Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ."

Transcript

1 1. Πρόσβαση Οδηγίες προγράµµατος διαχείρισης ανάλυσης χρόνου εργασίας (Time Sheet) Για να ξεκινήσετε την εφαρµογή, από την κεντρική σελίδα του ΕΛΚΕ (www.elke.aua.gr) και το µενού «ιαχείριση», Time Sheet επιλέγουµε Login. Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ. Προσοχή : Θα πρέπει να χρησιµοποιείτε τον κωδικό πρόσβασης όπως σας έχει δοθεί (µικρά, κεφαλαία, λατινικά αριθµούς) και όχι µε άλλα γράµµατα για να µην έχετε εγγραφές που δεν βλέπετε (π.χ. αντί για isaris να έχω γράψει ISARIS, Isaris κλπ). Εάν το Username και το Password είναι σωστά τότε θα δείτε την επόµενη οθόνη πιστοποίησης ότι είστε µέσα στην εφαρµογή. Στο σηµείο αυτό υπάρχουν πέντε επιλογές. Αρχικά να βγείτε από το πρόγραµµα (Logout). Η επόµενη είναι η διαδικασία εισαγωγής ωρών σε ένα ερευνητικό πρόγραµµα (Continue Time Sheet). Η Τρίτη επιλογή είναι η δυνατότητα εισαγωγής συµβατικών ωρών ανά µήνα (Contractual Hours). Οι ώρες αυτές εµφανίζονται σε ειδικά αρχεία Excel, µπορούν να αλλαχτούν στην συνέχεια, και να συνδυαστούν µε τις ώρες µέσα σε ένα πρόγραµµα εκτός πληρωµής. Η τέταρτη επιλογή είναι διάφορες εκτυπώσεις (Reports), και η τελευταία είναι η διαδικασία αλλαγής της ωριαίας αποζηµίωσης (Hourly compensation).

2 2. Αλλαγή ωριαίας αποζηµίωσης Υπάρχει η δυνατότητα να εισάγετε την ωριαία αποζηµίωση για ένα πρόγραµµα µε την οποία θα υπολογίσει τις ώρες που έχει εισάγει µε αρκετούς τρόπους. Μπορείτε να εισάγετε ένα ποσό για ένα διάστηµα, ένα πόσο σε ένα πρόγραµµα µόνο, ένα ποσό για ένα πρόγραµµα για συγκεκριµένο διάστηµα, εισαγωγή ενός ποσού για όλα τα διαστήµατα και προγράµµατα. Τέλος µπορείτε να εµφανίσετε όσες ώρες έχετε βάλει µε την επιλογή 5. Η επιλογή 5 εµφανίζεται στο παράθυρο στα αριστερά σας. Ενδιαφέρον είναι ο τρόπος και η σειρά µε την οποία το πρόγραµµα αποφασίζει ποια ωριαία τιµή θα χρησιµοποιήσει. Η σειρά είναι επιλογή 3, µετά επιλογή 2, επιλογή 1 και τέλος επιλογή 4. Εισαγωγή επιλογής 1 (ποσό για ένα συγκεκριµένο διάστηµα) Εδώ µπορείτε να εισάγετε στα πεδία «από» και «έως» το ηµερολογιακό διάστηµα µέσα στο οποίο θέλετε µια συγκεκριµένη ωριαία αποζηµίωση. Στην συνέχεια εισάγετε και το ποσό και κάνετε κλικ στην επιλογή «Εισαγωγή» και «Επόµενο Βήµα»

3 Στο ποσό για να βάλετε δεκαδικά πεδία χρησιµοποιείτε το σύµβολο (.) Εάν κάνετε την εισαγωγή θα δείτε το παρακάτω Εδώ µπορείτε να σβήσετε µια εγγραφή. Στο πεδίο ID εισάγετε το Α/Α που βλέπετε στην οθόνη (π.χ. 1416), επιλέγετε και «ιαγραφή». Τέλος κάνετε κλικ στο κουµπί επόµενο βήµα και η εγγραφή διαγράφετε.

4 Εισαγωγή επιλογής 2 (ποσό σε ένα πρόγραµµα) Με την ίδια λογική µπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραµµα από το πεδίο «Εργο» και το παράθυρο το οποίο περιέχει τα προγράµµατα στα οποία σας έχει δώσει ο ΕΛΚΕ την δυνατότητα να εισάγετε στοιχεία. Με «Εισαγωγή» και «Επόµενο Βήµα» εισάγετε την εγγραφή στο σύστηµα ή µε «ιαγραφή» και «Επόµενο Βήµα» σβήνετε µια υπάρχουσα εγγραφή. Εισαγωγή επιλογής 3 (ποσό σε συγκεκριµένο πρόγραµµα και διάστηµα) εδώ µε τον ίδιο τρόπο και επιλέγοντας διαδοχικά πρόγραµµα, από έως ηµεροµηνία και ωριαίο ποσό µπορείτε να εισάγετε µια εγγραφή (Εισαγωγή και Επόµενο Βήµα). ιαγράφετε απλά µε το Α/Α στο πεδίο ID, διαγραφή και Επόµενη Βήµα.

5 Εισαγωγή επιλογής 4 (εισαγωγή γενικού πεδίου) Εδώ απλά εισάγετε την ωριαία αποζηµίωση και την αποθηκεύετε. 3. Εισαγωγή Συµβατικών ωρών Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει την αυτόµατη εισαγωγή ανά ηµέρα ενός µήνα. Αρχικά στο µενού µπορείτε να εισάγετε τις ώρες (επιλογή 1) ή να διαγράψετε κάποιες από τις ώρες που έχετε περάσει στο σύστηµα (επιλογή 2). Στην επιλογή 1 εµφανίζεται άλλα υποµενού από το οποίο µπορείτε να επιλέξετε χρόνο και µήνα ή τον τρέχοντα. Η επιλογή χρόνου και µήνα εµφανίζει ένα νέο παράθυρο από το οποίο επιλέγει ο χρήστης χρόνο και µήνα.

6 Μετά τα παραπάνω το επόµενο παράθυρο δείχνει ότι θα εισάγει όσες ώρες έχετε εισάγει στο πεδίο «Εργάσιµες ώρες ανά ηµέρα» π.χ. 5.2 ή 6 ώρες ανά εργάσιµη ηµέρα στον µήνα που έχει επιλεγεί (π.χ και µήνας 11). Το έργο είναι ένα µόνο, δεν αλλάζει (SYMBATIKO) και απλά κάνετε κλικ στο κουµπί «Εισαγωγή Κινήσεων Μήνα». Οι εγγραφές για κάθε εργάσιµη ηµέρα θα γίνουν αυτόµατα και µπορείτε να τις δείτε, να διορθώσετε και να διαγράψετε κάποιες από αυτές πηγαίνοντας στην επιλογή «ιόρθωση / ιαγραφή µιας ηµέρας ενός µήνα». Με τον ίδιο τρόπο αφού επιλέξετε έτος και µήνα (ή τον τρέχοντα) θα µπορείτε να δείτε όλες τις εγγραφές για να µπορείτε να κάνετε τις κινήσεις που επιτρέπονται.

7 Εδώ µπορείτε κάθε µια εγγραφή να την διαγράψετε (µε κλικ το κουµπί διαγραφή που είναι δίπλα στην γραµµή) ή να την διορθώσετε (µε κλικ στο κουµπί διόρθωση). Η διόρθωση σας φέρνει το διπλανό παράθυρο κα µπορείτε να βάλετε τις σωστές ώρες που θέλετε και να το αποθηκεύσετε. Προσοχή : Οι συµβατικές ώρες εµφανίζονται στα ειδικά αρχεία Excel, και έχουν σχέση επίσης και µε τις ώρες χωρίς πληρωµή σε ένα πρόγραµµα (εάν έχετε περάσει). Οι ώρες αυτές στο πρόγραµµα αφαιρούνται από τις συµβατικές (και για αυτό τον λόγο µπορεί να έχετε κάποιο µήνα αρνητικό ποσό ωρών συµβατικών εάν δεν έχετε περάσει συµβατικές και έχετε περάσει µόνο ώρες χωρίς πληρωµή). Επίσης οι συµβατικές ώρες µπορούν να περαστούν µέσα από τα προγράµµατα αλλά δεν συνιστάτε, γιατί δυσκολεύετε το έργο σας µε τις πραγµατικές ώρες στο πρόγραµµα και η απεικόνιση στην οθόνη είναι πιο δύσκολα αναγνώσιµη. Προτείνετε µέσα από το µενού αυτό να γίνεται η εισαγωγή των συµβατικών ωρών.

8 4. Εισαγωγή εγγραφών σε πρόγραµµα Η διαδικασία αυτή αποτελεί τον βασικό στόχο και µπορεί κάποιος να εισάγει ώρες ανά πρόγραµµα, ηµέρα και ώρα στο σύστηµα για να τις εµφανίσει µετά σε διάφορες µορφές. Εάν κάνετε κλικ στην αρχική επιλογή (Continue Time Sheet) τώρα θα δείτε το παρακάτω παράθυρο Στο σηµείο αυτό υπάρχουν τα εξής βοηθητικά στοιχεία εδώ βλέπετε τα προγράµµατα το οποία είναι στον κωδικό σας και µε τα οποία µπορείτε να δουλέψετε, Υπάρχει η τρέχουσα ηµεροµηνία, καθώς και ο χρόνος και η εβδοµάδα στην οποία είµαστε (π.χ. 2015, εβδοµάδα 45 και ηµέρα 3/11/2015. Εάν κάνετε εδώ κλικ στο κουµπί «Κλικ εδώ για συνέχεια» θα προχωρήσετε στην εµφάνιση της τρέχουσας εβδοµάδας στην οποία µπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία που θέλετε. α) µπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παραπάνω προγράµµατα, να το βάλετε σε ένα ειδικό πεδίο και να εµφανίζεται αυτόµατα το πρόγραµµα για πιο γρήγορη ακόµα εισαγωγή (έχοντας φυσικά την δυνατότητα να το αλλάζετε όποτε θέλετε) Εάν λοιπόν κάνετε κλικ στο σηµείο που λέει για την εισαγωγή κωδικού προγράµµατος θα δείτε το διπλανό παράθυρο στο οποίο µπορείτε να εισάγετε τον κωδικό προγράµµατος ο οποίος θα εµφανίζεται και δεν χρειάζεται να το επιλέγετε κάθε φορά. Με κλικ στο κουµπί «Αποθήκευση» θα αποθηκευτεί η τιµή αυτή για χρήση, και στο προηγούµενο µενού θα δείτε και την τιµή αυτή πλέον

9 β) µπορείτε ακόµα να πάτε σε µια άλλη εβδοµάδα του έτους που θέλετε για να κάνετε εισαγωγή στοιχείων. Εάν κάνετε κλικ στο κουµπί αλλαγής χρόνου και εβδοµάδος θα δείτε το παρακάτω παράθυρο στο οποίο µπορείτε να επιλέξετε τον χρόνο και την εβδοµάδα που θέλετε να µεταβείτε αντί της τρέχουσας. Τέλος µε κλικ στο κουµπί «Συνέχεια» θα πάτε στο ίδιο παράθυρο όπως εάν επιλέγατε την τρέχουσα ηµεροµηνία. Σηµείωση : στην παραπάνω οθόνη έχει πρόσφατα εισαχθεί ένας µικρός πίνακας ο οποίος δείχνει όλα τα χρόνια, τις εβδοµάδες και την ηµεροµηνία από - έως στην οποία ανήκει η συγκεκριµένη γραµµή, για ευκολία του χρήστη να βρίσκει ένα παλιό έτος και εβδοµάδα. Με την τρέχουσα εβδοµάδα ή όποια άλλη επιθυµείτε θα µεταβείτε στο τέλος στην παρακάτω οθόνη στην οποία µπορείτε να εισάγετε στοιχεία για τα προγράµµατά σας.

10 Από την παραπάνω οθόνη εύκολα µπορείτε να µεταβείτε στο προηγούµενο µενού, καθώς και στην επόµενη ή προηγούµενη εβδοµάδα. Βλέπουµε επίσης ότι έχουµε χωρίσει την ηµέρα σε διαστήµατα της µίας ώρας από τις έως Επίσης Σάββατο, Κυριακή και αργίες δεν µπορείτε να εισάγετε στοιχεία. Κάθε εισαγωγή στοιχείων θα εµφανίζεται και σχηµατικά στην οθόνη για καλύτερη απεικόνιση της εβδοµάδας. Επίσης στο επάνω µέρος της οθόνης θα δείτε και τα σύνολα ωρών ανά εβδοµάδα και µήνα, για καλύτερο έλεγχο. - Εισαγωγή Για να κάνω εισαγωγή πρέπει να κάνω κλικ αρχικά πάνω στην ηµέρα και στην ώρα στην οποία θέλω να ξεκινάει η καταχώρηση µου για ένα πρόγραµµα (π.χ στις 3/11). Κάνοντας κλικ στο κουµπί αυτό, µπορούµε ή απλά να πατήσουµε το πλήκτρο Enter ή να πατήσουµε το κουµπί «Προσθήκη». Με τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο θα µεταβούµε στην επόµενη οθόνη της τελικής καταχώρησης, έχοντας την αρχική ώρα σηµειωµένη και ίσως και το πρόγραµµα αυτόµατα (εάν έχει κάποιο προεπιλεγµένο). Στην νέα οθόνη της καταχώρησης, αρκεί την ώρα λήξης να αλλάξουµε (βλέπουµε και το πεδίο ώρες το οποίο ενηµερώνεται αυτόµατα), να εισάγουµε ένα τίτλο, µια σύντοµη περιγραφή ίσως και το πρόγραµµα εάν δεν είναι αυτό που θέλουµε.

11 ώρα µε τα στοιχεία που περάσαµε. Να σηµειώσουµε εδώ ότι εάν οι ώρες που εισάγουµε δεν είναι για πληρωµή αλλά απλή συµµετοχή στο πρόγραµµα επιλέγουµε και το ειδικό κουµπί που υπάρχει στο τέλος της φόρµας. Κάνοντας κλικ στο κουµπί «Εισαγωγή νέας κίνησης» το πρόγραµµα θα µας γυρίσει στην προηγούµενη οθόνη έχοντας ενηµερώσει κατάλληλα την ηµέρα και Έτσι βλέπουµε τις τρείς ώρες που εισάγαµε, καθώς και στο πάνω µέρος της οθόνης το σύνολο των ωρών µέσα στην εβδοµάδα. 3(0C/3P) σηµαίνει µηδέν ώρες απλή συµµετοχή και τρείς ώρες για πληρωµή. Επίσης βλέπετε και το πρόγραµµα για καλύτερο έλεγχο. Το πρόγραµµα προσπαθεί να ελέγξει µετά τις διαθέσιµες ώρες µέσα στην ηµέρα. Έτσι εάν ζητήσετε εγγραφή στις θα εµφανίσει σα ώρα λήξης µέχρι τις 09.00, εφόσον οι επόµενες είναι καλυµµένες. Μετά τις µπορείτε να εισάγετε και πάλι όλες τις ώρες. Η διαδικασία της καταχώρησης γίνεται έτσι απλά µε τον τρόπο αυτό, όπως και η διόρθωση ή διαγραφή µιας εγγραφής απλά πατώντας πάνω στην εγγραφή

12 αυτή µεταφέρεστε στο παράθυρο της διόρθωσης, και εκεί µπορείτε να αλλάξετε τις ώρες (µε τον περιορισµό πάντα να µην πέφτει το ένα πρόγραµµα πάνω στο άλλο), να αλλάξετε το έργο επίσης, και να αλλάξετε τις ώρες από πληρωµή σε απλή συµµετοχή ή και το αντίθετο. Τέλος το κουµπί «Αποθήκευση αλλαγών» διορθώνει τα στοιχεία, και ένα έχουµε επιλέξει να γίνει διαγραφή. ιαγράφει και την κίνηση αυτή. Με τον τρόπο αυτό εισάγετε τα στοιχεία σας και η εβδοµάδα αρχίζει να γεµίζει και να βλέπετε όσα στοιχεία χρειάζεστε στην οθόνη. Π.χ. στο παραπάνω έχω µέσα στην εβδοµάδα 15 ώρες σύνολο

13 Εκ των οποίων 5 ώρες είναι συµµετοχή µόνο και 10 για πληρωµή. Οι ώρες αυτές φαίνονται όλες επίσης αναλυτικά στην οθόνη σας. Ακόµα βλέπετε ότι µέσα στον µήνα έχετε σύνολο 26 ώρες (9 για συµµετοχή µόνο και 17 για πληρωµή). Κινούµενοι µέσα στο µήνα και σε επόµενη ή προηγούµενη εβδοµάδα βλέπετε όλα τα στοιχεία. Μια επιπλέον βοήθεια µέσα στην οθόνη αυτή, αποτελεί η δυνατότητα να δείτε µόνο ενός προγράµµατος τις ώρες. Έτσι επιλέγοντας στο κάτω µέρος της οθόνης το πρόγραµµα που θέλετε ( ) και κλικ στο κουµπί «Εκτύπωση Κατάστασης» Βλέπετε την επόµενη εικόνα στην οθόνη σας Για καλύτερο έλεγχο (εάν έχετε πολλά προγράµµατα µέσα στην εβδοµάδα και θέλετε να δείτε µόνο ένα συγκεκριµένο καλύτερα). Με κλικ στο κουµπί «Επιστροφή» γυρίζετε εκεί που ήσασταν πριν. Μια ακόµα δυνατότητα στο σηµείο της εισαγωγής στοιχείων, είναι και η εµφάνιση µηνιαίου πίνακα στην οθόνη σας µε συγκεντρωτικά στοιχεία αφενός και την δυνατότητα µεταφοράς στη ηµέρα που θέλετε άµεσα. Κάνοντας π.χ. κλικ πάνω στον µήνα θα δείτε το παρακάτω εδώ βλέπετε και πάλι τα σύνολα του µήνα (26 ώρες µε 9 συµµετοχής και 17 για πληρωµή), καθώς και σε ποιες ηµέρες έχετε εισάγει στοιχεία.

14 Μπορείτε να πάτε εύκολα στον προηγούµενο ή στον επόµενο µήνα, βλέποντας όλα τα στοιχεία σας και κάνοντας κλικ στην ηµέρα που θέλετε να σας περάσει το πρόγραµµα στην εβδοµάδα εκείνη. 4. Reports Καταστάσεις Excel Pdf Μέσα από το σύστηµα µπορείτε να πάρετε µερικές καταστάσεις στην οθόνη σας και να τις τυπώσετε. Επίσης µπορείτε να ζητήσετε ειδικά pdf αρχεία µε συνολικά και αναλυτικά στοιχεία. Σε προγράµµατα ΕΣΠΑ εφόσον έχουν καθοριστεί σωστά τα δεδοµένα από τον ΕΛΚΕ µπορείτε να δείτε και αρχεία Excel µε ειδική γραµµογράφηση και κανόνες για το πώς φαίνονται οι ώρες σας στα προγράµµατα, στις συµβατικές σας ώρες κλπ. Τα στοιχεία που είναι µέσω pdf, excel έχουν την λογική, ότι κάνετε µια αίτηση στο web του ΕΛΚΕ, µέσω της εφαρµογής. Κάθε µισή ώρα στον Server τρέχουν όλες οι νέες απαιτήσεις και µετά µε κλικ πάνω στο αρχείο το βλέπετε ή το αντιγράφετε. Έτσι το µενού Reports µας δείχνει το παρακάτω παράθυρο Η επιλογή (1), είναι σηµαντική για τον κάθε χρήστη γιατί βλέπει σε ποια προγράµµατα και σε ποια διαστήµατα έχει κλείσει η δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων. Έτσι µέσω ΕΛΚΕ µπορούν τα διαστήµατα αυτά να ανοίξουν και πάλι ή να κλείσουν. Οι επιλογές 2 και 3 είναι καταστάσεις στην οθόνη σας για εκτύπωση µόνο. Μέσω της επιλογής (4) µπορείτε να ζητήσετε κάποιο αρχείο pdf για ένα µήνα, και να το δείτε στην επιλογή (5). Η επιλογή (6) είναι για pdf σε ελεγχόµενο από εσάς διάστηµα για ένα πρόγραµµα και τα αποτελέσµατα είναι και πάλι στην επιλογή (5). Η επιλογή 7 είναι για αρχείο Excel όπως το απαιτούν τα προγράµµατα ΕΣΠΑ, και στην επιλογή (8) βλέπετε τα έτοιµα αρχεία. Η επιλογή 9 και 10 είναι νέες απαιτήσεις για προγράµµατα Life.

15 Πατώντας την επιλογή (1) θα δείτε το παρακάτω Το οποίο δείχνει τα προγράµµατα που έχετε χρεωθεί καθώς και τα κλειστά διαστήµατα που έχουν µπει από τον ΕΛΚΕ. Εδώ δεν µπορείτε να αλλάξετε κάτι εσείς αλλά µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον ΕΛΚΕ για να διορθώσει κάποιο λάθος διάστηµα να βγάλει ή να βάλει κάποιο περιορισµό. Με την επιλογή (3) βλέπετε το παρακάτω παράθυρο στο οποίο µπορείτε να εισάγετε τον κωδικό του έργου (χωρίς εισαγωγή απλά το επιλέγετε από τα υπάρχοντα προγράµµατα που έχετε στο όνοµά σας από τον ΕΛΚΕ). Επίσης εισάγετε την αρχή ενός µήνα που θέλετε (π.χ. 1/10/2015) και τέλος µε κλικ στην «Επεξεργασία» θα δείτε το παρακάτω Εδώ βλέπετε την ανάλυση ενός προγράµµατος σε ένα µήνα. Τις ώρες που έχετε βάλει καθώς και την αντίστοιχη περιγραφή. Τέλος το σύνολο των ωρών που είναι για συµµετοχή στο πρόγραµµα µόνο ή για πληρωµή, καθώς και το τελικό ποσό λαµβάνοντας την ωριαία αποζηµίωση όπως την έχουµε ήδη αναλύσει παραπάνω. Μέσα από τις δυνατότητες των browsers µπορείτε να το τυπώστε (ή εναλλακτικά να κάνετε κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή).

16 Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή (2), τότε µπορείτε να επιλέξετε και πάλι το πρόγραµµα που θέλετε αλλά και το διάστηµα µέσα στο οποίο θα αναλύσει τα στοιχεία σας. Επι πλέον µπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε µόνο ώρες ή και ποσά στην εµφάνιση στην οθόνη σας. Εδώ τα στοιχεία σας θα είναι και πάλι ανά µήνα και ο κάθε µήνας σε άλλη στήλη έτσι ώστε να φαίνονται καθαρά τα αποτελέσµατα. Έτσι στο σχήµα δίπλα βλέπετε 2 µήνες ενός προγράµµατος µε όλα τα στοιχεία ανά µήνα, τα σύνολα στο κάτω µέρος καθώς και το συνολικό ποσό. Και εδώ µε τον ίδιο τρόπο µπορείτε να το τυπώσετε το αποτέλεσµα σας. Η επιλογή (4) θα µας δώσει το δίπλα σχήµα όπου επιλέγοντας το πρόγραµµα που θέλουµε και τον µήνα θα γίνει απαίτηση στο σύστηµα για να παράγει αρχείο pdf για τις ανάγκες σας. Το αρχείο αυτό έχει τις εξής τρείς επιλογές. Να έχει ανάλυση ωρών, να τυπώνει τις περιγραφές που έχετε εισάγει και να έχει ανάλυση µε τίτλο.

17 Εάν πάτε στην επιλογή (5) θα δείτε το παρακάτω Σηµείωση : Έχει αλλάξει η ταξινόµηση και τα νεότερα αρχεία είναι στην αρχή της λίστας, για περισσότερη ευκολία (και για τα pdf και για το excel). ηλαδή την απαίτησή σας χωρίς να έχει πάρει όνοµα αρχείου. Μετά από λίγο (ή πατώντας το refresh του browser σας) θα δείτε να έχει πάρει όνοµα το αρχείο σας Αλλά δεν σηµαίνει ότι είναι έτοιµο. Το σύστηµα τρέχει κάθε 30 λεπτά. Εάν πατήσετε πάνω στο αρχείο τώρα θα δείτε το παρακάτω που σηµαίνει ότι ακόµα δεν έχει τρέξει η εφαρµογή στον Server του ΕΛΚΕ για να φτιάξει τα κατάλληλα αρχεία για εσάς. Σηµείωση : Όποια απαίτηση φτιάξετε δεν αλλάζει πλέον το αρχείο δηµιουργείτε σωστό ή λάθος, και απλά φτιάχνετε άλλη εάν θέλετε τα στοιχεία µε άλλη µορφή. Η υπάρχουσα δεν σβήνει απλά φαίνεται στην λίστα σας κάθε φορά, χωρίς να σας επηρεάζει στην διαδικασία των TimeSheet.

18 Η κάθε µια από τις τρείς επιλογές (και µια τέταρτη εάν δεν επιλέξετε καµία από τις τρείς επιλογές) που είχατε κατά την δηµιουργία της απαίτησής φαίνεται παρακάτω. Π1) Π2) Π3) Ακριβώς το ίδιο µε το Π2 Π4) Φτιάχνει το σύστηµα 2 pdf και τα συνενώνει σε ένα. Να σηµειώσουµε εδώ ότι η ανάλυση τίτλων, αφορά το σπάσιµο των ηµερών και ωρών µέσα σε εάν πρόγραµµα µε βάση τον τίτλο που έχετε καθορίσει σε κάθε καταχώριση. Έτσι εάν έχετε 5 ώρες σε έλεγχο, 10 ώρες σε ανάλυση, 20 ώρες σε υλοποίηση κλπ. Θα δείτε το σύνολο ανά τίτλο.

19 Π5) εδώ έχουµε την ανάλυση των ωρών που έχουµε εισάγει και µε την περιγραφή σε κάθε κίνηση. Όπως το Π2 αλλά πιο αναλυτικά ακόµα ανά γραµµή. Π6) Το αποτέλεσµα είναι το Π5 µαζί µε το Π2 (συνολικά) Έτσι µε όλες τις παραπάνω επιλογές µπορείτε να διαλέξετε την µορφή του pdf που θέλετε κάθε φορά.

20 Εάν επιλέξετε την (6) θα µπορείτε να φτιάξετε µια απαίτηση ενός προγράµµατος µέσα σε ένα χρονικό διάστηµα που θέλετε εσείς, και µε τον ίδιο τρόπο να έχετε αναλυτικά ή συγκεντρωτικά στοιχεία. Ο τρόπος εισαγωγής είναι ο ίδιος Απλά εδώ µπορείτε να βάλετε από, έως και να επιλέξετε και πάλι κάτι από τις τρείς επιλογές (αναλυτικά τις ώρες, µε τις περιγραφές και σπάσιµο των συνόλων ανά τίτλο) Π.χ. η παρακάτω απαίτηση Μας δίνει Και Βλέπετε και τρείς εγγραφές µε τίτλο «Meeting» πως είναι µόνες τους στο σύνολο.

21 ηµιουργία αρχείων Excel ΕΣΠΑ Η διαδικασία αυτή έχει την λογική ότι το σύστηµα µαζεύει όλες τις καταχωρηµένες ώρες (προγραµµάτων, συµβατικές ώρες) και τις κατανέµει σε ένα Excel αρχείο µε βάση τα στοιχεία που έχει προκαθορίσει ο ΕΛΚΕ. Excel. Η επιλογή (7) είναι για να δηµιουργήσετε την απαίτηση σας για το αρχείο Όπως βλέπετε δεν υπάρχει πρόγραµµα εδώ, αλλά µόνο έτος και µήνας. Τα προγράµµατα τα µαζεύει το σύστηµα, και εµφανίζει όσα έχει ο ΕΛΚΕ χαρακτηρίσει ΕΣΠΑ και έχει βάλει τους κατάλληλους κωδικούς. Στο Excel οι διαφορετικές ενότητες έχουν να κάνουµε µε προγράµµατα ΕΣΠΑ στα οποία αναφέρετε ο ειδικός κωδικός το κάθε προγράµµατος τον οποίο έχει βάλει ο ΕΛΚΕ (µέχρι 5 εµφανίζει). Στην συνέχεια βλέπουµε τα ευρωπαϊκά προγράµµατα (τα οποία και πάλι έχει χαρακτηρίσει ο ΕΛΚΕ), και τέλος τις συµβατικές απασχολήσεις (είναι οι συµβατικές ώρες που έχουµε εισάγει). Με την επιλογή (8) βλέπουµε και πάλι τα αρχεία Excel Και εάν έχουν φτιαχτεί από το σύστηµα τότε µπορούµε να τα ανοίξουµε. Εάν για παράδειγµα ανοίξουµε το αρχείο για το 2015 και µήνα 10 θα δούµε το παρακάτω

22 Στο οποίο φαίνονται 2 προγράµµατα ΕΣΠΑ (το ένα δεν έχει κωδικό) µε 15 και 11 ώρες τον µήνα. Σύνολο 26 από αυτές 9 είναι συµβατικές για αυτό έχουν αφαιρεθεί από την γραµµή των συµβατικών, αλλά δεν έχουµε περάσει εδώ συµβατικές ώρες για αυτό δείχνει αρνητικά νούµερα. Πάντως βλέπουµε τις 17 ώρες µέσα στον µήνα που αφορούν 2 προγράµµατα. Η επιλογή Life είναι ακόµα στο αρχικό στάδιο και δεν αναλύεται εδώ. ΕΛΚΕ ΓΠΑ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Μάθηµα 4 Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα 1. Ανοίγουµε το παράθυρο του πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή φύλλου δεδοµένων. 2. Η κενή γραµµή, η οποία υπάρχει πάντα στον πίνακα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Για να κλείσουµε µία χρήση στο InnovEra ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα: Από το κεντρικό µενού επιλέγουµε διαδοχικά «Οικονοµική ιαχείριση», «Γενική

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη.

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη. Οδηγίες για Πρόγραµµα OTS σχετικά µε πληρωµές τιµολογίων. Α ΜΘ, /νση Οικονοµικού, Τµήµα Προϋπολογισµού. Βήµατα που πρέπει να κάνετε: 1. Κατανοµή (ΟΧΙ για Νοµούς). 2. Καταχώρηση της Υπηρεσίας που πραγµατοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΟΝΗ 1. Σελίδα 1 από 14

ΟΘΟΝΗ 1. Σελίδα 1 από 14 ΟΘΟΝΗ 1 Πληκτρολογήστε την διεύθυνση https://www.infotestexams.gr/manager στον Internet Explorer για να εµφανιστεί η παραπάνω οθόνη (Οθόνη 1). ηλαδή, η οθόνη του κεντρικού διαχειριστικού συστήµατος, όπου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator 2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οδηγίες χρήσης PDFCreator Ηράκλειο 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σηµείωµα του συντάκτη... 2 Στοιχεία δηµιουργού του υλικού... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι... 4 Που θα το βρείτε... 4 Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΦΑ eοrder 1. Κάνουμε αποστολή παραγγελίας όπως έχουμε συνηθίσει από το πρόγραμμα του φαρμακείου μας 2. Αυτόματα ανοίγει το πρόγραμμα eοrder και πατάμε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Ασφαλιστικού Γραφείου-Πρακτορείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εισαγωγή γνωματεύσεων διαβητικών υλικών στο internet (eδαπυ) 1. Εισάγουμε τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό για να εισέλθουμε στην εφαρμογή https://apps.ika.gr/econsummedsuppl/faces/login.xhtml.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ. Για τους Εισηγητές. Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.0. εκέµβριος 2012. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι

Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ. Για τους Εισηγητές. Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.0. εκέµβριος 2012. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ Για τους Εισηγητές Έκδοση 1.0 εκέµβριος 2012 AbiTECH A.E. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Τηλ Κέντρο.: 210 Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11

Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11 Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11 Οδηγίες εγκατάστασης - σύνδεσης προγράµµατος Σε έναν browser (π.χ. Internet Explorer) πληκτρολογείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Εκδοση 1.0, 26/08/2009 Η εγκατάσταση του προγράμματος απομακρυσμένης εισαγωγής βαθμολογιών απαιτεί περιβάλλον windows (Windows 2000,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport 1. Γενικά...1 2. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Infotest...1 3. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Certiport...4

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Σημείωση : Ο ασθενής φεύγει πραγματικά από το κρεβάτι, μόνο όταν το Ιατρικό Εξιτήριο γίνει Διοικητικό από το Γραφείο Κίνησης.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Σημείωση : Ο ασθενής φεύγει πραγματικά από το κρεβάτι, μόνο όταν το Ιατρικό Εξιτήριο γίνει Διοικητικό από το Γραφείο Κίνησης. ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ Το Ιατρικό Εξιτήριο ουσιαστικά είναι εντολή ιατρού για έξοδο του ασθενή από το τμήμα νοσηλείας, σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει είναι : Ημερομηνία εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Το teachers Web είναι µία ΝΕΑ Υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Οµάδα Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος Γραµµατειών. Η υπηρεσία Teachers Web, προσφέρει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Έρευνες Στατιστικών Στοιχείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 Λογική Ανάλυση Χρήσης Εφαρµογής... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ... 6 Επεξεργασία Ερώτησης... 7 ιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων.

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ORFEAS ORFEAS. Hellenic American Union

ORFEAS ORFEAS. Hellenic American Union Οδηγίες εγγραφής υποψηφίων μέσω του συστήματος ORFEAS ORFEAS Hellenic American Union Είσοδος στο σύστημα ORFEAS Για την είσοδο στο σύστημα εγγραφών ORFEAS (orfeas.hau.gr), επιλέξτε τη χώρα, τον κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Ρύποι & Τέλη - Προσφορές Η ιστοσελίδα (http://www.volvocalcprices.gr) δηµιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2010 ως εργαλείο για την εύρεση της τελικής προτεινόµενης Λιανικής τιµής

Διαβάστε περισσότερα

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT οµηµένο Σύστηµα Λογισµικού για ιαχείριση Ιατρικών Πληροφοριών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βασικές Λειτουργίες της Εφαρµογής... 3 1.1 Επιφάνεια εργασίας εφαρµογής... 3 1.2 Εισαγωγή στο σύστηµα (login)... 4 1.3 Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 1. ΓΕΝΙΚΑ... 227 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 228 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ... 230 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ... 232 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 232 copyright DATA COMMUNICATION ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 1. Οθόνη εισόδου στην εφαρμογή βελτίωσης περιεχομένου Δηλώσεων Ε9 Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται να συμπληρωθούν (Εικόνα 1): Ο Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

$ Προϊόντα Γράψτε τον κωδικό του προϊόντος και πατήστε Επεξεργασία. Κατόπιν γράψτε την περιγραφή του προϊόντος,την οµάδα,την µονάδα µέτρησης, την συσκευασία,τα πακέτα, την 2 η µονάδα µέτρησης, τις µερίδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ EASYPROTOCOL Έκδοση 1.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ EASYPROTOCOL Έκδοση 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Έκδοση 1.0 banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr Είσοδος στην εφαρμογή Για την είσοδο (login) στην εφαρμογή χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Υπηρεσία διαχείρισης αιτήσεων & αδειών προσωπικού δίνει τη δυνατότητα στους συναλλασσόμενους με τη Διοικητική Υπηρεσία του Ιδρύματος να

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου µεαποµακρυσµένη σύνδεση

Χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου µεαποµακρυσµένη σύνδεση Χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου µεαποµακρυσµένη σύνδεση Η πιο κοινή µέθοδος για να διαβάσoυµε E-mail είναι η αποµακρυσµένη σύνδεση τερµατικού (telnet), κατά την οποία συνδέετε ο προσωπικός υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ERPeshop

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ERPeshop Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ERPeshop Αποσυμπιέζουμε το αρχείο ERPeshop.zip στον υπολογιστή μας. Θα πρέπει μέσα στο φάκελο ERPeshop να βλέπουμε το παρακάτω αποτέλεσμα: Αποσυμπιέζουμε το αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. Xρήση της Υπηρεσίας Φιλοξενίας Προσωπικών Ιστοσελίδων (Private Web hosting)

Οδηγίες. Xρήση της Υπηρεσίας Φιλοξενίας Προσωπικών Ιστοσελίδων (Private Web hosting) Οδηγίες για Xρήση της Υπηρεσίας Φιλοξενίας Προσωπικών Ιστοσελίδων (Private Web hosting) Περιεχόµενα Γενικά......σελ. 2 ιαχείριση του προσωπικού σας χώρου Web hosting... σελ. 3 Προσθήκη αρχείων & καταλόγων...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ... 3 1 ο Βήμα: Δημιουργία νέας χρήσης.... 3 2 ο Βήμα: Εισαγωγή στην νέα χρήση... 3 3ο

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες»

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» (MIS: 439851) Σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού για εμβολιασμό στα Κέντρα Υγείας. Εγχειρίδιο χρήστη Έκδοση 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία.

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Γενική Λογιστική. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση προγράμματος 2. Διάβασμα προκήρυξης.7. Γενικές πληροφορίες.. 9. Προσφορά 10. Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15.

Εγκατάσταση προγράμματος 2. Διάβασμα προκήρυξης.7. Γενικές πληροφορίες.. 9. Προσφορά 10. Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εγκατάσταση προγράμματος 2 Διάβασμα προκήρυξης.7 Γενικές πληροφορίες.. 9 Προσφορά 10 Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15 Εξαρτήματα 16 Συμμετέχοντες 17 Δικαιολογητικά ανά προμηθευτή. 18 Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Frederick University E-Learning Platform

Frederick University E-Learning Platform Frederick University E-Learning Platform Το Frederick University E-Learning Platform είναι µια ηλεκτρονική υπηρεσία που µπορούν να χρησιµοποιούν οι φοιτητές µέσω διαδικτύου (Internet) για να έχουν πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1 «Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 1.1 Πίνακας περιεχομένων 1. Λειτουργικότητα Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.1. Δημιουργία Χρήστη Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.2. Εισαγωγή Προσωπικών σας Στοιχείων στο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία για την ηλεκτρονική καταχώρηση προϊόντων στο ΕΜΧΠ

Διαδικασία για την ηλεκτρονική καταχώρηση προϊόντων στο ΕΜΧΠ Διαδικασία για την ηλεκτρονική καταχώρηση προϊόντων στο ΕΜΧΠ Για την ηλεκτρονική καταχώρηση των προϊόντων χρησιμοποιείται ένα πρόγραμμα λογισμικού, ώστε να είναι πλέον δυνατή η παραλαβή αιτήσεων σε ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 1. Εισαγωγή Το κείμενο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής ZΤrade για την παρακολούθηση των αγορών και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων. Για

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου... 3 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο... 3 3. Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΖΕΓΚΙΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Α.Μ. 26/01) ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Α.Μ. 120/01) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΤΟΜΙΚΟΎ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ AΣΦΆΛΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΤΟΜΙΚΟΎ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ AΣΦΆΛΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΤΟΜΙΚΟΎ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ AΣΦΆΛΙΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 Συμβατότητα Browser... 3 Σύνδεση χρήστη (Login Screen)... 3 Κυρίως Εφαρμογή... 4 2. Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου...2 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο...2 3. Εγκατάσταση...3

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο. 2007-2010 Alfaware S.A.

Πρωτόκολλο. 2007-2010 Alfaware S.A. Πρωτόκολλο 1-1 Πρωτόκολλο Περιεχόµενα 0 2 Κεφάλαιο 1 Είσοδος - Λειτουργικότητα Εφαρµογής 1 Επανακαθορισµός... Βάσης εδοµένων 2 2 Γραµµή... Ενηµέρωσης (Κυλιόµενο Μήνυµα) 3 3 Λειτουργικότητα... Φόρµας 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου.

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου. Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Παράµετρος & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Οικονοµικές Χρήσεις Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Μέσω της εργασίας αυτής, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip.

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip. Το αρχείο EstateWeb 4.0.2.exe περιέχει την εγκατάσταση της εφαρµογής σε συµπιεσµένη µορφή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει πρώτα να αποσυµπιέσετε τα αρχεία της εγκατάστασης στον σκληρό σας δίσκο. Κάντε διπλό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Εκτύπωσης Εκκαθαριαστικού / Βεβαίωσης Αποδοχών και Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω Internet

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Εκτύπωσης Εκκαθαριαστικού / Βεβαίωσης Αποδοχών και Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω Internet ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εκτύπωσης Εκκαθαριαστικού / Βεβαίωσης Αποδοχών και Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω Internet Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή...3 1.1 Συμβατότητα Browser...3 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ "KOSTOLOGOS " Σταυριανίδης Κωνσταντίνος Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης. Εισαγωγή

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KOSTOLOGOS  Σταυριανίδης Κωνσταντίνος Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης. Εισαγωγή Εισαγωγή Η προσέγγιση του κοστολογικού προβλήµατος µίας µεταποιητικής επιχείρησης από το Λογισµικό «Κοστολόγος» στηρίζεται στην παρακάτω ανάλυση ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

https://www.eopyykmes.gr

https://www.eopyykmes.gr https://www.eopyykmes.gr Πρόσβαση στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί πρόσβαση στο σύστημα, ο/η φαρμακοποιός πρέπει να πληκτρολογήσει στην γραμμή διεύθυνσης (address bar) του περιηγητή (browser) την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport 1. Γενικά...1 2. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Infotest...2 3. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Certiport...5

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ Οι µηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Με την επιλογή του συνδέσμου βρίσκεστε στην πρώτη σελίδα της εφαρμογής (Εικόνα 1). Για να ξεκινήσετε την εγγραφή σας στο νέο μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

Μελίσσια, 16 Ιουνίου 2010. Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ από InnovEra

Μελίσσια, 16 Ιουνίου 2010. Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ από InnovEra Μελίσσια, 16 Ιουνίου 2010 Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ από InnovEra Εισαγωγή Αρχείων-Objects για τη συγκεντρωτική ΚΕΠΥΟ (ΜΥΦ) Πριν προχωρήσετε στη διαδικασία της εξαγωγής των συγκεντρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία O p e n T e c h n o l o g y S e r v i c e s Η Εταιρεία H O.T.S A.E. είναι σήµερα µία από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόµενες εταιρείες στην Ελλάδα στους τοµείς των Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών Πληροφορικής και της

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Packet Tracer. ηµιουργία τοπολογίας Βήµα 1: Εκτελούµε το Packet Tracer

Packet Tracer. ηµιουργία τοπολογίας Βήµα 1: Εκτελούµε το Packet Tracer Packet Tracer Το Packet Tracer είναι ένα πρόγραµµα που προσοµοιώνει τη λειτουργία ενός δικτύου και των πρωτοκόλλων µε τα οποία λειτουργεί. Αναπτύχθηκε από τον Dennis Frezzo και την οµάδα του στη Cisco

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡIN ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ BACK-UP ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (DATA) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ CUSTOM ΦΟΡΜΩΝ EKTYΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ!!!

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡIN ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ BACK-UP ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (DATA) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ CUSTOM ΦΟΡΜΩΝ EKTYΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ!!! ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ FRONT OFFICE ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ & ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡIN ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ BACK-UP ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (DATA) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ CUSTOM

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Γνώμων. Εγχειρίδιο Χρήσης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Γνώμων. Εγχειρίδιο Χρήσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Γνώμων Εγχειρίδιο Χρήσης (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Σεπτέμβριος 2006 / 1 η Έκδοση Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος εγχειριδίου χωρίς την έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape Navigator), 2. Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: https://e-gram.teilam.gr/unistudent Ειδικά οι πρωτοετείς μεταβαίνουν στον σύνδεσμο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ

Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ 1 Περιεχόμενα Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ.. 3 Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ... 6 Οδηγίες Επιθέματα.. 14 Επιπλέον επιλογές... 22 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων. ηµιουργία Φορολογούµενου. ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου ΕΣΠ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων. ηµιουργία Φορολογούµενου. ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου ΕΣΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων ηµιουργία Φορολογούµενου ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε1 ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε2 ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε3

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SOFTONE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SOFTONE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SOFTONE ΑΠΟΓΡΑΦH-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ **ΠΡΟΣΟΧΗ** Προτείνεται να εκτελείται δημιουργία Εφεδρικού Αντιγράφου(Back up) πριν από την παρακάτω εργασία. ΒΗΜΑ 1 ο Κάνουμε εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα