Zιζανιοκτόνα (Herbicides)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Zιζανιοκτόνα (Herbicides)"

Transcript

1 Zιζανιοκτόνα (Herbicides) Είναι οργανικά μόρια που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση ζιζανίων (κάθε φυτό που εμφανίζεται εκεί που δεν είναι επιθυμητό) Έχουν σχεδιασθεί για να σκοτώνουν φυτά που μερικές φορές ανήκουν στην ίδια οικογένεια με το καλλιεργούμενο φυτό Απαιτείται εκλεκτικότητα που είναι πολύ σημαντικότερη για τα ζιζανιοκτόνα από ότι για μυκητοκτόνα και εντομοκτόνα Κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς γεωργικών φαρμάκων παγκοσμίως Αποτελούν συχνούς ρύπους των υπογείων και επιφανειακών νερών

2 Τα ζιζανιοκτόνα ανάλογα με τον τρόπο - μηχανισμό δράσης τους διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 1. Ζιζανιοκτόνα που παρεμβάλονται στο ορμονικό σύστημα των φυτών 2. Ζιζανιοκτόνα αναστολείς της φωτοσύνθεσης στο Φωτοσύστημα ΙΙ 3. Ζιζανιοκτόνα αναστολείς της φωτοσύνθεσης στο Φωτοσύστημα Ι 4. Ζιζανιοκτόνα που παρεμβάλονται στην βιοσύνθεση καροτινοειδών 5. Ζιζανιοκτόνα - αναστολείς του ενζύμου PPG-O 6. Zιζανιοκτόνα που παρεμβαίνουν στην μίτωση 7. Ζιζανιοκτόνα - αναστολείς σύνθεσης μεγαλομοριακών λιπαρών οξέων 8. Ζιζανιοκτόνα - αναστολείς της βιοσύνθεσης λιπών (όχι ACC) 9. Ζιζανιοκτόνα αναστολείς του ενζύμου ACC 10. Ζιζανιοκτόνα -αναστολείς της βιοσύνθεσης κυτταρικών τοιχωμάτων 11. Ζιζανιοκτόνα αναστολείς της βιοσύνθεσης αμινοξέων

3 Ζιζανιοκτόνα με ορμονική δράση 1. Φαίνοξυ-αλκανοϊκά οξέα - Φαίνοξυ-οξεικά (2,4-D, MCPA, 2,4,5 T) - Φαίνοξυ-βουτυρικά (2,4-DB, MCPB) - Φαίνοξυ-προπιονικά οξέα (fenoprop, mecoprop) 2. Παράγωγα του βενζοϊκού οξέος (dicamba) 3. Πυριδινικά (picloram, chlorpyralid, triclopyr) 4. Diflubenzopyr-Na 5. Kινολινικά καρβοξυλικά οξέα (quinclorac, quinmerac) 6. Διάφορα (benazolin, chlorfenac)

4 Φαινοξυ-αλκανοικά οξέα Ανακαλύφθηκαν το 1942 όταν παρατηρήθηκε ότι το 2,4 διχλωροφαίνοξυοξεικό οξύ είχε τις ίδιες ιδιότητες με την ενδογενή αυξίνη (ΙΑΑ) με την διαφορά ότι δεν μεταβολιζόταν τόσο γρήγορα στο εσωτερικό του φυτού ΧΗΜΙΚΗ ΔΟΜΗ: Αποτελούνται από υποκατεστημένο φαινυλικό δακτύλιο που ενώνεται μέσω ατόμου οξυγόνου με αλειφατικό οξύ

5 Φυσικοχημικές Ιδιότητες Στην φυσική τους μορφή έχουν χαμηλή υδατοδιαλυτότητα αλλά τυποποιούνται ως άλατα με μεταλλικά ιόντα, αμμωνία ή αμίνες που έχουν αυξημένη διαλυτότητα Φάσμα Δράσης Αποτελεσματικά εναντίον ετήσιων και πολυετών πλατύφυλλων ζιζανίων σε αγροστώδεις ή ανθεκτικές πλατύφυλλες καλλιέργειες

6 Φαινοξυ-βουτυρικά οξέα 2,4-DB (2,4, δίχλωρο βουτυρικό οξύ) Εφαρμόζεται στη μηδική στο στάδιο του 1-4 σύνθετων φύλλων για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων. Η βόσκηση της μηδικής απαγορεύεται για ένα τουλάχιστο μήνα μετά την εφαρμογή. ΜCPB (μέθυλο, χλώρο φαίνοξυ-βουτυρικό οξύ) Δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα

7 ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΙΝΟΞΥ-ΒΟΥΤΥΡΙΚΩΝ Τα ψυχανθή όπως η μηδική, είναι ανθεκτικά στα φαινοξυβουτυρικά 2,4- DB, MCPB, διότι δεν έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν β- οξείδωση που ενεργοποιεί τα φαινοξυ-βουτυρικά Μηδική Ευαίσθητα Πλατύφυλλα Ζιζάνια

8 Φαίνοξυ-προπιονικά οξέα Αποτελούν ιδιαίτερη ομάδα των φαινοξυ-αλκανοικών οξέων διότι στο προπιονικό τμήμα του μορίου τους έχουν ασύμμετρο άτομο άνθρακα Τα φαίνοξυ-προπιονικά είναι μίγματα οπτικών ισομερών εκ των οποίων μόνο τα R-ισομερή έχουν ζιζανιοκτόνο δράση

9 Fenoprop (2,4,5-ΤΡ) Aνάλογο του 2,4,5-Τ και χρησιμοποιείται και αυτό για την καταπολέμηση θαμνωδών και δενδρωδών πολυετών ζιζανίων Μecoprop Aνάλογο του ΜCPA και χρησιμοποιείται μεταφυτρωτικά σε σιτάρι, κριθάρι ως μίγμα με άλλα ζιζανιοκτόνα όπως bromoxynil, cyanazine, isoproturon Dichlorprop Aνάλογο του 2,4-D και χρησιμοποιείται τον χειμώνα στα σιτηρά σε μίγμα με το bentazone

10 Παράγωγα του βενζοϊκού οξέος Παράγωγα του βενζοϊκού οξέος με δύο ή τρεις υποκαταστάτες Cl - έχουν και αυτά ορμονική δράση Μέλη της ομάδας αυτής είναι: 1. 2,3,6-TBA 2. Chloramben 3. Dicamba (Banvel)

11 Τρόπος Μηχανισμός Δράσης Η αλληλουχία των αντιδράσεων που ακολουθούν είναι οι εξής: 1. Ενεργοποίηση του ενζύμου αμινοκυκλοπροπανική συνθάση (ΑCC-synthase) 2. Ταχύτατη παραγωγή ΑCC και υπερπαραγωγή αιθυλενίου 3. Συστροφή των φύλλων και σημάδια πρόωρης γήρανσης 4. Βιοσύνθεση αμπσισικού οξέος (ABA) και μετακίνηση του διασυστηματικά σε όλο το φυτό 4. Κλείσιμο των στοματίων, αναστολή χρήσης CO 2 για παραγωγή βιομάζας, 5. Σχηματισμός Η 2 Ο 2 που ελευθερώνει ενεργοποιημένο Ο 2 και υπεροξείδωση των λιπαρών οξέων των κυτταρικών μεμβρανών 6. Καταστροφή των φυτικών ιστών και νέκρωση του φυτού

12 Θάνατος φυτικών κυττάρων Παραγωγή ριζών ενεργοποιημένου Ο 2 Αναστολή χρήσης CO 2 κλείσιμο στομάτων Oρμονικά Ζιζανιοκτόνα ACC: AμινοΚυκλοπροπανοΚαρβοξυλικό Οξύ SAM: S-αδενοσυλομεθειονίνη

13 Νaptalam, Diflubenzopyr-Na Παρουσιάζονται μαζί γιατί έχουν το ίδιο τρόπο και μηχανισμό δράσης που διαφέρει από τα άλλα ορμονικά ζιζανιοκτόνα Diflubenzopyr-Na Naptalam

14 Tρόπος-Μηχανισμός Δράσης diflufenzopyr Αναστέλλουν την μετακίνηση της ενδογενούς αυξίνης IAA από τα ακραία μεριστώματα όπου και παράγεται στη βάση του φυτού και στις ρίζες. Τα δύο αυτά ζιζανιοκτόνα δεσμεύονται στην πρωτεϊνη που ελέγχει την μεταφορά της ΙΑΑ από το ένα κύτταρο στο άλλο και τελικά στο φλοίωμα υπερβολική συγκέντρωση ΙΑΑ στα ακραία μεριστώματα χλώρωση και αναστολή της ανάπτυξης και γεωτροπισμό To diflufenzopyr χρησιμοποιείται σε μίγματα με άλλα ορμονικά ζιζανιοκτόνα όπως τα dicamba, quinclorac, picloram και μεγιστοποιεί την δράση τους ενώ ταυτόχρονα έχει βρεθεί ότι αυξάνει και την εκλεκτικότητα τους

15 Zιζανιοκτόνα αναστολείς Φωτοσύνθεσης - Φωτοσύστημα ΙΙ Παράγωγα Ουρίας (linuron, diuron, isoproturon) Τριαζίνες (simazine, prometryne) Καρβοξανιλίδια (propanil) Ουρακίλες (bromacil) Βενζονιτρίλια (bromoxynil) Φαινυλoπυριδαζινόνες (pyridate, pyridafol) Δις-καρβαμιδικά (desmedipham) Βentazone, Chloridazon

16 Ζιζανιοκτόνα παράγωγα της ουρίας Τα μέλη αυτής της ομάδας περιέχουν στο μόριο τους την ομάδα της ουρίας R 1 R 2 ΧΡΗΣΕΙΣ O N -C -N R 3 R 4 Όπου R 3, R 4 1) -CH 3 (monuron) 2) -OCH 3 και -CH 3 (linuron) 3) υδρογόνο και δακτύλιος (siduron) R 1 =Η, R 2 αλογονωμένος (Cl, Br) ή μεθυλιωμένος φαινυλικός δακτύλιος (φαινυλουρίες) diuron, linuron ή isoproturon Μπορεί R 2 να είναι δύο φαινυλικοί δακτύλιοι ενωμένοι με οξυγόνο (φαινοξυφαινυλουρίες - difenoxuron) Διασυστηματικά μη εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα εδάφους που εφαρμόζονται συνήθως προφυτρωτικά εναντίον ετησίων πλατύφυλλων ζιζανίων

17 monuron diuron monolinuron linuron ferbam chlortoluron isoproturon metoxuron

18 metobromuron fluometuron difenoxuron

19 Τρόπος-Μηχανισμός Δράσης Ουριών, Τριαζινών και λοιπών αναστολέων του Φωτοσυστήματος ΙΙ Αναστέλλουν την φωτοσύνθεση παρεμποδίζοντας την ροή ηλεκτρονίων στο φωτοσύστημα ΙΙ μεταξύ του συστήματος Q και της Πλαστοκινόνης (PQ). Διακοπή ροής e - στο Φωτοσύστημα ΙΙ Q Σχηματισμός ενεργοποιημένων μορίων χλωροφύλλης Oυρίες Αντίδραση ενεργοποιημένης χλωροφύλλης με Ο 2 Παραγωγή ενεργοποιημένου Ο 2 Υπεροξείδωση και καταστροφή μεμβρανών

20 Τριαζινικά ζιζανιοκτόνα Ανακαλύφθηκαν το 1955 και εξελίχθηκαν σε μια από τις σημαντικότερες ομάδες ζιζανιοκτόνων ΧΡΗΣΕΙΣ Εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα εδάφους αποτελεσματικά εναντίων ετησίων αγροστωδών και πλατυφύλλων ζιζανίων

21 ΧΗΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΡΙΑΖΙΝΩΝ Περιέχουν χαρακτηριστικό εξαμελή ετεροκυκλικό δακτύλιο με 3 άτομα Ν Συμμετρικές Ασύμμετρες Cl ή SCH 3 ή OCH 3 Διακρίνονται αρχικά σε συμμετρικές (πιο σημαντικές) και ασύμμετρες τριαζίνες ανάλογα με τη θέση των ατόμων στον τριαζινικό δακτύλιο Οι συμμετρικές τριαζίνες ανάλογα με τον υποκαταστάτη στη θέση 2 διακρίνονται Χλωροτριαζίνες (-Cl) με κατάληξη zine Θειοαλκυλο-τριαζίνες (-SR) με κατάληξη tryne Μέθοξυ-τριαζίνες (-ΟCH 3 ) με κατάληξη ton

22 atrazine simazine Prometryne terbumeton

23 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Οι τριαζίνες συμπεριφέρονται σαν ασθενείς βάσεις σε υδατικά διαλύματα Η υδατοδιαλυτότητα των τριαζινών εξαρτάται: 1) Από τον υποκαταστάτη στη θέση 2 του δακτυλίου και μειώνεται με την ακόλουθη σειρά χλωρο < θειομέθυλο < μεθοξυ τριαζίνες 2) Από το pη του μέσου που είναι διαλυμένες 3) Από το μέγεθος των αλκυλο υποκαταστατών του τριαζινικού δακτυλίου ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Οι τριαζίνες σε όξινο ph (χαμηλότερο του pka) έχουν θετικό φορτίο, προσροφούνται στα συστατικά της αργίλου του εδάφους και η μετακίνηση και αποικοδόμηση τους στο έδαφος είναι περιορισμένη Σε ουδέτερα και αλκαλικά εδάφη βρίσκονται σε μη ιονισμένη μορφή συνεπώς η περιεκτικότητα των εδαφών σε οργανική ουσία καθορίζει την ποσότητα τους που θα προσροφηθεί στα εδαφικά κολλοειδή και την ποσότητα που παραμένει στο εδαφικό διάλυμα

24 Τρόπος-Μηχανισμός Δράσης Αναστέλλουν την φωτοσύνθεση παρεμβαίνοντας στην ροή ηλεκτρονίων στο φωτοσύστημα ΙΙ (όπως ακριβώς και τα παράγωγα της ουρίας)

25 Αtrazine Xλωροτριαζινες Το σημαντικότερο ζιζανιοκτόνο παγκοσμίως για τον αραβόσιτο Εφαρμόζεται προφυτρωτικά στον αραβόσιτο αμέσως μετά την σπορά Χρησιμοποιείται για καθολική ζιζανιοκτονία σε μη γεωργικές εκτάσεις Η χρήση του έχει απαγορευθεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες (Δανία, Ιταλία) λόγω της συχνής εμφάνισης του σε υψηλές συγκεντρώσεις στα υπόγεια και επιφανειακά νερά που χρησιμοποιούνται ως πόσιμα

26 Simazine Εφαρμόζεται κυρίως σε δενδρώδεις καλλιέργειες όπως αμπέλι, αμυγδαλιά, αχλαδιά, βερυκοκιά. Terbuthylazine Σε πολλές χώρες της Ευρώπης χρησιμοποιήθηκε ως αντικαταστάτης του atrazine αλλά η ανίχνευση του στα υπόγεια και επιφανειακά νερά των παρακείμενων περιοχών περιόρισε την χρήση του

27 Θειομέθυλο τριαζίνες Prometryne Χρησιμοποιείται αμέσως μετά την σπορά βαμβακιού. Είναι αποτελεσματικό και όταν εφαρμόζεται στο φύλλωμα και για αυτό εφαρμόζεται και νωρίς μεταφυτρωτικά όταν τα ζιζάνια είναι σε νεαρό στάδιο Μεθοξυ-τριαζίνες Τerbumeton Ζιζανιοκτόνο εδάφους και φυλλώματος που χρησιμοποιείται σε μίγμα με terbuthylazine για αμπέλια ηλικίας άνω των 4 ετών. Εφαρμόζεται τον χειμώνα πριν από την έναρξη των βροχών

28 Ασύμμετρες τριαζίνες Μetribuzin (Sengor) Ζιζανιοκτόνο εδάφους και φυλλώματος που χρησιμοποιείται σε πατάτα προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά

29 Ασύμμετρες τριαζίνες Μetamitron (Goldix) Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται στα ζαχαρότευτλα προφυτρωτικά αλλά και μεταφυτρωτικά

30 Kαρβοξανιλίδια Με βάση την χημική τους δομή είναι ουρίες κατά το ήμισυ και δρουν αναστέλλωντας την φωτοσύνθεση στο Φωτοσύστημα ΙΙ Η propanil αρυλο-ακυλαμιδάση + ΟΗ Το κυριότερο μέλος της ομάδας είναι το εκλεκτικό στο ρύζι propanil. Η εκλεκτικότητα οφείλεται στο ένζυμο αρυλο-ακυλαμιδάση που έχει το ρύζι και υδρολύει ταχύτατα το propanil ενώ δεν υπάρχει στα ζιζάνια του ρυζιού Η δράση του ενζύμου αναστέλλεται από καρβαμιδικά εντομοκτόνα

31 Ουρακίλες Αναπτύχθηκαν από τη Du Pont μετά το 1960 Bromacil - Lenacil - Terbacil Αποτελεσματικά εναντίον ετησίων αγροστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων αλλά και ορισμένων πολυετών (bromacil, terbacil) - ειδικά αν της εφαρμογής προηγηθεί κατεργασία του εδάφους Εφαρμόζονται στό έδαφος και προσλαμβάνονται από τις ρίζες των φυτών και μετακινούνται αποπλαστικά με το ρεύμα διαπνοής Τροπος-Μηχανισμος Δράσης Δρουν ως αναστολείς της φωτοσύνθεσης

32 Lenacil Εφαρμογή σε ζαχαρότευτλα, παντζάρια, σπανάκι, φράουλα Προσπαρτικά με ενσωμάτωση στα ζαχαρότευτλα Μετά την σπορά και πριν το φύτρωμα σε παντζάρια, σπανάκι Τέλος χειμώνα εως την άνθηση στη φράουλα Τerbacil Εφαρμογή χειμώνα σε δενδρώδη είδη, τριανταφυλλιές, δύοσμο, ρίγανη

33 Βενζονιτρίλια Έχει δύο μέλη: Bromoxynil - Ioxynil Zιζανιοκτόνα φυλλώματος με ελάχιστη συμπλαστική κίνηση Εφαρμόζονται στα σιτηρά για καταπολέμηση ετησίων πλατύφυλλων ζιζανίων Eφαρμόζονται σε μίγματα (bromoxynil+ioxynil ή bromoxynil-mecoprop) Αναστέλλουν την φωτοσύνθεση των φυτών Bromoxynil Ioxynil

34 Φαινυλοπυριδαζίνες Τα κυριότερα μέλη της ομάδας αυτής είναι 1. Pyridate 2. Pyridafol pyridate pyridafol To pyridate χρησιμοποιείται ως εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο και εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά σε καλλιέργειες ρυζιού, σιταριού και αραβοσίτου για την καταπολέμηση αγροστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων

35 Δις-καρβαμιδικά Δύο είναι τα μέλη της ομάδας αυτής 1. Desmedipham 2. Phenmedipham Περιέχουν δύο καρβαμιδικές ομάδες στο μόριο τους desmedipham phenmedipham Εκλεκτικά, διασυστηματικά ζιζανιοκτόνα φυλλώματος που απορροφούνται από τα φύλλα και κινούνται αποπλαστικά Εφαρμόζονται μεταφυτρωτικά στα τεύτλα, συνήθως ως μίγμα (Βetanal), για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων

36 Τα ζιζανιοκτόνα ανάλογα με τον τρόπο - μηχανισμό δράσης τους διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 1. Ζιζανιοκτόνα που παρεμβάλονται στο ορμονικό σύστημα των φυτών 2. Ζιζανιοκτόνα αναστολείς της φωτοσύνθεσης στο Φωτοσύστημα ΙΙ 3. Ζιζανιοκτόνα αναστολείς της φωτοσύνθεσης στο Φωτοσύστημα Ι 4. Ζιζανιοκτόνα που παρεμβάλονται στην βιοσύνθεση καροτινοειδών 5. Ζιζανιοκτόνα - αναστολείς του ενζύμου PPG-O 6. Zιζανιοκτόνα που παρεμβαίνουν στην μίτωση 7. Ζιζανιοκτόνα - αναστολείς σύνθεσης μεγαλομοριακών λιπαρών οξέων 8. Ζιζανιοκτόνα - αναστολείς της βιοσύνθεσης λιπών (όχι ACC) 9. Ζιζανιοκτόνα αναστολείς του ενζύμου ACC 10. Ζιζανιοκτόνα -αναστολείς της βιοσύνθεσης κυτταρικών τοιχωμάτων 11. Ζιζανιοκτόνα αναστολείς της βιοσύνθεσης αμινοξέων

37 Διπυριδίλια Τα κυριότερα μέλη της ομάδας αυτής είναι: 1. Paraquat (GRAMOXONE) 2. Diquat (REGLONE) Είναι ευρέους φάσματος μη εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα επαφής που εφαρμόζονται στο υπέργειο τμήμα του φυτού και το καταστρέφουν

38 Διπυριδίλια Τα μέλη της ομάδας αυτής είναι μη πτητικά με σχετικά υψηλή υδατοδιαλυτότητα (paraquat, diquat 700 g/l) Paraquat Diquat

39 Μεταβολισμός Διπυριδιλίων Ο μεταβολισμός τους στα φυτά δεν έχει μελετηθεί λόγω του ότι προκαλούν ταχύτατη ξήρανση των υπεργείων φυτικών τμημάτων με τα οποία έρχονται σε επαφή Στο έδαφος τα διπυριδίλια δεν μεταβολίζονται διότι λόγω του θετικού τους φορτίου προσροφόνται ισχυρά στα κολλοειδή της αργίλλου Στα θηλαστικά προκαλεί καταστροφή των πνευμόνων και δεν υπάρχει αντίδοτο παρά μόνο απομάκρυνση με τη χρήση ενεργού άνθρακα

40 Τρόπος Δράσης - Διπυριδυλίων Τα διπυριδύλια είναι αδρανή στο σκοτάδι αλλά πολύ δραστικά παρουσία φωτός. Η δράση τους είναι τόσο γρήγορη που εμποδίζεται η μετακίνηση τους στο εσωτερικό του φυτού. Εφαρμογή το απόγευμα ώστε το φάρμακο να μετακινηθεί εντός του φυτού πριν ενεργοποιηθεί το επόμενο πρωί.

41 Μηχανισμός Δράσης Διπυριδιλίων Τα διπυριδύλια βρίσκονται σε ιονισμένη μορφή στους χλωροπλάστες Κατά την διάρκεια της φωτοσύνθεσης λαμβάνουν ηλεκτρόνια από την αναγωγική πλευρά του φωτοσυστήματος Ι και ανάγονται σε ελεύθερη ρίζα Παρουσία O 2 η ρίζα οξειδώνεται προς το αρχικό ιόν με παράλληλη παραγωγή Η 2 Ο 2 που καταστρέφει τις κυτταρικές μεμβράνες των φυτικών κυττάρων

42 paraquat paraquat EP O 2 H 2 O 2 Υπεροξείδωση και καταστροφή κυτταρικών μεμβρανων. e -

43 ΧΡΗΣΕΙΣ Paraquat & Diquat 1. Με κατευθυνόμενο ψεκασμό μεταξύ των γραμμών δενδρωδών καλλιεργειών 2. Για καθολική καταπολέμηση ζιζανίων σε μη γεωργικές εκτάσεις 3. Ως αποξηραντικό φυλλώματος σε καλλιέργειες πατάτας, βαμβακιού και σόγιας για διευκόλυνση της συγκομιδής

44 Τα ζιζανιοκτόνα ανάλογα με τον τρόπο - μηχανισμό δράσης τους διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 1. Ζιζανιοκτόνα που παρεμβάλονται στο ορμονικό σύστημα των φυτών 2. Ζιζανιοκτόνα αναστολείς της φωτοσύνθεσης στο Φωτοσύστημα ΙΙ 3. Ζιζανιοκτόνα αναστολείς της φωτοσύνθεσης στο Φωτοσύστημα Ι 4. Ζιζανιοκτόνα που παρεμβάλονται στην βιοσύνθεση καροτινοειδών 5. Ζιζανιοκτόνα - αναστολείς του ενζύμου PPG-O 6. Zιζανιοκτόνα που παρεμβαίνουν στην μίτωση 7. Ζιζανιοκτόνα - αναστολείς σύνθεσης μεγαλομοριακών λιπαρών οξέων 8. Ζιζανιοκτόνα - αναστολείς της βιοσύνθεσης λιπών (όχι ACC) 9. Ζιζανιοκτόνα αναστολείς του ενζύμου ACC 10. Ζιζανιοκτόνα -αναστολείς της βιοσύνθεσης κυτταρικών τοιχωμάτων 11. Ζιζανιοκτόνα αναστολείς της βιοσύνθεσης αμινοξέων

45 Αναστολείς του ενζύμου Οξειδάση τoυ Πρωτοπορφυρινογόνου (PPG-O) 1. Διφαινυλαιθέρες (bifenox, nitrofen) 2. Ν-φαινυλφθαλιμίδια (cinidon-ethyl, flumioxazin) 3. Θειαδιαζόλες (thidiazimin) 4. Οξαδιαζόλες (oxadiazon) 5. Τριαζολινόνες (carfentrazone-ethyl) 6. Οξαζολιδινεδιόνες (pentoxazone) 7. Πυριμιδινοδιόνες (butafenacil)

46 Διφαινυλαιθέρες Τα μέλη αυτής της ομάδας ζιζανιοκτόνων περιέχουν δύο φαινυλικούς δακτυλίους ενωμένους με ένα άτομο Ο (διφαινυλικός αιθέρας) XΡΗΣΕΙΣ Εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα εφαρμοζόμενα προφυτρωτικά συνήθως δια ενσωμάτωσης στο έδαφος. Χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση ετήσιων αγροστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε διάφορες καλλιέργειες

47 Διφαινυλαιθέρες Τακυριότεραμέληςτηςομάδαςείναι: 1. Βifenox (κυκλοφορεί στην Ελλάδα) 2. Oxyfluorfen (κυκλοφορεί στην Ελλάδα) 3. Nitrofen (κυκλοφορεί στην Ελλάδα) 4. Chlornitrofen

48 Xημική Δομή Διφαινυλικών acifluorfen nitrofen fomesafen chlornitrofen bifenox

49 Ν-Φαινυλφθαλιμίδια Nέα ομάδα ζιζανιοκτόνων που εισήλθαν στην αγορά μετά το 1998 Τα κυριότερα μέλη είναι: 1. Cinidon-ethyl 2. Flumioxazin 3. Flumiclorac-pentyl cinidon-ethyl flumioxazin

50 Cinidon-ethyl Eκλεκτικό ζιζανιοκτόνο επαφής που χρησιμοποιείται μεταφυτρωτικά για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες σιταριού Η εκλεκτικότητα του ζιζανιοκτόνου στο σιτάρι οφείλεται στην μειωμένη απορρόφηση του από τα φύλλα του σιταριού και στον ταχύτερο μεταβολισμό του από το σιτάρι σε σχέση με τα πλατύφυλλα ζιζάνια Εφαρμόζεται σε χαμηλές δόσεις (5 g δ.ο/στρ) και προκαλεί στα ζιζάνια συμπτώματα ίδια με τα διφαινυλικά ζιζανιοκτόνα Flumioxazin Eίναι ζιζανιοκτόνο εδάφους που χρησιμοποιείται (όχι στην Ελλάδα) για την καταπολέμηση πλατύφυλλων κυρίως ζιζανίων σε καλλιέργειες σόγιας ενώ είναι αποτελεσματικό και κατά κάποιων αγροστωδών ζιζανίων (Setaria viridis, Digitaria sanguinalis)

51 Oξαδιαζόλες Στην ομάδα αυτή υπάρχουν δύο μέλη 1. Οxadiazon 2. Oxadiagryl Mόνο το οxadiazon χρησιμοποιείται στην Ελλάδα ενώ το oxadiagryl είναι εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο στο ρύζι oxadiazon oxadiagryl H 3 C CH 3

52 Οxadiazon (Ronstar) Xρησιμοποιείται για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε δενδρώδεις καλλιέργειες με κατευθυνόμενο ψεκασμό Ιδιαίτερα αποτελεσματικό εναντίον του πολυετους ζιζανίου περιπλοκάδα (Convolvulus arvensis) Είναι ζιζανιοκτόνο εδάφους και φυλλώματος

53 Τριαζολινόνες Νέα ομάδα ζιζανιοκτόνων που εισήλθαν στην αγορά στο τέλος της δεκαετίας του Τρία τα κυριότερα μέλη της ομάδας αυτής 1. azafenidin 2. carfentrazone-ethyl azafenidin 3. sulfentrazone H 5 C 5 sulfentrazone carfentrazone-ethyl

54 Oξαζολιδινoδιόνες - Pentoxazone To μοναδικό μέλος της ομάδας αυτής ως τώρα είναι το pentoxazone που είναι ισχυρός αναστολέας του ενζύμου PPG-O Xρησιμοποιείται στην καλλιέργεια του ρυζιού (υπό έγκριση στην Ελλάδα) Η εκλεκτικότητα του ρυζιού στο pentoxazone οφείλεται στον ταχύτατο μεταβολισμό στο ρύζι σε αντίθεση με την αργή αποδόμηση του στα ζιζάνια

55 Πυριμιδινοδιόνες Νέα ομάδα ζιζανιοκτόνων που πρωτοανακαλύφθηκαν την δεκαετία του 1990 αλλά μόλις πριν από ένα έτος εμφανίσθηκαν στην αγορά και είναι ισχυροί αναστολείς του PPG-O Τα δύο μέλη της ομάδας αυτής το ζιζανιοκτόνων είναι τα 1. Benzfendizone 2. Butafenacil Butafenacil Benzfendizone To benzfendizone είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο σε δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλια

56 Τρόπος-Μηχανισμός Δράσης Διφαινυλαιθερικών, Φθαλιμιδικών, Θειαδιαζολών, Οξαδιαζολών, Τριαζολινών, Πυριμιδινεδιονών, Οξαζολιδινεδιονών Αναστέλλουν την δράση του ενζύμου Οξειδάση του Πρωτοπορφυρινογόνου (ProtoPorphyrinogen-Oxidase, PPG-O) που ελέγχει την βιοσύνθεση της πρωτοπορφυρίνης, βασικού συστατικού των χλωροφυλλών και της αίμης (χρωμοπρωτείνη υπεύθυνη για την μεταφορά του οξυγόνου στους πνεύμονες ανώτερων ζωικών οργανισμών) Αναστολή σύνθεσης της πρωτοπορφυρίνης οδηγεί σε μη ενζυμική παραγωγή της πρωτοπορφυρίνης που δεν αποτελεί το σωστό υποστρωμα για την παραγωγή χρωμοπρωτεϊνών (χλωροφύλλη) Παραγωγή ενεργών ριζών Ο 2 και υπεροξείδωση και καταστροφή των κυτταρικών μεμβρανών

57 ΑLA Πορφομπιλινογόνο Oυροπορφυρινογόνο ΙΙΙ Kοπροπορφυρινογόνο ΙΙΙ Πρωτοπορφυρίνη ΙΧ Οξειδάση του Πρωτοπορφυρινογ όνου PPG-O Πρωτοπορφυρινογόνο ΙΧ Mg Fe hv μη ενζυμική οξείδωση Διφαινυλαιθέρες Μg-πρωτοπορφυρίνη ΙΧ Αίμη κυτόπλασμα Πρωτοπορφυρίνη ΙΧ O 2 Ενεργοποιημένες Ρίζες Ο 2 Xλωροφύλλη Κυτόχρωμα Υπεροξείδωσ ημεμβρανών

58 Αναστολείς βιοσύνθεσης καροτινοειδών - Λευκαντικά Aναστολείς του ενζύμου PDS (Phytoene DeSaturase, αποκορεσμού του φυτοενίου) 1. Πυριδαζινόνες (norflurazon) 2. fluridone, flurochloridone 3. Πυριδινοκαρβοξιμίδια (diflufenican, picolinafen) Aναστολείς του ενζύμου HPPD (YδροξυΦαινυλοΠυρουβική Διοξυγενάση) 4. Iσοξαζόλες (isoxaflutole) 5. Tρικετόνες (mesotrione, sulcotrione) 6. Tριαζόλες (aminotriazole) 7. Iσοξαζολιδινόνες (clomazone)

59 Aναστολείς του ενζύμου PDS (Phytoene DeSaturase, αποκορεσμού του φυτοενίου)

60 Flurochloridone Χρησιμοποιείται προφυτρωτικά για την καταπολέμηση ετησίων πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια ηλιάνθου Αποτελεσματικό και εναντίον μερικών αγρωστωδών ζιζανίων

61 Πυριδινοκαρβοξαμιδικά Νέα ομάδα ζιζανιοκτόνων που αναστέλλουν την βιοσύνθεση καροτινοειδών. Τα κυριότερα μέλη της ομάδας αυτής είναι: diflufenican picolinafen

62 Τρόπος-Μηχανισμός Δράσης Πυριδαζινών, Πυριδινοκαρβοξαμιδικών, fluridone, flurochloridone Αναστέλλουν την δράση του ενζύμου αποκορεσμού του φυτοενίου (Phytoene Desaturase, PDS) στην αλυσίδα βιοσύνθεσης των καροτινοειδών με συνέπεια την αναστολή βιοσύνθεσης καροτινοειδών και εμφάνιση χαρακτηριστικών λευκών κηλίδων στο φύλλωμα PDS Φυτοένιο Φυτοφλουένιο β-καροτένιο Norflurazon κ.α

63 Βιοσύνθεση Καροτινοειδών HPPD Μεβαλονικό οξύ Tυροσίνη 4-ΗΡΡA Homogentisic acid Πυροφωσφορικό Προφυτένιο Συνθετάση Φυτοενίου Fluridone Φυτoένιο PDS Φυτοφλουένιο πλαστοκινόλη Aπομεθυλιωμένη πλαστοκινόλη Λικοπίνη β-καροτένιο πλαστοκινόνη

64 Aναστολείς του ενζύμου HPPD (YδροξυΦαινυλοΠυρουβική Διοξυγενάση)

65 Ισοξαζολες Το δύο μέλη της ομάδας αυτής είναι τα isoxaflutole και isoxachlortole XΡΗΣΕΙΣ: Το isoxaflutole (MERLIN) χρησιμοποιείται προφυτρωτικά και νωρίς μεταφυτρωτικά για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο Απορροφάται εύκολα από τις ρίζες των ζιζανίων και κινείται διασυστηματικά

66 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ: Αποτελεί ενεργοποίηση όπου ο μεταβολίτης που προκύπτει στα φυτά είναι η ζιζανιοκτόνος ουσία Ο SO 2 CH 3 ΦΥΤΑ δικετονονιτρίλιο SO 2 CH Ο Ο 3 N O CF 3 CN αραβόσιτο CF 3 SO 2 CH 3 ΗΟΟC CF 3 Η εκλεκτικότητα του isoxaflutole στoν αραβόσιτο οφείλεται στην ταχύτατο μεταβολισμό του δικετονιτριλίου σε αδρανής μεταβολίτες

67 Ισοξαζόλες Συμπεριφορά στο έδαφος Στο έδαφος το isoxaflutole συμπεριφέρεται ως ασθενές οξύ και σε ουδέτερα ή αλκαλικά pη βρίσκεται σε ανιονική μορφή στο εδαφικό διάλυμα και είναι ευαίσθητο σε έκπλυση στα βαθύτερα εδαφικά στρώματα Το isoxaflutole μεταβολίζεται ταχύτατα στο έδαφος και στα φυτά σε δικετονιτρίλιο το οποίο είναι πιο υδατοδιαλυτό και απορροφάται πιο εύκολα από το ριζικό σύστημα των φυτών αλλά και εκπλύνεται πιο εύκολα στα βαθύτερα εδαφικά στρώματα

68 Τρικετόνες Νέα ομάδα ζιζανιοκτόνων που αποτελούν συνθετικά ανάλογα του φυτικού προϊόντος λεπτοσπερμίνη που παράγεται από το φυτό Callistemon citrinus Η λεπτοσμερμίνη προκαλούσε σε δόσεις 100 g/στρ χαρακτηριστικά συμπτώματα όπως και άλλα ζιζανιοκτόνα που αναστέλλουν την βιοσύνθεση καροτινοειδών Sulcotrione mesotrione

69 mesotrione Προφυτρωτικό και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση κυρίως πλατύφυλλων (Xanthium strumarium, Abutilon theophrasti, Chenopdium sp, Amaranthus, Poligonum sp.) και κάποιων αγρωστωδών ζιζανίων (Digitaria sp) σε αραβόσιτο Eίναι ασθενές οξύ (pka=3.12) έτσι η υδατοδιαλυτότητα του εξαρτάται από το pη του μέσου στο οποίο βρίσκονται ( g/l σε ph 4.8 9, αντίστοιχα) Η εκλεκτικότητα του στο αραβόσιτο οφείλεται στην βραδύτερη απορρόφηση του από τα φύλλα και την ταχύτερη αποδόμηση του στον αραβόσιτο σε σχέση με τα ευαίσθητα ζιζάνια

70 Τρόπος-Μηχανισμός Δράσης Ισοξαζολών, Τρικετονών Aναστέλει την δράση του ενζύμου ΗPPD (YδροξυΦαινυλοΠυρουβική Διοξυγενάση) που ελέγχει ένα βήμα κατά την βιοσύνθεση των χρωστικών (καροτινοειδή, χλωροφύλλη) Το ένζυμο HPPD ελέγχει την βιοσύνθεση της πλαστοκινόνης που συμμετέχει ως συμπαράγοντας του ενζύμου αποκορεσμού του φυτοενίου (PDS) το οποίο ελέγχει ένα από τα βήματα βιοσύνθεσης καροτινοειδών Αναστολή βιοσύνθεσης καροτινοειδών και υπεροξείδωση και καταστροφή της χλωροφύλλης που επιφέρει χαρακτηριστική χλώρωση στα ζιζάνια

71 Βιοσύνθεση Πλαστοκινόνης HPPD Μεβαλονικό οξύ Tυροσίνη 4-ΗΡΡA Ιsoxaflutole Πυροφωσφορικό Προφυτένιο Συνθετάση Φυτοενίου Φυτοενίο PDS Φυτοφλουένιο πλαστοκινόλη Aπομεθυλιωμένη πλαστοκινόλη Λικοπίνη β-καροτένιο πλαστοκινόνη

72 Zιζανιοκτόνα που παρεμβαίνουν στην μίτωση 1. Δινιτροανιλίνες (trifluralin, pendimethalin) 2. Βενζαμίδια (propyzamide, tebutam) 3. Πυριδίνες (dithiopyr, thiazopyr) 4. Φαινυλοκαρβαμιδικά (propham, asulam) 5. Butamiphos

73 Δινιτροανιλίνες Πρωτοανακαλύφθηκαν και εισήλθαν στην αγορά την δεκαετία του 60 ΧΗΜΙΚΗ ΔΟΜΗ Τα μόρια τους αποτελούνται από: R 1 1. Φαινυλικό δακτύλιο υποκατεστημένο στις θέσεις 2,6 με ΝΟ X 2 2. Αμιδική ομάδα υποκατεστημένη με μία ή δύο αλκυλοομάδες 3. Υποκαταστάτη στη θέση 4 του δακτυλίου Ουποκαταστάτηςστη θέση 4 μπορεί να είναι Yποκατεστημένο μεθύλιο (-CH 3 ) όπως στο trifluralin R 2 Σουλφόνυλο ομάδα (-HSO 2 ) όπως oryzalin, nitralin trifluralin oryzalin

74 ΧΡΗΣΕΙΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ζιζανιοκτόνα εδάφους για την καταπολέμηση κυρίως αγροστωδών ζιζανίων Εφαρμόζονται στο έδαφος με ενσωμάτωση λόγω της φωτοευασθησίας τους Δεν έχουν καμία δράση όταν ψεκάζονται στο φύλλωμα ΤΡΟΠΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Προσλαμβάνονται από ρίζες και αναπτυσσόμενες κολεοπτύλες προκαλώντας: Διόγκωση του ακραίου τμήματος της κεντρικής ρίζας Μη δημιουργία παράπλευρων ριζών Πολυπύρηνα κύτταρα των ριζών Μυκητοκτόνα βενζιμιδαζολικά, zoxamide Αναστέλλουν το πολυμερισμό της τουμπουλίνης που είναι η απαραίτητη πρωτείνη για τον σχηματισμό της πυρινικής ατράκτου. Οι δινιτροανιλίνες δεσμεύονται στην β-τουμπουλίνη και παρεμποδίζουν τον πολυμερισμό της

75 Δινιτροανιλίνες - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Φωτοευαίσθητες για το λόγο αυτό επιβάλλεται η ενσωμάτωση τους Σχετικά πτητικές Χαμηλή υδατοδιαλυτότητα

76 Επιμέρους χρήσεις Δινιτροανιλινών Trifluralin (ΤREFLAN, EFLURIN) Eφαρμόζεται προφυτρωτικά με ενσωμάτωση σε καλλιέργειες βαμβακιού, ηλιάνθου, καρότου για την καταπολέμηση κυρίως αγροστωδών ζιζανίων

77 Benfluralin (SONALAN) Eφαρμόζεται προφυτρωτικά με ενσωμάτωση σε καλλιέργειες μηδικής, αραχίδας. Καταπολεμά κυρίως αγρωστώδη ζιζάνια

78 Pendimethalin (Stomp) Χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες βαμβακιού, φασολιού, αρακά για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων και ορισμένων πλατύφυλλων Το λιγότερο φωτοευαίσθητο και πτητικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας

79 Πυριδίνες Τα δύο μέλη της ομάδας αυτής είναι dithiopyr thiazopyr Το dithiopyr είναι το πιο πρόσφατο μέλος της ομάδας και χρησιμοποιείται προφυτρωτικά για την καταπολέμηση αγρωστωδών και κάποιων πλατύφυλλων ζιζανίων σε ρύζι Το thiazopyr χρησιμοποιείται προφυτρωτικά σε δενδρώδεις καλλιέργειες για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων

80 Τρόπος Μηχανισμός Δράσης Δινιτροανιλινών, butamiphos, Πυριδινών, Βενζαμιδίων Τα ζιζανιοκτόνα των ομάδων αυτών αναστέλλουν την μιτωτική διαίρεση με αποτέλεσμα την εμφάνιση διογκωμένων πολυπύρηνων κυττάρων Παρεμποδίζουν τον πολυμερισμό της τουμπουλίνης που είναι η πρωτείνη που ελέγχει τον σχηματισμό των μικροσωλινίσκων της μιτωτικής ατράκτου

81 Ζιζανιοκτόνα - αναστολείς σύνθεσης μεγαλομοριακών λιπαρών οξέων (VeryLongChainFattyAcids, VCLFAs) 1. Xλωροακεταμίδια (alachlor, metolachlor) 2. Aκεταμίδια (napropamide) 3. Oξυακεταμίδια (flufenacet, mefenacet) 4. Tετραζολινόνες (fentrazamide)

82 Χλωροακεταμίδια Το πρώτο σύγχρονο χλωροακεταμίδιο στην αγορά εμφανίσθηκε το 1965 με το όνομα propachlor Στην συνέχεια κυκλοφόρησαν τα: Alachlor Metolachlor (και σε τεύτλα) Acetochlor που χρησιμοποιούνται προφυτρωτικά σε καλλιέργειες αραβοσίτου για την καταπολέμηση αγρωστωδών αλλά και μερικών πλατύφυλλων ζιζανίων

83 Χλωροακεταμίδια XHΜΙΚΗ ΔΟΜΗ Ο πυρήνας του μορίου όλων των μελών της ομάδας αυτής είναι ένα 2,6 διαλκυλο υποκατεστημένο χλωροακετανιλίδιο

84 alachlor metolachlor acetochlor

85 Oρισμέναχλωρακεταμίδιαόπως το metolachlor (DUAL) χαρακτηρίζονται από ισομέρεια και από τα εναντιομερή που έχουν διαχωρισθεί το S- metolachlor έχει την υψηλότερη ζιζανιοκτόνο δράση Στο εμπόριο κυκλοφορούν πλέον σκευάσματα στα οποία το S- metolachlor (DUAL GOLD) αποτελεί την καθαρή δραστική ουσία χωρίς προσμίξεις του αδρανούς ισομερούς R * metolachlor To S-metolachlor εφαρμόζεται σε χαμηλότερες δόσεις από το metolachlor

86 Aκεταμίδια alachlor Δύο μέλη σε αυτήν την ομάδα 1. Napropamide 2. Diphenamid Mόνο το napropamide χρησιμοποιείται στην Ελλάδα Napropamide Diphenamid Napropamide (DEVRINOL) Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο εδάφους που προσλαμβάνεται από τις ρίζες και μετακινείται αποπλαστικά εντός των φυτών Εφαρμόζεται το χειμώνα για την καταπολέμηση ετησίων αγρωστωδών και πλατύφυλλών ζιζανίων κυρίως σε δενδρώδεις καλλιέργειες όπως αμπέλι,βερυκοκιά, δαμασκηνιά, αμυγδαλιά κ.α.

87 Οξυακεταμίδια Τα οξυακεταμίδια είναι σχετικά νέα ομάδα αμιδικών ζιζανιοκτόνων και περιλαμβάνουν τα 1. Flufenacet 2. Mefenacet flufenacet mefenacet

88 Flufenacet Εφαρμόζεται προσπαρτικά με ενσωμάτωση και προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά σε αραβόσιτο για την καταπολέμηση ετησίων αγρωστωδών ζιζανίων Χρησιμοποιείται μόνο του σε δόσεις g/στρ αλλά και σε μίγματα με ζιζανιοκτόνα όπως atrazine, metosulam για καταπολέμηση ευρύτερου φάσματος ζιζανίων Στο έδαφος συμπεριφέρεται ως ασθενής βάση και σε όξινα pη συμπεριφέρεται ως κατιόν και δεσμεύεται ισχυρά στα κολλοειδή της αργίλου Αντίθετα σε εδάφη με ουδέτερο ή αλκαλικό pη είναι λιπόφιλο και προσροφάται στην οργανική ουσία του εδάφους

89 Tρόπος Μηχανισμός Δράσης Χλωροακεταμιδίων, Ακεταμιδίων, Οξυακεταμιδίων Τα ζιζανιοκτόνα αυτά αναστέλλουν με κάποιο τρόπο την βιοσύνθεση λιπαρών οξέων με >18C (VeryLongChainFattyAcids, VLCFAs) Δεν έχουν καμία ανασταλτική επίδραση στην βιοσύνθεση λιπαρών οξέων με αλυσίδα ατόμων άνθρακα εώς και 18C (LongChainFattyAcids, LCFAs) Tα χλωρακεταμίδια βρέθηκε ότι αναστέλλουν το ενζυμικό σύμπλοκο που καταλύει την αντίδραση ενσωμάτωσης του μαλονύλο CoA σε αλυσίδες λιπαρών οξέων με 18, 20, 22 κ.ο.κ ατόμων C Τα VLCFAs αποτελούν βασικά συστατικά του κηρώδους επιχρίσματος των φύλλων

90 Πλαστίδιο Κυτόπλασμα CoA-ενεργοποίηση με ATP Ενδοπλασματικό δίκτυο Σύνθεση VCLFAs μαλόνυλο παλμιτικό οξύ Π.Φ ελαϊκό οξύ Αμίδια Π.Φ: πρωτεϊνικός φορέας

91 Eνδοπλασματικό δίκτυο Αμίδια Μεταφορά στα οργανίδια Golgi Οργανίδια Golgi Μεταφορά στην κυτοπλασματική μεμβράνη Kυττοπλασματική μεμβράνη βιοσύνθεση κήρων

92 Ενζυμικό σύμπλοκο επιμήκυνσης αλυσίδας λιπαρών οξέων χλωρο-, οξυακεταμίδα, τετραζολινόνες Τα αμίδια πιθανότατα αναστέλλουν την πρώτη αντίδραση συμπύκνωσης μεταξύ άκυλο CoA (με 18 C) και μαλόνυλο CoA με αποτέλεσμα την αναστολή της επιμήκυνσης της αλυσίδας του λιπαρού οξέος κατά 2 C.

93 Ζιζανιοκτόνα - αναστολείς της βιοσύνθεσης λιπών (όχι ΑCC) 1. Θειοκαρβαμιδικά (EPTC, molinate) 2. Βενζοφουρανικά (ethofumesate) 3. Xλωροαλειφατικά οξέα (TCA, Dalapon)

94 Θειοκαρβαμιδικά ζιζανιοκτόνα Το πρώτο ζιζανιοκτόνο αυτής της ομάδας ανακαλύφθηκε το ΕPTC Στην αγορά υπάρχουν πολλά μέλη αυτής της ομάδας 1. ΕPTC 2. Pebulate 3. Vernolate 4. Butylate 5. Cycloate 6. Molinate 7. Triallate Χαρακτηριστική ομάδα στο μόριο η θειοκαρβαμιδική ομάδα R 1 R 2 R 3

95 EPTC Butylate R 1 vernolate R 2 R 3 pebulate cycloate molinate

96 ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ζιζανιοκτόνα εδάφους που εφαρμόζονται με ενσωμάτωση για εκλεκτική καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων σε πλατύφυλλες καλλιέργειες Καταπολεμούν ετήσια αγρωστώδη αλλά ορισμένα (ΕPTC, pebulate) είναι εξίσου αποτελεσματικά και εναντίον πολυετών αγροστωδών ζιζανίων Τα EPTC, Βutylate εφαρμόζονται μεταφυτρωτικά σε καλλιέργειες αραβόσιτου αλλά σε σκευάσματα που περιέχουν ειδικές προστατευτικές ουσίες που ονομάζονται safeners (R ή dichlormid). Το dichlormid βρέθηκε ότι αυξάνει την παραγωγή του ενζύμου τρανφεράση της γλουταθειόνης που είναι υπεύθυνο για τον σχηματισμό αδρανών συμπλόκων ΕPTC με γλουταθειόνη

97 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Πτητικές ενώσεις και επιβάλλεται η ενσωμάτωση τους στο έδαφος Η υδατοδιαλυτότητα τους ποικίλει molinate (800 mg/l) > EPTC (370) > vernolate (90) > cycloate (85)

98 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Τα θειοκαρβαμιδικά αποδομούνται κυρίως από τους μικροοργανισμούς του εδάφους Η υπολειμματικότητα τους αυξάνεται με την χρήση ουσιών όπως το dietholate που αναστέλλει την μικροβιακή δραστηριότητα στο έδαφος. Η ταχύτητα αποικοδόμησης αυξάνεται μετά από την επανειλημμένη εφαρμογή τους στον ίδιο αγρό επί σειρά ετών (επιταχυνόμενη βιοαποδόμηση)

99 ΧΡΗΣΕΙΣ Θειοκαρβαμιδικών EPTC (EthylPropylThioCarbamate) 1. Μεταφυτρωτικά σε μίγμα με το dichlormid (ΕRADICANE) σε αραβόσιτο 2. Προσπαρτικά σε καλλιέργειες φασολιού και πατάτας εναντίων ετησίων αγροστωδών και μερικών πολυετών ζιζανίων. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό κατά της κύπερης (Cyperus spp.)

100 Molinate Ζιζανιοκτόνο στο ρύζι εναντίον της μουχρίτσας. Εφαρμόζεται: 1. Προσπαρτικά με ενσωμάτωση και κατάκλυση 4-6 ημέρες αργότερα 2. Αμέσως μετά την σπορά ως κοκκώδες σκεύασμα και κατάκλυση για δύο ημέρες 3. Μεταφυτρωτικά ως κοκκώδες σκεύασμα όταν η μουχρίτσα φθάσει τα 5-10 cm

101 Χλωροαλειφατικά Τα κυριότερα μέλη της ομάδας 1. ΤCA 2. Dalapon Εμφανίσθηκαν στην αγορά την δεκαετία του 1960 για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων Έχουν υψηλή υδατοδιαλυτότητα και χαμηλό pka (<2) οπότε βρίσκονται συνήθως σε ανιονική μορφή TCA dalapon

102 ΤCA(ΤriChloroAcetate) Eκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο εδάφους για την καταπολέμηση ετησίων και πολυετών αγροστωδών ζιζανίων (Cynodon dactylon, Sorghum halepense) Απαιτείται διάστημα 4-5 μηνών μεταξύ εφαρμογής και σποράς σιταριού ή αραβοσίτου (φυτοτοξικότητα) Προσλαμβάνεται από τις ρίζες και κινείται αποπλαστικά. Προσλαμβάνεται και από το φύλλωμα αλλά δεν μετακινείται διότι καταστρέφει τον ηθμό του φυτού

103 Dalapon Eίναι διασυστηματικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων Εφαρμόζεται με κατευθυνόμενη εφαρμογή σε οπωρώνες καθώς και μεταξύ γραμμών σε καλλιέργειες βαμβακιού Προσλαμβάνεται από τις ρίζες και τα φύλλα των φυτών και κινείται τόσο αποπλαστικά όσο και συμπλαστικά

104 Βενζοφουρανικά Τα μέλη αυτής της ομάδας είναι 1. Εthofumesate (ΝORTRON) 2. Benfuresate Mόνο το ethofumesate χρησιμοποιείται στην Ελλάδα ethofumesate benfuresate

105 Εthofumesate Εκλεκτικό διαυστηματικό ζιζανιοκτόνο που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες ζαχαροτεύτλων Προσλαμβάνεται από τις ρίζες των πλατύφυλλων ζιζανίων και από τις κολεοπτύλες των αγροστωδών ζιζανίων και μεταφέρονται συμπλαστικά στους μεριστωματικούς ιστούς των φυτών ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Οφείλεται στον ταχύτερο μεταβολισμό του ethofumesate στα τεύτλα από ότι σε ευαίσθητα είδη ζιζανίων

106 Τρόπος Μηχανισμός Δράσης θειοκαρβαμιδικών, βενζοφουρανικών και χλωροαλειφατικών οξέων Δεν έχει εξακριβωθεί και πλήρως διευκρινισθεί ακόμη ο μηχανισμός δράσης τους αλλά πιθανότατα αναστέλλουν την βιοσύνθεση λιπαρών οξέων χωρίς όμως να αναστέλλουν την δράση του ενζύμου ΑκετυλοCo Kαρβοξυλάση (ΑCC) που είναι σημείο δράσης των FOPs και -DIMs Πιθανότατα αναστέλλουν την βιοσύνθεση μεγαλομοριακών λιπαρών οξέων (VLCFAs) με αποτέλεσμα την μειωμένη απόθεση κηρώδους επιχρίσματος στην επιφάνεια ζιζανίων που έχουν εκτεθεί σε αυτά τα φάρμακα

107 Ζιζανιοκτόνα αναστολείς του ενζύμου Acetyl Co Carboxylase (ACC) 1. Kυκλοεξανοδιόνες (tralkoxydim, alloxydim) - DIMs 2. Πολυκυκλικά αλκανοϊκά οξέα (haloxyfop, diclofop) - FOPs

108 Κυκλοεξανοδιόνες Εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα φυλλώματος που χρησιμοποιούνται μεταφυτρωτικά σε πλατύφυλλες καλλιέργειες για την καταπολέμηση ετησίων και μερικών πολυετών αγροστωδών ζιζανίων Απορροφούνται διαμέσου του φυλλώματος και κινούνται συμπλαστικά και αποπλαστικά εντός του φυτού. Τα κυριότερα μέλη της ομάδας είναι τα: 1.Τralkoxydim 2.Clethodim 3.Cycloxidim Oνομάζονται και -DIMS λόγω της χαρακτηριστικής κατάληξης στα ονόματα των ζιζανιοκτόνων αυτής της ομάδας

109 Xημική Δομή Κυκλοεξανοδιενών alloxydim sethoxydim tralkoxydim cycloxydim

110 Συμπεριφορά στο έδαφος και στο περιβάλλον Συμπεριφέρονται στο έδαφος ως ασθενή οξέα (pka=4.1) και συνεπώς συμπεριφέρονται ως πολικά μόρια (ανιόντα) με αποτέλεσμα λόγω της μη προσρόφησης τους σε οργανική ουσία (λιπόφιλη) και άργιλο του εδάφους (ανιόν επίσης) να εκπλύνονται εύκολα στα βαθύτερα εδαφικά στρώματα. ΌΜΩΣ δεν αποτελούν σοβαρούς οργανικούς ρύπους των υδροφόρων συστημάτων λόγω των χαμηλών δόσεων στις οποίες εφαρμόζονται

111 Επιμέρους Χρήσεις Κυκλοεξανοδιενών Sethoxydim (NABU): χρησιμοποιείται μεταφυτρωτικά για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων σε καλλιέργειες τεύτλων, καπνού, βαμβακιού. Tralkoxydim (GRASP): χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση αγροστωδών ζιζανίων σε καλλιέργειες σιταριού. Συνδυάζεται και με πλατυφυλλοκτόνα (bromoxynil, mecoprop) χωρίς να επηρεάζεται η εκλεκτικότητα του στο σιτάρι

112 Πολυκυκλικά αλκανοικά οξέα Αναπτύχθηκαν μετά την εμφάνιση προβλημάτων στις καλλιέργειες σιτηρών με την συνεχή χρήση φαινοξυαλκανοικών (εμφάνιση αγριοβρώμης) Χρησιμοποιούνται προφυτρωτικά αλλά ορισμένα και μεταφυτρωτικά Όλα τα ζιζανιοκτόνα αυτής της ομάδας είναι εστέρες αλλά αμέσως μετά την πρόσληψη από το φυτό υδρολύονται προς το αντίστοιχο οξύ και μετακινούνται προς το σημείο δράσης

113 Πολυκυκλικά αλκανοϊκά οξέα Τα κυριότερα μέλη της ομάδας είναι 1. Ηaloxyfop (GALLANT) 2. Flamprop-m-isopropyl (SUFIX) 3. Fluazifop-P-butyl (FUSILADE) 4. Fenoxaprop-P-ethyl (PUMA) 5. Quazilofop-P-ethyl (TARGA) 6. Diclofop-methyl (ILLOXAN) 7. Cyhalofop-butyl (CLINCHER) Παρουσιάζουν οπτική ισομέρεια - μόνο R-ισομερή έχουν ζιζανιοκτόνο δράση και τα σκευάσματα τα οποία περιέχουν μόνο το R-ισομερές ονομάζονται -P-

114 Fluazifop - P Cyhalofop - P Haloxyfop Diclofop Fenoxaprop-P Quizalofop-P

115 Πολυκυκλικά αλκανοικά οξέα - Μεταβολισμός ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Υδρολύονται προς το αντίστοιχο οξύ που μετακινείται εντός του φυτούπροςτοσημείοδράσης(ενεργοποίηση) Σε ανθεκτικά φυτά υδροξυλιώνονται και στη συνέχεια σχηματίζουν αδρανή σύμπλοκα με φυτικά συστατικά Στα ευαίσθητα φυτά επανεστεροποιούνται και έτσι παρατείνεται η παρουσία τους εντός των φυτών

116 Diclofop-methyl (ILLOXAN) Χρησιμοποιείται μεταφυτρωτικά για την καταπολέμηση αγροστωδών ζιζανίων σε καλλιέργειες αρακά, μπιζελιού, βίκου, ζαχαροτεύτλων κ.α. Όλα τα πλατύφυλλα είναι ανθεκτικά στο diclofop methyl εκτός του βαμβακιού Δεν συνδυάζεται με φαινοξυαλκανοϊκά ζιζανιοκτόνα όπως 2,4-D

117 Fluazifop P-butyl (FUZILADE) Χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση ετησίων και πολυετών αγροστωδών ζιζανίων σε καλλιέργειες αμπελιού και ζαχαροτεύτλων Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες των φυτών και κινείται αποπλαστικά και συμπλαστικά εντός των φυτών Εφαρμόζεται στο φύλλωμα των φυτών παρά στο έδαφος και συσσωρεύεται στους μεριστωματικούς ιστούς των φυτών O - C 4 H 9

118 Quizalofop-P-ethyl (TARGA) Xρησιμοποιείται για την καταπολέμηση ετησίων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων σε διάφορες καλλιέργειες Ταυτόχρονη εφαρμογή με ζιζανιοκτόνα που καταπολεμούν πλατύφυλλα ζιζάνια μειώνουν την αποτελεσματικότητα του OC 2 H 5

119 Μηχανισμός Δράσης Κυκλοεξανοδιενικών και Πολυκυκλικών Αλκανοικών Οξέων Παρεμβαίνουν στην λειτουργία του ενζύμου ακέτυλο CoA καρβοξυλάση (ΑCC) που ελέγχει τo πρώτο βήμα για την βιοσύνθεση λιπαρών οξέων Βιοσύνθεση Λιπαρών Οξέων Το μηλόνυλο-coa αποτελεί το δομικό συστατικό για την βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων

120 Ζιζανιοκτόνα - αναστολείς της βιοσύνθεσης κυτταρικών τοιχωμάτων 1. Nιτρίλια (dichlobenil, chlorthiamid) 2. Isoxaben

121 Dichlobenil (GASORON) - Chlorthiamid Zιζανιοκτόνα εδάφους που προσλαμβάνονται από τις ρίζες και κινούνται μόνο αποπλαστικά Εφαρμόζονται κυρίως σε δενδρώδεις καλλιέργειες και σε μη γεωργικές εκτάσεις. Απαιτείται ενσωμάτωση στο έδαφος ιδιαίτερα σε υψηλές θερμοκρασίες λόγω αυξημένης πτητικότητας Dichlobenil Chlorthiamid

122 Ιsoxaben Eκλεκτικό ζιζανιοκτόνο εδάφους που εφαρμόζεται προφυτρωτικά σε καλλιέργειες χειμερινού σιταριού, καλλωπιστικών και δενδρωδών καλλιεργειών για την καταπολέμηση ετησίων πλατύφυλλων ζιζανίων

123 Μηχανισμός Δράσης Bενζονιτριλίων, Ιsoxaben Tα ζιζανιοκτόνα αυτής της ομάδας αναστέλλουν την βιοσύνθεση και απόθεση κυτταρίνης στα κυτταρικά τοιχώματα των φυτικών κυττάρων Ομηχανισμός βιοσύνθεσης της κυτταρίνης στα φυτικά κύτταρα δεν είναι πλήρως γνωστός αλλά τα dichlobenil, isoxaben έχει βρεθεί ότι αναστέλλουν τον πολυμερισμό της UDP-γλυκόζης που αποτελεί δομικό συστατικό της κυτταρίνης Φυτά ανθεκτικά σε dichlobenil, isoxaben παρουσίασαν κυτταρικές μεμβράνες με υψηλή περιεκτικότητα σε πηκτίνες και χαμηλή περιεκτικότητα σε κυτταρίνη

124 Zιζανιοκτόνα Αναστολείς βιοσύνθεσης Αμινοξέων 1. Αναστολείς του ενζύμου ΑLS (ΑcetoLactate Synthase, οξειγαλακτική συνθάση) και της βιοσύνθεσης αμινοξέων με διακλαδισμένη πλευρική αλυσίδα 2. Αναστολείς του ενζύμου ΕPSPS (συνθετάση του ΦωσφοΕνολοΠυρουβιλΣικιμικού Οξέος) και της βιοσύνθεσης αρωματικών αμινοξέων 3. Αναστολείς του ενζύμου GLS (Glutamate Synthase, συνθετάση της γλουταμίνης) και της αφομοίωσης Ν στα φυτά

125 Ζιζανιοκτόνα - αναστολείς του ενζύμου ΑLS 1. Σουλφουνυλουρίες (chlorsulfuron, metsulfuron-methyl) 2. Ιμιδαζολινόνες (imazapic, imazaquin) 3. Πυριμιδινυλβενζοϊκά (bispyribac, pyrithiobac) 4. Τριαζολοπυριμιδίνες (flumetsulam, metosulam)

126 Σουλφονυλουρίες Ανακαλύφθηκαν την δεκαετία του 70 και έφτασαν στην αγορά την δεκαετία του 80. Αποτελούν πολύ χρήσιμες δραστικές ουσίες διότι: Χρησιμοποιούνται σε χαμηλές δόσεις (100 φορές χαμηλότερες των παραδοσιακών ζιζανιοκτόνων, 1-2 g δ.ο/στρ) Είναι ασφαλή για το περιβάλλον Ασφαλή για τον άνθρωπο και τα θηλαστικά Παρουσιάζουν εκλεκτικότητα σε πλήθος καλλιεργειών Nicosulfuron, rimsulfuron στο καλαμπόκι Azimsulfuron στο ρύζι Amidosulfuron στο σιτάρι Triflusulfuron στα τεύτλα

127 Σουλφονυλουρίες Χημική Δομή Το μόριο τους αποτελείται από: Αρυλικό τμήμα (φαίνυλο ομάδα) Σουλφονυλουρική ομάδα Ετεροκυκλική αρωματική ομάδα με άλκυλο ή άλκοξυ υποκαταστάτες

128 Σουλφονυλουρίες - Φυσικοχημικές Ιδιότητες Είναι ασθενή οξέα με pka Η υδατοδιαλυτότητα και λιποφιλικότητα τους εξαρτώνται από το ph: Σε όξινο ph επικρατεί η αδιάστατη μορφή τους και συνεπώς παρουσιάζουν μειωμένη υδατοδιαλυτότητα και αυξημένη λιποφιλικότητα (Κ οw ) Σε ουδέτερο και αλκαλικό ph επικρατεί η ιονισμένη μορφή τους και συνεπώς αυξάνεται η υδατοδιαλυτότητα και μειώνεται η λιποφιλικότητα Chlorsulfuron ph 5 ph 7 K ow 5,5 0,047 Υδατοδιαλυτοτητα (g/l) 0,6 31,8 Σουλφονυλουρίες με τριαζινικό δακτύλιο πιο υδατοδιαλυτές από αυτές με πυριμιδινικό δακτύλιο: Chlorsulfuron 0.6 g/l (ph 5) - 32 g/l (ph 7) Nicosulfuron 0.4 g/l (ph 5) - 12g/l (ph 7)

129 Σουλφονυλουρίες - Φυσικοχημικές Ιδιότητες Xαμηλή πτητικότητα Ασταθή σε όξινα υδατικά διαλύματα υφίστανται όξινη υδρόλυση με διάσπαση του σουλφουνυλουρικού δεσμού και παραγωγή: 1. CO 2 2. Σουλφοναμίδιο 3. Ετεροκυκλική αρωματική αμίνη Η + CO 2 + Η Σταθερά σε αλκαλικά διαλύματα υδρολύονται με αργό ρυθμό ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ chlorsulfuron ph 8 (35C) Τ 0.5 = 208 ημέρες ph 5 (35C) Τ 0.5 = 6 ημέρες

130 Σουλφονυλουρίες Συμπεριφορά στο έδαφος - Μεταβολισμός Ησυμπεριφορά τους και ο μεταβολισμός τους στο έδαφος εξαρτάται από το ph: 1. Σε όξινα εδάφη οι σουλφονυλουρίες βρίσκονται σε αδιάστατη μορφή και προσροφόνται στην οργανική ουσία του εδάφους ΑΡΑ δεν εκπλένονται 2. Σε ουδέτερα και αλκαλικά εδάφη είναι ιδιαίτερα υδατοδιαλυτές και σημαντικές συγκεντρώσεις του παραμένουν στο εδαφικό διάλυμα όπου είτε αποικοδομούνται από τους μικρο-οργανιμούς του εδάφους είτε εκπλένονται Δεν αποτελούν κύριους ρύπους των υπογείων νερών λόγω της μικρής δοσολογίας στην οποία εφαρμόζονται Δεν παρουσιάζουν προβλήματα φυτοτοξικότητας για επόμενες καλλιέργειες εκτός των τεύτλων που συγκεντρώσεις 0.1 ppb chlorsulfuron προκαλούν μείωση στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των τεύτλων

131 Σουλφονυλουρίες Μεταβολισμός στα Φυτά Στα ανθεκτικά φυτά ο μηχανισμός αδρανοποίησης διαφέρει από φάρμακο σε φάρμακο και από φυτό σε φυτό Συνήθως τα ανθεκτικά φυτά παρουσιάζουν αυξημένη ικανότητα καταβολισμού των σουλφονυλουριών

132 Σουλφονυλουρίες Μηχανισμοί Εκλεκτικότητας Αντιδράσεις μεταβολισμού που προσδίδουν εκλεκτικότητα: Ο- απαλκυλίωση (ρύζι azimsulfuron, pyrazosulfuron ethyl) Υδροξυλίωση ετεροκυκλικού δακτυλίου και σχηματισμός συμπλόκων (rimsulfuron, nicosulfuron στο καλαμπόκι) Υδροξυλίωση του φαινυλικού δακτυλίου και σχηματισμός συμπλόκων (primisulfuron methyl στο καλαμπόκι) Σχηματισμός αδρανών συμπλόκων με γλουταθειόνη (chlorlimuron ethyl στο καλαμπόκι, triflusulfuron methyl στα τεύτλα) Ταχύτατη υδρόλυση του σουλφουνυλουρικού δεσμού (sulfosulfuron στο σιτάρι) Διάσπαση του εστερικού δεσμού στον υποκαταστάτη του φαινυλικού δακτυλίου (thifensulfuron methyl στο σιτάρι)

133 Σουλφονυλουρίες - Χρήσεις Διασυστηματικά εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα εδάφους που προσλαμβάνονται από τις ρίζες των φυτών και κινούνται αποπλαστικά και συμπλαστικά εντός των φυτών Αποτελεσματικά κυρίως εναντίον ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων αν και καταπολεμούν και ορισμένα ετήσια αγροστώδη

134 Chlorsulfuron (GLEAN) Eφαρμόζεται προφυτρωτικά και μεταφυτρωτικά σε καλλιέργειες σιταριού, κριθαριού και βρώμης για την εκλεκτική καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και κυρίως πλατύφυλλων ζιζανίων

135 Nicosulfuron Eφαρμόζεται προφυτρωτικά και μεταφυτρωτικά σε καλλιέργειες αραβοσίτου για την εκλεκτική καταπολέμηση του βέλιουρα και άλλων ετήσιων αγροστωδών και κάποιων πλατύφυλλων ζιζανίων

136 Rimsulfuron (RUSH) Eφαρμόζεται μεταφυτρωτικά σε καλλιέργειες αραβοσίτου, τομάτας και πατάτας για την εκλεκτική καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων

137 Primisulfuron methyl (TEL) Eφαρμόζεται μεταφυτρωτικά σε καλλιέργειες αραβοσίτου για την εκλεκτική καταπολέμηση βέλιουρα και ορισμένων πλατύφυλλων ζιζανίων

138 Τriflusulfuron-methyl Eφαρμόζεται μεταφυτρωτικά σε καλλιέργειες τεύτλων για την εκλεκτική καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών πλατύφυλλων ζιζανίων

139 Αzimsulfuron (GULLIVER) και Cinosulfuron Εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα που χρησιμοποιούνται μεταφυτρωτικά για την καταπολέμηση της μουχρίτσας και άλλων ετησίων ζιζανίων στην ορυζοκαλλιέργεια Το azimsulfuron συνδυάζεται με άλλα ζιζανιοκτόνα όπως molinate, propanil για πιο αποτελεσματική καταπολέμηση βιοτύπων ζιζανίων ανθεκτικών στο ένα ή στο άλλο ζιζανιοκτόνο azimsulfuron cinosulfuron

140 Ιμιδαζολινόνες Σχετικά πρόσφατη ομάδα ζιζανιοκτόνων που ανακαλύφθηκε την δεκαετία του 70και εμφανίσθηκαν στην αγορά την δεκαετία του 80. Είναι εκλεκτικά διασυστηματικά ζιζανιοκτόνα που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγροστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων Τα κυριότερα μέλης της ομάδας είναι 1. Ιmazapyr (ARSENAL) 2. Imazaquin 3. Imazethapyr 4. Imazapic 5. Imazamethabenz-methyl (ACCERT) 6. Imazamox

141 Ιμιδαζολινόνες - Χημική Δομή Τα σημεία της χημικής τους δομής που είναι απαραίτητα για την εκδήλωση της ζιζανιοκτόνου δράσης είναι: 1. Αρωματικος δακτύλιος 2. Καρβοξυλικό οξύ ή καρβοξυλικός εστέρας 3. Ιμιδαζολινικός δακτύλιος

142 imazapyr imazethapyr imazaquin imazamethabenz

143 Ιμιδαζολινόνες Φυσικοχημικές Ιδιότητες H υδατοδιαλυτότητα τους ποικίλει (imazaquin 60 mg/l, imazapic 2.2 g/l, imazapyr g/l) Μη πτητικά Είναι ασθενή οξέα όπως και οι σουλφονυλουρίες και έτσι προσροφούνται ελάχιστα σε αλκαλικά εδάφη όπου συμπεριφέρονται ως ανιόντα και είναι ευαίσθητα σε έκπλυση Γενικά δεν αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για την ρύπανση των υπογείων νερών λόγω των μικρών δόσεων στις οποίες εφαρμόζονται Προσλαμβάνονταιεύκολααπότιςρίζεςκαιταφύλλατωνζιζανίωνκαι κινούνται τόσο συμπλαστικά όσο και αποπλαστικά εντός των φυτών συσσωρευώμενα στα μεριστώματα των φυτών

144 Ιμιδαζολινόνες - ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Η εκλεκτικότητα τους οφείλεται στην ικανότητα των ανθεκτικών καλλιεργούμενων φυτών να μεταβολίζουν με ταχύτερο ρυθμό και σε αδρανής μορφές τα ιμιδαζολινικά ζιζανιοκτόνα

145 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΙΜΙΔΑΖΟΛΙΝΩΝ Imazamethabenz- methyl: Χρησιμοποιείται μεταφυτρωτικά για την καταπολέμηση κυρίως αγρωστωδών ζιζανίων σε καλλιέργειες σιταριού, κριθαρίου και σίκαλης. Ιmazapyr: Χρησιμοποιείται προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά για την καταπολέμηση αγρωστωδών, πλατύφυλλων, θαμνωδών και δενδρωδών ζιζανίων σε μη γεωργικές εκτάσεις Imazethapyr: Xρησιμοποιείται για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια μηδικής.

146 Τριαζολοπυριμιδίνες Nέα ομάδα ζιζανιοκτόνων που αναπτύχθηκαν την προηγούμενη δεκαετία και καταπολεμούν κυρίως ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια Τα ως τώρα μέλη της ομάδας αυτής είναι τα 1. Metosulam 2. Florasulam 3. Flumetsulam 4. Cloransulam-methyl 5. Diclosulam

147 Τριαζολοπυριμιδίνες Χημική Δομή Το μόριο τους χαρακτηρίζεται από τρία τμήματα 1. Τριαζολοπυριμιδινικό δακτύλιο 2. Σουλφαμιδική γέφυρα 3. Φαινυλικό δακτύλιο

148 Τριαζολοπυριμιδίνες chloransulam flumetsulam metosulam florasulam

149 Μetosulam To μόνο ζιζανιοκτόνο αυτής της ομάδας που έχει πάρει έγκριση στην Ελλάδα και χρησιμοποιείται μεταφυτρωτικά σε μίγμα 1. με 2,4-D εναντίον πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες σιταριού 2. με diclofop για καταπολέμηση και αγρωστωδών ζιζανιών Η εκλεκτικότητα του στο σιτάρι οφείλεται στο ταχύτατο μεταβολισμό του και απενεργοποίηση του στο εσωτερικό του φυτού

150 Florasulam Xρησιμοποιείται όπως και το metosulam, μεταφυτρωτικά στο σιτάρι για την καταπολέμηση ετησίων πλατύφυλλων ζιζανίων σε πολύ χαμηλές δόσεις ( g/στρ)

151 Πυριμιδινυλ-βενζοϊκά Nέα ομάδα ζιζανιοκτόνων που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά (μικρές δοσολογίες, ασθενή οξέα) και ίδιο μηχανισμό δράσης με τις σουλφονυλουρίες, ιμιδαζολινόνες (αναστολείς του ενζύμου ΑLS) Τα κυριότερα μέλη της ομάδας αυτής είναι: 1. Bispyribac-Na 2. Pyrithiobac-Na 3. Pyriftalide 4. Pyribenzoxim Aπό τα παραπάνω μόνο τα bispyribac, pyrithiobac έχουν δοκιμασθεί στην Ελλάδα και αναμένεται η έγκριση χρήσης τους

152 Πυριμιδινυλβενζοϊκά Τα bispyribac, pyrithiobac κυκλοφορούν ως άλατα με Na αλλά η δραστική τους μορφή είναι το ελεύθερο οξύ που ελευθερώνεται μετά από υδρόλυση του εστερικού δεσμού bispyribac pyrithiobac S ή Ο pyriftalid O-Νa S S Cl O-Νa

153 Bispyribac-Na Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση της μουχρίτσας σε καλλιέργεια ρυζιού Η εκλεκτικότητα του οφείλεται στον ταχύτατο μεταβολισμό του από ένα ένζυμο P-450 μονοξυγενάση στο ρύζι που οδηγεί στην απενεργοποίηση του Pyribenzoxim και Pyriftalid Εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα που χρησιμοποιούνται για την μεταφυτρωτική καταπολέμηση της μουχρίτσας στο ρύζι. Ιδιαίτερα αποτελεσματικά σε δόσεις από g/στρ Pyrithiobac-Na Nέο ζιζανιοκτόνο που χρησιμοποιείται για την μεταφυτρωτική καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανιών στο βαμβάκι

154 Περιβαλλοντική Συμπεριφορά Πυριμιδινυλβενζοϊκών Στο έδαφος συμπεριφέρονται ως ασθενή οξέα (pka=2-3) που σημαίνει ότι έχουν την ίδια συμπεριφορά και τύχη στο έδαφος με τις σουλφονυλουρίες Σε εδάφη με pη >5 τα ζιζανιοκτόνα αυτά βρίσκονται σε ανιονική μορφή διαλυμένα στο εδαφικό διάλυμα και είναι ευαίσθητα σε έκπλυση στα βαθύτερα εδαφικά στρώματα Η χαμηλή δοσολογία στην οποία χρησιμοποιούνται και η μικρή υπολειμματικότητα τους στο έδαφος δεν καθιστά τα ζιζανιοκτόνα αυτά πιθανούς ρυπαντές των υπογείων υδροφόρων οριζόντων

155 Τρόπος-Μηχανισμός Δράσης Σουλφουνυλουριών, Ιμιδαζολινών, Τριαζολοπυριμιδινών και Πυριμιδινυλθειοβενζοϊκών Αναστέλλουν την δράση του ενζύμου oξυγαλακτική συνθάση (AcetoLactate Synthase, ALS) που είναι υπεύθυνη για την βιοσύνθεση αμινοξέων με διακλαδισμένη αλυσίδα ατόμων άνθρακα όπως βαλίνη, ισολευκίνη, λευκίνη

156 Αναστολείς του ενζύμου ΕPSPS (συνθετάση του ΦωσφοΕνολοΠυρουβιλΣικιμικού Οξέος) και της βιοσύνθεσης αρωματικών αμινοξέων Glyphosate Αναστολείς του ενζύμου GLS (Glutamate Synthase, συνθετάση της γλουταμίνης) και της αφομοίωσης Ν στα φυτά Glufosinate ammonium Βialaphos

Περιεχόμενα. Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων. 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που

Περιεχόμενα. Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων. 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των ζιζανίων...21 1.4 Κατάταξη ζιζανίων...22

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ISBN 978 960 7667 34 2. Copyright 2008 ΑγροΤύπος α.ε. Πρόλογος 11 Εισαγωγικό σημείωμα 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ISBN 978 960 7667 34 2. Copyright 2008 ΑγροΤύπος α.ε. Πρόλογος 11 Εισαγωγικό σημείωμα 13 Ζιζανιολογία: Ζιζάνια, Ζιζανιοκτόνα, Περιβάλλον, Αρχές και Μέθοδοι Διαχείρισης (3η έκδοση), Η.Γ. Ελευθεροχωρινός, 2008. Αθήνα, Εκδόσεις ΑγροΤύπος, 408 σελίδες. ISBN 978 960 7667 34 2 Copyright 2008 ΑγροΤύπος

Διαβάστε περισσότερα

...το νέο πλήρες ζιζανιοκτόνο καλαμποκιού. έγκαιρος και ισχυρός έλεγχος των ζιζανίων με απόλυτη ευκολία

...το νέο πλήρες ζιζανιοκτόνο καλαμποκιού. έγκαιρος και ισχυρός έλεγχος των ζιζανίων με απόλυτη ευκολία ...το νέο πλήρες ζιζανιοκτόνο καλαμποκιού έγκαιρος και ισχυρός έλεγχος των ζιζανίων με απόλυτη ευκολία Το μυστικό του νέου πλήρους ζιζανιοκτόνου καλαμποκιού Συνδυάστε δύο ισχυρά ενεργά συστατικά, τις δραστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

των ζιζανίων www.bayercropscience.gr Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 616 6000 Fax: 210 610 9100

των ζιζανίων www.bayercropscience.gr Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 616 6000 Fax: 210 610 9100 Ημερομηνία εκτύπωσης: Φεβρουάριος 2015 έγκαιρο έλεγχο των ζιζανίων απλοποιείστε τον Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 616 6000 Fax: 210 610 9100 www.bayercropscience.gr ΠPΣXH ΣTIΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Ζιζανιοκτόνα

Κεφάλαιο 7 Ζιζανιοκτόνα Κεφάλαιο 7 Ζιζανιοκτόνα 7.1. Μέθοδοι αντιµετώπισης των ζιζανίων Η αντιµετώπιση των ζιζανίων στις γεωργικές καλλιέργειες µπορεί να γίνει µε µερικές διαφορετικές µεθόδους ή συνδυασµούς τους ανάλογα µε την

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 20 & 21: Καρβοξυλικά οξέα, παράγωγα τους και αντιδράσεις ακυλο υποκατάστασης

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 20 & 21: Καρβοξυλικά οξέα, παράγωγα τους και αντιδράσεις ακυλο υποκατάστασης Οργανική Χημεία Κεφάλαια 20 & 21: Καρβοξυλικά οξέα, παράγωγα τους και αντιδράσεις ακυλο υποκατάστασης 1. Καρβοξυλικά οξέα Σημαντικά ακυλο (-COR) παράγωγα Πλήθος καρβοξυλικών ενώσεων στη φύση, π.χ. οξικό

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοσύνθεση. κυτταρική αναπνοή άμυλο. άλλες οργανικές ουσίες

Φωτοσύνθεση. κυτταρική αναπνοή άμυλο. άλλες οργανικές ουσίες Φωτοσύνθεση Φωτοσύνθεση Φωτοσύνθεση κυτταρική αναπνοή άμυλο άλλες οργανικές ουσίες Φωτοσύνθεση hv χημική ενέργεια 1. Φωτεινές αντιδράσεις Διέγερση χλωροφύλλης Αλυσίδα μεταφοράς e - (Σχήμα Ζ της φωτοσύνθεσης)

Διαβάστε περισσότερα

εισέρχεται στο φυτό ως ενυδατωµένο κατιόν

εισέρχεται στο φυτό ως ενυδατωµένο κατιόν Κατιόν µαγνησίουmg 2+ εισέρχεται στο φυτό ως ενυδατωµένο κατιόν Θρέψη Φυτών. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 1 Επίπεδο Μg για κανονική αύξηση 0,15 0,35% ή60 140 µmol Mg gξμ -1 ΤοMgκινείταιστοΞΑΣκαιστοΗΑΣ HΑΣ100

Διαβάστε περισσότερα

AMINEMAX και ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

AMINEMAX και ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ AMINEMAX και ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Το AMINΕMAX παραλαμβάνεται από κανονική ενζυματική υδρόλυση με πρώτες ύλες από σπόρους σιτηρών και καλαμποκιού σε ισορροπία με μείγμα από ειδικά ένζυμα ( Έξω πρωτει πρωτεΐνάσες-

Διαβάστε περισσότερα

Pyroxsulam: Μια δραστική ουσία παγκόσμιας εμβέλειας

Pyroxsulam: Μια δραστική ουσία παγκόσμιας εμβέλειας Τοκλειδί για την καταπολέμηση τωνζιζανίων Το SENIOR 75WG είναι ένα νέο ζιζανιοκτόνο με στόχο την καταπολέμηση σημαντικών αγρωστωδών και ορισμένων πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια σιταριού. Το SENIOR

Διαβάστε περισσότερα

2/4/2015. σπορόφυτα. http://www4.uwsp.edu

2/4/2015. σπορόφυτα. http://www4.uwsp.edu Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Διαδικασία ανάπτυξης κυττάρου ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Ρυθµιστές της αύξησης των φυτών» Ορεστιάδα 2015 Αύξηση Αύξηση = η µη αντιστρέψιµη µεγέθυνση ή διόγκωση

Διαβάστε περισσότερα

1 λίτρο. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 7828 / 28-6-2007. Γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό (EC) Εγγ. Σύνθεση: Diclofop-methyl 37,8% β/o Βοηθ. ουσίες: 62,91% β/β

1 λίτρο. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 7828 / 28-6-2007. Γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό (EC) Εγγ. Σύνθεση: Diclofop-methyl 37,8% β/o Βοηθ. ουσίες: 62,91% β/β 1 λίτρο Γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό (EC) Εγγ. Σύνθεση: Diclofop-methyl 37,8% β/o Βοηθ. ουσίες: 62,91% β/β ιασυστηµατικό µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι,

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙ ΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙ ΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙ ΩΝ Η επιβίωση των ζώντων οργανισµών οφείλεται εκτός των άλλων και στην ικανότητά τους να ρυθµίζουν την αποθήκευση και την κινητοποίηση της ενέργειας για το µεταβολισµότους.

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του BROADWAY 85WG προσφέρει στον παραγωγό: Ευρύ φάσμα δράσης σε αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Εξαιρετική αποτελεσματικότητα

Η εφαρμογή του BROADWAY 85WG προσφέρει στον παραγωγό: Ευρύ φάσμα δράσης σε αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Εξαιρετική αποτελεσματικότητα Το BROADWAY 85WG είναι ένα εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για μεταφυτρωτική εφαρμογή σε μαλακό και σκληρό σιτάρι. Λόγω της αποτελεσματικής του δράσης ταυτόχρονα σε μια σειρά σημαντικών αγρωστωδών και πλατύφυλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαντώ Κυριακού 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαντώ Κυριακού 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Μαντώ Κυριακού 2015 Ενεργειακό Στα βιολογικά συστήματα η διατήρηση της ενέργειας συμπεριλαμβάνει οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις παραγωγή ATP Οξείδωση: απομάκρυνση e από ένα υπόστρωμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Κεφαλαίο 3 ο Μεταβολισμός Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια είναι απαρέτητη σε όλους τους οργανισμούς και την εξασφαλίζουν από το περιβάλλον τους.παρόλα αυτά, συνήθως δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 28: Βιομόρια-λιπίδια

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 28: Βιομόρια-λιπίδια Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 28: Βιομόρια-λιπίδια 1. Γενικά Λιπίδια: οργανικά μόρια που απαντούν στη φύση και απομονώνονται κατά την εκχύληση κυττάρων ή ιστών με άπολους οργανικούς διαλύτες Δύο γενικές κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

DuPont Steadfas t Duo 45WG Ζιζανιοκτόνο καλαμποκιού

DuPont Steadfas t Duo 45WG Ζιζανιοκτόνο καλαμποκιού STEADFAST DUO 45WG GR 70G BKL K-37277 24/10/14 10:51 Page1 K-37277/31410 - GREECE - (COVER) PAGE 1 Ê ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συνιστάται συμπτωματική θεραπεία. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΘΕΜΑ 1o 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α. µόνο στο καθαρό νερό β. σε οποιοδήποτε υδατικό διάλυµα γ. µόνο σε

Διαβάστε περισσότερα

Steadfast 75 WG Ζιζανιοκτόνο καλαμποκιού

Steadfast 75 WG Ζιζανιοκτόνο καλαμποκιού 010886 K-16480 (8 Pages) 4/02/08 17:25 Page 1 K-16480/30802 - GREECE - (BASE) PAGE 2 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε

Διαβάστε περισσότερα

26/5/2015. Φωτεινές αντιδράσεις - Σκοτεινές αντιδράσεις. Μήκος κύµατος φωτός (nm) φως. Σάκχαρα πρίσµα

26/5/2015. Φωτεινές αντιδράσεις - Σκοτεινές αντιδράσεις. Μήκος κύµατος φωτός (nm) φως. Σάκχαρα πρίσµα Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Φάσµα απορρόφησης της χρωστικής ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Φωτοσύνθεση» Ορεστιάδα 2015 Φωτοσύνθεση CO 2 +2H 2 S (CH 2 O) + H 2 O + 2S 6CO 2 +12H 2 O C 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α Α.1. γ Α.2. δ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α.. α. Σωστό, β. Λάθος,

Διαβάστε περισσότερα

Clio. Super 53.8/3.2 EC. Περιεχόμενο: 5 λίτρα ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ. dimethenamid p + topramezone (ντιμεθέναμιντ πε + τοπραμεζόν) Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Clio. Super 53.8/3.2 EC. Περιεχόμενο: 5 λίτρα ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ. dimethenamid p + topramezone (ντιμεθέναμιντ πε + τοπραμεζόν) Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) Clio Super 53.8/3.2 EC dimethenamid p + topramezone (ντιμεθέναμιντ πε + τοπραμεζόν) Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος, μίγμα δύο δραστικών συστατικών με διαφορετικό τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Steadfast Duo 45 WG Ζιζανιοκτόνο καλαμποκιού

Steadfast Duo 45 WG Ζιζανιοκτόνο καλαμποκιού 031247 K-31286 (8 pages) 20/03/12 13:33 Page1 K-31286/31203 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 Το θέμα που απασχολεί το κεφάλαιο σε όλη του την έκταση είναι ο μεταβολισμός και χωρίζεται σε τέσσερις υποκατηγορίες: 3.1)Ενέργεια και οργανισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια 1. Αλκοόλες Ενώσεις που περιέχουν ομάδες υδροξυλίου συνδεδεμένες με κορεσμένα άτομα άνθρακα υβριδισμού sp 3 Βάσει παραπάνω ορισμού,

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Αντίθετα οι φωτοσυνθετικοί,

Διαβάστε περισσότερα

-H 2 H2 O R C COOH. α- κετοξύ

-H 2 H2 O R C COOH. α- κετοξύ Παραπροϊόντα αλκοολικής ζύµωσης Τα παραπροϊόντα της αλκοολικής ζύµωσης είναι χηµικές ενώσεις που προέρχονται είτε από τον ίδιο το µηχανισµό της αλκοολικής ζύµωσης, είτε από το µεταβολισµό της ζύµης, είτε

Διαβάστε περισσότερα

9/5/2015. Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά

9/5/2015. Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Θρεπτικά στοιχεία» Θρεπτικές ουσίες Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την αύξηση των φυτών: Μακροστοιχεία: C, H, O, N, P, S, K,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Δημοσθένης Χάχαλης

Δρ Δημοσθένης Χάχαλης SAGE10 Δρ Δημοσθένης Χάχαλης Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Εργαστήριο Ζιζανιολογίας, Σ. Δέλτα 8, Αθήνα 145 61. www.bpi.gr d.chachalis@bpi.gr SAGE10 ζιζάνια ζιζανιοκτόνα Διαχείριση Ζιζανίων μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Δημήτρης Η. Β 1 25.3.14 3 Ο Κεφάλαιο 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια έχει κεντρική σημασία για έναν οργανισμό, γιατί ό,τι και να κάνουμε χρειαζόμαστε ενέργεια. Ο κλάδος της βιολογίας που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ GR05820609d 100cc Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Εγγ. Σύνθεση: Isoxaflutole 75% β/β Βοηθ. ουσίες: 21% β/β Ζιζανιοκτόνο ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 06 Καταπολέµηση ζιζανίων 00 -

ΠΕΤΕΠ 10-06-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 06 Καταπολέµηση ζιζανίων 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-06-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 06 Καταπολέµηση ζιζανίων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 324/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 324/1 10.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 324/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι:

Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι: Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι: Για να είναι μια αντίδραση αυθόρμητη, πρέπει η μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας της αντίδρασης να είναι αρνητική. Η μεταβολή της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ: ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ: ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ: ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Θερινό εξάμηνο 2015 Φωτοσύνθεση Η δέσμευση ηλιακής ενέργειας από τα φυτά, η μετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η αντιμετώπιση των ζιζανίων στα καλλιεργούμενα φυτά είναι απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ Θερινό εξάμηνο 2011 ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΑ Τα πιο διαδεδομένα είδη της γήινης βλάστησης βάση διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ:Β 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Είναι γνωστό πως οποιοσδήποτε οργανισμός, για να λειτουργήσει χρειάζεται ενέργεια. Η ενέργεια αυτή βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α A1. γ A2. δ A3. α) Σ β) Λ

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη του καλίου, γενικά Προάγει την φωτοσύνθεση Επιταχύνει την μεταφορά των προϊόντων μεταβολισμού Ενισχύει την

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία Θέματα πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Μετουσίωση είναι το φαινόμενο α. κατά το οποίο συνδέονται δύο αμινοξέα για τον σχηματισμό μιας πρωτεΐνης β. κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΠΙΑ Ι. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Α.Π.Θ.

ΟΛΥΜΠΙΑ Ι. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ, ΑΓΡΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ MESOTRIONE

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή.

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή. 5ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Μ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 2/4/2014 Β 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

- Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του.

- Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του. ΒΒ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΣΣ - Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του. - Η αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες ποικίλλει. Τα αναπτυγμένα φυτά μπορεί να αντέξουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανακεφαλαιώνοντας, οι διάφορες ρυθµίσεις ώστε να µη γίνεται ταυτόχρονα και βιοσύνθεση και β-οξείδωση είναι οι ακόλουθες: Ηγλυκαγόνηκαιηεπινεφρίνη

Ανακεφαλαιώνοντας, οι διάφορες ρυθµίσεις ώστε να µη γίνεται ταυτόχρονα και βιοσύνθεση και β-οξείδωση είναι οι ακόλουθες: Ηγλυκαγόνηκαιηεπινεφρίνη Ανακεφαλαιώνοντας, οι διάφορες ρυθµίσεις ώστε να µη γίνεται ταυτόχρονα και βιοσύνθεση και β-οξείδωση είναι οι ακόλουθες: Ηγλυκαγόνηκαιηεπινεφρίνη (αδρεναλίνη) ευνοούν τη β-οξείδωση και την κινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 000 Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1.1. Ένα υδατικό διάλυµα χαρακτηρίζεται ουδέτερο στους

Διαβάστε περισσότερα

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Οξείδωση της γλυκόζης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Καταβολισµός ή ανοµοίωση» C 6 H 12 O+6O 2 +6H 2 O 12H 2 O+6CO 2 +686 Kcal/mol Πηγές ενέργειας κατά την

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr EΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η ελευθέρωση της ενέργειας, σελ. 155-168 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η κυτταρική αναπνοή είναι η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2009 (OR. en) 2006/0258 (COD) C7-0258/2009 PE-CONS 3676/09 STATIS 80 AGRI 372 ENV 572 CODEC 1082

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2009 (OR. en) 2006/0258 (COD) C7-0258/2009 PE-CONS 3676/09 STATIS 80 AGRI 372 ENV 572 CODEC 1082 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2009 (OR. en) 2006/0258 (COD) C7-0258/2009 PE-CONS 3676/09 STATIS 80 AGRI 372 ENV 572 CODEC 1082 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 14 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 22/05/2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA-BIOXHMEIA ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Α A1. δ A2. β A3. Λάθος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 Μεταβολισμός και Βιοενεργητική [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 - Μεταβολισμός - Εισαγωγή Πολύ μεγάλο ρόλο στην λειτουργία ενός οργανισμού παίζει η ενέργεια και η κατάλληλη αξιοποίησή της.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Χηµείας Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1.1. Ένα υδατικό διάλυµα χαρακτηρίζεται ουδέτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο τρίτο. 3.1: Ενέργεια και οργανισμοί

Κεφάλαιο τρίτο. 3.1: Ενέργεια και οργανισμοί Κεφάλαιο τρίτο 3.1: Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί εξασφαλίζουν την ενέργεια που χρειάζονται με την διάσπαση των θρεπτικών ουσιών της τροφής τους. Οι οργανισμοί που έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ανόργανη θρέψη των φυτών

Η ανόργανη θρέψη των φυτών Η ανόργανη θρέψη των φυτών Οργανικά θρεπτικά στοιχεία σάκχαρα που προέρχονται από τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης με τις επακόλουθες μετατροπές Ανόργανα θρεπτικά στοιχεία προέρχονται από το έδαφος, με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. της Νικολέτας Ε. 1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. της Νικολέτας Ε. 1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ) ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ της Νικολέτας Ε. 3ο Κεφάλαιο Περιληπτική Απόδοση 3.1. Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΜΑΘΗΤΗΣ: Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ: Β2 Ο όρος «ενέργεια» πρωτοχρησιμοποιήθηκε πριν από δύο περίπου αιώνες, με τη βιομηχανική επανάσταση, και έγινε οικείος στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Θερινό εξάμηνο 2011 Ο ρόλος του νερού στο φυτό Βασικότερο συστατικό των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η τροφή αποτελείται και από ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊνικά οξέα). Οι ουσίες αυτές διασπώνται (πέψη) σε απλούστερες (αμινοξέα, απλά σάκχαρα,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R0540 EL 01.02.2014 012.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 540/2011

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 5. Βιολογική Απομάκρυνση Οργανικών Ρύπων

Διάλεξη 5. Βιολογική Απομάκρυνση Οργανικών Ρύπων Διάλεξη 5 Βιολογική Απομάκρυνση Οργανικών Ρύπων Οργανικοί Περιβαλλοντικοί Ρύποι Πολυαρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAHs) Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια (PCBs) Πολυχλωριωμένες Διβενζοδιοξίνες Νιτροαρωματικά (ΤΝΤ,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr 1. Χημική σύσταση του κυττάρου. 2. Δομή και λειτουργία του κυττάρου. 3. Μεταβολισμός: βασικές αρχές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Ζωολογία Δ. Ματθόπουλος 1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Από έδρας Δ. Ματθόπουλος Ζωολογία Δ. Ματθόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1). Τι είναι η φωτοσυνθετική φωσφορυλίωση και σε τι διακρίνεται; Είναι η διαδικασία κατά την οποία παράγεται ATP (στο χλωροπλάστη), με δέσμευση φωτεινής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αναπαραγωγή (reproduction) ζιζανίων Εγγενής αναπαραγωγή (sexual

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 31-7-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 Στο σχήμα 1 του άρθρου που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη φορά φαίνεται η καθοριστικός ρόλος των μικροοργανισμών για την ύπαρξη της ζωής, αφού χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ (ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ-ΙΟΥΣ)

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ (ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ-ΙΟΥΣ) ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ (ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ-ΙΟΥΣ) 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ 19 Παράγοντες που συμβάλλουν σε αύξηση των εντόμων 1. Μονοκαλλιέργειες 2. Βελτίωση με κριτήριο αποκλειστικά την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου Για την κανονική ανάπτυξη των φυτών είναι απαραίτητα ορισμένα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία προσλαμβάνονται είτε από το έδαφος είτε από την ατμόσφαιρα. Τα μακροστοιχεία είναι: C,H, O,N, P, K, Ca, Mg, S Ιχνοστοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα EcoPest (LIFE07 ENV/GR/000266)

Πρόγραµµα EcoPest (LIFE07 ENV/GR/000266) Πρόγραµµα EcoPest (LIFE07 ENV/GR/000266) «Στρατηγικός σχεδιασµός για την προσαρµογή & εφαρµογή των αρχών της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρµάκων σε ένα ευάλωτο οικοσύστηµα» Κ. Μαχαίρα, Αι. Μαρκελλου,.

Διαβάστε περισσότερα

Rush 25 WG Ζιζανιοκτόνο

Rush 25 WG Ζιζανιοκτόνο 061139 K-27737 (12 pages) 05/08/11 16:26 Page1 K-27737/31106 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΙΣΤΕ ΕΔΩ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά Φυλάξτε το μακριά από

Διαβάστε περισσότερα

Rush 25 WG Ζιζανιοκτόνο

Rush 25 WG Ζιζανιοκτόνο 090965 K-22301 (12 pages) 1/10/09 12:54 Page 1 K-22301/30909 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΙΣΤΕ ΕΔΩ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ 19-21 -10681 210 3824614 210 3847670 www.irakleitos.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β') ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

β. [Η 3 Ο + ] > 10-7 Μ γ. [ΟΗ _ ] < [Η 3 Ο + ]

β. [Η 3 Ο + ] > 10-7 Μ γ. [ΟΗ _ ] < [Η 3 Ο + ] ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 15: Βενζόλιο και αρωματικότητα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 15: Βενζόλιο και αρωματικότητα Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 15: Βενζόλιο και αρωματικότητα 1. Αρωματικές ενώσεις Αρωματικές ενώσεις: ενώσεις με ευχάριστη οσμή Αρωματικές ενώσεις αναφέρονται συνήθως στο βενζόλιο και σε ενώσεις με συγγενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ M.Sc., Ph.D. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Κομοτηνής Σαν αμειψισπορά θεωρείται η εγκατάσταση σε

Διαβάστε περισσότερα

DuPont TM Rush 25WG Ζιζανιοκτόνο

DuPont TM Rush 25WG Ζιζανιοκτόνο RUSH 25WG GR 60G BKL K-37002 31/07/14 10:55 Page1 K-37002/31405 - GREECE - (COVER) PAGE 1 Ê ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΙΣΤΕ ΕΔΩ - Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ Ξελάκκωμα (λεκάνη βάθους 10 cm) Σκάψιμο (σε βάθος 15-20 cm μετά το κλάδεμα) Σκάλισμα (σε βάθος 5-8 cm μετά την καρπόδεση) ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Δίυνα

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρικό τοίχωμα. Το φυτικό κύτταρο. Χλωροπλάστης Χυμοτόπιο

Κυτταρικό τοίχωμα. Το φυτικό κύτταρο. Χλωροπλάστης Χυμοτόπιο Κυτταρικό τοίχωμα Το φυτικό κύτταρο Χλωροπλάστης Χυμοτόπιο Κυτταρικό τοίχωμα Στέρεα και ελαστική στοιβάδα που περιβάλλει το φυτικό κύτταρο Καθορίζει και διατηρεί το σχήμα και το μέγεθος του κυττάρου Προστατευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 10 Ιουνίου 2013 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων Περιεχόμενα ΘΕΜΑ Α.... 2 Α1.... 2 Α3.... 2 Α5.... 2 ΘΕΜΑ B.... 2 Β1.... 2 Β2....

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, διαγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ Ανασκόπηση μεταβολισμού πρωτεϊνών & αμινοξέων Ιστοί ΤΡΟΦΗ Αλανίνη & Γλουταμίνη Αμινοξέα Κυκλοφορία Πρωτεΐνες Αμινοξέα Αποκαρβοξυλίωση Βιογενείς αμίνες (νευροδιαβιβαστές,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η παραγωγή τροφής Καλύπτει τη βασικότερη ανθρώπινη ανάγκη Ιστορικά, η πρώτη αιτία ανθρώπινης παρέµβασης στο φυσικό περιβάλλον Σχετίζεται άµεσα µε τον υπερπληθυσµό

Διαβάστε περισσότερα

συμπεριφέρεται ως α. βάση. β. οξύ. γ. πρωτονιοδότης. δ. αμφολύτης. Μονάδες 5

συμπεριφέρεται ως α. βάση. β. οξύ. γ. πρωτονιοδότης. δ. αμφολύτης. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ. Ο μεταβολισμός είναι μία πολύ σημαντική λειτουργία των μονογαστρικών ζώων και επιτυγχάνεται με τη δράση φυσικών

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ. Ο μεταβολισμός είναι μία πολύ σημαντική λειτουργία των μονογαστρικών ζώων και επιτυγχάνεται με τη δράση φυσικών ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ Ο μεταβολισμός είναι μία πολύ σημαντική λειτουργία των μονογαστρικών ζώων και επιτυγχάνεται με τη δράση φυσικών Ενζύμων που βρίσκονται κατά μήκος του πεπτικού τους σωλήνα. Τα ένζυμα

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του Καλίου στην ανάπτυξη των φυτών

Η συμβολή του Καλίου στην ανάπτυξη των φυτών Η συμβολή του Καλίου στην ανάπτυξη των φυτών 1. Τα φυτά δεσμεύουν την ηλιακή ενέργεια E H 2 O CO 2 χλωροφύλλη σάκχαρα Ηηλιακήενέργεια μετατρέπεται σε χημική ενέργεια μέσω της φωτοσύνθεσης. Αν και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία Ιδιότητες και αποτελέσματα UTEC 46 = Ο ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Η Ουρία είναι ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα αζωτούχα λιπάσματα, συνδυάζοντας τις υψηλές λιπαντικές μονάδες και την ευκολία

Διαβάστε περισσότερα