Γνωστοποίηση Κινδύνων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γνωστοποίηση Κινδύνων"

Transcript

1 Γνωστοποίηση Κινδύνων Το έγγραφο δεν έχει σκοπό να παρουσιάσει μια εξαντλητική ανάλυση των κινδύνων που συνδέονται με τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να παρέχει στους πελάτες συνοπτικές πληροφορίες και γενική προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην πλατφόρμα dealingmarkets.com, έτσι ώστε οι πελάτες να έχουν μια λογική κατανόηση της φύσης και των κινδύνων αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων και, κατά συνέπεια, να είναι σε θέση να λαμβάνουν ενημερωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Nuntius Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (στο εξής η "Nuntius"), που είναι ο διαμεσολαβητής που αποδέχεται να διενεργεί συναλλαγές επί εξωχρηματιστηριακών συμβάσεων επί διαφορών (CFDs) και παραγώγων συμβολαίων συναλλάγματος ("FX "), με αυτόν με τον οποίο καταρτίζει τη σχετική σύμβαση (εφεξής αναφερόμενο ως "Πελάτη", "εσείς", "σας"), ο Πελάτης αναγνωρίζει, κατανοεί και συμφωνεί τα ακόλουθα: Η διαπραγμάτευση είναι ιδιαίτερα κερδοσκοπική και επικίνδυνη Η διαπραγμάτευση CFDs και FX Συμβολαίων έχει ιδιαίτερα κερδοσκοπικό χαρακτήρα, συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο απώλειας και δεν είναι κατάλληλη για όλους τους επενδυτές αλλά μόνο για εκείνους τους πελάτες που: (Α) κατανοούν και είναι πρόθυμοι να αναλάβουν τους οικονομικούς, νομικούς και άλλους κινδύνους που εμπεριέχονται σε αυτήν (Β) είναι έμπειροι και ενημερωμένοι σχετικά με τη διαπραγμάτευση των παραγώγων και τους τύπους υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων και (Γ) είναι οικονομικά σε θέση να αναλάβουν ζημίες που υπερβαίνουν σημαντικά το περιθώριο ή τις καταθέσεις, επειδή οι επενδυτές ενδέχεται να χάσουν τη συνολική αξία της σύμβασης και όχι μόνο το περιθώριο ή την κατάθεση. Ούτε τα CFD ούτε τα συμβόλαια FX είναι οι κατάλληλες επενδύσεις για συνταξιοδοτικά ταμεία ή / και συντηρητικά κεφάλαια. Οι συναλλαγές CFD και FX κυρίως - αλλά όχι αποκλειστικά - λόγω μόχλευσης, είναι μεταξύ των πιο επικίνδυνων τύπων επενδύσεων και μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες απώλειες. Ο Πελάτης δηλώνει, εγγυάται και συμφωνεί ότι ο Πελάτης αντιλαμβάνεται αυτούς τους κινδύνους, είναι πρόθυμος και ικανός, οικονομικά και με άλλο τρόπο, να αναλάβει τους κινδύνους της διαπραγμάτευσης σε CFDs και συμβόλαια FX και ότι η απώλεια ακόμη και του συνολικού υπολοίπου του δεν θα αλλάξει τον τρόπο ζωής του Πελάτη. Κίνδυνοι που σχετίζονται θέσεις αγοράς (long positions) σε παράγωγα Η θέση αγοράς (long) σημαίνει π.χ. ότι αγοράζετε CFD στην αγορά προσδοκώντας ότι η τιμή του υποκείμενου μέσου στην αγορά θα αυξηθεί μεταξύ του χρόνου αγοράς και πώλησης. Ως ιδιοκτήτης μιας θέσης long, θα επιτυγχάνετε γενικά κέρδος εάν η τιμή αγοράς του υποκείμενου μέσου θα αυξάνεται ενώ η θέση long του CFD είναι ανοιχτή. Αντίθετα, θα υποστείτε γενικά ζημιά εάν η τιμή του υποκείμενου μέσου στην αγορά μειώνεται ενώ η θέση long στο CFD είναι ανοιχτή. Η ενδεχόμενη απώλεια μπορεί συνεπώς να είναι μεγαλύτερη από το αρχικό περιθώριο που έχει κατατεθεί. Επιπλέον, μπορεί να υποστείτε ζημιά λόγω του κλεισίματος της θέσης σας, σε περίπτωση που δεν έχετε αρκετή ρευστότητα για το περιθώριο στο λογαριασμό σας, προκειμένου να διατηρήσετε τη θέση σας ανοιχτή. Κίνδυνοι που σχετίζονται με θέσεις πώλησης (short positions) σε παράγωγα Η θέση πώλησης (short) σημαίνει π.χ. ότι αγοράζετε CFD στην αγορά προσδοκώντας ότι η τιμή του υποκείμενου μέσου στην αγορά θα μειωθεί μεταξύ του χρόνου αγοράς και πώλησης. Ως ιδιοκτήτης μιας θέσης short, θα επιτυγχάνετε γενικά κέρδος εάν η τιμή αγοράς του υποκείμενου μέσου μειώνεται ενώ η θέση short του CFD είναι ανοιχτή. Αντίθετα, θα υποστείτε γενικά ζημιά εάν η τιμή του

2 υποκείμενου μέσου στην αγορά αυξάνεται ενώ η θέση short στο CFD είναι ανοιχτή. Η ενδεχόμενη απώλεια μπορεί συνεπώς να είναι μεγαλύτερη από το αρχικό περιθώριο που έχει κατατεθεί. Επιπλέον, μπορεί να υποστείτε ζημιά λόγω του κλεισίματος της θέσης σας, σε περίπτωση που δεν έχετε αρκετή ρευστότητα για το περιθώριο στο λογαριασμό σας, προκειμένου να διατηρήσετε τη θέση σας ανοιχτή. Yψηλή μόχλευση και χαμηλό περιθώριο μπορεί να οδηγήσουν σε γρήγορες απώλειες Ο υψηλός βαθμός "μόχλευσης" (leverage) είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τόσο των CFDs όσο και των συμβολαίων FX. Η επίδραση της μόχλευσης καθιστά την επένδυση π.χ. σε CFDs πιο επικίνδυνη από την επένδυση στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Αυτό οφείλεται στο σύστημα περιθωρίου που ισχύει για τα CFD, το οποίο γενικά προβλέπει μια μικρή κατάθεση σε σχέση με το μέγεθος της συναλλαγής, έτσι ώστε μια σχετικά μικρή μεταβολή των τιμών στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο μπορεί να έχει δυσανάλογα σημαντικές επιπτώσεις στο εμπόριό σας. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί και πλεονέκτημα και μειονέκτημα. Μια μικρή κίνηση τιμών σε ευνοϊκή κατεύθυνση μπορεί να προσφέρει υψηλή απόδοση στο επενδεδυμένο ποσό, ωστόσο, μια μικρή κίνηση τιμών εναντίον σας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες. Οι ζημιές σας δεν θα υπερβαίνουν ποτέ το υπόλοιπο του λογαριασμού σας, το οποίο θα αποκαθίσταται στο μηδέν, αν οι ζημίες είναι υψηλότερες από το ποσό που κατατέθηκε. Τέτοιες απώλειες μπορεί να συμβούν γρήγορα. Όσο μεγαλύτερη είναι η μόχλευση, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος. Το μέγεθος της μόχλευσης επομένως καθορίζει εν μέρει το αποτέλεσμα της επένδυσης. Απαιτήσεις περιθωρίου Ο πελάτης πρέπει να ικανοποιεί ανά πάσα στιγμή την απαίτηση ελάχιστου περιθωρίου στις ανοικτές θέσεις του. Είναι ευθύνη του Πελάτη να παρακολουθεί το υπόλοιπο του λογαριασμού του. Ο Πελάτης μπορεί να δεχθεί μια κλήση για να καταθέσει πρόσθετα μετρητά αν το περιθώριο στο σχετικό λογαριασμό είναι πολύ χαμηλό. Η Nuntius έχει το δικαίωμα να κλείσει οποιαδήποτε ή όλες τις ανοιχτές θέσεις όποτε η απαίτηση ελάχιστου περιθωρίου δεν ικανοποιείται και αυτό μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο των CFD ή των Συμβολαίων FX του Πελάτη με ζημία για την οποία εσείς, ο τελικός χρήστης, θα είστε υπεύθυνος/η. Spread Η διαφορά μεταξύ της τιμής προσφοράς μας και της τιμής ζήτησης καλείται "spread". Τα spreads μας καθορίζονται κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, καθώς λειτουργούμε μέσω των Παρόχων Ρευστότητας σε συμβόλαια CFD και FX για τελικούς πελάτες και οι αλλαγές γίνονται αμέσως. Οι πληροφορίες σχετικά με τα spreads, την ισχύουσα μόχλευση, τα έξοδα rollover και τις ώρες διαπραγμάτευσης για κάθε αγορά αναφέρονται στις σελίδες της ιστοσελίδας που αναφέρονται στις συναλλαγές CFDs και FX. Διακανονισμός Μετρητών Ο Πελάτης κατανοεί ότι οι Συμβάσεις CFD και FX μπορούν να διακανονιστούν μόνο σε μετρητά και η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και πώλησης καθορίζει εν μέρει το αποτέλεσμα της επένδυσης. Συγκρούσεις συμφερόντων Η Nuntius μέσω των παρόχων ρευστότητάς της είναι ο αντισυμβαλλόμενος σε όλες τις Συναλλαγές που συνάπτονται βάσει της Συμφωνίας Πελάτη και αντισταθμίζει πλήρως ή/και προωθεί μέσω STP (straight through processing) κάθε συναλλαγή τους στους παρόχους ρευστότητας. Ως εκ τούτου, τα συμφέροντα του Nuntius μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με τα δικά σας, αν και το κέρδος που πραγματοποιείτε δεν εξαρτάται από τα κέρδη ή τις απώλειές σας. Η πολιτική μας σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Nuntius. Εξωχρηματιστηριακές Συναλλαγές Όταν πραγματοποιείτε μέσω της Εταιρίας μας συναλλαγές επί CFDs ή FX συμβολαίων, οι συναλλαγές αυτές δεν θα εκτελούνται σε αναγνωρισμένη ή καθορισμένη χρηματιστηριακή αγορά. Οι συναλλαγές αυτές, οι οποίες εκτελούνται εκτός των οργανωμένων αγορών, είναι γνωστές ως "εξωχρηματιστηριακές" συναλλαγές ( over the counter - OTC). Όλες οι θέσεις που έχουν ανοίγονται μέσω της Εταιρίας μας πρέπει και να κλείνουν μέσω της Εταιρίας μας μας και δεν μπορούν να κλείσουν

3 μέσω οποιασδήποτε άλλης οντότητας. Οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές ενδέχεται να συνεπάγονται μεγαλύτερο κίνδυνο απ 'ό, τι η επένδυση σε συμβόλαια / προϊόντα γίνεται εντός χρηματιστηριακής αγοράς, επειδή στην πρώτη περίπτωση δεν υπάρχει χρηματιστηριακή αγορά στην οποία να μπορεί να κλείσει μια ανοικτή θέση. Μπορεί να είναι αδύνατο να ρευστοποιηθεί μια υπάρχουσα θέση, να εκτιμηθεί η αξία της θέσης που προκύπτει από μια εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή ή να εκτιμηθεί η έκθεση σε κίνδυνο. Οι τιμές των προσφορών και οι τιμές ζήτησης ενδέχεται να μην διαμορφώνονται από εμάς, βάσει των πολιτικών βέλτιστης εκτέλεσης που ισχύουν στην αγορά. Δεν υπάρχει κεντρική εκκαθάριση και καμία εγγύηση από οποιοδήποτε άλλο μέρος των υποχρεώσεων πληρωμής της Nuntius στον Πελάτη, οπότε ο Πελάτης είναι εκτεθειμένος σε πιστωτικό κίνδυνο της Nuntius, των παρόχων ρευστότητας και των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται. Ο Πελάτης πρέπει να υπολογίζει μόνο στην Nuntius για την εκτέλεση όλων των συμβολαίων στο λογαριασμό του Πελάτη και για την επιστροφή οποιουδήποτε περιθωρίου ή ασφάλειας. Οι τιμές, το περιθώριο και οι αποτιμήσεις καθορίζονται από τη Nuntius και τους παρόχους ρευστότητας και ενδέχεται να διαφέρουν από τις τιμές που αναφέρονται σε άλλα μέρη. Η Nuntius μέσω των παρόχων ρευστότητάς της θα παρέχει τιμές που θα χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια συναλλαγών, την αποτίμηση των θέσεων του Πελάτη και τον καθορισμό απαιτήσεων περιθωρίου, σύμφωνα με τις Πολιτικές και Διαδικασίες Συναλλαγών και τα Φύλλα Πληροφοριών Αγοράς σε συμφωνία με την προσφορά των παρόχων ρευστότητας. Η απόδοση του κάθε συμβολαίου CFD ή FX θα εξαρτηθεί από τις τιμές που έχει καθορίσει η Nuntius και τις διακυμάνσεις της αγοράς στο υποκείμενο μέσο στο οποίο αναφέρεται το συμβόλαιο. Κάθε υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο συνεπώς φέρει συγκεκριμένους κινδύνους που επηρεάζουν το αποτέλεσμα του σχετικού συμβολαίου CFD ή FX. Οι τιμές μας για κάθε συγκεκριμένη αγορά υπολογίζονται με βάση την τιμή του σχετικού υποκείμενου μέσου που λαμβάνουμε εμείς ή ο πάροχος ρευστότητας από εξωτερικές πηγές αναφοράς που αποτελούν τρίτα μέρη ή χρηματιστηριακές αγορές. Για συμβόλαια CFD και FX, λαμβάνουμε (απευθείας ή μέσω του παρόχου μας ρευστότητας) δεδομένα τιμών από τους συμμετέχοντες στην αγορά. Παρόλο που αναμένουμε ότι αυτές οι τιμές θα είναι λογικά συνδεδεμένες με τις τιμές που είναι διαθέσιμες στην αγορά, οι τιμές μας μπορεί να διαφέρουν από τις τιμές που είναι διαθέσιμες για τις τράπεζες και άλλους συμμετέχοντες στην αγορά. Η Nuntius διαθέτει σημαντική διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τον καθορισμό και τη συγκέντρωση των ποσών περιθωρίου, σύμφωνα με την προσφορά των παρόχων ρευστότητας. Η Nuntius εξουσιοδοτείται να μετατρέψει κεφάλαια στους λογαριασμούς του Πελάτη για περιθώριο από και προς το εκάστοτε ξένο νόμισμα με συναλλαγματική ισοτιμία που καθορίζεται από τη Nuntius κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια με βάση τα τότε ισχύοντα επιτόκια της αγοράς χρήματος σύμφωνα με την προσφορά των παρόχων ρευστότητας. Δικαιώματα σε υποκείμενα μέσα Δεν έχετε δικαιώματα ή υποχρεώσεις σχετικά με τα υποκείμενα μέσα ή περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τα CFDs ή συμβόλαια FX. Ο Πελάτης αντιλαμβάνεται ότι τα CFDs μπορούν να έχουν διαφορετικά υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως μετοχές, δείκτες, νομίσματα και εμπορεύματα. Κίνδυνος συναλλάγματος Η επένδυση σε Συμβόλαια FX και CFDs με υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο που είναι αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε νόμισμα διαφορετικό από το βασικό σας νόμισμα συνεπάγεται συναλλαγματικό κίνδυνο, λόγω του γεγονότος ότι όταν συμβόλαια CFD ή FX διακανονίζονται σε νόμισμα διαφορετικό από το βασικό σας νόμισμα, το αποτέλεσμά σας μπορεί να επηρεαστεί από τη μετατροπή στο βασικό νόμισμα. Η Nuntius δεν είναι Σύμβουλος ή διαχειριστής των περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη Όπου και εφόσον η Nuntius παρέχει γενικές συστάσεις σχετικές με τις αγορές, τέτοιες γενικές συστάσεις δεν συνιστούν προσωπική σύσταση ή επενδυτική συμβουλή και δεν έχουν λάβει υπόψη καμία από τις προσωπικές σας περιστάσεις ή τους επενδυτικούς στόχους σας ούτε αποτελούν προσφορά αγοράς ή πώλησης ή πρόσκληση για τη διατύπωση προσφοράς αγοράς ή πώλησης οποιωνδήποτε συμβολαίων. Κάθε απόφαση του Πελάτη να καταρτίσει συναλλαγή επί CFD ή FX με τη Nuntius και κάθε απόφαση για το κατά πόσον μια συναλλαγή είναι συμβατή με τον Πελάτη ή

4 κατάλληλη για αυτόν είναι μια ανεξάρτητη απόφαση του Πελάτη. Η Nuntius δεν ενεργεί ως σύμβουλος ούτε εξυπηρετεί τον Πελάτη ως διαχειρίστρια της περιουσίας του. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η Nuntius και οι πάροχοι ρευστότητας δεν έχουν αυξημένα καθήκοντα πίστης στον Πελάτη και δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε υποχρέωση, αξίωση, αποζημίωση, έξοδα και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων, που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με τον Πελάτη κατόπιν γενικής σύστασης της Nuntius ή παροχής πληροφοριών από τη Nuntius σχετικά με συναλλαγές ή σχετικά με τη διενέργεια ή μη οποιασδήποτε πράξης. Οι συστάσεις δεν είναι εγγυημένες Οι γενικές συστάσεις σχετικά με την αγορά τυχόν παρέχει η Nuntius βασίζονται αποκλειστικά στην κρίση του προσωπικού της Nuntius και θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι συνάπτει οποιαδήποτε τέτοια συναλλαγή βασίζεται στη δική του κρίση. Οποιεσδήποτε συστάσεις σχετικά με την αγορές τυχόν παρέχονται είναι μόνο γενικές και μπορεί να είναι ή να μην είναι σύμφωνες με τις θέσεις της αγοράς ή τις προθέσεις της Nuntius ή / και συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Οι γενικές συστάσεις της Nuntius για σχετικά με τις αγορές βασίζονται σε πληροφορίες που θεωρούνται αξιόπιστες, αλλά η Nuntius δεν μπορεί και δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητά τους ούτε και δηλώνει ότι η εφαρμογή τέτοιων γενικών συστάσεων θα μειώσει ή θα εξαλείψει τον κίνδυνο που ενυπάρχει στη διαπραγμάτευση των CFDs ή/και των συμβολαίων FX. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις για την επίτευξη κέρδους ή την αποφυγή ζημιών Δεν υπάρχουν εγγυήσεις για την επίτευξη κέρδους ή την αποφυγή ζημιών κατά τη διενέργεια συναλλαγών επί CFDs και συμβολαίων FX. Ο πελάτης δεν έλαβε καμία τέτοια εγγύηση από την Nuntius ή από οποιονδήποτε εκπρόσωπό της. Ο Πελάτης γνωρίζει τους κινδύνους που εμπεριέχονται στη διαπραγμάτευση συμβολαίων CFD και FX και είναι οικονομικά σε θέση να αναλάβει τέτοιους κινδύνους και να αντέξει τυχόν ζημιές. Ο πελάτης μπορεί να μην είναι σε θέση να κλείσει ανοικτές θέσεις Λόγω των συνθηκών της αγοράς που ενδέχεται να προκαλέσουν τυχόν ασυνήθιστες και γρήγορες διακυμάνσεις στις τιμές αγοράς ή άλλες περιστάσεις, η Nuntius ενδέχεται να μην είναι σε θέση να κλείσει τη θέση του Πελάτη στην τιμή που ορίζει ο Πελάτης και οι έλεγχοι κινδύνου που επιβάλλονται από τη Nuntius ή / και ο τους παρόχους ρευστότητας μπορεί να μην λειτουργήσουν και ο Πελάτης συμφωνεί ότι ο Nuntius δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τέτοια αποτυχία. Διαδικτυακές συναλλαγές Όταν ο Πελάτης πραγματοποιεί ηλεκτρονικές συναλλαγές (μέσω διαδικτύου), η Nuntius δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, ζημίες, δαπάνες ή έξοδα που προκαλούνται, άμεσα ή έμμεσα, από οποιαδήποτε δυσλειτουργία, διακοπή ή αποτυχία οποιουδήποτε συστήματος μετάδοσης, επικοινωνίας, λογισμικού διαπραγμάτευσης, είτε ανήκει στην Nuntius, στον πελάτη, σε οποιαδήποτε χρηματιστηριακή αγορά ή σύστημα διακανονισμού ή εκκαθάρισης. Τηλεφωνικές Παραγγελίες Η Nuntius δεν είναι υπεύθυνη για διακοπή, αποτυχία ή δυσλειτουργία τηλεφωνικών εγκαταστάσεων και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα της στο τηλέφωνο. Για την αποφυγή αμφιβολιών, ο Πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι η μέσω τηλεφώνου επικοινωνία με τη Nuntius μπορεί να μην πάντοτε δυνατή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Πελάτης θα δίδει τις εντολές του με τα άλλα μέσα που προσφέρει η Nuntius. Σφάλματα τιμών Σε περίπτωση που παρουσιαστεί σφάλμα σε προσφερόμενες τιμές (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων στα αιτήματα των πελατών), η Nuntius δεν θα ευθύνεται για τυχόν λάθη που προκύπτουν στα υπόλοιπα λογαριασμών και διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις ή προσαρμογές στον σχετικό Λογαριασμό. Κάθε διαφορά που προκύπτει από τέτοιου είδους σφάλματα θα επιλύεται βάσει της εύλογης αξίας, όπως αυτή θα καθορίζεται από τη Nuntius κατά την απόλυτη κρίση της και ενεργώντας καλή τη πίστει, στη σχετική με τη συναλλαγή αγορά κατά το χρόνο

5 εμφάνισης του σφάλματος. Σε περιπτώσεις όπου η επικρατούσα αγορά αντιπροσωπεύει τιμές διαφορετικές από τις τιμές που έχει δημοσιεύσει η Nuntius στην οθόνη μας, η Nuntius θα προσπαθήσει, καταβάλλοντας τις βέλτιστες δυνατές προσπάθειες, να εκτελέσει τις συναλλαγές στις τρέχουσες τιμές της αγοράς ή κοντά σε αυτές. Αυτές οι επικρατούσες τιμές αγοράς θα είναι οι τιμές, οι οποίες τελικά αντικατοπτρίζονται στις αναφορές προς τους πελάτες. Αυτό μπορεί ή δεν μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη και τις ζημίες του Πελάτη. Αποζημίωση επενδυτών Η Nuntius συμμετέχει στο Συνεγγυητικό Ταμείο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών («Συνεγγυητικό») για πελάτες επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που υπόκεινται σε εποπτεία στην Ελληνική Δημοκρατία. Οι πελάτες θα δικαιούνται αποζημίωση από το Συνεγγυητικό, εφόσον είμαστε σε αδυναμία να ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αξίωσή σας. Οποιαδήποτε αποζημίωση που σας παρέχεται από το Συνεγγυητικό δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000). Αυτό θα ισχύει για τις συνολικές απαιτήσεις σας εναντίον μας. Η Nuntius κατευθύνει τις καταθέσεις σας στους παρόχους ρευστότητας. Όταν τα κεφάλαια κατατίθενται σε τρίτους (τράπεζες ή παρόχους ρευστότητας ή οποιονδήποτε τρίτο), η Nuntius δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αθέτησης, πτώχευσης ή απώλειας κεφαλαίων για τα χρήματα των τελικών χρηστών. Με τη σύναψη συμφωνίας με την Nuntius για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και με την αποδοχή των όρων επιχειρηματικής σας δραστηριότητας αναγνωρίζετε και δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, καταλάβετε και συμφωνείτε με το παρόν σημείωμα γνωστοποίησης κινδύνων και με τις πολιτικές και διαδικασίες συναλλαγών που αναφέρονται ανωτέρω.

Plus500CY Ltd. Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Κινδύνου

Plus500CY Ltd. Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Κινδύνου Plus500CY Ltd. Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Κινδύνου Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Κινδύνου Τα Συμβόλαια επί της Διαφοράς (CFD) ενδέχεται να θέσουν το κεφάλαιό σας σε κίνδυνο εάν χρησιμοποιηθούν με κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η Monecor (London) Limited, με το εμπορικό όνομα ETX Capital (ETX Capital, εμείς ή εμάς), είναι Εξουσιοδοτημένη και ρυθμίζεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Στο πλαίσιο της εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID), όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD)

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Προειδοποιηση για τουσ επενδυτεσ 28/02/2013 Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Βασικά μηνύματα Οι χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences «CFD») είναι σύνθετα προϊόντα και δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παραγώγων DEGIRO

Όροι Παραγώγων DEGIRO Όροι Παραγώγων EGIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Απλή Εκτέλεση... 3 Άρθρο 4. Εντολές... 4 Άρθρο 5. Θέσεις... 4 Άρθρο 6. Κίνδυνος και Αξία Εγγυήσεων... 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. TeleTrade - DJ Διεθνής Εταιρεία Συμβούλων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. TeleTrade - DJ Διεθνής Εταιρεία Συμβούλων ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ TeleTrade - DJ Διεθνής Εταιρεία Συμβούλων Μάιος 2012 Εισαγωγή Η Διεθνής Εταιρεία Συμβούλων TeleTrade- DJ (αποκαλούμενη στο εξής «Εταιρεία») είναι μία Επιχείρηση Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών 1. Εισαγωγή H Monecor (London) Limited, με το εμπορικό όνομα ETX Capital, (η ETX Capital, «εμείς») είναι εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών 1. Εισαγωγή H Monecor (London) Limited, με το εμπορικό όνομα ETX Capital, (η ETX Capital, «εμείς») είναι εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ενός παραθύρου ταχείας συναλλαγής

Ανατομία ενός παραθύρου ταχείας συναλλαγής Ανατομία ενός παραθύρου ταχείας συναλλαγής Η επιλογή ταχείας συναλλαγής σάς προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο και διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαπραγμάτευση της εντολής σας. FOREX CFD FOREX Ανατομία

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος axristop@econ.uoa.gr Προπαρασκευαστικό μάθημα στο ΤΕΙ Πειραιά Θέμα: Παράγωγα Προϊόντα Παράγωγα προϊόντα Προθεσμιακές Συμφωνίες Συμφωνίες Ανταλλαγών Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Δικαιώματα Προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Περιθώριο (margin)

Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Ορισμός του περιθωρίου: Οι συναλλαγές με περιθώριο σας επιτρέπουν να εκταμιεύετε ένα μικρό ποσοστό μόνο της αξίας της επένδυσης που θέλετε να κάνετε, αντί να χρειάζσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ... 3 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ... 3 4. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK 1.ΓΕΝΙΚΑ Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (MiFID), η οποία έχει τεθεί σε εφαρµογή από την 1η Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

Plus500CY Ltd. Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Plus500CY Ltd. Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η παρούσα Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών αποτελεί μέρος των Συμβάσεων των Πελατών, όπως ορίζονται στη Συμφωνία Χρήστη. 1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Νοέμβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΠΧΠ 4 ΔΠΧΠ 7 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο ταμείο αποζημίωσης επενδυτών

Πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο ταμείο αποζημίωσης επενδυτών Πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο ταμείο αποζημίωσης επενδυτών I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Nuntius Χρηματιστηριακές Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (η "Εταιρεία) είναι μέλος του Συνεγγυητικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός ΤΗΛ: +357 250 21 121 ΦΑΞ: +357 250 21 120 Τηλέφωνο χωρίς χρέωση (Από Σταθερό) Κύπρος: 800 932 93 E mail: CyrpusDesk@SaxoBank.com Web

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 23 Ιανουαρίου 2015 ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε τη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης στο τέλος του παρόντος εγγράφου. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός ΤΗΛ: +357 250 21 121 ΦΑΞ: +357 250 21 120 Τηλέφωνο χωρίς χρέωση (Από Σταθερό) Κύπρος: 800 932 93 E mail: CyrpusDesk@SaxoBank.com Web

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συναλλαγών. Σε CFDs

Οδηγός συναλλαγών. Σε CFDs Οδηγός συναλλαγών Σε CFDs Περιεχόμενα Οδηγός Συναλλαγών σε CFDs... 2 Κατάσταση Λογαριασμού... 2 Διαγράμματα... 2 Είδη Εντολών για τα CFDs... 2 ΣΤΟ DEMO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 Οδηγός Συναλλαγών σε CFDs Καλώς ήλθατε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε τη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης στο τέλος του παρόντος εγγράφου. ΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / ΘΕΣΗ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 146, 10.06.2009, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ Λεμεσός

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ Λεμεσός Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός ΤΗΛ: +357 250 21 121 ΦΑΞ: +357 250 21 120 Τηλέφωνο χωρίς χρέωση (Από Σταθερό) Κύπρος: 800 932 93 E mail: CyrpusDesk@SaxoBank.com Web

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση πελατών

Κατηγοριοποίηση πελατών Σελίδα 1 Κατηγοριοποίηση πελατών Η Εταιρία προβαίνει προέβη στην απαιτούμενη από το ν. 3606/2007 κατηγοριοποίηση του συνόλου των Πελατών της σε τρεις κατηγορίες. Ο ν. 3606/2007 ορίζει τρεις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε τη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης στο τέλος του παρόντος εγγράφου. ΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / ΘΕΣΗ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 Κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με την οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων όσον αφορά τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα που έχουν δομή η οποία δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε τη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης στο τέλος του παρόντος εγγράφου. ΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / ΘΕΣΗ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ Λεμεσός

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ Λεμεσός Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός ΤΗΛ: +357 250 21 121 ΦΑΞ: +357 250 21 120 Τηλέφωνο χωρίς χρέωση (Από Σταθερό) Κύπρος: 800 932 93 E mail: CyrpusDesk@SaxoBank.com Web

Διαβάστε περισσότερα

A. Με βάση το άρθρο 185 του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ A 94) (εφεξής ο «Νόμος»):

A. Με βάση το άρθρο 185 του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ A 94) (εφεξής ο «Νόμος»): 10 Νοεμβρίου 2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμβούλου ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναζήτηση, επιλογή και πλήρωση θέσεων Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Υπόδειγμα STOR ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ /ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ STOR

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Υπόδειγμα STOR ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ /ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ STOR ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υπόδειγμα STOR ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ /ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ STOR Πρόσωπα που διαμεσολαβούν κατ επάγγελμα στην κατάρτιση συναλλαγών ή εκτελούν συναλλαγές / Διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Συναλλαγματικών Κινδύνων Eurobank Τραπεζικής Επιχειρήσεων

Διαχείρισης Συναλλαγματικών Κινδύνων Eurobank Τραπεζικής Επιχειρήσεων Διαχείρισης Συναλλαγματικών Κινδύνων Eurobank Τραπεζικής Επιχειρήσεων Διεύθυνση Διεθνών Κεφαλαιαγορών Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελ.3 Σελ.4 Πρόλογος Η Κεντρική Ιδέα Οι λύσεις μας: Σελ.6 Σελ.7 Σελ.8 Σελ.9 Σελ.10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Σκοπός Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε τη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης στο τέλος του παρόντος εγγράφου. ΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / ΘΕΣΗ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε τη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης στο τέλος του παρόντος εγγράφου. ΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / ΘΕΣΗ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2016 COM(2016) 856 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Λογιστική ΙΙ Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Ηρειώτης-Μπάλιος-Ναούμ 1 Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Τι είναι οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Πως αποτιμώνται νομισματικά και μη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Κάτια Νταή Προϊσταμένη Τμήματος Αγορών & Συστημάτων Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2017 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλιο Αγοράς. Οικονοµικά Νέα. Κλαδικά - Επιχειρηµατικά Νέα

Σχόλιο Αγοράς. Οικονοµικά Νέα. Κλαδικά - Επιχειρηµατικά Νέα 0 9 / 0 8 / 0 6 ΠΡΩΙΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Σχόλιο Αγοράς Γεν. είκτης (12 µήνες & ενδοσυν. διακύµανση) 4,400 4,200 4,000 3,800 3,600 3,400 3,200 3,000 2,800 8/8/05 8/9/05 8/10/05 8/11/05 8/12/05 8/1/06 Κλείσιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. 5 Μαΐου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 44 Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 27 της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Εταιρικές Πράξεις Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε τη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης στο τέλος του παρόντος εγγράφου. Σημείωση: Καμία από τις ακόλουθες στρατηγικές δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 5

Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 9/11/2017

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 9/11/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 741,98 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,86%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 56,15 εκατ. εκ των οποίων 4,46 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 25/1/2017

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 25/1/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 646,51 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,13%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 45,30 εκατ. εκ των οποίων 0,77 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») :

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής «οι Όροι») θα διέπονται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Alpha

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Εταιρικές Πληροφορίες 1. Η Εταιρεία 1.1. Η εταιρεία Plus500CY Ltd ( Εταιρεία ) εξουσιοδοτείται και εποπτευεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 11/10/2017

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 11/10/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 755,03 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,65%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 43,44 εκατ. εκ των οποίων 8,52 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε /004/Β/09/0100 ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε /004/Β/09/0100 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68247/004/Β/09/0100 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 (1/1/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Χ.Α. 20

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Χ.Α. 20 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Χ.Α. 20 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άρθρο 1ο: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το εσωτερικό μεταβλητό κεφάλαιο με την ονομασία «GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. EurobankTrader

Οδηγός χρήσης. EurobankTrader Οδηγός χρήσης EurobankTrader Περιεχόμενα Δημιουργία Σελίδων (Προβολών)... 2 Αναζήτηση Συμβόλου & Λίστες Προβολής... 2 Συναλλαγές: καταχώρηση & τύποι εντολών... 2 Καταχώρηση σχετικών εντολών... 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα