Α. Επιμορφωτική δραστηριότητα με τη μορφή 2ωρης ενδεικτικής διδασκαλίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Επιμορφωτική δραστηριότητα με τη μορφή 2ωρης ενδεικτικής διδασκαλίας"

Transcript

1 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 6 ωρών από τους Σχολικούς Συμβούλους Πιλοτικό Γυμνάσιο Ανδραβίδας 1 Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας Ηλείας, Μαριάνθη Κοταδάκη Τετάρτη 4 Απριλίου Μέρος διάρκειας 3 ωρών (2 ώρες ενδεικτικής διδασκαλίας και 1 ώρα αξιολόγησης) Αντικείμενο επιμόρφωσης : «Εκπόνηση ερευνητικής εργασίας στη σχολική τάξη: διαχείριση μαθητικού δυναμικού και διδακτικού υλικού» Α. Επιμορφωτική δραστηριότητα με τη μορφή 2ωρης ενδεικτικής διδασκαλίας Τάξη Ώρες Μάθημα Θέμα Β Γυμνασίου 4 η και 5 η διδακτική ώρα Αγγλική Γλώσσα «A Greek in Britain: γεφυρώνοντας πολιτισμούς» Πηγές Πολυτροπικό διαδικτυακό υλικό (αυθεντικά κείμενα και video clip, και φύλλα εργασίας Στόχοι Διαχείριση μαθητικού δυναμικού, ανάπτυξη γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ανάπτυξη της διερευνητικής και εμπειρικής μάθησης, σύνδεση του μαθήματος με τη ζωή, ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών, ενσωμάτωση όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, ανάδειξη του ρόλου του εκπαιδευτικού ως σχεδιαστή της δομής του μαθήματος, διαχειριστή της δυναμικής της ομάδας και υποστηρικτή διευκολυντή (facilitator) του μαθησιακού έργου Μεθοδολογία Εργασία σε ζευγάρια και ομάδες, προφορική και γραπτή διάδραση, παραγωγή προϊόντος Β. Επεξεργασία και αξιολόγηση του επιμορφωτικού σχεδίου δράσης με τους παρόντες εκπαιδευτικούς διάρκειας μιας διδακτικής ώρας Ανταλλαγή συμπερασμάτων, προβληματισμών, προτάσεων Παροχή έντυπων /ηλεκτρονικών πηγών πληροφοριών και ενδεικτικής βιβλιογραφίας

2 Α. Σχέδιο Προετοιμασίας Ερευνητικής Εργασίας στη Σχολική Τάξη σε 5 στάδια 2 1 η διδακτική περίοδος Στάδιο 1 : εισαγωγή του θέματος της ερευνητικής εργασίας Δραστηριότητα καταιγισμού ιδεών για πολιτισμικά στερεότυπα (εργασία σε ομάδες) Αρχική καταγραφή ιδεών, δημιουργία προσδοκιών για το θέμα με τη βοήθεια φύλλου εργασίας (εργασία σε ζευγάρια) Επεξεργασία συμπεριφορών διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων με έντυπο και βιντεοσκοπημένο υλικό (διαφήμιση από YouTube, H8RsYhZJYI), ενεργή παρακολούθηση με φύλλο εργασίας (εργασία σε ζευγάρια) Συλλογική και κριτική συγκέντρωση πληροφοριών (πολιτισμικές διαφορές) Στάδιο 2 : καθοδηγούμενη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών Περιήγηση σε συγκεκριμένο ιστότοπο πολιτισμικού χαρακτήρα (www.projectbritain.com) και επικέντρωση σε βασικές έννοιες πολιτισμού μέσα από την επίλυση ειδικά προετοιμασμένου quiz (εργασία σε ζευγάρια). Διασταύρωση αποτελεσμάτων διερεύνησης στο σύνολο της τάξης. Δημιουργία πολιτισμικού προφίλ με τη βοήθεια οπτικού υλικού και τη χρήση του διαδικτύου και παρουσίασή του στην τάξη. 2 η διδακτική περίοδος Στάδιο 3 : ορισμός θέματος και σχεδιασμός ερευνητικής εργασίας Παρουσίαση δειγματικής θεματολογίας, χωρισμός μαθητών σε ομάδες και ενθάρρυνση συλλογικής συμφωνίας για τη μορφή του τελικού προϊόντος Ενθάρρυνση συλλογικής προετοιμασίας πλάνου εργασίας και ενδεικτικός ορισμός επιμέρους εργασιών Στήριξη στον καταμερισμό των ρόλων στα μέλη της ομάδας ( ποιος κάνει τι ) Στάδιο 4 : παραγωγή του τελικού προϊόντος (εργασία σε ομάδες και προαιρετικά στο εργαστήριο Η/Υ) Διακριτική επίβλεψη εργασιών, στήριξη, παρέμβαση, παροχή επιπλέον υλικού, συλλογική και εξατομικευμένη καθοδήγηση Στάδιο 5 : παρουσίαση του τελικού προϊόντος στο σύνολο της τάξης ανά ομάδα (σε επόμενες διδακτικές περιόδους) Ορισμός ενός κριτικού αξιολογητή, εκπροσώπου κάθε ομάδας και παροχή ενδεικτικού βοηθητικού checklist με κριτήρια ποιότητας Συζήτηση και αξιολόγηση κάθε παρουσίασης μεταξύ των μελών των ομάδων και αναφορά της συλλογικής γνώμης στο σύνολο της τάξης

3 Φύλλο εργασίας μαθητών 3 Activity 1 (brainstorming activity in groups) What does to be British mean to you (group A, the Greeks) What does to be Greek mean to you (group B, the British) Activity 2 (group work) If you wanted to learn about Βritain, what would you like to learn about? The customs and traditions Activity 3 (active individual watching) Watch the clip and tick the right answer.

4 Quiz : Detecting the cultural differences between the British and the Greeks 4 1. Which city do you think the lady is in? a. In Athens b. In Tokio c. In London 2. Why does the taxi driver stop? a. The traffic light is red b. He has to stop at the zebra crossing c. There is a STOP sign in front of him 3. Why is the driver behind sounding his horn? a. Because the taxi driver has made a mistake b. Because there is too much traffic c. Because he is in a hurry 4 Who is the driver angry at? a. The lady b. The taxi driver c. Another driver 5. Who is the fight between? a. Two Greeks b. Two British c. A British and a Greek 6. What do the two people use to fight? a. Their hands b. Their mouth c. Both their hands and their mouth 7. How do you think the taxi driver is feeling? 8. What do you think the taxi driver can t understand? a. Surprised b. Annoyed c. Excited a. The language b. The Greek way of fighting c. The lady s open palm Now can you spot a few differences between British and Greek people that you noticed in the video clip? (group work) The British The Greeks

5 5 Activity 4 (pair work, searching for information on the Internet) Go to Work with your friend and complete the missing information on British culture. 1. When we say Britain, which areas are we talking about? 2. Fill in the box with the picture of the British flag. 3. What is the weather usually like in Britain 4. Write a few things that a teenager in Britain likes doing. 5. How do the British like spending their free time? 6. a. At what age does school start and finish? b. Are students free to dress as they like? 7. What can you do in a pub? Can you go there after midnight? 8. a. What does a traditional English breakfast include? b. What do the British usually have in the afternoon? c. What is Fish and Chips? Do the Greeks have something like that? 9. What are the British like? ( a few adjectives) 10. Write T (true) or F (false) in the boxes The British always kiss when they meet The British are never late to an appointment The British cannot wait to get on a bus If they cause trouble, the British say excuse me

6 Activity 5 : Who are the Greeks? (group work, presentation of a cultural profile) Work with your group and make a short presentation of the Greek culture. (You may create your presentation on 6 Activity 6 : creating a cultural project (group work: decision-taking). Our project is called Cultural Differences. You may select one of the following products to make or you may think of something else. Discuss with your group and decide on the final product. Product 1: Presentation of the Greek culture in poster or video or any other form you like Product 2: Travel instructions for Greeks visiting Britain, Product 3: Travel instructions for British visiting Greece Product 4: Article in newspaper with a funny/unpleasant experience you had in Britain because of the difference of culture Product 5: Post on a travel agency blog about an experience they had in Greece as British tourists Product 6: Choose one topic on and make a presentation for your own country Other ideas : Activity 6 : Preparing the project : who does what? (group discussion: roles-responsibilities) Discuss the project jobs with your group and make a decision on the following: 1. Make an overall plan ideas or parts to include (all students) 2. Select the necessary information (all students) 3. Written text (one student writes and another edits) 4. Graphics (pictures, titles, audio/video material, etc.) two students) 5. Creating the project (one student) Activity 7: Presentation of the project to the rest of the class (group discussion, decision making) Discuss with your group who will say what during the presentation and set a critical friend per group to express the group s view on the rest of the projects. These are the roles during the presentation: Student 1, (ADD NAME) presents the purpose of the product and why it is important Student 2, (ADD NAME) talks about the procedure the group followed Student 3, (ADD NAME) talks about the information collected and the whole experience. Student 4, (ADD NAME) reads the text of the product

7 7 Β. Επεξεργασία-Αξιολόγηση του σεναρίου, σύνοψη κύριων αξόνων, θεωρητική υποστήριξη Κύριοι άξονες της ερευνητικής εργασίας (συνοπτικά) Ο εκπαιδευτικός εισάγει τα παιδιά στην έννοια του project. Συλλέγει ιδέες, δίνει πληροφορίες αναλύει τις γλωσσικές απαιτήσεις και αναπτύσσει τους στόχους. Οι προπαρασκευαστικές δραστηριότητες σχετίζονται άμεσα με το θέμα του project και έχουν σαφή στόχο. Τα παιδιά ανιχνεύουν τις γνώσεις τους γύρω από το θέμα με διάφορες δραστηριότητες και ταυτόχρονα εμπλουτίζουν και το γλωσσικό τους υπόβαθρο. Αποφασίζεται από κοινού η μορφή του τελικού προϊόντος, τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες, διευκρινίζουν τις ευθύνες του καθενός και καθοδηγούνται σε πηγές πληροφοριών. Παράγουν το τελικό προϊόν σε πλαίσιο συνεργασίας και αυθεντικής επικοινωνίας. Ο εκπαιδευτικός παρατηρεί και παρέχει στήριξη-καθοδήγηση όταν χρειαστεί. Ακολουθεί η παρουσίαση του προϊόντος με τη συμμετοχή κάθε μέλους της ομάδας, την υποστήριξη του έργου με επιχειρήματα και τα συμπεράσματα που βγήκαν. Η ερευνητική εργασία ολοκληρώνεται με την αξιολόγησή της από την ομάδα, τις ομάδες και τον εκπαιδευτικό με βάση ερωτηματολόγιο που διερευνά το μέγεθος των γνώσεων-δεξιοτήτων-εμπειριών που αποκτήθηκαν μέσα από την ερευνητική εργασία, το βαθμό συνεργασίας και την ποιότητα του προϊόντος. Η εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου είχε ως απόληξη τα ακόλουθα συμπεράσματα Α. Είναι θετικό ότι οι δραστηριότητες εισάγουν βιωματικά τα παιδιά στις έννοιες της ευθύνης, του διαλόγου, της συνεργασίας και της συλλογικής απόφασης. Β. Οι δραστηριότητες ενθαρρύνουν τους μαθητές να αξιοποιήσουν το προσωπικό τους υπόβαθρο και μ αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν στην ομαδική μάθηση Γ. Η θεματολογία επιτρέπει την ευέλικτη διαμόρφωση των δραστηριοτήτων από τον εκπαιδευτικό έτσι ώστε να καλύπτονται οι διαφοροποιημένες ανάγκες των εκάστοτε μαθητών.

8 Δ. Η καθοδήγηση-στήριξη που παρέχεται αυξομοιώνεται ανάλογα με τα ιδιαίτερα ηλικιακά, πνευματικά, πολιτισμικά και άλλα χαρακτηριστικά των μαθητών. 8 Σύντομη Βιβλιογραφία Alan, B., & Stoller, F. L. (2005). Maximizing the benefits of project work in foreign language classrooms. English Teaching Forum, 43(4), Chrisafidis, K Empirical-Communicative Teaching- The access of the Project-method in School, Gutenberg, Athens 2002 Haines, S Projects for the EFL classroom: Resource material for teachers. Walton-on- Thames Surrey, UK: Nelson Henry, J Teaching through projects. London: Kogan Page Limited Stoller, F. L Project work: A means to promote language and content. English Teaching Forum 35 (4): 2 9, 37 Πύργος, 4 Απριλίου 2012 Η Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Μαριάνθη Κοταδάκη (M.Ed.)

Αγγλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. MacMillan Tell me more (Auralog S.A)

Αγγλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. MacMillan Tell me more (Auralog S.A) Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Αγγλικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλεία MacMillan Tell me more (Auralog S.A) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ελευθερία-Κλειώ Kολοβού Άννα Κρανιώτου AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY Ε English 5 th Grade ΔΗΜΟΤΙΚ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ English

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί κείμενο που δημοσιεύεται σε τρία μέρη στο Πολύδρομο 2 (2009-2010) και Πολύδρομο 3 & 4 (2010)

Ακολουθεί κείμενο που δημοσιεύεται σε τρία μέρη στο Πολύδρομο 2 (2009-2010) και Πολύδρομο 3 & 4 (2010) Ακολουθεί κείμενο που δημοσιεύεται σε τρία μέρη στο Πολύδρομο 2 (2009-2010) και Πολύδρομο 3 & 4 (2010) Διδακτικές προτάσεις για την ανάπτυξη διαπολιτισμικής κατανόησης, ευαισθησίας και διγλωσσικής συνειδητοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Final meeting of Diversonopoly partners and presentation May 20 th 2010, Thessaloniki

Final meeting of Diversonopoly partners and presentation May 20 th 2010, Thessaloniki Final meeting of Diversonopoly partners and presentation May 20 th 2010, Thessaloniki Τίτλος: Το πρόγραμμα «Diversonopoly»: επιτραπέζιο παιχνίδι για τη διαπολιτισμική και γλωσσική εκπαίδευση Title: The

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 UNIT ONE. LESSON 1 I like (Μου αρέσει) Do you like school? Yes, I do. No, I don t. Does he like school? Yes, he does. No, he doesn t.

Page 1 UNIT ONE. LESSON 1 I like (Μου αρέσει) Do you like school? Yes, I do. No, I don t. Does he like school? Yes, he does. No, he doesn t. UNIT ONE LESSON 1 I like (Μου αρέσει) Άρνηση Ερώτηση A Do you like school? Yes, I do. No, I don t. Does he like school? Yes, he does. No, he doesn t. Know -> ξέρω, γνωρίζω How -> πως Use -> χρησιµοποιώ

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Τι Προσφέρουν τα Προγράμματα των Σχολείων Μας... What Our Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Australian Identity

The Greek Australian Identity The development of an individual s identity is a topic that has always been of particular interest to me. In 2011, my Year 8 and 9 Modern Greek class created a film titled The Greek Language A Journey

Διαβάστε περισσότερα

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos Eleni Skourtou Assistant Professor Department of Primary Education University of the

Διαβάστε περισσότερα

12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση

12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση 12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση μιας καινοτομίας Λέξεις-κλειδιά: Πολιτισμικό υπόβαθρο, πολιτιστική ταυτότητα, ικανότητα αντιμετώπισης διαπολιτισμικών διαφορών, ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κεφάλαιο 7 ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αδαμαντία Σπανακά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 2 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 7.1 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Student s evaluation through the project method- Case study

Student s evaluation through the project method- Case study Η αξιολόγηση του μαθητή μέσω της μεθόδου project - Μελέτη περίπτωσης Student s evaluation through the project method- Case study Βενετία Καπαχτσή, Εκπαιδευτικός, Med, Phd, bekapah@gmail.com Ιωάννα Παντελίδη,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Θεσσαλονίκη, 28-29 Ιουνίου 2013 Βιβλίο Περιλήψεων Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Θέατρο θετική στάση διαφορετικότητα ρατσισμό

Εκπαιδευτικό Θέατρο θετική στάση διαφορετικότητα ρατσισμό Στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης ασχοληθήκαμε με το Εκπαιδευτικό Θέατρο. Κατά τη διάρκεια του δράματος συνδυάσαμε τα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Εικαστικών και των Αγγλικών. Επιλέξαμε το

Διαβάστε περισσότερα

Charles Darwin University Greek in Country Study Program, 30 Ιουνίου 18 Ιουλίου

Charles Darwin University Greek in Country Study Program, 30 Ιουνίου 18 Ιουλίου [ΕπίπεδοΑ ] CharlesDarwinUniversity Greekin CountryStudyProgram,30Ιουνίου 18Ιουλίου DrGeorgeFrazis ΦΟΡΕΙΣΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟCharlesDarwin (FlindersUniversity) DirectorofStudies (CharlesDarwinUniversity)

Διαβάστε περισσότερα

University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους

University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους University of Cambridge ESOL Examinations Key English Test Πληροφορίες για υποψηφίους Γιατί να συμμετέχετε στην εξέταση Key English Test (KET); Έχετε τις βασικές γνώσεις της αγγλικής γλώσσας; Κατανοείτε

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Culture, Education & Religious Affairs English Language Certification LEVEL A (A1 & A2) MODULE 1 READING COMPREHENSION

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME FOR STUDENTS A Unique Life Experience erasmus Περιεχόμενα / Contents Εισαγωγή / Introduction... 4 Μαρτυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Funded exclusively/aποκλειστική δωρεά. CTY Greece at Anatolia College. www.cty-greece.gr

Funded exclusively/aποκλειστική δωρεά. CTY Greece at Anatolia College. www.cty-greece.gr Funded exclusively/aποκλειστική δωρεά CTY Greece at Anatolia College www.cty-greece.gr Στο Κολλέγιο Ανατόλια, στη Θεσσαλονίκη, μαθητές, γονείς και καθηγητές μπορούν να ζήσουν πλέον την εμπειρία του τι

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές. Κανονισμοί Λειτουργίας

Πολιτικές. Κανονισμοί Λειτουργίας Πολιτικές & Κανονισμοί Λειτουργίας ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 1.1 Φιλοσοφία 1.2 Μητρική Γλώσσα (Γλώσσα Α ) 1.3 Ξένες Γλώσσες (Γλώσσα Β ) 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ AKAΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

Suggestions on the integration of etwinning platform to the teaching of foreign languages

Suggestions on the integration of etwinning platform to the teaching of foreign languages Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Προτάσεις για ένταξη της δράσης etwinning στη διδασκαλία των μαθημάτων ξένων γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

author s notes B1-B2 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

author s notes B1-B2 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ B1-B2 Editorial Team eter appas Dr aul Alexander appas Helen Tsismetzis Thanks to Georgina Terzis-Chioti for the material supplied for Modules 2. ISBN: 978-9963-710-02-7

Διαβάστε περισσότερα

ζωή των εκπαιδευοµένων, καθώς δεν απαιτείται µετακίνηση και διαµονή αλλού από το χώρο ζωής και εργασίας, ευελιξία ως προς τις ώρες και το χρόνο

ζωή των εκπαιδευοµένων, καθώς δεν απαιτείται µετακίνηση και διαµονή αλλού από το χώρο ζωής και εργασίας, ευελιξία ως προς τις ώρες και το χρόνο ια βίου µάθηση, Νέες Τεχνολογίες και ιαδικτυακή Επιµόρφωση από απόσταση : Αντιλήψεις συµµετεχόντων στην Ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Π. Αντωνίου, Επίκουρος Καθηγητής,.Π.Θ., Τ.Ε.Φ.Α.Α

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και χώρους πολιτισμικής αναφοράς μέσω της αξιοποίησης μουσειοσκευών και νέων τεχνολογιών. Η περίπτωση μιας επιμορφωτικής δράσης στην Πρωτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα