ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ"

Transcript

1 11. 1 o ιαµοριακές δυνάµεις Καταστάσεις της ύλης Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ενδοµοριακές δυνάµεις: Ονοµάζονται οι δυνάµεις που συγκρατούν τα άτο- µα στα µόρια των στοιχείων ή των ενώσεων. Στις ετεροπολικές ενώσεις οι ενδοµοριακές δυνάµεις είναι ισχυρές ηλεκτροστατικές δυνάµεις που συγκρατούν ιόντα στους στερεούς κρυστάλλους. Στις οµοιοπολικές είναι δυνάµεις ηλεκτροµαγνητικής φύσεως που συγκρατούν άτοµα. Ιοντικός (ή ετεροπολικός) δεσµός: Ονοµάζεται ο δεσµός που σχηµατίζεται µε µεταφορά ηλεκτρονίων από ένα άτοµο (µέταλλο) σε ένα άλλο (αµέταλλο), οπότε αυτά µετατρέπονται σε ιόντα µε αντίθετο φορτίο, που έλκονται και συγκρατούνται σε ορισµένη απόσταση µεταξύ τους µε η- λεκτροστατικές δυνάµεις Coulomb. Το NaCl είναι ετεροπολική ένωση όπου κατιόντα Νa + και ανιόντα Cl σχηµατίζουν κρύσταλλικό πλέγµα. Παρατήρηση: Ιοντικές ενώσεις είναι τα οξείδια των µετάλλων, τα υδροξείδια των µετάλλων και τα άλατα, π.χ. CaO, KOH, NaCl. Οµοιοπολικός δεσµός: Ονοµάζεται ο δεσµός που σχηµατίζεται µεταξύ ατόµων, µε αµοιβαία συνεισφορά ενός ή περισσοτέρων ηλεκτρονίων µε αποτέλεσµα τα άτοµα που συνδέονται να κατέχουν από κοινού ένα, δύο ή τρία κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων. Στο µόριο του Η 2 υπάρχει απλός οµοιοπολικός δεσµός µεταξύ των ατόµων του Η:

2 12. Στο µόριο του ΗCl τα άτοµα του Η και του Cl συνδέονται µε απλό οµοιοπολικό δεσµό: Στο µόριο της ΝH 3 τα άτοµα του Ν και του Η συνδέονται µε τρείς απλούς οµοιοπολικούς δεσµούς: Παρατήρηση: Οµοιοπολικές ενώσεις είναι τα οξέα, τα οξείδια των αµετάλλων και οι οργανικές ενώσεις, π.χ. ΗCl, SO 2, CH 4. Ένας οµοιοπολικός δεσµός που σχηµατίζεται µεταξύ ατόµων ίδιας ηλεκτραρνητικότητας είναι µη πολωµένος, δηλαδή δεσµοί της µορφής: Α - Α, π.χ. Η - Η, Cl - Cl. Όταν ο δεσµός σχηµατίζεται µεταξύ ατόµων διαφορετικής ηλεκτραρνητικότητας, είναι πολωµένος, δηλαδή δεσµοί της µορφής: Α - Β, π.χ. Η - Cl. ιπολική ροπή: Η διπολική ροπή αποτελεί το µέτρο της πολικότητας του µορίου και είναι διανυσµατικό µέγεθος. Το µέτρο της δίνεται από τη σχέση: µ = δ r όπου δ: το στοιχειώδες φορτίο r: η απόσταση των πόλων Η διπολική ροπή ενός µορίου εξαρτάται από την πόλωση των δεσµών καθώς και τη γεωµετρία του µορίου στα πολυατοµικά µόρια. Η πόλωση ενός δεσµού εξαρτάται από τη διαφορά ηλεκτραρνητικότητας των ατόµων του. Πολικά - µη πολικά µόρια: Πολικά ονοµάζονται τα µόρια που έχουν πολωµένους οµοιοπολικούς δεσµούς και η συνισταµένη διπολική ροπή είναι διαφορετική από το µηδέν (µ 0). Σε αυτά ανήκουν διατοµικά µόρια που αποτελούνται από διαφορετικά άτοµα (Α - Β) αλλά και πολυατοµικά µόρια µε πολωµένους δεσµούς και κατάλληλη γεωµετρία. Πολικά είναι τα µόρια των: ΗCl, HBr, HF, H 2 O, NH 3, SO 2, ROH, RCOOH, CH 2 Cl. Τα πολικά µόρια συµπεριφέρονται ως ηλεκτρικά δίπολα.

3 13. Μη πολικά µόρια ονοµάζονται τα µόρια τα οποία δεν εµφανίζουν διπολική ροπή (µ = 0). Τέτοια είναι διατοµικά µόρια που αποτελούνται από όµοια άτοµα καθώς και πολυατοµικά µόρια µε πολωµένους δεσµούς στα οποία η γεωµετρία είναι τέτοια ώστε η συνισταµένη διπολική ροπή να είναι µηδέν. Μόρια χηµικών στοιχείων: Η 2, Ο 2, Ν 2, Cl 2, S 8. Μόρια χηµικών ενώσεων: CH 4, CO 2, CCl 4, C ν H 2ν+2, CH 2 Cl 2. Παρατήρηση: Τα µη πολικά µόρια µπορούν να πολώνονται για µικρό χρονικό διάστηµα. Τα δίπολα αυτά ονο- µάζονται στιγµιαία ή παροδικά. ιαµοριακές δυνάµεις: Ονοµάζονται οι ελκτικές δυνάµεις ηλεκτροστατικής φύσεως µεταξύ των µορίων. Οι διαµοριακές δυνάµεις είναι γενικά ασθενέστερες από τις ενδοµοριακές και καθορίζουν τη φυσική κατάσταση της ουσίας για ορισµένες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης. Είδη διαµορικών δυνάµεων: α. υνάµεις ιόντος-διπόλου. β. υνάµεις διπόλου-διπόλου. γ. υνάµεις διπόλου-στιγµιαίου (ή παροδικού) διπόλου. δ. υνάµεις στιγµιαίου διπόλου-στιγµιαίου διπόλου ( υνάµεις London ή διασποράς). ε. εσµός υδρογόνου. Οι διαµοριακές δυνάµεις διπόλου - διπόλου, διπόλου - στιγµιαίου διπόλου και στιγµιαίου διπόλου - στιγµιαίου διπόλου ονοµάζονται γενικά δυνάµεις Van der Waals α. υνάµεις ιόντος-διπόλου: Οι δυνάµεις ιόντος-διπόλου είναι ελκτικές δυνάµεις ηλεκτροστατικής φύσεως οι οποίες εµφανίζονται µεταξύ ενός διπόλου µορίου και ενός ιόντος (ανιόν ή κατιόν). Η ισχύς των δεσµών αυτών εξαρτάται από το µέγεθος και το φορτίο των ιόντων καθώς και από το µέγεθος και τη διπολική ροπή του µορίου. Κατά τη διάλυση NaCl σε H 2 O, τα ιόντα Νa + και Cl δη- µιουργούν δεσµούς ιόντος - διπόλου µε το πολικό µόριο του Η 2 Ο. Οπως φαίνεται στο σχήµα τα δίπολα µόρια σχηµατίζουν δεσµό ηλεκτροστατικής φύσεως µε ένα ιόν.

4 14. Αυτή είναι και η αιτία που οι ετεροπολικές ενώσεις διαλύονται σε πολικούς διαλύτες όπως είναι το νερό, ενώ δεν διαλύονται σε µη πολικούς διαλύτες. β. Οι δυνάµεις διπόλου-διπόλου: Είναι ελκτικές ηλεκτροστατικής φύσεως δυνάµεις µεταξύ των ετερώνυµα φορτισµένων πόλων των διπόλων µορίων. Τα δίπολα µόρια προσανατολίζονται έτσι ώστε απέναντι στο θετικό πόλο του ενός να βρίσκεται ο αρνητικός του άλλου. υνάµεις διπόλου - διπόλου εµφανίζονται µεταξύ µορίων ΗCl, HBr, SO 2. Η ισχύς των δεσµών αυτών αυξάνει, όσο αυξάνει η διπολική ροπή των µορίων, για µόρια µε παραπλήσια σχετική µοριακή µάζα (Μr). Όσο αυξάνονται οι διαµοριακές δυνάµεις τόσο αυξάνεται και το σηµείο ζέσεως. γ. υνάµεις διπόλου - στιγµιαίου διπόλου: Είναι ασθενείς ηλεκτροστατικές δυνάµεις που αναπτύσσονται µεταξύ πολικών και µη πολικών µορίων. Το µη πολικό µόριο πολώνεται επαγωγικά από το πολικό µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται το στιγµιαίο δίπολο. Οι δυνάµεις που αναπτύσσονται µεταξύ µορίων ΗCl και µορίων I 2. δ. υνάµεις στιγµιαίου διπόλου - στιγµιαίου διπόλου: ( υνάµεις London ή διασποράς) Είναι ασθενείς ηλεκτροστατικές δυνάµεις που αναπτύσσονται µεταξύ µη πολικών µορίων. Τα παροδικά δίπολα δηµιουργούνται λόγω στιγµιαίας ανισοκατανοµής των ηλεκτρονίων. Οι δυνάµεις αυτές δεν έχουν καθορισµένη κατεύθυνση, για αυτό και ονοµάζονται δυνάµεις διασποράς. Οι δυνάµεις που αναπτύσσονται µεταξύ των ατόµων των ευγενών αερίων καθώς και µεταξύ των µορίων των χηµικών στοιχείων. Η ισχύς των δυνάµεων London εξαρτάται: 1. Από τη σχετική µοριακή µάζα (Μr): Με την αύξηση της Μr, η κατανοµή των ηλεκτρονίων διαταράσσεται ευκολότερα, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται στιγµιαία δίπολα, και να αυξάνονται οι δυνάµεις διασποράς (London) καθώς και το σηµείο ζέσεως.

5 Από το σχήµα των µορίων. Τα ευθύγραµµα µη πολωµένα µόρια εµφανίζουν ισχυρότερους δεσµούς από τα διακλαδισµένα (σφαιρικά) µη πολωµένα µόρια καθώς και µεγαλύτερο σηµέιο ζέσεως. Στον µοριακό τύπο C 5 H 12, αντιστοιχούν οι παρακάτω ενώσεις: Με σηµεία βρασµού 36 ο C, 28 ο C, 9,5 ο C, αντίστοιχα. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην διαφορετική ισχύ των δυνάµεων London λόγω διαφορετικού σχήµατος. Το πεντάνιο που έχει ευθύγραµµο σχήµα, εµφανίζει ισχυρότερες δυνάµεις London, µε αποτέλεσµα να έχει το υψηλότερο σηµείο βρασµού. Παρατήρηση: Η ύπαρξη των δυνάµεων διασποράς εξηγεί την υγροποίηση των µη πολικών αερίων. ε. εσµός υδρογόνου: Είναι µια ειδική περίπτωση διαµοριακών δυνάµεων µεταξύ διπόλου - διπόλου η οποία εµφανίζει σηµαντικά µεγαλύτερη ισχύ από τους άλλους διαµοριακούς δεσµούς. Ο δεσµός ή γέφυρα υδρογόνου αναπτύσσεται µεταξύ µορίων που περιέχουν δεσµούς του υδρογόνου µε ένα πολύ ηλεκτραρνητικό άτοµο που έχει µικρό σχετικά µέγεθος (F,O,N). Ο δεσµός υδρογόνου συµβολίζεται µε τρείς τελείες (...). Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι: 1. Μορίων υδροφθορίου: ΗF HF 2. Μορίων νερού: Η 2 Ο Η 2 Ο 3. Mορίων αλκοολών: ROH ROH 4. Μεταξύ µορίων αµµωνίας: ΝΗ 3 ΝΗ 3 5. Mορίων καρβοξυλικών οξέων: RCOOH RCOOH. 6. Μορίων νερού και αλκοόλης: RΟH H 2 O.

6 16. Ο δεσµός υδρογόνου είναι ασθενέστερος του ετεροπολικού και του οµοιοπολικού αλλά ισχυρότερος των δυνάµεων Van der Waals. Παρατήρηση: Ο οµοιοπολικός δεσµός του υδρογόνου µε τα πολύ ηλεκτραρνητικά Ν, Ο, F, είναι πολύ πολωµένος. Στο γεγονός αυτό οφείλεται η µεγάλη ισχύς του δεσµού υδρογόνου. Συνέπειες του δεσµού υδρογόνου: Ο δεσµός υδρογόνου επηρρεάζει κυρίως τις φυσικές ιδιότητες των ενώσεων που εµφανίζεται. Παραδείγµατα: 1. Το υψηλό σηµείο βρασµού του νερού και το γεγονός ότι ο πάγος επιπλέει στο νερό. 2. Οι αλκοόλες έχουν υψηλότερο σηµείο βρασµού από τους ισοµερείς τους αιθέρες, στους οποίους δεν εµφανίζεται δεσµός υδρογόνου. 3. Τα πρώτα µέλη των αλκοολών και των καρβοξυλικών οξέων έχουν µεγάλη διαλυτότητα στο νερό. 4. Η σταθερότητα που εµφανίζουν η ελικοειδής δοµή των πρωτεϊνών και η διπλή έλικα του DNA. 5. Η µεγάλη αντοχή του νάιλον (nylon). Συνέπειες των διαµοριακών δυνάµεων στις φυσικές ιδιότητες των σωµάτων: α. Επίδραση στη διαλυτότητα. Οι πολικές ουσίες διαλύονται σε πολικούς διαλύτες και οι µη πολικές ουσίες διαλύονται σε µη πολικούς διαλύτες. Ισχύει, λοιπόν, ότι: Τα όµοια διαλύουν όµοια 1. Το νερό (πολικός διαλύτης) διαλύει τις πολικές οργανικές ενώσεις (ζάχαρη, οινόπνευ- µα), ενώ δεν διαλύει τις µη πολικές (εξάνιο, διαιθυλαιθέρας). 2. Ο τετραχλωράνθρακας (CCl 4 ) που είναι µη πολικός διαλύτης, διαλύει µη πολικές οργανικές ενώσεις (εξάνιο, διαιθυλαιθέρας). β. Επίδραση στο σηµείο βρασµού. Όσο ισχυρότερες είναι οι διαµοριακές δυνάµεις σε µια ουσία τόσο µεγαλύτερη ενέργεια απαιτείται για τη διάσπασή τους, οπότε τόσο µεγαλύτερο είναι το σηµείο βρασµού (η ισχύς των διαµοριακών δυνάµεων αυξάνεται µε την αύξηση της σχετικής µοριακής µάζας ή της διπολικής ροπής των µορίων). Το νερό (Μr = 18) και το µεθάνιο (Μr = 16), αν και έχουν παραπλήσιες σχετικές µοριακές µάζες, παρουσιάζουν τεράστια διαφορά στα σηµεία βρασµου γιατί στο νερό υπάρχουν δεσµοί υδρογόνου ενώ στο µεθάνιο δυνάµεις διασποράς. γ. Επίδραση στη υγροποίηση των αερίων. Όσο ισχυρότερες είναι οι διαµοριακές δυνάµεις τόσο ευκολότερα υγροποιείται ένα αέριο και τόσο δυσκολότερα εξατµίζεται το αντίστοιχο ιόν.

7 17. Ισχύς διαµοριακών δυνάµεων: Η ισχύς των διαµοριακών δυνάµεων αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά σύµφωνα µε τη παρακάτω σειρά: Καταστάσεις της ύλης: Ανάλογα µε τις συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης, η ύλη εµφανίζεται σε τρείς διαφορετικές καταστάσεις: τη στερεά, την υγρή και την αέρια. Για ορισµένο υλικό, οι κυριότερες διαφορές µεταξύ των τριών καταστάσεων εµφανίζονται στην ισχύ των δυνάµεων µεταξύ των δοµικών µονάδων τους (άτοµα, µόρια, ιόντα) και στην κίνηση τους. Στερεά: Οι δυνάµεις µεταξύ των δοµικών µονάδων είναι ισχυρές, µε αποτέλεσµα να έχουν καθορισµένες θέσεις στο χώρο, δηλαδή, βρίσκονται σε πλήρη τάξη. Τα στερεά σώµατα χαρακτηρίζονται από καθορισµένο όγκο και σχήµα. Υγρά: Οι δυνάµεις µεταξύ των δοµικών σωµατιδίων είναι ασθενέστερες σε σύγκριση µε αυτές των στερεών, µε αποτέλεσµα να έχουν µία σχετική ελευθερία κινήσεων, σε ολόκληρο το χώρο του υγρού, ενώ βρίσκονται σε συνεχή επαφή µεταξύ τους, δηλαδή βρίσκονται σε σχετική αταξία. Τα υγρά χαρακτηρίζονται από συγκεκριµένο όγκο, όχι όµως και σχή- µα, αυτό καθορίζεται από το σχήµα του δοχείου στο οποίο περιέχονται. Αέρια: Οι δυνάµεις µεταξύ των δοµικών σωµατιδίων είναι πολύ ασθενείς, µε αποτέλεσµα να κινούνται άτακτα και συνεχώς, σε όλο τον όγκο του δοχείου στο οποίο περιέχονται, δηλαδή, βρίσκονται σε πλήρη αταξία. Τα αέρια σώµατα χαρακτηρίζονται από µεταβλητό όγκο και σχήµα. Πιο συγκεκριµένα, παίρνουν το σχήµα και τον όγκο του δοχείου στο οποίο περιέχονται. Παρατήρηση: α. Τα στερεά και τα υγρά είναι πρακτικά ασυµπίεστα, δηλαδή, ο όγκος τους µεταβάλλεται ελάχιστα µε την εφαρµογή υψηλής πίεσης. Αυτό συµβαίνει γιατί οι αποστάσεις των δοµικών µονάδων τους είναι πολύ µικρές. β. Τα αέρια µπορούν να συµπιεστούν µε αύξηση της πίεσης. Αυτό συµβαίνει γιατί οι αποστάσεις των δοµικών µονάδων τους είναι πολύ µεγάλες, µε αποτέλεσµα το µεγαλύτερο µέρος του όγκου που καταλαµβάνει ένα αέριο να είναι κενό. γ. Στα αέρια οι δοµικές µονάδες έχουν µεγαλύτερη κινητική ενέργεια σε σχέση µε τα στερεά και τα υγρά.

8 18. Μεταβολές καταστάσεων της ύλης: Μεταβάλοντας τις συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης, η ύλη αλλάζει φυσική κατάσταση. Οι µεταβολές αυτές δεν έχουν καµία επίδραση στην σύσταση της ύλης, δηλαδή, πρόκειται για καθαρά φυσικά φαινόµενα. Στο διάγραµµα που ακολουθεί απεικονίζονται οι µεταβολές των καταστάσεων της ύλης: Τήξη: Πήξη: Εξαέρωση: Είναι η µετάβαση ενός σώµατος από την στερεά στην υγρή κατάσταση. Είναι η µετάβαση ενός σώµατος από την υγρή στη στερεά κατάσταση. Είναι η µετάβαση ενός σώµατος από την υγρή στη αέρια κατάσταση. Μπορεί να γίνει µε δύο τρόπους, µε εξάτµιση δηλαδή µόνο από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρου ή µε βρασµό δηλαδή από όλη τη µάζα του υγρού. Υγροποίηση: Είναι η µετάβαση ενός σώµατος από την αέρια στη υγρή κατάσταση. Το φαινόµενο της υγροποίησης ονοµάζεται και συµπύκνωση. Εξάχνωση: Είναι η µετάβαση ενός σώµατος από την στερεά στη αέρια κατάσταση χωρίς να περάσει από την υγρή. Όταν το σώµα πηγαίνει σε κατάσταση πλουσιότερη σε εσωτερικό ενεργειακό περιεχόµενο, απορροφά θερµότητα κατα τη διάρκεια της µεταβολής (ενδόθερµο φαινόµενο). Αντίθετα, όταν το σώµα πηγαίνει σε κατάσταση φτωχότερη σε εσωτερικό ενεργειακό περιεχόµενο, ελευθερώνει θερµότητα κατα τη διάρκεια της µεταβολής (εξώθερµο φαινόµενο). Συνεπώς, η τήξη, η εξαέρωση και η εξάχνωση είναι ενδόθερµα φαινόµενα, ενώ η πήξη και η υγροποίηση εξώθερµα. Κατά τη διάρκεια των παραπάνω φυσικών φαινοµένων, η θερµοκρασία των σωµάτων διατηρείται σταθερή. Με άλλα λόγια έχουµε σταθερή θερµοκρασία µέχρι να µεταβεί όλη η µάζα της ουσίας από τη µία φυσική κατάσταση στην άλλη.

9 19. Β. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Κατηγορία Μέθοδος 1 Ασκήσεις όπου πρέπει να εξετάσουµε το είδος των διαµοριακών δυνάµεων: Αρχικά βλέπουµε αν τα µόρια είναι πολικά ή µη πολικά. Μη πολικά είναι όλα τα µόρια των χηµικών στοιχείων και τα µόρια των χηµικών ενώσεων µε πολωµένους δεσµούς στα οποία η γεωµετρία είναι τέτοια ώστε να µην εµφανίζεται διπολική ροπή, π.χ.: CO 2, CH 4. Πολικά είναι τα διατοµικά µόρια των χηµικών ενώσεων και τα πολυατοµικά µόρια µε πολωµένους δεσµούς όπου η γεωµετρία είναι τέτοια ώστε η διπολική ροπή να είναι διαφορετική από µηδέν, π.χ.: Η 2 Ο, ΝΗ 3. Όταν έχουµε πολικά µόρια προσέχουµε αν περιέχουν άτοµα υδρογόνου ενωµένα µε φθόριο, οξυγόνο ή άζωτο γιατί στη περίπτωση αυτή έχουµε δεσµό υδρογόνου. Παράδειγµα 1: Τι είδους διαµοριακές δυνάµεις ασκούνται µεταξύ των επόµενων ζευγών: α. Cl 2 Cl 2 β. ΗCl HCl γ. CO 2 CO 2 δ. ΝΗ 3 Η 2 Ο ε. ΗCl He Λύση: α. Το µόριο του Cl 2 αποτελείται από δύο όµοια άτοµα, συνεπώς ο δεσµός είναι µή πολωµένος άρα και το µόριο µή πολικό. Μεταξύ µή πολικών µορίων έχουµε δυνάµεις διασποράς. β. Ο δεσµός µεταξύ του υδρογόνου και του χλωρίου στο µόριο του HCl είναι πολωµένος, άρα και το µόριο HCl είναι πολικό. Μεταξύ πολικών µορίων ασκούνται δυνάµεις διπόλου - διπόλου. γ. Στο µόριο του CO 2 οι δεσµοί µεταξύ άνθρακα και οξυγόνου είναι πολωµένοι, όµως η γεωµετρία του µορίου είναι τέτοια ώστε η διπολική ροπή του να είναι µηδέν. Οι δυνάµεις που ασκούνται είναι διασποράς. δ. Στα µόρια της ΝΗ 3 και του H 2 O έχουµε πολωµένους δεσµούς και η γεωµετρία τους είναι τέτοια ώστε η διπολική τους ροπή να είναι διάφορη του µηδέν. Παρατηρούµε ότι έχουµε δεσµούς αζώτου - υδρογόνου και υδρογόνου - οξυγόνου. Συνεπώς, στη περίπτωση αυτή έχουµε δεσµούς υδρογόνου. ε. Το HCl είναι πολικό ενώ το He είναι µη πολικό, άρα, οι δυνάµεις που αναπτύσσονται θα είναι διπόλου - στιγµιαίου διπόλου. Κατηγορία Μέθοδος 2 Ασκήσεις που µας ζητουν να συγκρίνουµε τα σηµεία βρασµού ή τα σηµεία τήξης ορισµένων ουσιών: Αρχικά ελέγχουµε αν η ουσία είναι ιοντική ή µοριακή. Οι ιοντικές ουσίες έχουν γενικά υψηλότερα σηµεία βρασµού και τήξης από τις µοριακές. Για τις µοριακές ουσίες εξετάζουµε το είδος των διαµοριακών δυνάµεων που υπάρχει

10 20. σε κάθε µία και τη σχετική τους µοριακή µάζα. Σε ουσίες µε παραπλήσιες σχετικές µοριακές µάζες, όσο ισχυρότερες είναι οι διαµοριακές δυνάµεις, τόσο µεγαλύτερο είναι το σηµείο βρασµού ή τήξης. Παράδειγµα 2: Να συγκρίνετε τα σηµεία βρασµού των παρακάτω σωµάτων: α. Cl 2 β. HCl γ. NaCl δ. HF Λύση: To NaCl είναι ιοντική ένωση, συνεπώς θα παρουσιάζει υψηλότερο σηµείο βρασµού από τα υπόλοιπα σώµατα που είναι µοριακά. Οι διαµοριακές δυνάµεις που αναπτύσσονται στα υπόλοιπα σώµατα είναι: Cl 2 : δυνάµεις διασποράς ΗCl: δυνάµεις διπόλου - διπόλου ΗF: δεσµός υδρογόνου Παρατηρούµε ότι η ισχύς των διαµοριακών δυνάµεων αυξάνεται µε τη σειρά Cl 2, HCl, HF. Συνεπώς, θα αυξάνονται αντίστοιχα και τα σηµεία βρασµού. Άρα τα σώµατα κατά αύξουσα σειρά σηµείου βρασµού είναι: Cl 2, HCl, HF, NaCl. Κατηγορία Μέθοδος 3 Ασκήσεις που µας ζητουν να προβλέψουµε ποιες ουσίες διαλύονται και ποιες όχι, σε ορισµένο διαλύτη: Εξετάζουµε πρώτα αν ο διαλύτης είναι πολικός ή µη πολικός. Αν ο διαλύτης είναι πολικός, σε αυτόν διαλύονται πολικές και ιοντικές ενώσεις. Αν ο διαλύτης είναι µη πολικός, σε αυτόν διαλύονται µη πολικές ενώσεις. ηλαδή, εφαρµόζουµε τον κανόνα: Τα όµοια διαλύουν όµοια. Παράδειγµα 3: Ποιες από τις επόµενες ενώσεις περιµένετε να διαλύονται στο νερό (Η 2 Ο) και ποιες στο εξάνιο (C 6 H 14 ); Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. α. Na 2 CO 3 β. CCl 4 γ. C 8 H 18 δ. HCl Λύση: Το νερό είναι πολικός διαλύτης, ενώ το εξάνιο µη πολικός. α. Το Na 2 CO 3 είναι ιοντική ένωση, άρα διαλύεται στο νερό. β. Ο CCl 4 είναι µή πολικό µόριο, άρα διαλύεται στο εξάνιο. γ. Το C 8 H 18 είναι µη πολικό µόριο, άρα διαλύεται στο εξάνιο. δ. Το HCl είναι δίπολο µόριο, άρα διαλύεται στο νερό.

11 21. Γ. ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ισχυρότερες δυνάµεις διασποράς (London) αναπτύσσονται µεταξύ των µορίων: α. CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 β. γ. CH 3 CH 2 CH 3 δ. CH 3 CH 3 (εξετάσεις 2002) Λύση: Η ισχύς των δυνάµεων διασποράς εξαρτάται από τη σχετική µοριακή µάζα και από το σχήµα του µορίου. Οι ενώσεις α. και β. έχουν µεγαλύτερη σχετική µοριακή µάζα (Μr) από τις γ. και δ., συνεπώς παρουσιάζουν ισχυρότερες δυνάµεις London. Οι α. και β. έχουν την ίδια Μr (ισοµερείς ενώσεις), όµως η α. έχει ευθύγραµµο σχήµα και η β. σφαιρικό, συνεπώς ισχυρότερες δυνάµεις διασποράς εµφανίζονται στην α. (Στις εξετάσεις του 2002 δεν χρειαζόταν αιτιολόγηση.) 2. Για κάθε είδος διαµορικών δυνάµεων της στήλης Α να αντιστοιχίσετε το ζεύγος της στήλης Β, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Στήλη Α 1. δυνάµεις διασποράς 2. δυνάµεις διπόλου - διπόλου 3. δεσµός υδρογόνου 4. δυνάµεις ιόντος - διπόλου Στήλη Β α. Η 2 Ο Η 2 Ο β. J 2 J 2 γ. ΗCl HCl δ. Br H 2 O ε. CH 4 H 2 O (εξετάσεις 2000) Λύση: 1. δυνάµεις διασποράς: Αναπτύσσονται µεταξύ µη πολικών µορίων. Άρα αντιστοιχεί στο ζεύγος β. 2. δυνάµεις διπόλου - διπόλου: Αναπτύσσονται µεταξύ διπόλων µορίων. Άρα αντιστοιχεί στο ζεύγος γ. 3. δεσµός υδρογόνου: Αναπτύσσεται µεταξύ πολικών µορίων που περιέχουν οµοιοπολικό δεσµό του υδρογόνου µε άζωτο, οξυγόνο ή φθόριο (N, O, F). Άρα αντιστοιχεί στο ζεύγος α. 4. δυνάµεις ιόντων διπόλου: Αναπτύσσονται µεταξύ ενός ιόντος και ενός πολικού µορίου. Άρα αντιστοιχεί το ζεύγος δ.

12 22. Στο ζεύγος ε. οι δυνάµεις που αναπτύσσονται είναι διπόλου - στιγµιαίου διπόλου. (Στις εξετάσεις του 2000 δεν χρειαζόταν αιτιολόγηση.) 3. Να εξηγήσετε γιατί η ΝΗ 3 (Μr = 17) έχει σηµαντικά υψηλότερο σηµείο βρασµού από την PH 3 (Mr = 34) αν και έχει µικρότερη σχετική µοριακή µάζα. Λύση: Μεταξύ των µορίων της NH 3 αναπτύσσονται δεσµοί υδρογόνου, ενώ µεταξύ των µορίων της PH 3 δυνάµεις διπόλου - διπόλου. Αυτό έχει σαν συνέπεια η NH 3 στην οποία οι διαµοριακές δυνάµεις είναι ισχυρότερες να παρουσιάζει υψηλότερο σηµείο βρασµού, αν και έχει µικρότερη σχετική µοριακή µάζα από την PH Να δείξετε ότι µεταξύ δύο γραµµικών κορεσµένων αερίων υδρογονανθράκων, υψηλότερο σηµείο βρασµού έχει αυτός µε τη µεγαλύτερη πυκνότητα στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας. Λύση: Και στους δύο υδρογονάνθρακες, οι διαµοριακές δυνάµεις που αναπτύσσονται είναι δυνά- µεις London. Αυτός που θα έχει µεγαλύτερη σχετική µοριακή µάζα θα παρουσιάζει ισχυρότερες διαµοριακές δυνάµεις, συνεπώς και υψηλότερο σηµείο βρασµού. Οι υδρογονάνθρακες είναι αέριοι, για αυτό και εφαρµόζουµε την καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων: m m MrP P PV = nrt PV = RT PVMr = mrt = ρ=mr Mr V RT RT Παρατηρούµε ότι η πυκνότητα του υδρογονάνθρακα σε ορισµένες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας είναι ανάλογη της σχετικής µοριακής µάζας. Συνεπώς, ο υδρογονάνθρακας µε µεγαλύτερη πυκνότητα έχει υψηλότερη Μr και παρουσιάζει ισχυρότερες διαµοριακές δυνάµεις µε αποτέλεσµα να έχει υψηλότερο σηµείο βρασµού. 5. Κατά την εξάτµιση ενός υγρού εξασθενίζουν ή καταργούνται: α. οι ενδοµοριακές δυνάµεις β. οι ενδοατοµικές δυνάµεις γ. οι διαµοριακές δυνάµεις δ. όλες οι παραπάνω δυνάµεις Λύση: Η εξάτµιση είναι φυσικό φαινόµενο, συνεπώς δεν µεταβάλεται η χηµική σύσταση του υγρού. ηλαδή, οι ενδοµοριακές και ενδοατοµικές δυνάµεις δεν αλλάζουν. Επειδή το υγρό κατά την εξάτµιση µεταβαίνει στην αέρια κατάσταση, οι δυνάµεις που εξασθενούν ή καταργούνται είναι οι διαµοριακές. Άρα σωστή απάντηση είναι η γ.

13 23.. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Ερωτήσεις Σύντοµης απάντησης: 1. Ποιές δυνάµεις ονοµάζονται διαµοριακές και ποιες ενδοµοριακές; 2. α. Ποια µόρια ονοµάζονται πολικά και ποια µη πολικα; Αναφέρετε δύο παραδείγµατα. β. Τί ονοµάζεται διπολική ροπή ενός µορίου; Απο ποιους παράγοντες εξαρτάται; 3. Ποια είδη διαµοριακών δυνάµεων γνωρίζετε; Αναφέρετε από ένα παράδειγµα. 4. α. Πότε εµφανίζονται δεσµοί υδρογόνου; β. Αναφέρετε δύο συνέπειες του δεσµού υδρογόνου. 5. Από ποιους παράγοντες καθορίζεται η κατάσταση στην οποία θα βρεθεί µία ουσία σε ορισµένες συνθήκες; 6. Ποιες µετατροπές ονοµάζονται: α. τήξη β. πήξη γ. εξαέρωση δ. υγροποίηση ε. εξάχνωση Συµπλήρωσης κενών: 1. Οι δυνάµεις που ασκούνται µεταξύ µορίων ονοµάζονται... και είναι... από τις ενδοµοριακές. 2. Κατά την εξάτµιση µίας ποσότητας νερού εξασθενούν οι... δυνάµεις, ενώ οι... δυνάµεις δεν µεταβάλλονται. 3. Τα διατοµικά µόρια που αποτελούνται από... άτοµα, όπως το µόριο..., εµφανίζουν πολικότητα, ενώ τα µόρια των......, όπως το µόριο..., δεν εµφανίζουν πολικότητα. 4. Η διπολική ροπή αποτελεί το µέτρο της... ενός µορίου. Είναι... µέγεθος. Το µέτρο της δίνεται από τη σχέση µ =... Η διπολική ροπή ενός µορίου εξαρτάται από την... των... και τη γεωµετρία του µορίου. 5. Το νερό βράζει σε υψηλή θερµοκρασία εξαιτίας των δυνάµεων που ασκούνται µεταξύ των... και οι οποίες ονοµάζονται δυνάµεις Οι δυνάµεις που ασκούνται µεταξύ διπόλων µορίων και µή διπόλων µορίων ονοµάζονται δυνάµεις Οι δυνάµεις ονοµάζονται και δυνάµεις London. 8. Η τήξη, η εξαέρωση και η εξάχνωση, είναι... φαινόµενα, ενώ η πήξη και η υγροποίηση...

14 24. Σωστό - Λάθος: Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ); 1. Όλα τα διατοµικά µόρια εµφανίζουν πολικότητα. ( ) 2. Τα µόρια όλων των χηµικών στοιχείων είναι µη πολικά. ( ) 3. Η διπολική ροπή του µορίου του υδροχλωρίου είναι µεγαλύτερη από τη διπολική ροπή του µορίου του διoξειδίου του άνθρακα. ( ) 4. Τα πολικά µόρια είναι ηλεκτρικά ουδέτερα. ( ) 5. Αναγκαία συνθήκη για να εµφανίζει ένα µόριο διπολική ροπή είναι να απότελείται από άτοµα διαφορετικών στοιχείων. ( ) 6. Υπάρχουν µόρια που έχουν πολωµένους δεσµούς και είναι µη πολικά. ( ) 7. Κατά τη διάλυση ΝaCl στο Η 2 Ο σχηµατίζονται δεσµοί διπόλου - διπόλου. ( ) 8. Μεταξύ των µορίων κάθε υδρογονούχου ένωσης υπάρχουν δεσµοί υδρογόνου. ( ) 9. Οι ασθενέστερες διαµοριακές δυνάµεις είναι οι δυνάµεις London. ( ) 10. Μεταξύ των ενώσεων Η 2 Ο και Η 2 S, το µικρότερο σηµείο βρασµού έχει αυτή µε το µικρότερο µοριακό βάρος. ( ) 11. Τα στερεά έχουν ορισµένο σχήµα και όγκο. ( ) 12. Ο βρασµός ενός υγρού γίνεται µόνο από την ελεύθερη επιφάνειά του. ( ) 13. Οι ιοντικές ενώσεις έχουν υψηλότερο σηµείο βρασµού από τις οµοιοπολικές µε παραπλήσια σχετική µοριακή µάζα. ( ) 14. Τα υγρά χαρακτηρίζονται από συγκεκριµένο σχήµα και όγκο. ( ) Πολλαπλής επιλογής: 1. Οι δυνάµεις που ασκούνται µεταξύ των ατόµων ενός διατοµικού µορίου χαρακτηρίζονται ως: α. διαµοριακές β. ενδοµοριακές γ. διατοµικές δ. ενδοατοµικές 2. Τα µόρια των χηµικών στοιχείων: α. είναι ηλεκτρικά δίπολα β. είναι ηλεκτρικά δίπολα, µόνο στα υγρά στοιχεία γ. είναι ηλεκτρικά δίπολα, µόνο στα πολυατοµικά στοιχεία δ. είναι πάντα µη πολικά 3. Ένα διατοµικό µόριο είναι ηλεκτρικό δίπολο όταν: α. αποτελείται από άτοµα µε διαφορετικό ατοµικό αριθµό β. αποτελείται από άτοµα του ίδιου στοιχείου γ. τα άτοµά του συνδέονται µε απλό οµοιοπολικό δεσµό δ. σε καµία από τις παραπάνω περιπτώσεις

15 Το µόριο του HCl έχει µικρότερη διπολική ροπή από αυτό του HF γιατί: α. το Cl είναι ηλεκτραρνητικότερο του F β. το F είναι ηλεκτραρνητικότερο του Cl γ. το HCl έχει µεγαλύτερη σχετική µοριακή µάζα δ. το HCl είναι γραµµικό µόριο ενώ το HF σφαιρικό 5. Το µόριο του διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ): α. είναι πολικό β. είναι µη πολικό γιατί ο δεσµός µεταξύ C και O δεν είναι πολωµένος. γ. είναι µη πολικό γιατί αν και περιέχει πολωµένους δεσµούς η διπολική του ροπη είναι µηδέν. δ. τίποτα από τα παραπάνω 6. Οι δυνάµεις µεταξύ των ατόµων των ευγενών αερίων είναι: α. διπόλου - διπόλου β. διπόλου - στιγµιαίου διπόλου γ. στιγµιαίου διπόλου - στιγµιαίου διπόλου δ. οµοιοπολικός δεσµός 7. Με την έκφραση τα όµοια διαλύουν όµοια ενοούµε: α. τα υγρά διαλύονται στα υγρά β. οι οµοιοπολικές ενώσεις διαλύονται σε οµοιοπολικές ενώσεις γ. οι πολικοί διαλύτες διαλύουν πολικές ενώσεις και αντίθετα δ. οι οργανικές ενώσεις διαλύονται µόνο σε οργανικούς διαλύτες 8. Οι αλκοόλες µε µικρή σχετική µοριακή µάζα διαλύονται στο νερό γιατί: α. είναι ιοντικές ενώσεις β. σχηµατίζουν δεσµούς υδρογόνου µε αυτό γ. σχηµατίζουν δεσµούς Van der Waals µε αυτό δ. έχουν µη πολικά µόρια 9. Το υψηλό σηµείο βρασµού του νερού οφείλεται: α. στη σχετική µοριακή του µάζα β. στις ισχυρές διαµοριακές δυνάµεις µεταξύ των µορίων του γ. στο ότι είναι υδρογονούχα ένωση δ. στη µεγάλη σταθερότητα των δεσµών µεταξύ Η και Ο στο µόριό του 10. Η µετατροπή µίας υγρής ουσίας σε στερεή ονοµάζεται: α. εξάτµιση β. βρασµός γ. εξάχνωση δ. πήξη 11. Από τα παρακάτω φυσικά φαινόµενα εξώθερµο είναι: α. η πήξη β. ο βρασµός γ. η εξάχνωση δ. η τήξη

16 26. Αντιστοίχισης: 1. Αντιστοιχίστε την κάθε χηµική ουσία της στήλης Α µε έναν από τους χαρακτηρισµούς της στήλης Β, ο οποίος αναφέρεται στο µόριο της αντίστοιχης ουσίας. Στήλη Α 1. CCl 4 2. HCl 3. F 2 4. NH 3 5. CO 2 6. H 2 O Στήλη Β α. µη πολωµένος δεσµός β. πολωµένοι δεσµοί - µη ηλεκτρικό δίπολο γ. ένας πολωµένος δεσµός δ. πολωµένοι δεσµοί - ηλεκτρικό δίπολο 2. Αντιστοιχίστε αµφιµονοσήµαντα (ένα προς ένα) τα είδη των δυνάµεων της στήλης Α µε τα σώµατα της στήλης Β, στα οποία εµφανίζεται η αντίστοιχη δύναµη. Στήλη Α 1. δεσµός υδρογόνου 2. δυνάµεις διπόλου - διπόλου 3. δυνάµεις ιόντος - διπόλου 4. δυνάµεις διασποράς Στήλη Β α. υδατικό διάλυµα ΝaCl β. HΒr γ. H 2 δ. NH 3(l) 3. Αντιστοιχίστε τις χηµικές ενώσεις της στήλης Α µε τα σηµεία βρασµού στη στήλη Β. Στήλη Α 1. CCl 4 2. NaCl 3. H 2 O 4. Cl 2 Στήλη Β α. -34 o C β. 660 o C γ. 76 o C δ. 100 o C 4. Αντιστοιχίστε τα φυσικά φαινόµενα της στήλης Α µε τον κατάλληλο χαρακτηρισµό της στήλης Β. Στήλη Α 1. τήξη 2. πήξη 3. υγροποίηση 4. εξαέρωση 5. εξάχνωση Στήλη Β α. ενδόθερµο φαινόµενο β. εξώθερµο φαινόµενο

17 27. Ασκήσεις - Προβλήµατα 1. Να εξηγήσετε τι είδους διαµοριακές δυνάµεις ασκούνται µεταξύ των επόµενων ζευγών: α. F 2 Cl 2 β. Ca 2+ H 2 O γ. HF H 2 O δ. Ar Ne ε. HCl HBr 2. Σε ένα δοχείο περιέχονται χωρίς να αντιδρούν µεταξύ τους τα αέρια: CH 4, CO 2, H 2 O, HCl. α. Να εξετάσετε τι είδους δυνάµεις ασκούνται µεταξύ των µορίων των αερίων. β. Αν το αέριο µίγµα το διοχετεύσουµε σε CCl 4, ποιό αέριο θα διαλυθεί ευκολότερα; 3. Να καθορίσετε το είδος των διαµοριακών δυνάµεων που εµφανίζονται: α. Μεταξύ των µορίων υγρής αµµωνίας. β. Μεταξύ των ατόµων του αργού. γ. Σε υδατικό διάλυµα χλωριούχου καλίου. δ. Σε διάλυµα βρωµίου σε τετραχλωράνθρακα. 4. Να εξετάσετε αν η αιθανόλη (CH 3 CH 2 OH), ή ο διµεθυλαιθέρας (CH 3 OCH 3 ) έχει υψηλότερο σηµείο βρασµού. ίνονται: Αr C : 12, Αr H : 1, Ar O : Ποιος από τους παρακάτω υδρογονάνθρακες πιστεύετε ότι έχει υψηλότερο σηµείο βρασµού; Να αιτιολογίσετε την απάντησή σας. 6. ίνονται οι ουσίες F 2, HF, NaF. α. Να τις κατατάξετε κατά αυξανόµενο σηµείο βρασµού. β. Ποια από τις ουσίες περιµένετε να διαλύεται ευκολότερα στο νερό; γ. Ποια από τις ουσίες περιµένετε να διαλύεται ευκολότερα στον τετραχλωράνθρακα; Να αιτιολογίσετε τις απαντήσεις σας. 7. Να κατατάξετε τις ουσίες Η 2 Ο, Νe, HCl, HBr, HF, κατά αυξανόµενο σηµείο βρασµού. 8. Οι ενώσεις των στοιχείων της VA οµάδας του περιοδικού πίνακα µε το υδρογόνο είναι: ΝΗ 3, PH 3, AsH 3 και SbH 3. Για τα σηµεία βρασµού των παραπάνω ενώσεων ισχύει: σ.β.(ph 3 ) < σ.β.(ash 3 ) < σ.β.(νη 3 ) < σ.β.(sbh 3 ). Αν ο ατοµικός αριθµός των στοιχείων της VA οµάδας αυξάνεται από το Ν προς το Sb, να εξηγήσετε την ανωµαλία που παρουσιάζεται στα σηµεία βρασµού. ίνονται: Αr N : 14, Αr P : 31, Ar As : 75, Ar Sb : 122.

18 28. Ε. ΤΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΘΕΜΑ Η VIIA οµάδα του περιοδικού πίνακα αποτελείται από τα: F, Cl, Br, I, κατά αύξοντα ατοµικό αριθµό. α. Να συγκρίνετε τη διπολική ροπή των ενώσεών τους µε το υδρογόνο (ΗF, HCl, HBr, HI). β. Να εξετάσετε το είδος των διαµοριακών δυνάµεων που αναπτύσσονται µεταξύ των ενώσεων του ερωτήµατος α. γ. Για τα σηµεία βρασµού ισχύει: σ.β.(ηcl) < σ.β.(ηβr) < σ.β.(hi) < σ.β.(ηf). Να αιτιολογήσετε την παραπάνω κατάταξη. δ. Ποιο είδος διαµοριακών δυνάµεων θα αναπτυχθεί αν διαλύσουµε τις ενώσεις του ερωτήµατος α. στο νερό; ε. Αν σε ένα δοχείο περιέχεται αέριο µίγµα των HF, HCl, HBr, HI, ποιο από αυτά θα υγροποιηθεί πρώτο, αν ψύξουµε το µίγµα; Υπόδειξη: Θυµηθείτε πως µεταβάλλεται η ηλεκτραρνητικότητα σε µία οµάδα του περιοδικού πίνακα, όταν αυξάνεται ο ατοµικός αριθµός.

Μια πρόταση παρουσίασης με

Μια πρόταση παρουσίασης με Διαμοριακές δυνάμεις Μια πρόταση παρουσίασης με το PowerPoint Διαμοριακές δυνάμεις Είναι οι ελκτικές δυνάμεις ηλεκτροστατικής φύσης (ασθενέστερες από τις ενδομοριακές) που ασκούνται μεταξύ μορίων (του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΟΝΤΩΝ

ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΟΝΤΩΝ ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΟΝΤΩΝ Χρήστος Παππάς Επίκουρος Καθηγητής 1 ΠΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΙΠΟΛΙΚΗ ΡΟΠΗ δ+ δ- Α------------Β μ Aν μ ΟΛ 0 πολική Aν μ ΟΛ =0 άπολη 2 ΠΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΙΑΤΟΜΙΚΑ ΜΟΡΙΑ Αν τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός.

2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός. 2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός. 11.1. Ποια είδη χημικών δεσμών γνωρίζετε; Υπάρχουν δύο βασικά είδη χημικών δεσμών: ο ιοντικός ή ετεροπολικός δεσμός και ο ομοιοπολικός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Καταστάσεις της Ύλης: Αέρια, Υγρά και Στερεά

Κεφάλαιο 4 Καταστάσεις της Ύλης: Αέρια, Υγρά και Στερεά Κεφάλαιο 4 Καταστάσεις της Ύλης: Αέρια, Υγρά και Στερεά Σύνοψη Η ύλη χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία φυσικών καταστάσεων όπως αέρια, υγρή, στερεή. Οι διάφορες αυτές φάσεις που μπορεί να έχει μία ουσία

Διαβάστε περισσότερα

6. ιαμοριακές δυνάμεις

6. ιαμοριακές δυνάμεις 6. ιαμοριακές δυνάμεις ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να γνωρίσουμε τα είδη των ελκτικών δυνάμεων που αναπτύσσονται μεταξύ των μορίων των ομοιοπολικών ενώσεων και την επίδραση που ασκούν οι δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό Θέμα 1. Να αναφέρετε δυο διαφορές μεταξύ ομοιοπολικών και ιοντικών ενώσεων. Στις ιοντικές ενώσεις οι δομικές μονάδες είναι τα ιόντα,

Διαβάστε περισσότερα

(Από το βιβλίο Γενική Χημεία των Ebbing, D. D., Gammon, S. D., Εκδόσεις Παπασωτηρίου )

(Από το βιβλίο Γενική Χημεία των Ebbing, D. D., Gammon, S. D., Εκδόσεις Παπασωτηρίου ) Δυνάμεις διπόλου διπόλου (Από το βιβλίο Γενική Χημεία των Ebbing, D. D., Gammon, S. D., Εκδόσεις Παπασωτηρίου ) Τα πολικά μόρια μπορούν να έλκονται αμοιβαία μέσω δυνάμεων διπόλου διπόλου. Η δύναμη διπόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ. Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών. Να εξηγούν το σχηματισμό του ιοντικού ομοιοπολικού δεσμού.

ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ. Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών. Να εξηγούν το σχηματισμό του ιοντικού ομοιοπολικού δεσμού. ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν: Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών Να εξηγούν το σχηματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΡΟΠΗ Α------------Β δ+ δ- μ Εάν µ ΟΛ 0 πολική Εάν µ ΟΛ =0 άπολη ΠΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΤΟΜΙΚΑ ΜΟΡΙΑ Εάν τα άτοµα είναι ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονιακές Κατανοµή

ηλεκτρονιακές Κατανοµή ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 1. ίνεται ο πίκας: Σύµβολο Στοιχείου Να Ηλεκτρονιακή Κατανοµή X K (2) L(4) Ψ K (2) L(8) M(7) Ζ K (2) L(7) αντιγράψετε τον πίκα Οµάδα Π.Π. στη κόλλα Περίοδος Π.Π. σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ εσµός Υδρογόνου 1) Τι ονοµάζεται δεσµός υδρογόνου; εσµός ή γέφυρα υδρογόνου : είναι µια ειδική περίπτωση διαµοριακού δεσµού διπόλου-διπόλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2

Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Δίνεται ότι: 40 20 Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 2. Tι είδους δεσμός αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012 ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012 Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Τα χημικά στοιχεία μιας κύριας ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων. Περιοδικός πίνακας. Σταυρακαντωνάκης Γιώργος Λύκειο Γαζίου Page 1

Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων. Περιοδικός πίνακας. Σταυρακαντωνάκης Γιώργος Λύκειο Γαζίου Page 1 Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. Για τις ενέργειες ΕL και ΕN των στιβάδων L και N αντίστοιχα, ισχύει ότι ΕL < ΕN ΣΩΣΤΟ, Όσο απομακρυνόμαστε από τον πυρήνα τόσο αυξάνεται η ενεργειακή στάθμη

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης

Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης 1. Πόσα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια περιέχει καθένα από τα επόμενα άτομα: 7 26 112 3 12 47 Li, Mg, Ag. 7 3Li : Ο ατομικός αριθμός (Ζ) είναι 3

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμικότητα των οργανικών ενώσεων: Σχηματισμός δεσμών για τη. Ιοντικός χαρακτήρας δεσμών. Οι ιοντικοί δεσμοί στα άλατα είναι αποτέλεσμα μεταφοράς e

Δεσμικότητα των οργανικών ενώσεων: Σχηματισμός δεσμών για τη. Ιοντικός χαρακτήρας δεσμών. Οι ιοντικοί δεσμοί στα άλατα είναι αποτέλεσμα μεταφοράς e Δεσμικότητα των οργανικών ενώσεων: Σχηματισμός δεσμών για τη δημιουργία ενώσεων πιο σταθερών από τα επιμέρους άτομα Ιοντικός χαρακτήρας δεσμών Οι ιοντικοί δεσμοί στα άλατα είναι αποτέλεσμα μεταφοράς e

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ xhmeiastokyma.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ xhmeiastokyma. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ουσίες ονοµάζονται ηλεκτρολύτες. Να γνωρίζει τι είναι ο ιοντισµός, τι η διάσταση, σε ποιες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Ηλεκτρονική δοµή των ατόµων

2.1 Ηλεκτρονική δοµή των ατόµων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ 2ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2.1 Ηλεκτρονική δοµή των ατόµων ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Πως περιέγραψε ο Bohr την δοµή του ατόµου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ο Bohr φαντάστηκε το άτοµο σαν ένα µικροσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5η. Οξέα Βάσεις - Προσδιορισμός του ph διαλυμάτων. Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ.

Άσκηση 5η. Οξέα Βάσεις - Προσδιορισμός του ph διαλυμάτων. Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ. Άσκηση 5η Οξέα Βάσεις - Προσδιορισμός του ph διαλυμάτων Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ. έτος 2016-17 Ιοντικά διαλύματα- 2 Διάσταση Οι ιοντικές ενώσεις γενικώς διαλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Χημικοί Δεσμοί

Κεφάλαιο 2 Χημικοί Δεσμοί Κεφάλαιο 2 Χημικοί Δεσμοί Σύνοψη Παρουσιάζονται οι χημικοί δεσμοί, ιοντικός, μοριακός, ατομικός, μεταλλικός. Οι ιδιότητες των υλικών τόσο οι φυσικές όσο και οι χημικές εξαρτώνται από το είδος ή τα είδη

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. Οι μεταξύ τους μεταβολές εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την πίεση και είναι οι παρακάτω: ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 15: Διαλύματα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 15: Διαλύματα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 15: Διαλύματα Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος e-mail: gmarnellos@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Δίνεται το χημικό στοιχείο 15 Χ. Για το στοιχείο αυτό ισχύει: α. όταν ενώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-50 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι δυνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε στην κόλλα σας το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ

ΚΕΦ.2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΚΕΦ.2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 2.1 Ποιοι κανόνες (3) εφαρμόζονται για την κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες; Ποια ηλεκτρόνια έχουν μεγαλύτερη ενέργεια, αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου ΕΚΦΩΝΗΕΙ τις ερωτήσεις 1-3,να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. ε καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΘΕΜΑ 1 ο (7+8+10=25 μονάδες) 1) 2 mol HNO 3 (νιτρικού οξέος) περιέχουν: α) 6 άτομα οξυγόνου, β) 28g αζώτου, γ) 96g οξυγόνου, δ) 6 mol

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών. ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Δεσμός υδρογόνου Κεφάλαιο 1ο 3 Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4 Δεσμο ς η γε φυρα υδρογο νου Παναγιώτης Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 2.1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 2.1 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 2.1 Ατοµικό πρότυπο του Τα ηλεκτρόνια κινούνται σε Στιβάδα ή φλοιός ή Bhr καθορισµένες (επιτρεπτές) τροχιές ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Σχ. 1: Τυπική μορφή μοριακού δυναμικού.

Σχ. 1: Τυπική μορφή μοριακού δυναμικού. ΤΕΤΥ - Σύγχρονη Φυσική Κεφ. 6-1 Κεφάλαιο 6. Μόρια Εδάφια: 6.a. Μόρια και μοριακοί δεσμοί 6.b. Κβαντομηχανική περιγραφή του χημικού δεσμού 6.c. Περιστροφή και ταλάντωση μορίων 6.d. Μοριακά φάσματα 6.a.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:.

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24.05.2011 ΧΡΟΝΟΣ : 10.30 12.30 ( Χημεία - Φυσιογνωστικά)

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα από 7 Κεφάλαιο 3: Οξέα Βάσεις Ιοντική ισορροπία ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ιοντικής ένωσης (υδροξείδια µετάλλων, άλατα): αποµάκρυνση των ιόντων του κρυσταλλικού της πλέγµατος ΙΟΝΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα δοµικά σωµατίδια της ύλης (άτοµο - µόριο - ιόν).

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα δοµικά σωµατίδια της ύλης (άτοµο - µόριο - ιόν). Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τι είναι η µάζα, το βάρος, ο όγκος και η πυκνότητα ενός σώµατος και τις µονάδες µέτρησής τους. Να γνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Οι ορτανσίες σε όξινα εδάφη έχουν μπλε άνθη, σε βασικά ροζ και σε ουδέτερα μοβ. Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 Ιοντικά υδατικά διαλύματα Ιοντικές ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 7: Μοριακή Δομή

Διάλεξη 7: Μοριακή Δομή Μεμονωμένα άτομα: Μόνο τα ευγενή αέρια Μόρια: Τα υπόλοιπα άτομα σχηματίζουν μόρια Γιατί; Διότι η ολική ενέργεια ενός ευσταθούς μορίου είναι μικρότερη από την ολική ενέργεια των μεμονωμένων ατόμων που αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημεία της ζωής 1 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η Βιολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Οι βιοχημικοί, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Στην ετικέτα φιάλης νερού Λουτρακίου (atural Mineral Water) αναγράφεται η τιμή ολικής σκληρότητας 89 αμερικανικοί βαθμοί σκληρότητας. Πόσα ml προτύπου διαλύματος EDTA

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων 1. Ερώτηση: Ποια θεωρούνται θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου και γιατί; Θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου είναι: η ατομική ακτίνα, η ενέργεια ιοντισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Ξεκουκουλωτάκης. Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Γραφείο Κ1.122, τηλ.:28210-37796 e-mail:nikosxek@gmail.

Νίκος Ξεκουκουλωτάκης. Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Γραφείο Κ1.122, τηλ.:28210-37796 e-mail:nikosxek@gmail. Υδατική Χημεία Νίκος Ξεκουκουλωτάκης Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γραφείο Κ1.122, τηλ.:28210-37796 e-mail:nikosxek@gmail.com Σύγγραμμα 2 Άσκηση εμπέδωσης Σε κλειστό δοχείο αναμιγνύονται

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΕΝΔΟΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Ε. Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Οργανική Χημεία ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΕΝΔΟΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Ε. Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Οργανική Χημεία ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΕΝΔΟΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Ε. Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περίληψη Ενδομοριακές και διαμοριακές δυνάμεις ΕΙΔΗ ΔΕΣΜΩΝ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΕΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια.

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια. ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1. Το άτοµο 35 17 Cl περιέχει 17 νετρόνια. ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικότητα είναι η ιδιότητα ενός υλικού να επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα μετά από παραμόρφωση.

Ελαστικότητα είναι η ιδιότητα ενός υλικού να επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα μετά από παραμόρφωση. Η σκληρότητα ενός υλικού εκφράζει τη δυνατότητά του να χαράζει ή να χαράζεται από άλλα από άλλα υλικά. Η μέτρηση της σκληρότητας, κυρίως για τα ορυκτά, γίνεται με την εμπειρική σκληρομετρική κλίμακα Μος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-27) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο ατοµικός αριθµός εκφράζει:

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 22 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 35 1. Για το άτοµο του χλωρίου, δίνεται ότι: 17 Cl α) Να αναφέρετε πόσα πρωτόνια, πόσα νετρόνια

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2 ο Γυμνάσιο Καματερού 1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1. Πόσα γραμμάρια είναι: ι) 0,2 kg, ii) 5,1 kg, iii) 150 mg, iv) 45 mg, v) 0,1 t, vi) 1,2 t; 2. Πόσα λίτρα είναι: i) 0,02 m 3, ii) 15 m 3, iii) 12cm

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α3 να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μόνο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Θέματα Πανελλ. Εξετάσεων Χημείας Προσανατολισμού Β Λυκείου 1 ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1984 2004 (Περιέχει όσα από τα θέματα αναφέρονται στην ύλη της

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων 21-1. Από τι εξαρτάται η συμπεριφορά των αερίων; Η συμπεριφορά των αερίων είναι περισσότερο απλή και ομοιόμορφη από τη συμπεριφορά των υγρών και των στερεών. Σε αντίθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνσης Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1 η Ενότητα Ανασκόπηση βασικών εννοιών της χημείας. Δημήτριος Λαμπάκης Περιοδικός πίνακας Περιοδικός

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα

1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα 1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα Μάθημα 4 Θεωρία Καταστάσεις της ύλης 4.1. Πόσες και ποιες είναι οι φυσικές καταστάσεις που μπορεί να έχει ένα υλικό σώμα; Τέσσερις.

Διαβάστε περισσότερα

Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη

Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη ΔΗΜΙΟΥΓΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1 ο ΘΕΜΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 1. Το κατιόν Μg 2+ περιέχει 12 νετρόνια και 10

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία: Μεταθετικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole

Χημεία: Μεταθετικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole Χημικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole 46 Να γραφούν οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης με τις οποίες μπορούν να παρασκευαστούν: α ΗΒr β Pb(OH) γ KNO α Το HBr είναι

Διαβάστε περισσότερα

1o Kριτήριο Αξιολόγησης

1o Kριτήριο Αξιολόγησης 1o Kριτήριο Αξιολόγησης 11 ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΑΡΧΕΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Κατά τις µεταπτώσεις: L

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες Σχολή: Περιβάλλοντος Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Καραντώνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

O 3,44 S 2,58 N 3,04 P 2,19

O 3,44 S 2,58 N 3,04 P 2,19 Περιοδικός Πίνακας (Σύστημα) των Ατόμων Περιοδικό σύστημα είναι ο πίνακας στον οποίο κατατάσσονται όλα τα άτομα με βάση τον αριθμό των πρωτονίων (θετικά φορτισμένα σωματίδια) που ευρίσκονται στον πυρήνα

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ: XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 2.1 Δίνονται: υδρογόνο, 1H, άζωτο, 7N α) Να γράψετε την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2015 8:00 11:00

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis

Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis 1. Ερώτηση: Τι είναι τα ηλεκτρόνια σθένους; Τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας ονομάζονται ηλεκτρόνια σθένους (=δυνατά ηλεκτρόνια). 2. Ερώτηση: Τι λέει η ηλεκτρονιακή

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά Ηλεκτρονικής & Διατάξεις

Υλικά Ηλεκτρονικής & Διατάξεις Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Υλικά Ηλεκτρονικής & Διατάξεις 2 η σειρά διαφανειών Δημήτριος Λαμπάκης ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ Μεμονωμένα άτομα: Μόνο τα ευγενή αέρια Μόρια: Τα υπόλοιπα άτομα σχηματίζουν μόρια, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 005 ΘΕΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 11-1 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 11 Ο µέγιστος αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Χημικοί Χημικ σμ σμ & Μοριακά Τροχιακά

Χημικοί Χημικ σμ σμ & Μοριακά Τροχιακά Χημικοί δεσμοί & Μοριακά Τροχιακά Χημικός δεσμός είναι η δύναμη που συγκρατεί τα άτομα (ήάλλ άλλες δομικές μονάδες της ύλης, π.χ ιόντα) ) ενωμένα μεταξύ τους. Δημιουργείται, όταν οι δομικές μονάδες της

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις ποσοτήτων χημικών σωματιδίων

Σχέσεις ποσοτήτων χημικών σωματιδίων Σχέσεις ποσοτήτων χημικών σωματιδίων 20-1. Σχέση mol Ar (για άτομα) και mol Mr (για μόρια) To 1 mol ατόμων ζυγίζει Ar g Tα n mol ατόμων ζυγίζουν m g n m m 1 Ar Ar To 1 mol μορίων ζυγίζει Μr g Tα n mol

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 ΘΕΜΑ 1 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 1. Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών n,, m, και ms περιγράφουν ένα από τα ηλεκτρόνια σθένους στη θεµελιώδη κατάσταση για το άτοµο του στροντίου

Διαβάστε περισσότερα

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. 2. Σε 2 mol NH 3 περιέχεται ίσος αριθμός μορίων

Διαβάστε περισσότερα

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Επιμέλεια: Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 11 12 Τι είναι η χημική ενέργεια των χημικών ουσιών; Που οφείλεται; Μπορεί να αποδοθεί στο περιβάλλον; Πότε μεταβάλλεται η χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις

Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις Οι χημικές αντιδράσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις οξειδοαναγωγικές και τις μεταθετικές. Α. ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικό ιαγώνισµα 3-4-2016 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. α Α2. γ Α3. γ Α4. β Α5. γ Α6. γ Α7. α Α6. α. Ο βαθµός ιοντισµού ενός ηλεκτρολύτη (α) ορίζεται ως το πηλίκο του αριθµού

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Από το 1975 στο Μαρούσι

Από το 1975 στο Μαρούσι ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (5) ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Να ονομαστούν οι ενώσεις: 1. NH 4 F 2. K 2 SΟ 4 3. Ca(CN) Mg 3 (PO 4 ) 2 6. K 2 O 7. Cu(NO 3 ) Mg(OH) 2 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Να ονομαστούν οι ενώσεις: 1. NH 4 F 2. K 2 SΟ 4 3. Ca(CN) Mg 3 (PO 4 ) 2 6. K 2 O 7. Cu(NO 3 ) Mg(OH) 2 10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1. α) Να γράψεις τους τύπους των επόμενων χημικών ενώσεων: 1. θειϊκό οξύ. 2. αμμωνία. 3. νιτρικό οξύ. 4. οξείδιο του ασβεστίου. 5. υδροξείδιο του νατρίου. 6. ανθρακικό οξύ. 7. μονοξείδιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Στην ένωση Χ 3 το κεντρικό άτομο Χ φέρει δύο μονήρη ζεύγη ηλεκτρονίων σθένους, ενώ στην ένωση Υ 2 το κεντρικό άτομο Υ φέρει τρία μονήρη ζεύγη ηλεκτρονίων σθένους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2010 Για την Α τάξη Λυκείων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2010 Για την Α τάξη Λυκείων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2010 Για την Α τάξη Λυκείων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: δύο (2) ώρες ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη 1 ου Κεφαλαίου

Περίληψη 1 ου Κεφαλαίου Περίληψη 1 ου Κεφαλαίου Άτοµο: θετικά φορτισµένος πυρήνας περικυκλωµένος από αρνητικά φορτισµένα ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δοµή ατόµου περιγράφεται από κυµατοσυνάρτηση Ηλεκτρόνια καταλαµβάνουν τροχιακά γύρω

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α.

Διαβάστε περισσότερα

2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή

2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή 2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Η ιοντική θεωρία των διαλυμάτων Μοριακές και ιοντικές εξισώσεις Αντιδράσεις καταβύθισης Αντιδράσεις οξέων-βάσεων Αντιδράσεις οξείδωσης-αναγωγής Ισοστάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2000 Συγγραφική οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ζήτηµα 1ο Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α. µόνο στο

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ ιάλυµα NaHSO 4 0,1 M έχει ph > 7 στους 25 ο C. Πανελλήνιες

Διαβάστε περισσότερα

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας:

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: 12 Κεφάλαιο 1ο 1.2 ΟΞΕΑ ΚΑΤΑ ARRHENIUS Που οφείλεται ο όξινος χαρακτήρας; Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: Τα γράμματα είναι τα σύμβολα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑ 1 Ο : Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις ο Μάθηµα

Απαντήσεις ο Μάθηµα 79. 1 ο Μάθηµα: 1. διαµοριακές, ασθενέστερες. διαµοριακές, ενδοµοριακές 3. διαφορετικά, HCl, χηµικών στοιχείων, Η 4. πολικότητας, διανυσµατικό, q. r, πολικότητα, δεσµών 5. µορίων, υδρογόνου 6. διπόλου

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρόνια που αποβάλλονται από τα 2 άτομα του Na τα παίρνει το S και γίνεται S 2-.

ηλεκτρόνια που αποβάλλονται από τα 2 άτομα του Na τα παίρνει το S και γίνεται S 2-. 1. Το στοιχείο Β είναι ευγενές αέριο, άρα έχει 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα. Κατά συνέπεια το Α έχει 7 και το Γ 1 (Ανήκει στην 1 Η ομάδα της επόμενης περιόδου του Β). Θα ενωθούν με ετεροπολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n

ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση κατά στιβάδες Q 19 39 X 20 10 Ψ 6 6 R 8 Κ(2) L(4)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός οξείδωσης - Οξείδωση - Αναγωγή. Κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. Μεθοδολογία ασκήσεων οξειδοαναγωγής

Αριθµός οξείδωσης - Οξείδωση - Αναγωγή. Κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. Μεθοδολογία ασκήσεων οξειδοαναγωγής 9 ο Μάθηµα: Αριθµός οξείδωσης - Οξείδωση - Αναγωγή 10 ο Μάθηµα: Κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων 11 ο Μάθηµα: Μεθοδολογία ασκήσεων οξειδοαναγωγής 205. 9 o Αριθµός οξείδωσης Οξείδωση - Αναγωγή Α.

Διαβάστε περισσότερα