ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 68

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 68"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 68 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 21/06/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συσκέψεων του Περιφερειακού Συμβουλίου η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. ΜΗΤΡ.Ε. οικ (344)/ορθη ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/ προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010. Παρόντες : 1. Τζάκη Ιωάννα, Πρόεδρος 2. Φεστερίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος 3. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 4. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος 5. Βασιλειάδου Ευτέρπη, τακτικό μέλος 6. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό μέλος 7. Φύκα Ελένη, τακτικό μέλος 8. Αβραμίδης Γαβριήλ, τακτικό μέλος 9. Κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος 10. Ζιώγας Ιωάννης, τακτικό μέλος 11. Μπαρμπουνάκης Χαράλαμπος, τακτικό μέλος 12. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος 13. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Τσαμασλής Γεώργιος. Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Δεν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Κανάκας Βασίλειος, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε η κ. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος, η κ. Κελεσίδου Χριστίνα, τακτικό μέλος, ο κ. Δράγας Αδάμ, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος, και ο κ. Βελόπουλος Κυριάκος, τακτικό μέλος. Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Ε. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 1

2 ΘΕΜΑ 7 ο : «Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Μελέτης Αποκατάστασης λατομικών χώρων αδρανών υλικών συνολικού εμβαδού τ.μ., (εντός λατομικής περιοχής Μεσαίου) στην Τ.Κ. Μεσαίου, Δ.Ε. Μεσαίου, Δ.Ε. Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης» - Φορέας Έργου : «ΑΤΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (Όμιλος LAFARGE BETON) (Από αναβολή)» Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 7 ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Μελέτης Αποκατάστασης λατομικών χώρων αδρανών υλικών συνολικού εμβαδού τ.μ., (εντός λατομικής περιοχής Μεσαίου) στην Τ.Κ. Μεσαίου, Δ.Ε. Μεσαίου, Δ.Ε. Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης» - Φορέας Έργου : «ΑΤΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (Όμιλος LAFARGE BETON) (Από αναβολή)». Καλωσόρισε στη συνεδρίαση τον κ. Πολυχρονίδη Ανέστη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων του Δήμου Ωραιοκάστρου, και τον κ. Κουμενίδη Κώστα, Δ/ντή Διαχείρισης Γης & Περιβάλλοντος του Ομίλου LAFARGE BETON. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον Εντεταλμένο Σύμβουλο στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου κ. Θάνο Αλέξανδρο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αρ. πρωτ.: /3556/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών/Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού. Ο κ. Θάνος υπενθύμισε ότι η αναβολή του θέματος είχε ζητηθεί με την αριθμ. 18/2013 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής προκειμένου να ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο αποκατάστασης του λατομείου και να γίνουν διορθώσεις στη μελέτη σε συνεργασία με το Δήμο Ωραιοκάστρου. Στο σημείο αυτό τόνισε την άψογη συνεργασία που υπήρξε με το Δήμο προκειμένου να κατατεθεί η νέα, τροποποιημένη εισήγηση. Ακολούθησαν ερωτήσεις τεχνικής φύσεως από τον κ. Ζιώγα Ιωάννη, τακτικό μέλος, και τον κ. Κουκουλεκίδη Παντελή, τακτικό μέλος, οι οποίες απαντήθηκαν από τον κ. Κουμενίδη. Στη συνέχεια ζήτησε το λόγο και ο κ. Πολυχρονίδης, ο οποίος ευχαρίστησε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πολύ καλή συνεργασία επί του θέματος. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Θάνου Αλέξανδρου, Εντεταλμένου Συμβούλου στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου, των ερωτήσεων των μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής, των απαντήσεων που δόθηκαν και της διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ. 2092/ απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 1/ απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το αριθμ. 3925/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ 2628/ απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Μητροπολιτικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.», την με αρ. πρωτ.: /3556/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών/Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού και πιο συγκεκριμένα τα κατωτέρω: 1. Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160 Α / ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 2. Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Κ.Υ.Α /5387/90 (ΦΕΚ 678 Β / ) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86». 4. Κ.Υ.Α. Η.Π /2332/02 (ΦΕΚ 1022 Β / ) «Κατάταξη δημοσιών και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/03». 5. Ν.4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011 ) «Κατάταξη δημόσιων και Ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4». 2

3 6. Υ.Α. 1958/ ΠΕΚΑ σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011 ) για την κατάταξη σε κατηγορίες ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον των έργων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον. 7. Κ.Υ.Α. ΗΠ 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391 Β / ) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του αρ.3 του Ν.3010/02». 8. K.Y.A. ΗΠ24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β / ) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθμ /725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18 ης Μαρτίου 1991». 9. Κ.Υ.Α /97 (ΦΕΚ 1016 Β / ) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 10. Κ.Υ.Α. ΗΠ11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332 Β / ) «Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το αρ. 4 του Ν.1650/86 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις»(α 91)». 11. Κ.Υ.Α /2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β / ) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός» και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στην Κ.Υ.Α /97 (ΦΕΚ 1016 Β / ) όπως ισχύει σήμερα με τον Ν.4042/ (ΦΕΚ 24 Α / ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 12. Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223/2011 (ΦΕΚ 1227 Β /2011) Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.). 13. N.4001/2001 (ΦΕΚ 179 Α /2011) για τη «Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις». 14. Ν. 4030/2001 (ΦΕΚ 249/Α/2011) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». 15. Π.Δ. 133/10 (ΦΕΚ 226 Α /2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 16. Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης με Αρ. Πρωτ. 1064/ «Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας». 17. Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκη με Αρ. Πρωτ. 3190/ σχετικά με "Επικύρωση εκλογής νέου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης". 18. Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με Αρ. Πρωτ. 985/ (ΦΕΚ 687/Β / ) «Μεταβίβαση Άσκησης Αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 19. Ν.2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α /2000) «Ρυθμίσεις θεμάτων ανταγωνισμού Ρυθμιστικής Αρχής ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις». 20. Απόφαση Γεν. Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ. με αρ. πρωτ. 4114/ «Ενιαία Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων για την προσωρινή λειτουργία». 21. Έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ Κ-Μ με αρ. πρ. 5676/ με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας ο φάκελος για γνωμοδότηση επί της μελέτης του έργου θέματος. 22. Έγγραφο της Μητροπολιτικής Επιτροπής με αρ. πρωτ. οικ / με το οποίο αποστάλθηκε στη υπηρεσία μας η δημοσιοποίηση ανακοίνωση που αφορά στο έργο του θέματος. 23. Εντολή μετακίνησης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Υπ. με αρ. πρωτ. οικ /16477/ Έγγραφο της LAFARGE BETON με ημερομηνία με το οποίο μας κοινοποιήθηκαν οι απόψεις της εταιρείας σχετικά με τις παρατηρήσεις της αυτοψίας. 3

4 25. Εγκύκλιος του Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων/ΥΠΕΚΑ με Αρ. Πρωτ. οικ.4834/25/ σχετικά με «Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα Διευκρινήσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)». 26. Έγγραφο της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης με Αρ. Πρωτ (42)/ σχετικά με έκδοση απόφασης της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. 27. Έγγραφο της LAFARGE BETON με ημερομηνία σχετικά με τη χρήση περίσσειας χωματισμών από δημόσια έργα για την αποκατάσταση του λατομείου. Α. Ιστορικό Η υπό εξέταση Ειδική Μελέτη Αποκατάστασης Περιβάλλοντος Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά την αποκατάσταση παλαιού λατομείου αδρανών υλικών στην περιοχή Μονολόφου της Τ.Κ. Μεσαίου, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμος Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Η εκμετάλλευση του λατομικού χώρου στη συγκεκριμένη περιοχή σύμφωνα με τη μελέτη ξεκίνησε τη δεκαετία του Το λατομείο βρίσκεται εντός της λατομικής περιοχής Μεσαίου Πετρωτού - Μονολόφου όπως έχει καθορισθεί με την υπ αρ. ΔΒ/782/ Απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 141 Β /1992). Στη συγκεκριμένη περιοχή η παλαιά λατομική εκμετάλλευση έχει εμβαδόν ,00 m 2 και αποτελείτο από τις εξής επιμέρους εκτάσεις: χώρος Α εμβαδού m 2 (δημοτική έκταση), χώρος Γ1 εμβαδού m 2 (δημόσια έκταση), χώρος Γ2 εμβαδού m 2 (δημόσια έκταση) και χώρος Γ4 εμβαδού m 2 (δημόσια έκταση) Μεταξύ των περιοχών Α- Γ2 υπάρχει η ιδιόκτητη έκταση m 2 (χώρος Δ). Μετά τη θέσπιση του Ν. 1428/84 οι παραπάνω χώροι εφοδιάσθηκαν με νόμιμες άδειες εκμετάλλευσης σταδιακά. Για την έκταση των m 2 είχαν εγκριθεί Περιβαλλοντικοί Όροι από τα ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΒΕΤ με την ΚΥΑ 39169/1994. Για την αλλαγή χρήσης της έκτασης από δασική σε λατομική έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 2054/ έγκριση επέμβασης του άρθ. 57 του Ν.998/1979. Η περιοχή σύμφωνα με τη μελέτη δεν έχει χαρακτηρισθεί από τη Δ/νση Δασών Θεσσαλονίκης ως αναδασωτέα. Σε γειτνιάζουσα περιοχή η εταιρεία θα αναπτύξει νέο λατομείο. Για την ευρύτερη δραστηριότητα (παλαιό και νέο λατομείο) συνολικής έκτασης m 2 έχουν εγκριθεί από τα Υπουργεία ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΠΑΝ περιβαλλοντικοί όροι με την Κ.Υ.Α /1999. Κατά το παρελθόν η Υπηρεσία μας έχει διενεργήσει ελέγχους στη συγκεκριμένη εγκατάσταση μετά από καταγγελίες και έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Η Υπηρεσία μας έχει διενεργήσει προσφάτως νέους ελέγχους σχετικά με την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Β. Περιγραφή προτεινόμενου έργου Η υπό εξέταση Ειδική Μελέτη Αποκατάστασης Περιβάλλοντος Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά την αποκατάσταση παλαιού λατομείου αδρανών υλικών συνολικής έκτασης ,00 m 2 στην περιοχή Μονολόφου της Τ.Κ. Μεσαίου. Η Ειδική Μελέτη υποβάλλεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 7, παρ. 1β του Ν.2837/2000. Η περιοχή του λατομείου βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης. Ιδιοκτησιακά η περιοχή που βρίσκεται το λατομείο, όπως προαναφέρθηκε, ανήκει εν μέρει στην πρώην κοινότητα Μεσαίου και νυν Δ.Ε. Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου και ένα άλλο τμήμα στο Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης η εταιρεία που εκμεταλλεύεται το λατομείο έχει στην ιδιοκτησία της έξι (6) στρέμματα. Η υπό μελέτη περιοχή βρίσκεται σε απόσταση 700 m N.NA του οικισμού του Μεσαίου, 17 km B. της πόλης της Θεσσαλονίκης και 23 km Ν. της πόλης του Κιλκίς. Η περιοχή γύρω από το λατομείο περιλαμβάνει χαμηλή βλάστηση, με μείωση της υψηλούς ξυλώδους βλάστησης και εμφάνιση και αύξηση της ποώδους και φρυγανώδους βλάστησης και περιβάλλεται από βραχώδεις εκτάσεις. Σε απόσταση μεγαλύτερη από 3 km βρίσκεται η περιοχή της Πικρολίμνης η οποία είναι ενταγμένη στο δίκτυο NATURA (SCI: GR και SPA: GR ). Κατά το παρελθόν έχουν γίνει φυτεύσεις στον ενιαίο λατομικό χώρο και στο εξωτερικό οδικό δίκτυο προσπέλασης του χώρου συνολικής έκτασης 90 στρεμμάτων. 4

5 Πριν τις εργασίες αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος θα προηγηθούν εργασίες διαμόρφωσης και εργασίες προετοιμασίας στις επιφάνειες του λατομείου. Αυτές περιλαμβάνουν εργασίες καθαρισμού των δαπέδων και των βαθμίδων από πτώσεις λίθων από τα μέτωπα, εξομάλυνση των δαπέδων, ξεσκάρωμα των μετώπων για την απομάκρυνση επισφαλών όγκων κτλ. Συνολικά υπάρχουν 11 βαθμίδες (Β364, Β350, Β335, Β315, Β305, Β290, Β275, Β260, Β245, Β225 και Β205). Το μέσο ύψος των βαθμίδων μετώπου είναι 15 m ενώ το πλάτος δαπέδου είναι 6 m. Επίσης θα αποκατασταθούν τρεις (3) διαμορφωμένες βαθμίδες στείρων στο χώρο Γ4. Στη συνέχεια θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης όπως η δημιουργία υποστρώματος, η κάλυψη με εδαφικό υλικό, φυτεύσεις κτλ.. Οι χώροι που αποκαθίστανται θα περιφράσσονται ώστε να προστατεύονται από τη βόσκηση. Δεν προβλέπεται η πλήρωση των κενών με αδρανή υλικά. Η επεξεργασία των υλικών που θα προκύψουν από το ξεσκάρωμα των μετώπων θα γίνει από τις υφιστάμενες νομίμως λειτουργούντες εγκαταστάσεις, για τις οποίες υπάρχουν εν ισχύ περιβαλλοντικοί όροι. Δεν προβλέπεται η χρήση εκρηκτικών για το ξεσκάρωμα των μετώπων. Με το 27 ο σχετ. η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την αποκατάσταση μας γνωστοποίησε ότι προτίθεται να χρησιμοποιήσει περίσσειες υλικών εκσκαφής που θα προέλθουν από την υλοποίηση δημόσιων έργων στην ευρύτερη περιοχή (ανισόπεδος κόμβος Κ16 και αναβάθμιση της Δυτικής Περιφερειακής Οδού). Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του 25 ου σχετ. δεν υπάρχει υποχρέωση διαχείρισης της περίσσειας εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει: - η φυτική γη που θα απαιτηθεί θα μεταφερθεί από εκτάσεις εκτός των χώρων αποκατάστασης μετά από υποδείξεις του Δασαρχείου ή θα προμηθευθεί από την αγορά σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι ποσότητες από δημόσια έργα, - η επίβλεψη των εργασιών διαμόρφωσης θα γίνεται από Μεταλλειολόγο Μηχανικό και - η διαχείριση των υλικών να γίνεται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. Οι ανάγκες για την άρδευση των φυτών που θα εγκατασταθούν κατά την αποκατάσταση θα καλυφθούν από τρεις (3) υδρογεωτρήσεις και με μεταφορά με βυτιοφόρα και χρήση δεξαμενών στα ψηλότερα σημεία. Για τις ανάγκες του έργου προβλέπεται να κατασκευαστεί εξωτερική οδός μεταφοράς 430 m που θα συνδέει τους λατομικούς χώρους Γ1 και Β2. Δεδομένου ότι η μεταφορά των υλικών μπορεί να γίνεται μέσω των εσωτερικών οδών που θα δημιουργηθούν προτείνεται να καταργηθεί η εξωτερική οδός και η εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου να γίνει από τις εσωτερικές οδούς. Οι ακριβείς συντεταγμένες των λατομικών χώρων, το δίκτυο προσπέλασης των βαθμίδων, των εγκαταστάσεων και των βοηθητικών χώρων δίνονται στο κείμενο και στους χάρτες που συνοδεύουν την υπό εξέταση μελέτη. Οι εργασίες αποκατάστασης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Ειδικής Μελέτης, θα ολοκληρωθούν εντός δύο (2) ετών και στη συνέχεια ο χώρος θα αποδοθεί για χρήση. Γ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου Βασική επιδίωξη των εργασιών αποκατάστασης του χώρου είναι η επαναφορά και προσαρμογή του (όσο είναι δυνατόν) στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον. Με την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου θα προκύψουν μία σειρά από θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον όπως: - η βελτίωση της αισθητικής της περιοχής μέσω της αποκατάστασης του υποβαθμισμένου τοπίου και της εγκατάστασης φυτεύσεων, - η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, - η οικολογική αναβάθμιση της περιοχής λόγω της εγκατάστασης νέας βλάστησης και - η μείωση των εκπομπών σκόνης λόγω της συγκράτησής της από τη νέα βλάστηση που θα εγκατασταθεί. Το λατομείο δεν βρίσκεται σε περιοχή με ειδικό καθεστώς προστασίας. Δεδομένου ότι τα μετεωρολογικά στοιχεία που αναφέρονται στη μελέτη προέρχονται από το μετεωρολογικό σταθμό Θεσσαλονίκης που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το λατομείο, προτείνεται στους περιβαλλοντικούς όρους η εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών. Επίσης οι 5

6 μετρήσεις του μετεωρολογικού σταθμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία του συνόλου της εγκατάστασης (π.χ. προγραμματισμός εργασιών που προκαλούν εκπομπές σκόνης). Κλιμάκιο της Υπηρεσίας διενήργησε αυτοψία στην περιοχή του λατομείου (23 ο σχετ.) και έλεγξε τις εργασίες αποκατάστασης που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν. Το λατομείο είναι ενεργό και διαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια της αυτοψίας γινόταν εργασίες εγκατάστασης δύο (2) νέων σακκόφιλτρων στα συγκροτήματα παραγωγής θραυστών υλικών του λατομείου. Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του έργου. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Μητροπολιτική Επιτροπή Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων του κ. Μπαρμπουνάκη Χαράλαμπου και του κ. Φεστερίδη Γεώργιου που δήλωσαν αποχή) Θετικά επί της Ειδικής Μελέτης Αποκατάστασης παλαιού λατομείου αδρανών υλικών σε συνολική έκταση ,00 m2 στην περιοχή Μονολόφου, Τ.Κ. Μεσαίου, Δ.Ε. Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης». 1. Είδος, μέγεθος και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά δραστηριότητας 1.1 Συνοπτικά στοιχεία έργου Κύριος του έργου: ΑΤΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (Όμιλος LAFARGE BETON) Είδος έργου: Αποκατάσταση λατομικού χώρου αδρανών υλικών Μέγεθος: Συνολική έκταση: m 2 Η μελέτη εκπονείται σε εφαρμογή του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2837/2000 ( ΦΕΚ 178 Α / ). Θέση έργου : Λατομική περιοχή Μεσαίου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 1.2 Περιγραφή έργου Το έργο αναφέρεται στην αποκατάσταση παλαιού λατομείου αδρανών υλικών συνολικής έκτασης ,00 m 2 στην περιοχή Μονολόφου της Τ.Κ. Μεσαίου. Οι συντεταγμένες των χώρων του λατομείου στους οποίους αναφέρεται η Μελέτη Αποκατάστασης ορίζονται από σημεία (κορυφές ορίων), με ορθογώνιες αζιμουθιακές συντεταγμένες εξαρτημένες από το εθνικό τριγωνομετρικό δίκτυο, ως εξής: Λατομικός χώρος Α Σημείo Y Y , , , , , , , , , , , ,90 ΚΦΧ 1: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ με φ=40 ο 45 και λ=0 ο 45 Λατομικός χώρος Γ1 Σημείo Y Y , , , , , , , ,41 6

7 , , , ,42 ΚΦΧ 1: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ με φ=40 ο 45 και λ=0 ο 45 Λατομικός χώρος Γ2 Σημείo Y Y , , , , , , , , , ,46 ΚΦΧ 1: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ με φ=40 ο 45 και λ=0 ο 45 Λατομικός χώρος Γ4 Σημείo Y Y , , , , , , , , , , , ,00 ΚΦΧ 1: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ με φ=40 ο 45 και λ=0 ο 45 Πριν τις εργασίες αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος θα προηγηθούν εργασίες διαμόρφωσης και εργασίες προετοιμασίας στις επιφάνειες του λατομείου. Αυτές περιλαμβάνουν εργασίες καθαρισμού των δαπέδων και των βαθμίδων από πτώσεις λίθων από τα μέτωπα, εξομάλυνση των δαπέδων, ξεσκάρωμα των μετώπων για την απομάκρυνση επισφαλών όγκων κτλ. Συνολικά υπάρχουν 11 βαθμίδες (Β364, Β350, Β335, Β315, Β305, Β290, Β275, Β260, Β245, Β225 και Β205). Το μέσο ύψος των βαθμίδων μετώπου είναι 15 m ενώ το πλάτος δαπέδου είναι 6 m. Επίσης θα αποκατασταθούν τρεις (3) διαμορφωμένες βαθμίδες στείρων στο χώρο Γ4. Η επεξεργασία των υλικών που θα προκύψουν από το ξεσκάρωμα των μετώπων θα γίνει από τις υφιστάμενες νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις, για τις οποίες υπάρχουν εν ισχύ περιβαλλοντικοί όροι. Δεν προβλέπεται η χρήση εκρηκτικών για το ξεσκάρωμα των μετώπων. 2. Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 2.1 Εκπομπή σωματιδίων: καθορίζεται στο ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α / ). 2.2 Εκπομπές αέριων ρύπων: καθορίζονται στην ΚΥΑ ΗΠ 29459/1510/05 και ΚΥΑ ΗΠ 29457/1511/05 (ΦΕΚ 992 Β / ). 2.3 Ποιότητα εκροής υγρών αποβλήτων: καθορίζεται στην υπ αρ. 30/οικ.2885/2010 (ΦΕΚ 1079 Β / ) Απόφαση Νομάρχη. 3. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Θόρυβος: καθορίζεται στο ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α / ) 3.1 ΚΥΑ 37393/2028/03 (ΦΕΚ 1418 Β / ) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/07 (ΦΕΚ 286 Β /2-3-07). 3.2 ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α / ). 4. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 4.1 Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται στην Π.Υ.Σ. 34/02 (ΦΕΚ 125 Α / ). 4.2 Επιφανειακά νερά: όπως καθορίζονται στην ΚΥΑ 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438 Β / ) σε συνδυασμό με την 30/οικ.2885/10 (ΦΕΚ 1079 Β / ) Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης. 5. Τεχνικά έργα, μέτρα, όροι και περιορισμοί για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα υποβάθμισης του περιβάλλοντος. 7

8 5.1 Να μην κατασκευαστεί η προβλεπόμενη εξωτερική οδός μήκους 430 μ. για τη μεταφορά των εξορυγμένων υλικών που προβλέπεται στη Μελέτη Αποκατάστασης. 5.2 Πριν την έναρξη των εργασιών να εκδοθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες (δασαρχείο, αρχαιολογία, πολεοδομία κτλ) εφόσον απαιτούνται. Λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου να ληφθεί υπόψη η γνωμοδότηση της Δ/νσης Δασών Θεσσαλονίκης, όσον αφορά για το χαρακτηρισμό της περιοχής. 5.3 Οι εργασίες αποκατάστασης να γίνουν σύμφωνα με την Ειδική Μελέτη Αποκατάστασης Περιβάλλοντος. 5.4 Η εγκατάσταση και συντήρηση της βλάστησης να γίνουν σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Ειδική Μελέτη Αποκατάστασης Περιβάλλοντος (δημιουργία υποστρώματος, κάλυψη με εδαφικό υλικό, φυτεύσεις κτλ.). 5.5 Να περιφραχθούν τα όρια των εκτάσεων που έχουν αποκατασταθεί για την προστασία των φυτεύσεων από τη βοσκή. Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης να εκδώσει τις ανάλογες απαγορευτικές διατάξεις. 5.6Δεν προβλέπεται η πλήρωση των κενών με αδρανή υλικά αλλά μόνο η διάστρωση φυτικής γης για την ανάπτυξη των φυτεύσεων. Συγκεκριμένα για τη φυτική γη: - να χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα περίσσειες υλικών εκσκαφής που θα προέλθουν από την υλοποίηση δημόσιων έργων στην ευρύτερη περιοχή (ανισόπεδος κόμβος Κ16 και αναβάθμιση της Δυτικής Περιφερειακής Οδού) κατόπιν συνεννόησης με τις αναδόχους εταιρίες και την επιβλέπουσα υπηρεσία, - σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι ποσότητες από δημόσια έργα η φυτική γη που θα απαιτηθεί να μεταφερθεί από εκτάσεις εκτός των χώρων αποκατάστασης μετά από υποδείξεις του Δασαρχείου ή να προμηθευθεί από την αγορά, - η επίβλεψη των εργασιών διαμόρφωσης θα γίνεται από Μεταλλειολόγο Μηχανικό και - η διαχείριση των υλικών να γίνεται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. 5.7 Απαγορεύεται αυστηρώς η απόθεση στον εν λόγω χώρο οποιουδήποτε είδους αποβλήτων. 5.8 Να ληφθούν όλα τα μέτρα προστασίας από τυχόν κατολισθήσεις ή καθιζήσεις ή παράσυρσης από τα όμβρια. 5.9 Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από εργοταξιακούς ρύπους. Να ληφθούν όλα τα μέτρα για την αποφυγή του σχηματισμού λιμναζόντων υδάτων Τα φυτευτικά είδη να συντηρούνται και να αντικαθίστανται όσα καταστρέφονται, μέχρι να αποκτήσουν ικανότητα αυτόνομης ανάπτυξης. Το ποσοστό επιτυχίας θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 80% Να γίνει καλή οργάνωση των εργασιών με στόχο τη χαμηλότερη δυνατή επιβάρυνση της υπάρχουσας κυκλοφοριακής φόρτισης των οδών, την ελαχιστοποίηση του χρόνου κίνησης και την αποφυγή τυχόν δευτερογενών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Ειδικότερα, να αποφεύγονται μετακινήσεις κατά τις ώρες αιχμής, να επιλέγονται μετακινήσεις μέσω μεγάλων οδικών αρτηριών και να γίνεται ορθολογικότερη χρονική κατανομή τους από και προς τον ίδιο χώρο Μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασης να γίνει απομάκρυνση κάθε είδους εργοταξιακής εγκατάστασης 5.13 Με την ολοκλήρωση των εργασιών να ειδοποιηθούν εγγράφως η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.-Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Κ.Μ Η στάθμη θορύβου να μην ξεπερνά το όριο των 65 db(a) στα όρια του οικοπέδου (ΠΔ 1180/81). 6. Αέρια απόβλητα 6.1 Για τη συγκράτηση της εκπεμπόμενης σκόνης να υπάρξει μέριμνα για τακτική διαβροχή των δρόμων κυκλοφορίας φορτηγών & μηχανημάτων στο χώρο του έργου. 6.2 Η καρότσα των βαρέων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής να είναι καλυμμένη για αποφυγή διασκορπισμού του υλικού ή/και εκπομπής σκόνης κατά τη μετακίνηση. Το ύψος της πτώσης των χύδην υλικών να είναι το ελάχιστο δυνατό. 6.3 Τα μηχανήματα και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν να είναι σε καλή κατάσταση και να συντηρούνται σωστά για την ελαχιστοποίηση εκπομπής καυσαερίων και σκόνης. 6.4 Το όριο κίνησης των βαρέων οχημάτων τόσο σε χωματόδρομους όσο και στην κατοικημένη περιοχή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 χ.α.ω.. 8

9 6.5 Οι δρόμοι πρόσβασης στην εγγύς περιοχή του έργου σε περίπτωση ρύπανσης από τις διελεύσεις των οχημάτων θα πρέπει να καθαρίζονται και να συντηρούνται άμεσα. 6.6 Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο οφείλουν να έχουν σήμανση CE σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 37393/2028/03 (ΦΕΚ 1418 Β / ) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΗΠ 9272/471/07 (ΦΕΚ 286 Β / ) και για τα παλιότερα μηχανήματα βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 6.7 Η συντήρηση των μηχανημάτων να γίνεται σε οργανωμένο συνεργείο και να είναι εφοδιασμένα με κάρτα ελέγχου καυσαερίου. 6.8 Απαγορεύεται η καύση σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους κάθε είδους υλικών (πλαστικών-ελαστικών, στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων λιπαντικών-ελαίων, ξύλινων κατασκευών κ.λ.π.). 6.9 Να εγκατασταθεί μετεωρολογικός σταθμός για την παρακολούθηση των τοπικών μετεωρολογικών συνθηκών και τον έλεγχο της επίδρασης των παραμέτρων στην ανάπτυξη των φυτεύσεων που θα γίνουν στα πλαίσια των αποκαταστάσεων. Οι παράμετροι που προτείνεται να παρακολουθούνται είναι η θερμοκρασία, οι μέρες παγετού, η σχετική υγρασία, η διεύθυνση και ταχύτητα ανέμου και η βροχόπτωση. Ο μετεωρολογικός σταθμός θα χρησιμοποιείται τόσο για τις ανάγκες λειτουργίας του συνόλου της εγκατάστασης (συγκρότημα θραύσης, διενέργεια εργασιών εξόρυξης κτλ) όσο και για τον έλεγχο των επιπτώσεων στο περιβάλλον. 7. Υγρά απόβλητα 7.1 Για τις ανάγκες του προσωπικού να χρησιμοποιούνται οι εγκαταστάσεις του κτιρίου ή να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες. 7.2 Σε περίπτωση διαρροής λαδιών, καυσίμων κλπ από μηχάνημα έργου ή όχημα να γίνει άμεσα εξυγίανση/αποκατάσταση του εδάφους με χρήση κατάλληλων προσροφητικών υλικών. Εφόσον η διαρροή είναι συχνή να αντικατασταθεί άμεσα το προβληματικό μηχάνημα ή όχημα. Το εργοτάξιο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με επαρκή ποσότητα κατάλληλων προσροφητικών υλικών για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης διαρροών λιπαντικών, ελαίων, καυσίμων κλπ. 7.3 Τα προκύπτοντα από τυχόν διαρροές ή εργασίες συντήρησης μηχανημάτων ρυπασμένα με λιπαντικά ή/και πετρελαιοειδή προσροφητικά υλικά να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί επικινδύνων αποβλήτων. 7.4 Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων που μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία των μηχανημάτων έργου θα πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία και να παραδοθούν άμεσα σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες συμβεβλημένες με Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων. Η διαχείριση τους να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64Α/ )και την ΚΥΑ 13588/2006 και ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/ Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση κάθε είδους αποβλήτου (υγρών, στερεών) σε ρέματα, σε ιδιωτικούς, δημόσιους ή κοινόχρηστους (αστικούς και μη) χώρους και γενικά, σε κάθε φυσικό αποδέκτη της περιοχής. 8. Στερεά Απόβλητα 8.1 Τα πάσης φύσεως άχρηστα υλικά, συσκευασίες κλπ που θα προκύψουν να διαχωρίζονται σε αξιοποιήσιμα ή μη, να αποθηκεύονται σε ειδικούς κάδους ανά είδος και να βρίσκονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο και επισημασμένο χώρο, υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. 8.2 Τα οικιακού τύπου και τα λοιπά μη αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα να απομακρύνονται είτε από συνεργεία αποκομιδής του οικείου Ο.Τ.Α. είτε από ειδικά αδειοδοτημένο φορέα συλλογής/μεταφοράς στερεών αποβλήτων προκειμένου να διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων. Γενικά η διαχείριση των στερεών μη επικινδύνων να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03/ΦΕΚ 1909/ Τα απόβλητα ειδικών ρευμάτων όπως άχρηστες συσκευασίες καθώς και τα λοιπά αξιοποιήσιμα απόβλητα (π.χ. μέταλλα, χαρτί, πλαστικό, ξύλο, γυαλί) να συλλέγονται χωριστά σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και να απομακρύνονται για αξιοποίηση από ειδικά αδειοδοτημένους φορείς συλλογής/μεταφοράς στερεών αποβλήτων. Για τα ειδικά ρεύματα αποβλήτων οι αδειοδοτημένοι φορείς θα πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με τα αντίστοιχα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. 9. Λοιποί Όροι 9

10 9.1 Να οριστεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση των εργασιών αποκατάστασης. Η επίβλεψη των εργασιών διαμόρφωσης θα γίνεται από Μεταλλειολόγο Μηχανικό. 9.2 Ο κύριος του έργου οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κλπ), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή. 9.3 Για την παρακολούθηση των εργασιών αποκατάστασης του χώρου και την πιστοποίηση της υλοποίησης των όρων της παρούσας απόφασης, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλλει τον πρώτο μήνα κάθε έτους τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000, με λεπτομερή αποτύπωση της εκάστοτε υφιστάμενης κατάστασης (πορεία αποκατάστασης) στις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος και στο αρμόδιο Δασαρχείο. 9.4 Η εταιρεία οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια του έργου. 9.5 Να υπάρχει φύλαξη του χώρου και να ληφθούν μέτρα για να αποτρέπεται η ανεξέλεγκτη είσοδος του κοινού. Επίσης να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων. 9.6 Για τις γεωτρήσεις ο ενδιαφερόμενος να εφοδιαστεί με άδεια χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα. Η χρήση των γεωτρήσεων είναι η διαβροχή του χώρου για τις εργασίες αποκατάστασης, οι ανάγκες του προσωπικού και το πότισμα των φυτών. 9.7 Ο χρόνος αποκατάστασης υπολογίζεται σε δύο (2) έτη. 9.8 Δεν επιτρέπεται η διακοπή των εργασιών, πριν ολοκληρωθεί πλήρως η αποκατάσταση της έκτασης που αναφέρεται στην παρούσα. 9.9 Η εγκεκριμένη Ειδική Μελέτη Αποκατάστασης, η Μ.Π.Ε. καθώς και η Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 9.10 Άρση της απόφασης είναι δυνατόν να γίνει εάν κατά την λειτουργία της δραστηριότητας προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον Η παρούσα δεν απαλλάσσει τον υπεύθυνο της δραστηριότητας του θέματος να εφοδιαστεί και με άλλες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 9.13 Η εφαρμογή των ανωτέρω περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία της δραστηριότητας. Η μη τήρηση των ανωτέρω όρων, η εκτέλεση εργασιών καθ υπέρβαση των όρων και προϋποθέσεων της Απόφασης έγκρισης της Ειδικής Μελέτης και των όσων αναφέρονται στην εγκεκριμένη μελέτη και η πρόκληση ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος συνεπάγονται κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.1650/86 όπως αυτός ισχύει σήμερα, πέρα από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας Η ευθύνη της τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων αφορούν τον κύριο/φορέα του έργου καθώς και τον ανάδοχο ακόμα και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου με τη μέθοδο υπεργολαβιών Ο κύριος/φορέας του έργου έχει την υποχρέωση : να επιτρέπει την είσοδο σε κλιμάκια των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, να διευκολύνει τον έλεγχο και να παρέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες και να συμμορφώνεται στις συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας Να τηρούνται οι εκάστοτε κείμενες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας Ισχύουν όσα αναφέρονται στην Ειδική Μελέτη Αποκατάστασης και αποτυπώνονται στους σχετικούς χάρτες που τη συνοδεύουν εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα ανωτέρω. 10. Χρονικό διάστημα ισχύος της Απόφασης Έγκρισης 10.1 Η Απόφαση έγκρισης της Ειδικής Μελέτης Αποκατάστασης να ισχύει για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή της με την προϋπόθεση ότι θα ισχύουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην εγκεκριμένη μελέτη εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα όσα ορίζονται στην παρούσα Απόφαση Μεταβολή βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτά περιγράφονται στη μελέτη, με τους όρους και περιορισμούς της Απόφασης έγκρισης είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.-Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης 10

11 Περιφερειακής Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα απόφαση έγκρισης Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί στη μελέτης, η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.-Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης Περιφερειακής Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης μπορεί να επιβάλει πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους ή να μεταβάλει τους αρχικούς. Η Πρόεδρος της Mητροπολιτικής Επιτροπής της M.Ε. Θεσσαλονίκης Τα Μέλη Ιωάννα Τζάκη (όπως αναφέρονται ανωτέρω) 11

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 59

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 59 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /30.08.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 107

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /30.08.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 107 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 16 Αριθμ. Συνεδρίασης 16 η /11.10.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 117

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 16 Αριθμ. Συνεδρίασης 16 η /11.10.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 117 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /09.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 81

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /09.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 81 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /28.02.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 19

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /28.02.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 19 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 62

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 96

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 96 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 69

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 69 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 146

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 146 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 1 Αριθμ. Συνεδρίασης 1 η /14.01.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 4

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 1 Αριθμ. Συνεδρίασης 1 η /14.01.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /12.06.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 74

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /12.06.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 74 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 134

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 134 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /25.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 103

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /25.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 103 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /16.10.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 119

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /16.10.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 119 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /06.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 42

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /06.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 42 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 21 Αριθμ. Συνεδρίασης 21 η /26.11.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 128

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 21 Αριθμ. Συνεδρίασης 21 η /26.11.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 128 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα