ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ. Απ. Παπαβασιλείου Πνευµονολόγος Φυµατιολόγος ιευθυντής ΕΣΥ Αντιφυµατικό Τµήµα Μονάδα Ανθεκτικής Φυµατίωσης ΓΠΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ. Απ. Παπαβασιλείου Πνευµονολόγος Φυµατιολόγος ιευθυντής ΕΣΥ Αντιφυµατικό Τµήµα Μονάδα Ανθεκτικής Φυµατίωσης ΓΠΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»"

Transcript

1 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Απ. Παπαβασιλείου Πνευµονολόγος Φυµατιολόγος ιευθυντής ΕΣΥ Αντιφυµατικό Τµήµα Μονάδα Ανθεκτικής Φυµατίωσης ΓΠΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

2 Τριπλός στόχος αντιφυµατικής θεραπείας 1. Ίαση του ασθενή 2. ιακοπή της µεταδοτικότητας της νόσου 3. Πρόληψη ανάπτυξης ανθεκτικότητας

3 Παράγοντες που επιδρούν στην αποτελεσµατικότητα της θεραπείας της ΤΒ Τα χαρακτηριστικά του µυκοβακτηριδίου της ΤΒ Οι διαφορετικοί πληθυσµοί στις φυµατικές αλλοιώσεις Η δραστικότητα των αντιφυµατικών φαρµάκων στους διαφορετικούς πληθυσµούς των φυµατικών αλλοιώσεων

4 Χαρακτηριστικά του µυκοβακτηριδίου ΤΒ 1. Η ανάπτυξη του εξαρτάται από την τάση του Ο 2 στο περιβάλλον του. Στις κοιλότητες, όπου η τάση του Ο 2 είναι υψηλή, αναπτύσσεται εν αφθονία σε αντίθεση µε τις τυρώδεις εστίες όπου η τάση του Ο 2 είναι χαµηλή 2. Ο µέσος χρόνος πολλαπλασιασµού είναι 20h και εξηγεί γιατί τα φάρµακα πρέπει να δίδονται µια φορά την ηµέρα καθώς και γιατί απαιτείται µεγάλη χρονική διάρκεια θεραπείας 3. Παρουσιάζει σε υψηλό βαθµό µεταλλάξεις σε ανθεκτικές µορφές (10-6 για INH και SM,, 10-8 για RIF και 10-5 για EMB) γι αυτό για τη θεραπεία απαιτείται συνδυασµός πολλών φαρµάκων

5 Οι πληθυσµοί στις φυµατικές αλλοιώσεις Ο εξωκυττάριος µέσα σε σπήλαιο µε ταχεία και συνεχή ανάπτυξη, σε ουδέτερο ph, µε µέγεθος βάκιλοι Ο ενδοκυττάριος, µε αργή ανάπτυξη, σε όξινο ph και µέγεθος βάκιλοι Ο εξωκυττάριος µέσα σε συµπαγείς τυρώδεις και ινώδεις αλλοιώσεις, µε αργή ή και διαλείπουσα ανάπτυξη αν και το ph είναι ουδέτερο, µε µέγεθος < 10 5 βάκιλοι Ο «εν υπνώσει» (dormant) πληθυσµός, παγιδευµένος µέσα σε ινώδεις ή και αποτιτανωµένους ιστούς µε µικρό αριθµό βακίλων που δεν επηρεάζεται από φάρµακα και ανοσολογικούς µηχανισµούς

6 Η δραστικότητα των αντιφυµατικών φαρµάκων στο µυκοβακτηρίδιο της ΤΒ Ισονιαζίδη ΙΝΗ (Η) : βακτηριοκτόνος έναντι των ενδοκυττάριων και εξωκυττάριων βακίλων Ριφαµπικίνη - RIF (R) : βακτηριοκτόνος έναντι των ενδοκυττάριων και εξωκυττάριων βακίλων. Αποστειρωτική δράση στους βραδέως πολλαπλασιαζόµενους βακίλους

7 Η δραστικότητα των αντιφυµατικών φαρµάκων στο µυκοβακτηρίδιο της ΤΒ Πυραζιναµίδη PZA (Z) : βακτηριοκτόνος έναντι των βραδέως πολλαπλασιαζοµένων ενδοκυτταρίων βακίλων. Συνεργική αποστειρωτική επίδραση µε INH και RIF EMB (E) : βακτηριοκτόνος σε έξω και ενδοκυττάριους βακίλους σε δόση 25 mg/kg/ηµερησίως ηµερησίως. Βακτηριοστατική σε 15 mg/kg/ηµερησίως SM (S) : βακτηριοκτόνος σε εξωκυττάριους βακίλους ιδιαίτερα σε ενδοκοιλοτικούς

8 Ο ρόλος της χρονικής διάρκειας της θεραπείας Όταν χορηγείται κατάλληλη αντιφυµατική θεραπεία για πνευµονική ΤΒ, ο ασθενής στο 80% των περιπτώσεων παύει να έχει θετικά πτύελα µέσα στο πρώτο δίµηνο Σε αυτή την αρχική φάση θεραπείας, φονεύεται κυρίως ο εξωκυττάριος ταχέως αναπτυσσόµενος πληθυσµός των βακίλων Οι άλλοι πληθυσµοί είναι αυτοί που ενοχοποιούνται κυρίως για αποτυχία ή υποτροπή όταν η διάρκεια της θεραπείας δεν είναι κατάλληλη και δεν συνδυάζεται µε αποστειρωτικά φάρµακα

9 Τα φάρµακα µε ταχεία βακτηριοκτόνο δράση µειώνουν την πιθανή ανάπτυξη αντοχής Η ΙΝΗ είναι η πλέον δραστική στο να φονεύει τους ταχέως αναπτυσσόµενους βακίλους και ακολουθούν EMB, RIF, SM Η PZA έχει αδύναµη βακτηριοκτόνο δράση τις πρώτες 2 εβδοµάδες θεραπείας

10 Η αποστειρωτική δράση των φαρµάκων Η RIF και PZA έχουν τη µεγαλύτερη αποστειρωτική δράση και ακολουθούν η INH και µετά η SM Η αποστειρωτική δράση της RIF διαρκεί όλη τη χρονική διάρκεια της θεραπείας σε αντίθεση µε την PZA που διαρκεί µόνο το πρώτο δίµηνο Οπωσδήποτε, όταν δε µπορεί να χορηγηθεί RIF για οποιοδήποτε λόγο,, (πχ( αντοχή, αλλεργία, δυσανεξία) τότε, η PZA µπορεί να χορηγηθεί σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας, ιδιαίτερα επί πολυανθεκτικής φυµατίωσης (MDR-TB)

11 Γιατί χορηγούµε συνδυασµένη θεραπεία Ο συνδυασµός INH και RIF µαζί µε κάποιο άλλο συνοδό φάρµακο προλαµβάνει την ανάπτυξη αντοχής Η EMB και SM είναι δραστικά φάρµακα στην πρόληψη της αντοχής ενώ η PZA δεν είναι εξίσου δραστική Γι αυτό δεν πρέπει να χορηγούµε µόνο PZA µε ένα άλλο φάρµακο για θεραπεία ενεργού ΤΒ

12 Πρωτεύοντα αντιφυµατικά φάρµακα H - Ισονιαζίδη (INH) 5mg/kg/ηµ (max 300mg) R - Ριφαµπικίνη (RIF) 10mg/kg/ηµ (max 600mg) Z - Πυραζιναµίδη (PZA) 20-30mg/kg/ηµ (max 2000mg) E - Εθαµβουτόλη (ΕΜΒ) 15-25mg/kg/ηµ (max 1600mg)

13 ευτερεύοντα αντιφυµατικά φάρµακα Καπρεοµυκίνη (Cm) 15 mg/kg/ηµ (max 1000mg) Αµικασίνη (Am) 15mg/kg/ηµ (max 1000mg) Καναµυκίνη (Km) 15mg/kg/ηµ (max 1000mg) Στρεπτοµυκίνη (SM) 15mg/kg/ηµ (max 1000mg) Μοξιφλοξασίνη (Mfx) 400mg/ηµ Λεβοφλοξασίνη (Lfx) mg/ηµ Εθειοναµίδη (Eto) 15-20mg/kg/ηµ (max 1000mg) Κυκλοσερίνη (Cs) 10-15mg/kg/ηµ (max 1000mg) Παρααµινοσαλικυλικό οξύ (PAS) 8-12g/ηµ

14 Εναλλακτικά σε κλινικές δοκιµές Λινεζολίδη (Lzd) 600mg/ηµ. Κλοφαζιµίνη (Cfz) mg/ηµ. Ιµιπενέµη / σιλαστατίνη (Ipm / Cln) 1000mg x2/ηµ Ριφαµπουτίνη 5 mg/kg/ηµ ( mg/ηµ) Υψηλή δόση ισονιαζίδης (INH) 15mg/kg/ηµ. Θειοριδαζίνη (Tdz) 25mg x3/ηµ. Θειακεταζόνη (Thz) 150mg/ηµ. Αµοξυκυκλίνη / κλαβουλανικό οξύ (Amx / Clv) 875/125 mg x2/ηµ Σε κλινικές δοκιµές φάσης II : PA-824, TMC 207

15 ιασταυρούµενη ανθεκτικότητα Σε ανθεκτικότητα στη µικρή συγκέντρωση (0,2) της INH παρατηρείται και ανθεκτικότητα στην εθειοναµίδη (Eto) και αντίστροφα Σε ανθεκτικότητα στη RIF παρατηρείται κατά 80% και πλέον ανθεκτικότητα και στη ριφαµπουτίνη (Rfb) Ανθεκτικότητα στην αµικασίνη (Am) δίνει ανθεκτικότητα και στην καναµυκίνη (Km) και αντίστροφα Παρατηρείται διασταυρούµενη ανθεκτικότητα σε όλες τις κινολόνες (αν και µελέτες συµπεραίνουν ότι σε in vitro αντοχή της οφλοξασίνης µπορεί να παραµένει δραστική η µοξιφλοξασίνη (Mfx) H Εθειοναµίδη (Eto) και η Θειακεταζόνη (Thz) παρουσιάζουν µερική διασταυρούµενη ανθεκτικότητα.

16 Θεραπεία εκλογής για πνευµονική και εξωπνευµονική ΤΒ Σε ασθενείς που δεν έχουν λάβει θεραπεία (ούτε η πηγή εστία της ΤΒ) για HIV(-) και HIV(+) υπό DOT Χορηγούµε το θεραπευτικό σχήµα HRZE - Η - Ισονιαζίδη (INH)) 5 mg/kg/ηµ ηµ., max 300 mg - R - Ριφαµπικίνη (RIF)) 10 mg/kg/ηµ ηµ., max 600 mg - Z - Πυραζιναµίδη (PZA) mg/kg/ηµ ηµ.,.,max 2 g - Ε - Εθαµβουτόλη (EMB) 25 mg/kg/ηµ ηµ., το πρώτο δίµηνο και µετά 15 mg/kg/ηµ ηµ., max 1600 mg

17 Αρχική φάση θεραπείας Το πρώτο δίµηνο (8 εβδοµάδες 52 δόσεις) χορηγούνται και τα 4 φάρµακα άπαξ ηµερησίως Αναµένουµε τον έλεγχο ευαισθησίας (µοριακό και συµβατικό) και την ταυτοποίηση του µυκοβακτηριδίου Εφόσον το στέλεχος ταυτοποιηθεί ΤΒ και βρεθεί πλήρως ευαίσθητο στα φάρµακα µετά το 2µηνο ακολουθεί η συνεχιζόµενη φάση θεραπείας

18 Απαραίτητη προϋπόθεση Ο ασθενής να έχει : 1. κλινική και απεικονιστική βελτίωση 2. αρνητικά πτύελα ή άλλο υλικό και 3. στέλεχος πλήρως ευαίσθητο Σε περίπτωση που το στέλεχος βρεθεί ευαίσθητο αλλά ο ασθενής δεν παρουσιάζει κλινική και απεικονιστική βελτίωση δεν θα διακόπτεται κανένα φάρµακο και ο ασθενής θα επανεκτιµάται από πνευµονολόγο φυµατιολόγο

19 Συνεχιζόµενη φάση θεραπείας ιαρκεί τουλάχιστον 4 µήνες (18 εβδοµάδες 126 δόσεις) µε τη χορήγηση του σχήµατος HR στις ίδιες δόσεις Σε περίπτωση µε εκτεταµένη ή σπηλαιώδη ΤΒ ή θετικές καλλιέργειες µετά το 2µηνο η συνεχιζόµενη φάση θα διαρκεί τουλάχιστον 7 µήνες (26 εβδ δόσεις) και άρα η συνολική θεραπεία τουλάχιστον 9 µήνες (34 εβδ δόσεις)

20 Εναλλακτικά διαλείποντα σχήµατα DOT σε νέες περιπτώσεις χωρίς θεραπεία στο παρελθόν και πλήρως ευαίσθητο στέλεχος Aρχική φάση θεραπείας 1. Καθηµερινά HRZE 8 εβδοµάδες 56 δόσεις στην κανονική ηµερήσια δόση 2. 3 φορές την εβδοµάδα 8 εβδοµάδες 24 δόσεις H 15mg/kg/ηµ, max 900mg R 10mg/kg/ηµ, max 600mg Z 33-40mg/kg/ηµ, max 3000mg E 26-31mg/kg/ηµ, max 2400mg Όχι επί HIV (+) Συνεχιζόµενη φάση θεραπείας 3 φορές την εβδοµάδα εβδοµάδες, δόσεις H 15mg/kg/ηµ, max 900mg R 10mg/kg/ηµ, max 600mg 3 φορές την εβδοµάδα εβδοµάδες, δόσεις Η 15 mg/kg/ηµ. max 900mg R 10mg/kg/ηµ, max 600mg Όχι επί HIV (+)

21 Παρενέργειες αντιφυµατικών 1. Εξάνθηµα (όλα) 2. Γαστρεντερικές διαταραχές (όλα) 3. Ηπατοτοξικότητα (H, R, Z, Rfb, Eto, PAS, Mfx, Lzd, Cfz, Amx/clv) 4. Περιφερική νευρίτιδα (H, Cs, Eto, Lzd) 5. Οπτική νευρίτιδα (Ε, Lzd, H) 6. Ουρική αρθρίτιδα (Ζ)

22 Παρενέργειες αντιφυµατικών 7. Νεφροτοξικότητα (Cm, Am, Km, SM, Z, E, Lfx, Cs, Ipm/Cln, Amx/Clv) 8. Νευροτοξικότητα (Cm, Am, Km, SM, Cs, Eto) 9. Ωτοτοξικότητα (Cm, Am, Km, SM) 10. Καταστολή του µυελού (Lzd) 11. Λευκοπενία, θροµβοπενία (R, Rfb) 12. Αντίδραση υπερευαισθησίας (όλα)

23 Συχνότερες παρενέργειες των αντιφυµατικών φαρµάκων Εξάνθηµα Αν δεν είναι γενικευµένο και υπάρχει κνησµός τότε θα πρέπει να συγχορηγηθούν αντιισταµινικά, χωρίς διακοπή της θεραπείας Πετεχειώδες εξάνθηµα υποδηλώνει θροµβοπενία, ελέγχουµε τα PLT και εάν είναι χαµηλά, διακόπτουµε τη RIF

24 Συχνότερες παρενέργειες των αντιφυµατικών φαρµάκων Γενικευµένο ερυθηµατώδες εξάνθηµα ιακόπτουµε άµεσα όλα τα φάρµακα Αρχίζουµε την επαναχορήγηση ανά 2 3 ηµέρες για κάθε φάρµακο (µε την εξάλειψη του εξανθήµατος)

25 Συχνότερες παρενέργειες των αντιφυµατικών φαρµάκων Αρχίζουµε πρώτα µε RIF 75 mg, τη 2 η µέρα 300 mg και την 3 η µέρα 600 mg Στη συνέχεια επιπρόσθετα INH 50 mg, τη 2 η µέρα 300 mg, µετά χορηγούµε επιπρόσθετα PZA 250 mg, τη 2 η µέρα 1000 mg και την 3 η µέρα πλήρη δόση Την EMB την 1 η µέρα σε δόση 125 mg, τη 2 η µέρα 500 mg και την 3 η µέρα σε πλήρη δόση Σε επανάληψη εξανθήµατος ενοχοποιούµε το τελευταίο φάρµακο που προστέθηκε και το διακόπτουµε

26 Συχνότερες παρενέργειες των αντιφυµατικών φαρµάκων Ηπατοτοξικότητα Φαρµακευτική ηπατοτοξικότητα είναι η της AST ή ALT 3 φορές πάνω από την ανώτατη φυσιολογική τιµή επί συµπτωµάτων ή > 5 φορές επί απουσίας συµπτωµάτων

27 Συχνότερες παρενέργειες των αντιφυµατικών φαρµάκων Ηπατοτοξικότητα ιακόπτουµε άµεσα όλα τα φάρµακα Σε πολύ βαριά ΤΒ χορηγούµε τουλάχιστον 3 µη ηπατοτοξικά φάρµακα όπως : EMB, Am, Lxf, Cs ιαφορετικά, περιµένουµε την πτώση των ALT/AST στις φυσιολογικές τιµές ή < 2 φορές των φ.τ. και επαναχορηγούµε ένα ένα ανά εβδοµάδα αρχίζοντας µε τη RIF

28 Συχνότερες παρενέργειες των αντιφυµατικών φαρµάκων Ηπατοτοξικότητα χολερυθρίνης χωρίς συνοδό των ALT/AST η αγωγή συνεχίζεται Αν δε µειωθεί σε 2 εβδοµάδες και παραµείνει 2πλάσια του φυσιολογικού η αγωγή διακόπτεται Συνύπαρξη χολερυθρίνης και ALT ή AST > 2πλάσιου η αγωγή πρέπει να διακόπτεται

29 Συχνότερες παρενέργειες των αντιφυµατικών φαρµάκων Γαστρεντερική δυσανεξία Ναυτία, ανορεξία, έµετοι, κοιλιακά άλγη Θα πρέπει να αποκλειστεί ηπατοτοξικότητα (ALT, AST, χολερυθρίνη) Όταν δεν υπάρχει ηπατοτοξικότητα, αλλάζουµε την ώρα των φαρµάκων και τα χορηγούµε µε ένα ελαφρύ γεύµα

30 Σύνδρομο IRIS (Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome) γνωστό και ως παράδοξη επιδείνωση της φυματίωσης είναι η εμφάνιση νέων κλινικών και απεικονιστικών ευρημάτων σε ασθενή υπό κατάλληλη αντιφυματική αγωγή Το IRIS θεωρείται ότι είναι μια φλεγμονώδης απάντηση του ανοσοποιητικού συστήματος στα μυκοβακτηριδιακά αντιγόνα και η οποία παρατηρείται μετά την αρχική βελτίωση των ασθενών με φυματίωση ή και ασθενών με HIV καθώς και σε συνύπαρξη και των δύο νόσων TB και AIDS

31 Σύνδρομο IRIS (Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome) Η συχνότητα του IRIS κυμαίνεται μεταξύ 11% - 45% και είναι συχνότερο σε ασθενείς με εξωπνευματική φυματίωση, αιματογενή διασπορά και μειωμένα CD 4 λεμφοκύτταρα Η παράδοξη επιδείνωση μπορεί να εκδηλωθεί με οποιαδήποτε μορφή, συνήθως όμως αφορά λεμφαδενίτιδα τραχηλική ή μεσοθωρακίου, εμφάνιση νέων διηθημάτων στο πνευμονικό παρέγχυμα ή και επιδείνωση σε βλάβες που αφορούν το ΚΝΣ. Πυρετός μπορεί να συνυπάρχει αλλά δεν είναι απαραίτητο

32 Σύνδρομο IRIS (Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome) Η διάρκεια της παράδοξης επιδείνωσης μπορεί να κυμαίνεται από λίγες ημέρες έως πολλές εβδομάδες με πολλαπλές υποτροπές ενδεχομένως Η διάγνωση των παράδοξων αντιδράσεων βασίζεται στον αποκλεισμό τυχόν αναζωπύρωσης της φυματίωσης, κακή συμμόρφωση στη θεραπεία, φαρμακευτικές παρενέργειες, ανθεκτικότητα στα φάρμακα, παρουσία άλλης λοίμωξης ή νόσου Η πρεδνιζόνη σε δόσεις mg ημερησίως για 2 εβδομάδες και μετά σταδιακή διακοπή συνήθως δίδει ύφεση και πλήρη εξάλειψη των παράδοξων αντιδράσεων. Οι μικρές και ήπιες αντιδράσεις συνήθως δεν απαιτούν θεραπεία με κορτικοειδή

33 Βασικές αρχές στη χορήγηση αντιφυµατικής θεραπείας 1) Η απόφαση για την έναρξη της θεραπείας πρέπει να βασίζεται κυρίως στην πολύ σοβαρή κλινική και ακτινολογική υποψία ακόµα κι όταν δεν υπάρχει εργαστηριακή επιβεβαίωση 2) Όλοι οι ασθενείς ανεξάρτητα από την εντόπιση της νόσου πρέπει να υποβάλλονται σε ακτινογραφία θώρακος 3) Πριν την έναρξη της θεραπείας πρέπει να στέλλονται στο εργαστήριο τουλάχιστον 3 δείγµατα πτυέλων ή άλλου υλικού (σε εξωπνευµονική εντόπιση) για άµεση µικροσκοπική εξέταση για οξεάντοχα, απλή και καλλιέργεια για β - Koch σε υγρό και στέρεο θρεπτικό υλικό, καθώς και µοριακή αναζήτηση M. Tuberculosis (AMTD, Xpert TB/RIF), ταυτοποίηση του µυκοβακτηριδίου, καθώς και συµβατικό και µοριακό έλεγχο ευαισθησίας

34 Βασικές αρχές στη χορήγηση αντιφυµατικής θεραπείας 4) Όταν οι ασθενείς αδυνατούν να αποβάλλουν πτύελα, υποβάλλονται σε πρόκληση µε εισπνοή 3ml υπέρτονου διαλύµατος NaCl 5-15%. Σε ασθενείς που πάσχουν από ΧΑΠ ή βρογχικό άσθµα πρέπει να προηγείται εισπνοή β2 διεγέρτη 5) Αν οι απλές πτυέλων ή η µοριακή αναζήτηση (AMTD, Xpert TB/RIF) είναι αρνητικές, τότε µπορεί να γίνει λήψη γαστρικού υγρού η BAL 6) Επί θετικών πτυέλων για οξεάντοχα ή επί θετικών µοριακών τεχνικών να γίνεται άµεσα και µοριακός έλεγχος ευαισθησίας σε ισονιαζίδη (Η) και ριφαµπικίνη (R) που το αποτέλεσµα λαµβάνεται σε 2-3 µέρες

35 Βασικές αρχές στη χορήγηση αντιφυµατικής θεραπείας 7) Σε εξαιρετικά ισχυρή υποψία ανθεκτικότητας, κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού, ο µοριακός έλεγχος µπορεί να γίνει και σε αρνητικά πτύελα ή άλλο υλικό από άλλα συστήµατα εκτός του αναπνευστικού 8) Επειδή η φυµατίωση είναι ο µεγαλύτερος µίµος όλων των νόσων, κάθε βιοπτικό υλικό (χωρίς να τίθεται σε φορµόλη) πρέπει να ελέγχεται για πιθανή φυµατίωση και µε καλλιέργεια ιδίως µετά από χειρουργική επέµβαση στον πνεύµονα ή σε άλλο όργανο 9) Σε ιστορικό προηγούµενης θεραπείας, είναι αυστηρά απαραίτητος ο µοριακός και ο συµβατικός έλεγχος ευαισθησίας για τη χορήγηση κατάλληλου θεραπευτικού σχήµατος

36 Βασικές αρχές στη χορήγηση αντιφυµατικής θεραπείας 10) Όλα τα πρωτεύοντα αντιφυµατικά φάρµακα, ισονιαζίδη (Η), ριφαµπικίνη (R), πυραζιναµίδη (Ζ) και εθαµβουτόλη (Ε) χορηγούνται µε άδειο στοµάχι, 2 ώρες µακριά από αντιόξινα µε αλουµίνιο, όλα µαζί άπαξ ηµερησίως, επειδή ο µέσος χρόνος πολλαπλασιασµού του µυκοβακτηριδίου είναι 20 ώρες αλλά και για καλύτερη συµµόρφωση του ασθενούς. Οι διαιρούµενες δόσεις να αποφεύγονται. Προσοχή στη χορήγηση της RIF µε άλλα φάρµακα επειδή επιταχύνει το µεταβολισµό τους και απαιτείται τροποποίηση της δόσης τους (πχ αντιδιαβητικά, αντισυλληπτικά, αντιπηκτικά, στεροειδή, διγοξίνη, αντιυπερτασικά κτλ).

37 Βασικές αρχές στη χορήγηση αντιφυµατικής θεραπείας 11) Σε έλλειψη του ενζύµου G6PD χορηγείται σχήµα RZE για 6-9 µήνες τουλάχιστον εφόσον το στέλεχος βρεθεί πλήρως ευαίσθητο στα φάρµακα ή RZE το πρώτο 2µηνο και µετά RE για άλλους 10 µήνες (η ισονιαζίδη, οι κινολόνες και τα ενέσιµα ενέχονται για αιµόλυση). 12) Σε αποµόνωση και ταυτοποίηση M. bovis (βόειος τύπος) συνήθως µετά από θεραπευτική έκχυση BCG σε καρκίνο ουροδόχου κύστης, θα χορηγηθεί θεραπευτικό σχήµα HRE το πρώτο 2µηνο και εφόσον το στέλεχος βρεθεί πλήρως ευαίσθητο στην ισονιαζίδη και ριφαµπικίνη θα συνεχίσει για τουλάχιστον 7 µήνες ακόµα HR. Το M. bovis είναι πάντα ανθεκτικό στην πυραζιναµίδη.

38 Βασικές αρχές στη χορήγηση αντιφυµατικής θεραπείας 13) Σε εγκυµοσύνη και φυµατίωση χορηγείται HRE για τουλάχιστον 9 µήνες. Πυραζιναµίδη, ενέσιµες αµινογλυκοσίδες, καπρεοµυκίνη και κινολόνες αποκλείονται λόγω τερατογόνου δράσης. Ο θηλασµός ενθαρρύνεται µε συγχορήγηση Β6 σε δόση mg ηµερησίως

39 Προβληµατική η αντιφυµατική θεραπεία σε ηπατική νόσο Οι ασθενείς µε ασταθή ή προχωρηµένη ηπατική νόσο παρουσιάζουν δυσκολία στη θεραπεία τους γιατί έχουν αυξηµένο κίνδυνο για φαρµακευτική ηπατίτιδα Οι ασθενείς µε οριακή ηπατική εφεδρεία αν επιπρόσθετα εµφανίσουν και φαρµακευτική ηπατίτιτδα έχουν πολύ µεγάλο κίνδυνο να καταλήξουν Επιπλέον, συχνά λόγω της ηπατοπάθειας εµφανίζουν αυξοµείωση των ενζύµων µε ή χωρίς συµπτώµατα και είναι δύσκολη η διαφορική διάγνωση από τυχόν φαρµακευτική ηπατίτιτδα

40 Βασικές αρχές στη χορήγηση αντιφυµατικής θεραπείας 14) Σε σοβαρή ηπατική νόσο και φυµατίωση µε άνοδο των τρανσαµινασών λιγότερο από το τριπλάσιο χορηγείται ένα ηπατοτοξικό φάρµακο. Προτιµάται η ριφαµπικίνη ως λιγότερο ηπατοτοξικό. Αν όµως υπάρχει υπερχολερυθριναιµία προτιµάται η ισονιαζίδη. Ένα αποδεκτό σχήµα περιλαµβάνει : ριφαµπικίνη, εθαµβουτόλη, λεβοφλοξασίνη και ένα ενέσιµο (αµικασίνη ή καπρεοµυκίνη για τουλάχιστον 3 µήνες), 12 µήνες συνολικά εφόσον το στέλεχος βρεθεί ευαίσθητο. Σε πολύ σοβαρή ηπατική νόσο µε ηπατική ανεπάρκεια, χορηγείται σχήµα χωρίς ηπατοτοξικό φάρµακο µε εθαµβουτόλη, λεβοφλοξασίνη, ενέσιµο (αµικασίνη ή καπρεοµυκίνη για 6 µήνες) και κυκλοσερίνη 24 µήνες συνολικά µε στέλεχος ευαίσθητο.

41 Βασικές αρχές στη χορήγηση αντιφυµατικής θεραπείας Όταν υπάρχει ιστορικό ηπατίτιδας B ή C (φορείς) χωρίς άνοδο των τρανσαµινασών χορηγείται σχήµα HRE το πρώτο 2µηνο και εφόσον το στέλεχος είναι ευαίσθητο συνεχίζεται η θεραπεία µε HR για ακόµη 7 µήνες. Η φυµατίωση από µόνη της µπορεί να προσβάλει το ήπαρ και να δίνει αυξηµένες τρανσαµινάσες που υποχωρούν πλήρως µε την αντιφυµατική θεραπεία.

42 Βασικές αρχές στη χορήγηση αντιφυµατικής θεραπείας 15) Οι ασθενείς µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και φυµατίωση µε κάθαρση κρεατινίνης < 30 ml/min αλλά και οι ασθενείς υπό αιµοκάθαρση λαµβάνουν καθηµερινά τα παρακάτω φάρµακα στην προβλεπόµενη από το σωµατικό τους βάρος δόση : ισονιαζίδη, ριφαµπικίνη, µοξιφλοξασίνη, εθειοναµίδη, λινεζολίδη, κλοφαζιµίνη. Τρεις φορές εβδοµαδιαίως στην κανονική τους δόση χορηγούνται η εθαµβουτόλη και η πυραζιναµίδη. Οι αµινογλυκοσίδες και η καπρεοµυκίνη χορηγούνται σε δόση mg/kg δύοτρεις φορές εβδοµαδιαίως. Η κυκλοσερίνη χορηγείται καθηµερινά σε δόση 250 mg ή τρεις φορές την εβδοµάδα σε δόση 500 mg. Το PAS χορηγείται καθηµερινά σε δόση 4g x 2. Η ιµιπενέµη/σιλαστατίνη χορηγείται σε δόση 500 mg x 3 µε κάθαρση κρεατινίνης ml/min ενώ σε κάθαρση < 20 ml χορηγείται σε δόση 500 mg x 2.

43 Αντιφυµατική θεραπεία και HIV Το 6µηνο θεραπευτικό σχήµα HRZE εφόσον το στέλεχος είναι πλήρως ευαίσθητο στα φάρµακα θεωρείται ικανοποιητικό. Προτιµότερο όµως η θεραπεία να διαρκεί 9 µήνες ή να συνεχίζεται για 6 µήνες µετά την αρνητικοποίηση των καλλιεργειών. Η θεραπεία για HIV αλληλεπιδρά µε τις ριφαµυκίνες (RIF και Rifabutin) και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Όταν δε χορηγείται ριφαµυκίνη, καθυστερεί η αρνητικοποίηση των καλλιεργειών και παρατείνεται η διάρκεια της θεραπείας.

44 Αντιφυµατική θεραπεία και HIV Ο συνδυασµός αντιρετροϊκής και αντιφυµατικής θεραπείας βελτιώνει σηµαντικά την πρόγνωση των ασθενών. Είναι προτιµότερο (όταν η κλινική εικόνα του ασθενή το επιτρέπει) να ολοκληρωθεί πρώτα η αρχική φάση της αντί ΤΒ θεραπείας και στη συνέχεια να προστίθενται τα αντιρετροϊκά. Η Ριφαµπουτίνη (Rbt) παρουσιάζει λιγότερες αλληλεπιδράσεις µε τα αντιρετροϊκά. Οι ασθενείς µε HIV και ΤΒ είναι προτιµότερο να παρακολουθούνται από ειδικά τµήµατα.

45 Βασικές αρχές στη χορήγηση αντιφυµατικής θεραπείας 17) Ποτέ δεν προστίθεται ένα µόνο φάρµακο σε ένα αµφίβολο ή αποτυχηµένο σχήµα. Η φυµατίωση θεραπεύεται µε σχήµα φαρµάκων το οποίο περιλαµβάνει τουλάχιστον 2, κατά προτίµηση, περισσότερα φάρµακα στα οποία το µυκοβακτηρίδιο είναι ευαίσθητο. 18) Μεγάλη προσοχή απαιτείται στη χορήγηση της πυριδοξίνης - Β6 γιατί ανταγωνίζεται πλήρως την ισονιαζίδη (Η) mg προς mg. Συνιστάται σε ηµερήσια δόση mg ή 50 δύο φορές την εβδοµάδα, σε Σ, αλκοολισµό, εγκυµοσύνη, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, κακοήθεια, AIDS και ψύχωση.

46 Βασικές αρχές στη χορήγηση αντιφυµατικής θεραπείας 19) Τα στεροειδή χορηγούνται κυρίως στην εξωπνευµονική φυµατίωση και συγκεκριµένα σε µηνιγγίτιδα - βλάβη του ΚΝΣ, περικαρδίτιδα, ιριδοκυκλίτιδα, λεµφαδενίτιδα µε πίεση βρόγχου και σε επαπειλούµενη για τη ζωή κλινική εικόνα µε αιµατογενή διασπορά κεχροειδή φυµατίωση, σε δόσεις mg πρεδνιζόνης ηµερησίως. 20) ιαλείποντα σχήµατα θεραπείας χορηγούνται µόνο υπό άµεση επιβλεπόµενη θεραπεία (DOT).

47 Βασικές αρχές στη χορήγηση αντιφυµατικής θεραπείας 21) Αρχική εκτίµηση των ασθενών µε γενική αίµατος, ALT, AST, ALP, γgt, χολερυθρίνη, ουρία, κρεατινίνη, ηλεκτρολύτες, ουρικό οξύ, σάκχαρο, έλεγχος για HIV, HbsAg, anti HCV, οπτική οξύτητα και τυχόν δυσχρωµατοψία. 22) Μηνιαίος έλεγχος στα άµεσα πτύελα και καλλιέργειες µέχρι να ληφθούν δύο συνεχόµενες καλλιέργειες αρνητικές. Το 80% των ασθενών αρνητικοποιείται στο 2µηνο και το 95% µετά 3µηνη θεραπεία. 23) Οι ασθενείς παρακολουθούνται κάθε µήνα για τυχόν συµπτώµατα, δυσανεξία, παρενέργειες και γίνεται έλεγχος σωµατικού βάρους. Επιπλέον, ελέγχονται µε γενική αίµατος, ALT, AST, ALP, γgt, χολερυθρίνη, ουρία, κρεατινίνη, ηλεκτρολύτες, ουρικό οξύ, γενική ούρων και οφθαλµολογικά.

48 Βασικές αρχές στη χορήγηση αντιφυµατικής θεραπείας 24) Ακτινολογικός έλεγχος ανταπόκρισης στη θεραπεία (ακτινογραφία θώρακος) γίνεται αρχικά στο 2µηνο, στη συνέχεια ανά 3µηνο και στο τέλος της θεραπείας. 25) Σε φαρµακευτικές παρενέργειες πριν αποφασιστεί η διακοπή κάποιου φαρµάκου εξετάζεται η προσθήκη συµπτωµατικής θεραπείας, η αλλαγή της ώρας των δόσεων και η χορήγηση των φαρµάκων µε ένα ελαφρύ γεύµα. 26) Οι ασθενείς µε µεγάλο κίνδυνο αποτυχίας ή υποτροπής αναζωπύρωσης όπως : εκτεταµένη νόσος, σπηλαιώδης TB, θετική καλλιέργεια µετά 2µηνο θεραπεία, φαρµακευτική δυσανεξία, προβλήµατα συµµόρφωσης, σωµατικό βάρος χαµηλότερο από 10% του ιδανικού, πρέπει να λάβουν τουλάχιστον 9µηνη θεραπεία

49 Βασικές αρχές στη χορήγηση αντιφυµατικής θεραπείας 27) Η φυµατίωση του ΚΝΣ και η µηνιγγίτιδα, η φυµατίωση των οστών και αρθρώσεων καθώς και η λεµφαδενίτιδα του µεσοθωρακίου είναι προτιµότερο να θεραπεύονται τουλάχιστον 9 και κατά προτίµηση 12 µήνες. 28) Σε θετική καλλιέργεια µετά από 3µηνη θεραπεία ή σε µη κλινική και απεικονιστική ανταπόκριση, απαιτείται επανάληψη του ελέγχου ευαισθησίας, έλεγχος για µη συµµόρφωση και µέτρηση των επιπέδων των φαρµάκων στον ορό. 29) Το τέλος της θεραπείας καθορίζεται κυρίως από το συνολικό αριθµό δόσεων που έλαβε ο ασθενής και την πλήρη ανταπόκριση στη θεραπεία και δε βασίζεται µόνο στη χρονική διάρκεια της θεραπείας σε µήνες.

50 Βασικές αρχές στη χορήγηση αντιφυµατικής θεραπείας 30) Μετά το τέλος της θεραπείας, οι ασθενείς ελέγχονται για 2 χρόνια, κάθε 4 µήνες τον πρώτο χρόνο και κάθε 6 µήνες το δεύτερο, µε κλινικό, βακτηριδιολογικό και απεικονιστικό έλεγχο. 31) Σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας απαιτείται στενή επίβλεψη για την εξέλιξη του θεραπευτικού αποτελέσµατος αλλά και για το ενδεχόµενο µη συµµόρφωσης. Όλες οι οδηγίες πρέπει να δίνονται στον ασθενή µε λεπτοµέρειες και στη µητρική του γλώσσα. 32) Η χορήγηση της θεραπείας θα πρέπει να βρίσκεται κάτω από την επίβλεψη ιατρού που είναι γνώστης και έµπειρος στη φυµατίωση.

51 Αντιµετώπιση διακοπής αρχικής φάσης θεραπείας Σε διακοπή 14 ηµερών, έναρξη θεραπείας από την αρχή Σε διακοπή < 14 ηµερών, συνέχιση της αρχικής φάσης θεραπείας

52 Αντιµετώπιση διακοπής µετά την αρχική φάση θεραπείας Εάν έχει ληφθεί 80% της προβλεπόµενης θεραπείας και ο ασθενής είχε απλή εξέταση πτυέλων αρνητική αρχικά, δεν είναι αναγκαία η συνέχιση Εάν η απλή εξέταση πτυέλων αρχικά ήταν θετική, συνέχιση της θεραπείας µέχρι συµπληρώσεως

53 Αντιµετώπιση διακοπής µετά την αρχική φάση θεραπείας Εάν έχει ληφθεί < 80% της προβλεπόµενης φάσης θεραπείας και 1. υπάρχει διακοπή < 3 µηνών, συνεχίζουµε τη θεραπεία µέχρι συµπληρώσεως 2. υπάρχει διακοπή 3 µηνών, ξαναρχίζουµε από την αρχή (αρχική φάση) µε 4 φάρµακα

54 Αναζωπύρωση Η αναζωπύρωση είναι µία κλινική οντότητα κατά την οποία µετά από επιτυχή συµπλήρωση της θεραπείας µε αρνητικοποίηση των καλλιεργειών, οι ασθενείς παρουσιάζουν υποτροπή µε νέες θετικές καλλιέργειες ή κλινική και ακτινολογική επιδείνωση συµβατή µε ενεργό νόσο. Συνήθως εµφανίζεται µετά από 6-12 µήνες. Στην περίπτωση που το στέλεχος ήταν ευαίσθητο στα φάρµακα, η δοσολογία σωστή και η συµµόρφωση του ασθενούς αναµφισβήτητη τότε χορηγείται ξανά το ίδιο σχήµα (τουλάχιστον 12 µήνες µε ισονιαζίδη και ριφαµπικίνη) και αναµένεται η νέα ευαισθησία, από τον µοριακό κυρίως αλλά και συµβατικό έλεγχο.

55 Αναζωπύρωση Όταν δεν είναι εφικτό να γνωρίζουµε την προηγούµενη θεραπεία που έλαβε ο ασθενής και σε αναµονή του µοριακού ελέγχου ευαισθησίας χορηγούµε σχήµα µε τα 5 φάρµακα, δηλ. HRZES. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν κινδυνεύει η ζωή του ασθενή, όπως βαριά κλινική κατάσταση, προσβολή ΚΝΣ, ανοσοκαταστολή ή αναπνευστική ανεπάρκεια, χορηγείται το αρχικό θεραπευτικό σχήµα µαζί µε τουλάχιστον 4 νέα φάρµακα, τα οποία δεν έχουν ληφθεί κατά το παρελθόν, µέχρι να ληφθεί το νέο test ευαισθησίας.

56 Θεραπεία ενεργού ΤΒ αλλά µε αρνητικές καλλιέργειες και άρα απουσία ελέγχου ευαισθησίας Στην αρχική φάση θεραπείας (πρώτο δίµηνο) χορηγούµε και τα 4 φάρµακα HRZE. Εφόσον ο ασθενής ανταποκριθεί πλήρως στη θεραπεία, σε όλη τη συνεχιζόµενη φάση θα λάβει (λόγω της πιθανότητας αντοχής ) HRE για τουλάχιστον άλλους 4 µήνες, εκτός και αν παρουσιάζει εκτεταµένη ή σπηλαιώδη νόσο οπότε η συνεχιζόµενη φάση θα είναι τουλάχιστον 7 µήνες. Σε περίπτωση που µετά το δίµηνο ο ασθενής δε βελτιώνεται σηµαντικά, είναι προτιµότερο να µη διακόπτεται κανένα φάρµακο και να επανεκτιµάται.

57 Θεραπεία σε παλαιά ΤΒ Τα άτοµα µε α/α θώρακος συµβατή µε παλαιά ΤΒ (ανεξαρτήτως ηλικίας) και θετική mantoux ή δοκιµασία ιντερφερόνης γ έχουν αυξηµένο κίνδυνο αναζωπύρωσης Απαιτείται έλεγχος 3 πτυέλων και χορήγηση θεραπείας µε HRZE

58 Θεραπεία σε παλαιά ΤΒ Σε θετική καλλιέργεια, ο ασθενής θα συνεχίσει τη θεραπεία του για ενεργό φυµατίωση σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου της ευαισθησίας στα φάρµακα. Σε αρνητική καλλιέργεια, χωρίς ιστορικό προηγούµενης αντιφυµατικής θεραπείας και χωρίς ακτινολογική µεταβολή µετά από 2-3 µήνες θεραπείας, θα διακόπτονται η πυραζιναµίδη και εθαµβουτόλη. Η ισονιαζίδη και η ριφαµπικίνη θα ληφθούν συνολικά 4 µήνες. Σε αρνητική καλλιέργεια µε ακτινολογική βελτίωση υπό θεραπεία, µετά την αρχική 2µηνη χορήγηση HRZE θα συνεχίζεται η χορήγηση µε HRE για τουλάχιστον άλλους 4 µήνες

59 Κινολόνες και ΤΒ Σηµαντικός αριθµός ασθενών παρουσιάζει ανθεκτικότητα σε ένα-δύο ή και περισσότερα αντιφυµατικά φάρµακα. Το αντιφυµατικό τµήµα του Νοσοκοµείου Νοσηµάτων Θώρακος «Σωτηρία» δεν συνιστά τη χρήση των κινολονών σε εµπειρικά σχήµατα αντιτβ θεραπείας χωρίς τεκµηριωµένο έλεγχο ευαισθησίας των φαρµάκων αλλά και αποτρέπει τη χρήση των κινολονών σε σχήµατα που δεν αναµένεται έλεγχος ευαισθησίας, για τον κίνδυνο µονοθεραπείας και ανάπτυξης αντοχής στις κινολόνες.

60 Κινολόνες και ΤΒ Μια άλλη σηµαντική αιτία της αύξησης της αντοχής των κινολονών της φυµατίωσης είναι η αλόγιστη και µη κατάλληλη χρήση τους στη θεραπεία πνευµονίας γνωστής αιτιολογίας, ιδίως επί υποψίας φυµατίωσης, χωρίς να αποκλειστεί προηγουµένως η φυµατίωση. Όταν χορηγηθεί κινολόνη σε «πνευµονία» (ενώ υπάρχει φυµατίωση), ο ασθενής µπορεί να παρουσιάσει µικρή βελτίωση αλλά πιθανά θα αναπτυχθεί αντοχή του µυκοβακτηριδίου στην κινολόνη ιδίως επί χορήγησης της κινολόνης για περισσότερο από 10 ηµέρες.

61 Κινολόνες και ΤΒ Ασφαλώς και έχουν θέση οι αναπνευστικές κινολόνες στη θεραπεία της ΤΒ αλλά µόνο όταν είναι γνωστός ο έλεγχος ευαισθησίας των φαρµάκων, στη θεραπεία ανθεκτικής και πολυανθεκτικής φυµατίωσης και σε εναλλακτικά σχήµατα θεραπείας (µε γνωστό τον έλεγχο ευαισθησίας), σε αλλεργία δυσανεξία στα αντιφυµατικά φάρµακα καθώς και σε συνύπαρξη φυµατίωσης µε ηπατική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια.

62 Σχήµατα θεραπείας σε Αλλεργία Αλλεργία- υσανεξία- Ανθεκτικότητα υσανεξία - Ανθεκτικότητα Θεραπευτικό σχήµα Ελάχιστη διάρκεια Σχόλια INH (+/-SM) RIF, PZA, EMB 6-9 µήνες Σε εκτεταµένη νόσο χορηγείται και κινολόνη INH και PZA INH και EMB RIF RIF, EMB, κινολόνη RIF, PZA, κινολόνη INH, EMB, κινολόνη και τουλάχιστον 2 µήνες PZA 9-12 µήνες Σε εκτεταµένη νόσο µακρύτερη θεραπεία 9-12 µήνες Σε εκτεταµένη νόσο µακρύτερη θεραπεία µήνες Χορηγείται και ένα ενέσιµο σε εκτεταµένη νόσο

63 Σχήµατα θεραπείας σε αλλεργία δυσανεξία - ανθεκτικότητα Αλλεργία- υσανεξία- Ανθεκτικότητα Θεραπευτικό σχήµα Ελάχιστη διάρκεια Σχόλια RIF, EMB (+/-SM) RIF, PZA(+/-SM) INH, EMB, PZA (+/-SM) PZA INH,ενέσιµο PZA,κινολόνη INH,EMB, κινολόνη,ενέσιµο RIF,κινολόνη,ενέσ ιµο και 1 από (Eto, Cs) INH, RIF και EMB(2 µήνες) 18 µήνες 6 µήνες το ενέσιµο για εκτεταµένη νόσο 18 µήνες 6 µήνες το ενέσιµο για εκτεταµένη νόσο 18 µήνες 6 µήνες το ενέσιµο για εκτεταµένη νόσο 9 µήνες Επί αντοχής Συνήθως αφορά M. Bovis

64 Θεραπευτική αποτυχία Σε θετικές καλλιέργειες µετά από 4 µήνες βέβαιης θεραπείας θεωρείται ότι υπάρχει αποτυχία. Τα αίτια της αποτυχίας είναι η µη συµµόρφωση, η πρωτοπαθής ανθεκτικότητα, τα ιατρικά λάθη, η δυσαπορρόφηση των φαρµάκων και η αναµόλυνση µε ένα νέο στέλεχος. Τα άτοµα µε υψηλό κίνδυνο ανθεκτικότητας είναι αυτά µε ιστορικό αντιφυµατικής θεραπείας στο παρελθόν, άτοµα που εκτίθενται µε νοσούντες από ανθεκτική ΤΒ και αλλοδαποί προερχόµενοι από χώρες µε µεγάλη επίπτωση της ΤΒ. Η πιθανότητα ανθεκτικής ΤΒ είναι µεγάλη και σε λήψη ανεπαρκούς θεραπείας για > 15 ηµέρες καθώς και σε επιµένουσα θετική καλλιέργεια πέραν του 2µήνου θεραπείας.

65 Θεραπευτική αποτυχία Ενώ αναµένουµε το νέο έλεγχο ευαισθησίας, χορηγείται θεραπευτικό σχήµα µε τουλάχιστον 4 νέα φάρµακα (µεταξύ των οποίων απαραίτητα ένα ενέσιµο, καπρεοµυκίνη ή αµικασίνη). Ακολουθούµε την παρακάτω στρατηγική : ιαγράφουµε από τη φαρέτρα µας όλα τα φάρµακα µε γνωστή ανθεκτικότητα Θεωρούµε αµφίβολα όσα έχουν ήδη χορηγηθεί, τουλάχιστον µέχρι τον αναµενόµενο έλεγχο ευαισθησίας Ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας είναι η ενέσιµη καπρεοµυκίνη ή αµικασίνη Ψάχνουµε στα πρωτεύοντα για φάρµακα που το στέλεχος να παραµένει ευαίσθητο (αν υπάρχει) Αν δεν έχει χορηγηθεί, απαραίτητη είναι η κινολόνη (µοξιφλοξασίνη ή λεβοφλοξασίνη) Από τα άλλα δευτερεύοντα, προτιµούµε κυρίως την εθειοναµίδη, κυκλοσερίνη και το PAS

66 Θεραπευτική αποτυχία Εναλλακτικά και σε απελπιστικές καταστάσεις χορηγούνται : λινεζολίδη, κλοφαζιµίνη, ιµιπενέµη, θειοριδαζίνη, αµοξυκιλλίνη µε κλαβουλανικό οξύ, 15 mg/kg ισονιαζίδης, ριφαµπουτίνη, PA 824, TMC207 Όλοι οι ασθενείς λαµβάνουν πυριδοξίνη 150 mg ηµερησίως Τα φάρµακα χορηγούνται στις µέγιστες επιτρεπόµενες δόσεις και δε φυλάσσονται κάποια για τυχόν εφεδρεία Οι ασθενείς νοσηλεύονται σε θαλάµους µε αρνητική πίεση, µε τον αέρα που βγαίνει να φιλτράρεται, ενώ στους κοινόχρηστους χώρους πρέπει να γίνεται χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας Το υγειονοµικό προσωπικό πρέπει να φορά µάσκες κατάλληλων προδιαγραφών (3M 1873V) Η διάρκεια της θεραπείας είναι τουλάχιστον 18 µήνες µετά την αρνητικοποίηση των καλλιεργειών Απαραίτητη είναι η συνεργασία µε ιατρό εξειδικευµένο στη φυµατίωση

67 Συµπληρωµατική χειρουργική θεραπεία Ενδείκνυται όταν υπάρχει κλινική ανταπόκριση στη φαρµακευτική θεραπεία αλλά παραµένει ένα µεγάλο σπήλαιο χωρίς βελτίωση 3 µήνες αργότερα. Απαραίτητη προϋπόθεση του χειρουργείου η νόσος να είναι εντοπισµένη, ο ασθενής να έχει ικανοποιητική µετεγχειρητική αναπνευστική λειτουργία και να υπάρχει ευαισθησία µόνο σε 2-3 αδύναµα δευτερεύοντα φάρµακα που δεν αναµένονται να αποστειρώσουν τον ασθενή. Η θεραπεία συνεχίζεται µέχρι να συµπληρωθούν τουλάχιστον 24 µήνες συνολικά.

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

Συνήθη λάθη στην αντιφυματική θεραπεία

Συνήθη λάθη στην αντιφυματική θεραπεία Συνήθη λάθη στην αντιφυματική θεραπεία Απόστολος Παπαβασιλείου Πνευμονολόγος Φυματιολόγος Διευθυντής Αντιφυματικό τμήμα Μονάδα ανθεκτικής φυματίωσης Γ.Ν.Ν.Θ.Α Σωτηρία 8/5/2015 Η έναρξη θεραπείας πριν την

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση ασθενών που θεραπεύονται για φυματίωση

Η παρακολούθηση ασθενών που θεραπεύονται για φυματίωση Η παρακολούθηση ασθενών που θεραπεύονται για φυματίωση 4 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Φυματίωσης Θεσσαλονίκη 19/3/2011 Γεώργιος Δασκαλόπουλος Επίκ. Καθηγητής πνευμονολογίας Η φυματίωση σήμερα υπάρχει αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ιακωβίδης. Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου

Δ. Ιακωβίδης. Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου Δ. Ιακωβίδης Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου Νέα διαγνωστικά μέσα για τη λανθάνουσα φυματίωση Η στοχευμένη δοκιμασία δερματικής φυματινοαντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Λανθάνουσα φυματίωση ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α 1 Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Λανθάνουσα φυματίωση ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α 1 Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Λανθάνουσα φυματίωση ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α 1 Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Ανοσολογία της φυματιώδους λοίμωξης Είσοδος του ΜΦ με εισπνεόμενα σταγονίδια στον πνεύμονα Φαγοκυττάρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ( Η.Π.Α ) Νόσοι πεπτικού και ήπατος : 50 εκατοµµύρια επισκέψεις σε : Ιατρούς Νοσοκοµεία Τµήµατα επειγόντων Πιο συχνές διαγνώσεις : Τροφικές γαστρεντερίτιδες

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας)

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Ο όρος «διάρροια» αναφέρεται στη μεταβολή των κενώσεων του εντέρου, η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση του περιεχομένου των κενώσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικοακτινολογική Εικόνα Φυματίωσης. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος ΓΝΝΘΑ

Κλινικοακτινολογική Εικόνα Φυματίωσης. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος ΓΝΝΘΑ Κλινικοακτινολογική Εικόνα Φυματίωσης Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος ΓΝΝΘΑ Δύσκολη Διάγνωση της φυματίωσης Μη ειδικά συμπτώματα και σημεία Αρνητική δερμοαντίδραση φυματίνης Ατυπα ή απόντα απεικονιστικά ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ Α. ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ): ΗΛΙΚΙΑ < 50 ΕΤΩΝ: Κατάγματα χαμηλής βίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτες: M Σουλή, Δ Πλαχούρας )

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτες: M Σουλή, Δ Πλαχούρας ) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτες: M Σουλ, Δ Πλαχούρας ) Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστματος είναι από τις πλέον συχνές βακτηριακές λοιμώξεις,

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΣΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΣΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΣΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Κ. Χατζίκα, Π. Κοντού, Κ. Μανίκα, Μ. Σιωνίδου, Μ. Παπαϊωάννου, Κ. Ζαρογουλίδης, Ι. Κιουµής Μονάδα Αναπνευστικών

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Σημείωση : Οι τροποποιήσεις στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Παρουσίαση περιστατικού Ονόµατα: Α.Γιακαµόζης, Β.Βουτσάς, Θ.Λαζαρίδης,, Β.Ράντου, Π.Κοντού, Α.Ιωαννίδου, Ι Φρανσές, Μ.Μπιτζάνη ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΟΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΤΜΑΣΙΨΗ

ΤΜΠΟΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΤΜΑΣΙΨΗ ΤΜΠΟΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΤΜΑΣΙΨΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 23-24/03/2007 Δρ. Μιχάλης Γ. Πατενταλάκης ΜΕΣΑΔΟΗ ΣΗ ΥΤΜΑΣΙΨΗ ΜΕΣΑΔΟΗ ΣΗ ΥΤΜΑΣΙΨΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΣΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ 1) Ύπαρξη βακίλων στις βρογχικές εκκρίσεις 2) Ύπαρξη σπηλαίου

Διαβάστε περισσότερα

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η θρομβοεμβολική νόσος επιπλέκει 1/500-2000 κυήσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στη λοχεία. Τα αέρια αίματος δεν θεωρούνται ευαίσθητη ή ειδική εξέταση για

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Εφηβική ηλικία και σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα (STDs) Έναρξη σεξουαλικής ζωής Έλλειψη προφυλάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ (Υπεύθυνος : M Λαζανάς. 1.Εμπειρική θεραπεία πνευμονίας από την κοινότητα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ (Υπεύθυνος : M Λαζανάς. 1.Εμπειρική θεραπεία πνευμονίας από την κοινότητα ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ (Υπεύθυνος : M Λαζανάς 1.Εμπειρική θεραπεία πνευμονίας από την κοινότητα Η πνευμονία από την κοινότητα είναι η οξεία λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος σε ασθενή που

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας.

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος Η κλινική εικόνα της πάθησης περιλαμβάνει την παρουσια γενικων συμπτωματων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις I SBN 960-372-069-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΙΣ Α. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Μ Ε Ρ Ο Σ Ι ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ... 3 Το καρκινικό κύτταρο... 3 Κυτταρικός

Διαβάστε περισσότερα

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας.

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. Αν από το τρέξιμο, τη γυμναστική ή άλλη εργασία, δυσκολεύεται η αναπνοή, αυτό λέγεται άσθμα. Αρεταίος Καππαδόκης, 100 μχ Οι γυναίκες ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ MUPHORAN 200 mg, κόνις και διαλύτης για διάλυμα (προς αραίωση) για έγχυση. Fotemustine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα πολυσύνθετο εξελισσόµενο θέµα Τέλη 90 ο ιό ήταν θανατηφόρο Σύνδροµο επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS) 1998 πρώτε αποτελεσµατικέ θεραπείε Χρόνιο νόσηµα Ο φορέα συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το ήπαρ To συκώτι (ήπαρ) είναι ένα από τα µεγαλύτερα και σηµαντικότερα όργανα. Βρίσκεται κάτω από τα πλευρά, δεξιά από την κοιλιά. Ζυγίζει

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΩΜΑ, 14 Μαρτίου 2012, ώρα 13.30

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΩΜΑ, 14 Μαρτίου 2012, ώρα 13.30 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ά ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας

Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας Μικτές διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας Ερμηνεία δεδομένων αερίων αίματος Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας Κωνσταντίνος Π. Κατωπόδης Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Παρακεταμόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Παρακεταμόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Παρακεταμόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Τι είναι η τροφική αλλεργία; Τροφική αλλεργία είναι η αναπάντεχη και μη κανονική ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού εναντίον ενός τμήματος μιας τροφής (συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις

Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις Τί είναι εμβόλια; Ο Εμβολιασμός είναι ένας τρόπος προστασίας από σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες. Το «αμυντικό» σύστημα του ανθρώπου που έχει εμβολιαστεί, μπορεί τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Αλλεργία και άσθμα; Αν πάσχετε από αυτές τις παθήσεις, θα υποφέρετε για όλη σας τη ζωή ; ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΛΕΝΕ ΟΧΙ. Η Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ Ειρήνη Γερογιάννη Πνευμονολόγος Επιμελήτρια A Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γενική προσέγγιση: 5 κλινικά Ασθενής Ασθενής με βήχα >/

Διαβάστε περισσότερα

Νοσολογία_Νοσ. 1201 Παθήσεις των Αρθρώσεων και Οστών. C.D.A. Εβδ.9

Νοσολογία_Νοσ. 1201 Παθήσεις των Αρθρώσεων και Οστών. C.D.A. Εβδ.9 1.Γενικά περί Ρευµατικών Νοσηµάτων 2.Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος ( Σ. Ε. Λ.) 3. Ρευµατοειδής Αρθρίτιδα 4. Οστεοαρθρίτιδα 5. Σκληρόδερµα, Προοδευτική Συστηµατική Σκλήρυνση 01/15 1.Γενικά περί Ρευµατικών

Διαβάστε περισσότερα

HIV & Ca τραχήλου μήτρας. Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου.

HIV & Ca τραχήλου μήτρας. Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου. HIV & Ca τραχήλου μήτρας Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Πολλαπλοί παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κακοήθειας σε ασθενείς με AIDS. Οι

Διαβάστε περισσότερα

18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ 18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ Ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι η συχνότερη μορφή γυναικολογικού καρκίνου στις ΗΠΑ ( 6% όλων των νεοδιαγνωσθέντων καρκίνων στις γυναίκες). Η πρόγνωση είναι σχετικά καλή καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2.

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (Charcot) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς

Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς Ηρακλής Αβραμόπουλος Παθολόγος Ιατρείο Υπέρτασης Νοσοκομείο Υγεία Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά ΒΒ Χάλαση των αγγείων Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ ΠΤΗΝΩΝ εκέµβριος 2005

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ ΠΤΗΝΩΝ εκέµβριος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ ΠΤΗΝΩΝ εκέµβριος 2005 Για ασθενείς που διερευνώνται για γρίπη των πτηνών, η έγκαιρη επιβεβαίωση µε εργαστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Επίβλεψη. Κολπική µαρµαρυγή 3/12/2014. 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ. 1-2% του γενικού πληθυσµού

Επίβλεψη. Κολπική µαρµαρυγή 3/12/2014. 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ. 1-2% του γενικού πληθυσµού Επίβλεψη 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ Πρόληψη αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στην κολπική µαρµαρυγή. Η θέση των νέων αντιπηκτικών. 2. Γεώργιος Χαλικιάς Λέκτορας Καρδιολογίας.Π.Θ

Διαβάστε περισσότερα

Αμυγδαλεκτομή στο Παιδί: Έχει κάτι αλλάξει;

Αμυγδαλεκτομή στο Παιδί: Έχει κάτι αλλάξει; Αμυγδαλεκτομή στο Παιδί: Έχει κάτι αλλάξει; Φαρυγγικός λεμφικός ιστός: Φαρυγγική και Παρίσθμιες Αμυγδαλές Φαρυγγική A. Καδίτης Ειδική Μονάδα Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Εργαστήριο Διαταραχών Αναπνοής στον

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.)

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.) 1. Ορισµός Νόσου 2. Παθογένεια: η µελέτη της δηµιουργίας µιας παθολογικής κατάστασης, µια παθολογική κατάσταση σε συνάρτηση µε το αίτιο που την προκαλεί 3. Επιδηµιολογία: είναι η επιστηµονική µελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και να θεραπευθεί, και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ ΓΡΙΒΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ ΓΡΙΒΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ ΓΡΙΒΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΙΦΝΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την ανάκληση ή την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας και λεπτομερής αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τη σύσταση της PRAC 69 Επιστημονικά πορίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Koch R reported the discovery of tubercle bacilli on March 24, 1882

Koch R reported the discovery of tubercle bacilli on March 24, 1882 ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ Ηφυματίωση(ΤΒ) οφείλεται στο μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης Koch R reported the discovery of tubercle bacilli on March 24, 1882 Εκατομμύρια (8) νέες περιπτώσεις συμβαίνουν κάθε χρόνο και περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι Μη Ναρκωτικά Αναλγητικά

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι Μη Ναρκωτικά Αναλγητικά ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι Μη Ναρκωτικά Αναλγητικά Π. ΠΑΠΠΑΣ Εργαστήριο Φαρµακολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Αντιµετώπιση του πόνου ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ αίσθηµα πόνου Ναρκωτικά αναλγητικά Μη ναρκωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Ιωάννης Βακαλόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Λέκτορας Αριστοτελείου Παν/µιου Θεσσαλονίκης

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Ιωάννης Βακαλόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Λέκτορας Αριστοτελείου Παν/µιου Θεσσαλονίκης ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Ιωάννης Βακαλόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Λέκτορας Αριστοτελείου Παν/µιου Θεσσαλονίκης Σύγκριση του καρκίνου του προστάτη µε άλλους καρκίνους Καρκίνος Προστάτη Ο συχνότερος καρκίνος στον

Διαβάστε περισσότερα

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Χ. Μ. ΜουτσόπουΛος Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών α ρευματικά νοσήματα είναι ασθένειες που προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

AMINOPLASMAL HEPA-10%

AMINOPLASMAL HEPA-10% AMINOPLASMAL HEPA-10% ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αminoplasmal Hepa 10% 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Τα 1000ml διαλύματος περιέχουν: L-Isoleucin

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ Γένος Μycobacterium (G+C 60-70% DNA) Μέγεθος:0.2-0.6 * 1-10 μm Αερόβιο, μη-κινητό,δεν σχηματίζει σπόρια. Ανθίστανται στον αποχρωματισμό από οξέα-αλκοόλη Θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PULVO 47, αερόλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα γραμμάριο PULVO 47 περιέχει 2,70 mg (10811 UC*) horse liver catalase

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ Τι είναι η "λιθίαση του ουροποιητικού" Λιθίαση ουροποιητικού είναι η δημιουργία λίθου ή λίθων μέσα στην αποχετευτική μοίρα του

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσορυθµιστικά φάρµακα

Ανοσορυθµιστικά φάρµακα Κατερίνα Τυλιγάδα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φαρµακολογίας Ανοσορυθµιστικά φάρµακα Ανοσορυθµιστικά φάρµακα Τροποποίηση του ανοσοποιητικού συστήµατος Ανοσοτροποιητές Ανοσοκατασταλτικά Ανοσοδιεγερτικά Ανοσοκατασταλτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1 ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Συχνότητα: Σκύλος >> γάτα Συχνότητα: Θηλυκά >> αρσενικά Εντόπιση: ουροδόχος κύστη, ουρήθρα Αιτιολογία: βακτήρια>μυκοπλάσματα, χλαμύδιες,

Διαβάστε περισσότερα

IgG4 χολαγγειίτιδα μια νέα κλινική οντότητα. Πολυξένη Ι. Αγοραστού

IgG4 χολαγγειίτιδα μια νέα κλινική οντότητα. Πολυξένη Ι. Αγοραστού IgG4 χολαγγειίτιδα μια νέα κλινική οντότητα Πολυξένη Ι. Αγοραστού ΙgG4 χολαγγειίτιδα (IAC) Η συνδυαζόμενη με ΙgG4 χολαγγειίτιδα (ΙΑC) είναι ένας όρος που προτάθηκε το 2007 από τους Bjornsson και συν. για

Διαβάστε περισσότερα

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν:

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν: 1 Τι είναι η Κίρρωση του Ήπατος: Η κίρρωση του ήπατος είναι μία χρόνια πάθηση του ήπατος κατά την οποία παρατηρείται καταστροφή του ιστού του ήπατος και αλλαγή της αρχιτεκτονικής του, γεγονός που οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ 14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Υδατιδώδης μύλη κύηση ολική μερική Διεισδυτική μύλη κύηση Χοριοκαρκίνωμα PSTT (placental site trophoblastic tumors) Η ολική και μερική υδατιδώδης

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα

Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα Μετάφρασ η σε: Ολοκληρώθ ηκε από: Email: ΠΠ 1 Οι άνθρωποι με συμπτώματα ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ) θα πρέπει να έχουν έγκαιρη πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Το άσθμα είναι μία νόσος με διακυμάνσεις Συμπτώματα & προσαρμογή θεραπείας Παροξυσμοί Χορήγηση per os

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ Νόσος Crohn ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Πρόληψη και αντιμετώπιση της κακής θρέψης Πρόληψη της απώλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σημείωση: Οι εν λόγω τροποποιήσεις της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και

Διαβάστε περισσότερα

Άτυπα μυκοβακτηρίδια Επιδημιολογικά και διαγνωστικά κριτήρια και θεραπευτικές προσεγγίσεις

Άτυπα μυκοβακτηρίδια Επιδημιολογικά και διαγνωστικά κριτήρια και θεραπευτικές προσεγγίσεις ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(25):418-431 Άτυπα μυκοβακτηρίδια Επιδημιολογικά και διαγνωστικά κριτήρια και θεραπευτικές προσεγγίσεις Αν και τα άτυπα μυκοβακτηρίδια ανακαλύφθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MAG-2 διάλυµα πόσιµο σε συσκευασία µιας δόσης 1,5 g / 10 ml VIAL (ORAL) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Τα 10 ml περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

LIPODIAL Atorvastatin

LIPODIAL Atorvastatin ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ LIPODIAL Atorvastatin 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία: LIPODIAL 1.2 Σύνθεση: Δραστικές ουσίες: Atorvastatin calcium trihydrate Έκδοχα: Calcium carbonate,

Διαβάστε περισσότερα

Στο μη-hodgkin λέμφωμα, το MabThera χρησιμοποιείται για τη θεραπεία αμφότερων των μορφών της νόσου που επηρεάζουν τα Β-λεμφοκύτταρα:

Στο μη-hodgkin λέμφωμα, το MabThera χρησιμοποιείται για τη θεραπεία αμφότερων των μορφών της νόσου που επηρεάζουν τα Β-λεμφοκύτταρα: EMA/614203/2010 EMEA/H/C/000165 Περίληψη EPAR για το κοινό ριτουξιμάμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ HYDREASYN. Hydroxyurea 500 mg/cap Υδροξυουρία

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ HYDREASYN. Hydroxyurea 500 mg/cap Υδροξυουρία ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ HYDREASYN Hydroxyurea 500 mg/cap Υδροξυουρία ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Τα ενδοφλέβια υγρά θα αναπληρώνουν τις ανάγκες του οργανισµού σας για µερικές ηµέρες µέχρις ότου µπορέσετε να τρέφεστε κανονικά.

Τα ενδοφλέβια υγρά θα αναπληρώνουν τις ανάγκες του οργανισµού σας για µερικές ηµέρες µέχρις ότου µπορέσετε να τρέφεστε κανονικά. Μετά την χειρουργική επέµβαση Η ανάρρωση µετά από την χειρουργική επέµβαση στους πνεύµονες επέρχεται µετά από πάροδο µερικών εβδοµάδων. Κάποιοι ασθενείς φυσικά αναρρώνουν πιο γρήγορα από άλλους. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, προτου αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φάρµακo. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ TNF ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ TNF ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ANTI-TNF TNF ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΡΗΣ, MD, FEBG ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ Γ.Ν.ΝΙΚΑΙΑΣΝΙΚΑΙΑΣ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Σημαντικά θέματα ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΓΧΥΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Επιβλέπουσα Α.ΤΕΙ.Θ Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μέλη Επιτροπής Λαβδανίτη Μαρία Μινασίδου Ευγενία Αλεξιάδη Αθηνά Γεωργάκη Ελένη Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία για την καταγραφή των χαρακτηριστικών των ασθενών µε Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια

Ερευνητική εργασία για την καταγραφή των χαρακτηριστικών των ασθενών µε Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια Ερευνητική εργασία για την καταγραφή των χαρακτηριστικών των ασθενών µε Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ελένη Μπανιά Πνευµονολόγος Μελέτη GOLDEN

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ε. ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ Προϊσταμένη Ν.Λ. Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ε. ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ Προϊσταμένη Ν.Λ. Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ε. ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ Προϊσταμένη Ν.Λ. Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΣ Α.. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Απομάκρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12: HIV Ο HIV έχει συνδεθεί με κακή θρέψη και με το σύνδρομο απώλειας καθαρής σωματικής μάζας και λιπώδους ιστού (AIDS wasting syndrome). Η απώλεια σωματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΦ

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΦ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΦ Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογραφίας: Τι είναι τα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογραφίας (ΘΠΣ) Ως ΘΠΣ θεσπίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml

NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας για γιατρούς Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να παρέχει σε γιατρούς με δικαίωμα συνταγογράφησης και χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6: ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η νεφρική υποκατάσταση (αιμοδιάλυση) οδηγεί στις ακόλουθες απώλειες: αμινοξέων (2gr/ώρα διάλυσης) και γλουταμίνης

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθηγήτρια Ε. Λαμπρινουδάκη

Αν. Καθηγήτρια Ε. Λαμπρινουδάκη Αν. Καθηγήτρια Ε. Λαμπρινουδάκη upadate swfobject.embedswf('/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf','avreloaded0','400',' 320','7.0.14','/plugins/content/avreloaded/expressinstall.swf', {file:'http://www.aretaieio-obgyn.com/images/stories/videos/emino.flv',width:'400',height:'

Διαβάστε περισσότερα

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Το σπινθηρογράφημα πνευμόνων στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Χάρις Γιαννοπούλου Πυρηνικός ιατρός Αν. Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Πόσο επιτακτική είναι η ορθή διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ

κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ Τι είναι κοινό και τι όχι κατά την κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του ήπατος στο σκύλο και στη γάτα Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ Η γάτα δεν

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί ένα σύνδροµο µε ζοφερή πρόγνωση :! ΝΥΗΑ Ι-ΙΙ: 2-5% θνητότητα ανά έτος! ΝΥΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Ευρωκλινική Αθηνών

Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Ευρωκλινική Αθηνών Κωνσταντίνος Χαλκιάς Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Ευρωκλινική Αθηνών «Συνήθη Συµβάµατα του Χειµώνα από το αναπνευστικό και Βασικές γνώσεις αντιµετώπισής τους µε σκευάσµατα OTC- ΒΗΧΑΣ» Ο βήχας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Το σύνδροµο του καρπιαίου σωλήνα είναι µία συνήθης αιτία πόνου και διαταραχής της αισθητικότητας στα χέρια. Οφείλεται σε πίεση του µέσου νεύρου στην περιοχή του καρπού. Στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι άδικη. Μερικοί είναι άρρωστοι, ενώ άλλοι είναι υγιείς John F. Kennedy, 1962 ΡΕΜΠΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ: ΝΟΣΟΣ ADDISON Daniel Davies [Ιατρός] Ιατρός], 1947 Αυτός ο νεαρός φίλος σου δεν

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα ΙΙ Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος, της επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών χρήσης που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση και Θεραπεία Άρης Πολύζος Παθολόγος Ογκολόγος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών Λαϊκό Νοσοκοµείο Αθήνα Επιδηµιολογία -Αιτιοπαθογένεια Α) Κάπνισµα:Ένοχο για το 85-90% των καρκίνων πνεύµονος x 30vs

Διαβάστε περισσότερα

Πρώιµη έναρξη βιολογικής θεραπείας στις σπονδυλαρθρίτιδες. Γιάννης Ελ. Πάκας Ρευµατολόγος

Πρώιµη έναρξη βιολογικής θεραπείας στις σπονδυλαρθρίτιδες. Γιάννης Ελ. Πάκας Ρευµατολόγος Πρώιµη έναρξη βιολογικής θεραπείας στις σπονδυλαρθρίτιδες Γιάννης Ελ. Πάκας Ρευµατολόγος Σπονδυλαρθρίτιδες(ΣπΑ) Κύριες εκδηλώσεις 1. Aξονική προσβολή/φλεγµονή ΣΣ 2. Περιφερική αρθρίτιδα 3. Περιφερική ενθεσίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική Κωδικός Μαθήματος: MA0211 ΜΑ0212 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα ΙΙ Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος, της επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών χρήσης που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Dr Α. Μεντής, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος ιευθυντής ιαγνωστικού Τμήματος ιευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Μικροβιολογίας ιευθυντής Εθνικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά FISH OIL (EICOSAPENTAENOIC ACID) & (DOCOSAHEXAENOIC

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου σαν εισαγωγή... παραγωγή CO2 αποβολή CO2 παραγωγή CO2 αποβολή CO2 µερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα στο αίµα (PaCO2) µείωση

Διαβάστε περισσότερα

Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride

Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονοµασία ιδιοσκευάσµατος Τerbinafine/Target δερµατικό εκνέφωµα, διάλυµα 1%. 1.2 Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ. Να δημιουργηθούν πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αλλεργία στο γάλα κατάλληλες για την πρωτοβάθμια περίθαλψη στη Μ. Βρετανία.

ΣΚΟΠΟΣ. Να δημιουργηθούν πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αλλεργία στο γάλα κατάλληλες για την πρωτοβάθμια περίθαλψη στη Μ. Βρετανία. ΣΚΟΠΟΣ Να δημιουργηθούν πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αλλεργία στο γάλα κατάλληλες για την πρωτοβάθμια περίθαλψη στη Μ. Βρετανία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ανασκοπήθηκαν όλες οι υπάρχουσες κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα