χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχεί ριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχεί ριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω"

Transcript

1 πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Service Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Π ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκησ τρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεω ρηματοοικονομική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησια κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Workshops Στρατηγι χεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρ αι Λογιστική Υποστήριξη Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Worksh ογιστική Υποστήριξη Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Πρ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότ Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων ρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Δι κπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Hardware Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχε οιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση αι Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Δ Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητ ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Σ χεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software #15 Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρ αι Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπ ιεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσε υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Ε κπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων κα πικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματο αι Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπ Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής H ardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρημ ικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχει κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardwa oftware Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξ υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Στρατηγική Επιχε χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχεί ριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Service Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Π ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκησ τρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεω ρηματοοικονομική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησια κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Workshops Στρατηγι χεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρ αι Λογιστική Υποστήριξη Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Worksh ογιστική Υποστήριξη Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Πρ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότ Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων ρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Δι κπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Hardware Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχε οιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση αι Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Δ Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητ ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Σ εδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρη αι Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπ ιεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσε υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Ε κπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων κα ινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοι κα ογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπα Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής H ardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρημ ικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχει κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardwa oftware Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξ υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οικονομική και Λ ογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαιδ ιεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software κπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματ ιαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Στρατηγική Επιχειρήσεων Ε ρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδ

2 Editorial Aγαπητοί μας φίλοι και συνεργάτες, #15 Aκρίβεια στα τρόφιμα, ακρίβεια στα καύσιμα, χαμηλές συντάξεις, οι μισοί έλληνες δήλωσαν ότι ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ διακοπές φέτος. Και άλλα ευτράπελα Μα είμαστε σοβαροί; Μάλλον έχουμε χάσει το μέτρο της σοβαρότητας μας. Και όμως στο τριήμερο του Αγ. Πνεύματος είχαμε ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΘΕΝΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Ι.Χ. κατά 30%!!! Αν προσπαθήσατε να βρείτε ένα κατάλυμα για το τριήμερο αυτό μέρες ΠΡΙΝ, οι απαντήσεις που θα πέρνατε θα ήταν απογοητευτικές!!! «Μα όλα είναι κλεισμένα από τα Χριστούγεννα!!!» Ακρίβεια; Ναι, αλλά γιατί; Οι διοικητικές πράξεις του ελληνικού κράτους και οι φόροι υπέρ τρίτων, αυξάνουν ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Θα γνωρίζουν βέβαια οι αγαπητοί αναγνώστες ότι στην Ε.Ε. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ οι φόροι υπέρ τρίτων. Καταλαβαίνετε γιατί όλα τα είδη ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΦΤΗΝΑ στην Ευρώπη; Μήπως έχουν στην Ε.Ε. το +21% του αγγελιοσήμου που επιβαρύνει τις διαφημίσεις σε περιοδικά και εφημερίδες και πηγαίνει υπέρ του ταμείου των δημοσιογράφων; Μήπως έχουν στην Ε.Ε. την υποχρεωτική δημοσίευση των ισολογισμών των εταιριών σε 3 (ΤΡΕΙΣ) εφημερίδες; Αυτά είναι ελληνικά φαινόμενα που είναι ξεκάθαρο που στοχεύουν. Άλλο αστείο φαινόμενο είναι «οι μεσάζοντες», οι οποίοι επιβαρύνουν το κόστος, ουρλιάζουν στα κανάλια οι παραγωγοί και οι τελικοί καταναλωτές. Μα το θέμα ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΛΟ. Γιατί οι ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ να μην διαθέτουν ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΤΟΥΣ στην κατανάλωση; Ποιος θα μας απαντήσει; Να κάνουν μηχανισμούς εμπορίας και διακίνησης. Σε όλη την Ευρώπη οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, είναι εξαιρετικά ΕΥΡΩΣΤΕΣ οικονομικά και οργανωτικά. Εκτός από την Ελλάδα, όπου οι όποιες αγροτικές επιδοτήσεις έγιναν 4 Χ 4, ζαντολάστιχα, διαμερίσματα στην πόλη και βίλλες. Aρα οι μεσάζοντες φταίνε; Φίλοι μας, όλα τα παραπάνω είναι ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ που μας οδηγούν ταχύτατα προς στην τελευταία θέση της κατάταξης μεταξύ των 55 πιο ανεπτυγμένων χωρών. Ας σκεφτούμε λίγο, ο καθένας από το μετερίζι του, με ποιο τρόπο μπορούμε να προσφέρουμε λίγο προβληματισμό και λίγη ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην επιχειρηματική μας καθημερινότητα. Να αλλάξουμε κάτι τελικά σε αυτό τον σπαρασσόμενο από τα κόμματα και τις μίζες τόπο. Εμείς στη GECON έχουμε αποδείξει τις προθέσεις μας για να συμβάλλουμε ενεργά σε μια αλλαγή. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και τώρα με το Business Challenge Awards-Project Competition. Στην προσπάθεια μας αυτή σας θέλουμε ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ. Καλό καλοκαίρι με υγεία και δύναμη. Κ. Γεωργάκας Editorial Νέα της GECON Νέα της αγοράς Άρθρο του μήνα Υπάλληλοι έτοιμοι για όλα Συμβουλή του μήνα: ΑΝΕΠΙΚΕΡΔΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Ο κατάλληλος τρόπος να τους διαχειριστείτε σελ.2 σελ.3-4 σελ.5 σελ.6 σελ.7 Το επόμενο Newsletter θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του 2008

3 P συνεχή Νέα της GECON Η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει η για 12P χρονιά ένα από τα σημαντικότερα επιχειρηματικά γεγονότα, το MONEY SHOW. Ο θεσμός του MONEY SHOW αποτελεί ένα forum παρουσίασης νέων ιδεών και ανάπτυξης για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, και διοργανώνεται από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο και την ΟRGANOTECNICA A.E., στο ξενοδοχείο HYATT REGENCY. Η ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ (GEORGAKAS CONSULTING GROUP-GECON) και φέτος θα συμμετέχει στο ετήσιο Πολυσυνέδριο Money Show, με εκδηλώσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Το 2009 είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για την εταιρία καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια από την επιτυχή παρουσία της στην αγορά των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Η GECON στο πλαίσιο του Money Show και με αφορμή τον εορτασμό της επετείου αυτής, αναλαμβάνει μία ξεχωριστή πρωτοβουλία, διοργανώνοντας μια μεγάλη εκδήλωση με αντικείμενο έναν διαγωνισμό project. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒΕ. Αντικείμενο του διαγωνισμού θα είναι η εκπόνηση projects με ποικίλα θέματα, τα οποία θα αποφασίσουν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις σύμφωνα με τα αιτήματα και τις ανάγκες τους. Οι διαγωνιζόμενοι, που μπορεί να είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές, ελεύθεροι επαγγελματίες ή ακόμα και στελέχη επιχειρήσεων (υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται το κύρος και η αντικειμενικότητα του διαγωνισμού), θα κληθούν να αναπτύξουν τα θέματα αυτά, εργαζόμενοι είτε ατομικά είτε ομαδικά, για την εκπόνηση των συγκεκριμένων projects. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα κερδίσουν μια σημαντική παρουσία και προβολή σε ένα συνέδριο εξαιρετικής φήμης και θα αποκομίσουν λύσεις αλλά και αξιόλογες ιδέες για τα προβλήματα και τα θέματα που τις ταλανίζουν, σχεδιασμένες από άτομα ή ομάδες ατόμων που εργάστηκαν με μεγάλη όρεξη και συνέπεια αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να αξιολογήσουν τις δυνατότητες τους σε συγκεκριμένες καταστάσεις και πραγματικές συνθήκες αγοράς και την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με αξιόλογες επιχειρήσεις και να αποκτήσουν εμπειρίες που θα συμβάλλουν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Ακόμα θα υπάρχει και συμβολικό οικονομικό όφελος για τους συμμετέχοντες που διακρίθηκαν. Η εκπόνηση των projects, θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2008 όπως ορίζει ο διαγωνισμός και εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις- προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την GECON. Tα projects θα αξιολογηθούν από επιτροπή που θα απαρτίζεται από αναγνωρισμένους ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες, εκπροσώπους φορέων και καταξιωμένα στελέχη επιχειρήσεων σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια, ανάλογα με το είδος και το εύρος του project που θα εκπονηθεί. Η βράβευση των διαγωνιζόμενων θα πραγματοποιηθεί στις 29 Νοεμβρίου 2008, στην διάρκεια του επίσημου δείπνου του MONEY SHOW στην αίθουσα REGENCY BALLROOM του HYATT REGENCY και θα περιλαμβάνει μια σύντομη παρουσίαση των επιχειρηματικών σχεδίων από τις καλύτερες ομάδες του διαγωνισμού και θα ακολουθήσει η απονομή των βραβείων.

4 Μέχρι την στιγμή που γράφονται οι γραμμές αυτές, 5 εταιρίες δήλωσαν ήδη συμμετοχή στο Business Challenge Awards- Project Competition. Οι εταιρίες αυτές είναι η ΓΕΤΗΛ Α.Ε. (Ηλεκτρολογικό υλικό), η OLYMPIA ELECTRONICS ΑΒΕΕ (Προϊόντα Υψηλής Τεχνολογίας), η DOPPLER A.E. (Ανελκυστήρες), η SEDIA ABEE (Καθίσματα και Έπιπλα γραφείου) και η ΧΑΡΜΑ ΑΒΕΕ (κοτόπουλα Νεοχωρούδας). Τηλεφωνικά εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους και άλλες 8 εταιρίες. Τα projects που έχουν κατατεθεί στη GECON για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, είναι περίπου 20. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ. Ήδη δύο από τις 5 εταιρίες που συμμετέχουν στο Business Challenge Awards Project Competition προσέφεραν ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, στα άτομα που θα διακριθούν στο διαγνωστικό κομμάτι και θα έχει επεξεργαστεί το project της συγκεκριμένης εταιρίας. Μέχρι στιγμής το Business Challenge Awards τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). Από πλευράς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, συμμετοχή έχει δηλώσει το ΑΤΕΙ Καβάλας και αναμένουμε τις συμμετοχές και των άλλων ιδιωτικών ή/ και δημοσίων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ευχαριστούμε τον καθηγητή κ. Κων/νο Τερζίδη για την πρωτοβουλία του. Η GECON έχει ήδη έρθει σε επικοινωνία με τα ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ διαφόρων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπως: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πολυτεχνική Ξάνθης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Οικονομικό Κρήτης και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αλλά και με γραφεία διασύνδεσης τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπως τα ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Αθήνας, Καστοριάς κ.α. προκειμένου να κοινοποιηθεί η ενέργεια αυτή στους ενεργούς φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς και στους απόφοιτους. Τα άτομα που μέχρι στιγμής έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στο Project Competition προέρχονται από τον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις κ.κ. Ειρήνη Κόντρα και Σοφία Παρσαλίδου στο τηλ: Ολοκληρώθηκε στα μέσα Ιουνίου 2008, η πρώτη φάση της συνεργασίας της GECON με την ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ Α.Ε., η οποία διαχειρίζεται τον πολυχώρο εστίασης YAMAS, στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Η εταιρία πρωτοπορεί στον χώρο της εστίασης, δημιουργώντας ένα καινοτομικό concept gourmet εστίασης, με στόχο την ανάπτυξη σημείων στο εξωτερικό. Μέσα από το «Σύστημα Marketing YAMAS», εταιρίες από τον χώρο των τροφίμων, του κρασιού, του πολιτισμού και του τουρισμού, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους, έτσι ώστε το όραμα της εταιρίας το CONTEMPORARY GREEK CULTURE, να ταξιδέψει την σύγχρονη Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Ηγέτες και πρωτοπόροι της προσπάθειας οι κ.κ. Γιάννης Διονυσιάδης και Λευτέρης Λαζάρου. Έρευνα Gecon και Swansea Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας στο Swansea και τον καθηγητή Δρα Α. Σημηντήρα, ξεκινήσαμε μια Πανελλαδική Έρευνα σχετικά με το σύστημα αμοιβών που ισχύει στα σημεία λιανικής πώλησης αγαθών. Επικοινωνώντας με τους ιδιοκτήτες και τους managers τόσο μικρών καταστημάτων, όσο και αλυσίδων λιανεμπορίου, θα προσδιορίσουμε τα ποιοτικά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το ύψος των αμοιβών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι έτοιμα στις αρχές του 2009 και μέσα από τις σελίδες του Newsletter της GECON, θα είστε ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ που θα τα πληροφορηθείτε.

5 ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ Ραγδαία ανακατανομή δυνάμεων δημιουργείται στο λιανεμπόριο λόγω της υπερσυγκέντρωσης δυνάμεων από τα μεγάλα εμπορικά κέντρα. Σύμφωνα με έρευνα της Stat Bank μέχρι το 2010 θα υπάρχουν 1 εκ. m² σε εμπορικά κέντρα. Η τάση αυτή κυριαρχεί και στη Θεσσαλονίκη καθώς ολοένα και περισσότερα εμπορικά κέντρα και εκπτωτικά χωριά έρχονται να συμπληρώσουν το επιχειρηματικό σκηνικό. Σε ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ακινήτων προχώρησε η Pasal Development η οποία αγόρασε παλιό καπνομάγαζο στην οδό Εγνατίας στη Θεσσαλονίκη έναντι του ποσού των 6 εκ.. Η πολυεθνική Leroy Merlin που δραστηριοποιείται στην αγορά ειδών σπιτιού do it yourself επεκτείνει τις δραστηριότητες της στη Aνατολική και Δυτική Θεσσαλονίκη και πρόκειται να αναπτυχθεί σε ένα χώρο m². Η εταιρία φιλοδοξεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της Γερμανικής Praktiker. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός πως η ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς επενδυτές. Αξίζει να σημειωθεί πως μόνο το διάστημα η περιοχή προσέλκυσε επενδύσεις ύψους άνω των 300 εκ.. ΠΑΜΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! Από τις Αυγούστου η εταιρία μας θα παραμείνει κλειστή Νέα της αγοράς Τη δεύτερη θέση κατέχει η Ελλάδα στις δαπάνες για υγεία και παιδεία, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Τα ελληνικά νοικοκυριά αφιερώνουν για παιδεία το 2,4% του συνόλου των δαπανών τους, και για υγεία το 5,9%, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεγάλο αυτό ύψος δαπανών για τις ιδιωτικές υπηρεσίες, είναι το αποτέλεσμα της ανυπαρξίας βελτίωσης των προσφερομένων υπηρεσιών στην παιδεία και στην υγεία από την ελληνική πολιτεία. Από πλευράς δαπανών στον πολιτιστικό τομέα τα ελληνικά νοικοκυριά κατέχουν την τελευταία θέση παρέα με την Ρουμανία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό ΦΩΣ προσφέρει εδώ και χρόνια στη κοινωνία της Θεσσαλονίκης, η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. Mε άξιο πρόεδρο τον γνωστό και καταξιωμένο επιχειρηματία κ. Νίκο Ευθυμιάδη και διευθυντή τον κ. Ιορδάνη Καϊσερλίδη, η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ προχωρά με σταθερά βήματα σε μία νέα εποχή με το περιοδικό «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚέΩΝ ΠόΛΙΣ». Με τη νέα του μορφή το περιοδικό θα περιλαμβάνει πέρα από την σταθερή του αναφορά στην ιστορία της Θεσσαλονίκης, θέματα πολιτισμού και επιστημών που συνδέονται με αυτή την πόλη είτε άμεσα είτε έμμεσα και αποτυπώνουν την «τρέχουσα ιστορία της». Πρόσφατα παρουσιάστηκε από την ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ μία πράγματι πρωτοποριακή έκδοση: η ιστορία της επιχειρηματικότητας, μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο. Μία καταπληκτική συλλεκτική έκδοση, έργο της Δρος Αγγελικής Μυλωνάκη, με τίτλο «Δουλειές με Φούντες». Η ιστορία της επιχειρηματικότητας παρουσιάζεται μέσα από την επεξεργασία 500 περίπου ταινιών της Χρυσής Εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Η έκδοση συνοδεύεται και από DVD με χαρακτηριστικά αποσπάσματα από ελληνικές ταινίες. Θερμά συγχαρητήρια στους εμπνευστές της προσπάθειας και περιμένουμε πλέον, όχι «ψήγματα» πολιτισμού, αλλά «καταιγισμό» πολιτιστικών ιδεών και έργων. Τα έχουμε ανάγκη. Μέχρι να μάθει κανείς να διοικεί το χρόνο, δεν μπορεί να διοικήσει τίποτε άλλο. Peter Drucker

6 Άρθρο του μήνα 7 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ στοιχεία για ΕΤΟΙΜΟΙ την τεχνολογία ΓΙΑ ΟΛΑ DSL Ιούνιος 2007 Τι θα ήταν ικανός να κάνει ένας απλός εργαζόμενος για να «χτίσει» το μέλλον του; Μέχρι που μπορεί να φτάσει ένας υπάλληλος προκειμένου να κερδίσει την εύνοια του αφεντικού του και να εξασφαλίσει μια καλύτερη θέση στην εταιρία η έναν καλύτερο μισθό; Απ ό,τι φαίνεται, πολύ μακριά! Δυστυχώς η ευγενής άμιλλα δεν είναι χαρακτηριστικό όλων των ανθρώπων, γι αυτό και οι περισσότεροι κλξ οπξ έχουμε γνωρίσει συναδέλφους πρόθυμους να κάνουν τα πάντα για να πετύχουν τους σκοπούς τους. Η πιο γνωστή τακτική της συγκεκριμένης κατηγορίας υπαλλήλων είναι «το ευγενικό παιδί για όλες τις δουλειές». Οι εν λόγω υπάλληλοι διεκπεραιώνουν «με ευχαρίστηση» όλες τις εξωτερικές δουλειές του αφεντικού τους, του χαμογελούν ακόμα και όταν δεν το νιώθουν, συμφωνούν μαζί του ακόμα και όταν διαφωνούν, φροντίζουν να είναι πάντα παρόντες στην αποχώρησή του για να δείξουν πόσες ώρες εργάζονται προς όφελος της εταιρίας, και άλλα πολλά Πέρα όμως από αυτή τη δουλοπρεπή συμπεριφορά, οι «έτοιμοι για όλα» υπάλληλοι έχουν να επιδείξουν και άλλα ταλέντα. Δεν διστάζουν να προκαλέσουν τον ανώτερό τους σε ερωτικό παιχνίδι για να έχουν ό,τι δεν μπορούν να αποκτήσουν με την αξία τους. Ακόμη και αν η ερωτική αποπλάνηση δεν ολοκληρωθεί, χάρη στην προκλητική συμπεριφορά τους θα αντιμετωπιστούν ασφαλώς ευνοϊκότερα απ ότι οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους. Υπάρχουν όμως και χειρότερα.. Οι «έτοιμοι για όλα» υπάλληλοι μπορούν να φτάσουν ακόμα και πιο μακριά, προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους. Μπορούν, παραδείγματος χάρη, να καταστρέφουν αρχεία στον υπολογιστή των συναδέλφων τους, να διαδίδουν φήμες, να τους κακολογούν ασταμάτητα, να υπαινίσσονται στον προϊστάμενό τους ότι περνούν πολλές ώρες στο Ιντερνετ, παραμελώντας τα καθήκοντά τους ή ακόμα και ότι αναζητούν εργασία σε ανταγωνιστή. Πού μπορείτε να συναντήσετε τους«έτοιμους για όλα» υπαλλήλους; Η συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων συναντάται κυρίως σε μεγάλες εταιρίες. Όπου υπάρχει έντονος ανταγωνισμός και συνεπώς, είναι δύσκολο ν ανέβει κάποιος στην ιεραρχία. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου το αφεντικό είναι και ο ιδιοκτήτης, οι υπάλληλοι δύσκολα θα προβούν σε τέτοιες ενέργειες. Ακόμη δυσκολότερα, ο ιδιοκτήτης θα προαγάγει κάποιον, ο οποίος δεν το αξίζει αφού η τύχη της περιουσίας του τον ενδιαφέρει περισσότερο από την ικανοποίηση του υπαλλήλου του. Επιπλέον, στις μικρές επιχειρήσεις, οι σχέσεις μεταξύ του προσωπικού είναι πιο άμεσες, οπότε οι υπάλληλοι είναι πιο προσεκτικοί. Πόσο ικανοί είναι οι «έτοιμοι για όλα» υπάλληλοι; Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι έχουν ως αρχή ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Όμως για ποιο λόγο χρησιμοποιούν πλάγια μέσα; Δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα για να πετύχουν τους στόχους τους, παίζοντας με ανοιχτά χαρτιά; Οι «έτοιμοι για όλα» υπάλληλοι μπορούν να είναι ικανά στελέχη με πλούσιο βιογραφικό, αξιόλογη προϋπηρεσία και δημιουργικές ιδέες. Αυτό που τους διακρίνει όμως είναι η ανάγκη τους να ανέβουν γρήγορα επαγγελματικά πατώντας επί πτωμάτων. Η προαγωγή και η αύξηση του μισθού, τους απασχολεί πολύ παραπάνω απ όσο απασχολεί τους συναδέλφους τους, οι οποίοι τους ανταγωνίζονται με θεμιτά μέσα. Αρκετοί πιθανόν να χαίρονται που δεν έχουν συνεργαστεί μέχρι τώρα με αριβίστες. Άλλοι ίσως αναγνωρίζουν τους συναδέλφους τους σε όσα είπαμε και άλλοι τον ίδιο τους τον εαυτό! Πηγή: Manager 6

7 Η συμβουλή του μήνα ΑΝΕΠΙΚΕΡΔΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Ο κατάλληλος τρόπος να τους διαχειριστείτε Οι προβληματικοί πελάτες μπορεί να κοστίζουν πολλά χρήματα στην εταιρία σας, όμως η άμεση απόρριψή τους, ίσως να μην είναι ο καλύτερος τρόπος απαλλαγής από το βάρος τους. Τα υπέρ και κατά της διακοπής των σχέσεων με τους ζημιογόνους πελάτες. Χρησιμοποιώντας πραγματικά παραδείγματα, οι συγγραφείς επιδεικνύουν το πώς η απόφαση τερματισμού της σχέσης με έναν πελάτη ή μιας ολόκληρης κατηγορίας πελατών μπορεί να οδηγήσει: σε αύξηση κερδών, σε τόνωση του ηθικού των εργαζομένων, σε επίλυση ζητημάτων περιορισμένης επάρκειας και υποστήριξη της εταιρικής στρατηγικής. Προτού προβείτε σε ενέργειες, αναφέρουν οι συγγραφείς, συμβουλευτείτε τα πέντε μέρη της «περιοριστικής πολιτικής» που έχουν συστήσει. Κατά πρώτον, επανεξετάσετε το πλαίσιο στο οποίο κινούνται οι υπάρχουσες σχέσεις πελατών. Ίσως διαπιστώσετε πως ο παραγωγικότερος τρόπος παρέμβασης είναι η εκπαίδευση των πελατών και όχι η απόρριψή τους. Καμία επιχείρηση δεν έχει την πολυτέλεια να περιορίζει την πελατειακή της βάση, οπότε και η διακοπή των σχέσεων δε θα πρέπει να περιορίζεται απλά στο ποιος είναι επικερδής και ποιος όχι οι στρατηγικές επιπτώσεις είναι πολύ σημαντικές για κάτι τέτοιο. Τελικά, η απόφαση της «διακοπής ή μη», μπορεί να είναι ο «δυσκολότερος πελάτης» όλων. Ωστόσο, ο τερματισμός εμπεριέχει δυνητικούς κινδύνους για διάφορα μέρη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι εναπομείναντες πελάτες και οι εργαζόμενοι που συχνά αναρωτιούνται αν πλησιάζει και η δική τους «σειρά». Ακόμα, οι ηθικές και νομικές κυρώσεις όπως και ο κίνδυνος της κακής δημοσιότητας υπάρχουν πάντα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αν επαναδιαπραγματευτείτε την προσφερόμενη αξία, θα βγείτε κερδισμένοι και οι δύο. Σε άλλες, θα είναι προτιμότερο να τους «μεταφέρετε» σε άλλες θυγατρικές ή εναλλακτικούς παρόχους. Εάν γίνει απαραίτητος ο τερματισμός της σχέσης με τον πελάτη, χρησιμοποιήστε έναν ευθύ, διαπροσωπικό τρόπο. Δεκέμβριος 2006 ΠΗΓΗ: Customer Management Harvard Business Review 7

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρ ατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση I

εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρ ατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση I πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν

πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan»

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan» Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1 ΘΕΜΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤHΣ-ΣΥΝΤΑΚΤHΣ ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ 438 ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 2 SPIRAL BUSINESS SOLUTIONS ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε μία εποχή, όπου το άνοιγμα των αγορών και η άρση των περιοριστικών όρων στις εμπορικές συναλλαγές διαμόρφωσαν μία νέα τάξη πραγμάτων, που στην καθημερινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA ΤΩΝ: ΜΩΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΤΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ - ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ Πρέβεζα 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8544666, Fax. 210 8543636 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ Ημερίδα Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 11 Νοεμβρίου 2013 Επιμελητήριο Φλώρινας Φλώρινα Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έναρξη - Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: BUSINESS PLAN. Θεωρία και προσέγγιση στην πράξη. Υποβληθείσα στον Καθηγητή Εφαρμογών κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» Υπό της φοιτήτριας: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΚΟΥΣΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ - ΧΑΡΑ ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σεπτέμβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School 2007 Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν 2 0 0 7 Συντάκτης του ΟΔΗΓΟY ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2007 είναι ο κ. Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΕΠΕnews Τριμηνιαία έκδοση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληφοροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας ΕΚΔΟΤΗΣ Ελένη Παπανδρέου, Ειδική Γραμματέας ΔΣ του ΣΕΠΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στο 4ο Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής-i2fest 2013. 3 Φορές πιο γρήγορο internet από το MIT. Ψηφιακά αντίγραφα κλειδιών στο Cloud

Αφιέρωμα στο 4ο Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής-i2fest 2013. 3 Φορές πιο γρήγορο internet από το MIT. Ψηφιακά αντίγραφα κλειδιών στο Cloud Ηλεκτρονικό περιοδικό - http://erkan.gr - ISSN : 2241-6625 Τεύχος 2 / Δεκέμβριος 2013 / Δωρεάν έκδοση Αφιέρωμα στο 4ο Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής-i2fest 2013 3 Φορές πιο γρήγορο internet από το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ MARKETING ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗΣ (REAL ESTATE)

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ MARKETING ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗΣ (REAL ESTATE) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ MARKETING ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ

ΑΤΕΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΑΤΕΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΣΚΕΝΤΟ ΓΙΑΣΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010-2011 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους Σπουδάστρια Ζάρα Σοφία Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL ) ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΑ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL ) ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΑ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL ) ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ποιότητας η έκθεση xenia

Πρόταση ποιότητας η έκθεση xenia 39η xenia ημέρα 3η, 4η ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΤΕΠ Χρήση φυσικών πόρων Θεσμικό πλαίσιο για την χρήση φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΜΠΙΛΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός 2010

Ετήσιος Απολογισμός 2010 Ετήσιος Απολογισμός 2010 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Όλοι γνωρίζουμε ότι το 2010 δεν ήταν μια συνηθισμένη χρονιά και ότι ο κλάδος υπέφερε από την κρίση, παρόλο, που τα

Διαβάστε περισσότερα