Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ.

Save this PDF as:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ."

Transcript

1 1. Πρόσβαση Οδηγίες προγράµµατος διαχείρισης ανάλυσης χρόνου εργασίας (Time Sheet) Για να ξεκινήσετε την εφαρµογή, από την κεντρική σελίδα του ΕΛΚΕ ( και το µενού «ιαχείριση», Time Sheet επιλέγουµε Login. Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ. Προσοχή : Θα πρέπει να χρησιµοποιείτε τον κωδικό πρόσβασης όπως σας έχει δοθεί (µικρά, κεφαλαία, λατινικά αριθµούς) και όχι µε άλλα γράµµατα για να µην έχετε εγγραφές που δεν βλέπετε (π.χ. αντί για isaris να έχω γράψει ISARIS, Isaris κλπ). Εάν το Username και το Password είναι σωστά τότε θα δείτε την επόµενη οθόνη πιστοποίησης ότι είστε µέσα στην εφαρµογή. Στο σηµείο αυτό υπάρχουν πέντε επιλογές. Αρχικά να βγείτε από το πρόγραµµα (Logout). Η επόµενη είναι η διαδικασία εισαγωγής ωρών σε ένα ερευνητικό πρόγραµµα (Continue Time Sheet). Η Τρίτη επιλογή είναι η δυνατότητα εισαγωγής συµβατικών ωρών ανά µήνα (Contractual Hours). Οι ώρες αυτές εµφανίζονται σε ειδικά αρχεία Excel, µπορούν να αλλαχτούν στην συνέχεια, και να συνδυαστούν µε τις ώρες µέσα σε ένα πρόγραµµα εκτός πληρωµής. Η τέταρτη επιλογή είναι διάφορες εκτυπώσεις (Reports), και η τελευταία είναι η διαδικασία αλλαγής της ωριαίας αποζηµίωσης (Hourly compensation).

2 2. Αλλαγή ωριαίας αποζηµίωσης Υπάρχει η δυνατότητα να εισάγετε την ωριαία αποζηµίωση για ένα πρόγραµµα µε την οποία θα υπολογίσει τις ώρες που έχει εισάγει µε αρκετούς τρόπους. Μπορείτε να εισάγετε ένα ποσό για ένα διάστηµα, ένα πόσο σε ένα πρόγραµµα µόνο, ένα ποσό για ένα πρόγραµµα για συγκεκριµένο διάστηµα, εισαγωγή ενός ποσού για όλα τα διαστήµατα και προγράµµατα. Τέλος µπορείτε να εµφανίσετε όσες ώρες έχετε βάλει µε την επιλογή 5. Η επιλογή 5 εµφανίζεται στο παράθυρο στα αριστερά σας. Ενδιαφέρον είναι ο τρόπος και η σειρά µε την οποία το πρόγραµµα αποφασίζει ποια ωριαία τιµή θα χρησιµοποιήσει. Η σειρά είναι επιλογή 3, µετά επιλογή 2, επιλογή 1 και τέλος επιλογή 4. Εισαγωγή επιλογής 1 (ποσό για ένα συγκεκριµένο διάστηµα) Εδώ µπορείτε να εισάγετε στα πεδία «από» και «έως» το ηµερολογιακό διάστηµα µέσα στο οποίο θέλετε µια συγκεκριµένη ωριαία αποζηµίωση. Στην συνέχεια εισάγετε και το ποσό και κάνετε κλικ στην επιλογή «Εισαγωγή» και «Επόµενο Βήµα»

3 Στο ποσό για να βάλετε δεκαδικά πεδία χρησιµοποιείτε το σύµβολο (.) Εάν κάνετε την εισαγωγή θα δείτε το παρακάτω Εδώ µπορείτε να σβήσετε µια εγγραφή. Στο πεδίο ID εισάγετε το Α/Α που βλέπετε στην οθόνη (π.χ. 1416), επιλέγετε και «ιαγραφή». Τέλος κάνετε κλικ στο κουµπί επόµενο βήµα και η εγγραφή διαγράφετε.

4 Εισαγωγή επιλογής 2 (ποσό σε ένα πρόγραµµα) Με την ίδια λογική µπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραµµα από το πεδίο «Εργο» και το παράθυρο το οποίο περιέχει τα προγράµµατα στα οποία σας έχει δώσει ο ΕΛΚΕ την δυνατότητα να εισάγετε στοιχεία. Με «Εισαγωγή» και «Επόµενο Βήµα» εισάγετε την εγγραφή στο σύστηµα ή µε «ιαγραφή» και «Επόµενο Βήµα» σβήνετε µια υπάρχουσα εγγραφή. Εισαγωγή επιλογής 3 (ποσό σε συγκεκριµένο πρόγραµµα και διάστηµα) εδώ µε τον ίδιο τρόπο και επιλέγοντας διαδοχικά πρόγραµµα, από έως ηµεροµηνία και ωριαίο ποσό µπορείτε να εισάγετε µια εγγραφή (Εισαγωγή και Επόµενο Βήµα). ιαγράφετε απλά µε το Α/Α στο πεδίο ID, διαγραφή και Επόµενη Βήµα.

5 Εισαγωγή επιλογής 4 (εισαγωγή γενικού πεδίου) Εδώ απλά εισάγετε την ωριαία αποζηµίωση και την αποθηκεύετε. 3. Εισαγωγή Συµβατικών ωρών Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει την αυτόµατη εισαγωγή ανά ηµέρα ενός µήνα. Αρχικά στο µενού µπορείτε να εισάγετε τις ώρες (επιλογή 1) ή να διαγράψετε κάποιες από τις ώρες που έχετε περάσει στο σύστηµα (επιλογή 2). Στην επιλογή 1 εµφανίζεται άλλα υποµενού από το οποίο µπορείτε να επιλέξετε χρόνο και µήνα ή τον τρέχοντα. Η επιλογή χρόνου και µήνα εµφανίζει ένα νέο παράθυρο από το οποίο επιλέγει ο χρήστης χρόνο και µήνα.

6 Μετά τα παραπάνω το επόµενο παράθυρο δείχνει ότι θα εισάγει όσες ώρες έχετε εισάγει στο πεδίο «Εργάσιµες ώρες ανά ηµέρα» π.χ. 5.2 ή 6 ώρες ανά εργάσιµη ηµέρα στον µήνα που έχει επιλεγεί (π.χ και µήνας 11). Το έργο είναι ένα µόνο, δεν αλλάζει (SYMBATIKO) και απλά κάνετε κλικ στο κουµπί «Εισαγωγή Κινήσεων Μήνα». Οι εγγραφές για κάθε εργάσιµη ηµέρα θα γίνουν αυτόµατα και µπορείτε να τις δείτε, να διορθώσετε και να διαγράψετε κάποιες από αυτές πηγαίνοντας στην επιλογή «ιόρθωση / ιαγραφή µιας ηµέρας ενός µήνα». Με τον ίδιο τρόπο αφού επιλέξετε έτος και µήνα (ή τον τρέχοντα) θα µπορείτε να δείτε όλες τις εγγραφές για να µπορείτε να κάνετε τις κινήσεις που επιτρέπονται.

7 Εδώ µπορείτε κάθε µια εγγραφή να την διαγράψετε (µε κλικ το κουµπί διαγραφή που είναι δίπλα στην γραµµή) ή να την διορθώσετε (µε κλικ στο κουµπί διόρθωση). Η διόρθωση σας φέρνει το διπλανό παράθυρο κα µπορείτε να βάλετε τις σωστές ώρες που θέλετε και να το αποθηκεύσετε. Προσοχή : Οι συµβατικές ώρες εµφανίζονται στα ειδικά αρχεία Excel, και έχουν σχέση επίσης και µε τις ώρες χωρίς πληρωµή σε ένα πρόγραµµα (εάν έχετε περάσει). Οι ώρες αυτές στο πρόγραµµα αφαιρούνται από τις συµβατικές (και για αυτό τον λόγο µπορεί να έχετε κάποιο µήνα αρνητικό ποσό ωρών συµβατικών εάν δεν έχετε περάσει συµβατικές και έχετε περάσει µόνο ώρες χωρίς πληρωµή). Επίσης οι συµβατικές ώρες µπορούν να περαστούν µέσα από τα προγράµµατα αλλά δεν συνιστάτε, γιατί δυσκολεύετε το έργο σας µε τις πραγµατικές ώρες στο πρόγραµµα και η απεικόνιση στην οθόνη είναι πιο δύσκολα αναγνώσιµη. Προτείνετε µέσα από το µενού αυτό να γίνεται η εισαγωγή των συµβατικών ωρών.

8 4. Εισαγωγή εγγραφών σε πρόγραµµα Η διαδικασία αυτή αποτελεί τον βασικό στόχο και µπορεί κάποιος να εισάγει ώρες ανά πρόγραµµα, ηµέρα και ώρα στο σύστηµα για να τις εµφανίσει µετά σε διάφορες µορφές. Εάν κάνετε κλικ στην αρχική επιλογή (Continue Time Sheet) τώρα θα δείτε το παρακάτω παράθυρο Στο σηµείο αυτό υπάρχουν τα εξής βοηθητικά στοιχεία εδώ βλέπετε τα προγράµµατα το οποία είναι στον κωδικό σας και µε τα οποία µπορείτε να δουλέψετε, Υπάρχει η τρέχουσα ηµεροµηνία, καθώς και ο χρόνος και η εβδοµάδα στην οποία είµαστε (π.χ. 2015, εβδοµάδα 45 και ηµέρα 3/11/2015. Εάν κάνετε εδώ κλικ στο κουµπί «Κλικ εδώ για συνέχεια» θα προχωρήσετε στην εµφάνιση της τρέχουσας εβδοµάδας στην οποία µπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία που θέλετε. α) µπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παραπάνω προγράµµατα, να το βάλετε σε ένα ειδικό πεδίο και να εµφανίζεται αυτόµατα το πρόγραµµα για πιο γρήγορη ακόµα εισαγωγή (έχοντας φυσικά την δυνατότητα να το αλλάζετε όποτε θέλετε) Εάν λοιπόν κάνετε κλικ στο σηµείο που λέει για την εισαγωγή κωδικού προγράµµατος θα δείτε το διπλανό παράθυρο στο οποίο µπορείτε να εισάγετε τον κωδικό προγράµµατος ο οποίος θα εµφανίζεται και δεν χρειάζεται να το επιλέγετε κάθε φορά. Με κλικ στο κουµπί «Αποθήκευση» θα αποθηκευτεί η τιµή αυτή για χρήση, και στο προηγούµενο µενού θα δείτε και την τιµή αυτή πλέον

9 β) µπορείτε ακόµα να πάτε σε µια άλλη εβδοµάδα του έτους που θέλετε για να κάνετε εισαγωγή στοιχείων. Εάν κάνετε κλικ στο κουµπί αλλαγής χρόνου και εβδοµάδος θα δείτε το παρακάτω παράθυρο στο οποίο µπορείτε να επιλέξετε τον χρόνο και την εβδοµάδα που θέλετε να µεταβείτε αντί της τρέχουσας. Τέλος µε κλικ στο κουµπί «Συνέχεια» θα πάτε στο ίδιο παράθυρο όπως εάν επιλέγατε την τρέχουσα ηµεροµηνία. Σηµείωση : στην παραπάνω οθόνη έχει πρόσφατα εισαχθεί ένας µικρός πίνακας ο οποίος δείχνει όλα τα χρόνια, τις εβδοµάδες και την ηµεροµηνία από - έως στην οποία ανήκει η συγκεκριµένη γραµµή, για ευκολία του χρήστη να βρίσκει ένα παλιό έτος και εβδοµάδα. Με την τρέχουσα εβδοµάδα ή όποια άλλη επιθυµείτε θα µεταβείτε στο τέλος στην παρακάτω οθόνη στην οποία µπορείτε να εισάγετε στοιχεία για τα προγράµµατά σας.

10 Από την παραπάνω οθόνη εύκολα µπορείτε να µεταβείτε στο προηγούµενο µενού, καθώς και στην επόµενη ή προηγούµενη εβδοµάδα. Βλέπουµε επίσης ότι έχουµε χωρίσει την ηµέρα σε διαστήµατα της µίας ώρας από τις έως Επίσης Σάββατο, Κυριακή και αργίες δεν µπορείτε να εισάγετε στοιχεία. Κάθε εισαγωγή στοιχείων θα εµφανίζεται και σχηµατικά στην οθόνη για καλύτερη απεικόνιση της εβδοµάδας. Επίσης στο επάνω µέρος της οθόνης θα δείτε και τα σύνολα ωρών ανά εβδοµάδα και µήνα, για καλύτερο έλεγχο. - Εισαγωγή Για να κάνω εισαγωγή πρέπει να κάνω κλικ αρχικά πάνω στην ηµέρα και στην ώρα στην οποία θέλω να ξεκινάει η καταχώρηση µου για ένα πρόγραµµα (π.χ στις 3/11). Κάνοντας κλικ στο κουµπί αυτό, µπορούµε ή απλά να πατήσουµε το πλήκτρο Enter ή να πατήσουµε το κουµπί «Προσθήκη». Με τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο θα µεταβούµε στην επόµενη οθόνη της τελικής καταχώρησης, έχοντας την αρχική ώρα σηµειωµένη και ίσως και το πρόγραµµα αυτόµατα (εάν έχει κάποιο προεπιλεγµένο). Στην νέα οθόνη της καταχώρησης, αρκεί την ώρα λήξης να αλλάξουµε (βλέπουµε και το πεδίο ώρες το οποίο ενηµερώνεται αυτόµατα), να εισάγουµε ένα τίτλο, µια σύντοµη περιγραφή ίσως και το πρόγραµµα εάν δεν είναι αυτό που θέλουµε.

11 ώρα µε τα στοιχεία που περάσαµε. Να σηµειώσουµε εδώ ότι εάν οι ώρες που εισάγουµε δεν είναι για πληρωµή αλλά απλή συµµετοχή στο πρόγραµµα επιλέγουµε και το ειδικό κουµπί που υπάρχει στο τέλος της φόρµας. Κάνοντας κλικ στο κουµπί «Εισαγωγή νέας κίνησης» το πρόγραµµα θα µας γυρίσει στην προηγούµενη οθόνη έχοντας ενηµερώσει κατάλληλα την ηµέρα και Έτσι βλέπουµε τις τρείς ώρες που εισάγαµε, καθώς και στο πάνω µέρος της οθόνης το σύνολο των ωρών µέσα στην εβδοµάδα. 3(0C/3P) σηµαίνει µηδέν ώρες απλή συµµετοχή και τρείς ώρες για πληρωµή. Επίσης βλέπετε και το πρόγραµµα για καλύτερο έλεγχο. Το πρόγραµµα προσπαθεί να ελέγξει µετά τις διαθέσιµες ώρες µέσα στην ηµέρα. Έτσι εάν ζητήσετε εγγραφή στις θα εµφανίσει σα ώρα λήξης µέχρι τις 09.00, εφόσον οι επόµενες είναι καλυµµένες. Μετά τις µπορείτε να εισάγετε και πάλι όλες τις ώρες. Η διαδικασία της καταχώρησης γίνεται έτσι απλά µε τον τρόπο αυτό, όπως και η διόρθωση ή διαγραφή µιας εγγραφής απλά πατώντας πάνω στην εγγραφή

12 αυτή µεταφέρεστε στο παράθυρο της διόρθωσης, και εκεί µπορείτε να αλλάξετε τις ώρες (µε τον περιορισµό πάντα να µην πέφτει το ένα πρόγραµµα πάνω στο άλλο), να αλλάξετε το έργο επίσης, και να αλλάξετε τις ώρες από πληρωµή σε απλή συµµετοχή ή και το αντίθετο. Τέλος το κουµπί «Αποθήκευση αλλαγών» διορθώνει τα στοιχεία, και ένα έχουµε επιλέξει να γίνει διαγραφή. ιαγράφει και την κίνηση αυτή. Με τον τρόπο αυτό εισάγετε τα στοιχεία σας και η εβδοµάδα αρχίζει να γεµίζει και να βλέπετε όσα στοιχεία χρειάζεστε στην οθόνη. Π.χ. στο παραπάνω έχω µέσα στην εβδοµάδα 15 ώρες σύνολο

13 Εκ των οποίων 5 ώρες είναι συµµετοχή µόνο και 10 για πληρωµή. Οι ώρες αυτές φαίνονται όλες επίσης αναλυτικά στην οθόνη σας. Ακόµα βλέπετε ότι µέσα στον µήνα έχετε σύνολο 26 ώρες (9 για συµµετοχή µόνο και 17 για πληρωµή). Κινούµενοι µέσα στο µήνα και σε επόµενη ή προηγούµενη εβδοµάδα βλέπετε όλα τα στοιχεία. Μια επιπλέον βοήθεια µέσα στην οθόνη αυτή, αποτελεί η δυνατότητα να δείτε µόνο ενός προγράµµατος τις ώρες. Έτσι επιλέγοντας στο κάτω µέρος της οθόνης το πρόγραµµα που θέλετε ( ) και κλικ στο κουµπί «Εκτύπωση Κατάστασης» Βλέπετε την επόµενη εικόνα στην οθόνη σας Για καλύτερο έλεγχο (εάν έχετε πολλά προγράµµατα µέσα στην εβδοµάδα και θέλετε να δείτε µόνο ένα συγκεκριµένο καλύτερα). Με κλικ στο κουµπί «Επιστροφή» γυρίζετε εκεί που ήσασταν πριν. Μια ακόµα δυνατότητα στο σηµείο της εισαγωγής στοιχείων, είναι και η εµφάνιση µηνιαίου πίνακα στην οθόνη σας µε συγκεντρωτικά στοιχεία αφενός και την δυνατότητα µεταφοράς στη ηµέρα που θέλετε άµεσα. Κάνοντας π.χ. κλικ πάνω στον µήνα θα δείτε το παρακάτω εδώ βλέπετε και πάλι τα σύνολα του µήνα (26 ώρες µε 9 συµµετοχής και 17 για πληρωµή), καθώς και σε ποιες ηµέρες έχετε εισάγει στοιχεία.

14 Μπορείτε να πάτε εύκολα στον προηγούµενο ή στον επόµενο µήνα, βλέποντας όλα τα στοιχεία σας και κάνοντας κλικ στην ηµέρα που θέλετε να σας περάσει το πρόγραµµα στην εβδοµάδα εκείνη. 4. Reports Καταστάσεις Excel Pdf Μέσα από το σύστηµα µπορείτε να πάρετε µερικές καταστάσεις στην οθόνη σας και να τις τυπώσετε. Επίσης µπορείτε να ζητήσετε ειδικά pdf αρχεία µε συνολικά και αναλυτικά στοιχεία. Σε προγράµµατα ΕΣΠΑ εφόσον έχουν καθοριστεί σωστά τα δεδοµένα από τον ΕΛΚΕ µπορείτε να δείτε και αρχεία Excel µε ειδική γραµµογράφηση και κανόνες για το πώς φαίνονται οι ώρες σας στα προγράµµατα, στις συµβατικές σας ώρες κλπ. Τα στοιχεία που είναι µέσω pdf, excel έχουν την λογική, ότι κάνετε µια αίτηση στο web του ΕΛΚΕ, µέσω της εφαρµογής. Κάθε µισή ώρα στον Server τρέχουν όλες οι νέες απαιτήσεις και µετά µε κλικ πάνω στο αρχείο το βλέπετε ή το αντιγράφετε. Έτσι το µενού Reports µας δείχνει το παρακάτω παράθυρο Η επιλογή (1), είναι σηµαντική για τον κάθε χρήστη γιατί βλέπει σε ποια προγράµµατα και σε ποια διαστήµατα έχει κλείσει η δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων. Έτσι µέσω ΕΛΚΕ µπορούν τα διαστήµατα αυτά να ανοίξουν και πάλι ή να κλείσουν. Οι επιλογές 2 και 3 είναι καταστάσεις στην οθόνη σας για εκτύπωση µόνο. Μέσω της επιλογής (4) µπορείτε να ζητήσετε κάποιο αρχείο pdf για ένα µήνα, και να το δείτε στην επιλογή (5). Η επιλογή (6) είναι για pdf σε ελεγχόµενο από εσάς διάστηµα για ένα πρόγραµµα και τα αποτελέσµατα είναι και πάλι στην επιλογή (5). Η επιλογή 7 είναι για αρχείο Excel όπως το απαιτούν τα προγράµµατα ΕΣΠΑ, και στην επιλογή (8) βλέπετε τα έτοιµα αρχεία. Η επιλογή 9 και 10 είναι νέες απαιτήσεις για προγράµµατα Life.

15 Πατώντας την επιλογή (1) θα δείτε το παρακάτω Το οποίο δείχνει τα προγράµµατα που έχετε χρεωθεί καθώς και τα κλειστά διαστήµατα που έχουν µπει από τον ΕΛΚΕ. Εδώ δεν µπορείτε να αλλάξετε κάτι εσείς αλλά µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον ΕΛΚΕ για να διορθώσει κάποιο λάθος διάστηµα να βγάλει ή να βάλει κάποιο περιορισµό. Με την επιλογή (3) βλέπετε το παρακάτω παράθυρο στο οποίο µπορείτε να εισάγετε τον κωδικό του έργου (χωρίς εισαγωγή απλά το επιλέγετε από τα υπάρχοντα προγράµµατα που έχετε στο όνοµά σας από τον ΕΛΚΕ). Επίσης εισάγετε την αρχή ενός µήνα που θέλετε (π.χ. 1/10/2015) και τέλος µε κλικ στην «Επεξεργασία» θα δείτε το παρακάτω Εδώ βλέπετε την ανάλυση ενός προγράµµατος σε ένα µήνα. Τις ώρες που έχετε βάλει καθώς και την αντίστοιχη περιγραφή. Τέλος το σύνολο των ωρών που είναι για συµµετοχή στο πρόγραµµα µόνο ή για πληρωµή, καθώς και το τελικό ποσό λαµβάνοντας την ωριαία αποζηµίωση όπως την έχουµε ήδη αναλύσει παραπάνω. Μέσα από τις δυνατότητες των browsers µπορείτε να το τυπώστε (ή εναλλακτικά να κάνετε κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή).

16 Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή (2), τότε µπορείτε να επιλέξετε και πάλι το πρόγραµµα που θέλετε αλλά και το διάστηµα µέσα στο οποίο θα αναλύσει τα στοιχεία σας. Επι πλέον µπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε µόνο ώρες ή και ποσά στην εµφάνιση στην οθόνη σας. Εδώ τα στοιχεία σας θα είναι και πάλι ανά µήνα και ο κάθε µήνας σε άλλη στήλη έτσι ώστε να φαίνονται καθαρά τα αποτελέσµατα. Έτσι στο σχήµα δίπλα βλέπετε 2 µήνες ενός προγράµµατος µε όλα τα στοιχεία ανά µήνα, τα σύνολα στο κάτω µέρος καθώς και το συνολικό ποσό. Και εδώ µε τον ίδιο τρόπο µπορείτε να το τυπώσετε το αποτέλεσµα σας. Η επιλογή (4) θα µας δώσει το δίπλα σχήµα όπου επιλέγοντας το πρόγραµµα που θέλουµε και τον µήνα θα γίνει απαίτηση στο σύστηµα για να παράγει αρχείο pdf για τις ανάγκες σας. Το αρχείο αυτό έχει τις εξής τρείς επιλογές. Να έχει ανάλυση ωρών, να τυπώνει τις περιγραφές που έχετε εισάγει και να έχει ανάλυση µε τίτλο.

17 Εάν πάτε στην επιλογή (5) θα δείτε το παρακάτω Σηµείωση : Έχει αλλάξει η ταξινόµηση και τα νεότερα αρχεία είναι στην αρχή της λίστας, για περισσότερη ευκολία (και για τα pdf και για το excel). ηλαδή την απαίτησή σας χωρίς να έχει πάρει όνοµα αρχείου. Μετά από λίγο (ή πατώντας το refresh του browser σας) θα δείτε να έχει πάρει όνοµα το αρχείο σας Αλλά δεν σηµαίνει ότι είναι έτοιµο. Το σύστηµα τρέχει κάθε 30 λεπτά. Εάν πατήσετε πάνω στο αρχείο τώρα θα δείτε το παρακάτω που σηµαίνει ότι ακόµα δεν έχει τρέξει η εφαρµογή στον Server του ΕΛΚΕ για να φτιάξει τα κατάλληλα αρχεία για εσάς. Σηµείωση : Όποια απαίτηση φτιάξετε δεν αλλάζει πλέον το αρχείο δηµιουργείτε σωστό ή λάθος, και απλά φτιάχνετε άλλη εάν θέλετε τα στοιχεία µε άλλη µορφή. Η υπάρχουσα δεν σβήνει απλά φαίνεται στην λίστα σας κάθε φορά, χωρίς να σας επηρεάζει στην διαδικασία των TimeSheet.

18 Η κάθε µια από τις τρείς επιλογές (και µια τέταρτη εάν δεν επιλέξετε καµία από τις τρείς επιλογές) που είχατε κατά την δηµιουργία της απαίτησής φαίνεται παρακάτω. Π1) Π2) Π3) Ακριβώς το ίδιο µε το Π2 Π4) Φτιάχνει το σύστηµα 2 pdf και τα συνενώνει σε ένα. Να σηµειώσουµε εδώ ότι η ανάλυση τίτλων, αφορά το σπάσιµο των ηµερών και ωρών µέσα σε εάν πρόγραµµα µε βάση τον τίτλο που έχετε καθορίσει σε κάθε καταχώριση. Έτσι εάν έχετε 5 ώρες σε έλεγχο, 10 ώρες σε ανάλυση, 20 ώρες σε υλοποίηση κλπ. Θα δείτε το σύνολο ανά τίτλο.

19 Π5) εδώ έχουµε την ανάλυση των ωρών που έχουµε εισάγει και µε την περιγραφή σε κάθε κίνηση. Όπως το Π2 αλλά πιο αναλυτικά ακόµα ανά γραµµή. Π6) Το αποτέλεσµα είναι το Π5 µαζί µε το Π2 (συνολικά) Έτσι µε όλες τις παραπάνω επιλογές µπορείτε να διαλέξετε την µορφή του pdf που θέλετε κάθε φορά.

20 Εάν επιλέξετε την (6) θα µπορείτε να φτιάξετε µια απαίτηση ενός προγράµµατος µέσα σε ένα χρονικό διάστηµα που θέλετε εσείς, και µε τον ίδιο τρόπο να έχετε αναλυτικά ή συγκεντρωτικά στοιχεία. Ο τρόπος εισαγωγής είναι ο ίδιος Απλά εδώ µπορείτε να βάλετε από, έως και να επιλέξετε και πάλι κάτι από τις τρείς επιλογές (αναλυτικά τις ώρες, µε τις περιγραφές και σπάσιµο των συνόλων ανά τίτλο) Π.χ. η παρακάτω απαίτηση Μας δίνει Και Βλέπετε και τρείς εγγραφές µε τίτλο «Meeting» πως είναι µόνες τους στο σύνολο.

21 ηµιουργία αρχείων Excel ΕΣΠΑ Η διαδικασία αυτή έχει την λογική ότι το σύστηµα µαζεύει όλες τις καταχωρηµένες ώρες (προγραµµάτων, συµβατικές ώρες) και τις κατανέµει σε ένα Excel αρχείο µε βάση τα στοιχεία που έχει προκαθορίσει ο ΕΛΚΕ. Excel. Η επιλογή (7) είναι για να δηµιουργήσετε την απαίτηση σας για το αρχείο Όπως βλέπετε δεν υπάρχει πρόγραµµα εδώ, αλλά µόνο έτος και µήνας. Τα προγράµµατα τα µαζεύει το σύστηµα, και εµφανίζει όσα έχει ο ΕΛΚΕ χαρακτηρίσει ΕΣΠΑ και έχει βάλει τους κατάλληλους κωδικούς. Στο Excel οι διαφορετικές ενότητες έχουν να κάνουµε µε προγράµµατα ΕΣΠΑ στα οποία αναφέρετε ο ειδικός κωδικός το κάθε προγράµµατος τον οποίο έχει βάλει ο ΕΛΚΕ (µέχρι 5 εµφανίζει). Στην συνέχεια βλέπουµε τα ευρωπαϊκά προγράµµατα (τα οποία και πάλι έχει χαρακτηρίσει ο ΕΛΚΕ), και τέλος τις συµβατικές απασχολήσεις (είναι οι συµβατικές ώρες που έχουµε εισάγει). Με την επιλογή (8) βλέπουµε και πάλι τα αρχεία Excel Και εάν έχουν φτιαχτεί από το σύστηµα τότε µπορούµε να τα ανοίξουµε. Εάν για παράδειγµα ανοίξουµε το αρχείο για το 2015 και µήνα 10 θα δούµε το παρακάτω

22 Στο οποίο φαίνονται 2 προγράµµατα ΕΣΠΑ (το ένα δεν έχει κωδικό) µε 15 και 11 ώρες τον µήνα. Σύνολο 26 από αυτές 9 είναι συµβατικές για αυτό έχουν αφαιρεθεί από την γραµµή των συµβατικών, αλλά δεν έχουµε περάσει εδώ συµβατικές ώρες για αυτό δείχνει αρνητικά νούµερα. Πάντως βλέπουµε τις 17 ώρες µέσα στον µήνα που αφορούν 2 προγράµµατα. Η επιλογή Life είναι ακόµα στο αρχικό στάδιο και δεν αναλύεται εδώ. ΕΛΚΕ ΓΠΑ

Γνωριµία µε τη Microsoft Access

Γνωριµία µε τη Microsoft Access Γνωριµία µε τη Microsoft Access ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων Έναρξη - Προγράµµατα - Microsoft Access - ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων µε χρήση Κενής βάσης δεδοµένων - ΟΚ Επιλέγουµε Φάκελο και στο Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Για να κλείσουµε µία χρήση στο InnovEra ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα: Από το κεντρικό µενού επιλέγουµε διαδοχικά «Οικονοµική ιαχείριση», «Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Μάθηµα 4 Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα 1. Ανοίγουµε το παράθυρο του πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή φύλλου δεδοµένων. 2. Η κενή γραµµή, η οποία υπάρχει πάντα στον πίνακα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Απλά, γρήγορα, σωστά ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Απλά, γρήγορα, σωστά ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 26-2-2010 Κεντρική σελίδα επιλογής εταιρείας και προϊόντων Εµφάνιση λίστας µε αποθηκευµένες αιτήσεις ή προσφορές Αλλαγή του username και password και άλλων στοιχείων Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη.

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη. Οδηγίες για Πρόγραµµα OTS σχετικά µε πληρωµές τιµολογίων. Α ΜΘ, /νση Οικονοµικού, Τµήµα Προϋπολογισµού. Βήµατα που πρέπει να κάνετε: 1. Κατανοµή (ΟΧΙ για Νοµούς). 2. Καταχώρηση της Υπηρεσίας που πραγµατοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΟΝΗ 1. Σελίδα 1 από 14

ΟΘΟΝΗ 1. Σελίδα 1 από 14 ΟΘΟΝΗ 1 Πληκτρολογήστε την διεύθυνση https://www.infotestexams.gr/manager στον Internet Explorer για να εµφανιστεί η παραπάνω οθόνη (Οθόνη 1). ηλαδή, η οθόνη του κεντρικού διαχειριστικού συστήµατος, όπου

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.1 2012 Τμήμα Οργάνωσης & Πληροφορικής - 1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Μοναστηρίου 60, 54627 Θεσσαλονίκη, Τηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα

Απλά, γρήγορα, σωστά ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Απλά, γρήγορα, σωστά ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10-12-2009 Κεντρική σελίδα επιλογής εταιρείας και προϊόντων Εµφάνιση λίστας µε αποθηκευµένες αιτήσεις ή προσφορές Αλλαγή του username και password και άλλων στοιχείων Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Ασφαλιστικού Γραφείου-Πρακτορείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΦΑ eοrder 1. Κάνουμε αποστολή παραγγελίας όπως έχουμε συνηθίσει από το πρόγραμμα του φαρμακείου μας 2. Αυτόματα ανοίγει το πρόγραμμα eοrder και πατάμε

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Στόλου Οχηµάτων

ιαχείριση Στόλου Οχηµάτων ιαχείριση Στόλου Οχηµάτων 1-1 ιαχείριση Στόλου Οχηµάτων Περιεχόµενα 0 2 Κεφάλαιο 1 Είσοδος - Λειτουργικότητα Εφαρµογής 1 Επανακαθορισµός... Βάσης εδοµένων 2 2 Γραµµή... Ενηµέρωσης (Κυλιόµενο Μήνυµα) 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport 1. Γενικά...1 2. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Infotest...1 3. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Certiport...4

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ. Για τους Εισηγητές. Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.0. εκέµβριος 2012. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι

Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ. Για τους Εισηγητές. Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.0. εκέµβριος 2012. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ Για τους Εισηγητές Έκδοση 1.0 εκέµβριος 2012 AbiTECH A.E. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Τηλ Κέντρο.: 210 Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Σημείωση : Ο ασθενής φεύγει πραγματικά από το κρεβάτι, μόνο όταν το Ιατρικό Εξιτήριο γίνει Διοικητικό από το Γραφείο Κίνησης.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Σημείωση : Ο ασθενής φεύγει πραγματικά από το κρεβάτι, μόνο όταν το Ιατρικό Εξιτήριο γίνει Διοικητικό από το Γραφείο Κίνησης. ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ Το Ιατρικό Εξιτήριο ουσιαστικά είναι εντολή ιατρού για έξοδο του ασθενή από το τμήμα νοσηλείας, σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει είναι : Ημερομηνία εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.3 (23/11/2014)

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.3 (23/11/2014) ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator 2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οδηγίες χρήσης PDFCreator Ηράκλειο 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σηµείωµα του συντάκτη... 2 Στοιχεία δηµιουργού του υλικού... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι... 4 Που θα το βρείτε... 4 Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εισαγωγή γνωματεύσεων διαβητικών υλικών στο internet (eδαπυ) 1. Εισάγουμε τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό για να εισέλθουμε στην εφαρμογή https://apps.ika.gr/econsummedsuppl/faces/login.xhtml.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11

Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11 Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11 Οδηγίες εγκατάστασης - σύνδεσης προγράµµατος Σε έναν browser (π.χ. Internet Explorer) πληκτρολογείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Εκδοση 1.0, 26/08/2009 Η εγκατάσταση του προγράμματος απομακρυσμένης εισαγωγής βαθμολογιών απαιτεί περιβάλλον windows (Windows 2000,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήματος για την Υποστήριξη του Έργου Διαχείρισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών»

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ...2 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...3 2. ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΟ ΑΡΧΕΙΟ...4 3. Καρτέλα Γενικές Πληροφορίες...6

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες: ηλώσεις Μαθηµάτων Συγγραµµάτων, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο, Πιστοποιητικό Ασφάλειας

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες: ηλώσεις Μαθηµάτων Συγγραµµάτων, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο, Πιστοποιητικό Ασφάλειας ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες: ηλώσεις Μαθηµάτων Συγγραµµάτων, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο, Πιστοποιητικό Ασφάλειας 1. Εισαγωγικά Οι φοιτητές του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Το teachers Web είναι µία ΝΕΑ Υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Οµάδα Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος Γραµµατειών. Η υπηρεσία Teachers Web, προσφέρει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή στο Portal για νέους συνδρομητές

Εγγραφή στο Portal για νέους συνδρομητές Εγγραφή στο Portal για νέους συνδρομητές Μεταφερθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.taxpress.gr και από το κεντρικό μενού «e-πηρεσίες» επιλέξτε το «ASTbooks Portal». Θα μεταφερθείτε στην κεντρική σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολής Αιτήσεων Αποπληρωµής Προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% Οδηγίες. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.1. Μάρτιος Κηφισίας & Ευβοίας 3, Μαρούσι

Υποβολής Αιτήσεων Αποπληρωµής Προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% Οδηγίες. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.1. Μάρτιος Κηφισίας & Ευβοίας 3, Μαρούσι Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων Αποπληρωµής Προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% Έκδοση 1.1 Μάρτιος 2013 AbiTECH A.E. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων Τηλ Κέντρο Αποπληρωµής.: 210 61.23.234

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες χρήσης Τελικού Χρήστη (Σ.Μ.) του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες χρήσης Τελικού Χρήστη (Σ.Μ.) του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Εταιρίας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Ρύποι & Τέλη - Προσφορές Η ιστοσελίδα (http://www.volvocalcprices.gr) δηµιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2010 ως εργαλείο για την εύρεση της τελικής προτεινόµενης Λιανικής τιµής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικά, μεταβαίνετε στην ομώνυμη επιλογή της Καρτέλας ΦΟΡΕΙΣ. Επιλέγοντας Βιβλιοθήκη Μονάδας εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα «Λίστα βιβλίων».

Αρχικά, μεταβαίνετε στην ομώνυμη επιλογή της Καρτέλας ΦΟΡΕΙΣ. Επιλέγοντας Βιβλιοθήκη Μονάδας εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα «Λίστα βιβλίων». Η λειτουργικότητα δίνει τη δυνατότητα καταγραφής, εμφάνισης και διαχείρισης των βιβλίων που διατηρείτε στη σχολική σας μονάδα καθώς και τον τρόπο απόκτησης αυτών. Αρχικά, μεταβαίνετε στην ομώνυμη επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2.60

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2.60 ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2.60 Περιεχόμενα 1. Βελτίωση. Προσθήκη νέου εργαλείου για μεταφορά χκ στην επόμενη χρήση.... 2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ... 2

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ωρολογίων Προγραμμάτων Εκπαιδευτικών

Διαχείριση Ωρολογίων Προγραμμάτων Εκπαιδευτικών Διαχείριση Ωρολογίων Προγραμμάτων Εκπαιδευτικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Ωρολογίων Προγραμμάτων. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ωρολογίων Προγραμμάτων

Διαχείριση Ωρολογίων Προγραμμάτων Διαχείριση Ωρολογίων Προγραμμάτων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Ωρολογίων Προγραμμάτων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Προαπαιτούμενες Ρυθμίσεις: Για την σωστή εκτύπωση των προσφορών απαιτούνται οι εξής ρυθμίσεις στο φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε:

Προαπαιτούμενες Ρυθμίσεις: Για την σωστή εκτύπωση των προσφορών απαιτούνται οι εξής ρυθμίσεις στο φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε: Ελάχιστες Απαιτήσεις Εφαρμογής Η εφαρμογή για να λειτουργήσει σωστά απαιτεί τα εξής: Internet Explorer 6.0 ή νεότερο / Mozilla Firefox 1.5 ή νεότερο / Safari Οποιοδήποτε συνδυασμό υπολογιστή (PC/MAC/Linux/Unix)

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργίας Ενεργειών

Δημιουργίας Ενεργειών Δημιουργίας Ενεργειών Περιεχόμενα Δημιουργία Ενεργειών (Επικοινωνίας, Ραντεβού)... 3 Καταχώρηση Επικοινωνίας και Ραντεβού... 4 Βασικά Στοιχεία... 7 Πεδία Χρήστη... 8 Υπομνήματα... 8 Μεταβολή Ενέργειας...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ... 3 α. Ανάκτηση (downloading) της ηλεκτρονικής φόρµας και αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Manual. Εκλογές 15μελούς Σχολείου v4.0 Module καταχώρησης ψηφοδελτίων από την Εφορευτική Επιτροπή

Manual. Εκλογές 15μελούς Σχολείου v4.0 Module καταχώρησης ψηφοδελτίων από την Εφορευτική Επιτροπή Manual Εκλογές 15μελούς Σχολείου v4.0 Module καταχώρησης ψηφοδελτίων από την Εφορευτική Επιτροπή Χρήστος Μουρατίδης Πειραιάς 2019 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 3 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ... 4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Σημειώσεις Word) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MICROSOFT WORD (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

eorder Ηλεκτρονική Παραγγελιοληψία ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης

eorder Ηλεκτρονική Παραγγελιοληψία ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης eorder Ηλεκτρονική Παραγγελιοληψία ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΦΑ eοrder ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 1. Κάνουμε αποστολή παραγγελίας όπως έχουμε συνηθίσει από το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Εταιρίας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων.

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογικές Αποφάσεις (Σ.Α.)

3. Συλλογικές Αποφάσεις (Σ.Α.) 3. Συλλογικές Αποφάσεις (Σ.Α.) 3.1 Εισαγωγή και Έκδοση ΣΑ και έργων 3.1.1 Διαδικασία Έκδοσης ΣΑ Όταν θέλουμε να εκδώσουμε μια ΣΑ, ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα ανάλογα με τη μορφή της. 1. α. Αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες»

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» (MIS: 439851) Σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού για εμβολιασμό στα Κέντρα Υγείας. Εγχειρίδιο χρήστη Έκδοση 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων...

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... Μέρος 2 Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων... 211 Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων... 241 Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... 257 Kεφάλαιο 14 Συναρτήσεις Μέρος Β... 285 Kεφάλαιο 15 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Απογραφή σημαίνει : 1. Καταμέτρηση (Καταγραφή) των διαθέσιμων υπολοίπων 2. Ενημέρωση της αποθήκης με τα σωστά υπόλοιπα 3. Υπολογισμός και Αποτύπωση των Ελλειμάτων και Πλεονασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Α. Ε. Δ. Α. Κ.

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Α. Ε. Δ. Α. Κ. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Α. Ε. Δ. Α. Κ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Είσοδος στην ιστοσελίδα της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών... 2 2. Είσοδος στο Σύστημα Διαχείρισης... 3 3. Περιεχόμενα Συστήματος Διαχείρισης... 6 4. Εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ e-university/ classweb

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ e-university/ classweb ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ e-university/ classweb ΞΑΝΘΗ 2011 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ e-university/ classweb Σύστηµα Υποβοήθησης ιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΓΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ CALCULUS ULTRA.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΓΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ CALCULUS ULTRA. ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΓΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ CALCULUS ULTRA. Το βιβλίο παγίων αν και είναι µέσα στις επιλογές του προγράµµατος, των Εσόδων-Εξόδων ή της Γενικής Λογιστικής, της σουίτας εφαρµογών CALCULUS, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού Έκδοση 1.2 Περιεχόμενα 1. Είσοδος και Έξοδος από το Σύστημα... 3 2. Βοήθεια... 3 3. Αλλαγή Συνθηματικού... 3 4. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ Α. Π.. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3 Οδηγός Εισόδου στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠ 5 ιαχείριση Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος ιαχείρισης Αιτήσεων Υποψηφίων Συνεργατών ΑΤΕΙ Καλαµάτας

Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος ιαχείρισης Αιτήσεων Υποψηφίων Συνεργατών ΑΤΕΙ Καλαµάτας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1. Εγγραφή Χρήστη Για να µπορείτε να υποβάλλεται αιτήσεις προς τα Τµήµατα του ΤΕΙ θα πρέπει προηγουµένως να έχετε εγγραφεί στο σύστηµα έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες που σας

Διαβάστε περισσότερα

Version X. Οδηγίες χρήσης

Version X. Οδηγίες χρήσης Version 1.0.1.X Οδηγίες χρήσης Πρόλογος Η εφαρµογή CallReceiver σχεδιάστηκε για την υποστήριξη ξενοδοχείων ή επιχειρήσεων, όσον αφορά στις τηλεφωνικές κλήσεις που διαχειρίζεται το τηλεφωνικό κέντρο (Τ/Κ).

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

eλογιστής Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

eλογιστής Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής eλογιστής Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Λογιστικού Γραφείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία Εµφανιζόµενες Στήλες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Εφαρμογή κατασκευής Προγράμματος εξεταστικών περιόδων. εφαρμογής

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Εφαρμογή κατασκευής Προγράμματος εξεταστικών περιόδων. εφαρμογής «Εφαρμογή κατασκευής προγράμματος εξεταστικών περιόδων» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεντρική σελίδα της εφαρμογής 1 Περιεχόμενα Κεντρική σελίδα της εφαρμογής... 3 Σελίδα διαχείρισης καθηγητών... 4 Σελίδα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία καταχώρησης προϋπολογισμών από το web-rescom

Διαδικασία καταχώρησης προϋπολογισμών από το web-rescom Διαδικασία καταχώρησης προϋπολογισμών από το web-rescom Αγαπητοί συνεργάτες, Στις αμέσως επόμενες παραγράφους περιγράφουμε αναλυτικά τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να εμφανίσετε, καταχωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 4: Καταχώρηση Πρακτικά Ασκούµενων και ιευθυντών

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 4: Καταχώρηση Πρακτικά Ασκούµενων και ιευθυντών ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήµατος για την Υποστήριξη του Έργου ιαχείρισης των ηµοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 4: Καταχώρηση Πρακτικά Ασκούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.2

ΥΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.2 ΥΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.2 Δεκέμβριος 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά με την εφαρμογή 4 3. Είσοδος στην εφαρμογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ethniki Cyprus Rate User Manual

Ethniki Cyprus Rate User Manual MANUAL Ethniki Cyprus Rate User Manual Περιεχόµενα Λίγα λόγια για την εφαρµογή Εγκατάσταση και είσοδος στην εφαρµογή Νέος χρήστης / Αίτηση εγγραφής Ήδη εγγεγραµµένος χρήστης Καταχώρηση στοιχείων ασφαλιστή

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 1. Οθόνη εισόδου στην εφαρμογή βελτίωσης περιεχομένου Δηλώσεων Ε9 Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται να συμπληρωθούν (Εικόνα 1): Ο Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Περιεχόμενα Διαδικασία Φυσικής Απογραφής... 3 Συμπλήρωση φόρμας... 3 Βήματα Απογραφής... 5 Εισαγωγή Αρχείου Απογραφής... 9 Εκτυπώσεις Φυσικής Απογραφής... 10 Λίστα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Περιεχόµενα Περιεχόµενα... - 1 - Εισαγωγή... - 2 - Σηµείο πρόσβασης και αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ON-LINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FARMAKONET

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ON-LINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FARMAKONET ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ON-LINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FARMAKONET Αφού γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα FarmakoNet από το τμήμα Μηχανογράφησης της Δυναμικής, έχετε την δυνατότητα να στέλνετε ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α1. Σκοπός εφαρμογής Α2. Είσοδος στην Εφαρμογή Α3. Γενικές λειτουργίες... 3 Β. ΕΠΙΛΟΓΕΣ Β1.Αιτήσεις...

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α1. Σκοπός εφαρμογής Α2. Είσοδος στην Εφαρμογή Α3. Γενικές λειτουργίες... 3 Β. ΕΠΙΛΟΓΕΣ Β1.Αιτήσεις... 0 Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 2 Α1. Σκοπός εφαρμογής... 2 Α2. Είσοδος στην Εφαρμογή... 2 Α3. Γενικές λειτουργίες... 3 Β. ΕΠΙΛΟΓΕΣ... 3 Β1.Αιτήσεις... 3 Β1.1. Υποβολή αίτησης... 3 Β1.2 Αιτήσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Έρευνες Στατιστικών Στοιχείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 Λογική Ανάλυση Χρήσης Εφαρµογής... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ... 6 Επεξεργασία Ερώτησης... 7 ιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού 1. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει την επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ. (http://www.eof.gr) μέσω του διαθέσιμου προγράμματος πλοήγησης, του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

AVS. Workshop. Εγχειρίδιο Χρήσης. Standard/Premium Edition AUTOMOTIVE

AVS. Workshop. Εγχειρίδιο Χρήσης. Standard/Premium Edition AUTOMOTIVE AVS AUTOMOTIVE Εγχειρίδιο Χρήσης Workshop Standard/Premium Edition Περιεχόμενα 1. Σχετικά με την εφαρμογή/βασικές Λειτουργίες...2 1.1. Εγκατάσταση Προγράμματος...3 1.2 Αρχική Οθόνη - Κύριο Μενού...5 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 1. ΓΕΝΙΚΑ... 227 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 228 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ... 230 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ... 232 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 232 copyright DATA COMMUNICATION ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου µεαποµακρυσµένη σύνδεση

Χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου µεαποµακρυσµένη σύνδεση Χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου µεαποµακρυσµένη σύνδεση Η πιο κοινή µέθοδος για να διαβάσoυµε E-mail είναι η αποµακρυσµένη σύνδεση τερµατικού (telnet), κατά την οποία συνδέετε ο προσωπικός υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Print2PDF σελ. 1 από 32

Εγχειρίδιο χρήσης Print2PDF σελ. 1 από 32 Πρόγραμμα Print2PDF (Εκτύπωση κειμένου και εικόνων σε αρχεία PDF) Πρόλογος Η εφαρμογή Print2PDF (Print to PDF Εκτύπωση σε αρχεία PDF) σας επιτρέπει να εκτυπώσετε το δικό σας κείμενο πάνω σε ένα έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα