11. Υγρά και Στερεά ΣΚΟΠΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11. Υγρά και Στερεά ΣΚΟΠΟΣ"

Transcript

1 11. Υγρά και Στερεά ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να γνωρίσουμε τις άλλεςδύοκαταστάσειςτηςύλης, την υγρή και τη στερεά, να μελετήσουμε και να ερμηνεύσουμε τις ιδιότητες των υγρών, να δούμε τους διάφορους τύπους στερεών, τα κρυσταλλικά στερεά και τις δομές τους, καθώς και τη μέθοδο προσδιορισμού των κρυσταλλικών δομών με περίθλαση ακτίνων Χ. 1

2 11. Υγρά και Στερεά Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχετε μελετήσει αυτό το κεφάλαιο, θα μπορείτε να: Συγκρίνετε αέρια, υγρά και στερεά, χρησιμοποιώντας κυρίως την κινητική μοριακή θεωρία. Αναγνωρίζετε τις μετατροπές φάσεων τήξη, πήξη, εξάτμιση και συμπύκνωση. Ερμηνεύετε τη διαδικασία εξάτμισης και την τάση ατμών. Ορίζετε τις φυσικές σταθερές σημείο ζέσεως, σημείο πήξεως, σημείο τήξεως, θερμότητα τήξεως και θερμότητα εξάτμισης. Υπολογίζετε τη θερμότητα που απαιτείται για μετατροπή φάσηςμιαςδεδομένηςμάζαςουσίας. Υπολογίζετε την τάση ατμών μιας ουσίας σε δεδομένη θερμοκρασία ή τη θερμότητα εξάτμισης από τάσεις ατμών, εφαρμόζοντας την εξίσωση Clausius-Clapeyron. 2

3 11. Υγρά και Στερεά Σχεδιάζετε διαγράμματα φάσεων και διαφόρων ουσιών και να αναγνωρίζετε το τριπλό σημείο, την κρίσιμη θερμοκρασία και την κρίσιμη πίεση. Συσχετίζετε τις συνθήκες υγροποίησης αερίων με την κρίσιμη θερμοκρασία. Ορίζετε τις ιδιότητες των υγρών, επιφανειακή τάση και ιξώδες. Ταξινομείτεταστερεάσεμοριακά, ιοντικά, μεταλλικά και ομοιοπολικού πλέγματος, σύμφωναμετοείδοςέλξηςτων δομικών τους μονάδων. Κάνετε εκτίμηση των σχετικών σημείων τήξεως βάσει του τύπου των στερεών. ιακρίνετε μεταξύ κρυσταλλικού συστήματος και κρυσταλλικού πλέγματος. Προσδιορίζετε τον αριθμό των ατόμων ανά μοναδιαία κυψελίδα ενός ατομικού κρυστάλλου. 3

4 11. Υγρά και Στερεά Περιγράφετε τις κρυσταλλικές δομές, εξαγωνική δομή πυκνότατης συσσώρευσης και κυβική δομή πυκνότατης συσσώρευσης και να επισημαίνετε τις διαφορές μεταξύ των. Υπολογίζετε τη μάζα ενός ατόμου και τον αριθμό του Avogadro από τις διαστάσεις της μοναδιαίας κυψελίδας και την πυκνότητα ενός κρυσταλλικού στερεού. Υπολογίζετε τις διαστάσεις μιας μοναδιαίας κυψελίδας από τον τύπο της και την πυκνότητα του στερεού. Περιγράφετε την αρχή βάσεις της οποίας γίνεται ο προσδιορισμός μιας κρυσταλλικής δομής με περίθλαση ακτίνων Χ. 4

5 11. Υγρά και Στερεά Έννοιες κλειδιά Άμορφο στερεό Απλή κυβική μοναδιαία κυψελίδα Αριθμός σύνταξης Ατέλειες κρυστάλλων (Frenkel και Schottky) ιάγραμμα φάσεων Ενδοκεντρωμένη κυβική μοναδιαία κυψελίδα Εξαγωνική δομή πυκνότατης συσσώρευσης Εξάτμιση Εξάχνωση Επιφανειακή τάση Θερμότητα εξάτμισης 5

6 11. Υγρά και Στερεά Έννοιες κλειδιά Θερμότητα τήξεως Ιξώδες Ιοντικό στερεό Κρίσιμη θερμοκρασία Κρίσιμη πίεση Κρυσταλλικό πλέγμα Κρυσταλλικό στερεό Κυβική δομή πυκνότατης συσσώρευσης Μεταβολή κατάστασης ή μετατροπή φάσης Μεταλλικό στερεό Μοναδιαία κυψελίδα Μοριακό στερεό Ολοεδρικά κεντρωμένη κυβική μοναδιαία κυψελίδα 6

7 11. Υγρά και Στερεά Έννοιες κλειδιά Πήξη Σημείο ζέσεως Σημείο πήξεως Σημείο τήξεως Στερεό ομοιοπολικού πλέγματος Στοιχειομετρικές και μη στοιχειομετρικές ατέλειες κρυστάλλων Συμπύκνωση Τάση ατμών Τήξη Τριπλό σημείο 7

8 Ebbing Κεφάλαιο Υγρά και Στερεά 11.1 Η ΥγρήΚατάσταση 11.2 Εξάτμιση 11.3 Τάση Ατμών 11.4 Βρασμός Σημείο Ζέσεως 11.5 Ενθαλπία Εξατμίσεως 11.6 Πήξη Σημείο Πήξεως 11.7 Τάση Ατμών Στερεών Εξάχνωση 11.8 ιαγράμματα Φάσεων 11.9 Τύποι Κρυσταλλικών Στερεών Κρύσταλλοι Περίθλαση Ακτίνων Χ από Κρυστάλλους Κρυσταλλικές ομές Μετάλλων Ιοντικοί Κρύσταλλοι Ατέλειες Κρυστάλλων 8

9 Σύγκριση αερίων, υγρών και στερεών Αέρια: Συμπιέσιμα ρευστά Υγρά: Σχετικώς ασυμπίεστα ρευστά Στερεά: Σχεδόν ασυμπίεστα, δύσκαμπτα και δεν ρέουν Υγρό Στερεό Αέριο Τα μόρια βρίσκονται σε μια συνεχή τυχαία κίνηση, σε σχεδόν κενό χώρο. Τα μόρια βρίσκονται σε μια συνεχή τυχαία κίνηση, αλλά η συσσώρευσή τους είναι πολύ πυκνότερη από ό,τι σε ένα αέριο. Τα άτομα, ιόντα ή μόρια βρίσκονται σε στενή επαφή και δονούνται γύρω από 9 σταθερές θέσεις.

10 Ηυγρήκατάσταση Ιδιότητες υγρών 1. ιάχυση: η διαδικασία κατά την οποία, δύο υγρά που είναι διαλυτά μεταξύ τους, διασκορπίζονται το ένα στο άλλο όταν έρθουν σε επαφή. 2. Ιξώδες: η ιδιότητα των υγρών να εμφανίζουν αντίσταση στη ροή. Για υγρά με χαμηλόήόχι υψηλό ιξώδες, όπως το νερό, ηροήείναι ελεύθερη (ευκίνητη). Για υγρά με υψηλό ιξώδες, όπως το λάδι των μηχανών, ηροήείναιβραδεία («νωθρή»). 10

11 Ηυγρήκατάσταση 3. Επιφανειακή τάση: η ενέργεια που απαιτείται για την αύξηση του εμβαδού της επιφάνειας ενός υγρού κατά μία μονάδα εμβαδού. Π.χ. επιφανειακή τάση νερού είναι 7, J/m 2 στους 20 ο C. Ερμηνεία της επιφανειακής τάσης Ένα μόριο στο κέντρο ενός υγρού έλκεται ομοιόμορφα προς όλες τις κατευθύνσεις από τα γύρω του μόρια, σε αντίθεση προς τα επιφανειακά μόρια που έλκονται μονόπλευρα προς το εσωτερικό του υγρού ηεπιφάνειαενός υγρού τείνει να ελαχιστοποιηθεί. Αυτός είναι και ο λόγος, για τον οποίον οι σταγόνες των υγρών παίρνουν σφαιρικό σχήμα. 11

12 Εξάτμιση Εξάτμιση: η μετατροπή ενός υγρού σε ατμό. Κατανομή κινητικών ενεργειών των μορίων σεέναυγρόγιαδύοδιαφορετικές θερμοκρασίες. Χαμηλότερη θερμοκρασία Αριθμός μορίων Ελάχιστη κινητική ενέργεια για εξάτμιση Υψηλότερη θερμοκρασία Κλάσμα μορίων Κινητική ενέργεια Το κλάσμα των μορίων που έχουν κινητικές ενέργειες μεγαλύτερες από την ελάχιστη για εξάτμιση τιμή αυξάνεται με τη 12 θερμοκρασία.

13 Συμπύκνωση Η 2 Ο( ) Τάση ατμών Η 2 Ο(g) Εξάτμιση Τάση ατμών: η πίεσητου ατμού ο οποίος βρίσκεται σε ισορροπία με ένα υγρό σε δεδομένη θερμοκρασία Μεταβολή της τάσεως ατμών με τη θερμοκρασία για διαιθυλαιθέρα, (C 2 H 5 ) 2 O, χλωροφόρμιο, CHCl 3, τετραχλωρίδιο του άνθρακα, CCl 4, και νερό, Η 2 Ο.!!! Η τάση ατμών αυτών των υγρών αυξάνεται γρήγορα με τη θερμοκρασία. 13 Πτητικά και μη πτητικά υγρά

14 Βρασμός Σημείο ζέσεως Όταν ο ατμός παράγεται μόνο από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού, το φαινόμενο ονομάζεται εξάτμιση, ενώ όταν ο ατμός παράγεται και στο εσωτερικό του υγρού υπό μορφή φυσαλίδων ονομάζεται βρασμός ή ζέση. Ατμοσφαιρική πίεση Οι φυσαλίδες που σχηματίζονται κατά τον βρασμό: επειδή η Ρ στο εσωτερικό του υγρού είναι μεγαλύτερη από την εξωτερική πίεση. Φυσαλίδα ατμού Σημείο ζέσεως (σ.ζ.) ή σημείο βρασμού ενός υγρού: η θερμοκρασία στην οποία η τάση ατμών του υγρού εξισώνεται με την εξωτερική πίεση (Ρ). Κανονικό σ.ζ.: αν Ρ = 1,00 atm Προηγούμενο σχήμα κανονικό σ.ζ. του (C 2 H 5 ) 2 O 34,6 ο C και κανονικό σ.ζ. του CCl 4, 76,7 ο C Απόσταξη υπό κενό: Σε Ρ = 10 mmhg το νερό βράζει ήδη στους 10 ο C. 14

15 Ενθαλπία εξατμίσεως Γραμμομοριακή ενθαλπία εξατμίσεως, Η v : το ποσόν θερμότητας που απαιτείται για την εξάτμιση ενός mole υγρού σε μια ορισμένη θερμοκρασία (π.χ. Η 2 Ο Η ν = +40,2 kj/mol) γραμμομοριακή ενθαλπία συμπυκνώσεως (π.χ. Η 2 Ο Η cond = 40,2 kj/mol) Συσχέτιση τάσης ατμών, p, με Τ log p ΔH = v + 2, 303RT C ( Η ν σταθερά μέσα σε στενά όρια Τ) 15

16 Ενθαλπία εξατμίσεως Για δύο διαφορετικές πιέσεις p 1 και p 2 log p log 1 ΔH v 1 = + C 2, 303R T1 log ΔH 1 1 log 2 log v p p1 = 2,303R T T p2 ΔH v 1 1 = p1 2,303R T1 T2 p 2 ΔH v 1 = + 2,303R T2 2 1 Εξίσωση Clausius Clapeyron C Εφαρμογές: (α) Κατασκευή καμπυλών τάσεως ατμών (β) Υπολογισμό τιμών Η ν (γ) Υπολογισμό σ. ζ. υγρών 16

17 Άσκηση 11.1 Υπολογισμός της θερμότητας (ή ενθαλπίας) εξατμίσεως από τάσεις ατμών Το τετραφθορίδιο του σεληνίου, SeF 4, είναι ένα άχρωμο υγρό. Η ένωση αυτή έχει τάση ατμών 757 mmhg στους 105 ο C και 522 mmhg στους 95 ο C. Πόση είναι η θερμότητα εξάτμισης του τετραφθοριδίου του σεληνίου; Θα λύσουμε ως προς Η v την εξίσωση Clausius Clapeyron στην πρακτική της μορφή: 757 mmhg ΔHv 1 1 log = 522 mmhg 2,303 8,31 J/(Kimol) 368 K 378 K 17

18 Άσκηση 11.1 ΔHv 7, ,1614 = 19,137 J/(Kimol) K 5 Η v = 4, J/mol (43,0 kj/mol) 18

19 Πήξη Σημείο πήξεως Πήξη: η μετάβαση ενός υγρού στη στερεά κατάσταση. Κανονικό σ.π. ενός υγρού είναι η θερμοκρασία στην οποία υγρή και στερεά φάση βρίσκονται σε ισορροπία υπό Ρ = 1 atm. Γραμμομοριακή ενθαλπία κρυσταλλώσεως: Το ποσόν θερμότητας που πρέπει να αφαιρεθεί, προκειμένου να πήξει 1 mol ενός υγρού, το οποίο βρίσκεται στο σ. π. Τήξη: η μετάβαση ενός στερεού στην υγρή κατάσταση. Σημείο τήξεως: η θερμοκρασία στην οποία αποκαθίσταται η ισορροπία στερεού υγρού σε Ρ = 1 atm. Το σημείο τήξεως είναι ταυτόσημο με το σημείο πήξεως. Γραμμομοριακή ενθαλπία τήξεως: το ποσόν θερμότητας που πρέπει να προσφερθεί για να τακεί 1 mol μιας ουσίας, η οποία βρίσκεται στο σ. τ. 19

20 Άσκηση 11.2 Υπολογισμός της θερμότητας που απαιτείται για μετατροπή φάσηςμιαςδεδομένηςμάζαςουσίας Η θερμότητα εξάτμισης της αμμωνίας είναι 23,4 kj/mol. Πόση θερμότητα απαιτείται για την εξάτμιση 1,00 kg αμμωνίας; Πόσα γραμμάρια νερού θερμοκρασίας 0 ο C θα μπορούσαν να γίνουν πάγος 0 ο C από την εξάτμιση αυτής της ποσότητας αμμωνίας; Η θερμότητα τήξεως του πάγου είναι 6,01 kj/mol. Η θερμότητα που απαιτείται για να εξατμισθεί 1,00 kg αμμωνίας είναι 1, 00 kg NH g 1 mol NH 23,4 kj 1 kg 17,03 g NH 1 mol NH = 1374,04 kj 20

21 Άσκηση 11.2 Ημάζατουνερούθερμοκρασίας0 ο C πουθαμπορούσενα μετατραπεί σε πάγο 0 ο C υπό έκλυση αυτού του ποσού θερμότητας είναι 1374,04 kj 1 mol H2O 18,01 g H2O 6,01 kj 1 mol H O 2 = 4117,54 g = 4,12 kg Η 2 Ο 21

22 Τάση ατμών στερεών - Εξάχνωση Εξάχνωση: η απευθείας μετάβαση των μορίων από τη στερεά φάση στηφάσηατμού Τάση ατμού του στερεού: η πίεση που ασκείται από τον ατμό. Εναπόθεση: η αντίθετη διαδικασία, δηλαδή η μετάβαση των μορίων από τη φάση ατμού στη στερεά κατάσταση Γραμμομοριακή ενθαλπία εξαχνώσεως: το ποσόν θερμότητας το οποίο πρέπει να προσφερθεί γιαναμετατραπεί1 mol ενός στερεού απευθείας σε αέριο. Τοιώδιοωςστερεόέχει σημαντικήτάσηατμών. Έτσι, όταν θερμανθεί προσεκτικά, το στερεό εξαχνώνεται χωρίς να τακεί. Ο ατμός αποτίθεται υπό μορφή κρυστάλλων στην ψυχρή επιφάνεια του πυθμένα της κάψας. 22

23 ιαγράμματα φάσεων ιάγραμμα φάσεων μιας ουσίας: το διάγραμμα Ρ Τ που περιγράφει τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες η ουσία μπορεί να βρίσκεται ως στερεό, υγρόήατμός, καθώς και τις συνθήκες ισορροπίας ανάμεσα σε δύοήτρειςκαταστάσεις. ιάγραμμα φάσεων του νερού Πίεση (atm) 1,0 Τ.Σ. Θερμοκρασία 0 ο C 100 ο C κρίσιμο σημείο ΑΒ = καμπύλη τήξεως ΑΓ = καμπύλη εξατμίσεως Α = καμπύλη εξαχνώσεως Οι τρεις περιοχές δίνουν συνδυασμούς Ρ Τ για τους οποίους μία μόνο κατάσταση είναι σταθερή. Κατά μήκος κάθε καμπύλης, οι δύο καταστάσεις των περιοχών που συνορεύουν βρίσκονται σε ισορροπία. Π.χ. για καμπύλη ΑΒ, 23 Η 2 Ο(s) Η 2 Ο( )

24 Άσκηση 11.3 Συσχέτιση των συνθηκών υγροποίησης αερίων με την κρίσιμη θερμοκρασία Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις μπορούν να υγροποιηθούν με εφαρμογή πιέσεως στους 25 o C; Κάτω από ποιες συνθήκες μπορούν να υγροποιηθούν οι υπόλοιπες; Ουσία Κρίσιμη Τ Κρίσιμη Ρ ιοξείδιο του θείου, SO o C 78 atm Ακετυλένιο, C 2 H 2 36 o C 62 atm Μεθάνιο, CH 4 82 o C 46 atm Μονοξείδιο του άνθρακα, CO 140 o C 35 atm 24

25 Άσκηση 11.3 Το SO 2 και το C 2 H 2 μπορούν να υγροποιηθούν με εφαρμογή πιέσεως στους 25 ο C, επειδή έχουν κρίσιμες θερμοκρασίες μεγαλύτερες από τους 25 ο C. Το CH 4 και το CO μπορούν να υγροποιηθούν σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 82 ο C και 140 ο C, αντίστοιχα, ύστερα από επαρκή συμπίεση. 25

26 Τύποι κρυσταλλικών στερεών Οι κρύσταλλοι σχηματίζονται από ιόντα, μόρια ή άτομα. Ανάλογα με το είδος των δομικών λίθων και τις δυνάμεις οι οποίες τους συγκρατούν, οι κρύσταλλοι κατατάσσονται σε τέσσερις τύπους: τους μοριακούς, τους μεταλλικούς, τους ιοντικούς και τους ατομικούς κρυστάλλους ή ομοιοπολικού πλέγματος. 26

27 Τύποι κρυσταλλικών στερεών Τύπος κρυστάλλου Δομικοί λίθοι Ελκτικές δυνάμεις μεταξύ δομικών λίθων Μοριακός Άτομα ή μόρια Διαμοριακές δυνάμεις Μεταλλικός Άτομα (κατιόντα μέσα σε μια "θάλασσα" ηλεκτρονίων Μεταλλικός δεσμός Παραδείγματα H 2 O, CO 2, ΝΗ 3, Br 2, C 6 Η 6 (βενζόλιο), Ar Fe, Cu, Ag, Na, Al Ιοντικός Ιόντα Ιοντικός δεσμός NaCl, CaF 2, Al 2 O 3 Ομοιοπολικού Πλέγματος (ατομικός) Άτομα Ομοιοπολικοί δεσμοί Διαμάντι, γραφίτης, SiO 2, SiC, AlN 27

28 Τύποι κρυσταλλικών στερεών Τα μέταλλα αποτελούνται από θετικά ιόντα που βρίσκονται σε μια "θάλασσα" ηλεκτρονίων σθένους (μη εντοπισμένα ηλεκτρόνια). Απεικόνιση ενός αλκαλιμετάλλου (Ομάδα ΙΑ) με ένα ηλεκτρόνιο σθένους. Απεικόνιση ενός μετάλλου αλκαλικών γαιών (Ομάδα ΙΙΑ) με δύο ηλεκτρόνια σθένους. 28

29 Τύποι κρυσταλλικών στερεών (α) Αποτελέσματα προσπάθειας διατάραξης της γεωμετρίας κρυστάλλων (β) (α) Σε έναν ιοντικό κρύσταλλο, η μετατόπισηενόςεπιπέδουιόντων πάνω από ένα άλλο φέρνει αντιμέτωπα ιόντα ομοειδούς φορτίου με αποτέλεσμα τη θραύση του κρυστάλλου. (β) Αντίθετα, σε έναν μεταλλικό κρύσταλλο, λόγω της ομοιόμορφης κατανομής των ελεύθερων ηλεκτρονίων σε όλο το εύρος του κρυστάλλου, τα θετικά μεταλλικά ιόντα μπορούν να μετατοπισθούν στο πλέγμα χωρίς να καταστραφεί ο κρύσταλλος. 29

30 Οι δομές του διαμαντιού και του γραφίτη 154 pm 335 pm 142 pm Το διαμάντι είναι ένα στερεό με τρισδιάστατο πλέγμα. Κάθε άτομο άνθρακα είναι ομοιοπολικά ενωμένο με τέσσερα άλλα. Ο γραφίτης αποτελείται από φύλλα ατόμων άνθρακα ομοιοπολικά ενωμένων έτσι ώστε να σχηματίζουν κανονικά εξάγωνα. Τα φύλλα συγκρατούνται μεταξύ 30 τους από δυνάμεις van der Waals.

31 Κρύσταλλοι Κρυσταλλικό στερεό: αποτελείται από έναν ή περισσότερους κρυστάλλους. Κάθε κρύσταλλος έχει μια σαφώς καθορισμένη δομή διατεταγμένη με τάξη και προς τις τρεις διαστάσεις. Κρυσταλλικό πλέγμα ή χωροπλέγμα: το επαναλαμβανόμενο τρισδιάστατο πρότυπο στο οποίο βρίσκονται διατεταγμένοι οι δομικοί λίθοι που συμμετέχουν στην οικοδόμηση του κρυστάλλου. Το κρυσταλλικό πλέγμα του χαλκού Cu Οι γραμμές έχουν σχεδιασθεί για να δοθεί έμφαση στη γεωμετρία του πλέγματος. 31

32 Κρύσταλλοι Στοιχειώδης ή μοναδιαία κυψελίδα: η ελάχιστημονάδα, δηλαδή το μικρότερο «κουτί» ή παραλληλεπίπεδο, ενός κρυσταλλικού πλέγματος που είναι αρκετό για την περιγραφή του πλέγματος. Κρυσταλλικό πλέγμα β α γ b c a Στοιχειώδης κυψελίδα Ηκυψελίδα καθορίζεται αν είναι γνωστές οι τρεις ακμές a, b, c και οι τρεις γωνίες α, β, γ. 32

33 Κρύσταλλοι Τα κρυσταλλικά στερεά, με βάση τις διαστάσεις a, b, c και τις γωνίες α, β, γ κατατάσσονται σε επτά κρυσταλλικά συστήματα. Αποδεικνύεται (August Bravais, 1848) ότι με τα 7 αυτά κρυσταλλικά συστήματα συνδέονται 14 κρυσταλλικά πλέγματα. 33

34 Τα επτά κρυσταλλικά συστήματα Κυβικό Τετραγωνικό Ορθορομβικό Μονοκλινές Εξαγωνικό Ρομβοεδρικό Τρικλινές 34

35 Απαρίθμηση ατόμων σε κυβικό κρύσταλλο Ένα γωνιακό άτομο ανήκει ταυτόχρονα σε 8 στοιχειώδεις κυψελίδες. Άρα, σε καθεμία από αυτές ανήκει κατά το 1 / 8. Ένα άτομο στο κέντρο μιας έδρας ανήκει ταυτόχρονα σε 2 κυψελίδες. Άρα, σε καθεμία από αυτές ανήκει κατά το 1 / 2. 35

36 Κυβικές μοναδιαίες κυψελίδες Η απλή κυβική μοναδιαία κυψελίδα έχει άτομα μόνο στις γωνίες της. Η ενδοκεντρωμένη κυβική μοναδιαία κυψελίδα έχει και ένα επιπλέον άτομο στο κέντρο της Η ολοεδρικά κεντρωμένη κυβική μοναδιαία κυψελίδα έχει άτομα στα κέντρα όλων των εδρών της, πέρα από αυτά που έχει στις γωνίες της. 36

37 Πλήρωση του χώρου στις κυβικές μοναδιαίες κυψελίδες Απλή κυβική Ενδοκεντρωμένη Ολοεδρικά κυβική κεντρωμένη κυβική Παρουσιάζεται εκείνο μόνο το τμήμα καθενός ατόμου που ανήκει σε μια μοναδιαία κυψελίδα. Παρατηρούμε ότι ένα γωνιακό άτομο το μοιράζονται οκτώ μοναδιαίες κυψελίδες, ενώ ένα άτομο έδρας το μοιράζονται δύο. 37

38 Προσδιορισμός κρυσταλλικής δομής με περίθλαση ακτίνων Χ Αυτό το διάγραμμα περίθλασης ελήφθη με περίθλαση ακτίνων Χ από κρύσταλλο χλωριδίου του νατρίου και αποτύπωση του ειδώλου πάνω σε φωτογραφικό φιλμ. Το προκύπτον αρνητικό δείχνει σκοτεινές κηλίδες πάνω σε ένα ανοικτότερο φόντο. ιάγραμμα περίθλασης κρυστάλλου NaCl Με ανάλυση του διαγράμματος περίθλασης μπορούμε να προσδιορίσουμε τις θέσεις των ιόντων στη μοναδιαία κυψελίδα του κρυστάλλου. 38

39 Συμβολή κυμάτων (Α) ύο κύματα συμβάλλουν ενισχυτικά όταν είναι σε φάση (όταν οι κορυφές και οι κοιλάδες τους εμφανίζονται στις ίδιες θέσεις). (Α) Ενισχυτική συμβολή (Β) Αποσβεστική συμβολή (Β) ύο κύματα συμβάλλουν αποσβεστικά όταν είναι εκτός φάσης (όταν οι κορυφές του ενός κύματος συναντούν τις κοιλάδες του άλλου κύματος). 39

40 Περίθλαση ακτίνων Χ από κρυσταλλικά επίπεδα Προσπίπτουσα δέσμη Ανακλώμενη δέσμη d θ Προσπίπτουσα δέσμη nλ = 2d sinθ Εξίσωση Bragg Ανακλώμενη δέσμη (Α) Τα υπό τις περισσότερες γωνίες θ ανακλώμενα κύματα είναι εκτός φάσης και συμβάλλουν αποσβεστικά. (Β) Όμως, κύματα που ανακλώνται υπό ορισμένες γωνίες θ βρίσκονται σε 40 φάση και συμβάλλουν ενισχυτικά.

41 Άσκηση 11.4 Προσδιορισμός του αριθμού των ατόμων ανά στοιχειώδη κυψελίδα Ο χρυσός σχηματίζει κυβικούς κρυστάλλους, των οποίων η στοιχειώδης κυψελίδα έχει μήκος ακμής 407,9 pm. Η πυκνότητα του μετάλλου είναι 19,3 g/cm 3. Από τα δεδομένα αυτά και το ατομικό βάρος του μετάλλου, υπολογίστε τον αριθμό των ατόμων χρυσού σε μια στοιχειώδη κυψελίδα. Ποιον τύπο κυβικού πλέγματος έχει ο χρυσός; ίνεται ο αριθμός του Avogadro Ν Α = 6, mol 1 Υπολογίζουμε πρώτα τον όγκο V της στοιχειώδους κυψελίδας και κατόπιν τη μάζα της. V = (4, cm) 3 = 6, cm 3 m = dv m = (19,3 g/cm 3 ) (6, cm 3 ) = 1, g 41

42 Άσκηση 11.4 Υπολογίζουμε τώρα τη μάζα ενός ατόμου χρυσού: 1 mol Au 196,97 g Au 6, άτομα Au 1 mol Au 22 1 άτομο Au = 3, g 23 Άρα, σε μια στοιχειώδη κυψελίδα υπάρχουν 21 1,31 10 g 22 3, g/άτομο = 4,00 άτομα Επειδή ανά στοιχειώδη κυψελίδα υπάρχουν 4 άτομα, πρόκειται για ολοεδρικά κεντρωμένο κυβικό πλέγμα. 42

43 Άσκηση 11.5 Υπολογισμός διαστάσεων στοιχειώδους κυψελίδας από τον τύπο της στοιχειώδους κυψελίδας και την πυκνότητα Το μεταλλικό κάλιο, μεμιαενδοκεντρωμένηκυβικήδομή, έχει πυκνότητα 0,856 g/cm 3. Υπολογίστε το μήκος της ακμής της στοιχειώδους κυψελίδας. ίνεται ο αριθμός του Avogadro Ν Α = 6, mol 1 Χρησιμοποιούμε τον αριθμό του Avogadro για να μετατρέψουμε τη γραμμομοριακή μάζα του καλίου σε γραμμάρια ανά άτομο ,0983 g 1 mol 6, g = 23 1 mol 6, άτομα άτομο 43

44 Άσκηση 11.5 Επειδή υπάρχουν δύο άτομα Κ σε μια ενδοκεντρωμένη κυβική κυψελίδα, η μάζα ανά στοιχειώδη κυψελίδα είναι , g 2 άτομα 1, g = άτομο 1 στοιχειώδη κυψελίδα 1 στοιχειώδη κυψελίδα ΟόγκοςV της στοιχειώδους κυψελίδας είναι V 22 m 1, g = = 3 (1,52 10 d 0,856 g/cm 28 m 3 ) Αν το μήκος της ακμής της στοιχειώδους κυψελίδας, τότε V = 3 και = = = V 1,52 10 m 5, m (533 pm) 44

45 Κρυσταλλικές δομές μετάλλων Τα συνηθισμένα κρυσταλλικά πλέγματα των μετάλλων. Κυβικό ενδοκεντρωμένο, bcc Κυβικό ολοεδρικά κεντρωμένο, fcc Εξαγωνικό πυκνότατης συσσώρευσης, hcp Τα περισσότερα μέταλλα έχουν μία από τις δομές πυκνότατης συσσώρευσης [εξαγωνική, hcp, ολοεδρικά κεντρωμένη 45 κυβική, fcc) ήενδοκεντρωμένηκυβικήδομή(bcc).

46 Πώς προκύπτουν οι δύο δομές πυκνότατης συσσώρευσης x προς hcp y προς fcc Αν τοποθετήσουμε τις σφαίρες του 3ου στρώματος στις θέσεις x, έτσι ώστε το 3ο στρώμα να αποτελεί επανάληψη του 1ου, η διαστρωμάτωση αυτή συμβολίζεται με ΑΒΑ. Ανσυνεχίσουμεμετονίδιοτρόπο, δηλαδή το 4ο στρώμα να είναι επανάληψη του δευτέρου, το 5ο επανάληψη του 1ου κ.ο.κ., λαμβάνουμε μια διαστρωμάτωση (ή συσσώρευση) που συμβολίζεται με ΑΒΑΒΑΒΑ. Αν τοποθετήσουμε τις σφαίρες του 3ου στρώματος στις θέσεις y, έτσι ώστε το 3ο στρώμα να μην αποτελεί επανάληψη ούτε του 1ου ούτε του 2ου στρώματος, λαμβάνουμε μια διαστρωμάτωση που συμβολίζεται με ABΓ. Το 4ο στρώμαθα είναι υποχρεωτικά επανάληψη είτε του Α είτε του Β στρώματος. Αν είναι επανάληψη του στρώματος Α, τότε λαμβάνουμε μια διαστρωμάτωση η οποία 46 συμβολίζεται με ΑΒΓAΒΓΑΒΓΑ

47 Αριθμός σύνταξης Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα και των δύο δομών πυκνότατης συσσώρευσης είναι ότι έχουν αριθμό σύνταξης 12. ηλαδή, κάθε σφαίρα (εδώ η κόκκινη) γειτονεύει άμεσα με 12 όμοιες σφαίρες: 6 στο ίδιο στρώμα, 3 στο από πάνω στρώμα και 3 στο από κάτω στρώμα. 47

48 Κρυσταλλικές δομές μετάλλων Τα περισσότερα μέταλλα έχουν μία από τις δομές πυκνότατης συσσώρευσης (hcp = εξαγωνική πυκνότατη συσσώρευση, ccp = κυβική πυκνότατη συσσώρευση) ή ενδοκεντρωμένη κυβική δομή (bcc). Το μαγγάνιο έχει ένα πολύπλοκο πλέγμα bcc, με αρκετά άτομα σε κάθε πλεγματικό σημείο. Οι άλλες δομές είναι ενδοκεντρωμένη τετραγωνική (bct), ορθορομβική (or) και ρομβοεδρική (rh). 48

49 Ιοντικοί κρύσταλλοι Θεωρούμε ότι ο ιοντικός κρύσταλλος αποτελείται από ένα πλέγμα ανιόντων (Α) με τα κατιόντα (Κ) τοποθετημένα στις οπές του πλέγματος Είδη οπών σε κρυσταλλικά ιοντικά πλέγματα. Το αν ένα Κ θα καταλάβει μια κυβική, οκταεδρική ή τετραεδρική οπή, δηλαδή θα περιβάλλεται από 8, 6 ή 4 Α, αντίστοιχα, εξαρτάται από τη σχέση των ακτίνων κατιόντος ανιόντος (r + / r ) r + / r > 0,73 κυβική r + / r > 0,41 οκταεδρική r + / r > 0,23 τετραεδρική 49

50 Κρυσταλλικές δομές ενώσεων του τύπου ΜΧ Κ Α Κ Κ Τύπος CsCl r + / r = 0,93 > 0,73 κυβική οπή Τύπος NaCl r + / r = 0,54 > 0,41 οκταεδρική οπή Τύπος ZnS r + / r = 0,40 > 0,23 τετραεδρική οπή!! Οι τετραεδρικές οπές είναι διπλάσιες από τις σφαίρες Κ. Γι αυτό τα κατιόντα Zn 2+ καταλαμβάνουν τις μισές από τις υπάρχουσες οπές. 50

51 Κρυσταλλικές δομές ενώσεων του τύπου ΜΧ Cs + Cs + Μοναδιαία κυψελίδα CsCl Na + Μοναδιαία κυψελίδα NaCl μοναδιαία κυψελίδα 51

52 Κρυσταλλικές δομές ενώσεων του τύπου ΜΧ 2 και M 2 X Κ Κ Τύπος ρουτιλίου, TiO 2 Το κατιόν Κ περιβάλλεται οκταεδρικά από 6 ανιόντα. Τύπος αντιφθορίτη, Na 2 O Τα κατιόντα καταλαμβάνουν τετραεδρικής συμμετρίας οπές στο εσωτερικό μιας ολοεδρικά κεντρωμένης κυβικής κυψελίδας ανιόντων. 52

53 Ατέλειες κρυστάλλων (στοιχειομετρικές ατέλειες) Ατέλεια Schottky σε μέταλλο (τα κενά, Χ, οφείλονται στην απομάκρυνση ατόμων) Ατέλεια Schottky σε ιοντικό κρύσταλλο (τα κενά, Χ, οφείλονται στην απομάκρυνση ιόντων, π.χ., για κάθε κατιόν Na + που λείπει, απουσιάζει και ένα ανιόν Cl ) Ατέλεια Frenkel σε ιοντικό κρύσταλλο (ένα ιόν εγκαταλείπει την κανονική του θέση, Χ, για να καταλάβει μια πλεγματική θέση από εκείνες που κανονικά θα πρέπει να μείνουν κενές. Π.χ. AgCl, AgBr, AgI.) 53

54 Ατέλειες κρυστάλλων (μη στοιχειομετρικές ατέλειες) Οι θέσεις ανιόντων καταλαμβάνονται από ηλεκτρόνια (χρωματικά κέντρα ή κέντρα F). Π.χ. ακτινοβόληση NaCl με ακτίνες Χ: Na 1+γ Cl Καθαρός φθορίτης, CaF 2, είναι λευκός, όμως ο φυσικός φθορίτης είναι πορφυρόχρωμος λόγω των κέντρων F. Αυτά είναι πλεγματικές θέσεις από τιςοποίεςανιόνταf έχουν 54 αντικατασταθεί από ισάριθμα e.

9 Ιοντικός και Ομοιοπολικός

9 Ιοντικός και Ομοιοπολικός 9 Ιοντικός και Ομοιοπολικός Δεσμός Περιεχόμενα και Έννοιες Clyde. Smith/Peter Arnold Images/Photolibrary David Stoecklein/Corbis Το σχήμα των νιφάδων του χιονιού είναι αποτέλεσμα του είδους των δεσμών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί 1 2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ 2.1 Γενικά Τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, που μπορούν να βρεθούν ελεύθερα και να διατηρούν τις ιδιότητες του σώματος στο οποίο ανήκουν, λέγονται μόρια. Τα ελάχιστα σωματίδια της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 11. 1 o ιαµοριακές δυνάµεις Καταστάσεις της ύλης Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ενδοµοριακές δυνάµεις: Ονοµάζονται οι δυνάµεις που συγκρατούν τα άτο- µα στα µόρια των στοιχείων ή των ενώσεων. Στις ετεροπολικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ I

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ I AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ I ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΕΡΕΑ: ΔΟΜΗ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 2 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟ Υδρογόνο Η Άνθρακας C Oξυγόνο O Άζωτο N Φώσφορος P Θείο S Πυρίτιο Si Φθόριο F Χλώριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία:

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία: ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία: ΑΕΡΙΑ: Επιδέχονται ισχυρών συμπιέσεων, ακολουθούν το σχήμα και τον όγκο του δοχείου στο οποίο περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ Ι

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ Ι Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Τ.Ε.Φ. Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ Ι (ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Θεσσαλονίκη 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ Εισαγωγή Τα περισσότερα είδη ινών είναι υγροσκοπικά, έχουν δηλαδή την ιδιότητα να απορροφούν υγρασία (υδρατμούς) όταν η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

4. Χημεία Υδατικών Διαλυμάτων

4. Χημεία Υδατικών Διαλυμάτων . Χημεία Υδατικών Διαλυμάτων Ένας πολύ μεγάλος αριθμός χημικών αντιδράσεων λαμβάνει χώρα εντός υδατικών διαλυμάτων. Αυτό θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι λογικό, αναλογιζόμενος ότι το νερό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το 1g είναι: α. μονάδα βάρους

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις έννοιες. Θ.1 Άτομα

Θεμελιώδεις έννοιες. Θ.1 Άτομα Θεμελιώδεις έννοιες Η Χημεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την ύλη και τις μεταβολές που αυτή υφίσταται. Η Φυσικοχημεία είναι ο κλάδος της χημείας που θεμελιώνει και αναπτύσσει τις βασικές της αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

M. Καρακασίδης. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΑΛΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

M. Καρακασίδης. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΑΛΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ M. Καρακασίδης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΑΛΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ i 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1 2. ΜΗ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

το αλάτι, τα άλατα και η στερεά κατάσταση

το αλάτι, τα άλατα και η στερεά κατάσταση Ε Ν Ο Τ Η Τ Α το αλάτι, τα άλατα και η στερεά κατάσταση B B 1 το αλάτι και η κρυσταλλική κατάσταση B 2 ο αριθμός οξείδωσης και ο περιοδικός πίνακας B 3 τα άλατα, τα οξείδια των μετάλλων και τα υδροξείδια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 METATPOΠEΣ ΦAΣEΩN

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 METATPOΠEΣ ΦAΣEΩN ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 METATPOΠEΣ ΦAΣEΩN 9.1 Φάσεις υλικών Φάσεις ονοµάζονται οι διαφορετικές µορφές τις οποίες µπορεί να πάρει ένα υλικό. Oι µορφές αυτές είναι κατ' αρχήν η στερεά, η υγρή και η αέρια κατάσταση, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 : Κεφάλαιο 2 : Κεφάλαιο 3 : Κεφάλαιο 4 : Κεφάλαιο 5 : ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 : Κεφάλαιο 2 : Κεφάλαιο 3 : Κεφάλαιο 4 : Κεφάλαιο 5 : ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Με τι ασχολείται η Χημεία - Ποια είναι η σημασία της Χημείας στη ζωή μας 1.2 Γνωρίσματα της ύλης (μάζα, όγκος, πυκνότητα) - Μετρήσεις και μονάδες 1.3 Δομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΖΟΥΔΗΣ Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 Σεπτεμβρίου 2011 2 Περιεχόμενα 1 Βασικές έννοιες Θερμιδομετρίας 5 1.1 Θερμική Αλληλεπίδραση.....................

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-50 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι δυνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

1.ΆΜΟΡΦΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ...1

1.ΆΜΟΡΦΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ...1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΆΜΟΡΦΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ...1 1.1) ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ...1 1.2) Η ΑΜΟΡΦΗ ΟΜΗ...3 1.3) ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΑΛΩ ΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ...8 1.4) ΆΜΟΡΦΑ ΜΕΤΑΛΛΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ...13 1.5) ΤΑ ΣΥΜΠΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

ο αέρας, τα αέρια και η αέρια κατάσταση

ο αέρας, τα αέρια και η αέρια κατάσταση Ε Ν O Τ Η Τ Α ο αέρας, τα αέρια και η αέρια κατάσταση Α Α 1 ο ατμοσφαιρικός αέρας Α 2 τα άτομα και η ατομική δομή Α 3 τα μόρια και η μοριακή δομή Α.4 η χημική αντίδραση Α.5 το οξυγόνο και τα ευγενή αέρια

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων

Οι ιδιότητες των αερίων μεροσ 1 Ισορροπία Στο Μέρος 1 του βιβλίου αναπτύσσονται οι έννοιες που είναι απαραίτητες για τη μελέτη της ισορροπίας στη χημεία. Όταν μελετάμε την ισορροπία αναφερόμαστε τόσο σε φυσικές μεταβολές, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Πως είναι κατασκευασμένα τα άτομα; Μία πολύ απλή εικόνα σχετικά με το άτομο, μας έχει δώσει ο Bohr, εμπνευσμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 Η ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 3 Π. ΜΠΕΚΙΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤI Σ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 996 4 5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

10. Αέρια. Όταν θα έχετε μελετήσει αυτό το κεφάλαιο, θα μπορείτε να:

10. Αέρια. Όταν θα έχετε μελετήσει αυτό το κεφάλαιο, θα μπορείτε να: 10. Αέρια ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να γνωρίσουμε τους εμπειρικούς νόμους των αερίων, τον συνδυασμό αυτών που αποτελεί τον νόμο των ιδανικών αερίων, τον νόμο των μερικών πιέσεων για μίγματα

Διαβάστε περισσότερα

1 Χημεία και Mετρήσεις

1 Χημεία και Mετρήσεις 1 Χημεία και Mετρήσεις Paul Orr/Shutterstock.com. Igor Klimov/Shutterstock.com. Mark Schneider Μια από τις μορφές του SiO 2 στη φύση είναι ο κρύσταλλος του χαλαζία. Οι οπτικές ίνες που χρησιμοποιούν φως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ. Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ Β ΕΚ ΟΣΗ

ΚΩΝ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ. Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ Β ΕΚ ΟΣΗ ΚΩΝ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ Β ΕΚ ΟΣΗ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ 1 ii ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο αυτό απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9. Κεφάλαιο 2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ, ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ... 25

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9. Κεφάλαιο 2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ, ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ... 25 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9 Εισαγωγή. Μετρικά συστήματα. Διεθνές Σύστημα Μονάδων. Θερμοκρασία. Άλλες κλίμακες θερμοκρασιών. Ορθή και λανθασμένη χρήση των μονάδων. Μέθοδος του συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα