Ζητήματα γύρω από το μητρικό θηλασμό: Βιοηθική προσέγγιση. Μαρία Δάγλα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζητήματα γύρω από το μητρικό θηλασμό: Βιοηθική προσέγγιση. Μαρία Δάγλα"

Transcript

1 Ζητήματα γύρω από το μητρικό θηλασμό: Βιοηθική προσέγγιση Some issues regarding breastfeeding: A bioethical approach Μαρία Δάγλα Περίληψη Η παρούσα εργασία στοχεύει να αποτυπώσει το βαθμό στον οποίο δυο από τα σημαντικότερα σημεία της Διακήρυξης Innocenti (ο Διεθνής Κώδικας Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος και τα Δέκα Βήματα για επιτυχή μητρικό θηλασμό ) έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Η βασική υπόθεση εργασίας είναι ότι, ο βαθμός και η έκταση εφαρμογής των σχετικών πρακτικών συνδέονται άμεσα με τη δυνατότητα ελεύθερης και αυτόνομης άσκησης του δικαιώματος των γυναικών και των παιδιών στο μητρικό θηλασμό. Abstract The present study aims at addressing the extent to which two of the most important elements of the Innocenti Declaration (the International Code of Marketing Breastfeeding Substitutes and the Ten Steps to a successful breastfeeding ) have been adopted and are followed in Greece. The central research question is that the extent of the application of relevant practices relates to the ability of free and autonomous exercise of children s and women s right to breastfeeding. Από την εμφάνιση του ανθρώπου πάνω στη γη, η αποκλειστική τροφή του νεογέννητου και του βρέφους είναι το μητρικό γάλα. Η διεθνής έρευνα έχει συλλέξει σημαντικές αποδείξεις ως προς τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη του μητρικού θηλασμού για την υγεία τόσο των νεογνών-βρεφών και των μητέρων τους όσο και ευρύτερα για τη δημόσια υγεία (Howie et al 2002: , Oddy et al 1999: , Abbett et al 2004, Taylor et al 2005:320-6). Ωστόσο διεθνώς μόνο το 39% των βρεφών τρέφεται κατά τους πρώτους 6 μήνες της ζωής τους αποκλειστικά με μητρικό γάλα (Δελτίο Τύπου Unicef 2006). Στην χώρα μας το 26% των γυναικών σταματά τον θηλασμό στους πρώτους 2-4 μήνες (Antoniou et al 2005:37-40). Η βιοηθική διάσταση του μητρικού θηλασμού περιλαμβάνει συζήτηση ζητημάτων σχετικά με τη δημόσια υγεία καθώς και την ελευθερία επιλογής των γυναικών ως προς τον τρόπο σίτισης των παιδιών τους. Επιπλέον, και με δεδομένο ότι η σχετική έρευνα είναι εξαιρετικά περιορισμένη στην Ελλάδα, ένα σημαντικό βιοηθικό ερώτημα είναι ο βαθμός και η έκταση στην οποία το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο σχετίζεται, επηρεάζει και επιτρέπει στις γυναίκες να αποφασίζουν ελεύθερα και ενημερωμένα για τον τρόπο διατροφής των νεογνών και βρεφών τους. Επιθεώρηση Βιοηθικής, Τόμος Ι, Τεύχος Ι, Φθινόπωρο 2007 / Χειμώνας 2008 ISSN:

2 Ζητήματα γύρω από το μητρικό θηλασμό: Βιοηθική προσέγγιση Ο μητρικός θηλασμός ως μια ελεύθερη και αυτόνομη επιλογή Στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το1989 (United Nations General Assembly 1989), τα μέλη κράτη ανέλαβαν την υποχρέωση να δημιουργήσουν συνθήκες κατάλληλες, ώστε οι γονείς να ενημερώνονται και να εκπαιδεύονται στον μητρικό θηλασμό. Η Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του παιδιού (Convention on the Rights of the Child, CRC) που υιοθετήθηκε την χρονιά εκείνη, διακηρύσσει στο άρθρο 24 ότι: Τα Κράτη-Μέλη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας... τα Κράτη-Μέλη θα επιδιώξουν την πλήρη εφαρμογή αυτού του δικαιώματος και συγκεκριμένα θα λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα... (Δελτίο Τύπου Unicef 2005) Παράλληλα, σύμφωνα με το κεντρικό μήνυμα της παγκόσμιας εβδομάδας μητρικού θηλασμού κατά το έτος 2000, ο θηλασμός θωρείται ότι αποτελεί σημαντικό δικαίωμα της γυναίκας και του παιδιού (Δελτίο Τύπου Unicef 2000). Η απόφαση κάθε γυναίκας για το εάν θα ξεκινήσει να θηλάσει το παιδί της αλλά και για τη διάρκεια που θα το κάνει, είναι το αποτέλεσμα μιας προσωπικής ελεύθερης επιλογής της. Κάθε γυναίκα ως αυτόνομο άτομο έχει την δυνατότητα της ελεύθερης απόφασης. Σύμφωνα με τον Mill απαιτείται ελευθερία ως προς τις ατομικές προτιμήσεις και επιδιώξεις μας, να διαμορφώνουμε τον τρόπο ζωής μας έτσι όπως ταιριάζει στο χαρακτήρα μας, ακόμα κι αν κάποιοι θεωρούν τη συμπεριφορά μας ανόητη, διεστραμμένη ή λαθεμένη. (Mill 1983:36). Για οτιδήποτε αφορά τις προσωπικές υποθέσεις κάθε ανθρώπου, κυρίαρχο ρόλο παίζει το δικαίωμά του να εκδηλώνει αυθόρμητα την ατομικότητά του (Mill 1983:132). Αν και θεωρείται αναγκαία η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών που να ενθαρρύνουν τα άτομα να αναπτύξουν και να εκδηλώσουν τις προτιμήσεις τους, τις επιθυμίες και γενικότερα την διαφορετική προσωπικότητά τους, συχνά οι αποφάσεις των ατόμων είναι το αποτέλεσμα άμεσων ή έμμεσων εξαναγκασμών. Συνήθως οι πρακτικές των εταιρειών υποκατάστατων μητρικού γάλακτος δημιουργούν τέτοιους εξαναγκασμούς που ενέχουν κινδύνους περιορισμού ή ακύρωσης του σχετικού δικαιώματος της γυναίκας. Διεθνές θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του μητρικού θηλασμού Η αποδεδειγμένη αναγκαιότητα του θηλασμού γενικότερα στην δημόσια υγεία και το αίτημα για ελεύθερη και ενήμερη επιλογή του έχει εκφραστεί εδώ και χρόνια από τις παγκόσμιες οργανώσεις, οι οποίες προτείνουν σειρά μέτρων και προτάσεων που συμβάλλουν στην εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών και ευνοούν την δημιουργία αυτόνομων και ενήμερων αποφάσεων από την πλευρά των γυναικών. Μια τέτοια σημαντικότατη πρόταση αποτελεί και η Διακήρυξη Innocenti (UNICEF/WHO 1990), η οποία στηρίζεται στην εφαρμογή του 2007 ΠΜΣ Βιοηθική Πανεπιστήμιο Κρήτης 138

3 Μαρία Δάγλα Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος (World Health Assembly 1981) και στα Δέκα Βήματα για επιτυχή μητρικό θηλασμό (WHO/UNICEF 1989), ως ενδεικνυόμενες και απαραίτητες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση, προώθηση και υποστήριξη της ελεύθερης επιλογής των μητέρων. Σύμφωνα με την Διακήρυξη Innocenti (UNICEF/WHO 1990) οι μητέρες μπορούν να θηλάσουν, εάν βρίσκονται σε ένα κατάλληλο περιβάλλον συνειδητοποιημένο και υποστηρικτικό ως προς τον μητρικό θηλασμό. Αυτό προϋποθέτει την απομάκρυνση εξαναγκασμών και επιδράσεων καθώς και την εξάλειψη των εμποδίων, που αναστατώνουν συχνά με δυσδιάκριτο και έμμεσο τρόπο τις αντιλήψεις των μητέρων. Μιλάμε δηλαδή για ένα θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει σε κάθε μητέρα την ανάπτυξη της ελεύθερης βούλησης και αυτονομίας της, για ένα πλαίσιο που ελέγχει τους παράγοντες που κατευθύνουν τις μητέρες, ενώ παράλληλα σέβεται την απόφαση κάθε γυναίκας. Σύμφωνα με τα σημαντικότερα σημεία της Διακήρυξης Innocenti: 1. Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι, όλα τα μαιευτήρια κάθε κράτους θα εφαρμόζουν τα Δέκα Βήματα για επιτυχή θηλασμό. 2. Θα πρέπει να εφαρμοσθεί ο Διεθνής Κώδικας Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος Ο κώδικάς αυτός προτείνεται από τους διεθνείς οργανισμούς ως το ελάχιστο μέτρο, που θα πρέπει να υιοθετείται από τις εθνικές νομοθεσίες στο πλαίσια της υποστήριξης του δικαιώματος των μητέρων και των παιδιών στον θηλασμό. Σύμφωνα με τα σημαντικότερα άρθρα του Κώδικα: Απαγορεύεται η διαφήμιση υποκατάστατων μητρικού γάλακτος σε νοσοκομειακούς ή άλλους χώρους υγείας και στο κοινό. Απαγορεύεται η διανομή δωρεάν δειγμάτων που να περιέχουν υποκατάστατα μητρικού γάλακτος ή άλλων δώρων στις έγκυες, στις μητέρες και στους επαγγελματίες υγείας, Απαγορεύεται η δωρεάν ή με μειωμένη τιμή προμήθεια βρεφικού γάλακτος σε νοσοκομεία και μαιευτήρια. Οι κυβερνήσεις και οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί θα πρέπει να παρακολουθούν και να αναφέρουν στην Π.ΟΥ. τον βαθμό στον οποίο υιοθετείται ο συγκεκριμένος Κώδικας από τα κράτη καθώς και τις παραβιάσεις από τις εθνικές νομοθεσίες και κανονισμούς. Όσον αφορά τα Δέκα Βήματα για επιτυχή Μητρικό Θηλασμό (WHO/UNICEF 1989) που θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα μαιευτήρια, τα σημαντικότερά τους σημεία αφορούν στην δημιουργία μιας γραπτής πολιτικής σε κάθε νοσοκομείο που να αφορά τον μητρικό θηλασμό, στην ενημέρωση των εγκύων και μητέρων, στην ύπαρξη ελεύθερου και απεριόριστου θηλασμού, στο ξεκίνημα του θηλασμού το πρώτο ημίωρο μετά τον τοκετό, στην εφαρμογή του rooming in, που σημαίνει το νεογέννητο να είναι δίπλα στη μητέρα του 24 ώρες το 24ωρο και στην ίδρυση ομάδων υποστήριξης του θηλασμού και μετά την έξοδο του νεογέννητου από το μαιευτήριο. Επιθεώρηση Βιοηθικής, Τόμος Ι, Τεύχος Ι, Φθινόπωρο 2007 / Χειμώνας

4 Ζητήματα γύρω από το μητρικό θηλασμό: Βιοηθική προσέγγιση Η επίδραση του Ελληνικού θεσμικού πλαισίου στην απόφαση για θηλασμό Με δεδομένη τη σημασία του μητρικού θηλασμού, ως ζητήματος της δημόσιας υγείας και της ελεύθερης επιλογής κάθε γυναίκας, εύλογα δημιουργούνται ανησυχίες αν και κατά πόσο οι σημερινές Ελληνίδες αποφασίζουν ελεύθερα και αυτόνομα, όσον αφορά το ζήτημα του μητρικού θηλασμού. Η μελέτη μου στοχεύει να αποτυπώσει το βαθμό στον οποίο έχουν υιοθετηθεί από την ελληνική πραγματικότητα τα δυο σημαντικότερα σημεία της Διακήρυξης Innocenti, δηλαδή η εφαρμογή των κυριότερων αρχών και σκοπών των άρθρων του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος και η εφαρμογή των Δέκα Βημάτων για επιτυχή θηλασμό. Ο συγκεκριμένος Κώδικας έχει υιοθετηθεί από το ελληνικό Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας από το 1983 (Έγγραφο Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 20/7/1993), ενώ τα Δέκα Βήματα για επιτυχή θηλασμό από το 1995 (Έγγραφο Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 9/10/1995). Θεωρήθηκε σκόπιμο η μελέτη να απευθύνεται τόσο στους επαγγελματίες υγείας όσο και στις ίδιες τις μητέρες. Έτσι, έγινε σε δύο δείγματα, ένα δείγμα 193 μαιών, και ένα δείγμα 140 μητέρων, κατά το χρονικό διάστημα 11 ου 2006 έως 1 ου Όπως προκύπτει από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, οι πρακτικές που ακολουθούνται από τα νοσοκομεία, σε συνάρτηση και συνδυασμό με τις πρακτικές των εταιρειών παραγωγής και εμπορίας υποκατάστατων μητρικού γάλακτος, απέχουν από τις διεθνώς προτεινόμενες πρακτικές, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την έναρξη και συνέχιση ενός επιτυχούς μητρικού θηλασμού. Για παράδειγμα, βρέθηκε σε αντίθεση με τις προβλέψεις του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας, ότι αντιπρόσωποι εταιρειών τεχνητού γάλακτος επισκέπτονται συχνά επαγγελματίες υγείας στα διάφορα νοσοκομεία, προσφέρουν δώρα σε αυτούς και τις λεχωίδες, όπως δείγματα τεχνητού γάλακτος, ενώ ταυτόχρονα προμηθεύουν τα νοσοκομεία (και τους επαγγελματίες υγείας) με τεχνητό γάλα, είτε δωρεάν είτε σε μειωμένη τιμή. Παράλληλα, και αναφορικά με την εφαρμογή των Δέκα Βημάτων, βρέθηκε ότι το rooming in -μια από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις επιτυχούς θηλασμού - εφαρμόζεται σπάνια ή επιλεκτικά, ως πρώτο γεύμα στα νεογνά προσφέρεται χαμομήλι ή ζαχαρόνερο, ενώ ενίοτε προσφέρεται συστηματικά τεχνητό γάλα σε κάθε γεύμα του νεογνού. Από την άλλη μεριά, διαπιστώνεται ότι η εκπαίδευση των μητέρων είναι ελλιπής, ενώ συχνά τους παρέχονται οδηγίες αντίθετες προς την έναρξη και τη διατήρηση του θηλασμού. Όπως προκύπτει από την παρούσα μελέτη και την καταγραφή των εμπειριών 330 ατόμων (μαιών και μητέρων), στη χώρα μας δεν εφαρμόζεται κανένα από τα άρθρα του Διεθνούς Κώδικα αλλά και κανένα από τα σημεία των Δέκα Βημάτων, στον βαθμό και το μέγεθος που προτείνουν οι διεθνείς οργανισμοί που ασχολούνται με το ζήτημα του 2007 ΠΜΣ Βιοηθική Πανεπιστήμιο Κρήτης 140

5 Μαρία Δάγλα μητρικού θηλασμού. Έτσι οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αποτελούν διεθνώς τους ακρογωνιαίους λίθους για την προστασία της αυτονομίας των μητέρων όσον αφορά τις αποφάσεις για την διατροφή των παιδιών τους, δεν κατέχουν στην ελληνική πραγματικότητα τη θέση που τους αρμόζει, και για τον λόγο αυτό δεν δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον και τις ασφαλέστερες συνθήκες για την σωστή ενημέρωση και υποστήριξη των μητέρων. Κατά συνέπεια δημιουργούνται συνθήκες ανελευθερίας και πολλές φορές μη συνειδητής απόφασης για κάθε Ελληνίδα μητέρα, η οποία βρίσκεται εκτεθειμένη στις προθέσεις και την προπαγανδιστική διαφήμιση της κάθε γαλακτοβιομηχανίας, ενώ οι λαθεμένες και αναχρονιστικές πρακτικές δεν την ευνοούν στην λήψη αυτόνομων και ελεύθερων προσωπικών αποφάσεων. Οι περιορισμοί ωστόσο της ελεύθερης και αυτόνομης άσκησης του δικαιώματος στο θηλασμό συνεπάγονται αρνητικές επιπτώσεις, ή κατ ελάχιστο δεν εξασφαλίζουν τις θετικές συνέπειες του μητρικού θηλασμού για την ατομική υγεία μητέρων και βρεφών και τη δημόσια υγεία γενικότερα. Βιβλιογραφία Abbett M, Jackson M, Payne K. Breastfeeding. In: Arulkumara S, Symonds IM, Fowlie A. (eds). Oxford handbook of Obstetrics & Gynaecology, (Oxford, Oxford University Press 2004). Antoniou E, Daglas M, Iatrakis G, Kourounis G, Greatsas G. Factors associated with initiation and duration of breastfeeding in Greece. Clin Exp Obstet Gynecol. 2005;32(1):37-40 Howie PW., Protective effect of breastfeeding against infection in the first and second six months of life. Adv Exp Med Biol. 2002; 503: John Stuart Mill, Περί Ελευθερίας, μετάφραση Ν. Μπαλής, (εκδ. Επίκουρος, Αθήνα, 1983). Oddy WH, Holt PG Sly PD. Association between breastfeeding and asthma in 6 year old children: findings of a prospective birth cohort study. BMJ 1999;319: Taylor JS, Kacmar JE, Nothnagle M, Lawrence RA. A systematic review of the literature associating breastfeeding with type 2 diabetes and gestational diabetes. J Am Coll Nutr 2005;24:320-6 UNICEF/WHO. Innocenti Declaration. Florence, 1990 United Nations General Assembly. Convention on the Rights of the Child. (New York, 1989). WHO/UNICEF. Protecting, promoting and supporting breastfeeding: the special role of maternity services. WHO, Geneva, 1989 World Health Assembly. The International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes, WHO, Geneva, 1981 Επιθεώρηση Βιοηθικής, Τόμος Ι, Τεύχος Ι, Φθινόπωρο 2007 / Χειμώνας

6 Ζητήματα γύρω από το μητρικό θηλασμό: Βιοηθική προσέγγιση Δελτίο Τύπου Unicef: 25 η Επέτειος του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος. Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού, 1-7 Νοεμβρίου 2006 Δελτίο Τύπου Unicef: Μητρικός Θηλασμός και Οικογενειακή Διατροφή, με Στοργή και Υγιεινή. Παρέχοντας άλλες τροφές ενώ ο Μητρικός Θηλασμός συνεχίζεται. Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού, 1-7 Νοεμβρίου 2005 Δελτίο Τύπου Unicef: Ο θηλασμός είναι δικαίωμά σου! Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού, 1-7 Νοεμβρίου 2000 Έγγραφο Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μητρικός Θηλασμός-αναφαίρετο δικαίωμα κάθε νεογέννητου, Α.Π. Υ3γ/οικ.3618, 9/10/1995 Έγγραφο Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, Διεύθυνση Υγιεινής, Γραφείο Κοινωνικής Ιατρικής, Εφαρμογή Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος, Α.Π /11/ ΠΜΣ Βιοηθική Πανεπιστήμιο Κρήτης 142

ΑΔΑ: 4Α8ΞΘ-9Θ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΞΘ-9Θ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΞΘ-9Θ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α &

Διαβάστε περισσότερα

UNICEF-19182 UKR-01029 Giacomo Pirozzi. Μητρικός Θηλασμός Η Καλύτερη Αρχή για τη Ζωή

UNICEF-19182 UKR-01029 Giacomo Pirozzi. Μητρικός Θηλασμός Η Καλύτερη Αρχή για τη Ζωή UNICEF-19182 UKR-01029 Giacomo Pirozzi Μητρικός Θηλασμός Η Καλύτερη Αρχή για τη Ζωή UNICEF NYHQ1996-1003 Noorani UNICEF NYHQ 2006-1809 Estey Πώς ξεκίνησε η Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού; Το 1990, στη Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΟ ΘΗΛΑΣΜΟ Οφέλη μητρικού Θηλασμού Πλεονεκτήματα για το παιδί

ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΟ ΘΗΛΑΣΜΟ Οφέλη μητρικού Θηλασμού Πλεονεκτήματα για το παιδί ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΟ ΘΗΛΑΣΜΟ Ο μητρικός θηλασμός είναι στάση ζωής. Στάση ζωής των γονιών, της γυναίκας, του παιδίατρου. Στην Ελλάδα τα ποσοστά αποκλειστικού θηλασμού κατά το πρώτο εξάμηνο της ζωής είναι πολύ χαμηλά.

Διαβάστε περισσότερα

IBFAN ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΩ ΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2013. Υποσκάπτοντας τον μητρικό θηλασμό

IBFAN ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΩ ΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2013. Υποσκάπτοντας τον μητρικό θηλασμό ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ IBFAN ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΩ ΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2013 Υποσκάπτοντας τον μητρικό θηλασμό Υπονομεύοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού ΕΚΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ Ελένη Γάκη 1, Δημήτρης Παπαμιχαήλ 2, Γιασεμή Σαραφίδου 1, Τάκης Παναγιωτόπουλος 2, Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΑΣΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ

ΓΡΑΠΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΑΣΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΓΡΑΠΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΑΣΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ Η γραπτή πολιτική η οποία ακολουθείται στην Κλινική για την προστασία, την προώθηση και την υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού

Διαβάστε περισσότερα

IBFAN Ελλάδας Επιλογές από την Έκθεση Παραβιάσεων του Διεθνούς Κώδικα, 2013

IBFAN Ελλάδας Επιλογές από την Έκθεση Παραβιάσεων του Διεθνούς Κώδικα, 2013 IBFAN Ελλάδας Επιλογές από την Έκθεση Παραβιάσεων του Διεθνούς Κώδικα, 2013 Με ποιους τρόπους οι εταιρείες παραβιάζουν τον Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος Τι είναι ο Κώδικας Ο Διεθνής Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις του μητρικού θηλασμού στην ψυχική υγεία των βρεφών

Επιδράσεις του μητρικού θηλασμού στην ψυχική υγεία των βρεφών SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(2):245-249 Επιδράσεις του μητρικού θηλασμού στην ψυχική υγεία των βρεφών Η διατροφή κατά τη βρεφική ηλικία είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη στις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Μαίας/ του Μαιευτή στη προώθηση του Μητρικού Θηλασμού

Ο ρόλος της Μαίας/ του Μαιευτή στη προώθηση του Μητρικού Θηλασμού Ο ρόλος της Μαίας/ του Μαιευτή στη προώθηση του Μητρικού Θηλασμού Δρ Βιβιλάκη Βικτωρία Μαία PGCERT MPH PHD ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μαιευτικής ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΑΜΑ της μαίας Θα θέλαμε: Υγιείς Οικογένειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4º ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4º ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΒΡΕΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Έκδοση αναθεωρημένη, ενημερωμένη και διευρυμένη για ολοκληρωμένη περίθαλψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4º ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Προκαταρτική έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ, 1-7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ, 1-7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ, 1-7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Τη φετινή Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού ας κινητοποιηθούμε ξανά, μέσα σε ένα κλίμα προόδου για χάρη των παιδιών, αναδεικνύοντας την αξία του μητρικού θηλασμού, προσφέροντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΘΕΜΑ: Σπουδάστρια: ΧΑΡΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΚΟΡΝΟΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Χημικός Μηχανικός

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΚΟΡΝΟΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Χημικός Μηχανικός ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Code of Business Conduct, The Nestlé Management and Leadership Principles. Nestec Ltd, 1800 Vevey, Switzerland 2010, Nestec Ltd.

Code of Business Conduct, The Nestlé Management and Leadership Principles. Nestec Ltd, 1800 Vevey, Switzerland 2010, Nestec Ltd. 2010 / /, Code of Business Conduct, The Nestlé Management and Leadership Principles, Nestlé http://intranet.nestle.com/nestledocs. 2010 Nestec Ltd, 1800 Vevey, Switzerland 2010, Nestec Ltd.,. Nestec Ltd.,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 1-7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΘΕΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 1-7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Μ. Τσαντίδου, Φ. Καλύβα Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ «ΑΛΚΥΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ «ΑΛΚΥΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 15/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.2424 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών δημοσιότητας, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι Ανάπτυξης της Χιλιετίας (ΣΑΧ) τέθηκαν από τις κυβερνήσεις

Οι Στόχοι Ανάπτυξης της Χιλιετίας (ΣΑΧ) τέθηκαν από τις κυβερνήσεις ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ: Επένδυση για μια ζωή! Καλωσήρθατε στην Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 201! ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΗ για μια Ζωή! Οι Στόχοι Ανάπτυξης της Χιλιετίας (ΣΑΧ) τέθηκαν από τις κυβερνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 η Πανελλαδική δράση για Νοσοκομεία Υιλικά προς τη ΜητέραΒρέφος

1 η Πανελλαδική δράση για Νοσοκομεία Υιλικά προς τη ΜητέραΒρέφος 1 η Πανελλαδική δράση για Νοσοκομεία Υιλικά προς τη ΜητέραΒρέφος Απρίλιος 2013 Διοργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων Υποστήριξης Θηλασμού και Μητρότητας, Δίκτυο για τον σεβασμό στη γέννα ENCA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θέμα: H προστασία των παιδιών και των μεταναστών εργαζομένων: Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώπης και

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισµικές και κοινωνικές διαστάσεις του µητρικού θηλασµού.

Πολιτισµικές και κοινωνικές διαστάσεις του µητρικού θηλασµού. ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2013) Τόµος 5,Τεύχος 1, 13-18 ISSN 1791-9649 Πολιτισµικές και κοινωνικές διαστάσεις του µητρικού θηλασµού. Αθανασοπούλου Μ 1,Καϊτελίδου. 1, Ζυγά Σ. 2,Μαλλιαρού Μ. 3,Καλοκαιρινού

Διαβάστε περισσότερα

Γιατροί Του Κόσμου Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Γιατροί Του Κόσμου Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY Γιατροί Του Κόσμου Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Συγγραφείς & επιστημονική επιμέλεια: Ρετινιώτη Αθανασία, Ιωάννα Μάντζιου Απαγορεύεται η αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Μητρικός θηλασμός και ψυχική υγεία της μητέρας

Μητρικός θηλασμός και ψυχική υγεία της μητέρας SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(3):364-368 Μητρικός θηλασμός και ψυχική υγεία της μητέρας Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και η UNICEF συνιστούν την αποκλειστική διατροφή των βρεφών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοπρεπής Εργασία- Ασφαλής Εργασία HIV/AIDS

Αξιοπρεπής Εργασία- Ασφαλής Εργασία HIV/AIDS Διεθνές Γραφείο Εργασίας (I.L.O.) Αξιοπρεπής Εργασία- Ασφαλής Εργασία HIV/AIDS Η Έκθεση του ILO για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, 2006 Διεθνές Γραφείο Εργασίας, Γενεύη, 2006 i

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιχειρηματικότητα και Οργανωσιακή Αλλαγή στο Δημόσιο Τομέα

Στρατηγική Επιχειρηματικότητα και Οργανωσιακή Αλλαγή στο Δημόσιο Τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΒΑ) Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Διπλωματική Εργασία Στρατηγική Επιχειρηματικότητα και Οργανωσιακή Αλλαγή στο Δημόσιο Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα Τεχνική σειρά για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Διαβάστε περισσότερα