ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) Αθήνα 2004

2 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η παρούσα κλαδική µελέτη «εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου στον κλάδο τηλεπικοινωνιών» υλοποιήθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) την περίοδο Απριλίου 2003 Ιουνίου 2004 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης, (Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης). Η µελέτη έχει τρία µέρη, που αφορούν σε: - Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου σε τηλεφωνικά κέντρα, - Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου σε εργασίες συντήρησης σε σταθµούς βάσης κινητής τηλεφωνίας και σε κεραίες µετάδοσης τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σήµατος - Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου σε τεχνικούς δικτύου και καλωδιακών βλαβών στη σταθερή τηλεφωνία. Η επιστηµονική οµάδα για τη συνολική µελέτη απαρτίστηκε από τους: Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφο Μηχανικό - Εργονόµο, που ήταν και η συντονίστρια της

3 µελέτης, Παντελή Ζαφειρόπουλο, Ειδικό Ιατρό Εργασίας, Εύη Γεωργιάδου, Χηµικό Μηχανικό, Κωνσταντίνα Λώµη, Φυσικοθεραπεύτρια Εργονόµο, Λορέντζο Ραντίν, Χηµικό, Κωνσταντίνα Καµπόση, Ειδικό Ιατρό Εργασίας, Σπύρο οντά, Α. Μ. Πάτρα, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε, ρ. Χηµικό, Ξενοφώντα Κοµηνό, Χηµικό (Msc), Κώστα Καρακασίλη, Μηχανολόγο Μηχανικό, Σοφία Κωνσταντοπούλου, Τεχνολόγο Περιβάλλοντος. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε από τη ήµητρα Πινότση, Μαθηµατικό Στατιστικολόγο (Msc) και τη βοηθό της στο τµήµα στατιστικής ανάλυσης, Ίρµα Ριζάκου. Συµβουλευτικά συµµετείχαν στη µελέτη οι Β. ρακόπουλος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας και Σ. ρίβας Ειδικός Ιατρός Εργασίας. Οι µετρήσεις ηλεκτρικού πεδίου πραγµατοποιήθηκαν από το Εργαστήριο Κινητής Τηλεφωνίας του ΕΜΠ και τους καθηγητή κο Φίλιππο Κωνσταντίνου και ρ. Ιλεάνα Πουπέσκου. Για την ανάλυση των στοιχείων των εργατικών ατυχηµάτων του ΙΚΑ συνεργάστηκαν οι Χριστόφορος Σκιαδάς, και Μαρουδιά Παππά από τη ιεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής. Σκοπός Σκοπός της µελέτης ήταν η καταγραφή και εκτίµηση των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Επιλέχθηκαν από τον κλάδο ως οµάδες στόχος οι εργαζόµενοι σε τηλεφωνικά κέντρα, οι τεχνικοί δικτύου σε εργασίες συντήρησης σε σταθµούς βάσης κινητής τηλεφωνίας και σε κεραίες µετάδοσης τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σήµατος και οι τεχνικοί δικτύου και καλωδιακών βλαβών στη σταθερή τηλεφωνία.

4 ΜΕΡΟΣ Ι: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Η παρούσα µελέτη αφορά το πρώτο µέρος «Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου σε τηλεφωνικά κέντρα». Σκοπός Σκοπός της µελέτης ήταν η καταγραφή και εκτίµηση των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος στους τηλεφωνητές στα τηλεφωνικά κέντρα. υνητικοί κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια Παρουσιάστηκαν αρχικά οι βάσει βιβλιογραφικών δεδοµένων, κύριοι δυνητικοί κίνδυνοι για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων στα τηλεφωνικά κέντρα. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι φυσικοί παράγοντες (πχ. θόρυβος, µικροκλίµα, φωτισµός), κίνδυνοι για την υγεία (πχ. µυοσκελετικές παθήσεις, κίνδυνοι για τη φωνή, τα µάτια). Αναφέρονται τέλος οι εργονοµικοί /ψυχοκοινωνικοί παράγοντες (πχ. εξοπλισµός, χωροθέτηση, παρακολούθηση της απόδοσης, γενικότερο κλίµα εργασίας, σεξουαλική παρενόχληση). Στα αντίστοιχα κεφάλαια περιγράφονται οι βασικές προβλέψεις της σχετικής νοµοθεσίας και µέτρα πρόληψης όπως για παράδειγµα επιλογή κατάλληλων ακουστικών και καλές πρακτικές οργανωτικού σχεδιασµού. Μελέτη πεδίου - Αποτελέσµατα Εξετάστηκαν 3 εταιρείες και συνολικά 10 τηλεφωνικά κέντρα, 2 σταθερής τηλεφωνίας στην Αθήνα, 5 κινητής τηλεφωνίας στην Αθήνα και 3 κινητής τηλεφωνίας στη Θεσσαλονίκη. Το σύνολο των εργαζοµένων ήταν

5 Στους εργαζόµενους της Α εταιρείας διανεµήθηκε το «Σκανδιναβικό ψυχοκοινωνικό ερωτηµατολόγιο». Τα κυριότερα προβλήµατα που φαίνεται να αντιµετωπίζουν οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι σχετίζονται κυρίως µε την έλλειψη δυνατότητας ελέγχου αποφάσεων που σχετίζονται µε τον όγκο και το ρυθµό εργασίας τους, µε την απουσία προτροπής για ανάληψη ευθυνών και µε την έλλειψη ανταµοιβής στην περίπτωση που εργαζόµενος κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Βρέθηκε επίσης ότι υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ της ικανοποίησης από την εργασία αύξηση και των θετικών προκλήσεων κατά την εργασία, τον έλεγχο των αποφάσεων, την υποστήριξη από τον ανώτερο, την προτροπή για ανάληψη ευθυνών και την ανταµοιβή των εργαζοµένων. Επιπλέον διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση µεταξύ της παρουσίας του άγχους στην εργασία και των ποσοτικών και µαθησιακών επαγγελµατικών απαιτήσεων, των προσδοκιών που απορρέουν από τον επαγγελµατικό ρόλο και των δυσµενών κοινωνικών σχέσεων στον εργασιακό χώρο. Αντίστοιχα διαπιστώθηκε αρνητική συσχέτιση µεταξύ του άγχους στην εργασία και του ελέγχου του ρυθµού εργασίας, της προβλεψιµότητας του όγκου εργασίας και της υποστήριξης από τους συναδέλφους. Αναφέρθηκε τέλος στο ψυχοκοινωνικό ερωτηµατολόγιο ότι πολύ συχνά ελέγχεται ηλεκτρονικά η απόδοση των τηλεφωνητών και στα δύο τµήµατα της εταιρείας. Οι µισοί όµως µόνο από τους εργαζόµενους που ρωτήθηκαν δήλωσαν ότι γνώριζαν τον τρόπο ελέγχου. Σχεδόν το σύνολο δε του δείγµατος, δήλωσε ότι δεν τους συµβουλεύτηκαν κατά την εισαγωγή του τρόπου ελέγχου. Από τις συνεντεύξεις προέκυψε ότι οι έµπειροι εργαζόµενοι δηλώνουν ως σηµαντικότερο πρόβληµα την υπερβολική χρήση της φωνής ενώ άλλοι µε λιγότερη εµπειρία τη χρήση των ακουστικών. Αναφέρθηκαν επίσης περιστατικά φαρυγγίτιδας και κάλου στις φωνητικές χορδές σε 2 τηλεφωνήτριες. Στην εταιρεία Β δεν κατέστη δυνατή η εισαγωγή του ψυχοκοινωνικού ερωτηµατολογίου οπότε διανεµήθηκε το ερωτηµατολόγιο υποκειµενικής εκτίµησης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.. Βάσει αυτού του ερωτηµατολογίου διαπιστώθηκε ότι οι τηλεφωνητές/τριες αντιµετωπίζουν µε µεγάλη συχνότητα προβλήµατα σχετικά µε το θόρυβο, τον αερισµό, λιγότερο συχνά προβλήµατα µε τη θερµοκρασία το χειµώνα και το καλοκαίρι και σπάνια προβλήµατα µε την υγρασία το χειµώνα και το καλοκαίρι και τον φωτισµό. Επίσης όλοι οι ερωτώµενοι κατά την εργασία τους χρησιµοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή, στους µισούς από τους οποίους δηµιουργούνται αντανακλάσεις στην οθόνη. ιαπιστώθηκε ότι οι ερωτώµενοι αισθάνονται να καταβάλλονται από άγχος το οποίο εκδηλώνεται στο 69% των τηλεφωνητών/τριων µερικές φορές και στο 22% πάντα. Περισσότεροι από τους µισούς εργαζόµενους στα τηλεφωνικά κέντρα υποφέρουν από αϋπνίες, ενώ από υπερβολική κούραση και υπνηλία µετά την εργασία υποφέρει µεγάλο ποσοστό των εργαζοµένων. Για διερεύνηση του επιπολασµού των µυοσκελετικών ενοχλήσεων, της διάρκειας τους, καθώς και των επιπτώσεων τους στην ικανότητα για εργασία, χρησιµοποιήθηκε και στις δύο εταιρείας το «Σκανδιναβικό ερωτηµατολόγιο για τα συµπτώµατα από το µυοσκελετικό σύστηµα». Το συνολικό δείγµα ήταν 210 υπάλληλοι. Στην αναφορά ενοχληµάτων (πόνος τοπικός ή διάχυτος, δυσφορία) τους τελευταίους 12 µήνες, στο µυοσκελετικό σύστηµα, οι εργαζόµενοι φαίνεται ότι υποφέρουν κυρίως από ενοχλήσεις στον αυχένα (58,6%), στις ωµοπλατιαίες περιοχές/ώµοι (50,7%), στους πυχεοκαρπικές αρθρώσεις/άκρες χείρες (46,6%), στο κάτω µέρος

6 τους ράχης (34,2%), στα γόνατα (25,8%) και στο άνω µέρος τους ράχης (23,7%). Από τους 112 εργαζόµενους που δήλωσαν ότι είχαν ενοχλήµατα στον αυχένα το τελευταίο 12-µηνο, 44 δεν µπορούσαν να φέρουν εις πέρας την εργασία τους λόγω αυτών των ενοχληµάτων και 63 είχαν ενοχλήµατα τα τελευταία 7 εικοσιτετράωρα. Αντίστοιχα, από τα 95 άτοµα που παρουσίασαν ενοχλήµατα τους ωµοπλατιαίες περιοχές 35 δεν κατάφεραν να φέρουν σε πέρας την εργασία τους λόγω αυτών, ενώ 56 είχαν ενοχλήµατα τα τελευταία 7 εικοσιτετράωρα. Συσχετίστηκαν τέλος οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες µε τις µυοσκελετικές ενοχλήσεις. ιαπιστώθηκε ότι οι εργαζόµενοι που είχαν ενοχλήσεις στον αυχένα τα τελευταία 7 εικοσιτετράωρα, αισθάνονταν µάλλον αρκετά άγχος τις τελευταίες µέρες, ενώ αντίθετα οι εργαζόµενοι που δεν είχαν τέτοιου είδους ενοχλήσεις ανέφεραν λιγότερο άγχος. ιαπιστώθηκε ότι οι εργαζόµενοι που δεν υποφέρουν από ενοχλήσεις στις ωµοπλατιαίες περιοχές/ώµους στο τελευταίο 12µηνο έχουν πιο ξεκάθαρα διατυπωµένο το σκοπό και τους στόχους της εταιρείας σε σχέση µε τους εργαζόµενους που έχουν ενοχλήσεις στις ωµοπλατιαίες περιοχές/ώµους στο τελευταίο 12 µηνο. Οι εργαζόµενοι τέλος οι οποίοι υποφέρουν από ενοχλήσεις στο κάτω µέρος της ράχης (οσφυϊκή / ιερή περιοχή) ανέφεραν συχνότερα διακυµάνσεις στο ωράριο εργασίας τους µε αποτέλεσµα να συσσωρεύεται δουλειά, σε σχέση µε εκείνους τους εργαζόµενους που δεν αναφέρουν τέτοιου είδους ενοχλήσεις. Επίσης διενεργήθηκαν µετρήσεις θορύβου, φωτισµού, αερίων και µικροκλίµατος.. Από τις µετρήσεις θορύβου το (86,7%) υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο για χώρους γραφείων από τη διεθνή βιβλιογραφία των 55 db LAeq LAF10.0 LAF50.0 LAF :31 12:00 12:28 12:57 13:26 ιάγραµµα 1: Χρονοδιάγραµµα του θορύβου σε τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας Α Φαίνεται ότι το µέγεθος του τηλεφωνικού κέντρου επηρεάζει την ένταση του θορύβου, δηλαδή υπάρχει σχετική αύξηση µε την αύξηση της χωρητικότητας. Επιπλέον από µια µικρή δειγµατοληπτική έρευνα που έγινε σε 3 τηλεφωνικά κέντρα στην εταιρεία Β σχεδόν το 45% των εργαζοµένων είχε ρυθµίσει την ένταση των ακουστικών πάνω από τη µέση ένταση δηλαδή 5, ενώ τρεις εργαζόµενοι είχαν ρυθµίσει την ένταση στο 7, 8 και το 9 που είναι και το ανώτερο.

7 Στη εταιρεία Α από συνεντεύξεις προέκυψε ότι η πλειοψηφία των εργαζοµένων έχει την ένταση του ακουστικού στο ανώτερο λόγω µεγάλου θορύβου του υποβάθρου 1. Αυτό σηµαίνει ότι οι εργαζόµενοι είτε αναγκάζονται να ανεβάσουν την ένταση του ακουστικού λόγω υψηλού θορύβου υποβάθρου είτε δεν έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση. Πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) στους χώρους εργασίας των τηλεφωνικών κέντρων. Από την καταγραφή των µετρήσεων διαπιστώνεται ότι περισσότερες από τους µισές µετρήσεις υπερβαίνουν το όριο των 1000 ppm που σηµαίνει ότι ο αερισµός είναι ανεπαρκής. Παρόλα αυτά σε καµία περίπτωση η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα δεν υπερβαίνει τα 5000 ppm. Πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις έντασης φωτισµού σε όλα τα τηλεφωνικά κέντρα. Η ένταση του φωτισµού δεν πρέπει να είναι κάτω από 300 lux αλλά δεν πρέπει κιόλας να υπερβαίνει τα 1000 lux ούτως ώστε να υπάρχει επάρκεια φωτισµού χωρίς να υπάρχει υπερβολικός φωτισµός. Στο σύνολο των µετρήσεων το 73,6% κυµαίνεται εντός του εύρους των ορίων. Το 25,7% των µετρήσεων είναι κάτω από τα 300 lux ενώ δύο µετρήσεις υπερβαίνουν τα 1000 lux. Στα τρία τηλεφωνικά κέντρα µετρήθηκαν µε µικροκλιµατικό σταθµό η σχετική υγρασία (%), η ταχύτητα του αέρα (m/s), ο δείκτης θερµικής άνεσης PMV και PPD, η θερµοκρασία του σφαιρικού θερµοµέτρου και η θερµοκρασία του αέρα. ιαπιστώθηκε ότι για τις µικροκλιµατικές µετρήσεις που έγιναν η ταχύτητα του αέρα σε θερµοκρασία περί τους 26 0 C δεν υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο των 0,3m/s. Η σχετική υγρασία κυµαίνεται από 30% - 53 % µε την πλειοψηφία των µετρήσεων (80%) σε σχετικά χαµηλά επίπεδα <35%. 1 Εδώ δεν ήταν τεχνικά δυνατό να ελεγχθεί η ένταση των ακουστικών από τις αυτοψίες.

8 Επίσης πραγµατοποιήθηκαν εργονοµικές αυτοψίες από όπου προέκυψε ότι το τεχνικό περιβάλλον και ιδιαίτερα όσον αφορά στον εξοπλισµό, είναι ικανοποιητικό στα τηλεφωνικά κέντρα που εξετάστηκαν. Συγκεκριµένα στην εταιρεία Α υπήρχαν οθόνες υγρών κρυστάλλων για όλες τις θέσεις εργασίας. Ο ατοµικός χώρος εργασίας ήταν σχετικά επαρκής. Ένα αρνητικό σηµείο ήταν το µέγεθος των τηλεφωνικών κέντρων που ήταν χωρητικότητας 100 και πλέον ατόµων µε αποτέλεσµα ο θόρυβος να είναι µεγάλος. Τέλος τα ακουστικά δεν ήταν ατοµικά ή τουλάχιστον τα µαξιλαράκια τους, γεγονός ανεπίτρεπτο για λόγους υγιεινής. Η εταιρεία Β είχε ικανοποιητικό εξοπλισµό µε εξαίρεση τα πληκτρολόγια και ποντίκια, που παρότι καινούργιας τεχνολογίας, δεν ήταν µατ και ανοικτού χρώµατος όπως ορίζεται στη νοµοθεσία αλλά ασηµί, (χρώµα µεγάλης ανακλαστικότητας), µε µαύρα πλήκτρα, µη αποδεκτής αντίθεσης λαµπρότητας. Ο ατοµικός χώρος εργασίας ήταν και εδώ επαρκής. Τα τηλεφωνικά κέντρα ήταν σχετικά µικρά χωρητικότητας 25 ατόµων. Η εταιρεία Γ είχε τηλεφωνικά κέντρα χωρητικότητας 90 ατόµων που δεν ήταν πάντα πλήρη. Από τις συνεντεύξεις µε τους εργαζόµενους προέκυψε ότι υπάρχουν πολλά προβλήµατα στο οργανωτικό περιβάλλον που πηγάζουν από την αυστηρή τήρηση στόχων, ποσοτικών και ποιοτικών, την τήρηση πρωτοκόλλων στην οµιλία, την παρακολούθηση της απόδοσης τους, κ.α. Οι εργαζόµενοι στις πληροφορίες καταλόγων έχουν µεγάλο όγκο εργασίας µέσα στο χρόνο, µε πιεστικούς ρυθµούς, µεγάλη µονοτονία και µικρή δυνατότητα ελέγχου του τρόπου εργασίας τους. Άλλα τµήµατα έχουν κλήσεις µε ερωτήµατα µεγαλύτερης δυσκολίας και µεγαλύτερο ανταγωνισµό. Αυτά τα πορίσµατα επιβεβαιώθηκαν και από τα ερωτηµατολόγια. Σε γενικές γραµµές οι εργαζόµενοι δεν γνώριζαν τον ακριβή τρόπο αξιολόγησης τους µέσω του Η/Υ ή άλλων ποιοτικών δεδοµένων ενώ για µία από τους εταιρείες δεν λάµβαναν feedback της απόδοσης τους. Συµπεράσµατα Σύµφωνα µε τις εργονοµικές αυτοψίες το τεχνικό περιβάλλον στα τηλεφωνικά κέντρα είναι σε γενικές γραµµές αποδεκτό µε ορισµένα επιµέρους προβλήµατα όπως συχνή

9 χρήση του ποντικιού, µη εργονοµικός εξοπλισµός ή λογισµικό σε ορισµένες εταιρείες, κ.α.. Το οργανωτικό/ ψυχοκοινωνικό περιβάλλον από την άλλη φαίνεται να είναι αρκετά επιβαρηµένο για τους εργαζόµενους, ειδικά όσον αφορά στο ρυθµό εργασίας και τις ποσοτικές απαιτήσεις. Ο µέσος όρος κλήσεων στους εργαζόµενους στις πληροφορίες καταλόγου είναι περίπου 200 κλήσεις ηµερησίως µε πρότυπο χρόνο όταν υπάρχει περίπου 30 sec. Παραθέτουµε εδώ χαρακτηριστικές εκφράσεις των εργαζοµένων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις όπως «εδώ παίζεις µε το χρόνο», «δεν µπορείς να πάρεις ανάσα», «εδώ είναι φάµπρικα». Επίσης οι µαθησιακές απαιτήσεις είναι υψηλές ιδιαίτερα στα τηλεφωνικά κέντρα όπου υπάρχει µεγαλύτερη πολυπλοκότητα στις πληροφορίες που παρέχονται και υψηλός βαθµός ευθύνης. Τέλος για όλα τα τµήµατα υπάρχει απουσία ελέγχου του τρόπου εργασίας. Τα διαλείµµατα που ορίζει ο νόµος (15 λεπτά κάθε 2 ώρες ή εναλλαγή εργασιών) για εργασία µε οθόνες οπτικής απεικόνισης δεν τηρούνται σε όλες τις επιχειρήσεις. Στην αρχική εκπαίδευση των τηλεφωνητών δεν συµπεριλαµβάνονται θέµατα ΥΑΕ, αλλά και όταν δηλώνεται ότι συµπεριλαµβάνονται, αυτά αφορούν σε θέµατα υγιεινής και όχι αµιγώς σε θέµατα ΥΑΕ. Επίσης παρατηρείται ότι οι εργαζόµενοι που ρωτήθηκαν δεν γνώριζαν τον τρόπο ελέγχου της απόδοσης τους, γεγονός που δε συνάδει µε τη νοµοθεσία για τις οθόνες οπτικής απεικόνισης που προβλέπει ότι οι εργαζόµενοι πρέπει να ενηµερώνονται για την τρόπο µε τον οποίο παρακολουθείται ηλεκτρονικά η απόδοση τους. Τα περιστατικά λεκτικών παρενοχλήσεων ιδιαίτερα στις γυναίκες είναι συχνά και µπορεί να φτάσουν τα 5-6 µέσα στη βάρδια. Λιγότερο από το 50% των τηλεφωνητών γνώριζε αν υπάρχει ειδική πολιτική της εταιρείας για την αντιµετώπιση τέτοιων περιστατικών. Επιπλέον υπάρχουν σηµαντικά ποσοστά συµπτωµάτων µυοσκελετικών παθήσεων άνω άκρων µε έµφαση στον αυχένα και τους ωµοπλάτες. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχει συσχέτιση του άγχους των εργαζοµένων µε την εµφάνιση συµπτωµάτων µυοσκελετικών παθήσεων. Ο θόρυβος είναι στη µεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων (87%) πάνω από τα επιτρεπτά όρια για εργασία µε οθόνες οπτικής απεικόνισης. Επιπλέον εµφανίζεται ένα σηµαντικό ποσοστό (27%) όπου η ένταση φωτισµού δεν είναι µέσα στα επιτρεπτά όρια µε ιδιαίτερο πρόβληµα αντανακλάσεων σε ορισµένες θέσεις εργασίας. Τέλος ο αερισµός στα τηλεφωνικά κέντρα που µελετήθηκαν κρίνεται ανεπαρκής.

10 ΜΕΡΟΣ ΙI: EΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΕΡΑΙΕΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ Η ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Η παρούσα µελέτη αφορά το δεύτερο µέρος «Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου σε εργασίες συντήρησης κεραιών». Σκοπός Σκοπός της µελέτης ήταν η καταγραφή και εκτίµηση των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος στους τεχνικούς συντήρησης σε σταθµούς βάσης κινητής τηλεφωνίας και σε κεραίες µετάδοσης τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σήµατος. υνητικοί κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια Έγινε αρχικά µια σύντοµη περιγραφή των τύπων κεραιών που υπάρχουν στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών µε αναφορά τον αριθµό των αδειοδοτηµένων κεραιών ασυρµάτων επικοινωνιών στην Ελλάδα σύµφωνα µε στοιχεία από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ). Παρουσιάστηκαν στη συνέχεια οι κύριοι δυνητικοί κίνδυνοι για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων στις εργασίες συντήρησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας και ραδιοφωνίας. Οι κίνδυνοι αναλύονται σε κινδύνους για την ασφάλεια που εστιάζονται κυρίως σε κινδύνους πτώσης από ύψος, κινδύνους από ηλεκτρισµό, εγκαύµατος, κλπ. Στη συνέχεια αναλύεται ο κίνδυνος από φυσικούς παράγοντες όπως είναι κυρίως τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία. Ιδιαίτερα για τα θέµατα ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας έγινε µια εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση για την ισχύουσα επιστηµονική γνώση που περιλαµβάνει τους µηχανισµούς βλάβης στον ανθρώπινο οργανισµό µε αναφορά στις θερµικές και µη βλάβες καθώς και τις επίσηµες θέσεις εθνικών και διεθνών φορέων. Στη συνέχεια περιγράφονται κίνδυνοι για την υγεία όπως µυοσκελετικές παθήσεις, κ.α. Επίσης περιγράφονται τα γενικά µέτρα προστασίας από κινδύνους ΥΑΕ καθώς και τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας που πρέπει να έχει στη διάθεση του ένας εναερίτης για εργασίες συντήρησης. Τέλος παρουσιάζεται το περιεχόµενο του ιατρικού ελέγχου για τους εναερίτες. Μελέτη πεδίου - Αποτελέσµατα Εξετάστηκαν 2 εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και µία εταιρεία ραδιοτηλεφωνίας στην Αθήνα. Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας απασχολούν λίγο προσωπικό για εργασίες συντήρησης και συνεργάζονται κυρίως µε υπεργολάβους. Καταρχάς διανεµήθηκαν ερωτηµατολόγια υποκειµενικής εκτίµησης σε εργαζόµενους σε εργασίες συντήρησης σε σταθµούς βάσης κινητής τηλεφωνίας. Στο ερωτηµατολόγιο είχαν προστεθεί ειδικές ερωτήσεις που αφορούσαν κινδύνους και συµπτώµατα που µπορεί να έχουν οι εναερίτες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι για την ειδικότητα των εναεριτών διαπιστώθηκε ότι οι δύο από τους τρεις νοιώθουν µερικές φορές ζέσταµα ή κάψιµο στο σώµα ή στα άκρα όταν δουλεύουν, σύµπτωµα που συνδέεται µε υπερέκθεση σε ακτινοβολία. Από τις συνεντεύξεις που είχαµε και µε εναερίτες που δεν συµπλήρωσαν το εν λόγω ερωτηµατολόγιο προέκυψε ότι όντως έχουν συχνά αυτά τα συµπτώµατα ιδιαίτερα σε πάρκα κεραιών.

11 Πραγµατοποιήθηκαν επίσης αυτοψίες ασφάλειας µε τη βοήθεια µίας ειδικής λίστας ελέγχου για ασφάλεια σε σταθµούς βάσης που σχεδιάστηκε γι αυτό το σκοπό. Τα κυριότερα προβλήµατα που φαίνεται να αντιµετωπίζουν οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι σχετίζονται κυρίως µε τον κίνδυνο πτώσης και την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Ο κίνδυνος πτώσης είναι πιο έντονος σε πυλώνες που δεν έχουν εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά για προστασία όπως πατάρια, σκάλες µε κιγκλιδώµατα, κα. Μόνο σε µια θέση εργασίας σε πυλώνα ήταν εγκατεστηµένη ειδική ράγα για την αναρρίχηση µε τον αντίστοιχο εξοπλισµό (Rail lok). Οι εργαζόµενοι φορούν συνήθως ΜΑΠ έναντι των πτώσεων όχι όµως πάντα τα κατάλληλα και όχι σε όλα τα σηµεία εργασίας, γεγονός που έχει αποτελέσει αιτία σοβαρών ατυχηµάτων. Μόνο η µία εταιρεία παρείχε στους εναερίτες δοσίµετρα µε ένδειξη της τιµής της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας (ΗΜΑ) και του ποσοστού υπέρβασης της οριακής τιµής. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η σήµανση στους σταθµούς κεραιών ήταν γενικά ανεπαρκής όσον αφορά τον κίνδυνο ΗΜΑ και υποχρεωτική χρήση ΜΑΠ. Τα µέτρα πυρασφάλειας θεωρούνται ικανοποιητικά. Τέλος διενεργήθηκαν µετρήσεις ηλεκτρικού πεδίου σε σταθµούς βάσης κινητής τηλεφωνίας και σε κεραίες µετάδοσης τηλεοπτικού ραδιοφωνικού σήµατος. Πραγµατοποιήθηκαν δύο είδη µετρήσεων: στατικές και µετρήσεις εν κινήσει. Στην περίπτωση των στατικών µετρήσεων έγιναν µετρήσεις τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους. Οι µετρήσεις έγιναν πάνω στον εργαζόµενο ενώ εργαζόταν στις κεραίες, στους ποµποδέκτες και σε άλλα σηµεία στο χώρο. Οι καταγραµµένες τιµές της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας ήταν κάτω από τα όρια της επαγγελµατικής έκθεσης. Πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι δεν µας επετράπη να διενεργήσουµε µετρήσεις σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας εγκατεστηµένες σε µεγάλα πάρκα κεραιών, µε εξαίρεση µία εταιρεία που µας επέτρεψε τις µετρήσεις σε ένα µικρό πάρκο κεραιών. Για τους σταθµούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, σε πολλές από τις µετρήσεις οι κεραίες ήταν απενεργοποιηµένες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πρακτική που δεν γνωρίζουµε εάν ακολουθείται πάντα κατά τις εργασίες συντήρησης.

12 Από τις µετρήσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους µε κεραίες ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήµατος προέκυψαν σε ορισµένα σηµεία υπερβάσεις των οριακών τιµών (σε 32 σηµεία από το σύνολο των 239 σηµείων µέτρησης). Πάρνηθα - Σηµεία µετρήσεων - Εσωτερικός χώρος - 9ος όροφος Ανελκυστήρας ΕΙΣΟ ΟΣ Up B Σηµεία µετρήσεων - 9 ος Όροφος Πάρνηθα

13 ΥΜΗΤΤΟΣ - Σηµεία µετρήσεων - Εξωτερικός χώρος Β ~ 20 m ~ 30 m ΚΤΙΡΙΟ 6 5 ΙΣΤΟΣ ΚΕΡΑΙΑ Σηµεία µετρήσεων Εξωτερικός χώρος Υµηττός

14 ΜΕΡΟΣ ΙIΙ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΛΩ ΙΑΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Η παρούσα µελέτη αφορά το τρίτο µέρος «Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου σε εργασίες τεχνικών δικτύου και τεχνικών καλωδιακών βλαβών στη σταθερή τηλεφωνία». Σκοπός Σκοπός της µελέτης ήταν η καταγραφή και εκτίµηση των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος στους τεχνικούς δικτύου και καλωδιακών βλαβών στη σταθερή τηλεφωνία. υνητικοί κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια Στο µέρος αυτό έγινε βάσει βιβλιογραφικών δεδοµένων παρουσίαση των δυνητικών κινδύνων για τους τεχνικούς δικτύου και τεχνικούς καλωδιακών βλαβών. Συγκεκριµένα και για τους τεχνικούς δικτύου περιγράφηκαν οι κίνδυνοι που είναι κίνδυνοι από πτώση, κίνδυνοι επαφής και εισπνοής υγρών εµποτισµού των στύλων (όπως το κρεόζωτο), µυοσκελετική καταπόνηση κατά την αναρρίχηση, πίεση χρόνου, κ.α. Για τους τεχνικούς καλωδιακών βλαβών εντοπίστηκαν οι παρακάτω κίνδυνοι: κίνδυνοι έκρηξης (από συσσώρευση αερίων και παράλληλη χρήση ανοικτής φλόγας σε φρεάτιο), κίνδυνοι ασφυξίας ή δηλητηριάσεων από αέρια, κίνδυνοι πτώσης (από σκάλα κατά τις εργασίες σε επιτοίχια κουτιά ή πτώσης σε φρεάτια), κίνδυνοι τροχαίων ατυχηµάτων (δεδοµένου των θέσεων των φρεατίων), καθώς και κίνδυνοι εγκαυµάτων στις διαδικασίες θερµικής κοπής και συγκόλλησης. Εντοπίστηκαν επίσης κίνδυνοι από έκθεση σε µόλυβδο κατά τη συγκόλληση καλωδίων, κίνδυνοι από αναθυµιάσεις των νέων θερµοσυστελλόµενων υλικών, κίνδυνοι από φυσικούς παράγοντες (πχ. θόρυβος, ακραίες θερµοκρασίες και υψηλή υγρασία), κίνδυνοι µυοσκελετικής καταπόνησης και τραυµατισµών κατά την έλξη, µεταφορά και απόθεση των καλυµµάτων των φρεατίων, κίνδυνοι από επίπονες και στατικές στάσεις εργασίας κατά τη διάγνωση της βλάβης, το πλέξιµο των καλωδίων και τη συγκόλληση των συνδέσεων των καλωδίων. Εντοπίστηκαν τέλος κίνδυνοι από βιολογικούς παράγοντες (πχ. δήγµατα ζώων, µόλυνση από ρυπαρούς χώρους, λιµνάζοντα ύδατα), κίνδυνος νοητικού φόρτου κατά τη διάγνωση της βλάβης, κίνδυνοι για την ακοή από τη χρήση ακουστικών για τη διάγνωση της βλάβης, πίεση χρόνου για την έγκαιρη επιδιόρθωση της βλάβης κ.α. Για τους παραπάνω κινδύνους περιγράφηκαν τα σχετικά µέτρα προστασίας. Τέλος αναλύθηκε το περιεχόµενο του προληπτικού ιατρικού ελέγχου για τις δύο οµάδες εργαζοµένων.

15 Μελέτη πεδίου - Αποτελέσµατα Η µελέτη πεδίου περιορίστηκε σε ενδεικτικές θέσεις εργασίας των τεχνικών δικτύου σε στύλους (πεδιλάδες) και των τεχνικών καλωδιακών βλαβών (µουφαδόρους) στον ΟΤΕ στην Αττική. Η µελέτη στους τεχνικού δικτύου περιελάµβανε κυρίως αυτοψίες ασφάλειας. Παρατηρήθηκε ότι οι εργαζόµενοι αναρριχώνται µε πέδιλα στους στύλους ενώ θα µπορούσαν να κάνουν τις εργασίες συντήρησης σε καλαθοφόρα. ιαπιστώθηκε επίσης φορούν τα ΜΑΠ που τους παρέχονται από την εταιρεία. Η οµάδα των µουφαδόρων είχε µελετηθεί και στο παρελθόν από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. όπου είχε πραγµατοποιηθεί διερεύνηση εργονοµικών θεµάτων. Στα πλαίσια της τότε µελέτης είχε σχεδιαστεί ειδικό ερωτηµατολόγιο προσαρµοσµένο στις ειδικές συνθήκες εργασίας των «µουφαδόρων» µε αντικείµενο την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας τους. Το ερωτηµατολόγιο είχε διανεµηθεί σε δείγµα 220 ατόµων από τα οποία απάντησαν τα 76. Καθότι το προσωπικό είναι κατά βάση µόνιµο και οι µέθοδοι εργασίας δεν έχουν διαφοροποιηθεί από τότε, κρίθηκε σκόπιµο να αξιοποιηθούν τα στοιχεία που είχαν συλλεχθεί και να γίνει περαιτέρω στατιστική ανάλυση. Σύµφωνα λοιπόν µε τα στοιχεία αυτά, το 97% των τεχνικών καλωδιακών βλαβών δηλώνει ότι εργάζεται και τα Σαββατοκύριακα. Το 97% των εργαζόµενων του δείγµατος δηλώνει ότι έρχεται σε επαφή µε χηµικές ουσίες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, και το 92% από αυτούς έρχεται σε επαφή µε µόλυβδο. Το 95% των εργαζόµενων έρχεται σε επαφή µε εύφλεκτα ή επικίνδυνα να εκραγούν υλικά κατά την εργασία τους, τα οποία ως επί το πλείστον είναι φιάλες υγραερίου, βενζίνη και αέρια φρεατίων. Σχεδόν όλοι οι εργαζόµενοι του δείγµατος (99%) θεωρούν ότι υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά τους από τον εξοπλισµό εργασίας τους. Επικίνδυνος εξοπλισµός θεωρείται το καµινέτο (54%), το µαχαίρι (34%). Συνολικά διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των εργαζόµενων θεωρεί ότι το µέρος του σώµατος που καταπονείται περισσότερο είναι η µέση (30%). Άλλα συµπτώµατα που αναφέρθησαν αφορούσαν την πλάτη (20%), τα χέρια (19%), τον αυχένα (18%) και τα πόδια (14%). Επίσης ζητήθηκε από τους εργαζόµενους να αναφέρουν το µέρος του σώµατος και το βαθµό καταπόνησης κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιακών τους καθηκόντων. Όπως φαίνεται και στον πίνακα η µέση είναι το µέρος του σώµατος που οι εργαζόµενοι ανέφεραν ότι καταπονείται περισσότερο κατά την εκτέλεση όλων των καθηκόντων. Καταπόνηση µέρους σώµατος στις διαφορετικές φάσεις της εργασίας 100% 80% 60% 40% 20% 0% αναζήτηση βλάβης χάραξη καλωδίου πλέξιµο καλωδίου κόλληµα συνολικά πλάτη µέση αυχένας πόδια Γράφηµα 1: Καταπόνηση µέρους σώµατος στις διάφορες φάσεις εργασίας

16 Εξετάστηκε αν η µέση εργασιακή ηλικία διαφέρει στατιστικά σηµαντικά στις διαφορετικές συχνότητες εµφάνισης ενοχληµάτων που επιβαρύνουν την υγεία του εργαζόµενου. ιαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ εργασιακής ηλικίας και τα αναφερόµενα συµπτώµατα δύσπνοιας, πόνου στον αυχένα, πρηξίµατος των αρθρώσεων των ποδιών και µυϊκών πόνων. Επίσης η διαπιστώθηκε ότι η «εργασιακή ηλικία» έχει θετική σχέση µε θεραπεία για οσφυαλγία (λουµπάγκο). Γράφηµα 2: Θεραπεία για λουµπάγκο Γράφηµα 3: Μυϊκοί πόνοι Κατά τη διάρκεια της µελέτης πεδίου διενεργήθηκαν αυτοψίες ασφάλειας εργασιών αποκατάστασης βλαβών υπογείων φρεατίων του ΟΤΕ. Από τις συνεντεύξεις µε τους εργαζόµενους καθώς και από την παρατήρηση κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, διαπιστώθηκε η ύπαρξη σχεδόν στο σύνολό τους των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια που αναφέρονται στο κεφάλαιο «δυνητικοί κίνδυνοι». Παρουσιάστηκαν σηµαντικές ελλείψεις, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα µε το συνεργείο που εξετάστηκε. Για παράδειγµα ελλείψεις όσον αφορά στην απαραίτητη ενηµέρωση και εκπαίδευση των εργαζοµένων στα θέµατα προστασίας από τους κινδύνους ΥΑΕ, στην ύπαρξη και χρήση κατάλληλου εξοπλισµού προστασίας (σκάλες, ζώνες προστασίας από πτώση, ασφαλής εξοπλισµός για συγκόλληση, πυροσβεστικός εξοπλισµός κλπ) καθώς και στις διαδικασίες ασφάλειας (σήµανση χώρου εργασιών, άντληση υδάτων πριν τις εργασίες, έλεγχος εκρηκτικών αερίων επάρκειας οξυγόνου, ασφαλής διαδικασία θερµών εργασιών, χρήση ΜΑΠ, διασφάλιση κατάλληλου εξαερισµού, σχέδιο έκτακτης ανάγκης, κλπ). Τέλος διενεργήθηκαν ενδεικτικές µετρήσεις αιωρούµενης σκόνης, αερίων (CO 2, CO, O 2, εύφλεκτα αέρια), θορύβου, φωτισµού, µικροκλίµατος ενώ έγινε δειγµατοληψία µολύβδου στον αέρα σε φρεάτια. Από τα αποτελέσµατα των µετρήσεων προέκυψε το συµπέρασµα ότι ο αερισµός είναι πολύ κακός µέσα στα φρεάτια δηµιουργώντας ιδιαίτερα επικίνδυνες καταστάσεις. Βρέθηκαν υπερβάσεις της οριακής τιµής για το διοξείδιο του άνθρακα στις µισές µετρήσεις. Ιδιαίτερα όταν χρησιµοποιείται το φλόγιστρο η µέγιστη συγκέντρωση CO 2 είναι 7000 ppm. Το CO όταν χρησιµοποιείται το φλόγιστρο έχει µέγιστη συγκέντρωση τα 46 ppm πολύ κοντά στην οριακή τιµή των 50 ppm. Η συγκέντρωση του µολύβδου φτάνει σε ανησυχητικά επίπεδα υπερβαίνοντας της οριακή τιµή 4-5 φορές.

17 Η περιεκτικότητα του οξυγόνου στον αέρα είναι οριακά αυτή που ορίζει η νοµοθεσία ως ανώτατο όριο για τους υπόγειους χώρους εργασίας (19,6%). Για τα εύφλεκτα αέρια η µέγιστη τιµή αντιστοιχεί µε το 1,4% του LEL. Επίσης το µικροκλίµα είναι επιβαρηµένο στα φρεάτια. Κατά τη χρήση του φλόγιστρου αναπτύσσονται υψηλές θερµοκρασίες (µέγιστη 48 0 C). Κατά τη διάρκεια της φάσης προετοιµασίας υπάρχει συχνά αυξηµένη υγρασία (70%), ενώ µε τη χρήση του φλόγιστρου σηµειώθηκε σε 44%. Η µέση ένταση φυσικού φωτισµού στους περισσότερους χώρους που ελέγχθηκαν εντάσσεται εντός των κανονικών ορίων συγκρινόµενη µε το είδος της εργασίας. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οι µετρήσεις για τους παραπάνω βλαπτικούς παράγοντες είναι ενδεικτικές, καθώς εξαιτίας της φύσης των εργασιών αποκατάστασης βλαβών, ο χρόνος και η συχνότητα έκθεσης των εργαζοµένων διαφοροποιείται σηµαντικά ανάλογα µε την περίπτωση. Για την οµάδα των µουφαδόρων και σε συνεργασία µε τον ιατρό εργασίας του ΟΤΕ έγινε η επεξεργασία ιατρικών δεδοµένων από δείγµα 198 τεχνικών καλωδίων (διατηρώντας την ανωνυµία των εργαζοµένων). Συγκεκριµένα έγινε στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων από εξετάσεις αίµατος για να µετρηθεί η συγκέντρωση του µολύβδου στο αίµα καθώς και οι δείκτες δ-ala (δαµινολεβουλινικό οξύ), Copro (κορποπορφυρίνη), ZnPP(ψευδαργυρική πρωτοπορφυρίνη). Στα 198 δείγµατα αίµατος που µετρήθηκε η συγκέντρωση του µολύβδου βρέθηκε ότι το µέσο επίπεδο που κυµαίνεται είναι 18,88 µg/dl (±13,05) µε ελάχιστη τιµή τα 2 µg/dl και µέγιστη τιµή τα 80 µg/dl. Το ποσοστό των εργαζόµενων στους οποίους η συγκέντρωση του µολύβδου στο αίµα υπερβαίνει το όριο ανάληψης µέτρων, που είναι τα 50µg/dl, είναι 3%.

Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων & μυοσκελετικών συμπτωμάτων σε εργαζόμενους σε τηλεφωνικά κέντρα

Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων & μυοσκελετικών συμπτωμάτων σε εργαζόμενους σε τηλεφωνικά κέντρα Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων & μυοσκελετικών συμπτωμάτων σε εργαζόμενους σε τηλεφωνικά κέντρα Θεώνη Κουκουλάκη Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόμος, Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) Αθήνα 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Εισαγωγή - σκοπός Η παρούσα κλαδική µελέτη «εκτίµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κωνσταντίνα Λώμη Φυσικοθεραπεύτρια - Εργονόμος Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εργονομικοί κίνδυνοι Ως εργονομικοί κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Γενική περιγραφή του Προγράµµατος

Γενική περιγραφή του Προγράµµατος Γενική περιγραφή του Προγράµµατος Γενικός Σκοπός Προγράµµατος Μέρος 1 ο (ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ) Προβλεπόµενα στοιχεία µάθησης ILO 1. Ενότητα του προγράµµατος ραστηριότητες Μάθησης Εξετάσεις Ενότητα 1 «Ο γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Ο κλάδος της διαμόρφωσης πλαστικών Σπύρος Δοντάς Δρ. Χημικός ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Στόχος: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Ο κλάδος της παραγωγής χρωμάτων

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Ο κλάδος της παραγωγής χρωμάτων Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Ο κλάδος της παραγωγής χρωμάτων Σπύρος Δοντάς Δρ. Χημικός ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Στόχος: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Μυοσκελετικές διαταραχές σε εργαζόμενους νοσοκομείου. Φλώρου Ευσταθία Τμήμα Επισκεπτών Υγείας Τομέας Δημόσιας Υγείας Γ.Ν.Ελευσίνας «Θριάσιο»

Μυοσκελετικές διαταραχές σε εργαζόμενους νοσοκομείου. Φλώρου Ευσταθία Τμήμα Επισκεπτών Υγείας Τομέας Δημόσιας Υγείας Γ.Ν.Ελευσίνας «Θριάσιο» Μυοσκελετικές διαταραχές σε εργαζόμενους νοσοκομείου Φλώρου Ευσταθία Τμήμα Επισκεπτών Υγείας Τομέας Δημόσιας Υγείας Γ.Ν.Ελευσίνας «Θριάσιο» Συμμετέχοντες στην έρευνα 1) Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική) Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ (Φάση Β) Π4.2: Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης Επιχείρησης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασία «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Προσδιορισμός βλαπτικών παραγόντων σε τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Λορέντζο Ραντίν Χημικός

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Προσδιορισμός βλαπτικών παραγόντων σε τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Λορέντζο Ραντίν Χημικός Προσδιορισμός βλαπτικών παραγόντων σε τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Λορέντζο Ραντίν Χημικός Κέντρο Υγείας και Υγιεινής της Εργασίας ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Κατά τη διάρκεια της μελέτης εκθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. πλαίσιο του Έργου «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη. Αναβάθµισης του Περιβάλλοντος Εργασίας»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. πλαίσιο του Έργου «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη. Αναβάθµισης του Περιβάλλοντος Εργασίας» «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη Πρακτικών Αναβάθµισης» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται για την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης αναφορικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37550, 37523, Fax: 28210 37550, Web-site: www.microkat.gr, E-mail: info@safety.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκες εργασίας των χειριστών ME: Ηεμπειρίααπότις μελέτες του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Συνθήκες εργασίας των χειριστών ME: Ηεμπειρίααπότις μελέτες του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Συνθήκες εργασίας των χειριστών ME: Ηεμπειρίααπότις μελέτες του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Θεώνη Κουκουλάκη, Τ. Μηχανικός, Εργονόμος, PhD, Eur. Erg. Υπ. Κέντρου Ασφάλειας ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Δομή εισήγησης Κίνδυνοι για την

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη)

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Αθήνα 2004 ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµένη εφαρµογή της νοµοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζοµένων και της νοµοθεσίας για τα Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης σαν

Συνδυασµένη εφαρµογή της νοµοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζοµένων και της νοµοθεσίας για τα Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης σαν Συνδυασµένη εφαρµογή της νοµοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζοµένων και της νοµοθεσίας για τα Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης σαν εργαλείο πρόληψης (Περίληψη) ΑΘΗΝΑ 2004 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων., ιπλ. Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης, Msc, Μέλος Μόνιµης Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, ΤΕΕ-ΤΑΚ Η µελέτη υλοποιήθηκε αφιλοκερδώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων και κατά πόσο αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας Νομοθετικό Πλαίσιο Στη χώρα μας ο θεσμός είναι σε ισχύ από το 1985 όπως καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας ΕΛΙΝΥΑΕ

Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας ΕΛΙΝΥΑΕ Yγεία και ασφάλεια σε εργασία µε οθόνες οπτικής απεικόνισης Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Ολοένα και περισσότερο η χρήση των Η/Υ επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ίδρυση του Ινστιτούτου Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ιδρύθηκε το 1992, προκειµένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS TRAINING & SEMINARS ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

BUSINESS TRAINING & SEMINARS ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε υπηρεσίες, καταστήματα, γραφεία. Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει όσους απασχολούνται σε χώρους γραφείων και καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 26/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές Διάβρωση του δέρματος Εγκαύματα Ηλεκτροπληξία Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Πάτωμα με τρίχες Βιολογικοί παράγοντες Μικροτραυματισμοί στα χέρια Χρήση χημικών βαφών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Κινδύνων & Εκπαίδευσης Εργαζοµένων

Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Κινδύνων & Εκπαίδευσης Εργαζοµένων Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Κινδύνων & Εκπαίδευσης Εργαζοµένων Εµπειρία από την εφαρµογή σε Λατοµεία αδρανών υλικών 4η Φάση: Λήψη µέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό πλαίσιο για τον επαγγελματικό κίνδυνο στα ερευνητικά εργαστήρια

Γενικό πλαίσιο για τον επαγγελματικό κίνδυνο στα ερευνητικά εργαστήρια Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) www.elinyae.gr Γενικό πλαίσιο για τον επαγγελματικό κίνδυνο στα ερευνητικά εργαστήρια Εύη Γεωργιάδου Δρ. Χημικός Μηχανικός, Κέντρο Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) ΠΔ 105/95 Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, θερμών υγρών ΠΔ 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79) (εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή τηλεφωνία και ρυθµιστικό πλαίσιο. ρ Νικόλαος Βλασσόπουλος Προϊστάµενος ιεύθυνσης Φάσµατος

Κινητή τηλεφωνία και ρυθµιστικό πλαίσιο. ρ Νικόλαος Βλασσόπουλος Προϊστάµενος ιεύθυνσης Φάσµατος Κινητή τηλεφωνία και ρυθµιστικό πλαίσιο ρ Νικόλαος Βλασσόπουλος Προϊστάµενος ιεύθυνσης Φάσµατος 1 Καίρια ερωτήµατα Είναι το ρυθµιστικό πλαίσιο επαρκές για την προστασία της υγείας του πληθυσµού από την

Διαβάστε περισσότερα

Εργονομική Αξιολόγηση σε Γραφειακό χώρο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

Εργονομική Αξιολόγηση σε Γραφειακό χώρο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Εργονομική Αξιολόγηση σε Γραφειακό χώρο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Κώστας Ιουλιανός - Φυσιοθεραπευτής Διευθυντής Κέντρου Αποκατάστασης - Φυσιοθεραπευτηρίου «Άγιος Ιωάννης ο Λαμπαδιστής» Σκοπός Εργονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2007 ''ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ''

ΕΝΟΤΗΤΑ 2007 ''ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ'' Έντυπο ΕΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 007 ''ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ'' Α.Α. Ερωτηµατολογίου Α/α ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας ιευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Χ. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ Μάθημα: Ιατρική της Εργασίας Υπεύθυνος Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα.

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα. Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. Πριν µπούµε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γιώργος Μιχαήλ Κλήµης, ΜΒΑ, PhD ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ι.Ο.Α.Σ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 1 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Το συνολικό δείγµα απαριθµεί 918 ερωτηµατολόγια που

Διαβάστε περισσότερα

εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου.

εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου. Εκτίµηση του Επαγγελµατικού Κινδύνου ρίβας Σπύρος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας Υπεύθυνος Κέντρου Υγείας Υγιεινής ΕΛΊΝΥΑΕ Παπαδόπουλος Μάκης, Τεχνικός Ασφάλειας, Μέλος του.σ. του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, ως εργατικό ατύχημα ορίζεται το εξωγενούς επίδρασης βίαιο συμβάν, το οποίο προκαλεί στον εργαζόμενο ανικανότητα για εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 10: Ασφάλεια εργαζομένων Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 10: Ασφάλεια εργαζομένων Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 10: Ασφάλεια εργαζομένων Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "Η στάση του σώματός μας όταν εργαζόμαστε στον υπολογιστή, είναι πολύ σημαντική. Μια κακή στάση μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα, για παράδειγμα, στη μέση, στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2003-2013 ΑΘΗΝΑ 30/11/2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2003-2013 ΑΘΗΝΑ 30/11/2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2003-2013 ΑΘΗΝΑ 30/11/2015 Δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις -έλεγχοι, σε εγκαταστάσεις: Αποθήκευσης /διακίνησης πετρελαιοειδών (υγρά καύσιµα) Αποθήκευσης/διακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Προσδιορισμός βλαπτικών παραγόντων σε τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Λορέντζο Ραντίν Χημικός Κέντρο Υγείας και Υγιεινής της Εργασίας ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Κατά τη διάρκεια της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Α. Κιµούνδρης Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Φ. Κεχαγιά ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, υποψήφια διδάκτορας Α. Σατραζέµης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 4/07-02-2012 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση παρεμβάσεων διαχείρισης μυοσκελετικών παθήσεων στο χώρο εργασίας

Ανασκόπηση παρεμβάσεων διαχείρισης μυοσκελετικών παθήσεων στο χώρο εργασίας Ανασκόπηση παρεμβάσεων διαχείρισης μυοσκελετικών παθήσεων στο χώρο εργασίας Γρανά Ελίνα Νοσηλεύτρια ΠΕ ΜΔΕ Κοινοτική Νοσηλευτική, Υπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ Μυοσκελετικές Παθήσεις Οι ΜΣΠ καλύπτουν ευρύ φάσμα προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών Τα βασικά νοµοθετήµατα που αφορούν σε ασφάλεια µηχανών

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Σουρτζή. Αν. Καθηγήτρια Νοσηλευτικής της Υγιεινής της Εργασίας Τµήµα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

Παναγιώτα Σουρτζή. Αν. Καθηγήτρια Νοσηλευτικής της Υγιεινής της Εργασίας Τµήµα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ & ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Πρόκληση για την Προαγωγή Υγείας στο Χώρο Εργασίας Παναγιώτα Σουρτζή Αν. Καθηγήτρια Νοσηλευτικής της Υγιεινής της Εργασίας Τµήµα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ «Ηλικιωµένοι»

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΘΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ Π Ο Γ Ε Ι Ω Σ Η Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..4 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 23/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Νομοθεσία για την περίοδο για Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργασιακό Περιβάλλον σε συμμόρφωση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Νομοθεσία για την περίοδο για Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργασιακό Περιβάλλον σε συμμόρφωση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 106 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Νομοθεσία για την περίοδο 1997-99 για Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργασιακό Περιβάλλον σε συμμόρφωση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΙΝΥΑΕ. Σαραφόπουλος Ν, Μπανούτσος Η, επιμέλεια. Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.5.2005 COM(2005) 189 τελικό 1992/0449 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε

Διαβάστε περισσότερα

4.3 Υγεία και Ασφάλεια

4.3 Υγεία και Ασφάλεια 4.3 Υγεία και Ασφάλεια 4.3.1 Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας Μια Θεμελιώδης Προτεραιότητα Η διασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υγιεινή και Ασφάλεια Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 177/Α/1985, Νόµος Υπ Αριθ. 1568 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων. 2. ΦΕΚ 721/Β/1988, Υ.Α. Υπ Αριθ. 88555/3293

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος Ν. Παναγιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ύλη Μαθήµατος Τρόπος Βαθµολογίας Εισαγωγή στο Εργαστήριο / Ύλη Εργαστηρίου ρ. Αθανάσιος. Παναγόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Ημερίδα Η Συμβολή των Ερευνητικών Κέντρων στην Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία Τετάρτη,, 1 Απριλίου 2009 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Η συμβολή της αναπτυχθείσας τεχνογνωσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ελευθέριος Κέλλης, Ph.D Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνής προβληματισμός Μη σωστή στάση Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Διαμόρφωση χώρου (ύψος,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα για τον περιορισµό της καταπόνησης των χειριστών στις µηχανές περιέλιξης πηνίων µετασχηµατιστών

Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα για τον περιορισµό της καταπόνησης των χειριστών στις µηχανές περιέλιξης πηνίων µετασχηµατιστών Εργοστάσιο Οινοφύτων Βοιωτίας Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα για τον περιορισµό της καταπόνησης των χειριστών στις µηχανές περιέλιξης πηνίων µετασχηµατιστών Ιούλιος 2007 Μελέτη Επίβλεψη Εφαρµογής Περιεχόµενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα:

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 1. Πρόλογος Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: 1. ΕΝ 1838 : 1999 : Εφαρµογές Φωτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων ηµήτρη Ρέππα στο διεθνές Συνέδριο µε θέµα: Εργαλεία για την εφαρµογή των ευρωπαϊκών οδηγιών στον τοµέα της υγείας στην εργασία το παράδειγµα του χηµικού

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 Ο καρκίνος του µαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες. Οι Ελληνίδες φαίνεται να ανησυχούν αρκετά για το ενδεχόµενο να νοσήσουν οι ίδιες, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ Ημερομηνία 26/09/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας Επίκ. Καθηγητής Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου -πρακτικές οδηγίες

Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου -πρακτικές οδηγίες Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου 1 Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου -πρακτικές οδηγίες Στη συνέχεια θα δώσουµε απλές και πρακτικές οδηγίες για την σύνταξη της µελέτης της εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 Κατά το έτος 2014 δεν διενεργήθηκε διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης

1 Κατά το έτος 2014 δεν διενεργήθηκε διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης Πραγματοποιηθέντες έλεγχοι και επί τόπου μετρήσεις των επιπέδων των υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε όλη τη χώρα κατά το έτος 2014 - Συγκεντρωτικά στοιχεία Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Σύµβολα κινδύνου και Σήµατα προειδοποίησης, απαγόρευσης και υποχρέωσης που χρησιµοποιούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Μαύρο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: κινητά τηλέφωνα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: κινητά τηλέφωνα Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: κινητά τηλέφωνα Ενημερωτικό δελτίο υπ. αρ. 193 Ιούνιος 2011 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κύρια στοιχεία Η χρήση κινητών τηλεφώνων είναι ευρύτατα διαδεδομένη, καθώς υπολογίζεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Επιδημιολογία

Επαγγελματική Επιδημιολογία Επαγγελματική Επιδημιολογία Η επιδημιολογία είναι η επιστήμη, που μελετά τη συχνότητα των νοσημάτων σε ανθρώπινους πληθυσμούς και διερευνά τους αιτιολογικούς παράγοντες και τους παράγοντες πρόγνωσης. Η

Διαβάστε περισσότερα

Οι μη ιονίζουσες ακτινοβολίες των κινητών και οι αρνητικές τους επιδράσεις

Οι μη ιονίζουσες ακτινοβολίες των κινητών και οι αρνητικές τους επιδράσεις Οι μη ιονίζουσες ακτινοβολίες των κινητών και οι αρνητικές τους επιδράσεις Αθανασίου Έκτορας, Γούλα Μαρία, Κλαδάς Αθανάσιος, Κοτσαβασίλογλου Λήδα, Μαρκούδης Βαγγέλης Ερευνητική εργασία, Α τετραμήνου Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Σύστημα εργαζόμενου-θέσης εργασίας στάση - θέση σώματος κίνηση εντατική εργασία επαναλαμβανόμενες διαδικασίες φωτισμός, χρώματα, ορατότητα Περιβάλλον εργασίας ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή παρεμβατικών ενεργειών για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους στο τομέα αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Χαλκιδέων

Περιγραφή παρεμβατικών ενεργειών για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους στο τομέα αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Χαλκιδέων Περιγραφή παρεμβατικών ενεργειών για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους στο τομέα αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Χαλκιδέων Αθανάσιος Σιμιτζής Ειδικός Γιατρός Εργασίας, MSc Ορισμοί: Εργασιακό περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τεχνική αναφορά αναγκών στην αγορά για εκπαιδευτικές ενότητες με θέμα την ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος Φεβρουάριος 2005 13BΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία. Ερευνητική Εργασία Β Τάξη Τμήμα 2 Ιανουάριος 2014

Κινητή Τηλεφωνία. Ερευνητική Εργασία Β Τάξη Τμήμα 2 Ιανουάριος 2014 Κινητή Τηλεφωνία Ερευνητική Εργασία Β Τάξη Τμήμα 2 Ιανουάριος 2014 Τι θα παρακολουθήσουμε Ιστορική αναδρομή Τι είναι το κινητό Πότε Από ποιον Και γιατί Γενιές Πως λειτουργεί Οικονομικά στοιχεία Επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Επιλογής Υπολογιστή

Κριτήρια Επιλογής Υπολογιστή Κριτήρια Επιλογής Υπολογιστή Η μηχανοργάνωση ενός διατροφικού γραφείου αποτελεί βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων του διότι παρέχει την δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης, διευκολύνει την διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΌΡΟΙ Υγιεινή: το σύνολο των ενεργειών και των κανόνων που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας του οργανισμού, π.χ.(ειδικότερα) η καθαριότητα, ως ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Εγκύκλιος Θέμα : Καθορισμός ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε εφαρμογή του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005. ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005. ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΣΣΗΜ ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Τυποποίησης Υ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα