Φαρμακευτικοί παράγοντες που προκαλούν εξάρσεις ψωρίασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φαρμακευτικοί παράγοντες που προκαλούν εξάρσεις ψωρίασης"

Transcript

1 Φαρμακευτικοί παράγοντες που προκαλούν εξάρσεις ψωρίασης Χριστίνα Φωτιάδου Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Επιστ. Συνεργ. Α Δερματολογικής Κλινικής Α.Π.Θ

2 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

3 Γενετική προδιάθεση Εκλυτικοί παράγοντες

4 Εκλυτικοί παράγοντες Ψωρίασης Τραυματισμοί Stress Λοιμώξεις Ενδοκρινικές δ/χές Κάπνισμα, Αλκοόλ, Μάζα σώματος Φαρμακευτικοί Παράγοντες

5 1203 ψωριασικοί ασθενείς 23,2% > 3 φάρμακα p.os 11,1% > 10 φάρμακα p.os Mrowietz U et al., 2005, poster Dec 1-3, London, England

6 Επίδραση των φαρμάκων στη κλινική πορεία της ψωρίασης 1. Επίσπευση της de novo ψωρίασης σε άτομα +/- οικ. ιστορικό 2. Επιδείνωση ψωρ. βλαβών που προϋπάρχουν 3. Εμφάνιση βλαβών σε κλινικά υγιές δέρμα ψωριασικών ασθενών Am J Clin Dermatol 2000; 1:

7 Ψωρίαση που προκαλείται από φάρμακα(α) vs Ψωρίαση επιδεινούμενη από φάρμακα(β) Α1. Διακοπή υπεύθυνου φ διακοπή εξέλιξης της νόσου Α2. Εμφάνιση de novo Όχι οικ. ή ατομικό ιστορικό ψωρίασης Β1. Ψωρίαση εξελίσσεται και μετά διακοπή υπεύθυνου φαρμάκου Β2. Υπάρχει οικ. ή ατομικό ιστορικό ψωρίασης Β3. Επιδείνωση προϋπαρχουσών βλαβών ή εμφάνιση καινούργιων βλαβών σε υγιές δέρμα ασθενών με ψωρίαση

8 Ποια φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν την εμφάνιση ή την έξαρση της ψωρίασης;

9 Δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες που να υποστηρίζουν την αιτιολογική σχέση οποιουδήποτε φαρμάκου με την εμφάνιση ή την έξαρση της ψωρίασης Cutan Ocul Toxicol 2006, 25:1-11

10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Φάρμ. ουσίες με ισχυρές ενδείξεις αιτιολογικής συσχέτισης με την έξαρση/πρόκληση ψωρίασης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Φάρμ. ουσίες με αρκετές αλλά όχι ικανοποιητικές ενδείξεις αιτιολογικής συσχέτισης με την έξαρση/πρόκληση ψωρίασης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Φάρμ. ουσίες που έχουν περιστασιακά αναφερθεί ως πιθανοί πάραγοντες έξαρσης/πρόκλησης ψωρίασης Cutan Ocul Toxicol 2006, 25:1-11, Am J Clin Dermatol 2000; 1:

11 Κατηγορία Α: Β-αδρενεργικοί αποκλειστές (b-blockers) Λίθιο Συνθετικά ανθελονοσιακά Μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ) Τετρακυκλίνες Αιφνίδια διακοπή συστ. στεροειδών ή ισχυρών τοπικών στεροειδών

12 B-ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ συχνή κατηγορία φαρμάκων εμφάνιση/έξαρση Ψωρίασης Καρδιοεκλεκτικοί (β1) (πρακτολόλη) & μη καρδιοεκλεκτικοί (β2) (προπρανολόλη, ατενολόλη, πινδολόλη κ.α), p.os ή τοπικοί Παθογενετικός Μηχ: α) camp, Ca, πολ/μου κερατινοκυττάρων β) Υπερευαισθησία επιβραδυνόμενου τύπου (IV) γ) Ανοσολογικός μηχανισμός Int J Dermatol 2010,49: , Cutan Ocul Toxicol 2006, 25:1-11, J

13 B-ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ Λανθάνουσα περίοδος: 1-18 μήνες, φλυκταινώδη ψωρίαση Ψωριασιόμορφα εξ.>έξαρση κοινής ψωρίασης>εμφάνιση κοινής ψωρίασης 50% περιπτώσεων υποχώρηση εξανθήματος με διακοπή φαρμάκου Επανεμφάνιση με επαναχορήγηση ίδιου φαρμ. ή άλλου β-αποκλειστή Int J Dermatol 2010,49: , Cutan Ocul Toxicol 2006, 25:1-11, J Rheumatol 2009;83:59-61

14 ΛΙΘΙΟ 3-45% ασθ. αγωγή με λίθιο ψωρίαση ή ψωριασιόμορφα εξανθήματα Παθογενετικoί μηχανισμοί α) ινοσιτόλης ενδοκ. Ca πολ/μου κερατινοκυττάρων Σε τυχαιοιημένη διπλή-τυφλή μελέτη Θεραπεία υποκατάστασης με ινοσιτόλη PASI σε σχέση με placebo Br J Dermatol 2004;150: β) Λίθιο IL-2, TNFa, INFγ ψωρίαση Clin Dermatol 2007;25:606-15

15 ΛΙΘΙΟ Ψωρίαση κατά πλάκες>φλυκταινώδη ψ, ψωριασική ονυχία, τριχωτού Εξάρσεις ψωρίασης> εμφάνιση καινούργιων βλαβών Λανθάνων χρόνος 20 εβδ για εξάρσεις 48 εβδ για καιν. βλάβες >60% ασθενών υποχώρηση βλαβών μετά διακοπή λιθίου Int J Dermatol 2010,49: , Cutan Ocul Toxicol 2006, 25:1-11, J Rheumatol 2009;83:59-61

16 Συνθετικά Ανθελονοσιακά(ΣΑ) ΣΑ έξαρση λανθάνουσας ψωρίασης και όχι de novo εμφάνιση ψωρίασης 30-42% ψωριασικών ασθ. υπό ΣΑ έξαρση Λανθάνων χρόνος 3 εβδ μ.ο 40,5 εβδ φλυκταινώδους ψ 30% ασθ μετά διακοπή ΣΑ βελτίωση Ψ Παθ. Μηχ/μος: Αναστολή τρανσγλουταμινάσης στο δέρμα πολ/μου κερατινοκυττάρων Int J Dermatol 2010,49: , Cutan Ocul Toxicol 2006, 25:1-11, J Rheumatol

17 Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ) ΜΣΑΦ μεταβολισμός αραχιδονικού οξ. αναστολή της οδού κυκλοοξυγενάσης λευκοτριενίων έξαρση Ψωρίασης Συστ. & τοπικά ΜΣΑΦ έξαρση κοινής Ψ ή πρόκληση Φλυκταινώδους Ψ Λανθάνων χρόνος 1,6 εβδ Clin Dermatol 2007;25:606-15, Am J Clin Dermatol 2000; 1:

18 Τετρακυκλίνες Όχι γνωστή λανθάνουσα περίοδος Παθ. Μηχ: c AMP Ca πολ/μου κερατινοκυττάρων Τετρακυκλίνες φωτοευαισθησία Koebner έξαρση Ψωρίασης Int J Dermatol 2010,49: , Cutan Ocul Toxicol 2006, 25:11-1, J Rheumatol 2009;83:59-61

19 Κατηγορία Β Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της Αγγειοτενσίνης (ACE) Ιντερφερόνες Αντι TNFa βιολογικοί παράγοντες Ιμικουϊμόδη

20 Αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης ΙΙ (ACE) Έξαρση ή/και πρόκληση ψωρίασης Φλυκταινώδης ψωρίαση ή φλυκταίνωση παλαμών πελμάτων Ψωριασικοί ασθ. >50χρονών Παθ. Μηχ: κινίνης στο δέρμα Acta Derm Venerol 2005;85:

21 Ιντερφερόνες INFa & INFγ για HCV έξαρση/πρόκληση Ψ Λανθάνουσα περίοδος: 1-6 εβδ εως 6 μήνες Σοβαρότητα Ψ δόση INF & μπορεί να επιμένει και μετά διακοπή INF Ενδοβλαβικές εν. INFγ ψωρίαση στο σημείο έγχυσης (koebner?) JEADV 2012 e-pub, J Rheumarol :Sup 83:59-61

22 Παθογενετικός μηχανισμός πρόκλησης/έξαρσης ψωρίασης από Ιντερφερόνη α

23 TNFa αναστολείς Υπεύθυνοι TNFa αναστολείς: infliximab>etanercept>adalimumab certolizumab Infliximab, adalimumab εμφάνιση Ψ Etanercept έξαρση 0,5-5,3% ασθ. Υπό αντί- TNFa θεραπεία Φλυκταίνωση ΠΠ> Κατά πλάκεςψ> Σταγονοειδή> Ψ. ονυχία Ιστολογία: Τυπική ή Λειχηνοειδής Αντιδρ. Kuhara et al. Eur J Dermatol Ko et al. J Dermatol Treat Klein et al. Arch Dermatol 2010.

24 Παθογενετικός μηχανισμός για την έξαρση ή εμφάνιση Ψωρίασης υπό TNFa «Παράδοξο» φαινόμενο TNFa αναστολή ωρίμανσης πλασματοειδών δενδριτικών κυτ αναστολή INFa Αντί- TNFa παράγοντες INFa έξαρση ή εμφάνιση Ψωρίασης 2/3 ασθ, διακοπή Αντί- TNFa λεύκανση βλαβών <5% ασθ, διακοπή Αντί- TNFa επιμονή βλαβών 10% ασθ, διακοπή Αντί- TNFa βελτίωση εξανθ, επανεμφάνιση σε επαναχορήγηση ίδιου ή άλλου TNFa

25 Ιμικουϊμόδη Ανοσοτροποιητικός παράγοντας διέγερση δενδριτικών κυτ μέσω TLR7 INFa ψωρίαση Βλάβες στο σημείο εφαρμογής ή απομακρυσμένα σημεία BJD 2011;164;665-83

26 Κατηγορία Γ: Τερμπιναφίνη Αλατα Χρυσού Διγοξίνη Βενζοδιαζεπίνες Αναστολείς διαύλων Ca Αμιοδαρώνη Κινιδίνη Φλουοξετίνη Σιμετιδίνη Γεμφιβροζίλη Κλονιδίνη Ιωδιούχο Κάλιο Αμπικιλίνη Ασπιρίνη Σουλφοναμίδες Προκαϊνη Μορφίνη

27 Σημεία προβληματισμού(1) Μελέτες αμφισβητούν την αιτιολογική σχέση μεταξύ φαρμάκων εμφάνισης ψωρίασης Br J Dermatol, 2008;158: Μεγάλη, πληθυσμιακή μελέτη (36702 περιστατικά πρωτοεμφανιζόμενης ψωρίασης) λήψη β-αποκλειστών δεν κίνδυνο εμφάνισης ψωρίασης Dermatology 2008;216: Όχι κίνδυνος εμφάνισης ψωρίασης λόγω λήψης αντιυπερτασικών φαρμάκων

28 Σημεία προβληματισμού(2) Ψωριασιόμορφα εξανθήματα Ψωρίαση ερύθημα, διήθηση, λέπι, όχι εμφάνιση σε τυπικές θέσεις (αγκώνες, γόνατα), διαφορετική ιστολογική εικόνα (interface dermatitis?) Συμπτωματική ταυτόχρονη εμφάνιση - Λοίμωξη + αντιβίωση εμφ. Ψωρίασης λόγω λοιμογόνου παράγοντα κι όχι φαρμάκου - Ψωριασική Αρθρ + ΜΣΑΦ εμφ. Ψωρίασης που ήταν λανθάνουσα

29 Συμπερασματικά: Όχι ισχυρές ενδείξεις για τον αποκλεισμό ή την επιβεβαίωση του ρόλου των φαρμ. ουσιών στην έξαρση/εμφάνιση της ψωρίασης Β-αποκλειστές, Λίθιο & Ανθελονοσιακά, οι ενδείξεις. Ψωριασικοί ασθ + πολυφαρμακία συγχορηγούμενα φάρμακα

30 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Τμήμα μηχανικών σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. MSc Ολιστικά εναλλακτικά θεραπευτικά συστήματα Κλασσική ομοιοπαθητική

Τμήμα μηχανικών σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. MSc Ολιστικά εναλλακτικά θεραπευτικά συστήματα Κλασσική ομοιοπαθητική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ Τμήμα μηχανικών σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MSc Ολιστικά εναλλακτικά θεραπευτικά συστήματα Κλασσική ομοιοπαθητική ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΤΣΑΜΠΑΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ- ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ροδόχρους νόσος. Κλινικό φροντιστήριο: Ακμή - Από το α έως το ω. Νάουσα Νοέμβριος 2013

Ροδόχρους νόσος. Κλινικό φροντιστήριο: Ακμή - Από το α έως το ω. Νάουσα Νοέμβριος 2013 1 Ροδόχρους νόσος Κλινικό φροντιστήριο: Ακμή - Από το α έως το ω. Νάουσα Νοέμβριος 2013 Ελισάβετ Λαζαρίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Α Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ. 2 Ροδόχρους νόσος: Ορισμός Χρόνια δερματοπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ψωρίαση. Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας, ΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΠΑ

Ψωρίαση. Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας, ΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΠΑ Ψωρίαση Δημήτριος Ιωαννίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας, ΑΠΘ ΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΠΑ ψωρίαση προσβάλλει κυρίως το δέρμα και είναι αρκετά συχνή πάθηση, αφού αφορά το 1-3% του γενικού πληθυσμού. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικοπαθολογική ανάλυση ομαλού λειχήνα. Δημήτριος Β. Κήττας

Κλινικοπαθολογική ανάλυση ομαλού λειχήνα. Δημήτριος Β. Κήττας Διπλωματική Διατριβή Κλινικοπαθολογική ανάλυση ομαλού λειχήνα Δημήτριος Β. Κήττας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οδοντιατρικής Εργαστήριο Στοματολογίας 2010 Διπλωματική Διατριβή Κλινικοπαθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Η ψωρίαση είναι µια χρόνια φλεγµονώδη δερµατοπάθεια µε ανοσολογικό υπόστρωµα, που προσβάλλει περίπου το 1-3 % του πληθυσµού παγκοσµίω.

Η ψωρίαση είναι µια χρόνια φλεγµονώδη δερµατοπάθεια µε ανοσολογικό υπόστρωµα, που προσβάλλει περίπου το 1-3 % του πληθυσµού παγκοσµίω. ρ Έλενα Κουλλαπή Η ψωρίαση είναι µια χρόνια φλεγµονώδη δερµατοπάθεια µε ανοσολογικό υπόστρωµα, που προσβάλλει περίπου το 1-3 % του πληθυσµού παγκοσµίω. Η ψωρίαση δεν είναι µεταδοτική. Η ψωρίαση προσβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα στο διαδικτυακό τόπο www.psorinfo.gr

Διαβάστε περισσότερα στο διαδικτυακό τόπο www.psorinfo.gr Αυτό το φυλλάδιο είναι μέρος του «Προγράμματος Ενημέρωσης για την Ψωρίαση», το οποίο δημιουργήθηκε για να παρέχει πληροφορίες για την πάθηση. Το φυλλάδιο κάνει μία εισαγωγή στην ψωρίαση και στις θεραπείες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΨΩΡΙΑΣΗ Aυτοάνοσο δερματικό νόσημα Τύποι ψωρίασης: α)κατά πλάκας ψωρίαση (plaquepsoriasisή psoriasisvulgaris-pv) χαρακτηρίζεται από ερυθηματώδεις πλάκες, κυρίως στους αγκώνες, στα γόνατα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση. To φαινόμενο Koebner. Τhe Koebner Phenomenon. Ðå ñß ëç øç. Summa ry ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τζομπανάκη Σ. Δεσινιώτη Κ. Αντωνίου Χ.

Ανασκόπηση. To φαινόμενο Koebner. Τhe Koebner Phenomenon. Ðå ñß ëç øç. Summa ry ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τζομπανάκη Σ. Δεσινιώτη Κ. Αντωνίου Χ. Ανασκόπηση To φαινόμενο Koebner Τζομπανάκη Σ. Δεσινιώτη Κ. Αντωνίου Χ. Α Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Α. Συγγρός Ðå ñß ëç øç Ο Γερμανός δερματολόγος Ηeinrich

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοσπορίνη: θεραπευτικά σχήματα και τοξικότητα. Αγγελική Μπεφόν Επιμελήτρια Γ κλινική ΕΣΥ Νοσ. Ανδρέας Συγγρός

Κυκλοσπορίνη: θεραπευτικά σχήματα και τοξικότητα. Αγγελική Μπεφόν Επιμελήτρια Γ κλινική ΕΣΥ Νοσ. Ανδρέας Συγγρός Κυκλοσπορίνη: θεραπευτικά σχήματα και τοξικότητα Αγγελική Μπεφόν Επιμελήτρια Γ κλινική ΕΣΥ Νοσ. Ανδρέας Συγγρός Συμμετoχή σε μελέτες των εταιρειών Abbott, Amgen, Janssen Cilag. Ένδειξη Επιλογή ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΔΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Η. ΚΙΜΠΟΥΡΗ Επιστημονικός συνεργάτης Νοσ.Α.Συγγρός

ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΔΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Η. ΚΙΜΠΟΥΡΗ Επιστημονικός συνεργάτης Νοσ.Α.Συγγρός ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΔΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Η. ΚΙΜΠΟΥΡΗ Επιστημονικός συνεργάτης Νοσ.Α.Συγγρός CONFLICTS OF INTEREST ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σπάνια Άνδρες > Γυναίκες 65 % σε έδαφος προυπάρχουσας κοινής ψωρίασης Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική εικόνα ψωρίασης

Κλινική εικόνα ψωρίασης Κλινική εικόνα ψωρίασης Δερματικές εκδηλώσεις Α. I. Στρατηγός Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας Α. Β. Γουλές Διδάκτωρ και Επιστ. Συνεργάτης Παν/μίου Αθηνών Η ψωρίαση είναι μια χρόνια αυτοάνoση φλεγμονώδης

Διαβάστε περισσότερα

ÅË ËÇ ÍÉÊH ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ

ÅË ËÇ ÍÉÊH ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÅË ËÇ ÍÉÊH ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ (ðñþ çí Áñ åßá Íï óï êï ìåß ïõ Á. Óõã ãñüò ) Ôñé ìç íéáßá ê äï óç Íï óï êï ìåß ïõ Á. Óõã ãñüò ÇEL LE NIC DER MA TO-VE NE RE O LO GI CAL

Διαβάστε περισσότερα

Oταν ο κνησμός αποτελεί εκδήλωση πρωτοπαθούς. Aνασκόπηση. Κνησμός και συστηματικά νοσήματα. Pruritus and Systemic Diseases. Ðå ñß ëç øç.

Oταν ο κνησμός αποτελεί εκδήλωση πρωτοπαθούς. Aνασκόπηση. Κνησμός και συστηματικά νοσήματα. Pruritus and Systemic Diseases. Ðå ñß ëç øç. Aνασκόπηση Κνησμός και συστηματικά νοσήματα Αρμύρα Κ. Κουρής Α. Ποτουρίδου Ε. Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α. Συγγρός Ðå ñß ëç øç Ο κνησμός είναι ένα περίπλοκο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.Εμπορική ονομασία του φαρμακευτικού προϊόντος BOTAFEX 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά 1 ml Δερματικού διαλύματος 2% περιέχει 20 mg Minoxidil.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ LOXITAN 15 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Mελοξικάμη 15,0 mg Για τα έκδοχα βλέπε 6.1 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση. Kνησμός και δερματοπάθειες. Pruritus and Dermatological Diseases. Ðå ñß ëç øç. Summa ry ΕΙΣΑΓΩΓH. Αρμύρα Κ. Κουρής Α. Ποτουρίδου Ε.

Ανασκόπηση. Kνησμός και δερματοπάθειες. Pruritus and Dermatological Diseases. Ðå ñß ëç øç. Summa ry ΕΙΣΑΓΩΓH. Αρμύρα Κ. Κουρής Α. Ποτουρίδου Ε. Ανασκόπηση Kνησμός και δερματοπάθειες Αρμύρα Κ. Κουρής Α. Ποτουρίδου Ε. Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α. Συγγρός Ðå ñß ëç øç Ο κνησμός είναι σύνηθες και περίπλοκο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zaneril 10 mg/10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο

Διαβάστε περισσότερα

8 η. ρόλο στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση

8 η. ρόλο στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, 115 25 ΑΘΝΑ Τηλ.: 210-67.77.590, Fax: 210-67.56.352 e-mail: kafkas@otenet.gr website: kafkas-publications.com ΙΔΙΟΚΤΤΣ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ EΚΔΟΤΣ...λίας Καυκάς, Δερματολόγος ΔΙΕΥΘΥΝΣ & ΔΜΟΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ NHEREA Τοπικό Διάλυμα 5% (minoxidil) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το NHEREA περιέχει minoxidil, σε συγκέντρωση ισοδύναμη προς 50ml (5%) minoxidil ανά ml σε διάλυμα που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Επιµέλεια έκδοσης Καθηγητής Μάριος Μαρσέλος Ιωάννινα 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ. Κωνσταντή ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3 Κ. Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυµοσύνη και ρευµατικές παθήσεις

Εγκυµοσύνη και ρευµατικές παθήσεις Εγκυµοσύνη και ρευµατικές παθήσεις Μαρία Γ. Τεκτονίδου Α Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εγκυµοσύνη και ρευµατικές παθήσεις Τα ρευµατικά νοσήµατα εκδηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Βγείτε από την πίεση, χωρίς απώλειες.

Βγείτε από την πίεση, χωρίς απώλειες. Βγείτε από την πίεση, χωρίς απώλειες. Αποτελεσµατική αντιµετώπιση της υπέρτασης και των συγγενών δυσλειτουργιών. LOSARTAN POTASSIUM + HYDROCHLOROTHIAZIDE 3 επικαλυµµένα δισκία (1 + 12,5) mg/tab 3 επικαλυµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΡΣΕΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΠΙΣΤ.ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία βλεννογονο-δερματικών εκδηλώσεων ΙΦΠΕ

Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία βλεννογονο-δερματικών εκδηλώσεων ΙΦΠΕ Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία

Διαβάστε περισσότερα