4 Έργο ενέργεια- μεταβολισμός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4 Έργο ενέργεια- μεταβολισμός"

Transcript

1 4 Έργο ενέργεια- μεταβολισμός Έργο ενέργεια Αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας Θεώρημα έργου ενέργειας Η θερμότητα ως μορφή ενέργειας ο και ο θερμοδυναμικό αξίωμα Απόδοση μηχανής Το ανθρώπινο σώμα ως μηχανή Μεταβολισμός & ενεργειακές ανάγκες του σώματος Μαρία Κατσικίνη users.auth.gr/katsiki Ορισμοί Έργο: Μία δύναμη παράγει έργο όταν μετατοπίζει το σημείο εφαρμογής της. W = F r = Frcosθ εσωτερικό γινόμενο a b = a b + a b + a 3b3 Μονάδα μέτρησης: Joule Ενέργεια: Ένα σώμα έχει ενέργεια όταν έχει την ικανότητα να παράγει έργο. Μονάδα μέτρησης: Joule Θερμότητα: Η ενέργεια που ρέει από ένα σώμα θερμότερο σε ένα ψυχρότερο F θ r Ισχύς: Ρυθμός παραγωγής έργου. P = W t Μονάδα μέτρησης: Watt hp (ίππος) =746W Για μηχανή που κινείται με σταθερή ταχύτητα v W Fs P = = = Fυ t t

2 Ορισμοί Ενέργεια Κινητική K = mv Μηχανική Ενέργεια λόγω κίνησης W K = mv mv Θεώρημα έργου - ενέργειας Η ολική ενέργεια ενός συστήματος διατηρείται! Ηλεκτρική & μαγνητική Δυναμική Παραμόρφωσης (ελατηρίου) [ελαστική δυναμική ενέργεια] U = ελ kx k: σταθερά του ελατηρίου x: συμπίεση / έκταση W = U U = kx kx Χημική Θερμική Πυρηνική Έργο που απαιτείται για να προκαλέσουμε επιμήκυνση ελατηρίου κατά x όταν έχει ήδη επιμηκυνθεί κατά x. Βαρυτική δυναμική U = mgh h: ύψος από την επιφάνεια της γης / δάπεδο W = ΔU = U = mgh mgh U = Το έργο της βαρυτικής δύναμης είναι θετικό όταν το σώμα κατέρχεται h >h. Με αυτό τον τρόπο δυναμική ενέργεια του σώματος (συστήματος) ελαττώνεται. Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας E + U = σταθερό σώμα κινείται υπό την επίδραση του βάρους E = E K + U + U U U K δύο διαφορετικές καταστάσεις του συστήματος (ή δύο διαφορετικές θέσεις του σώματος) Εφαρμογή: υπολογισμός μέγιστου ύψους σε βολή σφαίρας y v 0 θ h x Σώμα ρίπτεται υπό γωνία θ με αρχική ταχύτητα v 0 Στηθέσημέγιστουύψουςηv y μηδενίζεται v = v + v x y Πυθαγόρειο v 0x = vx η x- συνιστώσα της ταχύτητας δεν μεταβάλλεται K + U + U m v ( + v ) + 0 = mv + mgh v = gh h 0x 0y x 0y = v 0y g

3 Διατηρητικές (συντηρητικές) δυνάμεις Βάρος & δύναμη ελατηρίου = διατηρητικές δυνάμεις Το έργο που παράγουν «αποθηκεύεται» καιμπορείναμετατραπείξανάσε κινητική ενέργεια σώματος Έργο διατηρητικών δυνάμεων. Είναι ανεξάρτητο της τροχιάς που ακολουθεί το σώμα μεταξύ της αρχικής και τελικής κατάστασης. Εκφράζεται ως διαφορά μεταξύ αρχικής και τελικής τιμής μιας συνάρτησης δυναμικής ενέργειας 3. Είναι αντιστρεπτό 4. Σε μια κλειστή διαδρομή είναι μηδέν Τριβή = μη-διατηρητική δύναμη Το έργο της είναι αρνητικό (η τριβή είναι πάντα αντίθετη στη διεύθυνση κίνησης του σώματος) Όταν ένα σώμα ολισθαίνει σε δάπεδο με τριβή, η τριβήμειώνειτημηχανική ενέργεια του σώματος αλλά αυξάνει τη θερμοκρασία του αύξηση της εσωτερικής ενέργειας Δ U εσωτερική = W f Μεταβολή της μηχανικής ενέργειας W μη διατηρητικές + Wβαρυτικ ές K όταν ασκούνται και άλλες δυνάμεις (π.χ. τριβές) W + K + U + U μη διατηρητικές + U U K Wμη διατηρητικ ές Εφαρμογή: υπολογισμός έργου της τριβής Wf K + U U = Mv MgR Wf = M v gr = W = 300J f Μάζα αγοριού + πατινιού = Μ = 5kg R=3m Ταχύτητα στο κατώτατο σημείο = 6m/s Να βρεθεί το έργο της τριβής

4 Άσκηση Ένα σώμα μάζας kg τοποθετείται στο άκρο ενός συμπιεσμένου ελατηρίου στο κατώτατο σημείο ενός κεκλιμένου επιπέδου με κλίση 37 ο (σημείο Α). Το ελατήριο όταν αποδεσμευτεί εκτοξεύει τον κύβο προς τα πάνω κατά μήκος του κεκλιμένου. Στη θέση Β που απέχει απόσταση 6m από το σημείο Α ο κύβος έχει ταχύτητα 4m/s (παράλληλη στο κεκλιμένο με φορά προς τα πάνω). Ο συντελεστής τριβής μ δ =0.5. Να υπολογιστεί η ποσότητα δυναμικής ενέργειας που είχε αποθηκευτεί αρχικά στο ελατήριο. Α 37 ο s=6m Β h h W U U = mv w μη διατηρητικές ελ ελ = + U mv + mgs + U + h h sin 37 = s ελ + K U + U W f = mv + U + mgh ( mgsin 37) s + ( mg cos37) W + U mgh s = ( sin 37 + μ cos37) = = 34J δ μ δ f ελ + U + + U ( mg cos37) μ δ s Απόδοση μηχανής Οι μηχανές μετατρέπουν την ενέργεια από μια μορφή σε άλλη και παράγουν έργο Κινητήρες εσωτερικής καύσης: καύσιμο χημική ενέργεια κινητική ενέργεια Ηλεκτροκινητήρες: ηλεκτρική ενέργεια κινητική ενέργεια ενέργεια που καταναλώνεται (εισόδου) E = W E εισοδ + έργο που παράγεται εξοδ ενέργεια που χάνεται (μετατρέπεται σε θερμότητα) ενέργεια απώλεια ενέργειας έργο που παράγεται απόδοση (ε) = ενέργεια που καταναλώνεται έργο απώλεια ενέργειας μετατροπή σε θερμότητα (λόγω τριβών κλπ)

5 Απόδοση μηχανής Εφαρμογή: Ένα λίτρο βενζίνης παράγει J ενέργειας κατά την καύση του. Ένα αυτοκίνητο μάζας 500kg επιταχύνεται από την ηρεμία ως την ταχύτητα 37m/s σε 0s. Ο κινητήρας έχει απόδοση 5%. Πόσα λίτρα βενζίνης καταναλώνει το αυτοκίνητο αυτό για την επιτάχυνσή του; Έργο που παράγεται από τη μηχανή: W = ΔK K = mv = = 06750J W 5 00 Ενέργεια που καταναλώνεται: ε= = = = E 00 5 Βενζίνη για επιτάχυνση: = 0.lt 6 E W J Θερμοδυναμική S. Carnot: προσπαθούσε να βελτιώσει την απόδοση θερμικών μηχανών ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Κλάδος της φυσικής που μελετά: μακροσκοπικά συστήματα τα οποία αποτελούνται από μεγάλο πλήθος μορίων θερμικές διεργασίες π.χ. μετατροπή μηχανικής ενέργειας σε θερμότητα και αντίστροφα Q WΔU θερμότητα που προσφέρεται ή παράγεται έργο που προσφέρεται σε ή παράγεται από ένα σύστημα (π.χ. ιδανικό αέριο) μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του συστήματος Μηχανή που μετατρέπει θερμική ενέργεια σε μηχανικό έργο ενέργεια που μεταφέρεται από περιοχή υψηλότερης προς περιοχή χαμηλότερης θερμοκρασίας άθροισμαόλωντωνμορφώνενέργειας των συστατικών του συστήματος δυναμική + κινητική = + Μακροσκοπική θεωρία (δεν επηρεάζεται από την εσωτερική δομή της ύλης) U i U i K i i

6 Θερμική ισορροπία θερμοδυναμικά συστήματα Θερμική ισορροπία: Δύο σώματα που βρίσκονται σε επαφή και έχουν την ίδια θερμοκρασία βρίσκονται σε θερμική ισορροπία. Εάν δύο αντικείμενα βρίσκονται σε θερμική ισορροπία με ένα τρίτο, τότε βρίσκονται και μεταξύ τους σε θερμική ισορροπία. Μηδενικό θερμοδυναμικό αξίωμα Θερμοδυναμικό σύστημα είναι ένα σύστημα που μπορεί να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον με τρόπους ένας εκ των οποίων είναι η διάδοση θερμότητας Κλειστό σύστημα Είναι ένα σύστημα που δεν ανταλλάσσει μάζα αλλά ανταλλάσσει ενέργεια με το περιβάλλον Μόνο σε κλειστό σύστημα έχει νόημα η θερμική ισορροπία Ανοικτό σύστημα Είναι ένα σύστημα που ανταλλάσσει μάζα και ενέργεια με το περιβάλλον π.χ. ζώα (πρόσληψη και αποβολή θρεπτικών συστατικών, νερού, οξυγόνου κλπ) Σταθερή κατάσταση: ισορροπία μεταξύ εισερχόμενης και εξερχόμενης συνολικής ενέργειας ο θερμοδυναμικό αξίωμα Q>0 θερμότητα περιβάλλον σύστημα σωματιδίων W>0 π.χ. αέριο, έργο στερεό σώμα κλπ Η εσωτερική ενέργεια U του συστήματος μεταβάλλεται άθροισμα κινητικών και δυναμικών ενεργειών όλων τωνσωματιδίωντου συστήματος ο θερμοδυναμικό αξίωμα = αρχή διατήρησης της ενέργειας Q = ΔU + W Αν σε ένα σύστημα προσφέρουμε ενέργεια με τη μορφή θερμότητας τότε μέρος της προστιθέμενης ενέργειας παραμένει στο σύστημα αυξάνοντας την εσωτερική του ενέργεια (U -U >0) και το υπόλοιπο εγκαταλείπει το σύστημα καθώς παράγει έργο στο περιβάλλον του.

7 Μονωμένο σύστημα Σημαντική ιδιότητα: Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας U ενός θερμοδυναμικού συστήματος που μεταβαίνει από την κατάσταση στην κατάσταση είναι ανεξάρτητη του τρόπου μετάβασης Η U είναι μικροσκοπικό μέγεθος και είναι δύσκολο να υπολογιστεί αλλά είναι καταστατική μεταβλητή. Οι καταστατικές μεταβλητές προσδιορίζουν μια κατάσταση του συστήματος π.χ. για το ιδανικό αέριο P, V, T. Η U για ένα ιδανικό αέριο σχετίζεται με τη θερμοκρασία. Για κυκλική μεταβολή : U = περιβάλλον Q=0 μονωμένο σύστημα W=0 ΔU = Q W ΔU = 0 U = U = U ΔU 0 άρα Q = W Ένα μονωμένο σύστημα δεν ανταλλάσει ποσά θερμότητας με το περιβάλλον και δεν προσφέρει έργο σε αυτό ο θερμοδυναμικό αξίωμα Καθορίζει την κατεύθυνση των θερμοδυναμικών μεταβολών. 3 Κέρμα ισορροπεί στο τραπέζι δυναμική ενέργεια Κέρμα πέφτει στο δάπεδο κινητική ενέργεια Κέρμα ισορροπεί στο δάπεδο ηθερμοκρασία του δαπέδου αυξάνει τοπικά Η ωφέλιμη ενέργεια (κινητική και δυναμική) ξοδεύεται για την αύξηση της εσωτερικής ενέργειας ενός σώματος η οποία όμως δεν μπορεί να μετατραπεί ξανά σε μηχανική ενέργεια Το αντίστροφο (3 ) δεν μπορεί να συμβεί Υπάρχουν διεργασίες που δεν είναι αντιστρεπτές π.χ. ένα αντικείμενο που σπάει δεν ανασυντίθεται, το νερό που χύνεται από ένα δοχείο δεν επιστρέφει πίσω, ο καπνός του τσιγάρου δεν γυρίζει πίσω. Η φορά μιας αυθόρμητης διεργασίας είναι από μια κατάσταση μικρότερης σε μια κατάσταση μεγαλύτερης πιθανότητας (αυξημένης αταξίας)

8 Τάξη και αταξία τρία νομίσματα 8 διαφορετικοί συνδυασμοί κορώνα-γράμματα 8 μικροκαταστάσεις πιθανότητα να ξανασυμβεί κάποιος συνδυασμός = /8 (μικρο) κατάσταση πλήρους τάξης σε ένα σύστημα με πάρα πολλά σωματίδια (π.χ. 0 ) η πιθανότητα πλήρους τάξης είναι μηδαμινή = 0 n Εντροπία S = k lnω B Ω είναι ο πλήθος των μικροκαταστάσεων που αντιστοιχεί σε μια μακροκατάσταση Αριθμός κατάληψης της μακροκατάστασης κορώνες γράμματα =3 Σταθερά του Boltzmann k =.38 0 B 3 J K ο θερμοδυναμικό αξίωμα Η αυθόρμητη μεταβολή ενός συστήματος γίνεται από μια κατάσταση μικρότερης πιθανότητας προς μία κατάσταση μεγαλύτερης πιθανότητας. Η συνολική εντροπία στις μεταβολές ενός απομονωμένου συστήματος πάντα αυξάνεται ΔS 0 (το = ισχύει για αντιστρεπτές μεταβολές). Η συνολική ενέργεια ενός απομονωμένου συστήματος ποτέ δεν ελαττώνεται. Δεν υπάρχει σύστημα που να υφίσταται μια μεταβολή κατά την οποία να απορροφά θερμότητα από μία δεξαμενή σε μία συγκεκριμένη θερμοκρασία, να τη μετατρέπει εξ ολοκλήρου σε μηχανικό έργο και να καταλήγει στην ίδια αρχική του κατάσταση

9 Θερμότητα & ο θερμοδυναμικό αξίωμα Θερμότητα εισέρχεται στο αέριο Η κινητική ενέργεια των μορίων του αυξάνει μεταφέρεται ενέργεια από θερμότερο σε ψυχρότερο σώμα αυξάνεται η κινητική/δονητική ενέργεια των μορίων ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΣ Ο ΑΚΡΙΒΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η εσωτερική ενέργεια (U) αυξάνει Τα μόρια με συνιστώσα της ταχύτητάς τους κάθετα στην επιφάνεια του εμβόλου ασκούν σε αυτό δύναμη F Το έμβολο μετακινείται κατά dx και παράγεται έργο (=pdv) Αλλά: 6! Η θερμότητα (Q) μετατράπηκε σε έργο (W) Q>W λόγω της τυχαιότητας της διεύθυνσης των ταχυτήτων Η θερμότητα ως μορφή ενέργειας χαρακτηρίζεται από τυχαιότητα (π.χ. ταχυτήτων των μορίων ενός αερίου) Δεν είναι δυνατή η πλήρης μετατροπή της σε άλλη μορφή ενέργειας Θερμική μηχανή δεξαμενή θερμοκρασίας Τ θερμότητα Q in Η θερμότητα μετατρέπεται μερικώς σε έργο καθώς ρέει από περιοχή υψηλότερης σε περιοχή χαμηλότερης θερμοκρασίας θερμότητα Q out έργο Θερμική μηχανή απόδοση ε = W Q in T = T δεξαμενή θερμοκρασίας Τ ΓιαναπετύχουμεQ in =W θα πρέπει Τ =0 αδύνατο

10 Το ανθρώπινο σώμα ως μηχανή Ανθρώπινος σκελετός: σύνολο από μοχλούς που κινούνται με τη βοήθεια μυών (μετατροπή χημικής ενέργειας σε κινητική). W d M d Τρεις καταστάσεις του μυός Μοχλός 3 ου είδους M d Wd = Md = >> W d Συστολή μυός παραγωγή έργου από τον μυ (ενέργεια πρέπει να παρέχεται σ αυτόν) Διατήρηση του μήκους του (π.χ. όταν κρατάμε ένα αντικείμενο στο χέρι) παρόλο που δεν παράγεται έργο καταναλώνεται ενέργεια 3 Επιμήκυνση του μυός (προκαλείται από κάποια εξωτερική δύναμη) μικρότερη κατανάλωση ενέργειας M>W αλλά λεπτά άκρα (μύες κοντά στα οστά) μικρή μεταβολή του μήκους του μυός κατά τη συστολή Το ανθρώπινο σώμα ως θερμική μηχανή Έστω άνθρωπος τελείως μονωμένος σε ακινησία ΔQ με το περιβάλλον =0 και W=0 Μπορεί να ζήσει χωρίς παροχή ενέργειας; ο θερμοδυναμικό αξίωμα ΟΧΙ Το σώμα είναι ένα εξαιρετικά τακτοποιημένο σύστημα Πρωτεΐνες κλπ βιομόρια έχουν συγκεκριμένη & πολύπλοκη δομή και λειτουργία Η λειτουργία των κυττάρων είναι εξειδικευμένη Ένα τακτοποιημένο σύστημα αν αφεθεί ελεύθερο μεταβαίνει σε μια λιγότερο τακτοποιημένη κατάσταση αύξηση αταξίας «Τριβή» του αίματος στις φλέβες θερμότητα Συγκέντρωση μεταλλικών στοιχείων στα κύτταρα εξισορρόπηση με το περιβάλλον Τα κύτταρα που πεθαίνουν πρέπει να αναπληρωθούν σύνθεση μορίων και κυττάρων από μικρότερα συστατικά ανάδραση λειτουργία Έλεγχος με αρνητική ανάδραση ομοιόσταση Ιδιότητα του σώματος να διατηρεί σταθερότητα σταθερή θερμοκρασία ποσότητα γλυκόζης στο αίμα κ.α.

11 Το ανθρώπινο σώμα ως θερμική μηχανή Για να τακτοποιηθεί ένα δωμάτιο εκτός από ενέργεια απαιτείται και καθοδήγηση Διατήρηση της λειτουργίας του οργανισμού ενέργεια πληροφορία / καθοδήγηση DNA Το ανθρώπινο σώμα ως θερμική μηχανή Μεταβολισμός σύνολο των χημικών διεργασιών στα κύτταρα που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ζωής. θερμότητα διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος αναπαραγωγή συστατικών του Ο και τροφές (καύση/μεταβολισμός) χημική ενέργεια αποθήκευση ενέργειας (λίπος) CO κλπ ενώσεις του C απώλεια ενέργειας από ούρα & κόπρανα και από το δέρμα ηλεκτρική ενέργεια κινητική ενέργεια εκτέλεση εργασιών λειτουργία των οργάνων Απόδοση του ανθρώπινου σώματος για διάφορες δραστηριότητες (έργο που παράγει σε σχέση με την ενέργεια που καταναλώνει σημαντικό ποσό αποβάλλεται με τη μορφή θερμότητας) ποδηλασία κολύμβηση Υποβρύχια κολύμβηση κωπηλασία ατμομηχανή βενζινομηχανή ~0% <% ~4% ~3% 7% 38%

12 Το ανθρώπινο σώμα ως θερμική μηχανή θερμότητα εισροή ενέργειας (τροφές) αποθηκευμένη ενέργεια χημική θερμική έργο Για σταθερή (εσωτερική) θερμοκρασία σώματος και σταθερή μάζα σώματος χημική & θερμική ενέργεια = σταθερή ενέργεια που λαμβάνεται από τις τροφές ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ = απώλεια θερμότητας από το σώμα + ενέργεια απαραίτητη για τις βασικές λειτουργίες του οργανισμού Q met Q loss + + έργο που παράγεται = + ΔU W Ενεργειακές ανάγκες του ανθρώπινου σώματος Ενέργεια: απαραίτητη για τις λειτουργίες των ζωντανών οργανισμών κυκλοφορία αίματος μεταφορά οξυγόνου επιδιόρθωση κυττάρων κ.α. για άνδρα 70 κιλών σε ηρεμία 70 Cal την ώρα 000 cal = Cal διατροφική θερμίδα cal = 4.8J Cal / h =.6W cal = ποσότητα θερμότητας που απαιτείται για να αυξηθεί η θερμοκρασία gr νερού κατά ο C Οι ενεργειακές ανάγκες του ατόμου εξαρτώνται από τη μάζα του και την κατασκευή του αλλά ενέργεια που καταναλώνεται* επιφάνεια σώματος = ~ ίδια για όλους τους ανθρώπους * για συγκεκριμένη δραστηριότητα

13 Ενεργειακές ανάγκες του ανθρώπινου σώματος ενέργεια που καταναλώνεται επιφάνεια σώματος χρονικό διάστημα ρυθμός μεταβολισμού Cal / m h ύπνος ξάπλωμα=βασικός ρυθμός μεταβολισμού όρθια στάση περπάτημα τρέξιμο 35Cal / m h 40Cal / m h 60Cal / m h 40Cal / m h 600Cal / m h Εμπειρικός τύπος υπολογισμού του εμβαδού του σώματος ( m ) = 0.0 W H A ύψος (m) βάρος (kgr) W=70kg H=.55m A=.70m = 68 70Cal / h βασικός μεταβολισμός Εμπειρικοί τύποι υπολογισμού του βασικού ρυθμού μεταβολισμού (BMR) απόλυτη ηρεμία Άνδρες BMR[Cal / day] = M[kg] H[cm] 6.76Y[years] Γυναίκες BMR[Cal / day] = M[kg] +.85H[cm] 4.67Y[years] Ενεργειακές ανάγκες του ανθρώπινου σώματος Η ενέργεια προέρχεται από την καύση των τροφών Οξείδωση / καύση της γλυκόζης C 6 H O 6 +6O 6CO +6H O +ενέργεια gr 3.8Cal Για την οξείδωση των τροφών είναι απαραίτητη η δράση ενζύμων (βιοκαταλύτες) Το ποσό ενέργειας που παράγεται από την οξείδωση είναι διαφορετικό για διάφορα τρόφιμα (λίπη: 9Cal/gr, υδατάνθρακες: 4 Cal/gr, αλκοόλ: 7Cal/gr κλπ) Για κάθε λίτρο οξυγόνου που καταναλώνεται κατά την καύση παράγεται ενέργεια 4.83 Cal (~ 0 4 J). Από την ποσότητα του οξυγόνου που καταναλώνεται υπολογίζεται ο ρυθμός μεταβολισμού για διάφορες δραστηριότητες.

14 Έργο και ενέργεια ΕΡΓΟΜΕΤΡΟ: Προσδιορισμός του εξωτερικού έργου που παράγεται και της ενέργειας που καταναλώνεται σταθερό ποδήλατο με μεταβαλλόμενη τριβή (δυνατότητα επιλογής της αντίστασης) οξυγόνο που καταναλώνεται (0 kj ή 4.83Cal ανά lt Ο που καταναλώνεται) Παράδειγμα Για min ποδηλασία καταναλώνεται.45 lt Ο Ρυθμός μεταβολισμού = =.45lt 0 4 =483J/s= =46 Cal/h cal = 4.8 J min = 60 sec lt O 0 kj lt O 4.83 Cal Ρυθμός μεταβολισμού Παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό μεταβολισμού Επιφάνεια του σώματος P (kg, 80Cal/day) P (0kg, 450Cal/day) 3 log 450 log κλιση = = 0.75 = 4 log BMR = A + log m BMR = A m log0 log 4 4 Βασικός ρυθμός μεταβολισμού επιφάνειας σώματος (s) επιφάνεια σώματος (s) L μάζα σώματος (m) L 3 3 L m 3 s m P P Νόμος του Kleiber

15 Ρυθμός μεταβολισμού Παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό μεταβολισμού Λειτουργία θυρεοειδούς Υπερθυρεοειδισμός = αύξηση BMR Θερμοκρασία Αύξηση της θερμοκρασίας κατά ο C αύξηση του BMR κατά 0% π.χ. πυρετός Ελάττωση της θερμοκρασίας κατά 3 ο C ελάττωση του BMR κατά 30% ελάττωση της απαιτούμενης ποσότητας οξυγόνου Χειμερία νάρκη Ενεργειακό ισοζύγιο Ενεργειακές ανάγκες κατά τη διάρκεια της ημέρας δραστηριότητα 8 ωρ. ύπνος 8 ωρ. εργασία 4 ωρ. διάβασμα, TV ωρ. βαριά εργασία 3 ωρ. ντύσιμο, φαγητό σύνολο ενεργειακή δαπάνη (Cal/m ) τροφή Ενεργειακό περιεχόμενο τροφών Πλήρες γάλα αυγό χάμπουργκερ κούπα καρότα μεσαία πατάτα ψημένη Μήλο φέτα ψωμί Ντόνατ μάζα (gr) Ενέργεια (Cal) Ο οργανισμός δεν έχει μηχανισμούς αποβολής των περιττών θερμίδων

16 Ενεργειακό ισοζύγιο Το σώμα βρίσκεται σε σταθερή θερμοκρασία διαθέσιμη ενέργεια από κατανάλωση τροφής και αποθηκευμένο λίπος. BMI = body mass index BMI = μάζα[ kg] ( ύψος[ m] ) Περιττή ενέργεια + εργασία οοργανισμός«χτίζει» μύες & αποθηκεύει λίπος Έλλειμμα ενέργειας ο οργανισμός «καταναλώνει» δικούς του ιστούς (gr λίπους ανά 9Cal έλλειμμα ενέργειας). Μετά από παρατεταμένη ασιτία ο οργανισμός καταναλώνει ιστούς (gr/4cal). Μηχανισμοί ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος Γενικά οι ρυθμοί μεταβολισμού (διαίρεση κυττάρων, λειτουργία ενζύμων) αυξάνουν με τη θερμοκρασία Ο άνθρωπος και άλλα θερμόαιμα ζώα διατηρούν τη θερμοκρασία του σώματος σταθερή. Θ=44 ο C Οι πρωτεΐνες που επιτελούν λειτουργίες καταστρέφονται Θ=8 ο C Η καρδιά σταματάει 37 ο C νευρικάκέντραστον εγκέφαλο αισθητήρες στο δέρμα ενεργοποίηση μηχανισμών ρύθμισης της θερμοκρασίας Μέγιστη απόδοση μυών στην εργασία: ~0% ~80% της ενέργειας μετατρέπεται σε θερμότητα στο σώμα

17 Μηχανισμοί ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος κατανάλωση ενέργειας στο περπάτημα 40Cal / m! άνθρωπος Η=.70 & W=70 h A =.7m ~ 40Cal / h x = αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος κατά ~3 ο C/h Μηχανισμοί ελέγχου θερμοκρασίας 80% 90Cal / h θερμότητα στο σώμα μικρή απώλεια λόγω αγωγής (ιστοί όχι πολύ καλοί αγωγοί). εφίδρωση σημαντική απώλεια μέσω της κυκλοφορίας του αίματος σημαντικότεροι μηχανισμοί: μεταφορά, ακτινοβολία, εξάτμιση (βλ. σημειώσεις Ε. Κ. Παλούρα) Άσκηση Ο ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου για άνδρες που βαδίζουν ή τρέχουν δίνεται στο διπλανό σχήμα. Ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τον όγκο του Ο που καταναλώνεται ανά kg μάζας σώματος και λεπτό. Αν για κάθε cm 3 Ο που μεταβολίζεται αποδεσμεύονται 0J ενέργειας να βρεθεί η ενέργεια που καταναλώνεται για να καλύψει ένας άνδρας 70kg απόσταση km με τα πόδια για v= (α) 5km/h, (β) 0km/h, (γ) 5km/h v (km/h) t (min) VO (cm 3 /kg min) VO (cm 3 ) E(J) 5 s/v=/5h=min 70 = = /0h=6min = = /5h=4min = = * μικρότερη κατανάλωση ενέργειας

18 Άσκηση Πόσο μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος με επιφάνεια σώματος.70m σε αεροστεγές δωμάτιο όγκου 7m 3 ; Βασικός ρυθμός μεταβολισμού για άνθρωπο σε ηρεμία = 40 Cal/m h Δηλαδή (40 Cal/m h) (.70m )= 68 Cal/h Όγκος αέρα που περιέχεται στο δωμάτιο = 7m 3 = cm 3 = lt Όγκος O που περιέχεται στο δωμάτιο = lt = 5400 lt Για 4.83 Cal ενέργειας που παράγονται καταναλώνεται lt O Με την κατανάλωση όλου του Ο παράγονται =608 Cal Δηλαδή (608 Cal)/(68 Cal/h)= 383 h Άσκηση Υποθέστε ότι ένας άνθρωπος βάρους (μάζας) 60kg και ύψους.40m κοιμάται ώρα τη μέρα λιγότερο προκειμένου να διαβάσει καθιστός. Αν η παροχή τροφής είναι ίδια πόσο βάρος θα χάσει σε έτος; (ύπνος 35 Cal/m h, καθιστή θέση 50 Cal/m h) Επιφάνεια σώματος: ( ) A m = 0.0 W A = Διαφορά ενέργειας από την αλλαγή στάσης= 50-35=5 Cal/m h ή (5 Cal/m h ) (.47 m ) = Cal/h ή Cal τη μέρα Κατά την καύση gr αποθηκευμένου λίπους αποδίδονται 9 Cal Δηλαδή κάθε μέρα «καίγονται» /9=.45 gr λίπους Σε χρόνο καίγονται =894 gr ~0.9kg H =.47m

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΡΓΟ Το έργο, εκφράζει την ενέργεια που μεταφέρεται από ένα σώμα σ ένα άλλο ή που μετατρέπεται από μια μορφή σε μία άλλη. Για σταθερή δύναμη δίνεται από τη σχέση W F Δx Είναι μονόμετρο μέγεθος και η μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα. ΔΙΑΛΕΞΗ 06 Διατήρηση της ενέργειας

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα. ΔΙΑΛΕΞΗ 06 Διατήρηση της ενέργειας Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα ΔΙΑΛΕΞΗ 06 Διατήρηση της ενέργειας ΦΥΣ102 1 Δυναμική Ενέργεια και διατηρητικές δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

2 ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΕNTΡΟΠΙΑ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2 ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΕNTΡΟΠΙΑ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΕNΡΟΠΙΑ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ Περιεχόμενα. O ος Θερμοδυναμικός Νόμος. Η Εντροπία 3. Εντροπία και αταξία 4. Υπολογισμός Εντροπίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Θερμοδυναμικός Νόμος

Α Θερμοδυναμικός Νόμος Α Θερμοδυναμικός Νόμος Θερμότητα Έχουμε ήδη αναφέρει ότι πρόκειται για έναν τρόπο μεταφορά ενέργειας που βασίζεται στη διαφορά θερμοκρασιών μεταξύ των σωμάτων. Ορίζεται από τη σχέση: Έργο dw F dx F dx

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Έργο-Ισχύς-Ενέργεια

Κεφάλαιο 1: Έργο-Ισχύς-Ενέργεια Κεφάλαιο 1: Έργο-Ισχύς-Ενέργεια Έργο «Έργο δύναμης ονομάζουμε το γινόμενο της δύναμης F επί τη μετατόπιση Δχ του σημείου εφαρμογής της, κατά τη διεύθυνση της. Αυτό εκφράζει την ενέργεια που μεταφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Σταθερής Δύναμης

Έργο Σταθερής Δύναμης Έργο Σταθερής Δύναμης o Δx a) Το σώμα κερδίζει ενέργεια (κινητική) o b) Τ Δx Τ Το σώμα χάνει ενέργεια (κινητική), που μετατρέπεται σε θερμότητα o =0 c) Η Δυναμική ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική d) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ & ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ & ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 6932 946778 www.pmoiras.weebly.om ΘΕΡΜΙΚΕΣ & ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΘΕΩΡΙΑ Περιεχόμενα 1. Κυκλικές διαδικασίες 2. O 2ος Θερμοδυναμικός Νόμος- Φυσική Ερμηνεία 2.1 Ισοδυναμία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Το έργο μίας από τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα. α. είναι μηδέν όταν το σώμα είναι ακίνητο β. έχει πρόσημο το οποίο εξαρτάται από τη γωνία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ µηχανική, χηµική, θερµότητα, βαρυτική, ηλεκτρική, µαγνητική, πυρηνική, ραδιοενέργεια, τριβής, κινητική, δυναµική Περιεχόµενα Κεφαλαίου 8 Συντηρητικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Δυναμική ενέργεια και διατήρηση της ενέργειας

Κεφάλαιο 7. Δυναμική ενέργεια και διατήρηση της ενέργειας Κεφάλαιο 7 Δυναμική ενέργεια και διατήρηση της ενέργειας Στόχοι 7 ου Κεφαλαίου Βαρυτική δυναμική ενέργεια. Ελαστική δυναμική ενέργεια. Δύναμη και δυναμική ενέργεια. Ενεργειακά διαγράμματα. Δυναμική ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 11 Μαΐου 2006 Κλάδοι της Θερμοδυναμικής Χημική Θερμοδυναμική: Μελετά τις μετατροπές ενέργειας που συνοδεύουν φυσικά ή χημικά φαινόμενα Θερμοχημεία: Κλάδος της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Ενέργεια. ΦΥΣ 131 - Διαλ.15 1

Έργο Ενέργεια. ΦΥΣ 131 - Διαλ.15 1 Έργο Ενέργεια ΦΥΣ 131 - Διαλ.15 1 ΦΥΣ 131 - Διαλ.15 2 Έργο, Κινητική Ενέργεια και Δυναμική Ενέργεια q Βέλος εκτοξεύεται από ένα τόξο: Ø Η δύναμη μεταβάλλεται καθώς το τόξο επανέρχεται στην αρχική του θέση

Διαβάστε περισσότερα

1. Δυναμική Ενέργεια και Διατηρητικές Δυνάμεις

1. Δυναμική Ενέργεια και Διατηρητικές Δυνάμεις . Δυναμική Ενέργεια και Διατηρητικές Δυνάμεις Εξετάζοντας την αιώρα παρατηρούμε ότι στα ανώτατα σημεία η ενέργεια μοιάζει να έχει αποθηκευτεί υπό κάποια άλλη μορφή, που συνδέεται με το ύψος της πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 91 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. ΈΡΓΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 1. Το σώμα του σχήματος μετακινείται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο κατά x=2m. Στο σώμα εκτός του βάρους του και της αντίδρασης του

Διαβάστε περισσότερα

Στο διάγραμμα αποδίδεται γραφικά η ταχύτητα ενός κινητού οε συνάρτηση με το χρόνο. Α. Να περιγράψετε την κίνηση του κινητού έως τη χρονική στιγμή 20s.

Στο διάγραμμα αποδίδεται γραφικά η ταχύτητα ενός κινητού οε συνάρτηση με το χρόνο. Α. Να περιγράψετε την κίνηση του κινητού έως τη χρονική στιγμή 20s. ΣΧΟΛIKO BIBΛIO / ΑΣΚ 19. Στο διάγραμμα αποδίδεται γραφικά η ταχύτητα ενός κινητού οε συνάρτηση με το χρόνο. Α. Να περιγράψετε την κίνηση του κινητού έως τη χρονική στιγμή 0s. υ ( m/sec) Β. Να υπολογίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

* Επειδή μόνο η μεταφορά θερμότητας έχει νόημα, είτε συμβολίζεται με dq, είτε με Q, είναι το ίδιο.

* Επειδή μόνο η μεταφορά θερμότητας έχει νόημα, είτε συμβολίζεται με dq, είτε με Q, είναι το ίδιο. ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Μονάδες - Τάξεις μεγέθους Μονάδες ενέργειας 1 cal = 4,19 J Πυκνότητα νερού 1 g/cm 3 = 1000 Kg/m 3. Ειδική θερμότητα νερού c = 4190 J/Kg.K = 1Kcal/Kg.K = 1 cal/g.k

Διαβάστε περισσότερα

Θεώρημα μεταβολής της Κινητικής ενέργειας

Θεώρημα μεταβολής της Κινητικής ενέργειας Θεώρημα μεταβολής της Κινητικής ενέργειας Λυμένες ασκήσεις Σώμα με μάζα = 2 Kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με αρχική ταχύτητα υ 0 = 10 /s. Ασκείται σε αυτό οριζόντια δύναμη F = 10 N για χρόνο t = 2 s.

Διαβάστε περισσότερα

Όπου m είναι η μάζα του σώματος και υ η ταχύτητά του.

Όπου m είναι η μάζα του σώματος και υ η ταχύτητά του. 1 ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΣΧΥΣ Η ενέργεια είναι από εκείνες τις έννοιες που δύσκολα ορίζονται στη Φυσική. Ένα σώμα μπορεί να έχει, να παίρνει ή να δίνει ενέργεια. Η ίδια η ενέργεια μπορεί να μετατρέπεται από μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΡΟΠΙΑ-2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ-ΚΥΚΛΟΣ CARNOT

ΕΝΤΡΟΠΙΑ-2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ-ΚΥΚΛΟΣ CARNOT ΕΝΤΡΟΠΙΑ-ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ-ΚΥΚΛΟΣ CARNO Η εντροπία είναι το φυσικό µέγεθος το οποίο εκφράζει ποσοτικά το βαθµό αταξίας µιας κατάστασης ενός θερµοδυναµικού συστήµατος. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Η εντροπία

Διαβάστε περισσότερα

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός 1 ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Βιομηχανική επανάσταση ατμομηχανές καύσιμα μηχανές απόδοση μιας μηχανής φως θερμότητα ηλεκτρισμός κ.τ.λ Οι δυνάμεις δεν επαρκούν πάντα στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων Ανεπαρκείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ-ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ-ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φυσικό μέγεθος ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ-ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προηγούμενες γνώσεις Η στη φύση εμφανίζεται με διάφορες μορφές, ηλεκτρική, θερμική, αιολική, δυναμική, κινητική, χημική,

Διαβάστε περισσότερα

16. Να γίνει µετατροπή µονάδων και να συµπληρωθούν τα κενά των προτάσεων: α. οι τρεις ώρες είναι... λεπτά β. τα 400cm είναι...

16. Να γίνει µετατροπή µονάδων και να συµπληρωθούν τα κενά των προτάσεων: α. οι τρεις ώρες είναι... λεπτά β. τα 400cm είναι... 1. Ο νόµος του Hooke υποστηρίζει ότι οι ελαστικές παραµορφώσεις είναι.των...που τις προκαλούν. 2. Ο τρίτος νόµος του Νεύτωνα υποστηρίζει ότι οι δυνάµεις που αναφέρονται στο νόµο αυτό έχουν... µέτρα,......

Διαβάστε περισσότερα

2. Μια μοτοσυκλέτα τρέχει με ταχύτητα 108 km/h. α) Σε πόσο χρόνο διανύει τα 120 m; β) Πόσα μέτρα διανύει σε 5 s;

2. Μια μοτοσυκλέτα τρέχει με ταχύτητα 108 km/h. α) Σε πόσο χρόνο διανύει τα 120 m; β) Πόσα μέτρα διανύει σε 5 s; 1. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή φορά και το ταχύμετρο του (κοντέρ) δείχνει συνεχώς 36 km/h. α) Τι είδους κίνηση κάνει το αυτοκίνητο; β) Να μετατρέψετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ενέργεια Συστήματος Εικόνα: Στη φυσική, η ενέργεια είναι μια ιδιότητα των αντικειμένων που μπορεί να μεταφερθεί σε άλλα αντικείμενα ή να μετατραπεί σε διάφορες μορφές, αλλά δεν μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστρεπτές και μη μεταβολές

Αντιστρεπτές και μη μεταβολές Αντιστρεπτές και μη μεταβολές Στην φύση όλες οι μεταβολές όταν γίνονται αυθόρμητα εξελίσσονται προς μία κατεύθυνση, αλλά όχι προς την αντίθετη, δηλ. δεν είναι αντιστρεπτές, π.χ. θερμότητα ρέει πάντα από

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ενέργεια Συστήματος Εικόνα: Στη φυσική, η ενέργεια είναι μια ιδιότητα των αντικειμένων που μπορεί να μεταφερθεί σε άλλα αντικείμενα ή να μετατραπεί σε διάφορες μορφές, αλλά δεν μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014 minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/014 minimath.eu Περιεχόμενα Κινηση 3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 4 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 5 Δυναμικη 7 Οι νόμοι του Νεύτωνα 7 Τριβή 8 Ομαλη κυκλικη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΚΑΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Από τη Φυσική της Α' Λυκείου

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΚΑΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Από τη Φυσική της Α' Λυκείου ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΚΑΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Από τη Φυσική της Α' Λυκείου Δεύτερος νόμος Νεύτωνα, και Αποδεικνύεται πειραματικά ότι: Η επιτάχυνση ενός σώματος (όταν αυτό θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός 1 ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Βιομηχανική επανάσταση ατμομηχανές καύσιμα μηχανές απόδοση μιας μηχανής φως θερμότητα ηλεκτρισμός κ.τ.λ Οι δυνάμεις δεν επαρκούν πάντα στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων Ανεπαρκείς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ 91 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Εισαγωγή-Τι είναι ενέργεια; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Ενέργεια ονομάζουμε το φυσικό μέγεθος του οποίου η ύπαρξη και οι μεταβολές αποτελούν το κοινό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ Περιεχόμενα 1. Θερμοδυναμική Ορισμοί. Έργο 3. Θερμότητα 4. Εσωτερική ενέργεια 5. Ο Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος 6. Αντιστρεπτή

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.Ταχύτητες κατά την ελαστική κρούση Η Ορμή είναι διάνυσμα. 4.3.Κρούση και Ενέργεια.

4.1. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.Ταχύτητες κατά την ελαστική κρούση Η Ορμή είναι διάνυσμα. 4.3.Κρούση και Ενέργεια. 4.1.. 4.1.Ταχύτητες κατά την ελαστική κρούση. Σε λείο οριζόντιο επίπεδο κινείται ένα σώμα Α μάζας m 1 =0,2kg με ταχύτητα υ 1 =6m/s και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με δεύτερο σώμα Β μάζας m 2 =0,4kg.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Β' τάξη Γενικού Λυκείου Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Χιωτέλης Ιωάννης Γενικό Λύκειο Πελοπίου 1.1 Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί σε ισοβαρή μεταβολή;

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Μάθημα Ισχύς Διατήρηση της ενέργειας. Ισχύς Δυναμική ενέργεια Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας Διατήρηση της ενέργειας

6 ο Μάθημα Ισχύς Διατήρηση της ενέργειας. Ισχύς Δυναμική ενέργεια Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας Διατήρηση της ενέργειας 6 ο Μάθημα Ισχύς Διατήρηση της ενέργειας Ισχύς Δυναμική ενέργεια Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας Διατήρηση της ενέργειας Μια δύναμη F δρα σε σώμα στη x-κατεύθυνση και έχει μέτρο που εξαρτάται από το

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ενέργεια Συστήματος Εικόνα: Στη φυσική, η ενέργεια είναι μια ιδιότητα των αντικειμένων που μπορεί να μεταφερθεί σε άλλα αντικείμενα ή να μετατραπεί σε διάφορες μορφές, αλλά δεν μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή φορά και το ταχύμετρο του (κοντέρ) δείχνει συνεχώς 72km/h. α) Τι είδους κίνηση κάνει το αυτοκίνητο; β) Να μετατρέψετε την

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Θέμα 1 ο Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε τη μια σωστή απάντηση: 1. Όταν ένα σώμα ισορροπεί τότε: i. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα 1 0. Επώνυμο... Όνομα... Αγρίνιο 1/3/2015. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

Ζήτημα 1 0. Επώνυμο... Όνομα... Αγρίνιο 1/3/2015. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1 Επώνυμο... Όνομα... Αγρίνιο 1/3/2015 Ζήτημα 1 0 Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1) Η θερμότητα που ανταλλάσει ένα αέριο με το περιβάλλον θεωρείται θετική : α) όταν προσφέρεται από το αέριο στο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΣΧΥΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ισχύς... Η ισχύς (ενός κινητήρα και γενικότερα οποιαδήποτε μηχανής) ισούται με το πηλίκο του έργου το οποίο παράγει ο κινητήρας, προς το χρονικό διάστημα που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΗ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΗ 1. Κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k=1000 N /m έχει το κάτω άκρο του στερεωμένο σε ακίνητο σημείο. Στο πάνω άκρο του ελατηρίου έχει προσδεθεί σώμα Σ 1 μάζας m 1 =8 kg, ενώ ένα δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. Α1. Ένα σώμα εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω και όταν φτάνει στο μέγιστο ύψος διασπάται σε

ΘΕΜΑ Α. Α1. Ένα σώμα εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω και όταν φτάνει στο μέγιστο ύψος διασπάται σε ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Στις ( πολλαπλής επιλογής) ερωτήσεις Α-Α4, να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά του το γράμμα που αντιστοιχεί στη (μία και μοναδική) σωστή απάντηση. Α. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ι 1ο εξάμηνο. Γεώργιος Γκαϊντατζής Επίκουρος Καθηγητής. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Φυσική Ι 1ο εξάμηνο. Γεώργιος Γκαϊντατζής Επίκουρος Καθηγητής. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Φυσική Ι 1ο εξάμηνο Γεώργιος Γκαϊντατζής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 4 ο μάθημα Κεφάλαιο 7 Έργο και Ενέργεια Έργο σε μια διάσταση Νόμοι διατήρησης:

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Διατήρηση της Ενέργειας - 9-1ο ΓΕΛ Πετρόυπολης

2.2 Διατήρηση της Ενέργειας - 9-1ο ΓΕΛ Πετρόυπολης . Διατήρηση της Ενέργειας - 9 - ο ΓΕΛ Πετρόυπολης. Έργο α) Ορισμός : Έργο ( W ) σταερής δύναμης η οποία μετατοπίζει ένα σώμα κατά την διεύυνση της ονομάζεται το γινόμενο της δύναμης επί την μετατόπιση

Διαβάστε περισσότερα

και F 2 διαφορετικού μέτρου. Το έργο της συνισταμένης δύναμης είναι α. μεγαλύτερο από τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος.

και F 2 διαφορετικού μέτρου. Το έργο της συνισταμένης δύναμης είναι α. μεγαλύτερο από τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος. ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΓΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά απ

Διαβάστε περισσότερα

[50m/s, 2m/s, 1%, -10kgm/s, 1000N]

[50m/s, 2m/s, 1%, -10kgm/s, 1000N] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο - ΜΕΡΟΣ Α : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ 1. Σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Βλήμα κινούμενο οριζόντια με ταχύτητα μέτρου και το με ταχύτητα, διαπερνά το σώμα χάνοντας % της κινητικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ 3 ου Μαθήματος

ΣΥΝΟΨΗ 3 ου Μαθήματος Ενημέρωση Η διδασκαλία του μαθήματος, πολλά από τα σχήματα και όλες οι ασκήσεις προέρχονται από το βιβλίο: «Πανεπιστημιακή Φυσική» του Hugh Young των Εκδόσεων Παπαζήση, οι οποίες μας επέτρεψαν τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α 3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1 Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί ισοβαρή ϑέρµανση κατά την διάρκεια της οποίας η ϑερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Διάγραμμα s - Ευθύγραμμη Κίνηση (m) Μέση αριθμητική ταχύτητα (μονόμετρο) Μέση διανυσματική ταχύτητα Μέση επιτάχυνση 1 4 Διάγραμμα u - (sec) Απόσταση (x) ονομάζουμε την ευθεία που ενώνει την αρχική και

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστρεπτές και μη μεταβολές

Αντιστρεπτές και μη μεταβολές Αντιστρεπτές και μη μεταβολές Στην φύση όλες οι μεταβολές όταν γίνονται αυθόρμητα εξελίσσονται προς μία κατεύθυνση, αλλά όχι προς την αντίθετη, θερμότητα ρέει πάντα από θερμό σε ψυχρό σώμα Ένα αέριο καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Κυριακή 10 Μάη 2015 Βολή/Θερµοδυναµική/Ηλεκτρικό Πεδίο. Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις

Περι - Φυσικής. Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Κυριακή 10 Μάη 2015 Βολή/Θερµοδυναµική/Ηλεκτρικό Πεδίο. Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Κυριακή 10 Μάη 2015 Βολή/Θερµοδυναµική/Ηλεκτρικό Πεδίο Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Στην άκρη ενός τραπεζιού ϐρίσκονται δύο σφαίρες Σ 1 και Σ 2. Κάποια χρονική

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Παρασκευή 15 Μάη 2015 Μηχανική/Θερµοδυναµική/Ηλεκτρικό Πεδίο. Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις

Περι - Φυσικής. Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Παρασκευή 15 Μάη 2015 Μηχανική/Θερµοδυναµική/Ηλεκτρικό Πεδίο. Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Παρασκευή 15 Μάη 2015 Μηχανική/Θερµοδυναµική/Ηλεκτρικό Πεδίο Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Στην άκρη ενός τραπεζιού ϐρίσκονται δύο σφαίρες Σ 1 και Σ 2. Κάποια χρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο. 1) Τα θεµελιώδη µεγέθη: Το µήκος, ο χρόνος και η µάζα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο. 1) Τα θεµελιώδη µεγέθη: Το µήκος, ο χρόνος και η µάζα ΦΥΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1) Τα θεµελιώδη µεγέθη: Το µήκος, ο χρόνος και η µάζα Μερικά φυσικά µεγέθη προκύπτουν άµεσα από τη διαίσθησή µας. εν ορίζονται µε τη βοήθεια άλλων µεγεθών. Αυτά τα φυσικά µεγέθη ονοµάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΘΕΩΡΙΑ

ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 6932 946778 ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΘΕΩΡΙΑ Περιεχόμενα 1. Μελέτη Ισόχωρης μεταβολής 2. Μελέτη Ισοβαρής μεταβολής 3. Μελέτη Ισόθερμης μεταβολής 4.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Έργο και κινητική ενέργεια

Κεφάλαιο 6. Έργο και κινητική ενέργεια Κεφάλαιο 6 Έργο και κινητική ενέργεια Έργο. Το έργο είναι βαθμωτή ποσότητα και ορίζεται ως το γινόμενο της δύναμης F που ασκείται σ ένα σώμα και της απόστασης s που διανύει υπό την επίδραση αυτής της δύναμης.

Διαβάστε περισσότερα

3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 2 Μάρτη 2015 Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια

3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 2 Μάρτη 2015 Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια 3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 2 Μάρτη 2015 Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3. Νίκος Κανδεράκης

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3. Νίκος Κανδεράκης ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3 Νίκος Κανδεράκης Θερμική Ενέργεια Θερμική κίνηση των μορίων : ανοργάνωτη χαώδης Κίνηση μακροσκοπικών σωμάτων: οργανωμένη κίνηση μορίων Ταχύτητες με ίδια κατεύθυνση και μέτρο Θερμική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ F 2 F 3 F 1 F 4

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ F 2 F 3 F 1 F 4 1. F 2 F 3 F 1 F 4 Στο σώμα του παραπάνω σχήματος βάρους Β = 20Ν ασκούνται οι δυνάμεις F 1 = 5Ν, F 2 = 10Ν, F 3 = 15Ν και F 4 = 10Ν. Αν το σώμα μετακινηθεί οριζόντια προς τα δεξιά κατά 2m να υπολογισθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Δ Θέμα ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Δ Θέμα ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τράπεζα θεμάτων Δ Θέμα ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 15949 Ποσότητα ιδανικού αέριου ίση με /R mol, βρίσκεται αρχικά σε κατάσταση ισορροπίας στην οποία έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ενέργεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ενέργεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 5.1 Έργο και ενέργεια Στην καθημερινή μας ζωή πολύ συχνά αναφερόμαστε στην έννοια της ενέργειας. Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι για να κινηθεί ένα αυτοκίνητο θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

εύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος Εντροπία ιαθέσιμη ενέργεια Εξέργεια

εύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος Εντροπία ιαθέσιμη ενέργεια Εξέργεια εύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος Εντροπία ιαθέσιμη ενέργεια Εξέργεια Χαρακτηριστικά Θερμοδυναμικών Νόμων 0 ος Νόμος Εισάγει την έννοια της θερμοκρασίας Αν Α Γ και Β Γ τότε Α Β, όπου : θερμική ισορροπία ος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ. 131 ΕΡΓΑΣΙΑ # 6

ΦΥΣ. 131 ΕΡΓΑΣΙΑ # 6 ΦΥΣ. 131 ΕΡΓΑΣΙΑ # 6 1. Ένα αυγό µάζας 0.250kg πέφτει από ένα ύψος 2.0 m στο έδαφος. (α) Υπολογίστε την ώθηση που εξασκεί η δύναµη της βαρύτητας στο αυγό κατά τη διάρκεια της πτώσης του στο έδαφος. (β)

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η επιτάχυνση ενός σωματιδίου ως συνάρτηση της θέσης x δίνεται από τη σχέση ax ( ) = bx, όπου b σταθερά ( b= 1 s ). Αν η ταχύτητα στη θέση x

Α. Η επιτάχυνση ενός σωματιδίου ως συνάρτηση της θέσης x δίνεται από τη σχέση ax ( ) = bx, όπου b σταθερά ( b= 1 s ). Αν η ταχύτητα στη θέση x Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες (4 7 09) Μηχανική ΘΕΜΑ Α. Η επιτάχυνση ενός σωματιδίου ως συνάρτηση της θέσης x δίνεται από τη σχέση ax ( ) = bx, όπου b σταθερά ( b= s ). Αν η ταχύτητα στη θέση x 0 = 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις Α, Β, Γ και, να επιλέξετε τον αριθµό που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση Α. Ένα φορτισµένο σωµατίδιο εκτοξεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ. 131 ΕΡΓΑΣΙΑ # 6

ΦΥΣ. 131 ΕΡΓΑΣΙΑ # 6 ΦΥΣ. 131 ΕΡΓΑΣΙΑ # 6 1. Ένα αυγό µάζας 0.250kgr πέφτει από ένα ύψος 2.0 στο έδαφος. (α) Υπολογίστε την ώθηση που εξασκεί η δύναµη της βαρύτητας στο αυγό κατά τη διάρκεια της πτώσης του στο έδαφος. (β)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΕΝΕΡΓΕΙΑ. 5.1 Έργο και ενέργεια. 1. Τι είναι η ενέργεια; 2. Η έννοια του έργου δύναμης; 3. Πότε μια δύναμη μπορεί να παράγει έργο;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΕΝΕΡΓΕΙΑ. 5.1 Έργο και ενέργεια. 1. Τι είναι η ενέργεια; 2. Η έννοια του έργου δύναμης; 3. Πότε μια δύναμη μπορεί να παράγει έργο; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5.1 Έργο και ενέργεια Στην καθημερινή μας ζωή πολύ συχνά αναφερόμαστε στην έννοια της ενέργειας. Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι για να κινηθεί ένα αυτοκίνητο θα πρέπει να έχει ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Έργο. Είναι μονόμετρο φυσικό μέγεθος και μετράται σε Joule = Ν m. Παραγόμενο έργο, καταναλισκόμενο έργο, μηδενικό έργο

Έργο. Είναι μονόμετρο φυσικό μέγεθος και μετράται σε Joule = Ν m. Παραγόμενο έργο, καταναλισκόμενο έργο, μηδενικό έργο Ενέργεια Έργο Ισχύς Ενέργεια Δυναμική ενέργεια Κινητική ενέργεια Θεώρημα έργου-ενέργειας Κινητική ενέργεια και ορμή Διατήρηση της Ενέργειας Μηχανές Απόδοση 1 Έργο Έργο δύναμης ορίζεται ως το γινόμενο της

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Κυριακή 10 Μάη 2015 Βολή/Θερµοδυναµική/Ηλεκτρικό Πεδίο

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Κυριακή 10 Μάη 2015 Βολή/Θερµοδυναµική/Ηλεκτρικό Πεδίο Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Κυριακή 10 Μάη 2015 Βολή/Θερµοδυναµική/Ηλεκτρικό Πεδίο Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 ΕΡΓΟ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 ΕΡΓΟ ΑΕΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟ ΑΕΡΙΟΥ Κατά την εκτόνωση ενός αερίου, το έρο του είναι θετικό ( δηλαδή παραόμενο). Κατά την συμπίεση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ενεργειακού μεταβολισμού. Αντωνία Ματάλα Σεπτέμβριος 2016

Στοιχεία ενεργειακού μεταβολισμού. Αντωνία Ματάλα Σεπτέμβριος 2016 Στοιχεία ενεργειακού μεταβολισμού Αντωνία Ματάλα Σεπτέμβριος 2016 Ισοζυγίο ενέργειας (ΙΕ) = Ενεργειακή πρόσληψη - Ενεργειακή δαπάνη Προκειμένου για τον ενεργειακό μεταβολισμό των ζωντανών οργανισμών, ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

W = F s..συνϕ (1) W = F. s' (2)

W = F s..συνϕ (1) W = F. s' (2) 1. Αναφορά παραδειγμάτων. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΚ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 1997 ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ. α). Γρύλος που σηκώνει το αυτοκίνητο (1. Η δύναμη συνδέεται με τον δρόμο;. Τι προκύπτει για το γινόμενο δύναμης-δρόμου;

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Διατήρηση της Ενέργειας Εικόνα: Η μετατροπή της δυναμικής ενέργειας σε κινητική κατά την ολίσθηση ενός παιχνιδιού σε μια πλατφόρμα. Μπορούμε να αναλύσουμε τέτοιες καταστάσεις με τις

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις του τύπου Σωστό /Λάθος

Ερωτήσεις του τύπου Σωστό /Λάθος Ερωτήσεις του τύπου Σωστό /Λάθος Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά απ αυτόν το γράμμα Σ αν την κρίνετε σωστή ή το

Διαβάστε περισσότερα

υ r 1 F r 60 F r A 1

υ r 1 F r 60 F r A  1 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. 4.2.1. Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. ΘΜΚΕ. Ένα σώµα µάζας m=2kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε µια στιγµή δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύνα- µης, το µέτρο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ

ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ 1. Στο σώμα του σχήματος έχει βάρος Β = 20Ν είναι ακίνητο και του ασκούνται οι δυνάμεις F 1 = 5Ν, F 2 = 10Ν, F 3 = 15Ν και F 4 = 10Ν. Αν το σώμα μετακινηθεί οριζόντια προς

Διαβάστε περισσότερα

Έργο= Δύναμη x απόσταση (9)

Έργο= Δύναμη x απόσταση (9) 5. Ενέργεια Η έννοια της ενέργειας είναι ίσως η βασικότερη έννοια σ ολόκληρη τη φυσική επιστήμη. Ο συνδυασμός ενέργειας και ύλης αποτελεί το Σύμπαν. Η ύλη είναι η ουσία και η ενέργεια η κινητήρια δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ . ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1. Σε µια ισόθερµη µεταβολή : α) Το αέριο µεταβάλλεται µε σταθερή θερµότητα β) Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι µηδέν V W = PV ln V γ) Το έργο που παράγεται δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ.

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ. . σκήσεις ς. Ομάδα..1. Ισοβαρής θέρμανση και έργο. Ένα αέριο θερμαίνεται ισοβαρώς από θερμοκρασία Τ 1 σε θερμοκρασία Τ, είτε κατά την μεταβολή, είτε κατά την μεταβολή Δ. i) Σε ποια μεταβολή παράγεται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

EΡΓΟ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ EΡΓΟ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαδοση θερμοτητας και εργο είναι δυο τροποι με τους οποιους η ενεργεια ενός θερμοδυναμικου συστηματος μπορει να αυξηθει ή να ελαττωθει. Δεν εχει εννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ Προσοχή στα παρακάτω!!!!! 1. Σχεδιάζουμε το σώμα σε μια θέση της κίνησής του, (κατά προτίμηση τυχαία) και σημειώνουμε εκεί όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 0/04/07 ΕΩΣ /04/07 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ημερομηνία: Πέμπτη 0 Απριλίου 07 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Διδάσκοντες: Κώστας Περράκης, Δημοσθένης Γεωργίου http://eclass.upatras.gr/ p Βιβλιογραφία Advanced Thermodynamics for Engineers, Kenneth, Jr. Wark Advanced thermodynamics engineering

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Ενέργεια

Κεφάλαιο 5: Ενέργεια Κεφάλαιο 5: Ενέργεια Φυσική Β Γυμνασίου Βασίλης Γαργανουράκης http://users.sch.gr/vgargan Τι είναι η Ενέργεια; Όλος ο κόσμος μας αποτελείται από ύλη και ενέργεια. Την ύλη είναι εύκολο να την καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα

14. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

14. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής-ενθαλπία Εντροπία και ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής Πρότυπες εντροπίες και ο τρίτος νόμος της θερμοδυναμικής Ελεύθερη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. HY-112: Φυσική Ι Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ιδάσκων : Γ. Καφεντζής. εύτερη Σειρά Ασκήσεων - Λύσεις.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. HY-112: Φυσική Ι Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ιδάσκων : Γ. Καφεντζής. εύτερη Σειρά Ασκήσεων - Λύσεις. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών HY-112: Φυσική Ι Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ιδάσκων : Γ. Καφεντζής εύτερη Σειρά Ασκήσεων - Λύσεις Ασκηση 1. Από το ύψος και τη γωνία που µας δίνεται, έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

β) Ένα αέριο μπορεί να απορροφά θερμότητα και να μην αυξάνεται η γ) Η εσωτερική ενέργεια ενός αερίου είναι ανάλογη της απόλυτης

β) Ένα αέριο μπορεί να απορροφά θερμότητα και να μην αυξάνεται η γ) Η εσωτερική ενέργεια ενός αερίου είναι ανάλογη της απόλυτης Κριτήριο Αξιολόγησης - 26 Ερωτήσεις Θεωρίας Κεφ. 4 ο ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ - ΦΥΣΙΚΗ Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β Λυκείου επιμέλεια ύλης: Γ.Φ.Σ ι ώ ρ η ς ΦΥΣΙΚΟΣ 1. Σε μια αδιαβατική εκτόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον; 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 5 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Πρώτη Φάση) Κυριακή, 6 Ιανουαρίου, Προτεινόμενες Λύσεις Πρόβλημα - ( μονάδες) Ένα όχημα, μαζί με ένα κανόνι που είναι ακλόνητο πάνω σε αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ 4 ου Μαθήματος

ΣΥΝΟΨΗ 4 ου Μαθήματος Ενημέρωση Η διδασκαλία του μαθήματος, πολλά από τα σχήματα και όλες οι ασκήσεις προέρχονται από το βιβλίο: «Πανεπιστημιακή Φυσική» του Hugh Young των Εκδόσεων Παπαζήση, οι οποίες μας επέτρεψαν τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 1) Το διπλανό διάγραµµα παριστά τη θέση ενός σώµατος που κινείται σε ευθύγραµµα, σε συνάρτηση µε το χρόνο. i) Μεγαλύτερη ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου Κεφάλαιο 2 ο. Σύντομη Θεωρία

Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου Κεφάλαιο 2 ο. Σύντομη Θεωρία Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου 05-06 Κεφάλαιο ο Σύντομη Θεωρία Θερμοδυναμικό σύστημα είναι το σύστημα το οποίο για να το περιγράψουμε χρησιμοποιούμε και θερμοδυναμικά μεγέθη, όπως τη θερμοκρασία, τη

Διαβάστε περισσότερα

Α4. Σύστηµα δυο αρχικά ακίνητων ηλεκτρικών φορτίων έχει ηλεκτρική δυναµική ενέργεια U 1 = 0,6 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµι

Α4. Σύστηµα δυο αρχικά ακίνητων ηλεκτρικών φορτίων έχει ηλεκτρική δυναµική ενέργεια U 1 = 0,6 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµι ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

εάν F x, x οµόρροπα εάν F x, x αντίρροπα B = T W T = W B

εάν F x, x οµόρροπα εάν F x, x αντίρροπα B = T W T = W B 4 Εργο και Ενέργεια 4.1 Εργο σε µία διάσταση Το έργο µιας σταθερής δύναµης F x, η οποία ασκείται σε ένα σώµα που κινείται σε µία διάσταση x, ορίζεται ως W = F x x Εργο ύναµης = ύναµη Μετατόπιση Εχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M8. Διατήρηση της ενέργειας

Κεφάλαιο M8. Διατήρηση της ενέργειας Κεφάλαιο M8 Διατήρηση της ενέργειας Ενέργεια Επισκόπηση Κινητική ενέργεια Συνδέεται µε την κίνηση των στοιχείων ενός συστήµατος. Δυναµική ενέργεια Καθορίζεται από τη διάταξη του συστήµατος. Μελετήσαµε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2. Νίκος Κανδεράκης

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2. Νίκος Κανδεράκης ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2 Νίκος Κανδεράκης Διατήρηση της ενέργειας Η ενέργεια διατηρείται σταθερή στις μεταβολές ανάδυση της "ενέργειας" ανάδυση της διατήρησης της ενέργειας «Ανακάλυψη» της διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα