ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - CURRICULUM VITAE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - CURRICULUM VITAE"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - CURRICULUM VITAE

2 Τo βιογραφικό και η διαδικασία επιλογής Ηδιαδικασίαεπιλογής: Διαφέρει από εργοδότη σε εργοδότη ή από αξιολογητή σε αξιολογητή Ο αξιολογητής είναι πιθανόν να λάβει εκατοντάδες αιτήσεις θέλει να μειώσει τον αριθμό Το εργαλείο του αξιολογητή για αυτή την διαδικασία είναι το βιογραφικό Μετά το πρώτο «ξεκαθάρισμα» μελετώνται τα καταλληλότερα βιογραφικά με μεγαλύτερη προσοχή Μετά από ακόμα ένα «ξεκαθάρισμα», ενδέχεται οι επιτυχόντες να κληθούν για συνέντευξη Μετά τη συνέντευξη, όπου ο αξιολογητής αποφασίζει για το ποιο άτομο είναι το καταλληλότερο για τη θέση Επομένως, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το Β.Σ. πρέπει να είναι ικανό να τραβήξει θετικά την προσοχή του παραλήπτη και να τον «πείσει» να μας παραχωρήσει την συνέντευξη. Συμπερασματικά, το Β.Σ. αποτελεί ταυτόχρονα μέσο επικοινωνίας, επαγγελματική και/ή ακαδημαϊκή ταυτότητα, και το διαβατήριο για την συνέντευξη.

3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ για τη ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Οι πιθανότητες σύνταξης ενός καλού βιογραφικού σημειώματος αυξάνονται ανάλογα της κατανόησης της φιλοσοφίας, λειτουργικότητάς του, και του σκοπού του. Το Β.Σ. δεν διαφέρει και πολύ στις θεμελιώδης αρχές από ένα διαφημιστικό φυλλάδιο που σκοπός του είναι η παρουσίαση του εαυτού μας και των ικανοτήτων μας, προβάλλοντας τα πλεονεκτήματα εκείνα που μας καθιστούν ικανούς και απαραίτητους για τη θέση. Θα πρέπει να γνωρίζουμε σε γενικές γραμμές: Τη διαδικασία επιλογής ατόμων Τις ανάγκες του κάθε εργοδότη, φορέα, η οργανισμού Στόχος μας είναι να προβάλουμε εκείνα τα χαρακτηριστικά μας στοιχεία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες που έχουν καθορίσει οι αξιολογητές, χωρίς, όμως, να παραποιήσουμε τις ικανότητες μας.

4 Ανάγκες, στόχοι, επιδιώξεις, αιτήματα αξιολογητών Ένα καλό βιογραφικό σημείωμα απαιτεί αρκετή προεργασία. Η έρευνα και συγκέντρωση πληροφοριών για τη θέση για την οποία υποβάλλουμε το Β.Σ., προηγείται της σύνταξής του. Μόνο όταν έχουμε αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να καθορίσουμε το περιεχόμενο του βιογραφικού μας και τα σημεία που θα δίνουν έμφαση στις ικανότητές μας. Επαγγελματικό vs. Ακαδημαϊκό βιογραφικό Επαγγελματικό Κάθε εργοδότης έχει διαφορετικές ανάγκες ανάλογες της εταιρείας, οργανισμού, ή φορέα που διευθύνει, και ανάλογες του κάθε πόστου, το βιογραφικό μας πρέπει να απευθύνεται σε αυτές τις ανάγκες Γενικές ικανότητες: επιδεξιότητα επίλυσης προβλημάτων, επικοινωνιακή ικανότητα, διαπροσωπική ικανότητα, ακεραιότητα, αυτόνομη λειτουργικότητα αλλά και ως μέλος ομάδας, πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα, αφοσίωση, οργάνωση, έμπρακτη εφαρμογή γνώσεων, φιλοδοξία, διαπραγματευτικές ικανότητες, διοικητικές ικανότητες και τέλος, την ικανότητα να μεταφέρει και να προσαρμόζει κανείς τα προτερήματα και εφόδιά του σε διαφορετικές καταστάσεις. Ακαδημαϊκό Έμφαση κυρίως Στις ειδικές γνώσεις και ικανότητες Στο κίνητρο να αξιοποιήσει την προσφερθείσα μόρφωση και στο μέλλον Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει την ικανότητα να δουλεύει ανεξάρτητα, με δημιουργικότητα, επιμονή και υπομονή, και ενδιαφέρον για το αντικείμενο..

5 Γλωσσικά και κειμενικά χαρακτηριστικά του βιογραφικού Γλωσσικά χαρακτηριστικά Η τηλεγραφικότητα και η πυκνότητα της πληροφορίας που από τη φύση της χαρακτηρίζουν το βιογραφικό, κατευθύνουν σ ένα βαθμό και τις γλωσσικές επιλογές: αποφεύγονται π.χ. οι δομές υπόταξης, ενώ η πυκνότητα στη διατύπωση οδηγεί και εδώ στη χρήση γενικών προσδιοριστικών, ασύνδετων σχημάτων κ.ά. Κειμενικά χαρακτηριστικά α. Πληρότητα και συντομία: Το κείμενο πρέπει να καταλαμβάνει την ελάχιστη δυνατή έκταση. Συνήθως, αυτό που ονομάζουμε «σύντομο βιογραφικό σημείωμα» δεν πρέπει να ξεπερνά τις δύο σελίδες. Από την άλλη, πρέπει να είναι πλήρες και περιεκτικό, περιλαμβάνοντας και τις «σημαντικές λεπτομέρειες» που αφορούν τη συγκεκριμένη θέση ή που δημιουργούν το συγκριτικό σας πλεονέκτημα. β. Συνοχή και σαφήνεια: Αν ακολουθήσετε τον τρόπο παρουσίασης «παράγραφος και θέμα», αναπτύξτε μόνο τα απαραίτητα, φροντίζοντας να ακριβολογείτε. Επιλέξτε ενιαία μέθοδο παράθεσης των στοιχείων είτε κατά αντίστροφη ή κανονική χρονολογική σειρά είτε κατά σειρά σπουδαιότητας.

6 Δεν υπάρχει μία τυποποιημένη μορφή βιογραφικού που να εξυπηρετεί άψογα κάθε σκοπό και κάθε υποψήφιο. Ημορφοποίησηκαι προσαρμογή του στις δικές μας ανάγκες είναι απαραίτητη. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες αρχές που το διέπουν και που θα πρέπει ακολουθηθούν. Το Β.Σ. θα πρέπει να είναι πάντα γραμμένο σε υπολογιστή, εκτός και αν ζητείται χειρόγραφο, όπου τότε ενδείκνυται να είναι γραμμένο με ευανάγνωστο και καλλίγραφο τρόπο. Η ποιότητα του χαρτιού αρμόζει να είναι καλή και το χρώμα του λευκό ή τουλάχιστον σε πολύ ανοιχτή απόχρωση. Αποφύγετε τα έντονα χρώματα, σχέδια ή καλλιτεχνήματα, εκτός κι αν κρίνεται απαραίτητο (όπως ίσως για μία θέση σχεδιαστή). Μην στέλνετε φωτοαντίγραφα του βιογραφικού σημειώματος και φροντίστε να καθίσταται δυνατό το σάρωμά του σε ηλεκτρονικό αρχείο (σκανάρισμα), εφόσον έχετε αφήσει αρκετό πλαϊνό κενό στο έγγραφο (εσοχές). Αρκετοί εργοδότες σκανάρουν τα βιογραφικά και τα κρατούν ως αρχείο στον υπολογιστή για μελλοντική ίσως χρήση. Το Β.Σ. θα πρέπει να είναι σύντομο και συνήθως να μην ξεπερνάει τις 2 σελίδες. Υπάρχουν, όμως, εξαιρέσεις σε αυτόν τον «κανόνα», όπως για παράδειγμα ένα βιογραφικό που στοχεύει στην ακαδημαϊκή εξέλιξη σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος. Σε περίπτωση που η επαγγελματική εμπειρία ενός ατόμου είναι πολύ πλούσια και επακολουθεί την μεγαλύτερη από δύο σελίδες έκταση του βιογραφικού, συνίσταται να επιλεχθούν οι σημαντικότερες θέσεις που κατείχε ο υποψήφιος ή/και οι πλέον σχετιζόμενες με την προκείμενη θέση. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τις κατηγορίες όπου περιγράφουμε την μόρφωση, τις ικανότητες, και την εμπειρία μας. Παραθέτουμε εκείνα τα στοιχεία μόνο που θα ενδιέφεραν τον αξιολογητή και που θα μας διέκριναν από άλλους υποψηφίους. Προσοχή, όμως, οποιοδήποτε χρονολογικό κενό δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας θα πρέπει να διασαφηνιστεί και να εξηγηθεί. Το Β.Σ. αρμόζει να είναι ευανάγνωστο, σαφές, περιεκτικό, και να διακατέχεται από ομοιομορφία και συνοχή. Οι πληροφορίες πρέπει να παρατίθενται σε λογικές κατηγορίες με εύστοχο και απέριττο λόγο και οι θεματικές ενότητες να είναι εμφανώς διαχωρισμένες. Έτσι, δεν θα διαφύγουν από την προσοχή του αξιολογητή τυχόν πληροφορίες που μας καθιστούν άξιους και ικανούς για την συγκεκριμένη θέση. Το Β.Σ. θα πρέπει, επίσης, να είναι ορθογραφημένο, ελκυστικό, και επιμελημένο. Όταν το Β.Σ. χαρακτηρίζεται από τα παραπάνω, καταδεικνύει την επικοινωνιακή μας ικανότητα σε επίπεδο γραπτού λόγου και αντικατοπτρίζει έναν υποψήφιο με εμπιστοσύνη στον εαυτό του και επιμελή κατά την εκτέλεση των έργων του. Η προσεκτική επιλογή λέξεων είναι αναγκαία ώστε να σκιαγραφεί έναν αισιόδοξο, δραστήριο, και με αυτοπεποίθηση υποψήφιο, χωρίς να είναι επιθετικός ή υπέρμετρα συνεσταλμένος. Η απλή αναφορά«είμαι δραστήριος και αισιόδοξος..» δεν πείθει τον αναγνώστη, εάν το ίδιο το κείμενο δεν εμπνέει μια τέτοια αίσθηση. Επιπρόσθετα, η υπερβολική μνεία σε προσόντα και ικανότητές μας μπορεί να αποφέρει δυσάρεστες αντιδράσεις και να ενεργήσει αρνητικά στην αξιολόγησή μας. Ποτέ δεν πρέπει να περιλαμβάνουμε ψευδή στοιχεία ή να παραποιούμε την αλήθεια. Ο αξιολογητής συχνά επιδιώκει την επαλήθευση των πληροφοριών του Βιογραφικού Σημειώματος. Εξάλλου, ακόμα και αν τελικά καταφέρουμε να αποκτήσουμε την συγκεκριμένη θέση στην πορεία είναι αρκετά πιθανό να φανεί η αναξιοπιστία μας και η αδυναμία μας να διεκπεραιώσουμε συγκεκριμένα έργα και καθήκοντα. Στο υποσέλιδο κάθε σελίδας προτείνεται η παράθεση του ονοματεπωνύμου μας (όχι όμως η υπογραφή).έτσι, σε περίπτωση που ο αξιολογητής μπερδέψει τις σελίδες θα γνωρίζει σε ποιο βιογραφικό ανήκουν.

7 Αδύναμα στοιχεία σε ένα βιογραφικό Προσπαθήστε να αποφύγετε: α. Τις πολλές λεπτομέρειες που προσθέτουν μόνο κόπωση στον αναγνώστη β. Τα στοιχεία που εσείς θεωρείτε σημαντικά, αλλά αφήνουν αδιάφορο και ίσως «σκεπτικό» τον δυνητικό εργοδότη γ. Τη διόγκωση των πραγματικών επιτευγμάτων δ. Την αναφορά σε οικονομικές απαιτήσεις. Παραλείπουμε την αναφορά σε οποιαδήποτε αποτυχία ή ποσό μισθοδοσίας ε. «Αρνητικές» λέξεις όπως «διαζευγμένος», αλλά αντιθέτως δηλώνουμε «άγαμος» στ. Τα περιττά καλλιτεχνήματα που δεν προσθέτουν στην ποιότητα ζ. Την αντιγραφή του βιογραφικού σημειώματος κάποιου άλλου η. Τη χρήση συντομογραφιών, που αναδεικνύουν την ευρύτητα της γνώσης σας και εκνευρίζουν όσους δεν τη μοιράζονται μαζί σας.

8 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Θεματικές ενότητες είναι: Προσωπικά στοιχεία Επιθυμητή Θέση Εργασίας Σπουδές Εκπαίδευση και Κατάρτιση Επιστημονική Εμπειρία Επαγγελματική Πείρα Κοινωνική Δραστηριότητα Γλώσσες Ατομικές Δεξιότητες και Ικανότητες Πρόσθετες Πληροφορίες Συστάσεις Κάποιες από τις θεματικές ενότητες μπορούν να παραληφθούν, να τροποποιηθούν ή να αλλαχθούν ως προς τη σειρά παράθεσής τους, εφόσον κρίνεται απαραίτητο και εξυπηρετεί τις ανάγκες μας.

9 Η οργάνωση δόμηση του βιογραφικού σημειώματος Η μορφή ενός αποδεκτού βιογραφικού σημειώματος δεν καθορίζεται από απόλυτη τυποποίηση. Το προσωπικό στιλ αντικατοπτρίζει την ιδιοσυγκρασία του συντάκτη. Σύμφωνα με τα κυριαρχούντα μοντέλα περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενότητες: 1. Ατομικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, μητρική γλώσσα, οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία ταυτότητας 2. Στοιχεία επικοινωνίας Ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, e mail, ώρες κατάλληλες για επικοινωνία 3. Σπουδές Τίτλοι, έτη απόκτησης, διάρκεια σπουδών, βαθμός πτυχίου, εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η σειρά εγγραφής μπορεί να είναι αντίστροφη χρονική ή κατά σημαντικότητα τίτλου. Η ενότητα των σπουδών πρέπει να αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα όπου απουσιάζει σημαντική επαγγελματική εμπειρία. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αναφέρονται μαθήματα ή θέματα σχετικά με το αντικείμενο της επιδιωκόμενης θέσης εργασίας, ακόμα και το αντικείμενο και ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας. 4. Επιστημονικές εργασίες δημοσιεύσεις συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα Αναλυτικά στην περίπτωση που το βιογραφικό θα ληφθεί υπόψη για ακαδημαϊκή αξιολόγηση του υποψηφίου (μεταπτυχιακά, υποτροφία κ.λπ.).

10 5. Επαγγελματική εμπειρία Χρονικό διάστημα απασχόλησης, θέση, καθήκοντα, εργοδότης, αιτία αποχώρησης. Οι φάσεις της επαγγελματικής εμπειρίας πρέπει να αναφέρονται ομοιόμορφα ξεκινώντας από την πρόσφατη και περιλαμβάνοντας σχετικές ή άσχετες απασχολήσεις ακόμα και για μικράδιαστήματα. 6. Επιμόρφωση Σεμινάρια, ενημέρωση, εκπαίδευση, συνέδρια, ημερίδες, παρουσιάσεις κλπ. 7. Γενικές πληροφορίες Ξένες γλώσσες (με χαρακτηρισμό και αναφορά στον τίτλο / στους τίτλους των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας) Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή (αναλυτική αναφορά σε προγράμματα των οποίων υπάρχει γνώση Άδεια οδήγησης, χρήση μηχανών γραφείου, άλλες δεξιότητες (8. Ερασιτεχνικές ασχολίες ή/και κοινωνική δραστηριότητα Χόμπι, συμμετοχή σε συλλόγους σωματεία, συμμετοχή σε μεγάλες δραστηριότητες, εθελοντική προσφορά) 9. Συστάσεις

11 Διάγραμμα βιογραφικού σημειώματος Ατομικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ημερομηνία γέννησης / ηλικία (Μητρική γλώσσα) Διεύθυνση κατοικίας Οικογενειακή κατάσταση Στρατιωτικές υποχρεώσεις Στοιχεία Επικοινωνίας Αριθμοί τηλεφώνου και fax Ταχυδρομική διεύθυνση E mail Personal web page (Ώρες επικοινωνίας) Εκπαίδευση Σπουδές Ημερομηνίες αποφοίτησης Διάρκεια σπουδών Τίτλοι σπουδών (Βαθμοί) Εκπαιδευτικά ιδρύματα Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα [1] Χρονολογίες Πλήρης τίτλος προγράμματος Είδος συμμετοχής

12 Δημοσιεύσεις Χρονολογίες Τίτλοι Φορέας που υποβλήθηκε / δημοσιεύτηκε Επαγγελματική εμπειρία δραστηριότητα (αρχίζοντας από την τελευταία) Χρονολογία Διάστημα απασχόλησης Εργοδότης Τίτλος και περιγραφή θέσης (Αιτία αποχώρησης) Επιμόρφωση Χρονολογία Θέμα σεμιναρίου, ημερίδας, παρουσίασης, συμποσίου, συνεδρίου Φορέας που το διοργάνωσε Ξένες Γλώσσες Ημερομηνίες πιστοποιήσεων Επίπεδο γνώσης (αντιλαμβάνομαι, μέτρια, καλά, πολύ καλά, άριστα, δεύτερη)

13 Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή Γλώσσες προγραμματισμού Εφαρμογές Γενικά Διάφορα Χρήση μηχανών γραφείου ή άλλων μηχανημάτων Άδειες οδήγησης Διάφορες γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες Ερασιτεχνικές Ασχολίες Κοινωνική Δραστηριότητα Χόμπι, συμμετοχή σε ειδικές δραστηριότητες, εθελοντική δράση, ευρύτερη κοινωνική προσφορά (όχι οικονομική Συστατικές Επιστολές Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν ή αναγράφουμε το όνομα του ατόμου που θα γράψει την συστατική επιστολή, την ιδιότητά του, τη διεύθυνση, τηλέφωνο Συστάσεις Κυρία Παπαδοπούλου Ελένη Λέκτορας Τερτσέτη & Μικράς Ασίας Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μυτιλήνη Τηλέφωνο: ΧΧΧΧΧ Κύριος Προύσαλης Κωνσταντίνος Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής «Ζωή» Αρίωνος 69 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 ΧΧΧΧΧΧΧ

14 Διεθνές Βιογραφικό Οι οδηγίες, όμως, σύνταξης του Β.Σ. διαφέρουν από χώρα σε χώρα και θα πρέπει το κείμενο να προσαρμόζεται σύμφωνα με αυτές. Έτσι, χρειάζεται μία προσεκτική έρευνα ως προς τις απαιτήσεις κάθε χώρας και μία μελέτη παραδειγμάτων βιογραφικών αποδεκτών στη συγκεκριμένη χώρα. Πιθανές διαφορές: Διαφέρει ο τρόπος παράθεσης ονόματος, διεύθυνσης, και λοιπών στοιχείων. Είναι απαραίτητη η επισύναψη φωτογραφίας σας Οι απαιτήσεις στον εκπαιδευτικό τομέα (παραδείγματος χάριν, τίτλος σπουδών, υποχρεωτική χρονική διάρκεια σπουδών) διαφοροποιούνται Η απαιτούμενη μορφή του βιογραφικού (χρονολογική, λειτουργική κ.τ.λ.) Προσέξτε την «Διαμόρφωση Σελίδας» όταν αποστέλλετε το Β.Σ. ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία. Σε πολλές χώρες οι διαστάσεις της σελίδας διαφέρουν

15 . ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Δημιουργήστε ένα αρχείο στο οποίο θα συγκεντρώνετε τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις, αντίγραφα μελετών και λοιπά. Έτσι, όταν θα έρθει η ώρα να συντάξετε το βιογραφικό σας σημείωμα η διαδικασία θα είναι ευκολότερη και θα αποφύγετε να παραλείψετε τυχόν σημαντικά για την αξιολόγησή σας στοιχεία. Συνοδέψτε το Β.Σ. με ένα «Υπόμνημα» αν το κρίνετε απαραίτητο. Η «Συνοδευτική Επιστολή» συνοδεύει την «Αίτηση» Αφού συντάξετε το Β.Σ. αφήστε το και ξαναδιαβάστε το μετά από δυο με τρεις ημέρες και προσπαθήστε να το αναγνώσετε ως τρίτος. Αναρωτηθείτε, αν ήσασταν αξιολογητής, αν θα εκτιμούσατε θετικά τα στοιχεία και τον τρόπο με τον οποίο τα παραθέτετε. Επίσης, αναρωτηθείτε αν στο πρόσωπό σας διακρίνεται ένας φιλόδοξος, πρόθυμος, και ικανός υποψήφιος.

16 Ποιος καθηγητής ή εργοδότης Η ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κριτήριο επιλογής 1. το πόσο καλά σας γνωρίζουν 2. η προθυμία τους να γράψουν μια καλή συστατική 3. ο στόχος της αίτησης Τι να κάνω πριν Βεβαιωθείτε ότι αυτός που θα γράψει τη συστατική είναι πρόθυμος να την συντάξει ή/και ότι είναι πρόθυμος να έρθει σε επικοινωνία με τον αξιολογητή Δώστε του περιγραφή της θέσης για την οποία κάνετε αίτηση, ώστε να γνωρίζει σε ποιες ικανότητες και δεξιότητές σας να επικεντρωθεί. Προμηθεύστε τον με οτιδήποτε υλικό νομίζετε ότι του είναι απαραίτητο, όπως φόρμα συστατικής, φακέλους με γραμματόσημα (εάν πρόκειται οι ίδιοι να αποστείλουν κατευθείαν την συστατική επιστολή στον αξιολογητή) και το βιογραφικό σας.

17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ για πρακτική άσκηση σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΙΣΤΟΛΗ για την κυρία Μαρία Παπαδοπούλου Η κυρία Μαρία Παπαδοπούλου υπήρξε προπτυχιακή φοιτήτριά μου στο Τμήμα Πληροφορικής από το 1990, όταν ξεκίνησε τις σπουδές της στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη Σχολή Θετικών Επιστημών, η οποία οδηγεί σε πτυχίο Πληροφορικής αντίστοιχο με B.Sc. Ειδικότερα, παρακολούθησε τα μαθήματά μου "Αριθμητικός Προγραμματισμός" και "Αρχές Λειτουργικών Συστημάτων". Είναι εξοικειωμένη με τις γλώσσες Fortran, Cobol, C και με τα μαθηματικά. Η κυρία Μαρία Παπαδοπούλου είναι άριστη φοιτήτρια και ανήκει σταθερά στο ανώτερο 10% της τάξης της. Είναι ικανή να συλλαμβάνει γρήγορα νέες έννοιες και να εφαρμόζει αυτή τη γνώση στην πρακτική. Επιπλέον, εργάζεται καλά τόσο ανεξάρτητα όσο και με άλλους και συνήθως επιβλέπει πρωτοετείς φοιτητές. Δυο εξαμηνιαίες πρακτικές ασκήσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ. Η κυρία Παπαδοπούλου επέτυχε υψηλή βαθμολογία από τους ανωτέρους της στην πρώτη της πρακτική άσκηση σε μια Τράπεζα της Θεσσαλονίκης, όπου ήταν υπεύθυνη για την εγκατάσταση και τη συντήρηση εφαρμογών software. Η εμπειρία της αυτή θα της είναι πολύ χρήσιμη στη δεύτερή της πρακτική άσκηση. Η κυρία Μαρία Παπαδοπούλου θεωρώ ότι είναι μια πολύ ώριμη φοιτήτρια, έχει κίνητρα, εργάζεται σκληρά και έχει σαφείς στόχους. Προσαρμόζεται καλά σε νέες καταστάσεις και είναι αγαπητή μεταξύ των συμφοιτητών της. Συνιστώ ανεπιφύλακτα τη Μαρία Παπαδοπούλου για πρακτική άσκηση στο πανεπιστήμιό σας και ελπίζω η αίτησή της να είναι επιτυχής. Υπογραφή Χ.Ψ. καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής

18 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής σε αίτηση για εργασία Προς Τεχνοδομική Α.Ε Πανεπιστημίου 32, Αθήνα Υπόψη κ. Δελατόλα Κων/νου Βουρνάζων 33, Μυτιλήνη Χίος, 20 Μαΐου 2010 Αγαπητέ κύριε ή κυρία (όνομα αν ξέρετε), Ή Αξιότιμε κύριε ή κυρία (η πρώτη παράγραφος αποτελεί παρουσίαση του εαυτού σας) Σας γράφω σχετικά με τη θέση εργασίας. η οποία ανακοινώθηκε στον ημερήσιο τύπο (όνομα εφημερίδας και ημερομηνία φύλλου) είμαι πτυχιούχος του τμήματος. της σχολής, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. (στην παράγραφο αυτή να δώσετε έμφαση στην εργασιακή σας εμπειρία και στα προσόντα εκείνα που σχετίζονται με την θέση) Κατά το παρελθόν είχα την ευκαιρία να απασχοληθώ με θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο σπουδών μου. Αντικείμενο απασχόλησης μου υπήρξε (Η τελευταία παράγραφος κλείνει την επιστολή προσπαθώντας να κινήσει το ενδιαφέρον) θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής αν μου δίνατε την ευκαιρία να αποδείξω στην πράξη τις ικανότητες μου. Σας επισυνάπτω το βιογραφικό μου. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και πιστεύω πως μια συνάντηση μαζί σας θα φανεί χρήσιμη. Με εκτίμηση (Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή)

19 Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής σε αίτηση για μεταπτυχιακό στο εξωτερικό Msc in International Trade, Finance and Development Graduate School of Economics, Barcelona Full address Τη διεύθυνσή σας Ημερομηνία Αγαπητοί / έ κύριε (όνομα ή ονόματα) Είμαι απόφοιτος / θα αποφοιτήσω από το/του τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου τον Ιούνιο του Πληροφορήθηκα για το μεταπτυχιακό σας στο... από... Η ύπαρξη ενός τέτοιου μεταπτυχιακού μου κέντρισε έντονα το ενδιαφέρον, αφού η επιλογή των υποψηφίων στηρίζεται τόσο στην ακαδημαϊκή επίδοση όσο και στη συνολική ωριμότητά τους ως προς τα θέματα που αφορούν... Ως προς το κριτήριο της ακαδημαϊκής επάρκειας θέλω να σας ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή η συνολική μου βαθμολογία 8/10 με τοποθετεί στην πρώτη θέση των επιδόσεων του έτους μου. Ιδιαίτερα στα γνωστικά αντικείμενα Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική και Διεθνής Χρηματοοικονομική με τα οποία σχετίζεται / τα οποία θεωρούνται σημαντικά για το μεταπτυχιακό σας αξιολογήθηκα με Χ/Χ. Ωστόσο, η εισαγωγή μου σε αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι μια συνολικότερη πρόκληση για μένα, τόσο γιατί ανυπομονώ να συμμετάσχω στη γνώση που το πρόγραμμα σας παρέχει, όσο και γιατί θέλω να έχω την εμπειρία της ζωής στην πόλη σας. Θα ένιωθα λοιπόν ιδιαίτερα ευτυχής, αν είχα την τύχη να είμαι φοιτητής/φοιτήτρια στο πρόγραμμά σας την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, γιατί έχω όλο τον ενθουσιασμό για το βάθεμα των γνώσεών μου και για τη διεύρυνση των εμπειριών μου. Για πιο λεπτομερή παρουσίασή μου σας επισυνάπτω το βιογραφικό μου και ό,τι άλλο επισυνάπτετε και σχετίζεται. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία. Με εκτίμηση υπογραφή Χ. Χόπουλος

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Παράλληλα, ο συνεντευξιαζόμενος προβάλλει τον εαυτό του και παίρνει περισσότερες πληροφορίες για τη θέση.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Παράλληλα, ο συνεντευξιαζόμενος προβάλλει τον εαυτό του και παίρνει περισσότερες πληροφορίες για τη θέση. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σκοπός της Συνέντευξης είναι η αναζήτηση του καλύτερου υποψηφίου που θα στελεχώσει την προκηρυσσόμενη θέση. Η Συνέντευξη έχει διττό χαρακτήρα, όπου λόγο έχουν και οι αξιολογητές και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (e-business)

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (e-business) Page 1 of 36 Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (e-business) Το επιχειρηματικό σχέδιο αφορά κυρίως ένα e business. Αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δημήτριος Σαμψών Ελευθερία Πατρικαλάκη Αντώνης Μαραγκάκης Ηλίας Σπανάκης Χημικός Μηχανικός Μηχανικός Περιβάλλοντος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Η διπλωματική εργασία

Η διπλωματική εργασία Η διπλωματική εργασία Αριστείδης Χατζής * Το κείμενο αυτό ανανεώνεται συνέχεια με τη δική σας παρέμβαση, τις ερωτήσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Αυτή η εκδοχή ανανεώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2006.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μάιος Ιούνιος 2009 1 Η παρούσα ʺΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011 12 http:// dsep.uop.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ σελίδα 1. Θέματα φοίτησης ( Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματική Απόκριση. (Άρθρο του Eugene Gendlin) ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ. Βιωμένο νόημα

Βιωματική Απόκριση. (Άρθρο του Eugene Gendlin) ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ. Βιωμένο νόημα Βιωματική Απόκριση (Άρθρο του Eugene Gendlin) ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ Βιωμένο νόημα Τα προσωπικά προβλήματα και οι δυσκολίες της ζωής δεν είναι ποτέ μόνο γνωσιακού επιπέδου, δεν είναι ποτέ μόνο θέμα του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο του Κανονισμού Η δομή, η οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναον» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναον» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναον» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναoν», Γούβες Ηρακλείου Κρήτης Τηλ. 28970 41509 & 6944 331 339, email: info@sisaenaon.com Περιεχόμενα Προφίλ Επιχείρησης...... 3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Αστυνομική επιστήμη Η ευρωπαϊκή προσέγγιση του Hans Gerd Jaschke

Αστυνομική επιστήμη Η ευρωπαϊκή προσέγγιση του Hans Gerd Jaschke Αστυνομική επιστήμη Η ευρωπαϊκή προσέγγιση του Hans Gerd Jaschke Η αύξηση του οργανωμένου και του διασυνοριακού εγκλήματος ακολουθεί την παγκοσμιοποίηση. Η γρήγορη ανταλλαγή των πληροφοριών και της γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μεταπτυχιακή εργασία με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια σύνταξης απαντήσεων: Μαρία Πέτρα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επιμέλεια σύνταξης απαντήσεων: Μαρία Πέτρα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά Γενική Διδακτική) Κυριακή 1-2-2009 ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Την τελευταία περίπου πενταετία εφαρμόζεται στα νηπιαγωγεία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1 ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κινητική Μάθηση Μέρος Πρώτο : Ανθρώπινη απόδοση εκτέλεση 1. Εισαγωγή «Η ικανότητα που έχει κάποιος, να πετυχαίνει ένα τελικό αποτέλεσμα με την μεγαλύτερη δυνατή σιγουριά και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Αθήνα 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. H EΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Επιμέλεια απαντήσεων: Κοντογιαννίδου Γαβριέλα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο Γιώργου Σεφέρη, «Ο γυρισμός του ξενιτεμένου» Με βάση τη μορφή, το περιεχόμενο, τον τίτλο, τον τόνο, τη χρονολογία

Διαβάστε περισσότερα

ActaDiurna publicare et propagare

ActaDiurna publicare et propagare Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2009 ISSN 1986-1648 Ενημερωτικό Δελτίο Βιβλιοθήκης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ActaDiurna publicare et propagare Καλωσόρισμα του Διευθυντή Βιβλιοθήκης Στο τεύχος αυτό: Εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Γενικό Πλάνο Εισαγωγή Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρώιμη Παρέμβαση Αντισταθμιστικός Ρόλος του νηπιαγωγείου Τι είναι αντισταθμιστική εκπαίδευση Ίσες

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθεια μετά την καταστροφή

Βοήθεια μετά την καταστροφή Βοήθεια μετά την καταστροφή Οδηγός αιτούντος για το πρόγραμμα πληγέντων ατόμων και νοικοκυριών FEMA 545 / Ιούλιος 2008 Applicant s Guide to the Individuals & Households Program Greek 7/08 www.fema.gov

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: Ο 3 ΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ο 20 ος αιώνας έχει μείνει στην Ιστορία ως ο αιώνας δυο φοβερών, πολυαίματων Παγκόσμιων Πολέμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΤΟΜΟΣ Β Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΑΘΗΝΑ 2008 Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Αθήνα 2008 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Μοντέλα για την Αξιολόγηση της Ετοιµότητας των Επιχειρήσεων για Υποστήριξη ιαλειτουργικότητας

Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Μοντέλα για την Αξιολόγηση της Ετοιµότητας των Επιχειρήσεων για Υποστήριξη ιαλειτουργικότητας ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Μοντέλα για την Αξιολόγηση της Ετοιµότητας των Επιχειρήσεων για Υποστήριξη ιαλειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Περίληψη Κεφαλαίου: Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και αφετέρου η σωστή εφαρμογή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 68 Σχεδιασμός κλινικών μελετών και διαχείριση δεδομένων έρευνας

Κεφάλαιο 68 Σχεδιασμός κλινικών μελετών και διαχείριση δεδομένων έρευνας Κεφάλαιο 68 Σχεδιασμός κλινικών μελετών και διαχείριση δεδομένων έρευνας Γ. Η. Πανάγος 1195 ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΙ ΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΏΝ Η ορθή πρακτική διεξαγωγής των κλινικών δοκιμών (GCP) είναι ένα διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

«Απόδοση φωτοβολταϊκών στοιχείων και φωτοβολταϊκών συστημάτων υπό συνθήκες σκίασης και χαμηλής έντασης ακτινοβολίας»

«Απόδοση φωτοβολταϊκών στοιχείων και φωτοβολταϊκών συστημάτων υπό συνθήκες σκίασης και χαμηλής έντασης ακτινοβολίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσικής «Απόδοση φωτοβολταϊκών στοιχείων και φωτοβολταϊκών συστημάτων υπό συνθήκες σκίασης και χαμηλής έντασης ακτινοβολίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ [ΠΜΣ ΕΠΥ] ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες του προγράμματος, Σήμερα γνωρίζουμε ότι οι παράγοντες κινδύνου για την υγεία

Διαβάστε περισσότερα