ΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ/ Job Data Change Form Greece

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ/ Job Data Change Form Greece"

Transcript

1 ΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ/ Job Data Change Form Greece ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ / JOB DATA CHANGE FORM INSTRUCTIONS Η φόρμα αυτή συμπληρώνεται από τους Προϊσταμένους προκειμένου να δηλώσουν μία μεταβολή που σχετίζεται με τη μεταβολή στα στοιχεία της εργασίας. Όταν υποβάλλεται τη φόρμα παρακαλείσθε να συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που υποδεικνύονται με αστερίσκο.(*) This form should be used by Managers to submit a Job Data Change transaction. When submitting this form, complete all required fields designated with an asterisk (*). Παρακαλώ όπως λάβετε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις./ Please complete this form with all required approvals. Αφού συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία, να μας παρέχετε όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες που σχετίζονται με την καταχώρηση που θέλετε να κάνετε στο HR Connect. / Please fill out all required sections and provid e all details that are relevant to the job data change trans action you are initi ating. Η συμπληρωμένη φόρμα θα πρέπει να αποσταλεί στο ή στο φαξ Σε περίπτωση που έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού στο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / INITIATOR INFORMATION (Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν το Manager που αιτείται τη μεταβολή. Στην περίπτωση αλλαγής Manager, η φόρμα συμπληρώνεται από το νέο Manager/This is the information of the Manager requesting the change; if there is a change in Manager, this is the Receiving Manager) *Ονομ ατεπώνυμ ο/full Name: (First / Last) *Αριθμ ός υπαλλήλου στο HR Connect/Employee ID Number: *Ημερομηνία Υποβολής/Submit Date: DD/MM/YYYY *Τηλέφωνο Επικοινωνίας/ Contact Phone Number: * Address: 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ / EMPLOYEE INFORMATION (Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν τον εργαζόμενο για τον οποίο αιτείσθε τις μεταβολές./this is the information of the employee you are proposing changes for) *Όνομ α υπαλλήλου/employee Name: *Κωδικός υπαλλήλου στο HR Connect /Employee Number: *Ημερομηνία έναρξης ισχύος /Effective Date for this change: DD/MM/YYYY 3. ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΡΟΛΟΥ /ASSIGNMENT STATUS CHANGE REASON (Παρακαλώ επιλέξτε μόνο μία αιτία μεταβολής βάζοντας x στην αντίστοιχη αιτία. Οι αριθμοί δίπλα από κάθε Αιτία Μεταβολής βρίσκονται σε αύξουσα. Εσείς καλείσθε να επιλέξετε την αιτία που ταιριάζει με την περίπτωσή σας και έχει το μικρότερο αύξοντα αριθμό/ Please Select Only One Change Reason by placing an X next to a reason) The number to the left of the change reason represents the Assignment Change Reason hierarchy values. The numbers range in ascending order, and whichever change you encounter first on the list, is the reason you will select.

2 (ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΡΟΛΟΥ /ASSIGNMENT STATUS CHANGE REASON) Π.χ. Εάν ο εργαζόμενος αλλάζει Τοποθεσία ενώ ταυτόχρονα θα προαχθεί θα επιλέξετε την Αιτία: 1.15 Προαγωγή / For example, if the employee is changing work locations, but also being promoted, the change reason you would select would be Promotion Προαγωγή/ Promotion 1.20 Υποβιβασμός/Demotion 1.25 Probation Confirmation 1.30 Probation Extension 2.05 Transfer Change in Job 2.10 Transfer Change in Organization 2.15 Αλλαγή Τοποθεσίας / Transfer Change in Work Location 2.20 Transfer-Temp to Perm 2.21 Transfer-Perm to Temp 2.25 Acting Assignment / Contract 2.30 Αλλαγή Υπευθύνου / Change in Supervisor 2.35 Change in Work Hours / Shift 2.40 Αλλαγή ΜισθούPay Change (If change has Multiple Components of Pay, please fill out section 9) 2.45 Λήξη Σύμβασης / End Acting Assignment / Contract 2.50 Changing Payroll 3.05 Job Reclassification 3.10 Αναδιοργάνωση τμήματος Restructuring / Reorganization 4.05 Additional Assignment (If On call/freelance employee, please fill out section 5) 4.06 End Additional Assignment 4.10 Ανανέωση Σύμβασης / Acting Assignment Extension / Contract Extension Επιπρόσθετα Σχόλια /Additional Comments:

3 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ /ΡΟΛΟ ASSIGNMENT INFORMATION (Αφορά πληροφορίες σχετικά με τα νέα καθήκοντα. Σε περίπτωση αλλαγής Manager, συμπληρώνεται υποχρεωτικά από το νέο Manager/ This is the information for the new assignment; it is mandatory for the Receiving Manager to fill out if this request has a change in Manager) Ενέργεια / Action on Assignment: Προσθήκη/Add Ενημέρωση/Update Διαγραφή/Remove *Όνομα Οργανισμού/ Organization Name: *Τίτλος Θέσης /Job Title: (Finance.Administration.Multi-area.Accounting and Tax Manager) (GR.Non Brand.Finance.Credit Control) *Τοποθεσία/Location Name: (GR.ATHENS.TZAVELLA 67.Corporate Office) Door Number: **Εργασία από το σπίτι Work From Home? Yes No PROBATION INFORMATION (if applicable) Μήκος /Length (Days/Months): Μονάδες /Units: 5. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ/ ΡΟΛΟΣ /ADDITIONAL ASSIGNMENT INFORMATION (Σημείωση: Αν ο εργαζόμενος είναι πλήρους απασχόλησης, δε μπορεί να έχει και επιπρόσθετα καθήκοντα/ρόλο Note, Employee cannot have additional assignments if primary assignment is Full Time) Ενέργεια/ Action on Assignment: ΠροσθήκηAdd Ενημέρωση/Update Διαγραφή/Remove *Όνομα Οργανισμού/Organization Name: *Τίτλος Θέσης /Job Title: Door Number: *Τοποθεσία/Location Name: Μισθός/ Salary: Υπάρχει μεταβολή στον πρωταρχικό ρόλο/καθήκοντα Is there a change to which assignment is Primary? Ναι/Yes Όχι/No 6. ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /CHANGE ASSIGNMENT CATEGORY (Επιλέξτε βάζοντας X στο κουτάκι της επιλογής σας/select Only One by placing an X next to a category) *Κατηγορία Απασχόλησης/Assignment Category: Πλήρους/ ΚανονικήFT Regular Πλήρους / Προσωρινή FT Temporary On-Call/Freelance Μερικής/ Κανονική /PT Regular Μερικής/ Προσωρινή PT Temporary *Έάν πρόκειται για προσωρινή, ποια είναι η αναμενόμενη ημερομηνία λήξης; If Temporary Assignment, what is the projected Assignment End Date? (DD/MM/YYYY) *Σημείωση: Εάν ο εργαζόμενος έχει υπόλοιπο αδείας, παρακαλώ συμπληρώστε αριθμό υπολειπόμενων ημερών/ Please Note: If employee is owed any vacation payout, please indicate number of vacation / days here: 7. ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ MANAGER/ ASSIGN A NEW MANAGER (Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που έχουμε μεταβολή Manager/ Only complete this section if this employee will be assigned to a new Manager from this job change) Ονοματεπώνυμο νέου Manager/New Manager Name: Κωδικός νέου Manager στο HR Connect/New Manager Employee ID #: 8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΜΙΣΘΟ /PAYROLL INFORMATION /ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΙΣΘΟΥ PROPOSE PAY CHANGE (Περίπτωση A) (Παρακαλώ υποδείξτε τη μεταβολή /Please indicate what is changing) *Ώρες Εργασίας/ εβδομάδα /Work hours per week: *Βάση Μισθού/ Salary Basis: Ωρομίσθια/Hourly Μισθωτή Salaried Daily Basis Νέος μισθός /Salary Actual Pay Amount: Επόμενη αναθεώρηση μισθού- ημερομηνία /Next Salary Review Date:

4 8.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΜΙΣΘΟ/ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΙΣΘΟΥ / PAYROLL INFORMATION / PROPOSE PAY CHANGE (Περίπτωση B) Αν προτείνετε νέο μισθό συμπληρώστε την ενότητα 1. Εάν υπάρχουν μεταβολές στα επιμέρους συστατικά του μισθού (π.χ. επιδόματα) συμπληρώστε την ενότητα 2./ If you are only proposing a new salary change for the employee, fill out section 1.0. If there are multiple components of pay for the new salary change, fill out section Νέος μισθός / Actual Pay Amount: $ Βάση μισθού/ Salary Basis: (Day Rate/Hourly/Salary) Επόμενη αναθεώρηση μισθού Ημερομηνία Next Annual Salary Review Date: (DD/MM/YYYY) Παρακαλώ επιλέξτε μόνο μία αιτία μεταβολής μισθού/please select only one reason for pay change from the list below Προαγωγή Promotion Increase to Minimum Salary Range Συλλογική Σύμβαση / Collective Agreement Ανάθεση Ρόλου /Acting Assignment Ετήσια Αναθεώρηση/ Annual Review/ Merit Προσαρμογή στα δεδομένα της αγοράς / Market Adjustment Συμπλήρωση δοκιμαστικής Επιπλέον Καθήκοντα Additional Assignment Demotion περιόδου /Completion of Αλλαγή Θέσης/Change in Job Increased Responsibility Εναρμόνιση μισθού / Salary Alignment Retention/ Competitive Concern Interim Review/ Performance Training/Education/Skills Job Reclassification Restructuring/ Reorganization Μεταβολή ωρών εργασίας Change in Work Hours 2.0 (Only fill out if change involves Multiple Components of Pay) Enter in the Change Amount for each component; write the corresponding change amount number, (ie, 1., 2.,) next to the appropriate component change reason. 1. Change Amount: 3. Change Amount: 2. Change Amount: 4. Change Amount: Acting Assignment/ Secondment Change in Work Hours Additional Assignment Annual Review/Merit Change in Job Demotion Collective Agreement Completion of Probation Period Contract Extension Interim Review/Performance Job Reclassification Increase to Minimum Salary Increased Responsibility/Progression Previous Salary Promotion Market Adjustment Restructuring Reorganization Retention/Competitive Concern Salary Alignment Training/Education/Skills BONUS INFORMATION *Effective Date: *Bonus Plan: DD/ MM / YYYY Fiscal (Global) Fiscal (Local) Sales Other * Type: Fiscal Opportunity Fiscal (Guarantee) Sales Opportunity Special Bonus Sales (Guarantee) Sign on Payment *Reference Currency (i.e. Euro): If Sign-on Payment, list amount: * Opportunity Percent: OR *Full Year Annual Opportunity Amount: * Comments Flag: Full Year Opportunity (not prorated) Criteria Level: Global (Fiscal) Selections: First Level Management Fiscal (Local) Selections: Guaranteed Middle Level Management GM -1 GM -2 GM -3 Bonus Earning Interval (choose one): Annual Bonus Payment Interval (choose one): Annual Monthly Monthly Pro-rated Top Level Management Quarterly Quarterly Cross Charge Entity 1: Cross Charge Entity %1: Cross Charge Cost Center 1: Cross Charge Entity 2: Cross Charge Entity % 2: Cross Charge Cost Center 2:

5 11. ΑΝΑΘΕΣΗ Ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΝΕΟ MANAGER/ REASSIGN OR ADD DIRECT REPORTS TO A NEW MANAGER Εάν ο εργαζόμενος έχει άτομα που αναφέρονται σε αυτόν και χρειάζεται να μετακινηθούν σε νέο Manager ή θα έχει επιπλέον άτομα που θα αναφέρονται σε αυτόν ως αποτέλεσμα της αλλαγής που θα επέλθει, παραλείσθε να επισυνάψετε μία λίστα με τις απαραίτητες πληροφορίες. Η λίστα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα άτομα που αναφέρονται στο νέο Manager ή θα προστεθούν (Ονοματεπώνυμο εργαζομένου, Ονοματεπώνυμο Manager και αντίστοιχοι κωδικοί στο HR Connect) If this employee has direct reports that need to move to a new manager, or will have additional new direct reports as a result of the change please attach an additional page with this information. Please attach the list of Direct Reports to either Reassign or Add this form if applicable (including Employee Names, Manager Names, and ID Numbers) ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ APPROVALS (Please complete this form with all required approvals) Manager Approval (Σε περίπτωση αλλαγής Manager, εγκρίνει ο νέος Manager /If change in manager, this is the Receiving Manager s signature) Manager Full Name: Manager +1 Approval Manager Full Name: HR Approval HR Contact Full Name: HR Connect Use Only Date Received (DD/MM/YYYY) Date Completed (DD/MM/YYYY) ESR Name Signature New Hire Oracle Access Type Case ID Remarks Auditor s Name Date Audited (DD/MM/YYYY) Assigned to Notified Participants Downstream Audit Use Only Issue Date Corrected (DD/MM/YYYY) Corrected By

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE AUS193.0808 (Page 1 of 7/Σελίδα 1 από 7) Request for information SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Αίτημα για πληροφορίες ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

Cisco WebEx Named Host Subscriptions. Εγγραφές WebEx Named Host της Cisco

Cisco WebEx Named Host Subscriptions. Εγγραφές WebEx Named Host της Cisco Terms and Conditions for WebEx Named Host Cisco s affiliate, Cisco WebEx LLC ( Cisco WebEx ), will provide the Named Host Subscription Services described below for which Cisco has been paid, and continues

Διαβάστε περισσότερα

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης. Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης. Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ The present Proposal Form is filled out by the Proposer,

Διαβάστε περισσότερα

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης Proposal Form for the Insurance of Public and Professional Liability of Private Security Companies Πρόταση για την ασφάλιση της Γενικής και Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Pension

Notes for claiming Australian Pension tes for claiming Australian Pension Social Security Agreement between Australia and Cyprus Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης Μεταξυ Αυστραλιας Και

Διαβάστε περισσότερα

CASH IN TRANSIT / SAFE / FIDELITY INSURANCE APPLICATION

CASH IN TRANSIT / SAFE / FIDELITY INSURANCE APPLICATION Κ Λ Α Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν CASH IN TRANSIT / SAFE / FIDELITY INSURANCE APPLICATION ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ / ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ AGENCY:

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Pension Social Security Agreement between Australia and Cyprus

Notes for claiming Australian Pension Social Security Agreement between Australia and Cyprus tes for claiming Australian Pension Social Security Agreement between Australia and Cyprus Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης Μεταξύ Αυστραλίας Και

Διαβάστε περισσότερα

Application to enrol in a NSW Government school

Application to enrol in a NSW Government school Application to enrol in a NSW Government school Αίτηση Application εγγραφής to enrol σε in κρατικό a NSW σχολείο Government της NSW school Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε να εγγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξει η κατάστασή μου;

Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξει η κατάστασή μου; GREEK How to make a complaint or provide feedback Αποφύγετε μια οφειλή Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξει η κατάστασή μου; Αν λαμβάνετε μία πληρωμή Centrelink, πρέπει να μας ενημερώσετε για το εισόδημά σας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ AIG GREECE Proposer Details Name of company and all subsidiary companies to be insured under this policy Επωνυµία ασφαλιζόµενης επιχείρησης και θυγατρικών εταιριών για

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC AUS140-GR(1).0807 (Page 1 of 31/Σελίδα 1 από 31) tes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή

Διαβάστε περισσότερα

Αυτές οι πληροφορίες είναι στα Ελληνικά αρχίζοντας από τη σελίδα 5 αυτών των Σηµειώσεων. Purpose of this form. Filling in this form

Αυτές οι πληροφορίες είναι στα Ελληνικά αρχίζοντας από τη σελίδα 5 αυτών των Σηµειώσεων. Purpose of this form. Filling in this form Authorising a person or organisation to enquire or act on your behalf Εξουσιοδότηση προσώπου ή οργανισµού για να ζητά πληροφορίες ή να ενεργεί εκ µέρους σας Αυτές οι πληροφορίες είναι στα Ελληνικά αρχίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Information Sheet - Fees and Charges

Information Sheet - Fees and Charges Information Sheet - Fees and Charges Who covers the cost of my care? Whilst you are at Fronditha Care, the cost of your care is covered by a combination of subsidy from the Government paid directly to

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εθνικό Σύστημα Επαλήθευσης Δαπανών (Πρωτοβάθμιος Έλεγχος) των Έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG IVC

Θέμα: Εθνικό Σύστημα Επαλήθευσης Δαπανών (Πρωτοβάθμιος Έλεγχος) των Έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG IVC ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αρ. φακ.: 04.02.022.03.03.01 Τηλ.: 22602847, 22602814 11 Δεκεμβρίου 2009 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) Θέμα: Εθνικό Σύστημα Επαλήθευσης Δαπανών (Πρωτοβάθμιος

Διαβάστε περισσότερα

- All Rights Reserved -

- All Rights Reserved - InterAdvertiser Advertising Management Program Σύστημα Διαχείρισης Διαφημίσεων by www.artkreta.gr - All Rights Reserved - Περιεχόμενα 2 page No InterAdvertiser Manual in English 11 Περιγραφή του InterAdvertiser,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ασφάλισης. ΤΜΗΜΑ 1: Πληροφορίες Ιδιοκτησίας SECTION 1: Owner Information. Date of Birth. Επάγγελμα * Occupation*

Πρόταση ασφάλισης. ΤΜΗΜΑ 1: Πληροφορίες Ιδιοκτησίας SECTION 1: Owner Information. Date of Birth. Επάγγελμα * Occupation* Πρόταση ασφάλισης Items marked with an asterisk (*) are mandatory. A quote will not be given unless all mandatory fields are completed Τα σημεία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά. H προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands Foreword The Academy collaborates with experts from the KPMG s network, professionals from other successful companies and academics from both Cyprus and abroad.

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands Foreword The Academy collaborates with experts from the KPMG s network, professionals from other successful companies and academics from both Cyprus and abroad.

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands Foreword The Academy collaborates with experts from the KPMG s network, professionals from other successful companies and academics from both Cyprus and abroad.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT EL/EN ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT [ Form MFR1 ] Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI

Διαβάστε περισσότερα

Work capacity Customer Information Ικανότητα για εργασία Πληροφορίες Πελάτη

Work capacity Customer Information Ικανότητα για εργασία Πληροφορίες Πελάτη Work capacity Customer Information Ικανότητα για εργασία Πληροφορίες Πελάτη Who should complete this form? This form should be completed by a person with a disability, illness or injury who is looking

Διαβάστε περισσότερα

HOW TO FILL IN AN APPLICATION

HOW TO FILL IN AN APPLICATION CONTENTS A. GENERAL INSTRUCTIONS FOR SUBMITTING AN APPLICATION...3 B. GENERAL INSTRUCTIONS FOR FILLING IN AN APPLICATION...6 B1. GENERAL INSTRUCTIONS FOR FILLING IN APPLICATION DATA...6 B2. INSTRUCTIONS

Διαβάστε περισσότερα

National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr.

National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Enviro Solutions Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρίας για την οποία έχει συνταχθεί η παρούσα αίτηση Name of Insurance Company to which Application is made (herein

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συλλογή στατιστικών στοιχείων έτους 2014 για το φορητό έγγραφο Α1 Σχετ.: Το υπ αριθμ. AC318/15 Υπόμνημα της Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Συλλογή στατιστικών στοιχείων έτους 2014 για το φορητό έγγραφο Α1 Σχετ.: Το υπ αριθμ. AC318/15 Υπόμνημα της Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αθήνα, 25/05/2015 Βαθμός Ασφαλείας Aριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. A50-13 ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 08.06.2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

asc TimeTables - Online Help asc TimeTables - Online Help

asc TimeTables - Online Help asc TimeTables - Online Help Table of Contents asc TimeTables... 1 1 Γενικά... 1 1.1 Καλωσήλθατε... 1 1.2 Απαιτήσεις Συστήµατος... 1 1.3 PDF documentation... 1 2 Πρώτα Βήµατα... 1 2.1 Ξεκινώντας την εφαρµογή... 2 2.2 Βλέποντας την

Διαβάστε περισσότερα

Architects & Engineers Professional Indemnity Proposal Form

Architects & Engineers Professional Indemnity Proposal Form Architects & Engineers Professional Indemnity Proposal Form Πρόταση Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Αριχτεκτόνων & Μηχανικών Methodology/Οδηγίες συμπλήρωσης Please answer all questions fully.

Διαβάστε περισσότερα