα Τμήματα του ΓΠΑ Το 58% των νέο-εισερχόμενων από Πανελλήνιες εξετάσεις του Τμήματος ΕΤΤ το είχαν ανάμεσα στις 3 πρώτες επιλογές τους. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα υπόλοιπα τμήματα είναι: 57% για το Τμήμα ΕΦΠ, 49% για το Τμήμα ΕΖΠΥ, 4 για το Τμήμα ΑΦΠ&ΓΜ, 39% για την ΑΟΑ και 31% για το Τμήμα ΓΒ. Τα ποσοστά αυτά περιγράφονται και από το διάγραμμα της Εικόνας 10. Ποσοστό Νεοεισαχθέντων Φοιτητών που Δήλωσαν το Τμήμα Εισαγωγής τους στο Μηχανογραφικό Δελτίο μεταξύ 1ης & 3ης επιλογής 100,0 80,0 60,0 40,0 57% 49% 58% 31% 39% 4 20,0 0,0 Εικ. 10. Ποσοστό νεοεισαχθέντων που δήλωσαν το Τμήμα εισαγωγής μεταξύ 1 ης και 3 ης θέσης στο Μ.Δ. 10

11 31% 39% 49% 4 57% 49% 4 48% 61% 58% 55% 69% Η ποσοστιαία συνολική σειρά προτίμησης των φοιτητών ανά Τμήμα εισαγωγής δίνεται στο γράφημα της Εικόνας 11. Ποσοστό των πρωτοετών φοιτητών ανάλογα με την σειρά προτίμησης του Τμήματος εισαγωγής 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 1 27% 22% 1 22% 1 1 9% 21% 7% 23% 28% 22% 31% 1 8% 8% 26% 26% 11% 17% 11% 2 12% 22% 9% 7η-10η 4η - 6η 3η 2η 1η Εικ. 11. Ποσοστό νεοεισαχθέντων που δήλωσαν το Τμήμα εισαγωγής ανάολογα με τη σειρά προτίμησης στο Μ.Δ. Κάνοντας τη σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων που είχαμε το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, με αυτά της φετινής έρευνας, διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό των φοιτητών που η προτίμησή τους για το Τμήμα εισαγωγής τους βρισκόταν μεταξύ 1 ης και 3 ης σειράς στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο, είναι μειωμένο κατά το φετινό ακαδημαϊκό έτος. Στα μόνα Τμήματα που παρουσιάζεται αύξηση της προτίμησης είναι αυτό της ΕΖΠΥ, με αύξηση 5% και ΕΤΤ, με αύξηση 9%. Στα υπόλοιπα Τμήματα η μείωση κυμαίνεται από 2% (Τμήμα ΑΦΠ&ΓΜ) έως 38% (Τμήμα ΓΒ). Τα ανωτέρω αποτελέσματα εμφανίζονται στο γράφημα της Εικ Συγκριτικά αποτελέσματα προτίμησης Τμήματος εισαγωγής νεοεισαχθέντων φοιτητών κατά τα ακαδημαϊκά έτη & η-3η Επ ιλογή η-3η Επ ιλογή Εικ. 12. Συγκριτικά αποτελέσματα προτίμησης Τμήματος Εισαγωγής των νεοεισαχθένων φοιτητών κατά τα ακαδημαϊκά έτη &

12 8% 39% 23% 28% 12% 48% 6% 32% 1 51% 16% 19% 12% 49% % 35% 19% 2% 39% 35% 16% 6.Ερώτηση: Σε ποια κατεύθυνση ανήκε η 1 η σας επιλογή στο Μηχανογραφικό έντυπο; Με την ερώτηση αυτή θελήσαμε να διερευνήσουμε την κατεύθυνση της πρώτης επιλογής των πρωτοετών φοιτητών στο μηχανογραφικό δελτίο, να μάθουμε, δηλαδή, τον αρχικό στόχο που είχαν όταν έδιναν πανελλήνιες εξετάσεις. Όπως βλέπουμε στο παρακάτω γράφημα (Εικόνα 13) το 22% των νεοεισαχθέντων φοιτητών στο Γ.Π.Α., δήλωσαν ως πρώτη προτίμησή τους Τμήμα Γεωτεχνικής κατεύθυνσης, με το Τμήμα ΕΖΠΥ να παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό (32%) και να ακολουθεί το Τμήμα ΕΦΠ (28%). Κατεύθυνση 1ης Προτίμησης νεοεισαχθέντων φοιτητών 45% 4 35% 3 25% 2 1 5% 4 21% 22% 8% 2% 6% Ιατρική Θετική Πολυτεχνική Θεωρητική Οικονομική Γεωτεχνική Εικ. 13. Κατεύθυνση 1 ης Προτίμησης των νεοεισαχθέντων φοιτητών στο Γ.Π.Α. Σε όλα τα Τμήματα η πλειοψηφία των πρωτοετών φοιτητών είχαν πρώτη τους επιλογή Σχολή Θετικής κατεύθυνσης με ποσοστά που κυμαίνονται από 51% (Τμήμα ΕΤΤ) μέχρι 39% (ΑΦΠ&ΓΜ), εκτός του Τμήματος ΑΟΑ που το Τμήμα της 1 ης προτίμησης ανήκε στις Οικονομικές Σχολές (35%). Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας με αυτά της περυσινής διαπιστώνουμε αύξηση της προτίμησης των Γεωτεχνικών Τμημάτων στους πρωτοετείς φοιτητές όλων των Τμημάτων. Ενώ πέρσι στα τμήματα ΑΟΑ και ΕΤΤ, μόλις το 3% και το 2%, αντίστοιχα είχαν ως πρώτη τους προτίμηση Γεωτεχνικά Τμήματα, φέτος διαπιστώνουμε ότι το αντίστοιχο ποσοστό βρίσκεται στο 19%. Στα υπόλοιπα Τμήματα πλην του Τμήματος ΕΖΠΥ- τα ποσοστά της πρώτης επιλογής Γεωτεχνικού Τμήματος είναι μειωμένα σε σχέση με πέρσι. Κατεύθυνση 1ης Επιλογής στο Μηχανογραφικό Δελτίο / Ακαδημαϊκό Τμήμα 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Γεωτεχνική Οικονομική Θεωρητική Πολυτεχνική Θετική Ιατρική 0,0 Εικ. 14. Ποσοστό των νεοεισαχθέντων ανά κατεύθυνση της πρώτης τους επιλογής στο Μ.Δ. 12

13 2% 4 12% 43% 1 47% 6% 33% 7% 51% 21% 1 53% 19% 21% 25% 16% 35% 18% 36% 28% 28% 42% 22% % 8% 37% 9% 47% 23% 16% 8% % 21% 23% 4 11% 1% 38% 25% Ερώτηση: Σε ποια κατεύθυνση ανήκε η 2 η σας επιλογή στο Μηχανογραφικό έντυπο; Στην ερώτηση για το ποια ήταν η κατεύθυνση του Τμήματος της δεύτερης επιλογής τους, η απάντηση αναπαριστάται από το παρακάτω γράφημα της Εικόνας 15, όπου και πάλι την πρωτιά της προτίμησης την έχουν τα Τμήματα της θετικής κατεύθυνσης με αντίστοιχα ποσοστά με την πρώτη επιλογή του μηχανογραφικού δελτίου. Εξαίρεση αποτελεί και πάλι το Τμήμα ΑΟΑ, όπου η πλειοψηφία (4) των φοιτητών που απάντησαν δηλώνουν ότι δεύτερη επιλογή στο μηχανογραφικό δελτίο αποτελούσε σχολή οικονομικής κατεύθυνσης. Επίσης, αντίστοιχα, με μία μικρή αύξηση του ποσοστού, με αυτά της πρώτης προτίμησης είναι τα ποσοστά των φοιτητών που δήλωσαν ως 2 η επιλογή τους Τμήμα Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης Κατεύθυνση 2ης Επιλογής στο Μηχανογραφικό Δελτίο / Ακαδημαϊκό Τμήμα 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Γεωτεχνική Οικονομική Θεωρητική Πολυτεχνική Θετική Ιατρική 0,0 Εικ. 15. Ποσοστό των νεοεισαχθέντων ανά κατεύθυνση της δεύτερής τους επιλογής στο Μ.Δ. 6.3.Ερώτηση: Σε ποια κατεύθυνση ανήκε η 3 η σας επιλογή στο Μηχανογραφικό έντυπο; Σχετικά με το ποια κατεύθυνση είναι η 3 η επιλογή τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο, οι πρωτοετείς φοιτητές απαντούν σύμφωνα με το γράφημα της Εικόνας 16. Σε αυτό παρατηρούμε αύξηση κατά μέσο όρο στην προτίμηση των γεωτεχνικών σχολών σε σχέση με την δεύτερη επιλογή στο μηχανογραφικό έντυπο και σε ποσοστά που επίσης κυμαίνονται από 1 (ΕΤΤ) μέχρι και 43% (ΕΦΠ). Κατεύθυνση 3ης Επιλογής στο Μηχανογραφικό Δελτίο / Ακαδημαϊκό Τμήμα 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Γεωτεχνική Οικονομική Θεωρητική Πολυτεχνική Θετική Ιατρική 0,0 Εικ. 16. Ποσοστό των νεοεισαχθέντων ανά κατεύθυνση της τρίτης τους επιλογής στο Μ.Δ. 13

14 Τέλος στο γράφημα της Εικόνας 17, αποτυπώνεται σχηματικά το ποσοστό των φοιτητών που δήλωσαν 1 η, 2 η ή 3 η σειρά προτίμησή τους στο Μηχανογραφικό Δελτίο Εισαγωγής Γεωτεχνικά Τμήματα. Σειρά Προτίμησης Γεωτεχνικών Τμημάτων στο Μηχανογραφικό Δελτίο των Νεοεισερχόμενων Φοιτητών 120,0 100,0 80,0 43% 33% 60,0 40,0 20,0 0,0 37% % 28% 32% 19% 18% 21% 11% % 3 19% 16% 3η Επιλογή 2η Επιλογή 1η Επιλογή Εικ. 17. Ποσοστό των νεοεισαχθέντων ανά κατεύθυνση της πρώτης τους επιλογής στο Μ.Δ. Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα της 5 ης και 6 ης ερώτησης διαπιστώνουμε: Στα Τμήματα ΕΦΠ, ΕΖΠΥ, ΓΒ, ΑΟΑ και ΑΦΠ&ΓΜ, ο αριθμός των φοιτητών που απαντούν ότι η 1 η -3 η επιλογή στο μηχανογραφικό δελτίο είναι Γεωτεχνικής κατεύθυνσης είναι υψηλότερος εκείνων που δηλώνουν ότι ως πρώτη τους επιλογή ήταν το Τμήμα στο οποίο τελικά εισήχθησαν. Αυτό είναι λογικό, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν και άλλα Τμήματα Γεωτεχνικής κατεύθυνσης πλην αυτού στο οποίο τελικώς εγγράφηκαν Στο Τμήμα ΕΤΤ, ενώ το 58% των νεοεισαχθέντων δηλώνει ότι το Τμήμα εισαγωγής του βρίσκεται ανάμεσα στις 3 πρώτες προτιμήσεις του, το 49% δηλώνει ότι στις τρεις πρώτες προτιμήσεις του βρίσκεται Τμήμα Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης. Αντίστοιχο φαινόμενο, με μεγαλύτερη όμως διαφορά, είχε παρατηρηθεί και πέρσι και αποδόθηκε στο ότι οι φοιτητές δεν θεωρούν το Τμήμα ΕΤΤ, Τμήμα Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης. 14

15 Ερώτηση 7. Βαθμός πρόσβασης στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Με την ερώτηση αυτή θέλουμε να γνωρίζουμε το γενικό επίπεδο των υποψηφίων στις βασικές γνώσεις που προσφέρει το Λύκειο. Θεωρούμε ότι, σε γενικές γραμμές, φοιτητής που εισήχθηκε με βαθμό υψηλότερο από κάποιον άλλον έχει μεγαλύτερη γνωστική επάρκεια στα αντίστοιχα εξεταζόμενα μαθήματα των πανελληνίων εξετάσεων, γεγονός που εξασφαλίζει τα εχέγγυα αποδοτικότερης φοίτησης στις αυξημένες ανάγκες του Πανεπιστημίου. Για την πιο εποπτική παρουσίαση των απαντήσεων της κατηγορίας αυτής, διαχωρίσαμε τις επιδόσεις των φοιτητών στις εισαγωγικές εξετάσεις ανάλογα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν α) πάνω από μόρια, β) πάνω από μόρια και γ) πάνω από μόρια. Το διάγραμμα της Εικόνας 18, δείχνει ποια ήταν η κατανομή του βαθμού πρόσβασης των εισακτέων ανά Τμήμα. Βαθμολογία Πρόσβασης στο Τμήμα Εισαγωγής % 5% 26% 4 26% 49% 4 7% 67% 26% 17% 68% 8% 12% 23% 49% 1 > Εικ. 18. Ποσοστό των νεοεισαχθέντων ανάλογα με το βαθμό πρόσβασης ανά Τμήμα εισαγωγής α) Πάνω από μόρια Από την παρατήρηση του παραπάνω γραφήματος, προκύπτει, ότι στο Τμήμα ΕΤΤ το 93% των νεοεισχθέντων φοιτητών του, έχει τις καλύτερες επιδόσεις στις πανελλήνιες εξετάσεις μεταξύ των φοιτητών των Τμημάτων του ΓΠΑ- με πάνω από μόρια. Ακολουθεί το Τμήμα ΓΒ, στο οποίο το 71% των νέων φοιτητών κατάφεραν να συγκεντρώσουν πάνω από μόρια στις εισαγωγικές εξετάσεις τους. Στα άλλα τέσσερα Τμήματα του ΓΠΑ το ποσοστό αυτής της κατηγορίας, (δηλ. βαθμό πρόσβασης άνω των μορίων) είναι αισθητά μικρότερο και κυμαίνεται περίπου στο 5% β) Από έως μόρια Το ποσοστό των φοιτητών που επέτυχαν από έως μόρια μέσω των πανελληνίων εξετάσεων, για τα Τμήματα ΓΒ και ΑΟΑ βρίσκεται στο 26% και 17% αντίστοιχα. 15

16 Τα ποσοστά αυτής της κατηγορίας για τα Τμήματα ΕΦΠ, ΕΖΠΥ και ΑΦΠ&ΓΜ κυμαίνονται από έως. γ) Από έως μόρια Το ποσοστό των φοιτητών που επέτυχαν από έως μόρια μέσω των πανελληνίων εξετάσεων, για τα Τμήματα ΑΟΑ και ΕΦΠ βρίσκεται στο 68% και 4 αντίστοιχα. Τα ποσοστά αυτής της κατηγορίας για τα Τμήματα ΕΖΠΥ και ΑΦΠ&ΓΜ βρίσκεται στο 26 και 23% αντίστοιχα. δ) Κάτω από μόρια Το ποσοστό των φοιτητών που επέτυχαν κάτω από μόρια, κυμαίνεται από 66% για το Τμήμα ΕΖΠΥ έως 36% για το Τμήμα ΕΦΠ. 16

17 56% 42% 57% 43% 7 26% % 65% 42% 58% 8. Ερώτηση: Από ποια κατεύθυνση του Λυκείου προέρχεστε Με το ερώτημα αυτό θελήσαμε να ανιχνεύσουμε το γνωσιακό επίπεδο των νέο-εισερχόμενων φοιτητών σε σχέση με τις απαιτήσεις του κάθε Τμήματος, αφού πέραν των διαφορετικών μαθημάτων που διδάσκονται στις επιμέρους λυκειακές κατευθύνσεις, είναι φυσικό ο κάθε υποψήφιος να δίνει διαφορετική βαρύτητα ανάλογα με την κατεύθυνση. Οι κατευθύνσεις στο λύκειο είναι τρεις: Θεωρητική, Θετική, Τεχνολογική. Στο ΓΠΑ μπορούν να εισαχθούν μαθητές και από τις τρεις κατευθύνσεις. Η πλειοψηφία των πρωτοετών φοιτητών, που εισήχθησαν σε όλα τα Τμήματα, ανήκει στην θετική κατεύθυνση κατά ποσοστιαίο μέσο όρο 57,33% και στην τεχνολογική κατεύθυνση κατά μ.ο. 40,67%. Αναλυτικότερα, δίνονται οι προελεύσεις των φοιτητών ανά κατεύθυνση και ανά Τμήμα εισαγωγής από το παρακάτω γράφημα της Εικόνας 19. Το 7 και 8 των φοιτητών που εισήχθησαν στα Τμήματα ΕΤΤ και ΓΒ προέρχονταν από την θετική κατεύθυνση. Το ποσοστό αυτής της κατηγορίας μειώνεται σε 57% για τους φοιτητές του Τμήματος ΕΖΠΥ και στο 56% για τους πρωτοετείς του Τμήματος ΕΦΠ. Οι εισακτέοι των Τμημάτων ΑΦΠ&ΓΜ και ΑΟΑ προερχόταν κυρίως από την τεχνολογική κατεύθυνση και σε ποσοστό 58% και 65% αντίστοιχα. Κατεύθυνση Προέλευσης από το Λύκειο Νεοεισερχόμενων Φοιτητών / Ακαδημαϊκό Τμήμα Τεχνολογική Θεωρητική Θετική 2 Εικ. 19. Ποσοστό των νεοεισαχθέντων ανάλογα με την κατεύθυνση που ακολούθησαν στο λύκειο ανά Τμήμα Σε σχέση με τα περσινά αποτελέσματα διαπιστώνουμε αύξηση του ποσοστού των φοιτητών που προέρχονται από τη Θετική κατεύθυνση σε ποσοστό, περίπου,. Στα Τμήματα ΕΦΠ, ΕΖΠΥ, ΕΤΤ και ΓΒ, η πλειοψηφία των νεοεισερχόμενων φοιτητών εξακολουθεί να προέρχεται από τη Θετική κατεύθυνση, ενώ στα Τμήματα ΑΟΑ και ΑΦΠ&ΓΜ, η πλειοψηφία εξακολουθεί να προέρχεται από την Τεχνολογική. 17

18 32% 62% 9. Ερώτηση: Βαθμός απολυτηρίου. Όπως φαίνεται στο γράφημα της Εικόνας 20, το 79% των φοιτητών του Τμήματος ΕΤΤ και το 62% των φοιτητών του Τμήματος ΓΒ, αποφοίτησαν από το Λύκειο με βαθμό μεγαλύτερο από 17,5. Ακολουθούν οι φοιτητές του Τμήματος ΕΦΠ, ΑΟΑ, ΕΖΠΥ και ΑΦΠ&ΓΜ, όπου το 5, 38%, 3 και 29% αντίστοιχα των νεοεισαχθέντων φοιτητών τους αποφοίτησαν από το Λύκειο με βαθμό μεγαλύτερο του 17,5. Βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου των Νεοεισερχόμενων Φοιτητών/ Ακαδημαϊκό Τμήμα 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 5%13% 29% % 3 7% 12% 79% 9% 23% 28% 38% 9%11% 18% 33% 29% > Εικ. 20. Ποσοστό των νεοεισαχθέντων ανά Τμήμα εισαγωγής ανάλογα με το βαθμό απολυτηρίου του Λυκείου Τα παραπάνω ποσοστά αυξάνονται, όπως είναι αναμενόμενο, αφού διευρύνεται η κλίμακα της βαθμολογίας του απολυτηρίου και επεκτείνεται σε πάνω από 16,1. Γίνεται φανερό λοιπόν, ότι το 91% των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος ΕΤΤ επέτυχαν βαθμό απολυτηρίου άνω του 16,1 έναντι του 9 των φοιτητών του Τμήματος ΓΒ με τις ίδιες επιδόσεις στο Λύκειο. Οι φοιτητές των υπολοίπων Τμημάτων έπονται με ποσοστά που κυμαίνονται από 79% (ΕΦΠ) μέχρι 62% (ΑΦΠ&ΓΜ). 18

19 13% 12% 1 13% 11% 8% 8% 19% 23% 2 18% 17% 19% 23% 2 21% 23% 26% 46% 5 47% 46% 5 55% 10. Ερώτηση: Από πού μάθατε για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στο σύνολο των πρωτοετών φοιτητών, η πληροφόρηση για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο προήλθε από τον οικογενειακό και φιλικό κύκλο σε ποσοστό 49%. Ακολουθεί η ενημέρωση από το σχολείο με ποσοστό 21% και έπεται η ενημέρωση μέσω διαδικτύου (2). Μόνο το 1 των νεοεισαχθέντων φοιτητών δηλώνει ότι ενημερώθηκε σχετικά με το ΓΠΑ από επαγγελματίες του χώρου. Τα στοιχεία αναπαρίστανται στο διάγραμμα της Εικόνας Πηγές Πληροφόρησης των Νεοεισαχθέντων Φοιτητών / Ακαδημαϊκό Τμήμα Εισαγωγής Διαδίκτυο Σχολείο Οικογένεια - Φίλοι Επαγγελματίες του Χώρου Εικ. 21. Ποσοστό των νεοεισαχθέντων ανάλογα με την πηγή πληροφόρησης για το ΓΠΑ Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η αναζήτηση πληροφόρησης από το διαδίκτυο μειώθηκε σε σχέση με πέρσι σε ποσοστό 5%. Ίσως αυτό θα πρέπει να απασχολήσει το Ίδρυμα προκειμένου οι πληροφορίες που δίνονται από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και των Τμημάτων να είναι περισσότερο σαφείς και ελκυστικές. 19

20 49% 36% 42% 48% 65% % 4 43% 31% 55% 11. Ερώτηση: Πόσο ικανοποιημένοι αισθάνεστε από την επιτυχία σας να επιλεχτείτε στο Τμήμα που εγγράφεστε; Ένας σημαντικός παράγοντας για την εξέλιξη της μελλοντικής πορείας ενός φοιτητή μέσα στο Πανεπιστήμιο, αποτελεί ο βαθμός ικανοποίησης που αντλεί από την εισαγωγή του στο Τμήμα που τελικά επέτυχε. Η 11 η ερώτηση του ερωτηματολογίου μας δίνει σημαντικά στοιχεία για το βαθμό αυτής της ικανοποίησης. Έτσι, από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στο γράφημα της Εικόνας 22 διαπιστώνουμε ότι το 89% του συνολικού αριθμού των νεοεισαχθέντων φοιτητών δηλώνουν από πολύ έως αρκετά ικανοποιημένοι από την επιτυχία τους στο Τμήμα εισαγωγής τους. Βαθμός Ικανοποίησης Νεοεισερχόμενων Φοιτητών από την Επιτυχία τους στο Τμήμα Εισαγωγής τους Αρκετά Πολύ 2 Εικ. 22. Ποσοστό των νεοεισαχθέντων που δήλωσαν πολύ και αρκετά ικανοποιημένοι από την επιτυχία τους Λίγο ή καθόλου ευχαριστημένοι για την εισαγωγή τους στο Τμήμα εισαγωγής, δηλώνει ένα μικρό ποσοστό των νέων φοιτητών μας και κυμαίνεται από για το Τμήμα ΕΤΤ μέχρι 8% για τους φοιτητές του Τμήματος ΕΖΠΥ και ΑΟΑ. Βαθμός Μη Ικανοποίησης των Νεοεισερχόμενων Φοιτητών από την Επιτυχία τους στο Τμήμα Εισαγωγής τους Δεν Απαντώ Καθόλου Λίγο 2 1 2% 6% 9% 5% 2% 6% 9% 2% Εικ. 23. Ποσοστό των νεοεισαχθέντων που δήλωσαν λίγο και καθόλου ικανοποιημένοι από την επιτυχία τους Πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι υπάρχει ένα ποσοστό- 6,5% κατά μέσο όρο για όλα τα Τμήματα- που επέλεξε την απάντηση «δεν απαντώ» στην εν λόγω ερώτηση. 20

21 12. Ανεξάρτητα από το μηχανογραφικό έντυπο και τις προτιμήσεις που δηλώσατε σ αυτό, σε ποιο επαγγελματικό χώρο στρεφόταν έντονα το αρχικό σας ενδιαφέρον και η φιλοδοξία σας για επιτυχία; Είναι γεγονός ότι οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση συμπληρώνουν το μηχανογραφικό έντυπο, αφού έχει ανακοινωθεί η βαθμολογία τους στα μαθήματα των Πανελληνίων εξετάσεων. Έτσι, σε μεγάλο βαθμό γνωρίζουν σε ποια Τμήματα έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν, λαμβάνοντας υπόψη και τις βάσεις εισαγωγής του προηγούμενου έτους. Θελήσαμε να διερευνήσουμε αν τελικά το πραγματικό ενδιαφέρον των νεοεισαχθέντων φοιτητών μας, βρίσκεται σε αντιστοιχία με το αντικείμενο των σπουδών που τελικά επέλεξαν. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα διαγράμματα της Εικόνας 24. ΕΦΠ ΕΖΠΥ Άλλο 7% Δεν απ αντώ 26% Οικονομικά 1% Γεωτεχνικά 29% Παιδαγωγικές Σχολές 2% Πολυτεχνικές Σχολές 1 Άλλο Δεν απ αντώ 8% Οικονομικά Γεωτεχνικά 22% Παιδαγωγικές Σχολές 1% Πολυτεχνικές Σχολές 11% Θετικών Επ ιστημών Επιστημών Υγείας 1 Θετικών Επ ιστημών 2 Επιστημών Υγείας 3 ΓΒ ΑΟΑ Άλλο Δεν απ αντώ 2 Οικονομικά Γεωτεχνικά 6% Επιστημών Υγείας 28% Άλλο 9% Δεν απ αντώ 2 Οικονομικά 22% Παιδαγωγικές Σχολές Πολυτεχνικές Σχολές 12% Θετικών Επ ιστημών 26% Παιδαγωγικές Σχολές Πολυτεχνικές Σχολές 19% Θετικών Επ ιστημών 6% Γεωτεχνικά 9% Επιστημών Υγείας ΕΤΤ ΑΦΠ&ΓΜ Άλλο 7% Παιδαγωγικές Σχολές Πολυτεχνικές Σχολές 1 Δεν απ αντώ 12% Θετικών Επ ιστημών 12% Οικονομικά Γεωτεχνικά 5% Επιστημών Υγείας 5 Άλλο 5% Παιδαγωγικές Σχολές 2% Δεν απ αντώ 23% Πολυτεχνικές Σχολές 18% Οικονομικά Γεωτεχνικά 13% Θετικών Επ ιστημών 31% Επιστημών Υγείας Εικ. 24. Επαγγελματικός Τομέας Βασικού Ενδιαφέροντος των νεοεισαχθέντων φοιτητών στα Τμήματα του Γ.Π.Α. 21

22 Επαγγελματικός τομέας Βασικού Ενδιαφέροντος των νεοεισαχθέντωνφοιτητών στα Τμήματα του ΓΠΑ % 26% 2 12% 2 23% % 2 12% 19% 12% 18% 26% 6% 1 31% 3 9% 51% 28% 29% 22% 22% 13% 6% 5% ΕΦΠ ΕΖΠΥ ΓΒ ΑΟΑ ΕΤΤ ΑΦΠ&ΓΜ Οικονομικά Γεωτεχνικά Επ ιστημών Υγείας Θετικών Επ ιστημών Πολυτεχνικές Σχολές Παιδαγωγικές Σχολές Άλλο Δεν απ αντώ Εικ. 25. Επαγγελματικός Τομέας Βασικού Ενδιαφέροντος των νεοεισαχθέντων φοιτητών στα Τμήματα του ΓΠΑ Από τη μελέτη των παραπάνω διαγραμμάτων διαπιστώνεται ότι το ποσοστό των πρωτοετών φοιτητών που είχαν εξ αρχής τομέα επαγγελματικού ενδιαφέροντος το Γεωτεχνικό κυμαίνεται από 29% (Τμήμα ΕΦΠ έως 5% (Τμήμα ΕΤΤ). Στα τμήματα που συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά ο Γεωτεχνικός τομέας -29% στο Τμήμα ΕΦΠ και 22% στο Τμήμα ΕΖΠΥ- είναι αυτά που θεωρούνται «Γεωπονικά» Τμήματα. Στα υπόλοιπα Τμήματα ο τομέας αρχικού ενδιαφέροντος είναι διαφορετικός από τον Γεωτεχνικό, όπως φαίνεται καθαρά από το διάγραμμα της Εικόνας

23 13. Ποιοι είναι οι τρεις σημαντικότεροι λόγοι που επιλέξατε το Τμήμα στο οποίο τελικά εισαχθήκατε; Η τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου αφορά την αναζήτηση των λόγων επιλογής του Τμήματος εισαγωγής των πρωτοετών φοιτητών. Ζητήσαμε να μας αναφέρουν τους τρεις σημαντικότερους λόγους που επέλεξαν το συγκεκριμένο Τμήμα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα διαγράμματα της Εικόνας 26 ΕΦΠ ΕΖΠΥ Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 5% Εντοπιότητα 3% Μόρια Εισαγωγής Οικογενειακές επ ιρροές 5% Προοπ τικές ενασχόλησης με την έρευνα 7% Επ αγγελματική Απ οκατάσταση 26% Εγκαταστάσεις Πανεπ ιστημίου 7% Εντοπ ιότητα 1% Οικογενειακές επ ιρροές 17% Προοπ τικές ενασχόλησης με την έρευνα Επ αγγελματική Απ οκατάσταση 28% Ενδιαφέρον για το περιβάλλον Ενδιαφέρον Πρόγραμμα Σπ ουδών 18% Ενδιαφέρον για το αντικείμενο 17% Μόρια Εισαγωγής 18% Ενδιαφέρον για το π εριβάλλον Ενδιαφέρον Πρόγραμμα Σπ ουδών 1% Ενδιαφέρον για το αντικείμενο 2 Οικογενειακές επιρροές Εγκαταστάσεις 1% Πανεπιστημίου 2% Εντοπιότητα 5% Μόρια Εισαγωγής 2% Ενδιαφέρον για το περιβάλλον 6% Ενδιαφέρον Πρόγραμμα Σπουδών 2 ΓΒ Προοπτικές ενασχόλησης με την έρευνα 6% Επαγγελματική Αποκατάσταση 25% Ενδιαφέρον για το αντικείμενο 29% Μόρια Εισαγωγής Ενδιαφέρον για το περιβάλλον 2% Εγκαταστάσεις ΕντοπιότηταΠανεπιστημίου 2% 8% Ενδιαφέρον Πρόγραμμα Σπουδών Ενδιαφέρον για το αντικείμενο 12% ΑΟΑ Οικογενειακές επιρροές Προοπτικές ενασχόλησης με την έρευνα Επαγγελματική Αποκατάσταση 53% Εντοπιότητα 3% Μόρια Εισαγωγής Ενδιαφέρον για το περιβάλλον 1% Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 3% ΕΤΤ Οικογενειακές επιρροές 1% Προοπτικές ενασχόλησης με την έρευνα Επαγγελματική Αποκατάσταση 48% Εγκαταστάσεις Πανεπ ιστημίου 3% Εντοπ ιότητα Μόρια Εισαγωγής Ενδιαφέρον για το π εριβάλλον 6% Οικογενειακές επ ιρροές 17% ΑΦΠ&ΓΜ Προοπ τικές ενασχόλησης με την έρευνα Επ αγγελματική Απ οκατάσταση 52% Ενδιαφέρον Πρόγραμμα Σπουδών 27% Ενδιαφέρον για το αντικείμενο 13% Ενδιαφέρον Πρόγραμμα Σπ ουδών 11% Ενδιαφέρον για το αντικείμενο 7% Εικ. 26. Κύριοι λόγοι επιλογής Τμήματος από τους πρωτοετείς φοιτητές 23

24 Λόγοι επιλογής του Τμήματος από τους πρωτοετείς φοιτητές % 8% 25% 32% 28% 46% 51% 2 53% 71% 89% 13% 13% 51% 59% 51% 9% 18% 1 6 8% 55% 26% 97% 28% 1 18% 12% 9 ΕΦΠ ΕΖΠΥ ΓΒ ΑΟΑ ΕΤΤ ΑΦΠ&ΓΜ Επαγγελματική Αποκατάσταση Ενδιαφέρον Πρόγραμμα Σπουδών Μόρια Εισαγωγής Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Προοπτικές ενασχόλησης με την έρευνα Ενδιαφέρον για το αντικείμενο Ενδιαφέρον για το περιβάλλον Εντοπιότητα Οικογενειακές επιρροές Εικ. 27. Κύριοι Λόγοι Επιλογής του Τμήματος Εισαγωγής Από τη μελέτη των παραπάνω γραφημάτων διαπιστώνεται ότι ο κύριος λόγος επιλογής του Τμήματος εισαγωγής αποτελεί η προσδοκία των φοιτητών για επαγγελματική αποκατάσταση. Σε αρκετά ερωτηματολόγια παρατηρήθηκε ότι οι φοιτητές συσχέτιζαν το επάγγελμα των γονιών τους με την επιλογή του Τμήματος φοίτησής τους. Αξιοσημείωτα ποσοστά συγκέντρωσαν οι απαντήσεις που σχετίζονται με το πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αλλά και με τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται το Τμήμα. Παρόλο που αναμενόταν ότι η Εντοπιότητα θα έπαιζε σοβαρό ρόλο στην επιλογή του Τμήματος, τα ποσοστά που συγκέντρωσε είναι μικρά, υπολείπονται δε σημαντικά από τα αποτελέσματα της περσινής έρευνας. Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ικανός αριθμός φοιτητών αντιλαμβάνεται ειδικά των Τμημάτων ΕΦΠ και ΑΦΠ&ΓΜ- ότι οι Σπουδές στα Τμήματα του Γ.Π.Α. σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με το Περιβάλλον και αυτός ο λόγος συγκαταλέγεται στους τρεις σημαντικότερους για την επιλογή του Τμήματος εισαγωγής. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι ερωτήσεις 12 και 13 ήταν ανοικτές, ο φοιτητής δηλαδή έγραφε ο ίδιος την απάντησή του και για το λόγο αυτό υπάρχει σημαντικό ποσοστό αναπάντητων ερωτηματολογίων στις συγκεκριμένες ερωτήσεις. 24

25 Συμπεράσματα Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες αλλά και σημαντικές διαφορές με αυτά της έρευνας που αφορούσε τους νεοεισαχθέντες φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους Για την αξιολόγησή τους θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις παραμέτρους που επηρέασαν την κρίση αλλά και τις αποφάσεις των φοιτητών. Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου εισαγωγής στα ΑΕΙ, με την κατάργηση της βάσης του «10», τις συνέπειες που είχε στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς η οικονομική κρίση και την αγωνία των νέων παιδιών για επαγγελματική αποκατάσταση, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η τόσο μεγάλη αύξηση των βάσεων στα Τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, ως ένα βαθμό, δικαιολογείται. Στα διαγράμματα που ακολουθούν εμφανίζεται η διακύμανση των βάσεων των Τμημάτων του ΓΠΑ κατά την τελευταία 5ετία. ΕΦΠ ΕΖΠΥ ΓΒ ΑΟΑ ΕΤΤ ΑΦΠ&ΓΜ Εικ. 28. Διακύμανση των Βάσεων στα Τμήματα του Γ.Π.Α. κατά την τελευταία 5ετία 25

26 Όπως παρατηρούμε, κατά την τελευταία 5ετία, η τάση των βάσεων στα τέσσερα από τα έξι Τμήματα του Γ.Π.Α. είναι αυξητική, (ΕΦΠ, ΓΒ, ΑΟΑ & ΕΤΤ) ενώ στα Τμήματα ΕΖΠΥ και ΑΦΠ&ΓΜ, πτωτική, παρόλο που τα 2 τελευταία Τμήματα, παρουσίασαν αύξηση των βάσεων τους τη φετινή χρονιά κατά 774 και 922 μόρια αντίστοιχα. Παρατηρούμε επίσης, ότι κατά το φετινό ακαδημαϊκό έτος, οι βάσεις εισαγωγής όλων των Τμημάτων του ΓΠΑ, παρουσίασαν σημαντική αύξηση. Αν συσχετίσουμε την άνοδο των βάσεων με τα αποτελέσματα της Εικ. 27, θα διαπιστώσουμε ότι οι νεοεισαχθέντες φοιτητές μας, θεωρούν ότι με το πτυχίο τους θα επιτύχουν καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση και ως εκ τούτου οι σπουδές στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο γίνονται πιο ελκυστικές για καλύτερης ποιότητας φοιτητές. Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας διαπιστώνουμε: Αύξηση του συνολικού αριθμού των ανδρών φοιτητών, κατά 6%,του συνολικού πληθυσμού των εισαγομένων, σε σχέση με τα αποτελέσματα της περσινής έρευνας. Ακόμη και στα Τμήματα με υψηλές βάσεις, που παραδοσιακά επικρατούσαν οι γυναίκες, οι διαφορές έχουν μειωθεί σημαντικά και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ανατραπεί (Τμήμα ΑΟΑ) Στο 46% του συνόλου των νεοεισερχόμενων φοιτητών, το Τμήμα εισαγωγής του βρίσκεται μεταξύ των τριών πρώτων προτιμήσεων του στο Μηχανογραφικό Δελτίο. Συσχετίζοντας, το γεγονός αυτό με τα αποτελέσματα της Εικ. 27, διαπιστώνουμε ότι η επιλογή αυτή ήταν συνειδητή, αφού όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα της ανωτέρω Εικόνας μικρό λόγο στην επιλογή έπαιξαν η Εντοπιότητα και τα Μόρια που είχαν συγκεντρώσει οι υποψήφιοι. Το ενδιαφέρον των φοιτητών για τις Γεωτεχνικές Σχολές παρουσιάζεται αυξημένο μόνο στα Τμήματα της ΕΦΠ και ΕΖΠΥ τα «καθαρά» Γεωπονικά Τμήματα- ενώ στα υπόλοιπα παρουσιάζει σημαντική υστέρηση. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνεται και από τις απαντήσεις που έδωσαν οι φοιτητές στην ερώτηση 12. Ο βαθμός πρόσβασης στις Πανελλήνιες εξετάσεις, παρουσιάζεται αυξημένος, με το 68% των φοιτητών να έχουν επιτύχει βαθμό πρόσβασης πάνω από μόρια. Επίσης, ο βαθμός του απολυτηρίου, των νεοεισαχθέντων φοιτητών, σε ποσοστό 78% βρίσκεται πάνω από το 16,1. Το μεγαλύτερο ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών για τα Τμήματα ΕΦΠ, ΕΖΠΥ, ΓΒ και ΕΤΤ, προέρχεται από τη Θετική κατεύθυνση του Λυκείου (ποσοστά 56, 57, 74 και 8 αντίστοιχα), ενώ για τα Τμήματα ΑΟΑ και ΑΦΠ&ΓΜ από την Τεχνολογική κατεύθυνση (ποσοστά 65 και 58% αντίστοιχα). Ανάλογα αποτελέσματα είχαμε και το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Η πληροφόρηση που είχαν οι νεοεισαχθέντες φοιτητές μας για το ΓΠΑ, προέρχεται κυρίως από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον τους. Μικρά ποσοστά συγκεντρώνουν οι υπόλοιπες κατηγορίες. Με δεδομένο όμως ότι βρισκόμαστε στην εποχή της πληροφορίας και του διαδικτύου, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το ποσοστό του 2 των φοιτητών που άντλησαν πληροφορίες για το ΓΠΑ μέσω του διαδικτύου κρίνεται ιδιαίτερα χαμηλό. Η τελευταία κλειστή ερώτηση, αφορά το βαθμό ικανοποίησης των νέων φοιτητών από την επιτυχία τους στο Τμήμα εισαγωγής τους. Παρόλο, που τα αποτελέσματα αυτής της ερώτησης είναι πολύ σημαντικά και σε μεγάλο βαθμό προδιαγράφουν τη μελλοντική πορεία του φοιτητή στις σπουδές του, δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη ότι αυτή καθαυτή η 26

27 επιτυχία τους σε ένα Πανεπιστημιακό Τμήμα τους δημιουργεί μεγάλη ικανοποίηση. Έτσι, διαπιστώνουμε ότι το 9 περίπου των νεοεισαχθέντων φοιτητών είναι από αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι για την επιτυχία τους στο Τμήμα εισαγωγής τους. Οι ερωτήσεις 12 και 13 είναι ανοιχτές ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και ο φοιτητής καλείται να γράψει μόνος του τις επιλογές του. Από τις απαντήσεις της ερώτησης 12, (Εικ. 24), όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι μόνο στα Τμήματα ΕΦΠ και ΕΖΠΥ, το αρχικό ενδιαφέρον των φοιτητών ήταν, σε ικανοποιητικό ποσοστό, προσανατολισμένο προς τις Γεωτεχνικές Επιστήμες. Στα Τμήματα ΓΒ, ΑΟΑ και ΕΤΤ, οι Γεωτεχνικές Σχολές συγκεντρώνουν μονοψήφια ποσοστά και στο Τμήμα ΑΦΠ&ΓΜ φτάνει το 13%. Αν συνδυάσουμε τα αποτελέσματα αυτής της ερώτησης με αυτά των ερωτήσεων 6 και 13 διαπιστώνουμε ότι οι φοιτητές των συγκεκριμένων Τμημάτων, δεν αναγκάστηκαν να δηλώσουν το Τμήμα εισαγωγής τους επειδή δεν είχαν άλλη επιλογή -στην ερώτηση 13 βλέπουμε ότι τα μόρια και η εντοπιότητα έπαιξαν πολύ μικρό ρόλο στην επιλογήταυτόχρονα δε, ανακαλύπτουμε ότι το Τμήμα εισαγωγής τους, σε υψηλό ποσοστό (31-58%), βρισκόταν μεταξύ των τριών πρώτων προτιμήσεων τους. Επομένως, θεωρούμε ότι οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές μας, έχοντας και ελλιπή ενημέρωση, κρίνουν ότι τα Τμήματα στα οποία εισάγονται δεν είναι Γεωτεχνικά, αλλά ανήκουν στους τομείς των επιστημών Υγείας ή των Οικονομικών επιστημών. Τα αποτελέσματα της ερώτησης 13 έχουν ήδη συζητηθεί σε προηγούμενες ερωτήσεις, όμως θα θέλαμε να επισημάνουμε την αύξηση των ποσοστών κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, των επιλογών «Ενδιαφέρον για το αντικείμενο» και «Ενδιαφέρον πρόγραμμα Σπουδών», αφού αφορούν ποιοτικούς δείκτες της επιλογής των φοιτητών. Κλείνοντας θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε, για μια ακόμη φορά, το ενδιαφέρον και την αγωνία των φοιτητών μας για επαγγελματική αποκατάσταση. 27

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. για το ακαδημαϊκό έτος 2009 2010

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. για το ακαδημαϊκό έτος 2009 2010 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Έρευνα Πρωτοετών Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2009 2010 Δεκέμβριος 2009 Επεξεργασία, σύνταξη και επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟΔΙΠ του ΓΠΑ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Αθήνα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟΔΙΠ του ΓΠΑ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Αθήνα ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟΔΙΠ του ΓΠΑ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Επεξεργασία, Σύνταξη και Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Ντούκα Μαίρη Φραγκίσκου Αθήνα Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-14 [Type text] ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟΔΙΠ ΓΠΑ [Type Αλεξάνδρα text] Ντούκα, Μαίρη Φραγκίσκου [Type text] Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ -15 i Γραμματεία ΜΟΔΙΠ ΓΠΑ Αλεξάνδρα Ντούκα, Μαίρη Φραγκίσκου Περιεχόμενα Περιεχόμενα... i Εισαγωγή... 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Το μετρικό 1 της «Διάρκειας Σπουδών»: Προτάσεις για έναν ακριβή ορισμό. Δημήτριος Κρεμμύδας 2011 1 Η λέξη «δείκτης» συνίσταται στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Μαθήµατα γενικής παιδείας Ιστορία. Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Μαθήµατα γενικής παιδείας Ιστορία. Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 3.1.1 Μαθήµατα γενικής παιδείας. 3.1.1.1 Ιστορία Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας Στο µάθηµα της ιστορίας εξετάσθηκαν 862 µαθητές. Από τα αποτελέσµατα για το σύνολο του νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Φεβρουάριος 2010 Α.Π.Θ Ιδρυματικά Υπεύθυνη Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια/ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουµε µε περιγραφικά στατιστικά µέτρα τις βαθµολογικές επιδόσεις των αποφοίτων της Γ Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 2 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 2 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 2 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Στην εισήγηση που ακολουθεί θα συναντήσουμε πολλές φορές κάποιους όρους για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr 10/05/2012

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 24, 25 και 26 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.» ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση. για το ακαδημαϊκό έτος

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση. για το ακαδημαϊκό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π α ν ε λ λ ή ν ι ε ς

Π α ν ε λ λ ή ν ι ε ς Πανελλήνιες 2016 σημεία που χρήζουν προσοχής από τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016 Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν πανελλαδικώς οι μαθητές των ΓΕΛ θα τα εξεταστούν υποχρεωτικά και στις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι αυστηρά ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο 2 αναλύονται και συγκρίνονται οι δύο ετήσιοι πληθυσµοί ανά φύλο, ανά κατεύθυνση, ανά Λύκειο, ανά οµάδα Λυκείων. Αναλύονται και συγκρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ http://1kesyp-a-athin.att.sch.gr ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΘΕΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 4 4 ος Όροφος ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 11 5 ος Όροφος ΜΑΡΟΥΣΙ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΛΛΗ 3 1 Όροφος ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΑ 1. Στο μηχανογραφικό δελτίο αναγράφονται όλα τα τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Καρανικόλας, Επ. Καθηγητής ΓΠΑ Γιάννης Γούσιος, ΕΔΙΠ ΓΠΑ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Γ.Π.Α.

Παύλος Καρανικόλας, Επ. Καθηγητής ΓΠΑ Γιάννης Γούσιος, ΕΔΙΠ ΓΠΑ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Γ.Π.Α. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ PROFILE ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Παύλος Καρανικόλας, Επ. Καθηγητής ΓΠΑ Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Στην Α τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου οι μαθητές θα παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας (και Επιλογής), συνολικά 35 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1. Ελληνική Γλώσσα 9 -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφεται η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση καθώς και ο αλγόριθµος µε τον οποίο διαµορφώνεται ο συνολικός αριθµός µορίων,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ 2.3:

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ 2.3: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΓΠΑ ΠΕ 2.3: Εγχειρίδιο Χρήσης Χρήστη του διαχειριστή της Εφαρμογής Πώς γίνεται η διόρθωση επεξεργασία των ερωτηματολογίων των φοιτητών; Συντάκτης: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα εργαστήρια Πληροφορικής και η διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τα εργαστήρια Πληροφορικής και η διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τα εργαστήρια Πληροφορικής και η διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν. Δαπόντες, Σ. Ιωάννου, Χ. Κουνιάκης, Α. Χαρχαρίδου 1.Εισαγωγή Η παρουσίαση μας βασίζεται στη μελέτη και στην επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: Προσωπική στάση

ΜΕΡΟΣ Β: Προσωπική στάση ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (προπτυχιακό) Αριθμός Ερωτηματολογίου: Παρακαλώ να κυκλώσετε την απάντηση σας ΜΕΡΟΣ Α: Επιλογή Μαθήματος Για να δηλώσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά Α. Με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 24-03-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Θέμα: Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2008 1. Περίοδος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Διεύθυνση Λειτουργίας Δικτύου «Φροντιστήρια Πουκαμισάς» ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠO ΤΟ ΕΚΠ. ΕΤΟΣ 2015-2016 Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Κοινωνιολογίας Πρακτική Άσκηση Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Γιάννης Ζαϊµάκης Τηλ. επικοινωνίας: 28310 77495 Email: zaimakis@social.soc.uoc.gr Σε παρακαλώ πολύ να αφιερώσεις λίγο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο ίσχυσε την περίοδο 1983-1999 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ Σχεδόν 12.000 τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και υποψήφιοι με κοινωνικά κριτήρια αναμένεται να απορροφηθούν στα τμήματα της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Ε.Β.Ε.Ε.Μ. ΑΚΑΔΗΜΑIΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Ε.Β.Ε.Ε.Μ. ΑΚΑΔΗΜΑIΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Ε.Β.Ε.Ε.Μ. ΑΚΑΔΗΜΑIΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Η ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗΛΟΥ προκηρύσσει για το ακαδημαϊκο έτος 2011-2012 πέντε συνολικά (5)υποτροφίες για τους απόφοιτους του Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

/15

/15 Ερευνα χρόνου παρακολούθησης φοιτητών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών Επιμέλεια Νίκος Γιαννακόπουλος Επεξεργασία δεδομένων Βλάντανα Τζίνοβιτς Εισαγωγή δεδομένων Φωτεινή Γατομάτη,

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ TMHMA Α' ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

[ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ]

[ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ] Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας ΓΠΑ Στυλιανή Χωριανοπούλου, Λέκτορας ΓΠΑ Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Συνεργάτης: Γεώργιος Σαρίδης, Φοιτητής Τμήματος Βιοτεχνολογίας [ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. 20 ερωτήσεις και απαντήσεις. Πώς να συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου;

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. 20 ερωτήσεις και απαντήσεις. Πώς να συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου; Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας 20 ερωτήσεις και απαντήσεις Πώς να συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου; Μάιος 2010 Πώς να συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου; 20 ερωτήσεις και απαντήσεις Μια καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: «Εκπαίδευση και Επαγγελματικές Επιλογές»

Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: «Εκπαίδευση και Επαγγελματικές Επιλογές» Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: «Εκπαίδευση και Επαγγελματικές Επιλογές» Μεταβλητή Ερώτηση Απάντηση Κωδικός E1 Ηλικία Ο αριθμός της ηλικίας των ερωτούμενων (π.χ. 21) Ηλικία (αριθμός) E2 Φύλο

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

[1] Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α -----

[1] Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης Α Λυκείου Η Α Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας και, συνεπώς, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους μαθητές. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 35 ωρών και περιλαμβάνει τα μαθήματα που μέχρι τώρα υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης . Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Έτος Ίδρυσης: 97 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Περιεχόμενα. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( ).... Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο 8 υπολογίζονται και συγκρίνονται τα ποσοστά επιλογής του µαθήµατος στους ετήσιους πληθυσµούς, ανά φύλο και κατεύθυνση. Υπολογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο 2009-2015 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 9-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 7-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ISBN 978-9963-43-972-0 Υπεύθυνος Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Το σύστημα Εξετάσεων Εισαγωγής που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους σχεδιάστηκε ως μεταβατικό σύστημα, για να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΜΑΝΘΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ 2016 ΣΕ 50 ΣΧΟΛΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΚΑΙ «ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» Α.

ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΜΑΝΘΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ 2016 ΣΕ 50 ΣΧΟΛΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΚΑΙ «ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» Α. ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΜΑΝΘΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ 2016 ΣΕ 50 ΣΧΟΛΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΚΑΙ «ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» Α.ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Μετά την ανακοίνωση των στατιστικών στοιχείων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2015 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α.

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. 1. Αίτηση Έγγραφής (χορηγείται από τη γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής). 2. Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έτος Ίδρυσης: 98 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατα φυλο και βαθμιδα (συνολικα στοιχεια).... Η κατά

Διαβάστε περισσότερα

[1] Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α -----

[1] Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα