ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κουντουριώτη 1-Λαύριο Τ.Κ , Τηλ , Fax , ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΥΡΙΟ 2006

2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο και σκοποί του παρόντος κανονισμού Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 1

3 (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.). Σκοποί του παρόντος κανονισμού είναι: H προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των πολιτών. Η προστασία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων για την καλή, ασφαλή και οικονομική λειτουργία και συντήρησή του. Η ρύθμιση των σχέσεων Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. και πολίτη-χρήστη των υπηρεσιών της. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι υποχρεωτικές και αφορούν όλους όσους χρησιμοποιούν το δίκτυο αποχέτευσης. Αφορά επίσης όλα τα επιμέρους στοιχεία του δικτύου (εξωτερικές διακλαδώσεις, φρεάτια, αγωγούς, κ.λπ.) Άρθρο 2 ο Υποχρεώσεις - Ακίνητα που υποχρεωτικά συνδέονται με τα δίκτυα. 1. Όποιος θα συνδεθεί με τα δίκτυα αποχέτευσης της ΔΕΥΑΤΗΛ, συμπληρώνει έντυπη δήλωση που παρέχεται από την επιχείρηση και συνυποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Με την δήλωση του αυτή αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του κανονισμού αποχέτευσης και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του Νόμου καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέσει στο μέλλον το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα νερά της βροχής των αυλών και των στεγασμένων οικοδομών, συλλέγονται κατάλληλα και αποχετεύονται υποχρεωτικά στο ρείθρο με σκοπό να οδηγούνται στο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων. Αν τα όμβρια οδηγούνται στο δίκτυο αποχέτευσης θα επιβάλλεται πρόστιμο τουλάχιστον 100 ευρώ, που θα χρεώνεται στο λογαριασμό αποχέτευσης του ακινήτου. 2. Τα λύματα των κτιρίων αποχετεύονται υποχρεωτικά στο δίκτυο ακάθαρτων. Οι υπάρχοντες βόθροι καταργούνται (όπου υπάρχει δίκτυο αποχ/σης). 3. Η προς τα δίκτυα αποχέτευση είναι υποχρεωτική και για τα ακίνητα επί ιδιωτικών δρόμων, διόδων στοών που συγκοινωνούν με δρόμους στους οποίους υπάρχει υπόνομος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η αποχέτευση του ακινήτου είναι δυνατή μόνο μέσω γειτονικού ακινήτου, εφόσον είναι δυνατό να εξασφαλιστεί νόμιμα η διέλευση και η λειτουργία των αγωγών αποχέτευσης. Άρθρο 3 ο Εξωτερικές Διακλαδώσεις - Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ακινήτων. 1. Εξωτερική διακλάδωση ενός ακινήτου ονομάζεται το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης ακάθαρτων νερών που περιλαμβάνει: Το φρεάτιο στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου (φρεάτιο πεζοδρομίου ή φρεάτιο προσαρμογής). Τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου (αγωγός σύνδεσης), και Τη σύνδεση του αγωγού αυτού με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου που διέρχεται μπροστά από το ακίνητο και κατά μήκος του δρόμου. Το φρεάτιο χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση της εξωτερικής διακλάδωσης.. 2. Οι εξωτερικές διακλαδώσεις κατασκευάζονται σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν. 1069/80 από τη ΔΕΥΑΤΗΛ. Κατ εξαίρεση, μπορεί η ΔΕΥΑΤΗΛ να αναθέτει την κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων στους ιδιοκτήτες των ακινήτων κατόπιν εγγράφου χορήγησης άδειας της ΔΕΥΑΤΗΛ στον ιδιοκτήτη και σύμφωνα με τις τεχνικές υποδείξεις της. 3. Οι επισκευές και η συντήρηση των εξωτερικών διακλαδώσεων καθώς και των αγωγών του δικτύου, καθώς και η αντικατάσταση παλαιών και φθαρμένων δικτύων, γίνονται από τη ΔΕΥΑΤΗΛ με δικές της δαπάνες, εκτός από την περίπτωση που οφείλονται σε κακή χρήση του δικτύου από τους ιδιοκτήτες, οπότε χρεώνεται σε βάρος τους η σχετική δαπάνη. Ενδεικτικά κακή χρήση του δικτύου θεωρείται η απόρριψη Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 1

4 απαγορευμένων ουσιών ή υλικών ή ζημιά από επέμβαση στο δίκτυο. 4. Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων μέχρι το φρεάτιο προσαρμογής (το φρεάτιο είναι ευθύνη της ΔΕΥΑΤΗΛ) κατασκευάζεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (ΓΟΚ) και με φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων. Διευκρινίζεται ότι: Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βόθροι, στεγανοί ή απορροφητικοί μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και της εξωτερικής διακλάδωσης. Για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων, απαιτείται εγκατάσταση αυτόματης δικλείδας ασφαλείας. Η δικλείδα αυτή τοποθετείται και συντηρείται με φροντίδα και δαπάνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου και βρίσκεται σε κατάλληλη θέση μέσα στο ακίνητο, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός της από την ΔΕΥΑΤΗΛ. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο μόνος υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί να γίνουν στο ακίνητό του ή σε τρίτους από έλλειψη ή κακή λειτουργία της δικλείδας ασφαλείας. 5. Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης, πρέπει να συνδέονται με το τελικό οριζόντιο δίκτυο του ακινήτου πριν από τη δικλείδα ασφαλείας στη γενική παγίδα με στόμιο καθαρισμού (μηχανισίφωνας). 6. Σε περίπτωση παράβασης των όρων των προηγούμενων παραγράφων 3 έως και 3.4, η ΔΕΥΑΤΗΛ εκτός από τις τυχόν άλλες αξιώσεις της μπορεί να προβεί σε διακοπή της παροχής νερού. Άρθρο 4 ο Αριθμός εξωτερικών Διακλαδώσεων 1. Τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόμους στους οποίους υπάρχει και λειτουργεί αγωγός αποχέτευσης, θα συνδέονται με τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο κατά την κρίση της ΔΕΥΑΤΗΛ. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων με πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόμους, σε έναν όμως από τους οποίους διέρχεται ή προβλέπεται η κατασκευή αγωγού, μπορούν να ζητήσουν την κατασκευή αγωγού και στον μη προβλεπόμενο δρόμο, με δική τους επιβάρυνση. 2. Γενικά κάθε οικόπεδο αποχετεύεται από ΜΙΑ ΜΟΝΟ εξωτερική γραμμή αποχέτευσης και κάθε εξωτερική γραμμή αποχέτευσης αποχετεύει ΕΝΑ ΜΟΝΟ οικόπεδο. 3. Παρεκκλίσεις από τον παραπάνω κανόνα μπορούν να γίνουν στις εξής περιπτώσεις, μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΤΗΛ: Όταν πρόκειται για πολύ μεγάλα κτίρια ή για κτίρια στο αυτό οικόπεδο που είναι λειτουργικά ανεξάρτητα και γενικά όταν είναι τεχνικά αδύνατη η αποχέτευση ενός οικοπέδου με μία μόνο εξωτερική γραμμή αποχέτευσης (διακλάδωση). Όταν πρόκειται για όμορα οικόπεδα και είναι εφικτή κατά την κρίση της ΔΕΥΑΤΗΛ η σύνδεση δύο(2) οικοδομών σε ένα(1) φρεάτιο. Εάν ένα οικόπεδο διαιρεθεί σε περισσότερα άρτια και οικοδομήσιμα κατά τις κείμενες διατάξεις, το καθένα πρέπει να αποκτήσει χωριστή εξωτερική διακλάδωση, ανεξάρτητα των παρακειμένων του, έστω και αν τα νέα οικόπεδα εξακολουθούν να ανήκουν στον ίδιο κύριο. Άρθρο 5 ο Αποχέτευση χαμηλών χώρων 1. Η ευθύνη αποχέτευσης υπόγειων ή άλλων χαμηλών χώρων και επιφανειών ανήκει στους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Οποιεσδήποτε ευθύνες και συνέπειες από τη σύνδεση αυτή, βαρύνουν τον ιδιοκτήτη και σε καμία απολύτως περίπτωση την ΔΕΥΑΤΗΛ. 2. Εάν οι υπόγειοι χώροι, βρίσκονται τόσο χαμηλά που να μην μπορούν να αποχετευτούν με φυσική ροή προς τον οριστικό αγωγό του δρόμου, πρέπει να προβλέπεται μηχανική ανύψωση των αποχετευμένων υγρών (άντληση). 3. Μπορεί να επιτραπεί η αποχέτευσης του ακινήτου μέσα από γειτονικό οικόπεδο (άρθρο 2, παράγραφος 3, του παρόντος Κανονισμού. Άρθρο 6 ο Αποχετευόμενα υγρά Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 2

5 Απαγορεύεται η αποχέτευση των εξής ουσιών: Λυμάτων και ουσιών που προέρχονται από κάθε είδους βόθρους στεγανούς ή απορροφητικούς, οι οποίοι και καταργούνται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Ουσιών οποιασδήποτε φύσης που μπορούν να γίνουν αιτία να φράξουν οι αγωγοί (π.χ. απορριμμάτων μαγειρείων, σκουπιδιών, προϊόντων κατεδάφισης, άμμου, τέφρας, ρακών, κοπριάς ζώων, απορριμμάτων σφαγείων, απορριμμάτων κλινικών, απορριμμάτων ή λασπών συνεργείων, εργαστηρίων, βιοτεχνιών μαρμάρου κ.λ.π.) Εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να βάλουν σε κίνδυνο όσους εργάζονται σ'αυτό. Αερίων και ατμών. Η απ ευθείας σύνδεση αεραγωγών με τους υπονόμους απαγορεύεται. Νερών αποχέτευσης που εμποδίζουν ή βλάπτουν την λειτουργία των υπονόμων (π.χ. λόγω της περιεκτικότητας τους σε οξέα, αλκαλικά άλατα, πίσσα κ.λ.π.) ή αποβάλλουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια. Νερών αποχέτευσης που δυσχεραίνουν την λειτουργία των υπονόμων (π.χ. νερών αποχέτευσης που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, ιζήματα ή εναποθέσεις μέσα στους υπονόμους) καθώς και τα χρωματισμένα νερά αποχέτευσης σε άξιες λόγου, κατά την κρίση της ΔΕΥΑΤΗΛ, ποσότητες. Νερών που μπορεί να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο βλαπτικά στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού ή στο περιβάλλον. Νερών αποχέτευσης που αναδίδουν ισχυρές ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις( λόγω αποσύνθεσης, ζύμωσης κ.λ.π.). Νερών αποχέτευσης σε τόσο μεγάλη ποσότητα ώστε να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του δικτύου. Η θερμοκρασία των αποβλήτων πρέπει να είναι μικρότερη των 35 C. Δεν πρέπει τα απόβλητα να περιέχουν στερεά ακατέργαστα που μπορεί να κρατήσει εσχάρα με ανοίγματα 20 mm. Δεν πρέπει τα απόβλητα να έχουν μέσα κολλώδεις ουσίες που διογκώνονται όταν έρχονται σε επαφή με το νερό. Δεν πρέπει τα απόβλητα να περιέχουν εύφλεκτες ουσίες των οποίων τα σημεία ανάφλεξης είναι ίσα ή μικρότερα των 25 ο C. Το ΡΗ των αποβλήτων πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των τιμών 6,5 και 9. Δεν πρέπει τα απόβλητα να έχουν φυσικοχημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά με τιμές μεγαλύτερες από τις καθοριζόμενες στον πίνακα 1, που ακολουθεί, εκτός αν η ημερήσια παροχή είναι μικρότερη από 5 m 3, οπότε ύστερα από ειδική έγκριση μπορεί να επιτραπούν τιμές μέχρι το διπλάσιο. Οι τιμές του πίνακα ισχύουν για παροχές μέχρι 1000 m 3. Εάν η εκροή είναι μεγαλύτερη, τότε οι τιμές μειώνονται ανάλογα, με βάση την παροχή αυτή, ώστε το ανά ημέρα μέγεθος οποιασδήποτε ουσίας που ρυπαίνει, ναμην ξεπερνά την ποσότητα που αντιστοιχεί σε 1000 m 3 /ημέρα. Επισημαίνεται ότι το όριο των 1000 m 3 αναφέρεται μόνο στον πίνακα 1 και σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτονόητη η παροχέτευση μεγάλων παροχών, χωρίς σχετική άδεια της ΔΕΥΑΤΗΛ. Οι τιμές νοούνται σαν τιμές στιγμιαίες που αντιστοιχούν σε δείγματα που παίρνονται σε οποιαδήποτε στιγμή και άσχετα από την παροχή εκείνης της στιγμής. Σε κάθε δειγματοληψία παίρνονται τρία τουλάχιστον δείγματα. Σαν τιμή σύγκρισης προς τις τιμές του πίνακα, υπολογίζεται ο μέσος όρος των τιμών που αντιστοιχούν στα τρία δείγματα. Στερεά καθιζάνοντα σε 2 ώρες σε κώνο I MHOFF mg/lt 15 Ολικά στερεά μετά από εξάτμιση (στους 105 ο C) mg/lt 1500 Στερεά αιωρούμενα mg/lt 500 BOD 5 (βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο) mg/lt 500 COD προσδιοριζόμενα με μέθοδο διχρωμικού καλίου mg/lt 1000 Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 3

6 Αμμωνία ελεύθερη είτε ιόν αμμωνίου σαν N mg/lt 50 Φωσφορικά άλατα σαν PO 4-3 mg/lt 10 Φθοριούχα σαν F - mg/lt 10 Χλωριούχα σαν CL - mg/lt 1500 Θειούχα σαν Η 2 Ο mg/lt 20 Θειώδη σαν SO 3-2 mg/lt 10 Θεεικά σαν SO 4-2 mg/lt 300 Κυανιούχα σαν CN -1 mg/lt 3 Αρσενικό σαν As mg/lt 0,5 Βάριο σαν Ba +2 mg/lt 20 Βόριο σαν B mg/lt 4 Κάδμιο σαν Cd +2 mg/lt 0,1 Χρώμιο ΙΙΙ σαν Cr +3 mg/lt 2 Χρώμιο IV σαν Cr +6 mg/lt 0,5 Σίδηρος σαν Fe +2 και Μαγγάνιο σαν Mn +2 mg/lt 4 Υδράργυρος σαν Hg mg/lt 0,01 Νικέλιο σαν Ni +2 mg/lt 4 Μόλυβδος σαν Pb +2 mg/lt 0,2 Χαλκός σαν Cu +2 mg/lt 0,1 Αργυρος σαν Ag +1 mg/lt 0,1 Σελήνιο σαν Se +2 mg/lt 0,1 Ψευδάργυρος σαν Zn +2 mg/lt 1 Σύνολο τοξικών στοιχείων=σ(cv/lv)<3, όπου Cv και Lv οι συγκεντρώσεις και τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια. Σαν τοξικές ουσίες θεωρούνται τα ιόντα των στοιχείων:as, Cd, Cr, Hg, Pb, Cu, Se, Zn. Λίπη και Λάδια (Ζωικά και Φυτικά) mg/lt 40 Ορυκτά λάδια (Εκχυλιζόμενα με αιθέρα) mg/lt 15 Υδρογονάνθρακες mg/lt 15 Φαινόλες σαν C 6 H 5 OH mg/lt 1 Αλδεύδες σαν CH 3 CHO mg/lt 4 Μερκαπτάνες σαν S mg/lt 0,1 Διαλύτες οργανικοί (Αρωματικοί, διθειούχος άνθρακας, χλωροφόρμιο, τετραχλωριούχος άνθρακας, διχλωροαιθυλένιο, τριχλωροαιθυλένιο) Χλωριούχες ενώσεις (εντομοκτόνα, διαλύτες, πλαστικοποιητές) mg/lt 2 mg/lt 0,1 Ελεύθερο χλώριο σε Cl -1 mg/lt 5 Ενώσεις επιφανειακής δράσης περιεχόμενες στα απορρυπαντικά σαν M.O.A.S. Πίνακας 1. Ανώτατα όρια συστατικών των αποχετευόμενων υγρών. Η ΔΕΥΑΤΗΛ μπορεί επίσης να διακόψει την σύνδεση, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του δικτύου ή γενικά προβληματικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των λυμάτων, ή σοβαρός κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία ή το περιβάλλον. 2. Η ΔΕΥΑΤΗΛ μπορεί να μεταβάλλει τα πρότυπα εκπομπής σε τιμές μεγαλύτερες ή μικρότερες, αν mg/lt Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 4 10

7 κρίνει ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα από κάποιο συνδεόμενο στα δίκτυα ή στη δημόσια υγεία ή στην εγκατάσταση καθαρισμού ή στην κατάσταση του αποδέκτη ή στο περιβάλλον. 3. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις με τις οποίες έγινε η σύνδεση, επιβάλλεται πρόστιμο καθοριζόμενο από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤΗΛ (τουλάχιστον 500 ευρώ) και ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης να συμμορφωθεί μέσα σε τασσόμενη προθεσμία, μετά την πάροδο της οποίας διακόπτεται η παροχή νερού του αποχετευόμενου ακινήτου. Άρθρο 7 ο Απαγόρευση χρησιμοποίησης υγρών αποχέτευσης. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για οποιαδήποτε λόγο υγρών από οπουδήποτε και αν προέρχονται και ρέουν σε διευθετημένους χείμαρρους ή ρέματα ή αγωγούς γενικά ομβρίων ή ακαθάρτων νερών, χωρίς προηγούμενη άδεια της ΔΕΥΑΤΗΛ. Άρθρο 8 ο Κατεδάφιση και αχρήστευση παλιών εγκαταστάσεων αποχέτευσης. 1. Μετά την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακάθαρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αχρηστεύει, με φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης όπως βόθρους, παλιούς υπονόμους κ.λ.π., μέσα σε προθεσμία που τάσσει η ΔΕΥΑΤΗΛ, η οποία στη συνέχεια ελέγχει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η ΔΕΥΑΤΗΛ μπορεί να διακόψει την παροχή νερού ή/και την σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης ή/και να επιβάλλει πρόστιμο καθοριζόμενο από το Δ.Σ.της ΔΕΥΑΤΗΛ (τουλάχιστον 150 ευρώ). 2. Για να αχρηστευθούν οι βόθροι, άσχετα αν κατεδαφιστούν ή όχι πρέπει να αδειάσουν τελείως, το περιεχόμενο τους να απομακρυνθεί και να επιχωθούν. Απαγορεύεται η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων στο δίκτυο αποχέτευσης, επιβαλλόμενου προστίμου που καθορίζεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤΗΛ (τουλάχιστων 600 ευρώ). Άρθρο 9 o Διαδικασία σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο της αποχέτεσης. 1. Πριν από κάθε ενέργεια για έκδοση της νόμιμης άδειας οικοδομής, προκειμένου για ανέγερση νέων κτιρίων η επέκταση υφιστάμενων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ζητήσουν από τη ΔΕΥΑΤΗΛ, με αίτηση τους (που συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση της οικοδομής) πληροφορίες γύρω από το σύστημα αποχέτευσης της περιοχής, καθώς και για το σημείο συμβολής της στάθμης υπερύψωσης των νερών του υπονόμου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τον Μηχανικό που θα συντάξει την μελέτη ή την έκθεση. Η παραπάνω έγγραφη βεβαίωση της ΔΕΥΑΤΗΛ αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογητικό στοιχείο προς έγκριση της όλης μελέτης της οικοδομής για την έκδοση της νόμιμης άδειας ανέγερσης, είτε πρόκειται για νέα οικοδομή είτε για επέκταση, οριζοντίως ή κατακορύφως, υφισταμένης. 2. Η διαδικασία που απαιτείται για τη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης είναι η εξής: Η ΔΕΥΑΤΗΛ, όταν ολοκληρώνεται ένα τμήμα του δικτύου της αποχέτευσης, δύναται με ανακοίνωσή της στα τοπικά Μ.Μ.Ε. ή/και με ατομικές προσκλήσεις, να καλέσει τους κύριους των ακινήτων να υποβάλλουν αίτηση για τη σύνδεσή τους. Ο κύριος του ακινήτου, εντός της προθεσμίας που θα του γνωστοποιηθεί, θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: Υποβολή αιτήσεως σε έντυπο, που χορηγεί η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. Λογαριασμό Ύδρευσης. Αντίγραφο άδειας οικοδομής ή Λογαριασμό Δ.Ε.Η. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με πλήρη στοιχεία των κυρίων του ακινήτου, ποσοστά συνιδιοκτησίας και τους αριθμούς υδρομετρητών για τις πολυκατοικίες. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι οι όροι του Κανονισμού Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. σας Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 5

8 γνωστοποιήθηκαν και ότι τους αποδέχεστε ανεπιφύλαχτα. Καταβολή τέλους/δικαιώματος σύνδεσης με το δίκτυο της αποχέτευσης. Κατασκευή φρεατίου προσαρμογής (πεζοδρομίου) από τη ΔΕΥΑΤΗΛ. Σύνδεση με το δίκτυο της αποχέτευσης. 2. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει εκτός από τα παραπάνω κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία που θεωρεί αναγκαία κατά την κρίση της και να επιβάλλει την εκτέλεση κάθε μεταρρύθμισης ή συμπλήρωσης της υφιστάμενης εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης, που θα κριθεί αναγκαία στη σύνδεση της οικοδομής με το δίκτυο αποχέτευσης. 3. Για πολυκατοικίες τα έντυπα υποβάλλονται από τον διαχειριστή ή από έναν εξουσιοδοτημένο συγκύριο ή και από όλους τους συγκύριους και συνοδεύονται από πίνακα με τα ονόματα και τις διευθύνσεις κατοικίας κάθε συγκύριου και τα ποσοστά συγκυριότητάς τους. Με βάση τον πίνακα αυτό επιμερίζεται το τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης. Για την εκτέλεση των εργασιών που έχουν υποδειχθεί, δίνεται απ' τη ΔΕΥΑΤΗΛ ορισμένη προθεσμία, η οποία, μόλις περάσει άπρακτη καθώς επίσης και αν δεν υποβληθεί έγκαιρα η αίτηση σύνδεσης, εκτός της επιβολής προστίμου, καθοριζόμενου από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤΗΛ, η ΔΕΥΑΤΗΛ έχει το δικαίωμα να προβεί σε διακοπή νερού του προς αποχέτευση ακινήτου καθώς και στην ολική ή μερική εκτέλεση των απαιτούμενων για την σύνδεση εργασιών, σε βάρος και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Άρθρο 10 ο Δαπάνες και Εισφορές 1. Τον ιδιοκτήτη βαρύνουν οι δαπάνες ελέγχου των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης και της σύστασης των αποχετευόμενων υγρών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των όρων του παρόντος κανονισμού. Οι δαπάνες καθορίζονται απολογιστικά μετά το τέλος του ελέγχου. 2. Για την σύνδεση των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης, καταβάλλεται, εφάπαξ, το τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα του προς σύνδεση υφιστάμενου ή υπό ανέγερση ακινήτου. Η ανά τετραγωνικό μέτρο τιμή υπολογισμού του τέλους σύνδεσης καθορίζεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤΗΛ και στη συνέχεια εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Σε περίπτωση προσθήκης χώρων οριζοντίως ή καθέτως (πράγμα το οποίο ο ιδιοκτήτης οφείλει να δηλώσει αμέσως) για τα νέα m 2 θα οφείλεται τέλος σύνδεσης σύμφωνα με το τιμολόγιο που θα ισχύει κατά την ημερομηνία της δήλωσης ενώ σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης θα επιβάλλεται πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤΗΛ. Σε περίπτωση κατεδάφισης οικοδομής, για την οποία έχει καταβληθεί τέλος σύνδεσης, και εν συνεχεία ανέγερσης νέας, το τέλος σύνδεσης θα υπολογίζεται επί των m 2 της νέας οικοδομής αφαιρουμένων των m 2 της παλαιάς που κατεδαφίστηκε. 3. Το τέλος-δικαίωμα σύνδεσης, καταβάλλεται εφάπαξ πριν από την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης. Αν το ποσό είναι πολύ μεγάλο είναι δυνατή η σε δόσεις χρέωσή του σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αποχέτευσης. 4. Ως όροφοι υπολογίζονται, άσχετα αν διαθέτουν ή όχι υδραυλικές εγκαταστάσεις, και τα υπόγεια, αν δεν προορίζονται αποκλειστικά για βοηθητικούς χώρους (λεβητοστάσια, κ.λπ.), έστω και αν μόνο ένα μέρος τους είναι διαμορφωμένο σε κατοικία εξαρτημένο ή ανεξάρτητο από το ισόγειο, όπως και τα δώματα, εξαρτημένα ή ανεξάρτητα από τον παρακάτω όροφο. 5. Δεν υπολογίζονται για όροφοι οι ανοικτοί ισόγειοι χώροι με υποστυλώματα (pilotis) κατά το Γ.Ο.Κ. και οι ανοικτοί εξώστες εντός αιθουσών (πατάρια των καταστημάτων κ.λπ.), όταν έχουν την ίδια χρήση με αυτά. 6. Σε ημιτελείς οικοδομές λαμβάνονται υπόψη και οι μη τελειωμένοι όροφοι για τον υπολογισμό του τέλουςδικαιώματος σύνδεσης. 7. Το τέλος-δικαίωμα σύνδεσης για περιπτώσεις ειδικών κτιρίων (σχολείων, ιερών ναών, κοινωφελών ιδρυμάτων κ.λπ.) καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤΗΛ. 8. Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤΗΛ, μπορεί να αντιμετωπίσει ειδικές περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στις Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 6

9 προηγούμενες παραγράφους, με βάση τις συγκεκριμένες πραγματικές συνθήκες τους. Άρθρο 11 ο Τέλος χρήσης αποχέτευσης 1. Για την αποχέτευση κάθε διακεκριμένης κατά χρήση ιδιοκτησίας, και από τη χρονική στιγμή της σύνδεσης αυτής στο. δίκτυο αποχέτευσης ακάθαρτων, καταβάλλεται τέλος χρήσης αποχέτευσης που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤΗΛ. Το τέλος χρήσης υπονόμων υπολογίζεται επί των m 3 νερού που χρεώνεται στους λογαριασμούς ύδρευσης. Είναι δυνατόν σε περιπτώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κοινωφελή ιδρύματα, πλυντήρια κ.λπ. ακίνητα καθοριζόμενα από το Δ.Σ. σε κατηγορίες, αναλόγως του υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου, το τέλος χρήσης υπονόμου να καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και να διαφέρει του τέλους χρήσης ακινήτων γενικής χρήσης (κατοικιών, καταστημάτων κ.λ.π.). Άρθρο 12 ο Έλεγχος εγκαταστάσεων. 1. Ο έλεγχος των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από τη ΔΕΥΑΤΗΛ με αυτοψία. Εάν χρειάζεται γίνονται και εκσκαφές, κατεδαφίσεις ή χημικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται και υποδεικνύεται στον κύριο του ακινήτου κάθε αναγκαία συμπληρωματική εργασία, για την ασφαλή και καλή λειτουργία και χρήση του δικτύου αποχέτευσης. 2. Ζημιές που προξενούνται από επεμβάσεις οποιονδήποτε στο δίκτυο αποχέτευσης και στις εξωτερικές διακλαδώσεις, επισκευάζονται μόνο από τη ΔΕΥΑΤΗΛ και η δαπάνη χρεώνεται σ' αυτόν που προξένησε τη ζημιά. 3. Η ΔΕΥΑΤΗΛ μπορεί να ελέγχει και την εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ακινήτου, για να διαπιστώνει την καλή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης. Αν χρειάζεται ενημερώνει και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες για τα αποτελέσματα του ελέγχου. Άρθρο 13 ο Σύνδεση άλλων ΟΤΑ στο αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΥΑΤΗΛ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύνδεση άλλων ΟΤΑ ή άλλων οικισμών στο αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΥΑΤΗΛ θα καθορίζονται με ειδικές αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤΗΛ. Γενικές Διατάξεις 1. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θα διευθετείται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤΗΛ. 2. Τα πρόστιμα, τέλη κ.λπ. θα οριστικοποιούνται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. 3. Η ΔΕΥΑΤΗΛ δύναται να μεταφέρει τυχόν ανεξόφλητους λογαριασμούς στη νέα διεύθυνση που έχει μετακομίσει ο οφειλέτης, όπου αυτό είναι εφικτό. Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 7

ΠAPAPTHMA A ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E Ρ I E X O M E N Α

ΠAPAPTHMA A ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E Ρ I E X O M E N Α ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E Ρ I E X O M E N Α Σελ. Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο του κανονισµού 3 Άρθρο 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου

Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΑ Χερσονήσου Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΜΑΛΙΑ, εκέµβρης 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 846 6 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ16γ/010/178/Γ Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέ τευσης (Κ.Λ.Δ.Α) της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. Εισαγωγή...σελ. 3 2. Άρθρο 1 ο Αιτήσεις νέων συνδέσεων απαιτούμενα δικαιολογητικά...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 31/12/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ: 88 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Υ.Μ.Α.Θ & ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Π E Ρ I E X O M E N A

Π E Ρ I E X O M E N A ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Το.Σ. της.ε.υ.α.x. έχοντας υπόψη : Ι. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως συµπληρώθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Άρθρο 1. Γενικά ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 290 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 290 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 290 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκριση Νέου

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

1. Δομικό έργο. Είναι κάθε κατασκευή που προορίζεται να χρησιμοποιείται σταθερά

1. Δομικό έργο. Είναι κάθε κατασκευή που προορίζεται να χρησιμοποιείται σταθερά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ. 1. Εγκρίνεται ο κτιριοδομικός κανονισμός, όπως στα επόμενα άρθρα. 2. Σκοπός. Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι η ρύθμιση της κατασκευής των δομικών έργων στο σύνολό τους και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 552 26 Μαρτίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ16γ/694/7/117/Γ Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Υδρευσης (Κ.Λ.Δ.Υ.) της Ε.ΥΔ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Λάρισα 2009 ΔΗΜΑΡXIA: Κωνσταντίνου Τζανακούλη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΜΕΡΟΣ Α : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...6 Άρθρο 1: Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου, αφού έλαβε υπόψη του: - Το άρθρο 102 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚ0-1Ο1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός ΝΟΜΟΣ: 1577/85 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 : Αντικείμενο αρχές και στόχοι του νέου κανονισμού Σελ. 1 Άρθρο 2 : Ορισμοί χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων. Σελ. 2 Άρθρο 3 : Αρμοδιότητα για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 1 Περιεχόμενα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 25 της 2 ας Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2015 Σκοπός Η καθαριότητα αποτελεί μία από τις πρωταρχικές και σημαντικότερες αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Η καθαριότητα στο Δήμο και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου» EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ. Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου ιονύσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Περιεχόμενο κανονισμού Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο και στόχοι του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η καταγραφή των υποχρεώσεων του Δήμου και των πολιτών με στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Τρίπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Τρίπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 03-12- 2013 Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης: 14970/2013 Πάτρας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45

Διαβάστε περισσότερα