> Όραµά µας είναι να γίνουµε ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ > Αξιοποιούµε τις νέες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "> Όραµά µας είναι να γίνουµε ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ > Αξιοποιούµε τις νέες"

Transcript

1

2 > Όραµά µας είναι να γίνουµε ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ > Αξιοποιούµε τις νέες προοπτικές ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ > Με γερές ρίζες ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΜΕ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ!

3 ηµιουργούµε αξία > ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ, ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σε ίδα ιοικητικό Συµβού ιο και Εκτε εστική Επιτροπή 4 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία 5 Χαιρετισµός Προέδρου 7 Χαιρετισµός ιευθύνοντος Συµβού ου Οµί ου 9 Παρατηρήσεις επί των Πεπραγµένων 10 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 20 Οικονοµικές Εξε ίξεις 23 Οικονοµικά Αποτε έσµατα 27 Έκθεση Εταιρικής ιακυβέρνησης 39 ιαχείριση Κινδύνων 51 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 59 Σηµαντικές ιευθύνσεις 159

5 4 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Soud Ba alawy Πρόεδρος Νεοκλής Α. Λυσάνδρου Αντιπρόεδρος Ανδρέας Βγενόπουλος ιευθύνων Σύµβου ος Οµί ου Χρίστος Στυλιανίδης Αναπ ηρωτής ιευθύνων Σύµβου ος Ελευθέριος Χιλιαδάκης Αναπ ηρωτής ιευθύνων Σύµβου ος Πλάτων Λανίτης Μιχάλης Λούης Κυριάκος Μάγειρας Κωνσταντίνος Μυλωνάς Μανώλης Ξανθάκης Στέλιος Στυλιανού Μάρκος Φόρος Sayanta Basu Vincent Pica Nicholas Wrigley ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΜΙΛΟΥ Ανδρέας Βγενόπουλος Πρόεδρος & Συντονιστής Εκτελεστική Επιτροπή Κύπρου Χρίστος Στυλιανίδης Συντονιστής Παναγιώτης Κουννής Πέτρος Πέτρου Τάκης Φειδία Ροδούλα Χατζηκυριάκου Εκτελεστική Επιτροπή ιεθνείς Εργασίες Ελευθέριος Χιλιαδάκης Συντονιστής Μιχάλης Λούης Ευθύµιος Μπουλούτας ηµήτρης Σπανοδήµος Sayanta Basu Γραµµατέας Στέλιος Χατζηιωσήφ Οικονοµικός ιευθυντής Αννίτα Φιλιππίδου Ελεγκτές PricewaterhouseCoopers Νοµικοί Σύµβουλοι Τάσσος Παπαδόπουλος & Σία Εγγεγραµµένο Γραφείο Λεωφόρος Λεµεσού Λευκωσία Σηµείωση: Η Ετήσια Γενική Συνέ ευση θα πραγµατοποιηθεί στις 17 Απρι ίου, στις 5.00 µ.µ., στο ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο, στη Λευκωσία

6 5 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κέρδος πριν από την πρόβ εψη για αποµείωση των χορηγήσεων Κέρδος/(ζηµιά) που ανα ογεί στους Μετόχους ΛΚ ΛΚ ΛΚ ΛΚ ΛΚ ( ) Κεφαλαιακοί πόροι Μετοχικό κεφά αιο Αποθεµατικά Συµφέρον µειοψηφίας µετόχων Σύνο ο ιδίων κεφα αίων ανεικό κεφά αιο Σύνο ο κεφα αιακών πόρων Καταθέσεις πε ατών Χορηγήσεις Σύνο ο περιουσιακών στοιχείων Κατά συνήθη µετοχή Κέρδος/(ζηµιά)σεντ Μέρισµασεντ 25,80 18,00 14,0 6 6,9 3 3,1 ( 17,0) ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Εκδοθέν κεφά αιο: Κατηγορία µετόχων ηµόσιες ή Ιδιωτικές εταιρείες, Ασφα ιστικές εταιρείες, Συνεταιρισµοί, Εµπορικές Επωνυµίες, ήµοι Ιδιώτες Ταµεία Προνοίας, Χορηγήµατα, Συντάξεις κ. π. Σωµατεία, Εκκ ησίες, Ιδρύµατα Προσωπικό Επενδυτικά σχέδια εγγεγραµµένα στο όνοµα της εταιρείας που τα παρέχει, Αµοιβαία Κεφά αια Ανή ικοι Σύνολο Αρ. µετόχων Αρ. µετοχών Ποσοστό % 65,27 24,62 4,73 0,81 2,05 2,44 0,08 100,00

7 6 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η

8 7 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Οι σηµαντικές α αγές που συντε έστηκαν στη Marfin Popular Bank τη χρονιά που µας πέρασε, αποτε ούν µόνο την αρχή µιας διαδικασίας η οποία θα µας οδηγήσει στην εδραίωση της θέσης µας ως µιας από τις µεγα ύτερες και πιο επικερδείς τράπεζες στην περιοχή. Μια τέτοια ανάπτυξη δεν αποτε εί απ ά το αποτέ εσµα άµεσων συγχωνεύσεων και εξαγορών. Απαιτεί ένα ξεκάθαρο όραµα, απαράµι η ενέργεια και ενισχυµένη διεύθυνση και προσωπικό µε την αποφασιστικότητα να αγωνισθούν για να επιτύχουν τους στόχους τους οποίους ά οι συνήθως δεν θα το µούσαν καν να επιχειρήσουν. Η Marfin Popular Bank διαθέτει ό α τα εχέγγυα για να αντιµετωπίσει τις µε οντικές προκ ήσεις. Βαδίζουµε σταθερά στην υ οποίηση των στρατηγικών µας στόχων διαθέτοντας ισχυρή διοίκηση και υπεροχή δυναµικής στην αγορά. Μέσω της πρωτοποριακής µας προσέγγισης για τη διεξαγωγή των εργασιών και της απαίτησής µας για προδιαγραφές ύψιστης ποιότητας θα µπορέσουµε να πραγµατοποιήσουµε τους στόχους µας. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθε α να εκφράσω την ει ικρινή µου εκτίµηση προς τους πε άτες µας, τους µετόχους µας και στο εξαίρετο ανθρώπινο δυναµικό µας. Σας ευχαριστώ για το ρό ο που διαδραµατίζετε στη µεταµόρφωση της Marfin Popular Bank καθώς και για την έµπρακτη δέσµευσή σας να µας στηρίξετε τα προσεχή χρόνια. Soud Ba alawy Πρόεδρος

9 8 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η

10 9 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Το ήταν ένα έτος ορόσηµο για τη µετεξέ ιξη του Οµί ου της Λαïκής σε ένα µεγά ο χρηµατοοικονοµικό οργανισµό διεθνούς εµβέ ειας, µε την τριπ ή συγχώνευση των οµί ων της Marfin, Λαïκής και Εγνατίας που έγινε µε έδρα την Κύπρο. Τα αποτε έσµατα του, τα κέρδη του Οµί ου Marfin Popular Bank, που είναι υπερδιπ άσια από την προηγούµενη χρονιά, δίνουν το στίγµα της συνέργειας, των νέων µεγεθών και της αισιόδοξης προοπτικής. Η απόδοση του Οµί ου για τους µετόχους, το προσωπικό µας, καθώς και την κοινωνία ευρύτερα, µπορεί να µας κάνει περήφανους. Έχουµε οριστικά και αµετάκ ητα εγκαινιάσει µια νέα σχέση µε τους µετόχους, α ά και τους πε άτες µας, µε περισσότερη διαφάνεια, ευε ιξία και αποτε εσµατικότητα, που ο οκ ηρώνουν µια νέα σχέση εµπιστοσύνης. Αναπτύσσουµε µια νέα σχέση µε το προσωπικό µας στηριγµένη στην αξιοκρατία, στο αµοιβαίο όφε ος, στη φροντίδα για τον άνθρωπο. Οι εξε ίξεις στην παγκόσµια τραπεζική αγορά, α ά και στο χώρο της Ευρωπαïκής Ένωσης και της ΟΝΕ, ενισχύουν και διευρύνουν τον ανταγωνισµό, προβά ουν νέες απαιτήσεις, επιβά ουν νέα πρότυπα ποιότητας και νέους ρυθµούς εργασίας. Η σηµερινή εποχή του διεθνούς ανταγωνισµού επιβά ει κυρίως τη διαµόρφωση ισχυρών επιχειρήσεων που έχουν τη δυνατότητα να δώσουν µε επιτυχία τη µάχη της ανάπτυξης, της καινοτοµίας, της γνώσης και της τεχνο ογίας. Αυτό είναι το µήνυµα της νέας εποχής. Ο Όµι ός µας είναι έτοιµος να ανταποκριθεί ενεργά σ αυτές τις προκ ήσεις. Το στρατηγικό µας σχέδιο είναι, µέσα από τις συγχωνεύσεις, την οργανική ανάπτυξη α ά και την επέκταση σε νέες αγορές, να δηµιουργήσουµε έναν από τους µεγα ύτερους και πιο επιτυχηµένους τραπεζικούς οµί ους στη Νοτιοανατο ική Ευρώπη. Η Κύπρος έχει ό ες τις προϋποθέσεις να επιτύχει στο νέο περιβά ον. Είναι µέ ος της Ευρωπαïκής Ένωσης και σύντοµα της ευρωζώνης. ιαθέτει σύγχρονη νοµοθεσία που συνεχώς προσαρµόζεται στο κοινοτικό καθεστώς. Έχει υψη ού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό και µια ανοικτή κοινωνία που κα ωσορίζει τις α αγές. ιατηρεί παραδοσιακούς δεσµούς φι ίας και συνεργασίας στην περιοχή της Νοτιοανατο ικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατο ής. Το ζητούµενο είναι η διατήρηση ψη ών ρυθµών ανάπτυξης, η προσέ κυση νέων επενδύσεων, η τεχνο ογική αναβάθµιση, ώστε να απαντηθούν οι προκ ήσεις του µέ οντος και µαζί η µεγά η πρόκ ηση της οικονοµικής ο οκ ήρωσης και της ανάπτυξης µετά την επί υση του εθνικού θέµατος. εν υπάρχει αµφιβο ία ότι το µέ ον αυτό χρειάζεται επιχειρηµατικούς οµί ους, οι οποίοι, µε βάση την Κύπρο, θα αντιµετωπίσουν τον αυξανόµενο διεθνή ανταγωνισµό. Ένας από τους οµί ους αυτούς, είναι η Marfin Popular Bank. Εµείς δη ώνουµε από τώρα παρών στο µέ ον. Είµαστε αποφασισµένοι να δώσουµε από την Κύπρο, τη µάχη της διεθνούς αγοράς. Είµαστε αισιόδοξοι ότι θα ανταποκριθούµε στην αποστο ή µας. Είµαστε αισιόδοξοι, όχι µόνον επειδή επιτύχαµε στο παρε θόν, α ά γιατί έχουµε σχέδιο και εργαζόµαστε σκ ηρά. Είµαστε αισόδοξοι επειδή έχουµε την εµπιστοσύνη των µετόχων, τον ενθουσιασµό του προσωπικού, την προτίµηση των πε ατών µας. Ό οι µαζί, εγκαινιάζουµε µια νέα εποχή. Ανδρέας Βγενόπουλος ιευθύνων Σύµβουλος Οµίλου

11 10 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ Το ήταν µια χρονιά ορόσηµο για την κυπριακή τραπεζική αγορά. Επίκεντρο των εξε ίξεων ήταν, χωρίς αµφιβο ία, η τριπ ή ενοποίηση Λαϊκής, Marfin και Εγνατίας σ ένα µεγά ο χρηµατοοικονοµικό οργανισµό µε έδρα την Κύπρο. Αυτό δεν ήταν µόνο το κορυφαίο οικονοµικό γεγονός της χρονιάς. Ήταν µια εξέ ιξη που θα επηρεάσει καθοριστικά τη µε οντική πορεία και τη συνο ική εικόνα του τραπεζικού συστήµατος. Κυρίαρχη στρατηγική είναι η διεύρυνση του Οµί ου, ώστε αυτός να είναι σε θέση να αξιοποιεί τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην περιφέρεια της ΝΑ Ευρώπης, µέσα στο παγκοσµιοποιηµένο περιβά ον, να αξιοποιεί τις συνέργειες εντός του οργανισµού, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους. Παρά η α, το εγχείρηµα αυτό συνάδει π ήρως µε την αναπτυξιακή στρατηγική της κυπριακής κυβέρνησης για προώθηση της Κύπρου ως περιφερειακού κέντρου υπηρεσιών, περι αµβανοµένων και των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Η συγχώνευση των τριών τραπεζών εναρµονίζεται π ήρως µε τα συµφέροντα της κυπριακής οικονοµίας και το όραµα για εκσυγχρονισµό και προσαρµογή στα νέα δεδοµένα του ευρωπαϊκού περιβά οντος και της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς. Σε ό,τι αφορά την κυπριακή αγορά, κύρια χαρακτηριστικά των εξε ίξεων κατά τη διάρκεια του ήταν η συνέχιση της ανάπτυξης της οικονοµίας µε ικανοποιητικό ρυθµό, που ήταν ψη ότερος από το µέσο ρυθµό ανάπτυξης της ΕΕ. Κύριες εξε ίξεις στην εγχώρια τραπεζική αγορά ήταν η πο ύ δυναµική επιτάχυνση της ζήτησης δανείων, κυρίως για σκοπούς στέγασης και κατασκευών και κατά δεύτερο όγο, για κατανα ωτικούς σκοπούς. Η Τράπεζα στην Κύπρο κατόρθωσε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν και να αυξήσει το µερίδιό της στην αγορά χορηγήσεων. Στον τοµέα των καταθέσεων συνεχίστηκε η τάση γρήγορης επέκτασης τόσο από τους κατοίκους όσο και από τους µη κατοίκους. Και στον τοµέα αυτό, ως σύνο ο, η Marfin Popular Bank βε τίωσε τη σχετική της θέση στην αγορά χάρη στη δυναµική προσπάθεια που καταβ ήθηκε. Κατά το υπό επισκόπηση έτος, στον τοµέα της ιανικής τραπεζικής συνεχίσθηκε η στρατηγική για προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών υψη ής ποιότητας, η ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών προϊόντων και η αξιοποίηση των ευκαιριών στην αγορά. Στις χορηγήσεις έµφαση δόθηκε στην προώθηση προϊόντων που κα ύπτουν κυρίως τις στεγαστικές ανάγκες, µέσω σχεδίων που χαρακτηρίζονται από

12 Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε Π Ι Τ Ω Ν Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 11 ευε ιξία ως προς τους όρους αποπ ηρωµής και τη διάρκεια του δανείου. Προτεραιότητα δόθηκε, επίσης, στα δάνεια για προσωπικές ανάγκες και στον τοµέα της αγοράς που κα ύπτει τους φοιτητές. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ρυθµός αύξησης των χορηγήσεων για στεγαστικά δάνεια ήταν πάνω από 60%. Παρά η α, ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στη βε τίωση της ποιότητας των χορηγήσεων µε πο ύ θετικά αποτε έσµατα. Όσον αφορά τις καταθέσεις, ακο ουθήθηκε µια ευέ ικτη και ισορροπηµένη τιµο ογιακή πο ιτική µε πο ύ θετικά αποτε έσµατα. Επίσης, συνεχίστηκε ο θεσµός των ειτουργών εξυπηρέτησης πε ατών, η αποστο ή των οποίων εντάσσεται στην προσπάθεια για περαιτέρω αναβάθµιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πε ατών. Ενδεικτικό της επιτυχούς στρατηγικής που ακο ουθήθηκε ήταν η σηµαντική αύξηση των καταθέσεων, που παρέχει ρευστότητα µε συγκριτικά χαµη ό κόστος και επιτρέπει τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων του Οµί ου. Με βάση τα πιο πάνω, η Marfin Popular Bank είναι σε θέση να πετύχει αξιό ογες συνέργειες όσον αφορά το κόστος χρηµατοδότησης. Το, οι αγορές που έγιναν µέσω καρτών στην κυπριακή αγορά αυξήθηκαν σηµαντικά. Η χρήση καρτών ως µέσο π ηρωµής αυξάνεται µε ρυθµό πο ύ πιο ψη ό από αυτόν του ονοµαστικού ΑΕΠ. Παρά η α, οι αγορές µέσω καρτών στο εξωτερικό από Κύπριους παρουσίασαν σε σύγκριση µε το, µεγα ύτερη αύξηση, της τάξης του 27,4%. Παρά το έντονα ανταγωνιστικό περιβά ον, η Υπηρεσία Καρτών συνέχισε να διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρό ο στην αγορά και να έχει, ταυτόχρονα, σηµαντική συνεισφορά στα κέρδη. Το ο οκ ηρώθηκε η εγκατάσταση του νέου συστήµατος διαχείρισης καρτών, που εκτός από την αναβάθµιση της ποιότητας και την ενδυνάµωση της ανταγωνιστικότητάς της σε θέµατα όπως ασφά ειας και εγκρίσεων, θα δώσει τη δυνατότητα στην Τράπεζα στην Κύπρο να υιοθετήσει τις έξυπνες κάρτες στην αγορά π αστικού χρήµατος. Πρόσθετα, η Υπηρεσία Καρτών ενίσχυσε σηµαντικά τα κίνητρα προς τους πε άτες µε ειδικές εκστρατείες, ενώ δόθηκε έµφαση στον εµπ ουτισµό της γκάµας των προϊόντων που απευθύνονται σε εφήβους και νέους. Σηµειώνεται, ότι ο κύκ ος εργασιών στην κυπριακή και ξένη αγορά σηµείωσε αύξηση 12,9%. Στον τοµέα των µεγά ων επιχειρήσεων και οργανισµών, το, η Τράπεζα στην Κύπρο πέτυχε σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις, όγω της παροχής ο οκ ηρωµένων ύσεων στις χρηµατοοικονοµικές ανάγκες των πε ατών, µε υψη ό επίπεδο επαγγε µατισµού. Πρόσθετα, δόθηκε έµφαση στην αύξηση του µεριδίου εργασίας από πε άτες που ξεχωρίζουν στον τοµέα δραστηριότητάς τους. Έγιναν, επίσης, ανοίγµατα σε τοµείς µε προοπτικές ανάπτυξης, ενώ παρά η α έγιναν συστηµατικές προσπάθειες για βε τίωση της ποιότητας του χαρτοφυ ακίου χορηγήσεων. Το συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για απ οποίηση και κεντροποίηση των διαδικασιών που δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία του πε άτη και για µεγα ύτερη αξιοποίηση των ενα ακτικών κανα ιών εξυπηρέτησης του πε άτη. Ταυτόχρονα, έγιναν ενέργειες για αναµόρφωση των τραπεζικών εργασιών, µε στόχο την ενίσχυση του ρό ου των καταστηµάτων ως κεντρικού σηµείου πώ ησης τραπεζικών προϊόντων και προώθησης των σταυροειδών πω ήσεων. Στόχος, και κατά το υπό επισκόπηση έτος, ήταν η αναβάθµιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πε ατών και η προώθηση α αγών που διαµορφώνουν συνθήκες πιο αποδοτικής ειτουργίας.

13 12 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η Ο τοµέας της διαπραγµάτευσης συνα άγµατος και διαθεσίµων χαρακτηρίστηκε κατά τη χρονιά που πέρασε από έντονο ανταγωνισµό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τιµο όγηση των προϊόντων. Όσον αφορά την Τράπεζα στην Κύπρο, η Υπηρεσία ιαπραγµάτευσης Συνα άγµατος και ιαθεσίµων έδωσε έµφαση στην εξυπηρέτηση των πε ατών της Υπηρεσίας Private Banking µε τη δηµιουργία ειδικών προϊόντων και συνέχισε να διαχειρίζεται µε επαγγε µατισµό τα ρευστά διαθέσιµά της, πετυχαίνοντας πο ύ υψη ές αποδόσεις, ενώ ταυτόχρονα αντιστάθµισε τον επιτοκιακό και συνα αγµατικό κίνδυνο. Πρόσθετα, δόθηκε έµφαση στη δηµιουργία και προώθηση πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως το efx Trading, που σηµείωσε πο ύ µεγά η επιτυχία. Αξιοσηµείωτο γεγονός είναι η ειτουργία του νέου πρωτοποριακού συστήµατος διαχείρισης συνα άγµατος και διαθεσίµων στις διάφορες αγορές, όπου η Marfin Popular Bank έχει παρουσία, αναβαθµίζοντας έτσι την ποιότητα των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών. Το σύστηµα αυτό θα αποτε έσει τη βάση για το σύνο ο του νέου Οµί ου στον τοµέα αυτό. Η εδραίωση της Κύπρου ως διεθνούς κέντρου παροχής υπηρεσιών, όγω των διάφορων π εονεκτηµάτων που προσφέρει, επενεργεί θετικά και στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα. Το ήταν µια πο ύ κα ή χρονιά για τον τοµέα των διεθνών τραπεζικών µονάδων, αφού η αύξηση των καταθέσεων από µη κατοίκους σε ξένο συνά αγµα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, συµβά οντας έτσι σε πο ύ µεγά ο βαθµό στη βε τιωµένη κερδοφορία της Marfin Popular Bank. Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η αύξηση στον αριθµό των πε ατών, ενώ επίκεντρο της προσπάθειας ήταν η δηµιουργία νέων σχέσεων µε δικηγόρους, ογιστές και ά ους επαγγε µατίες και η περαιτέρω αναβάθµιση στην ποιότητα εξυπηρέτησης. Για την Υπηρεσία Private Banking το ήταν µια ξεχωριστή χρονιά. Τα αποτε έσµατα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά, αφού τα υπό διαχείριση κεφά αια και η κερδοφορία παρουσίασαν σηµαντική αύξηση. Για την επίτευξη των πιο πάνω αποτε εσµάτων, η Υπηρεσία συνεργάστηκε στενά µε τις υπηρεσίες της Τράπεζας στην Ε άδα και το Ηνωµένο Βασί ειο. Για την Υπηρεσία ο κάθε πε άτης είναι ξεχωριστός και οι επενδυτικοί σύµβου οι, µε το ψη ό επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγε µατισµού που τους χαρακτηρίζει, είναι πάντα στη διάθεση των πε ατών. Η Υπηρεσία Private Banking έτυχε κορυφαίων διακρίσεων τον περασµένο χρόνο, για τις οποίες νιώθουµε περήφανοι. Η πρώτη είναι από το περιοδικό Euromoney µε το Annual and Wealth Management Award που την ανέδειξε ως την κα ύτερη υπηρεσία private banking στην Κύπρο για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά. Το διεθνές περιοδικό Money Markets βράβευσε την Υπηρεσία Θεµατοφυ ακής µε τη διάκριση Best in Class. Πέρα από την ανάπτυξη των εργασιών, βασική προτεραιότητα της στρατηγικής που ακο ουθούµε είναι η σταδιακή βε τίωση του χαρτοφυ ακίου χορηγήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται σταδιακά, όπως αποδεικνύεται από την πτώση του δείκτη των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων και του ποσοστού ετήσιας επιβάρυνσης προβ έψεων προς τις χορηγήσεις. Όσον αφορά τις υφιστάµενες χορηγήσεις, έµφαση δόθηκε στην αύξηση των εισπράξεων από δάνεια σε καθυστέρηση. Τα πο ύ κα ά αποτε έσµατα της ιεύθυνσης Είσπραξης Χρεών αποδίδονται στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, τα κίνητρα που δόθηκαν, α ά και την αξιοποίηση του κεντροποιηµένου συστήµατος είσπραξης / ανάκτησης χρεών. Οι επενδύσεις που έγιναν σε νέα τεχνο ογία συνέβα αν στη σηµαντική βε τίωση της διαδικασίας παρακο ούθησης και είσπραξης των χρεών.

14 Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε Π Ι Τ Ω Ν Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 13 Οι βασικές αρχές δανεισµού, που ακο ουθήθηκαν στη σύναψη νέων χρηµατοδοτικών σχέσεων, είναι η δυνατότητα αποπ ηρωµής και η αξιοπιστία του πε άτη. Επίσης, έµφαση δίδεται στην περαιτέρω βε τίωση της διαδικασίας αξιο όγησης των αιτηµάτων α ά και στην έγκαιρη αναγνώριση και κά υψη των ανα αµβανόµενων πιστωτικών κινδύνων. Αξιοσηµείωτο γεγονός, για τη χρονιά που πέρασε, ήταν η ανακήρυξη της Τράπεζας από το περιοδικό Banker των Financial Times, ως Η Τράπεζα της Χρονιάς. Για το 2007 και µε βάση τη στρατηγική κατεύθυνση της Marfin Popular Bank, η προσπάθεια για περαιτέρω βε τίωση της ποιότητας του χαρτοφυ ακίου χορηγήσεων θα παραµείνει ψη ά στις προτεραιότητες, αφού αυτό έχει αισθητή συµβο ή στην κερδοφορία. Ταυτόχρονα, η ποιοτική ανάπτυξη των εργασιών της Marfin Popular Bank θα συνεχισθεί µε αµείωτο ρυθµό. Οι προοπτικές για το 2007, σε σχέση µε τις τραπεζικές δραστηριότητες στην κυπριακή αγορά, εκτιµάται ότι είναι θετικές. Αυτό βασίζεται στην πρόβ εψη ότι η οικονοµία θα συνεχίσει να παρουσιάζει ικανοποιητική ανάπτυξη, κυρίως όγω της αναµενόµενης ανάκαµψης της τουριστικής κίνησης και ότι το κυπριακό χρηµατιστήριο θα ακο ουθήσει µια θετική πορεία. Παράγοντες που πρέπει να ηφθούν, όµως, υπόψη είναι ο εντεινόµενος ανταγωνισµός και η εφαρµογή αυστηρότερων κανονισµών από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Η Marfin Popular Bank επικεντρώνεται µε ευε ιξία και ταχύτητα, σε βασικές εργασίες που προέρχονται κυρίως από τη ιανική τραπεζική και σε τοµείς της αγοράς που παρουσιάζουν συγκριτικά υψη ότερους ρυθµούς ανάπτυξης, όπως είναι οι διεθνείς επιχειρηµατικές µονάδες και η διαχείριση των κεφα αίων των πε ατών της ιδιωτικής τραπεζικής. Laiki ebank Κατά τη διάρκεια του, η Laiki ebank συνέχισε µε συνέπεια την παροχή υψη ού επιπέδου υπηρεσιών στον τοµέα της η εκτρονικής τραπεζικής. Στην προσπάθεια αυτή, εντάσσονται η αναβάθµιση της υπηρεσίας ebanking for business, της ιστοσε ίδας του Οµί ου και η αντικατάσταση και αναβάθµιση των αυτόµατων ταµειακών µηχανών. Πρόσθετα, η Υπηρεσία συνέβα ε στην υ οποίηση των στρατηγικών στόχων σε θέµατα η εκτρονικής τραπεζικής σε διεθνές επίπεδο. Η Laiki ebank πέτυχε σηµαντικές αυξήσεις, όπως στον αριθµό των η εκτρονικών συνα αγών και τον αριθµό των συνδροµητών, ως αποτέ εσµα µιας σειράς ενεργειών, σε συνδυασµό µε τη συνεχιζόµενη εφαρµογή της στρατηγικής απόφασης για µεταφορά συνα αγών ρουτίνας από τα καταστήµατα στα ενα ακτικά κανά ια εξυπηρέτησης. Το Institute of Financial Services κατέταξε την υπηρεσία SMS Banking ως µια από τις πέντε κα ύτερες στον κόσµο στην κατηγορία Best Retail Direct Channels Initiative. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Το ο ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς ασφα ειών ζωής συνέχισε να είναι σχετικά χαµη ός α ά µε ανοδική τάση. Όσον αφορά τον κ άδο γενικών ασφα ειών, η αύξηση ήταν αρκετά ικανοποιητική.

15 14 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η Κατά το υπό επισκόπηση έτος, η Laiki Cyprialife συνέχισε την υ οποίηση της στρατηγικής για αναβάθµιση της ποιότητας εξυπηρέτησης, συγκράτηση των εξόδων, αποτε εσµατικότερη διαχείριση των ασφα ιστικών αποθεµατικών και βε τίωση της απόδοσης των επενδύσεων. Η ανάκαµψη του ΧΑΚ και των διεθνών χρηµατιστηρίων συνέβα αν θετικά στα αποτε έσµατα της Laiki Cyprialife. Χάρη στις προσπάθειες αυτές, η Εταιρεία πέτυχε σηµαντική αύξηση στην κερδοφορία. Η Laiki Cyprialife, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των πε ατών, εισήγαγε στην αγορά νέα επενδυτικά προϊόντα χαµη ού επενδυτικού κινδύνου, ιδανικά για πε άτες που µπορούν να διεκδικήσουν φοροαπα αγή του ασφα ίστρου. Ένας τοµέας, στον οποίο καταγράφηκε υπερκά υψη στόχου ήταν τα τραπεζασφα ιστικά προϊόντα. Η Λαϊκή Ασφα ιστική για ακόµη µια χρονιά συνέχισε την ανοδική της πορεία, αφού πέτυχε αύξηση στα συνο ικά ασφά ιστρα και σηµαντική βε τίωση στα κέρδη µετά τη φορο ογία. Παράγοντες που συνέβα αν στην επιτυχία αυτή ήταν η εφαρµογή ορθών ασφα ιστικών αρχών, σε ό,τι αφορά την αποδοχή του ανα αµβανόµενου κινδύνου και την τιµο ογιακή πο ιτική, ιδιαίτερα στην ασφά ιση αυτοκινήτων. Επίσης, ο οκ ηρώθηκαν δύο σηµαντικά έργα. Το πρώτο αφορά την αναδιάρθρωση του Τµήµατος Αντασφά ισης και το δεύτερο τη διαδικασία ανανέωσης των ασφα ιστηρίων συµβο αίων µέσω των η εκτρονικών κανα ιών. Πρόσθετα, συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για αναβάθµιση της ποιότητας εξυπηρέτησης και βε τίωση της διαχείρισης των χρεωστών. Οι προοπτικές της αγοράς ασφα ειών ζωής για το 2007 είναι θετικές, αφού αναµένεται ότι θα συνεχισθεί η σταδιακή της ανάκαµψη. Όσον αφορά την αγορά γενικών ασφα ειών, προβ έπεται ότι ο ρυθµός αύξησης της παραγωγής ασφα ίστρων θα είναι πιο ψη ός από αυτόν του ονοµαστικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατά το υπό επισκόπηση έτος, στον τοµέα της ενοικιαγοράς σηµειώθηκαν διαρθρωτικές α αγές στην π ευρά της προσφοράς, µε τάσεις υποκατάστασης των χρηµατοδοτήσεων ενοικιαγοράς µε συνήθη τραπεζικά προϊόντα. Η Λαϊκή Χρηµατοδοτήσεις συνέχισε να προσφέρει ε κυστικά και ανταγωνιστικά προϊόντα χρηµατοδοτήσεων του τύπου flat rate, µε ιδιαίτερη έµφαση στην αγορά καινούργιου αυτοκινήτου µε 0% επιτόκιο για ένα µήνα κάθε έτους χρηµατοδότησης. Οι ε κυστικές προτάσεις της Εταιρείας έτυχαν πο ύ θετικής ανταπόκρισης από την αγορά, αφού στόχο είχαν και το όφε ος των κατανα ωτών. Καθοριστικός, όµως, παράγοντας στην επάνοδο της Εταιρείας σε σηµαντική κερδοφορία ήταν η σηµαντική αύξηση της ποιότητας των νέων χορηγήσεων α ά και η επικέντρωση στην εξυγίανση του χαρτοφυ ακίου µε έµφαση στη µείωση των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων. Το ήταν, ακόµα, µια πο ύ κα ή χρονιά για τη Λαϊκή Factors, η οποία συνέχισε την κερδοφόρα πορεία της και διατήρησε τον πρωταγωνιστικό της ρό ο στο τοµέα του φάκτοριγκ. Η Εταιρεία συνέχισε µε επιτυχία την εφαρµογή της στρατηγικής της, που έχει ως βασικούς πυ ώνες την αναβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών, την προσφορά νέων προϊόντων και τη διείσδυση σε τοµείς µε συγκριτικά µεγα ύτερα περιθώρια ανάπτυξης. Όσον αφορά την κεφα αιαγορά, αυτή επηρέασε θετικά το ό ο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα. Συγκεκριµένα, ο Γενικός είκτης του ΧΑΚ ακο ούθησε θετική πορεία σηµειώνοντας κέρδη της τάξης του 128,8%, ως αποτέ εσµα της βε τίωσης των οικονοµικών δεδοµένων των εισηγµένων εταιρειών και της οικονοµίας γενικότερα.

16 Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε Π Ι Τ Ω Ν Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 15 Η ανοδική πορεία του κυπριακού χρηµατιστηρίου είχε θετικό αντίκτυπο και στα οικονοµικά αποτε έσµατα της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. ηµόσιας Εταιρείας Λίµιτεδ για το. Ειδικότερα, το το συνο ικό κέρδος της Εταιρείας µετά τη φορο ογία ανή θε σε ΛΚ 4,2 εκ. (ή 7,2 εκ.) σε σχέση µε ΛΚ1,6 εκ. (ή 2,8 εκ.) τον προηγούµενο χρόνο. Η βε τίωση αυτή προή θε, κατά κύριο όγο, από την αύξηση στα ειτουργικά έσοδα της Εταιρείας και τη θετική απόδοση του χαρτοφυ ακίου επενδύσεων. Οι προοπτικές της Εταιρείας για το 2007 συναρτώνται άµεσα µε την πορεία του ΧΑΚ και του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (ΧΑ), µε το οποίο είναι συνδεδεµένο µέσω της κοινής π ατφόρµας, α ά και µε την πορεία ά ων ευρωπαϊκών χρηµατιστηριακών αγορών. Η Λαϊκή Επενδυτική έχει αποκτήσει µια νέα δυναµική ενόψει της στρατηγικής και του µεγέθους του νέου Οµί ου. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υποδοµή Τεχνολογία Κατά το υπό επισκόπηση έτος, η Marfin Popular Bank προχώρησε µε την υ οποίηση έργων τεχνο ογικής υποδοµής. Τέθηκαν σε ειτουργία το νέο σύστηµα διαπραγµάτευσης συνα άγµατος και διαθεσίµων στην Ε άδα και Αυστρα ία, όπως επίσης και το νέο σύστηµα διαχείρισης καρτών. Επίσης, ο οκ ηρώθηκε και το έργο Ιθάκη, του οποίου κύριος στόχος ήταν να µειωθεί δραστικά το κόστος ειτουργίας των ογαριασµών, δίδοντας έτσι στο προσωπικό περισσότερο χρόνο να ασχο είται µε την ανάπτυξη των εργασιών, την προσέ κυση νέων πε ατών και τις σταυροειδείς πω ήσεις. Το συνεχίστηκε µε έντονους ρυθµούς η προετοιµασία για την εισαγωγή του ευρώ. Στο στάδιο υ οποίησης βρίσκεται και το έργο για τον ενιαίο χώρο π ηρωµών σε ευρώ, γνωστό ως SEPA, το οποίο αναµένεται να διαφοροποιήσει το περιβά ον ειτουργίας του συστήµατος π ηρωµών και να επιφέρει νέα δεδοµένα και προκ ήσεις στον τραπεζικό τοµέα. Ανθρώπινο υναµικό Η είσοδος της Marfin Financial Group στο µετοχικό κεφά αιο της Λαϊκής, σε πρώτο στάδιο, η απόφαση για συνένωση των δυνάµεων των τριών τραπεζών και οι α αγές που έγιναν σε επίπεδο ηγεσίας έχουν επιφέρει ουσιαστικές α αγές στους διάφορους τοµείς ειτουργίας της Marfin Popular Bank, συµπερι αµβανοµένης και της διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού. Στο επίκεντρο του οράµατος της Marfin Popular Bank, καθώς και της διαδικασίας υ οποίησής του, έχει τεθεί το προσωπικό της. Για πρώτη φορά το, το προσωπικό επιβραβεύθηκε µε ένα εφάπαξ δώρο, ενώ συστάθηκε Επιτροπή Αξιοκρατίας. Μετά από τρία χρόνια περιοριστικής πο ιτικής απασχό ησης σε σχέση µε τις δραστηριότητες στην εγχώρια αγορά, η Τράπεζα στην Κύπρο προχώρησε σε προσ ήψεις νέου προσωπικού, επιστηµονικού και µη, ενώ παρά η α αξιοποιεί τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η νοµοθεσία για εργοδότηση προσωπικού µε καθεστώς µερικής απασχό ησης. Πρόσθετα, το χαράχθηκε µια συγκροτηµένη στρατηγική που στοχεύει στην α αγή της εταιρικής κου τούρας, µε τους ακό ουθους πέντε άξονες: > Οριζόντια οργανική διάρθρωση για την ανάδειξη στε εχών και την κα ιέργεια της οµαδικότητας, µε περισσότερες θέσεις διευθυντών υπευθύνων τοµέων > Αποκέντρωση στη ήψη αποφάσεων για ταχύτερη ανάπτυξη εργασιών και συµµετοχή µεγα ύτερων οµάδων στην ευθύνη της πορείας του νέου Οµί ου > ίκαιη κατανοµή οικονοµικής υπεραξίας µεταξύ ΜετόχωνΑνθρώπινου υναµικού > Αξιοκρατία στις ευκαιρίες ανέ ιξης, σταδιοδροµίας και ανταµοιβών, και > ηµιουργία υγιούς περιβά οντος εργασίας µε διαφάνεια, ε εύθερη έκφραση απόψεων και σεβασµό στον άνθρωπο, τις ιδιαιτερότητές του και τις ανάγκες του.

17 16 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΡΑΣΗ Η συνένωση των τριών τραπεζών είναι π έον µια πραγµατικότητα. Η Marfin Popular Bank έχει καθιερωθεί ως ένας ανερχόµενος, πρωτοποριακός οργανισµός στην ε ηνική και κυπριακή αγορά, ενώ βρίσκεται σε τροχιά επέκτασής της στις γοργά αναπτυσσόµενες χώρες της ΝΑ Ευρώπης και σε επι εγµένες χώρες της Μέσης Ανατο ής. Στο π αίσιο αυτό, οι στρατηγικές κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων της Marfin Popular Bank σε σχέση µε την κυπριακή χρηµατοοικονοµική αγορά συνοψίζονται στα εξής: > Ταχύρρυθµη ανάπτυξη των εργασιών µε πρωταρχικό στόχο την αύξηση του µεριδίου αγοράς στις καταθέσεις και χορηγήσεις > Απ οποίηση και κεντροποίηση των διαδικασιών που δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία του πε άτη, µε σκοπό την αναβάθµιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πε ατών: Με την απ οποίηση των διαδικασιών θα απε ευθερωθεί χρόνος για προώθηση των πω ήσεων, συµπερι αµβανοµένων και των σταυροειδών πω ήσεων Παρά η α, θα προκύψει εξοικονόµηση κόστους ειτουργίας µε την προώθηση της εξειδίκευσης και την αξιοποίηση οικονοµιών κ ίµακας > Συνέχιση της προσπάθειας για αναµόρφωση των τραπεζικών εργασιών και ενίσχυση του ρό ου των καταστηµάτων ως κεντρικών σηµείων πώ ησης τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών προϊόντων > Πιο π ατιά χρήση της σύγχρονης τεχνο ογίας µε τη µεγα ύτερη αξιοποίηση των ενα ακτικών κανα ιών εξυπηρέτησης, όπως είναι η η εκτρονική τραπεζική και οι αυτόµατες ταµειακές µηχανές > Αναβάθµιση του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, µε την ενίσχυση των διαδικασιών εντοπισµού, µέτρησης, διαχείρισης και ε έγχου των κινδύνων που ανα αµβάνονται. Ο τοµέας αυτός έχει προσ άβει ιδιαίτερη σηµασία µε τη Συµφωνία της Βασι είας ΙΙ α ά και της αυξανόµενης πο υπ οκότητας που παρουσιάζεται στις χρηµατοοικονοµικές αγορές > Συνεχής προσφορά ε κυστικών προϊόντων. έσµευσή µας είναι η επιτυχής εφαρµογή του προγράµµατος συγχώνευσης που βρίσκεται σε διαδικασία υ οποίησης, µε έµφαση στην αξιοποίηση των οικονοµιών κ ίµακας, τη µεγιστοποίηση των ειτουργικών συνεργειών και την προώθηση των σταυροειδών πω ήσεων. Το ήταν για πο ούς όγους µια χρονιάσταθµός για τη Marfin Popular Bank. Ένας από αυτούς είναι γιατί αρχίσαµε µια νέα σχέση µε τους πε άτες µας, µια νέα σχέση µε τους µετόχους µας και µια νέα σχέση µε το προσωπικό µας. Τη σχέση αυτή θα συνεχίσουµε να κα ιεργούµε µε αξιοπιστία, συνέπεια και δυναµισµό.

18 Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε Π Ι Τ Ω Ν Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 17 ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε. και θυγατρικές Το ε ηνικό τραπεζικό σύστηµα κατέγραψε, το, υψη ούς ρυθµούς ανάπτυξης σε συνθήκες συνεχώς εντεινόµενου ανταγωνισµού. Η πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στην Ε άδα, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 85% του ΑΕΠ, εξακο ουθεί να υστερεί έναντι του ευρωπαϊκού µέσου όρου (ποσοστό άνω του 100% σε σχέση µε το ΑΕΠ), γεγονός που δηµιουργεί ένα ε κυστικό περιβά ον µε σηµαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των χρηµατοπιστωτικών εργασιών. Οι χορηγήσεις και οι καταθέσεις συνέχισαν για ακόµη µια χρονιά την ανοδική τους πορεία, σηµειώνοντας αυξήσεις 12,8% και 7,9% αντίστοιχα. Στην επίτευξη του αποτε έσµατος αυτού, ιδιαίτερα σηµαντικό ρό ο είχε η πετυχηµένη στρατηγική που ακο ούθησε ο Όµι ος στην Ε άδα στον τοµέα της ιανικής τραπεζικής και ιδιαίτερα στον τοµέα των στεγαστικών δανείων, στον οποίο οι χορηγήσεις κατέγραψαν αύξηση που ξεπέρασε το 41%. Παρά η α µε την επέκταση στον τοµέα της ιανικής τραπεζικής, ενισχύθηκε σηµαντικά η παρουσία της Τράπεζας και στον τοµέα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), στον οποίο τα δάνεια παρουσίασαν αύξηση πάνω από 21%. Η σηµαντική αύξηση των εργασιών στον τοµέα της ιανικής τραπεζικής και στον τοµέα των ΜΜΕ είναι κυρίως αποτέ εσµα της κεντροποιηµένης οργάνωσης που διαθέτει ο Όµι ος και της προσφοράς ε κυστικών και ανταγωνιστικών προϊόντων, µε τιµο όγηση που αντανακ ά την ορθο ογική αξιο όγηση των ανα αµβανόµενων κινδύνων. Στο π αίσιο της συνεχούς ανάπτυξης του δικτύου καταστηµάτων της Τράπεζας, το ειτούργησε ένα νέο κατάστηµα, ανεβάζοντας το συνο ικό αριθµό καταστηµάτων της Τράπεζας, στο τέ ος του έτους, σε 56. Για ακόµη µια χρονιά, η Laiki ebank συνέχισε την ανοδική της πορεία στην ε ηνική αγορά παρέχοντας αναβαθµισµένες υπηρεσίες, µε τους συνδροµητές να έχουν φτάσει τις και τη χρήση των υπηρεσιών να έχει υπερδιπ ασιαστεί. Στο π αίσιο της συνεχούς προσπάθειας για διατήρηση της ικανοποιητικής ποιότητας του χαρτοφυ ακίου χορηγήσεων, ο Όµι ος στην Ε άδα δηµιούργησε αναβαθµισµένες υποδοµές, οι οποίες διασφα ίζουν την αποτε εσµατική αξιο όγηση, διαχείριση και τιµο όγηση των ανα αµβανόµενων κινδύνων. Οι αναβαθµισµένες υποδοµές περι αµβάνουν, µεταξύ ά ων, τη ειτουργία ανεξάρτητης υπηρεσίας αξιο όγησης πιστωτικών διευκο ύνσεων, α ά και την ενίσχυση του π αισίου διαχείρισης κινδύνων, ιδιαίτερα ενόψει και της δέσµευσης για έγκαιρη προσαρµογή στις νέες απαιτήσεις της Βασι είας ΙΙ. Η Λαϊκή Leasing Α.Ε., µέσα στο έντονα ανταγωνιστικό περιβά ον που έχει διαµορφωθεί, κατόρθωσε να διατηρήσει την αξιό ογη παρουσία της στον τοµέα των χρηµατοδοτικών µισθώσεων για κινητό εξοπ ισµό και επαγγε µατικά οχήµατα, καθώς επίσης να ενισχύσει τις εργασίες της στον τοµέα του leasing ακινήτων. Το ήταν ακόµη µια κα ή χρονιά για τη Λαϊκή Factoring Α.Ε. η οποία, παρά τις δυσκο ίες που παρουσιάζει ο κ άδος, διατήρησε ισχυρή την παρουσία της στην αγορά. Οι υποδοµές της εταιρείας ενισχύθηκαν σηµαντικά µε τη ειτουργία του νέου, αναβαθµισµένου µηχανογραφικού συστήµατος. Οι ασφα ιστικές εταιρείες Λαϊκή Ζωής Α.Α.Ε. και Λαϊκή Πρακτοριακή Γενικών Ασφα ειών Ε.Π.Ε. συνέχισαν την ανοδική και πετυχηµένη τους πορεία, παρά το µικρό χρονικό διάστηµα από την ίδρυσή τους, προσφέροντας µια ευρεία σειρά τραπεζοασφα ιστικών προϊόντων. Παρά η α, η Λαϊκή Α.Ε..Α.Κ. και η Λαϊκή Άττα ος Α.Χ.Ε., που δραστηριοποιούνται στον επενδυτικό τοµέα, πέτυχαν ικανοποιητικά αποτε έσµατα κα ύπτοντας τις επενδυτικές ανάγκες των πε ατών του Οµί ου.

19 18 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η Κατά τη διάρκεια του, η Μarfin Popular Bank ά αξε την µακροχρόνια στρατηγική που αφορούσε τη διεθνή επέκταση και αποφάσισε να διεισδύσει σε αγορές που έχουν προοπτικές µεγά ης ανάπτυξης, σε αντίθεση µε την προηγούµενή της πο ιτική του να διατηρεί τραπεζική παρουσία σε χώρες µε σηµαντική παρουσία Ε ήνων και Κυπρίων. Η Μarfin Popular Bank αγόρασε µια µικρή τράπεζα στη Σερβία τον Ιανουάριο του, τη Centrobanka a.d., η οποία µετονοµάστηκε σε Laiki Bank a.d. Μετά από τη συγχώνευση µε τη Marfin Financial Group και την Εγνατία Τράπεζα, ο Όµι ος έχει τραπεζική παρουσία στην Κύπρο, την Ε άδα, την Αυστρα ία, το Ηνωµένο Βασί ειο, τη Ρουµανία, τη Σερβία, την Εσθονία και τo Guernsey. Παρά η α, ο Όµι ος διατηρεί γραφεία αντιπροσωπείας στον Καναδά (2), Ηνωµένες Πο ιτείες, Νότιο Αφρική και Ρωσία. Λαϊκή Τράπεζα Ηνωµένο Βασίλειο Η χρονιά που πέρασε ήταν µια από τις κα ύτερες από άποψη κερδοφορίας. Η Τράπεζα ενοποίησε δύο καταστήµατα στην προσπάθειά της να κεντροποιήσει τις εργασίες της στο νέο της κεντρικό γραφείο στο Cavendish Square, σαν µέρος της στρατηγικής για διείσδυση σε ά ες εθνικές οµάδες και επαγγε µατίες. Λαϊκή Τράπεζα (Αυστραλία) Λτδ Η Τράπεζα συνέχισε την ανάπτυξη των εργασιών της το, µε το άνοιγµα ακόµη ενός καταστήµατος στο Σίδνεϋ, διευρύνοντας έτσι το δίκτυό της σε δέκα καταστήµατα. Η κερδοφορία της Τράπεζας αυξήθηκε το παρά το γεγονός ότι το δίκτυο καταστηµάτων µεγα ώνει και η Τράπεζα βρίσκεται στα αρχικά στάδια των εργασιών της. Egnatia Bank Romania S.A. Η Τράπεζα ξεκίνησε τις εργασίες της το 1998 και έχει οκτώ καταστήµατα. Επικεντρώνεται στις µεγά ες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις καθώς και σε εύπορους ιδιώτες. Η Εγνατία Τράπεζα διατηρεί ακόµα µια θυγατρική στη Ρουµανία, την Egnatia Leasing IFN (Romania) S.A. που ειτουργεί από το 2003 και έχει 6 καταστήµατα. Laiki Bank a.d. Μετά από µια αύξηση κεφα αίου 10 εκατοµµυρίων και µια δηµόσια πρόταση για τις εναποµείναντες συνήθεις µετοχές τον Οκτώβρη του, η Μarfin Popular Bank κατέχει το 95,2% των µετοχών µε δικαίωµα ψήφου της Laiki Bank a.d. Κατά το η Laiki Bank a.d. αναδιοργανώθηκε ούτως ώστε οι µέθοδοι και οι διαδικασίες της να βε τιωθούν και να ευθυγραµµισθούν µε αυτές του Οµί ου.

20 Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε Π Ι Τ Ω Ν Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 19 AS SBM Bank (Estonia) Η Marfin Financial Group Holdings S.A. συµµετείχε στην αύξηση κεφα αίου της AS SBM Bank στην Εσθονία τον Αύγουστο του και κατέχει το 50,1% του µετοχικού κεφα αίου της Tράπεζας. Η Tράπεζα έχει 2 καταστήµατα και επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων καθώς και ιδιωτών. Laiki Bank (Guernsey) Ltd Η θυγατρική στο Guernsey προσφέρει στους πε άτες του Οµί ου έναν ενα ακτικό προορισµό για καταθέσεις, σε ένα από τα πιο διάσηµα χρηµατοοικονοµικά κέντρα για φορο ογικό προγραµµατισµό στον κόσµο.

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Marfin Popular Bank σηµείωσαν σηµαντική αύξηση 235%

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων

Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων OIΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤHN TΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ Σύνοψη Αποτελεσµάτων Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου Λαϊκής για την πρώτη τριµηνία του 2006 είναι εξαιρετικά βελτιωµένα σε σχέση µε την αντίστοιχη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 27% σε 489 εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 25,8% Ισχυρή ανάπτυξη εργασιών εκτός Ελλάδας (χορηγήσεις +91,4%) Ενίσχυση ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 41,6% σε 318εκ. Επέκταση Χορηγήσεων κατά 24,5% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 22,9% υναµική Αύξηση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ένδειξη αποτελέσµατος και επεξηγηµατική κατάσταση 2-3 Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Καθαρά κέρδη 273 εκατ. (+39%) Μέρισµα ανά µετοχή 0,60 (απόδοση 3,9% 1 ) Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

134 εκατ. ( 230 εκατ.) κέρδη µετά τη φορολογία Νέο ιστορικό ρεκόρ απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (27,7%) και δείκτη κόστος προς έσοδα (43,0%)

134 εκατ. ( 230 εκατ.) κέρδη µετά τη φορολογία Νέο ιστορικό ρεκόρ απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (27,7%) και δείκτη κόστος προς έσοδα (43,0%) Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Εξαιρετική αύξηση της κερδοφορίας κατά 58% 134 εκατ. ( 230 εκατ.) κέρδη µετά τη φορολογία Νέο ιστορικό ρεκόρ απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Ο Όµιλος Alpha Bank Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005 συνεχίσθηκε η κερδοφόρος πορεία του Οµίλου και αξιοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντική βελτίωση σε 5,0% του δείκτη µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο τρίµηνο από 8,6% στο α τρίµηνο του 2006

Σηµαντική βελτίωση σε 5,0% του δείκτη µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο τρίµηνο από 8,6% στο α τρίµηνο του 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Εξαιρετική αύξηση της κερδοφορίας κατά 67% 62 εκατ. ( 107 εκατ.) κέρδη µετά τη φορολογία Ιστορικό ρεκόρ απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31%

Ανακοίνωση. Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31% Ανακοίνωση Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία 2007-2009 Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31% Στόχοι µέχρι το 2009: Ετήσιος ρυθµός αύξησης κερδών µετά τη φορολογία πέραν του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%)

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%) Ενδεικτικά Μη Ελεγµένα Αποτελέσµατα για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 2007 2006 2007 2006 Αλλαγή Ευρώ ( ) Ευρώ ( ) % Κύκλος εργασιών 21.667.672 17.668.182 37.021.416 30.187.881 23% Καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 27 Αυγούστου 2009 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-09 Ιουν-08 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 125.348 149.660 (16%) Σύνολο εξόδων 86.626 78.363 11% Κέρδος από συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2012 28 Νοεμβρίου 2012 - Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 292, Παράγραφος 4 του Κανονισµού ΧΑΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Το 2005, όπως η ιοίκηση της Τράπεζας είχε ανακοινώσει και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 9 Ιουνίου, 2008, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Έκθεση και Επεξηγηματική Κατάσταση: Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Αύξηση οργανικής κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις και την απομείωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιοποίηση των στόχων του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου του Οµίλου για την περίοδο

ηµοσιοποίηση των στόχων του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου του Οµίλου για την περίοδο ηµοσιοποίηση των στόχων του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου του Οµίλου για την περίοδο 2008 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ηµοσιοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου 2008 2010 Οι κύριες στρατηγικές της τριετίας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων πρώτου τριµήνου 24 2 Ενοποιηµένος Ισολογισµός στις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 95εκ. 1 το Α εξάμηνο 2010, μειωμένα κατά 44% έναντι του 2009. Κέρδη Β τριμήνου 34εκ. Βελτιωμένα κέρδη από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη 12εκ. το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αύξηση λειτουργικών κερδών σε 1εκ. το Γ τρίμηνο, από εκ. το Β τρίμηνο. 89εκ. καθαρά λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2011 (- 575εκ. μετά το PSI της 21 ης Ιουλίου) 1 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες :

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες : Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Είναι µε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σηµερινή εκδήλωση της cdbbank και σας ευχαριστώ όλους θερµά που µας τιµάτε µε την παρουσία σας απόψε. Μέσα στο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα Οµίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσµατα Οµίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονοµικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Καθαρά κέρδη µετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2011 Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Ανακοίνωση. Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 114 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 63 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κυπριακές Λίρες Βασικά Οικονοµικά στοιχεία 2005 2004 Μεταβολή 2005 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

'

' ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012 28 Φεβρουαρίου 2013 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-12 εκ-11 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

( 000) 4 η. 1 η ( 000)

( 000) 4 η. 1 η ( 000) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ Στο 58% και σε πτωτική πορεία ο δείκτης των Μη Εξυπηρετούµενων Χορηγήσεων και στο 49%

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%)

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%) Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0) Η επιτυχηµένη πορεία µας συνεχίσθηκε και το 2006 µε τα αποτελέσµατα να υπερβαίνουν τις προσδοκίες µας. Η

Διαβάστε περισσότερα