> Όραµά µας είναι να γίνουµε ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ > Αξιοποιούµε τις νέες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "> Όραµά µας είναι να γίνουµε ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ > Αξιοποιούµε τις νέες"

Transcript

1

2 > Όραµά µας είναι να γίνουµε ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ > Αξιοποιούµε τις νέες προοπτικές ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ > Με γερές ρίζες ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΜΕ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ!

3 ηµιουργούµε αξία > ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ, ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σε ίδα ιοικητικό Συµβού ιο και Εκτε εστική Επιτροπή 4 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία 5 Χαιρετισµός Προέδρου 7 Χαιρετισµός ιευθύνοντος Συµβού ου Οµί ου 9 Παρατηρήσεις επί των Πεπραγµένων 10 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 20 Οικονοµικές Εξε ίξεις 23 Οικονοµικά Αποτε έσµατα 27 Έκθεση Εταιρικής ιακυβέρνησης 39 ιαχείριση Κινδύνων 51 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 59 Σηµαντικές ιευθύνσεις 159

5 4 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Soud Ba alawy Πρόεδρος Νεοκλής Α. Λυσάνδρου Αντιπρόεδρος Ανδρέας Βγενόπουλος ιευθύνων Σύµβου ος Οµί ου Χρίστος Στυλιανίδης Αναπ ηρωτής ιευθύνων Σύµβου ος Ελευθέριος Χιλιαδάκης Αναπ ηρωτής ιευθύνων Σύµβου ος Πλάτων Λανίτης Μιχάλης Λούης Κυριάκος Μάγειρας Κωνσταντίνος Μυλωνάς Μανώλης Ξανθάκης Στέλιος Στυλιανού Μάρκος Φόρος Sayanta Basu Vincent Pica Nicholas Wrigley ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΜΙΛΟΥ Ανδρέας Βγενόπουλος Πρόεδρος & Συντονιστής Εκτελεστική Επιτροπή Κύπρου Χρίστος Στυλιανίδης Συντονιστής Παναγιώτης Κουννής Πέτρος Πέτρου Τάκης Φειδία Ροδούλα Χατζηκυριάκου Εκτελεστική Επιτροπή ιεθνείς Εργασίες Ελευθέριος Χιλιαδάκης Συντονιστής Μιχάλης Λούης Ευθύµιος Μπουλούτας ηµήτρης Σπανοδήµος Sayanta Basu Γραµµατέας Στέλιος Χατζηιωσήφ Οικονοµικός ιευθυντής Αννίτα Φιλιππίδου Ελεγκτές PricewaterhouseCoopers Νοµικοί Σύµβουλοι Τάσσος Παπαδόπουλος & Σία Εγγεγραµµένο Γραφείο Λεωφόρος Λεµεσού Λευκωσία Σηµείωση: Η Ετήσια Γενική Συνέ ευση θα πραγµατοποιηθεί στις 17 Απρι ίου, στις 5.00 µ.µ., στο ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο, στη Λευκωσία

6 5 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κέρδος πριν από την πρόβ εψη για αποµείωση των χορηγήσεων Κέρδος/(ζηµιά) που ανα ογεί στους Μετόχους ΛΚ ΛΚ ΛΚ ΛΚ ΛΚ ( ) Κεφαλαιακοί πόροι Μετοχικό κεφά αιο Αποθεµατικά Συµφέρον µειοψηφίας µετόχων Σύνο ο ιδίων κεφα αίων ανεικό κεφά αιο Σύνο ο κεφα αιακών πόρων Καταθέσεις πε ατών Χορηγήσεις Σύνο ο περιουσιακών στοιχείων Κατά συνήθη µετοχή Κέρδος/(ζηµιά)σεντ Μέρισµασεντ 25,80 18,00 14,0 6 6,9 3 3,1 ( 17,0) ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Εκδοθέν κεφά αιο: Κατηγορία µετόχων ηµόσιες ή Ιδιωτικές εταιρείες, Ασφα ιστικές εταιρείες, Συνεταιρισµοί, Εµπορικές Επωνυµίες, ήµοι Ιδιώτες Ταµεία Προνοίας, Χορηγήµατα, Συντάξεις κ. π. Σωµατεία, Εκκ ησίες, Ιδρύµατα Προσωπικό Επενδυτικά σχέδια εγγεγραµµένα στο όνοµα της εταιρείας που τα παρέχει, Αµοιβαία Κεφά αια Ανή ικοι Σύνολο Αρ. µετόχων Αρ. µετοχών Ποσοστό % 65,27 24,62 4,73 0,81 2,05 2,44 0,08 100,00

7 6 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η

8 7 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Οι σηµαντικές α αγές που συντε έστηκαν στη Marfin Popular Bank τη χρονιά που µας πέρασε, αποτε ούν µόνο την αρχή µιας διαδικασίας η οποία θα µας οδηγήσει στην εδραίωση της θέσης µας ως µιας από τις µεγα ύτερες και πιο επικερδείς τράπεζες στην περιοχή. Μια τέτοια ανάπτυξη δεν αποτε εί απ ά το αποτέ εσµα άµεσων συγχωνεύσεων και εξαγορών. Απαιτεί ένα ξεκάθαρο όραµα, απαράµι η ενέργεια και ενισχυµένη διεύθυνση και προσωπικό µε την αποφασιστικότητα να αγωνισθούν για να επιτύχουν τους στόχους τους οποίους ά οι συνήθως δεν θα το µούσαν καν να επιχειρήσουν. Η Marfin Popular Bank διαθέτει ό α τα εχέγγυα για να αντιµετωπίσει τις µε οντικές προκ ήσεις. Βαδίζουµε σταθερά στην υ οποίηση των στρατηγικών µας στόχων διαθέτοντας ισχυρή διοίκηση και υπεροχή δυναµικής στην αγορά. Μέσω της πρωτοποριακής µας προσέγγισης για τη διεξαγωγή των εργασιών και της απαίτησής µας για προδιαγραφές ύψιστης ποιότητας θα µπορέσουµε να πραγµατοποιήσουµε τους στόχους µας. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθε α να εκφράσω την ει ικρινή µου εκτίµηση προς τους πε άτες µας, τους µετόχους µας και στο εξαίρετο ανθρώπινο δυναµικό µας. Σας ευχαριστώ για το ρό ο που διαδραµατίζετε στη µεταµόρφωση της Marfin Popular Bank καθώς και για την έµπρακτη δέσµευσή σας να µας στηρίξετε τα προσεχή χρόνια. Soud Ba alawy Πρόεδρος

9 8 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η

10 9 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Το ήταν ένα έτος ορόσηµο για τη µετεξέ ιξη του Οµί ου της Λαïκής σε ένα µεγά ο χρηµατοοικονοµικό οργανισµό διεθνούς εµβέ ειας, µε την τριπ ή συγχώνευση των οµί ων της Marfin, Λαïκής και Εγνατίας που έγινε µε έδρα την Κύπρο. Τα αποτε έσµατα του, τα κέρδη του Οµί ου Marfin Popular Bank, που είναι υπερδιπ άσια από την προηγούµενη χρονιά, δίνουν το στίγµα της συνέργειας, των νέων µεγεθών και της αισιόδοξης προοπτικής. Η απόδοση του Οµί ου για τους µετόχους, το προσωπικό µας, καθώς και την κοινωνία ευρύτερα, µπορεί να µας κάνει περήφανους. Έχουµε οριστικά και αµετάκ ητα εγκαινιάσει µια νέα σχέση µε τους µετόχους, α ά και τους πε άτες µας, µε περισσότερη διαφάνεια, ευε ιξία και αποτε εσµατικότητα, που ο οκ ηρώνουν µια νέα σχέση εµπιστοσύνης. Αναπτύσσουµε µια νέα σχέση µε το προσωπικό µας στηριγµένη στην αξιοκρατία, στο αµοιβαίο όφε ος, στη φροντίδα για τον άνθρωπο. Οι εξε ίξεις στην παγκόσµια τραπεζική αγορά, α ά και στο χώρο της Ευρωπαïκής Ένωσης και της ΟΝΕ, ενισχύουν και διευρύνουν τον ανταγωνισµό, προβά ουν νέες απαιτήσεις, επιβά ουν νέα πρότυπα ποιότητας και νέους ρυθµούς εργασίας. Η σηµερινή εποχή του διεθνούς ανταγωνισµού επιβά ει κυρίως τη διαµόρφωση ισχυρών επιχειρήσεων που έχουν τη δυνατότητα να δώσουν µε επιτυχία τη µάχη της ανάπτυξης, της καινοτοµίας, της γνώσης και της τεχνο ογίας. Αυτό είναι το µήνυµα της νέας εποχής. Ο Όµι ός µας είναι έτοιµος να ανταποκριθεί ενεργά σ αυτές τις προκ ήσεις. Το στρατηγικό µας σχέδιο είναι, µέσα από τις συγχωνεύσεις, την οργανική ανάπτυξη α ά και την επέκταση σε νέες αγορές, να δηµιουργήσουµε έναν από τους µεγα ύτερους και πιο επιτυχηµένους τραπεζικούς οµί ους στη Νοτιοανατο ική Ευρώπη. Η Κύπρος έχει ό ες τις προϋποθέσεις να επιτύχει στο νέο περιβά ον. Είναι µέ ος της Ευρωπαïκής Ένωσης και σύντοµα της ευρωζώνης. ιαθέτει σύγχρονη νοµοθεσία που συνεχώς προσαρµόζεται στο κοινοτικό καθεστώς. Έχει υψη ού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό και µια ανοικτή κοινωνία που κα ωσορίζει τις α αγές. ιατηρεί παραδοσιακούς δεσµούς φι ίας και συνεργασίας στην περιοχή της Νοτιοανατο ικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατο ής. Το ζητούµενο είναι η διατήρηση ψη ών ρυθµών ανάπτυξης, η προσέ κυση νέων επενδύσεων, η τεχνο ογική αναβάθµιση, ώστε να απαντηθούν οι προκ ήσεις του µέ οντος και µαζί η µεγά η πρόκ ηση της οικονοµικής ο οκ ήρωσης και της ανάπτυξης µετά την επί υση του εθνικού θέµατος. εν υπάρχει αµφιβο ία ότι το µέ ον αυτό χρειάζεται επιχειρηµατικούς οµί ους, οι οποίοι, µε βάση την Κύπρο, θα αντιµετωπίσουν τον αυξανόµενο διεθνή ανταγωνισµό. Ένας από τους οµί ους αυτούς, είναι η Marfin Popular Bank. Εµείς δη ώνουµε από τώρα παρών στο µέ ον. Είµαστε αποφασισµένοι να δώσουµε από την Κύπρο, τη µάχη της διεθνούς αγοράς. Είµαστε αισιόδοξοι ότι θα ανταποκριθούµε στην αποστο ή µας. Είµαστε αισιόδοξοι, όχι µόνον επειδή επιτύχαµε στο παρε θόν, α ά γιατί έχουµε σχέδιο και εργαζόµαστε σκ ηρά. Είµαστε αισόδοξοι επειδή έχουµε την εµπιστοσύνη των µετόχων, τον ενθουσιασµό του προσωπικού, την προτίµηση των πε ατών µας. Ό οι µαζί, εγκαινιάζουµε µια νέα εποχή. Ανδρέας Βγενόπουλος ιευθύνων Σύµβουλος Οµίλου

11 10 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ Το ήταν µια χρονιά ορόσηµο για την κυπριακή τραπεζική αγορά. Επίκεντρο των εξε ίξεων ήταν, χωρίς αµφιβο ία, η τριπ ή ενοποίηση Λαϊκής, Marfin και Εγνατίας σ ένα µεγά ο χρηµατοοικονοµικό οργανισµό µε έδρα την Κύπρο. Αυτό δεν ήταν µόνο το κορυφαίο οικονοµικό γεγονός της χρονιάς. Ήταν µια εξέ ιξη που θα επηρεάσει καθοριστικά τη µε οντική πορεία και τη συνο ική εικόνα του τραπεζικού συστήµατος. Κυρίαρχη στρατηγική είναι η διεύρυνση του Οµί ου, ώστε αυτός να είναι σε θέση να αξιοποιεί τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην περιφέρεια της ΝΑ Ευρώπης, µέσα στο παγκοσµιοποιηµένο περιβά ον, να αξιοποιεί τις συνέργειες εντός του οργανισµού, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους. Παρά η α, το εγχείρηµα αυτό συνάδει π ήρως µε την αναπτυξιακή στρατηγική της κυπριακής κυβέρνησης για προώθηση της Κύπρου ως περιφερειακού κέντρου υπηρεσιών, περι αµβανοµένων και των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Η συγχώνευση των τριών τραπεζών εναρµονίζεται π ήρως µε τα συµφέροντα της κυπριακής οικονοµίας και το όραµα για εκσυγχρονισµό και προσαρµογή στα νέα δεδοµένα του ευρωπαϊκού περιβά οντος και της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς. Σε ό,τι αφορά την κυπριακή αγορά, κύρια χαρακτηριστικά των εξε ίξεων κατά τη διάρκεια του ήταν η συνέχιση της ανάπτυξης της οικονοµίας µε ικανοποιητικό ρυθµό, που ήταν ψη ότερος από το µέσο ρυθµό ανάπτυξης της ΕΕ. Κύριες εξε ίξεις στην εγχώρια τραπεζική αγορά ήταν η πο ύ δυναµική επιτάχυνση της ζήτησης δανείων, κυρίως για σκοπούς στέγασης και κατασκευών και κατά δεύτερο όγο, για κατανα ωτικούς σκοπούς. Η Τράπεζα στην Κύπρο κατόρθωσε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν και να αυξήσει το µερίδιό της στην αγορά χορηγήσεων. Στον τοµέα των καταθέσεων συνεχίστηκε η τάση γρήγορης επέκτασης τόσο από τους κατοίκους όσο και από τους µη κατοίκους. Και στον τοµέα αυτό, ως σύνο ο, η Marfin Popular Bank βε τίωσε τη σχετική της θέση στην αγορά χάρη στη δυναµική προσπάθεια που καταβ ήθηκε. Κατά το υπό επισκόπηση έτος, στον τοµέα της ιανικής τραπεζικής συνεχίσθηκε η στρατηγική για προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών υψη ής ποιότητας, η ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών προϊόντων και η αξιοποίηση των ευκαιριών στην αγορά. Στις χορηγήσεις έµφαση δόθηκε στην προώθηση προϊόντων που κα ύπτουν κυρίως τις στεγαστικές ανάγκες, µέσω σχεδίων που χαρακτηρίζονται από

12 Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε Π Ι Τ Ω Ν Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 11 ευε ιξία ως προς τους όρους αποπ ηρωµής και τη διάρκεια του δανείου. Προτεραιότητα δόθηκε, επίσης, στα δάνεια για προσωπικές ανάγκες και στον τοµέα της αγοράς που κα ύπτει τους φοιτητές. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ρυθµός αύξησης των χορηγήσεων για στεγαστικά δάνεια ήταν πάνω από 60%. Παρά η α, ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στη βε τίωση της ποιότητας των χορηγήσεων µε πο ύ θετικά αποτε έσµατα. Όσον αφορά τις καταθέσεις, ακο ουθήθηκε µια ευέ ικτη και ισορροπηµένη τιµο ογιακή πο ιτική µε πο ύ θετικά αποτε έσµατα. Επίσης, συνεχίστηκε ο θεσµός των ειτουργών εξυπηρέτησης πε ατών, η αποστο ή των οποίων εντάσσεται στην προσπάθεια για περαιτέρω αναβάθµιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πε ατών. Ενδεικτικό της επιτυχούς στρατηγικής που ακο ουθήθηκε ήταν η σηµαντική αύξηση των καταθέσεων, που παρέχει ρευστότητα µε συγκριτικά χαµη ό κόστος και επιτρέπει τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων του Οµί ου. Με βάση τα πιο πάνω, η Marfin Popular Bank είναι σε θέση να πετύχει αξιό ογες συνέργειες όσον αφορά το κόστος χρηµατοδότησης. Το, οι αγορές που έγιναν µέσω καρτών στην κυπριακή αγορά αυξήθηκαν σηµαντικά. Η χρήση καρτών ως µέσο π ηρωµής αυξάνεται µε ρυθµό πο ύ πιο ψη ό από αυτόν του ονοµαστικού ΑΕΠ. Παρά η α, οι αγορές µέσω καρτών στο εξωτερικό από Κύπριους παρουσίασαν σε σύγκριση µε το, µεγα ύτερη αύξηση, της τάξης του 27,4%. Παρά το έντονα ανταγωνιστικό περιβά ον, η Υπηρεσία Καρτών συνέχισε να διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρό ο στην αγορά και να έχει, ταυτόχρονα, σηµαντική συνεισφορά στα κέρδη. Το ο οκ ηρώθηκε η εγκατάσταση του νέου συστήµατος διαχείρισης καρτών, που εκτός από την αναβάθµιση της ποιότητας και την ενδυνάµωση της ανταγωνιστικότητάς της σε θέµατα όπως ασφά ειας και εγκρίσεων, θα δώσει τη δυνατότητα στην Τράπεζα στην Κύπρο να υιοθετήσει τις έξυπνες κάρτες στην αγορά π αστικού χρήµατος. Πρόσθετα, η Υπηρεσία Καρτών ενίσχυσε σηµαντικά τα κίνητρα προς τους πε άτες µε ειδικές εκστρατείες, ενώ δόθηκε έµφαση στον εµπ ουτισµό της γκάµας των προϊόντων που απευθύνονται σε εφήβους και νέους. Σηµειώνεται, ότι ο κύκ ος εργασιών στην κυπριακή και ξένη αγορά σηµείωσε αύξηση 12,9%. Στον τοµέα των µεγά ων επιχειρήσεων και οργανισµών, το, η Τράπεζα στην Κύπρο πέτυχε σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις, όγω της παροχής ο οκ ηρωµένων ύσεων στις χρηµατοοικονοµικές ανάγκες των πε ατών, µε υψη ό επίπεδο επαγγε µατισµού. Πρόσθετα, δόθηκε έµφαση στην αύξηση του µεριδίου εργασίας από πε άτες που ξεχωρίζουν στον τοµέα δραστηριότητάς τους. Έγιναν, επίσης, ανοίγµατα σε τοµείς µε προοπτικές ανάπτυξης, ενώ παρά η α έγιναν συστηµατικές προσπάθειες για βε τίωση της ποιότητας του χαρτοφυ ακίου χορηγήσεων. Το συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για απ οποίηση και κεντροποίηση των διαδικασιών που δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία του πε άτη και για µεγα ύτερη αξιοποίηση των ενα ακτικών κανα ιών εξυπηρέτησης του πε άτη. Ταυτόχρονα, έγιναν ενέργειες για αναµόρφωση των τραπεζικών εργασιών, µε στόχο την ενίσχυση του ρό ου των καταστηµάτων ως κεντρικού σηµείου πώ ησης τραπεζικών προϊόντων και προώθησης των σταυροειδών πω ήσεων. Στόχος, και κατά το υπό επισκόπηση έτος, ήταν η αναβάθµιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πε ατών και η προώθηση α αγών που διαµορφώνουν συνθήκες πιο αποδοτικής ειτουργίας.

13 12 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η Ο τοµέας της διαπραγµάτευσης συνα άγµατος και διαθεσίµων χαρακτηρίστηκε κατά τη χρονιά που πέρασε από έντονο ανταγωνισµό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τιµο όγηση των προϊόντων. Όσον αφορά την Τράπεζα στην Κύπρο, η Υπηρεσία ιαπραγµάτευσης Συνα άγµατος και ιαθεσίµων έδωσε έµφαση στην εξυπηρέτηση των πε ατών της Υπηρεσίας Private Banking µε τη δηµιουργία ειδικών προϊόντων και συνέχισε να διαχειρίζεται µε επαγγε µατισµό τα ρευστά διαθέσιµά της, πετυχαίνοντας πο ύ υψη ές αποδόσεις, ενώ ταυτόχρονα αντιστάθµισε τον επιτοκιακό και συνα αγµατικό κίνδυνο. Πρόσθετα, δόθηκε έµφαση στη δηµιουργία και προώθηση πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως το efx Trading, που σηµείωσε πο ύ µεγά η επιτυχία. Αξιοσηµείωτο γεγονός είναι η ειτουργία του νέου πρωτοποριακού συστήµατος διαχείρισης συνα άγµατος και διαθεσίµων στις διάφορες αγορές, όπου η Marfin Popular Bank έχει παρουσία, αναβαθµίζοντας έτσι την ποιότητα των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών. Το σύστηµα αυτό θα αποτε έσει τη βάση για το σύνο ο του νέου Οµί ου στον τοµέα αυτό. Η εδραίωση της Κύπρου ως διεθνούς κέντρου παροχής υπηρεσιών, όγω των διάφορων π εονεκτηµάτων που προσφέρει, επενεργεί θετικά και στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα. Το ήταν µια πο ύ κα ή χρονιά για τον τοµέα των διεθνών τραπεζικών µονάδων, αφού η αύξηση των καταθέσεων από µη κατοίκους σε ξένο συνά αγµα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, συµβά οντας έτσι σε πο ύ µεγά ο βαθµό στη βε τιωµένη κερδοφορία της Marfin Popular Bank. Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η αύξηση στον αριθµό των πε ατών, ενώ επίκεντρο της προσπάθειας ήταν η δηµιουργία νέων σχέσεων µε δικηγόρους, ογιστές και ά ους επαγγε µατίες και η περαιτέρω αναβάθµιση στην ποιότητα εξυπηρέτησης. Για την Υπηρεσία Private Banking το ήταν µια ξεχωριστή χρονιά. Τα αποτε έσµατα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά, αφού τα υπό διαχείριση κεφά αια και η κερδοφορία παρουσίασαν σηµαντική αύξηση. Για την επίτευξη των πιο πάνω αποτε εσµάτων, η Υπηρεσία συνεργάστηκε στενά µε τις υπηρεσίες της Τράπεζας στην Ε άδα και το Ηνωµένο Βασί ειο. Για την Υπηρεσία ο κάθε πε άτης είναι ξεχωριστός και οι επενδυτικοί σύµβου οι, µε το ψη ό επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγε µατισµού που τους χαρακτηρίζει, είναι πάντα στη διάθεση των πε ατών. Η Υπηρεσία Private Banking έτυχε κορυφαίων διακρίσεων τον περασµένο χρόνο, για τις οποίες νιώθουµε περήφανοι. Η πρώτη είναι από το περιοδικό Euromoney µε το Annual and Wealth Management Award που την ανέδειξε ως την κα ύτερη υπηρεσία private banking στην Κύπρο για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά. Το διεθνές περιοδικό Money Markets βράβευσε την Υπηρεσία Θεµατοφυ ακής µε τη διάκριση Best in Class. Πέρα από την ανάπτυξη των εργασιών, βασική προτεραιότητα της στρατηγικής που ακο ουθούµε είναι η σταδιακή βε τίωση του χαρτοφυ ακίου χορηγήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται σταδιακά, όπως αποδεικνύεται από την πτώση του δείκτη των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων και του ποσοστού ετήσιας επιβάρυνσης προβ έψεων προς τις χορηγήσεις. Όσον αφορά τις υφιστάµενες χορηγήσεις, έµφαση δόθηκε στην αύξηση των εισπράξεων από δάνεια σε καθυστέρηση. Τα πο ύ κα ά αποτε έσµατα της ιεύθυνσης Είσπραξης Χρεών αποδίδονται στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, τα κίνητρα που δόθηκαν, α ά και την αξιοποίηση του κεντροποιηµένου συστήµατος είσπραξης / ανάκτησης χρεών. Οι επενδύσεις που έγιναν σε νέα τεχνο ογία συνέβα αν στη σηµαντική βε τίωση της διαδικασίας παρακο ούθησης και είσπραξης των χρεών.

14 Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε Π Ι Τ Ω Ν Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 13 Οι βασικές αρχές δανεισµού, που ακο ουθήθηκαν στη σύναψη νέων χρηµατοδοτικών σχέσεων, είναι η δυνατότητα αποπ ηρωµής και η αξιοπιστία του πε άτη. Επίσης, έµφαση δίδεται στην περαιτέρω βε τίωση της διαδικασίας αξιο όγησης των αιτηµάτων α ά και στην έγκαιρη αναγνώριση και κά υψη των ανα αµβανόµενων πιστωτικών κινδύνων. Αξιοσηµείωτο γεγονός, για τη χρονιά που πέρασε, ήταν η ανακήρυξη της Τράπεζας από το περιοδικό Banker των Financial Times, ως Η Τράπεζα της Χρονιάς. Για το 2007 και µε βάση τη στρατηγική κατεύθυνση της Marfin Popular Bank, η προσπάθεια για περαιτέρω βε τίωση της ποιότητας του χαρτοφυ ακίου χορηγήσεων θα παραµείνει ψη ά στις προτεραιότητες, αφού αυτό έχει αισθητή συµβο ή στην κερδοφορία. Ταυτόχρονα, η ποιοτική ανάπτυξη των εργασιών της Marfin Popular Bank θα συνεχισθεί µε αµείωτο ρυθµό. Οι προοπτικές για το 2007, σε σχέση µε τις τραπεζικές δραστηριότητες στην κυπριακή αγορά, εκτιµάται ότι είναι θετικές. Αυτό βασίζεται στην πρόβ εψη ότι η οικονοµία θα συνεχίσει να παρουσιάζει ικανοποιητική ανάπτυξη, κυρίως όγω της αναµενόµενης ανάκαµψης της τουριστικής κίνησης και ότι το κυπριακό χρηµατιστήριο θα ακο ουθήσει µια θετική πορεία. Παράγοντες που πρέπει να ηφθούν, όµως, υπόψη είναι ο εντεινόµενος ανταγωνισµός και η εφαρµογή αυστηρότερων κανονισµών από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Η Marfin Popular Bank επικεντρώνεται µε ευε ιξία και ταχύτητα, σε βασικές εργασίες που προέρχονται κυρίως από τη ιανική τραπεζική και σε τοµείς της αγοράς που παρουσιάζουν συγκριτικά υψη ότερους ρυθµούς ανάπτυξης, όπως είναι οι διεθνείς επιχειρηµατικές µονάδες και η διαχείριση των κεφα αίων των πε ατών της ιδιωτικής τραπεζικής. Laiki ebank Κατά τη διάρκεια του, η Laiki ebank συνέχισε µε συνέπεια την παροχή υψη ού επιπέδου υπηρεσιών στον τοµέα της η εκτρονικής τραπεζικής. Στην προσπάθεια αυτή, εντάσσονται η αναβάθµιση της υπηρεσίας ebanking for business, της ιστοσε ίδας του Οµί ου και η αντικατάσταση και αναβάθµιση των αυτόµατων ταµειακών µηχανών. Πρόσθετα, η Υπηρεσία συνέβα ε στην υ οποίηση των στρατηγικών στόχων σε θέµατα η εκτρονικής τραπεζικής σε διεθνές επίπεδο. Η Laiki ebank πέτυχε σηµαντικές αυξήσεις, όπως στον αριθµό των η εκτρονικών συνα αγών και τον αριθµό των συνδροµητών, ως αποτέ εσµα µιας σειράς ενεργειών, σε συνδυασµό µε τη συνεχιζόµενη εφαρµογή της στρατηγικής απόφασης για µεταφορά συνα αγών ρουτίνας από τα καταστήµατα στα ενα ακτικά κανά ια εξυπηρέτησης. Το Institute of Financial Services κατέταξε την υπηρεσία SMS Banking ως µια από τις πέντε κα ύτερες στον κόσµο στην κατηγορία Best Retail Direct Channels Initiative. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Το ο ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς ασφα ειών ζωής συνέχισε να είναι σχετικά χαµη ός α ά µε ανοδική τάση. Όσον αφορά τον κ άδο γενικών ασφα ειών, η αύξηση ήταν αρκετά ικανοποιητική.

15 14 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η Κατά το υπό επισκόπηση έτος, η Laiki Cyprialife συνέχισε την υ οποίηση της στρατηγικής για αναβάθµιση της ποιότητας εξυπηρέτησης, συγκράτηση των εξόδων, αποτε εσµατικότερη διαχείριση των ασφα ιστικών αποθεµατικών και βε τίωση της απόδοσης των επενδύσεων. Η ανάκαµψη του ΧΑΚ και των διεθνών χρηµατιστηρίων συνέβα αν θετικά στα αποτε έσµατα της Laiki Cyprialife. Χάρη στις προσπάθειες αυτές, η Εταιρεία πέτυχε σηµαντική αύξηση στην κερδοφορία. Η Laiki Cyprialife, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των πε ατών, εισήγαγε στην αγορά νέα επενδυτικά προϊόντα χαµη ού επενδυτικού κινδύνου, ιδανικά για πε άτες που µπορούν να διεκδικήσουν φοροαπα αγή του ασφα ίστρου. Ένας τοµέας, στον οποίο καταγράφηκε υπερκά υψη στόχου ήταν τα τραπεζασφα ιστικά προϊόντα. Η Λαϊκή Ασφα ιστική για ακόµη µια χρονιά συνέχισε την ανοδική της πορεία, αφού πέτυχε αύξηση στα συνο ικά ασφά ιστρα και σηµαντική βε τίωση στα κέρδη µετά τη φορο ογία. Παράγοντες που συνέβα αν στην επιτυχία αυτή ήταν η εφαρµογή ορθών ασφα ιστικών αρχών, σε ό,τι αφορά την αποδοχή του ανα αµβανόµενου κινδύνου και την τιµο ογιακή πο ιτική, ιδιαίτερα στην ασφά ιση αυτοκινήτων. Επίσης, ο οκ ηρώθηκαν δύο σηµαντικά έργα. Το πρώτο αφορά την αναδιάρθρωση του Τµήµατος Αντασφά ισης και το δεύτερο τη διαδικασία ανανέωσης των ασφα ιστηρίων συµβο αίων µέσω των η εκτρονικών κανα ιών. Πρόσθετα, συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για αναβάθµιση της ποιότητας εξυπηρέτησης και βε τίωση της διαχείρισης των χρεωστών. Οι προοπτικές της αγοράς ασφα ειών ζωής για το 2007 είναι θετικές, αφού αναµένεται ότι θα συνεχισθεί η σταδιακή της ανάκαµψη. Όσον αφορά την αγορά γενικών ασφα ειών, προβ έπεται ότι ο ρυθµός αύξησης της παραγωγής ασφα ίστρων θα είναι πιο ψη ός από αυτόν του ονοµαστικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατά το υπό επισκόπηση έτος, στον τοµέα της ενοικιαγοράς σηµειώθηκαν διαρθρωτικές α αγές στην π ευρά της προσφοράς, µε τάσεις υποκατάστασης των χρηµατοδοτήσεων ενοικιαγοράς µε συνήθη τραπεζικά προϊόντα. Η Λαϊκή Χρηµατοδοτήσεις συνέχισε να προσφέρει ε κυστικά και ανταγωνιστικά προϊόντα χρηµατοδοτήσεων του τύπου flat rate, µε ιδιαίτερη έµφαση στην αγορά καινούργιου αυτοκινήτου µε 0% επιτόκιο για ένα µήνα κάθε έτους χρηµατοδότησης. Οι ε κυστικές προτάσεις της Εταιρείας έτυχαν πο ύ θετικής ανταπόκρισης από την αγορά, αφού στόχο είχαν και το όφε ος των κατανα ωτών. Καθοριστικός, όµως, παράγοντας στην επάνοδο της Εταιρείας σε σηµαντική κερδοφορία ήταν η σηµαντική αύξηση της ποιότητας των νέων χορηγήσεων α ά και η επικέντρωση στην εξυγίανση του χαρτοφυ ακίου µε έµφαση στη µείωση των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων. Το ήταν, ακόµα, µια πο ύ κα ή χρονιά για τη Λαϊκή Factors, η οποία συνέχισε την κερδοφόρα πορεία της και διατήρησε τον πρωταγωνιστικό της ρό ο στο τοµέα του φάκτοριγκ. Η Εταιρεία συνέχισε µε επιτυχία την εφαρµογή της στρατηγικής της, που έχει ως βασικούς πυ ώνες την αναβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών, την προσφορά νέων προϊόντων και τη διείσδυση σε τοµείς µε συγκριτικά µεγα ύτερα περιθώρια ανάπτυξης. Όσον αφορά την κεφα αιαγορά, αυτή επηρέασε θετικά το ό ο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα. Συγκεκριµένα, ο Γενικός είκτης του ΧΑΚ ακο ούθησε θετική πορεία σηµειώνοντας κέρδη της τάξης του 128,8%, ως αποτέ εσµα της βε τίωσης των οικονοµικών δεδοµένων των εισηγµένων εταιρειών και της οικονοµίας γενικότερα.

16 Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε Π Ι Τ Ω Ν Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 15 Η ανοδική πορεία του κυπριακού χρηµατιστηρίου είχε θετικό αντίκτυπο και στα οικονοµικά αποτε έσµατα της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. ηµόσιας Εταιρείας Λίµιτεδ για το. Ειδικότερα, το το συνο ικό κέρδος της Εταιρείας µετά τη φορο ογία ανή θε σε ΛΚ 4,2 εκ. (ή 7,2 εκ.) σε σχέση µε ΛΚ1,6 εκ. (ή 2,8 εκ.) τον προηγούµενο χρόνο. Η βε τίωση αυτή προή θε, κατά κύριο όγο, από την αύξηση στα ειτουργικά έσοδα της Εταιρείας και τη θετική απόδοση του χαρτοφυ ακίου επενδύσεων. Οι προοπτικές της Εταιρείας για το 2007 συναρτώνται άµεσα µε την πορεία του ΧΑΚ και του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (ΧΑ), µε το οποίο είναι συνδεδεµένο µέσω της κοινής π ατφόρµας, α ά και µε την πορεία ά ων ευρωπαϊκών χρηµατιστηριακών αγορών. Η Λαϊκή Επενδυτική έχει αποκτήσει µια νέα δυναµική ενόψει της στρατηγικής και του µεγέθους του νέου Οµί ου. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υποδοµή Τεχνολογία Κατά το υπό επισκόπηση έτος, η Marfin Popular Bank προχώρησε µε την υ οποίηση έργων τεχνο ογικής υποδοµής. Τέθηκαν σε ειτουργία το νέο σύστηµα διαπραγµάτευσης συνα άγµατος και διαθεσίµων στην Ε άδα και Αυστρα ία, όπως επίσης και το νέο σύστηµα διαχείρισης καρτών. Επίσης, ο οκ ηρώθηκε και το έργο Ιθάκη, του οποίου κύριος στόχος ήταν να µειωθεί δραστικά το κόστος ειτουργίας των ογαριασµών, δίδοντας έτσι στο προσωπικό περισσότερο χρόνο να ασχο είται µε την ανάπτυξη των εργασιών, την προσέ κυση νέων πε ατών και τις σταυροειδείς πω ήσεις. Το συνεχίστηκε µε έντονους ρυθµούς η προετοιµασία για την εισαγωγή του ευρώ. Στο στάδιο υ οποίησης βρίσκεται και το έργο για τον ενιαίο χώρο π ηρωµών σε ευρώ, γνωστό ως SEPA, το οποίο αναµένεται να διαφοροποιήσει το περιβά ον ειτουργίας του συστήµατος π ηρωµών και να επιφέρει νέα δεδοµένα και προκ ήσεις στον τραπεζικό τοµέα. Ανθρώπινο υναµικό Η είσοδος της Marfin Financial Group στο µετοχικό κεφά αιο της Λαϊκής, σε πρώτο στάδιο, η απόφαση για συνένωση των δυνάµεων των τριών τραπεζών και οι α αγές που έγιναν σε επίπεδο ηγεσίας έχουν επιφέρει ουσιαστικές α αγές στους διάφορους τοµείς ειτουργίας της Marfin Popular Bank, συµπερι αµβανοµένης και της διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού. Στο επίκεντρο του οράµατος της Marfin Popular Bank, καθώς και της διαδικασίας υ οποίησής του, έχει τεθεί το προσωπικό της. Για πρώτη φορά το, το προσωπικό επιβραβεύθηκε µε ένα εφάπαξ δώρο, ενώ συστάθηκε Επιτροπή Αξιοκρατίας. Μετά από τρία χρόνια περιοριστικής πο ιτικής απασχό ησης σε σχέση µε τις δραστηριότητες στην εγχώρια αγορά, η Τράπεζα στην Κύπρο προχώρησε σε προσ ήψεις νέου προσωπικού, επιστηµονικού και µη, ενώ παρά η α αξιοποιεί τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η νοµοθεσία για εργοδότηση προσωπικού µε καθεστώς µερικής απασχό ησης. Πρόσθετα, το χαράχθηκε µια συγκροτηµένη στρατηγική που στοχεύει στην α αγή της εταιρικής κου τούρας, µε τους ακό ουθους πέντε άξονες: > Οριζόντια οργανική διάρθρωση για την ανάδειξη στε εχών και την κα ιέργεια της οµαδικότητας, µε περισσότερες θέσεις διευθυντών υπευθύνων τοµέων > Αποκέντρωση στη ήψη αποφάσεων για ταχύτερη ανάπτυξη εργασιών και συµµετοχή µεγα ύτερων οµάδων στην ευθύνη της πορείας του νέου Οµί ου > ίκαιη κατανοµή οικονοµικής υπεραξίας µεταξύ ΜετόχωνΑνθρώπινου υναµικού > Αξιοκρατία στις ευκαιρίες ανέ ιξης, σταδιοδροµίας και ανταµοιβών, και > ηµιουργία υγιούς περιβά οντος εργασίας µε διαφάνεια, ε εύθερη έκφραση απόψεων και σεβασµό στον άνθρωπο, τις ιδιαιτερότητές του και τις ανάγκες του.

17 16 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΡΑΣΗ Η συνένωση των τριών τραπεζών είναι π έον µια πραγµατικότητα. Η Marfin Popular Bank έχει καθιερωθεί ως ένας ανερχόµενος, πρωτοποριακός οργανισµός στην ε ηνική και κυπριακή αγορά, ενώ βρίσκεται σε τροχιά επέκτασής της στις γοργά αναπτυσσόµενες χώρες της ΝΑ Ευρώπης και σε επι εγµένες χώρες της Μέσης Ανατο ής. Στο π αίσιο αυτό, οι στρατηγικές κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων της Marfin Popular Bank σε σχέση µε την κυπριακή χρηµατοοικονοµική αγορά συνοψίζονται στα εξής: > Ταχύρρυθµη ανάπτυξη των εργασιών µε πρωταρχικό στόχο την αύξηση του µεριδίου αγοράς στις καταθέσεις και χορηγήσεις > Απ οποίηση και κεντροποίηση των διαδικασιών που δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία του πε άτη, µε σκοπό την αναβάθµιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πε ατών: Με την απ οποίηση των διαδικασιών θα απε ευθερωθεί χρόνος για προώθηση των πω ήσεων, συµπερι αµβανοµένων και των σταυροειδών πω ήσεων Παρά η α, θα προκύψει εξοικονόµηση κόστους ειτουργίας µε την προώθηση της εξειδίκευσης και την αξιοποίηση οικονοµιών κ ίµακας > Συνέχιση της προσπάθειας για αναµόρφωση των τραπεζικών εργασιών και ενίσχυση του ρό ου των καταστηµάτων ως κεντρικών σηµείων πώ ησης τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών προϊόντων > Πιο π ατιά χρήση της σύγχρονης τεχνο ογίας µε τη µεγα ύτερη αξιοποίηση των ενα ακτικών κανα ιών εξυπηρέτησης, όπως είναι η η εκτρονική τραπεζική και οι αυτόµατες ταµειακές µηχανές > Αναβάθµιση του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, µε την ενίσχυση των διαδικασιών εντοπισµού, µέτρησης, διαχείρισης και ε έγχου των κινδύνων που ανα αµβάνονται. Ο τοµέας αυτός έχει προσ άβει ιδιαίτερη σηµασία µε τη Συµφωνία της Βασι είας ΙΙ α ά και της αυξανόµενης πο υπ οκότητας που παρουσιάζεται στις χρηµατοοικονοµικές αγορές > Συνεχής προσφορά ε κυστικών προϊόντων. έσµευσή µας είναι η επιτυχής εφαρµογή του προγράµµατος συγχώνευσης που βρίσκεται σε διαδικασία υ οποίησης, µε έµφαση στην αξιοποίηση των οικονοµιών κ ίµακας, τη µεγιστοποίηση των ειτουργικών συνεργειών και την προώθηση των σταυροειδών πω ήσεων. Το ήταν για πο ούς όγους µια χρονιάσταθµός για τη Marfin Popular Bank. Ένας από αυτούς είναι γιατί αρχίσαµε µια νέα σχέση µε τους πε άτες µας, µια νέα σχέση µε τους µετόχους µας και µια νέα σχέση µε το προσωπικό µας. Τη σχέση αυτή θα συνεχίσουµε να κα ιεργούµε µε αξιοπιστία, συνέπεια και δυναµισµό.

18 Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε Π Ι Τ Ω Ν Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 17 ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε. και θυγατρικές Το ε ηνικό τραπεζικό σύστηµα κατέγραψε, το, υψη ούς ρυθµούς ανάπτυξης σε συνθήκες συνεχώς εντεινόµενου ανταγωνισµού. Η πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στην Ε άδα, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 85% του ΑΕΠ, εξακο ουθεί να υστερεί έναντι του ευρωπαϊκού µέσου όρου (ποσοστό άνω του 100% σε σχέση µε το ΑΕΠ), γεγονός που δηµιουργεί ένα ε κυστικό περιβά ον µε σηµαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των χρηµατοπιστωτικών εργασιών. Οι χορηγήσεις και οι καταθέσεις συνέχισαν για ακόµη µια χρονιά την ανοδική τους πορεία, σηµειώνοντας αυξήσεις 12,8% και 7,9% αντίστοιχα. Στην επίτευξη του αποτε έσµατος αυτού, ιδιαίτερα σηµαντικό ρό ο είχε η πετυχηµένη στρατηγική που ακο ούθησε ο Όµι ος στην Ε άδα στον τοµέα της ιανικής τραπεζικής και ιδιαίτερα στον τοµέα των στεγαστικών δανείων, στον οποίο οι χορηγήσεις κατέγραψαν αύξηση που ξεπέρασε το 41%. Παρά η α µε την επέκταση στον τοµέα της ιανικής τραπεζικής, ενισχύθηκε σηµαντικά η παρουσία της Τράπεζας και στον τοµέα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), στον οποίο τα δάνεια παρουσίασαν αύξηση πάνω από 21%. Η σηµαντική αύξηση των εργασιών στον τοµέα της ιανικής τραπεζικής και στον τοµέα των ΜΜΕ είναι κυρίως αποτέ εσµα της κεντροποιηµένης οργάνωσης που διαθέτει ο Όµι ος και της προσφοράς ε κυστικών και ανταγωνιστικών προϊόντων, µε τιµο όγηση που αντανακ ά την ορθο ογική αξιο όγηση των ανα αµβανόµενων κινδύνων. Στο π αίσιο της συνεχούς ανάπτυξης του δικτύου καταστηµάτων της Τράπεζας, το ειτούργησε ένα νέο κατάστηµα, ανεβάζοντας το συνο ικό αριθµό καταστηµάτων της Τράπεζας, στο τέ ος του έτους, σε 56. Για ακόµη µια χρονιά, η Laiki ebank συνέχισε την ανοδική της πορεία στην ε ηνική αγορά παρέχοντας αναβαθµισµένες υπηρεσίες, µε τους συνδροµητές να έχουν φτάσει τις και τη χρήση των υπηρεσιών να έχει υπερδιπ ασιαστεί. Στο π αίσιο της συνεχούς προσπάθειας για διατήρηση της ικανοποιητικής ποιότητας του χαρτοφυ ακίου χορηγήσεων, ο Όµι ος στην Ε άδα δηµιούργησε αναβαθµισµένες υποδοµές, οι οποίες διασφα ίζουν την αποτε εσµατική αξιο όγηση, διαχείριση και τιµο όγηση των ανα αµβανόµενων κινδύνων. Οι αναβαθµισµένες υποδοµές περι αµβάνουν, µεταξύ ά ων, τη ειτουργία ανεξάρτητης υπηρεσίας αξιο όγησης πιστωτικών διευκο ύνσεων, α ά και την ενίσχυση του π αισίου διαχείρισης κινδύνων, ιδιαίτερα ενόψει και της δέσµευσης για έγκαιρη προσαρµογή στις νέες απαιτήσεις της Βασι είας ΙΙ. Η Λαϊκή Leasing Α.Ε., µέσα στο έντονα ανταγωνιστικό περιβά ον που έχει διαµορφωθεί, κατόρθωσε να διατηρήσει την αξιό ογη παρουσία της στον τοµέα των χρηµατοδοτικών µισθώσεων για κινητό εξοπ ισµό και επαγγε µατικά οχήµατα, καθώς επίσης να ενισχύσει τις εργασίες της στον τοµέα του leasing ακινήτων. Το ήταν ακόµη µια κα ή χρονιά για τη Λαϊκή Factoring Α.Ε. η οποία, παρά τις δυσκο ίες που παρουσιάζει ο κ άδος, διατήρησε ισχυρή την παρουσία της στην αγορά. Οι υποδοµές της εταιρείας ενισχύθηκαν σηµαντικά µε τη ειτουργία του νέου, αναβαθµισµένου µηχανογραφικού συστήµατος. Οι ασφα ιστικές εταιρείες Λαϊκή Ζωής Α.Α.Ε. και Λαϊκή Πρακτοριακή Γενικών Ασφα ειών Ε.Π.Ε. συνέχισαν την ανοδική και πετυχηµένη τους πορεία, παρά το µικρό χρονικό διάστηµα από την ίδρυσή τους, προσφέροντας µια ευρεία σειρά τραπεζοασφα ιστικών προϊόντων. Παρά η α, η Λαϊκή Α.Ε..Α.Κ. και η Λαϊκή Άττα ος Α.Χ.Ε., που δραστηριοποιούνται στον επενδυτικό τοµέα, πέτυχαν ικανοποιητικά αποτε έσµατα κα ύπτοντας τις επενδυτικές ανάγκες των πε ατών του Οµί ου.

19 18 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η Κατά τη διάρκεια του, η Μarfin Popular Bank ά αξε την µακροχρόνια στρατηγική που αφορούσε τη διεθνή επέκταση και αποφάσισε να διεισδύσει σε αγορές που έχουν προοπτικές µεγά ης ανάπτυξης, σε αντίθεση µε την προηγούµενή της πο ιτική του να διατηρεί τραπεζική παρουσία σε χώρες µε σηµαντική παρουσία Ε ήνων και Κυπρίων. Η Μarfin Popular Bank αγόρασε µια µικρή τράπεζα στη Σερβία τον Ιανουάριο του, τη Centrobanka a.d., η οποία µετονοµάστηκε σε Laiki Bank a.d. Μετά από τη συγχώνευση µε τη Marfin Financial Group και την Εγνατία Τράπεζα, ο Όµι ος έχει τραπεζική παρουσία στην Κύπρο, την Ε άδα, την Αυστρα ία, το Ηνωµένο Βασί ειο, τη Ρουµανία, τη Σερβία, την Εσθονία και τo Guernsey. Παρά η α, ο Όµι ος διατηρεί γραφεία αντιπροσωπείας στον Καναδά (2), Ηνωµένες Πο ιτείες, Νότιο Αφρική και Ρωσία. Λαϊκή Τράπεζα Ηνωµένο Βασίλειο Η χρονιά που πέρασε ήταν µια από τις κα ύτερες από άποψη κερδοφορίας. Η Τράπεζα ενοποίησε δύο καταστήµατα στην προσπάθειά της να κεντροποιήσει τις εργασίες της στο νέο της κεντρικό γραφείο στο Cavendish Square, σαν µέρος της στρατηγικής για διείσδυση σε ά ες εθνικές οµάδες και επαγγε µατίες. Λαϊκή Τράπεζα (Αυστραλία) Λτδ Η Τράπεζα συνέχισε την ανάπτυξη των εργασιών της το, µε το άνοιγµα ακόµη ενός καταστήµατος στο Σίδνεϋ, διευρύνοντας έτσι το δίκτυό της σε δέκα καταστήµατα. Η κερδοφορία της Τράπεζας αυξήθηκε το παρά το γεγονός ότι το δίκτυο καταστηµάτων µεγα ώνει και η Τράπεζα βρίσκεται στα αρχικά στάδια των εργασιών της. Egnatia Bank Romania S.A. Η Τράπεζα ξεκίνησε τις εργασίες της το 1998 και έχει οκτώ καταστήµατα. Επικεντρώνεται στις µεγά ες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις καθώς και σε εύπορους ιδιώτες. Η Εγνατία Τράπεζα διατηρεί ακόµα µια θυγατρική στη Ρουµανία, την Egnatia Leasing IFN (Romania) S.A. που ειτουργεί από το 2003 και έχει 6 καταστήµατα. Laiki Bank a.d. Μετά από µια αύξηση κεφα αίου 10 εκατοµµυρίων και µια δηµόσια πρόταση για τις εναποµείναντες συνήθεις µετοχές τον Οκτώβρη του, η Μarfin Popular Bank κατέχει το 95,2% των µετοχών µε δικαίωµα ψήφου της Laiki Bank a.d. Κατά το η Laiki Bank a.d. αναδιοργανώθηκε ούτως ώστε οι µέθοδοι και οι διαδικασίες της να βε τιωθούν και να ευθυγραµµισθούν µε αυτές του Οµί ου.

20 Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε Π Ι Τ Ω Ν Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 19 AS SBM Bank (Estonia) Η Marfin Financial Group Holdings S.A. συµµετείχε στην αύξηση κεφα αίου της AS SBM Bank στην Εσθονία τον Αύγουστο του και κατέχει το 50,1% του µετοχικού κεφα αίου της Tράπεζας. Η Tράπεζα έχει 2 καταστήµατα και επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων καθώς και ιδιωτών. Laiki Bank (Guernsey) Ltd Η θυγατρική στο Guernsey προσφέρει στους πε άτες του Οµί ου έναν ενα ακτικό προορισµό για καταθέσεις, σε ένα από τα πιο διάσηµα χρηµατοοικονοµικά κέντρα για φορο ογικό προγραµµατισµό στον κόσµο.

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Marfin Popular Bank σηµείωσαν σηµαντική αύξηση 235%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31%

Ανακοίνωση. Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31% Ανακοίνωση Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία 2007-2009 Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31% Στόχοι µέχρι το 2009: Ετήσιος ρυθµός αύξησης κερδών µετά τη φορολογία πέραν του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2012 28 Νοεμβρίου 2012 - Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιοποίηση των στόχων του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου του Οµίλου για την περίοδο

ηµοσιοποίηση των στόχων του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου του Οµίλου για την περίοδο ηµοσιοποίηση των στόχων του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου του Οµίλου για την περίοδο 2008 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ηµοσιοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου 2008 2010 Οι κύριες στρατηγικές της τριετίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες :

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες : Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Είναι µε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σηµερινή εκδήλωση της cdbbank και σας ευχαριστώ όλους θερµά που µας τιµάτε µε την παρουσία σας απόψε. Μέσα στο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων πρώτου τριµήνου 24 2 Ενοποιηµένος Ισολογισµός στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2011 Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κυπριακές Λίρες Βασικά Οικονοµικά στοιχεία 2005 2004 Μεταβολή 2005 2004

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%)

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%) Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0) Η επιτυχηµένη πορεία µας συνεχίσθηκε και το 2006 µε τα αποτελέσµατα να υπερβαίνουν τις προσδοκίες µας. Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8%

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Κέρδη μετά τη φορολογία 502 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

<

< ΚΥΡΙΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016 A. Κύριοι είκτες Απόδοσης Μετά από διαβούλευση µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε µε γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης και κατά το 2006, τη µετατροπή του σε Τράπεζα, µε προσανατολισµό στη Λιανική Τραπεζική. Η χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 Ερ.: Ποια είναι τα τελευταία στοιχεία για τις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007 +66% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 313 εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 313 791 +66% Καθαρά κέρδη από

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 30 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 Αύξηση 197% στα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 91,5εκ έναντι 30,8εκ το 2013 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

< ( εκατ.) ,6% 15,6% > 15%

< ( εκατ.) ,6% 15,6% > 15% ΚΥΡΙΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 A. Κύριοι είκτες Απόδοσης Μετά από διαβούλευση µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, έχουν επιλεγεί

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε το Νόµο (άρθρο 43 α παρ. 3 του Ν.2190/1920) και το Καταστατικό της Εταιρείας µας, θέτουµε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2008 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 σε εκατ. 9μηνο 2008 9μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 235 1 158 +7% Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα 732 788-7% Καθαρά κέρδη Finansbank

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα