ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ"

Transcript

1 11. 1 o ιαµοριακές δυνάµεις Καταστάσεις της ύλης Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ενδοµοριακές δυνάµεις: Ονοµάζονται οι δυνάµεις που συγκρατούν τα άτο- µα στα µόρια των στοιχείων ή των ενώσεων. Στις ετεροπολικές ενώσεις οι ενδοµοριακές δυνάµεις είναι ισχυρές ηλεκτροστατικές δυνάµεις που συγκρατούν ιόντα στους στερεούς κρυστάλλους. Στις οµοιοπολικές είναι δυνάµεις ηλεκτροµαγνητικής φύσεως που συγκρατούν άτοµα. Ιοντικός (ή ετεροπολικός) δεσµός: Ονοµάζεται ο δεσµός που σχηµατίζεται µε µεταφορά ηλεκτρονίων από ένα άτοµο (µέταλλο) σε ένα άλλο (αµέταλλο), οπότε αυτά µετατρέπονται σε ιόντα µε αντίθετο φορτίο, που έλκονται και συγκρατούνται σε ορισµένη απόσταση µεταξύ τους µε η- λεκτροστατικές δυνάµεις Coulomb. Το NaCl είναι ετεροπολική ένωση όπου κατιόντα Νa + και ανιόντα Cl σχηµατίζουν κρύσταλλικό πλέγµα. Παρατήρηση: Ιοντικές ενώσεις είναι τα οξείδια των µετάλλων, τα υδροξείδια των µετάλλων και τα άλατα, π.χ. CaO, KOH, NaCl. Οµοιοπολικός δεσµός: Ονοµάζεται ο δεσµός που σχηµατίζεται µεταξύ ατόµων, µε αµοιβαία συνεισφορά ενός ή περισσοτέρων ηλεκτρονίων µε αποτέλεσµα τα άτοµα που συνδέονται να κατέχουν από κοινού ένα, δύο ή τρία κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων. Στο µόριο του Η 2 υπάρχει απλός οµοιοπολικός δεσµός µεταξύ των ατόµων του Η:

2 12. Στο µόριο του ΗCl τα άτοµα του Η και του Cl συνδέονται µε απλό οµοιοπολικό δεσµό: Στο µόριο της ΝH 3 τα άτοµα του Ν και του Η συνδέονται µε τρείς απλούς οµοιοπολικούς δεσµούς: Παρατήρηση: Οµοιοπολικές ενώσεις είναι τα οξέα, τα οξείδια των αµετάλλων και οι οργανικές ενώσεις, π.χ. ΗCl, SO 2, CH 4. Ένας οµοιοπολικός δεσµός που σχηµατίζεται µεταξύ ατόµων ίδιας ηλεκτραρνητικότητας είναι µη πολωµένος, δηλαδή δεσµοί της µορφής: Α - Α, π.χ. Η - Η, Cl - Cl. Όταν ο δεσµός σχηµατίζεται µεταξύ ατόµων διαφορετικής ηλεκτραρνητικότητας, είναι πολωµένος, δηλαδή δεσµοί της µορφής: Α - Β, π.χ. Η - Cl. ιπολική ροπή: Η διπολική ροπή αποτελεί το µέτρο της πολικότητας του µορίου και είναι διανυσµατικό µέγεθος. Το µέτρο της δίνεται από τη σχέση: µ = δ r όπου δ: το στοιχειώδες φορτίο r: η απόσταση των πόλων Η διπολική ροπή ενός µορίου εξαρτάται από την πόλωση των δεσµών καθώς και τη γεωµετρία του µορίου στα πολυατοµικά µόρια. Η πόλωση ενός δεσµού εξαρτάται από τη διαφορά ηλεκτραρνητικότητας των ατόµων του. Πολικά - µη πολικά µόρια: Πολικά ονοµάζονται τα µόρια που έχουν πολωµένους οµοιοπολικούς δεσµούς και η συνισταµένη διπολική ροπή είναι διαφορετική από το µηδέν (µ 0). Σε αυτά ανήκουν διατοµικά µόρια που αποτελούνται από διαφορετικά άτοµα (Α - Β) αλλά και πολυατοµικά µόρια µε πολωµένους δεσµούς και κατάλληλη γεωµετρία. Πολικά είναι τα µόρια των: ΗCl, HBr, HF, H 2 O, NH 3, SO 2, ROH, RCOOH, CH 2 Cl. Τα πολικά µόρια συµπεριφέρονται ως ηλεκτρικά δίπολα.

3 13. Μη πολικά µόρια ονοµάζονται τα µόρια τα οποία δεν εµφανίζουν διπολική ροπή (µ = 0). Τέτοια είναι διατοµικά µόρια που αποτελούνται από όµοια άτοµα καθώς και πολυατοµικά µόρια µε πολωµένους δεσµούς στα οποία η γεωµετρία είναι τέτοια ώστε η συνισταµένη διπολική ροπή να είναι µηδέν. Μόρια χηµικών στοιχείων: Η 2, Ο 2, Ν 2, Cl 2, S 8. Μόρια χηµικών ενώσεων: CH 4, CO 2, CCl 4, C ν H 2ν+2, CH 2 Cl 2. Παρατήρηση: Τα µη πολικά µόρια µπορούν να πολώνονται για µικρό χρονικό διάστηµα. Τα δίπολα αυτά ονο- µάζονται στιγµιαία ή παροδικά. ιαµοριακές δυνάµεις: Ονοµάζονται οι ελκτικές δυνάµεις ηλεκτροστατικής φύσεως µεταξύ των µορίων. Οι διαµοριακές δυνάµεις είναι γενικά ασθενέστερες από τις ενδοµοριακές και καθορίζουν τη φυσική κατάσταση της ουσίας για ορισµένες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης. Είδη διαµορικών δυνάµεων: α. υνάµεις ιόντος-διπόλου. β. υνάµεις διπόλου-διπόλου. γ. υνάµεις διπόλου-στιγµιαίου (ή παροδικού) διπόλου. δ. υνάµεις στιγµιαίου διπόλου-στιγµιαίου διπόλου ( υνάµεις London ή διασποράς). ε. εσµός υδρογόνου. Οι διαµοριακές δυνάµεις διπόλου - διπόλου, διπόλου - στιγµιαίου διπόλου και στιγµιαίου διπόλου - στιγµιαίου διπόλου ονοµάζονται γενικά δυνάµεις Van der Waals α. υνάµεις ιόντος-διπόλου: Οι δυνάµεις ιόντος-διπόλου είναι ελκτικές δυνάµεις ηλεκτροστατικής φύσεως οι οποίες εµφανίζονται µεταξύ ενός διπόλου µορίου και ενός ιόντος (ανιόν ή κατιόν). Η ισχύς των δεσµών αυτών εξαρτάται από το µέγεθος και το φορτίο των ιόντων καθώς και από το µέγεθος και τη διπολική ροπή του µορίου. Κατά τη διάλυση NaCl σε H 2 O, τα ιόντα Νa + και Cl δη- µιουργούν δεσµούς ιόντος - διπόλου µε το πολικό µόριο του Η 2 Ο. Οπως φαίνεται στο σχήµα τα δίπολα µόρια σχηµατίζουν δεσµό ηλεκτροστατικής φύσεως µε ένα ιόν.

4 14. Αυτή είναι και η αιτία που οι ετεροπολικές ενώσεις διαλύονται σε πολικούς διαλύτες όπως είναι το νερό, ενώ δεν διαλύονται σε µη πολικούς διαλύτες. β. Οι δυνάµεις διπόλου-διπόλου: Είναι ελκτικές ηλεκτροστατικής φύσεως δυνάµεις µεταξύ των ετερώνυµα φορτισµένων πόλων των διπόλων µορίων. Τα δίπολα µόρια προσανατολίζονται έτσι ώστε απέναντι στο θετικό πόλο του ενός να βρίσκεται ο αρνητικός του άλλου. υνάµεις διπόλου - διπόλου εµφανίζονται µεταξύ µορίων ΗCl, HBr, SO 2. Η ισχύς των δεσµών αυτών αυξάνει, όσο αυξάνει η διπολική ροπή των µορίων, για µόρια µε παραπλήσια σχετική µοριακή µάζα (Μr). Όσο αυξάνονται οι διαµοριακές δυνάµεις τόσο αυξάνεται και το σηµείο ζέσεως. γ. υνάµεις διπόλου - στιγµιαίου διπόλου: Είναι ασθενείς ηλεκτροστατικές δυνάµεις που αναπτύσσονται µεταξύ πολικών και µη πολικών µορίων. Το µη πολικό µόριο πολώνεται επαγωγικά από το πολικό µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται το στιγµιαίο δίπολο. Οι δυνάµεις που αναπτύσσονται µεταξύ µορίων ΗCl και µορίων I 2. δ. υνάµεις στιγµιαίου διπόλου - στιγµιαίου διπόλου: ( υνάµεις London ή διασποράς) Είναι ασθενείς ηλεκτροστατικές δυνάµεις που αναπτύσσονται µεταξύ µη πολικών µορίων. Τα παροδικά δίπολα δηµιουργούνται λόγω στιγµιαίας ανισοκατανοµής των ηλεκτρονίων. Οι δυνάµεις αυτές δεν έχουν καθορισµένη κατεύθυνση, για αυτό και ονοµάζονται δυνάµεις διασποράς. Οι δυνάµεις που αναπτύσσονται µεταξύ των ατόµων των ευγενών αερίων καθώς και µεταξύ των µορίων των χηµικών στοιχείων. Η ισχύς των δυνάµεων London εξαρτάται: 1. Από τη σχετική µοριακή µάζα (Μr): Με την αύξηση της Μr, η κατανοµή των ηλεκτρονίων διαταράσσεται ευκολότερα, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται στιγµιαία δίπολα, και να αυξάνονται οι δυνάµεις διασποράς (London) καθώς και το σηµείο ζέσεως.

5 Από το σχήµα των µορίων. Τα ευθύγραµµα µη πολωµένα µόρια εµφανίζουν ισχυρότερους δεσµούς από τα διακλαδισµένα (σφαιρικά) µη πολωµένα µόρια καθώς και µεγαλύτερο σηµέιο ζέσεως. Στον µοριακό τύπο C 5 H 12, αντιστοιχούν οι παρακάτω ενώσεις: Με σηµεία βρασµού 36 ο C, 28 ο C, 9,5 ο C, αντίστοιχα. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην διαφορετική ισχύ των δυνάµεων London λόγω διαφορετικού σχήµατος. Το πεντάνιο που έχει ευθύγραµµο σχήµα, εµφανίζει ισχυρότερες δυνάµεις London, µε αποτέλεσµα να έχει το υψηλότερο σηµείο βρασµού. Παρατήρηση: Η ύπαρξη των δυνάµεων διασποράς εξηγεί την υγροποίηση των µη πολικών αερίων. ε. εσµός υδρογόνου: Είναι µια ειδική περίπτωση διαµοριακών δυνάµεων µεταξύ διπόλου - διπόλου η οποία εµφανίζει σηµαντικά µεγαλύτερη ισχύ από τους άλλους διαµοριακούς δεσµούς. Ο δεσµός ή γέφυρα υδρογόνου αναπτύσσεται µεταξύ µορίων που περιέχουν δεσµούς του υδρογόνου µε ένα πολύ ηλεκτραρνητικό άτοµο που έχει µικρό σχετικά µέγεθος (F,O,N). Ο δεσµός υδρογόνου συµβολίζεται µε τρείς τελείες (...). Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι: 1. Μορίων υδροφθορίου: ΗF HF 2. Μορίων νερού: Η 2 Ο Η 2 Ο 3. Mορίων αλκοολών: ROH ROH 4. Μεταξύ µορίων αµµωνίας: ΝΗ 3 ΝΗ 3 5. Mορίων καρβοξυλικών οξέων: RCOOH RCOOH. 6. Μορίων νερού και αλκοόλης: RΟH H 2 O.

6 16. Ο δεσµός υδρογόνου είναι ασθενέστερος του ετεροπολικού και του οµοιοπολικού αλλά ισχυρότερος των δυνάµεων Van der Waals. Παρατήρηση: Ο οµοιοπολικός δεσµός του υδρογόνου µε τα πολύ ηλεκτραρνητικά Ν, Ο, F, είναι πολύ πολωµένος. Στο γεγονός αυτό οφείλεται η µεγάλη ισχύς του δεσµού υδρογόνου. Συνέπειες του δεσµού υδρογόνου: Ο δεσµός υδρογόνου επηρρεάζει κυρίως τις φυσικές ιδιότητες των ενώσεων που εµφανίζεται. Παραδείγµατα: 1. Το υψηλό σηµείο βρασµού του νερού και το γεγονός ότι ο πάγος επιπλέει στο νερό. 2. Οι αλκοόλες έχουν υψηλότερο σηµείο βρασµού από τους ισοµερείς τους αιθέρες, στους οποίους δεν εµφανίζεται δεσµός υδρογόνου. 3. Τα πρώτα µέλη των αλκοολών και των καρβοξυλικών οξέων έχουν µεγάλη διαλυτότητα στο νερό. 4. Η σταθερότητα που εµφανίζουν η ελικοειδής δοµή των πρωτεϊνών και η διπλή έλικα του DNA. 5. Η µεγάλη αντοχή του νάιλον (nylon). Συνέπειες των διαµοριακών δυνάµεων στις φυσικές ιδιότητες των σωµάτων: α. Επίδραση στη διαλυτότητα. Οι πολικές ουσίες διαλύονται σε πολικούς διαλύτες και οι µη πολικές ουσίες διαλύονται σε µη πολικούς διαλύτες. Ισχύει, λοιπόν, ότι: Τα όµοια διαλύουν όµοια 1. Το νερό (πολικός διαλύτης) διαλύει τις πολικές οργανικές ενώσεις (ζάχαρη, οινόπνευ- µα), ενώ δεν διαλύει τις µη πολικές (εξάνιο, διαιθυλαιθέρας). 2. Ο τετραχλωράνθρακας (CCl 4 ) που είναι µη πολικός διαλύτης, διαλύει µη πολικές οργανικές ενώσεις (εξάνιο, διαιθυλαιθέρας). β. Επίδραση στο σηµείο βρασµού. Όσο ισχυρότερες είναι οι διαµοριακές δυνάµεις σε µια ουσία τόσο µεγαλύτερη ενέργεια απαιτείται για τη διάσπασή τους, οπότε τόσο µεγαλύτερο είναι το σηµείο βρασµού (η ισχύς των διαµοριακών δυνάµεων αυξάνεται µε την αύξηση της σχετικής µοριακής µάζας ή της διπολικής ροπής των µορίων). Το νερό (Μr = 18) και το µεθάνιο (Μr = 16), αν και έχουν παραπλήσιες σχετικές µοριακές µάζες, παρουσιάζουν τεράστια διαφορά στα σηµεία βρασµου γιατί στο νερό υπάρχουν δεσµοί υδρογόνου ενώ στο µεθάνιο δυνάµεις διασποράς. γ. Επίδραση στη υγροποίηση των αερίων. Όσο ισχυρότερες είναι οι διαµοριακές δυνάµεις τόσο ευκολότερα υγροποιείται ένα αέριο και τόσο δυσκολότερα εξατµίζεται το αντίστοιχο ιόν.

7 17. Ισχύς διαµοριακών δυνάµεων: Η ισχύς των διαµοριακών δυνάµεων αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά σύµφωνα µε τη παρακάτω σειρά: Καταστάσεις της ύλης: Ανάλογα µε τις συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης, η ύλη εµφανίζεται σε τρείς διαφορετικές καταστάσεις: τη στερεά, την υγρή και την αέρια. Για ορισµένο υλικό, οι κυριότερες διαφορές µεταξύ των τριών καταστάσεων εµφανίζονται στην ισχύ των δυνάµεων µεταξύ των δοµικών µονάδων τους (άτοµα, µόρια, ιόντα) και στην κίνηση τους. Στερεά: Οι δυνάµεις µεταξύ των δοµικών µονάδων είναι ισχυρές, µε αποτέλεσµα να έχουν καθορισµένες θέσεις στο χώρο, δηλαδή, βρίσκονται σε πλήρη τάξη. Τα στερεά σώµατα χαρακτηρίζονται από καθορισµένο όγκο και σχήµα. Υγρά: Οι δυνάµεις µεταξύ των δοµικών σωµατιδίων είναι ασθενέστερες σε σύγκριση µε αυτές των στερεών, µε αποτέλεσµα να έχουν µία σχετική ελευθερία κινήσεων, σε ολόκληρο το χώρο του υγρού, ενώ βρίσκονται σε συνεχή επαφή µεταξύ τους, δηλαδή βρίσκονται σε σχετική αταξία. Τα υγρά χαρακτηρίζονται από συγκεκριµένο όγκο, όχι όµως και σχή- µα, αυτό καθορίζεται από το σχήµα του δοχείου στο οποίο περιέχονται. Αέρια: Οι δυνάµεις µεταξύ των δοµικών σωµατιδίων είναι πολύ ασθενείς, µε αποτέλεσµα να κινούνται άτακτα και συνεχώς, σε όλο τον όγκο του δοχείου στο οποίο περιέχονται, δηλαδή, βρίσκονται σε πλήρη αταξία. Τα αέρια σώµατα χαρακτηρίζονται από µεταβλητό όγκο και σχήµα. Πιο συγκεκριµένα, παίρνουν το σχήµα και τον όγκο του δοχείου στο οποίο περιέχονται. Παρατήρηση: α. Τα στερεά και τα υγρά είναι πρακτικά ασυµπίεστα, δηλαδή, ο όγκος τους µεταβάλλεται ελάχιστα µε την εφαρµογή υψηλής πίεσης. Αυτό συµβαίνει γιατί οι αποστάσεις των δοµικών µονάδων τους είναι πολύ µικρές. β. Τα αέρια µπορούν να συµπιεστούν µε αύξηση της πίεσης. Αυτό συµβαίνει γιατί οι αποστάσεις των δοµικών µονάδων τους είναι πολύ µεγάλες, µε αποτέλεσµα το µεγαλύτερο µέρος του όγκου που καταλαµβάνει ένα αέριο να είναι κενό. γ. Στα αέρια οι δοµικές µονάδες έχουν µεγαλύτερη κινητική ενέργεια σε σχέση µε τα στερεά και τα υγρά.

8 18. Μεταβολές καταστάσεων της ύλης: Μεταβάλοντας τις συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης, η ύλη αλλάζει φυσική κατάσταση. Οι µεταβολές αυτές δεν έχουν καµία επίδραση στην σύσταση της ύλης, δηλαδή, πρόκειται για καθαρά φυσικά φαινόµενα. Στο διάγραµµα που ακολουθεί απεικονίζονται οι µεταβολές των καταστάσεων της ύλης: Τήξη: Πήξη: Εξαέρωση: Είναι η µετάβαση ενός σώµατος από την στερεά στην υγρή κατάσταση. Είναι η µετάβαση ενός σώµατος από την υγρή στη στερεά κατάσταση. Είναι η µετάβαση ενός σώµατος από την υγρή στη αέρια κατάσταση. Μπορεί να γίνει µε δύο τρόπους, µε εξάτµιση δηλαδή µόνο από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρου ή µε βρασµό δηλαδή από όλη τη µάζα του υγρού. Υγροποίηση: Είναι η µετάβαση ενός σώµατος από την αέρια στη υγρή κατάσταση. Το φαινόµενο της υγροποίησης ονοµάζεται και συµπύκνωση. Εξάχνωση: Είναι η µετάβαση ενός σώµατος από την στερεά στη αέρια κατάσταση χωρίς να περάσει από την υγρή. Όταν το σώµα πηγαίνει σε κατάσταση πλουσιότερη σε εσωτερικό ενεργειακό περιεχόµενο, απορροφά θερµότητα κατα τη διάρκεια της µεταβολής (ενδόθερµο φαινόµενο). Αντίθετα, όταν το σώµα πηγαίνει σε κατάσταση φτωχότερη σε εσωτερικό ενεργειακό περιεχόµενο, ελευθερώνει θερµότητα κατα τη διάρκεια της µεταβολής (εξώθερµο φαινόµενο). Συνεπώς, η τήξη, η εξαέρωση και η εξάχνωση είναι ενδόθερµα φαινόµενα, ενώ η πήξη και η υγροποίηση εξώθερµα. Κατά τη διάρκεια των παραπάνω φυσικών φαινοµένων, η θερµοκρασία των σωµάτων διατηρείται σταθερή. Με άλλα λόγια έχουµε σταθερή θερµοκρασία µέχρι να µεταβεί όλη η µάζα της ουσίας από τη µία φυσική κατάσταση στην άλλη.

9 19. Β. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Κατηγορία Μέθοδος 1 Ασκήσεις όπου πρέπει να εξετάσουµε το είδος των διαµοριακών δυνάµεων: Αρχικά βλέπουµε αν τα µόρια είναι πολικά ή µη πολικά. Μη πολικά είναι όλα τα µόρια των χηµικών στοιχείων και τα µόρια των χηµικών ενώσεων µε πολωµένους δεσµούς στα οποία η γεωµετρία είναι τέτοια ώστε να µην εµφανίζεται διπολική ροπή, π.χ.: CO 2, CH 4. Πολικά είναι τα διατοµικά µόρια των χηµικών ενώσεων και τα πολυατοµικά µόρια µε πολωµένους δεσµούς όπου η γεωµετρία είναι τέτοια ώστε η διπολική ροπή να είναι διαφορετική από µηδέν, π.χ.: Η 2 Ο, ΝΗ 3. Όταν έχουµε πολικά µόρια προσέχουµε αν περιέχουν άτοµα υδρογόνου ενωµένα µε φθόριο, οξυγόνο ή άζωτο γιατί στη περίπτωση αυτή έχουµε δεσµό υδρογόνου. Παράδειγµα 1: Τι είδους διαµοριακές δυνάµεις ασκούνται µεταξύ των επόµενων ζευγών: α. Cl 2 Cl 2 β. ΗCl HCl γ. CO 2 CO 2 δ. ΝΗ 3 Η 2 Ο ε. ΗCl He Λύση: α. Το µόριο του Cl 2 αποτελείται από δύο όµοια άτοµα, συνεπώς ο δεσµός είναι µή πολωµένος άρα και το µόριο µή πολικό. Μεταξύ µή πολικών µορίων έχουµε δυνάµεις διασποράς. β. Ο δεσµός µεταξύ του υδρογόνου και του χλωρίου στο µόριο του HCl είναι πολωµένος, άρα και το µόριο HCl είναι πολικό. Μεταξύ πολικών µορίων ασκούνται δυνάµεις διπόλου - διπόλου. γ. Στο µόριο του CO 2 οι δεσµοί µεταξύ άνθρακα και οξυγόνου είναι πολωµένοι, όµως η γεωµετρία του µορίου είναι τέτοια ώστε η διπολική ροπή του να είναι µηδέν. Οι δυνάµεις που ασκούνται είναι διασποράς. δ. Στα µόρια της ΝΗ 3 και του H 2 O έχουµε πολωµένους δεσµούς και η γεωµετρία τους είναι τέτοια ώστε η διπολική τους ροπή να είναι διάφορη του µηδέν. Παρατηρούµε ότι έχουµε δεσµούς αζώτου - υδρογόνου και υδρογόνου - οξυγόνου. Συνεπώς, στη περίπτωση αυτή έχουµε δεσµούς υδρογόνου. ε. Το HCl είναι πολικό ενώ το He είναι µη πολικό, άρα, οι δυνάµεις που αναπτύσσονται θα είναι διπόλου - στιγµιαίου διπόλου. Κατηγορία Μέθοδος 2 Ασκήσεις που µας ζητουν να συγκρίνουµε τα σηµεία βρασµού ή τα σηµεία τήξης ορισµένων ουσιών: Αρχικά ελέγχουµε αν η ουσία είναι ιοντική ή µοριακή. Οι ιοντικές ουσίες έχουν γενικά υψηλότερα σηµεία βρασµού και τήξης από τις µοριακές. Για τις µοριακές ουσίες εξετάζουµε το είδος των διαµοριακών δυνάµεων που υπάρχει

10 20. σε κάθε µία και τη σχετική τους µοριακή µάζα. Σε ουσίες µε παραπλήσιες σχετικές µοριακές µάζες, όσο ισχυρότερες είναι οι διαµοριακές δυνάµεις, τόσο µεγαλύτερο είναι το σηµείο βρασµού ή τήξης. Παράδειγµα 2: Να συγκρίνετε τα σηµεία βρασµού των παρακάτω σωµάτων: α. Cl 2 β. HCl γ. NaCl δ. HF Λύση: To NaCl είναι ιοντική ένωση, συνεπώς θα παρουσιάζει υψηλότερο σηµείο βρασµού από τα υπόλοιπα σώµατα που είναι µοριακά. Οι διαµοριακές δυνάµεις που αναπτύσσονται στα υπόλοιπα σώµατα είναι: Cl 2 : δυνάµεις διασποράς ΗCl: δυνάµεις διπόλου - διπόλου ΗF: δεσµός υδρογόνου Παρατηρούµε ότι η ισχύς των διαµοριακών δυνάµεων αυξάνεται µε τη σειρά Cl 2, HCl, HF. Συνεπώς, θα αυξάνονται αντίστοιχα και τα σηµεία βρασµού. Άρα τα σώµατα κατά αύξουσα σειρά σηµείου βρασµού είναι: Cl 2, HCl, HF, NaCl. Κατηγορία Μέθοδος 3 Ασκήσεις που µας ζητουν να προβλέψουµε ποιες ουσίες διαλύονται και ποιες όχι, σε ορισµένο διαλύτη: Εξετάζουµε πρώτα αν ο διαλύτης είναι πολικός ή µη πολικός. Αν ο διαλύτης είναι πολικός, σε αυτόν διαλύονται πολικές και ιοντικές ενώσεις. Αν ο διαλύτης είναι µη πολικός, σε αυτόν διαλύονται µη πολικές ενώσεις. ηλαδή, εφαρµόζουµε τον κανόνα: Τα όµοια διαλύουν όµοια. Παράδειγµα 3: Ποιες από τις επόµενες ενώσεις περιµένετε να διαλύονται στο νερό (Η 2 Ο) και ποιες στο εξάνιο (C 6 H 14 ); Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. α. Na 2 CO 3 β. CCl 4 γ. C 8 H 18 δ. HCl Λύση: Το νερό είναι πολικός διαλύτης, ενώ το εξάνιο µη πολικός. α. Το Na 2 CO 3 είναι ιοντική ένωση, άρα διαλύεται στο νερό. β. Ο CCl 4 είναι µή πολικό µόριο, άρα διαλύεται στο εξάνιο. γ. Το C 8 H 18 είναι µη πολικό µόριο, άρα διαλύεται στο εξάνιο. δ. Το HCl είναι δίπολο µόριο, άρα διαλύεται στο νερό.

11 21. Γ. ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ισχυρότερες δυνάµεις διασποράς (London) αναπτύσσονται µεταξύ των µορίων: α. CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 β. γ. CH 3 CH 2 CH 3 δ. CH 3 CH 3 (εξετάσεις 2002) Λύση: Η ισχύς των δυνάµεων διασποράς εξαρτάται από τη σχετική µοριακή µάζα και από το σχήµα του µορίου. Οι ενώσεις α. και β. έχουν µεγαλύτερη σχετική µοριακή µάζα (Μr) από τις γ. και δ., συνεπώς παρουσιάζουν ισχυρότερες δυνάµεις London. Οι α. και β. έχουν την ίδια Μr (ισοµερείς ενώσεις), όµως η α. έχει ευθύγραµµο σχήµα και η β. σφαιρικό, συνεπώς ισχυρότερες δυνάµεις διασποράς εµφανίζονται στην α. (Στις εξετάσεις του 2002 δεν χρειαζόταν αιτιολόγηση.) 2. Για κάθε είδος διαµορικών δυνάµεων της στήλης Α να αντιστοιχίσετε το ζεύγος της στήλης Β, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Στήλη Α 1. δυνάµεις διασποράς 2. δυνάµεις διπόλου - διπόλου 3. δεσµός υδρογόνου 4. δυνάµεις ιόντος - διπόλου Στήλη Β α. Η 2 Ο Η 2 Ο β. J 2 J 2 γ. ΗCl HCl δ. Br H 2 O ε. CH 4 H 2 O (εξετάσεις 2000) Λύση: 1. δυνάµεις διασποράς: Αναπτύσσονται µεταξύ µη πολικών µορίων. Άρα αντιστοιχεί στο ζεύγος β. 2. δυνάµεις διπόλου - διπόλου: Αναπτύσσονται µεταξύ διπόλων µορίων. Άρα αντιστοιχεί στο ζεύγος γ. 3. δεσµός υδρογόνου: Αναπτύσσεται µεταξύ πολικών µορίων που περιέχουν οµοιοπολικό δεσµό του υδρογόνου µε άζωτο, οξυγόνο ή φθόριο (N, O, F). Άρα αντιστοιχεί στο ζεύγος α. 4. δυνάµεις ιόντων διπόλου: Αναπτύσσονται µεταξύ ενός ιόντος και ενός πολικού µορίου. Άρα αντιστοιχεί το ζεύγος δ.

12 22. Στο ζεύγος ε. οι δυνάµεις που αναπτύσσονται είναι διπόλου - στιγµιαίου διπόλου. (Στις εξετάσεις του 2000 δεν χρειαζόταν αιτιολόγηση.) 3. Να εξηγήσετε γιατί η ΝΗ 3 (Μr = 17) έχει σηµαντικά υψηλότερο σηµείο βρασµού από την PH 3 (Mr = 34) αν και έχει µικρότερη σχετική µοριακή µάζα. Λύση: Μεταξύ των µορίων της NH 3 αναπτύσσονται δεσµοί υδρογόνου, ενώ µεταξύ των µορίων της PH 3 δυνάµεις διπόλου - διπόλου. Αυτό έχει σαν συνέπεια η NH 3 στην οποία οι διαµοριακές δυνάµεις είναι ισχυρότερες να παρουσιάζει υψηλότερο σηµείο βρασµού, αν και έχει µικρότερη σχετική µοριακή µάζα από την PH Να δείξετε ότι µεταξύ δύο γραµµικών κορεσµένων αερίων υδρογονανθράκων, υψηλότερο σηµείο βρασµού έχει αυτός µε τη µεγαλύτερη πυκνότητα στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας. Λύση: Και στους δύο υδρογονάνθρακες, οι διαµοριακές δυνάµεις που αναπτύσσονται είναι δυνά- µεις London. Αυτός που θα έχει µεγαλύτερη σχετική µοριακή µάζα θα παρουσιάζει ισχυρότερες διαµοριακές δυνάµεις, συνεπώς και υψηλότερο σηµείο βρασµού. Οι υδρογονάνθρακες είναι αέριοι, για αυτό και εφαρµόζουµε την καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων: m m MrP P PV = nrt PV = RT PVMr = mrt = ρ=mr Mr V RT RT Παρατηρούµε ότι η πυκνότητα του υδρογονάνθρακα σε ορισµένες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας είναι ανάλογη της σχετικής µοριακής µάζας. Συνεπώς, ο υδρογονάνθρακας µε µεγαλύτερη πυκνότητα έχει υψηλότερη Μr και παρουσιάζει ισχυρότερες διαµοριακές δυνάµεις µε αποτέλεσµα να έχει υψηλότερο σηµείο βρασµού. 5. Κατά την εξάτµιση ενός υγρού εξασθενίζουν ή καταργούνται: α. οι ενδοµοριακές δυνάµεις β. οι ενδοατοµικές δυνάµεις γ. οι διαµοριακές δυνάµεις δ. όλες οι παραπάνω δυνάµεις Λύση: Η εξάτµιση είναι φυσικό φαινόµενο, συνεπώς δεν µεταβάλεται η χηµική σύσταση του υγρού. ηλαδή, οι ενδοµοριακές και ενδοατοµικές δυνάµεις δεν αλλάζουν. Επειδή το υγρό κατά την εξάτµιση µεταβαίνει στην αέρια κατάσταση, οι δυνάµεις που εξασθενούν ή καταργούνται είναι οι διαµοριακές. Άρα σωστή απάντηση είναι η γ.

13 23.. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Ερωτήσεις Σύντοµης απάντησης: 1. Ποιές δυνάµεις ονοµάζονται διαµοριακές και ποιες ενδοµοριακές; 2. α. Ποια µόρια ονοµάζονται πολικά και ποια µη πολικα; Αναφέρετε δύο παραδείγµατα. β. Τί ονοµάζεται διπολική ροπή ενός µορίου; Απο ποιους παράγοντες εξαρτάται; 3. Ποια είδη διαµοριακών δυνάµεων γνωρίζετε; Αναφέρετε από ένα παράδειγµα. 4. α. Πότε εµφανίζονται δεσµοί υδρογόνου; β. Αναφέρετε δύο συνέπειες του δεσµού υδρογόνου. 5. Από ποιους παράγοντες καθορίζεται η κατάσταση στην οποία θα βρεθεί µία ουσία σε ορισµένες συνθήκες; 6. Ποιες µετατροπές ονοµάζονται: α. τήξη β. πήξη γ. εξαέρωση δ. υγροποίηση ε. εξάχνωση Συµπλήρωσης κενών: 1. Οι δυνάµεις που ασκούνται µεταξύ µορίων ονοµάζονται... και είναι... από τις ενδοµοριακές. 2. Κατά την εξάτµιση µίας ποσότητας νερού εξασθενούν οι... δυνάµεις, ενώ οι... δυνάµεις δεν µεταβάλλονται. 3. Τα διατοµικά µόρια που αποτελούνται από... άτοµα, όπως το µόριο..., εµφανίζουν πολικότητα, ενώ τα µόρια των......, όπως το µόριο..., δεν εµφανίζουν πολικότητα. 4. Η διπολική ροπή αποτελεί το µέτρο της... ενός µορίου. Είναι... µέγεθος. Το µέτρο της δίνεται από τη σχέση µ =... Η διπολική ροπή ενός µορίου εξαρτάται από την... των... και τη γεωµετρία του µορίου. 5. Το νερό βράζει σε υψηλή θερµοκρασία εξαιτίας των δυνάµεων που ασκούνται µεταξύ των... και οι οποίες ονοµάζονται δυνάµεις Οι δυνάµεις που ασκούνται µεταξύ διπόλων µορίων και µή διπόλων µορίων ονοµάζονται δυνάµεις Οι δυνάµεις ονοµάζονται και δυνάµεις London. 8. Η τήξη, η εξαέρωση και η εξάχνωση, είναι... φαινόµενα, ενώ η πήξη και η υγροποίηση...

14 24. Σωστό - Λάθος: Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ); 1. Όλα τα διατοµικά µόρια εµφανίζουν πολικότητα. ( ) 2. Τα µόρια όλων των χηµικών στοιχείων είναι µη πολικά. ( ) 3. Η διπολική ροπή του µορίου του υδροχλωρίου είναι µεγαλύτερη από τη διπολική ροπή του µορίου του διoξειδίου του άνθρακα. ( ) 4. Τα πολικά µόρια είναι ηλεκτρικά ουδέτερα. ( ) 5. Αναγκαία συνθήκη για να εµφανίζει ένα µόριο διπολική ροπή είναι να απότελείται από άτοµα διαφορετικών στοιχείων. ( ) 6. Υπάρχουν µόρια που έχουν πολωµένους δεσµούς και είναι µη πολικά. ( ) 7. Κατά τη διάλυση ΝaCl στο Η 2 Ο σχηµατίζονται δεσµοί διπόλου - διπόλου. ( ) 8. Μεταξύ των µορίων κάθε υδρογονούχου ένωσης υπάρχουν δεσµοί υδρογόνου. ( ) 9. Οι ασθενέστερες διαµοριακές δυνάµεις είναι οι δυνάµεις London. ( ) 10. Μεταξύ των ενώσεων Η 2 Ο και Η 2 S, το µικρότερο σηµείο βρασµού έχει αυτή µε το µικρότερο µοριακό βάρος. ( ) 11. Τα στερεά έχουν ορισµένο σχήµα και όγκο. ( ) 12. Ο βρασµός ενός υγρού γίνεται µόνο από την ελεύθερη επιφάνειά του. ( ) 13. Οι ιοντικές ενώσεις έχουν υψηλότερο σηµείο βρασµού από τις οµοιοπολικές µε παραπλήσια σχετική µοριακή µάζα. ( ) 14. Τα υγρά χαρακτηρίζονται από συγκεκριµένο σχήµα και όγκο. ( ) Πολλαπλής επιλογής: 1. Οι δυνάµεις που ασκούνται µεταξύ των ατόµων ενός διατοµικού µορίου χαρακτηρίζονται ως: α. διαµοριακές β. ενδοµοριακές γ. διατοµικές δ. ενδοατοµικές 2. Τα µόρια των χηµικών στοιχείων: α. είναι ηλεκτρικά δίπολα β. είναι ηλεκτρικά δίπολα, µόνο στα υγρά στοιχεία γ. είναι ηλεκτρικά δίπολα, µόνο στα πολυατοµικά στοιχεία δ. είναι πάντα µη πολικά 3. Ένα διατοµικό µόριο είναι ηλεκτρικό δίπολο όταν: α. αποτελείται από άτοµα µε διαφορετικό ατοµικό αριθµό β. αποτελείται από άτοµα του ίδιου στοιχείου γ. τα άτοµά του συνδέονται µε απλό οµοιοπολικό δεσµό δ. σε καµία από τις παραπάνω περιπτώσεις

15 Το µόριο του HCl έχει µικρότερη διπολική ροπή από αυτό του HF γιατί: α. το Cl είναι ηλεκτραρνητικότερο του F β. το F είναι ηλεκτραρνητικότερο του Cl γ. το HCl έχει µεγαλύτερη σχετική µοριακή µάζα δ. το HCl είναι γραµµικό µόριο ενώ το HF σφαιρικό 5. Το µόριο του διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ): α. είναι πολικό β. είναι µη πολικό γιατί ο δεσµός µεταξύ C και O δεν είναι πολωµένος. γ. είναι µη πολικό γιατί αν και περιέχει πολωµένους δεσµούς η διπολική του ροπη είναι µηδέν. δ. τίποτα από τα παραπάνω 6. Οι δυνάµεις µεταξύ των ατόµων των ευγενών αερίων είναι: α. διπόλου - διπόλου β. διπόλου - στιγµιαίου διπόλου γ. στιγµιαίου διπόλου - στιγµιαίου διπόλου δ. οµοιοπολικός δεσµός 7. Με την έκφραση τα όµοια διαλύουν όµοια ενοούµε: α. τα υγρά διαλύονται στα υγρά β. οι οµοιοπολικές ενώσεις διαλύονται σε οµοιοπολικές ενώσεις γ. οι πολικοί διαλύτες διαλύουν πολικές ενώσεις και αντίθετα δ. οι οργανικές ενώσεις διαλύονται µόνο σε οργανικούς διαλύτες 8. Οι αλκοόλες µε µικρή σχετική µοριακή µάζα διαλύονται στο νερό γιατί: α. είναι ιοντικές ενώσεις β. σχηµατίζουν δεσµούς υδρογόνου µε αυτό γ. σχηµατίζουν δεσµούς Van der Waals µε αυτό δ. έχουν µη πολικά µόρια 9. Το υψηλό σηµείο βρασµού του νερού οφείλεται: α. στη σχετική µοριακή του µάζα β. στις ισχυρές διαµοριακές δυνάµεις µεταξύ των µορίων του γ. στο ότι είναι υδρογονούχα ένωση δ. στη µεγάλη σταθερότητα των δεσµών µεταξύ Η και Ο στο µόριό του 10. Η µετατροπή µίας υγρής ουσίας σε στερεή ονοµάζεται: α. εξάτµιση β. βρασµός γ. εξάχνωση δ. πήξη 11. Από τα παρακάτω φυσικά φαινόµενα εξώθερµο είναι: α. η πήξη β. ο βρασµός γ. η εξάχνωση δ. η τήξη

16 26. Αντιστοίχισης: 1. Αντιστοιχίστε την κάθε χηµική ουσία της στήλης Α µε έναν από τους χαρακτηρισµούς της στήλης Β, ο οποίος αναφέρεται στο µόριο της αντίστοιχης ουσίας. Στήλη Α 1. CCl 4 2. HCl 3. F 2 4. NH 3 5. CO 2 6. H 2 O Στήλη Β α. µη πολωµένος δεσµός β. πολωµένοι δεσµοί - µη ηλεκτρικό δίπολο γ. ένας πολωµένος δεσµός δ. πολωµένοι δεσµοί - ηλεκτρικό δίπολο 2. Αντιστοιχίστε αµφιµονοσήµαντα (ένα προς ένα) τα είδη των δυνάµεων της στήλης Α µε τα σώµατα της στήλης Β, στα οποία εµφανίζεται η αντίστοιχη δύναµη. Στήλη Α 1. δεσµός υδρογόνου 2. δυνάµεις διπόλου - διπόλου 3. δυνάµεις ιόντος - διπόλου 4. δυνάµεις διασποράς Στήλη Β α. υδατικό διάλυµα ΝaCl β. HΒr γ. H 2 δ. NH 3(l) 3. Αντιστοιχίστε τις χηµικές ενώσεις της στήλης Α µε τα σηµεία βρασµού στη στήλη Β. Στήλη Α 1. CCl 4 2. NaCl 3. H 2 O 4. Cl 2 Στήλη Β α. -34 o C β. 660 o C γ. 76 o C δ. 100 o C 4. Αντιστοιχίστε τα φυσικά φαινόµενα της στήλης Α µε τον κατάλληλο χαρακτηρισµό της στήλης Β. Στήλη Α 1. τήξη 2. πήξη 3. υγροποίηση 4. εξαέρωση 5. εξάχνωση Στήλη Β α. ενδόθερµο φαινόµενο β. εξώθερµο φαινόµενο

17 27. Ασκήσεις - Προβλήµατα 1. Να εξηγήσετε τι είδους διαµοριακές δυνάµεις ασκούνται µεταξύ των επόµενων ζευγών: α. F 2 Cl 2 β. Ca 2+ H 2 O γ. HF H 2 O δ. Ar Ne ε. HCl HBr 2. Σε ένα δοχείο περιέχονται χωρίς να αντιδρούν µεταξύ τους τα αέρια: CH 4, CO 2, H 2 O, HCl. α. Να εξετάσετε τι είδους δυνάµεις ασκούνται µεταξύ των µορίων των αερίων. β. Αν το αέριο µίγµα το διοχετεύσουµε σε CCl 4, ποιό αέριο θα διαλυθεί ευκολότερα; 3. Να καθορίσετε το είδος των διαµοριακών δυνάµεων που εµφανίζονται: α. Μεταξύ των µορίων υγρής αµµωνίας. β. Μεταξύ των ατόµων του αργού. γ. Σε υδατικό διάλυµα χλωριούχου καλίου. δ. Σε διάλυµα βρωµίου σε τετραχλωράνθρακα. 4. Να εξετάσετε αν η αιθανόλη (CH 3 CH 2 OH), ή ο διµεθυλαιθέρας (CH 3 OCH 3 ) έχει υψηλότερο σηµείο βρασµού. ίνονται: Αr C : 12, Αr H : 1, Ar O : Ποιος από τους παρακάτω υδρογονάνθρακες πιστεύετε ότι έχει υψηλότερο σηµείο βρασµού; Να αιτιολογίσετε την απάντησή σας. 6. ίνονται οι ουσίες F 2, HF, NaF. α. Να τις κατατάξετε κατά αυξανόµενο σηµείο βρασµού. β. Ποια από τις ουσίες περιµένετε να διαλύεται ευκολότερα στο νερό; γ. Ποια από τις ουσίες περιµένετε να διαλύεται ευκολότερα στον τετραχλωράνθρακα; Να αιτιολογίσετε τις απαντήσεις σας. 7. Να κατατάξετε τις ουσίες Η 2 Ο, Νe, HCl, HBr, HF, κατά αυξανόµενο σηµείο βρασµού. 8. Οι ενώσεις των στοιχείων της VA οµάδας του περιοδικού πίνακα µε το υδρογόνο είναι: ΝΗ 3, PH 3, AsH 3 και SbH 3. Για τα σηµεία βρασµού των παραπάνω ενώσεων ισχύει: σ.β.(ph 3 ) < σ.β.(ash 3 ) < σ.β.(νη 3 ) < σ.β.(sbh 3 ). Αν ο ατοµικός αριθµός των στοιχείων της VA οµάδας αυξάνεται από το Ν προς το Sb, να εξηγήσετε την ανωµαλία που παρουσιάζεται στα σηµεία βρασµού. ίνονται: Αr N : 14, Αr P : 31, Ar As : 75, Ar Sb : 122.

18 28. Ε. ΤΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΘΕΜΑ Η VIIA οµάδα του περιοδικού πίνακα αποτελείται από τα: F, Cl, Br, I, κατά αύξοντα ατοµικό αριθµό. α. Να συγκρίνετε τη διπολική ροπή των ενώσεών τους µε το υδρογόνο (ΗF, HCl, HBr, HI). β. Να εξετάσετε το είδος των διαµοριακών δυνάµεων που αναπτύσσονται µεταξύ των ενώσεων του ερωτήµατος α. γ. Για τα σηµεία βρασµού ισχύει: σ.β.(ηcl) < σ.β.(ηβr) < σ.β.(hi) < σ.β.(ηf). Να αιτιολογήσετε την παραπάνω κατάταξη. δ. Ποιο είδος διαµοριακών δυνάµεων θα αναπτυχθεί αν διαλύσουµε τις ενώσεις του ερωτήµατος α. στο νερό; ε. Αν σε ένα δοχείο περιέχεται αέριο µίγµα των HF, HCl, HBr, HI, ποιο από αυτά θα υγροποιηθεί πρώτο, αν ψύξουµε το µίγµα; Υπόδειξη: Θυµηθείτε πως µεταβάλλεται η ηλεκτραρνητικότητα σε µία οµάδα του περιοδικού πίνακα, όταν αυξάνεται ο ατοµικός αριθµός.

2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός.

2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός. 2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός. 11.1. Ποια είδη χημικών δεσμών γνωρίζετε; Υπάρχουν δύο βασικά είδη χημικών δεσμών: ο ιοντικός ή ετεροπολικός δεσμός και ο ομοιοπολικός

Διαβάστε περισσότερα

6. ιαμοριακές δυνάμεις

6. ιαμοριακές δυνάμεις 6. ιαμοριακές δυνάμεις ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να γνωρίσουμε τα είδη των ελκτικών δυνάμεων που αναπτύσσονται μεταξύ των μορίων των ομοιοπολικών ενώσεων και την επίδραση που ασκούν οι δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ. Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών. Να εξηγούν το σχηματισμό του ιοντικού ομοιοπολικού δεσμού.

ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ. Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών. Να εξηγούν το σχηματισμό του ιοντικού ομοιοπολικού δεσμού. ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν: Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών Να εξηγούν το σχηματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονιακές Κατανοµή

ηλεκτρονιακές Κατανοµή ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 1. ίνεται ο πίκας: Σύµβολο Στοιχείου Να Ηλεκτρονιακή Κατανοµή X K (2) L(4) Ψ K (2) L(8) M(7) Ζ K (2) L(7) αντιγράψετε τον πίκα Οµάδα Π.Π. στη κόλλα Περίοδος Π.Π. σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012 ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012 Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Τα χημικά στοιχεία μιας κύριας ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ εσµός Υδρογόνου 1) Τι ονοµάζεται δεσµός υδρογόνου; εσµός ή γέφυρα υδρογόνου : είναι µια ειδική περίπτωση διαµοριακού δεσµού διπόλου-διπόλου,

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ουσίες ονοµάζονται ηλεκτρολύτες. Να γνωρίζει τι είναι ο ιοντισµός, τι η διάσταση, σε ποιες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 15: Διαλύματα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 15: Διαλύματα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 15: Διαλύματα Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος e-mail: gmarnellos@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε στην κόλλα σας το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-50 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι δυνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 2.1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 2.1 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 2.1 Ατοµικό πρότυπο του Τα ηλεκτρόνια κινούνται σε Στιβάδα ή φλοιός ή Bhr καθορισµένες (επιτρεπτές) τροχιές ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών. ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Δεσμός υδρογόνου Κεφάλαιο 1ο 3 Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4 Δεσμο ς η γε φυρα υδρογο νου Παναγιώτης Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:.

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24.05.2011 ΧΡΟΝΟΣ : 10.30 12.30 ( Χημεία - Φυσιογνωστικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια.

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια. ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1. Το άτοµο 35 17 Cl περιέχει 17 νετρόνια. ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Στην ετικέτα φιάλης νερού Λουτρακίου (atural Mineral Water) αναγράφεται η τιμή ολικής σκληρότητας 89 αμερικανικοί βαθμοί σκληρότητας. Πόσα ml προτύπου διαλύματος EDTA

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων 1. Ερώτηση: Ποια θεωρούνται θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου και γιατί; Θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου είναι: η ατομική ακτίνα, η ενέργεια ιοντισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημεία της ζωής 1 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η Βιολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Οι βιοχημικοί, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Σχ. 1: Τυπική μορφή μοριακού δυναμικού.

Σχ. 1: Τυπική μορφή μοριακού δυναμικού. ΤΕΤΥ - Σύγχρονη Φυσική Κεφ. 6-1 Κεφάλαιο 6. Μόρια Εδάφια: 6.a. Μόρια και μοριακοί δεσμοί 6.b. Κβαντομηχανική περιγραφή του χημικού δεσμού 6.c. Περιστροφή και ταλάντωση μορίων 6.d. Μοριακά φάσματα 6.a.

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 22 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 35 1. Για το άτοµο του χλωρίου, δίνεται ότι: 17 Cl α) Να αναφέρετε πόσα πρωτόνια, πόσα νετρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Ξεκουκουλωτάκης. Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Γραφείο Κ1.122, τηλ.:28210-37796 e-mail:nikosxek@gmail.

Νίκος Ξεκουκουλωτάκης. Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Γραφείο Κ1.122, τηλ.:28210-37796 e-mail:nikosxek@gmail. Υδατική Χημεία Νίκος Ξεκουκουλωτάκης Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γραφείο Κ1.122, τηλ.:28210-37796 e-mail:nikosxek@gmail.com Σύγγραμμα 2 Άσκηση εμπέδωσης Σε κλειστό δοχείο αναμιγνύονται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis

Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis 1. Ερώτηση: Τι είναι τα ηλεκτρόνια σθένους; Τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας ονομάζονται ηλεκτρόνια σθένους (=δυνατά ηλεκτρόνια). 2. Ερώτηση: Τι λέει η ηλεκτρονιακή

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων 21-1. Από τι εξαρτάται η συμπεριφορά των αερίων; Η συμπεριφορά των αερίων είναι περισσότερο απλή και ομοιόμορφη από τη συμπεριφορά των υγρών και των στερεών. Σε αντίθεση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 ΘΕΜΑ 1 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 1. Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών n,, m, και ms περιγράφουν ένα από τα ηλεκτρόνια σθένους στη θεµελιώδη κατάσταση για το άτοµο του στροντίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ: XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 2.1 Δίνονται: υδρογόνο, 1H, άζωτο, 7N α) Να γράψετε την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα

1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα 1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα Μάθημα 4 Θεωρία Καταστάσεις της ύλης 4.1. Πόσες και ποιες είναι οι φυσικές καταστάσεις που μπορεί να έχει ένα υλικό σώμα; Τέσσερις.

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη

Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη ΔΗΜΙΟΥΓΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1 ο ΘΕΜΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 1. Το κατιόν Μg 2+ περιέχει 12 νετρόνια και 10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες Σχολή: Περιβάλλοντος Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Καραντώνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-27) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο ατοµικός αριθµός εκφράζει:

Διαβάστε περισσότερα

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. 2. Σε 2 mol NH 3 περιέχεται ίσος αριθμός μορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2015 8:00 11:00

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n

ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση κατά στιβάδες Q 19 39 X 20 10 Ψ 6 6 R 8 Κ(2) L(4)

Διαβάστε περισσότερα

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας:

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: 12 Κεφάλαιο 1ο 1.2 ΟΞΕΑ ΚΑΤΑ ARRHENIUS Που οφείλεται ο όξινος χαρακτήρας; Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: Τα γράμματα είναι τα σύμβολα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Επιμέλεια: Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 11 12 Τι είναι η χημική ενέργεια των χημικών ουσιών; Που οφείλεται; Μπορεί να αποδοθεί στο περιβάλλον; Πότε μεταβάλλεται η χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2000 Συγγραφική οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή

2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή 2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Η ιοντική θεωρία των διαλυμάτων Μοριακές και ιοντικές εξισώσεις Αντιδράσεις καταβύθισης Αντιδράσεις οξέων-βάσεων Αντιδράσεις οξείδωσης-αναγωγής Ισοστάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ ιάλυµα NaHSO 4 0,1 M έχει ph > 7 στους 25 ο C. Πανελλήνιες

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 1.2 Καταστάσεις των υλικών 1. Συμπληρώστε το παρακάτω σχεδιάγραμμα 2 2. Πώς ονομάζονται οι παρακάτω μετατροπές της φυσικής κατάστασης; 3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΘΕΜΑ 1o 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α. µόνο στο καθαρό νερό β. σε οποιοδήποτε υδατικό διάλυµα γ. µόνο σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η εξαέρωση ενός υγρού µόνο από την επιφάνειά του, σε σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της μελέτης του 4ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της μελέτης του 4ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της μελέτης του 4ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει το πως ορίζονται η ατομική μονάδα μάζας, η σχετική ατομική μάζα (Αr) και η σχετική μοριακή μάζα (Μr). Να υπολογίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντίνου. Τρίτη Διάλεξη ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ. Στη φύση τα σώματα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:

Μαρία Κωνσταντίνου. Τρίτη Διάλεξη ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ. Στη φύση τα σώματα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: Τρίτη Διάλεξη ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ Στη φύση τα σώματα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Στερεά Υγρά Αέρια ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 1. Έχουν συγκεκριμένο όγκο 2. Έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική Ακτίνα ατομική ακτίνα δραστικού μείωση δραστικό πυρηνικό φορτίο και ο κύριος κβαντικός αριθμός των εξωτ. ηλεκτρονίων

Ατομική Ακτίνα ατομική ακτίνα δραστικού μείωση δραστικό πυρηνικό φορτίο και ο κύριος κβαντικός αριθμός των εξωτ. ηλεκτρονίων ATOMIKH AKTINA Ατομική Ακτίνα ορίζεται ως το μισό της απόστασης μεταξύ δύο γειτονικών ατόμων, όπως αυτά διατάσσονται στο κρυσταλλικό πλέγμα του στοιχείου. Η ατομική ακτίνα ενός στοιχείου: Κατά μήκος μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΒΑΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Αριθμητικά... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/06/2015 ΒΑΘΜΟΣ:... Ολογράφως..... ΤΑΞΗ: Γ Υπ. Καθηγητή... ΧΡΟΝΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός του στοιχείου Χ 2. Δίνεται 40 Ca. Βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ B ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Θέµατα Σωστού/Λάθους και Πολλαπλής επιλογής Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Το 17Cl σχηµατίζει ενώσεις µε ένα µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08--05 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α. Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο 2.1. Α) Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. (μονάδες 6) Β) α) Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Xλ1(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 1.1. Τα ατομικά τροχιακά

Διαβάστε περισσότερα

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17 2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Στοιχείο Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Αριθμός ηλεκτρονίων Αριθμός πρωτονίων Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. δ Α2. γ Α3. α Α4. δ Α5. β Α6. α) ιαλυτότητα ορίζεται η µέγιστη ποσότητα µιας ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων 1. Τι εννοούμε όταν λέμε «η γλώσσα της Χημείας»; Η χημεία είναι μια συμβολική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η ενέργεια ιοντισµού

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

Αυτoϊοντισμός του νερού ph

Αυτoϊοντισμός του νερού ph Αυτoϊοντισμός του νερού ph Το καθαρό νερό είναι ηλεκτρολύτης; Το καθαρό νερό είναι ομοιοπολική ένωση και θα περιμέναμε να είναι μην εμφανίζει ηλεκτρική αγωγιμότητα. Μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας όμως έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί

ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων

2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων 2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων 12.1. Πόσες είναι οι γνωστές χημικές ενώσεις; Τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια γνωστές ενώσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων.

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. A. Εύρεση συγκέντρωσης c. A. Δίνονται τα mol της διαλυμένης ουσίας και ο όγκος του διαλύματος: n C, C σε Μ, V σε λίτρα.

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας την παρακάτω πρόταση. Από τα παρακάτω ζεύγη ουσιών ρυθµιστικό διάλυµα είναι το α. HF / NaF.

1.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας την παρακάτω πρόταση. Από τα παρακάτω ζεύγη ουσιών ρυθµιστικό διάλυµα είναι το α. HF / NaF. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

2.13 Πηγές των Αλκανίων και των Κυκλοαλκανίων

2.13 Πηγές των Αλκανίων και των Κυκλοαλκανίων 2.13 Πηγές των Αλκανίων και των Κυκλοαλκανίων Αργό πετρέλαιο Νάφθα Νάφθα (σζ (σζ 95-150 95-150 C) C) C 5 -C 12 Κηροζίνη Κηροζίνη (σζ (σζ σζ: σζ: :: 150-230 150-230 C) C) C 12 -C 15 Ελαφριά Ελαφριά βενζίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :...ΤΜΗΜΑ :...Αρ:... Βαθμολογία εξεταστικού δοκιμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Η ηλεκτρονιακή δομή, στη

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015 1 ο Θέμα. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Ο αριθμός οξείδωσης του μαγγανίου (Mn) στην ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Αξιολόγησης: Μεταβολή περιοδικών ιδιοτήτων. Θέματα... 2 Απαντήσεις... 4

Κριτήριο Αξιολόγησης: Μεταβολή περιοδικών ιδιοτήτων. Θέματα... 2 Απαντήσεις... 4 Κριτήριο Αξιολόγησης: Μεταβολή περιοδικών ιδιοτήτων Θέματα... 2 Απαντήσεις... 4 1 Θέματα Θέμα 1 ο Να ορίσετε: Α. την ατομική ακτίνα Β. την ενέργεια πρώτου ιοντισμού των ατόμων Θέμα 2 Να αιτιολογήσετε πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Νίκου και Δέσποινας Παττίχη 116, ΛΕΜΕΣΟΣ (100 μέτρα από τον κυκλοφοριακό κόμβο Τροόδους) Τηλ.25345800, ΦΑΞ: 25345808 e-mail: iek@iekvasiliou.

Νίκου και Δέσποινας Παττίχη 116, ΛΕΜΕΣΟΣ (100 μέτρα από τον κυκλοφοριακό κόμβο Τροόδους) Τηλ.25345800, ΦΑΞ: 25345808 e-mail: iek@iekvasiliou. ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Επιμέλεια Λύσεων : Έλενα Ανδρέου Χημικός, με πτυχίο Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κύπρου, μεταπτυχιακό τίτλο ΜRes in

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα