Πτυχιακή Εργασία ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πτυχιακή Εργασία ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑ"

Transcript

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Πτυχιακή Εργασία ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ Επιβλέπων : Βασίλης Λιόγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός ΜSc εδώ μπαίνει : Εικόνα ή Σχέδιο ή Σχεδιάγραμμα (προαιρετικά) Καβάλα, ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΓΗΠΕΔΟ ΤΩΝ ΕΕΛ 2.1 Γενικά 2.2 Μορφολογικά-Εδαφολογικά στοιχεία 2.3 Διαµόρφωση του γηπέδου 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 4. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 5. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 6. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 7. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΡΟΗΣ 8. ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΩΡΟΥ 9. Γενική περιγραφή του συστήματος 9.1 ΓΕΝΙΚΑ 9.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10. Αιτιολόγηση και κριτήρια σχεδιασμού της προτεινομένης λύσης 11. Τεκμηρίωση της αξιοπιστίας του προσφεροµένου συστήματος 12. Θετική υπέρβαση των προδιαγραφών 13. Προσαρμογή των έργων της τελικής φάσης ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2

4 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Εισαγωγή H ανά χείρας Τεχνική Μελέτη Προσφοράς της εταιρίας «ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» για το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ» έχει εκπονηθεί σε πλήρη συµφωνία µε τις απαιτήσεις και το πνεύμα των Τευχών Δηµοπρατήσεως. Έχει γίνει ιδιαίτερη προσπάθεια στη σύνταξη της µελέτης να διευκολυνθεί όσο είναι δυνατόν το έργο της επιτροπής µε τις ακόλουθες µεθόδους: αυστηρή τήρηση της κεφαλαιοποίησης όπως δίδεται στα Τεύχη Δηµοπρατήσεως του έργου απόλυτη διευκρίνιση της ταύτισης των προσφεροµένων έργων µε τα ζητούµενα, πολλές φορές µε ακριβή επανάληψη των απαιτήσεων των Τευχών Δηµοπρατήσεως στην περιγραφή των έργων λεπτοµερή σχέδια επιπέδου οριστικής µελέτης όπου διαφαίνεται η µεγάλη εµπειρία του συµµετέχοντος στην µελέτη και κατασκευή έργων επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων. Το έργο Επεξεργασίας Λυµάτων της κοινότητας Αγίου Ευσταθίου, είναι έργο στρατηγικής σηµασίας για την περιβαλλοντική προστασία και αναβάθµιση της ευρείας περιοχής, ενώ µε τη λειτουργία του θα έχει άµεση και σηµαντική συµβολή στην ποιοτική προστασία του γενικότερου φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής. 2. Γήπεδο των ΕΕΛ 2.1 Γενικά Η θέση που έχει επιλεγεί για την εγκατάσταση, είναι δηµόσια έκταση στη ΒΔ πλευρά του οικισµού Αγίου Ευστρατίου σε θέση Β και εξωτερικά του υφισταµένου λιµανιού. Η πρόσβαση στο χώρο της εγκατάστασης γίνεται µέσω οδού προσπέλασης η οποία δεν είναι επαρκώς διαµορφωµένη και θα διαµορφωθεί µε την παρούσα εργολαβία. Ο οριοθετηµένος χώρος της εγκατάστασης καταλαµβάνει έκταση µε εµβαδόν 300 µ2 περίπου, οριακή για την εγκατάσταση των ΕΕΛ που θα στεγάζονται όλες σε κλειστό κτίριο. Όλο το διατιθέµενο οικόπεδο ευρίσκεται εντός της ζώνης αιγιαλού, στο χώρο κατασκευής του εξωτερικού εποχιακού κρηπιδώματος του Αγίου Ευστρατίου. Ο κεντρικός αποχετευτικός προσαγωγός είναι καταθλιπτικός και θα εισέρχεται στο χώρο της εγκατάστασης οδεύοντας στην οδό πρόσβασης. Τα επεξεργασμένα λύματα θα οδηγούνται προς διάθεση στη θαλάσσια περιοχή «Μουρούλια», σε βάθος 26m και σε απόσταση περίπου 500µ από την ακτή των ΕΕΛ. 2.2 Μορφολογικά-Εδαφολογικά στοιχεία ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3

5 Ο διαγωνιζόµενος και οι συνεργαζόµενοι µελετητές έχουν επισκεφθεί τον χώρο έχοντας αποκοµίσει πλήρη επίγνωση των εδαφικών συνθηκών του έργου. Η κοινοπραξία αναλαµβάνει πλήρως τις τεχνικές και οικονοµικές ευθύνες για την πλήρη κατασκευή των εργασιών που σχετίζονται µε αυτές. Το έδαφος είναι βραχώδες και επικλινές, µε στάθµες που κυµαίνονται από +0,20µ έως και +3.50µ από τη στάθµη της θάλασσας. 2.3 ΔιαΜόρφωση του γηπέδου Στην προσφορά περιλαµβάνεται η διαµόρφωση και περίφραξη του γηπέδου συµπεριλαµβανοµένων και των έργων εξυπηρέτησης καθώς και του ζωτικού χώρου γύρω απ αυτά. Για τη διαµόρφωση θα απαιτηθούν εκσκαφές και επιχώσεις του γηπέδου η έκταση και το ύψος των οποίων καθορίζεται από τη διάταξη των προσφεροµένων έργων. Βασικό κριτήριο για την τελική στάθµη έχουν αποτελέσει, πέραν των λειτουργικών παραµέτρων, οι κανόνες της αισθητικής και συγκεκριµένα η επιτυχηµένη και πλήρης αποφυγή µεγάλων υπέργειων υψών των δεξαµενών του έργου. Από τη συνολική έκταση του οικοπέδου θα χρησιµοποιηθεί ένα µέρος ενώ η υπόλοιπη έκταση θα διαµορφωθεί όπως φαίνεται στο σχέδιο της Γενικής διάταξης των ΕΕΛ. 3. ΑντικείΜενο Επεξεργασίας Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα Τ.Δ. η εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) προβλέπεται να επεξεργάζεται αστικά λύµατα. Σε περίπτωση όπου για οποιονδήποτε λόγο απαιτηθεί στο µέλλον η προσαγωγή υγρών αποβλήτων από άλλες χρήσεις πέραν της αστικής, τότε, τα απόβλητα αυτά θα πρέπει να έχουν υποστεί προεπεξεργασία υποβιβασµού των φορτίων τους ώστε να πληρούν τα παρακάτω όρια: BOD < 400 mg/l SS < 500 mg/l 6.5 < ΡH <9.0 να είναι απαλλαγµένα τοξικών ουσιών 4. Ποσοτικά και Ποιοτικά Δεδομένα των Λυμάτων Ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των λυµάτων δεν υπάρχουν εργαστηριακές ή άλλες αναλύσεις και τα στοιχεία τα οποία δίδονται παρακάτω και τα οποία θα ληφθούν ως δεδοµένα σχεδιασµού των Τεχνικών Προσφορών, προέρχονται από τα Τ.Δ.. Τα βασικά δεδοµένα σχεδιασµού των έργων δίδονται στον παρακάτω πίνακα. ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4

6 Ακόµη για τους υγιεινολογικούς υπολογισµούς έχουν ληφθεί Θερµοκρασία Λυµάτων Χειµώνας: 11 οc Θέρος: 23 οc Διευκρινίζεται ότι η διαστασιολόγηση των έργων της πρωτοβάθµιας επεξεργασίας και της απολύµανσης έχει γίνει µε τη µέγιστη παροχή ακαθάρτων, δηλαδή την qd για τις χειµερινές και θερινές συνθήκες του έτους 2042 αντίστοιχα, όπως ορίζεται στα Τ.Δ. Η διαστασιολόγηση και κατασκευή των έργων εισόδου, προεπεξεργασίας και η διαστασιολόγηση σωληνώσεων και όγκων αντλιοστασίων εισόδου και εξόδου καθώς και των υδραυλικών συνδέσεων των λυµάτων (σωληνώσεις, υπερχειλιστές κλπ) έχει γίνει µε τη συνολική παροχή αιχµής qpeak (40m3/h) όπως ορίζεται στα Τ.Δ. H διαστασιολόγηση των αντλιών των αντλιοστασίων εισόδου και εξόδου έχει γίνει βάσει της αιχµής του έτους 2022, δηλαδή 30m3/h Ο υπολογισµός των ενεργειακών καταναλώσεων έχει γίνει βάσει της µέσης παροχής του έτους Η ελάχιστη παροχή έχει χρησιµοποιηθεί για τους σχετικούς υδραυλικούς ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5

7 ελέγχους. 5. Διάθεση Παραπροϊόντων Κατά την εκπόνηση της µελέτης προσφοράς έχει θεωρηθεί ότι τα παραπροϊόντα της επεξεργασίας, δηλαδή η πρωτοβάθµια ιλύς, τα εσχαρίσµατα των έργων εσχάρωσης, τα λίπη του έργου απολίπανσης και η άµµος των έργων εξάµµωσης θα µεταφέρονται µε ευθύνη του.ήµου σε κατάλληλο χώρο απόρριψης. Η πρωτοβάθµια ιλύς θα αφαιρείται περιοδικά και θα µεταφέρεται για περαιτέρω επεξεργασία στις ΕΕΛ του δήµου Μύρινας. 6. Μέθοδος Επεξεργασίας-Παραδοχές Σχεδιασµού Όπως καθορίζεται στα Τ.Δ., η µέθοδος επεξεργασίας βασίζεται σε σύστηµα προεπεξεργασίας και στη συνέχεια πρωτοβάθµιας επεξεργασίας σε δεξαµενές Imhoff µε παραµονή στο χώρο καθίζησης άνω των 2 ωρών κατά την θερινή παροχή της 40ετίας, και αποθηκευτική ικανότητα ιλύος άνω των 100 λίτρων ανά I.K. Στη συνέχεια θα εφαρµόζεται απολύµανση των πρωτοβαθµίων εκροών πριν την τελική διάθεση µε υποθαλάσσιο αγωγό και διαχυτήρα. Περισσότερες λεπτοµέρειες και παραδοχές σχεδιασµού για τις επιµέρους µονάδες παρέχονται στο επόµενο κεφάλαιο της Αναλυτικής Περιγραφής, και στο κεφάλαιο Υδραυλικών και υγιεινολογικών υπολογισµών. 7. Απαιτούµενα Χαρακτηριστικά Εκροής Θεωρούνται υποχρεωτικά τα όρια εκβολής των επεξεργασµένων λυµάτων όπως καθορίζονται µε την απόφαση µε αριθ. Πρωτοκόλου.ΥΠ-οικ 93/5/01/2001 σης.ν/σης Υγείας Πρόνοιας Λέσβου: Εξασφαλίζεταοι αφαίρεση BOD5.20% και αφαίρεση SS.50% σε συµφωνία µε την απόφαση 271/97 της EOK. Προσφέρεται απολύµανση ώστε το 80% των δειγµάτων στην έξοδο να εµφανίζουν συγκέντρωση ως προς τα κολοβακτηρίδια µικρότερη των 500 MPN/100 ml. Με την προσφερόµενη αποχλωρίωση, το υπολειµµατικό χλώριο θα είναι µικρότερο του 0.2 mg/l. Σύµφωνα µε τη µελέτη διάλυσης στον αποδέκτη, σε απόσταση 350µ από το σηµείο διάθεσης των λυμάτων, η περιεκτικότητα σε κολοβακτηρίδια θα είναι 0.2 MPN/100 ml. Σε περίπτωση διάθεσης ανεπεξέργαστων λυµάτων η διάλυση που επιτυγχάνεται σε απόσταση 350µ από το σημείο διάθεσης των λυµάτων είναι 1/ Αισθητικά και Περιβαλλοντικά Στοιχεία - Υγιεινή Χώρου Ιδιαίτερη µέριµνα έχει δοθεί κατά την σύνταξη της Τεχνικής Μελέτης Προσφοράς στα στοιχεία που αφορούν την περιβαλλοντική προστασία και την αισθητική ανάδειξη του χώρου καθώς και στην υγιεινή του. Τα στοιχεία αυτά έχουν αντιµετωπισθεί ειδικά και αφορούν τον έλεγχο των οσµών, των θορύβων, την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων στην εγκατάσταση καθώς και την αρχιτεκτονική και καλαίσθητη εικόνα του χώρου. Εξασφαλίζεται ως ανώτατο όριο θορύβου στα όρια του γηπέδου τα 50dB. ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6

8 Όσον αφορά τα κτιριακά έργα, διευκρινίζεται κατά τη σύνταξη της µελέτης τα έργα αυτά ακολουθούν τις απαιτήσεις των Τ.. Το κτίριο που στεγάζει τις ΕΕΛ προσφέρεται κεραµοσκεπές. 9. Γενική περιγραφή του συστήµατος 9.1 Γενικά Οι επί µέρους µονάδες επεξεργασίας είναι οι εξής: α. Μονάδα Ανύψωσης Λυµάτων η οποία αποτελείται από: το κατάλληλα διαµορφωµένο υγρό φρεάτιο το κατάλληλα διαµορφωµένο φρεάτιο δικλείδων τις τρεις (3) υποβρύχιες αντλίες τον δίδυµο καταθλιπτικό προσαγωγό τη διάταξη απόσµησης µε ψεκασµό τη διάταξη ανάµειξης των λυµάτων β. Μονάδα Προεπεξεργασίας Λυµάτων η οποία αποτελείται από: Το έργο Αφιξης των λυµάτων το οποίο αποτελείται από: το φρεάτιο εσόδου το οποίο χωρίζεται από πιεζοθραυστικό τοιχείο(κόφτρα) τη σύνδεση µε το σύστηµα απόσµησης Το Εργο Εσχάρωσης το οποίο αποτελείται από: τους δύο διαύλους την χειροκαθαριζόµενη εσχάρα παράκαµψης την αυτόµατη εσχάρα λεπτοκόκκων τη µεταφορική και συµπιεστική διάταξη των εσχαρισµάτων τη σύνδεση µε το σύστηµα απόσµησης τον λοιπό εξοπλισµό Τον Μετρητή Παροχής ο οποίος αποτελείται από: τον δίαυλο µε τη στένωση Parshall Τον Εξοπλισµό µέτρησης Το Εργο Εξάµµωσης το οποίο αποτελείται από: την δίδυµη δεξαµενή εξάµµωσης και απολίπανσης το σύστηµα αφαίρεσης της άµµου και των λιπών τους φυσητήρες, τους διαχύτες και τις αεραντλίες αµµοσυλλογής την µονάδα συλλογής και στράγγισης της άµµου τον λοιπό εξοπλισµό γ. Μονάδα Πρωτοβάθµιας Επεξεργασίας Τις δεξαµενές Imhoff (µία για κάθε γραµµή επεξεργασίας), οι οποίες αποτελούνται από τον χώρο καθίζησης και τον χώρο αναερόβιας χώνευσης αποθήκευσης της ιλύος Τον λοιπό εξοπλισµό (διαφράγµατα, υπερχειλιστές, εξαφριστές κλπ) δ. Μονάδα Απολύµανσης η οποία αποτελείται από: ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7

9 Το Έργο Χλωρίωσης Το Έργο Αποχλωρίωσης ε. Εργο.ιάθεσης Επεξεργασµένων Λυµάτων που αποτελείται από: Το αντλιοστάσιο εξόδου Τον αγωγό διάθεσης (χερσαίο και υποθαλάσσιο) Το έργο διάχυσης ζ. Λοιπά έργα Το κτίριο στέγασης των ΕΕΛ όλο τον απαιτούµενο λοιπό εξοπλισµό απόσµησης, ενέργειας, ρύθµισης και ελέγχου Τα έργα υποδοµής (δίκτυα, υποσταθµός, περίφραξη, οδοποιϊα κπλ.) 9.2 Συνοπτική Περιγραφή του Συστήµατος Στο α/σ ανύψωσης. καταλήγουν τα λύµατα του αποχετευτικού συστήµατος του Αγίου Ευστρατίου όπου υπόκεινται σε χονδροεσχάρωση, για να περάσουν κατόπιν στο υγρό φρεάτιο Φ.Α. όπου είναι εγκατεστηµένες οι 3 αντλίες ανύψωσης και ο υποβρύχιος αναµείκτης. Τα λύµατα καταθλίβονται µέσω δίδυµου καταθλιπτικού αγωγού προς το φρεάτιο άφιξης στον χώρο των ΕΕΛ. Στο φρεάτιο άφιξης γίνεται θραύση της υδραυλικής ενέργειας των καταθλιβοµένων λυµάτων. Κατάντη του φρεατίου άφιξης ακολουθεί λεπτοεσχάρωση. H εσχάρα είναι µηχανικού αυτοκαθαριζόµενου τύπου ενώ προσφέρεται και παρακαµπτήρια δίαυλος (BY PASS) µε βοηθητική απλή εσχάρα που θα καθαρίζεται χειρονακτικά. Από το έργο εσχάρωσης τα λύµατα οδηγούνται στο µετρητή παροχής για υδραυλικό έλεγχο και αρχική µέτρηση της ροής και στη συνέχεια στον αεριζόµενο εξαµµωτή-λιποσυλλέκτη για την αποµάκρυνση της άµµου καθώς και των λιπών και αφρών. Τα εσχαρίσµατα και η άµµος µεταφέρονται προς τελική διάθεση µε µέριµνα του δήµου, ενώ τα λίπη καταλήγουν σε δεξαµενή λιπών. Σε περίπτωση ηθεληµένης παράκαµψης της εγκατάστασης, τα λύµατα από την έξοδο της εσχάρωσης µπορούν να παρακάµψουν την υπόλοιπη επεξεργασία µέσω θυροφράγµατος και να οδηγηθούν στο αντλιοστάσιο φόρτισης του έργου υποθαλάσσιας διάθεσης. Μετά την προεπεξεργασία τα λύµατα µεταφέρονται µέσω δικτύου αγωγών µε δικλείδες ελέγχου της ροής στις δεξαµενές Imhoff όπου επιτυγχάνεται πλήρης πρωτοβάθµια καθίζηση µε αφαίρεση της τάξεως του 30% όσον αφορά τους οργανικούς ρύπους και 60% όσον αφορά τα αιωρούµενα στερεά. Τα καθιζάνοντα στερεά κατακρατώνται σε συνθήκες αναερόβιας χώνευσης στα αναερόβια διαµερίσµατα ιλύος των δεξαµενών Imhoff. Τα διαυγασµένα υγρά οδηγούνται προςτο έργο απολύµανσης όπου υφίστανται χλωρίωση µε διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου και στη συνέχεια, εισέρχονται στη δεξαµενή αποχλωρίωσης. Ακόµη, σε περίπτωση ηθεληµένης παράκαµψης της χλωρίωσης, τα λύµατα αντί για την είσοδο της χλωρίωσης µπορούν να οδηγηθούν απ ευθείας στο αντλιοστάσιο εξόδου. Στη συνέχεια, από το φρεάτιο αποχλωρίωσης, τα πρωτοβάθµια υγρά θα υπερχειλίζουν προς το αντλιοστάσιο φόρτισης του αγωγού τελικής διάθεσης. Η πλεονάζουσα ιλύς θα αφαιρείται περιοδικά και µέσω βυτιοφόρου οχήµατος θα µεταφέρεται στις ΕΕΛ δήµου Μύρινας για περαιτέρω επεξεργασία. ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8

10 Ολόκληρο το σύστηµα επεξεργασίας ως προς την λειτουργία και τις µετρήσεις ελέγχεται κεντρικά από πλήρες ολοκληρωµένο σύστηµα αυτοµατισµού η λογική του οποίου περιγράφεται στο αντίστοιχο εδάφιο του παρόντος τµήµατος. Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στον χώρο του α/σ ανύψωσης και στο κτίριο των ΕΕΛ όπως αυτό περιγράφεται στο αντίστοιχο εδάφιο του παρόντος τµήµατος. Τέλος, πέραν των έργων επεξεργασίας προβλέπεται και η κατασκευή κεραµοσκεπούς αποσµούµενου κτιρίου για τη στέγαση όλων των ΕΕΛ. 10. Αιτιολόγηση και κριτήρια σχεδιασµού της προτεινοµένης λύσης Η σύγχρονη τεχνολογία στην επεξεργασία αστικών λυµάτων διέπεται από τις ακόλουθες βασικές αρχές: Επιτυχηµένη και υψηλού βαθµού προεπεξεργασία για προστασία των κινητών µερών των µονάδων που ακολουθούν και καλύτερη απόδοση των έργων πρωτοβάθµιας επεξεργασίας. Επιτυχηµένη πρωτοβάθµια επεξεργασία µε χρησιµοποίηση δοκιµασµένης επί σειρά ετών, τεκµηριωµένης και αξιόπιστης τεχνολογίας µε µεγάλη ανοχή και αδράνεια σε διακυµάνσεις στις παροχές ροής και ρυπαντών, Επιτυχηµένη απολύµανση µε χλωρίωση, µία δοκιµασµένη και δόκιµη µέθοδο απολύµανσης, Προστασία του περιβάλλοντος χώρου και των εργαζοµένων Οικονοµία στην λειτουργία των ΕΕΛ Ευκολία στους χειρισµούς και στην συντήρηση του εξοπλισµού Ο προσφερόµενος σχεδιασµός τηρεί σχολαστικά όλες τις προαναφερθείσες αρχές, προσφέροντας όπου χρειάσθηκε διατάξεις οι οποίες δεν εζητούντο από τα τεύχη δηµοπρατήσεως, ενώ συγχρόνως τηρεί όλες οι απαιτήσεις των τευχών δηµοπρατήσεως. 11. Τεκµηρίωση της αξιοπιστίας του προσφεροµένου συστήµατος Συγκεντρωτικά και υπό µορφή πίνακα, τα βασικά σηµεία υπεροχής της προσφοράς είναι τα ακόλουθα: Η σηµαντική εµπειρία των µελετητών και εργολάβων της κοινοπραξίας Η θεωρητική και πρακτική εµπειρία από την εφαρµογή παροµοίων µεθόδων διεθνώς µε επιτυχή αποτελέσµατα τα τελευταία 50 έτη Η επιλογή εξοπλισµού που πληρoί τις αυστηρότερες προδιαγραφές και προέρχεται από εξειδικευµένους οίκους Η όλη µελέτη Η δόκιµη βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε Αξιόπιστη και συνδυασµένη λειτουργία Μακροζωία του εξοπλισµού Βέλτιστη προστασία από τις οχλήσεις (οσµές, θόρυβος, σταγονίδια κλπ) Βέλτιστη εξοικονόµηση ενεργείας Εξασφάλιση καλών συνθηκών εργασίας στους εργαζόµενους Ελάχιστη συντήρηση, επεµβάσεις και ρυθµίσεις Πλήρως αυτοµατοποιηµένη λειτουργία µε δικλείδες ασφαλείας σε ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9

11 περίπτωση αστοχίας ή κακής ρύθµισης Λειτουργία χωρίς απρόοπτα, µε σχεδιασµό δοκιµασµένο επιτυχώς σε πολλές άλλες ΕΕΛ Σίγουρη και αξιόπιστη υποστήριξη από τους εξειδικευµένους οίκους Βέλτιστη χωροθέτηση Οπτική απόκρυψη Αρχιτεκτονική κτιρίων Ροή µε βαρύτητα χωρίς ενδιάµεσα αντλιοστάσια Η χρησιµοποίηση αυτοµατισµών µε PLC Η καλύτερη δυνατή ένταξη στο περιβάλλον Επί τόπου επισκέψεις και έρευνες για αποκοµιδή πληροφοριών Όλα τα ανωτέρω παρουσιάζονται αναλυτικά και τεκµηριώνονται στους υγιεινολογικούς υπολογισµούς και στα prospectus. Η δεξαµενή IMHOFF κατοχυρώθηκε µε διπλωµα ευρεσιτεχνίας στη Γερµανία το 1904 και κατασκευάστηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ το O σχεδιασµός των δεξαµενών έχει γίνει σε πλήρη συµµόρφωση µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓ.Ν ΕΣ.ΤΕΡΙΚ.Ν ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ µε Αριθ. Ε1β. 221 της 22 Ιαν./24 Φεβρ (ΦΕΚ Β' 138) «Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων» Στην συνέχεια παρατίθεται αυτούσιο το κείµενο της απόφασης: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ IMHOFF. Διά µεγαλυτέρας εγκαταστάσεις, µε ηµερησίαν παροχήν λυµάτων υπέρ τα 35,00 µ3, ενδείκνυται η κατασκευή δεξαµενής IMHOFF αντί απλής σηπτικής τοιαύτης Χ ω ρ η τ ι κ ό τ η ς Διά τον υπολογισµόν του θαλάµου καθιζήσεως, λαµβάνεται υπ όψιν η µέση ηµερησία παροχή λυµάτων και ο χρόνος καθιζήσεως, όστις διά µεν τας µεγάλας εγκαταστάσεις τας εξυπηρετούσας άνω των 500 ατόµων, λαµβάνεται ίσος προς 2 έως 3 ώρας, διά δε τας µικράς τοιαύτας ορίζεται εις 5 έως 6 ώρας. Η χωρητικότης του θαλάµου σήψεως, λογιζοµένη 0,40 µ. κάτωθεν της σχισµής δέον να υπολογίζηται µε βάσιν τουλάχιστον 100 λίτρα ανά εξυπηρετούµενον άτοµον Μ ο ρ φ ή κ α ι λ ο ι π α ί δ ι α τ ά ξ ε ι ς Η δεξαµενή IMHOFF έχει κατά κανόνα εν κατόψει σχήµα ορθογώνιον ή κυκλικόν, κατασκευάζεται στεγανή και προβλέπονται κατάλληλοι διατάξεις, ως διαφράγµατα, σωλήνωσις αφαιρέσεως της ιλύος, διά την καλήν λειτουργίαν αυτής. Το άνοιγµα της σχισµής µεταξύ θαλάµου καθιζήσεως και σήψεως δεν πρέπει να είναι µικρότερον των 12,5 εκ., η δε επικάλυψις των άκρων αυτής µικροτέρα των 10 εκ. εν οριζοντία προβολή. Η εν οριζοντία τοµή επιφάνεια των αεριοαγωγών δέον να είναι τουλάχιστον ίση προς το 25%, της όλης τοιαύτης της δεξαµενής. Διά την θέσιν, την στεγανότητα και τας αποστάσεις εκ πηγών κλπ. Ισχύουν τα αυτά ως και διά την σηπτικήν δεξαµενήν Σ υ ν τ ή ρ η σ ι ς Αι συγκεντρούµεναι ακαθαρσίαι και λίπη επί της επιφανείας των υγρών εις τον θάλαµον καθιζήσεως δέον να αφαιρώνται τακτικώς δι εξαεριστήρος. Η σχισµή πρέπει να παρακολουθήται τακτικώς και να καθαρίζηται τουλάχιστον άπαξ της εβδοµάδος. Οµοίως καθ εβδοµάδα δέον να αποµακρύνηται ή να καταστρέφηται ο ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10

12 σχηµατιζόµενος επίπαγος επί των αεριαγωγών, ίνα µη παρεµποδίζηται η ελευθέρα διέξοδος των εκλυοµένων αερίων. Ο έλεγχος της συγκεντρουµένης ιλύος εις τον θάλαµον σήψεως πρέπει να γίνηται τουλάχιστον άπαξ του µηνός εις τα σηµεία εισόδου και εξόδου της δεξαµενής, θα αφαιρήται δε, όταν η στάθµη ταύτης φθάνη µέχρις ύψους 0,45 µ. υπό την σχισµήν. Εις εκάστην εκκένωσιν ενδείκνυται να αφαιρήται το ήµισυ περίπου αυτής, ίνα µένη επαρκής ποσότης διά τον εµβολιασµόν της νέας. 12. Θετική υπέρβαση των προδιαγραφών Στην παρούσα έκθεση, παρουσιάζονται οι επιπρόσθετες µονάδες που προσφέρονται σε σχέση µε τις απαιτήσεις των τευχών δηµοπρατήσεως του έργου Υδραυλική συνδεσµολογία για την απόλυτη αιχµή µε 1 κλάδο εκτός λειτουργίας Εκρίθη απαραίτητο: το υδραυλικό προφίλ, οι υδραυλικές συνδέσεις, οι υπερχειλιστές κλπ να διαστασιολογηθούν για την δυσµενέστερη των συνδυασµένων περιπτώσεων, όπου θα συµπίπτει η απόλυτη αιχµή της παροχής και συγχρόνως ο ένας κλάδος καθίζησης και ο ένας κλάδος εξάµµωσης θα ευρίσκονται εκτός λειτουργίας. Έτσι, σε καµµία απολύτως περίπτωση δεν υπάρχει περίπτωση να υπερχειλίσουν τα φρεάτια και οι δεξαµενές, ενώ οι υδραυλικές συνθήκες λειτουργίας έχουν ελεγχθεί σε όλες τις φάσεις και ευρίσκονται εντός των προδιαγραφοµένων ορίων Παρακάµψεις σε καίρια σηµεία Προσφέρονται διατάξεις παράκαµψης στα εξής στάδια: Εσχάρωση Απολύµανση α/σ εξόδου 13. Προσαρµογή των έργων της τελικής φάσης Κατά τη χωροθέτηση των έργων και τη σύνταξη των µελετών προσφοράς,έγινε πλήρης σχεδιασµός και των µελλοντικών έργων της τελικής φάσης. Οι τροποποιηµένες µονάδες της τελικής φάσης είναι οι εξής: Α/σ ανύψωσης όπου θα αντικατασταθούν οι υποβρύχιες αντλίες µε υποβρύχιες αντλίες µεγαλύτερης δυναµικότητας Α/σ εξόδου όπου θα αντικατασταθούν οι υποβρύχιες αντλίες µε υποβρύχιες αντλίες µεγαλύτερης δυναµικότητας Η υδραυλική µελέτη της τελικής φάσης έχει γίνει για συνθήκες απόλυτης αιχµής µε 1 µονάδα εκτός λειτουργίας, και οι στάθµες των δεξαµενών της δηµοπρατούµενης φάσης υπερ-καλύπτουν τις µελλοντικές απαιτήσεις της τελικής φάσης για τη δια βαρύτητος διέλευση των λυµάτων. Οι σωληνώσεις έχουν εξ αρχής διαστασιολογηθεί για τις ανάγκες της τελικής φάσης. ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11

13 Η υγιεινολογική µελέτη της τελικής φάσης έχει γίνει για συνθήκες µέγιστης ηµερήσιας θερινής παροχής και η διαστασιολόγηση των δεξαµενών της δηµοπρατούµενης φάσης υπερ-καλύπτουν τις µελλοντικές απαιτήσεις της τελικής φάσης. Οι λοιπές µονάδες επεξεργασίας (προεπεξεργασία, απολύµανση, κτίρια και χώροι η/λ) είναι διαστασιολογηµένες εξ αρχής για τη τελική φάση και προβλέπεται ικανός χώρος για την εγκατάσταση του εξοπλισµού της Β φάσης. ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ Θ.Α ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑ Π.Μ ΕΡΓΑ H.Μ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ 2.2 ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΡΓΟ ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑ Π.Μ ΕΡΓΑ H.Μ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΣΧΑΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑ Π.Μ ΕΡΓΑ Η.Μ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ 2.3 ΕΞΑΜΜ.ΣΗ - ΛΙΠΟΣΥΛΛΟΓΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑ Π.Μ ΕΡΓΑ Η.Μ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ. 2.4 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑ Π.Μ ΕΡΓΑ Η.Μ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13

15 2.5.ΕΞΑΜΕΝΕΣ IMHOFF ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑ Π.Μ ΕΡΓΑ Η.Μ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ 2.6 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑ Π.Μ ΕΡΓΑ Η.Μ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ 2.7 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑ Π.Μ ΕΡΓΑ H.Μ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 14

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2.1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ Θ.Α. Το αντλιοστάσιο ανύψωσης κατασκευάζεται για την αρχική ανύψωση του συνόλου των λυµάτων και στραγγισµάτων στο φρεάτιο εισόδου της προεπεξεργασίας. Το α/σ ανύψωσης θα κατασκευαστεί τροποποιώντας κατάλληλα το υφιστάµενο φρεάτιο Φ.Α. συλλογής των λυµάτων ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ Τα εισερχόµενα στο αντλιοστάσιο ανύψωσης είναι τα ακόλουθα: Τα λύµατα από την κοινότητα Αγίου Ευστρατίου ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ Τα εξερχόµενα από το αντλιοστάσιο ανύψωσης είναι τα ακόλουθα: Τα εισερχόµενα λύµατα προς τις ΕΕΛ µέσω δίδυµου καταθλιπτικού αγωγού PVC 10at Φ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Τα εισερχόµενα λύµατα, καταλήγουν σε υγρό φρεάτιο α/σ. Στον υγρό θάλαµο τα λύµατα διέρχονται κατ αρχήν από εσχαροκάδο και στη συνέχεια απαλλαγµένα από τα ευµεγέθη στερεά, αναρροφώνται από τις υποβρύχιες αντλίες ανύψωσης. O υγρός θάλαµος είναι εξοπλισµένος µε τρεις (2+1 εφεδρ.) υποβρύχιες αντλίες, οι οποίες καταθλίβουν τα λύµατα προς δίδυµο καταθλιπτικό αγωγό PVC 10at Φ110 ο οποίος καταλήγει στο πιεζοθραυστικό φρεάτιο των µονάδων προεπεξεργασίας. Οι αντλίες είναι διαστασιολογηµένες για το έτος 2022, ενώ οι αγωγοί και το α/σ για την τελική φάση, έτος Ο πυθµένας του υγρού θαλάµου διαθέτει ικανές κλίσεις προς την αναρρόφηση των αντλιών, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση στερεών. Στον υγρό θάλαµο θα εγκατασταθεί και υποβρύχιος αναµείκτης για την ικανοποιητική ανάδευση των λυµάτων. Ο υγρός θάλαµος του αντλιοστασίου διαθέτει πλάκα οροφής µε ανοίγµατα κατάλληλων διαστάσεων για την επίσκεψή του καθώς και την ανέλκυση των αντλιών, του υποβρύχιου αναµείκτη και του εσχαροκάδου. Τα ανοίγµατα καλύπτονται µε αφαιρούµενα καλύµµατα από µπακλαβαδωτή λαµαρίνα. Σε επαφή µε τον υγρό θάλαµο του α/σ ανύψωσης κατασκευάζεται φρεάτιο δικλείδων όπου καταλήγουν οι σωληνώσεις κατάθλιψης των τριών αντλιών και εγκαθίστανται για την κάθε σωλήνωση τα κατάλληλα υδραυλικά εξαρτήµατα (εξαρµωτικά, αντεπίστροφα και δικλείδες). Το φρεάτιο δικλείδων καλύπτεται µε αφαιρούµενα καλύµµατα από µπακλαβαδωτή λαµαρίνα. Εντός του φρεατίου δικλείδων ευρίσκεται και ο συλλέκτης των σωληνώσεων των τριών αντλιών. Στον ίδιο χώρο θα γίνουν κατάλληλες διαµορφώσεις για την εγκατάσταση δοχείου χηµικού διαλύµατος, κατάλληλης αντλίας και νεφοποιητικής συσκευής για την χηµική απόσµηση του υγρού φρεατίου. ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15

17 Για τις περιπτώσεις πτώσης τάσης, προσφέρεται Η/Ζ εντός καταλλήλου περιβλήµατος έτσι ώστε να µειώνεται στο ελάχιστο η ηχορύπανση ( 50db super silent) και να είναι εφικτή η υπαίθρια εγκατάστασή του ΕΡΓΑ Π.Μ. Το αντλιοστάσιο ανύψωσης είναι κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα. Οι ωφέλιµες διαστάσεις του υγρού θαλάµου είναι: Μήκος L = 2.30 m Πλάτος W = 1.30 m Ύψος Η = 3.53 m Το µέγιστο αναµενόµενο βάθος υγρών είναι hw = 1.00 m. Οι ωφέλιµες διαστάσεις του φρεατίου δικλείδων είναι: Μήκος L = 2.42 m Πλάτος W = 1.20 m Ύψος Η = 2.42 m ΕΡΓΑ H.Μ. Το αντλιοστάσιο ανύψωσης διαθέτει τον ακόλουθο Η/Μ εξοπλισµό: Τρεις (3) υποβρύχιες αντλίες (η µία εφεδρεία) Έναν (1) υποβρύχιο αναδευτήρα µε διάταξη ανέλκυσης Υδραυλικά τεµάχια DN100 (δικλείδες, αντεπίστροφα, εξαρµοτικά κλπ) ιάταξη στήριξης ανέλκυσης αντλιών Κλίµακα επίσκεψης Ανοξείδωτο εσχαροκάδο 50mm µε διάταξη ανέλκυσης και οδηγούς Πλήρες σύστηµα χηµικής απόσµησης µε ψεκασµό Η/Ζ υπαίθριας εγκατάστασης σε ηχοµονωτικό περίβληµα ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ Η µονάδα αρχικής ανύψωσης απαιτεί την εγκατάσταση: Πέντε (5) πλωτηροδιακόπτες για τον αυτόµατο έλεγχο λειτουργίας των αντλιών και του υποβρύχιου αναµείκτη µέσω PLC. Αυτόµατη εκκίνηση στάση και εναλλαγή των αντλιών µέσω PLC Αυτόµατη εκκίνηση στάση του υποβρύχιου αναµείκτη 2.2 ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΡΓΟ ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ Το φρεάτιο εισόδου αποτελεί την κεφαλή των έργων επεξεργασίας. Η θέση του φρεατίου εισόδου είναι εντός του αποσµούµενου κτιρίου των ΕΕΛ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ Τα εισερχόµενα στο φρεάτιο άφιξης είναι τα ακόλουθα: ίδυµος θερµογαλβανισµένος καταθλιπτικός προσαγωγός των λυµάτων ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16

18 Τα εξερχόµενα από το φρεάτιο εισόδου είναι τα ακόλουθα: Τα εισερχόµενα λύµατα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Η λειτουργία του άφιξης είναι κατά κύριο λόγο υδραυλική. Το φρεάτιο αποτελείται από δύο θαλάµους που χωρίζονται από πιεζοθραυστικό τοιχίο (κόφτρα). Οι εισερχόµενοι καταθλιπτικοί αγωγοί εκβάλλουν στον πρώτο θάλαµο τις εισερχόµενες παροχές, µε την ανάλογη υδραυλική ενέργεια. Οι υδραυλικές συνθήκες είναι τυρβώδεις στον πρώτο θάλαµο. Οι δύο θάλαµοι επικοινωνούν µέσω ανοίγµατος στο κάτω µέρος του πιεζοθραυστικού τοιχίου, έτσι ώστε να επιτελείται εξουδετέρωση της υδραυλικής ενέργειας κατά τη διέλευση κάτω από την κόφτρα. Τα υγρά στον δεύτερο θάλαµο ευρίσκονται σε υδραυλικές συνθήκες σχετικής ηρεµίας, έτσι ώστε να συνεχίσουν χωρίς υδραυλικά προβλήµατα την µε βαρύτητα κατάντη πορεία τους προς τα έργα της εσχάρωσης. Σύµφωνα µε την Ε.Π.Ο. το φρεάτιο διαθέτει ζεύγος διαχυτών συνδεδεµένους µε το δίκτυο αερισµού της εξάµµωσης ΕΡΓΑ Π.Μ. Το φρεάτιο άφιξης είναι κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα τύπου IV για αντοχή στη χηµική διάβρωση από ενώσεις του θείου, και διαθέτει αφαιρούµενα καλύµµατα από µπακλαβαδωτή λαµαρίνα. Το πιεζοθραυστικό τοιχίο είναι επίσης κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα τύπου IV. Οι ωφέλιµες διαστάσεις του φρεατίου εισόδου είναι: Μήκος L = 1.05 m Πλάτος W = 0.95 m Ύψος Η = 0.70 m Το µέγιστο αναµενόµενο βάθος υγρών είναι hw = 0.22 m ΕΡΓΑ H.Μ. Το φρεάτιο εισόδου διαθέτει ζεύγος διαχυτών: ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ Το φρεάτιο εισόδου δεν απαιτεί την εγκατάσταση κανενός συστήµατος αυτοµατισµού ΕΣΧΑΡΙΣΜΟΣ Μετά την εκφόρτιση του φρεατίου υποδοχής και πιεζοθραύσεως εκκινεί το έργο της εσχάρωσης ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ Τα εισερχόµενα στον εσχαρισµό είναι τα ακόλουθα: Τα λύµατα και τα στραγγίσµατα από το πιεζοθραυστικό φρεάτιο µέσω διαύλου. ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17

19 ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ Τα εξερχόµενα από τον εσχαρισµό είναι τα ακόλουθα: Τα λύµατα και τα στραγγίσµατα, απαλλαγµένα από στερεά άνω των 6 mm, µέσω του διαύλου εσχάρωσης. Τα εξερχόµενα οδηγούνται µε βαρύτητα προς την κατάντη µονάδα εξάµµωσης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Η µονάδα της εσχάρωσης αποτελείται από 1+1 διαύλους εξοπλισµένους, ο πρώτος µε µία αυτοκαθαριζόµενη εσχάρα και ο δεύτερος µία απλή εσχάρα παράκαµψης. Η παράκαµψη από τη µηχανική εσχάρα στην απλή εσχάρα θα πραγµατοποιείται αυτόµατα µε υπερχείλιση σε περίπτωση βλάβης ή συντήρησης της µηχανικής εσχάρας. Η διάταξη των καναλιών είναι τέτοια ώστε σε περίπτωση βλάβης ή έµφραξης της µηχανικής εσχάρας τα λύµατα να υπερχειλίζουν αυτόµατα προς το κανάλι BY PASS της απλής εσχάρας, το οποίο είναι κατάλληλα υπερυψωµένο. Η λειτουργία της παράκαµψης εξασφαλίζεται όταν υπάρξει βλάβη στο σύστηµα καθαρισµού της µηχανικής εσχάρας, γεγονός το οποίο εκδηλώνεται µε την υπέρβαση της καθορισµένης στάθµης λυµάτων ανάντη της εσχάρας άνω του επιθυµητού ύψους υπερχείλισης. Παράλληλα, σε περίπτωση ηθεληµένης αποµόνωσης της µηχανικής εσχάρας για συντήρηση ή καθαρισµό µε το κλείσιµο των θυροφραγµάτων ανάντη και κατάντη, η παροχή θα διέρχεται και πάλι από την εσχάρα παράκαµψης. Το πλάτος του καναλιού ανάντη της εσχάρας είναι υπολογισµένο ώστε η ταχύτητα των λυµάτων να µην είναι κατώτερη των 0,3 m/sec για να αποφευχθούν αποθέσεις στους διαύλους ενώ η ταχύτητα µέσω των ράβδων, µε την εσχάρα φραγµένη κατά 15%, να µην υπερβαίνει το 1.20 m/sec. Τα κανάλια εσχάρωσης διαθέτουν κατάλληλες κλίσεις και υψόµετρα, ώστε σε περίπτωση µηδενικών παροχών να στραγγίζουν στην επόµενη µονάδα επεξεργασίας. Η συλλογή των εσχαρισµάτων από την µηχανική εσχάρα γίνεται µε µεταφορικό συµπιεστικό κοχλία προκειµένου να απορριφθούν τελικά σε κάδο. Τα στραγγίσµατα από τη διαδικασία µεταφοράς στράγγισης των εσχαρισµάτων καταλήγουν σε κανάλι και στη συνέχεια στο δίκτυο στραγγισµάτων των ΕΕΛ. Η συλλογή των εσχαρισµάτων από την απλή εσχάρα γίνεται χειροκίνητα µε δίκρανο. Τα εσχαρίσµατα αποµακρύνονται µε την βοήθεια δικράνου προς το αφαιρετό καλάθι στράγγισης το οποίο βρίσκεται όπισθεν της χειροκίνητης εσχάρας, για να µεταφερθούν στη συνέχεια στον κάδο εσχαρισµάτων. Τα εσχαρίσµατα που έχουν απορριφθεί στον κάδο, τόσο από την µηχανική εσχάρα όσο και από την απλή, µεταφέρονται µε µέριµνα του ήµου σε ειδικό χώρο απόρριψης. Η µονάδα εσχάρωσης θα βρίσκεται εντός του αποσµούµενου κτιρίου των ΕΕΛ ΕΡΓΑ Π.Μ. Η µονάδα της εσχάρωσης αποτελείται από 1+1 διαύλους κατασκευασµένους από οπλισµένο σκυρόδεµα τύπου IV για αντοχή στη χηµική διάβρωση από ενώσεις του θείου. Οι ωφέλιµες διαστάσεις του καναλιού της µηχανικής εσχάρας είναι: ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18

20 Μήκος L = 2.70 m Πλάτος W = 0.30 m Ύψος Η = 0.60 m Το µέγιστο αναµενόµενο βάθος υγρών είναι hw = 0.17 m. Οι ωφέλιµες διαστάσεις του καναλιού της απλής εσχάρας είναι: Μήκος L = 2.70 m Πλάτος W = 0.50 m Ύψος Η = 0.40 m ΕΡΓΑ Η.Μ. Η µονάδα εσχάρωσης διαθέτει τον ακόλουθο Η.Μ εξοπλισµό: Μηχανική εσχάρα µε ανοίγµατα 6mm Απλή εσχάρα µε ανοίγµατα 20mm κατασκευασµένη από ανοξείδωτες ράβδος ίκρανο για την αποµάκρυνση των εσχαρισµάτων από την απλή εσχάρα Καλάθι συλλογής εσχαρισµάτων απλής εσχάρας. Το καλάθι είναι αφαιρετό και κατασκευασµένο από διάτρητο ανοξείδωτο έλασµα µε ανοίγµατα µικρότερα του µεγέθους των συλλεγοµένων εσχαρισµάτων. Μεταφορικό συµπιεστικό κοχλία εσχαρισµάτων ύο (2) θυρογράγµατα ένα ανάντι και ένα κατάντι της µηχανικής εσχάρας προκειµένου να είναι δυνατή η συντήρηση και επισκευή της. Τα θυροφράγµατα θα κατασκευασθούν µε πλαίσια από ανοξείδωτο χάλυβα και θύρα από ανοξείδωτο χάλυβα. Κάδο εσχαρισµάτων ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ Η µονάδα εσχάρωσης περιλαµβάνει την εγκατάσταση: Αισθητήριο στάθµης και χρονοπρόγραµµα προκειµένου να ελέγχεται η εκκίνηση και παύση της µηχανικής εσχάρας. Αισθητήριο υπέρβασης µέγιστης στάθµης για συναγερµό. 2.3 ΕΞΑΜΜΩΣΗ - ΛΙΠΟΣΥΛΛΟΓΗ Προσφέρεται επιµήκης δίδυµος αεριζόµενος εξαµµωτής-λιποσυλλέκτης στον οποίο διαχωρίζονται οι κόκκοι της άµµου από τα λύµατα, ενώ συλλέγονται σε πλευρικό χώρο τα επιπλέοντα και τα λίπη. Ο αεριζόµενος εξαµµωτής έχει διαστασιολογηθεί για την αποµάκρυνση κόκκων άµµου ελάχιστης ιδεατής διαµέτρου 0,20 mm σε ποσοστό 100% για τη µέση θερινή παροχή της τελικής φάσης, και για την αποµάκρυνση κόκκων άµµου ελάχιστης ιδεατής διαµέτρου 0,25 mm σε ποσοστό 100% για τη θερινή παροχή αιχµής της τελικής φάσης. Η µονάδα εξάµµωσης θα ευρίσκεται εντός του αποσµούµενου κτιρίου των ΕΕΛ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ Τα εισερχόµενα στην εξάµµωση είναι τα ακόλουθα: Τα εσχαρισµένα λύµατα από το κανάλι της εσχάρωσης Πεπιεσµένος αέρας µέσω διαχυτών µεσαίας φυσσαλίδας ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19

21 2.3.2 ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ Τα εξερχόµενα από την εξάµµωση είναι τα ακόλουθα: Τα προεπεξεργασµένα λύµατα µέσω υπερχείλισης σε φρεάτιο εξόδου για να οδηγηθούν τελικά στο κανάλι µέτρησης παροχής. Η πλυµένη άµµος σε κάδο αποκοµιδής Τα συλλεχθέντα λίπη σε φρεάτιο λιπών Τα στραγγίσµατα από τη διαδικασία πλύσης και στράγγισης της αµµολάσπης, καθώς και τα υποκείµενα υγρά από το φρεάτιο λιπών, που καταλήγουν στο δίκτυο στραγγισµάτων των ΕΕΛ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Η µονάδα εξάµµωσης θα κατασκευασθεί κατάντη της εσχάρωσης. Η είσοδος των λυµάτων στην κάθε δεξαµενή θα ελέγχεται µέσω ανοξείδωτων θυροφραγµάτων αποµόνωσης. Η έξοδος των λυµάτων γίνεται µετά από διέλευση από βυθισµένα διαφράγµατα (κόφτρες), µέσω υπερχειλιστών λεπτής στέψης σε όλο το πλάτος του εξαµµωτή, ώστε η διακύµανση της ελεύθερης στάθµης του υγρού στις δεξαµενές να µην δηµιουργεί προβλήµατα στην σάρωση των ελαίων και ταυτόχρονα να µην δηµιουργείται µεγάλη διακύµανση στην επιµήκη ταχύτητα των 0.3 m/sec. Για την διατήρηση σταθερής ταχύτητας των λυµάτων εντός του εξαµµωτή και για να αποφευχθεί η εναπόθεση των οργανικών µαζί µε την καθιζάνουσα άµµο, διοχετεύεται αέρας στην δεξαµενή του εξαµµωτή. Η παροχή του αέρα ανά µέτρο µήκους του εξαµµωτή είναι 12 Nm3/h. Η προσφεροµένη παροχή του αέρα έχει προσαυξηθεί κατά ποσοστό >25% της θεωρητικής παροχής για λόγους ασφάλειας και για να καλύπτεται η ταυτόχρονη λειτουργία των αεραντλιών αµµολάσπης της εξάµµωσης ή των αεριζοµένων εξαφριστών των δεξαµενών IMHOFF σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Ο αερισµός παράγεται µέσω φυσητήρων και κατανέµεται µέσω συστήµατος σωληνώσεων και διαχυτήρων στη δεξαµενή του εξαµµωτή. Προσφέρονται 2 (1+1) φυσητήρες (ένας σε λειτουργία και ένας εφεδρικός κυκλικά εναλλασσόµενοι) όπως υπολογίζεται στα οικεία κεφάλαια. Οι διαχυτήρες είναι τύπου µεσαίας φυσαλίδας και θα τοποθετηθούν κατά µήκος της δεξαµενής στην πλευρά µε την µικρότερη κλίση. Οι διαχυτήρες θα είναι από πολυβουταδιένιο τύπου clogfree σε σχήµα δίσκου. Προσφέρονται 6 διαχυτήρες ανά κλάδο, συνδεδεµένοι µε αγωγό ¾ και µε µία σφαιρική δικλείδα ανά διαχυτήρα. Εκάστη σωλήνωση διαχυτού (drop pipe) φέρει δικλείδα αποµόνωσης, δικλείδα ρύθµισης και ρακόρ αποσύνδεσης. Η προσφεροµένη διάταξη επιτρέπει την εξαγωγή των διαχυτήρων χωρίς να απαιτηθεί η εκκένωση της δεξαµενής. Γι αυτό έχει προβλεφθεί ειδικός τρόπος στήριξης των σωλήνων τροφοδοσίας των διαχυτών. Το σωληνωτό δίκτυο διανοµής φέρει αντίστοιχη δικλείδα αποµόνωσης. Η καθιζάνουσα άµµος συλλέγεται σε δύο (2) κωνοειδείς εκβαθύνσεις (µία σε κάθε κλάδο) εξοπλισµένες µε αεραντλίες αµµολάσπης. Η κάθε αεραντλία τροφοδοτείται µε αέρα από το κοινό δίκτυο αέρος της µονάδας, µέσω δικλείδων που θα ενεργοποιούνται χειρονακτικά ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Το αναρροφούµενο µίγµα νερού - άµµου οδηγείται στην διάταξη σακκόφιλτρου η οποία βρίσκεται εντός του κτιρίου των ΕΕΛ. ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20

22 Τα στραγγίσµατα από τη διαδικασία πλύσης και στράγγισης της αµµολάσπης, καθώς και τα υποκείµενα υγρά από το φρεάτιο λιπών καταλήγουν στη δεξαµενή εξάµµωσης. Η µονάδα εξάµµωσης διαθέτει και διάταξη ολικής παράκαµψης προς το α/σ διάθεσης µέσω θυροφράγµατος παράκαµψης του καναλιού προσαγωγής. Τα έλαια, τα λίπη και οι αφροί συλλέγονται σε πλευρικό κανάλι ηρεµίας, που χωρίζεται από την κυρίως δεξαµενή εξάµµωσης µε κόφτρα. Στον κάθε κλάδο, η συλλογή των επιπλεόντων λιπών και ελαίων γίνεται µε στιγµιαίο υποβιβασµό της στάθµης υπερχείλισης µέσω χειροκίνητα ρυθµιζόµενου υπερχειλιστή λεπτής στέψης, για να οδηγηθούν σε κοινό φρεάτιο - δεξαµενή αποθήκευσης από όπου θα αποµακρύνονται µέσω βυτιοφόρου όποτε απαιτείται. Τα υποκείµενα υγρά (στραγγίσµατα) θα επιστρέφουν στη δεξαµενή εξάµµωσης µέσω µικρής υποβρύχιας αντλίας στραγγισµάτων εγκατεστηµένης στον πυθµένα του φρεατίου αφρών ΕΡΓΑ Π.Μ. Η δεξαµενή εξάµµωσης απολίπανσης είναι ορθογωνικής κάτοψης, κατασκευασµένη από οπλισµένο σκυρόδεµα. Ο πυθµένας της δεξαµενής διαθέτει κλίση προς το κέντρο, όπου συγκεντρώνεται η άµµος. Η διατοµή της δεξαµενής είναι πυραµιδοειδής. Οι ωφέλιµες διαστάσεις της δεξαµενής είναι: Μήκος L = 2.50 m ωφέλιµο Πλάτος W = 1.00 m εξάµµωση + 0,50 m απολίπανση Ύψος Η = 1,50 m άνω του κώνου Στον πυθµένα της κάθε δεξαµενής διαµορφώνεται µία εκβάθυνση τύπου ανεστραµµένης πυραµίδας για την συλλογή της άµµου. Οι ωφέλιµες διαστάσεις της κάθε πυραµιδοειδούς εκβάθυνσης είναι: Μήκος L = 2,75 m Πλάτος W = 0,50 m Βάθος Η = 0,50 m (µετρούµενο από τη στάθµη πυθµένα της δεξαµενής) Ο χώρος λιποσυλλογής διαχωρίζεται από το χώρο εξάµµωσης µε τοιχείο από οπλισµένο σκυρόδεµα κατά µήκος της δεξαµενής. Τα υγρά επικοινωνούν µεταξύ των χώρων εξάµµωσης και απολίπανσης µέσω ανοιγµάτων στο χαµηλότερο σηµείο του διαχωριστικού τοιχείου. Οι πυθµένες των έργων εξάµµωσης - λιποσυλλογής διαθέτουν δάπεδα µε τσιµεντοκονία ΕΡΓΑ Η.Μ. Η εξάµµωση λιποσυλλογή διαθέτει τον ακόλουθο Η.Μ εξοπλισµό: ύο (2) θυροφράγµατα αποµόνωσης ύο (2) υπερχειλιστές λεπτής στέψης εξάµµωσης ύο (1+1) φυσητήρες 12 ιαχυτές αέρα (6+6) ύο (1+1) αεραντλίες (air lifts) ύο υπερχειλιστές φρεατίου λιπών, µεταβλητής στάθµης ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 21

23 Μία (1) διάταξη σακκόφιλτρου Ένας (1) κάδος συλλογής άµµου Μία (1) υποβρύχια αντλία στραγγισµάτων στο φρεάτιο αφρών Ο κάθε φυσητήρας περιλαµβάνει τον παρακάτω βοηθητικό εξοπλισµό: Βαλβίδες ασφαλείας Φίλτρα εισαγωγής αέρα Σιγαστήρες εξόδου - εισόδου ικλείδες αντεπιστροφής ικλείδες αποµόνωσης Ελαστικούς αντικραδασµικούς συνδέσµους εξαγωγής Αντικραδασµικά στηρίγµατα βάσης ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ Η εξάµµωση λιποσυλλογή διαθέτει τον ακόλουθο αυτοµατισµό: Χρονοδιακόπτες για τον έλεγχο λειτουργίας και εναλλαγής των φυσητήρων 2.4 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Ο υδραυλικός έλεγχος και η µέτρηση της παροχής γίνονται σε ανοικτή διώρυγα µε την τοποθέτηση στένωσης τύπου PARSHALL ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ Τα εισερχόµενα στον µετρητή παροχής είναι τα ακόλουθα: Τα εσχαρισµένα λύµατα από την εσχάρωση ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ Τα εξερχόµενα από τον µετρητή παροχής είναι τα ακόλουθα: Τα λύµατα µέσω του καναλιού του µετρητή παροχής που καταλήγουν στο φρεάτιο εισόδου της εξάµµωσης - λιποσυλλογής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Η στένωση Parshall τοποθετείται κατάντη της εσχάρωσης οπότε εξασφαλίζονται οι απαραίτητες συνθήκες ελέγχου της ροής. Η διαστασιολόγηση του διαύλου και της στένωσης έχει γίνει για την επαυξηµένη παροχή αιχµής της τελικής φάσης σχεδιασµού. Στην στένωση Parshall της προεπεξεργασίας γίνεται µέτρηση παροχής µέσω µετρητού στάθµης υπερήχων. Για την ορθή λειτουργία της στένωσης τύπου PARSHALL εξασφαλίζεται: Η διαφορά στάθµης ανάντι και κατάντι της στένωσης να µην ξεπερνάει το 75% Η στένωση τοποθετείται σε απόσταση 10 b από την αρχή της διώρυγας όπου b το πλάτος εισόδου της προκατασκευασµένης διώρυγας. Έτσι η ροή οµαλοποιείται και στο σηµείο της µέτρησης εξασφαλίζονται συνθήκες οµοιόµορφης ροής. ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22

24 Η µονάδα µέτρησης της παροχής έχει προβλεφθεί εντός του µελλοντικού αποσµούµενου κτιρίου προεπεξεργασίας ΕΡΓΑ Π.Μ. Η στένωση Parshall τοποθετείται κατάντη της εξάµµωσης σε κανάλι κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα µε τσιµεντοκονία στον πυθµένα. Οι ωφέλιµες διαστάσεις του καναλιού ανάντη της στένωσης είναι: Μήκος L = 3.27 m Πλάτος W = 0.25 m Ύψος Η = 0.45 m Το µέγιστο αναµενόµενο βάθος υγρών είναι hw = 0.23 m ΕΡΓΑ Η.Μ. Ο µετρητής παροχής διαθέτει τον ακόλουθο Η.Μ εξοπλισµό: Μετρητή στάθµης υπερήχων µε ποµπό σήµατος Προκατασκευασµένο ανοξείδωτο δίαυλο µε στένωση Parshall ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ Ο µετρητής παροχής διαθέτει το ακόλουθο σύστηµα αυτοµατισµού: Αισθητήριο στάθµης τύπου υπερήχων µε τοπική ένδειξη Ποµπό σήµατος 4-20 ma 2.5 ΕΞΑΜΕΝΕΣ IMHOFF Η πρωτοβάθµια καθίζηση και η αναερόβια χώνευση της ιλύος επιτελούνται στη δηµοπρατούµενη φάση σε δύο ορθογωνικές δεξαµενές IMHOFF ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ Τα εισερχόµενα στις καθιζήσεις είναι: Τα προεπεξεργασµένα υγρά, από τα φρεάτια εξόδου της εξάµµωσης µέσω αγωγών CS DN160 που εισέρχονται στις δεξαµενές καθίζησης µέσω διάταξης υπερχείλισης που εξασφαλίζει την οµοιόµορφη διανοµή της ροής χωρίς τη δηµιουργία ρευµάτων και αναταράξεων ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ Τα εξερχόµενα από τις καθιζήσεις είναι: Τα διαυγασµένα λύµατα µέσω οδοντωτών υπερχειλιστών Η καθιζάνουσα λάσπη από τον χώρο αποθήκευσης ιλύος µέσω CS DN100 Τα επιπλέοντα από την επιφάνεια των δεξαµενών µέσω προς την δεξαµενή λιπών ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 23

25 Οι δεξαµενές είναι κατασκευασµένες από οπλισµένο σκυρόδεµα και ευρίσκονται εντός του αποσµούµενου κτιρίου των ΕΕΛ. Η κάθε µία δεξαµενή IMHOFF αποτελείται από µία δεξαµενή καθίζησης και κάτω από την καθίζηση υπάρχει διαµορφωµένος κατάλληλος χώρος αποθήκευσης χώνευσης της πρωτοβάθµιας ιλύος. Η δεξαµενή καθίζησης της κάθε γραµµής, κατασκευάζεται για την διαύγαση των εισερχοµένων υγρών. Προσφέρονται δύο όµοιες ορθογωνικές δεξαµενές, µε κάθετα τοιχεία υπό γωνία 60 που δηµιουργούν κωνική εκβάθυνση µε κατά µήκος σχισµή πλάτους 13 εκ. στον πυθµένα της καθίζησης. Η πρωτοβάθµια ιλύς καθιζάνει στην κωνική εκβάθυνση και στη συνέχεια, µέσω της σχισµής εισέρχεται εντός του χώρου αναερόβιας αποθήκευσης χώνευσης της πρωτοβάθµιας ιλύος, όπου παραµένει σε κατάσταση ηρεµίας και αναερόβιας χώνευσης, µέχρι την περιοδική αποκοµιδή της µε βυτιοφόρο για τη µεταφορά της στις ΕΕΛ Μύρινας για περαιτέρω επεξεργασία. Η κάθε δεξαµενή τροφοδοτείται µέσω δικτύου αγωγών CS DN150. Η ροή των εισερχοµένων υγρών εισέρχεται στις δεξαµενές καθίζησης µέσω υπερχειλιστικής διάταξης διανοµής που εξασφαλίζει την οµοιόµορφη διανοµή της ροής σε όλο το πλάτος της δεξαµενής. Η απαγωγή του διαυγασµένου υγρού γίνεται µε υπερχείλιση µέσω αναρτηµένου ανοξείδωτου καναλιού. Προσφέρεται σχεδιασµός της µονάδας και του εξοπλισµού της µε τρόπο ώστε να µη διαφεύγει επιπλέουσα ιλύς ή άλλα επιπλέοντα µε το διαυγασµένο υγρό µε την εγκατάσταση διαφράγµατος περιορισµού των επιπλεόντων. Η διαστασιολόγηση των καναλιών συλλογής του υπερχειλίζοντος διαυγασµένου υγρού έχει γίνει ώστε η εκφόρτιση των υπερχειλιστών να συντελείται µε ελεύθερη πτώση. Σε αναρτηµένο ανοξείδωτο δίαυλο στο άκρο εξόδου της δεξαµενής γίνεται η έξοδος του διαυγασµένου υγρού µέσω υπερχείλισης σε κανάλι που φέρει οδοντωτούς υπερχειλιστές. Όλο το συγκρότηµα υπερχείλισης είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Εξωτερικά του υπερχειλιστή, τοποθετείται φράγµα επιπλεόντων από ανοξείδωτο χάλυβα, που εµποδίζει την ενδεχόµενη διέλευση επιπλέουσας ιλύος πάνω από τον υπερχειλιστή. Το φράγµα συνδέεται απευθείας µε τον οδοντωτό υπερχειλιστή µε ειδικά προκατασκευασµένα τεµάχια Το κανάλι υπερχείλισης έχει συνεχή κλίση και καταλήγει σε δίκτυο αγωγών εξόδου κοινό και για τους δύο κλάδους. Σε µηδενικές παροχές εξασφαλίζεται πλήρης αποστράγγιση του καναλιού στο δίκτυο εξόδου. Στον πυθµένα της κάθε δεξαµενής IMHOFF, κάτω από τον χώρο της καθίζησης, διαµορφώνονται δύο χοάνες σε σχήµα αντίστροφης πυραµίδας όπου συλλέγονται τα στερεά (ιλύς) και αποθηκεύονται σε συνθήκες αναερόβιας χώνευσης. Η αποκοµιδή της ιλύος γίνεται περιοδικά, όταν η στάθµη ιλύος φτάσει σε απόσταση m κάτω από τη σχισµή πυθµένα της καθίζησης (υψηλή στάθµη ιλύος). Ο έλεγχος της υψηλής στάθµης της ιλύος, γίνεται λαµβάνοντας δείγµατα ιλύος από τη συγκεκριµένη στάθµη, µέσω σταθερής εγκατεστηµένης σωλήνωσης δειγµατοληψίας µε δικλείδα. Η περιοδική απαγωγή της ιλύος επιτυγχάνεται µε βαρύτητα από δύο σωληνώσεις στο κατώτερο σηµείο των πυραµίδων (µία σωλήνωση για κάθε χοάνη) µέσω αγωγών DN100 µε διάταξη αποµόνωσης. Για την εξασφάλιση ύπαρξης κατάλληλης βιοµάζας για τη συνεχή αναερόβια χώνευση της ιλύος, η περιοδική απαγωγή της ιλύος θα περιορίζεται σε ποσοστό περίπου 50% της δυναµικότητας αποθήκευσης ιλύος της µονάδας, κάτι που θα επιτυγχάνεται µε τη δυνατότητα δειγµατοληψίας από το σηµείο ελάχιστης στάθµης ιλύος. Ο έλεγχος της ελάχιστης στάθµης της ιλύος, γίνεται ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 24

26 λαµβάνοντας δείγµατα ιλύος από τη συγκεκριµένη στάθµη, µέσω σταθερής εγκατεστηµένης σωλήνωσης δειγµατοληψίας µε δικλείδα. Τα επιπλέοντα που θα συλλέγονται στην επιφάνεια της καθίζησης και θα συσσωρεύονται στην περιοχή της κόφτρας εξόδου, θα µπορούν να συλλέγονται περιοδικά µε τη χρήση εγκατεστηµένου αεριζόµενου εξαφριστή, για να οδηγηθούν στο φρεάτιο αφρών της εξάµµωσης. Τα επιπλέοντα από το φρεάτιο αφρών προβλέπεται να αποκοµίζονται περιοδικά µε βυτιοφόρο όχηµα. Τα αέρια από την αναερόβια χώνευση της ιλύος θα διαφεύγουν µέσω δύο αεριοαγωγών υπό τη µορφή καναλιών παραλλήλων προς τις καθιζήσεις. Στην επιφάνεια των αεριοαγωγών, αναµένεται η δηµιουργία αφρών, οι οποίοι θα συλλέγονται περιοδικά µε τη χρήση εγκατεστηµένων αεριζόµενων εξαφριστών, για να οδηγηθούν στο φρεάτιο αφρών της εξάµµωσης ΕΡΓΑ Π.Μ. Οι δύο δεξαµενές Imhoff έχουν ορθογωνική κάτοψη, διαθέτουν κεκλιµένα τοιχεία καθίζησης και ειδικά διαµορφωµένο πυθµένα που οδηγεί σε δύο πυραµιδοειδείς εκβαθύνσεις. Η κάθε µία δεξαµενή Imhoff έχει τις ακόλουθες διαστάσεις: Μήκος συνολικό L = 8.60 m Πλάτος συνολικό W = 5,30 m Ύψος συνολικό Η = 6.60 m Μήκος καθίζησης Ls = 7.00 m Ύψος καθίζησης Ηs= 4.00 m Πλάτος καθίζησης Ws= 3.50 m Γωνία τοιχείων καθίζησης 60 Γωνία τοιχείων χώρου ιλύος 40 Πλάτος αεριοαγωγών Wg= 0.60 m ΕΡΓΑ Η.Μ. Οι δεξαµενές Imhoff διαθέτουν τον ακόλουθο Η.Μ εξοπλισµό: Έξι (6) διατάξεις συλλογής επιπλεόντων, τύπου αεριζόµενου εξαφριστή ύο (2) ανοξείδωτα κανάλια οδοντωτής υπερχείλισης µε διάφραγµα ηρεµίας Τέσσερεις (4) δικλείδες αποµόνωσης DN100 για την αφαίρεση ιλύος Τέσσερεις (4) δικλείδες αποµόνωσης DN80 για την δειγµατοληψία ιλύος ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ Οι δεξαµενές Imhoff δεν διαθέτουν συστήµατα αυτοµατισµού. Οι διαδικασίες ελέγχου και αποκοµιδής της ιλύος θα γίνονται περιοδικά και χειροκίνητα από το προσωπικό λειτουργίας των ΕΕΛ. 2.6 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ Η απολύµανση του συνόλου των επεξεργασµένων εκροών επιτελείται µε προσθήκη χλωρίου σε ανοικτή δεξαµενή µε µαιναδρική διαδροµή. Στο τέλος της χλωρίωσης κατασκευάζεται και δεξαµενή αποχλωρίωσης. ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25

27 Η απολύµανση κατασκευάζεται για να καλύψει και τις ανάγκες τις 40ετίας ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ Τα εισερχόµενα στην απολύµανση είναι: Τα διαυγασµένα λύµατα που εξέρχονται από τις δεξαµενές Imhoff µέσω δικτύου αγωγών DN ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ Τα εξερχόµενα από την απολύµανση είναι: Τα λύµατα που έχουν υποστεί απολύµανση, προς το α/σ τελικής διάθεσης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Η απολύµανση γίνεται µε υδατικό διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου (ΝaΟCl) περιεκτικότητας 14% σε ενεργό χλώριο στην δεξαµενή χλωρίωσης εξαµενή χλωρίωσης Στη δεξαµενή χλωρίωσης γίνεται η επαφή του χλωρίου µε τα λύµατα. Η δεξαµενή χλωρίωσης φέρει εσωτερικά τοιχία για την µεγιστοποίηση της διαδροµής των υγρών και µετατροπή της ροής σε εµβολική. Η προσθήκη του διαλύµατος NaΟCl γίνεται στο άκρο εισόδου της δεξαµενής, όπου επικρατούν συνθήκες µέγιστης τύρβης, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης ανάµειξη. Στο κατάντη άκρο της δεξαµενής χλωρίωσης κατασκευάζεται διαχωριστικό τοιχείο από οπλισµένο σκυρόδεµα, εξοπλισµένο µε ανοξείδωτο υπερχειλιστή λεπτής στέψης για την υπερχείλιση των χλωριωµένων υγρών σε ανεξάρτητο χώρο αποχλωρίωσης. Η δεξαµενή χλωρίωσης έχει διαστασιολογηθεί µε βάση τις παρακάτω παραδοχές: Ελάχιστος χρόνος επαφής των λυµάτων µε το χλώριο ΜΙΝ για την θερινή παροχή της 40ΕΤΙΑΣ εξαµενή αποχλωρίωσης Στη διαµορφωµένη δεξαµενή αποχλωρίωσης γίνεται η επαφή διαλύµατος NaHSO3 µε τα λύµατα για την εξουδετέρωση πιθανού υπολειµµατικού χλωρίου. Η δεξαµενή έχει διαστασιολογηθεί για χρόνο επαφής των λυµάτων µε το χλώριο 1.80>1 min κατά την παροχή αιχµής τελικής φάσης, ενώ ο αυτοµατισµός θα ρυθµισθεί για λειτουργία όταν εντοπίζεται υπολειµµατικό χλώριο 0.5 mg/l.. Στο κατάντη άκρο της δεξαµενής αποχλωρίωσης προσφέρεται υπερχειλιστής λεπτής στέψης για την υπερχείλιση των χλωριωµένων υγρών στο αντλιοστάσιο εξόδου. Θα εγκατασταθεί ταχύστροφος αναδευτήρας για την ταχεία ανάµειξη των υγρών µε το διάλυµα NaHSO Συγκροτήµατα Χλωρίωσης - Αποχλωρίωσης ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 26

28 Ο παραπάνω εξοπλισµός θα εγκατασταθεί στο κτίριο των ΕΕΛ. Το συγκρότηµα χλωριωτή αποτελείται από 2 (1+1) δοσοµετρικές αντλίες και 1 δοχείοαποθήκευσης χλωρίου 1500lt και 1 ηµερήσιας κατανάλωσης 250 lt τα οποία έχουν διαστασιολογηθεί σύµφωνα µε τις ανάγκες δοσοµέτρησης της τελικής Φάσης. Επίσης θα εγκατασταθούν 2 (1+1) δοσοµετρικές αντλίες αποχλωρίωσης καθώς και 1 δοχείο αποθήκευσης διαλύµατος θειώδους νατρίου 50 lt τα οποία έχουν διαστασιολογηθεί σύµφωνα µε τις ανάγκες δοσοµέτρησης της τελικής Φάσης. Με αναλυτικούς υπολογισµούς τεκµηριώνεται ότι η ποσότητα του δοσοµετρούµενου χλωρίου είναι επαρκής, ώστε µε την χλωρίωση να επιτυγχάνεται µείωση κολοβακτηριδίων σύµφωνα προς τα οριζόµενα στους όρους εκβολής. Προσφέρεται δυνατότητα ρύθµισης της παροχής από 0 έως 100% της ονοµαστικής παροχής της αντλίας ΕΡΓΑ Π.Μ. Η δεξαµενή χλωρίωσης έχει τις ακόλουθες ωφέλιµες (εσωτερικές) διαστάσεις: Μήκος L = 3.65 m Πλάτος W = 1.50 m Ύψος Η = 3.35 m Το µέγιστο αναµενόµενο βάθος υγρών είναι hw = 2.15 m. Η δεξαµενή διαχωρίζεται σε µαιανδρική διάταξη µε τη χρήση διαχωριστικών τοιχίων. Η δεξαµενή αποχλωρίωσης έχει τις ακόλουθες διαστάσεις: Μήκος L = 1.50 m Πλάτος W = 0.50 m Ύψος Η = 3.35 m Το µέγιστο αναµενόµενο βάθος υγρών είναι hw = 2.00 m ΕΡΓΑ Η.Μ. Η χλωρίωση - αποχλωρίωση διαθέτει τον ακόλουθο Η.Μ εξοπλισµό: ύο (1+1) δοσοµετρικές αντλίες NaOCL Ένα (1) δοχείο αποθήκευσης NaOCL 1500lt ύο (1+1) δοχεία ηµερήσιας λειτουργίας 250 lt ύο (1+1) δοσοµετρικές αντλίες NaHSO3 Ένα (1) δοχείο αποθήκευσης NaHSO3 50lt Ένα (1) υποβρύχιο αναδευτήρα ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ Η χλωρίωση - αποχλωρίωση διαθέτει τον ακόλουθο αυτοµατισµό: Σήµα ελέγχου λειτουργίας των αντλιών χλωρίωσης από τον µετρητή παροχής στην είσοδο ιάταξη για κυκλική εναλλαγή των δοσιµετρικών αντλιών χλωρίωσης προκειµένου να εξασφαλίζεται η οµοιόµορφη φθορά τους Προστασία όλων των δοσιµετρικών αντλιών από ξηρά λειτουργία Μετρητής υπολειµµατικού χλωρίου (στο α/σ διάθεσης) για τον έλεγχο των δοσοµετρικών αντλιών ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27

29 ιάταξη για κυκλική εναλλαγή των δοσιµετρικών αντλιών αποχλωρίωσης προκειµένου να εξασφαλίζεται η οµοιόµορφη φθορά τους 2.7 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΟ ΟΥ Το αντλιοστάσιο εξόδου κατασκευάζεται για την τελική διάθεση του συνόλου των λυµάτων και στραγγισµάτων προς τη διάταξη υποθαλάσσιας διάθεσης ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ Τα εισερχόµενα στο αντλιοστάσιο ανύψωσης είναι τα ακόλουθα: Τα χλωριωµένα προεπεξεργασµένα λύµατα από την Ε.Ε.Λ. Οι παρακάµψεις των εσχαρισµένων λυµάτων ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ Τα εξερχόµενα από το αντλιοστάσιο ανύψωσης είναι τα ακόλουθα: Τα προεπεξεργασµένα χώριωµένα λύµατα προς το έργο υποθαλάσσιας διάθεσης µέσω καταθλιπτικού αγωγού HDPE 10at Φ140. Η υπερχείλιση του υγρού θαλάµου προς τη θάλασσα µέσω αγωγού HDPE 10at Φ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Τα εισερχόµενα λύµατα υπερχειλίζουν από το φρεάτιο αποχλωρίωσης και καταλήγουν σε υγρό φρεάτιο α/σ. Στον υγρό θάλαµο τα λύµατα αναρροφώνται από τις υποβρύχιες αντλίες διάθεσης. O υγρός θάλαµος είναι εξοπλισµένος µε τρεις (2+1 εφεδρ.) υποβρύχιες αντλίες, οι οποίες καταθλίβουν τα λύµατα προς καταθλιπτικό αγωγό HDPE 10at Φ140 ο οποίος τροφοδοτεί το έργο υποθαλάσσιας διάθεσης. Οι αντλίες είναι διαστασιολογηµένες για το έτος 2022, ενώ οι αγωγοί και το α/σ για την τελική φάση, έτος Ο πυθµένας του υγρού θαλάµου διαθέτει ικανές κλίσεις προς την αναρρόφηση των αντλιών, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση στερεών. Στη στέψη των δεξαµενών δηµιουργείται δάπεδο µε αφαιρούµενες γραδελάδες όπου στηρίζονται οι σωληνώσεις κατάθλιψης των τριών αντλιών και εγκαθίστανται για την κάθε σωλήνωση τα κατάλληλα υδραυλικά εξαρτήµατα (εξαρµωτικά, αντεπίστροφα και δικλείδες) ΕΡΓΑ Π.Μ. Το αντλιοστάσιο εξόδου είναι κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα. Οι ωφέλιµες διαστάσεις του υγρού θαλάµου είναι: Μήκος L = 1.50 m Πλάτος W = 1.00 m Ύψος Η = 3.50 m Το µέγιστο αναµενόµενο βάθος υγρών είναι hw = 2.10 m. ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 28

30 2.7.5 ΕΡΓΑ H.Μ. Το αντλιοστάσιο ανύψωσης διαθέτει τον ακόλουθο Η/Μ εξοπλισµό: Τρεις (3) υποβρύχιες αντλίες (η µία εφεδρεία) Υδραυλικά τεµάχια DN100 (δικλείδες, αντεπίστροφα, εξαρµοτικά κλπ) ιάταξη στήριξης ανέλκυσης αντλιών ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ Η µονάδα αρχικής ανύψωσης απαιτεί την εγκατάσταση: Πέντε (5) πλωτηροδιακόπτες για τον αυτόµατο έλεγχο λειτουργίας των αντλιών µέσω PLC. Αυτόµατη εκκίνηση στάση και εναλλαγή των αντλιών µέσω PLC ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 29

31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30

32 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31

33 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 32

34 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 33

35 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 34

36 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 35

37 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 36

38 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 37

39 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 38

40 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 39

41 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 40

42 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 41

43 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 42

44 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 43

45 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 44

46 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 45

47 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 46

48 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 47

49 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 48

50 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 49

51 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 50

52 ΑΓΩΓΟΣ #2 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 51

53 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 52

54 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 53

55 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 54

56 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 55

57 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 56

58 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 57

59 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 58

60 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 59

61 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 60

62 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 61

63 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 62

64 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 63

65 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 64

66 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 65

67 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 66

68 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 67

69 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 68

70 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 69

71 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 70

72 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71

73 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 72

74 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 73

75 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 74

76 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 75

77 ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 76

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ Σελίδα 1 από 9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.- Τόπος Εγκατάστασης: Πόλη-Δημ. Διαμ.: ΣΚΙΑΘΟΣ περιοχή: ΞΑΝΕΜΟ Δήμος: ΣΚΙΑΘΟΥ Οδός:...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) 1.ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 1.1 Φρεάτιο Άφιξης 1.2 Αντλιοστάσιο Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1.1 Εισαγωγή... 2 1.1.2 Δεδομένα σχεδιασμού... 2 1.1.3 Αιτιολόγηση και φιλοσοφία σχεδιασμού προτεινόμενης λύσης... 4 1.1.4 Γενική περιγραφή του έργου... 6 1.1.5

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση: ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Τ.Κ. : 33 100 Πληρ.: Τηλ.: 2265028347 Fax: 2265022157 ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Έκθεση έχει ως σκοπό την την πρόταση αναβάθμισης της Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ούτως ώστε η τελική εκροή να μπορεί να οδηγηθεί για επαναχρησιμοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcompact K παραδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo

Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo Οικονοµικός Εύκολος στη συντήρηση Άοσµος και διακριτικός Σίγουρος στην απόδοση Πιστοποιηµένος Μια µικρή επένδυση µε µεγάλο όφελος Βιολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS Η ΜΕΘΟΔΟΣ SBR Η μέθοδος SBR (Sequential Batch Reactor) για τη βιολογική επεξεργασία λυμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR)

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR) aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 aquabio SBR ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.2.1 Φρεάτιο εισόδου, αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης, εσχάρωση... 3 Φρεάτιο εισόδου... 3 Θέσεις εκκένωσης βυτιοφόρων, Φρεάτια υποδοχής λυμάτων - βοθρολυμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ PE

ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ PE ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ PE ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΣΧΑΡΑ 500 1000 L ΣΕΛ. 1 ΣΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ 4 150 ΙΣΟ ΥΝΑΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΕΛ. 2 ΜΟΝΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 5 30 ΙΣΟ ΥΝΑΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΕΛ. 4 ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥ- ΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕ- ΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ταχ. /νση: Λιμένας Θάσου ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων

Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων -1- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η περιγραφόµενη τεχνική λύση στην επεξεργασία αστικών λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής p max / γ Προδιαγραφές δικτύων: μέγιστες πιέσεις Για την προστασία των ευάλωτων σημείων του δικτύου (π.χ. συνδέσεις αγωγών), των εσωτερικών υδραυλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ. Πίνακας Περιεχοµένων

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ. Πίνακας Περιεχοµένων ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Πίνακας Περιεχοµένων 2. ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ... 1 2.1 ΓΕΝΙΚΑ... 1 2.2. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ... 1 2.2.1. Πιεζοθραυστικό φρεάτιο άφιξης... 1 2.2.2. Eσχάρωση... 1 2.2..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων νήσου Θηρασίας (Ν2000a)» 1.276.000 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N2000a\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000a/5247/B02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.Π.Μ.Σ.«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε θέµα «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας CE Θωρακίσεις ασφαλείας από ατύχημα Η εσχάρα VANGUARD V2 διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο Ο όμιλος ΙΤΑ, μέσω της θυγατρικής εταιρίας του «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε.», έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί στη Μήλο, από το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ17ΛΚ-9ΕΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Μ17ΛΚ-9ΕΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ΠΙΘΑΡΙ 73100 ΧΑΝΙΑ Τηλ. 28210 36223 & Fax: 28210 36288 e-mail: zoumad@deyax.org.gr ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου.

Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου. Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου. Οι τρεις βασικές διεργασίες οι οποίες διακρίνονται στην επεξεργασία των λυμάτων σε εργοστάσια τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3 ΕΝΕΡΓΟΣ ΙΛΥΣ Τύπος Χαµηλή φόρτιση Μέση Φόρτιση Υψηλή Φόρτιση F/M Kg BOD 5 / kg SS.d F/M < 0,15 F/M < 0,07 0,15F/M> 0,4 Φορτίο BOD (Cv) Kg BOD 5 / m 3.d Cv

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη)

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Αθήνα 2004 ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-10-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 10 Αντλήσεις 03 Αντλήσεις Υποβιβασµού Υδροφόρου Ορίζοντα 00 -

ΠΕΤΕΠ 08-10-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 10 Αντλήσεις 03 Αντλήσεις Υποβιβασµού Υδροφόρου Ορίζοντα 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-10-03-00 08 Υδραυλικά Έργα 10 Αντλήσεις 03 Αντλήσεις Υποβιβασµού Υδροφόρου Ορίζοντα 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ Ε.Ε.Λ.(ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ)...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Α.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4 Α.2 ΣΤΕΡΕΑ (SOLIDS)..5 Α.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ..6

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ Το υδροηλεκτρικό έργο, στοσύνολότου, έχει κατασκευασθεί εντός των ορίων των ήµων: Μετσόβου Εγνατίας Ανατολικού Ζαγορίου Η Τεχνητή λίµνη του ΥΗΣ Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπηρετούµενος πληθυσµός Γεωγραφική θέση-έκταση

Εξυπηρετούµενος πληθυσµός Γεωγραφική θέση-έκταση Θέµα Εισήγησης «Αποχέτευση λυµάτων ΟΤΑ Λίµνης Ν. Πλαστήρα- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων». Σκοπιµότητα υλοποίησης του έργου Η λίµνη Πλαστήρα χρησιµοποιείται για άρδευση, ύδρευση, παραγωγή ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι δημιουργείται ένα στρώμα από άλατα, με αποτέλεσμα οι σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio SBR

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio SBR aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός Γεωγραφική θέση-έκταση

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός Γεωγραφική θέση-έκταση Θέμα Εισήγησης «Αποχέτευση λυμάτων ΟΤΑ Λίμνης Ν. Πλαστήρα- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων». Σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου Η λίμνη Πλαστήρα χρησιμοποιείται για άρδευση, ύδρευση, παραγωγή ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Σε τι αποσκοπεί ο Βιολογικός Καθαρισµός των Αποβλήτων ΕίναιΕίναι από τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους αντιµετώπισης της ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών Επιτυγχάνει τον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΙΣΙΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αναστάσιος Ι. Στάµου Επικ. Καθηγητής Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Εργων. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ Ηλεκτρ/γος Μηχ/γος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Κολοκοτρώνη 32, Ρόδος 85100 τηλ.2241020970, fax:2241075350 e-mail: soti@otenet.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. Στέλλα Παναγούλη Επιβλέπουσα Μηχανικός Έργων Ψυττάλειας

ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. Στέλλα Παναγούλη Επιβλέπουσα Μηχανικός Έργων Ψυττάλειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ (ΕΥΔΕ/ΑΕΛΜΠ) ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ Στέλλα Παναγούλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Αστικά λύµατα περιέχονται στους υπονόµους του αποχετευτικού συστήµατος που µεταφέρει τα ακάθαρτα νερά µιας ανθρώπινης κοινότητας. Τα αστικά λύµατα προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

... αξιοποιούµε τονερό... σεβόµαστε το περιβάλλον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

... αξιοποιούµε τονερό... σεβόµαστε το περιβάλλον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ... αξιοποιούµε τονερό... σεβόµαστε το περιβάλλον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ p.play Ισοδύναµο πληθυσµού Μόνιµη κατοικία 6 κάτοικοι Σύστηµα Βιολογικός -P.PLAY 0 εξαµενή συλλογής 1000

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων της πόλης της Πάτρας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων της πόλης της Πάτρας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μονάδα επεξεργασίας υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ Η σκληρότητα του νερού οφείλεται στην παρουσία διαλυµένων αλάτων ασβεστίου και µαγνησίου. Τα άλατα αυτά διαλύονται στο νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Εισηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι δραστηριότητες όλων των εταιρειών έχουν επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η βαρύτητα δεν εiναi πάντα μία καλή ιδέα.

Η βαρύτητα δεν εiναi πάντα μία καλή ιδέα. Η βαρύτητα δεν εiναi πάντα μία καλή ιδέα. Από το ΔιεYθυντή Προϊόντων Ralf Schomäcker Μετακίνηση μεγάλων ποσοτήτων χώματος. Τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης και μετακίνηση αγωγών υπονόμου. Κόψιμο δαπέδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ Μαρία Λυμπινάκη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος

Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος Ι. Πάσσιος ( ΓενικόςΔιευθυντήςΑνάπτυξης& Παραγωγής Έργων) Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Υ ο-µονάδες Βιολογικού Καθαρισµού

Υ ο-µονάδες Βιολογικού Καθαρισµού Υ ο-µονάδες Βιολογικού Καθαρισµού ΙΙ Μονάδες Βιολογικού Καθαρισµού (συν.) Χαλικοδιϋλιστήριο, ραστική λάσπη (ενεργή ιλύς) εξαµενές σταθεροποίησης Άρδευση Τεχνητοί υγρότοποι Οριζόντιας ελεύθερης ροής Κατακόρυφης

Διαβάστε περισσότερα

WehoPuts. Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων

WehoPuts. Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων WehoPuts Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων Χρήση υψηλής τεχνολογίας Οι προκατασκευασμένες μονάδες WehoPuts αποτελούν συστήματα βιοχημικής επεξεργασίας, τα οποία είναι σχεδιασμένα για να εξυπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γραφείο Προμηθειών και Διαγωνισμών Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα Πληροφ.:Κούμαρος Αντώνης ΤΗΛ.: 22213-55178 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Προϋπολογισµού: 970.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Προϋπολογισµού: 970.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 006/2011 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ.Ε.Υ.Α.Λ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ-ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 30.480,00 ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 35.357,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α) ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π..Ε A.M.: 04/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε Εισηγητής: Κ. Σταµπεδάκης Τµήµα: R&D ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING S.A. 1 Περιεχόµενα Περιγραφή του προβλήµατος Συστήµατακενούγιατην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ.

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη

Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ηµεροµηνία: 15.09.2015 Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη Ο Οργανισµός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.) και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια και συντήρηση δοσομετρικών αντλιών.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια και συντήρηση δοσομετρικών αντλιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 28/05/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

Απορροή Αιχμής (l/s) Διάμετρος Σωλήνα (mm) Κλίση Σωλήνα (cm/m) Ταχύτητα (m/s) Βύθιση (m) Τμήμα δικτύου: συμβολίζεται με τους δύο ακραίους κόμβους του παρεμβάλλοντας τελεία (.), πχ. 2.3 το τμήμα ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AQUABIO SBR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AQUABIO SBR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» Υποέργο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΛΚΗΣΤΙΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΚΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 610 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 234 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο : Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων ήµου Ευεργέτουλα (Ν5800α) 5.084.000 Ευρώ. εκέµβριος 2010.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο : Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων ήµου Ευεργέτουλα (Ν5800α) 5.084.000 Ευρώ. εκέµβριος 2010. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έργο : Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων ήµου Ευεργέτουλα (Ν5800α) 5.084.000 Ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800a\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800α/4931 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΙ ΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΙ ΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΙ ΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ 1.0. Ε ΟΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Προέλευση νερού: γεώτρηση Παροχή: 60 m³/h Σίδηρος: 0,26 mg/l Μαγγάνιο: 0,1 mg/l Οι παραπάνω συγκεντρώσεις σιδήρου και µαγγανίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα