ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΓΕΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΓΕΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΓΕΣΙΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΩΝΤΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ WILSON LEARNING ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Για περισσότερα από 30 χρόνια, η Wilson Learning µελετάει και ασχολείται µε το θέµα της Ηγεσίας, έχοντας βοηθήσει τους πελάτες της να αναπτύξουν τα δικά τους µοντέλα και να εφαρµόσουν πρακτικές ηγεσίας που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους. Έχουµε καταλήξει στο συµπέρασµα ότι από το πως οι ηγέτες βλέπουν τη θέση τους και το σκοπό τους µέσα στην εταιρία, καθορίζεται ο βαθµός επιτυχίας της εταιρικής στρατηγικής. Σε αυτό το άρθρο, παρουσιάζουµε τη δική µας οπτική γωνία σχετικά µε την ηγεσία που συνοψίζεται στο ότι για να είναι αποτελεσµατική θα πρέπει να διατηρεί µια ισορροπία ανάµεσα στην Ουσία και στον Τύπο. Κάνουµε µια εκτενή αναφορά για το πως η Ουσία και ο Τύπος εκφράζονται από τους σηµερινούς ηγέτες. Επιπροσθέτως, δείχνουµε πως τα διαφορετικά επίπεδα ηγεσίας έχουν ανάγκη από διαφορετικούς Τύπους, τονίζοντας, ωστόσο, ότι όλα πρέπει να είναι δοµηµένα σε µια κοινή Ουσία. Για την Wilson Learning, ο σκοπός του ηγέτη είναι να εµπλέκει και δεσµεύει τους άλλους στο να δίνουν όλη τους την ενέργεια για τη δηµιουργία «αξίας» και την επίτευξη των στόχων. Αυτή η απλή φράση περιέχει κάποια σηµαντικά στοιχεία που αποτελούν τον πυρήνα της δικής µας φιλοσοφίας: «Να εµπλέκει άλλους». Αυτή είναι µια ευδιάκριτη διαφορά ανάµεσα στον ηγέτη και σε οποιοδήποτε άλλο άτοµο συµµετέχει στην επίτευξη των στόχων. Για να επιτευχθούν συγκεκριµένοι και προκαθορισµένοι επιχειρηµατικοί στόχοι, οι ηγέτες δεν πρέπει µόνο να κατευθύνουν αλλά και να εµπνέουν τους άλλους. Θα πρέπει, επίσης, να χρησιµοποιούν το ταλέντο του καθενός και να το συνδέουν µε το όραµα της εταιρίας. «Να δεσµεύει τους άλλους να δίνουν όλη τους την ενέργεια». εν είναι αρκετό για τους ηγέτες να οδηγούν τους ανθρώπους του στην «ευθυγράµµιση» ή στη συµµόρφωση µε τη στρατηγική ή τις πολιτικές της εταιρίας. Ο πραγµατικός ηγέτης τροφοδοτεί τον κόσµο του µε πάθος που αποτελεί το καύσιµο για να επιτύχει υψηλότερα επίπεδα δέσµευσης. Έτσι, οι εργαζόµενοι είναι έτοιµοι και αισθάνονται πρόθυµοι να δώσουν όλη τους τη δηµιουργικότητα, την ενέργεια και τη γνώση που διαθέτουν για την εταιρία τους και αυτό να το κάνουν σε καθηµερινή βάση. Ως αντάλλαγµα, οι εργαζόµενοι παίρνουν πίσω οτιδήποτε χρειάζονται για να αναπτυχθούν και να κερδίσουν επαγγελµατική αναγνώριση. «ηµιουργία αξίας και επίτευξης στόχων». Οι αποτελεσµατικοί ηγέτες γνωρίζουν ότι για να επιβιώσουν και αναπτυχθούν, οι µέτοχοι και οι εργαζόµενοι

2 θα πρέπει να αποκτούν προστιθέµενη αξία από την εταιρία. Έχοντας ικανοποιηµένους εργαζόµενους, παρέχοντας καλύτερα προϊόντα στους πελάτες και εξασφαλίζοντας στους µετόχους ότι θα έχουν οικονοµικά οφέλη, οι αποτελεσµατικοί ηγέτες επιχειρούν να κάνουν τους άλλους να είναι πιο στοχευµένοι στον παράγοντα της προστιθέµενης αξίας µέσω της προσωπικής και επιχειρηµατικής ανάπτυξης. Από την εµπειρία που έχουµε στο τοµέα της ηγεσίας, για περισσότερα από τριάντα χρόνια, είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε ότι οι ηγέτες που έχουν εκπληρώσει τον σκοπό τους - να εµπλέκουν και δεσµεύουν τους άλλους στο να δίνουν όλη τους την ενέργεια για τη δηµιουργία «αξίας» και την επίτευξη των στόχων έχουν µε επιτυχία ενσωµατώσει την Ουσία και τον Τύπο της αποτελεσµατικής ηγεσίας. Η Ουσία είναι εκείνα τα σηµαντικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν στους ηγέτες την ταυτότητα τους ή την προσωπική τους σφραγίδα. Ο Τύπος είναι όσα λέει και κάνει ένας ηγέτης. Στη πραγµατικότητα, πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος: το να «είναι κάποιος ηγέτης και να «πράττει» ως ηγέτης. υστυχώς, υπάρχουν πολλοί ηγέτες που δεν µπορούν να συνδυάσουν την Ουσία και τον Τύπο. Οι περισσότεροι από µας µπορούν να φέρουν στο µυαλό τους τη συνεργασία τους µε κάποιον ηγέτη που χαρακτηρίζονταν από πολύ Τύπο και ελάχιστη Ουσία - έναν ηγέτη που δρούσε αποτελεσµατικά χωρίς ωστόσο να πετυχαίνει το υψηλότερο επίπεδο δέσµευσης από τους ανθρώπους του. Αυτοί είναι οι ηγέτες που δίνουν την εντύπωση ότι ζητούν πολλά από τους άλλους αλλά όχι τόσο πολλά από τους ίδιους τους εαυτούς τους. ίνουν την εντύπωση ότι δεν µπορείς εύκολα να τους εµπιστευτείς γιατί δεν είσαι βέβαιος για τις προθέσεις τους ενώ φαίνεται να προσπαθούν να ευθυγραµµίσουν τους ανθρώπους τους µε τους στόχους της εταιρίας χωρίς να καταφέρνουν να τους δεσµεύουν πραγµατικά. Επίσης, µπορούµε να ανακαλέσουµε στη µνήµη µας συνεργασίες µε ηγέτες που διέθεταν πολύ Ουσία αλλά λίγο Τύπο. Αυτοί είναι ηγέτες που δηµιουργούν αίσθηµα εµπιστοσύνης και δέσµευσης στους άλλους αλλά που δεν έχουν την ικανότητα να κατευθύνουν την ενέργεια και τη δυναµική τη δική τους και των ανθρώπων τους προς µια κατεύθυνση. Με άλλα λόγια, έχουν εµπιστοσύνη στις αξίες τους αλλά δεν συµβαίνει το ίδιο µε τις ικανότητες τους. «Είµαι πεπεισµένος ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζοµένων µπορούν να δεσµεύσουν το σύνολο των ικανοτήτων τους και της ενέργειας τους στους εταιρικούς στόχους, µόνο όταν πιστέψουν ότι αυτοί οι στόχοι έχουν κάποιο νόηµα και είναι σηµαντικοί» - Jack J. Corcker, πρώην Πρόεδρος της SuperValu Inc. Η προσέγγιση της Wilson Learning στην αξιολόγηση και στην ανάπτυξη των ηγετών δηµιουργήθηκε µε τη πρόθεση να συνδυαστεί στην ηγεσία τόσο η Ουσία όσο και ο Τύπος. Η Ουσία σχετίζεται άµεσα µε αυτό που εµείς ονοµάζουµε Ηγετικό Χαρακτήρα είναι όλα εκείνα τα στοιχεία της ηγεσίας που διαµορφώνουν την εικόνα για το πως οι άνθρωποι βλέπουν και αντιµετωπίζουν την ηγεσία. Αντιθέτως, ο Τύπος αντιπροσωπεύει εκείνα τα στοιχεία της ηγεσίας που προσαρµόζονται και αλίζουν αφού εξαρτώνται άµεσα από το επίπεδο του ηγέτη και τους λειτουργικούς του ρόλους στην επιχείρηση.

3 ΗΓΕΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ: Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ Πολλοί αναποτελεσµατικοί ηγέτες προσβλέπουν σε µια ηγετική θέση πιστεύοντας ότι θα έχουν τη δύναµη και την εξουσία να κάνουν κάποια πράγµατα. Έχουν την εντύπωση ότι θα αποκτήσουν τη δύναµη α κάνουν κάποια πράγµατα µε τον τρόπο που εκείνοι θέλουν ή πιστεύουν. Ωστόσο, η εµπειρία µάς λέει ότι οι πιο πολλοί αποτελεσµατικοί ηγέτες αρχίζουν να αναπτύσσονται ρωτώντας τους εαυτούς τους όχι τι θα µπορούσαν να κάνουν έχοντας τη δύναµη του ηγέτη αλλά τι είδους ηγέτες θα ήθελαν να είναι. Αυτή η ενδοσκόπηση και η Αυτοαξιολόγηση αποτελούν αρχές και αξίες που καταδεικνύουν το ηγετικό πνεύµα που µπορεί να διαθέτει κάποιος. Ο Daniel Goleman στο βιβλίο του µε τίτλο «Συναισθηµατική Νοηµοσύνη» περιγράφει αυτά τα στοιχεία ως τους πιο σηµαντικούς παράγοντες και ικανότητες που πρέπει να έχει ένας ηγέτης και η Wilson Learning αναφέρεται σε αυτά µε τον όρο «Ηγετικός Χαρακτήρας». Ο Ηγετικός Χαρακτήρας αποτελείται από αξίες, χαρακτηριστικά και µια καθαρότητα του σκοπού και του ευρύτερου στόχου που θέτει, σε ατοµικό επίπεδο, ο κάθε ηγέτης. Ο Ηγετικός Χαρακτήρας εκφράζεται µέσω της συνέπειας της συµπεριφοράς που είναι ο βαθµός στον οποίο ένας ηγέτης συνδέει τις πράξεις του µε όσα λέει και εκφράζει. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν βιώσει, είτε στην επαγγελµατική είτε στη προσωπική τους ζωή, έναν ηγέτη που λειτούργησε ως πρότυπο Ηγετικού Χαρακτήρα. Ήταν εκείνος ο ηγέτης που επέδειξε πραγµατικό ενδιαφέρον για σας, σε ατοµικό επίπεδο, που σας βοήθησε ή υποστήριξε να αναπτυχθείτε επαγγελµατικά και που πάντα έµοιαζε να παίρνει αποφάσεις έχοντας διαύγεια, καθαρότητα και σαφή προσανατολισµό. Είναι το είδος του ηγέτη το οποίο «τραβάει» τους ανθρώπους και τους καθιστά πρόθυµους να δώσουν το υψηλότερο επίπεδο της ενέργειας τους. «Χρειάζεται µόνο η καρδιά για να δει κάποιος κάτι σωστά. Αυτό που είναι σηµαντικό είναι αδύνατο να το δει κάποιος µε τα µάτια του» - Antoine de Saint-Exupery Έχουµε καταλήξει ότι λίγες εταιρίες ή ηγέτες καταφέρνουν να καθορίσουν τα σηµαντικά στοιχεία του Ηγετικού Χαρακτήρα ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο. Στην πραγµατικότητα, η έρευνα µας έχει υποδείξει περισσότερους από 16 παράγοντες ηγετικού χαρακτήρα που σχετίζονται µε την επιτυχηµένη ηγεσία. Η Wilson Learning τους κατηγοριοποιεί σε τρία βασικά συστατικά στοιχεία: Προσωπικός Χαρακτήρας, Κοινωνικός Χαρακτήρας και Εταιρικός Χαρακτήρας. Προσωπικός Χαρακτήρας. Είναι ο χαρακτήρας που θα πρέπει να παραµένει σταθερός και αποφασιστικός σε κάθε αλλαγή που συµβαίνει στο περιβάλλον Κοινωνικός Χαρακτήρας. είχνοντας σεβασµό στους άλλους, κατανόηση και αναγνωρίζοντας τις ατοµικές διαφοροποιήσεις Εταιρικός Χαρακτήρας. Η προθυµία να τοποθετήσουµε τις ανάγκες των πελατών και της εταιρίας µπροστά από τις προσωπικές µας ανάγκες. Οι αποτελεσµατικοί ηγέτες επιδεικνύουν µια ισορροπία και των τριών βασικών συστατικών στοιχείων και τις δέχονται σαν πρωταρχικές αξίες. Ο Ηγετικός Χαρακτήρας αποτελεί τη βάση ή την Ουσία για την αποτελεσµατική ηγεσία. Πρόκειται, επίσης, για ένα από τα ελάχιστα απτά στοιχεία της ηγεσίας. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι ο Ηγετικός Χαρακτήρας εν µπορεί να αναπτυχθεί είτε το έχουν κάποιοι µέσα τους είτε όχι. Εµείς πιστεύουµε ότι όχι µόνο οι άνθρωποι

4 µπορούν να αναπτύξουν τον Ηγετικό Χαρακτήρα αλλά θα πρέπει να το κάνουν αν έχουν τη φιλοδοξία να βελτιώσουν τις ηγετικές τους ικανότητες. Τοποθετώντας το πιο απλά, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι δεν µπορεί κάποιος να αναπτύξει ένα ηγέτη αν πρώτα δεν µπορεί να αναπτύξει το άτοµο. Επίσης, αντιλαµβανόµαστε ότι οι επιχειρήσεις δεν αναπτύσσουν Ηγετικό Χαρακτήρα µε τους ίδιους τρόπους που αναπτύσσουν άλλες ικανότητες ηγεσίας. Η ανάπτυξη του Ηγετικού Χαρακτήρα προϋποθέτει από τους ηγέτες να κατανοήσουν και αξιολογήσουν το δικό τους σύστηµα αξιών, να αυξήσουν το επίπεδο της αυτογνωσίας τους, να βιώσουν την επιρροή το χαρακτήρα τους στις ζωές τους και να απεµπλακούν από ξεπερασµένα πρότυπα σκέψης και δράσης. Μέσα από ένα συνδυασµό εµπειριών, καθοδήγησης και υποστήριξης, κάποιος µπορεί να δηµιουργήσει το απαραίτητο υπόβαθρο προκειµένου να αναπτύξει τον Ηγετικό του Χαρακτήρα. ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΡΟΛΟΙ: Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ Ο Ηγετικός Χαρακτήρας αποτελεί τη βάση για την αποτελεσµατική ηγεσία αλλά από µόνος του δεν είναι αρκετός. Παράλληλα, απαιτούνται ικανότητες και γνώση για να υπάρχει η σωστή υλοποίηση, να πραγµατώνονται οι αξίες και τα οράµατα, να τηρούνται οι αρχές και η φιλοσοφία και να είναι σε θέση ο ηγέτης να παράγει χειροπιαστά αποτελέσµατα. Από την εµπειρία µας, οι ικανότητες που απαιτούνται προκειµένου να ασκήσει κάποιος αποτελεσµατική ηγεσία µπορούν να συνοψισθούν σε τέσσερις βασικούς ρόλους που πρέπει να έχει ένας ηγέτης: Οραµατιστής, Στρατηγικός, ιευκολυντής, Συνεισφέρων. Το ολοκληρωµένο µοντέλο ηγεσίας της Wilson Learning ιευκολυντής Συνεργάζεται µε άλλους για την επίτευξη των αποτελεσµάτων Οραµατιστής Εµπνευστής της εταιρικής και ατοµικής ανάπτυξης Στρατηγικός ιασφαλίζει την επίτευξη εταιρικών αποτελεσµάτων Συνεισφέρων Χρησιµοποιεί προσωπικές δεξιότητες για να επιτύχει αποτελέσµατα ΗΓΕΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ Αυτοί οι ρόλοι συµπληρώνουν ο ένας τον άλλο, έχοντας ο καθένας τη δική του αξία στην αποτελεσµατική ηγεσία. Η αναποτελεσµατικότητα έγκειται στο ότι αυτοί οι ρόλοι δεν µπορούν να έλθουν σε ισορροπία από όλους τους ηγέτες. Για παράδειγµα, αυτό που λένε κάποιοι ηγέτες είναι ότι ο ρόλος του Οραµατιστή εστιάζεται στον καθορισµό της κατεύθυνσης ενώ ο Στρατηγικός ρόλος διασφαλίζει ότι εξυπηρετείται το όραµα της εταιρίας µέσω της σωστής στρατηγικής. Ο ιευκολυντής εξασφαλίζει ότι όλα τα µέλη της οµάδας εµπλέκονται µε τον κατάλληλο τρόπο στις διαδικασίες. Ο Συνεισφέρων διασφαλίζει ότι τα ταλέντα και τα δυνατά σηµεία όλων των ανθρώπων αξιοποιούνται καταλλήλως. Αυτοί οι τέσσερις ρόλοι φαίνονται να είναι σε

5 αντιδιαστολή µεταξύ τους για έναν ηγέτη και ίσως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι πραγµατικοί ηγέτες τους υιοθετούν, αφού αποτελούν πραγµατική πρόκληση. Ένας αποτελεσµατικός ηγέτης καταφέρνει να ισορροπήσει ανάµεσα σε αυτούς τους ρόλους και ακόµα περισσότερο να τους ενσωµατώσει στον Ηγετικό Χαρακτήρα. «Η ηγεσία δεν έχει σχέση µε µια προσωπικότητα που µαγνητίζει. εν έχει σχέση µε το «να κάνω φίλους» ή να επηρεάσω τους ανθρώπους. Η ηγεσία έχει να κάνει µε την εξύψωση του προσωπικού οράµατος των ανθρώπων στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και στην αύξηση της απόδοσης τους στο πιο ψηλό σηµείο.» - Peter Drucker ιαφορετικές καταστάσεις επιτάσσουν διαφορετικό τύπο ηγεσίας. Για αυτό τον λόγο, η σηµαντικότητα του κάθε ρόλου ποικίλει και διαφέρει ανάλογα µε το επίπεδο του κάθε ατόµου και τις ανάγκες της κάθε εταιρίας. Όµως, και οι τέσσερις ρόλοι είναι απαραίτητοι για την αποτελεσµατική ηγεσία σε κάθε επίπεδο. Ένας first-line manager µπορεί να πρέπει να δώσει µεγαλύτερη έµφαση στο ρόλο του Στρατηγικού αλλά δεν µπορεί να αγνοήσει τελείως το ρόλο του Οραµατιστή. Ο Πρόεδρος ή ο ιευθύνων Σύµβουλος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στο ρόλο του Οραµατιστή και λιγότερο σε αυτό του Συνεισφέροντα, αφήνοντας περισσότερα διαχειριστικά θέµατα στην οµάδα που βρίσκεται από κάτω του. Ωστόσο, θα χρειαστεί, σε πολλές περιπτώσεις, να ληφθούν αποφάσεις που ο Πρόεδρος µιας εταιρίας να χρειαστεί να έχει και ικανότητες Συνεισφέροντα. Οι αποτελεσµατικοί ηγέτες δρουν έχοντας την οπτική γωνία και των τεσσάρων ρόλων. ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΩΝ Καθοδηγεί τις ενέργειες για εταιρική και ατοµική ανάπτυξη µέσω της δηµιουργίας και επικοινωνίας του οράµατος και της µακροπρόθεσµης στρατηγικής ιασφαλίζει ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι µέσα από τον σωστό προγραµµατισµό, την αξιολόγηση της απόδοσης και των βελτιώσεων σε ηµιουργεί ένα περιβάλλον συναντίληψης και συµµετοχής µε στόχο να διασφαλίσει αποτελεσµατικές σχέσεις συνεργασίας ηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την επίτευξη των αποτελεσµάτων, συνεισφέροντας µε τις δικές του εµπειρίες, γνώσεις και ικανότητες συστήµατα και διαδικασίες ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ηµιουργία στρατηγικής Κατανόηση της αγοράς: των πελατών και του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος Ανάπτυξη των ανθρώπων Φορέας έµπνευσης για τους εργαζόµενους Προσέλκυση και επιλογή ταλέντων Προβλέψεις και ιεράρχηση προτεραιοτήτων Βελτίωση της απόδοσης των ανθρώπων Βελτίωση συστηµάτων και διαδικασιών Συντονισµός δραστηριοτήτων Ικανότητα δηµιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων Εσωτερική επιρροή για τη διαµόρφωση της στρατηγικής Χειρισµός αντιπαραθέσεων Αποτελεσµατική επικοινωνία ιαπραγµάτευση και επηρεασµός ηµιουργία κλίµατος πρωτοβουλιών και επίλυσης προβληµάτων Οξύνεια σε θέµατα εµπορικής και οικονοµικής πολιτικής ηµιουργικότητα και νεωτερισµός

6 Ο Οραµατιστής Ο Οραµατιστής καθοδηγεί την ατοµική και εταιρική ανάπτυξη µέσα από τη δηµιουργία ενός οράµατος το οποίο έχει µέσα του το στοιχείο της πρόκλησης. Αν και ο ρόλος του οραµατιστή είναι σηµαντικός σε κάθε επίπεδο ηγεσίας, επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από τη διαδικασία του ελέγχου που υπάρχει και ασκείται σε κάθε επίπεδο. Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να κατανοούν πλήρως τη δοµή της αγοράς και του ανταγωνισµού και στη συνέχεια να χρησιµοποιήσουν αυτή τη πληροφόρηση για να συνθέσουν το όραµα και την στρατηγική της εταιρίας. Επίσης, θα πρέπει να εµπλέξουν και άλλους στην τελειοποίηση του οράµατος και στη συνέχεια να προωθήσουν το όραµα προς όλες τις κατευθύνσεις για να το καταστήσουν γνωστό. Όµως, ακόµα και οι first-line managers θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να µεταφράσουν αυτό το όραµα σε µια στρατηγική και σε έργο που θα πραγµατοποιηθεί µέσω των ανθρώπων τους. Οι τελευταίοι θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζουν τη συνεισφορά που τους αναλογεί στην υλοποίηση του οράµατος. Ο Στρατηγικός Αν ο Οραµατιστής είναι εκείνος που ρωτάει «Τι;», ο Στρατηγικός ρωτάει «Πως;».Αυτός ο ρόλος θέλει τον ηγέτη να διασφαλίζει τα εταιρικά αποτελέσµατα τα οποία επιτυγχάνονται µέσα από την αποτελεσµατική άσκηση της ηγεσίας, έχοντας συγκεκριµένες στρατηγικές και τακτικές. Ο αποτελεσµατικός Στρατηγικός ηγέτης σχεδιάζει διαδικασίες οι οποίες είναι εφικτές και εµπεριέχουν το στοιχείο της πρόκλησης για τους εργαζόµενους. Αναθέτει αρµοδιότητες και καθήκοντα, θέτει στόχους, υποστηρίζει τους άλλους στη λήψη αποφάσεων, καταγράφει και αξιολογεί την απόδοση των ανθρώπων του και φροντίζει έτσι ώστε οι στόχοι να επιτυγχάνονται µέσω της αλληλοϋποστήριξης. Ο ιευκολυντής Ο ιευκολυντής δηµιουργεί ένα περιβάλλον συµµετοχής µε στόχο να προάγει αποτελεσµατικές σχέσεις συνεργασίας - µια σηµαντική υπευθυνότητα σε κάθε επίπεδο ηγεσίας. Στον ρόλο του ιευκολυντή, οι αποτελεσµατικοί ηγέτες έχουν να χειριστούν τις αντιπαραθέσεις, να κτίσουν οµαδικό πνεύµα, να εφαρµόσουν τεχνικές επικοινωνίας, να επηρεάσουν ανθρώπους και καταστάσεις. Για να εκπληρωθεί ο ρόλος του ιευκολυντή, οι ηγέτες θα πρέπει να δηµιουργήσουν ένα περιβάλλον στο οποίο ο κάθε εργαζόµενος αισθάνεται ότι τον υπολογίζουν και ότι η δουλειά του έχει συνεισφορά στην επιτυχία της εταιρίας. Ο Συνεισφέρων Τέλος, ο Συνεισφέρων εστιάζει στη δηµιουργία της εταιρικής ανάπτυξης και αποτελεσµατικότητας µέσω των προσωπικών ικανοτήτων του και των ταλέντων που τον διακρίνουν. Αν και οι ηγέτες δεν είναι αυτοί που, στη πραγµατικότητα, διεκπεραιώνουν, συχνά καλούνται να χρησιµοποιήσουν τη δηµιουργικότητα τους, τις ικανότητες τους στην επίλυση προβληµάτων και διαφορών καθώς να συνδράµουν στη λήψη σηµαντικών αποφάσεων. Ειδικότερα, τα υψηλότερα διευθυντικά στελέχη στην ιεραρχία µιας εταιρίας χρειάζεται να αξιοποιούν τις γνώσεις και την εµπειρία τους για το πως λαµβάνονται οι αποφάσεις µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

7 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΗΓΕΣΙΑ: ΑΠΟ ΟΣΗ ΜΕ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ Ενσωµατώνοντας τους τέσσερις ρόλους του Οραµατιστή, του Στρατηγικού, του ιευκολυντή και του Συνεισφέροντα έχοντας ως βάση τον Ηγετικό Χαρακτήρα, δηµιουργούµε συνθήκες που είναι απαραίτητες για να υπάρξει απόδοση µε αίσθηµα ικανοποίησης και εκπλήρωσης. Αυτό είναι αναγκαίο όταν χρειαζόµαστε να έχουµε υψηλή απόδοση σε συνεχή βάση και οι άνθρωποι δεν πρόκειται να έχουν την υψηλότερη δυνατή απόδοση αν δεν αισθάνονται ότι έχουν εκπληρώσει µε επιτυχία, στον βαθµό που τους αναλογεί, το έργο τους. Η υποστήριξη των εταιριών και των ατόµων έτσι ώστε να επιτυγχάνουν υψηλή απόδοση µε αίσθηµα ικανοποίησης και εκπλήρωσης είναι η αποστολή της Wilson Learning για περισσότερα από 40 χρόνια. Έχοντας ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ηγεσίας, δηµιουργούνται οι συνθήκες που είναι απαραίτητες για την απόδοση µε αίσθηµα εκπλήρωσης. Η αδυναµία ενός ηγέτη να χειριστεί αποτελεσµατικά κάποιον από τους τέσσερις ρόλους µειώνει το αίσθηµα εκπλήρωσης, την απόδοση ή και τα δύο µαζί. Χωρίς όραµα, οι εργαζόµενοι δεν νιώθουν υψηλό βαθµό εκπλήρωσης και πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν ότι συνεισφέρουν για το «καλό» της επιχείρησης. Χωρίς τη διεισδυτική µατιά από τον ηγέτη µε Στρατηγικό ρόλο, οι άνθρωποι βρίσκουν δύσκολο να αντιληφθούν το πως η δική τους εργασία συµβάλλει στην επίτευξη των εταιρικών στόχων. Χωρίς την απαραίτητη κατεύθυνση και καθοδήγηση, το εργασιακό περιβάλλον µπορεί να γίνει εχθρικό και αντιπαραγωγικό. Χωρίς την υποστήριξη, τη καθοδήγηση και τη συνεισφορά των ηγετών, οι εργαζόµενοι δεν θα έχουν κάποια µοντέλα ή πρότυπα απόδοσης. Με την απουσία του Ηγετικού Χαρακτήρα, οι εργαζόµενοι θα αισθανθούν ότι οι προϊστάµενοι τους δεν ενδιαφέρονται για τους ίδιους ή ότι δεν έχουν αξίες που θα έπρεπε να είχαν. Το αποτέλεσµα είναι ότι θα προσαρµόσουν τη συµπεριφορά τους ανάλογα και αυτό θα έχει αντίκτυπο στα αποτελέσµατα. ΗΓΕΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ Όλοι οι ηγέτες, ανεξαρτήτως επιπέδου, θα πρέπει να εκπληρώνουν και τους τέσσερις ρόλους. Όµως, δεν είναι απαραίτητα να δίνουν την ίδια έµφαση στον κάθε ρόλο. Η σηµαντικότητα του κάθε ρόλου εξαρτάται από τις συγκεκριµένες αρµοδιότητες και υποχρεώσεις που έχει ο εκάστοτε ηγέτης. Ανάλογα µε την ένταση του κάθε ρόλου, διαµορφώνονται διαφορετικά προφίλ που είναι απαραίτητα για την άσκηση της αποτελεσµατικής ηγεσίας. Αν και ο αριθµός των προφίλ µπορεί να είναι τεράστιος, εµείς επιλέγουµε τα τρία που φαίνεται να είναι τα σηµαντικότερα. Ηγεσία Απόδοσης. Το προφίλ της Ηγεσίας Απόδοσης είναι ένα το τυπικό προφίλ ενός first-line manager οποιουδήποτε τµήµατος αν και σε αρκετές επιχειρήσεις, αυτό είναι τα κύριο προφίλ των διευθυντών τµηµάτων ή ακόµα και κάποιων υψηλότερων στελεχών στην ιεραρχία. Η Ηγεσία Απόδοσης απαιτεί ανεπτυγµένες ικανότητες του ρόλου του Συνεισφέροντα και του Στρατηγικού καθώς ο ηγέτης είναι επιφορτισµένος να θέτει στόχους και να τους εκπληρώνει µέσα από πολύ συγκεκριµένο έργο. Οι Ηγέτες Απόδοσης προσπαθούν να διασφαλίζουν ότι όλοι οι εργαζόµενοι προσθέτουν αξία στην εταιρία και γνωρίζουν να δίνουν απαντήσεις σε ερωτήµατα που σχετίζονται µε τη λειτουργία τους. Αν και αυτού του τύπου οι ηγέτες πρέπει να µεταφράζουν την εταιρική στρατηγική σε καθηµερινούς στόχους και έργο - ο περισσότερος χρόνος που διαθέτουν αναλώνεται σε «τεχνικά» και εξ ολοκλήρου διεκπεραιωτικά θέµατα.

8 Ηγεσία Ανάπτυξης. Το προφίλ της Ηγεσίας Ανάπτυξης είναι το πιο ισορροπηµένο από όλα, αντιπροσωπεύοντας το τυπικό προφίλ ενός µεσαίου διευθυντικού στελέχους, σε µια µεγάλη ή µεσαίου µεγέθους εταιρία. Ακριβώς, επειδή το στέλεχος δεν βρίσκεται ούτε χαµηλά ούτε υψηλά στην ιεραρχία, θα πρέπει να ισορροπεί τέλεια ανάµεσα στους τέσσερις ηγετικούς ρόλους. Οι Ηγέτης Ανάπτυξης θα πρέπει να διεκπεραιώνουν τη στρατηγική ακόµα και αν δεν έχουν συµµετάσχει στο τρόπο µε τον οποίο δηµιουργείται αυτή η στρατηγική. Συχνά πρέπει να εργάζονται και να επηρεάζουν τους συναδέλφους τους ακόµα και όταν δεν έχουν δικαιοδοσία πάνω τους. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζονται αποτελεσµατικά αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις µέσα στην εταιρία. Εκτός των άλλων, οι Ηγέτες Ανάπτυξης πρέπει να έχουν και στρατηγικές ικανότητες αφού συνεργάζονται και µε άλλα διευθυντικά στελέχη µε τα οποία θα επιτύχουν τους κοινούς στόχους που έχουν τεθεί. Ενίοτε, παίζουν το ρόλο του «πυροσβέστη» καθώς οι άλλοι χρησιµοποιούν το ταλέντο τους στη λήψη δύσκολων αποφάσεων ή στην επίλυση πολύπλοκων καταστάσεων. Ηγεσία Στρατηγικής. To προφίλ της Ηγεσίας Στρατηγικής είναι αυτό ενός ανώτατου διευθυντικού στελέχους, µέχρι Γενικού ιευθυντή ή Πρόεδρου µιας εταιρίας. Οι πρωταρχικοί ρόλοι της Ηγεσίας Στρατηγικής δείχνουν το προφίλ του Στρατηγικού τύπου ηγέτη καθώς και του ιευκολυντή. Αυτοί οι ηγέτες καλούνται να καθοδηγήσουν τις εταιρίες µέσα από τις αλλαγές, να δηµιουργήσουν όραµα και να κτίσουν το µέλλον αναπτύσσοντας στρατηγικές. Για να γίνουν όλα αυτά, οι Ηγέτες Στρατηγικής χρειάζεται να έχουν ανεπτυγµένες ικανότητες για το ρόλο του ιευκολυντή έτσι ώστε να είναι σε θέση να ρυθµίζουν λειτουργίες που είναι διαφορετικές µεταξύ τους και να συντονίζουν ανθρώπους θέτοντας µπροστά τους το όραµα της εταιρίας και τα οφέλη που απορρέουν από αυτό. Οι ικανότητες του Στρατηγικού ρόλου σχετίζονται κυρίως µε την υποστήριξη που θα πρέπει να δίνουν αυτού του τύπου οι ηγέτες σε διευθυντικά στελέχη τµηµάτων. Οι ικανότητες του Συνεισφέροντα απαιτούνται όταν θα πρέπει να αντιµετωπιστούν σοβαρές καταστάσεις που απαιτούν λεπτούς χειρισµούς. Τα υψηλά διευθυντικά στελέχη που δαπανούν πολύ χρόνο στον Στρατηγικό ρόλο και στον ρόλο του ιευκολυντή δεν είναι συνήθως αποτελεσµατικά καθώς παραβλέπουν να αναπτύξουν την επόµενη γενιά διευθυντών. ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ Πιστεύουµε ότι ο Ηγετικός Χαρακτήρας είναι πολύ σηµαντικός ανεξάρτητα µε το επίπεδο της ιεραρχίας στο οποίο ασκείται ηγεσία σε µια εταιρία. Ο Ηγετικός Χαρακτήρας µπορεί να εκφρασθεί διαφορετικά, ανάλογα µε τη θέση του ηγέτη, τις αξίες της επιχείρησης και τα ζητήµατα που αντιµετωπίζονται κάθε φορά. Ωστόσο δεν ισχύει αυτό που πολλοί µπορεί να πιστεύουν ότι δηλαδή ο Ηγετικός Χαρακτήρας πρέπει να διαφοροποιείται όσο πιο ψηλά βρισκόµαστε στην πυραµίδα της εταιρίας. Αποτελεί τη βάση η οποία πρέπει να είναι στέρεη και να διέπεται από αρχές που δεν διαφοροποιούνται στην κάθε αλλαγή ου συµβαίνει στην εταιρία ή στο εξωτερικό περιβάλλον. Με τόσες αλλαγές που συµβαίνουν στις ηµέρες µας, ο ηγέτης θα πρέπει να επιδεικνύει µια σταθερότητα ως προς τις αξίες και να τις εκπέµπει στους ανθρώπους του, ανεξάρτητα που βρίσκεται µέσα στην εταιρία.

9 Η αποτελεσµατική ηγεσία σχετίζεται τόσο µε την Ουσία όσο και µε τον Τύπο µε την καθαρότητα του σκοπού που πρέπει να διακατέχει τον ηγέτη καθώς και µε την ικανότητα να πραγµατώνει τους ρόλους του Οραµατιστή, του Στρατηγικού, του ιευκολυντή και του Συνεισφέροντα. Μόνο µε την ενσωµάτωση τους Ουσίας και ου Τύπου, ένας ηγέτης θ είναι σε θέση να δεσµεύσει την ενέργεια των ανθρώπων του, τη δηµιουργικότητα και τα ταλέντα τους. Το σηµερινό επιχειρηµατικό περιβάλλον, χρειάζεται ηγέτες που να λειτουργούν ως πρότυπα και που µεταδίδουν τον ενθουσιασµό τους για την αποτελεσµατικότητα της σωστής ηγεσίας. Για αυτούς, ηγεσία σηµαίνει προσφορά στους άλλους. «Αν οι ενέργειες σας εµπνεύσουν τους άλλους να ονειρευτούν περισσότερο, να δηµιουργήσουν περισσότερο και να φτάσουν ψηλότερα τότε είστε ηγέτης» -John Quincy Adams

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία

Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νικόλαος Φωτόπουλος Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Περιεχόμενα 1. Διαχείριση συγκρούσεων 1.1 Διαπροσωπικές διαδικασίες στις οργανώσεις : Ομάδες και συγκρούσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o. Βλέπε κεφάλαιο 10 (σελ 182 188) από Μπουραντά.

ΘΕΜΑ 1o. Βλέπε κεφάλαιο 10 (σελ 182 188) από Μπουραντά. ΘΕΜΑ 1o 1.1. Σύμφωνα με τυχόν προσωπικές εμπειρίες σας από την καθημερινή πρακτική και αφού μελετήσετε το Κεφάλαιο 6 (Τόμος Α ΕΑΠ), σχετικά με τη λειτουργία ελέγχου, να απαντήσετε αν συμφωνείτε με την

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η πνευματική ηγεσία ως υπόδειγμα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών: φιλοσοφική, ηθική και ψυχολογική θεμελίωση

Η πνευματική ηγεσία ως υπόδειγμα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών: φιλοσοφική, ηθική και ψυχολογική θεμελίωση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ AM: 3624 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100.01 Επίπεδο: Ενδιάμεσο Προκειμένου να μπορέσει να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του και να πετύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα ο μάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΡΟΛΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΝΑ Β. ΚΡΑΣΟΒΑ Επιβλέπων Καθηγήτρια: ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 25 09 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ «Σύγχρονη Διευθυντική και Ελεγκτική Λειτουργία: Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στόχος του βιβλίου

Πρόλογος. Στόχος του βιβλίου Πρόλογος Η διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον σημερινό σύνθετο επιχειρηματικό κόσμο των μεγάλων και ταχύτατων αλλαγών, της αυξανόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού. (σσ. 213-230) Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου

Ο ρόλος της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού. (σσ. 213-230) Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου ΥΠ.Ε.Π.Θ., Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο (γυμνάσιο), Δ. Κ. Μαυροσκούφης (Επιμ.), Οδηγός Επιμόρφωσης. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή. Θεσσαλονίκη, 2008. Ο ρόλος της κουλτούρας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης (ΚΠΑ) Εργαλείο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση Βελτιώνοντας μία δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ (MANAGEMENT BY OBJECTIVES (ΜΒΟ))

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ (MANAGEMENT BY OBJECTIVES (ΜΒΟ)) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ (MANAGEMENT BY OBJECTIVES (ΜΒΟ)) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Του Πχου (Μ) Καρακάση Αναστασίου, Σπουδαστή 1 ης Δι. Μα ΣΕΘΑ Μάρτιος 2012 1. Η Διοικητική, η Διοίκηση, η Διεύθυνση, το

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τα ερωτήµατα που προκύπτουν άµεσα, σχετικά µε το ρόλο και τη σηµασία των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση του γραµµατισµού, είναι:

Τα ερωτήµατα που προκύπτουν άµεσα, σχετικά µε το ρόλο και τη σηµασία των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση του γραµµατισµού, είναι: ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ILANA SNYDER 1. ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ Η διδασκαλία του γραµµατισµού έχει µπει σε µια νέα εποχή. Οι νέες τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της φοιτήτριας Μπίκου Δήμητρας Επιβλέπων Καθηγητής : Βούζας

Διαβάστε περισσότερα