Μοντέλα Διαχείρισης Αποθεμάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μοντέλα Διαχείρισης Αποθεμάτων"

Transcript

1 Μοντέλα Διαχείρισης Αποθεμάτων

2 2 Εισαγωγή (1) Ο όρος απόθεμα αναφέρεται σε προϊόντα και υλικά που αποθηκεύονται από την επιχείρηση για μελλοντική χρήση Τα αποθέματα μπορεί να περιλαμβάνουν Πρώτες ύλες Εμπορεύματα Εξαρτήματα Ημικατεργασμένα προϊόντα Έτοιμα προϊόντα

3 3 Εισαγωγή (2) Λόγοι διατήρησης αποθεμάτων είναι η αδυναμία πραγματοποίησης ακριβών προβλέψεων επί των πωλήσεων του χρόνου παραγωγής της ζήτησης των αναγκών σε πρώτες ύλες Συμπέρασμα: τα αποθέματα λειτουργούν ως δικλείδα ασφαλείας απέναντι στις συνθήκες αβεβαιότητας

4 4 Εισαγωγή (3) Παρά την ουσιαστική συμβολή των αποθεμάτων στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, τα έξοδα που αφορούν την απόκτηση και διατήρηση των αποθεμάτων αποτελούν σημαντικό στοιχείο κόστους Επομένως, πρέπει να δοθούν, από τα αρμόδια στελέχη των επιχειρήσεων, απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα 1. Ποια είναι η ποσότητα που πρέπει να παραγγελθεί σε κάθε αναπλήρωση του αποθέματος; 2. Ποιο είναι το χρονικό σημείο στο οποίο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση των αποθεμάτων; Στην πραγματικότητα, κάθε επιχείρηση χρησιμοποιεί ένα είδος μοντέλου ή συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων, προκειμένου να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα

5 5 Μοντέλο οικονομικής (βέλτιστης) ποσότητας παραγγελίας (1) Economic Order Quantity (EOQ) Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου ο ρυθμός ζήτησης ενός προϊόντος παρουσιάζεται να είναι σταθερός (ή σχεδόν σταθερός) και το σύνολο των παραγγελμένων ποσοτήτων παραλαμβάνεται από την αποθήκη σε δεδομένη χρονική στιγμή Σταθερός ρυθμός ζήτησης Για κάθε χρονική περίοδο τα αποθέματα μειώνονται κατά ένα συγκεκριμένο αριθμό μονάδων (π.χ. 5 μονάδες ανά ημέρα, 25 μονάδες ανά εβδομάδα, 100 μονάδες ανά τέσσερις εβδομάδες, κλπ.)

6 6 Μοντέλο οικονομικής (βέλτιστης) ποσότητας παραγγελίας (2) Η εταιρία R&B Beverage εμπορεύεται μπίρες, κρασιά και αναψυκτικά Προμηθεύει περισσότερες από κάβες ποτών μέσω των αποθηκευτικών της εγκαταστάσεων στο Ohio Το απόθεμα της εταιρίας σε μπίρα, το οποίο αποτελεί και το 40% των συνολικών αποθεμάτων, ανέρχεται κατά προσέγγιση σε κιβώτια Με μέσο κόστος ανά κιβώτιο $8, η αξία του αποθέματος σε μπίρες υπολογίζεται σε $

7 7 Μοντέλο οικονομικής (βέλτιστης) ποσότητας παραγγελίας (3) Ο διευθυντής της αποθήκης αποφάσισε την πραγματοποίηση μιας αναλυτικής μελέτης ως προς το κόστος των αποθεμάτων της μπίρας «Bub», που είναι η μπίρα της R&B Beverage με τις μεγαλύτερες πωλήσεις Σκοπός είναι η υποστήριξη της λήψης αποφάσεων ως προς το μέγεθος και το χρόνο πραγματοποίησης των παραγγελιών μπίρας Bub, προκειμένου να επιτευχθεί το ελάχιστο δυνατό συνολικό κόστος Στον Πίνακα της επόμενης διαφάνειας φαίνεται η ζήτηση των τελευταίων 10 εβδομάδων

8 8 Μοντέλο οικονομικής (βέλτιστης) ποσότητας παραγγελίας (4) Εβδομάδα Ζήτηση (σε κιβώτια) Συνολικός αριθμός κιβωτίων Μέσος αριθμός κιβωτίων ανά εβδομάδα 2.000

9 9 Μοντέλο οικονομικής (βέλτιστης) ποσότητας παραγγελίας (5) Σε απόλυτους αριθμούς τα δεδομένα δεν παρουσιάζουν σταθερό επίπεδο ζήτησης Με δεδομένη όμως τη σχετικά μικρή μεταβλητότητα της εβδομαδιαίας ζήτησης, μπορούμε ικανοποιητικά να υποθέσουμε ως σταθερό επίπεδο ζήτησης τα κιβώτια ανά εβδομάδα

10 10 Μοντέλο οικονομικής (βέλτιστης) ποσότητας παραγγελίας (6) Η απόφαση για το μέγεθος της παραγγελίας αφορά την επιλογή μιας ποσότητας που συμβιβάζει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις 1. Την τήρηση μικρών αποθεμάτων και την πραγματοποίηση συχνών παραγγελιών (υψηλό κόστος παραγγελίας) 2. Την τήρηση μεγάλων αποθεμάτων και την πραγματοποίηση μικρού αριθμού παραγγελιών (υψηλό κόστος διατήρησης αποθεμάτων) Για να επιλεχθεί ο βέλτιστος συνδυασμός μεταξύ των δύο αυτών αντικρουόμενων προσεγγίσεων, χρησιμοποιείται ένα μαθηματικό μοντέλο που προσδιορίζει το συνολικό κόστος αποθεμάτων ως άθροισμα του κόστους διατήρησης και του κόστους παραγγελιών

11 11 Μοντέλο οικονομικής (βέλτιστης) ποσότητας παραγγελίας (7) Κόστος διατήρησης Ορίζεται το κόστος που σχετίζεται με διατήρηση ενός συγκεκριμένου επιπέδου αποθέματος Εξαρτάται άμεσα από το μέγεθος του αποθέματος Το 1 ο στοιχείο του κόστους διαχείρισης αφορά το κόστος χρηματοδότησης για την απόκτηση των αποθεμάτων (κόστος κεφαλαίου) Η R&B εκτιμά ότι το ετήσιο κόστος κεφαλαίου της ανέρχεται σε 18% της συνολικής αξίας των αποθεμάτων Άλλα στοιχεία του κόστους διατήρησης είναι το κόστος ασφάλισης, οι σχετικοί φόροι, το κόστος φθοράς, το κόστος κλοπής και τα γενικά έξοδα αποθήκης Η R&B εκτιμά ότι οι παραπάνω μορφές κόστους αφορούν ετησίως το 7% της συνολικής αξίας των αποθεμάτων

12 12 Μοντέλο οικονομικής (βέλτιστης) ποσότητας παραγγελίας (8) Κόστος διατήρησης Το συνολικό κόστος διατήρησης του αποθέματος της μπίρας Bub είναι 18% + 7% = 25% Αφού η αξία ενός κιβωτίου μπίρας Bub ανέρχεται στα $8, το ετήσιο κόστος διατήρησής του ως απόθεμα ανέρχεται σε 0,25*($8)=$2,00

13 13 Μοντέλο οικονομικής (βέλτιστης) ποσότητας παραγγελίας (9) Κόστος παραγγελίας Είναι ανεξάρτητο από το μέγεθος της παραγγελίας Περιλαμβάνει Προετοιμασία δελτίου παραγγελίας Διεκπεραίωση παραγγελίας (πληρωμή, ταχυδρόμηση εγγράφων, τηλεφωνική επικοινωνία, μεταφορά, έλεγχος παραστατικών παραλαβή) Για την R&B το κόστος παραγγελίας εκτιμάται ότι είναι $32 ανά παραγγελία

14 14 Μοντέλο οικονομικής (βέλτιστης) ποσότητας παραγγελίας (10) Έστω Q το μέγεθος της παραγγελίας Σκοπός είναι να προσδιοριστεί το Q που αντιστοιχεί στο ελάχιστο δυνατό άθροισμα του κόστους διατήρησης και του κόστους παραγγελίας Στο σχήμα της επόμενης διαφάνειας εμφανίζεται ένας ολοκληρωμένος κύκλος μεγέθυνσης-εξάντλησης αποθέματος, εντός ενός χρονικού διαστήματος Τ Ο κύκλος αυτός θα επαναλαμβάνεται σε βάθος χρόνου Το μέσο μέγεθος του αποθέματος για ένα κύκλο είναι 1 2 Q

15 15 Μοντέλο οικονομικής (βέλτιστης) ποσότητας παραγγελίας (11)

16 16 Μοντέλο οικονομικής (βέλτιστης) ποσότητας παραγγελίας (12) Στο σχήμα της επόμενης διαφάνειας παρουσιάζεται μια σειρά από επαναλαμβανόμενους κύκλους για ένα ευρύτερο χρονικό διάστημα Το μέσο μέγεθος του αποθέματος για το συνολικό διάστημα των επαναλαμβανόμενων κύκλων είναι επίσης 1 2 Q

17 17 Μοντέλο οικονομικής (βέλτιστης) ποσότητας παραγγελίας (13) T

18 18 Μοντέλο οικονομικής (βέλτιστης) ποσότητας παραγγελίας (14) Το κόστος διατήρησης μπορεί να προσδιοριστεί με βάση το μέσο μέγεθος αποθέματος Ως περίοδος στη βάση της οποίας θα διατυπωθεί το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εβδομάδα, ο μήνας, το έτος ή και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα Στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το έτος διότι το κόστος διατήρησης εκφράζεται ως ποσοστό επί των ετήσιων αποθεμάτων

19 19 Μοντέλο οικονομικής (βέλτιστης) ποσότητας παραγγελίας (15) Έστω I = ποσοστιαίο κόστος διατήρησης ανά έτος C = κόστος απόκτησης ανά μονάδα αποθέματος C h = ετήσιο κόστος για τη διατήρηση μιας μονάδας αποθέματος Το ετήσιο κόστος για τη διατήρηση μιας μονάδας αποθέματος είναι C h = C I Το ετήσιο κόστος διατήρησης για το μέσο απόθεμα υπολογίζεται ως εξής 1 2 QC h

20 20 Μοντέλο οικονομικής (βέλτιστης) ποσότητας παραγγελίας (16) Έστω D η ετήσια ζήτηση για το προϊόν Εάν η κάθε παραγγελία αφορά Q μονάδες, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν D/Q παραγγελίες για κάθε έτος Αν με C o συμβολίσουμε το κόστος παραγγελίας, το ετήσιο κόστος παραγγελίας ισούται με D Q C o

21 21 Μοντέλο οικονομικής (βέλτιστης) ποσότητας παραγγελίας (17) Το συνολικό ετήσιο κόστος ορίζεται ως εξής TC = 1 2 QC h + D Q C o Η παραπάνω εξίσωση αποτελεί τη γενική μορφή του τύπου για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους αποθεμάτων, για τα οποία ισχύουν οι υποθέσεις του μοντέλου της οικονομικής ποσότητας παραγγελίας Για το παράδειγμα της R&B (C h = $2, C o = $32 και D = ) έχουμε TC = 1 2 Q $ Q $32 = Q Q

22 22 Μοντέλο οικονομικής (βέλτιστης) ποσότητας παραγγελίας (18) Για να υπολογίσουμε το ελάχιστο δυνατό κόστος που αντιστοιχεί σε μέγεθος παραγγελίας Q,κάνουμε τα εξής 1. Παραγωγίζουμε τη συνάρτηση του συνολικού ετήσιου κόστους για να βρούμε την 1 η παράγωγό του 2. Βρίσκουμε την τιμή Q για την οποία μηδενίζεται η 1 η παράγωγος 3. Παραγωγίζουμε την 1 η παράγωγο για να βρούμε τη 2 η παράγωγο και υπολογίζουμε την τιμή της για Q = Q 4. Αν το πρόσημό της είναι θετικό, η συνάρτηση του συνολικού ετήσιου κόστους έχει ολικό ελάχιστο για Q = Q

23 23 Μοντέλο οικονομικής (βέλτιστης) ποσότητας παραγγελίας (19)

24 24 Μοντέλο οικονομικής (βέλτιστης) ποσότητας παραγγελίας (20) Ο τύπος που προσδιορίζει την ποσότητα παραγγελίας που ελαχιστοποιεί το συνολικό ετήσιο κόστος ισούται με Q = 2DC o C h Για το παράδειγμα της R&B (C h = $2, C o = $32 και D = ) το συνολικό ετήσιο κόστος έχει ως εξής Q = = Αντικαθιστώντας την τιμή στην εξίσωση του συνολικού ετήσιου κόστους έχουμε TC = Q Q = = $3. 649

25 25 Μοντέλο οικονομικής (βέλτιστης) ποσότητας παραγγελίας (21) Αφού προσδιορίσαμε το βέλτιστο μέγεθος της παραγγελίας στη συνέχεια θα πρέπει να προσδιορίσουμε το χρονικό σημείο κατά το οποίο θα πρέπει να γίνει η παραγγελία Κατάσταση αποθέματος Το άθροισμα της ποσότητας των υφιστάμενων αποθεμάτων και του αποθέματος προς παραλαβή που έχει ήδη παραγγελθεί Σημείο αναπαραγγελίας Η απόφαση ως προς το χρονικό σημείο παραγγελίας Το μέγεθος της κατάστασης του αποθέματος κατά το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε μια νέα παραγγελία

26 26 Μοντέλο οικονομικής (βέλτιστης) ποσότητας παραγγελίας (22) Ο γενικός τύπος για τον υπολογισμό του σημείου αναπαραγγελίας είναι ο ακόλουθος r = d m = όπου D εργασιμες ημερες m r = σημείο αναπαραγγελίας d = ζήτηση ανά ημέρα m = χρόνος εκτέλεσης νέων παραγγελιών σε ημέρες

27 27 Μοντέλο οικονομικής (βέλτιστης) ποσότητας παραγγελίας (23) Κύκλος παραγγελίας Το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών παραγγελιών Έστω D : ο αριθμός των παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν σε Q διάστημα ενός έτους W D : ο αριθμός των εργάσιμων ημερών σε διάστημα ενός έτους Ο τύπος για τον υπολογισμό ενός κύκλου παραγγελίας T ημερών είναι ο εξής T = W D D Q = W D Q D Για το παράδειγμα της R&B (W D = 250, Q = 1.824, D = ) έχουμε T = = 4, 39 εργάσιμες ημέρες

28 28 Μοντέλο οικονομικής (βέλτιστης) ποσότητας παραγγελίας (24) Επίλυση του μοντέλου EOQ με χρήση του Excel Μοντέλο διαχείρισης αποθεμάτων - Βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας.xlsx

29 29 Μοντέλο βέλτιστου μεγέθους παρτίδας παραγωγής (1) Ομοιότητες με μοντέλο οικονομικής ποσότητας παραγγελίας Ίδιος σκοπός Προσδιορισμός του μεγέθους της παραγγελίας και του χρονικού σημείου κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί Σταθερή ζήτηση Διαφορές με μοντέλο οικονομικής ποσότητας παραγγελίας Σταθερός ρυθμός παραλαβής Για κάθε χρονική περίοδο παραλαμβάνεται ένας συγκεκριμένος αριθμός μονάδων και τοποθετείται στο απόθεμα (π.χ. 10 μονάδες ανά ημέρα, 50 μονάδες ανά εβδομάδα, κλπ.) Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου ύστερα από την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας, ξεκινάει η παραγωγή του προϊόντος και ένας σταθερός αριθμός μονάδων προστίθεται στο απόθεμα κάθε μέρα, έως ότου καλυφθεί το σύνολο της παραγγελίας

30 30 Μοντέλο βέλτιστου μεγέθους παρτίδας παραγωγής (2) Αν διαθέτουμε μια γραμμή παραγωγής με δυναμικότητα 50 μονάδες ανά ημέρα και αποφασίζουμε να τη λειτουργήσουμε για διάστημα 10 ημερών, η απόφαση αυτή αντιστοιχεί σε παρτίδα παραγωγής = 500 μονάδων Το μέγεθος της παρτίδας παραγωγής είναι ο αριθμός των μονάδων μιας παραγγελίας

31 31 Μοντέλο βέλτιστου μεγέθους παρτίδας παραγωγής (3) Αρχικά, συμβολίζουμε με Q το μέγεθος της παρτίδας παραγωγής Στη συνέχεια, δημιουργούμε ένα μοντέλο κόστους διατήρησης και παραγγελίας που εκφράζει το συνολικό κόστος ως συνάρτηση του μεγέθους παρτίδας παραγωγής Τέλος, προσδιορίζουμε το βέλτιστο μέγεθος παρτίδας παραγωγής που ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος Το μοντέλο προϋποθέτει ότι η παραγωγή υπερβαίνει τη ζήτηση, δηλαδή ότι η δυναμικότητα παραγωγής είναι σε θέση να καλύψει τη ζήτηση

32 32 Μοντέλο βέλτιστου μεγέθους παρτίδας παραγωγής (4) Η συμπεριφορά των αποθεμάτων για το συγκεκριμένο μοντέλο είναι η εξής:

33 33 Μοντέλο βέλτιστου μεγέθους παρτίδας παραγωγής (5) Κόστος διατήρησης Ίδιος ορισμός με το μοντέλο Οικονομικής Ποσότητας Παραγγελίας (Μέσο απόθεμα * ετήσιο κόστος διατήρησης ανά μονάδα) Κόστος παραγγελίας Αποδίδεται μέσω του κόστους ρύθμισης των γραμμών παραγωγής Περιλαμβάνει την εργασία, τα υλικά και την απολεσθείσα παραγωγή που υφίσταται μια οικονομική μονάδα κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την προετοιμασία της λειτουργίας των γραμμών παραγωγής Είναι σταθερό για κάθε περίοδο παραγωγής και ανεξάρτητο από το μέγεθος της παρτίδας παραγωγής

34 34 Μοντέλο βέλτιστου μεγέθους παρτίδας παραγωγής (6) Έστω d = ζήτηση ανά ημέρα p = παραγωγή ανά ημέρα t = περίοδος παραγωγής (σε ημέρες) Το μέγιστο μέγεθος αποθέματος αντιστοιχεί στο χρονικό σημείο ολοκλήρωσης της περιόδου παραγωγής και ισούται με Μέγιστο απόθεμα = p d t Το μέσο απόθεμα ανέρχεται στο μισό του μέγιστου αποθέματος

35 35 Μοντέλο βέλτιστου μεγέθους παρτίδας παραγωγής (7) Αν το μέγεθος της παρτίδας παραγωγής ανέρχεται σε Q μονάδες, με σταθερή παραγωγή ανά ημέρα p μονάδων, έχουμε Q = pt και η διάρκεια της περιόδου παραγωγής είναι t = Q p ημέρες Επομένως, το μέγιστο απόθεμα ισούται με Μέγιστο απόθεμα = p d t = p d Q p = 1 d p Q και το μέσο απόθεμα είναι ίσο με d p Q

36 36 Μοντέλο βέλτιστου μεγέθους παρτίδας παραγωγής (8) Για ετήσιο κόστος διατήρησης ανά μονάδα C h, ο τύπος του ετήσιου κόστους διατήρησης είναι Ετήσιο κόστος διατήρησης = d p QC h Συμβολίζοντας με D την ετήσια ζήτηση και με C o το κόστος ρύθμισης για μια περίοδο παραγωγής, το ετήσιο κόστος ρύθμισης (το οποίο αντικαθιστά το ετήσιο κόστος παραγγελίας του μοντέλου οικονομικής ποσότητας παραγγελίας) Ετήσιο κόστος ρύθμισης = D Q C o Το συνολικό ετήσιο κόστος του μοντέλου TC σε ημερήσια βάση είναι TC = d p QC h + D Q C o (ημερήσια βάση)

37 37 Μοντέλο βέλτιστου μεγέθους παρτίδας παραγωγής (9) Αν υποθέσουμε ότι οι γραμμές παραγωγής χρησιμοποιούνται για 250 ημέρες ανά έτος, η ζήτηση ανά ημέρα d μπορεί να εκφραστεί σε όρους ετήσιας ζήτησης D ως εξής: d = D 250 Αντίστοιχα, μπορούμε να ορίσουμε την ημερήσια παραγωγή p σε όρους ετήσιας παραγωγής P ως εξής: P = 250p p = P 250 Συνεπώς d p = D Τ 250 = D και TC = 1 1 D QC PΤ250 P 2 P h + D C Q o (ετήσια βάση)

38 38 Μοντέλο βέλτιστου μεγέθους παρτίδας παραγωγής (10) Για να υπολογίσουμε το ελάχιστο δυνατό κόστος που αντιστοιχεί σε μέγεθος παραγγελίας Q,κάνουμε τα εξής 1. Παραγωγίζουμε τη συνάρτηση του συνολικού ετήσιου κόστους για να βρούμε την 1 η παράγωγό του 2. Βρίσκουμε την τιμή Q για την οποία μηδενίζεται η 1 η παράγωγος 3. Παραγωγίζουμε την 1 η παράγωγο για να βρούμε τη 2 η παράγωγο και υπολογίζουμε την τιμή της για Q = Q 4. Αν το πρόσημό της είναι θετικό, η συνάρτηση του συνολικού ετήσιου κόστους έχει ολικό ελάχιστο για Q = Q

39 39 Μοντέλο βέλτιστου μεγέθους παρτίδας παραγωγής (11) Ο τύπος που προσδιορίζει την ποσότητα παραγγελίας που ελαχιστοποιεί το συνολικό ετήσιο κόστος ισούται με Q = 2DC o 1 D P C h

40 40 Μοντέλο βέλτιστου μεγέθους παρτίδας παραγωγής (12) Παράδειγμα: Το σαπούνι Beauty Bar παρασκευάζεται από μια γραμμή παραγωγής με ετήσια δυναμικότητα μονάδων Εκτιμάται ότι η ετήσια ζήτηση θα ανέλθει σε μονάδες ετησίως και θα παρουσιάζει σταθερό ρυθμό Ο καθαρισμός, η προετοιμασία και η παραμετροποίηση της γραμμής παραγωγής, που προηγούνται κάθε περιόδου παραγωγής κοστίζουν $135 Το κόστος παραγωγής (αξία) ανά μονάδα είναι $4,50 και το ετήσιο κόστος διατήρησης αντιστοιχεί στο 24% επί του συνολικού αποθέματος Επομένως το ετήσιο κόστος διατήρησης ανά μονάδα ισούται με C h = IC = 0, 24 $4, 50 = $1, 08

41 41 Μοντέλο βέλτιστου μεγέθους παρτίδας παραγωγής (13) H ποσότητα παραγγελίας που ελαχιστοποιεί το συνολικό ετήσιο κόστος ισούται με Q = 2DC o 1 D P C h = ,08 = Επομένως, το ελάχιστο συνολικό ετήσιο κόστος ισούται με TC = D P QC h + D Q C o = ($1, 08) + ($135) = $

42 42 Μοντέλο βέλτιστου μεγέθους παρτίδας παραγωγής (14) Έστω ότι ο χρόνος προετοιμασίας της παραγωγής (προγραμματισμός, ρύθμιση, κλπ.) ανέρχεται σε 5 ημέρες, ενώ οι ημέρες εργασίας ανά έτος είναι 250 Η ζήτηση του χρόνου προετοιμασίας (σημείο αναπαραγγελίας) D θα είναι m =. 5 = 520 μονάδες εργασιμες ημερες 250 Ο κύκλος παραγωγής Τ είναι το χρονικό διάστημα μεταξύ της έναρξης δύο διαδοχικών περιόδων παραγωγής Τ = 250 D Q = 250 Q D = εργάσιμες ημέρες Επομένως, θα πρέπει να προγραμματίσουμε μια περίοδο παραγωγής μονάδων κάθε 33 εργάσιμες ημέρες

43 43 Μοντέλο διαχείρισης αποθεμάτων με προγραμματισμένες ελλείψεις (1) Έλλειψη (εξάντληση αποθεμάτων) Ζήτηση που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί Στην πράξη συναντάμε τέτοιες περιπτώσεις όταν το κόστος διατήρησης αποθεμάτων παρουσιάζεται εξαιρετικά υψηλό Π.χ. ένας έμπορος αυτοκινήτων διαθέτει μικρό απόθεμα, με αποτέλεσμα ο υποψήφιος αγοραστής να παραλαμβάνει την παραγγελία του με καθυστέρηση μερικών εβδομάδων

44 44 Μοντέλο διαχείρισης αποθεμάτων με προγραμματισμένες ελλείψεις (2) Το μοντέλο που θα αναλύσουμε εξετάζει μια συγκεκριμένη μορφή ελλείψεων που ονομάζεται ανεκτέλεστη παραγγελία Σε αυτή, υποθέτουμε ότι όταν ένας πελάτης πραγματοποιήσει μια παραγγελία και διαπιστώσει ότι το απόθεμα του προμηθευτή δεν επαρκεί για να την καλύψει, ο πελάτης θα περιμένει έως ότου παραληφθεί η νέα παρτίδα παραγωγής και εκτελεστεί η παραγγελία του Χρησιμοποιεί ως βάση το μοντέλο της οικονομικής ποσότητας παραγγελίας στο οποίο οι μονάδες προϊόντος παραλαμβάνονται σε ένα χρονικό σημείο και η ζήτηση είναι σταθερή

45 45 Μοντέλο διαχείρισης αποθεμάτων με προγραμματισμένες ελλείψεις (3) Έστω ότι με S συμβολίζουμε τις μονάδες των συσσωρευμένων ανεκτέλεστων παραγγελιών κατά την παραλαβή της ποσότητας Q Για το σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων ισχύουν τα εξής: 1. Ικανοποιούνται οι ανεκτέλεστες παραγγελίες και οι υπόλοιπες Q S μονάδες τοποθετούνται στο απόθεμα. Συνεπώς το μέγιστο απόθεμα θα είναι Q S μονάδες 2. Ο κύκλος μεγέθυνσης/εξάντλησης αποθέματος (Τ) χωρίζεται σε δύο φάσεις i. Η 1 η φάση διαρκεί t 1 ημέρες, όπου υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα για την κάλυψη των παραγγελιών των πελατών ii. Η 2 η φάση διαρκεί t 2 ημέρες, όπου παρουσιάζονται ελλείψεις και οι παραγγελίες των πελατών παραμένουν ανεκτέλεστες

46 46 Μοντέλο διαχείρισης αποθεμάτων με προγραμματισμένες ελλείψεις (4) Η συμπεριφορά των αποθεμάτων για το μοντέλο ανεκτέλεστων παραγγελιών είναι η εξής:

47 47 Μοντέλο διαχείρισης αποθεμάτων με προγραμματισμένες ελλείψεις (5) Το μοντέλο περιλαμβάνει τα εξής κόστη 1. Κόστος διατήρησης 2. Κόστος παραγγελίας 3. Κόστος ανεκτέλεστων παραγγελιών (κόστος ελλείψεων) Το κόστος αυτό αναφέρεται στην εργασία και το κόστος μεταφοράς που αφορά αποκλειστικά τη ρύθμιση των ανεκτέλεστων παραγγελιών Εκφράζεται σε όρους του κόστους ανά μονάδα ανεκτέλεστης παραγγελίας για δεδομένη χρονική περίοδο Αναφέρεται επίσης στο κόστος αρνητικής επίπτωσης στη φήμη Ο κλονισμός της σχέσης εμπιστοσύνης με τον πελάτη Εξαρτάται από το χρόνο αναμονής των πελατών για την εκτέλεση της παραγγελίας τους

48 48 Μοντέλο διαχείρισης αποθεμάτων με προγραμματισμένες ελλείψεις (6) Το μέσο απόθεμα του κύκλου μεγέθυνσης-εξάντλησης αποθέματος T = t 1 + t 2 ημερών υπολογίζεται ως εξής: Μέσο απόθεμα = 1 2 Q S t 1+0t 2 t 1 +t 2 = 1 2 Q S t 1 T

49 49 Μοντέλο διαχείρισης αποθεμάτων με προγραμματισμένες ελλείψεις (7) Έστω d η σταθερή ημερήσια ζήτηση, τότε έχουμε: t 1 = Q S d εξαντληθεί σε Q S d ημέρες, δηλαδή το μέγιστο απόθεμα των μονάδων θα ημέρες Επειδή σε κάθε κύκλο παραλαμβάνονται Q μονάδες, η διάρκεια του κύκλου θα είναι: T = Q d ημέρες

50 50 Μοντέλο διαχείρισης αποθεμάτων με προγραμματισμένες ελλείψεις (8) Επομένως, το μέσο απόθεμά είναι ίσο με: 1 2 Q S t 1 T = 1 2 Q S Q S d Q d = Q S 2 2Q Άρα, το μέσο απόθεμα εκφράζεται σε όρους δύο μεταβλητών απόφασης Τη μεταβλητή απόφασης για το μέγεθος της παραγγελίας Q Τη μεταβλητή απόφασης για τον μέγιστο αριθμό των συσσωρευμένων ανεκτέλεστων παραγγελιών S

51 51 Μοντέλο διαχείρισης αποθεμάτων με προγραμματισμένες ελλείψεις (9) Ο μέσος αριθμός ανεκτέλεστων παραγγελιών κατά την περίοδο t 2 αντιστοιχεί στο ½ του μέγιστου αριθμού ανεκτέλεστων παραγγελιών S Στο διάστημα t 1 υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα και συνεπώς δεν παρουσιάζονται ανεκτέλεστες παραγγελίες Με αντίστοιχο τρόπο υπολογισμού καταλήγουμε στον εξής τύπο: μέσος αριθμός ανεκτέλεστων παραγγελιών = 0t 1+ S 2 t 2 t 1 +t 2 = S 2 t 2 T

52 52 Μοντέλο διαχείρισης αποθεμάτων με προγραμματισμένες ελλείψεις (10) Για αριθμό ανεκτέλεστων παραγγελιών S και ημερήσια ζήτηση d το μήκος του κύκλου μεγέθυνσης-εξάντλησης αποθέματος που αναφέρεται στις ανεκτέλεστες παραγγελίες είναι: t 2 = S d Επομένως, ο μέσος αριθμός ανεκτέλεστων παραγγελιών είναι ίσος με: S 2 t 2 T = S 2 S d Q d = S2 2Q

53 53 Μοντέλο διαχείρισης αποθεμάτων με προγραμματισμένες ελλείψεις (11) Ο μέσος αριθμός παραγγελιών ανά έτος είναι ίδιος με αυτόν του μοντέλου οικονομικής ποσότητας παραγγελίας Αν με D συμβολίζουμε την ετήσια ζήτηση έχουμε: Μέσος αριθμός παραγγελιών ανά έτος = D Q

54 54 Μοντέλο διαχείρισης αποθεμάτων με προγραμματισμένες ελλείψεις (12) Έστω C h : το κόστος διατήρησης μιας μονάδας αποθέματος για ένα έτος C o : το κόστος ανά παραγγελία C b : το κόστος μιας μονάδας ανεκτέλεστης παραγγελίας για διάστημα ενός έτους Το συνολικό ετήσιο κόστος για το μοντέλο διαχείρισης αποθεμάτων με προγραμματισμένες ελλείψεις υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση: TC = Q S 2 2Q C h + D Q C o + S2 2Q C b

55 55 Μοντέλο διαχείρισης αποθεμάτων με προγραμματισμένες ελλείψεις (13) Γνωρίζοντας τις τιμές των C h, C ο, C b και της ετήσιας ζήτησης D, είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε τις βέλτιστες τιμές Q* (ποσότητα παραγγελίας) και S* (προγραμματισμένες ανεκτέλεστες παραγγελίες), με εύρεση των μερικών παραγώγων, ως εξής: Q = 2DC o C h C h +C b C b S = Q C h C h +C b

56 56 Παράδειγμα Μοντέλο διαχείρισης αποθεμάτων με προγραμματισμένες ελλείψεις (13) Έστω ότι οι υποθέσεις του μοντέλου ισχύουν στην περίπτωση της εταιρίας Higley Radio Components Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρίας έχουμε: D = μονάδες ανά έτος (ετήσια ζήτηση) Ι = 20% (ποσοστιαίο κόστος διατήρησης ανά έτος) C = $50 ανά μονάδα (κόστος απόκτησης ανά μονάδα αποθέματος) C h = IC = 0,20 ($50) = $10 ανά μονάδα για κάθε έτος (κόστος διατήρησης) C o = $25 ανά παραγγελία (κόστος παραγγελίας) C b = $30 ανά μονάδα για κάθε έτος (κόστος ελλείψεων)

57 57 Παράδειγμα Μοντέλο διαχείρισης αποθεμάτων με προγραμματισμένες ελλείψεις (14) Αν η εταιρία υιοθετήσει το μοντέλο διαχείρισης αποθεμάτων με προγραμματισμένες ελλείψεις να υπολογίσετε τα εξής: Μέγιστο απόθεμα Διάρκεια κύκλου Συνολικό ετήσιο κόστος Αν η εταιρία υιοθετήσει το μοντέλο οικονομικής ποσότητας παραγγελίας να υπολογίσετε τα εξής: Συνολικό ετήσιο κόστος Ποιο μοντέλο οδηγεί στο μικρότερο συνολικό ετήσιο κόστος;

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ. Από το βιβλίο: Κώστογλου, Β. (2015). Επιχειρησιακή Έρευνα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ. Από το βιβλίο: Κώστογλου, Β. (2015). Επιχειρησιακή Έρευνα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1 Εισαγωγικά Απόθεμα εννοείται κάθε είδους αγαθό, το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί με στόχο την τρέχουσα ή μελλοντική χρησιμοποίησή του. Αποθέματα συναντώνται σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Βέλτιστη Ποσότητα Παραγγελίας (EOQ) Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισμός του προβλήματος βέλτιστης ποσότητας παραγγελίας

Διαβάστε περισσότερα

Η άριστη ποσότητα παραγγελίας υπολογίζεται άμεσα από τη κλασική σχέση (5.5): = 1000 μονάδες

Η άριστη ποσότητα παραγγελίας υπολογίζεται άμεσα από τη κλασική σχέση (5.5): = 1000 μονάδες ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 Η ετήσια ζήτηση ενός σημαντικού εξαρτήματος που χρησιμοποιείται στη μνήμη υπολογιστών desktops εκτιμήθηκε σε 10.000 τεμάχια. Η αξία κάθε μονάδας είναι 8, το κόστος παραγγελίας κάθε παρτίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ. Ι. Προσδιοριστικά Μοντέλα αποθεµάτων

ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ. Ι. Προσδιοριστικά Μοντέλα αποθεµάτων ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Οι αποφάσεις σχετικά µε την διαχείριση ή «πολιτική» των αποθεµάτων που πρέπει να πάρει κάποιος, ασχολείται µε το «πόσο» πρέπει να παραγγείλει (ή να παράγει) και «πότε» να παραγγείλει

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι απόθεµα (Inventory) ;

Τι είναι απόθεµα (Inventory) ; Τι είναι απόθεµα (Inventory) ; κάθε αδρανές οικονοµικό µέσο ή πόρος που διατηρείται για την ικανοποίηση µελλοντικής ζήτησης γι αυτό. 1995 Corel Corp. 1984-1994 T/Maker Co. 1984-1994 T/Maker Co. 3 Απόθεµα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί μια ποσότητα προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Αποθεµάτων. Υποθέστε ότι την στιγμή αυτή υπάρχει στην αποθήκη απόθεμα για 5 μήνες.

Ασκήσεις Αποθεµάτων. Υποθέστε ότι την στιγμή αυτή υπάρχει στην αποθήκη απόθεμα για 5 μήνες. Ασκήσεις Αποθεµάτων 1. Το πρόγραμμα παραγωγής μιας βιομηχανίας προβλέπει την κατανάλωση 810.000 μονάδων πρώτης ύλης το χρόνο, με ρυθμό πρακτικά σταθερό, σε όλη τη διάρκεια του έτους. Η βιομηχανία εισάγει

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Συστήματα Συνεχούς και Περιοδικής Αναθεώρησης Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Συστήματα ελέγχου αποθεμάτων Σύστημα συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

Σε βιομηχανικό περιβάλλον η αποθεματοποίηση γίνεται στις εξής μορφές

Σε βιομηχανικό περιβάλλον η αποθεματοποίηση γίνεται στις εξής μορφές 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 3. Τι Είναι Απόθεμα Σε βιομηχανικό περιβάλλον η αποθεματοποίηση γίνεται στις εξής μορφές. Απόθεμα Α, Β υλών και υλικών συσκευασίας: Είναι το απόθεμα των υλικών που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τι ορίζεται ως απόθεμα;

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας»

Λυμένες ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» Λυμένες ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» Άσκηση 1. Έστω ότι μια επιχείρηση αντιμετωπίζει ετήσια ζήτηση = 00 μονάδων για ένα συγκεκριμένο προϊόν, σταθερό κόστος παραγγελίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Κατανόηση της εφοδιαστικής αλυσίδας Σχεδιασμός δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας...41

Πρόλογος Κατανόηση της εφοδιαστικής αλυσίδας Σχεδιασμός δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας...41 Περιεχόμενα Πρόλογος...7 1 Κατανόηση της εφοδιαστικής αλυσίδας...9 2 Σχεδιασμός δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας...41 3 Πρόβλεψη της ζήτησης σε μια εφοδιαστική αλυσίδα...109 4 Συγκεντρωτικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ... 13 Γενική περιγραφή των συστημάτων παραγωγής και εκμετάλλευσης... 16 Λειτουργίες μεταποίησης και λειτουργίες υπηρεσιών... 18 Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων

Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Source: Corbis Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί µια ποσότητα προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Ειδικά Μοντέλα Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Μοντέλο μη αυτόματου εφοδιασμού (Economic Lot size) Αλγόριθμος Wagner-Whitin

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη:

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη: 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΑΒΕΒΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ Στις περισσότερες περιπτώσεις η ζήτηση είναι αβέβαια. Οι περιπτώσεις αυτές διαφέρουν ως προς το μέγεθος της αβεβαιότητας. Δηλαδή εάν η αβεβαιότητα είναι περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Tech an Math ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ www.techanmath.gr Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2007-8 Δεύτερη Γραπτή Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Ενότητα # 7: Έλεγχος Αποθεμάτων Αθανάσιος Σπυριδάκος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασκήσεις Αθήνα, Ιανουάριος 2010 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η εταιρεία Ζ εξετάζει την πιθανότητα κατασκευής ενός νέου, πρόσθετου εργοστασίου για την παραγωγή ενός νέου προϊόντος. Έτσι έχει δυο επιλογές: Η πρώτη αφορά στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Βασικές Αρχές και Κατηγοριοποιήσεις Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισμός αποθεμάτων Κατηγορίες αποθεμάτων Λόγοι πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

EUPA_LO_005_M_ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

EUPA_LO_005_M_ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αριθμός μεθοδολογικού εργαλείου Κώδικας και Τίτλος Τομέα Εργασίας Κώδικας και Τίτλος Ενότητας Αριθμός και Τίτλος Μαθησιακού Αποτελέσματος Τίτλος μεθοδολογικού εργαλείου Στόχος μεθοδολογικού εργαλείου EUPA_LO_005_M_006

Διαβάστε περισσότερα

7. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

7. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 7. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Για να αναπτυχθούν οι βασικές έννοιες της δυναμικής του εργοστασίου εισάγουμε εδώ ορισμένους όρους πέραν αυτών που έχουν ήδη αναφερθεί σε προηγούμενα Κεφάλαια π.χ. είδος,

Διαβάστε περισσότερα

7.1. Εισαγωγή Τύποι Αποθεμάτων Βασικοί Τύποι αποθεμάτων Μέθοδοι Μείωσης παραγγελιών Ταξινόμηση ΑΒC...

7.1. Εισαγωγή Τύποι Αποθεμάτων Βασικοί Τύποι αποθεμάτων Μέθοδοι Μείωσης παραγγελιών Ταξινόμηση ΑΒC... Κεφάλαιο 7: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα 7.1. Εισαγωγή... 2 7.2. Το Πρόβλημα Διαχείρισης Αποθεμάτων... 4 7.2.1 Σκοπός Διατήρησης Αποθεμάτων... 4 7.2.2 Στοιχεία Κόστους Αποθεμάτων... 4 7.2.3 Εξαρτημένη

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διοικητική Λογιστική Ενότητα 3: Προμήθεια υλικών - Έλεγχος αποθεμάτων - Αποτίμηση Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ [5 μονάδες (6+6+6+7)] www.onlineclassroom.gr Δίνεται η ακόλουθη συνάρτηση των οριακών εσόδων MR μιας μονοπωλιακής επιχείρησης: MR() = 100 + 16 όπου είναι η ποσότητα παραγωγής του προϊόντος. Επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Επιχειρήσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Αποτίμηση Επιχειρήσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Αποτίμηση Επιχειρήσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 2: Σχεδιασμός παραγωγικής ικανότητας Ομάδα εργασίας: Ε. Αδαμίδης, Σ. Γκαγιαλής, Σ. Δημητριάδης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 2: Σχεδιασμός παραγωγικής ικανότητας Ομάδα εργασίας: Ε. Αδαμίδης, Σ. Γκαγιαλής, Σ. Δημητριάδης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 2: Σχεδιασμός παραγωγικής ικανότητας Ομάδα εργασίας: Ε. Αδαμίδης, Σ. Γκαγιαλής, Σ. Δημητριάδης ΔΕΟ 11, ΕΑΠ Τι είναι παραγωγική ικανότητα/δυναμικότητα Με τον όρο δυναμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Εισαγωγή... 2 8.2. Στόχοι, Ρόλος και Λογική MRP Συστήματος... 4. 8.3. Διάγραμμα Ροής Πληροφοριών για Λειτουργία Συστήματος MRP...

8.1. Εισαγωγή... 2 8.2. Στόχοι, Ρόλος και Λογική MRP Συστήματος... 4. 8.3. Διάγραμμα Ροής Πληροφοριών για Λειτουργία Συστήματος MRP... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MRP) Περιεχόμενα 8.1. Εισαγωγή... 2 8.2. Στόχοι, Ρόλος και Λογική MRP Συστήματος... 4 8.2.1 Στόχοι και Ρόλος MRP συστήματος... 4 8.2.2 Λογική MRP συστήματος...

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς 312 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς Σ αυτή την παράγραφο και στις επόμενες μέχρι το τέλος του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε με μερικά σπουδαία είδη προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Οι ειδικές αυτές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting

3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting 3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής Cost Accounting 1 Συστήματα Κοστολόγησης Εξατομικευμένης και Συνεχής Παραγωγής Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί συνήθως υιοθετούν δύο βασικούς τύπους κοστολογικών συστημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμοί Δαπανών Κεφαλαίου Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση

Προϋπολογισμοί Δαπανών Κεφαλαίου Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση Προϋπολογισμοί Δαπανών Κεφαλαίου Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Εισαγωγή Οι Δημόσιοι Οργανισμοί λαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ζ1 Ζ2 Ζ3 Δ1 1,800 2,100 1,600 Δ2 1,100 700 900 Δ3 1,400 800 2,200

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ζ1 Ζ2 Ζ3 Δ1 1,800 2,100 1,600 Δ2 1,100 700 900 Δ3 1,400 800 2,200 ΑΣΚΗΣΗ Η εταιρεία logistics Orient Express έχει αναλάβει τη διακίνηση των φορητών προσωπικών υπολογιστών γνωστής πολυεθνικής εταιρείας σε πελάτες που βρίσκονται στο Hong Kong, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Atlantis MRP & MRP II MRP I Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Στις προβλέψεις αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2008-2009 Δεύτερη Γραπτή Εργασία Επιχειρησιακά Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (LOGISTICS) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕIΣΑΓΩΓΗ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕIΣΑΓΩΓΗ 1 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ» Της σπουδάστριας Σ Επιβλέπων Δρ. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΚΑΒΑΛΑ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕIΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής. Κεφ. 6 Συγκεντρωτικός Προγραμματισμός Συμπληρωματικές Σημειώσεις

Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής. Κεφ. 6 Συγκεντρωτικός Προγραμματισμός Συμπληρωματικές Σημειώσεις Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής Κεφ. 6 Συγκεντρωτικός Προγραμματισμός Συμπληρωματικές Σημειώσεις Στέλλα Σοφιανοπούλου Καθηγήτρια Πειραιάς 2012 Ενότητα 6.1 2 Τυπικά δεδομένα Ενότητα 6.3 Δοκιμή με σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 6: Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 6: Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Logistics Ενότητα # 6: Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού Διονύσης Γιαννακόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1 Επώνυµη ονοµασία Η επώνυµη ονοµασία είναι αυτή η ονοµασία που ξεχωρίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας από αυτές των ανταγωνιστών. Οι σχετικές αποφάσεις θα επηρεαστούν από τις εξής ερωτήσεις: 1. Χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής Κ4.1 Μέθοδος ανάλυσης νεκρού σημείου για την επιλογή διαδικασίας παραγωγής ή σημείου παραγωγής Επιλογή διαδικασίας παραγωγής Η μέθοδος ανάλυσης νεκρού για την επιλογή διαδικασίας παραγωγής αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 Ένα κεντρικό βιβλιοπωλείο ειδικεύεται στα λογοτεχνικά βιβλία και τα βιβλία τέχνης. Προκειμένου να προωθήσει μια νέα συλλογή λογοτεχνικών βιβλίων και βιβλίων τέχνης, η διεύθυνση του βιβλιοπωλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΟ 13 ΚΟΣΤΗ TC = FC + VC ή TC = AC* SOS TC ATC = Το μέσο κόστος ισούται με το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MRP) Δημ. Εμίρης Αναπλ. Καθηγητής Πειραιάς, 2012 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Ορισμοί Είδη ζήτησης Χρόνοι υστέρησης Κοινόχρηστα είδη Δομή και συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-3 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 0-0 Δεύτερη Γραπτή Εργασία Επιχειρησιακά Μαθηματικά Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Εισαγωγή στην Εκτίμηση

Κεφάλαιο 10 Εισαγωγή στην Εκτίμηση Κεφάλαιο 10 Εισαγωγή στην Εκτίμηση Εκεί που είμαστε Κεφάλαια 7 και 8: Οι διωνυμικές,κανονικές, εκθετικές κατανομές και κατανομές Poisson μας επιτρέπουν να κάνουμε διατυπώσεις πιθανοτήτων γύρω από το Χ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο Συγκεντρωτικός Προγραμματισμός Παραγωγής (Aggregae Produion Planning) επικεντρώνεται: α) στον προσδιορισμό των ποσοτήτων ανά κατηγορία προϊόντων και ανά χρονική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής Κ4.1 Μέθοδος ανάλυσης νεκρού σημείου για την επιλογή διαδικασίας παραγωγής ή σημείου παραγωγής Επιλογή διαδικασίας παραγωγής Η μέθοδος ανάλυσης νεκρού για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικός Προγραμματισμός

Γραμμικός Προγραμματισμός Γραμμικός Προγραμματισμός Εισαγωγή Το πρόβλημα του Σχεδιασμού στη Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανία. Το συνολικό πρόβλημα του Σχεδιασμού, από μαθηματική άποψη ανάγεται σε ένα πρόβλημα επίλυσης συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28 Άσκηση 1 Η κατασκευαστική εταιρία Κ εξετάζει την περίπτωση αγοράς μετοχών της εταιρίας «Ε» με πληρωμή σε μετρητά. Κατά τη διάρκεια της χρήσης που μόλις ολοκληρώθηκε, η «Ε» είχε κέρδη ανά μετοχή 4,25 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αντικατάσταση Μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων. Σαχαρίδης Γιώργος

Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων. Σαχαρίδης Γιώργος Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων Σαχαρίδης Γιώργος Πρόβλημα 1 Μία εταιρεία έχει μία παραγγελία για την παραγωγή κάποιου προϊόντος. Με τις 2 υπάρχουσες βάρδιες (40 ώρες την εβδομάδα η καθεμία) μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Έβδομο Εξάμηνο

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Έβδομο Εξάμηνο ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Έβδομο Εξάμηνο Διδάσκων: Ι. Κολέτσος Κανονική Εξέταση 2007 ΘΕΜΑ 1 Διαιτολόγος προετοιμάζει ένα μενού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δ.Α.Π. Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ www.dap-papei.gr ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 Η FASHION Α.Ε είναι μια από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EOQ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ»

«ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EOQ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EOQ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ» Κόστος 3000 2850 0 2700 0 Συνολικό Κόστος Αποθεμάτων ΚΠ ΚΔΑ ΣΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

#1 Καταχώρηση Πελατών Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση.

#1 Καταχώρηση Πελατών Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση. #1 Καταχώρηση Πελατών Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση. Ενέργειες Οδηγίες εισηγητή Δείγματα οθονών 1. Επιλέγω Πωλήσεις & Μάρκετινγκ Πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Αριστομένης Μακρής Ο.Δ.Ε.Π. ΑΓΟΡΕΣ

ΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Αριστομένης Μακρής Ο.Δ.Ε.Π. ΑΓΟΡΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΜΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EOQ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ»

«ΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EOQ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EOQ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ» Του σπουδαστή ΜΑΧΑΙΡΟΥΔΗ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Επιβλέπων Δρ. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Δημ. Εμίρης Αναπλ. Καθηγητής Πειραιάς, 2012 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Ορισμοί Κατηγορίες και σημασία αποθεμάτων Είδη κόστους σε αποθέματα Κριτήρια ταξινόμησης αποθεμάτων Επιλεκτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ KAI ΛΙΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ/JIT Ι. Γιαννατσής ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΟΗ Ροή Για τη διαχείριση ενός συστήματος παραγωγής και τη βελτίωσή

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Στο παρακάτω δικτυωτό να βρεθεί η διαδρομή ελαχίστου κόστους από τον κόμβο Α έως την ευθεία Β. Οι τιμές στους τελικούς κόμβους δηλώνουν κέρδος ενώ σε όλους τους υπόλοιπους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Μαθηματική τεχνική για αντιμετώπιση προβλημάτων λήψης πολυσταδιακών αποφάσεων Συστηματική διαδικασία εύρεσης εκείνου του συνδυασμού αποφάσεων που βελτιστοποιεί τη συνολική απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

3.7 Παραδείγματα Μεθόδου Simplex

3.7 Παραδείγματα Μεθόδου Simplex 3.7 Παραδείγματα Μεθόδου Simplex Παράδειγμα 1ο (Παράδειγμα 1ο - Κεφάλαιο 2ο - σελ. 10): Το πρόβλημα εκφράζεται από το μαθηματικό μοντέλο: max z = 600x T + 250x K + 750x Γ + 450x B 5x T + x K + 9x Γ + 12x

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT. Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT. Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα Κεφάλαιο 1ο: Logistics Κεφάλαιο 2ο: Συστήματα J.I.T. Logistics Ορισμος των Logistics

Διαβάστε περισσότερα

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting 6. Οριακή Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση Μεταβλητό Ά Ύλες Άμεση Εργασία Οριακή Κοστολόγηση Μεταβλητά Γ.Β.Ε. Σταθερό Σταθερά Γ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

σει κανένα modem των 128Κ. Θα κατασκευάσει συνολικά = 320,000 τεμάχια των 64Κ και το κέρδος της θα γίνει το μέγιστο δυνατό, ύψους 6,400,000.

σει κανένα modem των 128Κ. Θα κατασκευάσει συνολικά = 320,000 τεμάχια των 64Κ και το κέρδος της θα γίνει το μέγιστο δυνατό, ύψους 6,400,000. Σ ένα εργοστάσιο ειδών υγιεινής η κατασκευή των πορσελάνινων μπανιέρων έχει διαμορφωθεί σε τρία διαδοχικά στάδια : καλούπωμα, λείανση και βάψιμο. Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα ωριαία δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Επίλυσης Προβλημάτων ============================================================================ Π. Κυράνας - Κ.

Μεθοδολογία Επίλυσης Προβλημάτων ============================================================================ Π. Κυράνας - Κ. Μεθοδολογία Επίλυσης Προβλημάτων ============================================================================ Π. Κυράνας - Κ. Σάλαρης Πολλές φορές μας δίνεται να λύσουμε ένα πρόβλημα που από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ 2016-2017 Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα Γκόγκος Χρήστος ΤΕΙ Ηπείρου τελευταία ενημέρωση: 7/10/2016 1 Τι είναι η Επιχειρησιακή Έρευνα; Η Επιχειρησιακή Έρευνα (Operations

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1. ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η επιχειρησιακή έρευνα επικεντρώνεται στη λήψη αποφάσεων από επιχειρήσεις οργανισμούς, κράτη κτλ. Στα πλαίσια της επιχειρησιακής έρευνας εξετάζονται οι ακόλουθες περιπτώσεις : Γραμμικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 27 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÊÁËÁÌÁÔÁ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 27 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÊÁËÁÌÁÔÁ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 27 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2012-13 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (11/05/2011, 9:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (11/05/2011, 9:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 3 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος 00-0 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (/05/0, 9:00) Να απαντηθούν 4 από τα 5

Διαβάστε περισσότερα

Μελίσσια, 4 Μαρτίου Οδηγός προετοιμασίας για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ

Μελίσσια, 4 Μαρτίου Οδηγός προετοιμασίας για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ Μελίσσια, 4 Μαρτίου 2010 Οδηγός προετοιμασίας για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ Εισαγωγή... 1 Δημιουργία εγγραφών... 2 1. Δημιουργία Ομάδων Καταχώρησης Ειδών ΦΠΑ... 2 2. Δημιουργία Γενικής Ομάδας Καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Μαθηματικά

Επιχειρησιακά Μαθηματικά Τηλ:10.93.4.450 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΟ 13 ΤΟΜΟΣ Α Επιχειρησιακά Μαθηματικά () ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01 1 Τηλ:10.93.4.450 Πεδίο Ορισμού Οικονομικών Συναρτήσεων Οι οικονομικές συναρτήσεις (συνάρτηση Ζήτησης, συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται και οι συνθήκες μεταφοράς και διανομής. Το διεθνές εμπόριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ακριβέστερες μετρήσεις με την βοήθεια των Μαθηματικών. Ν. Παναγιωτίδης, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ν. Ιωαννίνων

Κάνοντας ακριβέστερες μετρήσεις με την βοήθεια των Μαθηματικών. Ν. Παναγιωτίδης, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ν. Ιωαννίνων Κάνοντας ακριβέστερες μετρήσεις με την βοήθεια των Μαθηματικών Ν. Παναγιωτίδης, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ν. Ιωαννίνων Αν κάναμε ένα τεστ νοημοσύνης στους μαθητές και θέταμε την ερώτηση: Πως μπορεί να μετρηθεί το

Διαβάστε περισσότερα

. ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

. ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ . ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Η μακριά συνεργασία των αντιπροσώπων υπαίθρου με την εταιρεία C&R έχει οδηγήσει τη συνεργασία τους να διέπεται από κανόνες αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Οι δε αντιπρόσωποι

Διαβάστε περισσότερα

Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα

Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα Όπως θα δούμε αργότερα στη Στατιστική Συμπερασματολογία, λέγοντας ότι «από έναν πληθυσμό παίρνουμε ένα τυχαίο δείγμα μεγέθους» εννοούμε ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές,,..., που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 22Νοεμβρίου 2015 ΑΥΞΟΥΣΕΣ ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Αν μια συνάρτηση f ορίζεται σε ένα διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Κ ε φ. 1 Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ

Κ ε φ. 1 Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ Κ ε φ. 1 Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ Χρήσιμες έννοιες Κίνηση (σχετική κίνηση) ενός αντικειμένου λέγεται η αλλαγή της θέσης του ως προς κάποιο σύστημα αναφοράς. Τροχιά σώματος ονομάζουμε τη νοητή γραμμή που δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Dr. Christos D. Tarantilis Associate Professor in Operations Research & Management Science http://tarantilis.dmst.aueb.gr/ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ι - 1- ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΔΟΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Μονοτονία Συνάρτησης Tζουβάλης Αθανάσιος Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Περιεχόμενα Μονοτονία συνάρτησης... Λυμένα παραδείγματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕI ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΤΡΑ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕI ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΤΡΑ. Πτυχιακή εργασία ΤΕI ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΤΡΑ Πτυχιακή εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ EXCEL Σακκούλης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Πολύτιμο Εργαλείο Συμμόρφωσης

Διαχείριση Κινδύνου Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Πολύτιμο Εργαλείο Συμμόρφωσης Διαχείριση Κινδύνου Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Πολύτιμο Εργαλείο Συμμόρφωσης Συνέδριο Solutions II- Supply Chain Institute 29 Απριλίου 2015 Συμμόρφωση, Διαχείριση Κινδύνου και Εφοδιαστική Αλυσίδα Ορισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Σημασία μοντέλου Το μοντέλο δημιουργεί μια λογική δομή μέσω της οποίας αποκτούμε μια χρήσιμη άποψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operatons Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 4 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης παραγωγικής µονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΙΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΙΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΙΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα