ErgoNorm. Άμεση Εκκίνηση. ( χήμα 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ErgoNorm. Άμεση Εκκίνηση. ( χήμα 1)"

Transcript

1 ErgoNorm 1 Άμεση Εκκίνηση ( χήμα 1) Για τον προσδιορισμό της οικονοµικότερης (Οµαλής) προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου σε ένα δημόσιο έργο με την χρήση του προγράμματος ΕrgoNorm, ακολουθούμε τα εξής βήματα : την στήλη «ΕΚΠΤΩ Η» του προγράμματος εισάγουμε τις εκπτώσεις που θέλουμε να ελέγξουμε.- ταξινοµήσουµε. Αν έχουμε τα ποσά των προσφορών, τότε τα εισάγουμε στην αντίστοιχη στήλη "ΠΟ Ο ΠΡΟ ΦΟΡΑ ". Πρέπει να εισάγουμε επίσης στο πλαίσιο "Ποσό Διαιρέτης" το ποσό του προϋπολογισμού μελέτης χωρίς απρόβλεπτα, αναθεωρήσεις κ.τ.λ. οπότε το πρόγραμμα υπολογίζει τις εκπτώσεις διαιρώντας το "ΠΟ Ο ΠΡΟ ΦΟΡΑ " με το "Ποσό διαιρέτη". Τα ποσοστά υπολογίζονται με ακρίβεια 2 δεκαδικών. Πατάμε το κουμπί «Υπολογισμός» για να γίνει ταξινόμηση των προσφορών με την πιο οικονομική στην πρώτη σειρά που θα πρέπει και να είναι και ο Προσωρινός μειοδότης Πατάμε το κουμπί «Προεπισκόπηση Εκτύπωσης» για να δούμε τα αναλυτικά τα αποτελέσματα των υπολογισμών ή το κουμπί «Γρήγορη-άμεση Εκτύπωση» για να τα να τα εκτυπώσουμε. *** Διαγραφή Γραμμής Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πλήκτρο οπότε απαλείφεται όλη η γραμμή. Ακόμα για την διαγραφή μίας έκπτωσης από τους υπολογισμούς δεν έχουμε παρά να της δώσουμε μηδενική ΕΚΠΤΩ Η [ 0 ] καθώς και να απαλείψουμε το ποσό προσφοράς Αν ΔΙΑΤΗΡΗ ΟΥΜΕ όμως το Όνομα της προσφέρουσας εταιρίας µε ποσό κενό και ποσοστό [0] θα εμφανιστεί απλώς στη εκτύπωση σαν ΑΚΥΡΗ.!!! Αν θέλουμε να εισάγουμε και να υπολογιστεί μηδενική έκπτωση γράφουμε [ 0,0 ]. Αν έχουμε γραμμές με μόνο στοιχείο την έκπτωση [0] τότε πατώντας το κουμπί «Υπολογισμός» η μηδενική έκπτωση θα μεταφερθεί στο τέλος της λίστας, χωρίς να λάβει μέρος στους υπολογισμούς, ενώ πατώντας για δεύτερη φορά το κουμπί των υπολογισμών η μηδενική έκπτωση εξαφανίζεται εντελώς από την λίστα των εκπτώσεων. Αν έχουµε εισάγει στοιχεία προσφοράς σε κάποια «Προσφέρουσα εταιρεία» τότε στη τελευταία στήλη εµφανίζεται ένα [ * ]

2 Γενικές Λειτουργίες του ErgoNorm 2 *** Η ένδειξη της λειτουργίας ενός κουμπιού, ή μίας επιλογής, φαίνεται κατά την διέλευση του ποντικιού πάνω από το αντίστοιχο κουμπί ή την αντίστοιχη επιλογή. Οι λειτουργίες των κουμπιών και οι δυνατότητες των επιλογών του ErgoNorm, συνοπτικά αναφερόμενες με φορά από αριστερά προς δεξιά, είναι οι εξής : Έξοδος Το κουμπί Έξοδος το πατάμε όταν θέλουμε να βγούμε από το πρόγραμμα. Καθάρισμα φύλλου Με το κουμπί Καθάρισμα φύλλου, καθαρίζουμε όλα τα στοιχεία που έχουμε εισάγει στο φύλλο εργασίας. Άνοιγμα Για ν ανοίξουμε -φορτώσουμε ένα αρχείο με μία σειρά προσφορών που έχουμε αποθηκεύσει στον δίσκο μας, πατάμε το κουμπί Άνοιγμα. Ευρετήριο (και διαγραφή αρχείων) Για την ευκολότερη εύρεση ενός αρχείου με προσφορές που έχουμε δημιουργήσει στο παρελθόν και το έχουμε σώσει στον σκληρό μας δίσκο, πατάμε το κουμπί Ευρετήριο. Τότε ανοίγει το παράθυρο Ευρετήριο Έργων με όλες τις σειρές προσφορών που έχουμε δημιουργήσει (βλ. σχήμα 2). ( χήμα 2) Η επιλογή ενός αρχείου από το ευρετήριο, γίνεται με διπλό κλικ πάνω στη γραμμή του αρχείου αυτού, ή με την μετακίνηση του δείκτη πάνω στη γραμμή αυτή και πατώντας το κουμπί Επιλογή. Η εύρεση ενός συγκεκριμένου αρχείου από την λίστα με όλα τα αρχεία διευκολύνεται με την ταξινόμησή τους. Με αριστερό πάτημα του mouse στις επικεφαλίδες των στηλών έχουμε ταξινόμηση αύξουσα ή φθίνουσα στη αντίστοιχη στήλη. Για να διαγράψουμε τα αρχεία που δεν είναι πλέον χρήσιμα, μετακινούμε τον δείκτη στην γραμμή του αρχείου που θέλουμε να διαγραφεί και πατάμε το κουμπί «Επιλογή γραμμής για διαγραφή αρχείου. Τότε δίπλα από το όνομα του αρχείου εμφανίζεται το σύμβολο (-). Με την έξοδό μας από το παράθυρο αυτό, το πρόγραμμα μας ρωτάει αν θέλουμε να διαγραφούν τα αρχεία που έχουμε σημειώσει με (-). Αν απαντήσουμε καταφατικά τα αρχεία αυτά θα διαγραφούν, ενώ στην αντίθετη περίπτωση θα παραμείνουν ως έχουν. Αποθήκευση Η αποθήκευση της τρέχουσας σειρά προσφορών σε αρχείο, μαζί με όλα τα στοιχεία που έχουμε δώσει γι αυτήν, γίνεται πατώντας το αντίστοιχο κουμπί. Τότε ανοίγει το παράθυρο Αποθήκευση ως, στο οποίο καλούμαστε να δώσουμε το όνομα του αρχείου με το οποίο θέλουμε να αποθηκευτεί. Αν δεν εμφανίζεται ο σχετικός διάλογος σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στοιχείων οπότε αν θέλουμε να εμφανιστεί ο σχετικός διάλογος αποθήκευσης θα πρέπει να κάνουμε κάποια (έστω μικρή)

3 αλλαγή π.χ. προσθέστε μία τελεία στο τίτλο του έργου. Μπορούμε βέβαια «Αρχείο» > «Αποθήκευση Ως» 3 να πάμε από το μενού Παράµετροι και υπολογισµός πρόσθετης απαιτούµενης και συνολικής εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, Με βάση τη παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Νόµου 3263/2004. Με το πλήκτρο αυτό καθορίζουµε 1. Το ποσοστό της απαιτούµενης εγγύησης Καλής Εκτέλεσης του έργου (συνήθως 5%) «ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ» 2. Το Όριο της Αποδεκτής έκπτωσης πέρα από το οποίο απαιτείται προσθετή Εγγύηση Καλής εκτέλεσης µε βάση την Απόφαση 17α/03/101/φν.437/ Την έκπτωση της δηµοπρασίας (οικονοµικότερη προσφορά) όπως αυτή προκύπτει από τον υπολογισµό. Μπορούµε να βάλουµε (στο κίτρινο πεδίο) και δοκιµαστικά όποια έκπτωση θέλουµε και µε το πλήκτρο «υπολογισµός» να εµφανιστεί η συνολική απαιτούµενη εγγύηση. Με το πλήκτρο [Ο.Κ.] κλείνουµε αυτό το παράθυρο Επαναφορά στοιχείων Για να ταξινομήσουμε τις προσφορές μας σύμφωνα με την σειρά που τις εισάγαμε αρχικώς, πατάμε το κουμπί Επαναφορά στοιχείων. (Μετά την διαδικασία των υπολογισμών η αρχική ταξινόμηση χάνεται). Ταξινόμηση (Sorting) Για την ταξινόμηση των προσφορών μας με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά μεγέθους, πατάμε το κουμπί Ταξινόμηση(Sorting). Υπολογισμός Με το κουμπί Υπολογισμός εκτελούνται οι υπολογισμοί μίας σειράς εκπτώσεων. Με το τέλος της διαδικασίας των υπολογισμών, εμφανίζεται ένα πλαίσιο με τα πλήρη στοιχεία των αποτελεσμάτων τους. Εκτύπωση & αρχικής σειράς προσφορών Διπλά (δεξιά) από το πλήκτρο "ΥΠΟΛΟΓΙ ΜΟ " και αριστερά από το κουμπί "Προεπισκόπηση εκτύπωσης" υπάρχουν ένα τετράγωνο για να επιλέξουμε με "ν". και ορίζουμε αν πριν από την τελική κατάταξη των προσφορών τυπωθεί και ή αρχική σειρά των προσφορών. Τις παραπάνω επιλογές μπορούμε να τις επιλέξουμε και από το μενού "Παράμετροι"

4 Προεπισκόπηση εκτύπωσης Για να δούμε πως θα εκτυπωθούν τα αποτελέσματα και τα διαδοχικά βήματα των υπολογισμών που ακολουθήθηκαν για μία σειρά προσφορών, πατάμε το κουμπί Προεπισκόπηση εκτύπωσης. Τότε εμφανίζεται το παράθυρο Προεπισκόπηση υπολογισμών, στο οποίο μπορούμε να επέμβουμε και να συμπληρώσουμε ότι κείμενο θέλουμε. Μπορούμε πατώντας το κουμπί να αλλάξουμε τις παραμέτρους του εκτυπωτή ή να επιλέξουμε εκτυπωτή και να μεταβάλουμε τις ιδιότητες του. Μπορούμε ακόμη και να επιλέξουμε διαφορετική γραμματοσειρά και μέγεθος 4 Με το πλήκτρο (εκτύπωση) εκτυπώνουμε την τρέχουσα εργασία, με όλα τα βήματα των υπολογισμών όπως εμφανίζονται στη Προεπισκόπηση. Με το πλήκτρο «προεπισκόπηση εκτύπωσης» έχουμε προεπισκόπηση ανά σελίδα και επιλεκτική εκτύπωση σελίδων. Εκτυπώσεις Υπάρχουν δύο μέθοδοι εκτύπωσης.: 1. Με το πλήκτρο (Προεπισκόπηση και εκτύπωση) μας δίδεται η δυνατότητα να επιλέξουμε εκτυπωτή και να μεταβάλουμε τις ιδιότητες του και ακόμα να έχουμε προεπισκόπηση ανά σελίδα και επιλεκτική εκτύπωση σελίδων. Το πλήκτρο αυτό εμφανίζεται και στη προεπισκόπηση των υπολογισμών όπου εκεί μπορούμε ακόμα άμεσα να επιλέξουμε γραμματοσειρές και μέγεθος γραμμάτων. Αυτές οι επιλογές βέβαια εφαρμόζονται και στη τελική εκτύπωση. 2. Με το κουμπί (Γρήγορη-Άμεση Εκτύπωση), εκτυπώνουμε άμεσα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή (χωρίς διάλογο) την τρέχουσα εργασία, με όλα τα βήματα των υπολογισμών όπως ακριβώς εμφανίζονται και στη προεπισκόπηση.

5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Και οµαλότητας) 5 Αν έχουμε επιλέξει σαν σύστημα δημοπρασίας υμπλήρωση τιμολογίου ή Επιμέρους ποσοστά, τότε πατώντας το κουμπί Προϋπολογισμός μελέτης εμφανίζεται το αντίστοιχο παράθυρο. Εκεί, ανάλογα το σύστημα δημοπράτησης που έχουμε επιλέξει, εισάγουμε και τα αντίστοιχα στοιχεία του προϋπολογισμού της μελέτης. Εφόσον έχει εισαχθεί ο προϋπολογισμός μελέτης, μπορεί να γίνει Έλεγχος πράξεων μιας προσφοράς και έλεγχος ομαλότητας, πατώντας το αντίστοιχο κουμπί Προσφορά» στο γενικό παράθυρο του προγράμματος Α ύστημα Δημοπρασίας «υμπλήρωση τιμολογίου». Προϋπολογισμός μελέτης Πατώντας το κουμπί Εισαγωγή προϋπολογισμού μελέτης, εμφανίζεται το παράθυρο Προϋπολογισμός μελέτης (βλ. σχήμα 6) στο οποίο εισάγουμε τα αντίστοιχα στοιχεία. Δηλαδή εισάγουμε την ποσότητα και την τιμή μονάδος του αντίστοιχου άρθρου, ενώ προαιρετικά τον αριθμό του τιμολογίου του. Τότε στην στήλη Δαπάνη προκύπτει το συνολικό του κόστος του τιμολογίου. ( χήμα 6) το κάτω μέρος αυτού του παραθύρου οι δαπάνες των τιμολογίων αθροίζονται αυτόματα και ορίζοντας το επί τοις εκατό ποσοστό για Γ.Ε. & Ο.Ε., προκύπτει το συνολικό κόστος μελέτης του προϋπολογισμού. Μπορούμε να μεταβάλουμε τα δεκαδικά ψηφία κατά τον υπολογισμό των δαπανών (από 0 μέχρι 6). Μπορούμε επίσης να προσδιορίσουμε τον τρόπο που θα στρογγυλοποιείται το επόμενο δεκαδικό ψηφίο αν είναι ακριβώς 5 δηλαδή ή θα περικόπτεται ή θα αυξάνει κατά μία μονάδα το τελευταίο καθορισμένο δεκαδικό ψηφίο. Η επιλογή αυτή αποθηκεύεται και ισχύει βέβαια και κατά τον υπολογισμό των προσφορών.

6 6 (Αν θέλουμε να υπολογιστεί και δούμε το άθροισμα των δαπανών μέχρι κάποια γραμμή πατάμε το πλήκτρο οπότε και εμφανίζεται δίπλα στο [ ] η συνολική δαπάνη μέχρι εκείνη την γραμμή.) Μπορούμε ακόμα να εμφανίζονται μερικά αθροίσματα γράφοντας στη στήλη 1 (Α.Τ.) την εξής παράσταση =ΓΧΧ:ΓΥΥ όπου ΓΧΧ ΚΑΙ ΓΥΥ είναι οι γραμμές από-έως π.χ. αν θέλουμε στη γραμμή 32 να εμφανιστεί το μερικό άθροισμα από την γραμμή 2 έως την γραμμή 31 γράφουμε στη γραμμή 32 και στη στήλη Α.Τ. την παράσταση =2:31. Το μερικό άθροισμα εμφανίζεται στη στήλη (Τιμή} ( την εκτύπωση δεν θα τυπώνεται η παράσταση [ =2:31 ] ). Ακόμα μπορούμε να έχουμε μεταβλητό Γ.Ε. & Ο.Ε. οπότε περιγράφουμε την πράξη όπως φαίνεται στο παραπάνω παράδειγμα (π.χ. $13*18%+$25*28%). Αν θέλουμε μπορούμε να εισάγουμε τα στοιχεία προϋπολογισμού μελέτης κάποιας άλλης σειράς προσφορών πατώντας το κουμπί Άνοιγμα και επιλέγοντας το κατάλληλο αρχείο τύπου (*.PRY). Πατώντας το κουμπί Ενημέρωση ποσού - διαιρέτη, το παράθυρο Προϋπολογισμός μελέτης κλείνει και το πλαίσιο Ποσό Διαιρέτης στο γενικό παράθυρο του ErgoNorm, ενημερώνεται με την αξία-συνολική δαπάνη του προϋπολογισμού της μελέτης. Στο φύλλο αυτό µας δίνεται η δυνατότητα οµαδικής επιλογής κελιών για σχετική αντιγραφή σε άλλη στήλη ή από και προς φύλλο excel. Η οµαδική επιλογή γίνεται ως εξής πατάµε µε το mouse το πρώτο κελί και µετά από το πληκτρολόγιο µε κρατηµένο το πλήκτρο [ Shift] επιλέγουµε τα υπόλοιπα κελιά µε πατώντας τα βελάκια. Μετά πατάµε [Ctrl]-C (ή [Ctrl] [Insert]) για να γίνει η αντιγραφή (στη µνήµη-cliborad). Η επικόλληση γίνεται [Ctrl]-V ή µε [Shift] [Ιnsert] Για να γίνει επανυπολογισμός ειδικά όταν κάνουμε αντιγραφή και επικόλληση πατάμε το πλήκτρο Με το πλήκτρο μπορούμε να «εξάγουμε» τον προϋπολογισμό μελέτης στο EXCEL το οποίο θα πρέπει να είναι φορτωμένο στα WINDOWS. Με τα πλήκτρα βρισκόμαστε. μπορούμε να εισάγουμε ή να διαγράψουμε ένα κελί στη θέση και στη στήλη που Εισαγωγή προσφοράς (και έλεγχος ομαλότητας) Εφόσον έχει εισαχθεί ο προϋπολογισμός μελέτης, μπορούμε να προχωρήσουμε και να γίνει Έλεγχος μιας προσφοράς. Επιλέγοντας μία από τις προσφέρουσες εταιρείες από την αντίστοιχη στήλη και (πατώντας το κουμπί [ ΠΡΟ ΦΟΡΑ ] Εισαγωγή προσφοράς και έλεγχος πράξεων και γινομένων (και ομαλότητας) Οπότε εμφανίζεται το παράθυρο Προϋπολογισμός προσφοράς (σχήμα 7).

7 Εκεί μπορούμε να εισάγουμε στη στήλη «Τιμή Προσφοράς» τις τιμές προσφοράς σε κάθε Α.Τ. ενώ στο κάτω μέρος του ίδιου παραθύρου εμφανίζεται η συνολική έκπτωση και η συνολική δαπάνη της προσφοράς. Ολοκληρώνοντας το πέρασμα των τιμών της προσφοράς και πατώντας το κουμπί Έλεγχος προσφοράς (χωρίς έλεγχο ομαλότητας προσφοράς), γίνεται ο αντίστοιχος έλεγχος των πράξεων, το κάτω μέρος του ίδιου παραθύρου εμφανίζεται η συνολική έκπτωση και η συνολική δαπάνη της προσφοράς μας. Αμέσως μετά θα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩ ΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΤΗ ΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟ ΦΟΡΑ υμπλήρωση τιμολογίου (παραγωγή τιμών) Αν έχουμε σύστημα δημοπράτησης με συμπλήρωση τιμολογίου και θέλουμε να εφαρμόσουμε μία ενιαία έκπτωση στις δαπάνες των τιμολογίων του προϋπολογισμού μελέτης, τότε πατάμε το κουμπί Εισαγωγή μέσης έκπτωσης για συμπλήρωση τιμολογίου. το θέση "έκπτωση" του παραθύρου που εμφανίζεται, βάζουμε μία μέση έκπτωση που θέλουμε να εφαρμόσουμε σε όλα τα τιμολόγια. Με το πλήκτρο [=] υπολογίζεται το ακριβές «ποσό» που αντιστοιχεί στην «έκπτωση». Το «ποσό» συνήθως είναι δύσκολο να προκύψει και γίνεται μόνο αν μεταβάλουμε εκ των υστέρων μερικές τιμές έτσι ώστε να «πετύχουμε» το ποσό Αν ΔΕΝ επιλέξουμε τρογγυλοποίηση τιμών τότε οι τιμές μέχρι 5 Ευρώ στρογγυλοποιούνται με εκατοστό, από 5 μέχρι 100 στο δέκατο και από 100 και άνω η στρογγυλοποίηση γίνεται με προσέγγιση ακέραιο ευρώ. Επιλέγοντας τρογγυλοποίηση τιμών, οι τιμές προσφοράς των τιμολογίων θα υπολογιστούν με την μέση έκπτωση που εισάγουμε και θα στρογγυλοποιηθούν σύμφωνα με ένα κλιμακωτό πίνακα στρογγυλοποίησης. Π.χ. οι τιμές που προκύπτουν από μέχρι ευρώ. θα στρογγυλοποιηθούν στο πλησιέστερο 100 (κατοστάρικο) ή οι τιμές από μέχρι θα στρογγυλοποιηθούν στο πλησιέστερο 1000 (χιλιάρικο) έτσι ώστε να έχουμε ταχύτερη και με λιγότερες πιθανότητες αναγραφής λάθους συμπλήρωση (ολογράφως) τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς. Αν θέλουμε έλεγχο ομαλότητας πατάμε το πλήκτρο οπότε στην στήλη Έλεγχος του πίνακα προκύπτουν τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της προσφοράς μας ανά τιμολόγιο 7 Κατά τον έλεγχο ομαλότητας εφαρμόζονται τα όρια του άρθρου 8 παράγρ. 4 και 5 του 609/85 με αποδοχή και των κατ εξαίρεση δεκτών αποκλίσεων μετά από σχετική αναφορά-μήνυμα. Αν προκύψουν υψηλές τιμή ή τιμές μέσα στα όρια των κατ εξαίρεση αποκλίσεων (και εφ όσον η συνολική δαπάνη των εργασιών με κατ εξαίρεση δεκτών τιμών δεν υπερβαίνει το 5% της συνολικής δαπάνης εργασιών), Η ΕΑΑ μπορεί να ορίσει τις τιμές αυτές ίσες με το ανώτατη αποδεκτή τιμή με βάσει τον πίνακα ομαλότητας της συγκεκριμένης προσφοράς που δημιουργείται με την εκτύπωση της μετά τον αρχικό έλεγχο ομαλότητας. Μετά τις αλλαγές αυτές υπολογίζουμε ξανά την συνολική δαπάνη με το πλήκτρο [Υπολογισμός χωρίς έλεγχο ομαλότητας] (Αν θέλουμε να υπολογιστεί και δούμε το άθροισμα των δαπανών προσφοράς μέχρι κάποια γραμμή πατάμε το πλήκτρο οπότε και εμφανίζεται δίπλα στο [ ] η συνολική δαπάνη μέχρι εκείνη την γραμμή.) Με τα πλήκτρα μπορούμε να εισάγουμε ή να διαγράψουμε ένα κελί στη θέση και στη στήλη που βρισκόμαστε. Εφ όσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος μπορούμε με το πλήκτρο να έχουμε προεπισκόπηση εκτύπωσης του προϋπολογισμού προσφοράς. Επίσης μπορούμε να αλλάξουμε την γραμματοσειρά με το πλήκτρο. Η Εκτύπωση γίνεται: 1. Με το πλήκτρο (Προεπισκόπηση και εκτύπωση) μας δίδεται η δυνατότητα να επιλέξουμε εκτυπωτή και να μεταβάλουμε τις ιδιότητες του και ακόμα να έχουμε προεπισκόπηση ανά σελίδα και επιλεκτική εκτύπωση σελίδων. 2. Με το κουμπί (Γρήγορη-Αμεση Εκτύπωση), εκτυπώνουμε άμεσα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή (χωρίς διάλογο) του προϋπολογισμού προσφοράς. Με το κουμπί Ενημέρωση ποσού προσφοράς, ενημερώνεται η στήλη Ποσό Προσφοράς του γενικού παραθύρου του ErgoNorm και βγαίνουμε από το παράθυρο Προϋπολογισμός προσφοράς Αν έχουµε εισάγει στοιχεία προσφοράς σε κάποια «Προσφέρουσα εταιρεία» τότε στη τελευταία στήλη εµφανίζεται ένα [ * ]

8 Επεξεργασία προσφοράς µε οµαλότητα και µε απόκλιση τιµών Για να επεξεργαστούμε την προσφορά μας με απόκλιση τιμών και αφού έχουμε διαμορφώσει την προσφορά μας με τιμές (που θα είναι καλλίτερα να έχουν συμπληρωθεί αυτόματα με την παραπάνω διαδικασία) πατάμε το πλήκτρο 8 τη οθόνη που εμφανίζεται μπορούμε, σε όποια γραμμή-τιμή θέλουμε, να ορίσουμε αν θέλουμε να έχουμε απόκλιση της τιμής από την μέση έκπτωση. Δηλαδή μπορούμε στη στήλη [Απόκλιση] να ορίσουμε.. α) το σύμβολο + για να ανεβάσουμε την τιμή στο άνω όριο ομαλότητας. β) το σύμβολο - για να μειώσουμε την τιμή στο κάτω όριο ομαλότητας. γ) το σύμβολο # για να κρατήσουμε την τιμή (από την στήλη [τιμή προσφοράς]) αμετάβλητη. Ο τελικός υντελεστής για τον υπολογισμό των τιμών με απόκλιση εμφανίζεται στη στήλη [ υντελεστής Απόκλισης] και θα πρέπει να είναι από Η στήλη [Ποσοστό δαπάνης] είναι βοηθητική για να διακρίνουμε τη βαρύτητα κάθε τιμής στη συνολική δαπάνη του έργου. Αφου καθορίσουμε τα σχετικά σύμβολα πατάμε το πλήκτρο [Υπολογισμός] για να γίνουν οι σχετικοί υπολογισμοί. Τελικά πατάμε το πλήκτρο [Ελεγχος Ομαλότητας] για να γίνει ο τελικός έλεγχος ομαλότητας. Με το πλήκτρο μπορούμε να «εξάγουμε» τον προϋπολογισμό μελέτης & προσφοράς στο EXCEL το οποίο θα πρέπει να είναι φορτωμένο στα WINDOWS.

9 Β ύστημα Δημοπρασίας «Επιμέρους Ποσοστά». Πατώντας το κουμπί Εισαγωγή προϋπολογισμού μελέτης, εμφανίζεται το παράθυρο Προϋπολογισμός μελέτης (βλ. σχήμα 8). το παράθυρο αυτό εισάγουμε τα αντίστοιχα στοιχεία. Δηλαδή εισάγουμε τις κατηγορίες από τις οποίες αποτελείται το έργο και τις δαπάνες που τους αντιστοιχούν. Αν τα στοιχεία αυτά είναι όμοια με αυτά κάποιου άλλου προϋπολογισμού μελέτης που είχαμε δουλέψει και αποθηκεύσει στο παρελθόν, μπορούμε να φορτώσουμε το αντίστοιχο αρχείο πατώντας το κουμπί Άνοιγμα του παραθύρου Προϋπολογισμός μελέτης και να μην χρειαστεί να τα εισάγουμε εκ νέου. 9 Μπορούμε να μεταβάλουμε τα δεκαδικά ψηφία κατά τον υπολογισμό των γινομένων-δαπανών (από 0 μέχρι 6). Μπορούμε επίσης να προσδιορίσουμε τον τρόπο που θα στρογγυλοποιείται το επόμενο δεκαδικό ψηφίο αν είναι ακριβώς 5 δηλαδή ή θα περικόπτεται ή θα αυξάνει κατά μία μονάδα το τελευταίο καθορισμένο δεκαδικό ψηφίο. Η επιλογή αυτή αποθηκεύεται και ισχύει βέβαια και κατά τον υπολογισμό των προσφορών. το κάτω μέρος αυτού του παραθύρου οι δαπάνες των κατηγοριών αθροίζονται αυτόματα και ορίζοντας το επί τοις εκατό ποσοστό για Γ.Ε. & Ο.Ε., προκύπτει το συνολικό κόστος μελέτης του προϋπολογισμού. Ορίζουµε επίσης το ποσοστό απροβλέπτων και το ποσό για αναθεώρηση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ ΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥ ΠΟ Ο ΤΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Γ.Ε. & Ο.Ε. Στη 3η γραµµή (στο τέλος των κατηγοριών που θα εφαρµοστεί το πρώτο Γ.Ο. & Ο.Ε) γράφουµε =1:2() δηλαδή το άθροισµα δαπανών της γραµµής 1 έως τη γραµµή 2 Οµοίως στη 7 η γραµµή =4:6() δηλαδή το άθροισµα δαπανών της γραµµής 4 έως τη γραµµή 6 Τέλος στο τέλος στο κελί [Γ.Ε.& Ο.Ε.%] γράφουµε $3*18%+$7*28% Πατώντας το κουμπί Ενημέρωση ποσού-διαιρέτη, το παράθυρο Προϋπολογισμός μελέτης κλείνει και το πλαίσιο Ποσό Διαιρέτης ενημερώνεται. τη στήλη ΠΡΟ ΦΕΡΟΥ Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ του πίνακα που βρίσκεται στο αριστερό μέρος του παραθύρου του προγράμματος, εισάγουμε τις επωνυμίες των εταιρειών που παίρνουν μέρος στο διαγωνισμό. Εισαγωγή προσφοράς και έλεγχος ομαλότητας Εφόσον έχει εισαχθεί ο προϋπολογισμός μελέτης, μπορούμε να προχωρήσουμε και να γίνει Έλεγχος ομαλότητας μιας προσφοράς.

10 10 Aν θέλουμε να εισάγουμε αναλυτικά τα στοιχεία μιας προσφοράς και να κάνουμε έλεγχο ομαλότητας σε αυτή, πατάμε το κουμπί [Εισαγωγή προσφοράς και Έλεγχος ομαλότητας] (εφ όσον έχουμε εισάγει το όνομα της εταιρείας και την έχουμε επιλέξει τη σχετική γραμμή). Τότε εμφανίζεται το παράθυρο Προϋπολογισμός προσφοράς <Επωνυμία Εταιρείας> (βλ. σχήμα 9). το παράθυρο αυτό εισάγουμε τις εκπτώσεις ανά κατηγορία της προσφοράς. Για να γίνει έλεγχος ομαλότητας, πατάμε το αντίστοιχο κουμπί (Έλεγχος ομαλότητας προσφοράς). το κάτω μέρος του ίδιου παραθύρου υπολογίζεται αυτόματα η μέση έκπτωση και η συνολική δαπάνη της προσφοράς. Εφ όσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος Ομαλότητας μπορούμε να έχουμε προεπισκόπηση εκτύπωσης του προϋπολογισμού προσφοράς με το πλήκτρο. Επίσης μπορούμε να αλλάξουμε την γραμματοσειρά με το πλήκτρο Αν δεν θέλουμε να γίνεται Εκτύπωση και ΟΛΟΓΡΑΦΩ των ποσοτών προσφοράς ξετσεκάρουμε (απαλείφουμε την επιλογή) στο τετραγωνάκι που υπάρχει δεξιά από τα πλήκτρα για εκτύπωση Η Εκτύπωση γίνεται: 3. Με το πλήκτρο (Προεπισκόπηση και εκτύπωση) μας δίδεται η δυνατότητα να επιλέξουμε εκτυπωτή και να μεταβάλουμε τις ιδιότητες του και ακόμα να έχουμε προεπισκόπηση ανά σελίδα και επιλεκτική εκτύπωση σελίδων. 4. Με το κουμπί (Γρήγορη - Άμεση Εκτύπωση), εκτυπώνουμε άμεσα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή (χωρίς διάλογο) του προϋπολογισμού προσφοράς. Αν προκύψουν μικρές εκπτώσεις μέσα στα όρια των κατ εξαίρεση αποκλίσεων (και εφ όσον η συνολική δαπάνη των κατηγοριών με κατ εξαίρεση δεκτών ποσοστών δεν υπερβαίνει το 5% της συνολικής δαπάνης εργασιών), Η ΕΑΑ μπορεί να ορίσει τις εκπτώσεις αυτές ίσες με το μικρότερη αποδεκτή έκπτωση με βάσει τον πίνακα ομαλότητας της συγκεκριμένης προσφοράς που δημιουργείται με την εκτύπωση της μετά τον αρχικό έλεγχο ομαλότητας. Μετά τις αλλαγές αυτές υπολογίζουμε ξανά την συνολική δαπάνη με το πλήκτρο [Υπολογισμός χωρίς έλεγχο ομαλότητας] Με το κουμπί Ενημέρωση ποσοστού προσφοράς, ενημερώνεται η στήλη «Έκπτωση» και προαιρετικά και το Ποσό Προσφοράς του γενικού παραθύρου του ErgoNorm και βγαίνουμε από το παράθυρο Προϋπολογισμός προσφοράς. Αν έχουµε εισάγει στοιχεία προσφοράς σε κάποια «Προσφέρουσα εταιρεία» τότε στη τελευταία στήλη εµφανίζεται ένα [ * ]

11 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ & ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ σειράς ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ Με το κουμπί εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο στο οποίο μπορούμε να εργαστούμε και να αναζητήσουμε σειρά ΕΠΙ ΜΕΡΟΥ ΕΚΠΤΩ ΕΩΝ (ανά ομάδα) Και να ΕΝΤΟΠΙ ΜΟYME ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΜΕ Η ΕΚΠΤΩ Η (ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟ Ο ΠΡΟ ΦΟΡΑ ) 11 Στο θέση "έκπτωση" του παραθύρου που εµφανίζεται, βάζουµε την επιθυµητή µέση έκπτωση που θέλουµε να πετύχουµε Με το πλήκτρο [=] υπολογίζεται το ακριβές "ποσό" (όνοµα έστω [ Πε ]) που αντιστοιχεί στην "έκπτωση". (ή και αντίστροφα) Στη συνέχεια καθορίζουµε στο "Απόκλιση από τη µέση έκπτωση" την µέγιστη απόκλιση που µπορεί να έχει κάποια επιµέρους έκπτωση από την ορισµένη παραπάνω (στο παράδειγµα µας είναι 6 δηλαδή µε επιθυµητή έκπτωση το 38 οι επιµέρους εκπτώσεις που θα αναζητηθούν θα είναι από 32 µέχρι 44). Στο "Επιθυµητή ακρίβεια 1/10^" π.χ. το 5 σηµαίνει 1/ (όνοµα έστω [ Εα ] ) Εστω [ Ππ] Το ποσό προσφοράς που προκύπτει από κάθε σειρά. ( ορίζουµε = Ππ - Πε ) Ορίζουµε ότι θέλουµε / Ππ < Εα. ηλαδή ότι η απόκλιση της διαφοράς (Ππ - Πε) προς το επιθυµητό ποσό προσφοράς να είναι µικρότερο από Εα (αλλιώς π.χ. για ακρίβεια=5 η απόκλιση της προσδιοριζόµενης µέσης έκπτωσης θα είναι +/ της επιθυµητής) Στο " οκιµές" ορίζουµε της προσπάθειες που θέλουµε να κάνει το πρόγραµµα για εντοπισµό του επιθυµητού ποσού. µε διπλό κλικ βάζουµε όλους τους δυνατούς συνδυασµούς. Στο "Πλήθος δυνατών συνδυασµών" εµφανίζεται το πλήθος όλων των συνδυασµών που µπορούν να γίνουν. = (εύρος απόκλισης) στην δύναµη (Αριθµός οµάδων). (Στο παραπάνω παράδειγµα 13^10)

12 12 Στη επιλογή "[ ]προσθήκη στις µέχρι τώρα" Μπορούµε να συνεχίσουµε την αναζήτηση µε άλλους συνδυασµούς απόκλισης και ακρίβειας ή να συνεχίσουµε την αναζήτηση µε τυχαίες προσεγγίσεις.( µε βάση την παρακάτω επιλογή) Με τσεκαρισµένη την επιλογή "[ ]τυχαίοι συνδυασµοί" Η αναζήτηση γίνεται µε παραγωγή τυχαίων σειρών αλλιώς η αναζήτηση γίνεται µε παραγωγή διαδοχικά όλων των δυνατών συνδυασµών πχ. για 3 κατηγορίες µε επιθυµητή έκπτωση 33 και απόκλιση (2) δηλαδή από θα ειναι κλπ Στη κίτρινη στήλη βάλτε (προαιρετικά) το σύµβολο "+" όταν θέλετε η έκπτωση τις κατηγορίας να είναι µεγαλύτερη από την µέση το σύµβολο "-" όταν θέλετε η έκπτωση τις κατηγορίας να είναι µικρότερη από την µέση το σύµβολο "=" όταν θέλετε η έκπτωση τις κατηγορίας να είναι ~ίση µε την µέση Με το πλήκτρο ξεκινά η αναζήτηση πιθανών σειρών (οπότε και εµφανίζεται σχετικό κουµπί STOP για διακοπή της διαδικασίας). Ο αριθµός των συνδυασµών που ελέγχονται εµφανίζεται στο σχετικό πεδίο "Συνδυασµοί" Στο πεδίο "πιθανές λύσεις" εµφανίζει τον αριθµό των σειρών που πλησιάζουν το επιθυµητό αποτέλεσµα. Με το πλήκτρο γίνεται και ο τελικός έλεγχος όλων των γινοµένων και ο έλεγχος της οµαλότητας της επιλεγµένης σειράς µε αντιγραφή της σειράς στο φύλλο των υπολογισµών Κάτω από τη τελευταία έκπτωση κάθε πιθανής σειράς εµφανίζεται η απόκλιση του υπολογιζόµενου ΠΟΣΟΥ της συγκεκριµένης σειράς ως προς το επιθυµητό ποσό Αν θέλουµε να ταξινοµήσουµε τις στήλες µε βάση την απόκλιση αυτή πατάµε διπλό κλικ στη γραµµή µε τις αποκλίσεις ή µε δεξί κλικ και επιλογή σχετικού µενού.

ERGOMATH. Άμεση Εκκίνηση. ( χήμα 1)

ERGOMATH. Άμεση Εκκίνηση. ( χήμα 1) ERGOMATH 1 Άμεση Εκκίνηση ( χήμα 1) O προσδιορισμός των ορίων υπερβολικά χαμηλών προσφορών (υ.χ.π.) και της προσωρινής μειοδότριας προσφοράς (π.μ.π.) για την ανάδειξη αναδόχου σε ένα δημόσιο έργο με την

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων...

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... Μέρος 2 Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων... 211 Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων... 241 Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... 257 Kεφάλαιο 14 Συναρτήσεις Μέρος Β... 285 Kεφάλαιο 15 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 13 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 15 1.2 Μονάδες μέτρησης... 27 1.3 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Benzina που θα εγκατασταθεί είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Κάνοντας διπλό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

BakeMe v Βασικές Οδηγίες Χρήσης

BakeMe v Βασικές Οδηγίες Χρήσης BakeMe v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του BakeMe είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το φάκελο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Εκτύπωσης Γενικού Ημερολογίου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση Browsers Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση 1 Πίνακας περιεχομένων Γενική περιγραφή... 3 Γενικά... 3 Ποιο αναλυτικά τα μέρη ενός browser... 4 Φίλτρα αναζήτησης... 4 Σενάρια αναζήτησης... 4 Όψεις εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε τη Microsoft Access

Γνωριµία µε τη Microsoft Access Γνωριµία µε τη Microsoft Access ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων Έναρξη - Προγράµµατα - Microsoft Access - ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων µε χρήση Κενής βάσης δεδοµένων - ΟΚ Επιλέγουµε Φάκελο και στο Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 17 18 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Σχεδίασης Μισθοδοτικής Κατάστασης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Σχεδίασης Μισθοδοτικής Κατάστασης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εισαγωγή γνωματεύσεων διαβητικών υλικών στο internet (eδαπυ) 1. Εισάγουμε τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό για να εισέλθουμε στην εφαρμογή https://apps.ika.gr/econsummedsuppl/faces/login.xhtml.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Meridian είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Απογραφή Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Απογραφής Ειδών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης 2.ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης 2.ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 2.ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 2.1 Παραμετροποίηση Φόρμας Καταχώρησης Η δημιουργία φορμών δεν έχει σχέση μόνο με τη μορφή της οθόνης καταχώρησης, αλλά και με το ποια παραστατικά μπορούν να μετασχηματιστούν σε παραστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Γνώμων. Εγχειρίδιο Χρήσης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Γνώμων. Εγχειρίδιο Χρήσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Γνώμων Εγχειρίδιο Χρήσης (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Σεπτέμβριος 2006 / 1 η Έκδοση Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος εγχειριδίου χωρίς την έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...13 Τροποποίηση της εμφάνισης της Κορδέλας...29 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...35 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...37 Βοήθεια...41

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης των νέων εκτυπωτικών φορμών. 1 Δομή Νέας Εκτυπωτικής Φόρμας

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή κενών κελιών, γραµµών ή στηλών 1. Κάντε ένα από τα εξής: Εισαγωγή νέων κενών κελιών Επιλέξτε µια περιοχή (περιοχή: ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

Οι εφαρμογές Υπολογιστικών Φύλλων είναι προγράμματα που μας παρέχουν πολλές δυνατότητες όπως:

Οι εφαρμογές Υπολογιστικών Φύλλων είναι προγράμματα που μας παρέχουν πολλές δυνατότητες όπως: Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Φύλλα Οι εφαρμογές Υπολογιστικών Φύλλων είναι προγράμματα που μας παρέχουν πολλές δυνατότητες όπως: Να καταχωρούμε δεδομένα σε γραμμές και στήλες. Τα δεδομένα μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης V 1.02

Οδηγίες Χρήσης V 1.02 e-myf εφαρμογή διαχείρισης Συγκεντρωτικής Τιμολογίων σύμφωνο με τον ΚΦΑΣ Οδηγίες Χρήσης V 1.02 Περιεχόμενα Σελίδα Έναρξη εφαρμογής 2 Παραστατικά Εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εξόδων 6 Συγκεντρωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 1. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο... 3 1.1. Όροι Και Έννοιες... 3 1.2. Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο... 5 2. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό 7 Το Περιβάλλον Ενός Φυλλομετρητή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ...2 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...3 2. ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΟ ΑΡΧΕΙΟ...4 3. Καρτέλα Γενικές Πληροφορίες...6

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Τα στοιχεία του παραθύρου του Excel... 10 Κελιά και διευθύνσεις... 13 Σε ποιο κελί θα τοποθετηθούν τα δεδομένα;... 14 Καταχώριση δεδομένων... 15 Τι καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Version X. Οδηγίες χρήσης

Version X. Οδηγίες χρήσης Version 1.0.1.X Οδηγίες χρήσης Πρόλογος Η εφαρµογή CallReceiver σχεδιάστηκε για την υποστήριξη ξενοδοχείων ή επιχειρήσεων, όσον αφορά στις τηλεφωνικές κλήσεις που διαχειρίζεται το τηλεφωνικό κέντρο (Τ/Κ).

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ERGOWIN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 3 1.1 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 1.2 ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΕΣ 7 1.3 ΕΡΓΑ ΠΚΝΤΜ 8 1.4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 8 1.5 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 10 2.1 ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word. 1) Έναρξη

Microsoft Word. 1) Έναρξη Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή Word ξεκινά και εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

11. Επεξεργασία κειμένου με το OpenOffice 2.0

11. Επεξεργασία κειμένου με το OpenOffice 2.0 11. Επεξεργασία κειμένου με το OpenOffice 2.0 Τι μπορούμε να κάνουμε με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου Το κείμενο που πληκτρολογούμε, εμφανίζεται στην οθόνη και παραμένει στη μνήμη RAM μέχρι να το

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 1. Εισαγωγή Το κείμενο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής ZΤrade για την παρακολούθηση των αγορών και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων. Για

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 1. Εισαγωγή Το κείμενο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής ZΤrade για την παρακολούθηση των αγορών και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων. Για

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Windows Vista... 9 92 Επιφάνεια εργασίας... 18 93 Γραμμή εργασιών... 31 94 Χειρισμός παραθύρων... 53 95 Το παράθυρο Υπολογιστής... 77 96 Το μενού Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Βήµα 1 Έναρξη Λειτουργίας Εφαρµογής Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έχει την δυνατότητα ο χρήστης µέσα από ένα ευέλικτο υποσύστηµα να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v Περιεχόμενα Περιεχόμενα...v Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...18 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο στοιχείο...35

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 1 Συνάρτηση SUMIF() Περιγραφή Χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση SUMIF για να αθροίσετε τις τιμές σε μια περιοχή οι οποίες πληρούν τα κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου: Word 2003

Επεξεργασία κειμένου: Word 2003 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...9 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...26 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων και Εφαρμογές»

Εργαστήριο «Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων και Εφαρμογές» 2 Ενότητα 5 Φίλτρα & Ερωτήματα 3 4 5.1 Φίλτρα Για να εμφανίσετε επιλεκτικά κάποιες εγγραφές που πληρούν κάποια κριτήρια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φιλτράρισμα με βάση την επιλογή, φιλτράρισμα εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΦΑ eοrder 1. Κάνουμε αποστολή παραγγελίας όπως έχουμε συνηθίσει από το πρόγραμμα του φαρμακείου μας 2. Αυτόματα ανοίγει το πρόγραμμα eοrder και πατάμε

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μορφοποίηση Κειμένου μέσω του

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μορφοποίηση Κειμένου μέσω του Μορφοποίηση χαρακτήρων Όταν ανοίγουμε το Word η γραμματοσειρά που υπάρχει είναι προκαθορισμένη. Το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά μας επιτρέπει να κάνουμε περισσότερες μορφοποιήσεις. Επιλέγουμε Μορφή Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Από σήµερα οι φωτογραφίες σας αλλάζουν τον κόσµο DIGITAL PHOTO WORLD. Photo Book Editor v2.5. οδηγίες χρήσεως

Από σήµερα οι φωτογραφίες σας αλλάζουν τον κόσµο DIGITAL PHOTO WORLD. Photo Book Editor v2.5. οδηγίες χρήσεως DIGITAL PHOTO WOLD Photo Book Editor v2.5 οδηγίες χρήσεως περιεχόµενα κεφάλαιο 1 κεφάλαιο 2 κεφάλαιο 3 κεφάλαιο 4 κεφάλαιο 5 εγκατάσταση περιγραφή της εφαρµογής γενική περιγραφή τα µενού επεξήγηση εικονιδίων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών»

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργιών Εισαγωγή Το παρόν κείμενο στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Εταιρίας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

eorder Ηλεκτρονική Παραγγελιοληψία ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης

eorder Ηλεκτρονική Παραγγελιοληψία ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης eorder Ηλεκτρονική Παραγγελιοληψία ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΦΑ eοrder ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 1. Κάνουμε αποστολή παραγγελίας όπως έχουμε συνηθίσει από το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.0 Δεκέμβριος 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά με την εφαρμογή 4 3. Είσοδος στην εφαρμογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συντάκτης: Ρούσσος Γιάννης (Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ... 3 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ Πως αλλάζω γλώσσα; 1 ος τρόπος Συνδυασµός πλήκτρων αριστερό Ctrl + Shift 2 ος τρόπος Από την ένδειξη γλώσσας στην γραµµή εργασιών Πως βάζω τον τόνο ; (Εφόσον βρίσκοµαι στα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ON-LINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FARMAKONET

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ON-LINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FARMAKONET ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ON-LINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FARMAKONET Αφού γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα FarmakoNet από το τμήμα Μηχανογράφησης της Δυναμικής, έχετε την δυνατότητα να στέλνετε ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Ρύποι & Τέλη - Προσφορές Η ιστοσελίδα (http://www.volvocalcprices.gr) δηµιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2010 ως εργαλείο για την εύρεση της τελικής προτεινόµενης Λιανικής τιµής

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω οδηγίες αναλύεται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων μέσω του εργαλείου FastImport.

Στις παρακάτω οδηγίες αναλύεται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων μέσω του εργαλείου FastImport. Fast Import Στις παρακάτω οδηγίες αναλύεται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων μέσω του εργαλείου FastImport. 2 Περιεχόμενα 3. Επιλογή εγκατάστασης λογιστικής και μεθόδου εισαγωγής αρχείου εγγραφών... 4

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ.

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ. 1. Πρόσβαση Οδηγίες προγράµµατος διαχείρισης ανάλυσης χρόνου εργασίας (Time Sheet) Για να ξεκινήσετε την εφαρµογή, από την κεντρική σελίδα του ΕΛΚΕ (www.elke.aua.gr) και το µενού «ιαχείριση», Time Sheet

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Απογραφή σημαίνει : 1. Καταμέτρηση (Καταγραφή) των διαθέσιμων υπολοίπων 2. Ενημέρωση της αποθήκης με τα σωστά υπόλοιπα 3. Υπολογισμός και Αποτύπωση των Ελλειμάτων και Πλεονασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Νέας εγγραφής Εσόδου Εξόδου και Άρθρου Γενικής Λογιστικής.... 4 1.1. Διαδικασία εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προβλήματος και δημιουργία παρουσίασης Φύλλο εργασίας

Μελέτη προβλήματος και δημιουργία παρουσίασης Φύλλο εργασίας Μελέτη προβλήματος και δημιουργία παρουσίασης Φύλλο εργασίας Δραστηριότητα Οι μαθητές πρέπει να χωριστούν σε ομάδες των 2-3 ατόμων και να μελετήσουν τουλάχιστον μια μορφή μόλυνσης του περιβάλλοντος. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Εργαστήριο 1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙI. Ακαδημαϊκό Έτος Διαφάνεια 1. Κάπαρης Αναστάσιος

Βάσεις Δεδομένων. Εργαστήριο 1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙI. Ακαδημαϊκό Έτος Διαφάνεια 1. Κάπαρης Αναστάσιος Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο 1 Διαφάνεια 1 Πώς να δημιουργήσω ένα νέο πίνακα στην ACCESS, όταν έχω την αντίστοιχη οντότητα; Ας υποθέσουμε ότι έχουμε την οντότητα φοιτητής, με ιδιότητες (γνωρίσματα), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα 3.4.1.1 Δημιουργία ενός κενού πίνακα Ένας πίνακας αποτελείται από έναν αριθμό γραμμών και στηλών που δημιουργούν ένα πλέγμα. Σε αυτό το πλέγμα είναι πιθανή η ύπαρξη ή μη περιθωρίων. Κάθε κελί του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Γραμμή τύπων Ομάδες Άθροισμα Ετικέτες φύλλων Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Τα αρχεία του Excel λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών

Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών 3.5.1.1 Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών Ένα σύνηθες πρόβλημα που υπάρχει, είναι η ανάγκη αποστολής επιστολών ή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαχείρισης Επαφές Παραγγελίες - Προσφορές Τιμολόγια Αποδείξεις Πληρωμές Παραστατικά Αναφορές Εργασίες Καταγραφή εμπορευμάτων

Πίνακας Διαχείρισης Επαφές Παραγγελίες - Προσφορές Τιμολόγια Αποδείξεις Πληρωμές Παραστατικά Αναφορές Εργασίες Καταγραφή εμπορευμάτων sevdesk Walkthrough Πίνακας Διαχείρισης Επαφές Παραγγελίες - Προσφορές Τιμολόγια Αποδείξεις Πληρωμές Παραστατικά Αναφορές Εργασίες Καταγραφή εμπορευμάτων Πίνακας Διαχείρισης Αφού δημιουργήσετε έναν λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Άσκηση 1: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Ποιες από τις παρακάτω πορείες μας οδηγούν στο να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή μας; o Έναρξη Τερματισμός Επανεκκίνηση o Ctrl + Alt

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 1. ΓΕΝΙΚΑ... 227 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 228 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ... 230 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ... 232 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 232 copyright DATA COMMUNICATION ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η.

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα 1: Γενικά στοιχεία της εργασίας και υπεύθυνος επικοινωνίας

Βήμα 1: Γενικά στοιχεία της εργασίας και υπεύθυνος επικοινωνίας 1 Γενικές Οδηγίες Βήμα 1: Γενικά στοιχεία της εργασίας και υπεύθυνος επικοινωνίας Βήμα 2: Τίτλος και κείμενο εργασίας Βήμα 3: Συγγραφείς Βήμα 4: Προεπισκόπηση εργασίας και υποβολή 2 Σε περίπτωση που δεν

Διαβάστε περισσότερα

να ακολουθήσουμε Έναρξη Όλα τα Προγράμματα και να ενεργοποιήσουμε την επιλογή Microsoft Word.

να ακολουθήσουμε Έναρξη Όλα τα Προγράμματα και να ενεργοποιήσουμε την επιλογή Microsoft Word. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟ WORD Περιεχόμενα Εκκίνηση του Microsoft Word... 3 Το παράθυρο του Word... 3 Η Κορδέλα με τις καρτέλες... 4 Κεντρική... 4 Εισαγωγή... 4 Διάταξη Σελίδας... 5 Αναφορές... 5 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5ο. Επεξεργαστής Κειμένου

Μάθημα 5ο. Επεξεργαστής Κειμένου Μάθημα 5ο Επεξεργαστής Κειμένου Σελίδα 60 από 106 Ένα πολύ χρήσιμο και αρκετά βασικό πρόγραμμα εγκατεστημένο στον υπολογιστή είναι ο επεξεργαστής κειμένου (LibreOffice Writer). Περιέχει όλα τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Print2PDF σελ. 1 από 32

Εγχειρίδιο χρήσης Print2PDF σελ. 1 από 32 Πρόγραμμα Print2PDF (Εκτύπωση κειμένου και εικόνων σε αρχεία PDF) Πρόλογος Η εφαρμογή Print2PDF (Print to PDF Εκτύπωση σε αρχεία PDF) σας επιτρέπει να εκτυπώσετε το δικό σας κείμενο πάνω σε ένα έντυπο

Διαβάστε περισσότερα