ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 59

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 59"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 59 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 28/05/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συσκέψεων του Περιφερειακού Συμβουλίου η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. ΜΗΤΡ.Ε. οικ (284)/ προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010. Παρόντες : 1. Τζάκη Ιωάννα, Πρόεδρος 2. Φεστερίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος 3. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 4. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος 5. Βασιλειάδου Ευτέρπη, τακτικό μέλος 6. Κελεσίδου Χριστίνα, τακτικό μέλος 7. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό μέλος 8. Κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος 9. Ζιώγας Ιωάννης, τακτικό μέλος 10. Μπαρμπουνάκης Χαράλαμπος, τακτικό μέλος 11. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος 12. Βάνης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος 13. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Τσαμασλής Γεώργιος. Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Δεν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Κανάκας Βασίλειος, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε η κ. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος, η κ. Φύκα Ελένη, τακτικό μέλος, την οποία αντικατέστησε ο κ. Βάνης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Αβραμίδης Γαβριήλ, τακτικό μέλος, ο κ. Δράγας Αδάμ, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος, και ο κ. Βελόπουλος Κυριάκος, τακτικό μέλος. Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Ε. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 1

2 ΘΕΜΑ 6 ο : «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Λειτουργία υφιστάμενου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης με τρεις ενεργές (3) υδρευτικές γεωτρήσεις και ανόρυξη τριών (3) υδρευτικών γεωτρήσεων, για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου, στη ΤΚ Μελισσοχωρίου της Δ.Ε. Μυγδονίας, του Δήμου Ωραιοκάστρου, της ΠΕ Θεσσαλονίκης»» Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 6 ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Λειτουργία υφιστάμενου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης με τρεις ενεργές (3) υδρευτικές γεωτρήσεις και ανόρυξη τριών (3) υδρευτικών γεωτρήσεων, για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου, στη ΤΚ Μελισσοχωρίου της Δ.Ε. Μυγδονίας, του Δήμου Ωραιοκάστρου, της ΠΕ Θεσσαλονίκης»». Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον Εντεταλμένο Σύμβουλο στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου κ. Θάνο Αλέξανδρο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αρ. πρωτ.: /14275 π.ε./ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών/Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού. Ανέφερε αναλυτικά τις γεωτρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή και τόνισε την αναγκαιότητα ανόρυξης νέων γεωτρήσεων καθώς κάποιες που ήδη υπάρχουν θα καταργηθούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε νιτρικά. Ακολούθησαν διευκρινήσεις επί του θέματος από τον κ. Κ. Μπακαλούδη, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μπακαλούδης ανέφερε ότι το έργο χωρίζεται σε δύο υποέργα: α) το υφιστάμενο δίκτυο και β) η εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα που προκύπτουν από το υφιστάμενο δίκτυο. Τόνισε ότι η ανόρυξη των τριών νέων γεωτρήσεων είναι απαραίτητη λόγω των αναγκών του Δήμου σε νερό. Κατόπιν ζήτησε το λόγο ο κ. Κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος, ο οποίος στην τοποθέτησή του είπε ότι πρέπει να γίνεται ορθολογική διαχείριση του υδάτινου αποθέματος και ρώτησε πώς εξασφαλίζεται αυτό. Αναφέρθηκε επίσης στη διαφορά που υπάρχει στους όρους «νιτρώδη» και «νιτρικά», λέγοντας ότι τα νιτρικά αφορούν τη σκληρότητα του νερού, ενώ τα νιτρώδη είναι καρκινογόνες ουσίες. Επ αυτών ο κ. Μπακαλούδης απάντησε ότι ο έλεγχος για την ορθολογική διαχείριση του νερού γίνεται με την τοποθέτηση υδρομέτρων σε κάθε γεώτρηση και σε σχέση με την περιεκτικότητα σε νιτρικά, διεξάγονται έλεγχοι προκειμένου να δοθεί η άδεια χρήσης νερού από την ΑΔΜΘ. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Θάνου Αλέξανδρου, Εντεταλμένου Συμβούλου στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου, της τοποθέτησης του κ. Κουκουλεκίδη Παντελή, τακτικού μέλους, των διευκρινήσεων που δόθηκαν από τον κ. Κ. Μπακαλούδη, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, και της διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ. 2092/ απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 1/ απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το αριθμ. 3925/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ 2628/ απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Μητροπολιτικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.», την με αρ. πρωτ.: /14275 π.ε./ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών/Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού και πιο συγκεκριμένα τα κατωτέρω: 1. Ο Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160 Α / ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 2

3 2. Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 3. Το ΠΔ 133/10 (ΦΕΚ 226 Α / ) «Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 4. Ο Ν 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 5. Η ΚΥΑ 69269/5387/ (ΦΕΚ 678/Β/90) για την «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες. Περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/86». 6. Η Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) με Αριθ. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21Β/ ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Νόμου 4014/ (Φ.Ε.Κ. 209Α/2011)» όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α / (ΦΕΚ 1565 Β/ ).» 7. Η ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391 Β / ) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του αρ.3 του Ν.3010/02» 8. Ο Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201Α/ ) Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις» 9. Ο Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280Α/ ) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2000» 10. Η ΚΥΑ 43504/05 (ΦΕΚ 1784/Β / ) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών». 11. Το Π.Δ. 51/07 (ΦΕΚ54Α/ ) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2000» 12. Η ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892 Β / ) «Ποιότητα του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 13. Η με Α.Π. οικ. 2358/ (ΦΕΚ 1305 Β / ) Απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. με θέμα «Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και διαχείριση επιφανειακών και υπογείων υδάτων του Ν. Θεσσαλονίκης» όπως συμπληρώθηκε με την υπ αρ. οικ.75/ Απόφαση ως προς τις αποστάσεις μεταξύ γεωτρήσεων όπως ισχύει σήμερα. 14. Η ΚΥΑ 6919/ (ΦΕΚ248Δ/ ) «Χαρακτηρισμός των λιμναίων χερσαίων και υδάτινων περιοχών του υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλβης-Κορώνειας και Μακεδονικών Τεμπών ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών» και καθορισμός ζωνών προστασίας και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης» και το Παράρτημα 1 «Οριοθέτηση περιοχών προστασίας Εθνικού Πάρκου Υγροτόπου των Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών» (ΦΕK416Δ/ ) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 39542/ (ΦΕΚ441ΤΑΑΠ/ ) «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 6919/ Κ.Υ.Α. «Χαρακτηρισμός των λιμναίων χερσαίων και υδάτινων περιοχών του υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλβης-Κορώνειας και Μακεδονικών Τεμπών ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών» και καθορισμός ζωνών προστασίας και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης» (Δ 248) (διόρθωση Δ 416). 15 Η ΚΥΑ οικ /11 (ΦΕΚ 1440 Β / ) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ /12 (ΦΕΚ 1190 Β ), ΚΥΑ /12 (ΦΕΚ 1881/Β) και ΚΥΑ /12 (ΦΕΚ 3368 Β ). 16 O Ν.4042/12 (ΦΕΚ 24Α/ ) Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνηση με την οδηγία 2008/98/ΕΚ ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 17 Ο N.3028/ (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 3

4 18 Η ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β / ) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός διαχείρισης» 19 Η KYA ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β / ) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689. αντικατάσταση της υπ αρ /1546/97 ΚΥΑ..» 20 Η KYA ΗΠ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β / ) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθμ /725 κοινή υπουργική απόφαση.» 21 Η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312 Β / ) «Μέτρα, Όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» 22 Η με αρ.πρωτ.1064/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, "Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας". 23 Η με αρ. πρωτ. 3190/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης " Επικύρωση εκλογής νέου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης". 24 Την υπ αρ. οικ. 985/13 (ΦΕΚ 687 Β / ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση Άσκησης Αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 25 Η με αρ. πρ. 4964/ αξιολόγηση φακέλου υδρευτικής κατάστασης Τ.Κ Μελισσοχωρίου του Ν. Θεσσαλονίκης από την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 26 Η με αρ. πρ. 4834/ διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος από την ΔΥΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ. για γνωμοδότηση από την υπηρεσία μας (δικό μας /14275/ ). 27 Η με αρ. πρ (1355)/ αποστολή δημοσιοποίησης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του σχετικού φακέλου του έργου του θέματος από την Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.(δικό μας /14880/ ) 28 Η με αριθ. πρωτ 1932/ τεχνική έκθεση για την αύξηση πληθυσμού της Τ.Κ Μελισσοχωρίου του Δήμου Ωραιοκάστρου.(δικό μας 32773/1095/ ) 29 Tα με αριθ.πρωτ 459/ ενημερωτικά-διευκρινιστικά στοιχεία του Δήμου Ωραιοκάστρου. (δικό μας /3562/ ) Με το 26 σχετ. διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας, από τη ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ, η μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την δραστηριότητα «Λειτουργία υφιστάμενου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης με τρεις ενεργές (3) υδρευτικές γεωτρήσεις και ανόρυξη τριών (3) υδρευτικών γεωτρήσεων, για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου, στη ΤΚ Μελισσοχωρίου της Δ.Ε. Μυγδονίας, του Δήμου Ωραιοκάστρου, της ΠΕ θεσσαλονίκης». Η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του 7 ου σχετ. και απεστάλει στην υπηρεσία μας με το 27 σχετ. Κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις μέσα στην οριζόμενη από τον νόμο προθεσμία. Σε συνέχεια των ανωτέρω και μετά από τον έλεγχο της μελέτης, η Μητροπολιτική Επιτροπή Γνωμοδοτεί ομόφωνα Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Λειτουργία υφιστάμενου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης με τρεις ενεργές (3) υδρευτικές γεωτρήσεις και ανόρυξη τριών (3) υδρευτικών γεωτρήσεων, για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου, στη ΤΚ Μελισσοχωρίου της Δ.Ε. Μυγδονίας, του Δήμου Ωραιοκάστρου, της ΠΕ Θεσσαλονίκης», με την προϋπόθεση της τήρησης των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών. 1. Είδος, μέγεθος και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά έργου 1.1 Συνοπτικά στοιχεία έργου Επωνυμία: «Δήμος Ωραιοκάστρου Π.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Είδος έργου: Υδρευτικές γεωτρήσεις 4

5 Κατάταξη: Σύμφωνα με την ΥΑ 1958/ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 21Β/ το σύνολο του έργου ανήκει στο Παράρτημα ΙΙ, Ομάδα 2 η : Υδραυλικά Έργα και αποτελείται από τις περιπτώσεις με α/α 6. Υδρογεωτρήσεις - Υποκατηγορίας Α2, α/α 7. Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους & χρήσης - Κατηγορίας Β, και έτσι στο σύνολό του κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2. Θέση έργου: Εντός των ορίων του αγροκτήματος Μελισσοχωρίου της Δ.Ε Μυγδονίας, του Δήμου Ωραιοκάστρου, της ΠΕ θεσσαλονίκης». 1.2 Περιγραφή έργου: Το έργο αφορά στην ανόρυξη τριών (3) υδρευτικών γεωτρήσεων και στη λειτουργία τριών (3) υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων που βρίσκονται στην κτηματική περιοχή Μελισσοχωρίου του Δήμου Ωραιοκάστρου για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των μόνιμων κατοίκων (28 σχετ) μέσω τριών υφισταμένων δεξαμενών και υφισταμένων αγωγών μεταφοράς νερού μήκους 5.250μ Το υφιστάμενο δίκτυο Μελισσοχωρίου αποτελείται από οκτώ γεωτρήσεις, αγωγούς μεταφοράς νερού συνολικού μήκους ~5.250μ. και τρεις δεξαμενές συγκέντρωσης νερού στις περιοχές (Σταμ Πέτρα, Μπιζινούς Τούμπας και Παπαδιά). Από τις γεωτρήσεις οι τρεις (3) στις περιοχές (Ούνισμα, Πάνω νερά, Κάτω νερά), είναι επιβαρυμένες με νιτρικά. Η γεώτρηση στη περιοχή Νηπιαγωγείο λόγω βλάβης και τεχνικών προβλημάτων έχει καταστραφεί και είναι ανενεργή. Η γεώτρηση στη περιοχή Ντουκρουτσιά έχει μικρή παροχή (5m 3 /ώρα) και οι γεωτρήσεις στις περιοχές Χαράματα, Βλάχου, και Σταμ Πέτρα είναι αυτές που κυρίως καλύπτουν τις υδρευτικές ανάγκες στην περιοχή Μελισσοχωρίου κατά την χειμερινή περίοδο. Κατά την θερινή περίοδο η ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου ενεργοποιεί όλα τα έργα υδροληψίας. Το νερό από τις γεωτρήσεις που έχουν νιτρικά χρησιμοποιείται ύστερα από πρόσμιξη. Σύμφωνα με την αξιολόγηση του Φακέλου (Υδρευτική Κατάσταση της Τ.Κ. Μελισσοχωρίου (σχετ 25) προτείνεται η κατάργηση των γεωτρήσεων που είναι επιβαρυμένες με νιτρικά και η αναζήτηση νέων θέσεων έργων υδροληψίας στην ορεινή ζώνη διότι οι υδροφορείς από τους οποίους αντλούν οι γεωτρήσεις έχουν επιβαρυνθεί λόγω της έντονης γεωργικής δραστηριότητας. Οι γεωτρήσεις στις περιοχές Χαράματα, Βλάχου Ντουκρουτσιά, χωροθετούνται στην υδρολογική λεκάνη απορροής Γαλλικού (GR04), ενώ οι γεωτρήσεις στις περιοχές Ούνισμα, Στάμ Πέτρα, Πάνω Νερά, Κάτω νερά και Νηπιαγωγείο χωροθετούνται στην υδρολογική λεκάνη απορροής Χαλκιδικής (GR05), του Υδατικού Διαμερίσματος 10 (Κεντρικής Μακεδονίας). Από τις οκτώ γεωτρήσεις οι πέντε που βρίσκονται στις περιοχές Ούνισμα, Πάνω νερά, Κάτω νερά, Στάμ Πέτρα και Νηπιαγωγείο βρίσκονται, εντός της Γ ζώνης Εθνικού Πάρκου «Λιμνών Κορώνειας, Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών». Η χωροθέτηση και τα τεχνικά στοιχεία των υδρογεωτρήσεων παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Α/Α Περιοχή ΕΓΣΑ 85 Χ Υ Βάθος σωλήνωσης (μ.) Διαμ. Σωλήνωσης (μ.) Παροχή (μ 3 /ώρα) ΓΜ1 Ούνισμα ΓΜ2 Χαράματα ΓΜ3 Βλάχου ΓΜ4 Σταμ Πέτρα ΓΜ5 Ντουκρουτσιά ΓΜ6 Νηπιαγωγείο* ανενεργή ΓΜ7 Πάνω νερά ΓΜ8 Κάτω νερά Η χωροθέτηση και τα τεχνικά στοιχεία των δεξαμενών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 5

6 Α/Α Περιοχή ΕΓΣΑ 85 Διαστάσεις Χ Υ (μ.) Χωρητικότητ α (μ 3 ) ΔΜ1 Σταμ Πέτρα ΔΜ2 Παπαδια ΓΜ6 ΔΜ3 Μπιζινούς Τούμπας ,9*4 200 Τρόπος σύνδεσης γεωτρήσεων και δεξαμενών ΓΜ2,ΓΜ3, ΓΜ4,ΓΜ5 ΓΜ7,ΓΜ8, ΓΜ1 Τα δίκτυα μεταφοράς νερού παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Α/Α Από Έως Μήκος(μ) Φ(mm) Υλικό Πίεση 1 ΓΜ1 ΔΜ3 ~1.900μ. 200 PVC 10 2 ΓΜ2 ΔΜ1 ~500μ. 140 PVC 10 3 ΓΜ3 ΔΜ1 ~350μ. 140 PVC 10 4 ΓΜ4 ΔΜ1 ~100μ. 110 PVC 10 5 ΓΜ5 ΔΜ1 ~300μ. 90 PVC 10 6 ΓΜ6 ΔΜ2 ~100μ. 110 ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 10 7 ΓΜ7 ΔΜ3 ~1.000μ. 140 PVC 10 8 ΓΜ8 ΔΜ3 ~1.000μ. 140 PVC 10 Οι υδρευτικές ανάγκες στην περιοχή Μελισσοχωρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας προσκόμισε ο Δήμος Ωραιοκάστρου είναι οι εξής: Κανονική περίοδος: 5.160*270*0,25/0,8= m 3 Καλοκαιρινή περίοδο: 5.160*90*0,25*1,5/0,8= m 3 Σύνολο: m 3 /έτος Από τον πίνακα των υδρογεωτρήσεων προκύπτει ότι οι γεωτρήσεις οι οποίες λειτουργούν αντλούν m3/έτος, και προκύπτει έλλειμμα στις υδρευτικές ανάγκες της περιοχής. (85*360*16= ) 2.1 Άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση των αναγκών. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο οικισμός Μελισσοχωρίου έχει ανεπάρκεια ποσοτική και ποιοτική σε νερό ύδρευσης, και σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες των τελευταίων ετών με την γνωστή λειψυδρία και την εξαντλητική λειτουργία των υπαρχουσών γεωτρήσεων καταλήγουμε στην αναγκαιότητα της άμεσης κατασκευής του έργου ανόρυξης των τριών γεωτρήσεων, οι οποίες αν και εφόσον παρέχουν την αναμενόμενη παροχή θα λύσουν οριστικά το πρόβλημα λειψυδρίας στην περιοχή. 2.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό ανόρυξη γεωτρήσεων ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 1 η ΓΕΩΤΡΗΣΗ Περιοχή ανόρυξης Σταμ Πέτρα κοντά στην υφιστάμενη δεξαμενή Περιοχή Μελισσοχωρίου Δήμος Ωραιοκάστρου Νομός Θεσσαλονίκης ΓΥΣ 1/5.000 Αρ. φ 3376/4 Συντεταγμένες Χ =-4.797, Ψ = φ= , λ= από Γεώτρησης Αθήνα ΕΓΣΑ 87 Ε = , Ν = Υδατικό Διαμέρισμα 10 Κεντρικής Μακεδονίας Βάθος διάτρησης 250+/- 30μ. Διάμετρος τελικής σωλήνωσης 8 6

7 Βάθος σωλήνωσης 250+/- 30μ. Πιεζόμετρο ~160μ. (1 ) Περιφραγματικός 8 /4χλ / βάθος σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης Χαλικόφιλτρο Διαβαθμισμένο 4-8mm, ~ 20m 3 Αναμενόμενη παροχή ~ 40μ 3 / ώρα 2 η ΓΕΩΤΡΗΣΗ Περιοχή ανόρυξης Μπιζινούς Τούμπα Περιοχή Μελισσοχωρίου Δήμος Ωραιοκάστρου Νομός Θεσσαλονίκης ΓΥΣ 1/5.000 Συντεταγμένες Αρ. φ 3376/4 Γεώτρησης φ= , λ= Χ =-2.529, Ψ = 694 από Αθήνα ΕΓΣΑ 87 Ε = , Ν = Υδατικό Διαμέρισμα 10 Κεντρικής Μακεδονίας Βάθος διάτρησης 250+/- 30μ. Διάμετρος τελικής σωλήνωσης 8 Βάθος σωλήνωσης 250+/- 30μ. Πιεζόμετρο ~160μ. (1 ) Περιφραγματικός 8 /4χλ / βάθος σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης Χαλικόφιλτρο Διαβαθμισμένο 4-8mm, ~ 20m 3 Αναμενόμενη παροχή ~ 40μ 3 / ώρα Περιοχή ανόρυξης Περιοχή Δήμος Νομός Συντεταγμένες Γεώτρησης 3 η ΓΕΩΤΡΗΣΗ Νηπιαγωγείο Μελισσοχωρίου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης ΓΥΣ 1/5.000 Αρ. φ 3377/3 Χ =-3.757, Ψ = φ= , λ= από Αθήνα ΕΓΣΑ 87 Ε = , Ν = Κεντρικής Μακεδονίας Υδατικό Διαμέρισμα Βάθος διάτρησης 250+/- 30μ. Διάμετρος τελικής σωλήνωσης 8 Βάθος σωλήνωσης 250+/- 30μ. Πιεζόμετρο ~160μ. (1 ) Περιφραγματικός 8 /4χλ / βάθος σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης Χαλικόφιλτρο Διαβαθμισμένο 4-8mm, ~ 20m 3 Αναμενόμενη παροχή ~ 40μ 3 / ώρα 4 Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α) με αριθ. Η.Π /549/Ε.103 (Φ.Ε.Κ 488Β/ ) και με αριθ. Η.Π /1075/Ε103 (ΦΕΚ 920Β/ ) και το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α / ) Επιφανειακά νερά : όπως καθορίζονται στην ΚΥΑ 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438 Β/3-7-86) σε συνδυασμό με την 30οικ. 2885/ απόφαση Νομάρχη ( ΦΕΚ 1079/ ) 5 Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις: 1. Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α / ) όσον αφορά τη στάθμη θορύβου στο χώρο εργασιών. Ειδικότερα στην εκτός σχεδίου περιοχή γίνεται το όριο των 65dB, ενώ στην περιοχή εντός του οικισμού το όριο των 50dB. 2. Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κυκλοφορικού θορύβου ορίζεται στην ΥΑ 17252/ (ΦΕΚ395Β/ ) 6 Τεχνικά έργα, μέτρα, όροι και περιορισμοί για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα υποβάθμισης του περιβάλλοντος. 7

8 Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρηση τους, αφορούν: Το φορέα του έργου, που είναι ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Τις αρμόδιες για τη λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και Φορείς Τους προϊσταμένους των παραπάνω Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρηση τους Τον ανάδοχο του έργου, στο μέρος που τον αφορούν 7 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Να εξασφαλισθούν όλες οι γνωμοδοτήσεις όλων των αρμόδιων φορέων για την έκδοση της ΑΕΠΟ του έργου του θέματος. 2. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου, για οποιαδήποτε επέμβαση σε έκταση δασικού χαρακτήρα, θα πρέπει να εφαρμοσθούν οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από την δασική νομοθεσία. 3. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατά τη λειτουργία μηχανημάτων, συνεργείων κλπ) 4. Να τηρούνται τα προβλεπόμενα στη με αριθμ. οικ.2358/ Απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. με θέμα «Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και διαχείριση επιφανειακών και υπογείων υδάτων του Ν. Θεσσαλονίκης», όπως συμπληρώθηκε με την υπ αρ. οικ.75/ Απόφαση ως προς τις αποστάσεις μεταξύ γεωτρήσεων. 5. Το υπό κατασκευή έργο πρέπει να εφοδιαστεί με άδεια χρήσης νερού από τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 6. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατασκευή της γεώτρησης με την χρήση περιφραγματικών σωλήνων και ειδικού ενέματος για την απομόνωση της από πιθανές πηγές ρύπανσης. 7. Οι γεωτρήσεις να απέχουν τουλάχιστον 50m από σύστημα σηπτικού - απορροφητικού βόθρου 8. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία ανθρώπων, ζώων και περιουσιών από τυχόν κινδύνους που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών. 9. Να γίνει προσωρινή περίφραξη των βοηθητικών δεξαμενών πολτού κυκλοφορίας καθίζησης και οριστική επαναπλήρωση και διαμόρφωσή τους μετά το πέρας των εργασιών Επίσης να ληφθούν προστατευτικά μέτρα στα σημεία που ο αγωγός έρχεται σε επαφή με το περιβάλλον (στόμια αγωγών, φρεάτια κλπ.) 10. Κατά την εκτέλεση του έργου εφόσον εντοπισθούν αρχαιότητες οι εργασίες να διακοπούν και να ειδοποιηθεί η αρμόδια κατά περίπτωση Αρχαιολογική υπηρεσία. 11. Για τη συγκράτηση της εκπεμπόμενης σκόνης να υπάρξει μέριμνα για τακτική διαβροχή των δρόμων κυκλοφορίας φορτηγών & μηχανημάτων στο χώρο του έργου. 12. Τα μηχανήματα και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν να είναι σε καλή κατάσταση να συντηρούνται σωστά για την ελαχιστοποίηση εκπομπής καυσαερίων και σκόνης και να έχουν την σήμανση CE. 13. Απαγορεύεται η πλύση των μηχανημάτων και οχημάτων στον εργοταξιακό χώρο. 14. Απαγορεύεται η προσωρινή ή μόνιμη απόθεση υλικών σχετιζόμενων με την κατασκευή του έργου (αμμοχάλικα, προϊόντα εκσκαφής, σωλήνες), εκτός της ζώνης επέμβασης, σε δασικές εκτάσεις και σε θέσεις με έντονες κλίσεις. 15. Οι χώροι απόθεσης υλικών να διατηρούνται καθαροί και να μην υπάρχουν διάσπαρτα απόβλητα ή/και άχρηστα υλικά 16. Τα προκύπτοντα πάσης φύσεως στερεά απόβλητα να συλλέγονται και να απομακρύνονται (συσκευασμένα σε κατάλληλους σάκους) είτε από τα συνεργεία αποκομιδής του οικείου Ο.Τ.Α. είτε από αδειοδοτημένο συλλογέα / μεταφορέα προκειμένου να διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων. Γενικά, η διαχείριση των στερεών αποβλήτων να γίνεται βάσει των διατάξεων της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β ). 17. Η διαχείριση των χρησιμοποιημένων λιπαντικών-ελαίων που τυχόν προκύπτουν από τα φορτηγά και τα μηχανήματα κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου να γίνεται βάσει των διατάξεων του ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64 Α /2-3-04). 18. Σε περίπτωση διαρροής λαδιών, καυσίμων κλπ από μηχάνημα έργου ή όχημα να γίνει άμεσα εξυγίανση αποκατάσταση του εδάφους με χρήση κατάλληλων απορροφητικών 8

9 υλικών. Εφόσον η διαρροή είναι συχνή να αντικατασταθεί άμεσα το προβληματικό μηχάνημα ή όχημα. Το εργοτάξιο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με επαρκή ποσότητα κατάλληλων απορροφητικών υλικών για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης διαρροών λιπαντικών, ελαίων, καυσίμων κλπ. Τα προκύπτοντα από τυχόν διαρροές ρυπασμένα με λιπαντικά ή/κα πετρελαιοειδή προσροφητικά υλικά ή/και εδαφικό υλικό, να συλλεχθούν σε ειδικούς κάδους και η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί επικινδύνων αποβλήτων (Κ.Υ.Α. αριθ.η.π.13588/725/ (ΦΕΚ 383Β/ '), Κ.Υ.Α. αριθ. Η.Π /1159/ (ΦΕΚ791Β/ /)). 19. Να τοποθετηθούν χηµικές τουαλέτες για χρήση από το προσωπικό. Η επεξεργασία ή/και διάθεση των ανθρωπίνων λυμάτων που προκύπτουν να γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις και την ΚΥΑ /41/09 (ΦΕΚ412Β/ ). 20. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη, η ανεξέλεγκτη διάθεση ή η καύση στερεών αποβλήτων. 21. Απαγορεύεται η διάθεση αποβλήτων σε ρέματα, σε ιδιωτικούς δημόσιους ή κοινόχρηστους χώρους και γενικά σε κάθε φυσικό αποδέκτη της περιοχής. 22. Η ποσότητα νερού που θα προέλθει από τις δοκιμαστικές αντλήσεις να διατεθεί εντός των αγροτεμαχίων εάν είναι εφικτό ή σε φρεάτια ομβρίων υδάτων εντός της κατοικημένης περιοχής. 23. Οι τυχόν αποψιλώσεις που θα γίνουν για την κατασκευή του έργου του θέματος θα περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες 24. Να ληφθούν μέτρα στεγανοποίησης της επιφάνειας των γεωτρήσεων (π.χ τοποθέτηση πλάκας σκυροδέματος), ώστε να αποτραπεί η κατείσδυση επιφανειακών υδάτων προς σ αυτές σε ακτίνα τουλάχιστον 1m από τα όρια των περιφραγματικών σωλήνων. 25. Μετά το πέρας των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται στη συλλογή και απομάκρυνση των πάσης φύσεως άχρηστων υλικών, εργοταξιακών εγκαταστάσεων. 26. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε το επίπεδο θορύβου να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό και πάντοτε εντός των ορίων που καθορίζονται από τις εκάστοτε διατάξεις τις νομοθεσίας. 27. Σε κάθε γεώτρηση να υπάρχει πιεζομετρικός σωλήνας ώστε να είναι εφικτή η μέτρηση της στάθμης άντλησης και ηρεμίας. 28. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών να καταγραφούν τα στοιχεία της γεώτρησης (γεωλογική τομή, στοιχεία αντλήσεων, υπολογισμοί υδραυλικών παραμέτρων, χημικές αναλύσεις κλπ) και η ισχύς του αντλητικού συγκροτήματος, και να κατατεθούν στην Υπηρεσία μας και στη Δ/νση Υδάτων της Κεντρικής Μακεδονίας, εντός τριών (3) μηνών από την ηλεκτροδότηση. 8. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Η αντλούμενη ποσότητα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις υδρευτικές ανάγκες στην ΤΚ Μελισσοχωρίου της Δ.Ε. Μυγδονίας, του Δήμου Ωραιοκάστρου, της ΠΕ θεσσαλονίκης όλη τη διάρκεια του έτους. 2. Να μετράτε η παροχή των γεωτρήσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα και να τηρούνται αρχεία για την παρακολούθηση τυχόν πτωτικών τάσεων. 3. Η μεγίστη αντλούμενη ποσότητα νερού από τις γεωτρήσεις, δεν θα υπερβαίνει την κρίσιμη παροχή. 4. Κατά την διάρκεια λειτουργίας των γεωτρήσεων, να γίνεται συστηματικός έλεγχος και καταγραφή της ποιότητας του νερού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως επίσης και να γίνεται τακτική συντήρηση των εγκαταστάσεων χρήσης του νερού, για την αποφυγή βλάβης που να οδηγεί σε απώλειες του 5. Σε περίμετρο 50m από τη γεώτρηση απαγορεύεται η διάθεση πάσης φύσεως στερεών αποβλήτων καθώς και η επιφανειακή ή υπεδάφια διάθεση υγρών αποβλήτων ή η εγκατάσταση και λειτουργία ρυπογόνου για το έδαφος και τα επιφανειακά/υπεδάφια ύδατα, δραστηριότητας. 6. Να εξασφαλισθεί η δυνατότητα χρήσης των γεωτρήσεων και για ανεφοδιασμό οχημάτων πυρόσβεσης. 7. Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας αξιοποίησης των γεωτρήσεων, να λαμβάνονται μέτρα ώστε να καθίσταται αδύνατη η άντληση νερού (να σφραγιστεί με άργιλο ή να τσιμεντωθεί ) κα να ενημερωθούν εγγράφως οι αρμόδιες Υπηρεσίες. 9

10 8. Να τοποθετηθεί υδρομετρητής στις γεωτρήσεις για την καταγραφή των παροχών. 9. Ο κύριος του έργου και ο Ανάδοχος οφείλουν να τηρούν στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κλπ), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή. 9 Γενικοί Όροι 1. Μεταβολή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην μελέτη, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσης, είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 2. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων θα πρέπει να βρίσκεται στο χώρο λειτουργίας των γεωτρήσεων και να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο από αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 3. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί στην Μ.Π.Ε., η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να επιβάλει πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους ή να μεταβάλει του αρχικούς. 4. Η εφαρμογή των ανωτέρω περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία των γεωτρήσεων. Η μη τήρηση των ανωτέρω όρων, η εκτέλεση εργασιών καθ υπέρβαση των όρων και προϋποθέσεων της Απόφασης Ε.Π.Ο. και των όσων αναφέρονται στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. και η πρόκληση ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος συνεπάγονται κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 13 & 14 του Ν. 3199/2003 καθώς και των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86 όπως αυτός ισχύει σήμερα και το αρ. 21 του Ν. 4014/ , πέρα από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 5. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου να προσκομίσει στη Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας πριν την έκδοση Άδειας Χρήσης Νερού βεβαίωση καταλληλότητας νερού από την Δ/νση Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (12 σχετ.). Η Πρόεδρος της Mητροπολιτικής Επιτροπής της M.Ε. Θεσσαλονίκης Τα Μέλη Ιωάννα Τζάκη (όπως αναφέρονται ανωτέρω) 10

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /09.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 81

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /09.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 81 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 16 Αριθμ. Συνεδρίασης 16 η /11.10.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 117

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 16 Αριθμ. Συνεδρίασης 16 η /11.10.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 117 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /28.02.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 19

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /28.02.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 19 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 96

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 96 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 62

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 69

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 69 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /30.08.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 107

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /30.08.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 107 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /12.06.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 74

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /12.06.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 74 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 1 Αριθμ. Συνεδρίασης 1 η /14.01.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 4

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 1 Αριθμ. Συνεδρίασης 1 η /14.01.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 146

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 146 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 132

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 132 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 134

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 134 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /25.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 103

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /25.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 103 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 95

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 95 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /06.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 42

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /06.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 42 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 21 Αριθμ. Συνεδρίασης 21 η /26.11.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 128

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 21 Αριθμ. Συνεδρίασης 21 η /26.11.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 128 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα