«Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση»,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση»,"

Transcript

1 «Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση» Μαρία Καραβελάκη, Ανέτα Λούμου 1. Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων INTE*LEARN, Αγν. Στρατιώτη 46, Καλλιθέα 2.Σύμβουλος Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού INTE*LEARN, Αγν. Στρατιώτη 46, Καλλιθέα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εκπαιδευτική εφαρμογή ΑΚΤΙΝΕΣ-V4.0-S αποτελεί μια πολυμεσική εφαρμογή που απευθύνεται σε παιδιά με Μέτρια και Ελαφριά Νοητική Καθυστέρηση. Αποτελεί ένα σύνολο πολλών διαφορετικών προγραμμάτων και σχεδιάστηκε για να συμβάλει στην καλύτερη εφαρμογή και αξιοποίηση των υπολογιστών στην ειδική αγωγή και ειδικά στο χώρο των παιδιών με Μέτρια και Ελαφριά Νοητική Καθυστέρηση. Περιλαμβάνει πλήθος δραστηριοτήτων τόσο για τη Γλώσσα όσο και για τα Μαθηματικά και την Αλληλεπίδραση με το Περιβάλλον καλύπτοντας ένα μεγάλο σύνολο του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. Συνάδει με τα προγράμματα σπουδών που εφαρμόζονται στα σχολεία και έχει στόχο τον εμπλουτισμό του σχολικού περιβάλλοντος προσφέροντας εργαλεία κατανόησης, άσκησης και εμπέδωσης των διδασκόμενων εννοιών στα πιο πάνω θεματικά πεδία. Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσίαση του προγράμματος ΑΚΤΙΝΕΣ καθώς και η αξιοποίησή του στην ειδική εκπαίδευση. Θα αναλυθούν οι στόχοι του προγράμματος, τα χαρακτηριστικά του και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη ως υποστηρικτικό υλικό στην εκπαιδευτική διαδικασία. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ειδική εκπαίδευση, μέτρια και ελαφριά νοητική καθυστέρηση, πολυμεσική εφαρμογή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χρήση των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, νέα εργαλεία μάθησης προσανατολισμένα στο μαθητή εισάγονται στις σχολικές τάξεις, προσφέροντας εκπαιδευτικές εμπειρίες που μεταβάλλουν τον μαθητή από απλό δέκτη γνώσης σε άτομο με ενεργό συμμετοχή στην εκπαίδευσή του. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την Ειδική εκπαίδευση, η εισαγωγή της πληροφορικής αποκτά όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και εδραιώνεται μέσα από τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών που επιβάλλουν τη χρήση του υπολογιστή ως 1

2 υποστηρικτικού εργαλείου μάθησης και εμπέδωσης των γνώσεων που παρέχει η παραδοσιακή διδασκαλία. Με τη χρήση του υπολογιστή στην ειδική εκπαίδευση οι μαθητές ενθαρρύνονται να προσεγγίζουν ένα σύνολο βασικών απλών εννοιών που αφορούν τη γενική δομή των υπολογιστικών συστημάτων, να αποκτούν στοιχειώδεις δεξιότητες και γνώσεις χειρισμού λογισμικού γενικής χρήσης καθώς και ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα, να απομυθοποιούν τον υπολογιστή και να τον χρησιμοποιούν ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας, έκφρασης αλλά και ως νοητικό εργαλείο και εργαλείο ανάπτυξης της σκέψης, να αναπτύσσουν δραστηριότητες στο πλαίσιο ποικίλων ομαδικών - συνθετικών εργασιών και τέλος να χρησιμοποιούν εφαρμογές πολυμέσων εκπαιδευτικού περιεχομένου και να εμπεδώνουν τις έννοιες που διδάσκονται στην τάξη. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Η εταιρία INTE*LEARN ασχολείται από το 1990 με τη χρήση των υπολογιστών στην εκπαίδευση αναπτύσσοντας εκπαιδευτικές εφαρμογές για παιδιά προσχολικής ηλικίας, ειδικής εκπαίδευσης καθώς και για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό πακέτο ΑΚΤΙΝΕΣ-v4.0.S το οποίο αποτελεί ένα σύνολο πολλών διαφορετικών προγραμμάτων, σχεδιάστηκε για να συμβάλει στην καλύτερη εφαρμογή των υπολογιστών στην ειδική εκπαίδευση. Αποτελεί την τέταρτη έκδοση της εφαρμογής αφού η πρώτη έκδοση του πακέτου ΑΚΤΙΝΕΣ σχεδιάστηκε το 1990 και αφορούσε την προσχολική εκπαίδευση. Η μεγάλη ανταπόκριση που είχε στον εκπαιδευτικό κόσμο αλλά και η ανάγκη προσαρμογής στα νέα εκπαιδευτικά και τεχνολογικά δεδομένα (νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, νέες σχεδιαστικές δυνατότητες) καθώς και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της ειδικής εκπαίδευσης, οδήγησε την εταιρία στην ανάγκη επανέκδοσης της αρχικής εφαρμογής ανανεωμένη ως προς το υλικό ύστερα από την ανάλυση των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς που το εφάρμοσαν καθώς και ως προς τα γραφικά και τον σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των ΑΚΤΙΝΩΝ-v4.0. εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών εννοιών που διδάσκονται στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα, προσφέρει τις ακόλουθες δυνατότητες: Στους μαθητές: Εξοικείωση με τον υπολογιστή. Καλύτερη κατανόηση και εξάσκηση στα θέματα που διδάσκονται: μαθηματικές έννοιες, γλώσσα, αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Δημιουργία ενός χαρούμενου περιβάλλοντος με χρώματα, γραφικά, κίνηση, ήχο, ανθρώπινη φωνή στο οποίο μπορούν να παίξουν, να ζωγραφίσουν, να κατασκευάσουν, να διασκεδάσουν και να μάθουν. Στους εκπαιδευτικούς: Εμπλουτισμό και υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας Έλεγχο της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης Έτσι ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό συμπληρωματικά, εντάσσοντάς το στο γενικότερο σχεδιασμό του μαθήματός του και να εστιάσει όσο θέλει σε κάθε δραστηριότητα ανάλογα με το αντικείμενο που θέλει να διδάξει ή ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών του. Επίσης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την πορεία του μαθητή στο πρόγραμμα (μέσα από το αρχείο του μαθητή). 2

3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Το εκπαιδευτικό πακέτο ΑΚΤΙΝΕΣ-V4.0-S αποτελεί ένα δομημένο εκπαιδευτικό περιβάλλον, κατάλληλο για τα παιδιά που παρουσιάζουν Μέτρια και Ελαφριά Νοητική Καθυστέρηση. Θέτει ρεαλιστικούς στόχους και λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες αυτών των παιδιών και προσαρμόζεται με ευελιξία στις ανάγκες, στις ικανότητες και στις κλίσεις κάθε παιδιού εξασφαλίζοντας την ενεργητική συμμετοχή όλων των παιδιών. Βασίζεται στις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες και συνδέει τη γνώση με την καθημερινή πρακτική στο σχολείο, ενώ παράλληλα ενισχύει την αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους, τη συνεργασία με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των άλλων βαθμίδων και γενικά το άνοιγμα του Ειδικής αγωγής στην ευρύτερη βαθμίδα. Ενιαιοποιεί τη γνώση και προάγει τη διαθεματικότητα προκαλώντας το ενδιαφέρον για τη μάθηση και προάγει τη γνώση, την κατανόηση και την ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων, τάσεων και αξιών. Παράλληλα, ενθαρρύνει την πρόσβαση σε ποικίλες πηγές της γνώσης, την επιλογή και τη χρήση ποικίλου υλικού, την προσέγγιση και παρουσίαση διαφόρων θεμάτων με πολλούς τρόπους. Δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους, να εξασκούν τις δεξιότητές τους και να συνεχίζουν να μαθαίνουν διαρκώς προάγοντας την αναζήτηση, την αιτιολόγηση, την κριτική σκέψη, τη λήψη αποφάσεων, τη λύση προβλημάτων. Επίσης τα οδηγεί να αναπτύσσουν και να εκφράζουν ιδέες και συναισθήματα με πολλούς τρόπους, όπως με το παιχνίδι, τη γραφή, τη ζωγραφική κ.ά. Αναδεικνύει το παιχνίδι ως τον πυρήνα του όλου προγράμματος και ενισχύει την αυτοαντίληψη και την αυτονομία. Τέλος, ενσωματώνει την αξιολόγηση στο πρόγραμμα. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η εφαρμογή λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου βάσει του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών για την Ειδική Αγωγή και προσπαθεί να καλύψει ανάγκες τόσο κινητικές όσο και γνωσιακές του κοινού-στόχος. Αποτελείται από 107 προγράμματα προσβάσιμα μέσα από τον εξής πίνακα επιλογών: Άνθρωπος-Προσανατολισμός Περιβάλλον Αντικείμενα Μαθηματικές έννοιες Ελληνική Γλώσσα Τα προγράμματα αυτά ανήκουν σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Πολλά από αυτά τα προγράμματα έχουν επίπεδα δυσκολίας. Ο τρόπος που είναι δομημένο μπορεί να κινητοποιήσει την προσοχή των μαθητών να επιτύχουν τους ατομικούς τους εκπαιδευτικούς στόχους. Η παρουσίαση των διαφόρων θεμάτων γίνεται με τη χρησιμοποίηση τριών αισθητηριακών οδών: ακουστική, οπτική και απτική. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες των μαθητών με ελαφρά και νοητική στέρηση καθώς και με κινητικά προβλήματα. Η θερμή περιοχή έχει μεγάλη επιφάνεια ώστε ο μαθητής να μπορεί να κάνει κλικ με ευκολία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε δραστηριότητα εναλλακτικά με το ποντίκι, το 3

4 πληκτρολόγιο και τα βελάκια. Η παρουσίαση των γνωστικών αντικειμένων γίνεται με εικόνες που βοηθάνε τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση. Οι οδηγίες μπορεί να επαναληφθούν όσες φορές έχει ανάγκη ο μαθητής. Πολλές δραστηριότητες μπορούν να επαναληφθούν αρκετές φορές, με διαφορετικά παραδείγματα κάθε φορά, ώστε ο μαθητής να μην βαρεθεί και έτσι με την επανάληψη να ενισχυθεί η αδύνατη μνήμη του. Όταν ολοκληρώσει τη δραστηριότητα δίνεται επιβράβευση στο μαθητή. Ο μαθητής ενθαρρύνεται κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας και παροτρύνεται ακόμα και όταν αποτυγχάνει, έτσι ώστε να μην τα απογοητευτεί, αλλά να ολοκληρώσει το έργο. Διατηρείται φάκελος μαθητή /ομάδας /τάξης με τις εργασίες που ο μαθητής έχει εκτελέσει και την πορεία του στην εφαρμογή (με ποια προγράμματα έχει εργαστεί, χρονική διάρκεια ενασχόλησης με ένα πρόγραμμα κ.λ.π.) Μέσω του λογισμικού δίνονται ευκαιρίες για συνεργασία της οικογένειας με το σχολείο καθώς για συνεργασία των μαθητών μεταξύ τους και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων τους. Το εκπαιδευτικό πακέτο ακολουθεί τη διαθεματική προσέγγιση, καθώς υπάρχουν ποικίλες θεματικές ενότητες που ασκούν πολλές δεξιότητες. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει τις δραστηριότητες στο επίπεδο του μαθητή. Μπορεί να επιλέξει παραμέτρους που θα διευκολύνουν τη προσαρμογή των προγραμμάτων στο πρόγραμμα της διδασκαλίας του καθημερινού μαθήματος. Επίσης έχει τη δυνατότητα να μελετήσει το αρχείο του μαθητή, να προσθέσει νέες εικόνες και ήχους και τέλος να δημιουργήσει εκτυπώσεις από το πρόγραμμα για να τις χρησιμοποιήσει στο μάθημά του. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η εφαρμογή μπορεί να εγκατασταθεί σε υπολογιστές τύπου ΙΒΜ PC ή συμβατός με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Επεξεργαστής Pentium 350 MHz ή ανώτερο, Windows 9x/Me/2000/XP, 64MB RAM ή περισσότερη, CD-ROM DRIVE 8x ή ταχύτερο, SVGA οθόνη με ανάλυση 800x600 pixels με εκατομμύρια χρώματα ή ανώτερη, Κάρτα ήχου συμβατή με Soundblaster Pro και προαιρετικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτυπωτής ασπρόμαυρος ή έγχρωμος. Η ηλεκτρονική πολυμεσική εφαρμογή έχει αναπτυχθεί με το σύστημα συγγραφής Director της Macromedia. Στην εκπαιδευτική εφαρμογή έχει γίνει εκτενής χρήση τεχνολογίας Flash (Macromedia Flash) για την κάλυψη αναγκών κίνησης. Ο σχεδιασμός των χρωμάτων, κειμένων, εικονιδίων, επεξηγήσεων και γενικώς όλων των χρησιμοποιούμενων αντικειμένων της εκπαιδευτικής εφαρμογής είναι τέτοιος ώστε να παρέχει: Ευκολία στη χρήση Τα προγράμματα είναι απλά στο χειρισμό τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί δεν χρειάζονται την παραμικρή υποστήριξη στη χρήση των προγραμμάτων. Ενιαία εικαστική αντιμετώπιση και εμφάνιση Άνετη παρακολούθηση Μείωση επαναλαμβανόμενων κινήσεων 4

5 Διατήρηση του ενδιαφέροντος Ο σχεδιασμός της κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι τέτοιος που επιτρέπει τη χρήση της απευθείας από το CD-ROM στο οποίο βρίσκεται. Η εφαρμογή εκκινεί αυτόματα κάθε φορά που ο χρήστης εισάγει το CD-ROM στον οδηγό. Αυτόματα (χωρίς την παρέμβαση του χρήστη) και την πρώτη φορά γίνεται εγκατάσταση των απαραίτητων συντομεύσεων, των απαραίτητων βοηθητικών προγραμμάτων (π.χ. QuickTime) καθώς και των μεταβλητών αρχείων της εφαρμογής (π.χ. ιστορικό χρηστών, κλπ). Η διαδικασία εγκατάστασης είναι απλή με ευκολοκατανόητα παράθυρα διαλόγων και με έτοιμες επιλογές (π.χ. προτεινόμενος φάκελος εγκατάστασης). Η εφαρμογή στις επόμενες εκτελέσεις της αντιλαμβάνεται αυτόματα την ύπαρξη των απαραίτητων αρχείων και παρακάμπτει το στάδιο της εγκατάστασης. Παρόλα αυτά, στο εγχειρίδιο χρήσης υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για την πλήρη εγκατάσταση της εφαρμογής σε σκληρό δίσκο και την εκτέλεσή της από εκεί, έτσι ώστε να καλυφθεί κάθε ανάγκη (π.χ. εγκατάσταση και εκτέλεση μέσω δικτύου υπολογιστών). Όλα το περιβάλλον εργασίας (εισαγωγικές οθόνες, πλοήγηση, βοήθεια) είναι στα ελληνικά και η πρόσβαση στις δραστηριότητες είναι άμεση χωρίς καθυστέρηση με εισαγωγικές οθόνες και αφηγήσεις και για το λόγο αυτό προσφέρεται για αξιοποίηση σε σχολική τάξη. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων στηρίζεται στα πολυμέσα και τα χρησιμοποιεί σε πολλή μεγάλη έκταση. Το γραπτό κείμενο ελαχιστοποιείται έως και εξαλείφεται ενώ τα γραφικά, η κίνηση, ο ήχος και η ανθρώπινη φωνή δημιουργούν ένα μαγικό κόσμο άσκησης και δημιουργίας για το παιδί. Οι ασκήσεις είναι διαφορετικού τύπου και περιλαμβάνουν προγράμματα εξάσκησης (πίνακες διπλής εισόδου, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, ταξινόμησης, ομαδοποίησης), προγράμματα παρουσίασης, εκπαιδευτικά παιχνίδια, «ανοικτά» προγράμματα που προσφέρουν ελεύθερο περιβάλλον για το μαθητή. Πολλά από αυτά τα προγράμματα έχουν επίπεδα δυσκολίας. Ιστορικό χρήστη Το εκπαιδευτικό πακέτο τηρεί σε αρχείο για κάθε χρήστη (ή ομάδα) τις ασκήσεις που έχει ολοκληρώσει καθώς και την ημερομηνία και το χρόνο ενασχόλησης για κάθε μια. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δει ή/και να εκτυπώσει τις ασκήσεις που ασχολήθηκε ένας χρήστης (ή μια ομάδα) επιλέγοντας ΙΣΤΟΡΙΚΟ από το κεντρικό μενού επιλογών. Μπορεί επίσης να ταξινομήσει τον κατάλογο των ασκήσεων, κάνοντας κλικ στις επικεφαλίδες (Ημερομηνία, Κεφάλαιο, Χρόνος) ή και να τον εκτυπώσει. Εκτυπώσεις Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει εκτυπώσεις με ασπρόμαυρα περιγράμματα (π.χ. γράμματα, ζώα, φυτά, ρούχα κλπ) ώστε να τις δώσει στα παιδιά για να εκτελέσουν διάφορες δραστηριότητες (π.χ. ζωγραφική, κολάζ, ψηφιδωτά κλπ). Τα σχέδια αυτά μπορούν να αλλάξουν ως προς το μέγεθος (να τα μεγαλώσουν ή να τα μικραίνουν) ή και να τα διαγράψουν. Επεκτάσεις λογισμικού Το εκπαιδευτικό πακέτο δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός ή/και ο μαθητής αποθηκευμένα αρχεία ήχου και εικόνας τα οποία θα εμφανίζονται στις 5

6 δραστηριότητες «Φωτογραφίες της οικογένειάς μου» και «Φωτογραφίες των φίλων μου». Επίσης μπορεί να συνδέσει κάθε αρχείο εικόνας με ένα αρχείο ήχου (π.χ. η φωτογραφία της μητέρας ενός παιδιού με τον ήχο η μαμά μου ). Η σύνδεση των αρχείων αυτών είναι απλή και σχετίζεται με το όνομα των αρχείων (π.χ. oikog1_1.jpg για την εικόνα και oikog1_1.wav για τον ήχο). ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Το περιεχόμενο του προσφερόμενου εκπαιδευτικού λογισμικού εναρμονίζεται με τη διάρθρωση και καλύπτει την έκταση της ύλης της θεματικής ενότητας που περιλαμβάνει σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών της Ειδικής Αγωγής. Το λογισμικό στοχεύει στην κάλυψη των θεματικών ενοτήτων : Γλώσσα Ακρόαση - Ομιλία Προγραφή Προανάγνωση Μαθηματικά Απαρίθμηση, γραφή, ανάγνωση, διάταξη αριθμών από το ως το 10. Χρήματα Αλληλεπίδραση με το περιβάλλον Επιδιώκεται η ενίσχυση του παιδιού στην ενεργό δράση και συμμετοχή με το φυσικό τεχνητό και κοινωνικό περιβάλλον. Βασικός σκοπός είναι να αποκτήσει πρόσβαση, πάντα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, σε ό,τι το περιβάλλει και να αποκτήσει αυτονομία και σιγουριά στις κινήσεις και μετακινήσεις του μέσα σε αυτό. Τα παιδιά με ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση καλούνται μέσα από την παρατήρηση και την άμεση δράση να βιώσουν και να διαμορφώσουν την εικόνα εκείνη του περιβάλλοντος, που θα τους δώσει τη δυνατότητα να διευρύνουν τα όρια των προσωπικών τους δυνατοτήτων και επιλογών. Μόνο μέσα από αυτή τη διαδικασία θα περάσουν στη διαμόρφωση της προσωπικής τους ταυτότητας. Ο σκοπός του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου είναι να ενισχυθεί το παιδί τον τομέα της ανάπτυξης, διαμόρφωσης και τήρησης σχέσεων μέσα και έξω από το σχολικό περιβάλλον προκειμένου να διασφαλισθεί η σχολική και κοινωνική του ένταξη. Η ολοκλήρωση των στόχων διδασκαλίας πραγματοποιείται άμεσα μέσα από τη σύνδεσή τους με άλλα γνωστικά αντικείμενο. Λειτουργικές καταστάσεις στην καθημερινή ζωή Η οργάνωση δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αποβλέπει στην ενίσχυση της σχέσης και της αλληλεπίδρασης του παιδιού με το γύρω κόσμο. Μέσα από τις δραστηριότητες στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να αναπτύξει σχέσεις με πρόσωπα και αντικείμενα από το περιβάλλον. Το παιδί καλείται να αντιληφθεί μέσα από καταστάσεις που είναι ήδη γνωστές και άμεσα βιώσιμες τα αντικείμενα και τα υλικά σε ένα ευρύτερο λειτουργικό πλαίσιο. Οι δραστηριότητες είναι κατά τέτοιον τρόπο δομημένες, ώστε να παρέχουν συνοχή και να είναι λειτουργικές στην καθημερινή σχολική ζωή για το ίδιο το παιδί προκειμένου να τις μεταφέρει στην καθημερινή του ζωή έξω από το σχολείο. ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΚΤΙΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 6

7 Το παρόν λογισμικό στοχεύει στην υποστήριξη της προσπάθειας για τη δημιουργία εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα ενισχύσουν τη μάθηση των παιδιών με ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση. Δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να συμμετέχει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και να ανακαλύπτει τη γνώση μέσα από ένα πολυμεσικό διαδραστικό περιβάλλον, αποκτώντας νέες εμπειρίες. Επίσης, δημιουργεί κίνητρα, προκαλεί και ενθαρρύνει την ενεργητική, τη διερευνητική, τη δημιουργική και συνεργατική προσέγγιση της γνώσης. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ενσωματώσει στην κανονική τάξη το παιδί με μέτρια και ελαφριά καθυστέρηση χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό πακέτο Ακτίνες, ως υποστηρικτικό υλικό. Ο μαθητής με μέτρια και ελαφριά νοητική καθυστέρηση χρειάζεται συγκεκριμένες οδηγίες, οι οποίες μπορεί να πρέπει να επαναληφθούν έως ότου το παιδί κατανοήσει τι απαιτείται. Το παρόν εκπαιδευτικό πακέτο παρέχει σαφείς οδηγίες στα παιδιά, οι οποίες μπορούν να επαναληφθούν όσες φορές χρειαστεί. Επίσης, τα παιδιά αυτά χρειάζονται περισσότερο χρόνο να σκεφτούν και να αντιδράσουν σ ένα ερέθισμα και γι αυτό το λόγο μπορούν να μάθουν στο δικό τους ρυθμό μέσω του λογισμικού το οποίο δεν έχει περιορισμό χρόνου. Οι δραστηριότητες του λογισμικού είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο, ώστε το παιδί να επιτυγχάνει τελικά το στόχο του, έστω και αν χρειαστούν αρκετές προσπάθειες. Επομένως, ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογισμικό στα πλαίσια της κανονικής τάξης και να οργανώσει το πρόγραμμα του παιδιού με τέτοιο τρόπο, ώστε στο καθημερινό πρόγραμμα να εντάσσονται κάποιες δραστηριότητες από τις Ακτίνες. Μ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η εξατομικευμένη διδασκαλία που χρειάζονται τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση. Συνεπώς, με την ένταξη του εκπαιδευτικού προγράμματος Ακτίνες στο εξατομικευμένο πρόγραμμα του παιδιού το παιδί έχει την ευκαιρία και να βρίσκεται στην κανονική τάξη και να αποκομίζει όλα εκείνα τα οφέλη που όλοι οι ειδικοί επισημαίνουν και ταυτόχρονα να μπορεί να ακολουθεί το δικό του ρυθμό στους διάφορους εκπαιδευτικούς στόχους μέσω της υποστήριξης που θα λαμβάνει με το εκπαιδευτικό πακέτο «Ακτίνες». Η διαδικασία αξιοποίησης της εφαρμογής ΑΚΤΙΝΕΣ από τον μαθητή είναι πολύ απλή. Αφού εισάγει ο μαθητής τα στοιχεία του και μπαίνοντας στο χώρο της εφαρμογής μπορεί να επιλέξει μια πληθώρα θεμάτων, εννοιών και δραστηριοτήτων. Το περιβάλλον είναι απλά στο χειρισμό προσαρμοζόμενο στις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητή. Κάθε άσκηση αντιμετωπίζεται ενιαία. Μια φωνή δίνει οδηγίες, ο μαθητής χρησιμοποιεί τα πλήκτρα ή το ποντίκι για να κινηθεί στο χώρο και να εκτελέσει τις ασκήσεις και όταν τις ολοκληρώσει, ακολουθεί επιβράβευση. Η πορεία του μαθητή στην εφαρμογή καταγράφεται για περαιτέρω μελέτη και επεξεργασία από τον εκπαιδευτικό. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συνοψίζοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα του εκπαιδευτικού πακέτου ΑΚΤΙΝΕΣ για τα παιδιά με μέτρια και ελαφριά νοητική καθυστέρηση. Συνδυάζοντας διαφορετικά μέσα και ενεργοποιώντας την ακοή, την όραση και την αφή του παιδιού ενώ παράλληλα προσφέρεται εξατομικευμένη προσέγγιση μέσα από δομημένες δραστηριότητες με τρόπο, ώστε να προσαρμόζονται στο επίπεδο και το ρυθμό του μαθητή, έχει ως αποτέλεσμα το φάσμα της προσοχής των παιδιών αυτών να μεγαλώνει, τα κίνητρά τους να είναι πιο ισχυρά και η επιμονή τους πολύ μεγαλύτερη. 7

8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. INTE*LEARN (2006) Εγχειρίδιο χρήσης ΑΚΤΙΝΩΝ v4.0-s 2. Γενά, Α. (2001). Πρόγραμμα Ένταξης Παιδιών με Αυτισμό στο Νηπιαγωγείο και στην Πρώτη Δημοτικού Βάσει Κανονιστικών Δεδομένων. Ψυχολογία, 6, (4). 3. Ζώνιου-Σιδέρη, Α (2000). Ένταξη: Ουτοπία ή Πραγματικότητα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 4. Κάκουρος, Ε. & Μανιαδάκη, Κ. (2004). Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων. Αθήνα: Τυπωθήτω - Γιώργος Δαρδανός. 5. Ματσαγγούρας Η. (2000) Η σχολική τάξη 6. Ματσόπουλος, Α. (2005). Σχολική Ψυχολογία - Μια Νέα Επιστήμη. Αθήνα: Εκδόσεις Συγγραφέα. 7. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΔΕΠΣ-ΑΠΣ Νηπιαγωγείου 8. ΥΠΕΠΘ (1990) Βιβλίο Δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο, Βιβλίο Νηπιαγωγού 9. Υπ.Παιδείας & Πολιτισμού Κύπρου, Υπ.Ανάπτυξης Προγραμμάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (2002), Οι φυσικές επιστήμες στο Νηπιαγωγείο, Βοήθημα για τη Νηπιαγωγό 8

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου με θέμα την Ταξινόμηση Αντικειμένων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με Χρήση των Εκπαιδευτικών Λογισμικών Tabletop Junior - Gcompris Tux Paint Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Έκδοση 1η Έρευνα: Αλέξανδρος Κοφτερός, Μιχάλης Α. Μάγος, Γιώργος Μιχαήλ, Αδάμος Νικολάου, Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...9. ΜΕΡΟΣ Α Βασικές έννοιες...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...9. ΜΕΡΟΣ Α Βασικές έννοιες...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...9 ΜΕΡΟΣ Α Βασικές έννοιες...13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφορική τεχνολογία...15 1.1 Ο υπολογιστής...15 1.2 Ιστορική αναδρομή...19 1.3 Τα δεδομένα στον υπολογιστή...23 1.4 Λογισμικό...25 1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Γενικά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Γενικά ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Γενικά Τα άτομα με αναπηρία είναι μία σημαντική κατηγορία του πληθυσμού, που αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού, στιγματισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Οδηγός Εκπαιδευτικού Α, Β και Γ Γυμνασίου Συγγραφή Ηλεκτρονική σελίδωση: Εποπτεία: Γλωσσική Επιμέλεια: Εξώφυλλο: Συντονισμός: Σωκράτης Μυλωνάς, Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Mediterranean School Magazine Practicing English Language and even more Ένα διαδικτυακό περιοδικό που ενώνει μαθητές, καθηγητές και σχολεία της Ευρώπης Τσιόπτσιας Δημήτριος 1, Πάσσα Μαρία 2, Γκαλένης Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμορφωτή. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κική Δεμερτζή Συντονίστρια συγγραφικής ομάδας. Νικόλας Τσαφταρίδης Δημήτρης Σαρρής Ομάδα Μουσικής

Οδηγός Επιμορφωτή. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κική Δεμερτζή Συντονίστρια συγγραφικής ομάδας. Νικόλας Τσαφταρίδης Δημήτρης Σαρρής Ομάδα Μουσικής Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στα δημοτικά σχολεία ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οδηγός Επιμορφωτή Κική Δεμερτζή Συντονίστρια συγγραφικής ομάδας Νικόλας Τσαφταρίδης Δημήτρης Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε.

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση i-teacher Τεύχος 10ο - Ιανουάριος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 1/291 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Μοντελοποίηση και ανάπτυξη πολυμεσικού συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης με χρήση αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα