ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ. ευτέρα 11 Α γούστου 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ. ευτέρα 11 Α γούστου 2008"

Transcript

1 ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ 1 ευτέρα 11 Α γούστου 2008 «ξιώθη πλείονος τ ς παρ Θεο ροπ ς κα γ ρ ποκείµενος τα ς νάγκαις το σώµατος κεραίαν τ ς ψυχ ς τ ν ε γένειαν διετήρησεν» ( ωάννης Χρυσόστοµος). ιονύσιος καλός, πρ τος γγελος τ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως κεκοίµηται. Πόσο στ λήθεια µοιάζουν ψυχρ ς κα πτωχ ς ο λέξεις ταν χουν ν περιγράψουν µι τέτοια πώλεια; ταν χωρισµ ς γίνεται δίστοµος ροµφαία, πο τ ν πόνο κα τ θλίψη ριοθετε στ σύνορα α το το κόσµου κα τ ς α ωνιότητας; Γέροντας, πίσκοπος, Ποιµενάρχης, πατέρας µας ποβάλλει πλέον τ ν δερµάτινο χιτώνα, συνεχίζοντας τ ταξίδι π τ ζω στ ν ντως ζωή. Σ ν νειρο. ταν σ ν χθές, πο νάµεσά σε πλ θος λαο νέβαινε πρώτη φορ ς πίσκοπος στ θρόνο τ ς Νεάπολης λλ κα στ ν καρδιακ θρόνο το λαο πο το µπιστεύθηκε Θεός. Γόνος ε λογηµένης σύµµειξης γενι ς προσφυγικ ς κα κρητικ ς, ε χε πάντα ποτυπωµένη νεξίτηλα τ ν ε γένεια κα τ ν ρχοντι τ ς νατολ ς κα τ λεβεντι τ ς ε άνδρου Κρήτης. Χαρακτηριστικ πο σ λη του τ ζω τ ν σφράγισαν κα τ ν καναν προσιτό, φιλικό, γαπητό, κόµη κα σ α τ ν πο πρώτη φορ τ ν ντάµωνε. Στ θερµοκήπιο µι ς ε λογηµένης ο κογένειας ναπτύχθηκαν ο ρετ ς πο ντάµωσαν µ τ ν πίστη, τ ν κλόνητη, τ σταθερή, κα π το το τ ν µυστικ γάµο σµιλεύθηκε νας χαρακτήρας πο θέλησε ν πετάξει πι ψηλ π τ φθαρτ κα φήµερα, ποταγµένος µόνο στ µοναδική του γάπη πο ταν Χριστ ς κα κκλησία Του, τ ν ποία µ πιστότητα µελλε ν πηρετήσει. Κα Θε ς πο τάζει νεφρο ς κα καρδίας, φερε τ βήµατά του στ µεγάλο σχολε ο πο κουγε στ νοµα Κίτρους Βαρνάβας, γι ν χαλυβδωθε τ φρόνηµα κα µ φόδια πνευµατικ ν βγε στο ς προµαχ νες ν ς ερο γώνα. Μοναχισµ ς γινόταν τ χωνευτήρι που χρυσ ς µελλε ν λάµψει, ποβάλλοντας προσµίξεις κα λες φθαρτές. Κα ερωσύνη µεγάλος ποταµ ς πο µέσα π τ ν ρο του θ πότιζε τ πνευµατικό του ποίµνιο. τσι πλ κυλο σαν τ χρόνια κάτω π τ ν πρόνοια το Θεο, πο γρυπνα παρακολουθο σε τ ς διαδροµ ς τ ς γάπης, τ ν προσφορ στ θυσιαστήριο κα τ ν νθρωπο. Κα γι α τ «µείζονος ξιώθη τιµ ς».

2 2 πίσκοπος κα πρ τος Μητροπολίτης τ ς τότε ρτισυστάτου Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, πλωνε π τ ς κορυφ ς το λύµπου ς ετ ς τ ς πτέρυγας, πτάµενος πάνω π τ ν πισκοπή του µ ταπείνωση ψοποιό, κα γρυπν ν φυλακ ς νυκτ ς κα µέρας, δ ν διδε ποτ «το ς βλεφάροις του νυσταγµόν». ξερε τι προσευχ ταν δύναµη τ ς πέρβασης τ ν δυσκολι ν, τ ς νέχειας, τ ν συσσωρευµένων προβληµάτων, τ ν νθρωπίνων σχέσεων κα τ ν προστριβ ν. Γι α τ κα π τριάντα λόκληρα χρόνια ζησε σο λίγοι κληρικο τ λειτουργικ ζω τ ς κκλησίας. Κα µαζ µ τ ν προσευχ του πλωσε τ ν γκαλιά του. Μι γκαλι τεράστια, πο -τώρα πι - πειτα π τόσα χρόνια φάνηκε π ς µέσα της χώρεσαν λοι. Γιατί πνευµατική του πατρότητα ταν γνήσια σφραγίδα τ ς ποστολ ς του στ ν κόσµο. Κα τ µέληµά του να κα µοναδικό: νότητα, τ ν ποία διαφύλαξε σ ν κόρη φθαλµο, πετράδι πολύτιµο, τίµητη ξία τ ς κκλησίας πο ο ακοστρόφησε. Σ δύσκολους πολιτικ καιρούς, µ ντονες ντιπαραθέσεις, υτικ Θεσσαλονίκη πρώτη φορ ντίκριζε, γνώριζε κα νακάλυπτε σταδιακ α τ ν πο νωνε το ς νθρώπους, πο καταλάγιαζε τ πάθη, πο φρόντιζε τ ν ε ρήνη ς πρωτογεν ς γαθ κα προ πόθεση παραίτητη, πο πάνω της θ κτιζόταν λο το ργο τ ς κκλησίας. πλ κα θόρυβα, προσευχητικά, µέσα σ πόγειους Ναούς, πο ρχισαν ν κτίζονται γι ν στεγάσουν τ ς προσευχ ς τ ν χριστιαν ν πο πλήθαιναν σταδιακά, σ µι περιοχ ποία περνο σε συχν παρατήρητη π τ κεντρικ µµατα τ ς ξουσίας, ο ρχοντες κα λα ς πέκτησαν πιτέλους σηµε ο ναφορ ς. Χτυπο σαν πι τ ν πόρτα τ ς Μητρόπολης κα ρχισαν δειλ δειλά τα συγκοινωνο ντα δοχε α ν λειτουργο ν ε εργετικ π ρ το λαο. ποχ τ ν δικ ν µας κατακοµβ ν ταν να γεγον ς πο σως µοιό του δ ν γνώρισε κκλησία τ ς λλάδος, καθ ς σ 30 χρόνια χτίσθηκαν 30 ναοί, ν παράλληλα φιλανθρωπία πάλυνε τ φτώχια, ντυνε παιδιά, γόραζε φάρµακα, ργάνωνε συσσίτια. Γι ν χει γάπη πρόσωπο. Πρότυπο ργατικότητας, λειτούργησε ς παράδειγµα µίµησης στο ς ερε ς του, το ς ποίους γάπησε κα π το ς ποίους γαπήθηκε, κα λοι µαζ στ χρόνια πο κύλησαν δούλεψαν σκληρ γι ν ε ναι σήµερα α τ Μητρόπολη ε πρόσωπη παρουσία τ ς κκλησίας. Θεωρ προσωπικό µου χρέος ν καταθέσω δηµόσια α τ τ στιγµ τ πόσο περήφανος ταν Γέροντάς µας γι το ς ερε ς του καθ ς κα γι το ς λα κο ς συνεργάτες πο πλαισίωναν τ ργο τ ν νορι ν. Πόσο καµάρωνε γι το ς ε σεβε ς ρχοντες πο στήριξαν κα στηρίζουν τ ργο τ ς τοπικ ς µας κκλησίας. Πόσο περήφανος ταν γι τ λα τ ς υτικ ς Θεσσαλονίκης.

3 3 Φιλοµόναχος κα πιστ ς στ ς πατρ ες παραδόσεις, µερίµνησε µ διαίτερη φροντίδα γι το ς δύο πνευµατικο ς πνεύµονες τ ς πισκοπ ς του, τ Μοναστήρια το Χορτιάτη κα τ ς Ε καρπίας, τ κκλησιαστικ Γυµνάσιο κα Λύκειο ς φυτώριο κατάρτισης τ ν νέων κληρικ ν, τ βοήθεια σ λικ γαθά των µπερίστατων δελφ ν λλων Μητροπόλεων κα γειτονικ ν λα ν. λλ κα το καταρτισµο τ ς νεότητας δ ν πελήφθη. Τ α ριο α το το τόπου περνο σε µέσα π τ σήµερα πο κε νος διακόνησε κα δ ν φείσθη κόπων κα δαπαν ν γι τ κλεκτότερο κοµµάτι το ποιµνίου του. Φοβ µαι µήπως παρίθµηση τ ν δραστηριοτήτων τ ν τοµέων ργασίας του δικήσει τ ς πραγµατικ ς διαστάσεις προσφορ ς, πο φθανε στ ρια τ ς θυσίας. µως, λα σα προαναφέρθηκαν θ ταν πλ ς κύµβαλα λαλάζοντα, θεατρικ δρώµενα κα πυροτεχνήµατα πικοινωνίας, ν δ ν π ρχε στ πρόσωπό του ρετ πο κατεξοχ ν τ ν χαρακτήριζε: γάπη. Μι γάπη γνήσια, καθαρή, νεπιτήδευτη, ε αγγελική, ε λικριν ς κα τίµια. Μι γάπη πο κφραζόταν µ χίλιους τρόπους. π τ χαµόγελο, τ ν προθυµία, τ φιλοξενία, τ συγχωρητικότητα, τ ν νοχή, τ ν καταλλαγή, τ συγκατάβαση πο δειχνε, γι ναν κα µόνο σκοπό: «να το ς πάντας κερδίση». Κα ξερε µ µι τέχνη θε κ ν κερδίζει το ς νθρώπους, ν γίνεται γαπητός, ο κε ος κα φίλος µ το ς συνεπισκόπους του, το ς κληρικούς, το ς ρχοντες κα τ λαό, πο τ ν ζο σε στ ν καθηµερινότητά του ς συµπαραστάτη του. µως, ν λα α τ κα σως λλα τόσα λέγοντο τ στιγµ α τή, νιώθω τι θ ε χα λογισθε ς δο λος χρε ος, ν σιωπο σα σχετικ µ τ ν προσωπικ πρ ς µ ε εργεσία το µεγάλου α το νδρός. ξ παλ ν νύχων µ τίµησε µ τ ν πιλογή του ν µ καταστήσει λειτουργό το γίου Θυσιαστηρίου, ν µ περιβάλει µ µπιστοσύνη κα µ γάπη, ν µ προαγάγει µεταξύ των συµπρεσβυτέρων µου σ πρ το συνεργάτη του, ν µοιρασθε µαζ µ τ ν λαχιστότητά µου τ ς γωνίες, το ς προβληµατισµο ς λλ κα τ ε γεν ράµατα, το ς στόχους κα τ ς προσδοκίες του. Μ τ δύναµη τ ς καρδι ς µου κα µέσα π τ ν προσωπικό µου πόνο φωνάζω, διατρανώνω κα δηµόσια µολογ τ ς πρ ς µ ε εργεσίες του. λα σα χω, λλ κα,τι ε µαι, σεβαστέ µου Γέροντα, σ σένα τ φείλω. Γι α τ κα στέρησή σου θ σηµατοδοτε π δ κα πέρα γι µένα µι δύσσεια πο θ χει ς µόνη θάκη τ ς παρακαταθ κες, τ ς συµβουλ ς κα τ ς παραινέσεις σου στ ς δικές µου δεξιότητες. Σηµε ο σχατο µι ς σιωπηλ ς διδασκαλίας θ ε ναι γι µένα κα γι λους µας στάση ζω ς στ ν τελευταία σου δοκιµασία. κε που, χοντας τ ν α σθηση τ ς φθαρτότητας κα τ ς θνητότητας το νθρώπου, φηνες ν φανε βέβαιη σωτερικ πληροφορία τι Θε ς ποτ δ µ ς γκαταλείπει. Γιατί, κόµη κι ταν τ βήµατα το

4 4 πρόσκλητου πισκέπτη πλησίαζαν, σύ, «σ ν τοιµος π καιρό, σ ν θαρραλέος», τ ν περίµενες. πλάτανος γειρε. Τ ν κορυφ το λύµπου τ ν χτύπησε κεραυνός. Κι κε νος πάντα ρχοντας. Πάντα ξιοπρεπής. Πάντα γλυκύς. «Χριστιαν τ τέλη τ ς ζω ς µ ν, νώδυνα, νεπαίσχυντα, ε ρηνικ» προσευχόσουν πάντα, κα Θε ς δ σο τ στέρησε κι α τό. Καθ ς κκλησία ξεσπο σε σ πανηγυρισµο ς στ θέα τ ς Μεταµόρφωσης, καθ ς νοιγε ρθάνοιχτά τό παράθυρο ν δο µε τ θέα το χαµένου παράδεισου, καθ ς παρακλητικ ντάµωνε τ πρόσωπο τ ς Παναγι ς µας, πο τ ν νάσταση χάριζε ς βεβαιότητα µ τ ν Κοίµησή της, σύ, φο τ πρω κοινώνησες τ χραντα µυστήρια, ς µέτοχος τ ς νάστασης κα κληρονόµος τ ς Βασιλείας το Θεο, ψωνες τ χέρια κετευτικ ν ναπαύσει Θε ς τ κουρασµένο κα γιασµένο π τ ν σθένεια κορµί σου. Κα ε λογώντας, στ ν γκαλι τ ν πνευµατικ ν σου παιδι ν κα τ ν ο κείων, παρέδιδες τ πνε µα σου. Κα τώρα, ς σιωπήσουµε γι λίγο. Στ ν στερν α τ χαιρετισµ θέλω ν σκύψω στ σωρό σου, ν σ φουγκραστ γι τελευταία φορά. Θαρρ π ς σ κούω ν µονολογε ς το ς στίχους το ποιητ : ν ε ναι καιρ ς γι λύπη, δελφοί µου. ταν δ θ µαι πι κοντά σας Ν ρχεσθε πάντα στ ν τάφο µου κα ν µο φέρνετε λες τ ς λύπες σας, λο το µόχθο κα τ συντριβή σας. Θ ναι γι µένα τ ραιότερα λουλούδια. Κα ν µιλ τε θέλω, ν µο µιλ τε. Σ ν µαι ζωντανός. Γιατί γι σ ς θ ε µαι πάντα ζωντανός. Κι µε ς, γαπηµένε µου Γέροντα, καθ ς διαβαίνεις τ ν χέροντα µι ς λλης βιοτ ς, θ σο πο µε ψυθιριστ στ α τί, γι ν µ ν ταράξουµε τ λειτουργία τ ν γγέλων: Πάρε µαζί σου γι συντροφι µυρτι κα πικροδάφνη, πάρε τ βάσανα κα το ς καηµο ς το λαο, πο µ πιστότητα γνήσιου ποιµένα πηρέτησες, κα κάν τ προσευχ στ ν πουράνιο θρόνο. ν σ ποχωριζόµαστε, γιατί κα ν θέλουµε δ ν µπορο µε. Μόνο καλ κατευόδιό σο ε χόµαστε, ιονύσιε, πατέρα κα ποιµενάρχη. θελες πάντα νάµεσα στ ν πλ λαό µας ν ζε ς. Γνώριζες καλ τι µοναξι ε ναι κόλασή µας κα παράδεισος ε ναι κοινωνία τ ν προσώπων. Βίωνες τ Βασιλεία το Θεο στ Θεία Λειτουργία. Γι α τ κα µε ς, στ θεµέλια α το του Καθεδρικο Ναο

5 5 το Τιµίου Προδρόµου, πο φρόντισες ν κτίσεις µ τ λαό µας, ς γκωνάρι, ς πρ το θεµέλιο λίθο, ς πρ το γγελο κα φύλακα σ τοποθετο µε, γι ν γναντεύεις π δ ψηλ τ ν ερά µας Μητρόπολη, γι ν ε λογε ς τ ν ε σεβ λαό µας, γι ν γαπ ς κα ν προσεύχεσαι στ θρόνο το Θεο γι τ πνευµατικά σου παιδιά. «Κύκλω τ ς τραπέζης σου, ς στελέχη βλέπων τ κγονά σου, χα ρε ε φραίνου, προσάγων τα τα, τ Χριστ Ποιµενάρχα». Καλ ντάµωση στ Βασιλεία το Θεο µας.

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα,

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, APXAIA ΘEATPA το Λογοτέχνου Περσέως Aθηναίου Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, σων το λάχιστον διασώζονται κ µα. T ε ρ τατο γεωγραφικ φάσµα, πο καλ πτουν τ θέατρα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία για τη γιορτή της Μητέρας

Ομιλία για τη γιορτή της Μητέρας Ομιλία για τη γιορτή της Μητέρας Εκφωνήθηκε στις 10 Μαΐου 2009 στην Ιερά Μονή Παναγίας Βιγλιώτισσας από τον Δ/ντή του Α Δημοτικού Σχολείου Νεαπόλεως κ. Γεώργιο Μαμάκη Πίστευα πως ερχόμαστε στον πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ 20 ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τι είναι η Βιοηθική, ποιοι οι άξονές της και πο ια προ λήµατα προκ πτουν απ την εφαρµογή των επιτευγµάτων της

Διαβάστε περισσότερα

TO A BA I H ATPI A MOY

TO A BA I H ATPI A MOY TO A BA I H ATPI A MOY ºøTH KONTO OY TO A BA I H ATPI A MOY ιε θυνση σειράς Eλλήνων συγγραφέων: Eλένη Γκίκα Mακέτα εξωφ λλου: Nίκος Tελλίδης Φιλολογική επιµέλεια- ι ρθωση κειµένου: Hλίας Σιγαλ ς Στοιχειοθεσία-Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ V. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ Ψηφιδωτ απ την Ποµπηία (1ος αι. π.χ.). Είναι έργο Έλληνα καλλιτέχνη και παρουσιάζει σκηνή απ κωµωδία. Απηχεί τις επιλογές και τις αντιλήψεις της «νε πλουτης»

Διαβάστε περισσότερα

Τα πήραµε τα Γιάννενα!

Τα πήραµε τα Γιάννενα! ΛΗΡ ΜΕΝ ΕΛΣ Χ. ΓΡΦΕ. ΝΝΝ Ν ριθµός δε ας 19 ωδ. Εντύπου 093826 ΡΜΗΝ ΛΣΗ Ε ΣΗ Υ Ρ Υ ΣΥΝ ΕΣΜΥ ΛΡΡΥ Ν Η Ν Σ ΝΝΝ ΕΣ ΡΥΣΕ Σ 1985 ΡΘΜΣ ΦΥΛΛΥ 147 ΝΥΡΣ-ΦΕΒΡΥΡΣ-ΜΡΣ 2013 ΝΝΝ 31-03-2013 Διαβάστε Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΕΡΟΣ-ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΡΟΜΩΝ 1. ΤΑ ΜΑΤΙΑ 7 2. ΚΑΘ Ο ΟΝ ΟΡΑ 8 3. ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ..9 4. ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ...10 5. ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ..11

Α. ΜΕΡΟΣ-ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΡΟΜΩΝ 1. ΤΑ ΜΑΤΙΑ 7 2. ΚΑΘ Ο ΟΝ ΟΡΑ 8 3. ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ..9 4. ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ...10 5. ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ..11 - 1 - - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΜΕΡΟΣ-ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΡΟΜΩΝ 1. ΤΑ ΜΑΤΙΑ 7 2. ΚΑΘ Ο ΟΝ ΟΡΑ 8 3. ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ..9 4. ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ...10 5. ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ..11 6. Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙ ΩΛΩΝ.12 7. ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ...13

Διαβάστε περισσότερα

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ «ÁÓÒÛÂÛıÂ Ù Ó [ Ï ıâè Ó Î ]Ë [ Ï ıâè [ÂÏ ıâúòûâè ] Ì~» 2008 1 ([ πˆ. 8, 32) ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλό Φθινόπωρο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ. Έτος 28ο Αρ. φύλλου 105 Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2013 Μελίσσου 9, 116 35 Αθήνα

Καλό Φθινόπωρο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ. Έτος 28ο Αρ. φύλλου 105 Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2013 Μελίσσου 9, 116 35 Αθήνα Τειχιώτικα Έτος 28ο Αρ. φύλλου 105 Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2013 Μελίσσου 9, 116 35 Αθήνα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ Κλειστό - αρ. αδ. 54/09 ΚΩΔΙΚΟΣ: 018407 Καλό Φθινόπωρο Τειχιώτικα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1

HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1 HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1 Mη φοβάσαι τίποτα HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡOΒΛΗΜΑΤΑ M ΠΑΡΜΠΑΡΑ M ΠΕΡΓΚΕΡ 1. TO MONOΠATI THΣ ΔYNAMHΣ Eίμαστε αυτ που

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013 RETURN ADDRESS: 6616 N. KENTON AVE., LINCOLNWOOD, IL 60712 USA HELLENIC VOICE The Hellenic Newspaper of Chicago ΕΛΛΗΝΙΚΗ CHECK OUT OUR ENGLISH SECTION PAGES 14-17 BY BOB NICOLAIDES Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. «Τι μάτια Θαυμάσια γυναίκα!» Άντον Τσέχοφ, Θείος Βάνια

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. «Τι μάτια Θαυμάσια γυναίκα!» Άντον Τσέχοφ, Θείος Βάνια ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ «Τι μάτια Θαυμάσια γυναίκα!» Άντον Τσέχοφ, Θείος Βάνια 1 Σμαραγδιά κλωστή δεμένη αναδεύτηκε σ ανέμη για να υφάνει με σπουδή κόρης όψη αγγελική Aπό τα χειρόγραφα του ιερέα Παναγιώτη Νατσιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: seo@seo.gr http://www.seo.gr

e-mail: seo@seo.gr http://www.seo.gr ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΜΑΣ Τραγούδι, αγάπη, δουλειά, προσφορά, Στους γύρω σκορπάµε µας λένε Πουλιά Έλα κι εσύ µαζί µ εµάς στη συντροφιά της Ξενοιασιάς Προχώρα µπρος, κοίτα µπροστά και η ζωή Χαµογελά Τριγύρω η Φύση

Διαβάστε περισσότερα

«Γιατί μου προσφέρεσαι χωρίς να με γνωρίζεις;»

«Γιατί μου προσφέρεσαι χωρίς να με γνωρίζεις;» Σχολική Χρονιά 2011-2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εθελοντισμός σ. 1 Εθελοντισμός είναι η ανιδιοτελής προσφορά του κάθε ανθρώπου. Η έννοια του εθελοντισμού είναι η ιδέα της ανθρώπινης αλληλοβοήθειας που ο καθένας μας

Διαβάστε περισσότερα

Του Αναπλιού τ' Αγάλματα εξιστορούν με ρίμες

Του Αναπλιού τ' Αγάλματα εξιστορούν με ρίμες Του Αναπλιού τ' Αγάλματα εξιστορούν με ρίμες Ασκληπιάδα Κυριάκου Αντί προλόγου Ανάπλι. Η πόλη η µαγευτική που σαγηνεύει και ταξιδεύει τον καθένα µέσα στο χρόνο. Το πεφταστέρι φωτεινό, ξαγρυπνά πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο)

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Γιε μου, έχω φθάσει τα 50 και εσύ είσαι ακόμη 17. Κι όμως, σε αυτό το μισό αιώνα περιπλάνησής μου σε ένα κόσμο άγνωστο και βάναυσο, όμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Ο ΒΑΣΙΛΗΣ

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Ο ΒΑΣΙΛΗΣ Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βοσκός που τον έλεγαν Βασίλη. Ζούσε σε μια μικρή φάρμα με τη γυναίκα του και την κόρη του. Μια

Διαβάστε περισσότερα

Ήμουν δεν ήμουν πέντε χρονών, αφότου ορισμένοι τύποι γυναικών μού άρεσαν εξαιρετικά. Αλλά για μερικές απ αυτές ήτο τόσο ξεχωριστή η προτίμησή μου και

Ήμουν δεν ήμουν πέντε χρονών, αφότου ορισμένοι τύποι γυναικών μού άρεσαν εξαιρετικά. Αλλά για μερικές απ αυτές ήτο τόσο ξεχωριστή η προτίμησή μου και Α Ήμουν δεν ήμουν πέντε χρονών, αφότου ορισμένοι τύποι γυναικών μού άρεσαν εξαιρετικά. Αλλά για μερικές απ αυτές ήτο τόσο ξεχωριστή η προτίμησή μου και τέτοια συγκίνηση αισθανόμουν όταν τις έβλεπα, όταν

Διαβάστε περισσότερα

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ EPIO O ã ñ IANOYAPIO - ºEBPOYAPIO 2003 ñ ÙÂÜ Ô 1ÔÓ È ı ÓÛÈ ÂÚÈÔ ÈÎÔÜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 174, T.K. 542 49 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ñ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ªπª AI À Ãπ À \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

Κοίτα Ψηλά. Περιοδική Έκδοση των Νέων του Λυκείου της Κατακόμβης. Μάρτιος 2013, Αρ. Φύλλου 23 ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ

Κοίτα Ψηλά. Περιοδική Έκδοση των Νέων του Λυκείου της Κατακόμβης. Μάρτιος 2013, Αρ. Φύλλου 23 ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ Κοίτα Ψηλά Περιοδική Έκδοση των Νέων του Λυκείου της Κατακόμβης Μάρτιος 2013, Αρ. Φύλλου 23 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΝΤΟΥ ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα