ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/ πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 220/2013 Περίληψη Έγκριση κανονισμών λειτουργίας της ΔΕΥΑΒ. Στην Σιάτιστα και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα στις 7 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου συγκεντρώθηκε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ αριθ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία επειδή σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες (22) και (3) Εκπρόσωποι & Πρόεδροι Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν προσκληθεί, ήτοι: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Παρόντες 1 Μακρής Χρήστος, Πρόεδρος 12 Παπαϊωάννου Βασίλειος 2 Γαρούφος Παναγιώτης 13 Παλασόπουλος Δημήτριος 3 Γιώτης Θεόκλητος 14 Παπασίμου Συμεών 4 Ζευκλής Χρήστος 15 Περπερής Παναγιώτης 5 Καραμπατζιάς Μιχαήλ 16 Πήττας Θεόδωρος 6 Κατσικάς Αθανάσιος 17 Σίμος Ηλίας 7 Κόλιας Δημήτριος 18 Σταμπολούς Βασίλειος 8 Κολίτσας Αριστείδης 19 Στεργίου Χρήστος 9 Λαμπρόπουλος Δημήτριος 20 Τσαμπαρλής Χρήστος 10 Νιόπλιας Γεώργιος 21 Τσαρτσαμπαλίδης Γεώργιος 11 Παπαδιώτη Γλυκερία 22 Ώττας Βασίλειος Απόντες 1 Βλαχάβα Μαρία 4 Κισκίνη Καλλιόπη 2 Δελημάνης Κωνσταντίνος 5 Λυσσαρίδης Χρήστος 3 Ζιμπιλίδης Αλέξανδρος ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ουδείς 1 Τσιαούσης Ναούμ, Σιάτιστας ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) 1 Μαυρομάτης Δημήτριος, Αγίας Σωτήρας 2 Λιάτος Κων/νος, Πολυκάστανου Αποχωρήσεις Δημοτικών Συμβούλων: 1 Ο Δ.Σ. κ. Γαρούφος Παναγιώτης αποχώρησε πριν από την έναρξη της συζήτησης του 14ου θέματος της Η.Δ. 2 Ο Δ.Σ. κ. Νιόπλιας Γεώργιος αποχώρησε πριν από την έναρξη της συζήτησης του 13ου θέματος της Η.Δ. 3 Ο Δ.Σ. κ. Παπαϊωάννου Βασίλειος αποχώρησε πριν από την έναρξη της συζήτησης του 2ου θέματος της Η.Δ. 4 Ο Δ.Σ. κ. Στεργίου Χρήστος αποχώρησε πριν από την έναρξη της συζήτησης του 2ου θέματος της Η.Δ. 5 Ο Δ.Σ. κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γεώργιος αποχώρησε πριν από την έναρξη της συζήτησης του 14ου θέματος της Η.Δ. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραμπατζιάς Μιχαήλ ήταν εκτός της αιθούσης συνεδριάσεως κατά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με Α/Α 4, 5, 6, 7 και 16. Η Δήμαρχος κ. Παναγιώτα Ορφανίδου ήταν παρούσα. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Ζηκόπουλος Φώτιος υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1

2 ΘΕΜΑ: 17ο Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος είπε τα εξής: Με την 145/2013 όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο οι κανονισμοί ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑΒ, χωρίς όμως την απαιτούμενη πλειοψηφία, με αποτέλεσμα η ανωτέρω απόφαση να είναι άκυρη. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να: 1) Ακυρώσει την υπ αριθμ. 145/2013 απόφαση του και 2) Εγκρίνει εκ νέου τους κανονισμούς ύδρευσης και αποχέτευσης έτσι όπως ψηφίσθηκαν καταρτίσθηκαν από το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Β., με τις υπ αριθμ. 14/2013 & 15/2013 αποφάσεις του, σύμφωνα άρθρο 21 του Ν. 1069/1980. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως περιέχεται αναλυτικά στα επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Υπέρ ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Μακρής Χρήστος, Πρόεδρος, 2) Γαρούφος Παναγιώτης, 3) Γιώτης Θεόκλητος, 4) Κατσικάς Αθανάσιος, 5) Κόλιας Δημήτριος, 6) Κολίτσας Αριστείδης, 7) Παλασόπουλος Δημήτριος, 8) Παπασίμου Συμεών, 9) Περπερής Παναγιώτης, 10) Πήττας Θεόδωρος, 11) Σίμος Ηλίας, 12) Σταμπολούς Βασίλειος, 13) Τσαμπαρλής Χρήστος. Κατά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Ζευκλής Χρήστος, 2) Λαμπρόπουλος Δημήτριος, 3) Παπαδιώτη Γλυκερία, 4) ο Ώττας Βασίλειος και 5) κ. Καραμπατζιάς Μιχαήλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α) Ακυρώνει την υπ αριθμ. 145/2013 όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και Β) Εγκρίνει τους Κανονισμούς Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Άρδευσης και Αποχέτευσης Βοΐου (Δ.Ε.Υ.Α.Β), οι οποίοι επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, όπως καταρτίσθηκαν και ψηφίσθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Β με τις υπ αριθμ. 14/2013 & 15/2013 αποφάσεις του. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 220/2013 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. (Ακολουθούν Υπογραφές) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Σιάτιστα 10/6/2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 2

3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗ

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ο Αντικείµενο του Κανονισµού Ο παρών κανονισµός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το ηµοτικό ίκτυο Ύδρευσης και καθορίζει τα σχετικά µε την ύδρευση δικαιώµατα και υποχρεώσεις της ΕΥΑΒ και των καταναλωτών. Άρθρο 2 ο Νοµικό Πλαίσιο Ο Παρών Κανονισµός εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) και των άρθρων 72,73 και 76 του Ν. 3852/2010, και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη µε ισχύ ουσιαστικού νόµου. Στις ιατάξεις του εµπεριέχονται ρυθµίσεις : Του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 Των άρθρων 19και 82 του Β.. της 24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων των ήµων και Κοινοτήτων». Του Άρθρου 29 του ΑΝ 344/68 «Περί διατάξεων τινών αφορωσών σεις οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Του άρθρου 11 του Ν 318/69 «Περί βεβαίωσης και εισπράξεως των εσόδων των ήµων και Κοινοτήτων» και του Π.. 923/77 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 17/5-15/6/2959 Β». Του άρθρου 18 παρ. 4 του Ν. 2946/2001 Των Υγειονοµικών ιατάξεων µε αριθµούς α) Γ3α/761/68 και Γ4/1722/74 «Περί ποιότητας του πόσιµου ύδατος» β) 5673/ «Περί απολυµάνσεως του ύδατος των υδρεύσεων» γ) Α5/288/1986 «Ποιότητα και συµµόρφωση προς την 80/7787 οδηγία της ΕΟΚ» Άρθρο 3 0 Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης Οι αγωγοί διανοµής του δικτύου ύδρευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία της ΕΥΑΒ ανεξάρτητα από τον τρόπο και την πηγή χρηµατοδότησης των δαπανών προµήθειας και τοποθέτησης. 2

5 Οι σωλήνες υδρεύσεως που τοποθετούνται µε δαπάνη του υδρολήπτη από τον κεντρικό αγωγό µέχρι το υδρόµετρο, περιέχονται κατά κυριότητα στη ΕΥΑΒ, η οποία µπορεί από αυτούς να υδροδοτήσει και άλλους υδρολήπτες χωρίς καµία αποζηµίωση αυτού ή αυτών που τοποθέτησαν τον αγωγό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ι ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Άρθρο 4 Ο Σύνδεση ακινήτων µε το δίκτυο ύδρευσης Η υδροδότηση ακινήτων τα οποία βρίσκονται στην περιοχή που εξυπηρετεί το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης, γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου προς τη ΕΥΑΒ. Στην αίτηση του αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος (Όνοµα, Επώνυµο, ιεύθυνση Τηλέφωνο και ΑΦΜ ) Το είδος και η θέση του ακινήτου καθώς και ο σκοπός της υδροδότησης (για οικιακές ή κτηνοτροφικές ή επαγγελµατικές ανάγκες κ.λ.π.). Η αίτηση υδροδότησης ισχύει για (12) δώδεκα µήνες. Σε περίπτωση που παρέλθουν δώδεκα µήνες χωρίς να τοποθετηθεί η παροχή µε υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη, η αίτηση θεωρείται ως µη γενόµενη και πρέπει να ξαναγίνει καθώς και να καταβληθούν ξανά τα τέλη που ορίζονται κάθε φορά µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου για νέες παροχές ύδρευσης. Μαζί µε την αίτηση υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 5ο. Για την υδροδότηση ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και γενικά σε περιοχές όπου δεν έχει επεκταθεί το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο, µαζί µε την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαµβάνει ο ίδιος τα έξοδα της επέκτασης, το δε δίκτυο, ανήκει στην ιδιοκτησία της ΕΥΑΒ. Για την καλή εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών θα προσκοµίζεται από τον ενδιαφερόµενο εγγυητική καλής εκτελέσεως ποσού ίσου µε το ποσό της δαπάνης αποκατάστασης οδοστρώµατος και πεζοδροµίων, το οποίο θα εκδίδεται κατόπιν τεχνικής περιγραφής. Η εγγυητική επιστολή θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόµενο µετά το τέλος των εργασιών και την αυτοψία από το µηχανικό του ήµου. Η ΕΥΑΒ δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ενέργειες απαιτηθούν (άδεια τοµής, εκσκαφές, επαναφορές κλπ) στο τµήµα από την θέση του φρεατίου του υδροµετρητή µέχρι το ακίνητο. 3

6 Παροχή νερού επίσης δικαιούνται και οικόπεδα χωρίς κτίσµατα µε δένδρα ή τροχοβίλες. Σε κήπους εκτός οικισµού µέχρι ένα στρέµµα. Σε ακίνητα ειδικού προορισµού (βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια ή άλλα δηµόσια κτίρια, κοινωφελή ιδρύµατα κλπ) που καταλαµβάνουν µεγάλη έκταση, η ΕΥΑΒ έχει το δικαίωµα να χορηγήσει περισσότερες της µία παροχές. Άρθρο 5 ο ικαιολογητικά Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή ο νόµιµος πληρεξούσιός του, υποχρεούται για την υδροδότηση της ιδιοκτησίας του, να υποβάλει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως κατά περίπτωση αυτά αναφέρονται. Η ΕΥΑΒ δεν υποχρεούται στην εξέταση τίτλων ιδιοκτησίας του προς υδροδότηση ακινήτου καθώς και τυχόν διεκδικήσεων επ' αυτού, ούτε η ύδρευση του ακινήτου αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ιδιοκτησίας υπέρ του αιτήσαντος την υδροδότηση. Α) Για την σύνδεση των οικοδοµών µε το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης απαιτείται : Η προσκόµιση κυρωµένου αντιγράφου της οικοδοµικής άδειας Και για την σύνδεση οικόπεδων απαιτείται η προσκόµιση συµβολαίου ιδιοκτησίας Β) Σχέδιο χώρου των υδροµετρητών όταν πρόκειται για συγκρότηµα οικοδοµών, συνοδευόµενο από αναλυτική κατάσταση, όπου προσδιορίζεται µε ακρίβεια η αρίθµηση της θέσης των υδροµετρητών σε σχέση µε τους αντίστοιχους υδρευόµενους χώρους του συγκροτήµατος υπογεγραµµένο από τον κατασκευαστή και τον επιβλέποντα µηχανικό. 4

7 Άρθρο 6 ο ικαίωµα Σύνδεσης Για την υδροδότηση οποιουδήποτε ακίνητου προκαταβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο στη ΕΥΑΒ το καθοριζόµενο κάθε φορά µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου δικαίωµα σύνδεσης που περιλαµβάνει το τέλος σύνδεσης Άρθρο 7 ο Αυθαίρετη Σύνδεση Σε περιπτώσει σύνδεσης του ακινήτου µε το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης χωρίς την άδεια της ΕΥΑΒ και χωρίς την προκαταβολή του ικαιώµατος σύνδεσης, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη πρόστιµο τουλάχιστον διπλάσιο από το τέλος σύνδεσης, κινείται εναντίον του η διαδικασία ποινικής δίωξης και αστικής αποκατάστασης της ζηµιάς που προκάλεσε στη ΕΥΑΒ. Άρθρο 8 ο Επανασύνδεση Σε περίπτωση επανάληψης της υδροδότησης που διακόπηκε,είτε για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού, είτε ύστερα από αίτηση του καταναλωτή, καταβάλλεται από τον υδρολήπτη το τέλος επανασύνδεσης που καθορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και εξοφλείται ταυτόχρονα και ολοσχερώς το χρέος που είχε τυχόν δηµιουργηθεί κατά το χρόνο λειτουργίας της παροχής. Άρθρο 9 ο Εργασίες και αξίες υλικών σύνδεσης Οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την σύνδεση των ακινήτων µε το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης εκτελούνται είτε από τη ΕΥΑΒ, εφ όσον διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό ( η δαπάνη βαρύνει τους υδρολήπτες ), είτε από τον ίδιο τον καταναλωτή µε την επίβλεψη της ΕΥΑΒ. 5

8 Οι σωλήνες σύνδεσης θα έχουν διάµετρο ανάλογο µε την περίπτωση ως εξής : α) 1/2 της ίντσας για οικοδοµές από 0 έως 200 τ.µ. β) 3/4 της ίντσας για οικοδοµές από 201 έως 300 τ.µ. γ) Φ 32 για συγκροτήµατα κατοικιών, ξενοδοχεία,βιοµηχανίες κα βιοτεχνίες εντός και εκτός οικισµού µετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου για την έγκριση της υδροδότησης. Οι δαπάνες προµήθειας των υλικών και εκτέλεσης των εργασιών σύνδεσης βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον υδρολήπτη. Οι τιµές των εργασιών που εκτελεί η ΕΥΑΒ για λογαριασµό των καταναλωτών, καθορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Στην αξία υλικών περιλαµβάνονται ένας µµετρητής νερού, ένα κολάρο, ένας διακόπτης ¾, ένας διακόπτης ¾ Χ ½, δύο ρακόρ (αρσενικό, θηλυκό), ένα φρεάτιο, σωλήνας (από τον αγωγό µέχρι το ρολόι). Η αξία των υλικών καθορίζεται από τις αγοραίες τιµές και τις εκάστοτε αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου. Ο υδρευόµενος έχει δικαίωµα να αγοράσει ο ίδιος τα υλικά από το εµπόριο, όµως θα πρέπει αφού ειδοποιηθεί µία µέρα πριν από την υπηρεσία ύδρευσης να έχει τα υλικά στο ακίνητο την ηµέρα και ώρα που θα του ζητηθεί, διαφορετικά θα χρεώνεται µε την επίσκεψη του συνεργείου το κόστος της οποίας καθορίζεται από τις εκάστοτε αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου. Άρθρο 10 ο Επισκευή και Συντήρηση ικτύου Ύδρευσης Η επισκευή και συντήρηση ή αντικατάσταση καθώς και η επέκταση του δικτύου ύδρευσης γίνεται από τη ΕΥΑΒ,ανάλογα µε τις εµφανιζόµενες κάθε φορά ανάγκες και τις οικονοµικές του δυνατότητες. Η επισκευή και η συντήρηση ή αντικατάσταση των τµηµάτων του δικτύου που δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία της ΕΥΑΒ, γίνεται από τους καταναλωτές ή από τη ΕΥΑΒ,εφ όσον διαθέτει το απαιτούµενο 6

9 προσωπικό.στην τελευταία περίπτωση η δαπάνη βαραίνει τους καταναλωτές. Άρθρο 11 ο Τέλη Ύδρευσης Τα τέλη ύδρευσης είναι ανταποδοτικά έσοδα της ΕΥΑΒ που προορίζονται να καλύψουν: Πρώτον τις δαπάνες Υπηρεσίας ύδρευσης, Μισθοδοσία εποχιακού προσωπικού, συντήρησης και λειτουργίας του ηµοτικού ικτύου Ύδρευσης και δεύτερον τις δαπάνες απόσβεσης των επενδυµένων κεφαλαίων. Τα τέλη ύδρευσης, η καταµέτρηση της κατανάλωσης, η επανασύνδεση και το δικαίωµα παροχής, καθορίζονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Η χρέωση των καταναλωτών γίνεται και µε µηχανογραφηµένους λογαριασµούς. Άρθρο 12 ο Εκπτώσεις από τους λογαριασµούς Κατανάλωσης Νερού Έκπτωση από το λογαριασµό κατανάλωσης νερού, δεν αναγνωρίζεται κατ αρχήν εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις και πάντοτε ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου καταναλωτή και έγκριση του ιοικητικού Συµβουλίου. Α. Όταν από βλάβη των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων,(που διαπιστώνονται από την αρµόδια υπηρεσία της ΕΥΑΒ ) η καταγραφή του υδροµετρητή ξεπερνάει το 4/πλάσιο της µεγαλύτερης πραγµατικής κατανάλωσης των τριών τελευταίων λογαριασµών, τότε στην επιπλέον πέρα του 4/πλάσιου ποσότητα νερού που καταγράφηκε,παρέχεται έκπτωση έως 80%. Β. Σε περίπτωση υπόγειας διαρροής, µη ορατής (που διαπιστώνεται από την αρµόδια υπηρεσία), και η οποία ξεπερνά το 2/πλάσιο του µεγαλύτερου λογαριασµού πραγµατικής κατανάλωσης των τριών 7

10 τελευταίων λογαριασµών, τότε στην επιπλέον πέρα του διπλάσιου, ποσότητας νερού που καταγράφηκε, παρέχεται έκπτωση έως 80%. Γ. Όταν πρόκειται για ασυνήθιστα υψηλή χρέωση, σε καταναλωτή που τυχαίνει να είναι άπορος. Στην περίπτωση αυτή η χρέωση γίνεται µε βάση την πραγµατική µέση κατανάλωση των τελευταίων τριών λογαριασµών κατανάλωσης και παρέχεται έκπτωση 100% επί της επιπλέον διαφορών των m 3. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο διακανονισµός του Λογαριασµού γίνεται µε την εξόφληση από τον ενδιαφερόµενο του ποσού που προκύπτει µετά τον υπολογισµό της έκπτωσης κατά την ηµέρα υποβολής της σχετικής αίτησης και στην συνέχεια το ποσό της έκπτωσης αφαιρείται από τον λογαριασµό µετά την έκδοση της προς τούτο απόφασης της επιτροπής φορολογικών διαφορών. Τέλος στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η βεβαρηµένη απόδειξη (λογαριασµός ) η έκπτωση γίνεται µε την αντίστοιχη µείωση των προς χρέωση κυβικών. Άρθρο 13 Ο Μειωµένα Τιµολόγια Ειδικές Τιµολογήσεις Τα µειωµένα τιµολόγια και οι ειδικές τιµολογήσεις καθορίζονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, πάντοτε ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου καταναλωτή και απευθύνονται στις παρακάτω ( οικονοµικά αδύνατες) ευπαθείς κοινωνικές Οµάδες. Α. Άτοµα ΑΜΕΑ µε πιστοποιηµένη αναπηρία άνω του 67% Β. Πολύτεκνοι (µε ανήλικα τέκνα ) Γ. Λοιπές ευπαθείς οµάδες. Άρθρο 14 Ο Ιεράρχηση Υδρευτικών Αναγκών & Περίπτωση εκ περιτροπής παροχής Ύδατος Σκοπός είναι η συνεχής υδροδότηση σε όλο το 24-ωρο. Με απόλυτη προτεραιότητα ικανοποιούνται οι ανάγκες των οικιών και των καταστηµάτων και εφ όσον αποµένει πλεόνασµα διατίθεται κατά σειρά για το πότισµα των ζώων, την υδροδότηση βιοµηχανιών, βιοτεχνιών και τουριστικών εγκαταστάσεων, κλπ. 8

11 Αν όµως για λόγους τεχνικούς ή από άλλη αιτία, αυτό δεν είναι δυνατό, η ΕΥΑΒ έχει το δικαίωµα να δίνει την παροχή ύδατος εκ περιτροπής, χωρίς αποζηµίωση σε οποιονδήποτε Στην περίπτωση εκ περιτροπής παροχής νερού, η ΕΥΑΒ θα µπορεί να επιβάλει περιορισµό κατανάλωσης και θα υπάρχει η εξής σειρά προτεραιότητας : για σχολεία νοσοκοµεία ιδρύµατα για οικιακή χρήση για επιχειρήσεις Άρθρο 15 ο ιαδοχή Καταναλωτή Σε περίπτωση µεταβολής στην ιδιοκτησία του ακινήτου ο µεν νέος ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενηµερώσει τη ΕΥΑΒ για την µεταβολή, ο δε παλαιός ιδιοκτήτης υποχρεούται να εξοφλήσει αµέσως τυχόν ανεξόφλητες µέχρι τότε οφειλές από την κατανάλωση νερού. Εάν κατά τον χρόνο της µεταβολής είχε διακοπεί η υδροδότηση, αυτή δεν επαναλαµβάνεται πριν εξοφληθούν πλήρως τα οφειλόµενα χρέη. Άρθρο 16 ο Ανώτατα όρια Κατανάλωσης Θα καθορίζονται µε απόφαση του.σ., αναλόγως µε τις ανάγκες ύδρευσης. Άρθρο 17 ο Υποχρεώσεις Καταναλωτών Οι υδρολήπτες υποχρεούνται να ενηµερώνουν τη ΕΥΑΒ αυθηµερόν για κάθε ανωµαλία βλάβη υδροµετρητών ή διαρροή σωλήνων. Σε περίπτωση δε παράλειψης υπόκεινται σε πρόστιµο 200. Επίσης θα βεβαιώνεται σε βάρος τους για το χρονικό διάστηµα που σηµειώθηκε η βλάβη, η ποσότητα νερού, που είχε καταναλωθεί κατά την αµέσως προηγούµενη καταµέτρηση. Απαγορεύεται απόλυτα : Α) Η από τον µετρητή οποιουδήποτε ακινήτου υδροδότηση άλλου ακινήτου χωρίς τοποθέτηση ιδίου µετρητή. 9

12 Β) Η µετατόπιση µετρητή,χωρίς την άδεια και την επίβλεψη της ΕΥΑΒ και Γ) Η σύνδεση του ακινήτου µε τον αγωγό πριν από τον υδροµετρητή. Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής υπόκεινται σε διακοπή της παροχής ύδατος από 10 έως και 90 ηµέρες και σε πρόστιµο από 500 έως Η διάρκεια της διακοπής και το πρόστιµο καθορίζεται σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση από τον Πρόεδρο. Απαγορεύεται η τοποθέτηση σωληνώσεων αποχέτευσης ή καυσίµων κοντά στα φρεάτια υδατοπαροχής. Η ΕΥΑΒ διακόπτει την υδροδότηση εάν κρίνει ότι εξαιτίας τέτοιων εγκαταστάσεων υπάρχει κίνδυνος µόλυνσης του νερού. Άρθρο 18 ο Ποιότητα Νερού Το πόσιµο νερό πρέπει να διατίθεται στους υδρολήπτες καθαρό και υγιεινό, σύµφωνα µε τις παραµέτρους που προβλέπονται από την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 ΦΕΚ 892/Τβ / όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήµερα. Επίσης η ποιότητα των ακτών κολύµβησης και των κολυµβητικών δεξαµενών θα πρέπει να πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις και θα υπάγονται σε τακτικό έλεγχο. Οι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι θα γίνονται από πιστοποιηµένα αναλυτικά εργαστήρια κατόπιν σχετικής απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου.. 10

13 Άρθρο 19 ο Ιδιωτικά ίκτυα Απαγορεύεται η εκµετάλλευση ιδιωτικών γεωτρήσεων για την υδροδότηση ακινήτων, σε περιοχές όπου έχει επεκταθεί το ηµοτικό ίκτυο Ύδρευσης. Η λειτουργία όσων τέτοιων γεωτρήσεων υφίστανται νόµιµα, θα αποσκοπεί αποκλειστικά στην ικανοποίηση των υδρευτικών αναγκών των ιδιοκτητών τους. Σε περίπτωση που ακίνητο υδρεύεται από ιδιωτική γεώτρηση αλλά είναι συνδεδεµένο µε το δίκτυο αποχέτευσης, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να τοποθετήσει υδροµετρητή. Άρθρο 20 ο ιακοπές Υδροδότησης Εκτός από τις περιπτώσεις διακοπής της υδροδότησης που προβλέπει ως κύρωση ο Παρών Κανονισµός, η ΕΥΑΒ µπορεί επίσης να διακόπτει την παροχή ύδατος στις ακόλουθες περιπτώσεις : Α. Για λόγους προστασίας της δηµοσίας υγείας. Β. Για τεχνικούς λόγους (επισκευή και συντήρηση του δικτύου ή του υδραγωγείου). Γ. Όταν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα ύδατος.. Όταν υπάρχει οικονοµική ασυνέπεια Όταν πρόκειται για προγραµµατισµένες διακοπές η αρµόδια υπηρεσία του ήµου φροντίζει να ενηµερώνει εγκαίρως µε κάθε πρόσφορο τρόπο τους καταναλωτές. Σε καµία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΕΥΑΒ σε αποζηµίωση για βλάβες που ενδεχοµένως προκαλέσουν στους καταναλωτές οι διακοπές ύδρευσης. 11

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Υ ΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ Άρθρο 21 ο Υδροµετρητές Για κάθε υδρευόµενο χώρο (διαµέρισµα, µονοκατοικία,κατάστηµα, κτήµα κ.λ.π.) γίνεται ξεχωριστή παροχή και χρησιµοποιείται ξεχωριστός υδροµετρητής. Ξεχωριστός Υδροµετρητής απαιτείται σε περίπτωση υδροδότησης κήπου που βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο µε υδροδοτούµενο ακίνητο εφ όσον η έκταση του είναι µεγαλύτερη των 300 τ.µ. Οι υδροµετρητές προµηθεύονται,τοποθετούνται και σφραγίζονται από τη ΕΥΑΒ και υπάρχει η δυνατότητα να προµηθεύονται και από τους ιδιώτες αρκεί να τηρούν τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί από το ηµοτικό Συµβούλιο και σύµφωνα µε τα ιεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα και το πρότυπο ISO 4064( όπως κάθε φορά ισχύουν αυτά µετά από τροποποιήσεις και συµπληρώσεις ). Η τιµή διάθεσης των υδροµέτρων από τη ΕΥΑΒ, καθορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Προ του υδροµέτρου τοποθετείται πάντα δικλείδα ανακοπής. Οποιαδήποτε επέµβαση στο υδρόµετρο,που αποσκοπεί στην αποτροπή ή στην παρεµπόδιση της καταµέτρησης του κατααναλισκόµενου ύδατος ή στην διαγραφή καταναλωθείσας ποσότητας,συνεπάγεται την διακοπή της υδροδότησης και την επιβολή σε βάρος του υδρολήπτη προστίµου ίσο µε το διπλάσιο του µέσου όρου κατανάλωσης των δύο τελευταίων περιόδων καταµέτρησης. Άρθρο 22 ο Χώρος Υδροµετρητών Οι Υδροµετρητές τοποθετούνται σε φρεάτια ή σε ειδικό χώρο της οικοδοµής που διαµορφώνεται σύµφωνα µε τους ορισµούς της εκάστοτε ισχύουσας πολεοδοµικής νοµοθεσίας. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι φωτεινός και εύκολα προσπελάσιµος και να βρίσκεται κοντά στην είσοδο της οικοδοµής. Άρθρο 23 ο Έλεγχος Επισκευή και συντήρηση Υδροµετρητών Η Ευθύνη επισκευής και συντήρησης των υδροµετρητών ανήκει στη ΕΥΑΒ, η οποία επεµβαίνει είτε αυτεπάγγελτα είτε µετά από αίτηση του καταναλωτή.η δαπάνη βαραίνει και στις δύο περιπτώσεις τον καταναλωτή. 12

15 Η ΕΥΑΒ ελέγχει αυτεπάγγελτα τον Υδροµετρητή όταν διαπιστώσει απόκλιση από την συνήθη κατανάλωση. Ο έλεγχος στην περίπτωση αυτή εκτείνεται,εάν είναι δυνατόν,στις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις του καταναλωτή. Εάν διαπιστωθεί ότι κατά την περίοδο, για την οποία πρόκειται να εκδοθεί ο λογαριασµός ύδρευσης, ο υδροµετρητής δεν λειτουργεί κανονικά, η χρέωση γίνεται µε βάση το µέσο όρο κατανάλωσης των δύο τελευταίων περιόδων καταµέτρησης. Άρθρο 24 ο Αντικατάσταση Τα υδρόµετρα αντικαθίστανται από τη ΕΥΑΒ, όταν έχουν φθαρεί λόγω µακροχρόνιας χρήσης ή παρουσιάζουν µη αντιµετωπίσιµη βλάβη. Η δαπάνη της αντικατάστασης βαραίνει τον υδρολήπτη. Άρθρο 25 ο Αφαίρεση Υδροµετρητών Ο Υδροµετρητής αφαιρείται από τη ΕΥΑΒ : Στην µη εξόφληση λογαριασµού κατανάλωσης νερού µέσα σε 120 ηµέρες από την έκδοση του. Ο δε καταναλωτής οφείλει µαζί µε την εξόφληση του λογαριασµού να καταβάλει και το τέλος διακοπής και επανασύνδεσης. Ειδικά σε συγκροτήµατα κατοικιών που υπάρχει κοινόχρηστο υδρόµετρο, σε περίπτωση µη εξόφλησης του λογαριασµού κατανάλωσης του κοινόχρηστου υδροµέτρου αφαιρούνται όλα τα υδρόµετρα του συγκροτήµατος. Όταν προβαίνουν υδρόµετρα. οι ιδιοκτήτες σε ανεπίτρεπτες επεµβάσεις στα Στην τοποθέτηση σωληνώσεων αποχέτευσης ή καυσίµων, µέσα ή κοντά στα φρεάτια υδατοπαροχής. Στην πραγµατοποίηση λαθραίας υδροληψίας. Στην χορήγηση νερού σε τρίτους για οποιαδήποτε αιτία. Στην παρεµπόδιση κατά οποιονδήποτε τρόπο της εύκολής ανάγνωσης του Υδροµετρητή.Στην περίπτωση αυτή η αφαίρεση γίνεται µετά την διαπίστωση ότι δεν έχουν αρθεί τα εµπόδια κατά την 13

16 λήψη των ενδείξεων για δεύτερη φορά, οι δε χρεώσεις των λογαριασµών κατανάλωσης νερού γίνεται σε σχέση µε την προηγούµενη κατανάλωση. Στην άρνηση επισκευής της εσωτ. ιακλάδωσης ή των εγκαταστάσεων του ακινήτου στην περίπτωση µη καταµετρούµενης διαρροής µε συνέπεια την απώλεια νερού για το ήµο και την πρόκληση ζηµιάς σε παρακείµενες ιδιοκτησίες. Στην παράβαση γενικών και ειδικών όρων του Παρόντος Κανονισµού. Άρθρο 26 Ο Πυροσβεστικοί κρουνοί Τα πυροσβεστικά υδροστόµια είναι εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για πυρόσβεση και πλήρωση πυροσβεστικών οχηµάτων. Η θέση εγκατάστασης του πυροσβεστικού υδροστοµίου εγκρίνεται από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση τους για άλλες χρήσεις πλην κατάσβεσης πυρκαγιάς ή πλήρωσης πυροσβεστικών οχηµάτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο 27 Ο Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού τιµωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 459 του Ποινικού Κώδικα Άρθρο 28 ο Ο κανονισµός αυτός ισχύει από της δηµοσιεύσεως του όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. 14

17 Άρθρο 29 Τέλος, ό τι δεν εµπίπτει στον παρών κανονισµό η απόφαση θα λαµβάνεται από το.σ. της.ε.υ.α.β. Άρθρο 30 (ακροτελεύτιο) Ο Παρών Κανονισµός δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισµό της ΕΥΑΒ για το οικ. Έτος 2013 καθώς και των υπολοίπων ετών. 15

18 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗ 2013 ΝΕΑΠΟΛΗ

19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του δικτύου αποχετεύσεως της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Βοϊου (Δ.Ε.Υ.Α.Β.). Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Χωριστικό σύστημα : Είναι το σύστημα, που αποτελείται από δύο ξεχωριστά δίκτυα υπονόμων, δηλ. το δίκτυο ακαθάρτων που μεταφέρει τα λύμματα και τα απόβλητα και το δίκτυο ομβρίων που μεταφέρει τα όμβρια νερά. 2. Μικτό (παντορροϊκό) σύστημα : Είναι το σύστημα των συλλογής ακαθάτων και όμβριων νερών στο ίδιο δίκτυο αγωγών. 3. Το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης αποτελούν οι αγωγοί ακαθάρτων και όμβριων νερών, οι παντορροϊκοί αγωγοί, τα αντλιοστάσια, οι καταθλιπτικοί αγωγοί, τα διευθετημένα (ανοικτά ή καλυμμένα) ρέμματα, η μονάδα βιολογικού καθαρισμού, ο αγωγός μεταφοράς και διάθεσης και γενικά κάθε έργο, που έχει σκοπό την συλλογή και μεταφορά των ακαθάρτων και όμβριων νερών μέχρι τους τελικούς αποδέκτες και έχει κατασκευασθεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Β. ή το Δήμο Βοϊου, σύμφωνα με τις σχετικές εγκεκριμένες μελέτες. Στο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης μπορεί να εντάσσονται και αγωγοί που κατασκευάσθηκαν ή θα κατασκευασθούν από τρίτους (όπως στρατιωτικές μονάδες, εργατικές κατοικίες, Δημόσιες Υπηρεσίες κ.λ.π.). Στους αγωγούς αυτούς η Δ.Ε.Υ.Α.Β. έχει υποχρεώσεις και δικαιώματα όμοια με εκείνα προς το οριστικό δίκτυο. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. κατασκευάζει βάσει εγκεκριμένης μελέτης χωριστικό δίκτυο αποχετεύσεως. 2

20 Οι υπάρχοντες σήμερα παντορροϊκοί αγωγοί μετά την προβλεπόμενη από την παραπάνω μελέτη κατασκευή αγωγών ακαθάρτων στους ίδιους δρόμους, θα μετατραπούν σε αγωγούς ομβρίων. 4. Ακάθαρτα νερά εννοούμε τα οικιακά λύμματα και τα βιομηχανικά απόβλητα. 5. Οικιακά λύμματα είναι οι επιβαρύνσεις ανθρώπινων απορριμάτων, όπως είναι τα υγρά της κουζίνας και του λουτρού και τα στερεά των αποχωρητηρίων (W.C.). 6. Βιομηχανικά απόβλητα είναι τα ακάθαρτα, που προέρχονται από την κατεργασία βιομηχανικών προϊόντων, σε όλο τον κύκλο παραγωγής, ανεξάρτητα από τον βαθμό φόρτισης. 7. Ομβρια νερά θεωρούνται τα νερά της βροχής, τα νερά που προέρχονται από το λυώσιμο των χιονιών, τα νερά από τις στέγες, τους κήπους, το πλύσιμο των δρόμων και πλατειών και τα αγροτικά απόβλητα, που προέρχονται από τους αγρούς κατά τις βροχοπτώσεις. 8. Νόμιμη σύνδεση ακίνητου είναι η σύνδεση με το οριστικό ή εντεταγμένο δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Β. ή του Δήμου Βοϊου στο παρελθόν. 9. Παράνομη σύνδεση ακινήτου είναι η σύνδεση με το οριστικό ή εντεταγμένο δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει χωρίς της έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Β.. Άρθρο 2ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που βρίσκονται σε δρόμο υπάρχει και λειτουργεί αγωγός του δικτύου ακαθάρτων, είναι υποχρεωμένοι να αποχετεύουν τα ακάθαρτα νερά του ακινήτου τους στον αγωγό αυτό. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα κτιστούν αργότερα. 2. Στους αγωγούς ακαθάρτων απαγορεύεται η διοχέτευση των ομβρίων. Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα νερά και χωριστά τα όμβρια, ακόμα και όταν πρόκειται για σύνδεση με παντορροϊκό αγωγό. Αν πραγματοποιήθηκε η σύνδεση με το δίκτυο υπονόμων χωρίς να γίνει ο παραπάνω διαχωρισμός, η Δ.Ε.Υ.Α.Β. τάσσει προθεσμία για την πραγματοποίηση του, μετά την πάροδο της 3

21 οποίας έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού και τη σύνδεση με το δίκτυο υπονόμων. 3. Η αποχέτευση των ομβρίων γίνεται στους αγωγούς ομβρίων και στους παντορροϊκούς αγωγούς. Όταν τα όμβρια νερά δεν αποχετεύονται σε αγωγό, πρέπει να διοχετεύονται με κλειστό αγωγό κάτω από την στάθμη του πεζοδρομίου, στο ρείθρο του δρόμου. 4. Η αποχέτευση των ομβρίων νερών στους αγωγούς ομβρίων ή στους παντορροϊκούς, δεν είναι υποχρεωτική, εκτός από ειδικές περιπτώσεις, όπως, όταν λιμνάζουν όμβρια νερά σε ακάλυπτους χώρους και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για την απομάκρυνση τους. Για τέτοιες περιπτώσεις αποφασίζει κάθε φορά το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.. Τα όμβρια νερά από το εσωτερικό των οικοπέδων - οικοδομών οδηγούνται στο δίκτυο ομβρίων, κατά κανόνα εξωτερικά. Σε ειδικές περιπτώσεις δίνεται άδεια από την υπηρεσία αποχέτευσης για κατευθείαν σύνδεση με τον υπόνομο ομβρίων εφόσον έχει προηγηθεί η σύνδεση με τον υπόνομο ακαθάρτων, αν υπάρχει. 5. Η σύνδεση του εσωτερικού δικτύου της αποχέτευσης των ακινήτων με τον αγωγό ακαθάρτων είναι υποχρεωτική και για ακίνητα που έχουν πρόσοψη μόνο σε ιδιωτικούς δρόμους, ανεξάρτητα αν είναι εγκεκριμένοι ή όχι. Στις περιπτώσεις αυτές, οι απαιτούμενοι αγωγοί και οι εξωτερικές διακλαδώσεις κατασκευάζονται από την Δ.Ε.Υ.Α.Β. και οι κύριοι των ακινήτων επιβαρύνονται με την δαπάνη που απαιτείται για την κατασκευή τους. Επίσης για ακίνητα που η σύνδεσή τους με τον αγωγό αποχέτευσης είναι δυνατή μόνο μέσα από γειτονικά οικόπεδα, η Δ.Ε.Υ.Α.Β. δύναται να επιτρέψει την σύνδεση για την εν όλω ή εν μέρει αποχέτευση του ακινήτου, μετά : α) από έγγραφη συμφωνία των ομόρων ιδιοκτητών και β) μετά από δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 6. Αν με την κατασκευή του οριστικού δικτύου, οι παλιοί αγωγοί δεν εντάσσονται στο δίκτυο αυτό, αλλά καταργούνται, τότε τα ακίνητα που ήταν συνδεδεμένα με αυτούς, πρέπει υποχρεωτικά να συνδεθούν με το οριστικό δίκτυο υπονόμων, με τον τρόπο που ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους. Η δαπάνη της νέας διακλάδωσης στην περίπτωση κατάργησης του παλιού υπάρχοντος αγωγού βαρύνει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Επίσης μετά την κατασκευή αγωγού λυμάτων δίπλα από παντοροροϊκό αγωγό 4

22 που διατηρείται στο εξής σαν αγωγός όμβριων, οι συνδεδεμένοι με τον παντορροϊκό αγωγό είναι υποχρεωμένοι να συνδέσουν την αποχέτευση των λυμάτων τους με τον νέο αγωγό. Η δαπάνη της νέας διακλάδωσης βαρύνει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. 7. Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. μπορεί να απαλλάξει από την υποχρέωση για σύνδεση, εγκαταστάσεις που θα διατηρηθούν λιγότερο από ένα χρόνο, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη τους, που θα συνοδεύεται από σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, και εφ όσον η αποχέτευση των ακαθάρτων νερών γίνεται σύμφωνα με τον Γ.Ο.Κ. Άρθρο 3ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Εξωτερική διακλάδωση ενός ακινήτου ονομάζεται το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης ακαθάρτων νερών που περιλαμβάνει : α) Το φρεάτιο προσαρμογής, στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου. β) Τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου, ή κατά μήκος του πεζοδρομίου. γ) Την σύνδεση του αγωγού αυτού με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου που διέρχεται μπροστά από το ακίνητο και κατά μήκος του δρόμου ή με το φρεάτιο παροχετεύσεως που υπάρχει επί του πεζοδρομίου. Το φρεάτιο προσαρμογής χρησιμεύει για τον έλεγχο και την συντήρηση της εξωτερικής διακλάδωσης και κατασκευάζεται εκτός και παρά την ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου. Για τις βιομηχανίες, βιοτεχνίες κ.λ.π. που θα συνδεθούν με το δίκτυο ακαθάρτων, το φρεάτιο αυτό θα είναι και φρεάτιο ελέγχου και δειγματοληψίας των αποβλήτων. 2. Οι εξωτερικές διακλαδώσεις κατασκευάζονται σύμφωνα με τον Ν.1069/80 από την Δ.Ε.Υ.Α.Β. και χρεώνονται στους ιδιοκτήτες με βάση τον απολογισμό των εργασιών. Εάν η Δ.Ε.Υ.Α.Β. αδυνατεί με τα συνεργεία της να κατασκευάσει την διακλάδωση δίδει γραπτή άδεια στους ιδιοκτήτες για να την κατασκευάσουν σύμφωνα με τις οδηγίες της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. Δεδομένου ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Β., στα καινούργια δίκτυα αποχέτευσης, κατασκευάζει διακλαδώσεις για κάθε ιδιοκτησία, η χρέωση γίνεται σύμφωνα με το ήμισυ του 5

23 πλάτους του δρόμου στον οποίο ευρίσκεται η διακλάδωση, με ισχύουσα τιμή που καθορίζεται από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. Επίσης με ισχύουσα απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.ΑΒ. ορίζεται προθεσμία για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και την σύνδεση με το δίκτυο ακαθάρτων. Σε περίπτωση άρνησης (μη κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και της πληρωμής της προκαταβολής εντός της ανωτέρω τακτής προθεσμίας, η Δ.Ε.Υ.Α.Β. χρεώνει το τέλος σύνδεσης και την δαπάνη της διακλάδωσης προσαυξημένα κατά 10% στους επόμενους λογαριασμούς ύδατος και σε δόσεις όπως και κατά την κανονική έκδοση αδείας. 3. Κανείς εκτός από την Δ.Ε.Υ.Α.Β. δεν μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία στα έργα αποχέτευσης έξω από την ρυμοτομική γραμμή, χωρίς γραπτή άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Β.. 4. Οι επισκευές και συντήρηση των εξωτερικών διακλαδώσεων καθώς και των αγωγών του δικτύου γίνονται από την Δ.Ε.Υ.Α.Β. με δικές της δαπάνες, εκτός από την περίπτωση που οφείλονται σε κακή χρήση του δικτύου από τους ιδιοκτήτες, οπότε χρεώνεται σε βάρος τους η σχετική δαπάνη και περιλαμβάνεται στον επόμενο λογαριασμό ύδατος. 5. Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων μέχρι του φρεατίου προσαρμογής (μη περιλαμβανομένου του φρεατίου αλλά μόνο της προσαρμογής σ' αυτό) κατασκευάζεται με φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύμφωνα με τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισμό Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και τις οδηγίες της Δ.Ε.Υ.Α.Β.. Διευκρινίζεται ότι : α) Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βόθροι στεγανοί ή απορροφητικοί μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και της εξωτερικής διακλάδωσης. β) Για την σύνδεση ακινήτου με το οριστικό δίκτυο, πρέπει να υπάρχει στο ακίνητο αυτόματη και χειροκίνητη δικλείδα ασφαλείας. Η δικλείδα αυτή πρέπει να τοποθετείται και να συντηρείται με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου και να βρίσκεται σε κατάλληλη θέση μέσα στο ακίνητο, για να μπορούν να την ελέγχουν, όταν χρειασθεί, τα αρμόδια όργανα της Δ.Ε.Υ.Α.Β.. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο μόνος υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί να γίνουν στο ακίνητό του ή αλλού από έλλειψη ή κακή λειτουργία της δικλείδας ασφαλείας. 6. Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης πρέπει να συνδέονται με το τελικό οριζόντιο δίκτυο του ακινήτου πριν από την δικλείδα ασφαλείας και τον μηχανοσίφωνα. 6

24 7. Στα εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, βιοτεχνίες τροφίμων και γενικά σε όσες εγκαταστάσεις η Τ. Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. κρίνει απαραίτητο, θα τοποθετείται πριν από τη δικλείδα ασφαλείας και λιποσυλέκτης. 8. Σε περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης δεν εφαρμόσει όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους (5), (6) και (7), η Δ.Ε.Υ.Α.Β. εκτός από τυχόν άλλες αξιώσεις της, μπορεί να διακόπτει την παροχή του νερού. Άρθρο 4ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ 1. Όλα τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σ' ένα οικόπεδο αποτελούν ένα σύνολο και εξυπηρετούνται με μία εξωτερική διακλάδωση ακαθάρτων. 2. Κατ' εξαίρεση από την προηγούμενη παράγραφο επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων, από μία, εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων, όταν πρόκειται : α) Για συνοικισμό από μικρές οικίες που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη. β) Για πολύ μεγάλα κτίρια γ) Για ανεξάρτητα κτίρια που βρίσκονται στο ίδιο οικόπεδο, αλλά με τρόπο που να επιτρέπουν την διαίρεση του οικοπέδου σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες που να πληρούν τους όρους του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Γ.Ο.Κ.) από άποψη αρτιότητας κ.λ.π. δ) Για ακίνητα εξ αδιαιρέτου που κατά το χρόνο της σχετικής αίτησης σύνδεσης που έχουν διαιρεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 1024 της 10/15 Νοεμβρίου 1971 "περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίων οικοπέδων" (ΦΕΚ 232/Α) ή που τα κτίρια που βρίσκονται σ' αυτά διαπιστώνεται ότι είναι λειτουργικά ανεξάρτητα. 3. Αν σ' ένα ακίνητο υπάρχουν οικιακά λύματα και βιομηχανικά ή άλλα απόβλητα, τότε για κάθε είδος αποχετευομένων υγρών πρέπει να υπάρχει χωριστό εσωτερικό δίκτυο και αν η Δ.Ε.Υ.Α.Β. το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να επιβάλλει την κατασκευή αναλόγων - χωριστών - εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων ελέγχου. 4. Για ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόμους, στους οποίους υπάρχουν αγωγοί του οριστικού δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού αυτού, η σύνδεση πρέπει να γίνει με τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο, μετά από σχετική διαπίστωση της αρμόδιας υπηρεσίας κατά περίπτωση. 7

25 5. Αν ένα οικόπεδο διαιρεθεί σε περισσότερα, άρτια και οικοδομήσιμα, κατά το Γ.Ο.Κ., το κάθε ένα πρέπει να αποκτήσει χωριστή εξωτερική διακλάδωση, ανεξάρτητα των παρακειμένων του, έστω και αν τα νέα οικόπεδα εξακολουθούν να ανήκουν στον ίδιο κύριο. Άρθρο 5ο ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΧΩΡΩΝ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 1. Αν υπόγειοι ή άλλοι χώροι, βρίσκονται τόσο χαμηλά, που να μην μπορούν να αποχετευτούν με φυσική ροή προς τον οριστικό αγωγό του δρόμου πρέπει να προβλέπεται μηχανική ανύψωση των αποχετευομένων υγρών (άντληση), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παραγράφους 13 και 14 του μέρους ΧΙ του κανονισμού εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. (Β.Δ. της 13/5-23/6/1936 ΦΕΚ Α 270). Η σχετική συνολική δαπάνη για την μηχανική ανύψωση, βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. 2. Για την αποχέτευση τέτοιων χώρων ισχύει ανάλογα η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 5 του παρόντος. Άρθρο 6ο ΑΠΟΧΕΤΕΥΟΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 1. Με την εγκατάσταση αποχέτευσης των ακινήτων πρέπει να αποχετεύονται υποχρεωτικά τα νερά των αποχωρητηρίων και γενικά της οικιακής χρήσης, αν η αποχέτευση τους δεν απαγορεύεται από τις επόμενες διατάξεις και κάθε άλλη ρευστή ακαθαρσία, που κρίνεται κατάλληλη για αποχέτευση από την Δ.Ε.Υ.Α.Β. αρκετά διαλυμένη για να παρασύρεται τελείως. 2. Απαγορεύεται γενικά η αποχέτευση ή με άλλο τρόπο διοχέτευση στα δίκτυα αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β. των ακολούθων ουσιών : α) Υγρών κ.λ.π. που προέρχονται γενικά από βόθρους, στεγανούς ή απορροφητικούς. Αυτά πρέπει να απομακρύνονται με βυτιοφόρα. β) Κάθε είδους υλικών που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς, όπως απορρίμματα μαγειρείων, σκουπίδια, άμμος, στάχτη, κουρέλια κ.α. γ) Εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών που μπορούν να κάνουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δημιουργήσουν κίνδυνο για την ζωή του προσωπικού 8

26 συντήρησης. δ) Αερίων ή ατμών. Απαγορεύεται ειδικά η σύνδεση αγωγών που διοχετεύουν ατμούς κατευθείαν στο δίκτυο αποχέτευσης. ε) Νερών αποχέτευσης που παράγουν δηλητηριώδη αέρια ή που μπορούν λόγω της περιεκτικότητας τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κ.λ.π. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών αποχέτευσης. στ) Νερών αποχέτευσης που μπορούν να δυσκολέψουν την λειτουργία των αγωγών, όπως αυτά που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς καθώς και χρωματισμένα νερά αποχέτευσης εφόσον κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. πρόκειται για σημαντικές ποσότητες. ζ) Νερών αποχέτευσης με μεγάλη περιεκτικότητα, κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. σε λίπη και έλαια. η) Νερών αποχέτευσης με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40 Κελσίου. θ) Νερών γενικά και υγρών που δεν πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές που ισχύουν κάθε φορά για την κατασκευή των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης. ι) Νερών και υγρών με ουσίες που μπορεί να έχουν βλαπτικές επιδράσεις στην λειτουργία των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων. 3. Όσον αφορά τα λύματα και ακάθαρτα νερά από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, γκαράζ, στάβλους κ.λ.π. για να μπουν στο δίκτυο και να επεξεργαστούν στην μονάδα βιολογικού καθαρισμού, πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. για αυτού του είδους τα απόβλητα θα έχει σαν οδηγό τον παρακάτω πίνακα χαρακτηριστικών σαν προϋποθέσεων ώστε να τα δεχθεί στο δίκτυο της. Α. Απαγορεύεται η παρουσία μέσα στα απόβλητα των ακολούθων ουσιών: α) Υγρών με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40 C συμπεριλαμβανομένων και των νερών ψύξης. β) Ουσιών που έχουν σημείο ανάφλεξης ίσο ή μικρότερο των 30 C. γ) Υγρών που έχουν PH μικρότερο του 6 ή μεγαλύτερο του 9. δ) Κολλωδών ουσιών που διογκώνονται όταν έρθουν σε επαφή με το νερό. Β. Ανώτατα επιτρεπτά όρια βιομηχανικών αποβλήτων πριν την είσοδο τους στο δίκτυο αποχέτευσης. 1) Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο BOD5 500 ΡΡΜ. 2) ΒOD μετά δίωρη καθίζηση 350 ΡΡΜ. 3) Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο 700 ΡΡΜ. 9

27 4) Αιωρούμενα στερεά 350 ΡΡΜ. 5) Καθιζάνοντα στερεά 10 ΡΡΜ. 6) Συνολικά στερεά από εξάτμιση 1000 ΡΡΜ. 7) Συνολικά διαλελυμένα στερεά 1500 ΡΡΜ. 8) Θειικά (σαν -SO -2) 350 ΡΡΜ 9) Διαλυτά θειούχα (σαν S-2) 10 ΡΡ 10) Κυανιούχα και θειοκυανιούχα (σαν CN) 5 ΡΡΜ. 11) Φαινόλες 5 ΡΡΜ. 12) Απορρυπαντικά 25 ΡΡΜ. 13) Μη βιολογικά αποικοδομήσιμα απορρυπαντικά 5 ΡΡΜ. 14) Ολικό άζωτο 100 PPM. 15) Ολικός φώσφορος 15 ΡΡΜ. 16) Λίπη έλαια και επιπλέουσες ουσίες 25 ΡΡΜ. 17) Υδράργυρος ΡΡΜ. 18) Χρώμιο εξασθενές 0,01 ΡΡΜ. 19) Σίδηρος 20 ΡΡΜ. 20) Μαγγάνιο 15 ΡΡΜ. 21) Νικέλιο 5 ΡΡΜ. 22) Κάδμιο 0,1 ΡΡΜ. 23) Ψευδάργυρος 5 ΡΡΜ. 24) Χρώμιο τρισθενές 5 ΡΡΜ. 25) Χαλκός 5 ΡΡΜ. 26) Μόλυβδος 5 ΡΡΜ. 27) Χλωριόντα 300 ΡΡ 28) Φθοριόντα 20 ΡΡΜ. 29) Άργυρος 5 ΡΡΜ. 30) Αρσενικό 5 ΡΡΜ. 31) Σύνολο των (17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30) 10 ΡΡΜ. Εάν προβλέπεται να υπάρχουν άλλες ουσίες πέρα από τις ανωτέρω η Δ.Ε.Υ.Α.Β. ορίζει εκάστοτε τα ανώτατα επιτρεπτά όρια των ουσιών αυτών. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορεί να δεχθεί λήμματα με χαρακτηριστικά που θα παρουσιάζουν μικρές σχετικά αποκλίσεις από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, με απόφαση του Δ.Σ. μετά από εισήγηση της Τ.Υ. Τα λήμματα και ακάθαρτα νερά από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, συνεργεία αυτοκινήτων, στάβλους κ.λ.π. για να αποκτήσουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και να γίνουν αποδεκτά στο δίκτυο αποχέτευσης πρέπει να υποστούν προεπεξεργασία με διάφορες επιστημονικές μεθόδους. 10

28 Στις παραπάνω περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος συντάσσει πλήρη μελέτη των απαιτούμενων εγκαταστάσεων προεπεξεργασίας και έκθεση λειτουργίας αυτών και τις υποβάλλει στην Δ.Ε.Υ.Α.Β. για έγκριση, η οποία δίδεται και αφορά μόνο την ασφάλεια του δικτύου υπονόμων και γενικά των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Β.. Εάν διαπιστωθεί στο εξής ότι τα μέτρα που πάρθηκαν και οι διατάξεις, που προβλέφθηκαν είναι ανεπαρκείς, παρά την χορηγηθείσα έγκριση, ο ιδιοκτήτης προβαίνει αμέσως στις αναγκαίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις και την άμεση εκτέλεση αυτών. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να διακόπτει την σύνδεση της αποχέτευσης και την παροχή του νερού. 4. Τα βρόχινα νερά που προέρχονται από τις αυλές, τις βεράντες, τις σκεπές των οικοδομών όταν αποχετεύονται σε αγωγό πρέπει να συγκεντρώνονται κατάλληλα πριν από την σύνδεση τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού αυτού. 5. Για την αποχέτευση των υπόγειων εδαφικών νερών στους υπονόμους απαιτείται ειδική άδεια από την Δ.Ε.Υ.Α.Β.. Τα νερά αυτά πρέπει κατά κανόνα να αποχετεύονται στους υπονόμους όμβριων νερών, οι δε σχετικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να παρεμποδίζεται με ασφάλεια η εισροή των υπερυψωμένων νερών υπονόμου μέσα στο υπέδαφος. 6. Σε περίπτωση που εισέρχονται στο δίκτυο υπονόμων, παρά τις προβλέψεις, επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες (π.χ. από διαρροή δεξαμενών ειδικών υγρών) ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προβεί στην λήψη των κατάλληλων μέτρων για την διακοπή της αποχέτευσης τέτοιων υγρών, την έγκαιρη αφαίρεσή τους από τους αγωγούς εάν αυτό είναι δυνατόν και την άμεση ειδοποίηση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. Σε αντίθετη περίπτωση η Δ.Ε.Υ.Α.Β. έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού και αποχέτευσης. Ταυτόχρονα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πρόστιμο που επιβάλλεται και στους αυθαίρετα συνδεδεμένους με το δίκτυο (άρθρο 12 παρ. 2). Άρθρο 7ο ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ 1. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για οποιονδήποτε σκοπό υγρών, από οπουδήποτε κι αν προέρχονται και ρέουν, μέσα σε διευθετημένους χείμαρρους ή ρέματα ή αγωγούς γενικά όμβριων ή ακαθάρτων νερών, χωρίς προηγούμενη άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Β.. 11

29 2. Όσες άδειες έχουν χορηγηθεί, από οποιαδήποτε αρχή για την χρησιμοποίηση των υγρών της προηγούμενης παραγράφου, καταργούνται με την ισχύ του κανονισμού αυτού. Άρθρο 8ο ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1. Μετά την σύνδεση των ακινήτων με τους αγωγούς αποχέτευσης του οριστικού δικτύου, οι κύριοι των ακινήτων κατεδαφίζουν και αχρηστεύουν, με φροντίδα και δαπάνη τους, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης, όπως βόθρους ακαθάρτων και όμβριων νερών, παλιές σωληνώσεις αποχέτευσης προς τους αγωγούς που καταργήθηκαν κ.λ.π. μέσα σε προθεσμία που τάσσει η Δ.Ε.Υ.Α.Β., η οποία στη συνέχεια κάνει τον σχετικό έλεγχο. Αν ο κύριος του ακινήτου αρνείται να εφαρμόσει την παραπάνω διάταξη η Δ.Ε.Υ.Α.Β. μπορεί να διακόψει την παροχή νερού και την σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης. 2. Για να αχρηστευθούν οι βόθροι, άσχετα αν κατεδαφιστούν ή όχι, πρέπει να κενωθούν τελείως και το περιεχόμενο τους να απομακρυνθεί. Μετά την εκκένωση οι βόθροι πρέπει να πληρωθούν με καθαρά, κατάλληλα υλικά. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης. Άρθρο 9ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Ο έλεγχος των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από την Δ.Ε.Υ.Α.Β. με αυτοψία ακόμα και μέσα στις ιδιοκτησίες κάθε κατηγορίας. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. προβαίνει, αν κρίνει απαραίτητο, σε εκσκαφές, κατεδαφίσεις ή χημικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται και υποδεικνύει στον κύριο του ακινήτου, ανεξάρτητα από την κατηγορία της ιδιοκτησίας, κάθε αναγκαία συμπληρωματική εργασία για την ασφαλή λειτουργία και χρήση του δικτύου αποχέτευσης. 2. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη φρεατίου ελέγχου του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης σε όλες τις οικοδομές, που συνδέονται με το δίκτυο αποχέτευσης. 3. Αν διαπιστωθεί κακή λειτουργία της εγκατάστασης αποχέτευσης, είτε γιατί ο κύριος του ακινήτου δεν συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού και τις τεχνικές υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων της Δ.Ε.Υ.Α.Β., είτε γιατί διοχετεύει στο δίκτυο αποχέτευσης απαγορευμένες ουσίες, η Δ.Ε.Υ.Α.Β. του 12

30 τάσσει προθεσμία για να τακτοποιήσει τις ανωμαλίες αυτές και να κάνει τις συμπληρωματικές αναγκαίες εργασίες, κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Β.. Αν και πάλι δεν συμμορφωθεί, τότε η Δ.Ε.Υ.Α.Β. κάνει τις απαιτούμενες εργασίες με δικά της συνεργεία, για λογαριασμό του ιδιοκτήτη και τον χρεώνει με την σχετική δαπάνη. Αν ο παραβάτης αρνηθεί να καταβάλλει την πραγματοποιηθείσα δαπάνη, η Δ.Ε.Υ.Α.Β. προβαίνει στην διακοπή της παροχής νερού και σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την είσπραξη της. 4. Ζημιές που προξενούνται από οποιονδήποτε, στο δίκτυο αποχέτευσης και στις εξωτερικές διακλαδώσεις, επισκευάζονται μόνο από την Δ.Ε.Υ.Α.Β. και η δαπάνη χρεώνεται σε αυτόν που προξένησε την ζημιά. 5. Πριν από κάθε σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης η Δ.Ε.Υ.Α.Β. έχει το δικαίωμα να κάνει έλεγχο στην εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ακινήτου, για να διαπιστώσει την καλή και ασφαλή λειτουργία της. Σε περίπτωση, που εγκατάσταση είναι ελαττωματική, η Δ.Ε.Υ.Α.Β. δεν πραγματοποιεί την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης μέχρι την επισκευή ή τροποποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου. Αν κριθεί απαραίτητη η μετατόπιση ή τροποποίηση των σωλήνων αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β., ο κύριος του ακινήτου επιβαρύνεται με την σχετική δαπάνη. Άρθρο 10ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ Α. Κατοικίες κατασκευασμένες και σε χρήση. 1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. με ανακοίνωση στον τοπικό τύπο και με ατομικές προσκλήσεις καλεί τους ιδιοκτήτες που τα ακίνητα τους πρόκειται να συνδέσει με το δίκτυο και τους ορίζει προθεσμία για να υποβάλλουν αίτηση για σύνδεση. 2. Οι ιδιοκτήτες μέσα στην παραπάνω προθεσμία είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν στη Δ.Ε.Υ.Α.Β. : α) αίτηση για σύνδεση, β) δήλωση των στοιχείων του ακινήτου που θα περιλαμβάνει : οικοδομικό τετράγωνο, και θέση του οικοπέδου σ' αυτό, σχέδια του οικοπέδου και κατόψεις των ορόφων όπου υπάρχουν ή σκαριφήματα αυτών, οδό, πλάτος οδού, αριθμό, αριθμό ορόφων, αριθμό διαμερισμάτων, αριθμούς υδρομέτρων, προτεινόμενο σημείο αποχέτευσης, συνολική επιφάνεια όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 11, πλήρη στοιχεία ιδιοκτητών με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας και γενικά οποιοδήποτε 13

31 άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο η Δ.Ε.Υ.Α.Β., και γ) δήλωση αποδοχής των όρων του κανονισμού αυτού. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. έχει το δικαίωμα ελέγχου όλων των δηλουμένων στοιχείων, και οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να διευκολύνουν τον έλεγχο αυτό. 3. Όταν πρόκειται για πολυκατοικίες τα έντυπα αυτά υποβάλλουν ένας από τους ιδιοκτήτες, ή ο διαχειριστής της πολυκατοικίας. Β. Κατοικίες που κατασκευάζονται. Στην περίπτωση αυτή οι ιδιοκτήτες, εκτός από τα παραπάνω, υποβάλλουν υποχρεωτικά μια σειρά σχέδια με κατόψεις, τα διαγράμματα κάλυψης, το απόσπασμα του σχεδίου πόλης με το οικοδομικό τετράγωνο και την θέση ιδιοκτησίας. Εάν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων των παραπάνω περιπτώσεων καθυστερούν ή αρνούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά η Δ.Ε.Υ.Α.Β. θα διακόπτει την παροχή νερού των ακινήτων. Γ. Μελλοντικές κατοικίες. Για την έκδοση νέας αδείας οικοδομής σε δρόμο που υπάρχει οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νερών αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Β. χρειάζεται βεβαίωση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. ότι τακτοποίησε τις υποχρεώσεις του ως προς το τέλος σύνδεσης του ακινήτου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 11 του Κανονισμού αυτού. Επίσης η σύνδεση κάθε νέου ακινήτου που βρίσκεται σε δρόμο με κατασκευασμένο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νερών, με το δίκτυο αποχέτευσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή νερού στο ακίνητο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της αδείας είναι τα ίδια με την Β περίπτωση. Δ. Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Εργαστήρια, Γκαράζ, Νοσοκομεία, στάβλοι κ.λ.π. Στην περίπτωση αυτή εκτός από τα παραπάνω απαιτείται και η υποβολή δήλωσης με την ημερήσια ποσότητα των αποβλήτων και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά (PH, BOD, COD, θερμοκρασία κ.λ.π.). Αν η Δ.Ε.Υ.Α.Β. αποφασίσει ότι δεν μπορεί να δεχτεί τα απόβλητα αυτά ανεπεξέργαστα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει μελέτη επεξεργασίας, τέτοια ώστε η ποιότητα των αποβλήτων να είναι αυτή που ορίζεται στο άρθρο 6. Σ' όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αφού κριθεί ότι το ακίνητο μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο, υπολογίζονται τα τέλη, καθορίζονται οι δόσεις, ο ιδιοκτήτης καταβάλλει την πρώτη δόση και η Δ.Ε.Υ.Α.Β. ορίζει προθεσμία για την διαμόρφωση και κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης. Μετά την 14

32 προθεσμία αυτή ή και νωρίτερα, αν ετοιμασθεί το εσωτερικό δίκτυο η Δ.Ε.Υ.Α.Β. κατασκευάζει την εξωτερική διακλάδωση και πραγματοποιεί την σύνδεση. Σε περίπτωση που στο ακίνητο υπάρχουν και πρέπει να αποχετευτούν χαμηλοί χώροι όπως αναφέρονται στο 5ο άρθρο, τότε ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλλει πλήρη υδραυλική μελέτη. Άρθρο 11ο ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ Για την λειτουργία και συντήρηση του οριστικού δικτύου όπως αυτό ορίζεται στο 1ο άρθρο, καθώς και για την κάλυψη των υποχρεώσεων που ανέλαβε η Επιχείρηση για την κατασκευή του, σύμφωνα με τον Ν.1069/80 εκτός από τα ειδικά τέλη του 80% και του 3% επιβάλλονται τα παρακάτω τέλη και δαπάνες : 1) Δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων. Είναι ανταποδοτικό τέλος και καθορίζεται με απολογισμό των γενομένων εργασιών. 2) Τέλος χρήσης υπονόμων. Το τέλος αυτό χρεώνεται ανά Μ3 νερού που καταναλώνεται και το ύψος του καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.. Το τέλος χρήσης υπονόμων επιβάλλεται ένα μήνα μετά την έκδοση άδειας σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο και καλύπτει ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης του οριστικού δικτύου. 3) Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων καλύπτει μέρος της αξίας του κατασκευαζόμενου δικτύου αποχέτευσης και υπολογίζεται με βάση την συνολική επιφάνεια του κτίσματος και εκφράζεται ανά Μ2 επιφάνειας. Το ανωτέρω τέλος είναι ανεξάρτητο του μήκους της πρόσοψης του ακινήτου επί ενός ή περισσοτέρων δρόμων. Συνολική επιφάνεια ενός κτίσματος ορίζουμε το άθροισμα των επιφανειών που συμμετέχουν στον υπολογισμό της δόμησης και των επιφανειών χώρων που δεν συμμετέχουν στον υπολογισμό αυτό, αλλά οι χώροι αυτοί λειτουργούν σαν χώροι κυρίας χρήσεως. 4) Ειδικά για ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα ή επικαρπία σε Ιερούς Ναούς, Νοσοκομεία, Σχολεία, Μουσεία και λοιπά κοινωφελή ιδρύματα που δεν 15

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο κανονισµός αυτός περιλαµβάνει τους όρους λειτουργίας του δικτύου αποχετεύσεως της περιοχής αρµοδιότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθ. Αποφ 12/2011 Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Ύδρευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών κανονισμός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης και καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού 1. Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της περιοχής Λαμίας, αρμοδιότητας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαμίας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της περιοχής Λαμίας, αρμοδιότητας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαμίας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της περιοχής Λαμίας, αρμοδιότητας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαμίας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 846 6 Μαΐου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 846 6 Μαΐου 2009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 846 6 Μαΐου 2009 1 Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού. 1. Ο κανονισμός αυτός αντικαθιστά τον εγκεκριμένο με το π.δ. 6/1986 κανονισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 459/2014 Περίληψη Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθ. Αποφ 13/2011 Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Άρδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Αποχέτευσης

Κανονισμός Αποχέτευσης Κανονισμός Αποχέτευσης ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΡ0Χ-Ζ2Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 924/22.2.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ για την Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Υδρευσης ήµου Αµφίπολης

Κανονισµός Υδρευσης ήµου Αµφίπολης Κανονισµός Υδρευσης ήµου Αµφίπολης Άρθρο 1: Αντικείµενο Κανονισµού Ο Κανονισµός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το δηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. αν και προσκλήθηκαν νόµιµα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. αν και προσκλήθηκαν νόµιµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 18/2014 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αµφίκλειας - Ελάτειας Αρ. Απόφασης : 202/2014 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 448/2014 Περίληψη Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 18/20-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 192/2012 Θέμα:«Καταβολή δαπανών που έχουν σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 66/2012 Θέμα:«Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης» Στη Θέρμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 2/205 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 20/205 Περίληψη Απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ύδρευσης. Άρθρο 2 Γενικοί Όροι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ύδρευσης. Άρθρο 2 Γενικοί Όροι ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ύδρευσης Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης στα διοικητικά όρια του Δήμου Δελφών. Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Ι) Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.Άρθρο 1 º : Αντικείμενο του Κανονισμού. 2.Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Λ Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ e-mail: info@dimoschalkis.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΧΑΛΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΩ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. αποχέτευσης των ακαθάρτων υδάτιι.iν μέσα dτα.διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου και οι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. αποχέτευσης των ακαθάρτων υδάτιι.iν μέσα dτα.διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου και οι \. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού 1. Ο κανονισμός.αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας και συν:rήρήσης του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 7/2004 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κ. Νευροκοπίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 7/2004 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κ. Νευροκοπίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 7/2004 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κ. Νευροκοπίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 90/2004 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Αποχέτευσης. Στο Κ. Νευροκόπι,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΛΨ-Χ4Ρ Αριθμ. Απόφασης 72/2014 ΠΕΡΙ : Κανονισμός λειτουργίας και Καθορισμός Τελών, δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ' αρ. 15 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιχ/σης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Σητείας.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ' αρ. 15 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιχ/σης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Σητείας. Πρακτ.15o ----------------- Αποφ. 220 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ' αρ. 15 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιχ/σης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Σητείας. Αρ. Απόφ. 220 Περίληψη : Έγκριση Τιμολογιακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ιανουάριος 2015 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 29.03.2013 Αρ. Πρωτ. : 4424 Προς ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Χ. Κωστούλα 2421075128 2421075135 ΗΜΟ ΒΟΛΟΥ κ. ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11.05.2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθμ. αποφ.: 296/ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθμ. αποφ.: 296/ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθμ. αποφ.: 296/ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 14 /2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2012. Σημειώσεις:

Ιούλιος 2012. Σημειώσεις: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ Σημειώσεις: Ιούλιος 2012 1. Το παρόν κείμενο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ αριθμόν Απόφασης 102/2012 (28-06-2012) του Δημοτικού Συμβουλίου Πρεσπών

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 58/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ταχ. δ/ση: τηλ.: e- mail: http://

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ταχ. δ/ση: τηλ.: e- mail: http:// Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ταχ. δ/ση: τηλ.: e- mail: http:// Γιάν. Κρανιδιώτη, ΚΡΑΝΙΔΙ, 21300 27540 29099, fax.: 27540 29199 dkranid@otenet.gr, www.deyaer.wordpress.com Κ ρ α ν ί δ ι,.... -.... -

Διαβάστε περισσότερα

1-2 0 m 0, 1 0 / m 3, 2 1-3 0 m 0, 4 6 / m 3, 3 1-6 0 m 0, 4 8 / m 3,

1-2 0 m 0, 1 0 / m 3, 2 1-3 0 m 0, 4 6 / m 3, 3 1-6 0 m 0, 4 8 / m 3, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της µε αριθ. 4 Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας. Αριθµός απόφασης 2 2 / 2 0 1 2 ΘΕΜΑ: Καθορισµός τιµολογίου, τελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45

ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/16-06-2014 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45 Αριθµ. Απόφ. 75/2014 Θέµα: «Ρύθµιση οφειλών σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α.Θ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α.Θ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α.Θ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α Α 45ΒΧΩΡΣ-Υ99 Άρθρο 1 Αντικείµενο του Κανονισµού Αντικείµενο του Κανονισµού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κουντουριώτη 1-Λαύριο Τ.Κ. 19500, Τηλ. 22920 22109, Fax 22920 22413, e-mail:deyatil@in.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση κανονισµού λειτουργίας δικτύων αποχέτευσης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 3/2004 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 40/2004 Στην Κοζάνη σήµερα 17/3/2004 ηµέρα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολογιακή Πολιτικής της ΔΕΥΑΣ έτους 2013.

Τιμολογιακή Πολιτικής της ΔΕΥΑΣ έτους 2013. Αποφαση Δ.Σ 33/2013 Τιμολογιακή Πολιτικής της ΔΕΥΑΣ έτους 2013. Καθορίσμος τέλων Ύδρευσης σε όσους κάνουν χρήση νερού, βάση υδρομετρητή και που οι ιδιοκτησίες τους βρίσκονται: 1) α) Εντός ορίων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Γ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ. ιαδικασία και Όροι σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης

Γ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ. ιαδικασία και Όροι σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΥΑΚ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Ι) Α.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.Άρθρο 1 º : Αντικείµενο του Κανονισµού 2.Άρθρο 2 º : i)γενικοί Όροι ii) Βασικές έννοιες Β.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Διαμόρφωση Νοέμβριος 2012 Πρότυπα κανονισμών

Τελική Διαμόρφωση Νοέμβριος 2012 Πρότυπα κανονισμών ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Τελική Διαμόρφωση Νοέμβριος 2012 Πρότυπα κανονισμών Για την Τεχνική Υπηρεσία Κατσουπάκης Αναστάσιος Κουρουμπλής Νικόλαος Παπαγιάννης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η

1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η 1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η [Πληκτρολογήστε κείμενο] ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 173/2014 Λήψη απόφασης για καθορισμό επιβολής τελών ύδρευσης αναδρομικά για το έτος 2013. Παρόντες Απόντες

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 173/2014 Λήψη απόφασης για καθορισμό επιβολής τελών ύδρευσης αναδρομικά για το έτος 2013. Παρόντες Απόντες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.09/08-04-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. Εισαγωγή...σελ. 3 2. Άρθρο 1 ο Αιτήσεις νέων συνδέσεων απαιτούμενα δικαιολογητικά...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00

Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 1 1 Π ε ρ ί λ η ψ η Αναπροσαρμογή τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Κανονισμού Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας

Σχέδιο Κανονισμού Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Σχέδιο Κανονισμού Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας Οκτώβριος,2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...1 1.1 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 4 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2015

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Ι) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Βυτίνας, στις 1 του μηνός Απριλίου 2011, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου

Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΕΥΑ Χερσονήσου Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΜΑΛΙΑ, εκέµβρης 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ της περιοχής αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο του Κανονισμού... 1 Άρθρο 2 ο Γενικοί Όροι Βασικές Έννοιες...1,2,3 Άρθρο 3 ο Διαδικασία σύνδεσης Τέλος Σύνδεσης...3,4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 377 /2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 377 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 377 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 21/18-10-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περί επιβολής και καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 4/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 64/2015 Περίληψη Έγκριση της με αριθμού 13/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 3/17-2-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010 Αριθ. Πρωτ. : 1580 ΠΡΟΣ:... 2. ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμός Απόφασης 35/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμός Απόφασης 35/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμός Απόφασης 35/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 11/18-11-2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Αριθμός Απόφασης 122/2013 Θέμα 4 ο : Μείωση τέλους εκκένωσης βόθρων (Τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 31/2016 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 31/2016 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αρ.πρωτ.: ***/07.11.2016 Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 6 Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Ηλεκτρ.Ταχυδ.: Ιστοσελίδα: 27200

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΨΚ-51Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 3 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου ΥΠΕΧΩ Ε ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Ι. Γενικά Με την τροπολογία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 30/30-11-2012 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 375/2012 Περίληψη Διόρθωση των βεβαιωτικών καταλόγων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ.01/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Εμ. Παππά. (Αριθμ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ.01/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Εμ. Παππά. (Αριθμ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ.01/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Εμ. Παππά. (Αριθμ. Απόφασης 01/2014 ΘΕΜΑ: Κανονισμός λειτουργίας δικτύου αποχέτευσης Δήμου Εμμ. Παππά.

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ταχ. δ/ση: τηλ.: fax.: e-mail: http://

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ταχ. δ/ση: τηλ.: fax.: e-mail: http:// Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ταχ. δ/ση: τηλ.: fax.: e-mail: http:// ΚΡΑΝΙΔΙ, 21300 27540 22945 27540 23391 dkranid@otenet.gr, deyaer.wordpress.com Κ ρ α ν ί δ ι,.... -.... - 2 0 1 Α ρ. Π ρ ω τ :..........

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΒΟΛΖΛ-8ΝΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΒΟΛΖΛ-8ΝΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 11/31-07-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 117/2013 Θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμό 49/2011 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009 Περίληψη Ρύθμιση οφειλών ( από δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κ.λ.π. ) σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 5/12-3-2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 92/2014 Περίληψη [Επιλογή υποτρόφων από τα έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Από το πρακτικό 1/22-1-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 9 / 2 0 1 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 9 / 2 0 1 3 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 3 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 2013. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 9 / 2 0 1 3 Σήμερα την 18η του

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 Από το πρακτικό 2 25-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 25 του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ «ΦΕΡΡΑΧ Χας ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ»- «ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ Η» Λήψη απόφασης περί εκµισθώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΡ4-3ΥΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΡ4-3ΥΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ορθή ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/30 Ιαν.2012 Από το πρακτικό 1/30-1-2012 συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 14 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11: 00 π.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση νέου Κανονισµού Ύδρευσης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 7/2006 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 67/2006 Στην Κοζάνη σήµερα 31/3/2006 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ηµεροµηνία:29/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Πληροφ. : Τηλ. : 210 25 89 917

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-11-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 431 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Βρούτσης, Μ. Ρούσσος και Κ. Στρογγύλης

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Βρούτσης, Μ. Ρούσσος και Κ. Στρογγύλης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 16/2/2015 με αριθμ. 3 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ Πίνακας περιεχοµένων Άρθρο 1 - Ορισµός... 4 Άρθρο 2 - Παροχή πόσιµου νερού... 4 Άρθρο 3 - Αγωγοί... 4 Άρθρο 4 - Παροχές... 4 Άρθρο 5 Θέση παροχών... 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θεσπίστηκε από την Πολιτεία, με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 234 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Πίνακες) Απόσπασμα από το πρακτικό της 31-07-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Έκθεση Εσόδων Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

η μελέτη για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τανάγρας». Στη συνέχεια η τεχνική υπηρεσία μας διαβίβασε την αριθμ.

η μελέτη για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τανάγρας». Στη συνέχεια η τεχνική υπηρεσία μας διαβίβασε την αριθμ. ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22343/26-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 652 Από το πρακτικό 38 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Το σύστημα που απομακρύνει τα ακάθαρτα νερά από το περιβάλλον που ζει και εργάζεται ο άνθρωπος και τα διαθέτει τελικά, με τρόπο υγιεινό και

Διαβάστε περισσότερα