ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 217 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 217 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ9ΩΛΞ-Τ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 27 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. /20 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους 20. Στην Λάρισα σήμερα την 3 Μαρτίου του έτους 20 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 4:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: ) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράπκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ζωγράφος Βασίλειος, 0) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, ) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 2) Καλογιάννης Απόστολος, 3) Καραμπάτσας Κων/νος, 4) Καφφές Θεόδωρος, 5) Κέλλας Χρήστος, 6) Κλεισιάρης Βασίλειος, 7) Κοτάκου Μαρία, 8) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 9) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 20) Λαμπρούλης Γεώργιος, 2) Λέτσιος Ιωάννης, 22) Λέτσιος Κλεάνθης, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μάντζαρη Δέσποινα, 25) Μίχος Χρήστος, 26) Μπανιός Μάρκος, 27) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 28) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 29) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 30) Μπεκύρης Μιχαήλ, 3) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 32) Οικονόμου Ιωάννης, 33) Ούντρια Ευαγγελή, 34) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 35) Πράπας Αντώνιος, 36) Πρασσάς Αναστάσιος, 37) Σάπκας Ιωάννης, 38), Σουλούκου Ασπασία 39) Σούλτης Γεώργιος, 40) Τερζούδης Χρήστος, 4) Τσακίρης Μιχαήλ, 42) Τσιαούσης Κων/νος και 43) Φακής Γεώργιος και οι κ.κ. Ξηρομερίτης Βασίλειος Πρόεδρος ης Δημοτικής Κοινότητας, Μητούλας Βαίος Πρόεδρος 2 ης Δημοτικής Κοινότητας, Τσιβελεκίδου Σεβαστή Πρόεδρος 3 ης Δημοτικής Κοινότητας, Ζιώγας Βασίλειος Πρόεδρος 4 ης Δημοτικής Κοινότητας, Δαβλέρης Ιωάννης Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γιάννουλης, Λυγούρας Κων/νος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης, Παπακωστούλης Κων/νος Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ελευθεραί, Νατσίδης Παναγιώτης Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας, Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κουτσόχερου, Μαυρομύτης Ιωάννης Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Λουτρού, Χρήστου Αθανάσιος Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μάνδρας, Τζέος Κων/νος Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ραχούλας, Νότας Κων/νος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Τερψιθέας, Μακρίδης Νικόλαος Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλέας. και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. ) Ντάβαρη Ευαγγελία και 2) Σαμουρέλης Κων/νος και ο Νότας Κων/νος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Τερψιθέας. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 43, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα από 05

2 Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την «Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους 20 αι αφού έλαβε υπόψη:. Το άρθρο 59 του Ν. 3463/ Τα άρθρα 72, 266 & 267 του Ν. 3852/0. 3. Την με αριθμ. 98/ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων, η οποία έχει ως εξής: Στη Λάρισα σήµερα ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 3.00 µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 943/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σπυρίδωνα Μπαρµπούτη, που ορίστηκε µε την µε αριθµ./20 απόφαση του Δηµάρχου Λαρισαίων, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. ) Σπυρίδων Μπαρµπούτης ως Προέδρος, 2) Αράπκουλε Δέσποινα, 3) Αγραφιώτη Μαρία, 4) Κέλλας Χρήστος, 5) Μαμάκος Αθανάσιος, 6) Πρασσάς Αναστάσιος, 7) Λαμπρούλης Γεώργιος, 8) Καλογιάννης Απόστολος και 9) Κοτάκου Μαρία Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 20 και αφού έλαβε υπόψη:. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/ Την πρόταση προϋπολογισμού έτους 20 που παρουσιάσθηκε σε αναλυτικούς πίνακες εσόδων εξόδων και των αλλαγών - τροποποιήσεων που εν τω μεταξύ προστέθηκαν, ολικού ύψους ,95 Ευρώ. Διενεργήθηκε προφορική ψηφοφορία κατά την οποία o Πρόεδρος και πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν ΥΠΕΡ, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αράπκουλε Δέσποινα, Λαμπρούλης Γεώργιος, και ο Καλογιάννης Απόστολος ψήφισαν ΚΑΤΑ. Κατόπιν αυτού η Οικονομική Επιτροπή ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 20 όπως ακολουθεί στην αναλυτική κατάσταση και το υποβάλλει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 4. Την εισήγηση της Αντιδημάρχου κ. Μαρίας Αγραφιώτη, η οποία έχει ως εξής: O προϋπολογισμός έρχεται για συζήτηση και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καλλικράτη (Ν.3852/200) και μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται. Με τις προτεινόμενες αλλαγές, που έχουν κάνει οι υπηρεσίες, ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ύψος των ,75 ευρώ, αυξημένος κατά σε σχέση με την αρχική εισήγηση. Στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του Δήμου για το 20. Είναι δεδομένο ότι ο προϋπολογισμός εκφράζει τους στόχους και τις προτεραιότητες που θέτει η Δημοτική Αρχή για την επόμενη χρονιά, με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει το μέγιστο των προβλέψεων τόσο για τα έσοδα, κυρίως για τα έκτακτα από επιχορηγήσεις, όσο και για τα έξοδα, κυρίως στο σκέλος των επενδύσεων. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τα έσοδα από τους ΚΑΠ και τη ΣΑΤΑ προϋπολογίσθηκαν στα επίπεδα του 200. Οι όποιες αναπροσαρμογές προκύψουν θα καλυφθούν με αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Όλες οι επιχορηγήσεις που προορίζονται για ειδικούς σκοπούς (έργα, προμήθειες παγίων, σχολεία κλπ) ισοσκελίζονται με αντίστοιχες δαπάνες. Οι λειτουργικές δαπάνες (έξοδα χρήσης - κωδικός αριθμός 6 - και πληρωμές παρελθόντων ετών και λοιπές αποδόσεις - κωδικός αριθμός 8 -) καλύπτονται από τους ίδιους πόρους και ΚΑΠ, από διάφορες επιχορηγήσεις (που είναι για λειτουργικές δαπάνες) και από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, για τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Τα πλεονάζοντα έσοδα από αυτές τις πηγές προορίζονται για την κάλυψη μέρους των επενδύσεων. Οι προϋπολογισθείσες δαπάνες μισθοδοσίας για το 20είναι κατά πολύ αυξημένες σε σχέση με το 200, αφού στο Δήμο Λάρισας έχει μεταφερθεί προσωπικό από την Νομ. Αυτοδ/ση, την ΤΥΔΚ, τις Σελίδα 2 από 05

3 καθαρίστριες των σχολείων και τους όμορους Δήμους. Δυστυχώς δεν έχουν μεταφερθεί και οι αντίστοιχοι πόροι για την κάλυψη του συνόλου της μισθοδοσίας του νεοενταχθέντος προσωπικού. Τα έσοδα από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Σημειώνεται, δε, ότι και για το 20 δεν έγιναν ουσιαστικά αναπροσαρμογές των Δημοτικών Τελών Τα τακτικά έσοδα καλύπτουν το 52% του προϋπολογισμού, τα έκτακτα το 22% και τα υπόλοιπα έσοδα (παρελθόντων ετών, δάνεια, υπέρ τρίτων - επιστροφές και χρηματικό υπόλοιπο) ανέρχονται στο 26%. Οι λειτουργικές δαπάνες καλύπτουν το 54% του προϋπολογισμού (η μισθοδοσία προσωπικού καλύπτει το 28% και οι λοιπές δαπάνες το 26%. Σημειωτέον ότι σ' αυτό το ποσοστό περιλαμβάνονται και οι επιχορηγήσεις των Οργανισμών του Δήμου που έχουν διατηρηθεί μετά τις συγχωνεύσεις). Οι επενδύσεις καλύπτουν μόλις το 6,5% σε σχέση με 38,6% του προϋπολογισμού πέρυσι Τέλος οι λοιπές δαπάνες (πληρωμές παρελθόντων ετών, λοιπές αποδόσεις, αποθεματικό) καλύπτουν το 29,5% του προϋπολογισμού. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο προϋπολογισμός έτους 20 ανέρχεται στο ύψος των ,95 ευρώ. Το 200 ο προϋπολογισμός, μετά τις αναμορφώσεις, έφθασε στο ύψος των ,89 ευρώ. Είναι, δηλαδή, μειωμένος κατά ,94 ευρώ, ή ποσοστό 5,5%. Αν υπολογιστεί όμως με βάση το σύνολο των πιστώσεων και των άλλων Δήμων (Κοιλάδας & Γιάννουλης), τότε η μείωση ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη. Τα έξοδα ανέρχονται σε ακριβώς ισόποσο μέγεθος, μαζί με το αποθεματικό. όσα δηλαδή είναι και τα έσοδα. Για το 200 είχαν προϋπολογισθεί, μετά τις αναμορφώσεις, σε ,89 ευρώ. Μέχρι τις 3/2/200 τιμολογήθηκαν ,58 ευρώ, ενώ πληρώθηκαν ,54 ευρώ. Έσοδα και Εισπράξεις ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 200 ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 200 (3/2/0) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 200 (3/2/0) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 20 Τακτικά Έσοδα , , , ,20 Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεων για επενδύσεις) , , , ,40 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις , , , ,35 Έσοδα παρελθόντων ετών, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά , , , ,00 Εισπράξεις από δάνεια ,00 0,00 0, ,00 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη.4.290, , , ,00 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφαλιστικών Φορέων και Τρίτων , , , ,00 Χρηματικό υπόλοιπο προηγουμένου έτους , , , ,00 Σύνολο Πόρων , , , ,95 Έξοδα και πληρωμές ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 200 ΕΞΟΔΑ ΤΙΜΟΛ/ΘΕΝΤΑ 200 (3/2/0) ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 200 (3/2/0) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 20 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , ,00 Αμοιβές και παροχές τρίτων , , , ,00 Λοιπά γενικά έξοδα , , , ,00 Τοκοχρεολύσια δανείων , , , ,00 Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών , , , ,00 Μεταβιβστικές πληρωμές σε τρίτους , , , ,00 Σελίδα 3 από 05

4 Πληρωμές για υποχρεώσεις , , ,3 Π.Ο.Ε ,00 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις , , , ,00 Επενδύσεις Αγορές , , , ,93 Έργα , , , ,99 Μελέτες , , , ,03 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις , , ,00 0,00 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων , , , ,00 Αποθεματικό ,64 0,00 0, ,00 Σύνολο εξόδων και πληρωμών , , , ,95 5. Τις εν τω μεταξύ επελθούσες τροποποιήσεις σε επί μέρους στοιχεία του προτεινόμενου προϋπολογισμού εκ μέρους των υπηρεσιών του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής. 6. Την τοποθέτηση του Δημάρχου Δήμου Λαρισαίων κ. Κων/νου Τζανακούλη. 7. Τις τοποθετήσεις, προτάσεις, διαφωνίες των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ιωάννη Σάπκα, Γεώργιου Λαμπρούλη, Απόστολου Καλογιάννη, Μπαρτζώκη Γεωργίου, Γεωργίου Σούλτη, Κων/νου Τσαούση, Αθανάσιου Αδαμόπουλου. 8. Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία ο Πρόεδρος και είκοσι έξι (26) Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν ΥΠΕΡ ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αδαμόπουλος Αθανάσιος, Αράπκουλε Δέσποινα, Ζωγράφος Βασίλειος, Καλογιάννης Απόστολος, Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, Καφφές Θεόδωρος, Λαμπρούλης Γεώργιος, Λέτσιος Ιωάννης, Παπακρίβος Χρυσόστομος, Σάπκας Ιωάννης, Σουλούκου Ασπασία, Σούλτης Γεώργιος και Τσιαούσης Κωνσταντίνος ψήφισαν ΚΑΤΑ. 9. Την θετική ψήφο των Προέδρων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. 0. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ.κ. Αλεξούλης Ιωάννης, Κλεισιάρης Βασίλειος και η Ούντρια Ευαγγελή. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 20. Ο προϋπολογισμός παρουσιάζει την εξής συνοπτικά εικόνα, μαζί με τις συνημμένες συνοπτικές και αναλυτικές καταστάσεις: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 20 Κωδικοί Αριθμοί Έσοδα και Εισπράξεις ΔΙΜΟΡΦ/ΘΕΝΤΑ 200 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 200 (3/2/0) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 200 (3/2/0) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 20 0 Τακτικά Έσοδα , , , ,20 (πλην 3) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεων για επενδύσεις) , , , ,40 3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις , , , ,35 2 Έσοδα παρελθόντων ετών, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά , , , ,00 3 Εισπράξεις από δάνεια ,00 0,00 0, ,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη.4.290, , , ,00 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφαλιστικών Φορέων και Τρίτων , , , ,00 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγουμένου έτους , , , ,00 Σύνολο Πόρων , , , ,95 Σελίδα 4 από 05

5 Κωδικοί Αριθμοί Έξοδα και πληρωμές ΔΙΜΟΡΦ/ΘΕΝΤΑ 200 ΤΙΜΟΛ/ΘΕΝΤΑ 200 (3/2/0) ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 200 (3/2/0) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , ,00 6,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων , , , ,00 63,64 Λοιπά γενικά έξοδα , , , ,00 65 Τοκοχρεολύσια δανείων , , , ,00 66 Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών , , , ,00 67,68 Μεταβιβστικές πληρωμές σε τρίτους , , , ,00 8 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε , , , ,00 82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις , , , ,00 Επενδύσεις 7 Αγορές , , , ,93 73 Έργα , , , ,99 74 Μελέτες , , , ,03 75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις , , ,00 0, Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων , , , ,00 9 Αποθεματικό ,64 0,00 0, ,00 Σύνολο εξόδων και πληρωμών , , , ,95 ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 20 ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,60 ΕΑΤ ,00 ΥΠΕΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ) ,00 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΥ ,00 ΕΣΠΑ (ΕΞΟΙΚ.) 0,00 ΕΣΠΑ ,67 ΕΤΕΡΠΣ.000,00 ΕΛΛΑΔΑ,00 ΕΛΛΑΔΑ ,50 ΓΓΑ 4,00 ΣΑΤΑ ,00 ΘΗΣΕΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ) ,8 ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΠΠΕΡ),00 ΔΩΡΕΕΣ ,00 ΔΕΥΑΛ (ΛΟΓΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ) ,00 ΔΑΝΕΙΟ ,00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΦΟΔΣΑ ,00 ΣΥΝΟΛΑ ,95 Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 5 από 05

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 20 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0 Μισθώματα Κωδικός Περιγραφή ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ , , , , , , , ,00 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Κ.Χ.ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦ.ΜΕΣΩΝ (ΑΡ.3 Ν2946/0).000,00 0,00 0, ,00 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ (ΑΡ. 20 Ν 669/77, ΑΡ. 7 Ν 428/84) 0, ,3 5.48, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 02 Εσοδα από εκμετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.000,00 0,00 0,00.000,00 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ , , , ,00 ΤΕΛΗ ΠΛΑΝΟΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ 00,00 0,00 0,00 00,00 ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ,ΠΑΖΑΡΙΑ & ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (ΑΡ.9 ΒΔ 24/9-20/0/958) , , , ,00 ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΑ 00,00 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 6 από 05

7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ (ΑΡ.5, ΒΔ 958, ΑΡ. 6 Ν. 230/93 0,00 0,00 0, ,00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 00,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 02 Τόκοι κεφαλαίων Κωδικός Περιγραφή ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,00 ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 00,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 00,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) , ,3 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ,00 00,00 00,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 20 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 00,00 0,00 0,00 00,00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 00,00 0,00 0,00 00,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 200,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 03 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ , , , , ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔ.ΤΕΛΟΣ-ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΑΠΟ ΔΕΗ , ,8.586, , ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ & ΤΑΠ ΑΝΕΥ ΓΝΩΜΟΝΟΣ , , , , ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ.000,00 0,00 0,00.000,00 Σελίδα 7 από 05

8 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.000,00 0,00 0,00.000,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/968, άρθρο 3 Ν 547/977) Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 20 ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ , , , ,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ , , , ,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ , , , ,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΦΗΣ).000,00 0,00 0,00.000,00 ΤΕΛΗ ΕΚΤΑΦΗΣ , , , ,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ , , , ,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ 0.000, , , ,00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 0.000, , , ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΦΗΣ ΚΑΝΤΗΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΜΝΗΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Εσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 20 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ , , , ,00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.000,00 0,00 0,00.000,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , ,2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , ,56 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ , ,00 Σελίδα 8 από 05

9 ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΕΥ ΓΝΩΜΟΝΟΣ 5.000,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Κωδικός Περιγραφή ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) , , ,90 ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ , , ,88 ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ , , ,08 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Λοιπά τέλη και δικαιώματα Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ) , , ,47 ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ , , ,64 ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΧ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ , , ,50 ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΧ ΓΙΑ ΣΤΕΚΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ , , ,00 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) , , ,33 ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ , , ,6 ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ- ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ , , ,02 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.000,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 0,00 0,00 0, , , ,92 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ , , , , , , ,00.000, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 828/89 Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 20 ΛΟΙΠΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ.000,00 0,00 0,00.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00.000,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Σελίδα 9 από 05

10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 05 Φόροι Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 20 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ , , , ,00 ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ 3.585, , , ,00 00,00 0,00 0,00 00,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Εισφορές Κωδικός Περιγραφή ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν 337/83 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ , , , ,00 ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ , , , ,00 ΕΙΣΦΟΡΑ 40% Ή 75% ΤΟΥ ΚΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ,00 0,00 0, ,00 ΤΡΟΦΕΙΑ ΙΔΙΩΤΩΝ ΤΡΟΦΕΙΑ ΙΚΑ ΤΡΟΦΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΡΟΦΕΙΑ ΕΕΤΑ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 00,00 0,00 0,00 00,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Δυνητικές εισφορές άρθρο 25 Ν. 828/89 Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 20 ΛΟΙΠΕΣ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 00,00 0,00 0,00 00,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 00,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Σελίδα 0 από 05

11 06 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 20 ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ , , , ,00 ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ , , , ,20 ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ (ΑΡ.4 Ν 287/2000) ,00.947,83.947, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 20 ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 062 0,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,20 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 07 Λοιπά τακτικά έσοδα Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 20 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΔΕΙΑΣ-ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Ν2520/40) , , , ,00 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (Ν.2880/0) , , , ,00 ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ , , , ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 30% 0.000, , , ,00 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ.000,00 00,00 00, ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 0.000,00 00,00 00, ,00 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΚΤΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3838/ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,20 Σελίδα από 05

12 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Εσοδα από εκποίηση ακινήτων Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ (ΑΡ.247 ΔΚΚ) 00,00 0,00 0,00 8, ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΟΝ ΟΕΚ (ΑΡ.2 Ν 2336/95) 00,00 0,00 0,00 00, ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΛΠ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ , , , , ΠΡΟΙΟΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,00 0,00 0, , ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 00,00 0,00 0,00 00,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,40 2 Εσοδα από εκποίηση κινητών Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 20 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΡ.0 Ν 2880/200) 00,00 0,00 0,00 00,00 ΠΡΟΙΟΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0.000,00.040,40.040, ,00 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,40 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 2 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Κωδικός Περιγραφή ΥΠΟΥΡ. ΕΣΩΤ. ΓΙΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ,00 0,00 0,00.000,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , , ,00 ΥΠΟΥΡ. ΕΣΩΤ. ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 50% ΝΕΩΝ ,00 0,00 0, ,00 Σελίδα 2 από 05

13 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΛΑΕΚ 0,45%) ,00 0,00 0, ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2.000,00 0,00 0, ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 00,00 0,00 0,00 00,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΦΟΔΣΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ , , , ,00 ΥΠΕΧΩΔΕ-ΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ.000,00 0,00 0,00.000,00 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΧΥΤΑ , , , ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ , , , ,00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ , , , ,00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ,00 0,00 0, ,00 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡ. - ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ,00 0,00 0, ,00 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡ. ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΜΕΑ ,00 0,00 0, ,00 ΥΠΟΥΡ. ΕΣΩΤ. -ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ,00 0,00 0, ,00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓ. ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ (ΟΒΔΣΠΛ) , , , ,00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓ. ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ ,00 0,00 0, ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ (ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ 79Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ,00 0,00 0, ,00 ΥΠΕΣ - ΥΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ".23.23, , ,82 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΣΑΤΑ , , , , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΔΤΕ) , , , , ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ,00 0,00 0,00 0, ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ , , , , ΕΛΛΑΔΑ 2004 (ΔΤΕ) , , , ,50 Σελίδα 3 από 05

14 ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΠΠΕΡ) ,00 0,00 0,00, ΕΡΓΑ RΟΜ ,00 0,00 0,00 0,00 ΟΣΚ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤ. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ & W.C , , ,0 0, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ,00 0,00 0,00 4,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,68 32 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΠΑ ,00 0,00 0, , ΕΣΠΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ,00 0,00 0,00 0, ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ - ΤΟΜΕΑΚΑ ,00 0,00 0,00 0, ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ,00 0,00 0,00 0, ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ,00 0,00 0,00 0, ΔΕΥΑΛ ΛΟΓΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ , , , , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΦΟΔΣΑ ,00 0,00 0,00 0, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ 20η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΤΟ 6ο ΛΥΚΕΙΟ 2.000, , ,44 0,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,67 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,35 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 4 Δωρεές Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 20 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΩΡΕΕΣ ,00 0,00 0, ,00 ΠΑΓΓΑΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ , , , ,00 ΔΩΡΕΑ ΜΑΚΡΗ (ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ,00 0,00 0, ,00 ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΝΤΩΝΙΑ.000,00 0,00 0,00.000,00 Σελίδα 4 από 05

15 ΔΩΡΕΑ ΚΑΝΕΛΛΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ.000,00 0,00 0,00.000,00 ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΒΕΡΩΦ ,00 0,00 0, ,00 ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ν ,00 0,00 0, ,00 ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΩΡΕΑ ΔΕΥΑΛ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 0,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 42 Κληρονομιές και Κληροδοσίες Κωδικός Περιγραφή ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ,ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ,00 0,00 0,00.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00.000,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 5 Προσαυξήσεις και πρόστιμα Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 20 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ , , , ,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖ/ΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ.000,00 0,00 0,00.000,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΠΕΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ.000,00 2,3 2,3.000,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 5.000, , , ,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ.000,00 0,00 0,00.000,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ.000,00 0,00 0,00.000,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΤΡΟΧΑΙΑΣ.000,00 0,00 0,00.000,00.000,00 0,00 0,00.000, , , , ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ , , , ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ.000,00 0,00 0,00.000,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΑΜΕΙΟ , , , ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ , , , ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.000,00 0,00 0,00.000,00 Σελίδα 5 από 05

16 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ , , , ,00 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΡ.284 Ν 88/8).000,00 0,00 0,00.000,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙΒΑΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΙΡΕΤΟΥΣ.000,00 0,00 0,00.000,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ.000,00 0,00 0,00.000,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ & ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ.000,00 0,00 0,00.000,00 ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.000,00 0,00 0,00.000,00 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ.000,00 0,00 0,00.000,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ.000,00 0,00 0,00.000,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ.000,00 0,00 0,00.000,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΦ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ.000,00 0,00 0,00.000,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ 00,00 0,00 0,00 00,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΙΚΡΟΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ.000,00 0,00 0,00.000,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ.000,00 0,00 0,00.000,00 ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΠΡΟΞΕΝΗΘΕΙΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2.000,00 0,00 0, ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ).000,00 77,00 77,00.000,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) 2.000,00 0,00 0, ,00 ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 5.000,00 0,00 0, ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ- ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ,00 0,00 0, ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖ/ΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ 2.000, , , ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ , , , ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ.000, , , ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 52 Παράβολα Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ.000,00 0,00 0,00 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΠΟ ΥΠΟΒΑΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ & ΕΦΕΣΕΙΣ 5.000,00.04,57.04,57 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00.04,57.04, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Σελίδα 6 από 05

17 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 6 Έσοδα απο επιχειρήσεις Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 20 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜ. Ή ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 00,00 0,00 0,00 00,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΙΓΕΙΣ ΔΗΜ./ΔΙΑΔΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 00,00 0,00 0,00 00,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 00,00 0,00 0,00 00,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, ,00 62 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαρισμό άλλων Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 20 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ,00 0,00 0, ,00 ΕΞΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 5.000,00.048,06.048, ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ & ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.000,00 80,62 80,62.000,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 0.000, , , ,00 ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΩΣ ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝΤΑ 0.000,00 0,00 0, ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ.000,00 0,00 0,00.000,00 ΔΕΥΑΛ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ (ΔΤΥ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ,00 0,00 0, ,00.000,00 0,00 0,00.000,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 0.000, , , ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ , ,8 4.58, ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ Ν.Π ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 69 Λοιπά έκτακτα έσοδα Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 20 ΤΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ , , , ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 00,00 0,00 0,00 00,00 Σελίδα 7 από 05

18 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ , , , ,00 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ , , , ,00 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ , , , ,00 ΕΣΟΔΑ 0% ΑΠΟ ΣΗΜΑΤΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 5.000,00 0,00 0, ,00 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ.000,00 63,40 63,40.000,00 ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,75 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 2 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 2 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 20 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.000,00 0,00 0,00.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.000,00 0,00 0,00.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ.000,00 0,00 0,00.00,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΣΕΥΜΑΤΙΩΝ.000,00 0,00 0,00.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ,00 0,00 0, ,00 ΚΑΠ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ , , , ,00 ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 0.000,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 22 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 20 Σελίδα 8 από 05

19 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΕ ΝΒ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ , , , ,00 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ , , , ,00 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ , ,00.72, ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ.000,00 0,00 0,00.000,00 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 0.000,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 32 Δάνεια για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 20 ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΠΔ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα Κωδικός Περιγραφή ΠΕ ΠΒ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ , ,60 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν.337/ , , , ,00 ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ , , , ,00 ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν.337/83 ΑΠΌ ΔΗΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 0,00 0,00 0, ,00 Σελίδα 9 από 05

20 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ , , , ,00 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ , , , ,00 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ , , , ,00 ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 6.700, , , , , ,26 736, ,00 ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , , , ,00 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 5.500, ,34 2.9, ,00 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ , , , ,00 ΠΕ ΠΒ ΕΝΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠ.ΤΕΛΟΣ- ΑΝΕΙΣΠΡ.ΑΠΟ ΔΕΗ , , , ,00 ΠΕ ΠΒ ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΑΡ.8 Ν.2307/95) , , , ,00 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛ.ΕΤΩΝ ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΑ ΠΕ ΠΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ , , , ,00.000,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 20 ΠΕ ΠΒ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 6.000, , , ,00 ΠΕ ΠΒ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ , ,66 0, ,00 ΠΕ ΠΒ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 500,00 433,26 0,00 440,00 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ , , , ,00 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝ.ΚΑΘ/ΤΗΤΑΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 3.420, ,57 446, ,00 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ , , , ,00 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ , , , ,00 ΠΕ ΠΒ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ- ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ , , , ,00 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ 2.820, ,34 674, ,00 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΑΤ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΠΕ ΠΒ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΠΕ ΠΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ , , ,32 0, , , , , , , , ,00 ΠΕ ΠΒ ΤΡΟΧΑΙΑ , , , ,00 ΠΕ ΠΒ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 4.200, , , ,00 Σελίδα 20 από 05

21 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 5.00, ,00 270, ,00 ΠΕ ΠΒ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ.200, ,66 46, ,00 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 0,00 0,00 0,00.600,00 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 0,00 0,00 0,00.400,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 4 Συνταξιοδοτικές εισφορές Κωδικός Περιγραφή ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (0823) ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (0824) ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) , , , , ,5 7.85, , , ,94 00,00 0,00 0, ,00 780,80 780,80 ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 5.000,00 259,60 259,60 ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 60% (ΝΕΟΙ ΥΠΑΛΛ.) 00,00 0,00 0,00 ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 40% (ΝΕΟΙ ΥΠΑΛΛ.) 00,00 0,00 0,00 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ , , ,00 00, , ,00 00,00 00,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 42 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 5% ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ , , ,80 00,00 0,00 0, ,00 9.,96 9., , , , ,00 00, , ,00 Σελίδα 2 από 05

22 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3.000,00 937,96 937, ,00 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ % 00,00 0,00 0, ,00 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4% 0,00 0,00 0, ,00 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8% 0,00 0,00 0, ,00 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΥΕ 0,30% 0,00 0,00 0, ,00 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,25% 0,00 0,00 0, ,00 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ,5% 0,00 0,00 0, ,00 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 0,5% 0,00 0,00 0, ,00 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ-ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 8.000, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 43 Ασφαλιστικές εισφορές Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , ,04 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ , , ,79 ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ) ΚΥΤ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΥΤ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ-ΚΕΑΔ ΕΡΓ. ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΛΠΠ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΛΠΠ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΜΤΠΥ ΤΑΥΠ ΤΠΔΥ ΤΥΔΕΡΓ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 968,86 968,86 00,00 0,00 0, , , , ,00.205,5.205,5 00,00 0,00 0, ,00.58,99.58,99 00,00 0,00 0,00 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ , , , , , , , , , , , ,00 00, , ,00 00, ,00 00,00 Σελίδα 22 από 05

23 ΤΑΥΥΓ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΣΑΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΤΣΑΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΤΣΑΥ) ΣΤΕΓΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΥΔΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΤΑΜΠΥΕΕΘΑ ΑΣΦ. ΤΑΥΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΑΔΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΑΗΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΕΑΗΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΦΑΠΑΞ (ΤΣΜΕΔΕ) 00,00 0,00 0, , , ,63 00,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , 2.427, 3.000,00 699,8 699, ,00.3,0.3, ,00 763,49 763,49 200,00 48,00 48,00 00,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0, , , , ,00.6,40.6, ,00 69, 69, 6.000,00 69, 69,.000,00 0,00 0,00.000,00 0,00 0,00 ΚΡΑΤΗΣΗ 8% (0822) 4.000,00.84,00.84,00 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΒΑΡΕΑ-ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ) , , ,9 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΒΑΡΕΑ- ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ) ,00 0,00 0,00 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΑΣΦ. ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΑΣΦ. ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΕΡΓΟΔ. ΤΕΑΔΥ ΑΣΦ. Ν.Υ. ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΣΠΕΑΘ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΤΣΠΕΑΘ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΔ.ΛΟΓ. ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓΟΔ , , , , , , , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00, ,00 00,00 00, , , , , , , ,00 200,00 00,00 00,00 250, , , , ,00.000,00.000, , , , , , ,00 700,00 700, , , ,00 Σελίδα 23 από 05

24 ΤΠΥ ΕΦ' ΑΠΑΞ 0,00 0,00 0,00 600,00 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 0,00 0,00 0, ,00 ΤΕΑΔΥ-Τ.ΕΑΠΟΚΑ 0,00 0,00 0,00.200,00 ΕΤΑΑ - ΚΛ. ΚΑ - Τ.ΣΑΥ 0,00 0,00 0, ,00 ΚΡΑΤΗΣΗ Ν. 03/75 (ΚΕΦΟ) 00,00 0,00 0,00 00,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 44 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Κωδικός Περιγραφή ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΔΔΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) , , , , , , , , , , , , , , ,2 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 42 Επιστροφές χρημάτων Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 20 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ , , , ,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 6.000, , , ,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ.000,00 0,00 0,00.000,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ (ΑΡ.26 Ν 38/69,ΑΠΟΦ.ΥΠ.ΟΙΚΟΝ )/652/997) , , , ,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Σελίδα 24 από 05

25 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 200 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΑ-ΓΕΝΙΚΑ Ή ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (ΤΑΜ. ΔΗΜΟΥ) ,00 84,40 84, , ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 3.000,00 0,00 0,00 0, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ( ) 6.480, , , , ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ( ) 00,00 0,00 0,00 0, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ( ) 00,00 0,00 0,00 0, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ( ) 00,00 0,00 0,00 0, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ( ) , , , , ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) , , ,2 3.06, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) , , , , ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) , , , , NOVA ΓΙΑ ΚΕΦΟ (396830) ,00 0,00 0,00 0, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) , , , , ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ).000,00 0,02 0,02 0, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ).860,0.860,0.860, , ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ ( ) ,00 0,00 0,00 0, ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA ( ) 27.85, , , , ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ( ) 0,00 0,00 0, , ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ( ) 0,00 0,00 0, ,95 ΤΑΚΤΙΚΑ-ΓΕΝΙΚΑ Ή ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΤΗΣ 3/2/200 0,00 0,00 0, ,5 ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΗΣ 3/2/200 0,00 0,00 0, ,80 ΓΕΝΙΚΑ & ΚΑΙ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΗΣ 3/2/200 0,00 0,00 0, ,58 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,58 52 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα Σελίδα 25 από 05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 111 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 79 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 79 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 79 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 1 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α89ΩΛΞ-2ΥΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 98 ΘΕΜΑ: Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α3ΗΩΛΞ-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 16 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 16 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΛΞ-ΒΗΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 16 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 129 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 129 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 129 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 9/2014 απόφαση Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 715 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 715 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45ΨΞΩΛΞ-0ΞΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 715 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 599 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 599 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 599 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 18 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 807 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 807 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ5ΩΛΞ-ΠΤΨ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 807 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επανέγκριση του Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.371 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.371 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.371 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 128 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 128 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Tr+-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 128 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 3 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 237 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 237 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 237 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 345 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 345 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: Β4ΩΛΞ-ΤΛ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 45 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/0 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 135 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 135 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 135 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 331 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 331 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 331 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης,

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 95

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 95 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΧΩΛΞ-ΗΟΦ Λάρισα 16-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 95 ΘΕΜΑ: Λήψη ανακλητικής απόφασης ανατροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 355 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 45/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 355 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 45/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 355 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 45/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 14 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 220 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 220 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 220 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 563 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 563 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45ΒΔΩΛΞ-ΤΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 563 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 288 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 288 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 288 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 102 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 102 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 102 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β441ΩΛΞ-ΖΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 78 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 264 ΘΕΜΑ: 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 9 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 10 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 10 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 10 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΞ-236 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 662 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 662 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45ΨΞΩΛΞ-Β4Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 662 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση:Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 216 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 216 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 216 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Απογραφή περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 660 ΘΕΜΑ: 18 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΞ-4Β6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 175 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΠΩΛΞ-2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.176.432,41 2.590.642,65 3.194.920,89 5.314.601,06 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 104.804,87 118.094,51 118.104,08 110.077,00 0,00 0,00 011 Μισθώματα 94.804,87 94.335,82 94.345,39

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδι Κωδικός Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.0001 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0112. Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 0113.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 677 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 677 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 677 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΛΞ-3Ω1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:. Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΛΞ-49Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 8 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 15/09/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 351 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 351 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 351 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 8 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 522 ΘΕΜΑ: Τρίμηνη Έκθεση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισπραχθέντα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΩ 2012 Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις

Εισπραχθέντα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΩ 2012 Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΩ 2012 Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραµµάτια) ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 0111.001 350.000,00 720.000,00 705.272,42 316.485,03 ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ Ι ΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.913.526,51 1.200.976,34 1.160.262,93

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ.

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. έτος: 2015 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 427 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 21/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 427 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 21/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 427 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 21/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εκμίσθωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα : 1 από 32 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Ρήγα Φεραίου ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Ρήγα Φεραίου ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Ρήγα Φεραίου ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 424 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 424 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 424 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 18 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 397 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 397 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 397 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 17 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 175

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 175 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩΛΞ-Ν Λάρισα 19-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 175 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΛΞ-ΚΜΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 627 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 627 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 627 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 4 η Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2010 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2010 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 73.700,00 74.273,68 78.000,00 78.000,00 78.000,00 253 ΔΚΚ) 0115

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 205 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 205 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 205 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Διοργάνωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Αναβάθμιση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/2015-28/2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ-

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΩΛΞ-Ξ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-03-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-03-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 105 ΘΕΜΑ: 5 η 2015. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 572 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 572 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45ΟΗΩΛΞ-ΘΓ6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 572 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Χριστουγεννιάτικες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 217 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 124 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 124 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 124 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 406 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 406 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 406 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 37 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα