Ακμή Επιδημιολογία Παθογένεια Σι νεώτερο; Ευστάθιος Ράλλης Δερματολογικό Σμήμα 417 ΝΙΜΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ακμή Επιδημιολογία Παθογένεια Σι νεώτερο; Ευστάθιος Ράλλης Δερματολογικό Σμήμα 417 ΝΙΜΣ"

Transcript

1 Ακμή Επιδημιολογία Παθογένεια Σι νεώτερο; Ευστάθιος Ράλλης Δερματολογικό Σμήμα 417 ΝΙΜΣ

2 Γενικά Παρότι η ακμή είναι πιθανόν η πιο συχνή δερματική νόσος, εξακολουθούν να απουσιάζουν αρκετά κομμάτια από το puzzle της αιτιοπαθογένειας αλλά και της επιδημιολογίας της ακμής, ενώ συχνά οι απόψεις διίστανται. Παρακάτω θα αναφερθούν στοιχεία για την ακμή όπως αυτά προκύπτουν από τη βιβλιογραφία της τελευταίας 3ετίας περίπου. Δεν θα γίνει αναφορά σε επιδημιολογία και παθογένεια: μετακνεικών ουλών ροδόχρου ακμής νεογνικής ακμής ανάστροφης ακμής φαρμακευτικής ακμής

3 Αιτιοπαθογένεια ακμής

4 Αιτιοπαθογένεια ακμής Σι νεώτερο (1) ΑΙΣΙΑ: Για το Demodex: Αναφέρεται κάποιου βαθμού συσχέτιση του demodex με την ακμή, όπως προκύπτει από μεταανάλυση 63 μελετών. (Zhao YE, J Zhejiang Univ Sci B 2012) Είναι υπό διερεύνηση εάν και κατά πόσο η εκρίζωση του demodex θα βοηθήσει στη θεραπεία της ακμής. (Bhate K, Clin Exp Dermatol, 2014)

5 Αιτιοπαθογένεια ακμής Σι νεώτερο (2) ΑΙΣΙΑ: Για το Propionibacterium acnes: Σο P.acnes, μπορεί να απενεργοποιείται από την υψηλή θερμοκρασία (π.χ. θεραπεία με laser), δύναται όμως να επάγει τη φλεγμονώδη αντίδραση. Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε σε πρόσφατη μελέτη. (Lyte P, Exp Dermatol, 2009) (Kistowska M, J Invest Dermatol, 2014) Σο P. acnes είναι απίθανο να παίζει ενεργό ρόλο στην παθογένεια των φλεγμονωδών και μη-φλεγμονωδών βλαβών της ακμής. (Shaheen B, Br J Dermatol, 2011) Σο P. acnes ενεργοποιεί τα inflammasomes (*) που με τη σειρά τους επάγουν την παραγωγή IL-1β, εντός του χορίου και την χημειοταξία των πολυμορφοπυρήνων. (Kistowska M, J Invest Dermatol, 2014) (Quin M, J Invest Dermatol, 2014) Σο P. acnes επάγει την έκφραση της IL-17 στα μονοκύτταρα του αίματος και στην κυτταρική διήθηση πέριξ των φαγεσώρων. Νέος παθογενετικός μηχανισμός? (Agar G, J Invest Dermatol, 2014) Πρόσφατα καθορίστηκε πλήρως η αλληλουχία του γονιδιώματος ενός στελέχους του P. acnes που έχει συσχετισθεί με την ακμή, του HL09PA1. το στέλεχος αυτό διαπιστώθηκε η παρουσία ενός επιμήκους πλασμιδίου, του pimple-hl096pa1. (Kasimatis G, Biomed Res Int, 2013) Η παρουσία του πλασμιδίου δίνει τη δυνατότητα στο μέλλον για πιο στοχευμένη θεραπεία έναντι ειδικών για την ακμή στελεχών του P.acnes. (Bergler-Czop B, Int J Cosm Sci, 2014) (*) Inflammasomes: Είναι πολυπρωτεϊνικά ολιγομερή που εκφράζονται στα μυελοειδή κύτταρα της φυσικής ανοσίας. Είναι υπεύθυνα για την ενεργοποίηση της φλεγμονώδους αντίδρασης μέσω IL-1β IL-18.

6 Αιτιοπαθογένεια ακμής Σι νεώτερο (3) ΜΗΓΜΑΣΟΓΟΝΟΙ ΑΔΕΝΕ Ο σμηγματογόνος αδένας παράγει κορτικοτροπίνη. Εκεί αποδίδεται η έξαρση της ακμής με το stress. (Dawson AL, BMJ, 2013) ΥΑΓΕΨΡΕ Έχει διαπιστωθεί σημαντικού βαθμού συσσώρευση και αυξημένη δραστηριότητα των πολυμορφοπυρήνων στους μικροφαγέσωρες που πιθανότατα συμμετέχουν στην μετατροπή τους σε φαγέσωρες. (Craft N, J Invest Dermatol, 2013) ΟΡΜΟΝΕ Σα ανδρογόνα διεγείρουν τον πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων και αυξάνουν το μέγεθος των σμηγματογόνων αδένων, την έκφραση των PPARs (*) και την έκκριση του σμήγματος. Οι ακνεικές βλάβες επηρεάζονται εκτός των ανδρογόνων, από λιπίδια που μιμούνται τα ανδρογόνα, από ανδρογόνα που λαμβάνονται με την τροφή και από νευροπεπτίδια. (Zouboulis CC, Dtsch Med Wochenschr, 2013) To stress προάγει την τοπική έκφραση των νευροπεπτιδίων που οδηγεί στην επιδείνωση ή την εμφάνιση ακμής. (Makrantonaki E, Dermatoendocrinology, 2011) (*)(PPARs, peroxisome proliferator-activated receptors): ομάδα πυρηνικών, πρωτεινικών υποδοχέων που ρυθμίζει την έκφραση των γονιδίων. Εντοπίζονται και στους σμηγματογόνους αδένες και επάγουν στη θέση αυτή, τον μεταβολισμό των λιπιδίων.

7 Αιτιοπαθογένεια ακμής Σι νεώτερο (4) ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣΗΣΑ Η κοινή ακμή κληρονομείται σε ποσοστό 80%. Περιγράφεται σε συγγενείς 1 ου βαθμού. (Wei B, JEADV, 2010) Η ακμή εμφανίζεται νωρίτερα και είναι βαρύτερη σε ασθενείς με θετικό οικογενειακό ιστορικό. (Ghodgi SZ, J Invest Dermatol, 2013) Έχει διατυπωθεί η υπόθεση της πολυγονιδιακής κληρονομικότητας της κοινής ακμής ή της μεταβίβασης της με, ποικίλης διεισδυτικότητας αυτοσωματικό κυρίαρχο χαρακτήρα. (Bergler-Czop B, Int J Cosm Sci, 2014) Πρόσφατα εντοπίστηκαν 3 γονιδιακοί επίτοποι που προδιαθέτουν στην εμφάνιση σοβαρής ακμής. (Navarini AA, Nat Commun 2014 in press)

8 Επιδημιολογία ακμής

9 Επιδημιολογία ακμής Σι νεώτερο (1) ΤΦΝΟΣΗΣΑ: Κάποιου βαθμού ακμή μπορεί να εμφανίζεται σε όλους τους ανθρώπους σε ηλικίες ετών. (Bergler-Czop B, Int J Cosm Sci, 2014) Η σοβαρή ακμή προσβάλλει περίπου το 15% των νέων μέχρι 17 ετών στις ΗΠΑ. (Silverberg JI, Br J Dermatol 2014) ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η ακμή είναι χρονία νόσος και μπορεί να διαρκέσει μέχρι και μετά το 40ό έτος για άγνωστους λόγους. (Alzoubi KH, Int J Clin Pharmacol Ther, 2013) Αναφέρεται συσχέτιση της ακμής και του βαθμού της βαρύτητας της ακμής με κνησμό. (Dalgard F, Br J Dermatol, 2013)

10 Επιδημιολογία ακμής Σι νεώτερο (2) ΧΤΦΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΦΕ ΑΠΟ ΑΚΜΗ: Ο αυτοκτονικός ιδεασμός είναι τρεις φορές συχνότερος σε άνδρες ασθενείς με έντονη ακμή σε σχέση με αυτούς που έχουν ηπιότερη ακμή. (Halvorsen JA, J Invest Dermatol, 2011) Η κατάθλιψη και οι αγχώδεις εκδηλώσεις παρατηρούνται συχνότερα σε γυναίκες με ακμή. (Kubota Y, J Dermatol, 2010) Αρνητική θεωρείται στον ψυχισμό κυρίως των γυναικών ασθενών με ακμή, η επίδραση των ΜΜΕ και η προβολή του «τέλειου» δέρματος. (Bhate K, Br J Dermatol, 2013) Η επίδραση της ακμής στην ποιότητα της ζωής των γυναικών σχετίζεται με την διάρκεια της ακμής. (Well D, Nurse Pract, 2013) (Maguire K, Am J Obstet Gynecol, 2011) Από την άλλη μεριά, έχει αναφερθεί η απουσία συσχέτισης μεταξύ ακμής και ψυχικών διαταραχών. (Magin P, JEADV, 2011)

11 Επιδημιολογία ακμής Σι νεώτερο (3) ΚΟΙΝΨΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Δεν αναζήτησαν δερματολογική εξέταση ασθενείς με ακμή που είχαν χαμηλό οικονομικό επίπεδο ή ζούσαν σε αγροτικές περιοχές. (Heider A, J Am Acad Dermatol, 2006) Μεγαλύτερη η συχνότητα της ακμής σε υψηλότερη κοινωνικοοικονομική τάξη. (Al Saeed W, Invest Clin, 2007) Τψηλότερο το ποσοστό των ανέργων στους ακνεικούς ασθενείς. Πάνω από 3 δισ. δολάρια / έτος για την ακμή ξοδεύονται στις ΗΠΑ. (Bhate K, Br J Dermatol, 2013) ΕΘΝΙΚΟΣΗΣΑ: Η συχνότητα εμφάνισης μεταφλεγμονώδους υπερμελάγχρωσης είναι μεγαλύτερη σε σκουρόχρωμους ασθενείς ακόμα και σε μη φλεγμονώδεις βλάβες. (Moronne A, J Dermatol, 2011) ε μελέτη αναφέρθηκε ότι η ακμή εμφανίζεται συχνότερα σε σκουρόχρωμους ασθενείς και ισπανόφωνους σε σχέση με Ασιάτες ή Καυκάσιους. (Perkins AC, JEADV, 2011) Γενικά όμως θεωρείται ότι δεν υπάρχει διαφορά επίπτωσης της ακμής μεταξύ διαφορετικών εθνικοτήτων. (Bhate K, Br J Dermatol, 2013)

12 Επιδημιολογία ακμής Σι νεώτερο (4) ΔΙΑΙΣΑ: Η εφαρμογή δίαιτας με αυξημένο γλυκαιμικό φορτίο πιθανόν οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή ανδρογόνων μέσω του IGF-1 (insulin-like growth factor ). Αυτό χρήζει περαιτέρω μελέτης στο μέλλον. (Abulnaja KO, Braz J Med Biol Res, 2009) Δεν υπάρχουν ακόμα ισχυρές ενδείξεις συσχέτισης της δίαιτας, συμπεριλαμβανομένης της σοκολάτας και των γαλακτοκομικών, με την ακμή. Ομοίως χρήζει διερεύνησης στο μέλλον. (Bhate K, Br J Dermatol, 2013) ΥΤΙΚΟ ΥΨ: Ανασκόπηση 7 μελετών δείχνουν την απουσία συσχέτισης της ακμής με το φυσικό ηλιακό φως. (Bhate K, Br J Dermatol, 2013) Η χρήση φωτοθεραπείας με μπλέ, μπλε / κόκκινο και υπέρυθρο φως μπορεί να βελτιώσει την ακμή. (Hamilton FL, Br J Dermatol, 2009) ΤΓΙΕΙΝΗ: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ ακμής ή έξαρσης της ακμής στον κορμό, με την εφίδρωση. (Short RW, Pediatr Dermatol, 2008) Τπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία για την χρήση του πλυσίματος ως μέσο βελτίωσης της ακμής όπως, και για την επιδείνωση ή την πρόκληση της ακμής από την έλλειψη υγιεινής. Ας σημειωθεί ότι δεν υπάρχει καμία μελέτη που να συγκρίνει ομάδες ασθενών με ακμή που έπλυναν ή δεν έπλυναν το δέρμα τους. (Bhate K, Br J Dermatol, 2013)

13 Επιδημιολογία ακμής Σι νεώτερο (5) ΚΑΠΝΙΜΑ: Σο κάπνισμα επιδεινώνει την ακμή μέσω υπεροξείδωσης των λιπιδίων των φαγεσώρων που οδηγεί σε αύξηση της IL-1α η οποία με τη σειρά της ευθύνεται για διαταραχή της κερατινοποίησης ή/και για πρόκληση φλεγμονής. (Yang Y, Ann Dermatol Venereol, 2014) STRESS: Σο 82% των ασθενών με ακμή θεωρούν ότι η νόσος τους επιδεινώνεται από περιστατικά με stress. (Suh DH, Int J Dermatol, 2011) (Rizvi AH, J Ayub Med Coll Abbotabam, 2010) Τπάρχουν πολύ λίγες μελέτες που εξετάζουν εάν το stress προκαλεί ακμή. Αντίθετα είναι πολλές οι μελέτες που εστιάζονται στο εάν η ακμή προκαλεί stress. (Bhate K, Br J Dermatol, 2013)

14 υμπέρασμα Η ακμή είναι μια φλεγμονώδης διαταραχή του δέρματος στην οποία τα ανδρογόνα, PPARs, νευροπεπτίδια και περιβαλλοντολογικοί παράγοντες πιθανόν λειτουργούν ως πυροδοτικοί μηχανισμοί. Οι παράγοντες αυτοί φαίνεται ότι παρεμβαίνουν στη φυσικό κύκλο ζωής της τριχοσμηγματογόνου μονάδος μετατρέποντας τους μικροφαγέσωρες σε φαγέσωρες και ακολούθως σε φλεγμονώδεις βλάβες. Λιπίδια και κυτοκίνες συμμετέχουν ως μεσολαβητές της φλεγμονής για την περαιτέρω εξέλιξη των ακνεικών βλαβών. Σα μικροβιακά αντιγόνα παίζουν κυρίαρχο ρόλο στα φλεγμονώδη φαινόμενα. (Zouboulis CC, Hautartz, 2013) (Bergler-Czop B, Int J Cosm Sci, 2014) (Triboutot D, J Invest Dermatol, 2014)

15 Σελικό συμπέρασμα το Pubmed Acne: Acne & epidemiology: 991 Acne & pathogenesis: 5971 Απαιτούνται ακόμα περισσότερες και καλά οργανωμένες μελέτες με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών για ασφαλέστερα συμπεράσματα. Ἓν οἶδα ὅτι ουδὲν οἶδα. (Πλάτωνας, Απολογία Σωκράτη π.χ)

Ακμή. Χρόνια πολυπαραγοντική και πολυμορφική φλεγμονώδης δερματοπάθεια της τριχοσμηγματικής μονάδας.

Ακμή. Χρόνια πολυπαραγοντική και πολυμορφική φλεγμονώδης δερματοπάθεια της τριχοσμηγματικής μονάδας. Ακμή Χρόνια πολυπαραγοντική και πολυμορφική φλεγμονώδης δερματοπάθεια της τριχοσμηγματικής μονάδας. Βλάβες : Μη φλεγμονώδεις (ανοιχτοί και κλειστοί φαγέσωρες) Φλεγμονώδεις (βλατίδες, φλύκταινες και όζοι)

Διαβάστε περισσότερα

Ακμή. Αντιγήρανση & STRESS. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα. Αναπτυξιακό Μοντέλο Τουρισμού Υγείας

Ακμή. Αντιγήρανση & STRESS. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα. Αναπτυξιακό Μοντέλο Τουρισμού Υγείας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 32 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα Ακμή Αντιγήρανση & STRESS EΚΔΟΤΗΣ: NEW GENOMED ΕΠΕ Ομήρου 70, Ν.Σμύρνη - 17121 Αναπτυξιακό Μοντέλο Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Ακμή και διατροφή

Ανασκόπηση Ακμή και διατροφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΙΑΤΡΟΦΗΣ 2010, 1(2), 87 99 Ανασκόπηση Ακμή και διατροφή Μύθοι και αλήθειες Χρ. Μαυρογιάννη, Β. Ιατρίδη Τμήμα Επιστήμης ιαιτολογίας- ιατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογικές τάσεις ακμής. Σταμάτης Γρηγορίου Δερματολόγος Αφροδισιολόγος

Επιδημιολογικές τάσεις ακμής. Σταμάτης Γρηγορίου Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Επιδημιολογικές τάσεις ακμής Σταμάτης Γρηγορίου Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Ακμή Η συχνότερη δερματολογική διαταραχή 80% των ατόμων από 11-30 ετών παρουσιάζουν κάποια μορφή ακμής (Ήπια ή σοβαρή) W. Bergfelf

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ Η ΑΚΜΗ ΩΣ ΠΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΜΗΓΜΑΤΟΓΟΝΩΝ, ΙΔΡΩΤΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπερτρίχωση-Υπερανδρογοναιμία Διαγνωστική Προσέγγιση

Υπερτρίχωση-Υπερανδρογοναιμία Διαγνωστική Προσέγγιση Υπερτρίχωση-Υπερανδρογοναιμία Διαγνωστική Προσέγγιση Ε.Διαμάντη-Κανδαράκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή Τα ανδρογόνα είναι απαραίτητα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΑΚΜΗ ΩΣ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΑΚΜΗ ΩΣ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΑΚΜΗ ΩΣ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Σπουδάστρια Λατσκούλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικός αλγόριθμος ακμής: Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις

Θεραπευτικός αλγόριθμος ακμής: Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις Θεραπευτική Θεραπευτικός αλγόριθμος ακμής: Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις Δεσινιώτη Κ. Τζομπανάκη Σ. Κατσάμπας Α. Αντωνίου Χ. Παν/κή Δερματολογική Κλινική Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΙΣΟΤΡΕΤΙΝΟΪΝΗ. Αλέξανδρος Κ. Κατούλης Επίκουρος Καθηγητής Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΙΣΟΤΡΕΤΙΝΟΪΝΗ. Αλέξανδρος Κ. Κατούλης Επίκουρος Καθηγητής Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΙΣΟΤΡΕΤΙΝΟΪΝΗ Αλέξανδρος Κ. Κατούλης Επίκουρος Καθηγητής Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών ΡΕΤΙΝΟΕΙΔΗ Οικογένεια ενώσεων που περιλαμβάνει τη βιταμίνη Α, τα παράγωγα της και τα συνθετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα μηχανικών σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. MSc Ολιστικά εναλλακτικά θεραπευτικά συστήματα Κλασσική ομοιοπαθητική

Τμήμα μηχανικών σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. MSc Ολιστικά εναλλακτικά θεραπευτικά συστήματα Κλασσική ομοιοπαθητική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ Τμήμα μηχανικών σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MSc Ολιστικά εναλλακτικά θεραπευτικά συστήματα Κλασσική ομοιοπαθητική ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ακµή: Αισθητική αντιµετώπιση πριν και µετά.»

«Ακµή: Αισθητική αντιµετώπιση πριν και µετά.» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία µε Θέµα: «Ακµή: Αισθητική αντιµετώπιση πριν και µετά.» Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. στην Κλινική Φαρμακευτική και Φαρμακοθεραπεία ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. στην Κλινική Φαρμακευτική και Φαρμακοθεραπεία ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κλινική Φαρμακευτική και Φαρμακοθεραπεία ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της anti-tnf θεραπείας σε ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοανοσία θυρεοειδούς

Αυτοανοσία θυρεοειδούς 11 Αυτοανοσία θυρεοειδούς ΓΡ. ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Ενδοκρινολόγος Επιστημονικός συνεργάτης Department of Endocrinology and Metabolism, Academic Medical Centre, University of Amsterdam ΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΤΗΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σοβαρό άσθμα: Oρισμοί, παράγοντες κινδύνου και φαινότυποι

Σοβαρό άσθμα: Oρισμοί, παράγοντες κινδύνου και φαινότυποι Ανασκόπηση Σοβαρό άσθμα: Oρισμοί, παράγοντες κινδύνου και φαινότυποι Πέννυ Μωραϊτάκη, Δέσποινα Παπαμιχαήλ, Νίκη Γεωργάτου 5 η Πνευμονολογική Κλινική, Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακα «Σωτηρία», Αθήνα Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΣΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΣΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΣΩΜΑ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥΣ.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με Θέμα: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα : Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ/ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ

ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δ. ΔΕΒΛΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 Αρ. Διατριβής: 2243 ΑΤΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tο μέλασμα είναι μια επίκτητη δερματοπάθεια που χαρακτηρίζεται από συμμετρική. Aνασκόπηση. Μέλασμα. Μelasma. Ðå ñß ëç øç.

Tο μέλασμα είναι μια επίκτητη δερματοπάθεια που χαρακτηρίζεται από συμμετρική. Aνασκόπηση. Μέλασμα. Μelasma. Ðå ñß ëç øç. Aνασκόπηση Μέλασμα Κατούλης Α. Σουρά Ε. Επ. Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Β Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου ΑΘηνών, Π.Γ.Ν. Αττικόν, Αθήνα Ειδικευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

21 ο. Οι ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ακμή. Συνέδριο. Παγκόσμιο. Δερματολογίας. Ακμή. Βuenos Aires, Argentina

21 ο. Οι ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ακμή. Συνέδριο. Παγκόσμιο. Δερματολογίας. Ακμή. Βuenos Aires, Argentina ΣYNTAKTIKH EΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, 115 25 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-67.77.590, Fax: 210-67.56.352 e-mail: kafkas@otenet.gr website: kafkas-publications.com ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ EΚΔΟΤΗΣ...Ηλίας Καυκάς, Δερματολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι. Λεύκη στα παιδιά: διάγνωση και αντιμετώπιση Τ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι. Λεύκη στα παιδιά: διάγνωση και αντιμετώπιση Τ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ 376 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Δ. ΚΛΩΝΤΖΑ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Λεύκη στα παιδιά: διάγνωση και αντιμετώπιση Τ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ Αναστολείς καλσινευρίνης σε δερματικές

Διαβάστε περισσότερα

Aνασκόπηση. Η ορμονική συμμετοχή και διερεύνηση στην ακμή. Hormonal Contribution and Investigation in Acne Delli F., Mantekou-Lefaki I.

Aνασκόπηση. Η ορμονική συμμετοχή και διερεύνηση στην ακμή. Hormonal Contribution and Investigation in Acne Delli F., Mantekou-Lefaki I. Aνασκόπηση Η ορμονική συμμετοχή και διερεύνηση στην ακμή Δελλή Φ-Σ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης Ðå ñß ëç øç Η τρέχουσα αντίληψη για την παθογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με. ψωριασική αρθρίτιδα

Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με. ψωριασική αρθρίτιδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με ψωριασική αρθρίτιδα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΟΥΣΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΡΣΕΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΠΙΣΤ.ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ. Στη µη φλεγµονώδη ακµή παρατηρούνται µόνο οι φαγέσωρες, ανοιχτοί ή κλειστοί όπως προαναφέραµε, χωρίς εξέλιξη στις βλάβες της φλεγµονώδους ακµής

ΑΚΜΗ. Στη µη φλεγµονώδη ακµή παρατηρούνται µόνο οι φαγέσωρες, ανοιχτοί ή κλειστοί όπως προαναφέραµε, χωρίς εξέλιξη στις βλάβες της φλεγµονώδους ακµής ΑΚΜΗ Ορισµός Η ακµή είναι ίσως η πιο συχνή νόσος της εφηβικής ηλικίας αν και µερικές φορές εµφανίζεται και κατά την ενήλικo ζωή, και χαρακτηρίζεται από φλεγµονή των σµηγµατογόνων αδένων. Η κοινή ακµή,

Διαβάστε περισσότερα

PEELING ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΚΜΗ

PEELING ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΚΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PEELING ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΚΜΗ ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...5 Δέρμα..6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θυρεοειδική οφθαλµοπάθεια

Θυρεοειδική οφθαλµοπάθεια 12 Θυρεοειδική οφθαλµοπάθεια Θ. ΚΑΛΤΣΑΣ Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Νοσοκομείο «Παναγία» Θεσσαλονίκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια αποτελεί τη συχνότερη εξωθυρεοειδική εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα