Δ. Ιακωβίδης. Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ. Ιακωβίδης. Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου"

Transcript

1 Δ. Ιακωβίδης Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου

2 Νέα διαγνωστικά μέσα για τη λανθάνουσα φυματίωση Η στοχευμένη δοκιμασία δερματικής φυματινοαντίδρασης (TST) για την ανεύρεση της LTBI, αποτελεί σημαντικό συστατικό της στρατηγικής ελέγχου της ΤΒ. Η θεραπεία ατόμων με LTBI μειώνει δραστικά τον κίνδυνο ανάπτυξης ενεργού ΤΒ. Η παρουσία ανοσοκαταστολής ή παραγόντων κινδύνου μετατροπής της LTBI σε ενεργό ΤΒ συχνά συνοδεύεται από ψευδώς αρνητική TST. Λόγω μειωμένης ευαισθησίας της TST στερούνται τα άτομα την έγκαιρη προληπτική θεραπεία.

3 Νέα διαγνωστικά μέσα για τη λανθάνουσα φυματίωση Η TST περιέχει 200 αντιγόνα που σε μεγάλο βαθμό είναι κοινά για Mtub complex, στελέχη BCG και ΜOTT. Έτσι η ψευδώς θετική TST (μειωμένη ειδικότητα) οδηγεί σε αντί-τβ αγωγή άτομα μη μολυσμένα. Η TST χρησιμεύει στην ανίχνευση της ΤΒ για ένα αιώνα και πλέον, έχει όμως τα προβλήματά της. Δυσκολία στην ακρίβεια μέτρησης και ερμηνείας. Χαμηλή ευαισθησία σε άτομα με καταστολή της CMI και σε πρώιμη λοίμωξη Χαμηλή ειδικότητα σε άτομα με BCG και λοίμωξη από άτυπα. Φαινόμενο Boosting.

4 Νέα διαγνωστικά μέσα για τη λανθάνουσα φυματίωση Δοκιμασία έκκρισης IFN γ (IGRAs) Αρχή της δοκιμασίας Αποτελεί in vitro δοκιμασία κυτταρικής ανοσιακής απάντησης (CMI) που βασίζεται στην απελευθέρωση IFN-γ απότα ευαισθητοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα του περιφερικού αίματος. Τα ειδικά αντιγόνα που χρησιμοποιούνται για τη διέγερση των Τ- λεμφοκυττάρων είναι: ΕSAT-6 ( Early Secreted Antigen Target-6) CPF-10 (Culture Filtrate Protein-10) Τα αντιγόνα κωδικοποιούνται στην περιοχή του γονιδιώματος RD1 που υπάρχει στο Mtub complex, λείπει όμως από M.Βοvis BCG και ΟΤΤ με εξαίρεση M. Marinum, Kansasii, Szulgai.

5 Νέα διαγνωστικά μέσα για τη λανθάνουσα φυματίωση Δοκιμασία έκκρισης IFN γ (IGRAs) Ανάπτυξη και προώθηση στο εμπόριο δύο νέων ανοσολογικών δοκιμασιών για την LTBI. Quantiferon TB Cold (Celestis Australia) Τεχνική ELISA Μέτρηση IFN-γ στοαίμα. Έχει έγκριση FDA T SPOT TB (Oxford Immunotec, UK Τεχνική Elispot Μέτρηση Τ-λεμφοκυττάρων που παράγουν IFN-γ.

6 Νέα διαγνωστικά μέσα για τη λανθάνουσα φυματίωση Δοκιμασία έκκρισης IFN γ (IGRAs) Σε σύγκριση με το TST οι IGRAs. Πλεονεκτήματα: Απαιτεί μόνο μία επίσκεψη στον ασθενή. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι διαθέσιμα σε 24 ώρες. Δεν προκαλεί το φαινόμενο Booster. Δεν τίθεται ζήτημα κακής εκτίμησης του αποτελέσματος. Δεν επηρεάζεται από την προσβολή με άτυπα μυκοβακτηρίδια. Δεν επηρεάζεται από BCG εμβολιασμό. Περιορισμοί: Ανάγκη για λήψη αίματος. Ταχεία επεξεργασία σε ειδικό εργαστήριο. Λάθη στη συλλογή και τη μεταφορά, μειώνουν την ακρίβεια.

7 Νέα διαγνωστικά μέσα για τη λανθάνουσα φυματίωση Κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμασίες απελευθέρωσης IFN γ (ΙGRAs) Σε χώρες με οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές για την χρήση των IGRAs υπάρχουν οι παρακάτω διακριτές προσεγγίσεις: Το ΤST θα πρέπει να αντικατασταθεί από τις IGRAs. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε η TST είτε οι IGRAs. Προσέγγιση αρχικά με TST και στη συνέχεια οι IGRAs, για την βελτίωση της ευαισθησίας και της ειδικότητας της TST.

8 Νέα διαγνωστικά μέσα για τη λανθάνουσα φυματίωση Κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμασίες απελευθέρωσης IFN γ (ΙGRAs) Η χρήση των IGRAs ποικίλει ανά περιοχή Η.Π.Α.: Προτείνεται η χρήση της QTF-G σε όλες τις περιπτώσεις που υπάρχει υποψία ή κίνδυνος για υποκλινική ΤΒ. ΕΥΡΩΠΗ: Προτείνεται η χρήση των IGRAs στις περιπτώσεις: i. Θετικής TST ii. Αναξιόπιστης TST iii. Σε ανοσοκαταστολή

9 Νέα διαγνωστικά μέσα για τη λανθάνουσα φυματίωση Κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμασίες απελευθέρωσης IFN γ (ΙGRAs) Οδηγίες από το National Institute for Health and Clinical Excelence (NICE) 2006 UK Χρήση IGRAs σαν δοκιμασία πρώτης γραμμής όταν η TST είναι λιγότερο αξιόπιστη π.χ. σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή. Χρήση IGRAs σε δεύτερη γραμμή για επιβεβαίωση θετικής TST σε όλες τις περιπτώσεις. Συμβολή των IGRAs στην διάγνωση ενεργού ΤΒ ειδικά μη πνευμονικής σαν δοκιμασία αποκλεισμού.

10 Υποκλινική νόσος: Οι IGRAs χρησιμοποιούνται για μεγαλύτερη ειδικότητα στον πληθυσμό με εμβολιασμό BCG. Ακολουθούν την TST όταν είναι θετική. Οι IGRAs δυνατόν να είναι η μόνη δοκιμασία σε ανοσοκαταστολή, σε screening μεγάλου πληθυσμού με αδυναμία δεύτερης επίσκεψης, εργαζομένων σε υπηρεσίες υγείας και πριν από αντι-tnf αγωγή Νέα διαγνωστικά μέσα για τη λανθάνουσα φυματίωση Κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμασίες απελευθέρωσης IFN γ (ΙGRAs) Εκσυγχρονίζει τις οδηγίες της NICE Health Protection Agency 2007 UK Ενεργός νόσος: Οι IGRAs χρησιμοποιούνται για επιβεβαίωση της ενεργού νόσου όταν δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση με καλλιέργεια και δεν υπάρχουν σαφείς ακτινολογικές και ιστοπαθολογικές αποδείξεις.

11 ΗενεργόςTB διαγιγνώσκεται με συμβατικές εργαστηριακές μεθόδους που περιλαμβάνουν. Εμπλουτισμό του δείγματος και μικροσκοπική εξέταση για την παρουσία οξεάντοχων βακτηριδίων. Καλλιέργεια σε στερεά ή υγρά θρεπτικά υλικά. Ταυτοποίηση του στελέχους. Έλεγχος της ευαισθησίας στα αντιφυματικά.

12 Η μικροσκοπική εξέταση είναι η ταχύτερη μέθοδος ανίχνευσης αλλά παρουσιάζει: Χαμηλή ευαισθησία 50-80%. Απαιτούνται bac/ml. Αδύνατος ο διαχωρισμός Mtub από ΜΟΤΤ. Πρόσφατα μία νέα μέθοδος η USP απαιτεί 300 bac/ml.

13 Η καλλιέργεια είναι απαραίτητη για τους εξής λόγους: Μεγάλη ευαισθησία στην ανίχνευση. Απαιτεί bac/ml. Η ευαισθησία της καλλιέργειας 80-85%, η ειδικότητα 98%. Η ανάπτυξη του παθογόνου απαραίτητη για την ταυτοποίηση. Η δοκιμασία ευαισθησίας στα αντιφυματικά απαιτεί την καλλιέργεια του παθογόνου. Ο γονοτυπικός έλεγχος του παθογόνου είναι χρήσιμος για επιδημιολογικές μελέτες.

14 Γιατί οι νεώτερες (μοριακές) μέθοδοι είναι αναγκαίες στη διάγνωση; H αντιμετώπιση των ενεργών περιπτώσεων ΤΒ λόγω απουσίας αποτελεσματικού εμβολίου είναι το σημαντικότερο στοιχείο στο πρόγραμμα ελέγχου ΤΒ. H άμεση μικροσκόπηση για την παρουσία οξεάντοχων βακτηριδίων είναι με ελαττωμένη αξία λόγω χαμηλής ευαισθησία και ειδικότητας. Η απουσία μεθόδου ταχείας και ακριβούς διάγνωσης οδηγεί σε εμπειρική θεραπεία πιθανώς μη απαραίτητης ή μη αποτελεσματικής.

15 Γιατί οι νεώτερες (μοριακές) μέθοδοι είναι αναγκαίες στη διάγνωση; Ασθενείς με αρνητική μικροσκοπική εξέταση με καθυστέρηση στη διάγνωση και στη θεραπευτική αγωγή επιδεινώνονται και ευθύνονται για τη διάδοση της. Η κλινική εικόνα και τα ακτινολογικά ευρήματα θέτουν υπόνοια στο 50% των περιπτώσεων. Με τα κλινικά ευρήματα δεν τίθεται πάντοτε διάγνωση. Μπορούμε όμως να ορίσουμε τους ασθενείς στους οποίους δικαιολογούνται ειδικές εξετάσεις.

16 Μοριακές τεχνικές Ταχεία διάγνωση Βασική αρχή κάθε μοριακής τεχνικής είναι η ανίχνευση τμήματος αλληλουχίας DNA του μυκοβακτηριακού γονιδιώματος που επιλέγουμε σαν στόχο. Ο πολλαπλασιασμός της αλληλουχίας στόχου είναι απαραίτητος για την ανίχνευση. Επιτυγχάνεται με ολιγονουκλεοτίδια (εκκινητές primers) και ειδική πολυμεράση( μέθοδος PCR).

17 Προβλήματα Αδυναμίες Επιμόλυνση στη διαδικασία εφαρμογής ΝΑΑ από προϋπάρχοντα προϊόντα πολλαπλασιασμού. Απαιτείται αυστηρή προδιαγραφή χώρου, εμπειρία προσωπικού και ειδικά αυτόματα μηχανήματα. Αδυναμία διάκρισης ζώντων και νεκρών παθογόνων. Ανίχνευση του παθογόνου δε σημαίνει πάντα νόσος (αποικισμός - παλαιά νόσος). Αδυναμία του πολλαπλασιασμού από αναστολείς. Αδυναμία εκτέλεσης test ευαισθησίας λόγω απομόνωσης επιλεγμένης αλληλουχίας DNA και όχι ολόκληρου του Mtub.

18 Διαθέσιμες δοκιμασίες ανίχνευσης Amplicor Mtub Test (Amplicor MTB test) Roche. Βασίζεται στην τεχνική PCR, ανιχνεύει DNA έχει έγκριση από FDA για δείγματα αναπνευστικού με AFB θετικά. Amplified M.tuberculosis Direct test (AMTD2) της Gene Probe. Βασίζεται σε στόχευση rrna, μεταγραφή του RNA με βοήθεια RNA πολυμεράσης σε cdna. Έχει έγκριση για δείγματα AFB θετικά και αρνητικά.

19 Κατευθυντήριες γραμμές CDC για τη χρήση και την ερμηνεία των δοκιμασιών ΝΑΑ Η δοκιμασία ΝΑΑ πρέπει να γίνεται σε ένα αναπνευστικό δείγμα σε κάθε ασθενή με σημεία και συμπτώματα πνευμονικής όπου η διάγνωση είναι υπό σκέψη αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί και το αποτέλεσμα θα μπορούσε να μεταβάλλει την αντιμετώπιση του ασθενούς. Η συλλογή δειγμάτων π.χ. πτύελα για καλλιέργεια και χρώση Mtub. δεν πρέπει να καθυστερεί λόγω ΝΑΑ test. Κάθε ασθενής που εξετάζεται για ΝΑΑ test θα πρέπει ταυτόχρονα να εξετάζεται για μικροσκόπηση και καλλιέργεια Mtub.

20 Κατευθυντήριες γραμμές CDC για τη χρήση και την ερμηνεία των δοκιμασιών ΝΑΑ. Τα αποτελέσματα ΝΑΑ δοκιμασιών πρέπει να ερμηνεύονται σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της μικροσκοπικής εξέτασης για οξεάντοχα AFB. H καλλιέργεια Mtub είναι η εξέταση Gold Standard για την επιβεβαίωση της διάγνωσης. Με βάση τα αποτελέσματα ΝΑΑ δεν ξεκινά θεραπεία και δεν διακόπτεται θεραπεία για ΤΒ.

21 Κατευθυντήριες γραμμές CDC για τη χρήση και την ερμηνεία των δοκιμασιών ΝΑΑ. Εάν ΝΑΑ θετική και χρώση AFB θετική, θεωρείται ΤΒ, έναρξη θεραπείας και αναμονή καλλιέργειας. Εάν ΝΑΑ θετική και χρώση AFB αρνητική, έναρξη κατά την κρίση του ιατρού και απόφαση για άλλες δοκιμασίες. Ασθενής θεωρείται ότι έχει ΤΒ εν αναμονή των αποτελεσμάτων εάν έχει δύο ΝΑΑ θετικές.

22 Κατευθυντήριες γραμμές CDC για τη χρήση και την ερμηνεία των δοκιμασιών ΝΑΑ. Εάν ΝΑΑ αρνητική και AFB θετική τότε δοκιμασία για αναστολείς. Εάν δοκιμασία για αναστολείς θετική τότε κλινικό κριτήριο για έναρξη ή όχι θεραπείας, αναμένοντας καλλιέργεια για ΤΒ. Εάν δοκιμασία για αναστολείς αρνητική τότε κλινικό κριτήριο για έναρξη θεραπείας αναμένοντας καλλιέργεια για ΤΒ. Και στις δύο περιπτώσεις αποφασίζω για επιπρόσθετες θεραπείες. Εάν δεύτερο υλικό για χρώση AFB είναι θετικό και ΝΑΑ αρνητική χωρίς αναστολείς τότε πρόκειται για άτυπη μυκοβακτηριαιμία.

23 Κατευθυντήριες γραμμές CDC για τη χρήση και την ερμηνεία των δοκιμασιών ΝΑΑ. Εάν ΝΑΑ αρνητική και χρώση AFB αρνητική χρησιμοποιώ κλινικό κριτήριο για έναρξη αντι-τβ αγωγής, περιμένοντας καλλιέργεια και επιπρόσθετες εξετάσεις. Οι διαθέσιμες δοκιμασίες ΝΑΑ δεν έχουν ικανή ευαισθησία για να εξαιρέσουν τη διάγνωση ΤΒ σε ασθενείς με αρνητική χρώση AFB.

Πρωτόκολλα Συνεργασίας. Οδηγίες Διαχείρισης Νοσημάτων και Καταστάσεων)

Πρωτόκολλα Συνεργασίας. Οδηγίες Διαχείρισης Νοσημάτων και Καταστάσεων) 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Πρωτόκολλα Συνεργασίας Οδηγίες Διαχείρισης Νοσημάτων και Καταστάσεων) ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ ΜΟΡΙΑΚΉΣ ΒΙΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΗΣ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΕΊΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Παρασκευή Κατσαούνου 1, Ανδρέας Ασημάκος 2, Peter J. Barnes 3 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στην Καθημερινή Α ναισθησιολογική Πράξη

Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στην Καθημερινή Α ναισθησιολογική Πράξη 120 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊ'ΡΙΚΗΣ Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στην Καθημερινή Α ναισθησιολογική Πράξη ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΡΑΜΠΑ Οι αναισθησιολόγοι ως γιατροί της πρώτης γραμμής είναι παρόντες τόσο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (follow up) των ασθενών με καρκίνο

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (follow up) των ασθενών με καρκίνο ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (follow up) των ασθενών με καρκίνο Μετά την διάγνωση ενός νεοπλάσματος και την εφαρμογή της ενδεικνυόμενης θεραπευτικής αγωγής, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην τακτική παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικά Προγράμματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για Ενηλίκους στην Ελλάδα

Εθνικά Προγράμματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για Ενηλίκους στην Ελλάδα Εθνικά Προγράμματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για Ενηλίκους στην Ελλάδα Σκρουμπέλος Αναστάσιος, Κυριόπουλος Γιάννης Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Οικονομικών της Υγείας 2010 a.skroumpelos [Type the

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για ασθενείς προετοιμάστηκε από το Reliable Cancer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Dr Α. Μεντής, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος ιευθυντής ιαγνωστικού Τμήματος ιευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Μικροβιολογίας ιευθυντής Εθνικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Αυτός ο οδηγός προετοιμάστηκε από το Anticancer Fund σαν μια

Διαβάστε περισσότερα

BACK TO THE PERTH GROUP HOMEPAGE. Μετάφραση του αρθρου Η απομόνωση του ιού HIV - έχει πραγματικά επιτευχθεί? -Η αντίθετη υπόθεση

BACK TO THE PERTH GROUP HOMEPAGE. Μετάφραση του αρθρου Η απομόνωση του ιού HIV - έχει πραγματικά επιτευχθεί? -Η αντίθετη υπόθεση BACK TO THE PERTH GROUP HOMEPAGE Μετάφραση του αρθρου Η απομόνωση του ιού HIV - έχει πραγματικά επιτευχθεί? -Η αντίθετη υπόθεση Η Ομάδα του Πέρθ ειναι ευγνώμων στον Χρήστο Παρίση για την πραγματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι Μοριακές Τεχνικές στην Διάγνωση των Λοιμώξεων.

3. Οι Μοριακές Τεχνικές στην Διάγνωση των Λοιμώξεων. 14 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 3. Οι Μοριακές Τεχνικές στην Διάγνωση των Λοιμώξεων. Καίτη Θέμελη Διγαλάκη Μικροβιολογικό Εργαστήριο «Τζανείο» ΓΝΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι Μοριακές μέθοδοι στοχεύουν στην ανίχνευση και ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση αναγκών στο γυναικείο πληθυσµό ευθύνης του Περιφερειακού Ιατρείου Γαλάτιστας

Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση αναγκών στο γυναικείο πληθυσµό ευθύνης του Περιφερειακού Ιατρείου Γαλάτιστας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ λ η ν ι κ ά Α ρ χ ε ί α

Ε λ λ η ν ι κ ά Α ρ χ ε ί α Τόμος 18, Supplement 1, Νοέμβριος 2010 Volume 18, Supplement 1, November 2010 Ε λ λ η ν ι κ ά Α ρ χ ε ί α AIDS H e l l e n i c A r c h i v e s 22 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ AIDS 2010 Αθήνα 26-28 Νοεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΔΙΑΛΕΞΗ 2)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΔΙΑΛΕΞΗ 2) Εκτίμηση μικροβιολογικών κινδύνων-καθορισμός καθορισμός μικροβιολογικών κριτηρίων Ανάγκη καθορισμού μικροβιολογικών κριτηρίων Προκειμένου να εκτιμηθεί η καταλληλότητα ή επικινδυνότητα των τροφίμων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ossijshaja Κατευθυντηρίων tuva Luxembourg Ελέγχου Ανίχνευσης

ossijshaja Κατευθυντηρίων tuva Luxembourg Ελέγχου Ανίχνευσης and Eesti España France Hellas Hrvatska Ireland, Island ourg Magyarország Malta Moldova Monaco Nederland Federacija Sagartvelo Slovenija Slovensko Srbija i Crn ingdom Belgique Bulgaria Ceská Republika

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η Σύνθεση. Ιικό φορτίο & Τ4

Ποια είναι η Σύνθεση. Ιικό φορτίο & Τ4 Ποια είναι η Σύνθεση Είμαστε μια ομάδα ακτιβιστών, άλλοι οροθετικοί άλλοι όχι. Ένας από τους βασικούς στόχους μας είναι να αποκτήσουν όσοι έχουν διαγνωστεί θετικοί στον HIV τα απαραίτητα εφόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής.

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Κύπρος Η. Νικολαϊδης Aθηνά Π. Σούκα, Χαρά Σκέντου Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Fetal Medicine Foundation, London 2004 Αφιερωμένο στον Ηρόδοτο και στη Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (MBA - TQM) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια Τα επίσημα εγκαίνια των νέων της εγκαταστάσεων πραγματοποίησε η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Εγκαίνια Τα επίσημα εγκαίνια των νέων της εγκαταστάσεων πραγματοποίησε η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] Εγκαίνια ΓΑΙΑ Άρθρα: Η Μαιευτική σήμερα Εξωσωματική Γονιμοποίηση: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε Προεκλαμψία στην εγκυμοσύνη HPV: Ο ιός και η φυσική ιστορία της λοίμωξης Εγκαίνια Τα επίσημα εγκαίνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον οργανισμό Anticancer Fund

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου

Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου Απόστολος Μαντίδης Πλοίαρχος (ΥΙ), Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Ανασκόπηση Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Αδαμαντία Λιαπίκου¹, Δήμητρα Mπακάλη¹, Ηλίας Καΐνης¹, Κατερίνα Δημάκου² ¹3 η Πνευμονολογική Κλινική, ²6η Πνευμονολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Ο οδηγός αυτός για ασθενείς δημιουργήθηκε από τις Αξιόπιστες Θεραπείες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Π.Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ" ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού 2 Εισαγωγή Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία συγκεκριμένων τύπων καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα