TO ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TO ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"

Transcript

1 TO ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ε. Μιχαήλ (Σύµβουλος εργασίας ΟΑΕ - Αξιολογητής Υπουργείου Απασχόλησης / ΕΚΕΠΙΣ). Γουβιάς (Λέκτορας Πανεπιστηµίου Αιγαίου) [ ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Απρίλιος 2008)] Εισαγωγικές Σκέψεις Ο κόσµος βρίσκεται στη δίνη µιας τεχνολογικής επανάστασης η οποία διαφέρει από τα «περιοδικά» κύµατα τεχνικών αλλαγών που σηµάδεψαν την πρόοδο της βιοµηχανικής κοινωνίας, πριν περίπου 200 χρόνια. Η έµφαση, τώρα πια, δεν δίνεται στη βιοµηχανική παραγωγή, αυτή καθεαυτή --αν και αυτό δε σηµαίνει ότι, δεδοµένης της τεχνολογικής εξέλιξης, η παραγωγική της σηµασία έχει µειωθεί αλλά σε ολόκληρο τον κύκλο της διαχείρισης, διακίνησης και αποτελεσµατικής χρήσης των πληροφοριών. Όπως µάλιστα υποστήριξε ο διάσηµος κοινωνιολόγος τεχνοσοφός Μ. Castells, η «πληροφοριοποίηση» που επικράτησε στις σύγχρονες καπιταλιστικές ( υτικές) κοινωνίες «συνδέεται µε την επέκταση και αναζωογόνηση του ίδιου του καπιταλισµού, όπως η εκβιοµηχάνιση συνδέθηκε µε την γέννησή του ως τρόπου παραγωγής» (σ. 19). Με άλλα λόγια, η µετάβαση στη «µετα-βιοµηχανική εποχή» (Bell, 1976), δεν αποτελεί µια υπέρβαση του καπιταλισµού, αλλά µια αναδιάρθρωση τοµέων και διαδικασιών µέσα στα πλαίσια που ο κυρίαρχος τρόπος παραγωγής επιβάλλει. Προβλέπεται ότι «η έρευνα, το marketing, η χρηµατοδότηση, η εταιρική στρατηγική, οι νοµικοί διακανονισµοί λειτουργίες που πριν ήταν βοηθητικές της παραγωγής τώρα καταλαµβάνουν τον κεντρικό ρόλο. Τώρα η ίδια η βιοµηχανία γίνεται βοηθητική και, συχνά, χρήζουσα υπεργολαβίας (contracting out)», και είναι σίγουρη πλέον «η µετάβαση προς µια µετα-βιοµηχανική, προσανατολισµένη στον τοµέα των υπηρεσιών κοινωνία» (Colombo, 1988, σελ. 24). Περνάµε, δηλαδή, από µια κοινωνία βασισµένη στη βιοµηχανική παραγωγή (γενικά, τον «δευτερογενή τοµέα»), σε µια κοινωνία που θα βασίζεται στις υπηρεσίες, µε κύριους πυλώνες τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Στην συνεχώς διογκούµενη «τριτογενοποίηση» των οικονοµιών τουλάχιστον όπως αυτή βιώνεται στις πιο ανεπτυγµένες τεχνολογικά χώρες της ύσης και τις προαναφερθείσες εξελίξεις στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης, αναµένεται ότι οι

2 2 δοµικές αλλαγές στην οικονοµία και την κοινωνία, καθώς και οι επιπτώσεις τους θα ενταθούν ποσοτικά και ποιοτικά. Ήδη, έχουν συντελεστεί σηµαντικές αλλαγές, που έχουν να κάνουν: µε την αναδιάρθρωση των τοµέων της οικονοµίας, και κυρίως την «τριτογενοποίηση» της απασχόλησης, χωρίς να µεσολαβήσει όπως στις πιο ανεπτυγµένες χώρες της ύσης ένα στάδιο ισχυρής εκβιοµηχάνισης. µε την σχετικά απότοµη υποχώρηση του Κεϋνσιανού µοντέλου του «Κράτους-εργοδότη» και του «Κράτους-επενδυτή» και τονωτικού µηχανισµού της ζήτησης (κυρίως από τα µέσα της δεκαετίας του 90). µε την εµφάνιση νέων κοινωνικών προβληµάτων που σχετίζονται µε τη µετανάστευση, η οποία έλαβε χώρα την τελευταία δεκαετία από χώρες του (πρώην) Ανατολικού Μπλοκ (εγκληµατικότητα, ρατσισµός, ξενοφοβία, ανεργία κλπ.). µε τη διόγκωση ήδη υπαρχόντων κοινωνικών προβληµάτων (ναρκωτικά, πορνεία, εγκληµατικότητα, διαφθορά, ανεργία, φοροδιαφυγή, οικογενειακή βία κλπ.). µε τη συνεχή εξάρτηση της ελληνικής οικονοµίας από τα Ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά προγράµµατα (π.χ. ΚΠΣ). µε τη µαζικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης και τη συσχετιζόµενη µε τις δοµές της αγοράς εργασίας διαρθρωτική ανεργία των πτυχιούχων. Η αγορά εργασίας είναι ένας τοµέας ο οποίος, παρόλο που «καθυστερεί», αναλογικά µε άλλες κοινωνικές δραστηριότητες (π.χ. κίνηση κεφαλαίων, βιοµηχανία της ψυχαγωγίας κλπ.), στην επίδειξη των συνεπειών της παγκοσµιοποίησης (βλ. Βεργόπουλος, 1998), εν πολλοίς τείνει να διεθνοποιηθεί, µε όλο και µεγαλύτερη όξυνση του ανταγωνισµού για κατάκτηση θέσεων εργασίας, όχι µόνο στο εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι νέοι εργαζόµενοι ολοένα και περισσότερο συνειδητοποιούν ότι πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, και να κατέχουν ανταγωνιστικά προσόντα, σε µια εύθραυστη και διαρκώς µεταβαλλόµενη αγορά εργασίας. Το άρθρο αυτό επικεντρώνεται σε ένα από τα θέµατα αιχµής της αγοράς εργασίας δηλαδή στο κοινωνικό πρόσηµο της διάδοσης της «µερικής απασχόλησης» ως αντίδοτο στην ανεργία που µαστίζει την ευρωπαϊκή ήπειρο, µε έµφαση στην απασχόληση των γυναικών. Με άλλα λόγια, αναφέρεται στο βαθµό αποδοχής που έχει στην αγορά εργασίας (ελληνική και διεθνή) η µερική απασχόληση, από εργοδότες και εργαζόµενους, σε συνάρτηση µε τις γενικότερες οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές που έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια. Αποπειράται να οριοθετηθεί µέσα και από µια σύντοµη ιστορική αναδροµή η έννοια της «µερικής απασχόλησης», µε αναφορά και στη σχέση της µε την προώθηση της λεγόµενης «ευελιξίας» στην αγορά εργασίας. Κατόπιν, µελετώνται οι ιδιαίτερες συνθήκες που εξέθρεψαν και δηµιούργησαν τα ήδη υφιστάµενα

3 3 µοντέλα µερικής απασχόλησης στην Ευρώπη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις περιπτώσεις της Βρετανίας, από τη µια µεριά, και της Ολλανδίας και της ανίας, από την άλλη. Τέλος, αποπειράται µια σύνθεση και παρουσίαση γενικών κατευθυντήριων γραµµών για της δηµιουργία µιας ουσιαστικής δηµόσιας συζήτησης και διαπραγµάτευσης πάνω στο «µέλλον» της µερικής απασχόλησης στη χώρα µας. Ιστορικές συνθήκες δηµιουργίας του όρου Ο όρος «ευελιξία» άρχισε να εµφανίζεται δειλά στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και την δεκαετία του 1980 καθιερώθηκε δυναµικά στην ορολογία των εργασιακών σχέσεων, καθιέρωση που σήµερα είναι πιο αισθητή και επίκαιρη από ποτέ. Η εξελικτική του πορεία και καθιέρωση δεν αποτελεί γεγονός τυχαίο και πολιτικά ασήµαντο. Συνδέεται άµεσα µε την συνεχώς εντεινόµενη ανεργία που µαστίζει την ευρωπαϊκή οικονοµία και έθεσε σε ευθεία αµφισβήτηση την θεωρία του Keynes, στο κέντρο της οποίας υπάρχει η ανάγκη ισχυρής κοινωνικής προστασίας και η πεποίθηση ότι η ανεργία δεν οφείλεται σε ακαµψίες της αγοράς εργασίας. Ένας νέος καταµερισµός της εργασίας ξεπροβάλλει, και εµπνέεται από συγκεκριµένη ιδεολογία οργάνωσης των εργασιακών σχέσεων. Μαζικές µετατοπίσεις ποικίλων οικονοµικών δραστηριοτήτων σε χώρες µε φθηνό εργατικό δυναµικό και εν γένει αδύναµο προστατευτικό νοµοθετικό πλαίσιο και έµφαση στις τεχνολογίες αιχµής και τις ειδικότητες που συνδέονται µε αυτές. Η παραδοσιακή οργάνωση των εργασιακών σχέσεων αλλάζει θεµελιακά, απορυθµίζεται πλήρως σε πάρα πολλές περιπτώσεις και η ευελιξία των εργασιακών σχέσεων προβάλλει ως η µοναδική λύση µπροστά στα νέα δεδοµένα. Η ιστορική µετάβαση που έλαβε και λαµβάνει χώρα δεν υπήρξε βέβαια κοινωνικά ανώδυνη. Ο Γ. Κουζής (2001, σ. 14) διαπιστώνει έναν «κοινωνικό δυϊσµό ανάµεσα στους απασχολούµενους και τους αποκλεισµένους από την αγορά εργασίας µε το πρωτοφανές φαινόµενο των 20 και πλέον εκατοµµυρίων ανέργων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα εκδηλώνονται στον χώρο της µισθωτής απασχόλησης πολλαπλές ταχύτητες ως προς το επίπεδο του εισοδήµατος και των ευρύτερων κοινωνικών δικαιωµάτων και συνθηκών που απορρέουν από το περιεχόµενο του εργασιακού καθεστώτος». Οι εµπειρίες της µεγάλης οικονοµικής κρίσης, της πολιτικής κρίσης του µεσοπολέµου και του αιµατοκυλίσµατος του Β παγκοσµίου πολέµου είχαν κάνει επιτακτική την ανάγκη επανένωσης των οικονοµικών και άλλων συνεκτικών ιστών των κοινωνιών οδηγώντας στο σύστηµα του Bretton Woods, κυρίαρχο χαρακτηριστικό του οποίου ήταν ο σχετικός προστατευτισµός εφόσον η ανοικοδόµηση και η ανάπτυξη απαιτούσαν κυκλοφορία εµπορευµάτων η οποία θα έπρεπε να συστηµατοποιηθεί µέσω αποδεκτών δασµών και συµφωνιών. Σύµφωνα µε τον ηµήτρη

4 4 Χαραλάµπη (1998), 1 µέσα από την ύπαρξη σταθερών ισοτιµιών κατέστη δυνατή η διαµόρφωση ενός οικονοµικού πλαισίου που θα δηµιουργούσε τις βάσεις ενός στέρεου κοινωνικού κράτους αφού χαρακτηριζόταν από µια εξαιρετική σύµπνοια µεταξύ εργοδοτών και εργαζόµενων, επενδυτική δραστηριότητα στηριγµένη στην εσωτερική αγορά και παραγωγή µε αποτέλεσµα την συνεχή δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αύξηση των εξαγωγών αλλά µε παραγωγική βάση που αντιστοιχεί στον εθνικά θεσµοθετηµένο χώρο. Η κατάρρευση του συστήµατος αυτού το 1971 και η πετρελαϊκή κρίση που ακολουθεί θα σηµάνουν την αρχή του τέλους των όρων συναίνεσης που περιγράψαµε και θα δηµιουργήσουν ένα ακραίο ανταγωνιστικό πλαίσιο σε παγκόσµιο επίπεδο µε αποτέλεσµα η µία ισχυρή οικονοµικά χώρα µετά την άλλη να σταµατούν την λειτουργία των µηχανισµών ελέγχου της ροής του κεφαλαίου και οι συνθήκες πλέον είναι τελείως διαφορετικές από οποιαδήποτε άλλη ιστορική περίοδο. Οι ΗΠΑ και η τότε υτική Γερµανία ξεκινούν αρχικά τον χορό των «αποχωρήσεων» ενώ η Βρετανία και η Ιαπωνία ακολουθούν. Οι φωνές περί «ευέλικτων εργασιακών σχέσεων» πληθαίνουν. Οι έννοιες «ευελιξία» και «µερική απασχόληση». Το παράδοξο µε τον όρο «ευελιξία» είναι ότι παρά την «επέλαση» στην σχετική βιβλιογραφία στερείται ενός συγκεκριµένου εννοιολογικού περιεχοµένου και απόδειξη τούτου είναι ότι ουσιαστικά σηµαίνει τελείως διαφορετικά πράγµατα ανάλογα µε το ποιος τον χρησιµοποιεί. Ο Robert Solow (1998) σε µια ανάλυση του µε τον χαρακτηριστικό τίτλο «What is Labour Market flexibility?» απέδειξε το εννοιολογικό ευάλωτο του όρου, αφού ύστερα από ενδελεχή µελέτη 6 τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας στην Γαλλία και Γερµανία διαπίστωσε την ανεπάρκεια των θεωριών που κατηγορούν τις ακαµψίες της αγοράς εργασίας για τα υψηλά επίπεδα ανεργίας των δύο βασικών ευρωπαϊκών οικονοµιών. Η εµφανής αδυναµία στην δηµιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας συνδεόταν πρώτιστα µε τις αυστηρές µακροοικονοµικές πολιτικές µονεταριστικής φύσεως και ανεπαρκούς πειθαρχίας των αγορών κεφαλαίων παρά µε ένα υπέρ-προστατευτικό κοινωνικό κράτος. 1 Στην ενότητα 14 ο συγγραφέας αναφέρεται εκτενώς στην συνολικότερη προσφορά του Bretton Woods στην δόµηση του κοινωνικού κράτους. και στις επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης στις αγορές εργασίας.

5 5 Ο Νίκος Θεοχαράκης (2002) γίνεται πιο συγκεκριµένος και διαπιστώνει τουλάχιστον 10 «πεδία» χρήσης του όρου «ευελιξία»: Η νοµοθεσία προστασίας της απασχόλησης ήτοι το νοµικό και οικονοµικό σκέλος της απόλυσης. Τα µέτρα προστασίας της ανεργίας ιδίως την κάλυψη, το επίπεδο και την διάρκεια των επιδοµάτων ανεργίας. Η νοµοθεσία περί κατώτατων µισθών και επιδοµατικής πολιτικής Η δύναµη και ο θεσµικός ρόλος των εργατικών σωµατείων. Η διευθέτηση του εργάσιµου χρόνου και της ρύθµισης και του ύψους των υπερωριών. Η προστασία των εργαζοµένων στους χώρους παραγωγής. Η έκταση του διευθυντικού δικαιώµατος. Μη µισθολογικό κόστος της εργασίας,συνταξιοδοτικά δικαιώµατα. Εκπαίδευση και κατάρτιση ανέργων και εργαζοµένων Εµπόδια στην κινητικότητα των εργαζοµένων. Η «µερική απασχόληση» είναι από µια τις πλέον διαδεδοµένες µορφές των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων, αν και δεν αποτελεί την µοναδική. Οι βασικές κατηγορίες ευέλικτων µορφών απασχόλησης είναι οι ακόλουθες: Μερική απασχόληση. Η µερική απασχόληση αποτελεί µια µορφή παροχής εργασίας µειωµένου χρόνου µε µειωµένες αποδοχές και έρχεται σε αντίθεση µε την πλήρη και καθηµερινή απασχόληση. Η διείσδυση της στην γυναικεία απασχόληση είναι εκτεταµένη. Εργασία µε βάρδιες. Στις επιχειρήσεις που εφαρµόζονται οι βάρδιες συναντάµε τα λεγόµενα κυλιόµενα ωράρια όπου η ώρα προσέλευσης των εργαζοµένων δεν είναι σταθερή αλλά ποικίλει ανάλογα µε τις ανάγκες της επιχείρησης και των εργαζοµένων. Συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου και µίσθωσης έργου. Ουσιαστικά πρόκειται για δυο συνηθισµένες υποκατηγορίες της προσωρινής απασχόλησης, αν και στην Ελλάδα αµφότερες χρησιµοποιήθηκαν επί δεκαετίες παράνοµα από την ίδια την πολιτεία προκειµένου να καλυφθούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες δηµοσίων υπηρεσιών δηµιουργώντας τις περίφηµες «γενιές συµβασιούχων» που αναζητούν το δίκιο τους στα διοικητικά δικαστήρια. Εργασία το Σαββατοκύριακο. Πρόκειται για µορφή εργασίας που συναντάµε κυρίως στα µεγάλα εµπορικά καταστήµατα προκειµένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών που θεωρούν το τέλος της εβδοµάδας ιδανικό για τα ψώνια τους από άποψη διαθέσιµου χρόνου.

6 6 Εργασία στο σπίτι. Η εργασία στο σπίτι απέκτησε τα τελευταία χρόνια µια άλλη διάσταση αφού η ανάπτυξη της τεχνολογίας έδωσε την δυνατότητα χρήσης σύγχρονου ηλεκτρονικού εξοπλισµού, ανατρέποντας το κλασικό πρότυπο που ήθελε την εργασία στο σπίτι να ταυτίζεται µε την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων. Συµβάσεις µηδενικού ωραρίου. Οι εργαζόµενοι αυτής της κατηγορίας καλούνται στην επιχείρηση µόνο όταν χρειάζονται. Συµβάσεις ελαχίστου-µεγίστου. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει εξασφαλισµένο ένα ελάχιστο ωρών εργασίας για την εβδοµάδα ή τον µήνα αλλά ακαθόριστο το µέγιστο που συναρτάται απευθείας µε τον όγκο των εργασιών που αναλαµβάνει η επιχείρηση. Η Ευρωπαϊκή Εµπειρία Η µερική απασχόληση αποτελεί την εµπροσθοφυλακή της περίφηµης «flexicurity», όρος που αναδύθηκε µέσα από την αναθεώρηση του ολλανδικού εργατικού δικαίου που έγινε το 1999 και όπου η flexicurity αναφέρεται ως η πολιτική στρατηγική που επιχειρεί να ενδυναµώσει και να προωθήσει την ευελιξία της αγοράς εργασίας και των εργασιακών σχέσεων ταυτόχρονα µε την αύξηση της απασχόλησης ιδιαίτερα για τα πιο αδύνατες κοινωνικές οµάδες τόσο µέσα όσο και έξω από την αγορά εργασίας 2. Ως µερικώς απασχολούµενος θεωρείται «ο εργαζόµενος του οποίου οι ώρες εργασίας, υπολογιζόµενες σε εβδοµαδιαία ή κατά µέσο όρο σε ετήσια χρονική βάση είναι λιγότερες σε σύγκριση µε ένα πλήρως απασχολούµενο» 3. Αν και νοµικά λειτουργικός µπορεί να οδηγήσει σε στατιστικές πλάνες καθώς ποικίλει το εθνικό όριο προκειµένου ένας εργαζόµενος να θεωρηθεί ως µερικώς απασχολούµενος- Έτσι χαρακτηριστικά αναφέρεται πως αν όριο των 30 ωρών ανά εβδοµάδα που ισχύει στον Καναδά εφαρµοζόταν στην Σουηδία το µερίδιο της µερικής απασχόλησης στην συνολική θα έπεφτε κατά 9% περίπου (ILO, 1997). Η κατάσταση αυτή οδήγησε ορισµένους ερευνητές να κάνουν την διάκριση ανάµεσα σε «επουσιώδη» (marginal) µερική απασχόληση που σηµαίνει εργασία µικρότερη των 19 ωρών ανά εβδοµάδα και σε 2 European Commission European Commission 1997

7 7 «ουσιώδη»(substantial) που µεταφράζεται σε απασχόληση από 20 έως 34 ώρες ανάλογα µε το εθνικό παράδειγµα που θα εξετασθεί (Bielenski, Bosch and Wagner, 2002 ). Πρότυπα πολιτικά παραδείγµατα ευεργετικής εφαρµογής των ευέλικτων µορφών απασχόλησης θεωρούνται η Βρετανία, η ανία και η Ολλανδία. Τα πλέον επίκαιρα στοιχεία την ώρα που γράφονται αυτές οι γραµµές επιβεβαιώνουν τα θεαµατικά αποτελέσµατα αυτών των πολιτικών αφού Ολλανδία και ανία συγκεντρώνουν τα χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ευρώπη των 27 µε 3,2 και 3,3% αντίστοιχα ενώ και η Βρετανία βρίσκεται στο 5,4% χαµηλότερα από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο του 7%. Στον αντίποδα η χώρα µας µε ανεργία του 8,6% και µάλιστα µε την υψηλότερη ανεργία των νέων (24,6%) σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (2007). Η µερική απασχόληση είναι «γένους θηλυκού», όπως επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία του 2006 από την ίδια πηγή (ΕΣΥΕ, 2007). Περίπου το 33% των ευρωπαίων γυναικών εργάζεται µε καθεστώς µερικής απασχόλησης ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες είναι κοντά στο 8%. Η Ελλάδα αυτή την φορά συµβαδίζει µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα αφού το 10,2% των εργαζοµένων γυναικών απασχολείται µε µερική απασχόληση έναντι του αµυδρού 2,9% που ισχύει για τους άνδρες. Οι αριθµοί είναι σαφείς για την δυναµική απασχόλησης που αναπτύσσεται στις χώρες αυτές ταυτόχρονα µε την διάδοση της µερικής απασχόλησης και µάλιστα µε ιδιαίτερα ευεργετικά αποτελέσµατα στην απασχόληση των γυναικών καθότι ανία, Ολλανδία και Βρετανία καταλαµβάνουν τις κορυφαίες θέσεις στα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών µαζί µε άλλες δύο Σκανδιναβικές χώρες (Φιλανδία και Σουηδία). H διάδοση της τόσο σε «χώρες-οπαδούς» της νεοφιλελεύθερης προσέγγισης όσο και σε χώρες που δύσκολα µπορούν να δεχθούν µαθήµατα κοινωνικής πολιτικής µόνο τυχαία δεν µπορεί να είναι, και, αν µη τι άλλο, φανερώνει µια δοµική διάσταση των σύγχρονων εργασιακών σχέσεων. Το Βρετανικό Παράδειγµα Η βρετανική «συνταγή» επιτυχίας χαρακτηρίζεται από την ολοκληρωτική εφαρµογή µοντέλων ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις, συνταγή που ξεκίνησε από την Μ. Θάτσερ και συνεχίστηκε µε πιο ήπιους ρυθµούς αλλά µε την ίδια πολιτική ουσία από τους Εργατικούς του Μπλερ.

8 8 Η µερική απασχόληση είναι ισχυρά παρούσα στην εργασιακή ζωή των Βρετανίδων. Σύµφωνα µε στοιχεία των Gregory & Connolly (2004) για τις Βρετανίδες ηλικίας 22 και άνω που εργάσθηκαν για τουλάχιστον 5 χρόνια την περίοδο µόνο το 35% δούλεψε αποκλειστικά µε πλήρη απασχόληση, το 13% αποκλειστικά µε part time ενώ το υπόλοιπο 52% δούλεψε και στα δύο µοντέλα εργασιακού χρόνου. Ουσιαστικά τα 2/3 των ενήλικων γυναικών ξόδεψαν µέρος της εργασιακής τους ζωής σε εργασία µερικής απασχόλησης. Το πρώτο µελανό σηµείο της βρετανικής µερικής απασχόλησης είναι ότι οι γυναίκες που δουλεύουν µε µερική απασχόληση πάντα συγκεντρώνονται σε χαµηλόµισθες εργασίες συγκριτικά µε τις γυναίκες που απασχολούνται πλήρως. Ο πίνακας που ακολουθεί είναι χαρακτηριστικός και αποδεικνύει ότι ανά πενταετία αναφοράς το σχετικό ποσοστό αυξάνεται µε εντυπωσιακούς ρυθµούς ώστε το 2001 περίπου οι µισές από τις γυναίκες που απασχολούνται µε µερική απασχόληση να έχουν συγκεντρωθεί σε χαµηλόµισθα επαγγέλµατα (low-wage occupations). ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙ ΩΝ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πηγή: Gregory & Connoly, Η δεύτερη αδυναµία συνίσταται σε µια µισθολογική ποινή που παραµένει ακόµα και όταν η γυναίκα επιστρέφει από την µερική στην πλήρη απασχόληση. Στατιστικοί υπολογισµοί δείχνουν ότι κάθε έτος στην µερική απασχόληση προσθέτει 1,8% στα εισοδήµατα ενώ κάθε χρόνος στην πλήρη απασχόληση προσθέτει

9 9 4,3%. Η ανάλυση αυτή ενισχύεται και µια ειδική έρευνα επί του θέµατος των Manning & Petrongolo (2005) 4, η οποία καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι γυναίκες που δουλεύουν part time έχουν κατά µέσο όρο ωριαίες αντιµισθίες 22% χαµηλότερες συγκριτικά µε τις γυναίκες που δουλεύουν µε πλήρες ωράριο (full time).ένα άλλο εξαιρετικά ενδιαφέρον συµπέρασµα είναι ότι οι Βρετανίδες πληρώνουν το υψηλότερο µισθολογικό τίµηµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι αξιέπαινες προσπάθειες των Εργατικών µε τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό (1999) και τις ρυθµίσεις για τους µερικώς απασχολούµενους (2003) είχαν περιορισµένο αντίκτυπο στην εξοµάλυνση της µισθολογικής ανισότητας. To Βρετανικό µοντέλο χαρακτηρίζεται και από την περιορισµένη διάρκεια των θέσεων εργασίας που προσφέρονται. Ο Clasen (2002) αναφέρεται σε «άγνωστους προορισµούς» (unknown destinations) θέλοντας να υπογραµµίσει το γεγονός ότι ένα ποσοστό της τάξης του 34% του συνόλου των συµµετεχόντων στα «New Deal» που αποτελούν τον πυρήνα των βρετανικών ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης µε στοχευµένες δράσεις για συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες, όπως π.χ. οι µακροχρόνια άνεργοι ή οι µονογονεϊκές οικογένειες τοποθετήθηκε σε θέση εργασίας διάρκειας µεγαλύτερης των 13 εβδοµάδων. Εάν µάλιστα επικεντρωθούµε στους µακροχρόνια άνεργους άνω των 25 ετών το ποσοστό πέφτει στο 13% Η περικοπή στην διάρκεια και στα ποσά των επιδοµάτων ανεργίας δικαιολογήθηκε µε το σκεπτικό ότι δηµιουργούν παρασιτικούς πολίτες, οι οποίοι συντηρούνται σε ένα µεγάλο βαθµό από τις πολιτικές επιδότησης της ανεργίας. Αυτή είναι η µία όψη του νοµίσµατος. Η άλλη φαίνεται στην δουλειά των Gallie et al (2000), η οποία δείχνει ότι οι Βρετανοί άνεργοι βιώνουν σκληρότερα την ανεργία και οδηγούνται ευκολότερα κάτω από τα όρια της φτώχειας συγκριτικά µε ανέργους άλλων 7 ευρωπαϊκών χωρών. Η αδυναµία ενσωµάτωσης στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ουσιαστικά καταδικάζει αµετάκλητα το άτοµο σε κοινωνική περιθωριοποίηση. Οι γυναίκες του Ηνωµένου Βασιλείου που απασχολούνται µερικώς συγκεντρώνονται κυρίως σε επαγγέλµατα χαµηλού κοινωνικού στάτους. Χαρακτηριστικά στον πίνακα που ακολουθεί µόλις το 4,4% των γυναικών που δουλεύουν part time κατέχουν διευθυντικές θέσεις σε αντίθεση µε το 15,1% των πλήρως απασχολούµενων γυναικών που κατέχουν αντίστοιχες θέσεις. 4 ιεισδυτική µατιά στο τίµηµα της µερικής απασχόλησης στην βρετανική κοινωνία µε τον χαρακτηριστικό τίτλο The part time penalty.

10 10 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΒΡΕΤΑΝΙ Α ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΥΡΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πηγή: Manning & Petrongolo, Παρά τις αδυναµίες που µόλις αναφέρθηκαν, η µερική απασχόληση στο Ηνωµένο Βασίλειο αποτελεί ένα κοινωνικά χρήσιµο και πάνω από όλα αποδεκτό εργαλείο προκειµένου να µειωθεί η ανεργία και να τονωθεί η γυναικεία απασχόληση. Η χρήση φορολογικών ελαφρύνσεων, τα εκτεταµένα δίκτυα βρεφονηπιακής στήριξης και τα απόλυτα προσαρµοσµένα προγράµµατα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης αποτελούν πολιτικά παραδείγµατα που πρέπει να βάλουν τους πολιτικά ιθύνοντες σε συλλογισµό. Το Παράδειγµα της Ολλανδίας και της ανίας Οι εµπειρίες στο ξεκίνηµα της δεκαετίας του 1980 ήταν επώδυνες για την Ολλανδική οικονοµία αφού οι άνεργοι τετραπλασιάστηκαν από σε περίπου ενώ η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση του 1979 σήµανε τον εκ νέου πολλαπλασιασµό των Ολλανδών ανέργων µε αποτέλεσµα να φθάσουν τον διόλου ευκαταφρόνητο αριθµό των το 1982 (Wim Van Oorschot, 2000). Ως σηµείο αναφοράς θεωρείται η πολιτική συµφωνία στρατηγικής ευρύτερα γνωστή ως 'Wassenaar Agreement' η οποία σήµανε την συναίνεση των συνδικάτων στην παραδοχή ότι η ανάγκη απασχόλησης για περισσότερους προηγείται της αύξησης των εισοδηµάτων για λιγότερους κάτι που µεταφράζεται σε αύξηση

11 11 των απασχολούµενων µε αναδιανοµή των υφιστάµενων θέσεων εργασίας µε λιγότερες ώρες εργασίας. Αυτή η πολιτική φιλοσοφία θεωρείται ο «θεµέλιος λίθος» του τωρινού ολλανδικού µοντέλου (Wilthagen, 1998). Στοιχεία από διάφορα τεύχη από το Employment Outlook του ΟΟΣΑ (στο Γαβρόγλου και Κικίλιας, 2001) για την περίοδο δείχνουν ότι η ωριαία παραγωγικότητα της εργασίας αυξήθηκε κατά 2,4%, η χρηµατική αποζηµίωση ανά εργαζόµενο παρέµεινε σταθερή και ο χρόνος εργασίας µειώθηκε µε µέσο ρυθµό 1% ανά έτος. Το αποτέλεσµα ήταν µια µέση ετήσια µείωση της τάξης του 1,3% στο λόγο της αποζηµίωσης ανά εργαζόµενο σχετικά µε το ΑΕΠ, σχεδόν τριπλάσιο από το αντίστοιχο 0,5% για 11 µείζονες βιοµηχανικές χώρες του ΟΟΣΑ. Την περίοδο η παραγωγικότητα της εργασίας αυξανόταν µε µέσο ετήσιο ρυθµό 1,5%, η αποζηµίωση ανά εργαζόµενο κατά 0,4%, οι ετήσιες ώρες εργασίας µειώθηκαν κατά 0,7% µε αποτέλεσµα µια µέση ετήσια µείωση κατά 0,4% στο λόγο της αποζηµίωσης ανά εργαζόµενο σχετικά µε το ΑΕΠ έναντι 0,5% για τις 11 µείζονες βιοµηχανικές χώρες του ΟΟΣΑ. Το αποτέλεσµα ήταν µια σηµαντική µεταφορά εθνικού εισοδήµατος από την εργασία στο κεφάλαιο µε την συναίνεση των συνδικάτων όπως ήδη αναφέραµε, τα οποία έχαναν σταθερά την απήχηση τους στην κοινωνία εξαιτίας ακριβώς της υψηλής ανεργίας (στο Γαβρόγλου και Κικίλιας, 2001, σσ ). Αναλυτές µε κριτική µατιά απέναντι στο Ολλανδικό Θαύµα, επισηµαίνουν ότι στα θεαµατικά ποσοστά πτώσης της ανεργίας έπαιξε σηµαντικό ρόλο και ο αυστηρός του ορισµού του ανέργου (1988), ορισµός που έθεσε αυτόµατα εκτός των δικαιούχων των σχετικών προνοµίων χιλιάδες πολιτών. Έτσι άνεργος/η θεωρείται το άτοµο που εγγράφεται στην Υπηρεσία Απασχόλησης, θέλει να δουλέψει τουλάχιστον 12ώρες την εβδοµάδα και είναι άµεσα και ανά πάσα στιγµή διαθέσιµος/η για εργασία. Τίθεται έτσι ένα παρά πολύ σοβαρό νοµικό και πολιτικό θέµα, ο σύγχρονος ορισµός του άνεργου. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το 1998 η Ολλανδική Κυβέρνηση έδινε τον αριθµό των εγγεγραµµένων ανέργων ενώ ο ILO σύµφωνα µε τα δικά του standards υπολόγιζε τους ανέργους σε περίπου (βλ Wim Van Oorschot, 2001, σ. 9). Αυστηρότητα διέπει και την χορήγηση του επιδόµατος ανεργίας. Πριν το 1987, 130 ηµέρες εργασίας τον προηγούµενο χρόνο ήταν το όριο για το επίδοµα και µε µια σειρά από συνδυασµένα βήµατα οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του έγιναν πιο αυστηρές µειώνοντας κατακόρυφα τον αριθµό των επιδοτούµενων ανέργων. Ακολουθήθηκε ουσιαστικά η πολιτική φιλοσοφία που διαπνέει και το βρετανικό µοντέλο και θεωρεί ότι οι επιδοµατικές πολιτικές για τους ανέργους πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο.

12 12 Ο Wim Van Oorschot εµβαθύνει και στην πραγµατική αύξηση της απασχόλησης. Σύµφωνα µε στοιχεία που παραθέτει η αριθµητική αύξηση των ατόµων που συµµετέχουν στο εργατικό δυναµικό αυξήθηκε περίπου κατά άτοµα από το 94 έως το 99, εάν όµως κάποιος λάβει υπόψη τον παράγοντα του εργασιακού χρόνου θα µείνει λιγότερο εντυπωσιασµένος, αφού το 65% των νέων θέσεων εργασίας αφορούσε θέσεις µερικής απασχόλησης που καταλήφθηκαν από γυναίκες (Wim Van Oorschot, ό.π, σ. 8). Συµπερασµατικά καταλήγουµε ότι η ολλανδική αγορά µπήκε κυρίως σε µια ευρύτατη αναδιανοµή των ήδη υπαρχόντων θέσεων εργασίας µε περιορισµένες αυξητικές τάσεις. Οι θέσεις πλήρους απασχόλησης που καταλαµβάνονταν από άντρες στην βιοµηχανική κοινωνία έχουν αντικατασταθεί από περισσότερες θέσεις εργασίας µερικής απασχόλησης που καταλαµβάνονται µαζικά από γυναίκες στην εποχή της οικονοµίας της παροχής υπηρεσιών. Το «τρίγωνο» της επιτυχίας θα κλείσει µε το παράδειγµα της ανίας όπου καταλαµβάνει σταθερά τις πρώτες θέσεις στις προτιµήσεις των οπαδών της flexicurity.ο ΟΟΣΑ αναφέρει την ανία ως το ιδανικό παράδειγµα προς µίµηση στον Observer του Ιανουαρίου του 2005, µε τον αποκαλυπτικό τίτλο Mobile yet secure. Με επίδοµα ανεργίας που κινείται ανάµεσα στο 63% και το 78% του µισθού που ελάµβανε το απολυµένο άτοµο και σε ορισµένες περιπτώσεις φθάνει και το 96% και µε διάρκεια έως και 4 χρόνια, µε ελεύθερες απολύσεις και µε περίπου 5% του ΑΕΠ να διατίθεται στην απασχόληση, αποδεικνύει ότι η ανεργία µπορεί να καταπολεµηθεί και µε διαφορετική πολιτική φιλοσοφία πέραν του άκριτου νεοφιλελευθερισµού. Ειδικοί αναλύοντας το φαινόµενο, το βλέπουν ως αποτέλεσµα του δηµοσιονοµικού ανοίγµατος που υιοθετήθηκε το , των πραγµατικά ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που υποχρεώνουν το άνεργο άτοµο σε έντονη συµβουλευτική και παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών, στην υψηλή φορολογία και στην δίωξη όσων τολµούν να φοροδιαφύγουν ανεξάρτητα κοινωνικής θέσης (Madsen, 2002). Επίλογος Το εθνικό πλαίσιο πολιτικής υλοποίησης παραµένει ο πλέον αποφασιστικός παράγοντας για το εάν οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης και ιδιαίτερα η «µερική» θα αναπτύξουν µια «στοργική σχέση» µε τις γυναίκες.

13 13 Οι µερικώς απασχολούµενοι αποτελούν εξαιρετικά ανοµοιογενή σύνολα ανάλογα µε το παράδειγµα που ακολουθούµε αλλά χαρακτηρίζονται από ανοµοιογένεια και στο εσωτερικό τους. Η εσωτερική ανοµοιογένεια έχει συγκεκριµένα τις παρακάτω διαστάσεις: α. Αναφορικά µε την επιθυµία εύρεσης µερικής απασχόλησης όπου ανάλογα αντιµετωπίζεται ως µια ευπρόσδεκτη εργασιακή λύση ή όχι. β. Ως προς τον χρόνο εργασίας, όπου κάποιο άτοµο µπορεί να δουλεύει ελάχιστες ώρες εβδοµαδιαίως ενώ κάποιο άλλο µπορεί να έχει µικρές διαφορές από την πλήρη απασχόληση. γ. Την οικογενειακή οικονοµική ευχέρεια που υπάρχει για να αναλάβει κάποιο άτοµο µερική απασχόληση. Η «τριάδα» αυτών των ποιοτικών δεικτών που βέβαια βρίσκονται σε άµεση αλληλεξάρτηση καθορίζει και το τελικό ποιοτικό αποτέλεσµα προκειµένου να αποφανθούµε για την χρησιµότητα της µερικής απασχόλησης στο θέµα της ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Η µερική απασχόληση αλλά και οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης γενικότερα δεν πρέπει να µετατραπούν στην εύκολη λύση για το πρόβληµα της απασχόλησης των γυναικών αλλά σε ένα επικουρικό µέσο καταπολέµησης της ανεργίας, η χρήση του οποίου πρέπει να γίνεται µε προσοχή και κοινωνική ευαισθησία. ιαφορετικά είναι ορατός ο κίνδυνος να οδηγηθούµε σε µια «µαγική» κοινωνική εικόνα, όπου οι αριθµοί θα ευηµερούν και οι άνθρωποι θα δυστυχούν. To ίδιο επικίνδυνοι µε τους φανατικούς θεωρητικούς οπαδούς των ευέλικτων µορφών απασχόλησης είναι και οι απόλυτοι αρνητές τους, οι οποίοι αντιµετωπίζουν την µερική απασχόληση ως ένα φαινόµενο αντικοινωνικό που οδηγεί το εργαζόµενο άτοµο στο πουθενά. Οι χώρες που προωθούν πολιτικές ευέλικτων εργασιακών σχέσεων µε σύνεση απολαµβάνουν και τα οφέλη από τις σχετικές µεταρρυθµίσεις (χαµηλότερη ανεργία µε διάδοση της απασχόλησης σε ευαίσθητα κοινωνικά οµάδες) ενώ οι χώρες που τα αγνοούν υφίστανται και τις συνέπειες των πολιτικών επιλογών τους (δικαιολογηµένη αποστροφή προς τις νέες µορφές απασχόλησης) και επίµονη ανεργία. Η εκτεταµένη χρήση της µερικής απασχόλησης δεν έχει αποδειχθεί ότι συµβάλλει στην αύξηση της συνολικής απασχόλησης αλλά µπορεί να προκαλέσει ευρύτερες ποιοτικές αστάθειες στις εργασιακές σχέσεις. Μεγαλύτερης αξίας είναι τα σκανδιναβικά διδάγµατα αφού υπογραµµίζουν την ανθρωποκεντρική διάσταση

14 14 οποιουδήποτε οικονοµικού εγχειρήµατος. Η ευελιξία µπορεί και πρέπει να χρησιµοποιείται για την µείωση του κόστους των επιχειρήσεων και την ανταγωνιστικότητα, όµως αυτό το κόστος δε θα πρέπει να επιρρίπτεται αποκλειστικά στις πλάτες των εργαζόµενων. Σε περίπτωση που αγνοηθεί η πλευρά των εργαζοµένων τότε θα έχουµε µια αργή αλλά σταθερή παρακµή της εργασίας σε όρους κοινωνικούς και σε µακροπρόθεσµη ανάλυση θα παιχθεί το ρέκβιεµ της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αφού οι απολύσεις µόνο προσωρινά οφέλη µπορούν να αποδώσουν. Μελέτη που δηµοσιεύεται στο International Review of Applied Economics (2006), επιβεβαιώνει την αστάθεια του ολλανδικού οικοδοµήµατος των εργασιακών σχέσεων εφόσον διαπιστώνεται ότι οι υψηλοί µισθοί όχι µόνο δεν συνιστούν απειλή αλλά αντίθετα αποτελούν προϋπόθεση για τις πωλήσεις των επιχειρήσεων, την τεχνολογική καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα. Υπερβολικές δόσεις ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις αποβαίνουν εις βάρος της παραγωγικότητας της εργασίας και οδηγούν στην διαρροή αξιόλογων εργαζοµένων από τις επιχειρήσεις. Με αυτά τα δεδοµένα δυο παραµένουν τα ζητούµενα για όλες τις γυναίκες που εργάζονται µε µερική απασχόληση που πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται και να υλοποιεί το κοινωνικό κράτος του 21 ου αιώνα, 1. Να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε η µερική απασχόληση να λειτουργεί όσο το δυνατόν περισσότερο ως «προθάλαµος» της πλήρους απασχόλησης, ένα µεταβατικό στάδιο στην εργασιακή πορεία για όσο και όποτε χρειάζεται. 2. Για όσες για διάφορους λόγους αδυνατούν αντικειµενικά να εργαστούν µε πλήρες ωράριο ή οι ρυθµοί της οικονοµίας είναι τόσο γρήγοροι που δεν µπορούν να ακολουθήσουν, η (µόνιµη) µερική απασχόληση να συνιστά µια αξιοπρεπή (σε όλα τα επίπεδα) επιλογή. Ιδιαίτερα η ελληνική µερική απασχόληση έχει άµεση ανάγκη και τα δύο. Τότε και οι Έλληνες και Ελληνίδες (κυρίως αυτές) θα έχουν αυξηµένες εργασιακές επιλογές, αλλά και θα βελτιωθεί η εξόχως προβληµατική τους σχέση µε την µερική απασχόληση (βλ. Γαβρόγλου, 2006) για την οποία δεν ευθύνονται. Αξίζουν και δικαιούνται περισσότερα (και) στην απασχόληση. Η Ελληνική Πολιτεία έχει την νοµική και ηθική υποχρέωση να τους τα προσφέρει και αυτές µε τη σειρά τους θα προσφέρουν περισσότερα στην εργασία, κατακτώντας την θέση που τους αρµόζει.

15 ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βεργόπουλος, Κ. (1998). Παγκοσµιοποίηση Η Μεγάλη Χίµαιρα. Αθήνα: Νέα Σύνορα Λιβάνης. Γαβρόγλου, Σ. (2006). Όψεις Ευελιξίας στην Ελλάδα και Ευρώπη. Αθήνα: ΠΑΕΠ (www.paep.org.gr) Γαβρόγλου, Σ. & Κικίλιας, Η. (2001). Οργάνωση της εργασίας και νέες µορφές απασχόλησης στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Αθήνα: Σάκκουλας. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ Bell, D. (1976). The Coming of Post-industrial Society: A venture in Social Forecasting. New York: Basic Books. Castells, Μ. (1996). The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. I: The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell. Clasen, J. (2002). Unemployment and unemployment policy in Britain. Increasing employability and redefining citizenship. Appeared in Europe s new state of welfare: Unemployment, employment policies and citizenship, Cambridge: Policy Press. Colombo, U. (1988). The Technology Revolution and the Restructuring of the Global Economy. Στο Globalization of Technology: International Perspectives. USA National Academy Press. Connolly, S. & Gregory, M. (2004). Women at work- Two steps forward, one step back?. LOWER Network Conference. London. Gallie, D., Jacobs, S. and Paugam, S. (2000). Poverty and financial hardship among the unemployed. In Gallie, D. and Paugam, S. (eds), Welfare regimes and the experience of unemployment in Europe. Oxford: Oxford University Press. Eurostat (2007). European union labour force survey-annual results Eurostat (3/7/07). Euro area and EU27 unemployment down to 7%. News release. Eurostat (20/7/07). Employment rate in the EU27 rose to 64.4% in News release. European Commission(1997). Report by the Commission s Services on the implementation of Council directive 97/81/EC concerning the framework agreement on Part time Work. European Commission (2006). Employment in Europe 2006, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

16 2 ILO (1997). Part time- Solution or trap? International Labour Review, 136 (4). Kleinknecht, A., Oostendorp, R. M., Pradhan, M. P. and Naastepad, C. W. M. (2006). Flexible labour, Firm Performance and the Dutch job creation miracle. International Review in Applied Economics, 20 (2). Madsen Per Kongshøj (2002). The Danish model of flexicurity -A paradise with some snakes. Brussels: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Manning, A. & Petrongolo, Β. (2005). The part time penalty, CEP Discussion Paper No 679. London: LSE. OECD OBSERVER (2005). Mobile yet secure (January). Van Oorschot, W. (2001). Miracle or nightmare? A critical review of Dutch activation policies and outcomes. Paper presented at the ISA-RC19 Annual Conference, University of Oviedo. Van Oorschot, W. (2000),WORK, WORK, WORK- Labour Market Participation Policies in The Netherlands, Tilburg Institute for Social Security Research TISSER. Wilthagen, T. (1998). Flexicurity: A New Paradigm for Labour Market Policy Reform. Discussion Paper FS-I Berlin. (http://bibliothek.wz-berlin.de/pdf/1998/i pdf) Solow, R. (1998). What is labour market flexibility?what is good for. Proceedings of the British Academy,Vol. 97. Oxford: Oxford University Press.

TO KOINΩNIKO ΠPOΣHMO THΣ MEPIKHΣ AΠAΣXOΛHΣHΣ

TO KOINΩNIKO ΠPOΣHMO THΣ MEPIKHΣ AΠAΣXOΛHΣHΣ TO KOINΩNIKO ΠPOΣHMO THΣ MEPIKHΣ AΠAΣXOΛHΣHΣ Των: Ε. Μιχαήλ, Δ. Γουβιά* Εισαγωγικές σκέψεις Οκόσμος βρίσκεται στη δίνη μιας τεχνολογικής επανάστασης η οποία διαφέρει από τα περιοδικά κύματα τεχνικών αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑ 2004 1 2 Απασχόληση και ανεργία των γυναικών: το χάσμα

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα Σταύρος Π. Γαβρόγλου Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΠΑΕΠ) sgavroglou@paep.org.gr Τι είναι η ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής

Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής Καθ. ΝΑΝΣΥ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝ ΡΗ ιευθύντρια, MSc στη ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 6 Ιουνίου 2008 Σχέση εργασίας και οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα:

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιεχόμενα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology

M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology Ηαλυσίδατηςέρευνας Η έρευνα αποτελεί κινητήρια δύναµη και κύριο µοχλό ανατροφοδότησης της οικονοµίας. European Commission, European Research Area, 2010 Γιατίηέρευναείναισηµαντική;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Κρίση, Οικονομική Ανάπτυξη και Ανθρώπινο Κεφάλαιο Ηλίας Κικίλιας Διοικητής ΟΑΕΔ Διευθυντής Ερευνών / Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Κυριάκος Φιλίνης Συνέδριο με θέμα: Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης» Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015 Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ενότητα 11: Ανεργία και καταπολέμηση της Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ 10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ Όπως είδαµε στην Ενότητα 9, οι ΑΞΕ µπορούν να έχουν πολλές θετικές επιδράσεις στις χώρες υποδοχής τους. Οι αναµενόµενες αυτές θετικές επιδράσεις τους οδηγούν συχνά στην

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities Μηχανισμός καθορισμού των μισθών στην προσδοκόμενη επανενωμένη Κύπρο Οι οικονομικές επιπτώσεις των ελάχιστων μισθών και της συλλογικής διαπραγμάτευσης : Ένα αμφισβητούμενο πεδίο Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνων Σύµβουλος της ΑΝΟΣ ιεθνείς Σύµβουλοι & Εκτιµητές Ακινήτων

ιευθύνων Σύµβουλος της ΑΝΟΣ ιεθνείς Σύµβουλοι & Εκτιµητές Ακινήτων ιευθύνων Σύµβουλος της ΑΝΟΣ ιεθνείς Σύµβουλοι & Εκτιµητές Ακινήτων Υπερπροσφορά ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «υπερπροσφορά» (Investopedia) Η υπερβολική ποσότητα ενός αγαθού ή µιας υπηρεσίας. Η Υπερπροσφορά προκύπτει,

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕ Η/Υ & ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν.4093/12.12.11.2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 5 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Απασχόληση στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Σύµβολα και Ακρωνύµια

Πρόλογος. Σύµβολα και Ακρωνύµια Πρόλογος Σύµβολα και Ακρωνύµια 1. Επισκόπηση 1.1 Ορισµένοι βασικοί ορισµοί 1.2 Ανταγωνιστική αγορά εργασίας 1.2.1 Προσφορά εργασίας και µισθός επιφύλαξης χωρίς περιορισµούς ωρών 1.2.2 Συνολική προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

2. Ορισμός, μέτρηση και ετερογένεια του φαινομένου της ανεργίας

2. Ορισμός, μέτρηση και ετερογένεια του φαινομένου της ανεργίας 2. Ορισμός, μέτρηση και ετερογένεια του φαινομένου της ανεργίας Ενώ σ όλα τα κοινωνικά συστήματα που έχουν υπάρξει ιστορικά έχει παρατηρηθεί υπόαξιοποίηση των εργασιακών δυνατοτήτων των μελών της κοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας οικονομικά της εργασίας αγορά αγορά εργασίας μισθός

Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας οικονομικά της εργασίας αγορά αγορά εργασίας μισθός Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας - Τα οικονομικά της εργασίας μελετούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά εργασίας. - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη

Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη Μάνος Ματσαγγάνης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων 7 Μαΐου 2012 Η Μεγάλη Ύφεση στην Ευρώπη ΑΕΠ και απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Πειραιάς, 10 Ιανουαρίου 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας

Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας Κεφάλαιο 26 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διαχωρισμός ειδών ανεργίας Τοπρόβληματηςανεργίαςσυνήθως χωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

OPMH. κοντά στο µαθητή!

OPMH. κοντά στο µαθητή! ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 11: Η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 11: Η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Ενότητα 11: Η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού.

Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών,τα οποία όµως συµπεριλαµβάνουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ημερίδα: «Μετατρέποντας τις δεξιότητες σε επιχειρηματική δυνατότητα με βιώσιμη προοπτική, μέσω της συνέργειας, της καινοτομίας, της δικτύωσης» Νάνσυ Παπαλεξανδρή Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12 ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12 Η Εικόνα της Κρίσης όπως την αντιλαμβανόμαστε (λανθασμένα) Όταν σκεπτόμαστε ή μιλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών 28-11-2012 1 Μέτρα ή μεταρρύθμιση Στην περίοδο της μεταπολίτευσης έγινε μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Στη διαδικασία διαμόρφωσης των κοινωνιών, συνέβαλλε και η γυναικεία εργασία κάτω βέβαια από διάφορες μορφές ανισοτιμίας. Σταδιακά όμως, μέσω των γυναικείων συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ Demo Νews ΕΔΚΑ, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009 Τεύχος 7 ο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτήν θα παρουσιάσουµε µία αναλυτική περιγραφή της γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τα ναρκωτικά. Καθώς είναι γνωστό, στις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο Εργαζόµενοι από το σπίτι Στην εποχή της ταχύτητας που ζούµε οι αλλαγές είναι αναµενόµενες σε πολλούς τοµείς. Έτσι και στον εργασιακό

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και επίδοµα πατρότητας

Άδεια και επίδοµα πατρότητας Paternity leave and pay - Greek PL514 (Αναθ. 1) Άδεια και επίδοµα πατρότητας Βασική περίληψη 1 Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Καθιερώθηκε το δικαίωµα άδειας και επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΑΕΔ & ΚΕΔΚΕ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΑΕΔ & ΚΕΔΚΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΑΕΔ & ΚΕΔΚΕ Στην Αθήνα σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012? Α. Μανιτάκης. Ανοιχτή συζήτηση «Διοικητική μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης» ΕΛΙΑΜΕΠ 28/1/2014

ΗΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012? Α. Μανιτάκης. Ανοιχτή συζήτηση «Διοικητική μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης» ΕΛΙΑΜΕΠ 28/1/2014 ΗΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012? Α. Μανιτάκης Ανοιχτή συζήτηση «Διοικητική μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης» ΕΛΙΑΜΕΠ 28/1/2014 ΓΙΑ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ, ΔΙΚΑΙΟ, ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ ΚΑΙ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001 της Μαρίας Καραμεσίνη Λέγαμε στο πρώτο μέρος αυτού του άρθρου, στο προηγούμενο φύλλο της Εποχής, ότι εν όψει του διάλογου για το ασφαλιστικό, που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Οµάδα Εργασίας Γ2 Συντονιστές: Νατάσα Κωνσταντέλου, Ερευνήτρια ' ΕΠΙΣΕΥ- ΕΜΠ Αγγελική Πουλυµενάκου, Επικ. Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EL Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά τη Λισσαβόνα: προς μια κοινωνία της γνώσης Η δομή των επαγγελματικών προσόντων αλλάζει Από τη μεσοπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων ηµήτρη Ρέππα στο διεθνές Συνέδριο µε θέµα: Εργαλεία για την εφαρµογή των ευρωπαϊκών οδηγιών στον τοµέα της υγείας στην εργασία το παράδειγµα του χηµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση και αγορά εργασίας: προσδιοριστικοί παράγοντες των διαφορετικών επιπτώσεων σε άνδρες και γυναίκες

Κρίση και αγορά εργασίας: προσδιοριστικοί παράγοντες των διαφορετικών επιπτώσεων σε άνδρες και γυναίκες Κρίση και αγορά εργασίας: προσδιοριστικοί παράγοντες των διαφορετικών επιπτώσεων σε άνδρες και γυναίκες Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα Τράπεζα Ελλάδος «Η ελληνική αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Είναι αλήθεια ότι η ανεργία των νέων αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα της ελληνικής αγοράς εργασίας; Κυριάκος Φιλίνης Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Παρατηρητήριο για την Κρίση του ΕΛΙΑΜΕΠ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για το Σεπτέµβριο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Το µέσο ποσοστό ανεργίας γύρω από το οποίο η οικονοµία κυµαίνεται καλείται Φυσιολογικό Ποσοστό Ανεργίας. Το φυσιολογικό ποσοστό είναι το ποσοστό ανεργίας προς το οποίο η οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα