Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας-Εµβρυολογίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας-Εµβρυολογίας"

Transcript

1 Πλακούντας Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας-Εµβρυολογίας

2 Πλακούντας Προσωρινό και δυναµικό όργανο Λειτουργίες πλακούντα Μεταφορά ουσιών και αερίων: από µητέρα προς έµβρυο (θρεπτικές ουσίες, Ο 2 ) από έµβρυο προς µητέρα (άχρηστα προϊόντα µεταβολισµού, CΟ 2 ) Παραγωγή και έκκριση ορµονών

3 Πλακούντας Εξωεµβρυϊκό µεσόδερµα χοριακό πέταλο λαχνωτό χόριο Τροφοβλάστη συγκυτιοτροφοβλάστη κυτταροτροφοβλάστη Ενδοµήτριο φθαρτός βασικός φθαρτός εµβρυϊκή µοίρα πλακούντα µητρική µοίρα πλακούντα

4 Γονιµοποίηση µορίδιο σύµπηξη βλαστοµεριδίων βλαστοκύστη πολική τροφοβλάστη Βλαστοκύστη: εµβρυοβλάστη + τροφοβλάστη + κοιλότητα βλαστοκύστης τοιχωµατική τροφοβλάστη Εµφύτευση αρχή σχηµατισµού πλακούντα 6 η ηµέρα 7,5 ηµέρα

5 Τροφοβλάστη Συγκυτιοτροφοβλάστη διάβρωση / διείσδυση ενδοµητρίου + έσω τριτηµόριου µυοµητρίου ενδιάµεση διείσδυση µητρικών αγγείων ενδοαγγειακή διείσδυση

6 δίστιβος βλαστικός δίσκος Εµβρυοβλάστη Τροφοβλάστη Εξωεµβρυϊκό µεσόδερµα 2 κοιλότητες 2η εβδοµάδα: «η εβδοµάδα των δύο» επιβλάστη υποβλάστη συγκυτιοτροφοβλάστη κυτταροτροφοβλάστη εξωεµβρυϊκό σωµατικό µεσόδερµα εξωεµβρυϊκό σπλαχνικό µεσόδερµα αµνιακή κοιλότητα αρχέγονος λεκιθικός ασκός (πρωτογενές οµφαλικό κυστίδιο) 9 η 12 η µέρα: διαµόρφωση τροφοβλαστικών κοιλοτήτων (στάδιο κοιλοτήτων) πλήρωση µε µητρικό αίµα πρωτογενής µητροπλακουντιακή κυκλοφορία

7 στο τέλος 2ης εβδοµάδας: 12η 14η µέρα: αρχή διαµόρφωσης πρωτογενών λαχνών συγκυτιοτροφοβλάστη κυτταροτροφοβλάστη δακτυλιοειδείς προβολές των κυτταροτροφοβλαστικών κυττάρων ανάµεσα στις τροφοβλαστικές κοιλότητες Θέση εµφύτευσης βλαστοκύστης Λ: λίµνη αίµατος, Σ: συγκυτιοτροφοβλάστη, Κ: κυτταροτροφοβλάστη

8 Στη διάρκεια της 3 ης εβδοµάδας: ιείσδυσηκυττάρων του εξωεµβρυϊκούµεσοδέρµατοςστο κέντροτων πρωτογενών λαχνών (µέχρι τέλος 3 ης εβδοµάδας) ευτερογενείς λάχνες

9 την 4η εβδοµάδα : παρουσία τριχοειδών αγγείων στο εσωτερικό των δευτερογενών λαχνών τριτογενείς λάχνες διαµόρφωση εξωτερικού κυτταροτροφοβλαστικού ελύτρου µέσω του ελύτρου αγκυροβολεί ο πλακούντας στη µήτρα, σε όλη την έκταση του φθαρτικού πετάλου την 5η εβδοµάδα (αρχή 2ου µήνα): εγκαθιδρύεται η κυκλοφορία αίµατος στον πλακούντα τροφοβλαστικές κοιλότητες µεσολάχνιοι χώροι

10 (εγκάρσιες διατοµές) συγκυτιοτροφοβλάστη κυτταροτροφοβλάστη Χοριακές λάχνες Πρωτογενείς ή βλαστικές λάχνες δακτυλιοειδείς προβολές κυτταροτροφοβλαστών µέσα στις τροφοβλαστικές κοιλότητες Εσωτερικά:κυτταροτροφοβλάστες Εξωτερικά:συγκυτιοτροφοβλάστες (αρχή σχηµατισµού 12 η -14 η ηµέρα) ευτερογενείς λάχνες ιείσδυση κυττάρων του εξωεµβρυϊκού µεσοδέρµατοςστο κέντροτων πρωτογενών λαχνών (µέχρι τέλος 3 ης εβδοµάδας) κυτταροτροφοβλάστη Τριτογενείς λάχνες (οριστικές λάχνες) Παρουσία τριχοειδών αγγείων στο εσωτερικό των λαχνών (µέχρι τέλος 4 ης εβδοµάδας) συγκυτιοτροφοβλάστη

11 Χοριακή λάχνη οµή τριτογενούς (οριστικής) λάχνης Συγκυτιοτροφοβλάστη Κυτταροτροφοβλάστη Μεσεγχυµατικόςκεντρικός άξονας Ινοβλάστες Λεία µυϊκά κύτταρα Κύτταρα Hofbauer (φαγοκύτταρα) πινοκυττάρωση - πέψη πρωτεϊνών Αρτηρίδια και τριχοειδή αγγεία εγκάρσια διατοµή Πλακουντιακόςφραγµός: συγκυτιοτροφοβλάστη + κυτταροτροφοβλάστηµε βασικό υµένα + ενδοθηλιακά κύτταρα εµβρυικών αγγείων µε βασικό υµένα

12 Χοριακές λάχνες (τριτογενείς) κατά την εξέλιξη της κύησης Τοίχωµα λάχνης 5 η -20 η εβδ: Συγκυτιοτροφοβλάστη Κυτταροτροφοβλάστη Συνδετικός ιστός Ενδοθήλιο τριχοειδικών αγγείων Τοίχωµα λάχνης 20 η εβδ-τέλος κύησης: Λέπτυνση τοιχώµατος Συγκυτιοτροφοβλάστη σχηµατισµός κόµβων Κυτταροτροφοβλάστη έντονη µείωση αριθµού, σποραδικά κύτταρα Κύτταρα Hofbauer µείωση αριθµού Άµεση επαφή συγκυτιοτροφοβλάστηςµε ενδοθήλιο τριχοειδικών αγγείων Τέλος κύησης: Μετατροπή συνδετικού ιστού σε υαλοειδή ουσία 10 η εβδ. προς τέλος κύησης

13 Χοριακές λάχνες (τριτογενείς) ΜΑ Σ:συγκυτιοτροφοβλάστη Κ: κυτταροτροφοβλάστη ΕΕΚ:εµπύρηνο εµβρυϊκό ερυθρό αιµοσφαίριο ΤΛ:τριχοειδές λάχνης ΜΛΧ: µεσολάχνιος χώρος ΜΑ: µητρικό αίµα

14 Χοριακή λάχνη οι λάχνες επιµηκύνονται και διακλαδίζονται σε µεγάλο βαθµό διαµόρφωση λαχνικού δέντρου

15 Φθαρτός Φθαρτός: η λειτουργική στιβάδα του ενδοµητρίου της εγκύου γυναίκας Φθαρτικά κύτταρα: τα κύτταρα του συνδετικού ιστού του φθαρτού προγεστερόνη διογκώνονται αραιοχρωµατικά Φθαρτοποίηση: οι κυτταρικές και αγγειακές αλλαγές του ενδοµητρίου κατά την εµφύτευση της βλαστοκύστης Βασικός φθαρτός: το ενδοµήτριο πάνω Βασικός φθαρτός: το ενδοµήτριο πάνω από τη θέση εµφύτευσης της βλαστοκύστης (µητρική µοίρα πλακούντα) φθαρτικό πέταλο Θυλακοειδής φθαρτός: το λεπτό στρώµα του ενδοµητρίου που καλύπτει το αναπτυσσόµενο κύηµα Τοιχωµατικός ή γνήσιος φθαρτός: το ενδοµήτριο που καλύπτει την υπόλοιπη επιφάνεια της κοιλότητας της µήτρας.

16 Χόριο µέχρι την 8 η εβδ.:οι χοριακέςλάχνες καλύπτουν όλητην έκταση του χοριακού πετάλου στον αντεµβρυϊκόπόλο, οι χοριακέςλάχνες συµπιέζονταιαπό τον θυλακοειδή φθαρτό εκφύλιση λείο χόριο στον εµβρυϊκό πόλο, οι χοριακέςλάχνες αυξάνονταισε αριθµό, µέγεθος και διακλαδώσεις λαχνωτό χόριο (εµβρυϊκή µοίρα πλακούντα)

17 12 η εβδ. (τέλος 3 ου µήνα): ο θυλακοειδής φθαρτός έρχεται σε επαφή µε τον τοιχωµατικό φθαρτό αποδόµηση θυλακοειδούς φθαρτού συνένωση λείου χορίου µε τοιχωµατικό φθαρτό µέχρι 22 η εβδ.: διεύρυνση αµνιακήςκοιλότητας συνένωση αµνίου µε λείο χόριο και τοιχωµατικό φθαρτό αµνιοχοριακή µεµβράνη εξάλειψη χοριακής κοιλότητας

18 οµή ώριµου πλακούντα µέχρι 18 η εβδ.: πλήρηανάπτυξη πλακούντα 4 ο -5 ο µήνα: διαµόρφωση φθαρτικών ή πλακουντιακώνδιαφραγµάτων ανάπτυξη κοτυληδόνων ή λοβών (10 ή περισσότερες) 1 κοτυληδόνα:περιέχει 10 ή περισσότερες στελεχιαίεςλάχνες µε τις διακλαδώσεις τους

19 οµή ώριµου πλακούντα σχήµα:δισκοειδές διάµετρος: 15-20cm βάρος: g πάχος: 3-4cm αύλακα οµφάλιος λώρος κοτυληδόνα λείο χόριο

20 Πλακουντιακήκυκλοφορία Οµφαλική φλέβα (πλούσια σε Ο 2 ) Αµνιοχοριονική µεµβράνη Αρτηριο-τριχοειδοφλεβικό σύστηµα Χοριακό πέταλο Εµβρυϊκή κυκλοφορία Οµφαλικές αρτηρίες (φτωχές σε Ο 2 ) Μεσολάχνιος χώρος Κύρια λάχνη Τοιχωµατικός φθαρτός Λείο χόριο Άµνιο Στέλεχος κύριας λάχνης Φθαρτικό διάφραγµα Βασικός φθαρτός Μυοµήτριο Ενδοµητρικές Ελικοειδείς φλέβες αρτηρίες Μητρικήκυκλοφορία Λάχνη αγκυροβόλησης Κυτταροτροφοβλαστικό έλυτρο

21 Πλακουντιακήκυκλοφορία η εµβρυική κυκλοφορία του αίµατος είναι κλειστή (εντός αιµοφόρων αγγείων) η µητρική κυκλοφορία του αίµατος είναι ανοιχτή (δεν σχετίζεται µε αιµοφόρα αγγεία) η οµφαλική φλέβα µεταφέρει οξυγονωµένο αίµα στο έµβρυο οι οµφαλικές αρτηρίες (x 2)επιστρέφουν αποξυγονωµένοαίµα στον πλακούντα Ανανέωση αίµατος στους µεσολάχνιουςχώρους του ώριµου πλακούντα: 3-4 φορές/λεπτό

22 Πλακουντιακήµεταφορά Ανταλλαγή ουσιών 1.Απλή διάχυση: Ο 2, CO 2,Η 2 Ο, ηλεκτρολύτες 2. Υποβοηθούµενη διάχυση: γλυκόζη 3.Ενεργητική µεταφορά: µεγάλα µόρια, αµινοξέα, βιταµίνες, σίδηρος 4.Πινοκυττάρωση: µεγάλα µόρια π.χ. ανοσοσφαιρίνες (IgG) ανοσία σε ασθένειες, πχ. διφθερίτιδα, ευλογιά, ιλαρά. παθητική 5.Ρήξεις: π.χ. ερυθρά αιµοσφαίρια Rh(+) εµβρύου προς Rh(-) µητέρα αιµολυτική νόσος των νεογνών (εµβρυική ερυθροβλάστωση) Βακτηρίδια, ιοί, κυτταροµεγαλοϊός, τοξόπλασµα gondii, τρεπόνηµα το ωχρό (σύφιλη)

23 Ενδοκρινής λειτουργία πλακούντα Συγκυτιοτροφοβλάστη:παραγωγή προγεστερόνηςαπό µητρική χοληστερόλη και οιστρογόνων Κυτταροτροφοβλάστη σωµατοστατίνη, ανασταλτίνη Συγκυτιοτροφοβλάστη χοριακή γοναδοτροπίνη (HCG) συντήρηση ωχρού σωµατίου κυήσεως Συγκυτιοτροφοβλάστη χοριακή σωµατοµαµοτροπίνη (HCS) (πλακουντικήγαλακτογόνος ορµόνη) γαλακτογόνος δράση (προετοιµασία µαζικού αδένα) και ενίσχυση ανάπτυξης του εµβρύου Συγκυτιοτροφοβλάστη χοριακή θυρεοτροπίνη, χοριακή κορτικοτροπίνη

24 Χοριακές λάχνες και HCG

25 Παρεµπόδιση απόρριψης του πλακούντα/εµβρύου από το ανοσοποιητικό σύστηµα της µητέρας Φθαρτός:εξασφάλιση ανοσοπροστατευτικούπεριβάλλοντος για την ανάπτυξη του εµβρύου Φθαρτικά κύτταρα: παραγωγή ανοσοκατασταλτικώνουσιών (προσταγλαδίνες) αναστολή ενεργοποίησης των φυσικών κυττάρων-φονέων (ΝKC) της µητέρας ιείσδυση στο ενδοµήτριο λεµφοκυττάρων που παράγουν IL-2 παρεµπόδιση απόρριψης του πλακούντα/εµβρύου ως ετεροµόσχευµα Οι συγκυτιοτροφοβλάστεςδεν εκφράζουν αντιγόνα του µείζονος συµπλέγµατος ιστοσυµβατότητας (MHC) τάξης ΙΙ δεν ενεργοποιείται αντίδραση απόρριψης

26 Πρόδροµος πλακούντας πλακούντας µε χαµηλή πρόσφυση ή παραχείλιος πρόδροµος πλακούντας (το όριο του πλακούντα είναι κοντά στο έσω τραχηλικό στόµιο) µερικός πρόδροµος ή επιχείλιοςπρόδροµος πλακούντας (το χείλος του πλακούντα εκτείνεται διαµέσου ενός τµήµατος του έσω τραχηλικού στοµίου) πλήρης πρόδροµος ή επιπωµατικόςπρόδροµος πλακούντας (ο πλακούντας καλύπτει πλήρως το έσω τραχηλικό στόµιο)

27 Ανωµαλίες πρόσφυσης πλακούντα Φυσιολογικά: πρόσφυση πλακούντα στο ενδοµήτριο + έσω τριτηµόριο µυοµητρίου Ελαττωµατική πρόσφυση πλακούντα: συµφυτικός πλακούντας διείσδυση µόνο στο ενδοµήτριο στιφρός πλακούντας µικρού βαθµού διείσδυση του πλακούντα στο µυοµήτριο διεισδυτικός πλακούντας εκτεταµένη διείσδυση του πλακούντα σε όλο το πάχος του µυοµητρίου Ατελής αποκόλληση ή αποβολή του πλακούντα

Επιμέλεια: Μυρσίνη Κουλούκουσα Αν. Καθηγήτρια. emed.med.uoa.gr/eclass

Επιμέλεια: Μυρσίνη Κουλούκουσα Αν. Καθηγήτρια. emed.med.uoa.gr/eclass ) Επιμέλεια: Μυρσίνη Κουλούκουσα Αν. Καθηγήτρια emed.med.uoa.gr/eclass Εμβρυολογία Πρώιμη εμβρυική περίοδος- Αναφέρεται στη μελέτη της ανάπτυξης ενός οργανισμού από τη γονιμοποίηση του ωοκυττάρου-στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓENNHTIKO ΣYΣTHMA ΘHΛEOΣ

ΓENNHTIKO ΣYΣTHMA ΘHΛEOΣ ΓENNHTIKO ΣYΣTHMA ΘHΛEOΣ Παράγει τους απλοειδείς γαµέτες δέχεται τους απλοειδείς γαµέτες άρρενος προσφέρει κατάλληλο περιβάλλον για την γονιµοποίηση προσφέρει κατάλληλο σωµατικό - ορµονικό περιβάλλον για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( IUGR ) : ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( IUGR ) : ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ PAPP-A ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ο Ρ Ι Κ Η Δ Ι ΑΤ Ρ Ι Β Η

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ PAPP-A ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ο Ρ Ι Κ Η Δ Ι ΑΤ Ρ Ι Β Η ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΙΣΣΤΟ ΑΡΙΣ ΑΡ ΤΟΤΕ ΤΕΛ ΕΛΕ ΛΕΙΟΟ ΠΑΝ ΑΝΕΠ ΕΠΙΣΣΤΗΜΙ ΕΠ ΤΗΜΙ ΤΗ ΜΙΟ ΘΕΕΣΣ ΣΣΑΛ ΑΛΟΝ ΑΛ ΛΟΝ ΟΝΙΚΚΗΗΣΣ ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗ ΣΧΧΟΛ ΟΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, MD,MSc,PhD,IFEPAG ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, MD,MSc,PhD,IFEPAG ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Φυσιολογία της εγκυμοσύνης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, MD,MSc,PhD,IFEPAG ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Ανατομικές και μορφολογικές μεταβολές Το πρώτο τρίμηνο: Η μήτρα το μέγεθος δεν αλλάζει αξιόλογα. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ Ο σχηματισμός του πλακούντα Ο ώριμος πλακούντας Μακροσκοπικές αλλοιώσεις σε συνήθεις παθήσεις Αγάθη Κόνδη-Παφίτη,, Παθολογοανατόμος Email: akondi@med.uoa.gr Ο ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ Είναι όργανο που αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Γονιµοποίηση Κύηση - Γαλουχία

Γονιµοποίηση Κύηση - Γαλουχία Γονιµοποίηση Κύηση - Γαλουχία Γονιµοποίηση Για να επέλθει κύηση η συνουσία πρέπει να γίνει από 5 µέρες πριν την ωορρηξία µέχρι την ηµέρα της ωορρηξίας Χρόνος ζωής σπερµατοζωαρίων 5 µέρες Χρόνος ζωής ωαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση φαρμάκων σε ειδικές ομάδες ασθενών. Μαρία Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Αναισθησιολόγος Καθηγήτρια Φαρμακολογίας A Eργαστήριο Φαρμακολογίας

Χορήγηση φαρμάκων σε ειδικές ομάδες ασθενών. Μαρία Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Αναισθησιολόγος Καθηγήτρια Φαρμακολογίας A Eργαστήριο Φαρμακολογίας Χορήγηση φαρμάκων σε ειδικές ομάδες ασθενών Μαρία Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Αναισθησιολόγος Καθηγήτρια Φαρμακολογίας A Eργαστήριο Φαρμακολογίας ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ Ιδιότητες του πλακούντα

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΣΑΛΠΙΓΓΕΣ: ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ή ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Υ ΡΟΣΑΛΠΙΓΓΕΣ: ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ή ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι. ΜΠΟΝΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ. ΕΤΟΣ 2005-2006 1694 ΑΡΙΘΜ. Υ ΡΟΣΑΛΠΙΓΓΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΘΗΛΙΝΗΣ ΣΤΟ ΑΜΝΙΑΚΟ ΥΓΡΟ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣYΝΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΘΗΛΙΝΗΣ ΣΤΟ ΑΜΝΙΑΚΟ ΥΓΡΟ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣYΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ IATPIKH ΣXOΛH TOMEAΣ MAIEYTIKHΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔIEYΘYNTΗΣ: KAΘHΓHTΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΑΒΑΛΑΣ ΠANEΠ. ETOΣ 2011-2012 Αριθμ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΘΗΛΙΝΗΣ ΣΤΟ ΑΜΝΙΑΚΟ ΥΓΡΟ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια της ζωής 16

Η διάρκεια της ζωής 16 ΟΙ ΣΤΙΒΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 205 Η διάρκεια της ζωής 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Εμβρυική ανάπτυξη Τοκετός Γέννηση ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Καρδιαγγειακό σύστημα Αναπνευστικό συστημα Γαστρεντερικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

BIO 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ

BIO 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ 4. BIO 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΙΔΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΕΝΕΣΗ ΝΕΥΡΙΔΙΩΣΗ (Neurulation) Μετατροπή του γαστριδίου (gastrula) σε ένα επίμηκες κυλινδρικό έμβρυο = νευρίδιο (neurula) Έναρξη οργανογένεσης

Διαβάστε περισσότερα

7. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥ

7. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥ 7. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥ 7.1 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 7.1.1 Γενικά Το γεννητικό σύστημα χρησιμεύει για την αναπαραγωγή και αποτελείται από διαφορετικά όργανα στον άνδρα και διαφορετικά στη γυναίκα. Τα γεννητικά όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ Λειτουργία απαραίτητη για τη διαιώνιση του είδους. Προϋποθέτει την ύπαρξη δύο φύλων. Το αναπαραγωγικό σύστημα κάθε φύλου έχει ιδιαίτερα ανατομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά.

Διαβάστε περισσότερα

πολύτιμα εφόδια, πνευματικά και ηθικά επί του θέματος, τα οποία θα παραμείνουν ως παρακαταθήκη για την συνεχεία των μετέπειτα προσπαθειών μου.

πολύτιμα εφόδια, πνευματικά και ηθικά επί του θέματος, τα οποία θα παραμείνουν ως παρακαταθήκη για την συνεχεία των μετέπειτα προσπαθειών μου. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην εποχή μας η φυσική άσκηση αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ατομικής ζωής και κερδίζει συνεχώς έδαφος η αντίληψη ότι προσφέρει πολλά στην ψυχική υγεία, κυρίως, του ανθρώπου της σύγχρονης πόλης

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΧΕΙΑΣ. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ

«ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΧΕΙΑΣ. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΧΕΙΑΣ. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΙΠΠΟΕΙΔΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙ ΑΠΟΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΙΠΠΟΕΙΔΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΟΙ ΑΠΟΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΙΠΠΟΕΙΔΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΖΩΗ Μ. ΚΑΤΣΙΩΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΕOΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΕOΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΝΕOΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΞΕΝΙΔΟΥ Μάιος, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

EPMA & MAZIKOΣ A ENAΣ. επενδύει την εξωτερική επιφάνεια του σώµατος διαφέρει η δοµή του στις διάφορες θέσεις ανάλογα µε την λειτουργία του που είναι

EPMA & MAZIKOΣ A ENAΣ. επενδύει την εξωτερική επιφάνεια του σώµατος διαφέρει η δοµή του στις διάφορες θέσεις ανάλογα µε την λειτουργία του που είναι EPMA & MAZIKOΣ A ENAΣ Tο δέρµα > επενδύει την εξωτερική επιφάνεια του σώµατος διαφέρει η δοµή του στις διάφορες θέσεις ανάλογα µε την λειτουργία του που είναι η προστασία από εξωτερικούς επιβλαβείς παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ - ΤΟΚΕΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ - ΤΟΚΕΤΟΣ 7. Να συγκρίνετε τη σπερματογένεση και την ωογένεση. Οι παρακάτω ερωτήσεις θα σας βοηθήσουν. Σπερματογένεση Ωογένεση Σε ποιο όργανο σχηματίζονται τα γαμετικά κύτταρα; Ποιος είναι ο αριθμός των γαμετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ: «ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Κυκλοφορικό ή καρδιοαγγειακό σύστημα. Αποτελείται Καρδιά και αγγεία (αρτηρίες και φλέβες). Κύρια αποστολή του καρδιαγγειακού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12. Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ Συμπληρώστε σε κάθε κενό τη λέξη που ταιριάζει σωστά.

Κεφάλαιο 12. Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ Συμπληρώστε σε κάθε κενό τη λέξη που ταιριάζει σωστά. Κεφάλαιο 12 Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ Συμπληρώστε σε κάθε κενό τη λέξη που ταιριάζει σωστά. 1. Τα επιθηλιακά κύτταρα του τοιχώματος του ωοθυλακίου παράγουν 2. Ο ενδομήτριος κύκλος ελέγχεται ορμονικά από 3.

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία α λυκείου. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Η γνώση είναι αυτό που μένει, αφού ξεχάσετε όσα μάθατε!) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Βιολογία α λυκείου. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Η γνώση είναι αυτό που μένει, αφού ξεχάσετε όσα μάθατε!) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Η γνώση είναι αυτό που μένει, αφού ξεχάσετε όσα μάθατε!) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1. Συγκρίνοντας τα κύτταρα του επιθηλιακού ιστού με τα κύτταρα του νευρικού ιστού, αυτά μεταξύ τους μοιάζουν ως προς το

Διαβάστε περισσότερα