εδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρη"

Transcript

1 πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Service Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Π ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκησ τρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεω ρηματοοικονομική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησια κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Workshops Στρατηγι χεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρ αι Λογιστική Υποστήριξη Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Worksh ογιστική Υποστήριξη Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Πρ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότ Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων ρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Δι κπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Hardware Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχε οιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση αι Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Δ Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητ ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Σ χεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software #10 Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρ αι Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπ ιεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσε υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Ε κπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων κα πικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματο αι Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπ Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής H ardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρημ ικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχει κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardwa oftware Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξ υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Στρατηγική Επιχε χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Service Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Π ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκησ τρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεω ρηματοοικονομική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησια κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Workshops Στρατηγι χεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρ αι Λογιστική Υποστήριξη Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Worksh ογιστική Υποστήριξη Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Πρ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότ Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Hardware Software Εκπαίδευση IT SuppoΙούνιος rt Services 2007 Στρατηγική Επιχειρήσεων ρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Δι κπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Hardware Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχε οιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση αι Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Δ Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητ ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Σ εδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρη αι Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπ ιεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσε υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Ε κπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων κα πικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματο αι Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπ Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής H ardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρημ ικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχει κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardwa oftware Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξ υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οικονομική και Λ ογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαιδ ιεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software κπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματ ιαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Στρατηγική Επιχειρήσεων Ε ρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδ

2 P Editorial ΑΥΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ #10 Φτάσαμε αισίως στο καλοκαιρινό τεύχος του 10ου ηλεκτρονικού μας Νewsletter. Γεμάτο με ειδήσεις και νέα της αγοράς, γεμάτο με υποσχέσεις για τα «προγράμματα» και τον αναμενόμενο (ακόμα ) αναπτυξιακό νόμο. Η εκδήλωση μας που έγινε στις 25/4/07, χαρακτηρίστηκε από τον έντονο προβληματισμό των επιχειρηματιών για το εύρος και το βάθος των επενδυτικών ευκαιριών που ανοίγονται για τις επιχειρήσεις της Β. Ελλάδας. Πολλά ΔΙΣ ΕΥΡΩ πέφτουν στη περιοχή μας και πολλά ΔΙΣ σε «επιφυλάξεις», όσον αφορά την ικανότητα του κρατικού συστήματος να «μανατζάρει» όλες αυτές τις ευκαιρίες. Επιφυλάξεις εκφράστηκαν ο για την αναποτελεσματικότητα του Δημόσιου τομέα και στο 11P THESSALONIKI FORUM, αλλά και κατά την ομιλία του συμπατριώτη μας υφυπουργού Οικονομικών κ. Χ. Φώλια, στις 14/6/07. Τελικά ποιο είναι το ζητούμενο; Να γίνουν επενδύσεις ή όχι; Και εάν γίνουν προς ποια κατεύθυνση; Παραγωγικός εξοπλισμός, μηχανολογικός εξοπλισμός, αποθήκες, κτίρια; Όλα χρειάζονται, αλλά υπάρχουν σε αφθονία όλα. Μια βόλτα στις περιοχές της Ιωνίας, της Σίνδου, του Καλοχωρίου, θα μας αποδείξει ότι υπάρχουν απίστευτοι χώροι ΚΕΝΟΙ. Άρα λοιπόν, τι λείπει από τις επιχειρήσεις και από τις επενδυτικές ανάγκες τους; ΟΙ ΑΥΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ και μόνον Αυτές που θα δώσουν ΖΩΗ, ΣΑΡΚΑ και ΟΣΤΑ, στα άψυχα κτίρια, στις μηχανές και στις τεχνολογίες που απαξιώνονται με γεωμετρική πρόοδο Και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να στραφούν τόσο οι επιχειρηματίες, όσο και οι φορείς ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΜΕ ΥΓΕΙΑ και δύναμη Μας περιμένει ΟΛΟΥΣ δύσκολος χειμώνας Κ. Γεωργάκας Σε αυτό το τεύχος Editorial Νέα της GECON Νέα της αγοράς Περί υγείας ο λόγος Η σοκολάτα προκαλεί ευεξία; Καφεΐνη, το διεγερτικό σας. Συνέντευξη του μήνα: Συνέντευξη με τον κ. Χρήστο Σαραμούρτση Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο της «ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗ Π. ΥΙΟΙ ΧΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.» Άρθρο του μήνα ΟΙ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ SOFTWARE ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συμβουλή του μήνα: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΑΣ EVENTS! σελ.2 σελ.3 σελ.3 σελ.4 σελ.5 σελ.6 σελ.7 Το επόμενο Newsletter θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του 2007

3 Νέα της GECON Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα που υλοποίησε η GECON EDUCATION τον μήνα Μάιο στις εταιρίες ΡΕΝΑΛ Α.Ε. και Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με θέματα «Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ MANAGEMENT» και «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ MARKETING ΓΙΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ», αντίστοιχα. H GECON ΕΠΕ, στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης για τα επενδυτικά προγράμματα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, διοργάνωσε εκδήλωση η οποία αναφερόταν στις νέες επενδυτικές προκλήσεις και ευκαιρίες, όπως διαμορφώνονται για τις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας, με θέμα: «Εκμεταλλευτείτε επιτέλους τις ευκαιρίες Οι νέες επενδυτικές προκλήσεις που διαγράφονται για τη Βόρεια Ελλάδα» Η εκδήλωση, την οποία κάλυψαν με εισηγήσεις εκπρόσωποι Φορέων Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Απριλίου 2007, στο Συνεδριακό Κέντρο DIAKONIA CONVENTION CENTER στην Πυλαία. Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε) που έχει ενσωματώσει η GECON ΕΠΕ στη φιλοσοφία της, μέρος των εσόδων της εκδήλωσης διατέθηκε για την ενίσχυση του έργου της οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου». Η GECON πραγματοποίησε εκδήλωση τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2007 στο Hotel Nikopolis που απευθυνόταν σε επιλεγμένους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Στη συγκεκριμένη παρουσίαση αναπτύχθηκε μια ευρύτερη ενημέρωση η οποία αφορούσε: Στην ανάγκη της εκπαιδευτικής επιμόρφωσης των στελεχών, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Στην παρουσίαση του ευρωπαϊκών προδιαγραφών εκπαιδευτικού προγράμματος GECON BUSINESS ACADEMYP P, πιστοποιημένου από τον διεθνούς κύρους Βρετανικό Οργανισμό INSTITUTE OF LEADERSHIP AND MANAGEMENT (ILM). Στα οφέλη και στις γνώσεις που αποκομίζουν τα στελέχη που παρακολουθούν το πρόγραμμα GECON BUSINESS ACADEMYP P. ΠΑΜΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! Από τις 6-20 Αυγούστου η εταιρία μας θα παραμείνει κλειστή Νέα της αγοράς Σύμφωνα με την Έκθεση Ανταγωνιστικότητας για το 2006, που παρουσιάστηκε την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2007 στη Θεσσαλονίκη, το 2006 δημιουργήθηκαν περισσότερες επιχειρήσεις από όσες έκλεισαν, έναντι του 2005 και του Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας καταγράφεται το μοναδιαίο κόστος εργασίας, το οποίο όμως, όπως παρατηρεί η έκθεση, αυξάνεται ταχύτερα σε σχέση με τους άλλους εμπορικούς εταίρους, με αποτέλεσμα σταδιακά να χάνεται το πλεονέκτημα. Η έκθεση καταλήγει σε 38 προτάσεις πολιτικής, εκ των οποίων οι 8 θεωρείται ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα. Συγκεκριμένα προτείνονται λύσεις για: Τον περιορισμό της παραοικονομίας Την ενίσχυση της αξιοπιστίας της δημόσιας διοίκησης Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των

4 P P Περί υγείας ο λόγος Η σοκολάτα προκαλεί ευεξία; Η σοκολάτα είναι η αγαπημένη λιχουδιά μικρών και μεγάλων. Όλο και περισσότερες είναι οι αναφoρές των επιστημόνων για το θετικό ρόλο που έχει στον ανθρώπινο οργανισμό. Περιέχει την ουσία άλφατοκοφερόλη, άλλους αντιοξειδωτικούς παράγοντες καθώς και ιχνοστοιχεία όπως ο χαλκός. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει στην καθημερινή δίαιτα; Είναι γνωστό ήδη από πολλές δεκαετίες ότι οι μεγάλες ποσότητες λίπους που περιέχει η σοκολάτα επιβαρύνουν τον οργανισμό με περιττές θερμίδες και λιπαρά οξέα. Αυτά προκαλούν παχυσαρκία, υπερχοληστερολαιμία, αρτηριοσκλήρυνση και καρδιοπάθειες. Η χρήση της σε μεγάλες ποσότητες και ιδιαίτερα αν όλα αυτά συνδυάζονται με καθιστική ζωή φαίνεται ότι βλάπτει σημαντικά. Γι αυτό δεν πρέπει να αποτελεί τμήμα της καθημερινής μας δίαιτας. Η χρήση της όμως περιστασιακά και σαν μέρος μιας διατροφής με ποικιλία τροφών ωφελεί το σώμα μας αλλά βελτιώνει και τη διάθεσή μας. Καφεΐνη, το διεγερτικό σας. Η καφεΐνη μας ξυπνάει έχοντας την ιδιότητα να αυξάνει τους ρυθμούς της καρδιάς και τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης. Κατηγορείται όμως για στομαχικές διαταραχές, πονοκεφάλους και αϋπνίες. Πως θα μπορέσετε λοιπόν να μειώσετε την καθημερινή πρόσληψη καφεΐνης; Καφεΐνη δεν έχει μόνο ο καφές. Υπάρχει και στο τσάι και στα αναψυκτικά τύπου «κόλα». Τέτοια αναψυκτικά μάλιστα, αποτελούν βασική πηγή καφεΐνης, όχι μόνο για ενήλικες αλλά και για τα παιδιά. Η μείωση θα πρέπει να γίνει σταδιακά. Αρκεστείτε σε δύο φλιτζάνια καφέ ημερησίως. Εάν όμως καταναλώνετε και τσάι ή αναψυκτικά φροντίστε να φτιάχνετε τον καφέ σας μισό «κανονικό» και μισό ντεκαφεϊνέ. Όσον αφορά στα υπόλοιπα ροφήματα της ημέρας, αυτά μπορούν να είναι χυμοί ή αναψυκτικά χωρίς καφεΐνη (ανθρακούχο νερό, πορτοκαλάδα, λεμονάδα). Νέα της αγοράς υφιστάμενων επιχειρήσεων Την πολιτική προώθησης και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών σχημάτων (venture capital) Την ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας και βελτιστοποίηση των πόρων. Την μείωση της ανεργίας των νέων. Partenariat για τους κλάδους πληροφορικής, λογισμικού, έρευνας και υψηλής τεχνολογίας, θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της Διεθνούς έκθεσης Infosystem 2007, στο διάστημα 5-6 Οκτωβρίου Η διοργάνωση γίνεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού (ΟΠΕ), με την υποστήριξη των οικείων κλαδικών Συνδέσμων και των φορέων της Θεσσαλονίκης και υπό την αιγίδα των υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, ενώ θα συμμετέχουν περίπου 100 επιλεγμένες ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και φορείς έρευνας και τεχνολογίας. Σκοπός του partenariat είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και η ανάπτυξη των συνεργασιών με ξένες επιχειρήσεις που θα παραστούν, με βάση τις προκαθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του partenariat. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργάνωσαν στις 4 και 5 Ιουνίου 2007, στο ξενοδοχείο ο HYATT Regency στη Θεσσαλονίκη, το 11P THESSALONIKI FORUM, με θέμα «Η θέση της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας στις διεθνείς αγορές». Το διήμερο αυτό συνέδριο έχει καθιερωθεί τα τελευταία 10 χρόνια ως μια Συνάντηση Κορυφής εκπροσώπων της πολιτικής και επιχειρηματικής κοινότητας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ου της Διεθνούς Κοινότητας. Στόχος του 11P THESSALONIKI FORUM ήταν η ανάδειξη πετυχημένων και ρεαλιστικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων που συγκεντρώνει η Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη στην παγκόσμια αγορά. Η κριτική είναι τέχνη, αλλά και η αποδοχή της εξίσου!..

5 Η Συνέντευξη του μήνα Χρήστος Σαραμούρτσης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗ Π. ΥΙΟΙ ΧΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. καθετοποιημένη μορφή της επιχείρησης, που έχει σαν αρχή το εργοστάσιο ζωοτροφών, τους ιδιόκτητους πτηνοτροφικούς θαλάμους, το πτηνοσφαγείο και το εργαστήριο επεξεργασίας κρέατος. Σε όλα τα προαναφερόμενα παραγωγικά κέντρα, με συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους και με επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, διασφαλίζουμε την υψηλή ποιότητα ενός τελικού προϊόντος, με υψηλά θρεπτικά και γευστικά χαρακτηριστικά. Με αυτόν τον τρόπο διεκδικούμε συνεχώς και κερδίζουμε, την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού. GECON NEWS: Kε Σαραμούρτση, μιλήστε μας για το προφίλ και τη δραστηριότητα της εταιρίας σας. X. Σαραμούρτσης: Η εταιρεία ΧΑΡΜΑ, είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, που δραστηριοποιούνται από το 1961 στην ελληνική και ξένη αγορά, με την παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία κρέατος πουλερικών & ζωοτροφών. Το βασικό δόγμα που σηματοδοτεί την πορεία της εταιρείας σε όλα αυτά τα χρόνια είναι οι πρωτοποριακές μέθοδοι που επιλέγει για την εξέλιξή της, στην τόσο ανταγωνιστική και απαιτητική αγορά των τροφίμων, την εποχή που διανύουμε. GECON NEWS: Πως βλέπετε το μέλλον της ΧΑΡΜΑ; Είστε αισιόδοξος για μια πορεία εξέλιξης και ανάπτυξης; X. Σαραμούρτσης: Η ΧΑΡΜΑ στα επόμενα χρόνια μπορεί να διεκδικήσει μεγαλύτερα μερίδια στην ελληνική και ξένη αγορά, καθώς οι καταναλωτές στις μέρες μας εξελίσσονται στο θέμα της ενημέρωσης για τη διατροφή τους, ζητούν το καλύτερο και μπορούμε να τους το προσφέρουμε. GECON NEWS: Ποιο είναι το «δυνατό» σημείο της ΧΑΡΜΑ; Γιατί θα πρέπει ο καταναλωτής να εμπιστευτεί την εταιρία και τα προϊόντα της; X. Σαραμούρτσης: Το κύριο πλεονέκτημα της εταιρείας μας είναι η ποιότητα του τελικού προϊόντος, κάτι που αναγνωρίζεται από μεγάλο μερίδιο επαγγελματιών και καταναλωτών. Η ποιοτική αυτή διαφορά οφείλεται στην

6 Άρθρο του μήνα 7 ΟΙ στοιχεία 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ για την τεχνολογία ΑΠΕΙΛΕΣ DSL ΓΙΑ ΤΟ SOFTWARE ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται οι 10 μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζουν τα τμήματα IT και οι τελικοί χρήστες, καθώς και συμβουλές για το πώς μπορούν τα τμήματα IT να ξεχωρίσουν έναν «μύθο» από μια πραγματική απειλή. 1. Οι περισσότερες απειλές έρχονται έξω απ την επιχείρηση, οπότε εφόσον το λογισμικό μου είναι ενημερωμένο, είμαι ασφαλής: Οι έρευνες έχουν δείξει ότι ένας αυξανόμενος αριθμός απειλών έρχεται από κλξ οπξ το εσωτερικό της επιχείρησης. Δυσαρεστημένοι υπάλληλοι, μη εξουσιοδοτημένα άτομα και/ ή απλή έλλειψη προσοχής ου χρήστη μπορούν να προκαλέσουν πολλές επιθέσεις μέσα στο firewall. 2. Το λογισμικό ασφαλείας μου είναι ενημερωμένο, άρα είμαι ασφαλής: Η ενημέρωση είναι απαραίτητη και είναι το πρώτο βήμα προς μια ασφαλή επιχείρηση. Ωστόσο, νέοι κακόβουλοι κώδικες εμφανίζονται καθημερινά και οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε διαρκή κίνδυνο επίθεσης. 3. Οι λύσεις ασφαλείας είναι πολύ ακριβές και/ ή χρονοβόρες: Αν και κάποιες λύσεις ασφαλείας απαιτούν μια σημαντική επένδυση, το κόστος που μπορεί να προκύψει αν μια διαδικτυακή επίθεση μπορεί να είναι πολύ πιο μεγάλο. Αν ο προϋπολογισμός είναι περιορισμένος, τότε ο τρόπος προσέγγισης είναι να αναγνωρίσετε και να κατατάξετε τα συστήματα με βάση την κρισιμότητά τους για την επιχείρηση και να τα προστατέψετε ανάλογα. 4.Το δίκτυό μου προστατεύεται Ξέρω τι συμβαίνει μέσα σ αυτό και το έλεγξα πρόσφατα: Τα δίκτυα είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Κανείς δεν μπορεί να είναι 100% σίγουρος ότι γνωρίζει ακριβώς τι συμβαίνει στο δίκτυό του και ότι είναι μάλιστα ασφαλές. 5. Τα λειτουργικά συστήματα που δεν βασίζονται σε Windows είναι από τη φύση τους πιο ασφαλή: Όλο και περισσότερες επιθέσεις και τρωτά σημεία εμφανίζονται σε λειτουργικά συστήματα που δεν βασίζονται στα Windows. Ο μόνος λόγος που οι στατιστικές δείχνουν ότι αυτά τα συστήματα είναι λιγότερο ευάλωτα είναι ότι λιγότερες επιχειρήσεις τα χρησιμοποιούν, συνεπώς δέχονται λιγότερες απειλές. 6. Τα ασύρματα δίκτυα είναι από τη φύση τους λιγότερο ασφαλή: Αν και τα πρώτα ασύρματα δίκτυα ήταν ιδιαίτερα ευάλωτα σε επιθέσεις και άφηναν απροστάτευτες πολλές επιχειρήσεις, η προστασία και η κωδικοποίηση έχει εξελιχθεί τόσο, ώστε τα σωστά ρυθμισμένα ασύρματα δίκτυα να είναι όσο ασφαλή είναι και τα παραδοσιακά ενσύρματα. 7. Οι ιοί λαμβάνονται μόνο μέσω Αν και το ήταν παλιότερα ο πιο δημοφιλής τρόπος προσβολής συστημάτων οι ιοί μπορούν πλέον να διαδοθούν μέσω λογισμικού άμεσου μηνυμάτων (instant messaging), ιστοσελίδων ή απευθείας από το internet στους δίσκους ή άλλα αφαιρούμενα μέσα. 8. Το λογισμικό antivirus θα με προστατέψει από όλους τους ιούς, κάθε στιγμή: Δεν υπάρχουν απρόσβλητα προγράμματα antivirus. Αν και τα προγράμματα antivirus ενημερώνονται συνεχώς για να παρέχουν συνεχή προστασία, μπορούν να προστατεύουν μόνο από γνωστούς ιούς ενώ νέοι ιοί και παράγωγα αυτών εμφανίζονται καθημερινά. 9. Για όλα τα δεδομένα υπάρχει backup, οπότε δεν πειράζει να δεχτούμε και μια απειλή. Η τεχνολογία back up δεν αποτρέπει μια καταστροφή, απλά διασφαλίζει ότι τα δεδομένα σας έχουν σωθεί σε περίπτωση που δεχτείτε επίθεση. Επίσης, σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν έγιναν back up ακριβώς πριν από την επίθεση, θα υπάρχει και πάλι απώλεια δεδομένων σε κάποιο βαθμό. 10. Εάν έχω λάβει ένα virus alert τότε απειλούμαι: Οι ιοίφάρσες και τα κατασκευασμένα virus alerts που κυκλοφορούν σχετικά με μη υπάρχουσες απειλές, είναι περισσότερα από τις πραγματικές απειλές. Πηγή: Εφημερίδα Εξπρές

7 Η συμβουλή του μήνα ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΑΣ EVENTS! Η μεγαλύτερη αξία προκύπτει από το συνδυασμό προσεκτικού σχεδιασμού, αφοσίωσης στην αποτελεσματικότητα και πάνω απ όλα στη στρατηγική. Ποιες είναι οι βασικές αρχές του επιτυχημένου business event marketing; Τα events είναι μια υβριδική ενέργεια πώλησης και marketing. Συνδυάζουν στοιχεία πωλήσεων, δημοσίων σχέσεων, έρευνας, χτισίματος brand awareness και account penetration. Στην πραγματικότητα, από όλες τις ενέργειες marketing, τα events είναι αυτά που πλησιάζουν περισσότερο τις πωλήσεις. Τα business events πρέπει να είναι ένα βασικό συστατικό του marketing mix. Όταν θεωρούνται απλά τακτική κίνηση, τότε πολύ σύντομα θα μετατραπούν από επένδυση σε απλή εμπειρία. Η στόχευση είναι το παν. Ένα business event είναι τόσο καλό όσο οι επισκέπτες που προσελκύει. Σε μια έκθεση, ένα καταπληκτικό περίπτερο είναι άχρηστο μπροστά στους λάθος ανθρώπους. Ξεκάθαροι, συγκεκριμένοι στόχοι. Χρειάζεται σχεδιασμός και χρηματοδότηση των παραμέτρων βάσει των οποίων θα μετρηθούν τα αποτελέσματα. Είναι αλήθεια ότι πολύ λίγη προσοχή και επιμέλεια δίνεται σε αυτόν τον τομέα. Ως αποτέλεσμα, τα business events συνολικά έχουν αναπτύξει μια αδικαιολόγητη φήμη ως «δύσκολα μετρήσιμα». Δεν είναι όμως περισσότερο δύσκολο να μετρηθούν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια marketing. Μη ζητάτε από τα events πράγματα που δεν μπορούν να κάνουν. Οι εκθέσεις, για παράδειγμα, τείνουν να μην είναι επαρκής για τη δημιουργία awareness. Είναι επίσης ένας ακριβός τρόπος για να χτίσει κανείς ένα mailing list. Εάν αυτοί είναι οι στόχοι, υπάρχουν σίγουρα καταλληλότερα εργαλεία του marketing για να τους πετύχετε. Το event είναι μόνο η αρχή. Πολλές εταιρίες πιστεύουν ότι εάν φτιάξουν ένα περίπτερο και εμφανιστούν στην έκθεση, είναι καθ όλα καλυμμένες. Η παρουσία του event όμως είναι μόνο ένα μέρος μιας καλά ενορχηστρωμένης καμπάνιας. Προωθήστε το business event σας. Στο πλαίσιο μιας έκθεσης, δεν είναι δυνατό να βασισθεί κανείς μόνο στους διοργανωτές για την καλύτερη προώθηση του event. Τα pre-show promotions είναι ίσως η καλύτερη ευκαιρία στο σημερινό trade-show marketing. Επαφές: το real value των events. Στο πλαίσιο μιας έκθεσης καλό είναι να αναζητήσει κανείς την ποιότητα έναντι της. Αρχή και τέλος είναι ο άνθρωπος. Εάν θεωρήσουμε ότι τα business events είναι ένα αποτελεσματικό face to face μέσο, τότε το όφελος βρίσκεται στους ανθρώπους που συμμετέχουν και στις δύο πλευρές αυτής της συνάντησης. Η επιτυχία έχει να κάνει με τη στόχευση του κατάλληλου κοινού και με τη δυνατότητα προσέλκυσης αυτού του κοινού για επικοινωνία κατά τη διάρκεια του event. Έχει επίσης να κάνει με την επιλογή, εκπαίδευση, και κινητοποίηση του κατάλληλου δυναμικού στελεχών που θα επιτύχουν αυτή την επικοινωνία. Το business event εξυπηρετεί επιχειρηματικούς στόχους. Μη βλέπετε το δέντρο και χάνετε το δάσος. Η διαχείριση ενός event Δεκέμβριος είναι μια εξαιρετικά 2006 πολύπλοκη και δύσκολη διαδικασία, από το στήσιμο μιας φαντασμαγορικής παρουσίας μέχρι τα logistics και τις χιλιάδες λεπτομέρειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πηγή: Marketing Week 7

πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν

πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχεί ριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχεί ριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρ ατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση I

εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρ ατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση I πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν

πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. «Καταγραφή απαιτήσεων για την πελατοκεντρική λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος»

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. «Καταγραφή απαιτήσεων για την πελατοκεντρική λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος» ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «Καταγραφή απαιτήσεων για την πελατοκεντρική λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος» ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ :ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (LOGISTICS) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ(BUSSINES

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:ΧΑΤΖΗΡΙΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan»

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan» Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1 ΘΕΜΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤHΣ-ΣΥΝΤΑΚΤHΣ ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ 438 ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

E - BANKING ΜΑΘΗΜΑ : ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΠΑΜΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ( Α.Μ. 1990081 ) ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ( Α.Μ.

E - BANKING ΜΑΘΗΜΑ : ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΠΑΜΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ( Α.Μ. 1990081 ) ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ( Α.Μ. E - BANKING ΜΑΘΗΜΑ : ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΠΑΜΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ( Α.Μ. 1990081 ) ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ( Α.Μ. 1990139) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : E-BANKING 1.1 Ορισμός και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 1.3 CRM & μάρκετινγκ σχέσεων 11 1.4 Τα Δομικά στοιχεία του CRM 19 1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...5 ΠΗΓΈΣ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ ΊΔΡΥΣΗΣ...6 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΙΔΈΑΣ ΓΙΑ ΝΈΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ...8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ERP ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ EUROBANK» Φοιτήτρια : Μαρία Κατσιάνη Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ e-crm» Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ e-crm» Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ e-crm» Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Σταμουλακάτος Ηρακλής Επιβλέπων Καθηγητής : Ρομπογιαννάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: LUBJANA XHEJA 14574 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΛΙΝΑ ΧΥΖ ΑΘΗΝΑ 2014 Ευχαριστίες Με την πτυχιακή μου εργασία ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΣΕΙΡΗΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΣΕΙΡΗΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA TOURISM MANAGEMENT ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΣΕΙΡΗΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ Πρέβεζα 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2011 Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΙΔΡΥΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ Ημερίδα Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 11 Νοεμβρίου 2013 Επιμελητήριο Φλώρινας Φλώρινα Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έναρξη - Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm ΑΓΑΘΗ Β. ΤΣΟΒΙΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Ρομπογιαννάκης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Βαρσάμης Θωμάς 2010 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Σελίδα 1 από 113 Εκττονηθείσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA ΤΩΝ: ΜΩΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΤΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ - ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα