ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010"

Transcript

1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010

2 2

3 3 ΚΑΘΟΔΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Ο παλµογράφος είναι ένα πολύ χρήσιµο όργανο για τη µελέτη της λειτουργίας των ηλεκτρικών κυκλωµάτων. Χρησιµοποιείται κυρίως για την απεικόνιση τάσεων που εµφανίζονται σε διάφορα σηµεία ενός κυκλώµατος και µε τη βοήθειά του µπορούν να µετρηθούν τα χαρακτηριστικά τους µεγέθη. Στη φυσιολογία ο παλµογράφος χρησιµοποιείται για την απεικόνιση των δυναµικών δράσης, τη µηχανική και ηλεκτρική δραστηριότητα των µυών κ.λ.π. Στην Εικόνα 1 δίδονται τα κύρια µέρη του παλµογράφου που χρησιµοποιείται στις ασκήσεις του µαθήµατος Φυσιολογία Ζώων. Εικόνα 1. Παλµογράφος Σε κάθε παλµογράφο διακρίνουµε την οθόνη και τον πίνακα µε τους διακόπτες χειρισµού. Παρακάτω δίνονται τα µέρη του παλµογράφου που είναι απαράιτητα για τις ασκήσεις του µαθήµατος. Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του παλµογράφου µπορούν να αναζητηθούν στην διεύθυνση:http://www.ceid.upatras.gr/faculty/alexiou/dig_design/index_files/ fylladio/oscilator.pdf Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΧΓΟΥ Διακόπτης τροφοδοσίας: Ενεργοποιεί /απενεργοποιεί τη συσκευή. Διακόπτης φωτεινότητας: Ρυθµίζει τη φωτεινότητα της δέσµης. Διακόπτης εστίασης: Εστιάζει τη δέσµη.

4 4 Διακόπτες κάθετης µετατόπισης στο κανάλι Ι ή ΙΙ: Μετατοπίζει κατακόρυφα τη δέσµη στο αντίστοιχο κανάλι. Διακόπτης οριζόντιας µετατόπισης του σήµατος : Μετατοπίζει οριζόντια τη δέσµη. Διακόπτης µεταβολής της οριζόντιας ευθαισθησίας : Μεταβάλλει την οριζόντια ευαισθησία του παλµογράφου ( βλέπε παρακάτω). Διακόπτης µεταβολής της κάθετης ευθαισθησίας του καναλιού Ι ή ΙΙ : Μεταβάλλει την κάθετη ευαισθησία του αντίστοιχου καναλιού ( βλέπε παρακάτω). Είσοδος εξωτερικού σκανδαλισµού : Επικοινωνεί µε τον διεγέρτη ώστε να συντονίζονται τα δύο όργανα. Γείωση καναλιού Ι ή ΙΙ: Γειώνει τα κανάλια (απενεργοποιούνται). Οταν δεν εκτελούµε πείραµα ο παλµογράφος πρέπει να είνει γειωµένος. Επιλογέας καναλιού Ι: Επιλέγει το κανάλι Ι. Επιλογέας καναλιού ΙΙ: Επιλέγει το κανάλι ΙΙ. Επιλογέας καναλιού Ι &ΙΙ:Χρησιµοποιείται για να εµφανίζονται ταυτόχρονα στην οθόνη δύο διαφορετικά σήµατα ένα από κάθε κανάλι. Είσοδος καναλιού Ι : Επικοινωνεί µε τον ενισχυτή και το σήµα εισέρχεται στο κανάλι Ι. Είσοδος καναλιού ΙΙ : Επικοινωνεί µε τον ενισχυτή και το σήµα εισέρχεται στο κανάλι ΙΙ.. Β. ΟΘΟΝΗ Σήµα : Απεικόνιση του σήµατος. Ισοηλεκτρικήγραµµή : Ο κεντρικός οριζόντιος άξονας αναφοράς (χρόνος) του παλµογράφου. Ενδειξη κλίµακας χρόνου : Δείχνει την τιµή της οριζόντιας ευαισθησίας του παλµογράφου. Ενδειξη κλίµακας τάσης στο κανάλι Ι : Δείχνει την τιµή της κάθετης ευαισθησίας του καναλιού Ι Ενδειξη κλιµακας τάσης στο κανάλι ΙΙ : Δείχνει την τιµή της κάθετης ευαισθησίας του καναλιού Ι Οριζόντια ευαισθησία Ουσιαστικά αναφέρεται στην κλίµακα χρόνου του παλµογράφου. Οπως φαίνεται στην εικόνα 2 η οθόνη του παλµογράφου είναι χωρισµένη σε τετράγωνα σταθερών διαστάσεων. Ετσι η τιµή της οριζόντιας ευαισθησίας δείχνει, το χρόνο που αντιστοιχεί στην οριζόντια πλευρά κάθε µικρού τετραγώνου (δηλαδή στην οριζόντια υποδιαίρεση της κλίµακας του χρόνου ). Στην εικόνα 2 η κάθετη ευαισθησία αντιστοιχεί σε Τ=1s. Ετσι η οριζόντια πλευρά κάθε τετραγώνου αντιστοιχεί σε 1 s και όλη η οθόνη αντιστοιχεί σε 10s. Με άλλα λόγια µια κουκίδα που εισέρχεται από τα αριστερά θα χρειατεί 10 δευτερόλεπτα για να διασχίσει όλη την οθόνη. Κάθετη ευαισθησία Ουσιαστικά αναφέρεται στη κλίµακα τάσης του παλµογράφου. Οπως φαίνεται στην εικόνα 2 η οθόνη του παλµογράφου είναι χωρισµένη σε τετράγωνα σταθερών διαστάσεων. Ετσι η

5 5 τιµή της κάθετης ευαισθησίας δείχνει την τάση που αντιστοιχεί στη κάθετη πλευρά κάθε µικρού τετραγώνου (δηλαδή στην κάθετη υποδιαίρεση της κλίµακας της τάσης ). Στην εικόνα 2 η κάθετη ευαισθησία του καναλιού Ι αντιστοιχεί σε 2V και του καναλιου ΙΙ σε 20 V. Ετσι για το κανάλι Ι η κάθετη πλευρά κάθε τετραγώνου αντιστοιχεί σε 2 V και όλη η οθόνη αντιστοιχεί σε 20V. Για το κανάλι ΙΙ όλη η οθόνη αντιστοιχεί σε 200V. Πρέπει να σηµειωθεί ότι όταν δουλεύουµε ταυτόχρονα και στα δύο κανάλια είναι δυνατή η χρήση διαφορετικής ευθαισθησίας για το κάθε κανάλι. Εικόνα 2. Οθόνη του Παλµογράφου

6 6 ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ Ο βιοενισχυτής είναι ένα όργανο που χρησιµοποιείται για την συλλογή και την αύξηση τους σήµατος από διάφορες φυσιολογικές δραστηριότητες (π.χ. δυναµικά δράσης), ώστε αυτά να µπορούν να ανιχνευθούν από κατάλληλες συσκευές (π.χ. παλµογράφος). Οι καταγραφές που ενισχύονται µπορεί να είναι είτε εξωκυτταρικές είτε ενδοκυτταρικές. Κάθε βιοενισχυτής περιλαµβάνει µία είσοδο του σήµατος, έναν επιλογέα του επιπέδου ενίσχυσης και διάφορα φίλτρα που εµποδίζουν κάποιες ανεπιθύµητες συχνότητες (θόρυβοι σήµατος). Εικόνα 3. Βιοενισχυτές Οι βιονισχυτές που χρησιµοποιούνται στις ασκήσεις του µαθήµατος Φυσιολογία Ζώων φαίνονται στην εικόνα 3. Τα κύρια µέρη κάθε βιοενισχυτή είναι: Διακόπτης τροφοδοσίας: Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη συσκευή. Επιλογέας ενίσχυσης: Ρυθµίζει πόσες φορές θα ενισχυθεί το εισερχόµενο σήµα. Είσοδος ενισχυτή: Είσοδος του σήµατος που καταγράφεται (π.χ. απόκριση του ισχιακού νεύρου). Εξοδος του ενισχυτή: Επιτρέπει τη µεταφορά του ενισχυµένου σήµατος στην κατάλληλη συσκευή ανάγνωσης (π.χ. παλµογράφος). Στους παραπάνω βιοενισχυτές υπάρχουν και δύο διακόπττες που ενεργοποιούν φίλτρα για ανεπιθύµητες ηλεκτροµαγνητικές συχνότητες,

7 7 ΔΙΕΓΕΡΤΗΣ Ο διεγέρτης είναι µία συσκευή η οποία παράγει ηλεκτρικούς παλµούς οι οποίοι χρησιµοποιούνται ώς ερεθίσµατα σε κύτταρα ή όργανα του σώµατος που έχουν την δυνατότητα διέγερσης. Σε κάθε ερέθισµα µπορούµε να καθορίσουµε την τάση, τη διάρκεια καθώς και τη συχνότητά του. Οι ηλεκτρικοί παλµοί είναι τετραγωνικοί (εικόνα 5). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να δίνουµε ένα και µόνο ερέθισµα ή συνεχόµενα ερεθίσµατα. Εικόνα 4. Διεγέρτες Οι διεγέρτες που χρησιµοποιούνται στις ασκήσεις του µαθήµατος Φυσιολογία Ζώων φαίνονται στην εικόνα 4. Τα κύρια µέρη κάθε διγέρτη είναι: Διακόπτης τροφοδοσίας: Ενεργοποιεί /απενεργοποιεί τη συσκευή. Διακόπτης επιλογής συχνότητας του ερεθίσµατος: Μας δίνει τα ερεθίσµατα που στέλνει ο διεγέρτης ανά δευτερόπλεπτο. Συνδυάζεται µε τον επόµενο διακόπτη. Διακόπτης επιλογής κλίµακας συχνοτήτων: Πολλαπλασίαζει την τιµή του προηγούµενου διακόπτη Χ τον επιλεγόµενο αριθµό (1,10...). Οθόνη συχνότητας του ερεθίσµατος: Δείχνει την συχνότητα του ερεθίσµατος ψηφιακά (µόνο στον τύπο SMG1). Διακόπτης επιλογής διάρκειας του ερεθίσµατος: Μας δίνει τη διάρκεια του ερεθίσµατος που στέλνει ο διεγέρτης. Συνδυάζεται µε τον επόµενο διακόπτη.

8 8 Διακόπτης επιλογής κλίµακας διάρκειας : Πολλαπλασίαζει την τιµή του προηχούµενου διακόπτη Χ τον επιλεγόµενο αριθµό (0.001, ). Διακόπτης επιλογής τάσης του ερεθίσµατος: Μας δίνει την τάση του ερεθίσµατος. Οθόνη τάσης του ερεθίσµατος: Δείχνει την τάση του ερεθίσµατος ψηφιακά (µόνο στον τύπο SMG1). Εξοδος του ερεθίσµατος: Από εδώ εξέρχονται οι ηλεκτρικοί πλαµοί (ερεθίσµατα). Συνδέεται µε τα διεγερτικά ηλεκτρόδια. Εξοδος σκανδαλισµού: Συνδέεται µε την αντίστοιχη θέση του παλµογράφου ώστε τα δύο όργανα να συντονίζονται. Στους διεγέρτες υπάρχουν επιπλέον διακόπτες που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας (single, continuous, momentary ). Σε όλα τα πειράµατα αυτοί οι διακόπτες είναι στη θέση continuous. Εικόνα 5. Τετραγωνικός παλµός

9 9 Οδηγός χρήσης του λειτουργικού προγράµµατος για τον παλµογραφο HAMEG Συνδέουµε το διεγερτικό ηλέκτρόδιο στην έξοδο του διεγέρτη και το καταγραφικό ηλεκτρόδιο στην είσοδο του ενισχυτή. Ηδη έχουµε κάνει τις απαραίτητες συνδέσεις όλων των συσκευών που εµπλέκονται στην πειραµατική διαδικασία. Συνδέουµε στο νεύρο το διεγερικό και το καταγραφικό ηλεκτρόδιο σύµφωνα µε τις οδηγίες. Ανοίγουµε τον διεγέρτη (προσοχή ο διακόπτης της τάσης πρέπει να είναι στο 0), τον ενισχυτή και στο τέλος τον παλµογράφο. Προχωρούµε στην πειραµατική διαδικασία σύµφωνα µε τις οδηγίες του φυλλαδίου, µέχρι ότου πάρουµε ικανοποιητικό σήµα στην οθόνη του παλαµογράφου. Ρυθµίζουµε την κάθετη και οριζόντια ευθαισθησία του παλµογράφου ώστε η εικόνα να είναι η βέλτιστη. Μηδενίζουµε την τάση του διεγέρτη και είµαστε έτοιµοι να ρυθµίσουµε τον Η/Υ. Λήψη και αποθήκευση καταγραφών 1. Στην εικόνα της οθόνης επιλέγουµε config, 2. Επιλέγουµε autosearch και µόλις ο Η/Υ αναγνωρίσει τον παλµογράφο επιλέγουµε οκ. 3. Αρχίζουµε την εκάστοτε πειραµατική διαδικασία µέχρι να πάρουµε στον παλµογράφο ικανοποιητικό σήµα. Οταν είµαστε έτοιµοι πατάµε read. Στην οθόνη του Η/Υ εµφανίζεται η καταγραφή που έχουµε στην οθόνη του παλµογράφου. Στο πλαίσιο πάνω από την καταγραφή εµφανίζονται η οριζόντια και η κάθετη ευαισθησία του παλµογράφου.

10 10 4. Απο την επιλογή File επιλέγουµε Save (Προσοχή: αν δεν σώσουµε το αρχείο µας αυτό θα χαθεί όταν προχωρήσουµε στο επόµενο πείραµα). Αποθηκεύουµε το αρχείο και προχωρούµε στο επόµενο πείραµα ακολουθώντας τα στάδια 3 και 4. Οταν τελειώσουµε την πειραµατική διαδικασία γειώνουµε τον παλµογράφο. Επεξεργασία και εκτύπωση των καταγραφών 5. Απο την επιλογή File επιλέγουµε Load. Στο εµφανιζόµενο παράθυρο επιλέγουµε το αρχείο που θέλουµε να επεξεργαστούµε και πατάµε Οpen. Στην οθόνη θα εµφανιστεί η αντίστοιχη καταγραφή.

11 11 6. Μέτρηση της τάσης: Με το ποντίκι σέρνουµε τους 2 οριζόντιους δροµείς οθόνης (Στο σχήµα δέιχνονται µε κύκλο) και τους τοποθετούµε στις κατάλληλες θέσεις της καταγραφής. Στον πίνακα cursor θα εµφανιστεί η καταγραφείσα τάση. 7. Μέτρηση του χρόνου : Με το ποντίκι σέρνουµε τους 2 κάθετους δροµείς οθόνης (Στο σχήµα δέιχνονται µε βέλος) και τους τοποθετούµε στις κατάλληλες θέσεις της καταγραφής. Στον πίνακα cursor θα εµφανιστεί ο ζητούµενος χρόνος. Αυτές τις τιµές τις σηµειώνουµε 8. Εκτύπωση: Απο την επιλογή File επιλέγουµε Print. Στο εµφανιζόµενο παράθυρο πατάµε την επιλογή Print, και η καταγραφή µας εκτυπώνεται. 9. Επαναλαµβάνουµε τα βήµατα 5-9 για τις υπόλοιπες καταγραφές µας 10. Μετά το τέλος των εκτυπώσεων κλείνουµε το πρόγραµµα τον Η/Υ, και τις υπόλοιπες συσκευές της πειραµατικής διάταξης. Η σειρά είναι παλµογράφος, διεγέρτης και ενισχυτής.

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στην Μέτρηση Βασικών Σηµάτων Συνοπτική Περιγραφή Εξοπλισµού και Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ (Για την εκτέλεση των πειραµάτων) Α) Συµβολόµετρα µέσω διαίρεσης µετώπου κύµατος

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ (Για την εκτέλεση των πειραµάτων) Α) Συµβολόµετρα µέσω διαίρεσης µετώπου κύµατος - 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ (Για την εκτέλεση των πειραµάτων) Α) Συµβολόµετρα µέσω διαίρεσης µετώπου κύµατος I) ιάταξη Young Πλήρης περιγραφή των διατάξεων διαίρεσης µετώπου κύµατος κατά Young γίνεται στην (

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 Σύνταξη: ΜΟΝΙΤΟΡ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕ Λ. Βουλιαγµένης 403, Ηλιούπολη 16346, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 9700722 Fax: 210 9700557 E-mail: eng.support@monitor-electronics.gr Internet: http://www.monitor-electronics.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οι σημειώσεις αυτές στόχο έχουν την εξοικείωση του φοιτητή με το χειρισμό του παλμογράφου. Για εκπαιδευτικούς λόγους θα δοθούν οδηγίες σχετικά με τον παλμογράφο Hameg HM 203-6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Όργανα - Κύκλωµα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Όργανα - Κύκλωµα ΣΥΣΚΕΥΕΣ: ΑΣΚΗΣΗ 0 Όργανα - Κύκλωµα Ένα τροφοδοτικό, ένα βολτόµετρο, ένα αµπερόµετρο, ένα λαµπάκι πυρακτώσεως, ένα πυκνωτής. ΘΕΩΡΗΤΙΚH ΕΙΣΑΓΩΓH Ηλεκτρικό ρεύµα: Ονοµάζουµε την προσανατολισµένη κίνηση ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Λ. Μπισδούνης, Καθηγητής Χ. Κωνσταντέλλος-Κοντογούρης, Εργαστηριακός Συνεργάτης Α. Κατσαϊτης, Τεχνικός Εργαστηρίων Πάτρα 2015 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο FrontPage

Εισαγωγή στο FrontPage Εισαγωγή Το World Wide Web αποτελεί µία από τις προσφερόµενες υπηρεσίες του Internet. Είναι η πλέον διαδεδοµένη υπηρεσία, σε σηµείο που πολλοί να ταυτίζουν το Web µε το Internet. Το Web είναι ένα κατανεµηµένο

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word 1. ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή. Η γραµµή τίτλου (Title Bar) Η γραµµή µενού (Menu Bar)

Microsoft Word 1. ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή. Η γραµµή τίτλου (Title Bar) Η γραµµή µενού (Menu Bar) Επεξεργασία κειµένου µε το Τα βασικά Microsoft Word 1 ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή Για να ανοίξετε το Word επιλέξτε Start > Microsoft Word ή Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Word. Θα ανοίξει ένα

Διαβάστε περισσότερα

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7 Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Τίτλος Βιβλίου: International Diploma in IT Skill Standard MS Office 2010 MS Windows 7 ISBN 978-618-80304-0-4

Διαβάστε περισσότερα

LUYANG YB43280 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

LUYANG YB43280 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ LUYANG YB43280 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Τα παρακάτω σύμβολα είναι πιθανόν να εμφανίζονται στο εγχειρίδιο ή πάνω στη συσκευή. Η σημασία τους είναι όπως επεξηγείται στον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

LASER 5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΙΟ ΟΥ LASER GaAlAs ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

LASER 5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΙΟ ΟΥ LASER GaAlAs ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ LASER 5 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΙΟ ΟΥ LASER GaAlAs ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Α. ΘΕΩΡΙΑ 1. Εισαγωγή Τα Laser ηµιαγωγών (ή διοδικά Laser) έχουν γενικά µικρή ισχύ (µέχρι µερικές δεκάδες mw) και ως εκ τούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC Ημερομηνία:. ΤΜΗΜΑ:.. ΟΜΑΔΑ:. Ονομ/νυμο: Α.Μ. Συνεργάτες Ονομ/νυμο: Α.Μ. Ονομ/νυμο: Α.Μ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (καθένας με δικά του λόγια, σε όλες τις γραμμές) ΒΑΘΜΟΣ#1: ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2

σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2 σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2 SEE Electrical, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις / έκδοση V7R2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 A1. Εντολές & Παράθυρα 2 A1.1 Menu εντολών «Εγκαταστάσεις» 2 Α1.2

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργιών Εισαγωγή Το παρόν κείμενο στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Windows XP

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Windows XP Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Windows XP 2.1 Windows XP 1. Τα Windows XP είναι η τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήµατος της Microsoft, των Microsoft Windows. Είναι ο διάδοχος των Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 4 Ο ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ... 4 1.1 Οργάνωση και Λειτουργία... 4 1.2 Χώροι Εργασίας... 5 Ηχοµόνωση... 5 Εσωτερική ακουστική... 6 Ραδιοφωνικό στούντιο... 9 Χώρος ελέγχου... 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL Περιεχόµενα Εισαγωγή στο Υπολογιστικό Φύλλο Excel...1 Αρχικά...1 Βασικές έννοιες...3 ηµιουργία νέου Βιβλίου εργασίας...4 1. ηµιουργία νέου βιβλίο εργασίας...5

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 28. Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα

Άσκηση 28. Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα Άσκηση 28 Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα 28.1 Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι η µελέτη των στάσιµων ακουστικών κυµάτων µέσα σε ηχητικό σωλήνα. Θα καταγραφεί το στάσιµο κύµα ακουστικής πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Περιεχόµενα 1. εδοµένα και Πληροφορίες. O Προσωπικός Υπολογιστής. Αποθήκευση της πληροφορίας στον υπολογιστή. 1 2. Υλικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο.

1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΗΝΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τάξη και τµήµα: Ηµεροµηνία: Όνοµα µαθητή: 1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. 2. Η ένταση του ρεύµατος που µετράει το αµπερόµετρο σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ...1 Μορφές ψηφιακής εικόνας...1 Α) ιανυσµατικές εικόνες (vector graphics)...1 Β) Χαρτογραφικές ή ψηφιογραφικές εικόνες (bitmap graphics)...1 Συµπίεση αρχείου ψηφιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές σηµειώσεις ϕωνητικής. για το λογισµικό ανάλυσης Speech Analyzer. Αθανάσιος Χρ. Πρωτόπαπας

Εργαστηριακές σηµειώσεις ϕωνητικής. για το λογισµικό ανάλυσης Speech Analyzer. Αθανάσιος Χρ. Πρωτόπαπας Εργαστηριακές σηµειώσεις ϕωνητικής για το λογισµικό ανάλυσης Speech Analyzer Αθανάσιος Χρ. Πρωτόπαπας Απρίλιος 2004 ΑΘανάσιος Πρωτόπαπας 2 Απρίλιος 2004 Εργαστήριο ϕωνητικής Περιεχόµενα 1 Ηχογραφήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΝΕΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ II ΠΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία σήματος Εισαγωγή

Επεξεργασία σήματος Εισαγωγή 10 Επεξεργασία σήματος Εισαγωγή Τα αρχεία δεδομένων που κατασκευάζονται από το σύστημα συλλογής δεδομένων στο εργαστήριο στην ξηρά περιέχουν ένα μεγάλο αριθμό (2613) από πακέτα δεδομένων στα οποία συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ)

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) Extra Οδηγίες 2 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) 1. Σκανάρουµε το πορτάκι που θέλουµε ή το φωτογραφίζουµε µε ψηφιακή µηχανή. Το αποθηκεύουµε µε όνοµα π.χ. 01_portaki.bmp σε κάποιο φάκελο όπου έχουµε τις

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Εξωτερικά ένας Η/Υ φαίνεται να αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Την οθόνη, το πληκτρολόγιο και την κεντρική μονάδα, ένα κλειστό «κουτί», μέσα στο οποίο βρίσκονται όλα τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα