ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ"

Transcript

1 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Αναλυτικός σχεδιασμός πράξης, ανάπτυξη περιεχομένου, δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων ΨΣ19/1/12 ΑΡ.ΠΡΩΤ Αθήνα, 13/9/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ Στο πλαίσιο των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο Β1.8 της Διακήρυξης του παραπάνω διαγωνισμού, τέθηκαν από ενδιαφερόμενους τα παρακάτω ερωτήματα: Ερώτημα 1. Ο αρ. Πρωτ. της Διακήρυξης είναι αυτός που αναγράφεται στο εξώφυλλο της διακήρυξης, δηλαδή ΨΣ19/1/12; Ερώτημα 2. Στα πλαίσια του Part B της Διακήρυξης αναφέρονται τα παρακάτω: ʺΤονίζεται ότι οπουδήποτε στο κείμενο της διακήρυξης γίνεται χρήση της Υπεύθυνης Δήλωσης ως δικαιολογητικό, αυτή πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, την ημέρα της κατάθεσης της προσφοράς και όχι απαραίτητα, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.ʺ (Part B, Σελ. 12). ʺΟι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα προσκομίζονται με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.ʺ (Part B, Σελ. 38). Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να υπογραφούν και να θεωρηθούν ως προς το γνήσιο της υπογραφής κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Υπεργολάβων και των εξωτερικών συνεργατών, ή η παραπάνω υποχρέωση ισχύει μόνο για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του Πίνακα της σελ. 1

2 13. (περί μη πτώχευσης, καταδίκης, αποκλεισμού από διαγωνισμούς του Δημοσίου κ.λπ.); Ερώτημα 3. Στο μέρος Β της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην ενότητα Β και στην παράγραφο Γ. αναφέρεται ότι «η συνεργασία εξωτερικών συνεργατών αποδεικνύεται με δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης.» Δεδομένου ότι στην ενότητα Β.2.3 (Δικαιολογητικά συμμετοχής), σελ. 12 του ίδιου μέρους αναφέρεται: «Τονίζεται ότι οπουδήποτε στο κείμενο της διακήρυξης γίνεται χρήση της υπεύθυνης δήλωσης ως δικαιολογητικό αυτή πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς», και δεδομένου του ότι οι ειδικότητες που απαιτούνται σε όλα τα τμήματα του έργου είναι αρκετά εξειδικευμένες και τα μέλη της ομάδας έργου δύναται να είναι από διάφορες περιοχές την Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, θεωρούμε ότι υπάρχει αντικειμενική δυσκολία να συγκεντρωθούν οι υπεύθυνες δηλώσεις συμμετοχής των εξωτερικών συνεργατών με ημερομηνία θεώρησης της υπογραφής ανήμερα της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. Για τους παραπάνω λόγους θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν θα μπορούσε να υποβληθεί δήλωση συνεργασίας υπό τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης με ημερομηνία θεώρησης προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. Ερώτημα Τεύχος Α, Κεφάλαιο Α 3.5. Αναφέρεται: «Για τη φωτογράφηση 250 έργων και ψηφιοποίηση 492 επιλεγμένων τεκμηρίων της συλλογής και του αρχείου του Γιάννη Παππά (ζωγραφικά έργα & σχέδια, φωτογραφίες, έγγραφα)». Ερωτήσεις: Απ τα 250 έργα πόσα είναι γλυπτά και πόσα ζωγραφικά; Επιπλέον για τα γλυπτά: Ποιες είναι οι διαστάσεις του μικρότερου και του μεγαλύτερου; Θα φωτογραφηθούν στη θέση που βρίσκονται; Υπάρχει η δυνατότητα κάποια να μετακινηθούν στο χώρο φωτογράφησης και πόσα είναι αυτά; Στα γλυπτά περιλαμβάνονται και εκείνα που είναι εγκατεστημένα στον κήπο; (όπως περιγράφεται στις σελίδες 36, 112). Επιπλέον για τα ζωγραφικά: Ποιες είναι οι διαστάσεις του μικρότερου και του μεγαλύτερου; Είναι όλα σε κορνίζα / τελάρο ή υπάρχουν και κάποια που δεν είναι στερεωμένα σε κάποιο υπόβαθρο π.χ. μόνο μουσαμάς ή χαρτί ρολό; Όσα εκτίθενται για το κοινό στην πινακοθήκη (βλ. σελ. 112) θα φωτογραφηθούν επί τόπου ή στο χώρο φωτογράφησης; Σχετικά με τα 492 τεκμήρια: Ποια είναι τα είδη τεκμηρίων, ποιος ο αριθμός ανά είδος; Ποιες είναι οι διαστάσεις και το είδος του μικρότερου και του μεγαλύτερου; Ειδικότερα περιλαμβάνονται και φιλμ (slides, 2

3 negatives) και σε τι φόρμα; Υπάρχουν σχέδια σε ριζόχαρτο ή άλλο ημιδιαφανές και λεπτό υλικό και σε ποιες διαστάσεις; 4.2 Αναφέρεται: «Για τη φωτογράφηση των τεκμηρίων της Κινεζικής συλλογής (500 αντικείμενα)». Ερωτήσεις: Τα 500 αντικείμενα της κινεζικής συλλογής σε ποιες κατηγορίες αντικειμένων ανήκουν; Ποιες είναι οι διαστάσεις και το είδος του μικρότερου και του μεγαλύτερου; 4.3 Αναφέρεται: «Για τη φωτογράφηση των τεκμηρίων της συλλογής Παιχνιδιών και Παιδικής Ηλικίας (περίπου αντικείμενα), με προδιαγραφές που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια του πρωτογενούς υλικού και την ποιότητα των παραγόμενων ψηφιακών τεκμηρίων» Ερωτήσεις: Τα 2000 αντικείμενα αφορούν σε όλες τις κατηγορίες που περιγράφονται στο κεφάλαιο Α 3.3.2; Στο ίδιο κεφάλαιο (σελ. 72, 73) κάποια παιχνίδια περιγράφονται ως σύνολα ή σύνθετες κατασκευές. Για τη φωτογράφηση θα στηθούν όπως περιγράφονται και αν ναι, ποιος ο αριθμός τους; Ποιες είναι οι διαστάσεις και το είδος του μικρότερου και του μεγαλύτερου; 4.4 Αναφέρεται: «Για τη φωτογράφηση περίπου 750 αντικειμένων από όλες τις συλλογές του Μουσείου». Ερωτήσεις: Πόσα είναι ανά είδος; Βρίσκονται στον ίδιο χώρο ή είναι σε διαφορετικά κτίρια; Περιλαμβάνονται και αντικείμενα που εκτίθενται σε χώρους του μουσείου και αν ναι, τι είδους αντικείμενα είναι και πόσα; Υπάρχει η δυνατότητα κάποια να μετακινηθούν στο χώρο φωτογράφησης και πόσα είναι αυτά; Ποιες είναι οι διαστάσεις και το είδος του μικρότερου και του μεγαλύτερου; 4.5 Αναφέρεται: «Ψηφιοποίηση και οπτική αναγνώριση χαρακτήρων έντυπου εκπαιδευτικού υλικού (9 έντυπα, συνολικά περίπου 180 σελίδες), Ψηφιοποίηση και οπτική αναγνώριση χαρακτήρων έντυπης έκδοσης «Κατάλογος των εικόνων» του Ανδρέα Ξυγγόπουλου (107 σελίδες και 161 πίνακες)». Ερώτηση: Ποιες είναι οι διαστάσεις και το είδος βιβλιοδεσίας των 9 εκπαιδευτικών εντύπων και του εντύπου «Κατάλογος των εικόνων»; 4.6 Τεύχος Α, Κεφάλαιο Α 3.5.1, σελ. 119, 125. Αναφέρεται: «Δεν θα χρησιμοποιείται Color Profile στις εικόνες». Ερώτηση: Πως εννοείται τη μη χρήση Color Profile στις εικόνες; 4.7 Τεύχος Β 2.6, Ε2, σελ. 48. Αναφέρεται: «Στην ομάδα έργου του Διαγωνιζόμενου θα πρέπει να συμμετέχουν κατ ελάχιστον ένας φωτογράφος με αποδεδειγμένη πενταετή επαγγελματική εμπειρία στην καλλιτεχνική φωτογράφηση μουσειακών αντικειμένων». Ερωτήσεις: Αν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο με την απαιτούμενη ειδικότητα και τα ανάλογα προσόντα εφόσον θα συμμετέχει στην εκτέλεση του έργου (φωτογράφηση, ψηφιοποίηση), η απαίτηση που περιγράφεται παραπάνω για συμμετοχή τουλάχιστον ενός φωτογράφου 3

4 στην ομάδα έργου καλύπτεται από τον ίδιο ή αφορά οπωσδήποτε τρίτο πρόσωπο; Εάν καλύπτεται θα πρέπει να καταθέσει επιπλέον των υπολοίπων τεκμηρίων προϋπηρεσίας (Β 2.6.2, Α) και το σχετικό βιογραφικό (C 2); 4.8 Β 2.6.2, Β Στοιχεία υπεργολάβων και δηλώσεις συνεργασίας Ερώτηση: Εάν κάποιο τμήμα του έργου ανατεθεί σε υπεργολάβο θα πρέπει και εκείνος να τεκμηριώσει την εμπειρία που περιγράφεται στο 2.6, Ε1, Ε2 σελ. 48 / C2 ή αρκούν τα στοιχεία που αναφέρονται στο Β 2.6.2, Β; Σε απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων, γίνονται γνωστά τα εξής: Απάντηση στο Ερώτημα 1. Ο αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιείται για το διαγωνισμό είναι: ΨΣ19/1/12. Απάντηση στα Ερωτήματα 2 και 3. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής την ημέρα της κατάθεσης της προσφοράς, εκτός εκείνων που ζητούνται στην παράγραφο Β2.6.2 της Διακήρυξης. Οι υπεύθυνες δηλώσεις που ζητούνται στην παράγραφο Β2.6.2 της Διακήρυξης πρέπει επίσης να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, αλλά όχι κατ ανάγκη την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς. Απάντηση στο Ερώτημα Κεφάλαιο Α3.5 (Γιάννης Παππάς) Έργα: Τα 250 έργα αποτελούνται κατά 25% από ζωγραφικά έργα και κατά 75% από γλυπτά. Η επιλογή τους θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του τμήματος Β της παρούσας διακήρυξης. Διαστάσεις γλυπτών: Το μικρότερο από τα γλυπτά έχει ύψος 9εκ. και το μεγαλύτερο 187εκ. Τόπος φωτογράφησης: Τα αντικείμενα θα φωτογραφηθούν στη θέση που βρίσκονται μόνο εφόσον δεν είναι εύκολη η μετακίνησή τους στο γενικό χώρο του Εργαστηρίου Γιάννη Παππά, όπου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός φωτογράφησης. Η επιλογή του υλικού είναι σε εξέλιξη, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτός ο ακριβής προσδιορισμός του πλήθους των αντικειμένων που δε μπορούν να μετακινηθούν. Ωστόσο, δε θα υπερβαίνει το 10% του συνόλου των 250 αντικειμένων. Γλυπτά στο κήπο: Περιλαμβάνεται ένα μικρό πλήθος γλυπτών στο κήπο. Διαστάσεις ζωγραφικών έργων: Το μικρότερο ζωγραφικό έργο έχει διαστάσεις 101*183εκ. και το μεγαλύτερο 178*115εκ. Κορνίζα: Τα ζωγραφικά έργα σε κορνίζα/τελάρο είναι το 40% του συνόλου. Τόπος φωτογράφησης ζωγραφικών: Βλ. παραπάνω «τόπος φωτογράφησης» 4

5 Είδη 492 τεκμηρίων: Το προσωπικό αρχείο του Γ. Παππά περιλαμβάνει κυρίως φωτογραφίες, slides, αρνητικά (ή γυάλινα αρνητικά), κοντάκτ και δευτερευόντως φυλλάδια, προσωπικά έγγραφα και σημειώσεις. Τα τεκμήρια αυτά αποτυπώνουν συνήθως τα έργα του ή συσχετιζόμενο με αυτά υλικό, ενώ σε μικρότερο ποσοστό αφορούν στην προσωπική ζωή του καλλιτέχνη. Στο σύνολο των 492 τεκμηρίων, οι φωτογραφίες αντιπροσωπεύονται σε ποσοστό 60%, ενώ τα αρνητικά, τα slides και τα κοντάκτ σε ποσοστό 40%. Διαστάσεις και είδη: Φωτογραφίες: 35*40εκ. (μέγιστο) τύπου ταυτότητας (μικρότερο). Slides: 6*6 εκ. (μέγιστο) 5*5 εκ. (μικρότερο) Αρνητικά: Λωρίδες καρούλι 3,5*4 εκ, Γυάλινα 13*18 εκ. (μέγιστο) 6*6 εκ. (μικρότερο), Υπόλοιπα 10*12 εκ. (μέγιστο) 6*6 εκ. (μικρότερο), Κοντάκτ / 7*9 εκ. (μέγιστο) 3,5*4 εκ. (μικρότερο) Ημιδιαφανές υλικό: Δεν υπάρχει τεκμήριο σε ημιδιαφανές υλικό στο προσωπικό αρχείου του Γ. Παππά. 4.2 Κινέζικα: Κατηγορίες αντικειμένων: Όλα τα αντικείμενα είναι κεραμικά. Τα περισσότερα εφυαλωμένα και κάποια λάκκα, που σημαίνει ότι είναι γυαλιστερά. Ελάχιστα έχουν ματ επιφάνεια. Διαστάσεις και είδος: Το μικρότερο αντικείμενο είναι 5,5 εκ. και είναι ένα μπωλ. Τα μεγαλύτερα είναι 80 εκ. και είναι ένα αγαλματίδιο αλόγου και ένα αγγείο εφυαλωμένο. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι θα χρειαστούν λήψεις αποτυπωμάτων σφραγίδων πάνω στα αντικείμενα που το μέγεθός τους κυμαίνεται πολλές φορές στο 1 εκ. 4.3 Συλλογή Παιχνιδιών και Παιδικής ηλικίας: Κατηγορίες αντικειμένων: Τα υλικά έχουν μεγάλη ποικιλία, όπως περιγράφεται και στο Α Στο ίδιο κείμενο περιγράφονται και τα είδη. Ειδικότερα για τα είδη, με βάση τα περίπου αντικείμενα που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα, αποτελούνται σε γενικές γραμμές από: παιχνίδια: κούκλες όλων των ειδών, τσίγκινα παιχνίδια, αυτοκινητάκια, έπιπλα κούκλας και κουζινικά σκεύη, επιτραπέζια παιχνίδια και παιχνίδια εγκατάστασης όπως τραινάκια, σιδηροδρομικοί σταθμοί, φάρμα, κιβωτός του Νώε, μανάβικο κτλ. παιδικά είδη: παιδικά ρούχα και έπιπλα κεντήματα, βαπτιστικά, αποκριάτικες στολές, βρεφικά είδη και σκεύη φαγητού, πιπίλες, κουδουνίστρες, σχολικές σάκες, κασετίνες, μολύβια, ασημένια φυλακτά και τάματα (υπάρχουν και κάποια θήλαστρα από γυαλί) χαρτικά: διαφημίσεις, σχολικά έγγραφα, τετράδια, κατάλογοι παιχνιδιών (υπάρχουν και παλιές φωτογραφίες) σκηνές θεάτρου και φιγούρες Καραγκιόζη Φωτογράφηση συνόλων: Κάθε σύνολο ή σύνθετο αντικείμενο θα φωτογραφηθεί ως ένα αντικείμενο (όπως περιγράφονται) και αποτελούν 5

6 περίπου το 7% του συνολικού πλήθους των αντικειμένων προς φωτογράφηση. Διαστάσεις και είδος: Τα μικρότερα αντικείμενα έχουν μέγεθος 1 3 εκ. και ενδεικτικά είδη είναι στρατιωτάκια, μικρή πήλινη σβούρα αρχαίας κατασκευής. Τα μεγαλύτερα αντικείμενα έχουν ύψος εως 150 εκ, μήκος έως 200 εκ., βάθος 150 εκ, και ενδεικτικά είδη είναι άλογο καρουσέλ, κουκλόσπιτο, χάρτινο θέατρο αντικείμενα από όλες τις συλλογές του Μουσείου: Είδη αντικειμένων: Η επιλογή των τελικών αντικειμένων από τις συλλογές του Μουσείου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του τμήματος Γ της παρούσας διακήρυξης προκειμένου να ενταχθούν στην εφαρμογή «Ελληνική Ιστορία». Επισημαίνουμε ότι όλα τα αντικείμενα θα προέλθουν από τις Ελληνικές Συλλογές του Μουσείου: Συλλογή Προϊστορικών, Αρχαίων Ελληνικών και Ρωμαϊκών αρχαιοτήτων όπου αντιπροσωπεύονται κυρίως είδη κεραμικής, εργαλειοτεχνίας και ειδωλοπλαστικής, κοσμήματα, γλυπτά, νομίσματα, δείγματα μικροτεχνίας από διάφορα υλικά (φαγεντιανή, ελεφαντοστό, κ.λπ.), γυάλινα δοχεία, επιτύμβιες στήλες και μαρμάρινα πορτραίτα. Συλλογή Βυζαντινής Τέχνης με έργα μικροτεχνίας, χάλκινα και αργυρά σκεύη εκκλησιαστικής ή καθημερινής χρήσης (πολυάριθμα οικιακά σκεύη και διάφορα φωτιστικά λυχνάρια και πολυκάνδηλα κεραμικά ή χάλκινα, πολυάριθμα ασημένια πιάτα και κεραμικοί δίσκοι, πολλά επίσης λειτουργικά εκκλησιαστικά σκεύη θυμιατήρια και άγια ποτήρια, σταυροί λιτανείας, μίτρες, εργαλεία, όργανα μετρήσεων κτλ.), κοσμήματα με πολύτιμους λίθους, δημιουργίες μικρογλυπτικής και χυμευτικής (πολυάριθμοι σταυροί λειψανοθήκες, φυλακτά και εικονίδια από στεατίτη), κεραμική, χειρόγραφα, βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες. Συλλογή Μεταβυζαντινής και Νεοελληνικής Τέχνης. Αποτελείται από λατρευτικά και χρηστικά σκεύη της εκκλησίας, λειτουργικά άμφια, ιερατικά κοσμήματα και εξαρτήματα, καθώς και ο ξυλόγλυπτος εξοπλισμός της εκκλησίας (τα έργα της εκκλησιαστικής τέχνης είναι κατασκευασμένα από πολύτιμο ή ημιπολύτιμο υλικό ασήμι, χρυσός, πέτρες, μετάξι, χρυσοκέντημα και είναι συχνά ενεπίγραφα). Συμπεριλαμβάνονται, επίσης, από την κατηγορία της κοσμικής τέχνης: έργα ξυλογλυπτικής και ζωγραφικής σε ξύλο, έργα κεραμικής, έργα λιθογλυπτικής, πολλά δείγματα υφαντικής τέχνης, κεντήματα, κοσμήματα και ενδυμασίες. Συλλογή Ιστορικών Κειμηλίων που περιλαμβάνει σπαθιά και όπλα αγωνιστών του 1821, σημαίες της Επανάστασης, ναυτικά όργανα (όπως τηλεσκόπιο και πυξίδα), προσωπικά αντικείμενα (όπως σφραγίδα, πιστόλια, χειρόγραφα, κ.ά. Συλλογή Ζωγραφικής, Σχεδίων και Χαρακτικών. 6

7 Τόπος φωτογράφησης: Τα αντικείμενα θα φωτογραφηθούν στη θέση που βρίσκονται μόνο εφόσον δεν είναι εύκολη η μετακίνησή τους στο γενικό χώρο του Μουσείου, όπου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός φωτογράφησης. Στο σύνολο των αντικειμένων περιλαμβάνονται και αντικείμενα από τις μόνιμες εκθέσεις του Μουσείου, αλλά το ακριβές πλήθος δεν έχει προσδιοριστεί μέχρι στιγμής. Η επιλογή του υλικού είναι σε εξέλιξη, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτός ούτε ο ακριβής προσδιορισμός του πλήθους των αντικειμένων που δε μπορούν να μετακινηθούν. Ωστόσο, το τελευταίο δε θα υπερβαίνει το 15% του συνόλου των 750 αντικειμένων. Υπενθυμίζεται ότι η φωτογράφηση θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό κτήριο (Κολωνάκι), στο κτήριο των Ιστορικών Αρχείων (Κηφισιά), στο κτήριο της οδού Πειραιώς (Γκάζι) και στο Εργαστήρι Γιάννη Παππά (Ζωγράφου), όπως επισημαίνεται και στο κείμενο της διακήρυξης, στην τελευταία παράγραφο του Α Διαστάσεις και είδος: Όπως γίνεται σαφές από την ευρύτητα των κατηγοριών αντικειμένων που περιγράφηκε παραπάνω, τα μεγέθη πρόκειται να κυμανθούν μεταξύ του 1εκ (π.χ. κοσμήματα) και των 200εκ. (π.χ. φορεσιά, επιτύμβια στήλη). 4.5 Ψηφιοποίηση εντύπων: Οι διαστάσεις των εκπαιδευτικών φυλλαδίων κυμαίνονται από 22*19εκ. το μικρότερο έως 23*28 το μεγαλύτερο. Είναι δεμένα με καρφίτσα, αλλά μπορούν να λυθούν ή και να κοπούν σε σελίδες. Οι διαστάσεις του εντύπου «Κατάλογος των εικόνων» είναι 30*23εκ. και πρόκειται για δερματόδετο βιβλίο με πλάτος ράχης 3εκ. 4.6 Kεφάλαιο Α3.5.1, Color Profile: Οι εικόνες θα πρέπει να είναι RGB και κατά την αποθήκευσή τους να είναι αποεπιλεγμένη οποιαδήποτε επιλογή για συγκεκριμένο color profile. Παρακάτω δίνεται ενδεικτικά η αντίστοιχη επιλογή για το Adobe Photoshop, κατά τη διαδικασία αποθήκευσης, στις επιλογές Color. 4.7: Ο φωτογράφος που απαιτείται στην παράγραφο Β2.6.2 Ε1 μπορεί να είναι ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος. Στην περίπτωση αυτή, ως μέλος της ομάδας έργου, θα πρέπει να υποβάλει και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, βάσει του σχετικού υποδείγματος (C2). 7

8 4.8: Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που υποβάλλονται σε περίπτωση που οι διαγωνιζόμενοι προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση μέρους του υπό ανάθεση Έργου αναφέρονται στην παράγραφο Β2.6.2Β. 8