Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ."

Transcript

1 1. Πρόσβαση Οδηγίες προγράµµατος διαχείρισης ανάλυσης χρόνου εργασίας (Time Sheet) Για να ξεκινήσετε την εφαρµογή, από την κεντρική σελίδα του ΕΛΚΕ (www.elke.aua.gr) και το µενού «ιαχείριση», Time Sheet επιλέγουµε Login. Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ. Προσοχή : Θα πρέπει να χρησιµοποιείτε τον κωδικό πρόσβασης όπως σας έχει δοθεί (µικρά, κεφαλαία, λατινικά αριθµούς) και όχι µε άλλα γράµµατα για να µην έχετε εγγραφές που δεν βλέπετε (π.χ. αντί για isaris να έχω γράψει ISARIS, Isaris κλπ). Εάν το Username και το Password είναι σωστά τότε θα δείτε την επόµενη οθόνη πιστοποίησης ότι είστε µέσα στην εφαρµογή. Στο σηµείο αυτό υπάρχουν πέντε επιλογές. Αρχικά να βγείτε από το πρόγραµµα (Logout). Η επόµενη είναι η διαδικασία εισαγωγής ωρών σε ένα ερευνητικό πρόγραµµα (Continue Time Sheet). Η Τρίτη επιλογή είναι η δυνατότητα εισαγωγής συµβατικών ωρών ανά µήνα (Contractual Hours). Οι ώρες αυτές εµφανίζονται σε ειδικά αρχεία Excel, µπορούν να αλλαχτούν στην συνέχεια, και να συνδυαστούν µε τις ώρες µέσα σε ένα πρόγραµµα εκτός πληρωµής. Η τέταρτη επιλογή είναι διάφορες εκτυπώσεις (Reports), και η τελευταία είναι η διαδικασία αλλαγής της ωριαίας αποζηµίωσης (Hourly compensation).

2 2. Αλλαγή ωριαίας αποζηµίωσης Υπάρχει η δυνατότητα να εισάγετε την ωριαία αποζηµίωση για ένα πρόγραµµα µε την οποία θα υπολογίσει τις ώρες που έχει εισάγει µε αρκετούς τρόπους. Μπορείτε να εισάγετε ένα ποσό για ένα διάστηµα, ένα πόσο σε ένα πρόγραµµα µόνο, ένα ποσό για ένα πρόγραµµα για συγκεκριµένο διάστηµα, εισαγωγή ενός ποσού για όλα τα διαστήµατα και προγράµµατα. Τέλος µπορείτε να εµφανίσετε όσες ώρες έχετε βάλει µε την επιλογή 5. Η επιλογή 5 εµφανίζεται στο παράθυρο στα αριστερά σας. Ενδιαφέρον είναι ο τρόπος και η σειρά µε την οποία το πρόγραµµα αποφασίζει ποια ωριαία τιµή θα χρησιµοποιήσει. Η σειρά είναι επιλογή 3, µετά επιλογή 2, επιλογή 1 και τέλος επιλογή 4. Εισαγωγή επιλογής 1 (ποσό για ένα συγκεκριµένο διάστηµα) Εδώ µπορείτε να εισάγετε στα πεδία «από» και «έως» το ηµερολογιακό διάστηµα µέσα στο οποίο θέλετε µια συγκεκριµένη ωριαία αποζηµίωση. Στην συνέχεια εισάγετε και το ποσό και κάνετε κλικ στην επιλογή «Εισαγωγή» και «Επόµενο Βήµα»

3 Στο ποσό για να βάλετε δεκαδικά πεδία χρησιµοποιείτε το σύµβολο (.) Εάν κάνετε την εισαγωγή θα δείτε το παρακάτω Εδώ µπορείτε να σβήσετε µια εγγραφή. Στο πεδίο ID εισάγετε το Α/Α που βλέπετε στην οθόνη (π.χ. 1416), επιλέγετε και «ιαγραφή». Τέλος κάνετε κλικ στο κουµπί επόµενο βήµα και η εγγραφή διαγράφετε.

4 Εισαγωγή επιλογής 2 (ποσό σε ένα πρόγραµµα) Με την ίδια λογική µπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραµµα από το πεδίο «Εργο» και το παράθυρο το οποίο περιέχει τα προγράµµατα στα οποία σας έχει δώσει ο ΕΛΚΕ την δυνατότητα να εισάγετε στοιχεία. Με «Εισαγωγή» και «Επόµενο Βήµα» εισάγετε την εγγραφή στο σύστηµα ή µε «ιαγραφή» και «Επόµενο Βήµα» σβήνετε µια υπάρχουσα εγγραφή. Εισαγωγή επιλογής 3 (ποσό σε συγκεκριµένο πρόγραµµα και διάστηµα) εδώ µε τον ίδιο τρόπο και επιλέγοντας διαδοχικά πρόγραµµα, από έως ηµεροµηνία και ωριαίο ποσό µπορείτε να εισάγετε µια εγγραφή (Εισαγωγή και Επόµενο Βήµα). ιαγράφετε απλά µε το Α/Α στο πεδίο ID, διαγραφή και Επόµενη Βήµα.

5 Εισαγωγή επιλογής 4 (εισαγωγή γενικού πεδίου) Εδώ απλά εισάγετε την ωριαία αποζηµίωση και την αποθηκεύετε. 3. Εισαγωγή Συµβατικών ωρών Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει την αυτόµατη εισαγωγή ανά ηµέρα ενός µήνα. Αρχικά στο µενού µπορείτε να εισάγετε τις ώρες (επιλογή 1) ή να διαγράψετε κάποιες από τις ώρες που έχετε περάσει στο σύστηµα (επιλογή 2). Στην επιλογή 1 εµφανίζεται άλλα υποµενού από το οποίο µπορείτε να επιλέξετε χρόνο και µήνα ή τον τρέχοντα. Η επιλογή χρόνου και µήνα εµφανίζει ένα νέο παράθυρο από το οποίο επιλέγει ο χρήστης χρόνο και µήνα.

6 Μετά τα παραπάνω το επόµενο παράθυρο δείχνει ότι θα εισάγει όσες ώρες έχετε εισάγει στο πεδίο «Εργάσιµες ώρες ανά ηµέρα» π.χ. 5.2 ή 6 ώρες ανά εργάσιµη ηµέρα στον µήνα που έχει επιλεγεί (π.χ και µήνας 11). Το έργο είναι ένα µόνο, δεν αλλάζει (SYMBATIKO) και απλά κάνετε κλικ στο κουµπί «Εισαγωγή Κινήσεων Μήνα». Οι εγγραφές για κάθε εργάσιµη ηµέρα θα γίνουν αυτόµατα και µπορείτε να τις δείτε, να διορθώσετε και να διαγράψετε κάποιες από αυτές πηγαίνοντας στην επιλογή «ιόρθωση / ιαγραφή µιας ηµέρας ενός µήνα». Με τον ίδιο τρόπο αφού επιλέξετε έτος και µήνα (ή τον τρέχοντα) θα µπορείτε να δείτε όλες τις εγγραφές για να µπορείτε να κάνετε τις κινήσεις που επιτρέπονται.

7 Εδώ µπορείτε κάθε µια εγγραφή να την διαγράψετε (µε κλικ το κουµπί διαγραφή που είναι δίπλα στην γραµµή) ή να την διορθώσετε (µε κλικ στο κουµπί διόρθωση). Η διόρθωση σας φέρνει το διπλανό παράθυρο κα µπορείτε να βάλετε τις σωστές ώρες που θέλετε και να το αποθηκεύσετε. Προσοχή : Οι συµβατικές ώρες εµφανίζονται στα ειδικά αρχεία Excel, και έχουν σχέση επίσης και µε τις ώρες χωρίς πληρωµή σε ένα πρόγραµµα (εάν έχετε περάσει). Οι ώρες αυτές στο πρόγραµµα αφαιρούνται από τις συµβατικές (και για αυτό τον λόγο µπορεί να έχετε κάποιο µήνα αρνητικό ποσό ωρών συµβατικών εάν δεν έχετε περάσει συµβατικές και έχετε περάσει µόνο ώρες χωρίς πληρωµή). Επίσης οι συµβατικές ώρες µπορούν να περαστούν µέσα από τα προγράµµατα αλλά δεν συνιστάτε, γιατί δυσκολεύετε το έργο σας µε τις πραγµατικές ώρες στο πρόγραµµα και η απεικόνιση στην οθόνη είναι πιο δύσκολα αναγνώσιµη. Προτείνετε µέσα από το µενού αυτό να γίνεται η εισαγωγή των συµβατικών ωρών.

8 4. Εισαγωγή εγγραφών σε πρόγραµµα Η διαδικασία αυτή αποτελεί τον βασικό στόχο και µπορεί κάποιος να εισάγει ώρες ανά πρόγραµµα, ηµέρα και ώρα στο σύστηµα για να τις εµφανίσει µετά σε διάφορες µορφές. Εάν κάνετε κλικ στην αρχική επιλογή (Continue Time Sheet) τώρα θα δείτε το παρακάτω παράθυρο Στο σηµείο αυτό υπάρχουν τα εξής βοηθητικά στοιχεία εδώ βλέπετε τα προγράµµατα το οποία είναι στον κωδικό σας και µε τα οποία µπορείτε να δουλέψετε, Υπάρχει η τρέχουσα ηµεροµηνία, καθώς και ο χρόνος και η εβδοµάδα στην οποία είµαστε (π.χ. 2015, εβδοµάδα 45 και ηµέρα 3/11/2015. Εάν κάνετε εδώ κλικ στο κουµπί «Κλικ εδώ για συνέχεια» θα προχωρήσετε στην εµφάνιση της τρέχουσας εβδοµάδας στην οποία µπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία που θέλετε. α) µπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παραπάνω προγράµµατα, να το βάλετε σε ένα ειδικό πεδίο και να εµφανίζεται αυτόµατα το πρόγραµµα για πιο γρήγορη ακόµα εισαγωγή (έχοντας φυσικά την δυνατότητα να το αλλάζετε όποτε θέλετε) Εάν λοιπόν κάνετε κλικ στο σηµείο που λέει για την εισαγωγή κωδικού προγράµµατος θα δείτε το διπλανό παράθυρο στο οποίο µπορείτε να εισάγετε τον κωδικό προγράµµατος ο οποίος θα εµφανίζεται και δεν χρειάζεται να το επιλέγετε κάθε φορά. Με κλικ στο κουµπί «Αποθήκευση» θα αποθηκευτεί η τιµή αυτή για χρήση, και στο προηγούµενο µενού θα δείτε και την τιµή αυτή πλέον

9 β) µπορείτε ακόµα να πάτε σε µια άλλη εβδοµάδα του έτους που θέλετε για να κάνετε εισαγωγή στοιχείων. Εάν κάνετε κλικ στο κουµπί αλλαγής χρόνου και εβδοµάδος θα δείτε το παρακάτω παράθυρο στο οποίο µπορείτε να επιλέξετε τον χρόνο και την εβδοµάδα που θέλετε να µεταβείτε αντί της τρέχουσας. Τέλος µε κλικ στο κουµπί «Συνέχεια» θα πάτε στο ίδιο παράθυρο όπως εάν επιλέγατε την τρέχουσα ηµεροµηνία. Σηµείωση : στην παραπάνω οθόνη έχει πρόσφατα εισαχθεί ένας µικρός πίνακας ο οποίος δείχνει όλα τα χρόνια, τις εβδοµάδες και την ηµεροµηνία από - έως στην οποία ανήκει η συγκεκριµένη γραµµή, για ευκολία του χρήστη να βρίσκει ένα παλιό έτος και εβδοµάδα. Με την τρέχουσα εβδοµάδα ή όποια άλλη επιθυµείτε θα µεταβείτε στο τέλος στην παρακάτω οθόνη στην οποία µπορείτε να εισάγετε στοιχεία για τα προγράµµατά σας.

10 Από την παραπάνω οθόνη εύκολα µπορείτε να µεταβείτε στο προηγούµενο µενού, καθώς και στην επόµενη ή προηγούµενη εβδοµάδα. Βλέπουµε επίσης ότι έχουµε χωρίσει την ηµέρα σε διαστήµατα της µίας ώρας από τις έως Επίσης Σάββατο, Κυριακή και αργίες δεν µπορείτε να εισάγετε στοιχεία. Κάθε εισαγωγή στοιχείων θα εµφανίζεται και σχηµατικά στην οθόνη για καλύτερη απεικόνιση της εβδοµάδας. Επίσης στο επάνω µέρος της οθόνης θα δείτε και τα σύνολα ωρών ανά εβδοµάδα και µήνα, για καλύτερο έλεγχο. - Εισαγωγή Για να κάνω εισαγωγή πρέπει να κάνω κλικ αρχικά πάνω στην ηµέρα και στην ώρα στην οποία θέλω να ξεκινάει η καταχώρηση µου για ένα πρόγραµµα (π.χ στις 3/11). Κάνοντας κλικ στο κουµπί αυτό, µπορούµε ή απλά να πατήσουµε το πλήκτρο Enter ή να πατήσουµε το κουµπί «Προσθήκη». Με τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο θα µεταβούµε στην επόµενη οθόνη της τελικής καταχώρησης, έχοντας την αρχική ώρα σηµειωµένη και ίσως και το πρόγραµµα αυτόµατα (εάν έχει κάποιο προεπιλεγµένο). Στην νέα οθόνη της καταχώρησης, αρκεί την ώρα λήξης να αλλάξουµε (βλέπουµε και το πεδίο ώρες το οποίο ενηµερώνεται αυτόµατα), να εισάγουµε ένα τίτλο, µια σύντοµη περιγραφή ίσως και το πρόγραµµα εάν δεν είναι αυτό που θέλουµε.

11 ώρα µε τα στοιχεία που περάσαµε. Να σηµειώσουµε εδώ ότι εάν οι ώρες που εισάγουµε δεν είναι για πληρωµή αλλά απλή συµµετοχή στο πρόγραµµα επιλέγουµε και το ειδικό κουµπί που υπάρχει στο τέλος της φόρµας. Κάνοντας κλικ στο κουµπί «Εισαγωγή νέας κίνησης» το πρόγραµµα θα µας γυρίσει στην προηγούµενη οθόνη έχοντας ενηµερώσει κατάλληλα την ηµέρα και Έτσι βλέπουµε τις τρείς ώρες που εισάγαµε, καθώς και στο πάνω µέρος της οθόνης το σύνολο των ωρών µέσα στην εβδοµάδα. 3(0C/3P) σηµαίνει µηδέν ώρες απλή συµµετοχή και τρείς ώρες για πληρωµή. Επίσης βλέπετε και το πρόγραµµα για καλύτερο έλεγχο. Το πρόγραµµα προσπαθεί να ελέγξει µετά τις διαθέσιµες ώρες µέσα στην ηµέρα. Έτσι εάν ζητήσετε εγγραφή στις θα εµφανίσει σα ώρα λήξης µέχρι τις 09.00, εφόσον οι επόµενες είναι καλυµµένες. Μετά τις µπορείτε να εισάγετε και πάλι όλες τις ώρες. Η διαδικασία της καταχώρησης γίνεται έτσι απλά µε τον τρόπο αυτό, όπως και η διόρθωση ή διαγραφή µιας εγγραφής απλά πατώντας πάνω στην εγγραφή

12 αυτή µεταφέρεστε στο παράθυρο της διόρθωσης, και εκεί µπορείτε να αλλάξετε τις ώρες (µε τον περιορισµό πάντα να µην πέφτει το ένα πρόγραµµα πάνω στο άλλο), να αλλάξετε το έργο επίσης, και να αλλάξετε τις ώρες από πληρωµή σε απλή συµµετοχή ή και το αντίθετο. Τέλος το κουµπί «Αποθήκευση αλλαγών» διορθώνει τα στοιχεία, και ένα έχουµε επιλέξει να γίνει διαγραφή. ιαγράφει και την κίνηση αυτή. Με τον τρόπο αυτό εισάγετε τα στοιχεία σας και η εβδοµάδα αρχίζει να γεµίζει και να βλέπετε όσα στοιχεία χρειάζεστε στην οθόνη. Π.χ. στο παραπάνω έχω µέσα στην εβδοµάδα 15 ώρες σύνολο

13 Εκ των οποίων 5 ώρες είναι συµµετοχή µόνο και 10 για πληρωµή. Οι ώρες αυτές φαίνονται όλες επίσης αναλυτικά στην οθόνη σας. Ακόµα βλέπετε ότι µέσα στον µήνα έχετε σύνολο 26 ώρες (9 για συµµετοχή µόνο και 17 για πληρωµή). Κινούµενοι µέσα στο µήνα και σε επόµενη ή προηγούµενη εβδοµάδα βλέπετε όλα τα στοιχεία. Μια επιπλέον βοήθεια µέσα στην οθόνη αυτή, αποτελεί η δυνατότητα να δείτε µόνο ενός προγράµµατος τις ώρες. Έτσι επιλέγοντας στο κάτω µέρος της οθόνης το πρόγραµµα που θέλετε ( ) και κλικ στο κουµπί «Εκτύπωση Κατάστασης» Βλέπετε την επόµενη εικόνα στην οθόνη σας Για καλύτερο έλεγχο (εάν έχετε πολλά προγράµµατα µέσα στην εβδοµάδα και θέλετε να δείτε µόνο ένα συγκεκριµένο καλύτερα). Με κλικ στο κουµπί «Επιστροφή» γυρίζετε εκεί που ήσασταν πριν. Μια ακόµα δυνατότητα στο σηµείο της εισαγωγής στοιχείων, είναι και η εµφάνιση µηνιαίου πίνακα στην οθόνη σας µε συγκεντρωτικά στοιχεία αφενός και την δυνατότητα µεταφοράς στη ηµέρα που θέλετε άµεσα. Κάνοντας π.χ. κλικ πάνω στον µήνα θα δείτε το παρακάτω εδώ βλέπετε και πάλι τα σύνολα του µήνα (26 ώρες µε 9 συµµετοχής και 17 για πληρωµή), καθώς και σε ποιες ηµέρες έχετε εισάγει στοιχεία.

14 Μπορείτε να πάτε εύκολα στον προηγούµενο ή στον επόµενο µήνα, βλέποντας όλα τα στοιχεία σας και κάνοντας κλικ στην ηµέρα που θέλετε να σας περάσει το πρόγραµµα στην εβδοµάδα εκείνη. 4. Reports Καταστάσεις Excel Pdf Μέσα από το σύστηµα µπορείτε να πάρετε µερικές καταστάσεις στην οθόνη σας και να τις τυπώσετε. Επίσης µπορείτε να ζητήσετε ειδικά pdf αρχεία µε συνολικά και αναλυτικά στοιχεία. Σε προγράµµατα ΕΣΠΑ εφόσον έχουν καθοριστεί σωστά τα δεδοµένα από τον ΕΛΚΕ µπορείτε να δείτε και αρχεία Excel µε ειδική γραµµογράφηση και κανόνες για το πώς φαίνονται οι ώρες σας στα προγράµµατα, στις συµβατικές σας ώρες κλπ. Τα στοιχεία που είναι µέσω pdf, excel έχουν την λογική, ότι κάνετε µια αίτηση στο web του ΕΛΚΕ, µέσω της εφαρµογής. Κάθε µισή ώρα στον Server τρέχουν όλες οι νέες απαιτήσεις και µετά µε κλικ πάνω στο αρχείο το βλέπετε ή το αντιγράφετε. Έτσι το µενού Reports µας δείχνει το παρακάτω παράθυρο Η επιλογή (1), είναι σηµαντική για τον κάθε χρήστη γιατί βλέπει σε ποια προγράµµατα και σε ποια διαστήµατα έχει κλείσει η δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων. Έτσι µέσω ΕΛΚΕ µπορούν τα διαστήµατα αυτά να ανοίξουν και πάλι ή να κλείσουν. Οι επιλογές 2 και 3 είναι καταστάσεις στην οθόνη σας για εκτύπωση µόνο. Μέσω της επιλογής (4) µπορείτε να ζητήσετε κάποιο αρχείο pdf για ένα µήνα, και να το δείτε στην επιλογή (5). Η επιλογή (6) είναι για pdf σε ελεγχόµενο από εσάς διάστηµα για ένα πρόγραµµα και τα αποτελέσµατα είναι και πάλι στην επιλογή (5). Η επιλογή 7 είναι για αρχείο Excel όπως το απαιτούν τα προγράµµατα ΕΣΠΑ, και στην επιλογή (8) βλέπετε τα έτοιµα αρχεία. Η επιλογή 9 και 10 είναι νέες απαιτήσεις για προγράµµατα Life.

15 Πατώντας την επιλογή (1) θα δείτε το παρακάτω Το οποίο δείχνει τα προγράµµατα που έχετε χρεωθεί καθώς και τα κλειστά διαστήµατα που έχουν µπει από τον ΕΛΚΕ. Εδώ δεν µπορείτε να αλλάξετε κάτι εσείς αλλά µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον ΕΛΚΕ για να διορθώσει κάποιο λάθος διάστηµα να βγάλει ή να βάλει κάποιο περιορισµό. Με την επιλογή (3) βλέπετε το παρακάτω παράθυρο στο οποίο µπορείτε να εισάγετε τον κωδικό του έργου (χωρίς εισαγωγή απλά το επιλέγετε από τα υπάρχοντα προγράµµατα που έχετε στο όνοµά σας από τον ΕΛΚΕ). Επίσης εισάγετε την αρχή ενός µήνα που θέλετε (π.χ. 1/10/2015) και τέλος µε κλικ στην «Επεξεργασία» θα δείτε το παρακάτω Εδώ βλέπετε την ανάλυση ενός προγράµµατος σε ένα µήνα. Τις ώρες που έχετε βάλει καθώς και την αντίστοιχη περιγραφή. Τέλος το σύνολο των ωρών που είναι για συµµετοχή στο πρόγραµµα µόνο ή για πληρωµή, καθώς και το τελικό ποσό λαµβάνοντας την ωριαία αποζηµίωση όπως την έχουµε ήδη αναλύσει παραπάνω. Μέσα από τις δυνατότητες των browsers µπορείτε να το τυπώστε (ή εναλλακτικά να κάνετε κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή).

16 Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή (2), τότε µπορείτε να επιλέξετε και πάλι το πρόγραµµα που θέλετε αλλά και το διάστηµα µέσα στο οποίο θα αναλύσει τα στοιχεία σας. Επι πλέον µπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε µόνο ώρες ή και ποσά στην εµφάνιση στην οθόνη σας. Εδώ τα στοιχεία σας θα είναι και πάλι ανά µήνα και ο κάθε µήνας σε άλλη στήλη έτσι ώστε να φαίνονται καθαρά τα αποτελέσµατα. Έτσι στο σχήµα δίπλα βλέπετε 2 µήνες ενός προγράµµατος µε όλα τα στοιχεία ανά µήνα, τα σύνολα στο κάτω µέρος καθώς και το συνολικό ποσό. Και εδώ µε τον ίδιο τρόπο µπορείτε να το τυπώσετε το αποτέλεσµα σας. Η επιλογή (4) θα µας δώσει το δίπλα σχήµα όπου επιλέγοντας το πρόγραµµα που θέλουµε και τον µήνα θα γίνει απαίτηση στο σύστηµα για να παράγει αρχείο pdf για τις ανάγκες σας. Το αρχείο αυτό έχει τις εξής τρείς επιλογές. Να έχει ανάλυση ωρών, να τυπώνει τις περιγραφές που έχετε εισάγει και να έχει ανάλυση µε τίτλο.

17 Εάν πάτε στην επιλογή (5) θα δείτε το παρακάτω Σηµείωση : Έχει αλλάξει η ταξινόµηση και τα νεότερα αρχεία είναι στην αρχή της λίστας, για περισσότερη ευκολία (και για τα pdf και για το excel). ηλαδή την απαίτησή σας χωρίς να έχει πάρει όνοµα αρχείου. Μετά από λίγο (ή πατώντας το refresh του browser σας) θα δείτε να έχει πάρει όνοµα το αρχείο σας Αλλά δεν σηµαίνει ότι είναι έτοιµο. Το σύστηµα τρέχει κάθε 30 λεπτά. Εάν πατήσετε πάνω στο αρχείο τώρα θα δείτε το παρακάτω που σηµαίνει ότι ακόµα δεν έχει τρέξει η εφαρµογή στον Server του ΕΛΚΕ για να φτιάξει τα κατάλληλα αρχεία για εσάς. Σηµείωση : Όποια απαίτηση φτιάξετε δεν αλλάζει πλέον το αρχείο δηµιουργείτε σωστό ή λάθος, και απλά φτιάχνετε άλλη εάν θέλετε τα στοιχεία µε άλλη µορφή. Η υπάρχουσα δεν σβήνει απλά φαίνεται στην λίστα σας κάθε φορά, χωρίς να σας επηρεάζει στην διαδικασία των TimeSheet.

18 Η κάθε µια από τις τρείς επιλογές (και µια τέταρτη εάν δεν επιλέξετε καµία από τις τρείς επιλογές) που είχατε κατά την δηµιουργία της απαίτησής φαίνεται παρακάτω. Π1) Π2) Π3) Ακριβώς το ίδιο µε το Π2 Π4) Φτιάχνει το σύστηµα 2 pdf και τα συνενώνει σε ένα. Να σηµειώσουµε εδώ ότι η ανάλυση τίτλων, αφορά το σπάσιµο των ηµερών και ωρών µέσα σε εάν πρόγραµµα µε βάση τον τίτλο που έχετε καθορίσει σε κάθε καταχώριση. Έτσι εάν έχετε 5 ώρες σε έλεγχο, 10 ώρες σε ανάλυση, 20 ώρες σε υλοποίηση κλπ. Θα δείτε το σύνολο ανά τίτλο.

19 Π5) εδώ έχουµε την ανάλυση των ωρών που έχουµε εισάγει και µε την περιγραφή σε κάθε κίνηση. Όπως το Π2 αλλά πιο αναλυτικά ακόµα ανά γραµµή. Π6) Το αποτέλεσµα είναι το Π5 µαζί µε το Π2 (συνολικά) Έτσι µε όλες τις παραπάνω επιλογές µπορείτε να διαλέξετε την µορφή του pdf που θέλετε κάθε φορά.

20 Εάν επιλέξετε την (6) θα µπορείτε να φτιάξετε µια απαίτηση ενός προγράµµατος µέσα σε ένα χρονικό διάστηµα που θέλετε εσείς, και µε τον ίδιο τρόπο να έχετε αναλυτικά ή συγκεντρωτικά στοιχεία. Ο τρόπος εισαγωγής είναι ο ίδιος Απλά εδώ µπορείτε να βάλετε από, έως και να επιλέξετε και πάλι κάτι από τις τρείς επιλογές (αναλυτικά τις ώρες, µε τις περιγραφές και σπάσιµο των συνόλων ανά τίτλο) Π.χ. η παρακάτω απαίτηση Μας δίνει Και Βλέπετε και τρείς εγγραφές µε τίτλο «Meeting» πως είναι µόνες τους στο σύνολο.

21 ηµιουργία αρχείων Excel ΕΣΠΑ Η διαδικασία αυτή έχει την λογική ότι το σύστηµα µαζεύει όλες τις καταχωρηµένες ώρες (προγραµµάτων, συµβατικές ώρες) και τις κατανέµει σε ένα Excel αρχείο µε βάση τα στοιχεία που έχει προκαθορίσει ο ΕΛΚΕ. Excel. Η επιλογή (7) είναι για να δηµιουργήσετε την απαίτηση σας για το αρχείο Όπως βλέπετε δεν υπάρχει πρόγραµµα εδώ, αλλά µόνο έτος και µήνας. Τα προγράµµατα τα µαζεύει το σύστηµα, και εµφανίζει όσα έχει ο ΕΛΚΕ χαρακτηρίσει ΕΣΠΑ και έχει βάλει τους κατάλληλους κωδικούς. Στο Excel οι διαφορετικές ενότητες έχουν να κάνουµε µε προγράµµατα ΕΣΠΑ στα οποία αναφέρετε ο ειδικός κωδικός το κάθε προγράµµατος τον οποίο έχει βάλει ο ΕΛΚΕ (µέχρι 5 εµφανίζει). Στην συνέχεια βλέπουµε τα ευρωπαϊκά προγράµµατα (τα οποία και πάλι έχει χαρακτηρίσει ο ΕΛΚΕ), και τέλος τις συµβατικές απασχολήσεις (είναι οι συµβατικές ώρες που έχουµε εισάγει). Με την επιλογή (8) βλέπουµε και πάλι τα αρχεία Excel Και εάν έχουν φτιαχτεί από το σύστηµα τότε µπορούµε να τα ανοίξουµε. Εάν για παράδειγµα ανοίξουµε το αρχείο για το 2015 και µήνα 10 θα δούµε το παρακάτω

22 Στο οποίο φαίνονται 2 προγράµµατα ΕΣΠΑ (το ένα δεν έχει κωδικό) µε 15 και 11 ώρες τον µήνα. Σύνολο 26 από αυτές 9 είναι συµβατικές για αυτό έχουν αφαιρεθεί από την γραµµή των συµβατικών, αλλά δεν έχουµε περάσει εδώ συµβατικές ώρες για αυτό δείχνει αρνητικά νούµερα. Πάντως βλέπουµε τις 17 ώρες µέσα στον µήνα που αφορούν 2 προγράµµατα. Η επιλογή Life είναι ακόµα στο αρχικό στάδιο και δεν αναλύεται εδώ. ΕΛΚΕ ΓΠΑ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Ασφαλιστικού Γραφείου-Πρακτορείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΟΝΗ 1. Σελίδα 1 από 14

ΟΘΟΝΗ 1. Σελίδα 1 από 14 ΟΘΟΝΗ 1 Πληκτρολογήστε την διεύθυνση https://www.infotestexams.gr/manager στον Internet Explorer για να εµφανιστεί η παραπάνω οθόνη (Οθόνη 1). ηλαδή, η οθόνη του κεντρικού διαχειριστικού συστήµατος, όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη.

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη. Οδηγίες για Πρόγραµµα OTS σχετικά µε πληρωµές τιµολογίων. Α ΜΘ, /νση Οικονοµικού, Τµήµα Προϋπολογισµού. Βήµατα που πρέπει να κάνετε: 1. Κατανοµή (ΟΧΙ για Νοµούς). 2. Καταχώρηση της Υπηρεσίας που πραγµατοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΦΑ eοrder 1. Κάνουμε αποστολή παραγγελίας όπως έχουμε συνηθίσει από το πρόγραμμα του φαρμακείου μας 2. Αυτόματα ανοίγει το πρόγραμμα eοrder και πατάμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport 1. Γενικά...1 2. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Infotest...1 3. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Certiport...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Εκδοση 1.0, 26/08/2009 Η εγκατάσταση του προγράμματος απομακρυσμένης εισαγωγής βαθμολογιών απαιτεί περιβάλλον windows (Windows 2000,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων.

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT οµηµένο Σύστηµα Λογισµικού για ιαχείριση Ιατρικών Πληροφοριών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βασικές Λειτουργίες της Εφαρµογής... 3 1.1 Επιφάνεια εργασίας εφαρµογής... 3 1.2 Εισαγωγή στο σύστηµα (login)... 4 1.3 Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11

Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11 Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11 Οδηγίες εγκατάστασης - σύνδεσης προγράµµατος Σε έναν browser (π.χ. Internet Explorer) πληκτρολογείστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Ρύποι & Τέλη - Προσφορές Η ιστοσελίδα (http://www.volvocalcprices.gr) δηµιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2010 ως εργαλείο για την εύρεση της τελικής προτεινόµενης Λιανικής τιµής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία.

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Γενική Λογιστική. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

Το teachers Web είναι µία ΝΕΑ Υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Οµάδα Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος Γραµµατειών. Η υπηρεσία Teachers Web, προσφέρει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Frederick University E-Learning Platform

Frederick University E-Learning Platform Frederick University E-Learning Platform Το Frederick University E-Learning Platform είναι µια ηλεκτρονική υπηρεσία που µπορούν να χρησιµοποιούν οι φοιτητές µέσω διαδικτύου (Internet) για να έχουν πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση προγράμματος 2. Διάβασμα προκήρυξης.7. Γενικές πληροφορίες.. 9. Προσφορά 10. Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15.

Εγκατάσταση προγράμματος 2. Διάβασμα προκήρυξης.7. Γενικές πληροφορίες.. 9. Προσφορά 10. Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εγκατάσταση προγράμματος 2 Διάβασμα προκήρυξης.7 Γενικές πληροφορίες.. 9 Προσφορά 10 Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15 Εξαρτήματα 16 Συμμετέχοντες 17 Δικαιολογητικά ανά προμηθευτή. 18 Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

$ Προϊόντα Γράψτε τον κωδικό του προϊόντος και πατήστε Επεξεργασία. Κατόπιν γράψτε την περιγραφή του προϊόντος,την οµάδα,την µονάδα µέτρησης, την συσκευασία,τα πακέτα, την 2 η µονάδα µέτρησης, τις µερίδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

Packet Tracer. ηµιουργία τοπολογίας Βήµα 1: Εκτελούµε το Packet Tracer

Packet Tracer. ηµιουργία τοπολογίας Βήµα 1: Εκτελούµε το Packet Tracer Packet Tracer Το Packet Tracer είναι ένα πρόγραµµα που προσοµοιώνει τη λειτουργία ενός δικτύου και των πρωτοκόλλων µε τα οποία λειτουργεί. Αναπτύχθηκε από τον Dennis Frezzo και την οµάδα του στη Cisco

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο. 2007-2010 Alfaware S.A.

Πρωτόκολλο. 2007-2010 Alfaware S.A. Πρωτόκολλο 1-1 Πρωτόκολλο Περιεχόµενα 0 2 Κεφάλαιο 1 Είσοδος - Λειτουργικότητα Εφαρµογής 1 Επανακαθορισµός... Βάσης εδοµένων 2 2 Γραµµή... Ενηµέρωσης (Κυλιόµενο Μήνυµα) 3 3 Λειτουργικότητα... Φόρµας 4

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Εκτύπωσης Εκκαθαριαστικού / Βεβαίωσης Αποδοχών και Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω Internet

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Εκτύπωσης Εκκαθαριαστικού / Βεβαίωσης Αποδοχών και Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω Internet ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εκτύπωσης Εκκαθαριαστικού / Βεβαίωσης Αποδοχών και Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω Internet Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή...3 1.1 Συμβατότητα Browser...3 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

η σύνθεση ενός υπολογιστή

η σύνθεση ενός υπολογιστή ιδακτικό υλικό µαθητή η σύνθεση ενός υπολογιστή Αν παρατηρήσουµε έναν υπολογιστή βλέπουµε ότι αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Οθόνη Μονάδα συστήµατος Ποντίκι Πληκτρολόγιο τη µονάδα συστήµατος, όπου βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Λ.Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα, Αττική, Τηλ.:+30 210 900 8000, Fax:+30 210 921 3146, e-mail: info@piraeus-factoring.gr, http: www.piraeus-factoring.

Λ.Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα, Αττική, Τηλ.:+30 210 900 8000, Fax:+30 210 921 3146, e-mail: info@piraeus-factoring.gr, http: www.piraeus-factoring. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογής Καταναλωτικού Factoring Σύστηµα Εµπόρων (Client) Έκδοση 2 (V 2.05) 13/04/2007 Εισαγωγή Είσοδος στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας Συνδέεστε στο internet, ανοίγετε τον internet explorer

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport 1. Γενικά...1 2. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Infotest...2 3. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Certiport...5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Με την επιλογή του συνδέσμου βρίσκεστε στην πρώτη σελίδα της εφαρμογής (Εικόνα 1). Για να ξεκινήσετε την εγγραφή σας στο νέο μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες»

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» (MIS: 439851) Σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού για εμβολιασμό στα Κέντρα Υγείας. Εγχειρίδιο χρήστη Έκδοση 1.2

Διαβάστε περισσότερα

SV1U GATEWAY ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ

SV1U GATEWAY ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ SV1U GATEWAY ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ Για να κάνετε την εγγραφή του διακριτικού σας στο παγκόσμιο δίκτυο D-Star, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Ανοίξτε ένα web browser και εισάγετε https://92.118.242.248/dstar.do

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού e-mail σας μέσω SMARTER MAIL

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού e-mail σας μέσω SMARTER MAIL 13/9/2012 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού e-mail σας μέσω SMARTER MAIL NBW Internet Wizards Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 5, 10561 Αθήνα Τηλ.: 210 6148071, e-mail: info@nbw.gr, website: www.nbw.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ "KOSTOLOGOS " Σταυριανίδης Κωνσταντίνος Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης. Εισαγωγή

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KOSTOLOGOS  Σταυριανίδης Κωνσταντίνος Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης. Εισαγωγή Εισαγωγή Η προσέγγιση του κοστολογικού προβλήµατος µίας µεταποιητικής επιχείρησης από το Λογισµικό «Κοστολόγος» στηρίζεται στην παρακάτω ανάλυση ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΤΟΜΙΚΟΎ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ AΣΦΆΛΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΤΟΜΙΚΟΎ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ AΣΦΆΛΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΤΟΜΙΚΟΎ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ AΣΦΆΛΙΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 Συμβατότητα Browser... 3 Σύνδεση χρήστη (Login Screen)... 3 Κυρίως Εφαρμογή... 4 2. Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας

Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Grand Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. Σας καλοσωρίζουμε στο σύστημα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και Αποστολής Αιτήσεων (συντομ. ΗΤΑΑ) της

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικές Ρυθµίσεις Οργάνωση Λειτουργίας Ειδικές Παράµετροι Αποθήκης Γενικά Ο χρήστης ορίζει εάν θα έχει χρήση Παρτίδων.

Αρχικές Ρυθµίσεις Οργάνωση Λειτουργίας Ειδικές Παράµετροι Αποθήκης Γενικά Ο χρήστης ορίζει εάν θα έχει χρήση Παρτίδων. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΤΙ ΩΝ ATLANTIS Αρχικές Ρυθµίσεις Οργάνωση Λειτουργίας Ειδικές Παράµετροι Αποθήκης Γενικά Ο χρήστης ορίζει εάν θα έχει χρήση Παρτίδων. Παράµετρος 1 Παράµετρος 4 Παράµετρος 2 Παράµετρος 3 Παράµετρος

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία O p e n T e c h n o l o g y S e r v i c e s Η Εταιρεία H O.T.S A.E. είναι σήµερα µία από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόµενες εταιρείες στην Ελλάδα στους τοµείς των Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών Πληροφορικής και της

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ Οι µηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Φαξ: 210-7299572 email: siem@siem.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2013-14 ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2013-14 ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 3ος όροφος πύργου παιδαγωγικής τηλέφωνο: 2310-991203 ώρες λειτουργίας: 9.00-19.00 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Meridian Order POS Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Meridian Order POS θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: Ένα υπολογιστή με λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Ομάδες Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Όταν ανοίγουμε το Word, ανοίγει αυτόματα ένα νέο έγγραφο. (Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 1. Εισαγωγή Το κείμενο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής ZΤrade για την παρακολούθηση των αγορών και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων. Για

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί για την οικονοµική παρακολούθηση των Εργων. Ο χρήστης µπορεί, καταχωρώντας µε απλό τρόπο τις πραγµατοποιούµενες κινήσεις (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ.... 3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ... 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ

Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ 1 Περιεχόμενα Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ.. 3 Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ... 6 Οδηγίες Επιθέματα.. 14 Επιπλέον επιλογές... 22 2

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω θα βρείτε τις βασικές οδηγίες για την δημιουργία μεγάλων αρχείων τηλεφωνικών καταλόγων στο Bulk sms system:

Παρακάτω θα βρείτε τις βασικές οδηγίες για την δημιουργία μεγάλων αρχείων τηλεφωνικών καταλόγων στο Bulk sms system: Αγαπητέ πελάτη, Παρακάτω θα βρείτε τις βασικές οδηγίες για την δημιουργία μεγάλων αρχείων τηλεφωνικών καταλόγων στο Bulk sms system: Τα αρχεία που υποστηρίζει το σύστημα είναι αρχεία κειμένου (.txt) &

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Meridian είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET 1 version v5.4 Εγχειρίδιο ιαχείρισης 2012 Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET To παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της INVENTICS A.E. Απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργιών Εισαγωγή Το παρόν κείμενο στόχο

Διαβάστε περισσότερα

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER 1. Ανοίξτε από ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, το Windows movie maker 2. Αυτή είναι η βασική επιφάνεια εργασίας του λογισµικού Το movie maker µας δίνει δύο δυνατότητες. Να κάνουµε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΔΑΠΥ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πίνακας Υποβολών & Υπολοίπων ανά Ασφαλιστικό Ταμείο Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login

Διαβάστε περισσότερα

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους.

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Πριν ξεκινήσουµε την περιγραφή του προγράµµατος καλό θα ήταν να αναφερθούµε στον ορισµό κάποιων εννοιών για τις οποίες θα γίνεται λόγος στο κεφάλαιο αυτό. Πρώτα από όλα πρέπει να καταλάβουµε την διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN

Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση:

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2013. «Υποέργο 4»

Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2013. «Υποέργο 4» Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2013 «Υποέργο 4» «Διαχείριση & Παρακολούθηση Στοιχείων Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου για τις ανάγκες αυτεπιστασιών συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

To Microsoft Excel XP

To Microsoft Excel XP To Microsoft Excel XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Excel XP είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να σε βοηθήσει να φτιάξεις μεγάλους πίνακες, να κάνεις μαθηματικές πράξεις με αριθμούς, ακόμα και να φτιάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Με το σχεδιασµό επιφάνειας (Custom επιφάνεια) µπορούµε να σχεδιάσουµε επιφάνειες και αντικείµενα που δεν υπάρχουν στους καταλόγους του 1992. Τι µπορούµε να κάνουµε µε το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού (http://www.eof.gr) μέσω του διαθέσιμου προγράμματος πλοήγησης, του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Πι νακας περιεχομε νων

Πι νακας περιεχομε νων on οι πελάτες µου 1 Πι νακας περιεχομε νων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΟΥ... 5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ... 6 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ... 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ... 8

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...3 Συμβατότητα Browser...3 Διεύθυνση πρόσβασης...3 LoginScreen...3 Κύρια Εφαρμογή...4 2. Οδηγίες Χρήσης...5 Αρχική Σελίδα...

1. Εισαγωγή...3 Συμβατότητα Browser...3 Διεύθυνση πρόσβασης...3 LoginScreen...3 Κύρια Εφαρμογή...4 2. Οδηγίες Χρήσης...5 Αρχική Σελίδα... ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ενηµέρωσης Ιατρών Ειδικού Σώµατος Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 Συμβατότητα Browser...3 Διεύθυνση πρόσβασης...3 LoginScreen...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα