ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Περίπτωση Μελέτης υποθετικής επιχείρησης µε την επωνυµία ΑΘΗΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Περίπτωση Μελέτης υποθετικής επιχείρησης µε την επωνυµία ΑΘΗΝΑ"

Transcript

1 Περίπτωση Μελέτης υποθετικής επιχείρησης µε την επωνυµία ΑΘΗΝΑ Ακολουθεί περιληπτική περιγραφή των προµηθευτικών πόρων (χαρακτηριστικά, ιδιότητες και χρήση) και των αντίστοιχων πηγών προµήθειας (πλήθος, κίνδυνος εφοδιασµού και άλλα). ΚΑΥΣΙΜΑ Τα καύσιµα αποτελούν για την ΑΘΗΝΑ τη µεγαλύτερη δαπάνη προµήθειας αλλά και κυρίως ένα υλικό που χωρίς αυτό δεν είναι δυνατή η λειτουργία της επιχείρησης. Υπάρχουν αρκετές πηγές προµήθειας και συνεπώς δεν υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να διακοπεί ο συνεχής εφοδιασµός από το συγκεκριµένο υλικό. ΣΟ Α Η σόδα για την ΑΘΗΝΑ είναι το δεύτερο υλικό σε ύψος ετήσιας δαπάνης. Η σόδα αποτελεί πρώτη ύλη που αναµιγνύεται µε το µπετονίτη µε σκοπό την ενεργοποίηση των χαρακτηριστικών του. Όλες οι πήγες προµήθειας της σόδας βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Για αυτό το λόγο η µεταφορά της σόδας στην Μήλο από το εξωτερικό πραγµατοποιείται µε θαλάσσια µέσα βάση προγραµµατισµένων δροµολόγιων. Ο αριθµός των προµηθευτών είναι περιορισµένος. Ενίοτε η ποιότητα της σόδας παρουσιάζει διακυµάνσεις για αυτό ο προµηθευτής πρέπει είναι σε θέση να απαντά τα ερωτήµατα του αγοραστή και να επιλύουν από κοινού προβλήµατα, έτσι ώστε ο µπετονίτης να έχει τις επιθυµητές ιδιότητα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο µπετονίτης είναι το τελικό προϊόν που αποφέρει στην ΑΘΗΝΑ τα περισσότερα έσοδα από τις πωλήσεις του. Σηµαντικό επίσης σηµείο είναι και ο τρόπος παραλαβής που θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος σε κάθε συµφωνητικό χωρίς να αφήνει δυνατότητες για πολλές ερµηνείες. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΛΙΠΑΝΣΗ Η ΑΘΗΝΑ στη προσπάθεια της να µειώσει τη διασπορά στη χρήση λιπαντικών, να πετύχει ουσιαστικά αποτελέσµατα στη µείωση του διαχειριστικού κόστους και να αποκτήσει απαραίτητη τεχνογνωσία στη λίπανση και τη χρήση των λιπαντικών προτίµησε να έχει αποκλειστική συνεργασία µε ένα προµηθευτή για όλα τα είδη των λιπαντικών που χρησιµοποιεί. ηλαδή για κάθε διαφορετικό λιπαντικό που χρησιµοποιούσε από διαφορετικούς προµηθευτές το προµηθεύεται από ένα προµηθευτή. Το κρίσιµο σηµείο στο κοµµάτι των λιπαντικών είναι το κόστος που υπάρχει για την ΑΘΗΝΑ από τη µη σωστή χρήση των κατάλληλων λιπαντικών. Η χρήση του κατάλληλου λιπαντικού αλλά και η σωστή λίπανση είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από την ΑΘΗΝΑ ώστε να αποφευχθούν βλάβες. Σηµαντικό ρόλο για την επιλογή του συγκεκριµένου προµηθευτή παίζει η τεχνική υποστήριξη που πρόσφερε στην ΑΘΗΝΑ. Ίσως ο συγκεκριµένος προµηθευτής δεν είναι ο πιο εξειδικευµένος στο κοµµάτι των λιπαντικών αλλά λαµβάνοντας υπόψη όλες τις παραµέτρους από την τιµή έως και τη δυνατότητα να αντεπεξέλθει η ΑΘΗΝΑ σε ένα αρκετά εξειδικευµένο προµηθευτή.όσον αφορά το προµηθευτικό κίνδυνο υπάρχει µεγάλο πλήθος εταιριών που παρέχουν λύσεις σε λιπαντικά αλλά και στο κοµµάτι της τεχνικής υποστήριξης.

2 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ Τα εκρηκτικά θεωρούνται για την ΑΘΗΝΑ ένα απαραίτητο υλικό, χωρίς την ύπαρξη του οποίου δεν είναι δυνατή η εξόρυξη του ΒΩΞΙΤΗ. Ο τρόπος που διαχειρίζονται τα εκρηκτικά από την ΑΘΗΝΑ είναι κατά κύριο λόγο εισαγωγή από ένα ή δύο προµηθευτές, όπου δίνεται ετησίως µία παραγγελία και αναµένεται η παράδοση του υλικού. Σε µερικούς τύπους εκρηκτικών είναι δυνατή η προµήθεια από προµηθευτή του εσωτερικού. Φυσικά το µέγεθος της επιρροής στα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρίας των εκρηκτικών δεν είναι το ίδιο µε τα καύσιµα ή τη σόδα, παρ όλο ότι ανήκει στη ίδια κατηγορία µε άλλα υλικά η επιρροή τους διαφέρει. Ο προµηθευτικός κίνδυνος είναι πολύ µεγάλος, συγκεκριµένα ανήκει στη κατηγορία των υλικών µε το µεγαλύτερο προµηθευτικό κίνδυνο. Εάν συγκριθεί µε τα άλλα υλικά της ΑΘΗΝΑ θεωρείται το υλικό µαζί µε το σιδηροπυρίτη το υλικό µε το µεγαλύτερο προµηθευτικό κίνδυνο. εν είναι απαραίτητο τα εκρηκτικά να αγοράζονται απευθείας από τη πηγή αλλά πολλές φορές είναι προτιµότερο να υπάρχει συµβόλαιο µε ένα διανοµέα της πηγής που µας ενδιαφέρει έτσι ώστε να παρακαµφθούν όλα τα διαδικαστικά θέµατα εισαγωγής. Ωστόσο, η ΑΘΗΝΑ έχει σε κάθε περίπτωση την γενική εποπτεία. Θα πρέπει το συγκεκριµένο συµβόλαιο να καλύπτει όλες τις λεπτοµέρειες για πιθανή διακοπή του εφοδιασµού, καθώς επίσης και για το χρόνο παράδοσης του. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις καθώς και εκπαίδευση των χρηστών της ΑΘΗΝΑ από το προµηθευτή των εκρηκτικών για την αποτελεσµατικότερη χρήση των εκρηκτικών. Στο συµφωνητικό θα πρέπει να υπάρχει δέσµευση από τον προµηθευτή να ενηµερώνει την ΑΘΗΝΑ για τις εξελίξεις στη τεχνολογία των εκρηκτικών, αλλαγές νοµοθεσίας και άλλα. ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Η ΑΘΗΝΑ όσον αφορά στο κοµµάτι των υλικών συσκευασίας έχει συνάψει αποκλειστικές συνεργασίες µε επιµέρους προµηθευτές. Οι συγκεκριµένοι προµηθευτές δραστηριοποιούνται σε συγκεκριµένες περιοχές των υλικών συσκευασίας όπου θεωρούνται εξειδικευµένοι. Πιο συγκεκριµένα, τα πεδία δραστηριοποίησης είναι οι παλέτες, τα πλαστικά συσκευασίας, πλαστικοί και χάρτινοι σάκοι (big-bags). Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ακριβής πρόβλεψης των παραδόσεων όσον αφορά στη ζήτησης από την ΑΘΗΝΑ. Ο λόγος είναι ότι οι παραγγελίες από τους προµηθευτές εξαρτώνται άµεσα και είναι αλληλένδετα µε τον τελικό πελάτη (π.χ. κατά πόσο θέλει το τελικό προϊόν σε σακιά και παλέτες). Αυξηµένη ζήτηση σε σακιά συνεπάγεται αυξηµένη ζήτηση σε παλέτες. Επιπλέον, οι παραδόσεις του υλικού θα πρέπει να πραγµατοποιείται όταν υπάρχει ανάγκη από τον προµηθευτή. Αυτό αποτελεί και προϋπόθεση για τον κάθε υποψήφιο προµηθευτή της ΑΘΗΝΑ. Όσον αφορά στο προµηθευτικό κίνδυνο αυτός είναι αρκετά µικρός. Το σηµαντικό στα υλικά συσκευασίας είναι ότι έρχονται σε επαφή µε το πελάτη, ο πελάτης βλέπει τη συσκευασία που είναι τοποθετηµένο το υλικό και πολλές φορές διαµορφώνει ανάλογα τη ψυχολογία του. Επιπλέον, η ζήτηση δεν είναι σταθερή εποµένως ο εκάστοτε προµηθευτής θα πρέπει να λειτουργεί µε βάση τη τρέχουσα ζήτηση και όχι µε ότι τυχόν είχε προβλεφθεί αρχικά. ΕΛΑΣΤΙΚΑ Τα ελαστικά για την ΑΘΗΝΑ ένα υλικό αρκετά σηµαντικό για το οποίο πιστεύεται ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά στο λόγο κόστος/χρόνο. Η παρούσα κατάσταση είναι η σύναψη αποκλειστικής συνεργασία µε µία εταιρία στην προσπάθεια της ΑΘΗΝΑ να κάνει χρήση του ιδανικού ελαστικού. Το ερωτηµατικό που προκύπτει είναι ποιος είναι ο

3 κατάλληλος τύπος ελαστικού για κάθε µηχάνηµα καθώς και για κάθε εργασία. Όσον αφορά στο προµηθευτικό κίνδυνο από την άποψη του συνεχή εφοδιασµού δεν υφίσταται. Τα ελαστικά είναι ένα υλικό το οποίο θα πρέπει να υπάρχει τεχνική υποστήριξη από το προµηθευτή µέχρι να φθάσει η ΑΘΗΝΑ στο ιδανικό επίπεδο, δηλαδή να χρησιµοποιήσει το κατάλληλο ελαστικό για κάθε µηχάνηµα και για κάθε εργασία. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ Τα ηλεκτρολογικά αποτελούνται από βιοµηχανικό ηλεκτρολογικό υλικό, υλικό αυτοµατισµού και ηλεκτρονικό υλικό. Η ΑΘΗΝΑ έχει συνάψει αποκλειστικές συνεργασίες µε τρεις (3) προµηθευτές, από τους οποίους ο ένας είναι τοπικός και είναι για την Άµφισσα και άλλοι είναι προµηθευτές από την Αθήνα και καλύπτουν τις ανάγκες των εγκαταστάσεων στην Μήλο. Τα ηλεκτρολογικά είναι µία κατηγορία υλικών όπου η επίδρασή του στα αποτελέσµατα της ΑΘΗΝΑ δεν είναι σηµαντική, το ίδιο ισχύει και για τον προµηθευτικό κίνδυνο. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η ΑΘΗΝΑ είναι πρωτοπόρος εταιρία στην υιοθέτηση νέων τάσεων και τεχνολογιών, όσον αφορά στη κατηγορία υλικών µηχανογραφικού εξοπλισµού και εφαρµόζει ηλεκτρονικές προµήθειες. Γενικά στη προµήθεια υλικών µηχανογραφικού εξοπλισµού ουσιαστικό ρόλο έχει και το τµήµα µηχανογράφησης που δίνει τις κατευθύνσεις για τη κατάλληλη επιλογή του µηχανογραφικού εξοπλισµού. Αποκλειστική συνεργασία µε κάποιο προµηθευτή δεν υπάρχει, έχουν επιλεγεί διάφοροι προµηθευτές, οι οποίοι παρέχουν στην ΑΘΗΝΑ ικανοποιητικές λύσεις και εξυπηρέτηση. ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΟΣΚΙΝΩΝ Tα πλέγµατα κόσκινων αποτελούνται από τέσσερις κατηγορίες, ήτοι ανοξείδωτα, χαλύβδινα, ελαστικά και πολυεθάνης. Σε κάθε παραγγελία πραγµατοποιείται διαγωνισµός ή ζητείται προσφορά ανάλογα το ύψος δαπάνης της εκάστοτε παραγγελίας και τέλος επιλέγεται ο προµηθευτής µε τη συµφερότερη προσφορά. ΣΙ ΗΡΑ - ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ Η προµήθεια στα σιδηρά και στις λαµαρίνες πραγµατοποιείται από ένα αριθµό προµηθευτών. Σε κάθε ζήτηση για τα συγκεκριµένα υλικά ζητείται προσφορά και ανάλογα επιλέγεται ο προµηθευτής µε τη συµφερότερη προσφορά. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Τα συστήµατα µετάδοσης κίνησης περιλαµβάνουν διάφορες κατηγορίες υλικών όπως ιµάντες, ρουλεµάν και µεταφορικές ταινίες, για τα οποία υπάρχουν αποκλειστικές συνεργασίες. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Η καθαριότητα στην ΑΘΗΝΑ πραγµατοποιείται από εξωτερικά συνεργεία ή και από συνεργεία που στελεχώνονται από υπαλλήλους της ΑΘΗΝΑ. Η δεύτερη περίπτωση συναντάται στα εργοτάξια ΙΤΕΑΣ & ΜΗΛΟΥ. Συγκεκριµένα, η ΑΘΗΝΑ συνεργάζεται µε δύο συνεργεία στην Αττική. Όσον αφορά στον προµηθευτικό κίνδυνο αυτός είναι µικρός.

4 ΣΙ ΗΡΟΠΥΡΗΤΙΟ Το σιδηροπυρίτιο είναι ένα υλικό το οποίο χρησιµοποιείται για τον καθορισµό της ποιότητας του βωξίτη. Ο προµηθευτικός κίνδυνος είναι αρκετά υψηλός διότι οι προδιαγραφές είναι ειδικές ενώ οι προµηθευτές είναι λίγοι και δεν µπορούν να ικανοποιήσουν την ζήτηση. Y ΡΑΥΛΙΚΑ Τα υδραυλικά χρησιµοποιούνται σε διάφορες εφαρµογές µεταφοράς νερού. Η ΑΘΗΝΑ έχει επιλέξει να συνεργάζεται µε δύο προµηθευτές. Ο προµηθευτικός κίνδυνος είναι χαµηλός. ΕΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η ΑΘΗΝΑ συνεργάζεται µε διάφορους προµηθευτές για τη προµήθεια διαφόρων ειδών και τύπων ασφαλείας των εργαζοµένων της. Η επιλογή πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τα µεταλλεία. Η ασφάλεια των εργαζοµένων είναι ένα ευαίσθητο θέµα, το οποίο η ΑΘΗΝΑ µεταχειρίζεται µε ιδιαίτερη προσοχή. Όσον αφορά στον προµηθευτικό κίνδυνο αυτός είναι µικρός. ΧΡΩΜΑΤΑ Η ΑΘΗΝΑ συνεργάζεται µε διάφορους προµηθευτές, οι οποίοι προµηθεύουν την ΑΘΗΝΑ µε συγκεκριµένες κατηγορίες χρωµάτων στις οποίες τυγχάνει να είναι αποκλειστική. Όσον αφορά στον προµηθευτικό κίνδυνο αυτός είναι µικρός. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Η ΑΘΗΝΑ στη προµήθεια γραφικής ύλης συνεργάζεται µε δύο (2) βασικούς προµηθευτές και επιπλέον µε τοπικούς στην Άµφισσα Ιτέα και στην Μήλο. Επίσης, εφαρµόζονται ηλεκτρονικές προµήθειες. Όσον αφορά στον προµηθευτικό κίνδυνο αυτός είναι ιδιαίτερα µικρός και δεν υπάρχει πιθανότητα διακοπής εφοδιασµού. ΒΙ ΕΣ Οι βίδες είναι για την ΑΘΗΝΑ ένα υλικό µικρής αγοραστικής δύναµης και έχει συναφθεί αποκλειστική συνεργασία µε ένα προµηθευτή. Επίσης, ανήκει στη κατηγορία των µη κρίσιµων υλικών. ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Η ΑΘΗΝΑ συνεργάζεται µε δύο προµηθευτές για τις αγορές σε σωλήνες & εξαρτήµατα (Pipe and equipment - PE). Ο προµηθευτικός κίνδυνος για τις σωλήνες & εξαρτήµατα ΡΕ είναι αµελητέος. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΘΗΝΑ συνεργάζεται µε δύο προµηθευτές για το ηλεκτρολογικό υλικό αυτοκινήτων. Ο προµηθευτικός κίνδυνος είναι µικρός. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (µελάνια) Η ΑΘΗΝΑ στη προµήθεια αναλωσίµων συνεργάζεται µε δύο βασικούς προµηθευτές και επιπλέον αν είναι απαραίτητο µε τοπικούς στην Άµφισσα Ιτέα και στην Μήλο. Επίσης εφαρµόζονται ηλεκτρονικές προµήθειες. Όσον αφορά το προµηθευτικό κίνδυνο αυτός είναι

5 ιδιαίτερα µικρός και δεν υπάρχει πιθανότητα διακοπής εφοδιασµού της ΑΘΗΝΑ µε τη συγκεκριµένη κατηγορία υλικών. ΑΜΜΟΣ Η άµµος είναι ένα υλικό το οποίο χρησιµοποιείται στη διόγκωση του περλίτη και η ΑΘΗΝΑ συνεργάζεται µε ένα προµηθευτή. Η άµµος συµµετέχει στο τελικό προϊόν. Όσον αφορά το προµηθευτικό κίνδυνο αυτός είναι αρκετά υψηλός. Είναι ένα υλικό όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης αποθέµατος από την ΑΘΗΝΑ και είναι απαραίτητος ο συνεχής εφοδιασµός. ΕΝΤΥΠΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Η ΑΘΗΝΑ στο κοµµάτι των εκτυπώσεων και εντύπων συνεργάζεται µε τρεις προµηθευτές, οι οποίοι ικανοποιούν τις ανάγκες της ΑΘΗΝΑ που προκύπτουν µέσω του τµήµατος προµηθειών. Υπάρχουν κάποιες ανάγκες σε έντυπα στις οποίες δεν συµµετάσχει το τµήµα προµηθειών στην διεκπεραίωση των αιτηµάτων. Τα έντυπα και οι εκτυπώσεις παρουσιάζουν µία εικόνα της εταιρίας προς τα έξω. Ο προµηθευτικός κίνδυνος είναι αρκετά υψηλός. Πρόκειται για ένα υλικό όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης αποθέµατος από την ΑΘΗΝΑ και είναι απαραίτητος ο συνεχής εφοδιασµός. ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑ Τα ηλεκτρόδια είναι υλικό που χρησιµοποιείται για διάφορες κολλήσεις. Η ΑΘΗΝΑ συνεργάζεται µε τέσσερις προµηθευτές και επιπλέον αν είναι απαραίτητο µε τοπικούς για την Άµφισσα Ιτέα και την Μήλο. Όσον αφορά στον προµηθευτικό κίνδυνο αυτός είναι ιδιαίτερα µικρός και δεν υπάρχει πιθανότητα διακοπής εφοδιασµού της ΑΘΗΝΑ µε τη συγκεκριµένη κατηγορία υλικών. ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ-ΚΛΕΙ ΙΑ-ΙΜΑΝΤΕΣ Τα συρµατόσχοινα κλειδιά - ιµάντες είναι υλικά που χρησιµοποιούνται σε ανυψώσεις φορτίων και σε άλλες παρόµοιες εφαρµογές. Η ΑΘΗΝΑ συνεργάζεται µε ένα προµηθευτή. Όσον αφορά στον προµηθευτικό κίνδυνο αυτός είναι ιδιαίτερα µικρός και δεν υπάρχει πιθανότητα διακοπής εφοδιασµού της ΑΘΗΝΑ µε τη συγκεκριµένη κατηγορία υλικών. ΥΛΙΚΑ ΧΗΜΕΙΟΥ Τα υλικά χηµείου χρησιµοποιούνται από τα τµήµατα R&D της ΑΘΗΝΑ και αποτελούν το µέσω για την εξέλιξη, βελτίωση και εύρεση νέων υλικών για τις πωλήσεις της ΑΘΗΝΑ. Επιπλέον, χρησιµοποιούνται για µετρήσεις των υλικών που παράγει η ΑΘΗΝΑ (π.χ. αν έχουν τις σωστές περιεκτικότητες στα διάφορα συστατικά τους). Όπως είναι κατανοητό τα υλικά χηµείου είναι µια κατηγορία υλικών αρκετά σηµαντική λόγω προδιαγραφών και ο προµηθευτικός κίνδυνος για τα υλικά χηµείου είναι υψηλός. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Τα ανταλλακτικά χωµατουργικών µηχανηµάτων είναι µία αρκετά σηµαντική κατηγορία υλικών για την ΑΘΗΝΑ. Η συµβολή των ανταλλακτικών είναι να χρησιµοποιούνται για την επισκευή των µηχανηµάτων. Η ΑΘΗΝΑ συνεργάζεται µε αρκετούς προµηθευτές ανάλογα µε την επωνυµία των ανταλλακτικών. Ο προµηθευτικός κίνδυνος είναι αρκετά υψηλός και αυτό φαίνεται από τον ανταγωνισµό που υπάρχει στη συγκεκριµένη κατηγορία. Ο προµηθευτικός

6 κίνδυνος είναι πολύ υψηλός διότι στη συγκεκριµένη κατηγορία επικρατεί µία µονοπωλιακή σχέση από πλευράς των προµηθευτών και επειδή η ζήτηση δεν είναι σταθερή και δεν είναι δυνατόν να υπάρξει µακροχρόνιο συµβόλαιο. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων είναι µία αρκετά σηµαντική κατηγορία υλικών για την ΑΘΗΝΑ. Η συµβολή των ανταλλακτικών είναι να χρησιµοποιούνται για την επισκευή των αυτοκινήτων. Η ΑΘΗΝΑ συνεργάζεται µε αρκετούς προµηθευτές ανάλογα µε την επωνυµία των ανταλλακτικών. Ο προµηθευτικός κίνδυνος είναι χαµηλός και αυτό φαίνεται από τον ανταγωνισµό που υπάρχει στη συγκεκριµένη κατηγορία καθώς επίσης και από τη δυνατότητα ευελιξίας της ΑΘΗΝΑ. ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ Η νιτρική αµµωνία χρησιµοποιείται για τη παραγωγή AN-FO. Η ΑΘΗΝΑ συνεργάζεται µε ένα προµηθευτή που µεταφέρει απευθείας τη νιτρική αµµωνία στις εγκαταστάσεις της ΑΘΗΝΑ (Άµφισσα). Ο προµηθευτικός κίνδυνος είναι µικρός διότι η πιθανότητα διακοπής του εφοδιασµού της ΑΘΗΝΑ µε νιτρική αµµωνία είναι αµελητέα. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η ΑΘΗΝΑ στο κοµµάτι των µεταφορών συνεργάζεται µε διάφορους προµηθευτές ανάλογα τις ανάγκες της. Για κάθε περίπτωση υπάρχει και συγκεκριµένος µεταφορέας που ειδικεύεται στις εκάστοτε ανάγκες. Όπως είναι φυσικό υπάρχει µεγάλη γκάµα αναγκών αλλά και υποψήφιων προµηθευτών να ολοκληρώσουν τη συγκεκριµένη υπηρεσία. Οι µεταφορές αποτελούν ίσως το ποιο κρίσιµο κρίκο της αλυσίδας εφοδιασµού και κατά συνέπεια η επιρροή τους στα αποτελέσµατα είναι αρκετά υψηλή. ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΑΘΗΝΑ µετά από διαγωνισµό συνεργάζεται µε τρία ταξιδιωτικά γραφεία. Αυτό που θέλει η ΑΘΗΝΑ από τα συνεργαζόµενα ταξιδιωτικά γραφεία είναι η άµεση εξυπηρέτηση, οι αξιόπιστες λύσεις και οι καλές τιµές. Οι µετακινήσεις των υπαλλήλων της ΑΘΗΝΑ προς διαφόρους προορισµούς είναι απαραίτητη για την οµαλή λειτουργία της επιχείρησης και κατά συνέπεια η επίδραση στα οικονοµικά αποτελέσµατα είναι σηµαντική αλλά όχι άµεση. Όσον αφορά στον προµηθευτικό κίνδυνος δεν είναι ιδιαίτερα υψηλός. ΧΗΜΙΚΑ Τα χηµικά χρησιµοποιούνται ως βελτιωτικά για την καλύτερη απόδοση των κινητήρων. Η ΑΘΗΝΑ συνεργάζεται µε ένα προµηθευτή. Ο προµηθευτικός κίνδυνος είναι αρκετά υψηλός λόγω προδιαγραφών.

7 Πίνακας ενδεικτικών ετήσιων δαπανών ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΟΣ ΑΠΑΝΗΣ Καύσιµα 4,000,000 Σόδα Εκρηκτικά Υλικά συσκευασίας Μηχανογραφικός εξοπλισµός Ελαστικά Ηλεκτρολογικά εγκαταστάσεων / ηλεκτρονικά Πλέγµατα κόσκινων Σιδηρά / λαµαρίνες Λιπαντικά Συστήµατα µετάδοσης κίνησης και µεταφοράς Καθαριότητα Σιδηροπυρίτιο Υδραυλικά 4000 Είδη ασφάλειας εργαζοµένων Χρώµατα Αναλώσιµα Σωλήνες & Εξαρτήµατα Ηλεκτρολογικό υλικό αυτοκίνητων 4000 Άµµος Έντυπα και εκτυπώσεις Ηλεκτρόδια Βίδες 2000 Συρµατόσχοινα κλειδιά - ιµάντες Ανταλλακτικά αυτοκίνητων Ανταλλακτικά χωµατουργικών Υλικά χηµείου Ταξιδιωτικές υπηρεσίες Μεταφορές Χηµικά Νιτρική αµµωνία Γραφική ύλη ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: 1. Προτείνεται κατηγοριοποίηση των υλικών µε βάση το κόστους-δαπάνη απόκτησης και την επίπτωση στην λειτουργία της ΑΘΗΝΑ από την µη ικανοποίηση ενός προµηθευτικού στόχου, τις προµηθευτικές ευκαιρίες και τους πιθανούς κίνδυνους. 2. Προτείνεται οµαδοποίηση των διαφορετικών προµηθευτικών πόρων ανάλογα µε τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, µε τις απαιτούµενες αγοραστικές ικανότητες και τεχνικές γνώσεις των στελεχών εφοδιασµού και µε την τµηµατοποίηση που προσφέρουν οι αγορές. 3. Για κάθε αγοραστική οµάδα προτείνεται στόχους εφοδιασµού και συγκεκριµένες στρατηγικές δράσεις.

8 ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ Χαµηλός Υψηλός 80% Υλικών = 20% Αξια 20% Υλικών = 80% Αξια ΑΠΑΝΗ

Πτυχιακή εργασία. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Μεταποιητικής Επιχείρησης

Πτυχιακή εργασία. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Μεταποιητικής Επιχείρησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευαστικός Πτυχιακή εργασία Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Μεταποιητικής Επιχείρησης Φοιτητές: Τζαγκουρνής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) Βασίλης Μουστάκης & Γεώργιος Θεολόγου ΧΑΝΙΑ 2000 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT):

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΩΤΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ ΕΙΗΓΗΣΗ: Δρ. ΑΝΣΩΝΙΑΔΗ ΠΑΝΣΕΛΗ ΠΟΤΔΑΣΗ: ΜΟΤΣΟΓΛΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. 2399 ΕΣΟ 2010 1 ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.1 Η αγοραστική διαδικασία των βιομηχανικών επιχειρήσεων. 3.3 Σχέσεις τμημάτων Προμηθειών Marketing/Πωλήσεων

Περιεχόμενα. 1.1 Η αγοραστική διαδικασία των βιομηχανικών επιχειρήσεων. 3.3 Σχέσεις τμημάτων Προμηθειών Marketing/Πωλήσεων Περιεχόμενα 1 ο Κεφάλαιο: Εισαγωγή 1.1 Η αγοραστική διαδικασία των βιομηχανικών επιχειρήσεων 1.2 Δομή της εργασίας 2 ο Κεφάλαιο: Γενικά στοιχεία γύρω από τις βιομηχανικές αγορές 2.1 Γενικά στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΟΙΔΡΥΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ»

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΟΙΔΡΥΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΟΙΔΡΥΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

«Marketing και Logistics σε Εταιρία Ηλεκτρολογικού Υλικού»

«Marketing και Logistics σε Εταιρία Ηλεκτρολογικού Υλικού» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ «Marketing και Logistics σε Εταιρία Ηλεκτρολογικού Υλικού» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του σπουδαστή : Αχιλλέα Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL ) ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΑ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL ) ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΑ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL ) ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Περιεχόμενα Σελίδα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Γενικά 1 Στόχοι & Μεθοδολογία Μελέτης 2 Σχεδιασμός & Υλοποίηση Έργων Logistics 3 Αρχές Logistics Management 4 Λόγοι Οργάνωσης Αποθηκών 6 Βασικές Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : FASHION LOGISTICS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : FASHION LOGISTICS Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου. Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου. Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014 10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 1. Eισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics) 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

Διπλωματική Εργασία Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ της ΜΑΛΒΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή: ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα: ιοίκησης Επιχειρήσεων «Πτυχιακή Εργασία» Θέµα: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ηµητριάδη Ι. Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ (LOGISTICS)

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ (LOGISTICS) Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ (LOGISTICS) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ. ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΤΡΑΙΚΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ A.M :90 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Εισαγωγή... 2 8.2. Στόχοι, Ρόλος και Λογική MRP Συστήματος... 4. 8.3. Διάγραμμα Ροής Πληροφοριών για Λειτουργία Συστήματος MRP...

8.1. Εισαγωγή... 2 8.2. Στόχοι, Ρόλος και Λογική MRP Συστήματος... 4. 8.3. Διάγραμμα Ροής Πληροφοριών για Λειτουργία Συστήματος MRP... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MRP) Περιεχόμενα 8.1. Εισαγωγή... 2 8.2. Στόχοι, Ρόλος και Λογική MRP Συστήματος... 4 8.2.1 Στόχοι και Ρόλος MRP συστήματος... 4 8.2.2 Λογική MRP συστήματος...

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 ο : Θεωρητικό Μέρος 1.Στρατηγική Ανάλυση: Το εξωτερικό Περιβάλλον της επιχείρησης σελ.5 1.1.Εισαγωγή.. σελ.5

Μέρος 1 ο : Θεωρητικό Μέρος 1.Στρατηγική Ανάλυση: Το εξωτερικό Περιβάλλον της επιχείρησης σελ.5 1.1.Εισαγωγή.. σελ.5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή σελ.3 Μέρος 1 ο : Θεωρητικό Μέρος 1.Στρατηγική Ανάλυση: Το εξωτερικό Περιβάλλον της επιχείρησης σελ.5 1.1.Εισαγωγή.. σελ.5 1.2. Εξωτερική μακρό-ανάλυση ή PEST ανάλυση σελ.6 1.3 Σπουδαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος Εργασίας: LOGISTICS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σπουδαστές: ΚΑ ΙΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ.:6723

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ LOGISTICS ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ SUPERMARKET Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγικό Σημείωμα σελ.1 1. Η Διοίκηση των Logistics (Logistics Management) 1.1. Ορισμός των logistics σελ.3 1.2. Ιστορική Εξέλιξη σελ.4 1.3. Ο ρόλος των logistics στην οικονομία σελ.5 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή ΘΕΜΑ:ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ LOGISTICS

Πτυχιακή ΘΕΜΑ:ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ LOGISTICS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Πτυχιακή ΘΕΜΑ:ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ LOGISTICS ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΤΑ 2006 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.5537 ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ERP DRP Just In Time

ERP DRP Just In Time Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT Π T

Διαβάστε περισσότερα

... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος

... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTIGS

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)"

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1. "Η

Διαβάστε περισσότερα

Β κύκλος εργασιών. «e-marketplaces προοπτικές, η στάση της Πολιτείας»

Β κύκλος εργασιών. «e-marketplaces προοπτικές, η στάση της Πολιτείας» Β κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE B2 «e-marketplaces προοπτικές, η στάση της Πολιτείας» Συντονιστές: Πουλυµενάκου Aγγελική (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Raporteurs: ηµητρακόπουλος Γιώργος (Eλληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Εφαρμογή RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα».

Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Εφαρμογή RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα». ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Καραμπέκιου Μαγδαληνή Α.Μ.9347 Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Εφαρμογή RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα». Επιβλέπων Καθηγητής: Βαλσαμίδης Σταύρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ...6

Διαβάστε περισσότερα